Page 1

ISSN 1641-036X

Informator Swarzędzki

o ctw i n E aw Wyd PŁATN BEZ

www.swarzedz.net.pl ; www.swarzedz24.pl Biżuteria złota, srebrna, zegarki

Rok XIV nr 1 (171) Styczeń 2014

W numerze polecamy: - Chcą zlikwidować filię przedszkola!

Obrączki najtaniej GRAWER GRATIS

Być może w swarzędzkich publicznych, prowadzonych przez gminę przedszkolach ubędzie 50 miejsc. Dlaczego?

- strona 5,6 Ciekawe wzornictwo - solidne wykonanie

Swarzędz, Rynek 37 Tel. 61 651 03 47 pon.-pt. 10.00-18.00 sob. 10.00-14.00

-

„Natura 2000" - plan ochrony

W roku 2011 teren nazywany Doliną Cybiny został włączony do sieci ochronnej „Natura 2000". ... Program ten jest najmniej dokuczliwą dla inwestorów formą ochrony i na terenach, na których nie występują siedliska, można prowadzić normalną działalność gospodarczą i może być realizowane budownictwo ieszkaniowe.

- strona 7, 11 ... i wiele innych


Str. 2

INFORMATOR SWARZĘDZKI

www.swarzedz24.pl

Pomyślności w Nowym 2014 Roku życzy Redakcja


Styczeń 2014

Na przełomie roku Piszę te słowa na przełomie roku. Jest to okres gdy zastanawiamy się jaki był rok poprzedni i jaki będzie ten nowy. Z prasy dowiadujemy się, że powoli kończy się kryzys. Jego końca co prawda nie widzimy, ale zawsze warto myśleć optymistycznie. W powiecie, jako jednym z niewielu w Polsce, praktycznie nie ma bezrobocia. Sytuacja być może zmieniłaby się, gdyby wszyscy Swarzędzanie, którzy znaleźli swoje domy w Anglii, Irlandii, Norwegii i Niemczech wrócili. Gdyby jednak wrócili i powstały nowe miejsca pracy, miałby kto pracować, zwiększyłoby się PKB i nie byłby potrzebny rządowy „zamach” na OFE. Jak sprawa się skończy jeszcze nie wiadomo, gdyż prezydent ustawę podpisał, ale równocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Co postanowi Trybunał nie wiem, ale osobiście bardziej wierzę Balcerowiczowi, który udanie przeprowadził transformację ustrojową w naszym kraju i był zwolennikiem nowego systemu emerytalnego, niż byłemu już ministrowi Rostowskiemu, który nie ma czym za bardzo się chwalić. Jaki będzie rok 2014? Wszyscy chcielibyśmy wiedzieć. Wiadomo już teraz , że „będzie się działo”. W mieście oddane zostaną

Str. 3 nowe inwestycje. Wiadomo rok wyborczy! Przejechać będziemy mogli nowym wiaduktem w Jasiniu, będzie budowane rondo przy ul. Średzkiej, rozpocznie się modernizacja ciągów komunikacyjnych u zbiegu osiedli Kościuszkowców i Czwartaków, przebudowywany, a raczej budowany będzie układ komunikacyjny łączący dworzec, budynek przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowane zostanie skrzyżowanie z drogą 92, rozpocznie się budowa szkoły podstawowej w Zalasewie, dokończona zostanie budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego. Złośliwi twierdzą, że byłoby dobrze, gdyby wybory odbywały się co roku. Jak jednak wiadomo wybory co rok są niemożliwe , a niemożliwe byłoby również oddawanie corocznie tylu inwestycji. Zostawmy jednak w tym kończącym rok felietonie wybory, gdyż do tej tematyki będziemy musieli wracać często. Najpierw wybory do Parlamentu Europejskiego, które określą układ sił politycznych w kraju, a później najważniejsze dla mieszkańców wybory samorządowe. W pierwszych godzinach Nowego Roku życzę wszystkim Państwu po prostu „do siego roku”!

Piotr Choryński


Str.4

INFORMATOR SWARZĘDZKI

Oddaliśmy hołd 27 grudnia minęła 95 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Powstanie wybuchło w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania, owacyjnie witany. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych i południowo-wschodnich obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 kończącego I wojnę światową 27 grudnia 2013 roku o godz. 12.00 na swarzędzki Rynek przybyli mieszkańcy na uroczystość zorganizowaną przez władze gminy i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą swarzędzkim powstańcom. W uroczystości wzięły udział także delegacje partii politycznych, Bractwa Kurkowego, Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej oraz placówek oświatowych. Wartę w czasie uroczystości wystawili harcerze z drużyny „Azymut”.

