Page 1

Pipes for Life

Hinnasto 1.5.2010


Tuplavahva sadevesi-, rumpu- ja salaojaputket

Sadevesiputket s Käyttöluokka SN8 s Asennusvalmis; sisältää kiinteän muhvin ja tiivisteen pistopäässä s Yhteet: ks. Pragma-yhteet s. 15–18 Pipelife -nro 248 140 248 141 248 142 248 145 248 143 248 144 130 500 130 630

de / di x L

LVI-nro

110/98x6000 160/138x6000 200/170x6000 250/218x6000 315/267x6000 400/338x6000 500/435x6000 630/548x6000

2512 062 2512 064 2512 066 2512 067 2512 069 2512 071 2512 073 2512 074

Kpl/ nippu 50 20 14 8 6 3 2 2

alv 0% E/m 4,17 9,87 14,76 22,61 32,24 50,01 81,92 94,66

alv 22% E/m 5,09 12,04 18,00 27,58 39,34 61,01 99,94 115,48

Kpl/ nippu 6

alv 0% E/m 32,24

alv 22% E/m 39,34

Kpl/ nippu 14 8 6 3 4 4 2

alv 0% E/m 12,74 21,10 29,23 45,31

alv 22% E/m 15,54 25,74 35,67 55,28

Tilauksesta myös muita pituuksia.

Sadevesiputket s Käyttöluokka SN4, putken sisäpinta musta Pipelife -nro 248 181

de / di x L

LVI-nro

315/267x6000

2511 547

Rumpuputket s Käyttöluokka SN8 s Varastopituus 8 m s Ilman muhvia Pipelife -nro 248 152 248 153 248 154 248 155 220 434 220 436 220 438

de / di x L

LVI-nro

200/170x8000 250/218x8000 315/267x8000 400/338x8000 458/400x8000 573/500x8000 688/600x8000

2512 188 2512 189 2512 190 2512 191 2512 180 2512 181 2512 182

Tarjouksen mukaan

Tilauksesta myös muita pituuksia.

Rumpuputket s Käyttöluokka SN8 s Muhvilla ja tiivisteellä Pipelife -nro 220 404 220 406 220 408 220 409

de / di x L

LVI-nro

alv 0% E/m

458/400x6000 573/500x6000 668/600x6000 918/800x6000

2512 075 2512 076 2512 077 2512 080

alv 22% E/m

Tarjouksen mukaan

Tuplasalaojaputket s Tekniseen salaojitukseen s Käyttöluokka SN8 s Hinta sisältää liitosholkin Pipelife -nro 247 626 247 628 220 380

de / di x L

LVI-nro

110/98x6000 160/138x6000 200/170x6000

2518 802 2518 804 2518 806

Kpl/ nippu 50 20 20

alv 0% E/m 4,09 8,04 11,42

alv 22% E/m 4,99 9,81 13,93

PVC-viemäriyhteet s. 12–14 tai Pragma-yhteet s. 15–18.

34

1.5.2010


Tuplavahva sadevesi-, rumpu- ja salaojaputket

Yhdistelmäputket s Käyttöluokka SN8 s Putken pinta-alasta n. 30% on rei'itetty, toimii salaojana ja 70% sv-putkena Pipelife -nro 247 636 247 638 220 200 220 250 220 230

de / di x L

LVI-nro

110/95x6000 160/138x6000 200/170x6000 250/218x6000 315/276x6000

2514 802 2514 804 2514 805 2514 806 2514 807

Kpl/ nippu 50 20 14 8 6

alv 0% E/m

alv 22% E/m

Tarjouksen mukaan

Kaksoismuhvit s SN8. Erikseen tilattaessa. Pipelife -nro 145 010 145 020 145 030 145 040 145 050 145 060 145 070 145 080 220 664 220 666 220 668 220 669

Koko

LVI-nro

110 160 200 250 315 400 500 630 458 573 688 918

2524 002 2524 004 2524 006 2524 007 2524 009 2524 011 2524 013 2524 014 2524 012 2524 015 2524 017 2524 018

