Placenta Magazine Nederlands

Page 1

MICHELLE BROEKHUIZEN
TIJDELIJK
MEER DAN EEN
ORGAAN

pla·cen·ta

(de; v(m); meervoud: placenta's)

Bloedrijk orgaan dat de verbinding vormt tussen de moeder en de zich ontwikkelende vrucht.

PLACENTA MAGAZINE

2023

AUTEUR

Michelle Broekhuizen m.broekhuizen@erasmusmc.nl

COVER ILLUSTRATIE

Vijselaar en Sixma

VORMGEVING

Studio Amy Guijt

PRINT

Groenprint.nl

Copyright © 2023 Michelle Broekhuizen. Het overnemen, verveelvoudigen en/ of openbaar maken van dit magazine is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyright eigenaar. De totstandkoming van dit magazine is mede mogelijk gemaakt door het Rotterdams vrouwenfonds.

AAN HET WOORD

Je hebt het je misschien nooit gerealiseerd, maar een goede functie van je eigen moederkoek (ofwel placenta) heeft ervoor gezorgd dat jij dit nu in gezondheid kunt lezen. Helemaal aan het begin van ons leven, werd de placenta namelijk als allereerste orgaan gevormd uit het klompje cellen waaruit wij ook zijn ontstaan. De placenta verbond ons met onze moeder, waardoor het de aanvoer van voedingsstoffen en zuurstof alsook de afvoer van afvalstoffen mogelijk maakte. De placenta was dus erg belangrijk voor onze ontwikkeling.

Een tijdje nadat wij geboren zijn, is onze placenta ook geboren. Op een minderheid van de mensen na – misschien is jouw placenta wel begraven, in pil vorm, of als kunst verwerkt – wordt de placenta meestal direct in de prullenbak gegooid. Eigenlijk is dit heel erg zonde, er is namelijk nog maar weinig bekend over de placenta, terwijl we weten dat ziektes tijdens de zwangerschap oorzaak of gevolg kunnen zijn van een verslechterde placentafunctie, en de ontwikkeling van het kind kunnen beïnvloeden.

In de afgelopen jaren deed ik onderzoek naar veranderingen in de functie van de placenta bij ziektes tijdens de zwangerschap, met als ultiem doel om behandelingen te ontwikkelen om zwangerschapsaandoeningen te voorkomen of genezen, en daarmee de gezondheid van het (ongeboren) kind te verbeteren.

In dit magazine deel ik mijn belangrijkste bevindingen met jullie.

PLACENTA MAGAZINE 3

WASTE

AFVALMATERIAAL, ZO NOEMEN WE IN DE WETENSCHAP URINE, BLOED, OF ANDERE SAPPEN EN MATERIALEN DIE OVERBLIJVEN NA MEDISCHE BEHANDELINGEN. IN PLAATS VAN HET WEG TE GOOIEN GEBRUIKEN WE DIT LIEVER VOOR ONDERZOEK, MET TOESTEMMING VAN DE PATIËNT UITERAARD, WANT HET BLIJFT ‘PATIËNTEN-MATERIAAL’.

Het past ook helemaal binnen het duurzaamheidsdenken. In een tijd waarin we latte met havermelk drinken en de gasprijzen hoger zijn dan ooit, gaan zelfs ziekenhuizen proberen te vergroenen. Waar computers 24/7 aanstonden, worden ze nu vaker uitgeschakeld en drinken we koffie tegenwoordig uit karton met een bamboe roerstaafje. Dus waarom dingen weggooien waar nog van geleerd kan worden. Dat lijkt een open deur…

De placenta werd en wordt meestal als waste material behandeld. Na de geboorte heeft het zijn dienst gedaan, zodra de pasgeborene is ‘afgenaveld’ gaat het ding de vuilemmer in. Dat hebben wij ook jaren gedaan. Wat moest je anders met een levenloos geheel, dat meer weg heeft van een groot bloederig stolsel dan van een interessant orgaan. Maar niks blijkt minder waar. In het Placenta Lab worden de meest interessante en veelbelovende studies gedaan op de placenta na de geboorte. Onderzoek naar hoe de bloedvaten reageren op geneesmiddelen en afwijkingen daarin brengen hopelijk kennis over nieuwe behandelingen die ingezet kunnen worden tijdens de zwangerschap. Zo kunnen mogelijk geneesmiddelen in de nabije toekomst de zieke placenta behandelen en daarmee de kansen voor ongeboren kinderen verbeteren.