MYJEMY PEŁNĄ PARĄ! Zapraszamy pon.-pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00-14.00

Gruszczyn

- kosmetyka samochodowa

- parowe pranie tapicerki ul.Swarzędzka 30 vis-a`-vis Bosch Service - ozonowanie klimatyzacji i wnętrza (usuwanie przykrych zapachów)

Tel. 798 850 850 biuro@eco-hiro.eu

Usługi wykonujemy również z dojazdem do Klienta Wystawiamy faktury VAT

CUKIERNIA Kobylnica ul.Poznańska 137 tel. 61 81500 63

ciasta torty artykuły spożywcze Godziny otwarcia: pon.-sob. 6.00-18.00 niedz. i święta 9.00-1400

www.cukierniahoffmann.pl Zapraszamy do sklepu firmowego Swarzędz, ul.Zamkowa 15

PRZESYŁKI KURIERSKIE

CORSO Swarzędz, ul.Kościuszki 32 corsoswarzedz@gmail.com www.przesylkicorso.com

Teren GS

697 151 133


Str.5

Styczeń 2014

Chcą zlikwidować filię przedszkola! Być może od września 2014 roku w swarzędzkich przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę ubędzie 50 miejsc. Dlaczego? Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu burmistrz przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Przedszkola nr 4 „Bajkowy Świat” w Swarzędzu. Nie jest to jeszcze likwidacja placówki, gdyż zgodnie z obowiązującymi procedurami proces likwidacji placówki oświatowej, a dotyczy to także filii przedszkola, odbywa się w kilku etapach. Najpierw trzeba zawiadomić związki zawodowe o zamiarze podjęcia uchwały, a rada miejska musi podjąć stosowną uchwałę. Kolejnym etapem jest poinformowanie o zamiarze likwidacji placówki kuratora oświaty i wychowania oraz rodziców dzieci. Dopiero wtedy Rada Miejska może podjąć decyzję o likwidacji przedszkola. Dlaczego burmistrz chce zlikwidować filię? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w uzasadnieniu uchwały przedstawionej radnym. Dzieci uczęszczające teraz do filii „Bajkowego świata” we wrześniu Fot. Krzysztof Kaczanowski 2014 roku rozpoczną naukę w szkole podstawowej, a więc nie będzie potrzeby zapewnienia miejsc w innych przedszkolach 125 dzieciom chodzącym do „Bajkowego świata”, lokalizacja przedszkola w 2 budynkach podnosi koszty działania placówki. Argumentem przemawiającym za likwidacją filii ma być również fakt, iż od września 2014

roku na Osiedlu Cegielskiego rozpocznie działalność przedszkole publiczne prowadzone przez operatora prywatnego, które będzie mogło przyjąć 125 dzieci. Dodatkowo w czasie dyskusji projektodawcy stwierdzili, że filia przedszkola pracuje obecnie we budynku mieszkalnym w d w ó c h połączonych mieszkaniach i dzieci nie mają t a m najlepszych warunków. Po likwidacji przedszkola zorganizowana zostanie w tym miejscu filia biblioteki publicznej bardzo zresztą potrzebna w tej części miasta. W czasie dyskusji radni pytali o ile zmniejszą się wydatki gminy po likwidacji filii. Uzyskano odpowiedź że wydatki zostaną zmniejszone o pensje 4 nauczycielek przedszkoli, 2 woźnych oraz znikną opłaty związane z użytkowaniem lokalu. To wszystko i te argumenty to tylko jedna strona medalu. Jest jeszcze druga i tę przedstawię niżej. Mianowanym nauczycielom przedszkoli, a tylko 1 nauczycielka w