Koko

LVI-nro

110 160 200 250 315 400 500 630 458 573 688 918

2524 082 2524 084 2524 086 2524 087 2524 089 2524 091 2524 093 2524 094 2524 092 2524 095 2524 097 2524 098

alv 0% E/kpl 4,00 7,65 12,85 21,35 25,60 87,75 106,60 116,45

alv 22% E/kpl 4,88 9,33 15,68 26,05 31,23 107,06 130,05 142,07

Tarjouksen mukaan

Tiivisteet Pipelife -nro K07 210 145 220 K07 230 K07 240 K07 250 K07 260 145 270 145 280 145 274 145 276 145 278 145 279

alv 0% E/kpl 1,54 2,70 4,45 6,10 9,70 17,30 29,75 45,45

alv 22% E/kpl 1,88 3,29 5,43 7,44 11,83 21,11 36,30 55,45

Tarjouksen mukaan

Muhvikulma, taipuisa s Salaojalle Pipelife -nro 140 253

Koko

LVI-nro

110/0-90º

2524 502

alv 0% E/kpl 8,40

alv 22% E/kpl 10,25

alv 0% E/kpl 14,40

alv 22% E/kpl 17,57

T-haara, taipuisa s Salaojalle Pipelife -nro 140 175

1.5.2010

Koko 110/110/0-90º

LVI-nro 2524 503

35


Asiakaspalvelu ja aluemyynti

*ARKO,EHTO MyyntipäällikkÜ projektimyynti matkap. 040 770 8346 suora: 030 600 2213 jarko.lehto@pipelife.fi

*YRKI0ALONEN MyyntipäällikkÜ varastomyynti matkap. 0400 477 530 suora: 030 600 2281 jyrki.palonen@pipelife.fi

0EKKA+ELHË MyyntipäällikkÜ kaapelinsuojaus matkap. 0400 680 900 suora: 030 600 2206 pekka.kelha@pipelife.fi

Aluemyynti Etelä-Suomi

Länsi-Suomi

Itä-Suomi

-ARKKU+YTËJË AluepäällikkÜ matkap. 040 578 3556 markku.kytaja@pipelife.fi

*UHANI6IROLAINEN AluepäällikkÜ matkap. 0400 984 813 juhani.virolainen@pipelife.fi

(ANNU2INTANEN AluepäällikkÜ matkap. 0400 673 385 hannu.rintanen@pipelife.fi

Pohjois-Suomi

Markkinointi

*ANI3T�HLBERG AluepäällikkÜ matkap. 040 842 9997 jani.stahlberg@pipelife.fi

-ARKO(EIKKINEN matkap. 040 718 6640 marko.heikkinen@pipelife.fi

Asiakaspalvelu *OHANNA%VILEHTO Myyntiassistentti Varastomyynti suora: 030 600 2214 fax: 030 600 2211 johanna.evilehto@pipelife.fi

3ANNA(ANNONEN .URRO AsiakaspalvelupäällikkÜ Länsi- ja Pohjois-Suomi Teollisuus suora: 030 600 2204 fax: 030 600 2211 sanna.hannonen@pipelife.fi

(EIDI3EIKKALA Myyntiassistentti Etelä- ja Itä-Suomi suora: 030 600 2205 fax: 030 600 2211 heidi.seikkala@pipelife.fi

4OINI3EPPĂ‹NEN Myyntisihteeri Tarjoukset Kaapelinsuojaus suora: 030 600 2200 fax: 030 600 2211 toini.seppanen@pipelife.fi

%IJA,IEDES 0ELLIKAINEN Myyntiassistentti YmpäristÜtuotteet suora: 030 600 2222 fax: 030 600 2221 eija.liedes-pellikainen@pipelife.fi

Pipelife YmpäristÜ !KI,AUSE Kenttämyynti matkap. 040 501 3053 aki.lause@pipelife.fi

-IKA2AJAKANGAS Tehtaanjohtaja matkap. 040 539 8972 suora: 030 600 2219 mika.rajakangas@pipelife.fi

