Informator Swarzędzki nr 9 2022 - wrzesień

Page 1

ISSN 1641 036X Rok XXII 2022 nr 9 (274) Wrzesień @swarzedz24gazeta lokalna || portal mieszkańców ź Rosną kary za jazdę na gapę - str. 3 ź SP 2 w Zalasewie ma patrona - str. 10 ź Strażnicy na rowerach - str. 12 ź za nami Bieg 10 km Szpot - str. 16

Dofinansowane miejsca w punktach opieki dla dzieci do lat 3

Kolejne miejsca w Poznaniu i okolicach czekają na dzieci do lat 3. Pierwsze punkty, z których mogą skorzystać niepracujący rodzice, szybko się wypełniły. Na poznańskiej Wildzie powstają teraz nowe – przy ulicy Pamiątkowej Punkty opieki otwierają się równieżwSwarzędzu,MosinieiLuboniu. Miejsca w punktach opieki czekają na dzieci, których opiekunowie chcą wrócić na rynek pracy Wystarczy, że jedno z rodziców obecnie nie pracuje (nie jest konieczny status osoby bezrobotnej zgłoszonej do urzędu pracy) i chce to zmienić. Pomaga w tym projekt „Wracamy na rynek pracy – aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3” realizowany przez Metropolię Poznań. Stowarzyszenie tworzą23samorządy,wtymPoznań. Na terenie Metropolii działa pierwszych 30 takich punktów, przyjętych zostało w nich już blisko 150 dzieci. Zainteresowanych nadal nie brakuje, dlatego możliwe stało się uruchomienie kolejnych placówek. Jedną z nich na poznańskiej Wildzie, we współpracy z Metropolią Poznań tworzy Caritas Przy ulicy Pamiątkowej powstają cztery takie grupy (jedna opiekunka zajmuje się maksymalnie 5 dzieci), które łącznie mogą przyjąć 20 podopiecznych – jest jeszcze miejsce dla 7 dzieci. Nabór trwa także w do punktów w Swarzędzu (i Zalasewie), Luboniu i Mosinie, gdzie (stan na 23 sierpnia) opiekę może znaleźć odpowiednio 19, 15 i 10 dzieci. Stowarzyszenie Metropolia Poznań zaprasza do udziału w projekcie niepracujących rodziców dzieci do lat trzech. Zgłoszenia przyjmowane są na adres biuro@projekt-opiekunki.pl Informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 786102024. Szczegóły projektu zostały zebrane na stronie internetowej projekt opiekunki.pl.Podobne placówkidziałają już w Poznaniu, ale też w Mosinie czy Kórniku, a kolejny taki punkt opieki dla dzieci do lat 3 otwiera się wkrótce także w Swarzędzu. Powyższeadresmailowyitelefonkontaktowyobowiązują dla wszystkich punktów działających w ramach projektu „Wracamynarynekpracy…” (Stowarzyszenie Metropolia Poznań)

Wrzesień Swarzędzcy radni podjęli decyzję o zmianie wysokości kar za jazdę bez biletu autobusami Swarzędzkiej KomunikacjiAutobusowej. 30 sierpnia 2022 r. podczas LVII Sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu radni zdecydowali o podniesieniu kar za jazdę bez ważnego biletu i bez dokumentów poświadczających uprawnienie do przejazdu bezpłat nego i ulgowego. Poprzednie stawki obowiązywały od maja2012Nowroku.ekary 200 zł za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego będą wynosiły 280 zł. Dotychczas trzeba było zapłacić 200 zł. Warto mieć na uwadze, że w przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od daty nałożenia opłaty kara ulega zmniejszeniu do 140 zł. Wcześniejbyłoto60zł. Natomiast za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego kara wyniesie 170 zł W poprzednim regulaminie obowiązywała stawka 80 zł Tutaj również istnieje jej zmniejszenia w przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od daty nałożenia opłaty Będzie to85zł,wobec55złprzedzmianami.

możliwość

Zmianie ulegają również stawki za zabieranie do środkatransportowegorzeczylubzwierzątwyłączonychz przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków. Kara wyniesie75zł,awcześniejbyłoto50zł.

Najwyższa kara będzie dla osób, które doprowadzą do zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny W takiej sytuacji trzeba będzie zapłacić 500 zł. Ta kara również wzrasta, gdyż dotychczas wynosiłaon350zł.

Zwiększenie kar za jazdę bez biletu lub bez poświadczeń uprawnień do przejazdów darmowych lub ulgowych jest na pewno zasadnym działaniem. Ma to na celu zwiększenie liczby sprzedawanych biletów poprzez zniechęcenie do jazdy „na gapę”. To także dobry ruch, gdyż wzrastającymi kosztami funkcjonowania komu nikacji miejskiej nie obciąża się pasażerów, którzy za bilety płacą, tylko tych korzystających z autobusów w sposóbbezprawny (red.)

