Turvalise interneti päeva 2018 kogumik

Page 1

Soovitusi 2018. aasta turvalise interneti päeva tähistamiseks

Jaanuar 2018

1


Sisukord

Eessõna .................................................................................................................................................... 3 Arutage laste ja noortega suhtlemise ja küberkiusamisega seotud teemadel ....................................... 4 Kaardimäng Suurim julgus ................................................................................................................... 5 Arutage käitumisstrateegiaid sotsiaalmeediasse postitamisel, internetikontaktide lisamisel ja ka kiusamise puhul ................................................................................................................................... 6 Mida küberkiusamise puhul teha ning kust saab nõu ja abi? ............................................................. 7 Tutvuge tunnikavadega, mis käsitlevad suhtlemist ja küberkiusamist ............................................... 7 Tutvuge Bibi seiklustega internetis ..................................................................................................... 7 Tutvuge uute tunnikavadega................................................................................................................... 8 Digitaalne ohutus: keskkonnad ja privaatsus internetis ..................................................................... 8 Arvutipiraatlus ja häkkimine................................................................................................................ 8 Viitamise ABC ..................................................................................................................................... 8 Nutiseadmete turvalisus..................................................................................................................... 8 Erinevad autentimisviisid .................................................................................................................... 9 Kus on minu andmed? ........................................................................................................................ 9 Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös .............................................. 9 Tutvu projekti „Nutitund igasse kooli!“ e-raamatuga ............................................................................. 9 Tutvu Küberpähkel uuringu tulemustega.............................................................................................. 10 Harivaid temaatilisi videoid, mänge ja teste, mida oma üritustel kasutada ......................................... 10 Multifilmid ja videod ......................................................................................................................... 10 Mängud ............................................................................................................................................ 12 Testid ................................................................................................................................................. 13 Teavitusmaterjal lapsevanematele ................................................................................................. 14 Tutvu Eestis välja antud temaatiliste teavitusmaterjalidega e-koolikoti kaudu ................................... 14 Tutvu Euroopa riikide temaatiliste teavitusmaterjalidega .................................................................... 14 Tutvu turvalise interneti päeva üritustega üle maailma ....................................................................... 14

2


Eessõna Hea õpetaja ja juhendaja! 6. veebruaril 2018 tähistatakse rahvusvahelist turvalise interneti päeva. Soovime, et Eesti erinevates kohtades saaksid nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad Teie abiga osa turvalise interneti päevast ning oleksid nutivahendite kasutamisel veelgi nutikamad. Selleks oleme koostanud kogumiku, millest leiate temaatilisi teavitusmaterjale ja soovitusi turvalise interneti päeva tähistamiseks. Loodetavasti pakuvad need inspiratsiooni ja praktilist väärtust temaatiliste ürituste korraldamiseks. Andke ka meile oma üritusest teada. Kõik lasteaiad, koolid, noortekeskused ja huviringid, kes oma üritustest on teada andnud, kantakse Eesti kaardile. Eelmisel aastal tegime sarnase üleskutse, mille raames korraldati 28700 osalejaga 185 teavitusüritust üle Eesti. Näiteks viidi läbi temaatilisi ainetunde ja arutelusid, korraldati kampaaniaid, konkursse ja näitusi, loodi plakateid, videoid ning temaatilisi koomikseid, kirjutati esseesid, loodi infostende, vanemad õpilased õpetasid nooremaid või läksid õpetama oma vanavanemaid, jagati nõuandeid lapsevanematele, korraldati erinevate seadmete näitusi, koolidesse kutsuti külla veebikonstaablid või noorte hulgas tuntud inimesi, kes kõnelesid e-ohutusest jne. Kõikide üritustega on võimalik tutvuda SIIN või klikkides juuresoleval pildil.

Tähistame 2018. aastal, Eesti juubeliaastal, turvalise interneti päeva üheskoos veelgi võimsamalt ning saame nutivahendite kasutamisel veelgi nutikamaks! Kerli Valner Projekt Targalt internetis www.targaltinternetis.ee

Piltidel klikkides avanevad vastavad materjalid

3


Mida teha koolis turvalise interneti päeva või nädala raames? Variante on mitmeid. Allpool leiate mõned soovitused ja viited uuematele materjalidele, mille hulgas on nii temaatilisi videoid, mänge, tunnikavu jne.