Buiten de medische wereld was er al veel langer geloof in de placenta. Zo bestaan

er eeuwenoude rituelen om de placenta te gebruiken als voedingsbodem voor een vruchtbare boom of om hem als lekkernij te bakken en familiaal te verorberen. Vandaar die naam ‘moederkoek’ waarschijnlijk, die toch doet vermoeden dat het iets eetbaars is. Hipper is dan toch het verwerken van de placenta tot pillen. Dit blijkt al regelmatig te gebeuren en past ook beter binnen de farmacologie, waar het in dit tijdschrift over gaat. Encapsulation (‘inkapselen’) heet het, dat verwerken van de moederkoek tot capsules gevuld met verwerkt placentamateriaal. Die pillen zouden risico op stemmingsstoornissen en stress na de geboorte verminderen. Mogelijk door een verhoging van het gelukshormoon ‘oxytocine’. Ook het ijzergehalte dat vaak verlaagd is na een bloederige bevalling wordt met de placenta pillen weer goed aangevuld. Misschien lijkt het nu nog een rare en ongewone gedachte. Natuurlijk zitten er ook potentiële afbraak en afvalstoffen in de placenta, die zouden moeten worden gefilterd. Dat weten we dan wel weer al uit het Placenta Lab.

In tijden van schaarste, waarin cradle to cradle de toekomst is, is het goed dit niet zomaar als kwakzalverij af te doen. Misschien kunnen we naast behandeling van de placenta ook nog veel beter leren begrijpen welke medicinale stoffen zich erin bevinden. De ‘groene verloskamer’ is de toekomst, dus niks waste material, maar food for thought!

4 MATERIAL?
Dr. Sinno Simons – Neonatoloog, Erasmus MC
COLUMN

WAAROM DIT ONDERZOEK?

In tegenstelling tot de meeste organen in ons lichaam, zoals bijvoorbeeld ons hart, onze longen en onze nieren, weten we eigenlijk nog steeds niet hoe de placenta precies wordt gevormd en functioneert. Met medischwetenschappelijk onderzoek proberen we te ontdekken hoe de placenta werkt om (betere) behandelingen voor ziektes te kunnen vinden.

Te vroeg geboren

Als er iets misgaat in de ontwikkeling van de placenta, kan dat zwangerschapsvergiftiging veroorzaken: een ziekte waarbij een slecht werkende placenta stoffen uitscheidt die leiden tot een hoge bloeddruk en orgaanschade in de moeder en een slechte groei van het kind. Er bestaat nog geen goede behandeling voor zwangerschapsvergiftiging. Hierdoor zijn artsen genoodzaakt om in levensbedreigende situaties het kind en de placenta vaak te vroeg te halen. Gelukkig verdwijnen de klachten bij moeder dan snel, maar de ziekte blijft van invloed op de gezondheid van moeder en kind tijdens hun verdere leven. Het is dus essentieel om een therapie te ontwikkelen voor deze ernstige aandoening.

De placenta biedt kansen

Gezien een ziekte het beste bij de oorzaak behandelt kan worden, heb ik onderzoek gedaan naar verschillen tussen gezonde placenta’s en die van vrouwen met zwangerschapsvergiftiging. Wat dit onderzoek uniek maakt is dat de geboorte van de placenta de kans biedt om onderzoek te doen met menselijk materiaal, wat resultaten kan geven met direct toepasbaarheid voor artsen.

DE FUNCTIES VAN DE PLACENTA

1. Aanvoer van voedingsstoffen en zuurstof van de moeder naar het ongeboren kind (de foetus).

2. Afvoer van afvalstoffen van het ongeboren kind naar de moeder.

EEN ORGAAN MET TWEE BLOEDCIRCULATIES

De placenta is een orgaan welke uit twee bloedcirculaties bestaat: die van de moeder en die van het ongeboren kind. Deze twee circulaties stromen langs elkaar heen waardoor voedingsstoffen en afvalstoffen uitgewisseld kunnen worden, maar ze zijn nooit in direct contact met elkaar.