Wzrosną kary za jazdę bez biletu swarzędzkimi autobusami

62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1 GABINET „MARLENA” Kosmetyczny Swarzędz ul. Gryniów 6 Tel. 61 670 01 83 Fryzjerski Swarzędz os. Kościuszkowców 13 Tel. 61 817 42 55 Z!

W trakcie przebudowy wykonana będzie pełna termomodernizacja budynku Natomiast w środku powstaną pomieszczenia w pełni dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Będą to dwie sale terapeutyczne, pokój porad indywidualnych, a także pomieszczenia pomocnicze, techniczne, biurowe i magazynowe.Urząd Marszałkowski reprezentowała Paulina Stochniałek - Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, natomiast gminę Swarzędz - Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek oraz Karolina Dziekan-SkarbnikGminy. (red.)

Placówka Dziennego Wsparcia w budynku dawnej przychodni na os. Kościuszkowców w Swarzędzu Wrzesień

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu otrzymał pomoc finansową od Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji której efektem będzie PlacówkaDziennegoWsparciawbudynkudawnej przychodnizdrowianaos.Kościuszkowców. 10 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisano umowę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Swarzędz. Ze środków samorządu wojewódzkiego Swarzędz otrzyma 1,2 mln złotych Środki zostaną przekazane na realizację inwestycji w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 2026. Swarzędz dołoży 1,2 mln złotych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orazPrzeciwdziałaniaNarkomaniinalata2022-2025. Inwestycja, której łączny koszt opiewa na 2,4 mln złotych, to generalna przebudowa budynku dawnej przychodni zdrowia znajdującej się w Swarzędzu na osiedlu Kościuszkowców 20 W wyremontowanych i dostosowanych do potrzeb pomieszczeniach rozpocznie działalność Placówka Dziennego Wsparcia. Aktualnie ta instytucjadziaławwynajmowanychpomieszczeniach.

Napad z bronią i kradzież złota

– podejrzany został złapany przez policjantów ze Swarzędza

Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu w nowym miejscu Policjanci z Komisariatu Policji w Swarzędzu zatrzymali podejrzanego mężczyznę o napad z bronią w ręku i kradzieżzłota,któramiałamiejscepodkonieclipca2022 roku. Swarzędzcy policjanci zajmowali się sprawą, którą zgłosił pokrzywdzony obywatel Bułgarii. Złożył on zawiadomienie o kradzieży i napadzie, podczas którego stracił większą ilość złotej biżuterii o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pokrzywdzony poinformował policjantów, że planował sprzedać drogocenneprzedmioty Z tego też względu właściciel złota postanowił skorzystać z pomocy znajomego, który oferował, że wesprze Bułgara w przeprowadzeniu transakcji Pokrzywdzony znał tę osobę jedynie jako Waldemara. Ów Waldemar skontaktował się z posiadaczem cennych przedmiotów mówiąc, że znalazł zainteresowanego kupca. Wraz z jeszcze innym mężczyzną przyjechał po pokrzywdzonego do domu, a następnie odwiedzili kilka miejsc, by ostatecznie zatrzymać się na parkingu przy autostradzie A2 (MOP Krzyżowniki), gdzie miał oczekiwać zainteresowany kupiec. Spotkanie miało się odbyć w jednym z parkingowych budynków. Po wejściu okazało się, że jednak żaden handlarz na nikogo nie czekał Natomiast Waldemar wyciągnął pistolet i grożąc nim zmusił obywatela Bułgarii do oddania wszystkich drogocennych przedmiotów Następnie uciekł białym MercedesemVito. Swarzędzcy funkcjonariusze policji dokonali oględzin miejsca i zabezpieczyli nagrania z kamer Sprawdzili również wszystkie miejsca, do których mężczyźni udali się przed napadem. W oparciu o zebrane informacje udało się ustalić tożsamość Waldemara Sprawca pochodzi z Mogilna w woj. kujawsko pomorskim,wktórymprowadziłsklepztytoniem. Policjanci tuż po północy zatrzymali poszukiwanego w Mogilnie. W trakcie przeszukania mieszkania Waldemara K oraz jego sklepu funkcjonariusze znaleźli kilka tysięcy złotych w gotówce oraz pistolet z amunicją. Udało się także znaleźć złoto –zostałoonoprzetopioneiznajdowałosięupasera. W oparciu o zgromadzone przez swarzędzkich policjantów materiały dowodowe Waldemarowi K. postawiono zarzuty napadu z bronią i rabunku Zatrzymanemu mężczyźnie grozi nawet do 15 lat więzienia Ponadto był on wcześniej notowany za przestępstwa o charakterze kryminalnym. Na wniosek prokuraturypodejrzanytrafiłdotymczasowegoaresztu. (red.)

