Informator Swarzędzki nr 9 2022 - wrzesień

Page 1

I SSN 1641 - 036X

Rok XXII 2022 nr 9 (274) Wrzesień

ź Rosną kary za jazdę na gapę - str. 3 ź SP 2 w Zalasewie ma patrona - str. 10

ź Strażnicy na rowerach - str. 12 ź za nami Bieg 10 km Szpot - str. 16

gazeta lokalna || portal mieszkańców

@swarzedz24


Dofinansowane miejsca w punktach opieki dla dzieci do lat 3 Kolejne miejsca w Poznaniu i okolicach czekają na dzieci do lat 3. Pierwsze punkty, z których mogą skorzystać niepracujący rodzice, szybko się wypełniły. Na poznańskiej Wildzie powstają teraz nowe – przy ulicy Pamiątkowej. Punkty opieki otwierają się również w Swarzędzu, Mosinie i Luboniu. Miejsca w punktach opieki czekają na dzieci, których opiekunowie chcą wrócić na rynek pracy. Wystarczy, że jedno z rodziców obecnie nie pracuje (nie jest konieczny status osoby bezrobotnej zgłoszonej do urzędu pracy) i chce to zmienić. Pomaga w tym projekt „Wracamy na rynek pracy – aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3” realizowany przez Metropolię Poznań. Stowarzyszenie tworzą 23 samorządy, w tym Poznań. Na terenie Metropolii działa pierwszych 30 takich punktów, przyjętych zostało w nich już blisko 150 dzieci. Zainteresowanych nadal nie brakuje, dlatego możliwe stało się uruchomienie kolejnych placówek. Jedną z nich na poznańskiej Wildzie, we współpracy z Metropolią Poznań tworzy Caritas. Przy ulicy Pamiątkowej powstają cztery takie grupy (jedna opiekunka zajmuje się maksymalnie 5 dzieci), które łącznie mogą przyjąć 20 podopiecznych – jest jeszcze miejsce dla 7 dzieci. Nabór trwa także w do punktów w Swarzędzu (i Zalasewie), Luboniu i Mosinie, gdzie (stan na 23 sierpnia) opiekę może znaleźć odpowiednio 19, 15 i 10 dzieci. Stowarzyszenie Metropolia Poznań zaprasza do udziału w projekcie niepracujących rodziców dzieci do lat t r ze c h . Z g ł o s ze n i a p r zy j m o wa n e s ą n a a d re s biuro@projekt-opiekunki.pl Informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 786102024. Szczegóły

projektu zostały zebrane na stronie internetowej projektopiekunki.pl. Podobne placówki działają już w Poznaniu, ale też w Mosinie czy Kórniku, a kolejny taki punkt opieki dla dzieci do lat 3 otwiera się wkrótce także w Swarzędzu. Powyższe adres mailowy i telefon kontaktowy obowiązują dla wszystkich punktów działających w ramach projektu „Wracamy na rynek pracy…”. (Stowarzyszenie Metropolia Poznań)


Wrzesień

Wzrosną kary za jazdę bez biletu swarzędzkimi autobusami Swarzędzcy radni podjęli decyzję o zmianie wysokości kar za jazdę bez biletu autobusami Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej. 30 sierpnia 2022 r. podczas LVII Sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu radni zdecydowali o podniesieniu kar za jazdę bez ważnego biletu i bez dokumentów poświadczających uprawnienie do przejazdu bezpłatnego i ulgowego. Poprzednie stawki obowiązywały od maja 2012 roku. Nowe kary 200 zł za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego będą wynosiły 280 zł. Dotychczas trzeba było zapłacić 200 zł. Warto mieć na uwadze, że w przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od daty nałożenia opłaty kara ulega zmniejszeniu do 140 zł. Wcześniej było to 60 zł. Natomiast za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego kara wyniesie 170 zł. W poprzednim regulaminie obowiązywała stawka 80 zł. Tutaj również istnieje możliwość jej zmniejszenia w przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od daty nałożenia opłaty. Będzie to 85 zł, wobec 55 zł przed zmianami.

Zmianie ulegają również stawki za zabieranie do środka transportowego rzeczy lub zwierząt wyłączonych z przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków. Kara wyniesie 75 zł, a wcześniej było to 50 zł. Najwyższa kara będzie dla osób, które doprowadzą do zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny. W takiej sytuacji trzeba będzie zapłacić 500 zł. Ta kara również wzrasta, gdyż dotychczas wynosiła on 350 zł. Zwiększenie kar za jazdę bez biletu lub bez poświadczeń uprawnień do przejazdów darmowych lub ulgowych jest na pewno zasadnym działaniem. Ma to na celu zwiększenie liczby sprzedawanych biletów poprzez zniechęcenie do jazdy „na gapę”. To także dobry ruch, gdyż wzrastającymi kosztami funkcjonowania komunikacji miejskiej nie obciąża się pasażerów, którzy za bilety płacą, tylko tych korzystających z autobusów w sposób bezprawny. (red.)