Dit is in tegenstelling tot medisch wetenschappelijke onderzoeken die genoodzaakt zijn om (dier)modellen te gebruiken, waarbij het soms lastig blijkt om veelbelovende resultaten ook echt in het ziekenhuis te kunnen gebruiken.

Het onderzoek dat ik in de afgelopen jaren heb gedaan, beschrijf ik in verschillende onderdelen van dit magazine. Nieuwe behandelingen voor zwangerschapsvergiftiging laat zien hoe we met bestaande medicatie de functie van de placenta proberen te verbeteren. Verschillen in het afweersysteem van de placenta beschrijft hoe onderdelen van het afweersysteem veranderd zijn bij zwangerschapsvergiftiging. Tryptofaan, een bouwstof met speciale functies in de placenta, toont de verwerking en effecten van tryptofaan – een voedingsstof welke we allemaal met onze voeding binnenkrijgen – in de placenta bij gezonde zwangerschappen en zwangerschapsvergiftiging.

PLACENTA MAGAZINE 5

PLACENTA PERFUSIE MODEL EXPERIMENT

Het placenta perfusie model is een systeem waarin de placenta in leven kan worden gehouden na de geboorte. Waar een placenta normaal gesproken altijd doorstroomt wordt door bloed van de moeder en het kind, wordt in dit model het bloed vervangen door een vloeistof met dezelfde eigenschappen als bloed. De perfusie experimenten vinden plaats in een situatie die zo goed mogelijk de omstandigheid in de buik van de moeder nabootst. Dit betekent dat de placenta wordt warm

gehouden op lichaamstemperatuur, en de doorstroming van de buffers net zo snel is als die van bloed. Op deze manier kan de placenta tot ongeveer vier uur na de geboorte in leven worden gehouden en kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken hoe snel een medicijn van het bloed van de moeder naar het kind kan verplaatsen en wat voor effect dit heeft op de placenta.

O2 / CO2
DE EXPERIMENTEN
6 DE EXPERIMENTEN

EXPERIMENT

BLOEDVAT MYOGRAAF

Bloedvaten kunnen samentrekken en verwijden door spiercellen in de bloedvatwand, hierdoor bepalen ze hoeveel bloed er door de placenta stroomt.

Hoe goed bloedvaten samentrekken of verwijden kan onderzocht worden met een myograaf. Een myograaf is een apparaat waarin hele kleine stukjes bloedvat, van ongeveer 2 millimeter lang, opgehangen kunnen worden met ijzerdraadjes.

In dit apparaat kan de kracht gemeten worden die het bloedvat uitoefent. De kracht neemt toe als het bloedvat samentrekt, en de kracht neemt af als het bloedvat verwijdt.

Door na de geboorte van de placenta kleine bloedvaten uit de placenta te snijden, kunnen we dus met een myograaf de functie van deze bloedvaten onderzoeken.

EXPERIMENT

PLACENTA KWEEK

De placenta kan allerlei stoffen uitscheiden in het bloed van de moeder en het kind. Deze stoffen zijn noodzakelijk om te zorgen dat moeder en kind zich goed kunnen aanpassen aan de zwangerschap. Deze stoffen kunnen alleen ook negatieve effecten hebben.

Door na de geboorte kleine stukjes uit de placenta te

knippen en deze in speciale vloeistoffen te doen, kunnen we onderzoek doen naar de stoffen die de placenta uitscheidt. Het voordeel van deze experimenten is dat hele kleine stukjes placenta, makkelijker en langer in leven gehouden kunnen worden dan de hele placenta in het placenta perfusie model.

37 °C 8% O2 - 5% CO2 MRNA EIWIT
KRACHT OMVORMER MICROMETER
PLACENTA MAGAZINE 7

NIEUWE BEHANDELINGEN VOOR

ZWANGERSCHAPSVERGIFTIGING

Waarom dit onderzoek?