*ORMA2Ă‹IHĂ‹ Tehdasmyynti matkap. 0400 628 174 suora: 030 600 2218 jorma.raiha@pipelife.fi

Pipelife Finland Oy Pääkonttori Tutkijantie 4 90570 OULU Puh. 030 600 2200 Fax: 030 600 2211

Pipelife Finland Oy Myyntitoimisto Lehdokkitie 2B 01300 VANTAA Puh. 030 600 2200 Fax: 030 600 2284

Pipelife YmpäristÜ / Propipe Oy YmpäristÜtuotteet Yrittäjäntie 5 91100 II Puh. 030 600 2220 Fax: 030 600 2221

-AURI0IRTTIKOSKI Tekninen neuvonta matkap. 040 552 8510 suora: 030 600 2225 mauri.pirttikoski@pipelife.fi

0IPELIFESĂ‹HKĂšPOSTIETUNIMISUKUNIMI PIPELIFElsWWWPIPELIFElsWWWPLICl 61


Aluemyynti

Aluemyynti

Myyntijohtaja %RKKI(EILALA /ULU Myyntipäällikkö INFRA *ARKO,EHTO /ULU Myyntipäällikkö Talotekniikka *YRKI0ALONEN 6ANTAA Markkinointi -ARKO(EIKKINEN )IINFRA ja talotekniikka *ANI3TÍHLBERG

INFRA ja talotekniikka *UHANI6IROLAINEN

 INFRA ja talotekniikka (ANNU2INTANEN

 INFRA ja talotekniikka -ARKKU+YTËJË

62

1.5.2010


Pipelife Finland Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot

1. TUOTTEET JA SOVELTAMISALUE

8. MUISTUTUKSET

Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Pipelife Finland Oy:n antamiin tarjouksiin, vastaanottamiin tilauksiin ja/tai solmimiin sopimuksiin, jotka koskevat tavaroiden tai palveluiden myyntiä ja/ toimittamista asiakkaalle Suomessa, elleivät osapuolet ole kirjallisesti erikseen toisin sopineet.

Ostajan on huolellisesti tarkistettava tuotteet välittömästi toimituksen jälkeen. Toimitusta tai tavaraa koskevat muistutukset tulee tehdä kahdeksan (8) päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta. Mikäli vikaa ei ole voitu havaita vastaanoton yhteydessä, kirjallinen huomautus on tehtävä 8 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä. Vastuumme rajoittuu virheisiin, jotka ilmenevät 24 kk:n kuluessa tavaran toimituksesta. Mikäli ostaja ei ilmoita viasta mainittujen määräaikojen kuluessa, hän menettää oikeutensa esittää vaatimuksia sen perusteella. Sitoudumme harkintamme mukaan korjaamaan, vaihtamaan tai hyvittämään viallisen tuotteen tai sen osan. Emme vastaa vioista, jotka ovat aiheutuneet väärästä varastoinnista, käytöstä, asentamisesta, korjauksesta, väärinkäytöksistä, laiminlyönneistä tai onnettomuuksista. Tavaran ominaisuuksien osalta vastuumme rajoittuu antamiimme tietoihin. Korvatut ja hyvitetyt tuotteet ovat omaisuuttamme ja ne on annettava käyttöömme. Kuljetuksen aikana vahingoittuneesta tavarasta on ostajan tehtävä ilmoitus tavaran kuljettajalle.

2. HINNAT Hinnat määräytyvät tilauksen vahvistushetkellä voimassa olevan hinnastomme ja/tai tarjouksemme mukaan. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa tai muita veroluonteisia maksuja eivätkä pakkauskuluja, jotka peritään erikseen. Pidätämme oikeuden hintojen tarkistukseen ilman eri ilmoitusta. Tuotteiden hinnat on ilmoitettu kohdan 7. toimitusehdon mukaisesti.