GABINET „MARLENA” Kosmetyczny

Fryzjerski

Swarzędz ul. Gryniów 6 Swarzędz os. Kościuszkowców 13

Tel. 61 670 01 83

Z

62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1 Tel. 61 427 46 16; 603 19 82 95

Tel. 61 817 42 55

!


Wrzesień

Placówka Dziennego Wsparcia w budynku dawnej przychodni na os. Kościuszkowców w Swarzędzu Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu otrzymał pomoc finansową od Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji której efektem będzie Placówka Dziennego Wsparcia w budynku dawnej przychodni zdrowia na os. Kościuszkowców. 10 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisano umowę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Swarzędz. Ze środków samorządu wojewódzkiego Swarzędz otrzyma 1,2 mln złotych. Środki zostaną przekazane na realizację inwestycji w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026. Swarzędz dołoży 1,2 mln złotych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Inwestycja, której łączny koszt opiewa na 2,4 mln złotych, to generalna przebudowa budynku dawnej przychodni zdrowia znajdującej się w Swarzędzu na osiedlu Kościuszkowców 20. W wyremontowanych i dostosowanych do potrzeb pomieszczeniach rozpocznie działalność Placówka Dziennego Wsparcia. Aktualnie ta instytucja działa w wynajmowanych pomieszczeniach.

W trakcie przebudowy wykonana będzie pełna termomodernizacja budynku. Natomiast w środku powstaną pomieszczenia w pełni dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Będą to dwie sale terapeutyczne, pokój porad indywidualnych, a także pomieszczenia pomocnicze, techniczne, biurowe i magazynowe. Urząd Marszałkowski reprezentowała Paulina Stochniałek - Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, natomiast gminę Swarzędz - Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek oraz Karolina Dziekan - Skarbnik Gminy. (red.)


Napad z bronią i kradzież złota – podejrzany został złapany przez policjantów ze Swarzędza Policjanci z Komisariatu Policji w Swarzędzu zatrzymali podejrzanego mężczyznę o napad z bronią w ręku i kradzież złota, która miała miejsce pod koniec lipca 2022 roku. Swarzędzcy policjanci zajmowali się sprawą, którą zgłosił pokrzywdzony obywatel Bułgarii. Złożył on zawiadomienie o kradzieży i napadzie, podczas którego stracił większą ilość złotej biżuterii o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pokrzywdzony poinformował policjantów, że planował sprzedać drogocenne przedmioty. Z tego też względu właściciel złota postanowił skorzystać z pomocy znajomego, który oferował, że wesprze Bułgara w przeprowadzeniu transakcji. Pokrzywdzony znał tę osobę jedynie jako Waldemara. Ów Waldemar skontaktował się z posiadaczem cennych przedmiotów mówiąc, że znalazł zainteresowanego kupca. Wraz z jeszcze innym mężczyzną przyjechał po pokrzywdzonego do domu, a następnie odwiedzili kilka miejsc, by ostatecznie zatrzymać się na parkingu przy autostradzie A2 (MOP Krzyżowniki), gdzie miał oczekiwać zainteresowany kupiec. Spotkanie miało się odbyć w jednym z parkingowych budynków. Po wejściu okazało się, że jednak żaden handlarz na nikogo nie czekał. Natomiast Waldemar wyciągnął pistolet i grożąc nim

zmusił obywatela Bułgarii do oddania wszystkich drogocennych przedmiotów. Następnie uciekł białym Mercedesem Vito. Swarzędzcy funkcjonariusze policji dokonali oględzin miejsca i zabezpieczyli nagrania z kamer. Sprawdzili również wszystkie miejsca, do których mężczyźni udali się przed napadem. W oparciu o zebrane informacje udało się ustalić tożsamość Waldemara. Sprawca pochodzi z Mogilna w woj. kujawskopomorskim, w którym prowadził sklep z tytoniem. Policjanci tuż po północy zatrzymali poszukiwanego w Mogilnie. W trakcie przeszukania m i e s z k a n i a Wa l d e m a r a K . o r a z j e g o s k l e p u funkcjonariusze znaleźli kilka tysięcy złotych w gotówce oraz pistolet z amunicją. Udało się także znaleźć złoto – zostało ono przetopione i znajdowało się u pasera. W oparciu o zgromadzone przez swarzędzkich policjantów materiały dowodowe Waldemarowi K. postawiono zarzuty napadu z bronią i rabunku. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi nawet do 15 lat więzienia. Ponadto był on wcześniej notowany za przestępstwa o charakterze kryminalnym. Na wniosek prokuratury podejrzany trafił do tymczasowego aresztu. (red.)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu w nowym miejscu Nową siedzibę otrzyma niebawem Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu. Podpisano umowę w sprawie przebudowy budynku dawnego Gminnego Centrum Informacji przy ul. Działkowej w Swarzędzu. W piątek, 19 sierpnia 2022 r. w swarzędzkim Ratuszu podpisano umowę na przebudowę i rozbudowę obiektu przy ulicy Działkowej 61A w Swarzędzu. Do końca czerwca br. Mieściło się tam Gminne Centrum Informacji, które zostało przeniesione na ul. Piaski 4 (pierwsze piętro). W remontowanym budynku znajdzie się Ś ro d o w i s ko w y D o m S a m o p o m o c y d l a o s ó b z zaburzeniami psychicznymi w Swarzędzu. Wykonawcą prac budowlano-remontowych będzie firma VIC-MAR SP z o.o., a czas na realizację umowy ustalono na 131 dni. Swarzędz ma otrzymać 1,164 mln zł z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa na Rozwój Ośrodków Wsparcia. Budynek ma być w pełni przygotowany, by osoby z niepełnosprawnościami mogły wygodnie z niego korzystać. Wśród prowadzonych prac najważniejsze