Nową siedzibę otrzyma niebawem Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu. Podpisano umowę w sprawie przebudowy budynku dawnego Gminnego CentrumInformacjiprzyul.DziałkowejwSwarzędzu. W piątek, 19 sierpnia 2022 r w swarzędzkim Ratuszu podpisano umowę na przebudowę i rozbudowę obiektu przy ulicy Działkowej 61A w Swarzędzu. Do końca czerwca br Mieściło się tam Gminne Centrum Informacji, które zostało przeniesione na ul. Piaski 4 (pierwsze piętro). W remontowanym budynku znajdzie się Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Swarzędzu. Wykonawcą prac budowlano-remontowych będzie firma VIC-MAR SP z o.o., a czas na realizację umowy ustalono na 131 dni. Swarzędz ma otrzymać 1,164 mln zł z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa na Rozwój OśrodkówWsparcia. Budynek ma być w pełni przygotowany, by osoby z niepełnosprawnościami mogły wygodnie z niego korzystać. Wśród prowadzonych prac najważniejsze będzie dostosowanie pomieszczeń do działalności środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W aktualnie istniejącej części budynku powstaną sale terapeutyczne, kotłownia, węzeł kuchenno sanitarny oraz pomieszczenie magazynowe. Natomiast poprzez rozbudowę budynek powiększy się o dodatkową salę, szatnie oraz pomieszczenia admi-nistracyjne. (red., fot. UMiG)

przyjmuje: wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.00 GABINET LEKARSKI ORTOPEDYCZNY Wrzesień ogłoszenia medyczne

Kabaret TEY w Zalasewie – wyjątkowe spotkanie 18 września LUX MED W PLACÓWCE KAMED SPECJALIŚCI ZAPRASZAMY PACJENTÓW W RAMACH ABONAMENTU LUX MED DO PRZYCHODNI KAMED SPECJALIŚCI UL. WARSZAWSKA 4A/96 62-025 KOSTRZYN WLPK. PRZYJMUJĄ: LEKARZLEKARZINTERNISTAPEDIATRAENDOKRYNOLOGNEUROLOGLABORATORIUMMEDYCZNE OFERUJEMY: STTELEPORADYWIZYTYACJONARNERECEPTYZWOLNIENIA REJESTRACJATELEFONICZNA: 735 130 812 W GODZINACH 9.00 - 15.00 18 września 2022 w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie, o godzinie 18:00, wystąpi słynny Kabaret TEY. Wyjątkowe spotkanie odbędzie się w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie – ul. Jana Heweliusza 26 (budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie). Kabaret wystąpi w ramach programu „KabaretTEY50latwspomnieniaipomówienia” Minęło 50 lat od pierwszego programu kabaretu Tey. Z tej okazji Zenon Laskowik i Krzysztof Jaślar przygotowali program, w którym przypomną najbardziej znane skecze i piosenki z Kabaretu Tey. Kabaret Tey - polski kabaret działający w latach 70. i 80. Jego założycielami byli Zenon Laskowik, Krzysztof Jaślar oraz Aleksander Gołębiowski. Niektórymi z popularniejszych członków byli Bohdan Smoleń, Rudi Schuberth oraz Janusz Rewiński. Kabaret zakończył swojądziałalnośćw1988roku. Bilety na Kabaret TEY, który wystąpi w Zalasewie, kosztują 80 zł i są dostępne w Ośrodku Kultury wSwarzędzuoraz poprzezserwiskupbilecik.pl. Zainteresowani udziałem w wydarzeniu muszą się spieszyć,gdyżzostałojużniewielebiletów.