„Bajkowym świecie” jest nauczycielem kontraktowym, pozostałe nauczycielki są mianowane lub posiadają status nauczyciela dyplomowanego, przysługuje 6 miesięczna odprawa, którą będzie musiała gmina im wypłacić. Zysku więc nie będzie. Na dodatek nie ma pewności, iż znajdą one zatrudnienie u prywatnego operatora, gdyż ci wolą zatrudnić za mniejsze pieniądze, nie na e t a t a c h nauczycielskich, o s o b y z mniejszym stażem i gorzej przygotowane do pracy. Pracę stracą także 2 w o ź n e . Wiceburmistrz A. Kubacka stwierdziła, że nie jest to problemem, gdyż posiadają umowy na czas określony. Nie jest to oczywiście problem administracyjny, ale jednak kolejne 2 osoby będą musiały odejść z pracy. W żadnym stopniu nie zmniejszą się koszty ponoszone przez gminę na utrzymanie lokalu. Gdyż przecież jeśli zostałaby tam zorganizowana filia biblioteki, gmina będzie musiała ponosić koszty jej funkcjonowania, a cd na stronie następnej

APTEKA

Apteka Mediq ` Kamila Sw. SWARZEDZ ` Ul.Grudzinskiego 7 ` tel. 61 671 50 50 Apteka czynna: pon. - pt.: 8.00 - 21.00 sob.: 9.00 -15.00


Str. 6

INFORMATOR SWARZĘDZKI

Chcą zlikwidować filię przedszkola! dokończenie te z pewnością nie będą mniejsze niż obecnie. Lokal zajmowany przez filię na Osiedlu Raczyńskiego został całkowicie przystosowany do potrzeb przedszkola. Znajdują się tam: 2 sale dydaktyczne, 2 łazienki dla dzieci, szatnie, pomieszczenia socjalne. Warunki pobytu dzieci w tym lokalu są oceniane bardzo dobrze przez rodziców, nauczycieli przedszkola, a także tak ocenił je zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadzający w przedszkolu „Bajkowy świat” kontrolę. Taka jest odpowiedź na argumenty przemawiające, według burmistrza, za likwidacją przedszkola. Warto jednak zwrócić uwagę, że miejsc w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę systematycznie brakuje. Rodzice kierując się różnymi względami w pierwszej kolejności wybierają te placówki, a dopiero wtedy, gdy nie zostaną do nich przyjęte, decydują się posłać dzieci do przedszkola prowadzonego przez operatora prywatnego. Oczywiście mogą nie protestować przeciw likwidacji filii rodzice dzieci, które w następnym roku szkolnym rozpoczną naukę w szkole podstawowej, ale jak sądzę, zasięgnięcie opinii rodziców przewidziane w etapie działań likwidacyjnych powinno dotyczyć rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do tego

przedszkola, a nie tylko filii. W tym przypadku opinia może być zupełnie inna. Jak już wspomniałem, rodzice dzieci przedszkolnych uczęszczających do przedszkoli gminnych, wysoko oceniają pracę tych placówek oraz dobór i jakość posiłków, które dzieci w nich otrzymują. Pozostaje jeszcze sprawa formalna. Ustawa o systemie oświaty przewiduje konieczność poinformowania związków zawodowych o chęci podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji placówki. Urząd poinformował o projekcie uchwały Związek Nauczycielstwa Polskiego. Nie informował natomiast pozostałych central związkowych. Prawnicy urzędu twierdzą, że to wystarczy. Praktyka jednak wskazuje, że wielu wojewodów uznawało takie działanie za niewystarczające i unieważniało uchwałę. Co zrobi Wojewoda Wielkopolski nie wiemy. Ważne jest jedno, że miejsc w przedszkolach gminnych brakuje, a oszczędności będące rezultatem likwidacji filii są pozorne. Nowe miejsca w przedszkolu publicznym prowadzonym przez prywatnego operatora, które zostanie oddane we wrześniu 2014 roku także się w Swarzędzu przydadzą. Być może przedszkolaki zostaną w Swarzędzu, rodzice nie będą ich wozić do innych gmin, i Swarzędz nie będzie musiał płacić za pobyt dzieci w przedszkolach poza naszą gminą.

Uchwała o zamiarze likwidacji filii Przedszkola nr 4 „Bajkowy świat” nie jest uchwałą końcową. Teraz trzeba zawiadomić rodziców, Kuratora Oświaty i Wychowania, wszystkie związali zawodowe i dopiero wtedy może być podjęta ostateczna uchwała o likwidacji filii. Warto dodać, że za podjęciem uchwały o zamiarze likwidacji placówki głosowało 15 radnych, a dwoje radnych PO Barbara Czachura i niżej podpisany jej nie poparło. Piotr Choryński

31 stycznia br. o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 14 odbędzie się prezentacja książki dra Ryszarda Karolczaka „Małe kompendium wiedzy o r e g i o n a l i z m i e swarzędzkim”. Serdecznie zapraszamy.