będzie dostosowanie pomieszczeń do działalności środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W aktualnie istniejącej części budynku powstaną sale terapeutyczne, kotłownia, węzeł kuchenno-sanitarny oraz pomieszczenie magazynowe. Natomiast poprzez rozbudowę budynek powiększy się o dodatkową salę, szatnie oraz pomieszczenia admi-nistracyjne. (red., fot. UMiG)


Wrzesień

GABINET LEKARSKI ORTOPEDYCZNY

przyjmuje: wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.00

ogłoszenia medyczne


Kabaret TEY w Zalasewie – wyjątkowe spotkanie 18 września 18 września 2022 w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie, o godzinie 18:00, wystąpi słynny Kabaret TEY. Wyjątkowe spotkanie odbędzie się w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie – ul. Jana Heweliusza 26 (budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie). Kabaret wystąpi w ramach programu „Kabaret TEY 50 lat wspomnienia i pomówienia”. Minęło 50 lat od pierwszego programu kabaretu Tey. Z tej okazji Zenon Laskowik i Krzysztof Jaślar przygotowali program, w którym przypomną najbardziej znane skecze i piosenki z Kabaretu Tey. Kabaret Tey - polski kabaret działający w latach 70. i 80. Jego założycielami byli Zenon Laskowik, Krzysztof Jaślar o raz Aleksan d er Go łęb iowski. Niektó r ymi z popularniejszych członków byli Bohdan Smoleń, Rudi Schuberth oraz Janusz Rewiński. Kabaret zakończył swoją działalność w 1988 roku. Bilety na Kabaret TEY, który wystąpi w Zalasewie, kosztują 80 zł i są dostępne w Ośrodku Kultury w Swarzędzu oraz poprzez serwis kupbilecik.pl. Zainteresowani udziałem w wydarzeniu muszą się spieszyć, gdyż zostało już niewiele biletów.

LUX MED W PLACÓWCE KAMED SPECJALIŚCI

ZAPRASZAMY PACJENTÓW W RAMACH ABONAMENTU LUX MED DO PRZYCHODNI

KAMED SPECJALIŚCI UL. WARSZAWSKA 4A/96 62-025 KOSTRZYN WLPK. PRZYJMUJĄ:

OFERUJEMY:

LEKARZ INTERNISTA LEKARZ PEDIATRA ENDOKRYNOLOG NEUROLOG LABORATORIUM MEDYCZNE

TELEPORADY WIZYTY STACJONARNE RECEPTY ZWOLNIENIA

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

735 130 812 W GODZINACH 9.00 - 15.00


Wrzesień

Kajak Aleksandra Doby, którym przemierzał Atlantyk trafi do muzeum Kajak Aleksandra Doby, którym przemierzał Atlantyk, na stałe znajdzie się na specjalnym stanowisku poświęconemu podróżnikowi związanemu ze Swarzędzem w szczecińskim Morskim Centrum Nauki.