Kajak Aleksandra Doby, którym przemierzał Atlantyk trafi do muzeum Kajak Aleksandra Doby, którym przemierzał Atlantyk, na stałe znajdzie się na specjalnym stanowisku poświęconemu podróżnikowi związanemu ze SwarzędzemwszczecińskimMorskimCentrumNauki. Oceaniczny kajak Aleksandra Doby zawiśnie ponad głowami zwiedzających Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie Goście muzeum będą mogli też się zapoznać z podróżami obieżyświata dzięki prezentacji multi medialnej Kajak oraz opis stanowiska zaprezentowane zostały 11 sierpnia 2022r. podczas konferencji prasowej na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W wydarzeniu udział wziął marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz dyrektor MCN Witold Jabłoński. – Idea Morskiego Centrum Nauki wyrosła z idei muzeum morskiego. Taka była pierwotna koncepcja, która ewaluowała w stronę nowoczesnego ośrodka Zapewniałem wtedy, że w MCN nie zabraknie akcentów, które będą świadczyły o morskiej historii Szczecina. Niewątpliwie ten kajak jest jednym z nich, sławił on Szczecin na całym świecie. To w nim Aleksander Doba, człowiek wielkiej pasji, determinacji i optymizmu, jako pierwszy w historii przepłynął Atlantyk. W tym kajaku witaliśmy go, kiedy wracał ze swoich wypraw. Zapraszam wszystkich na dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich, gdzie do soboty można zobaczyć ten obiekt z bliska –mówiłmarszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Aleksander Doba rozsławił Szczecin, Police, Pomorze Zachodnie na cały świat. Ofert zakupu jego kajaka było kilka, natomiast małżonka podróżnika była zdeterminowana do tego, aby został on w Szczecinie. W najbliższym czasie będzie montowany w Morskim Centrum Nauki Serdecznie dziękuję marszałkowi województwa za to, że dba o to, aby dziedzictwo związane z morzem, żeglarstwem było obecne w MCN mówił dyrektor MCN Witold Jabłoński. Kajak „Olo” ma 7 metrów długości, 1 metr szerokości i waży 7 5 0 k g . K a j a k z w ł ó k n a węglowego, zbudowano w Szczecinie w stoczni Andrzeja Armińskiego. Zapro jektowany został pod kierownic twem podróżnika przez Rafała Głodka, Michała Klimka i Rado sława Zygmunta Siedmiometrowa jednostka została wyposażona w n i e z b ę d n e d o p r z e ż y c i a urządzenia takie jak: odsalarka, panel sło neczny, akumulator, i n sta l a c j a wo d y s ł o d k i e j Bezpieczeństwo zapewniały dwie komory wypor-nościowe, podział na przedziały wodoszczelne oraz pałąki zapobie-gające obróceniu do góry dnem. Schronienie można było znaleźć w niewielkiej dziobowej kabinie zamykanej wodoszczelnym lukiem Łączność ze światem zapewniona była przez telefon satelitarny oraz dzięki nadajnikowi satelitarnemu podającemu aktualną pozycję.Tak o nim mówił właściciel: „Jest to wyjątkowy kajak, wymyślony i zaprojektowany specjalnie dla mnie i z myślą o takich wyprawach. Ma dwie podstawowe cechy: jest niezatapialny i nie może pływać dnem do góry. (…) w moim kajaku mogę czuć się bezpiecznie również i w tej wyprawie”.WMorskim Centrum Nauki kajak będzie można oglądać na specjalnym stanowisku poświęconym Aleksandrowi Dobie. W tym miejscu wyświetlana będzie także projekcja multimedialna, na której słynny podróżnik opowiada o technice wiosłowania Formą prezentacji będzie tylna projekcja na ekran, co da efekt wirtualnej, realistycznej postaci. Stanowisku towarzyszyć będzie mapa z trasą wypraw oceanicznych Aleksandra Doby, a także ilustrowany instruktaż pokazujący poszczególne fazy wiosłowania na kajaku. Ten element wystawy uzupełnią zagadnienia naukowe, opisy i grafiki. (red., źródło, fot.: Urząd Marszałkowski WojeWrzesień