Arutage laste ja noortega suhtlemise ja küberkiusamisega seotud teemadel Selleks soovitame kasutada näiteks käesoleval õppeaastal Telia Eesti AS eestvedamisel valminud Suurim julgus kampaania materjale (www.suurimjulgus.ee). Suurim julgus on hoida ennast ja teisi. Igaüks meist teab, mis on julgus. Kuid, mis on see, mis meilt iga päev suurimat julgust nõuab? Iga neljas õpilane Eestis puutub kokku kiusamisega. Me räägime palju sellest, kui edukas e-riik on Eesti, kuid miks me ei räägi sellest, et küberkiusamine on Eestis levinum kui ükskõik kus mujal Põhja-Euroopas? Rohkem statistikat leiate suurim julgus veebilehelt.

On aeg seda rasket tõde endale tunnistada ja tuua suhtluskultuuri tagasi empaatiat, teineteise mõistmist ja hoidmist.Kuidas me seda teeme? Julgusega. Suurima julgusega. Suurim julgus video. #suurimjulgus kampaania peamine sõnum on, et kiusamine – eriti anonüümne kiusamine internetis ja nutiseadmetes – ei nõua julgust. Suurim julgus on hoopis kiusule vastu astuda ja pakkuda tuge kõigile, kes ise end kaitsta ei oska või ei suuda. Suurim julgus on hoida ennast ja teisi. Suurim julgus on rääkida.

4


Eesti noored youtuberid tegid videod, kus nad räägivad sellest, milliseid sõnumeid on nemad saanud, kuid see pole neid heidutanud. Nad kutsuvad üles noori olema julged ja endasse uskuma. Videod avanevad piltidel klikkides.

Suurim julgus on teha kompliment. Rõõmusta näiteks täna kedagi üllatussõnumiga – see võib muuta tema päeva oluliselt paremaks. Ükski heategu ei ole liiga väike ja mõni heategu võibki jääda anonüümseks.

Kaardimäng Suurim julgus Mängu eesmärk on luua arutelusid, milles mängijad leiavad juhtumikaartidel kirjeldatud olukordadele võimalikke lahendusi. Juhtumikaartidel on valitud olukorrad, millega noored tõenäoliselt ühes või teises rollis osalejatena kokku võivad puutuda. Mäng aitab noortel mõista ka kirjeldatud olukordade võimalikke varjatud olemust ja arendada kriitilise mõtlemise ja koostöö oskusi.

5


Mäng on mõeldud eelkõige põhikooli õpilastele vanuses 10-14 aastat, kuid sobib ka vanematele õpilastele. Mängijaid on 5-8. Mäng on valminud MTÜ Lastekaitse Liit ja Telia Eesti AS koostöös. Juhis Kaardid

Arutage käitumisstrateegiaid sotsiaalmeediasse postitamisel, internetikontaktide lisamisel ja ka kiusamise puhul Otsustepuud käsitlevad erinevaid käitumisstrateegiaid nii postitamisel, internetikontaktide lisamisel kui ka internetis kiusamise puhul. 

Mõtle oma postituse sisu peale

Mõtle oma internetikontaktide peale

Mõtle, kuidas end internetis kaitsta

Vaadake veel sotsiaalvõrgustike kasutamise ning erinevate keskkondade privaatsussätete seadmise soovitusi.

6


Mida küberkiusamise puhul teha ning kust saab nõu ja abi? Targalt internetis küberkiusamist käsitlevalt veebilehelt saab infot, mis on küberkiusamine ja mida selle puhul teha ning kust saab nõu ja abi.

Tutvuge tunnikavadega, mis käsitlevad suhtlemist ja küberkiusamist Targalt internetis veebilehelt leiab tunnikavad erinevatele kooliastmetele.

Tutvuge Bibi seiklustega internetis Teavitusmaterjalid I kooliastmele nii eesti kui vene keeles.

Teavitusmaterjal Bibi internetis – kes üritab Bibit tüssata? Ole ettevaatlik, kui internetis suhtled; andmete avaldamine; tüssamine interneti vahendusel; kohtumine võõraga. Viide: Bibi internetis

Teavitusmaterjal Bibi tahab mängida. Aga kus on ta sõbrad? Kuidas leida tasakaal arvuti ja muude tegemiste vahel; sõprus ja ühistegevused. Viide: Bibi tahab mängida

Teavitusmaterjal Bibi kingitus – arukas klõpsamine internetis Enne mõtle, siis tegutse; interneti kampaaniatega tuleb olla ettevaatlik, samuti „tasuta“ mängudega. Viide: Bibi kingitus

7


Tutvuge uute tunnikavadega Käesoleval õppeaastal on valminud mitmed uued tunnikavad. Soovitame õpetajatel ja juhendajatel nendega tutvuda, et vastavat temaatikat laste ja noortega käsitleda.

