Page 1

Montagehandleiding


Montagehandleiding

1. Overzicht onderdelen.

2. Aantal bedieningsknoppen en afdichtingschalen moet gelijk zijn aan aantal branders.

3. Aantal hitteschilden moet gelijk zijn aan aantal branders.

4. Schroef de hitteschilden los van de unit.

5. Aantal silicone afdichtingsringen moet gelijk zijn aan aantal branders.

6. Druk de afdichtingsring voorzichtig over de rand van het het hitteschild.

7. Druk het laatste deel met beide duimen over de rand. Controleer of de ring in zijn geheel goed aansluit.

8. Leg de hitteschilden bij de bijbehorende uitsparingen op het werkblad.

9. Overzicht afstelposities.

10. Draai de afstelschroeven (in volgorde positie 1, 2 & 3) terug tot circa 3 mm boven de unit.

11. Plaats de warmtegeleider op de unit.

12. Controleer of de warmtegeleider recht is gepositioneerd.

13. Fout, de warmtegeleider is schuin gepositioneerd. Plaats de warmtegeleider recht.

14. Positioneer de unit voorzichtig onder het werkblad.

15. Breng de unit (onder gatenpatroon van werkblad) in positie.

16. Breng de unit in zijn geheel door gatenpatroon heen, tot vlak tegen de onderzijde van het werkblad.

2

2 1

1

3

3


17. Plaats de hitteschilden over de branders. Let op de uitsparingen.

18. Pas op voor de elektrische vonkontsteking, deze is breukgevoelig.

19. Schroef de hitteschilden handvast.

20. De 2kW en 3kW brander kunnen op slechts ĂŠĂŠn positie worden geplaatst.

21. Hitteschild en as van 0,2-5kW brander moeten in lijn staan met fixatiepen.

22. De afdichtingsring moet vlak op het blad bevestigd zijn en mag niet buiten het hitteschild uitsteken.

23. Plaats alle branderonderdelen bij de desbetreffende branderhuizen.

24. Plaats de vlamverdeler(s) op het gashuis.

25. Bouw de brander op.

26. Bij brander 0,2-5kW: plaats de buitenring.

27. Plaats de binnenring.

28. Let op de fixatiepen bij het plaatsen van de pannendrager. Deze zorgt voor stabiliteit.

2

2 1

3 29. De brander is compleet opgebouwd.

30. Sluit de gasslang aan. Plaats daarna de stekker in een geaarde wandcontactdoos.

1 3

31. Overzicht afstelposities.

1 32. Draai de afstelposities 1 handvast aan. De warmtegeleider komt (omhoog) in positie.


Montagehandleiding

2

33. Draai de afstelposities 2 handvast aan.

34. Plaats afstelsleutel recht op aanslag gaskraan. De twee meetpunten staan enkele mm recht boven het blad.

35. Fout, de afstelsleutel moet recht boven het werkblad gepositioneerd zijn. Herhaal vorige stap.

36. Zorg dat de afstelsleutel tegen de vlakke kant van de gaskraan is geplaatst.

3

37. Zorg dat de onderkant van de afstelsleutel vlak tegen de aanslag komt.

38. Draai de afstelposities 3 aan, totdat de afstelsleutel contact maakt met het werkblad.

39. Let op: beide meetpunten moeten tegelijkertijd het werkblad raken.

40. Plaats afdichtingschaal en bedieningsknop los op het blad. Let op: nog niet vastplakken, eerst testen.

41. Draai bedieningsknop open en laat los bij ontvlamming. Gaat brander bij loslaten uit, is positie 3 te strak aangedraaid.

42. Zorg dat de indicator van de bedieningsknop overeen komt met de indicator van de afdichtingschaal.

43. Verwijder de plakstrip van de afdichtingschaal.

44. Positioneer de bedieningsknop met afdichtingschaal op het werkblad.

Het PITT Cooking-systeem is nu gereed voor gebruik! Voor meer informatie kunt u terecht op: www.pittcooking.nl 45. Druk de bedieningsknop met afdichtingschaal stevig op het werkblad.

Of neem contact op via info@pittcooking.nl Tel. 088 088 7070 MH2010-1-NL

PITT Cooking Montagehandleiding  

PITT Cooking Montagehandleiding