Oceaniczny kajak Aleksandra Doby zawiśnie ponad głowami zwiedzających Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Goście muzeum będą mogli też się zapoznać z podróżami obieżyświata dzięki prezentacji m u l t i - m e d i a l n e j . Ka j a k o ra z o p i s sta n o w i s ka zaprezentowane zostały 11 sierpnia 2022r. podczas konferencji prasowej na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W wydarzeniu udział wziął marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz dyrektor MCN Witold Jabłoński. – Idea Morskiego Centrum Nauki wyrosła z idei muzeum morskiego. Taka była pierwotna koncepcja, która ewaluowała w stronę nowoczesnego ośrodka. Zapewniałem wtedy, że w MCN nie zabraknie akcentów, które będą świadczyły o morskiej historii Szczecina. Niewątpliwie ten kajak jest jednym z nich, sławił on Szczecin na całym świecie. To w nim Aleksander Doba, człowiek wielkiej pasji, determinacji i optymizmu, jako pierwszy w historii przepłynął Atlantyk. W tym kajaku witaliśmy go, kiedy wracał ze swoich wypraw. Zapraszam wszystkich na dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich, gdzie do soboty można zobaczyć ten obiekt z bliska – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Aleksander Doba rozsławił Szczecin, Police, Pomorze Zachodnie na cały świat. Ofert zakupu jego kajaka było kilka, natomiast małżonka podróżnika była

zdeterminowana do tego, aby został on w Szczecinie. W najbliższym czasie będzie montowany w Morskim Centrum Nauki. Serdecznie dziękuję marszałkowi województwa za to, że dba o to, aby dziedzictwo związane z morzem, żeglarstwem było obecne w MCN – mówił dyrektor MCN Witold Jabłoński. Kajak „Olo” ma 7 metrów długości, 1 metr szerokości i waży 750 kg. Kajak z włókna węglowego, zbudowano w Szczecinie w stoczni Andrzeja Armińskiego. Zapro-jektowany zo sta ł p o d k i e ro w n i c - t we m podróżnika przez Rafała Głodka, Michała Klimka i Rado-sława Zygmunta. Siedmiometrowa jednostka została wyposażona w niezbędne do przeżycia urządzenia takie jak: odsalarka, panel sło-neczny, akumulator, instalacja wody słodkiej. Bezpieczeństwo zapewniały dwie komory wypor-nościowe, podział na przedziały wodoszczelne oraz pałąki zapobie-gające obróceniu do góry dnem. Schronienie można było znaleźć w niewielkiej dziobowej kabinie zamykanej wodoszczelnym lukiem. Łączność ze światem zapewniona była przez telefon satelitarny oraz dzięki nadajnikowi satelitarnemu podającemu aktualną pozycję. Tak o nim mówił właściciel: „Jest to wyjątkowy kajak, wymyślony i zaprojektowany specjalnie dla mnie i z myślą o takich wyprawach. Ma dwie podstawowe cechy: jest niezatapialny i nie może pływać dnem do góry. (…) w moim kajaku mogę czuć się bezpiecznie również i w tej wyprawie”. W Morskim Centrum Nauki kajak będzie można oglądać na specjalnym stanowisku poświęconym Aleksandrowi Dobie. W tym miejscu wyświetlana będzie także projekcja multimedialna, na której słynny podróżnik opowiada o technice wiosłowania. Formą prezentacji będzie tylna projekcja na ekran, co da efekt wirtualnej, realistycznej postaci. Stanowisku towarzyszyć będzie mapa z trasą wypraw oceanicznych Aleksandra Doby, a także ilustrowany instruktaż pokazujący poszczególne fazy wiosłowania na kajaku. Ten element wystawy uzupełnią zagadnienia naukowe, opisy i grafiki. (red., źródło, fot.: Urząd Marszałkowski Woje-


Jesienna zmiana rozkładu jazdy Kolei Wielkopolskich Jak zawsze na koniec wakacji następuje zmiana rozkładu jazdy Kolei Wielkopolskich – jesienna korekta zaczęła obowiązywać od 4 września 2022 r. Co roku, na koniec okresu wakacyjnego zmianie ulegają rozkłady jazdy pociągów. Nie inaczej jest w przypadku połączeń realizowanych przez Koleje Wielkopolskie, które obsługują połączenia między gminą Swarzędz a Poznaniem, Gnieznem czy Koninem. Od 4 września (niedziela), podróżni muszą zwrócić szczególną uwagę na inne godziny odjazdów pociągów. Poniżej zamieszczamy zmiany w kursowaniu pociągów na liniach dotyczących gminy Swarzędz. ź 77405 relacji Konin (09:37) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 33 minuty później w stosunku do obecnego Relacja Poznań – Konin – Kutno rozkładu jazdy; Zmiany w godzinach kursowania poszczególnych ź 17205/4 relacji Kutno (16:26) – Poznań Gł. będzie pociągów: odjeżdżał 49 minut później w stosunku do obecnego ź 71200 relacji Poznań Gł. (04:32) – Kutno będzie rozkładu jazdy; odjeżdżał 24 minuty wcześniej w stosunku do ź 17211 relacji Kłodawa (19:10) – Poznań Gł. będzie obecnego rozkładu jazdy; odjeżdżał 25 minut później w stosunku do obecnego ź 77466 relacji Poznań Gł. (14:10) – Konin będzie rozkładu jazdy. odjeżdżał 27 minut wcześniej w stosunku do obecnego Relacja Poznań – Gniezno – Mogilno rozkładu jazdy; Zmiany w godzinach kursowania poszczególnych ź 77400 relacji Poznań Gł. (14:45) – Koło będzie pociągów: odjeżdżał 38 minut później w stosunku do obecnego ź 77634/5 relacji Poznań Gł (13:25) – Gniezno będzie rozkładu jazdy; odjeżdżał 31 minut wcześniej w stosunku do obecnego ź 77648 relacji Poznań Gł (15:27) – Konin będzie rozkładu; odjeżdżał 22 minuty wcześniej w stosunku do ź 77638/9 relacji Poznań Gł (15:23) – Gniezno będzie obecnego rozkładu jazdy; odjeżdżał 17 minut wcześniej w stosunku do obecnego ź 77650 relacji Poznań Gł (04:26) – Koło będzie odjeżdżał rozkładu; 17 minut później w stosunku do obecnego rozkładu ź 77522/3 relacji Mogilno (04:32) – Poznań Gł. będzie jazdy; odjeżdżał 16 minut wcześniej w stosunku do obecnego ź 77696 relacji Poznań Gł. (21:45) – Konin będzie rozkładu. odjeżdżał 34 minuty wcześniej w stosunku do (red.) obecnego rozkładu jazdy;