Digitaalne ohutus: keskkonnad ja privaatsus internetis Sihtrühm: I kooliaste Selgitab ohte oma mainele arvestades digikanaleid, olukorda ja suhtluspartnereid ja põhjendab konkreetseid näiteid kasutades, miks ei tohi avaldada delikaatset teavet (enda ja teiste kohta) avalikus keskkonnas. Viide tunnikavale Digitaalne ohutus.

Arvutipiraatlus ja häkkimine Sihtrühm: 9.-12. Klassi õpilased, õpetajad ja teised huvilised Seaduslike ja mitteseaduslike tegevuste eristamine toetudes IKT ja kübervaldkonda reguleerivatele seadustele. Viide tunnikavale Arvutipiraatlus ja häkkimine.

Viitamise ABC Sihtrühm: õpetajad ja teised huvilised Eesmärk on tutvustada viitamise põhimõtteid ja eesmärke, erinevaid viitamissüsteeme ja reegleid; õpetada tekstisisest viitamist ja kasutatud allikate loetelu vormistamist enamlevinud viitamissüsteemide alusel; tutvustada viitehaldusprogramme. Viide tunnikavale Viitamise ABC.

Nutiseadmete turvalisus Sihtrühm: õpetajad ja teised huvlised Õppematerjali läbimise tulemusel oskab õpetaja kasutada oma nutiseadet (nutitelefoni, tahvelarvutit) turvalisemalt ja oskab märgata potentsiaalseid probleeme enda või teiste tegevuses ning neile lahendusi pakkuda. Viide tunnikavale Nutiseadmete turvalisus.

8


Erinevad autentimisviisid Sihtrühm: õpetajad ja teised huvilised Õppematerjali läbimise tulemusel teab õppija autentimisega seotud infoturbe mõisteid, põhilisi autentimisviise, mida saab kasutada veebikeskkondades nii arvutis kui ka nutiseadmes. Õppija teab erinevate autentimisviisidega seotud riske ja oskab valida sobiva autentimisviisi. Viide tunnikavale Erinevad autentimisviisid.

Kus on minu andmed? Sihtrühm: õpetajad ja teised huvilised Õppija on teadlik andmete eesmärgipärasest säilitamisest, jagamisest ja hävitamisest ning tunneb sellega kaasnevaid riske, oskab valida sobivaid töövahendeid ja käitumisviise riskide maandamiseks. Viide tunnikavale Kus on minu andmed?

Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös Sihtrühm: õppijad ja õpetajad, kes soovivad rohkem teada autoriõigustest Õppematerjal on jagatud kolmeks suureks osaks: teiste autorite tööde kasutamine; õigused oma loodud tööle; avatud sisulitsentsid: Creative Commons. Viide tunnikavale Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös.

Tutvu projekti „Nutitund igasse kooli!“ e-raamatuga Valminud on Nutitunni e-raamat, millesse on kokku kogutud üle 100 haridustöötaja persooniloo, kes on oma panuse andnud särasilmselt teisi innustades Eesti digimaasitiku arendades; väljavõte üle 200 nutitunni ideest erinevatest maakondadest; ning 8 nutikooli 9


videolugu. Viide Nutitund igasse kooli e-raamatuga Nutitund igasse kooli! viimane kuu on alanud. Kui jagate jaanuarikuu jooksul, kuidas nutitund on tulnud teie asutusse, et jääda, osalete auhinnaloosis. Loosimises osalemiseks postita Nutitund igasse kooli Facebooki gruppi järgmine info: kooli nimi, õpetaja nimi ja kontakt e-mail, klassi, tegevuse eesmärgi ja sisu lühikirjeldus (miks-millal-mida-kuidas-mis edasi?) ning 5-10 pilti või video. Samuti võib postitusse lisada hoopis lingi blogisse vms, kus soovitud info on esitatud.