Str. 7

Styczeń 2014

„Natura 2000" - PLAN OCHRONY W roku 2011 teren nazywany Doliną Cybiny został włączony do sieci ochrony przyrody „Natura 2000". Przypomnijmy, Dolina Cybiny rozciąga się półkoliście między drogą nr 5 (Poznań-Gniezno), drogą krajową 92 (Poznań-Września-Warszawa) i drogą wojewódzką 432 (Kostrzyn - Łubowo). Na szczególnie interesującym nas terenie gminy Swarzędz przebiega ona - od strony północnej wzdłuż brzegów Jeziora Swarzędzkiego, południowej - górną granicą skarpy nadjeziornej i dalej wzdłuż cieku Cybiny przez Gruszczyn, Katarzynki do Uzarzewa. Określenie przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska obecnych granic obszaru „Natura 2000" w Dolinie Cybiny poprzedzone było opiniowaniem propozycji granic obszaru przez Radę Miejską w Swarzędzu i innych gminach, na których terenie znajduje się obszar „Natura 2000". Rada Miejska w Swarzędzu obradowała na ten temat dwukrotnie na wspólnych posiedzeniach komisji oraz na sesji Rady Miejskiej. Działania te spowodowały, że wnioski zawarte w uchwale Rady Miejskiej zostały uwzględnione przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przy ostatecznym określeniu granic obszaru. Przypomnijmy, że Rada Miejska wnioskowała o zmniejszenie terenu zajmowanego przez obszar chroniony z uwagi na możliwe negatywne skutki funkcjonowania szerokiego obszaru „Natura 2000" dla mieszkańców, prowadzonych przez nich inwestycji oraz rozwoju gospodarczego gminy. Problemów związanych z „Naturą 2000" jest więcej. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przygotowała raport na temat wdrażania w naszym kraju tej sieci ochrony przyrody. Podstawowym wnioskiem raportu jest stwierdzenie, że sposób, w jaki Polska rozwija program jest skomplikowany, drogi i nie uwzględnia potrzeb lokalnych społeczności. Czym jest „Natura 2000" i jakie wprowadza ograniczenia dla

mieszkańców tych terenów? „Natura 2000" jest programem tworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody. Wprowadzony on został w Polsce w roku 2004 i jest konsekwencją postanowień dyrektywy Rady 92/43/EWG z maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Program zawarty w tej dyrektywie zakładał tworzenie na terenie Unii Europejskiej wspólnej sieci ekologicznej, która obejmować ma zarówno specjalne obszary ochronne siedlisk tworzone na podstawie tej dyrektywy, jak i obszary specjalnej ochrony ptaków tworzone na podstawie dyrektywy Rady z kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Ponieważ zawarte w tych dyrektywach postanowienia nie wywołują bezpośrednich skutków prawnych w państwach członkowskich zostały one przeniesione do Ustawy o ochronie przyrody. „Natura 2000" łączy więc dwa odrębne systemy obszarów chronionych wyznaczonych na podstawie prawa Unii Europejskiej. System ochrony „Natura 2000" nie zastępuje sposobów ochrony przyrody występujących w państwach Unii Europejskiej tylko je uzupełnia. Warto podkreślić, że sieć „Natura 2000" ma docelowo objąć 15% powierzchni Unii Europejskiej. Jaka duża część krajów zostanie włączona do chronionego obszaru zależeć będzie od stopnia jego unikatowości w skali europejskiej, a także od stopnia udokumentowania. W Słowenii będzie to około 35% powierzchni dokończenie na stronie 11

pr

od Ce uc ny en ta!

!!

Tel./fax 61 818 94 09, 601 48 34 10


Str. 8

INFORMATOR SWARZĘDZKI

specjalista chirurg badanie jelita grubego

badania chirurgiczne rektoskopia

sigmiidoskopia

przyjmuje: wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.30

GABINET

STOMATOLOGICZNY Lek. stom. Z. MISZKIEL

tel. 61 817 22 42 603 335 285

SWARZĘDZ - NOWA WIEŚ UL.KACZOROWSKIEGO 25

Proponuje: profilaktykę, RTG zębów, kompleksowe leczenie zachowawcze, chirurgiczne, protetyczne, narkoza Również umowa z NFZ Krótkie terminy