SP nr 2 w Zalasewie otrzymała imię Aleksandra Doby

Jak zawsze na koniec wakacji następuje zmiana rozkładu jazdy Kolei Wielkopolskich – jesienna korekta zaczęła obowiązywaćod4września2022r. Co roku, na koniec okresu wakacyjnego zmianie ulegają rozkłady jazdy pociągów Nie inaczej jest w przypadku połączeń realizowanych przez Koleje Wielkopolskie, które obsługują połączenia między gminą Swarzędz a Poznaniem, Gnieznem czy Koninem. Od 4 września (niedziela), podróżni muszą zwrócić szczególną uwagęnainnegodzinyodjazdówpociągów Poniżej zamieszczamy zmiany w kursowaniu pociągównaliniachdotyczącychgminySwarzędz. RelacjaPoznań–Konin–Kutno Zmiany w godzinach kursowania poszczególnych pociągów: ź 71200 relacji Poznań Gł. (04:32) Kutno będzie odjeżdżał 24 minuty wcześniej w stosunku do obecnegorozkładujazdy; ź 77466 relacji Poznań Gł. (14:10) Konin będzie odjeżdżał 27 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładujazdy; ź 77400 relacji Poznań Gł (14:45) Koło będzie odjeżdżał 38 minut później w stosunku do obecnego rozkładujazdy; ź 77648 relacji Poznań Gł (15:27) Konin będzie odjeżdżał 22 minuty wcześniej w stosunku do obecnegorozkładujazdy; ź 77650 relacji Poznań Gł (04:26) – Koło będzie odjeżdżał 17 minut później w stosunku do obecnego rozkładu jazdy; ź 77696 relacji Poznań Gł (21:45) Konin będzie odjeżdżał 34 minuty wcześniej w stosunku do obecnegorozkładujazdy; ź 77405 relacji Konin (09:37) Poznań Gł będzie odjeżdżał 33 minuty później w stosunku do obecnego rozkładujazdy; ź 17205/4 relacji Kutno (16:26) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 49 minut później w stosunku do obecnego rozkładujazdy; ź 17211 relacji Kłodawa (19:10) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 25 minut później w stosunku do obecnego rozkładujazdy RelacjaPoznań–Gniezno–Mogilno Zmiany w godzinach kursowania poszczególnych pociągów: ź 77634/5 relacji Poznań Gł (13:25) – Gniezno będzie odjeżdżał 31 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu; ź 77638/9 relacji Poznań Gł (15:23) – Gniezno będzie odjeżdżał 17 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu; ź 77522/3 relacji Mogilno (04:32) – Poznań Gł. będzie odjeżdżał 16 minut wcześniej w stosunku do obecnego rozkładu. (red.) To już pewne - Aleksander Doba jest patronem Szkoły Podstawowejnr2wZalasewie.Radnipodjęlidecyzję. 30 sierpnia 2022 r podczas LVII Sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu radni zdecydowali o nadaniu imienia zalasewskiej SP2 Patronem szkoły zostanie AleksanderDoba. Jest to konsekwencja wcześniejszych działań podjętych przez uczniów, rodziców, grono pedagogiczne i dyrekcję szkoły, mających na celu ustanowienie patrona. Najpierw w szkole przeprowadzono kampanię informacyjną oraz przedstawiono sylwetki zgłoszonych kandydatów. Byli nimi Aleksander Doba, Robert Lewandowski i Maria Skłodowska-Curie. 31 maja 2022 r. odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie wybory. Uczniowie, ich rodzice, a także grono pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły mogli głosując zdecydować kto miałby zostać patronem placówki oświatowej. 6 czerwca 2022 powołana przez Dyrektora szkoły Komisja ogłosiła wynik, doktóregonasierpniowejsesjiprzychylilisięradni. (red.)

Jesienna zmiana rozkładu jazdy Kolei Wielkopolskich

To właśnie 4 września zostanie wprowadzona jesienna korekta rozkładu jazdy pociągów. Zbiegnie się ona właśnie z wprowadzeniem nowej numeracji peronów Od końca czerwca na stacji sukcesywnie montowane są nowe oznaczenia z docelową numeracją. Ustawionych zostanie ponad 300 tablic m.in. z numerami peronów, drogami dojść i planami stacji Nowe oznakowanie zostanie odsłoniętewnocyz3na4września. Nowa numeracja peronów na stacji Poznań Głównyod4września2022r.prezentujesięnastępująco: ź Peron nr 1 – nowo wybudowany peron (od strony centrumPoznania) ź Peronnr2–obecnyperonnr3 ź Peronnr3–obecnyperonnr2 ź Peronnr4–obecnyperonnr2a ź Peronnr5–obecnyperonnr1 ź Peronnr6–obecnyperonnr1a ź Peronnr7–obecnyperonnr4a ź Peronnr8–obecnyperonnr4 ź Peronnr9–obecnyperonnr4b ź Peronnr10–obecnyperonnr5 ź Peron nr 11 – obecny peron nr 6 (od strony Dworca ZachodniegoiMTP)

Stacja Poznań Główny od dłuższego czasu dla wielu podróżnych z całego kraju kojarzyła się z niejasną numeracją peronów. Perony zlokalizowane pod nowym dworcem, od ul. Dworcowej miały numery od 1 do 3 (w tym peron 1a i 2a). Natomiast perony po drugiej stronie –pomiędzy budynkiem starego dworca PKP, a przystankiem szybkiego tramwaju miały numerację od 4 do 6. Do tego dochodziły perony 4a i 4b, czyli tzw Dworzec Letni. Osoby często korzystające z najważniejszego poznańskiego węzła kolejowego były do tego przyzwyczajone, jak i do widoku zdezorientowanych podróżnych niezaznajomionych z planem dworca, szukających z przerażeniem w oczach choćbyperonu4a(wyjątkowodalekochoćbyodper 3). Teraz ma się to zmienić. PKP PLK zauważa: “Od niedzieli, 4 września, platformy oznaczone będą numerami od 1 do 11, bez odnośników literowych Podróżni zyskają łatwiejszą informację i bardziej szczegółowe zapowiedzi głosowe. Na zmianę numeracji oraz przygotowanie systemu informatycznego PKP Polskie LinieKolejoweS.A.przeznaczyłyok.4,8mlnzłzbudżetu.”

Wrzesień Jeśli korzystacie ze stacji kolejowej Poznań Główny, to musicie na początku września zachować czujność, gdyż zostaniewprowadzonanowanumeracjaperonów.