Tutvu Küberpähkel uuringu tulemustega Veebilehelt www.küberpähkel.ee on leitavad 2017 aasta uuringu tulemused, milles osalesid 4.-9. klasside õpilased, kokku 200 kooli 10581 õpilast. Uuritavad teemad olid: privaatsus ja turvalisus, tehniline taiplikkus, küberkelmused ning tehnika ülekasutus. Uuringu kokkuvõttes jagatakse ka koolidele soovitusi. 15. jaanuaril 2018 avati uus suurem uuring ja sinna oodatakse osalema kõiki huvilisi alates vanusest 10 aastat ehk osaleda saavad ka vanemad, õpetajad ja kõik teised täiskasvanud. Uue uuringu keskseks teemaks on kriitiline mõtlemine, ohuolukorras info leidmine ja kasutamine. Vastata saab kuni 12. veebruarini. Ootame Teid kindlasti küsimustele vastama.

Harivaid temaatilisi videoid, mänge ja teste, mida oma üritustel kasutada Multifilmid ja videod I kooliaste ja nooremad 

Jänku-jussi videod. Jänkujuss saab interneti Ühel hommikul tuuakse metsade vahele Jussi koju internet. Kuidas see täpselt juhtus? Jänku-jussi internetimaailm I Jussi ja Jassi koju tuleb uus arvuti. Kas sellega saab nüüd kogu aeg mängida? Mis on üldse internet? Vaata ja saa teada koos Jussi ja tema sõpradega! Jänku-jussi internetimaailm II Koos tiigriga seiklevad Juss ja tema sõbrad internetimaailmas. See on väga lihtne, kui tead reegleid! Jänku-jussi internetimaailm III Internetis, 10


nagu ka päris elus, tuleb oma varandust võõraste eest kaitsta. Just sellepärast õpetab Juss oma sõpradele, kuidas õigesti salasõnu luua. Videod leiab SIIT. 

Populaarseks osutunud eestikeelsed netilammaste harivad videod: Kasukata, Suur suu, Iluduskuninganna, Röhitseja, Kättemaks, Üheksakümmend, Valge lammas, Salasõber, Ära tantsi koos huntidega. Pead sassis, Mobiilimaania, Lumesõda, Ostukorv, Jämekael, Käed üles!, Ilutulestik, Võõras mobiil, Teine kallas, Tuhat sõpra, Maskiball, Vastlamask. Videod: http://et.sheeplive.eu

II kooliaste ja vanemad Lühifilmid nutiseadmete kasutamisest (vaata rohkem infot http://pariseltkavoi.ee): 

Identiteedivargus Kohtuvad kaks tegelast, tutvumumiskohaks on bussipeatus. Üks tegelane küsib teiselt tegelaselt infot ja asju ning saab kõik need. Kas käituksid nii ka päriselus? Video leiab SIIT.

Sotsiaalvõrgustik Tegevus toimub ühistranspordis, kus jagatakse pilte, infot, videoid. Tegelasteks on noored, kes tõmbavad mängu kaasa kogu bussiseltskonna. Kas käituksid nii ka päriselus? Video leiab SIIT.

Positsioneerimine Tegevus toimub külatänaval ühe maja ees. Tütarlaps jalutab mööda autoga poistest, kes hakkavad temalt küsima, mis tal kodus on ja millal ta kodus ei ole. Tüdruk vastab ja seletab ausalt kõik ära nagu tegelikult on. Kas käituksid nii ka päriselus? Video leiab SIIT.

Tunne oma netisõpru Kas kõik, kellega sa netis suhtled, on ikka päriselt su sõbrad? Kui sulle liiga tehakse, ole nutikas ja helista 116 111 või vaata www.targaltinternetis.ee Video leiab SIIT.

11


Kodukauplus Internet Tegemist on Kreekast pärit õppefilmiga, mis valmis 2014 aastal ja on saanud hulgaliselt auhindu ja tunnustust erinevatel filmikonkurssidel hariduse kategoorias. Filmi tegevus toimub poes, kuhu saabuvad kaupa ostma erinevad tegelased: kes soovib osta pilte või filme, kes autot, kes saada toetust dieediprogrammile, ning kes sõpru. Kõikidele lubatakse nende soovid täita, kui nad poodnikule teenuse eest tasuvad (krediitkaart, andmed vms). Ainult üks tegelane soovib enne ostmist mõelda. Teemad: liigne avatus internetis, internetist ostmine, piraatlus, usaldusväärsed allikad, usaldusväärsed inimesed internetis. Video leiab SIIT.

