Page 51

Причому саме таборування стало найефективнішою із форм пластового вишколу. Адже проведення табору в лісових чи гірських умовах польській поліції було важче сходини в населеному

пункті.

проконтролювати,

Для

ніж

цілеспрямованого

цією ділянкою роботи при УКТОДОМ було

створено

керівництва

окрему

виховних осель і мандрівних таборів". Правильник

для

склав Олександр Тисовський. Активно відновлюються дуються нові табірні помешкання, знову кипить

пластові

"Комісію неї

старі

бурхливе

також та

бу-

пластове

життя на Соколі. Невдовзі після заборони Пласту для його нелегального

прово-

ду стало зрозумілим те, що таємна структура може складатися переважно зі старшого пластунства та сеньйорату, а новацтво та тво не повинно піддаватися небезпеці. Тому з цією метою воно ло спрямоване для

участі

інституціях, в які повинен

в

легальних вноситися

українських дух

юнацбу-

громадських

пластової

ідеології.

Деякі такі інституції створювалися для цього спеціально під іншою назвою. Так, зокрема, в 1936 рці при Товаристві "Рідна школа" було створено т.зв. "Доріст". Правильники та інструктивні

матеріа-

ли для нього розробив Олександр Тисовський.

керувала

спеціально створена при "Рідній школі" майже суціль із старших пластунів

та

"Доростом"

комісія,

яка

сеньйорів.

Для

складалася цієї

ор-

ганізації спеціально видавався часопис "Шлях молоді". Правда

вже

в 1937 році "Доріст" заборонила польська влада. Після заборони не припиняє своєї діяльності і

пластова

ор-

ганізація на Волині. Для налагодження її розгалуженої коспіративної структури ще до часу власної заборони активно сприяють чани. Вже наприкінці 1928 року в

Луцьку

створюється

гали-

підпільний

Profile for Plastova  banka

О.Сич "Нарис з історії Пласту"  

О.Сич "Нарис з історії Пласту"

О.Сич "Нарис з історії Пласту"  

О.Сич "Нарис з історії Пласту"

Advertisement