Podróżnizyskająnowyperonilepsząkomunikację Zmiana numeracji związana jest z budową dodatkowego peronu i rozbudową przejścia podziemnego nastacjiPoznańGłówny Nowy peron, usytuowany przy budynku galerii handlowej, poprawi przepustowość stacji umożliwi zwiększenie liczby połączeń z i do Poznania. Ponad 400 m, zadaszony obiekt, będzie mieć ławki i jasne oświetlenie. Dla dobrej orientacji przewidziano m.in. elektroniczne tablicezinformacjamioprzyjazdachiodjazdachpociągów PodróżniskorzystajązdodatkowegoperonuwIVkw.br. Dogodne dojście do nowej platformy zapewni rozbudowane o ponad 200 m przejście podziemne z wyjściem na ul. Składową. Tunel – prowadzący pod całą stacją – ułatwi dostęp do wszystkich peronów i pozwoli na dogodne dojście między wschodnimi a zachodnimi dzielnicami Poznania. Przygotowano ruchome schody do budynku dworca. Z myślą o osobach mających trudności z poruszaniem się będzie pięć wind, m.in. z rozbudowanej części tunelu na peron, z peronu do budynku dworca i przy MościeDworcowym.PKPPolskieLinie Kolejowe S.A. realizują zadanie „Dobudowa peronu na stacji Poznań Główny wraz z przebudową przejścia podziemnego” za ok. 111,6 mln zł ze środkówbudżetowych,zczegook.4,8mlnzłprzeznaczono nazmianęnumeracjiperonównastacji. (red., PKP PLK, Fot. Radek Śledziński) Nowa numeracja peronów: korzystacie ze stacji Poznań Główny? Jeśli tak, to zachowajcie ostrożność, od 4 września zmiany!

Piotr Choryński 62-241Żydowo,ul.Kościuszki39/1 Tel.614274616;603198295 Naprawadachów, piwnicSprzDrobnekonserwacjaobróbki,pracebudowlaneątaniegaraży,strychów,-WycinkadrzewKazimierzMielczarek www.adrianna.swarzedz.net.pl Gdzie nie dotrze tradycyjny pojazd Straży Miejskiej dotrą tam strażnicy na rowerach. Patrol rowerowy już możemyspotkaćnaulicachSwarzędza. Patrol rowerowy swarzędzkiej Straży Miejskiej już rozpoczął działanie. Strażnicy na rowerach mają za zadanie patrolowanie miejsc, gdzie trudniej dostać się radiowozem Wiadomo, że jest wiele miejsc, gdzie najłatwiej dotrzeć właśnie na rowerze. Ponadto rower jest pojazdem cichym, co nie będzie ingerowało w wypoczynek swarzędzan na terenach rekreacyjnych Patrol będziemy mogli najczęściej spotkać w centrum Swarzędza, a także na obszarach rekreacyjnych czy też na osiedlach.Warto nadmienić, że policjanci z Komisariatu Policji w Swarzędzu również będą patrolować Swarzędz na rowerach. Funkcjonariusze mogą prowadzić działania nazmianęlubwspólnie. (red.) Strażnicy na rowerach – patrol rowerowy Straży Miejskiej

Muzeum

– nowa

Wrzesień

Nowy parkiet w hali Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Pn - pt - 7.30 - 19.00

MuzeumPrzyrodniczo-ŁowieckiewUzarzewieobchodzi jubileusz 45-lecia. Powstało w 1977 roku z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Poznaniu. Od 1982 roku jest Oddziałem Muzeum Narodowego Rolnictwa i PrzemysłuRolno-SpożywczegowSzreniawie. Od 10 września w Uzarzewie udostępniona będzie nowa wystawa stała akwarel profesora Jana Bogumiła Sokołowskiego, wybitnego uczonego, ornitologa, twórcy idei praktycznej ochrony ptaków, popularyzatora wiedzy przyrodniczej, pisarza i malarza krajobrazu Wielkopolski. Profesor Sokołowski mawiał: „To nie przesada, lecz prosta prawda, że malarz podczas swej pracy doznaje uczucia, jak gdyby był przeniesiony w inny, niezrównanie piękniejszy świat” Nowa wystawa stała pt. „Akwarele Jana Sokołowskiego” przeniesie zwiedzającychwpięknyświatwielkopolskiejfaunyiflory Równolegle oddana zostanie do zwiedzania nowa ekspozycja pt. „Adam Smorawiński Zasłużony Mistrz Sportu”, która przypomni sylwetkę kierowcy rajdowego i wyścigowego, 9 krotnego zwycięzcę w Rajdach i Samochodowych Mistrzostwach Polski, 56 krotnego reprezentanta Polski w międzynarodowych wyścigach samochodowych, w tym 7-krotnego uczestnika Rajdu Monte Carlo Adam Smorawiński, wielki darczyńca uzarzewskiego Muzeum, w 2004 roku wybudował pawilon wystawienniczy, w którym udostępnił, podarowaną do zbiorów muzealnych, kolekcję egzotycznychzwierzątzczterechkontynentów. W pałacu w Uzarzewie prezentowane są także dawne narzędzia używane do polowania, broń myśliwska i dzieła sztuki inspirowane łowiectwem W dawnej powozowni eksponowane są środowiska zwierząt charakterystycznych dla Wielkopolski, kolekcja ptaków i jajptasichorazwystawadladzieciw bajkowejsceneriipt. „Zwierzętawczterechporachroku” (MNRiPR-S w Szreniawie)