SP nr 2 w Zalasewie otrzymała imię Aleksandra Doby To już pewne - Aleksander Doba jest patronem Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie. Radni podjęli decyzję. 30 sierpnia 2022 r. podczas LVII Sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu radni zdecydowali o nadaniu imienia zalasewskiej SP2. Patronem szkoły zostanie Aleksander Doba.

Jest to konsekwencja wcześniejszych działań podjętych przez uczniów, rodziców, grono pedagogiczne i dyrekcję szkoły, mających na celu ustanowienie patrona. Najpierw w szkole przeprowadzono kampanię informacyjną oraz przedstawiono sylwetki zgłoszonych kandydatów. Byli nimi Aleksander Doba, Robert Lewandowski i Maria Skłodowska-Curie. 31 maja 2022 r. odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie wybory. Uczniowie, ich rodzice, a także grono pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły mogli głosując zdecydować kto miałby zostać patronem placówki oświatowej. 6 czerwca 2022 powołana przez Dyrektora szkoły Komisja ogłosiła wynik, do którego na sierpniowej sesji przychylili się radni. (red.)


Wrzesień

Nowa numeracja peronów: korzystacie ze stacji Poznań Główny? Jeśli tak, to zachowajcie ostrożność, od 4 września zmiany! Jeśli korzystacie ze stacji kolejowej Poznań Główny, to ź Peron nr 5 – obecny peron nr 1 musicie na początku września zachować czujność, gdyż ź Peron nr 6 – obecny peron nr 1a ź Peron nr 7 – obecny peron nr 4a zostanie wprowadzona nowa numeracja peronów. ź Peron nr 8 – obecny peron nr 4 ź Peron nr 9 – obecny peron nr 4b ź Peron nr 10 – obecny peron nr 5 ź Peron nr 11 – obecny peron nr 6 (od strony Dworca Zachodniego i MTP)

Stacja Poznań Główny od dłuższego czasu dla wielu podróżnych z całego kraju kojarzyła się z niejasną numeracją peronów. Perony zlokalizowane pod nowym dworcem, od ul. Dworcowej miały numery od 1 do 3 (w tym peron 1a i 2a). Natomiast perony po drugiej stronie – pomiędzy budynkiem starego dworca PKP, a przystankiem szybkiego tramwaju miały numerację od 4 do 6. Do tego dochodziły perony 4a i 4b, czyli tzw. Dworzec Letni. Osoby często korzystające z najważniejszego poznańskiego węzła kolejowego były do tego przyzwyczajone, jak i do widoku zdezorientowanych podróżnych niezaznajomionych z planem dworca, szukających z przerażeniem w oczach choćby peronu 4a (wyjątkowo daleko choćby od per. 3). Teraz ma się to zmienić. PKP PLK zauważa: “Od niedzieli, 4 września, platformy oznaczone będą numerami od 1 do 11, bez odnośników literowych. Podróżni zyskają łatwiejszą informację i bardziej szczegółowe zapowiedzi głosowe. Na zmianę numeracji oraz przygotowanie systemu informatycznego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły ok. 4,8 mln zł z budżetu.” To właśnie 4 września zostanie wprowadzona jesienna korekta rozkładu jazdy pociągów. Zbiegnie się ona właśnie z wprowadzeniem nowej numeracji peronów. Od końca czerwca na stacji sukcesywnie montowane są nowe oznaczenia z docelową numeracją. Ustawionych zostanie ponad 300 tablic m.in. z numerami peronów, drogami dojść i planami stacji. Nowe oznakowanie zostanie odsłonięte w nocy z 3 na 4 września. Nowa numeracja peronów na stacji Poznań Główny od 4 września 2022 r. prezentuje się następująco: ź Peron nr 1 – nowo wybudowany peron (od strony centrum Poznania) ź Peron nr 2 – obecny peron nr 3 ź Peron nr 3 – obecny peron nr 2 ź Peron nr 4 – obecny peron nr 2a