Er is nog geen goede behandeling beschikbaar voor zwangerschapsvergiftiging. Artsen proberen de symptomen in toom te houden met bloeddrukverlagende medicijnen, maar de oorzaak – de placenta – kan nog niet behandeld worden. Als de ziekte levensbedreigend wordt zijn artsen daarom genoodzaakt om het kind en de placenta (te vroeg) te worden laten geboren. Het is dus noodzakelijk om nieuwe therapieën te vinden welke snel gebruikt kunnen worden. Reëel gezien duurt de ontwikkeling van nieuwe medicijnen lang. Er zijn echter bepaalde medicijnen die al gebruikt worden voor andere aandoeningen, met eigenschappen die ook bij zwangerschapsvergiftiging van pas kunnen komen. Eén zo’n veelbelovend medicijn is pentoxifylline. Voordat pentoxifylline ook echt in zwangere vrouwen gebruikt kan worden, is het alleen belangrijk om eerst uit te zoeken hoeveel pentoxifylline er bij het ongeboren kind terecht komt, en hoe pentoxifylline de functie van de placenta beïnvloedt.

Belangrijkste bevindingen

In het placenta perfusie model vonden we dat pentoxifylline makkelijk van het bloed van de moeder naar het bloed van het kind kon verplaatsen. Dit betekent dat als de moeder behandeld wordt met pentoxifylline, het kind aan dezelfde

BLOED, ZUURSTOF EN VOEDINGSSTOFFEN

De hoeveelheid bloed die door de placenta stroomt wordt (deels) bepaald door hoe samengetrokken of verwijd de bloedvaten in de placenta zijn. Door hun diameter te controleren, hebben de bloedvaten in de placenta dus invloed op hoeveel zuurstof en voedingsstoffen er in het bloed van het kind opgenomen kunnen worden uit het bloed van de moeder.

concentratie wordt blootgesteld. Of dit juist positieve of negatieve effecten heeft op de ontwikkeling van het kind moet in toekomstig onderzoek worden onderzocht. In onderzoek naar de effecten van pentoxifylline op de placenta vonden we dat pentoxifylline de bloedvaten van de placenta kon verwijden. Bij zwangerschapsvergiftiging bleek die bloedvatverwijding alleen niet op dezelfde manier tot stand te komen als in gezonde placenta’s.

VIAGRA VOOR DE PLACENTA

Pentoxifylline kan bloedvaten verwijden omdat het de werking van het enzym fosfodiësterase remt. Sildenafil, beter bekend als Viagra, is ook zo’n fosfodiësterase remmer. Sildenafil is voor het eerst ontwikkeld in 1989 voor de behandeling van hartziektes. Helaas leek het na de eerste onderzoeken de problemen in het hart niet echt te kunnen verhelpen. Tijdens deze onderzoeken bleek sildenafil echter wel een opmerkelijk effect te hebben op de bloedtoevoer naar een ander orgaan. Hierdoor kon sildenafil dus toch nog op de markt worden gebracht.

Belang

Pentoxifylline kan de placentafunctie mogelijk bevorderen. Ondanks dat niet alle eigenschappen in de placenta behouden blijven bij zwangerschapsvergiftiging, kan pentoxifylline toch nog positieve effecten hebben. Het is onwaarschijnlijk dat pentoxifylline schadelijke effecten heeft op de foetus aan het einde van de zwangerschap. Recente studies suggereren namelijk dat pentoxifylline kansen biedt voor de behandeling van sepsis bij te vroeg geboren kinderen. Hiernaast kan pentoxifylline mogelijk ook interessant zijn voor de behandeling van andere zwangerschapsziektes dan zwangerschapsvergiftiging, bijvoorbeeld voor verminderde foetale groei, mogelijke vroeggeboorte, of een ontsteking in de placenta.

DE ONDERZOEKEN 8 DE ONDERZOEKEN

VERSCHILLEN IN HET AFWEERSYSTEEM

VAN DE PLACENTA

Waarom dit onderzoek?

Vrouwen met zwangerschapsvergiftiging hebben vaak verhoogde ontstekingswaardes in hun bloed. Artsen en wetenschappers hebben voorgesteld dat dit veroorzaakt wordt door een ontstekingsreactie in de placenta als gevolg van zijn slechte werking, maar dit is nooit goed onderzocht. Daarom hebben wij de precieze veranderingen in het afweersysteem van de placenta’s van vrouwen met zwangerschapsvergiftiging op verschillende manieren onderzocht. Hierbij keken we onder andere naar:

1. Verschillen in genexpressie van 750 factoren van het afweersysteem.

2. D e afgifte van stoffen van het afweersysteem vanuit de placenta naar het bloed.

3. Welke cellen van het afweersysteem in de placenta precies veranderd waren.

Belangrijkste bevindingen

In tegenstelling tot wat we hadden verwacht, waren veel ontstekingsfactoren onveranderd of juist verlaagd in placenta’s van vrouwen met zwangerschapsvergiftiging. Waar in de literatuur meestal maar één type afweercellen in de placenta wordt beschreven – de Hofbauer cel – ontdekten wij dat er verschillende types afweercellen in de gezonde placenta aanwezig waren: M1 Hofbauer cellen,

M2 Hofbauer cellen en mestcellen. Bij zwangerschapsvergiftiging bleken er alleen veel minder M2 Hofbauer cellen en mestcellen in de placenta voor te komen dan in gezonde placenta’s.

Belang

Door veranderingen in het afweersysteem van de placenta te bestuderen, kunnen we beter begrijpen hoe en waarom zwangerschapsvergiftiging ontstaat. Het begrijpen van deze veranderingen is erg belangrijk om uiteindelijk een veilige behandeling te ontwikkelen voor vrouwen met zwangerschapsvergiftiging.

VEILIG GROEIEN MET EEN EIGEN AFWEERSYSTEEM

De placenta heeft een eigen afweersysteem (immuunsysteem) wat ervoor zorgt dat de baby in de moeder kan groeien zonder dat het afgestoten wordt. Dit is heel bijzonder als je bedenkt dat bij orgaantransplantatie heel veel medicijnen nodig zijn om te zorgen dat een orgaan niet afgestoten wordt, ook al is het van familie. Normaal zorgt ons afweersysteem namelijk dat indringers, met name ziekteverwekkers, niet in ons lichaam kunnen blijven. Bij zwangerschap zorgt het gespecialiseerde afweersysteem van de placenta ervoor dat de afweersystemen van het kind en de moeder niet tegen elkaar gaan vechten.

PLACENTA MAGAZINE 9

NH 2

O OH

TRYPTOFAAN, EEN BOUWSTOF MET SPECIALE FUNCTIES IN DE PLACENTA

Waarom dit onderzoek?

Tryptofaan is een essentiële bouwstof welke we allemaal binnenkrijgen via onze voeding. Hoeveel tryptofaan bij het ongeboren kind terecht komt, wordt dus onder andere bepaalt door hoeveel de moeder ervan eet. Voordat tryptofaan bij het kind aankomt, moet het alleen eerst langs de placenta. Daar kan het de werking van de placenta beïnvloeden.

De placenta kan tryptofaan omzetten in verschillende stoffen met meerdere functies via een keten aan reacties, al deze stoffen en reacties samen vormen een route welke de kynurenine route heet. Uit voorgaand onderzoek weten we dat de eerste stap van deze route veranderd is in de placenta’s bij zwangerschapsvergiftiging. Jammer genoeg ontbreken in die eerdere onderzoeken gegevens over de vervolgstappen. Omdat we verwachtten dat veranderingen in de omzetting van tryptofaan in de placenta bij zouden kunnen dragen aan zwangerschapsvergiftiging, wilden we in ons onderzoek drie vragen beantwoorden:

1. Waar in de placenta wordt tryptofaan omgezet?

2. Hoeveel van het tryptofaan van de moeder gaat naar het kind of wordt omgezet in andere stoffen door de placenta?

3. Hoe is de omzetting van tryptofaan in de placenta veranderd bij zwangerschapsvergiftiging en hoe beïnvloedt dit de functie van bloedvaten in de placenta?

VOEDING

Eiwitten bestaan uit aminozuren. Ons lichaam kan de meeste aminozuren zelf maken, maar er zijn negen aminozuren die je via je eten binnen moet krijgen, de zogenaamde essentiële aminozuren. Tryptofaan is één van deze essentiële aminozuren. Tryptofaan is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind, maar omdat het ongeboren kind al zijn eten via zijn moeder krijgt, wordt de hoeveelheid tryptofaan bij het kind vooral bepaald door hoeveel tryptofaan de moeder eet. Voorbeelden van tryptofaanrijke producten zijn melk, ei, havermout, pinda’s, zaden, banaan, chocola, tofu, vis en kip.