Zakończył się remont hali Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w wyniku którego budynek, po 40 latachużytkowania,zyskałnowyparkiet. Hala sportowa Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji wznowiła swoją działalność 23 sierpnia 2022 r Przerwa, podczas której wymieniano parkiet trwała dwa miesiące. Prace remontowe prowadziła firma ERZETPODŁOGI Spółka z o.o. z Bielska Białej. Wykonawca musiał zająć się utylizacją starej podłogi hali sportowej, a także położeniem nowej wraz z elementami konstrukcyjnymi Jak informuje UMiG położono podłogę firmy Junkers, która ma zapewnić bardzo wysoki standard: elastyczna podłoga zagwarantuje bezpieczeństwo, absorpcję energii, tarcia. Jej jakość jest dostosowana do wymogów rozgrywek koszykarskich FIBA Wymalowane także zostały linie boisk. Co więcej, halę wyposażono w nowe kosze najazdowe, maty do przykrycia podłogi na czas imprez, maszynę do czyszczenia podłogi, nowe krzesełka dla zawodników rezerwowych, a także pojawiły się nowe zabezpieczenia ścian. Podczas pierwszego treningu w odnowionej hali koszykarkom pierwszoligowej drużyny Lider Basket Swarzędz, towarzyszyli burmistrz Marian Szkudlarek i prezes WZKosz Łukasz Zarzycki, którzy złożyli życzenia zawodniczkom efektywnych treningów, za którymi pójdą dalsze sportowe sukcesy (red.,fot.SCSiR) 45 lat Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie wystawa na jubileusz

S.C. Kostrzyn, ul. Kórnicka 33 tel. 61 818 99 02, 787 935 058, 501 477 960 e-mail;www.budren.plbudrensc@wp.p DrzwiParapetyOknawewnętrzne, zewnętrzne RoletkiRolety materiałowe Bramy garażowe ź ź ź ź ź ź ź ź ź ź ź Darmowe ogłoszenia drobne zamówisz na www.swarzedz24.pl Ogłoszenia są widoczne w gazecie i na portalu swarzedz24.pl Zamów: 81 74 318; 0698 622 192 9 7 7 1 6 4 1 0 3 6 0 0 0 ISSN 1641 036X e-mail: redakcja@swarzedz24.pl, www.swarzedz24.pl Redaktor wydania: Adam Choryński gazeta lokalna || portal mieszkańców Zgłoszenia do Informatora Swarzędzkiego przyjmujemy: pod adresem e-mail: redakcja@swarzedz24.pl lub pod numerem telefonu: 61 679 11 77 @swarzedz24 polecafiranydlakażdego,dodatkidofiran orazusługęszyciaznaszychmateriałów firankowych Facebook Tanie Firany Swarzędz

Festyn rodzinny „Dzień Latawca” w Janikowie odbył się w sobotę 13 sierpnia 2022. Była to pierwsza impreza, podczas której sołectwa Janikowo Górne i Dolne pochwaliły się nowym logotypem i hasłem: „Wleć do nasnachwilę”. Festyn rodzinny „Dzień Latawca” był współ organizowany przez dwa sołectwa – Janikowo Górne i Janikowo Dolne z sołtysami Norbertem Zgrabczyńskim i Marcelą Kaczorowską na czele. W przygotowaniu imprezy brały również udział rodziny sołtysów oraz członkowie rad sołeckich. Środki, dzięki którym mieszkańcy mogli się bawić na festynie pochodziły z funduszu sołeckiego Janikowa Górnego. Natomiast Janikowo Dolne udo stępniło miejsce do wspólnej zabawy Jak podkreśla sołtys Norbert Zgrabczyński, był to pierwszy festyn, podczas którego sołectwa mogły się pochwalić nowym logotypem i hasłem: „Wleć do nas na chwilę” Wszystkich uradowała spora liczba uczestników wydarzenia, ale pomimo tego dla nikogo nie zabrakło poczęstunku. Uczestnicy mogli bezpłatnie skosztować potraw z grilla, pysznych ciast, była kawa i herbata oraz zimne napoje. Za katering odpowiadał Next Resto Bar Września.Zabawę