Podróżni zyskają nowy peron i lepszą komunikację Zmiana numeracji związana jest z budową dodatkowego peronu i rozbudową przejścia podziemnego na stacji Poznań Główny. Nowy peron, usytuowany przy budynku galerii handlowej, poprawi przepustowość stacji – umożliwi zwiększenie liczby połączeń z i do Poznania. Ponad 400 m, zadaszony obiekt, będzie mieć ławki i jasne oświetlenie. Dla dobrej orientacji przewidziano m.in. elektroniczne tablice z informacjami o przyjazdach i odjazdach pociągów. Podróżni skorzystają z dodatkowego peronu w IV kw. br. Dogodne dojście do nowej platformy zapewni rozbudowane o ponad 200 m przejście podziemne z wyjściem na ul. Składową. Tunel – prowadzący pod całą stacją – ułatwi dostęp do wszystkich peronów i pozwoli na dogodne dojście między wschodnimi a zachodnimi dzielnicami Poznania. Przygotowano ruchome schody do budynku dworca. Z myślą o osobach mających trudności z poruszaniem się będzie pięć wind, m.in. z rozbudowanej części tunelu na peron, z peronu do budynku dworca i przy Moście Dworcowym. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują zadanie „Dobudowa peronu na stacji Poznań Główny wraz z przebudową przejścia podziemnego” za ok. 111,6 mln zł ze środków budżetowych, z czego ok. 4,8 mln zł przeznaczono na zmianę numeracji peronów na stacji. (red., PKP PLK, Fot. Radek Śledziński)


Strażnicy na rowerach – patrol rowerowy Straży Miejskiej Gdzie nie dotrze tradycyjny pojazd Straży Miejskiej dotrą tam strażnicy na rowerach. Patrol rowerowy już możemy spotkać na ulicach Swarzędza. Patrol rowerowy swarzędzkiej Straży Miejskiej już rozpoczął działanie. Strażnicy na rowerach mają za zadanie patrolowanie miejsc, gdzie trudniej dostać się radiowozem. Wiadomo, że jest wiele miejsc, gdzie najłatwiej dotrzeć właśnie na rowerze. Ponadto rower jest pojazdem cichym, co nie będzie ingerowało w

wypoczynek swarzędzan na terenach rekreacyjnych. Patrol będziemy mogli najczęściej spotkać w centrum Swarzędza, a także na obszarach rekreacyjnych czy też na osiedlach. Warto nadmienić, że policjanci z Komisariatu Policji w Swarzędzu również będą patrolować Swarzędz na rowerach. Funkcjonariusze mogą prowadzić działania na zmianę lub wspólnie. (red.)

Kazimierz Mielczarek Piotr Choryński photo

Naprawa dachów, obróbki, konserwacja Drobne prace budowlane Sprzątanie garaży, strychów, piwnic - Wycinka drzew

62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1 Tel. 61 427 46 16; 603 19 82 95

www.adrianna.swarzedz.net.pl


Wrzesień

Nowy parkiet w hali Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji Zakończył się remont hali Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w wyniku którego budynek, po 40 latach użytkowania, zyskał nowy parkiet. Hala sportowa Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji wznowiła swoją działalność 23 sierpnia 2022 r. Przerwa, podczas której wymieniano parkiet trwała dwa miesiące. Prace remontowe prowadziła firma ERZET PODŁOGI Spółka z o.o. z Bielska Białej. Wykonawca musiał zająć się utylizacją starej podłogi hali sportowej, a także położeniem nowej wraz z elementami konstrukcyjnymi. Jak informuje UMiG położono podłogę firmy Junkers, która ma zapewnić bardzo w ysoki standard: elastyczna podłoga zagwarantuje bezpieczeństwo, absorpcję energii, tarcia. Jej jakość jest dostosowana do wymogów rozgrywek koszykarskich FIBA. Wymalowane także zostały linie boisk. Co więcej, halę wyposażono w nowe kosze najazdowe, maty do przykrycia podłogi na czas imprez, maszynę do czyszczenia podłogi, nowe krzesełka dla

zawodników rezerwowych, a także pojawiły się nowe zabezpieczenia ścian. Podczas pierwszego treningu w odnowionej hali koszykarkom pierwszoligowej drużyny Lider Basket Swarzędz, towarzyszyli burmistrz Marian Szkudlarek i prezes WZKosz Łukasz Zarzycki, którzy złożyli życzenia zawodniczkom efektywnych treningów, za którymi pójdą dalsze sportowe sukcesy. (red., fot. SCSiR)