HN
TRYPTOFAAN 10 DE ONDERZOEKEN
C 11 H 12 N2O2

Belangrijkste bevindingen

Door bestaande data uit de literatuur te gebruiken, ontdekten we dat er voor omzetting van tryptofaan niet één specifiek cel, maar juist heel veel verschillende celtypes nodig zijn die allemaal een ander onderdeel van de route uitvoeren. Dit betekent dat de vorming van elk onderdeel van de kynurenine route door een andere cel gecontroleerd wordt.

In het placenta perfusie model bevestigden we dat tryptofaan via de placenta van moeder naar kind kan worden getransporteerd. Wij ontdekten daarnaast dat de omzetting van tryptofaan door de placenta geen invloed had op de concentraties van producten van de kynurenine route in de circulatie van de moeder en het kind. Dit betekent dat de concentraties van stoffen van de kynurenine route in het bloed van de moeder niet gebruikt kunnen worden als maat voor de functie van de kynurenine route in de placenta. Deze data zijn belangrijk omdat het in tegenstelling is met wat eerder werd voorgesteld door andere wetenschappers.

In een onderzoek naar het effect van tryptofaan op bloedvaten van de placenta vonden we dat de omzetting van tryptofaan in kynurenine (de eerste stap van de kynurenine route) kan zorgen voor verwijding van de bloedvaten. Het onderdeel van

de kynurenine route dat deze omzetting teweegbrengt (IDO1) was verlaagd in placenta’s van vrouwen met zwangerschapsvergifiting. Daarom was de verwachting dat de bloedvat verwijding hierdoor verminderd zou zijn. Bij zwangerschapsvergifiting, zorgde tryptofaan alleen juist voor meer bloedvat verwijding ten opzichte van gezonde placenta’s. Dit bleek te komen doordat de placenta’s met zwangerschapsvergiftiging beter tryptofaan op konden nemen. Kort samengevat kunnen preeclampsie placenta's dus compenseren voor een verminderde omzetting van tryptofaan in kynurenine door meer tryptofaan op te nemen.

Belang

Veranderingen in de omzetting van tryptofaan in kynurenine in de placenta kunnen mogelijk nieuwe aangrijpingspunten bieden voor de behandeling van zwangerschapsvergifitiging.

Ook al wordt het grootste deel van tryptofaan (~95%) omgezet in kynurenine, tryptofaan is eigenlijk veel bekender als bouwstof voor serotonine en melatonine. Serotonine is een stofje dat ons blij maakt, en melatonine laat ons lekker slapen.

WORD JE BLIJ VAN
PLACENTA MAGAZINE 11

GEZONDE PLACENTA

De placenta zit tijdens de zwangerschap tegen de baarmoederwand van de moeder aangeplakt waardoor het gevuld kan worden met bloed van de moeder. Het kind is verbonden met de navelstreng die zich in hele kleine bloedvaatjes vertakt binnenin de placenta. Deze boedvaatjes drijven als het ware in het bloed van de moeder. Het bloed van de moeder en het kind zijn alleen nooit in direct contact met elkaar. In de afbeelding op de volgende pagina zijn de getekende bloedvaten dus die van het kind, die in het donkere bloed van de moeder drijven.

Met ons onderzoek vonden wij dat tryptofaan, pentoxifylline en sildenafil de gezonde placenta bloedvaten kunnen verwijden, waarbij pentoxifylline ook de uitscheiding van ontstekingsfactoren door de placenta kon remmen. Daarnaast ontdekten we drie verschillende soorten cellen van het afweersysteem in de gezonde placenta. De precieze rol van deze cellen is nog onduidelijk, maar ze dragen mogelijk bij aan de vorming van de placenta.

ZWANGERSCHAPSVERGIFTIGING

Bij zwangerschapsvergiftiging gaat er iets mis in de ontwikkeling van de placenta waardoor de bloedvaten vernauwd zijn. Hierdoor komen er minder zuurstof en voedingsstoffen bij de placenta terecht waardoor het schadelijke stoffen uit gaat scheiden. Deze stoffen kunnen de moeder erg ziek maken. Door de bloedvaten van deze zieke placenta te verwijden, hopen we de functie van de placenta te verbeteren en ziekte van de moeder en het kind te verminderen.