Mängud 

Mäng „Nastix seikleb internetis“ Mäng on mõeldud eelkõige 9-14-aastastele lastele turvalise internetikasutuse õppimiseks. Mängida saab nii eesti kui ka vene keeles. Nastixiga saavad mängijad selgeks: milline on turvaline parool, kuidas on mõistlik ennast internetis esitleda, millele peaks tähelepanu pöörama uue kasutajakonto loomisel, mis on privaatsus ja kuidas seda mõista interneti keskkonnas. Viirusteküüsi langenud Nastixi arvuti ravitakse terveks ning hättasattunud mobiilikasutaja saab samuti abi. Eraldi minimängud on küberkiusamise ja sotsiaalvõrgustikes suhtlemise teemadel. Mäng on välja antud projekti Targalt internetis raames. Mängu leiab SIIT.

Õppemäng „Testides päriselu õpilasena“ Strateegiamäng, mille jooksul tuleb mängijatel (mängida saab ka üksinda) leida lahendusi erinevates situatsioonides, et mängust väljapääsuni jõuda. Mäng on välja antud projekti Targalt internetis raames. Õppemängu leiab SIIT.

Õppemäng ”Paaris või paaritu” Mäng sobib kasutamiseks alates 7. klassist. Mängu käigus on mängijatel võimalus arutleda oma arvuti-ja internetikasutuse üle ning õppida uusi termineid. Mäng on välja antud projekti Targalt internetis poolt. Õppemängu leiab SIIT.

Lauamäng ”Reis internetis” Lauamäng „Reis Internetis“ on mäng, mis sobib mängimiseks nii lastele kui täiskasvanutele. Kuna mängijate arv ei ole limiteeritud, siis saab mängida nii väikeste meeskondadena kui ka individuaalselt. Sobib ka üksi mängimiseks. Mängu 12


loomisel on silmas peetud eelkõige mängijaid vanuses 8 - 15 aastat. Mängu komplekti kuuluvad välja prinditavad: mängulaud, küsimus- või teemakaardid. Juurde võtta täring ja mängunupud, QR-koodi lugejaga telefon, vajalik on internetiühendus. Mäng on välja antud projekti Targalt internetis poolt. Mängu leiab SIIT.

Mäng: „Päästa liisa ID!“ Noortele suunatud Andmekaitse Inspektsiooni interaktiivne mäng isikuandmete kaitsmise kohta. Mängu leiab SIIT

Mäng Digital Safety Game Tallinna Ülikooli Digiturbe Labor on välja andnud küberkaitse alaste terminite õppimise kaardi ja online mängu Digital Safety Game. Mäng: http://dsg.onu.ee/

Mäng CyberSec juhtumid nr 1 Tallinna Tehnikaülikool on aasta alguses välja andnud küberjuhtumitest õppimise mängu "CyberSec juhtumid - nr. 1" Mängu leiate veebilehelt: https://sites.google.com/view/tty-csgame/.

Testid I kooliaste Test - Test: Ohutusnõuded arvuti ja nutiseadme kasutamisel ning viisakusreeglid kaaslastega suhtlemisel internetis Test: http://laps.targaltinternetis.ee/testid/

II ja III kooliaste Test: Ohutusnõuded võrgus nutiseadmete kasutamisel

suhtlemisel

ning

arvuti

ja

Test: http://noor.targaltinternetis.ee/testi-oma-teadmisi/ Turvalise interneti päeval leiate veebilehelt veel uusi teste.

13


Teavitusmaterjal lapsevanematele Lapsevanematele: 10 soovitust lapsevanemale oma lapse interneti ja nutivahendite heaks kasutamiseks on leitav: http://www.targaltinternetis.ee/lapsevanematele/ (eesti ja vene keeles).

Tutvu Eestis välja teavitusmaterjalidega

antud temaatiliste e-koolikoti kaudu

E-Koolikott koondab õppekava alusel märksõnastatult digitaalse õppevara ühte veebikeskkonda. Portaalist on leitavad õppematerjalid, mis asuvad erinevates digitaalse õppevara kogudes. Eelkõige sisaldab portaal alus-, üld- ja edaspidi ka kutsehariduse õppevara. Viide: https://e-koolikott.ee/

Tutvu Euroopa riikide temaatiliste teavitusmaterjalidega Veebilehele https://www.betterinternetforkids.eu on koondatud info Euroopa riikide turvalise interneti keskuste tegevustest.

Tutvu turvalise interneti päeva üritustega üle maailma https://www.saferinternetday.org/web/sid/home leiate infot, millistes riikides turvalise interneti päeva tähistatakse ning mida sellel puhul ette võetakse.

14


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.