45 lat Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie – nowa wystawa na jubileusz

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie obchodzi jubileusz 45-lecia. Powstało w 1977 roku z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Poznaniu. Od 1982 roku jest Oddziałem Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Od 10 września w Uzarzewie udostępniona będzie nowa wystawa stała akwarel profesora Jana Bogumiła Sokołowskiego, wybitnego uczonego, ornitologa, twórcy idei praktycznej ochrony ptaków, popularyzatora wiedzy przyrodniczej, pisarza i malarza krajobrazu Wielkopolski. Profesor Sokołowski mawiał: „To nie przesada, lecz prosta prawda, że malarz podczas swej pracy doznaje uczucia, jak gdyby był przeniesiony w inny, niezrównanie piękniejszy świat”. Nowa wystawa stała pt. „Akwarele Jana Sokołowskiego” przeniesie zwiedzających w piękny świat wielkopolskiej fauny i flory. Równolegle oddana zostanie do zwiedzania nowa ekspozycja pt. „Adam Smorawiński Zasłużony Mistrz

Sportu”, która przypomni sylwetkę kierowcy rajdowego i wyścigowego, 9-krotnego zwycięzcę w Rajdach i Samochodowych Mistrzostwach Polski, 56-krotnego reprezentanta Polski w międzynarodowych wyścigach samochodowych, w tym 7-krotnego uczestnika Rajdu Monte Carlo. Adam Smorawiński, wielki darczyńca uzarzewskiego Muzeum, w 2004 roku wybudował pawilon wystawienniczy, w którym udostępnił, podarowaną do zbiorów muzealnych, kolekcję egzotycznych zwierząt z czterech kontynentów. W pałacu w Uzarzewie prezentowane są także dawne narzędzia używane do polowania, broń myśliwska i dzieła sztuki inspirowane łowiectwem. W dawnej powozowni eksponowane są środowiska zwierząt charakterystycznych dla Wielkopolski, kolekcja ptaków i jaj ptasich oraz wystawa dla dzieci w bajkowej scenerii pt. „Zwierzęta w czterech porach roku”.

Pn - pt - 7.30 - 19.00

(MNRiPR-S w Szreniawie)


poleca firany dla każdego, dodatki do firan oraz usługę szycia z naszych materiałów firankowych

ź ź

ź ź ź

Facebook Tanie Firany Swarzędz

ź

ź ź

gazeta lokalna || portal mieszkańców Redaktor wydania: Adam Choryński

ź ź

e-mail: redakcja@swarzedz24.pl, www.swarzedz24.pl

@swarzedz24 ź

Darmowe ogłoszenia drobne zamówisz na www.swarzedz24.pl Ogłoszenia są widoczne w gazecie i na portalu swarzedz24.pl

Zgłoszenia do Informatora Swarzędzkiego przyjmujemy: pod adresem e-mail: redakcja@swarzedz24.pl lub pod numerem telefonu: 61 679 11 77 I SSN 1 6 4 1 - 0 3 6X

Zamów: 81 74 318; 0698 622 192 9 771641 036000

S.C.

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33 tel. 61 818 99 02, 787 935 058, 501 477 960 www.budren.pl e-mail; budrensc@wp.p

Okna Parapety Drzwi wewnętrzne, zewnętrzne Rolety Roletki materiałowe Bramy garażowe


Wrzesień

Festyn Rodzinny w Janikowie – duża frekwencja i sporo zabawy Festyn rodzinny „Dzień Latawca” w Janikowie odbył się w sobotę 13 sierpnia 2022. Była to pierwsza impreza, podczas której sołectwa Janikowo Górne i Dolne pochwaliły się nowym logotypem i hasłem: „Wleć do nas na chwilę”. Festyn rodzinny „Dzień Latawca” był współorganizowany przez dwa sołectwa – Janikowo Górne i Janikowo Dolne z sołtysami Norbertem Zgrabczyńskim i Marcelą Kaczorowską na czele. W przygotowaniu imprezy brały również udział rodziny sołtysów oraz członkowie rad sołeckich. Środki, dzięki którym mieszkańcy mogli się bawić na festynie pochodziły z funduszu sołeckiego Janikowa Górnego. Natomiast Janikowo Dolne udostępniło miejsce do wspólnej zabawy. Jak podkreśla sołtys Norbert Zgrabczyński, był to pierwszy festyn, podczas którego sołectwa mogły się pochwalić nowym logotypem i hasłem: „Wleć do nas na chwilę”.