Festyn Rodzinny w Janikowie – duża frekwencja i sporo zabawy Wrzesień

prowadził DJ Konferansjer Maciej Pawlak, a animacje Magic Events Marta Pauter Uczest nicy wydarzenia mogli otrzymać smyczki i prezenty, w które zaopatrzył sołectwa Bodo Professional Swarzędz, sklepzodzieżąsportową. Nie nudziły się dzieci – były animacje, dmuchane place zabaw Można było spróbować zrobić potężne bańki mydlane, a nawet wrócić z nowym tatuażem (ale takim nie na stałe).Ważnym elementem festynu było majster kowanie. Chętni uczestnicy mogli spróbować zbudować skrzynkę lub samemu zrobić biżuterię. Można też było skonstruować nawiązujący do tematu festynu i hasła sołectw latawiec. W imprezie udział wzięli również strażacy z OSP Kobylnica. Pokazali oni jak należy wykonywać pierwszą pomoc przedmedyczną, a także przeprowadzili konkurs strzelania wodą do celu. Sporo frajdy mieli również poszukiwacze skar bów. Chętni mogli skorzystać z wykrywacza metalu i poszukać skarbów. Były nimi zakopane wcześniej w piasku bransoletki, kolczyki, wisiorki i naszyjniki. Konkurs ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali nagrody i puchary A że porządny festyn nie mógłby się odbyć bez losowania nagród, posiadacze szczęśliwych losów wrócili do domu ze zdobyczami.Wśród licznych gości, którzy wzięli udział w imprezie, byli między innymi: radny Włodzimierz Buczyński, ksiądz z kobylnickiej parafii Wojciech Muller, sołtys Karłowic Kamila Górecka, Mariusz Wyskiel członek rady sołectwa Kobylnica oraz były radny Swarzędza i były sołtysJanikowaGórnegoRyszardWiczyński. Festyn rodzinny „Dzień Latawca” w Janikowie okazał się świetną imprezą, która bardzo wielu mieszkańcom się niesamowicie spodobała, co wyrażali dziękując organizatorom za fantastycznie spędzony czas i perfekcyjne przygotowanie Kolejna edycja festynu odbędzie się już w następnym roku prawdopodobne na terenie sołectwa Janikowa Górnego, na który organizatorzy już serdecznie(zapraszają. tekst: Adam Choryński, współpraca i zdjęcia Norbert Zgrabczyński)

Gruszczyn ul. Swarzędzka 29 tel. 783-486-144 Za nami Bieg 10 km Szpot Swarzędz Już za nami 9 edycja Bieg 10 km Szpot Swarzędz. W niedzielę, 28 sierpnia 2022 r. na starcie stanęło 1400 biegaczy. Niedzielne przedpołudnie, 28 sierpnia 2022 roku, minęło w Swarzędzu pod znakiem zmagań biegaczy Odbyła się bowiem 9 edycja biegu na dystansie 10 km. Był to pierwszy bieg masowy w Swarzędzu po przerwie spowodowanej pandemią W biegu udział wzięło 1400 biegaczy i biegaczek. Na szczęście tego dnia pogoda była łaskawsza dla sportowców niż ostatnimi dniami Temperatura powietrza nieznacznie prze kraczała 20 stopni Celsjusza, co sprawiało, że uczestnikombiegłosiębardzokomfortowo. Wśród pań zyciężyła mieszkanka Grudziądza Swiatłana Sanko dobiegając na metę z czasem 34:53. 32latka wyprzedziła Marynę Nemczenko z Ukrainy, Olgę OchalzBydgoszczy.DalejznalazłysięMonikaBrzozowska zCzerwonakaiPatrycjaTalarzPobiedzisk. Z kolei wśród Panów najszybszy okazał się 28letni Mykola Mewsza. Obywatel Ukrainy przekroczył linię mety uzyskując czas 30:11 Na podium znaleźli się ponadto Dmytro Didowodiuk z Leszna i Szymon Kulka z Radomia Czwarte i piąte miejsce zajęli Sergej SzewczenkozUkrainyiMichałHulewicz. (ach.) ZAKŁAD POGRZEBOWY Zdzisław Czuba 62-020 Swarzędz, ul. Słowackiego 39 Biuro czynne do godz. 17.00 Tel. 61 817 35 71, 604 810 204 (24 h) Trumny-cenaod650zł urny krzyże chłodnia ubieraniezwłok przewózzwłok stypa trąbka wieńce przewózksiędza - -- -KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW Wypłata zasiłku z ZUS wraz z rozliczeniem pogrzebu Konkurencyjne ceny

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.