Zapraszam poniedziałki, środy - piątki 13.00-19.00 wtorki i czwartki 9.00-11.00 i 15.00-19.00 po uzgodnieniu godziny od pon.do pt. 9.00-19.00

Kostrzyn, Ośrodek Zdrowia Środy 14.00-17.15 Poznań, ul.Niezłomnych 1 (obok Teatru Muzycznego Poniedziałki 14.00-16.00 Tel. 601 764 330)

Aby zamówić reklamę zadzwoń - 61 679 11 77, 508 471 033


Styczeń 2014

Str. 9 STOMATOLOGIA Leczenie zachowawcze - Umowa z NFZ Ortodoncja [ Endodoncja [ Protetyka Ozonoterapia [ RTG i Radiowizjografia Chirurgia stomatologiczna, implanty, Chirurgiczne usunięcia “ósemek”

Pełen zakres usług Pn.-Pt. 14.00-19.00 Sob. (I i II m-ca) 9.00-12.00 bez czerwca, lipca, sierpnia Zdjęcia rtg - stomatologiczne panoramiczne i punktowe

GABINETY LEKARSKIE Chirurgia dziecięca Chirurgia ogólna i onkologiczna Dermatologia [ Kardiologia Diabetologia [ Ortopeda Czynne: pon.pt.8.00-20.00, sob. 9.00-14.00

MAŁGORZATA ŚLEDŹ

Ul.Tysiąclecia 20 A, Swarzędz Tel. 61 8175 427, kom. 605 319 677

BADANIA LABORATORYJNE Szeroki zakres badań krwi i moczu Pobieranie krwi: pon.-pt. 8.00-10.00 Gabinety stomatologiczne i lekarskie Ul.Tysiąclecia 20 A, Swarzędz Tel. 61 8175 427, kom. 605 319 677

śr., czw.

LECZENIE TECHNIKĄ

BOWTECH

Dojazd do pacjenta z łóżkiem W każdy I czwartek miesiąca zabiegi gratis

pon., wt., śr., czw. 16.00-19.00, pt. 8.00-12.00 POBIERANIE KRWI - Piątek - 8.00-8.30

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

czynne: 8.00-17.00, pobieranie krwi 8.00-15.30

Nic co swarzędzkie nie jest nam obce

www.swarzedz24.pl


Str. 10

INFORMATOR SWARZĘDZKI

Ogłoszenia drobne

SKUP AUT SAMOCHODÓW - Wszystkie Marki i Modele. Gotówka. Tel. 790-263-193

W drukowanej wersji “Informatora Swarzędzkiego” zamieszczamy nieodpłatnie ogłoszenia drobne niekomercyjne do 10 słów, ogłoszenia 11-20 słów - 10 zł + VAT, 21-30 słów - 20 zł + VAT, SWARZĘDZKI MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY Ogłoszenia komercyjne - do 20 słów - 20 zł + VAT, powyżej 20 słów zgodnie z cennikiem reklam. Ogłoszenia nie komercyjne do 10 słów proszę samodzielnie wpisać na naszej stronie internetowej www.swarzedz24.pl

Jesteś emerytem rencistą studentem. Zatrudnimy osobę na stanowisku doręczyciela. Elastyczne godziny pracy. Zainteresowanych proszę o kontakt pod nr tel. 793 322 048 Wykończenia i remonty mieszkań szpachlowanie-malowanie-paneleplytki tanio i solidnie. 515 480 269. Atrakcyjna praca przy ochronie firmy na terenie Rabowic. Wymagane aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Kontakt: 531 533 200

Sprzedam nowy dom w Gortatowie cena 358 tys.zł do negocjacji. Zapraszam Ewelina Tel 507 808 370 Malowanie, szpachlowanie, panele, płytki, sufity podwieszane. 513 096 731 Zapraszam Cię do świata Oriflame. www.ori-konsultant.pl GG 9052425, biuro@ori-konsultant.pl, tel. 606 638 894 Sprzedam łóżeczko z wyposażeniem, tapczanik jednoosobowy pojemnik na pościel. 604-66-33-13 Chcesz sprzedać kupić wynająć mieszkanie dom działkę zapraszam. Ewelina. Pośrednik nieruchomości tel. 507 808 370 Potrzebna Pani do lekkich prac w szwalni, może być rencistka lub emerytka, tel.61 818 16 17 Kredyty na każdą kieszeń z dochodami od 380 zł miesięcznie. Zadzwoń 728 977 717. Sprzedam działki budowlane w Kostrzynie Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego. Tel. 501 477 960.