3. MAKSUEHDOT Maksuaika on 14 päivää laskutuspäivästä lukien. Maksun viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan viivästymisajalta 11,5 % vuotuisen viivästyskoron sekä korvaamaan perintäkulut. Ostajalla ei ole oikeutta kuitata kauppahintaa, viivästyskorkoa tai sen osaa muita saatavia vastaan. Myyjällä on oikeus milloin tahansa erityistä syytä ilmoittamatta vaatia kauppahinnan maksua ennen toimitusta tai vakuutta kauppahinnan maksamiselle. Mikäli ostaja laiminlyö kauppahinnan tai sen osan maksun tai ei anna myyjän vaatimaa vakuutta myyjällä on oikeus pidättäytyä suorituksista, kunnes erääntyvät maksut on suoritettu ja/tai myyjän vaatima vakuus on annettu. Tällöin toimitusaika alkaa maksusta tai vakuuden antamisesta lukien. Mikäli myyjällä on syytä epäillä, että ostaja on maksukyvytön tai sitä uhkaa maksukyvyttömyys taikka on muutoin kykenemätön suorittamaan sopimuksesta johtuvat velvoitteensa, on myyjällä oikeus harkintansa mukaan pidättyä suorituksesta tai purkaa toimitussopimus ilman korvaus- tai hyvitysvelvollisuutta.

9. PALAUTUKSET Virheellisten tavaroiden palautukset hyväksytään ainoastaan seuraavin edellytyksin: – toimitus ei ole tilauksen mukainen, tai – tavara on viallinen, ja että – virheellinen tavara on palautettu tai virheestä on ilmoitettu 8 päivän kuluessa tavaran saapumisesta. Palautusta ei hyväksytä, jos ostaja, ostajan henkilökunta tai ostajan varastointi on aiheuttanut vahingon. Virheetön tuote alkuperäispakkauksessaan voidaan ottaa takaisin tehtaalle ainoastaan eri sopimuksesta, ja hyvitys on 70 % siitä veloitetusta hinnasta. Jos tavara palautetaan myöhemmin kuin 6 kuukautta sen toimittamisesta, hyvitystä ei makseta. Palautettavan tavaran on oltava hyvin pakattu, ja sen mukana on oltava lähetysluettelo, josta käyvät ilmi seuraavat seikat: – tavaranimike ja määrä – palauttamisen syy – kenen kanssa palauttamisesta on sovittu – myyjän lähetysluettelon ja/tai laskun numeron – toivomus toimenpiteestä (vaihto, hyvitys tms.) Tavaran palauttaja maksaa palautuskustannukset.

4. TOIMITUSAIKA Toimitusaika alkaa siitä päivästä, jolloin kaikki tavaran toimittamista varten tarpeelliset tiedot ovat saapuneet meille ja me olemme kirjallisesti vahvistaneet toimitusajan. Jos tehtyä tilausta muutetaan, lasketaan toimitusaika alkavaksi siitä päivästä, jolloin ilmoitus viimeisestä muutoksesta on meille saapunut. Rahtivapaat toimitukset tapahtuvat aina vähintään viikon toimitusajalla, ellei toisin ole sovittu.

10. OMISTUSOIKEUS JA VAHINGONVAARA

5. TOIMITUKSEN VIIVÄSTYS

Omistusoikeus toimitettuun tavaraan siirtyy ostajalle, kun tavara on täysin maksettu. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara on otettu vastaan, vaikka omistusoikeus ei vielä olisikaan siirtynyt ostajalle. Ostaja on velvollinen huolehtimaan hyvin omistusoikeutemme ajan hallussaan olevasta tavarasta sekä sen vakuuttamisesta omalla kustannuksellaan.

Mikäli toimitus viivästyy yksinomaan myyjästä johtuvasta syystä, on ostajalla oikeus vaatia viivästyssakkoa korkeintaan 0,5 % viivästyneen toimituksen verottomasta kauppahinnasta jokaiselta täydeltä viivästysviikolta, kuitenkin yhteensä enintään 7,5 % viivästyneen toimituksen verottomasta kauppahinnasta edellyttäen, että ostaja on vaatinut viivästyssakkoa kirjallisesti 14 päivän kuluessa alkuperäisestä toimitusajasta. Ostajalla ei ole oikeutta purkaa kauppaa tai vaatia muuta korvausta tai hyvitystä viivästyksen johdosta. Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on lähtenyt ostajalle tai kun se on ilmoitettu toimitusvalmiiksi kyseisen kaupan Incoterms - ehtojen mukaan.