Wszystkich uradowała spora liczba uczestników wydarzenia, ale pomimo tego dla nikogo nie zabrakło poczęstunku. Uczestnicy mogli bezpłatnie skosztować potraw z grilla, pysznych ciast, była kawa i herbata oraz zimne napoje. Za katering odpowiadał Next Resto Bar Września. Zabawę prowadził DJ -Konferansjer Maciej Pawlak, a animacje Magic Events Marta Pauter. Uczestnicy wydarzenia mogli otrzymać smyczki i prezenty, w które zaopatrzył sołectwa Bodo Professional Swarzędz, sklep z odzieżą sportową. Nie nudziły się dzieci – były animacje, dmuchane place zabaw. Można było spróbować zrobić potężne bańki mydlane, a nawet wrócić z nowym tatuażem (ale takim nie na stałe). Ważnym elementem festynu było majsterkowanie. Chętni uczestnicy mogli spróbować zbudować skrzynkę lub samemu zrobić biżuterię. Można też było skonstruować nawiązujący do tematu festynu i hasła sołectw latawiec.

W imprezie udział wzięli również strażacy z OSP Kobylnica. Pokazali oni jak należy wykonywać pierwszą pomoc przedmedyczną, a także przeprowadzili konkurs strzelania wodą do celu. Sporo frajdy mieli również poszukiwacze skarbów. Chętni mogli skorzystać z wykrywacza metalu i poszukać skarbów. Były nimi zakopane wcześniej w piasku bransoletki, kolczyki, wisiorki i naszyjniki. Konkurs ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali nagrody i puchary. A że porządny festyn nie mógłby się odbyć bez losowania nagród, posiadacze szczęśliwych losów wrócili do domu ze zdobyczami. Wśród licznych gości, którzy wzięli udział w imprezie, byli między innymi: radny Włodzimierz Buczyński, ksiądz z kobylnickiej parafii Wojciech Muller, sołtys Karłowic Kamila Górecka, Mariusz Wyskiel członek rady sołectwa Kobylnica oraz były radny Swarzędza i były sołtys Janikowa Górnego Ryszard Wiczyński. Festyn rodzinny „Dzień Latawca” w Janikowie okazał się świetną imprezą, która bardzo wielu mieszkańcom się niesamowicie spodobała, co wyrażali dziękując organizatorom za fantastycznie spędzony czas i perfekcyjne przygotowanie. Kolejna edycja festynu odbędzie się już w następnym roku prawdopodobne na terenie sołectwa Janikowa Górnego, na który organizatorzy już serdecznie zapraszają. (tekst: Adam Choryński, współpraca i zdjęcia Norbert Zgrabczyński)


Gruszczyn ul. Swarzędzka 29 tel. 783-486-144

ZAKŁAD POGRZEBOWY Zdzisław Czuba 62-020 Swarzędz, ul. Słowackiego 39 Biuro czynne do godz. 17.00

Tel. 61 817 35 71, 604 810 204 (24 h)

Trumny - cena od 650 zł - urny - krzyże - chłodnia ubieranie zwłok -przewóz zwłok -stypa - trąbka wieńce - przewóz księdza KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW Wypłata zasiłku z ZUS wraz z rozliczeniem pogrzebu Konkurencyjne ceny

Za nami Bieg 10 km Szpot Swarzędz Już za nami 9 edycja Bieg 10 km Szpot Swarzędz. W niedzielę, 28 sierpnia 2022 r. na starcie stanęło 1400 biegaczy.

Niedzielne przedpołudnie, 28 sierpnia 2022 roku, minęło w Swarzędzu pod znakiem zmagań biegaczy. Odbyła się bowiem 9 edycja biegu na dystansie 10 km. Był to pierwszy bieg masowy w Swarzędzu po przerwie spowodowanej pandemią. W biegu udział wzięło 1400 biegaczy i biegaczek. Na szczęście tego dnia pogoda była łaskawsza dla sportowców niż ostatnimi dniami. Temperatura powietrza nieznacznie prze-

kraczała 20 stopni Celsjusza, co sprawiało, że uczestnikom biegło się bardzo komfortowo. Wśród pań zyciężyła mieszkanka Grudziądza Swiatłana Sanko dobiegając na metę z czasem 34:53. 32latka wyprzedziła Marynę Nemczenko z Ukrainy, Olgę Ochal z Bydgoszczy. Dalej znalazły się Monika Brzozowska z Czerwonaka i Patrycja Talar z Pobiedzisk. Z kolei wśród Panów najszybszy okazał się 28letni Mykola Mewsza. Obywatel Ukrainy przekroczył linię mety uzyskując czas 30:11. Na podium znaleźli się ponadto Dmytro Didowodiuk z Leszna i Szymon Kulka z Radomia. Czwarte i piąte miejsce zajęli Sergej Szewczenko z Ukrainy i Michał Hulewicz. (ach.)