PROMOCJA “SĄSIAD” Profesjonalne czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej u Klienta DOJAZD DO KLIENTA BEZPŁATNY ń

zwo

Zad

792 682 030 502 332 275 www.karcher-poznan.pl

Instalacje elektryczne, satelitarne, domofonowe i monitoring. Tel: 695205-049 M-Serwis APT zatrudni pracowników produkcji - Swarzędz-Rabowice. tel. 61 848 31 40 Sprzedam drewniany stół, dąb, barwiony na ciemny kolor. Regulowany na wysokość, rozkładany z dwiema klapami po bokach. Wymiary: 148cm x 73cm, po rozłożeniu: 280cm x 73cm. Cena 300zł, tel. 660-5737-17 Sprzedam monitor marki Samsung LED, 17 cali. SyncMaster 173P. Slim & Simple Style Color TFT LCD Display, Funkcja Dual Hinge. Cena: 200 zł. Tel. kom. 660-57-37-17.

Strzelecka 50, tel. 61-817-31-08; 606-48-72-83 Zapraszamy od wtorku do piątku - 12.00-21.00 sobota i niedziela - 13.00 - 21.00

Polecamy 47 rodzajów pizzy, 32 cm średnicy spaghetti, rizotto, kebab, kuchnia orientalna, tortellini, naleśniki, włoskie dania z kurczaka i polędwicy www.adrianna.swarzedz24.pl

Remonty i wykończenia mieszkań, 10 zl, płytki - 604 375 947 KARCHER. Pranie, czyszczenie dywanów wykładzin i tapicerki meblowej oraz samochodowej. SWARZĘDZ. TELEFON 792-682-030. SKUP AUT SAMOCHODÓW - Wszystkie Marki i Modele. Gotówka i umowa do ręki. Dzwoń Teraz! Tel. 790-263-193 Sprzedam działka budowlana w Wagowie k.Kostrzyna powierzchnia 1377 m2, zapraszam, tel. 507 808 370 Sprzedam pilarkę tarczową. W bardzo dobrym stanie, cena 500zł. Kontakt: tel. kom. 660-57-37-17

Tel. 61 679 11 77

Druk JM Stefko 62-052 Komorniki, Platynowa 19

Ogłaszam, ze są wolne miejsca na domki letniskowe w Dąbkach. Tel. 790 329 821

Zgłoszenia do “Informatora Swarzędzkiego” przyjmujemy pod numerami telefonów 61 679 11 77

Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie. Solidnie, fachowo. Panele Emeryci zniżki. 604 663 313

ISSN 1641-036X

Sprzedam tapczanik jednoosobowy. Stan dobry. Cena do uzgodnienia 604 663 313. Sprzedam nową wannę. Długość 1,6 m.Cena 200 zł. Tel. 509 840 420.

Wzory reklam opracowane w naszym wydawnictwie pozostają naszą własnością i nie mogą być użyte w innej publikacji bez naszej zgody

Zamów: 819 74 318; 0698 622 192 771641 036000

Aby zamówić reklamę zadzwoń - 61 679 11 77, 508 471 033


Str. 11

Styczeń 2014

powierzchni kraju, w Hiszpanii około 25%, a w Wielkiej Brytanii tylko 5%. W Polsce obszary „Natura 2000" mogą zająć nawet 20% powierzchni naszego kraju. Jak już wspomniano, system ochrony przyrody „Natura 2000" występuję niezależnie od systemów ochrony przyrody w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W naszym kraju takimi formami ochrony przyrody są: - parki narodowe, czyli obszary wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe, - rezerwat przyrody - obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki nieożywione, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi oraz walorami krajobrazowymi, - park krajobrazowy to obszar chroniony ze względu na występujące na jego terenie wartości przyrodnicze, krajoznawcze lub kulturowe w celu zachowania lub popularyzowania tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju, - obszar chronionego krajobrazu - obejmuje jednostki Fot. Krzysztof Kaczanowski środowiska naturalnego, takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz. Na obszarach chronionego krajobrazu działalność podlega tylko niewielkim ograniczeniom. Problem prowadzenia działalności gospodarczej, gospodarki leśnej, budownictwa mieszkaniowego na obszarach chronionych wzbudzał zawsze duże zainteresowanie samorządów, leśników, prowadzących działalność gospodarczą oraz pragnących wybudować budynki mieszkalne. Ten problem wzbudzał także wiele dyskusji przy wprowadzaniu na terenie Doliny Cybiny obszaru „Natura 2000” i właśnie z tego też powodu Rada Miejska proponowała