11. VÄLILLINEN VAHINKO JA VAHINGONKORVAUSVASTUU Sopimusrikkomuksen tapahtuessa emme ole velvollisia korvaamaan mitään vahinkoja, jotka johtuvat siitä, ettei tuotetta voida käyttää tarkoitetulla tavalla, saamatta jääneitä voittoja tai muita välillisiä vahinkoja.

6. TOIMITUSTAPA JA VAKUUTUKSET Tavara toimitetaan tilaajan kustannuksella yleisiä kuljetusmuotoja käyttäen harkintamme mukaan. Mikäli tilaaja haluaa itse valita kuljetusmuodon, on se tilauksessa ilmoitettava. Kaikki tavaratoimituksemme vakuutetaan tilaajan laskuun, ellei toisin ole sovittu. Kuljetus- ja käsittelykulut sekä vakuutusmaksut peritään laskun yhteydessä.

12. VASTUU TAVARAN VAHINKOA TUOTTAVISTA OMINAISUUKSISTA (TUOTEVASTUU)

7. TOIMITUSEHDOT

Myyjän viivästyessä tai estyessä osin tai kokonaan täyttämästä sopimusvelvoitteitaan ylivoimaisen esteen (force majeure) johdosta myyjä vapautuu sopimusvelvollisuuksien täyttämisestä ja tästä muutoin mahdollisesti aiheutuvasta korvausvelvollisuudesta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy kuten mm. myrsky, tulva tai muu luonnon tapahtuma, tulipalo tai muu onnettomuus, sota, liikekannallepano, mellakat tai mielenosoitukset, lakko tai muu työtaistelutoimenpide, vienti- tai tuontikielto, konerikko, suurten tuotantomäärien peruutus, tärkeiden raaka-aineiden tai energialähteiden rajoitukset, alihankkijoiden virheelliset tai viivästyneet toimitukset, liikennehäiriö tai muu sellainen este tai häiriö, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi tuotteiden valmistamisen tai toimittamisen.

Emme vastaa tavaran henkilöille eikä kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta, mikäli meitä ei tuotevastuun perusteella velvoiteta suorittamaan korvausta.

13. YLIVOIMAINEN ESTE

Toimituksiin sovelletaan seuraavia toimitusehtoja ja toimituksen suuruudesta johtuvia veloituksia. Toimitukset vapaasti autossa, vastaanottaja vastaa kuorman purkamisesta. Mikäli purkupaikalla tarvitaan nosturiautoa, tulee siitä mainita tilauksen yhteydessä ja veloitamme siitä erikseen. Toimitettavan erän suuruus (kertatoimitus ilman alv:a) yli 8 000 euroa 550 – 8 000 euroa

alle 550 euroa

Noudot

1.5.2010

Toimitusehto ja veloitukset Toimitettuna asiakkaan nimeämään määräpaikkaan, vapaasti autossa (DDU määräpaikka Incoterms 2000) Vapaasti kuljettajalla varastollamme tai kuljetus maksettuna ja rahti veloitetaan (FCA myyjän varasto Incoterms 2000 tai CPT määräpaikka Incoterms 2000) Vapaasti kuljettajalla varastollamme tai kuljetus maksettuna ja rahti veloitetaan (FCA myyjän varasto Incoterms 2000 tai CPT määräpaikka Incoterms 2000) Noudettavissa varastollamme (FCA myyjän varasto Incoterms 2000)

14. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan, ellei toisin ole sovittu, myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa.

63

Pipelife Tupla sadevesi-, salaoja-, ja rumpuputket  
Pipelife Tupla sadevesi-, salaoja-, ja rumpuputket  

Pipelife Tuplavahva sadevesi-, salaoja-, ja rumpuputkien valikoima