Uit onze onderzoeken met placenta’s van vrouwen met zwangerschapsvergiftiging bleek dat tryptofaan, pentoxifylline en sildenafil niet altijd voor de verbeteringen konden zorgen die we wel in gezonde placenta’s vonden. Dit lijkt vooral een teleurstellend resultaat, maar het geeft ons juist ook nuttige informatie over wat er nou eigenlijk fout gaat in de placenta bij zwangerschapsvergiftiging. Deze kennis is essentieel voor toekomstig onderzoek om een behandeling te kunnen ontwikkelen.

INDOLEAMINE 2,3-DIOXYGENASE

Kan bloedvaten verwijden door tryptofaan in kynurenine om te zetten.

FOSFODIESTERASE ENZYM

Breekt stoffen af die vaten verwijden, sildenafil en pentoxifylline remmen dit enzym waardoor ze vaatverwijding stimuleren.

ADENOSINE A1 RECEPTOR

Kan bloedvaten vernauwen als het geactiveerd wordt, pentoxifylline kan dit remmen.

IDO1 A1 PDE
INFOGRAPHIC
12 SAMENVATTING

GEZONDE PLACENTA

ZWANGERSCHAPSVERGIFTIGING

IDO1 A1 PDE TRYPTOFAAN SILDENAFIL PENTOXIFYLLINE ACTIVERENDE WERKING REMMENDE WERKING AFNAME TOENAME M1 HOFBAUER CEL M2 HOFBAUER CEL MEST CEL
PLACENTA MAGAZINE 13

"WILLEN JULLIE HAAR PLACENTA NOG GEBRUIKEN?"

ONEINDIG

Het is alweer een tijd geleden dat ik in de opvangkamer had staan wachten. Met een witte emmer in mijn hand en gekleed in een blauwe overjas van de operatiekamers en met een charmant mutsje op mijn hoofd begon ik het erg warm te krijgen.

De operatiekamers in het Sophia ziekenhuis, en zeker de kinderopvangkamer hadden de thermostaat altijd nét iets hoger staan dan comfortabel is. Daarnaast had ik mij moeten haasten. Een uur geleden zat ik nog op de bank in mijn woonkamer de opwindvogelkronieken te lezen, een boek van één van mijn favoriete schrijvers. Net toen ik bij het deel was beland waar Toru Okada langzaam en heel voorzichtig, sport voor sport op gladde tennisschoenen een touwladder afdaalde richting de bodem van een onzichtbaar diepe put, ging mijn telefoon. Het kan aan mij hebben gelegen maar het gerinkel klonk extra dringend. Ik had mijn boek daarom neergelegd en was naar de eettafel gelopen om de telefoon op te nemen. Het was de arts-assistent van de gynaecologie afdeling. ‘Ik hoop dat ik je niet stoor, maar ik zag dat mevrouw Janssen meedoet aan jullie studie. Haar situatie is net verslechterd en we gaan zo naar de operatiekamer om een keizersnede te doen. Willen jullie haar placenta nog gebruiken?’ ‘Jazeker, heel erg bedankt voor het bellen. Ik kom er meteen aan’ zei ik en hing op.

En hier sta ik nu dus in de opvangkamer te wachten op de geboorte van de baby en de placenta, nog steeds lichtelijk bezweet van de fietsreis naar het ziekenhuis. De opvangkamer wordt door een tussendeur gescheiden van de operatiekamer. In deze deur zit een raampje waar ik precies doorheen kan kijken als ik er dicht tegenaan op mijn tenen ga staan. Het is druk in de operatiekamer met artsen en verpleegkundigen van de afdelingen gynaecologie, neonatologie en anesthesiologie. Ik vang een glimp op van de baby die net door de arts uit de buik van de moeder wordt gehaald. Als ik mij de zwangerschapsgegevens goed herinner is dit kindje nu net na een zwangerschap van 29 weken geboren. De baby begint gelukkig uit zichzelf te huilen en ik zie een zucht van verlichting over de kinderarts gaan.

PLACENTA MAGAZINE 14
KORT VERHAAL
ZWANGERSCHAPSVERGIFITING ANNO 2023 IN DE TOEKOMST

THESIS

PLACENTAL ORIGINS OF HEALTH & DISEASE

MAGAZINE

ENGLISH VERSION

PLACENTA MAGAZINE