ograniczenie powierzchni tego terenu na obszarze gminy. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony terenu znajdą się w Planie ochrony obszaru, który przygotowywany jest dla każdego terenu wchodzącego w skład „Natury 2000". Przygotowując ten program pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu trzykrotnie spotykali się z osobami i firmami zainteresowanymi problemem. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w Swarzędzu. Zgłoszono cały szereg problemów związanych z budownictwem mieszkaniowym, hodowlą ryb oraz gospodarką leśną. Ostatnie spotkanie konsultacyjne RDOŚ w Poznaniu z udziałem prof. R. Gołdyna, twórcy założeń obszaru „Natura 2000" w Dolinie Cybiny, odbyło się w grudniu 2013 roku w nadleśnictwie w Czerniejewie. Mówiono tam o zagrożeniach dla obszaru wynikających z nielegalnego wywożenia śmieci na te tereny i brakiem reakcji samorządów na ten proceder. Gospodarze spotkania - leśnicy z Czerniejewa wyrażali obawę, że wskazania planu ochrony dotyczące przebudowy ekosystemu mogą negatywnie wpłynąć na efekty prowadzonej działalności gospodarczej w lasach państwowych. Obawy te starali się rozproszyć pracownicy RDOŚ twierdząc, że sprawa przebudowy drzewostanu to nie okres nawet kilku lat, ale co najmniej kilkunastu i z pewnością gospodarka leśna nic nie straci. Twierdzono również, że plany ochrony nie będą zawierać konieczności obligatoryjnego sporządzania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko w przypadku zamiaru prowadzenia inwestycji na terenie chronionym. To, czy taki raport jest niezbędny uzależnione będzie od decyzji odpowiedniego organu administracji samorządowej. Kończąc spotkanie pracownicy RDOŚ podkreślali, że program ochrony „Natura 2000" jest najmniej dolegliwą formą ochrony terenu i na obszarach, na których nie występują siedliska będące pod ochroną można prowadzić normalną działalność gospodarczą i może być realizowane budownictwo mieszkaniowe. Oprac. red.

TRAFIC BUS Komfortowy Przewóz Osób Oferujemy transport na: - imprezy okolicznościowe - szkolenia i konferencje - wyjazdy integracyjne - transfery na lotniska

Szybko, tanio, wygodnie i bezpiecznie!!!

Tel. 666-508-408 email: traficbus@o2.pl

GABINET KOSMETYCZNO-FRYZJERSKI Os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz, tel. 61 81 74 255

PROPONUJEMY - modne strzyżenia - zabiegi odżywcze na włosy z użyciem sauny - zabieg keratynowy fryzura na 12 tygodni - szeroką gamę zabiegów kosmetycznych - przedłużanie, zagęszczanie rzęs


Str. 12

INFORMATOR SWARZĘDZKI

W Warsztatach Terapii Zajęciowej wszystkie konkurencje przygotowali uczniowie z liceum pod opieką swoich nauczycieli. Rozpoczęcia zawodów dokonał dyrektor szkoły - Witold Gromadzki wraz z przewodniczącą naszego Stowarzyszenia Barbarą Kucharską. Po przysiędze pod opieką wolontariuszy ruszyliśmy na stanowiska sportowe. Każdy z nas miał okazję zmierzyć się w 10 konkurencjach. Były to między innymi: slalom z krążkiem do hokeja, rzut do kosza, strzał do bramki, stanowisko manualne, przejście pod tyczką, skakanka, przejście przez szarfę, siatkówka. Na zakończenie każdy ze sportowców otrzymał medal i dyplom. Wszyscy sportowcy, wolontariusze i nauczyciele utworzyli krąg i odśpiewali nasz stowarzyszeniowy hymn „JAKA SIŁA JEST W SPLECIONYCH MOCNO DŁONIACH”. Dziękujemy Fundacji Społecznej „EKOS” za Jesteś zwycięzcą długoletniąEdukacji przyjaźń oraz za te zawody. W tej szkole czujemy się bardzo dobrze i z 10 grudnia nasz WTZ po raz niecierpliwością czekamy na przyszłoroczną dwunasty został zaproszony przez Olimpiadę. zaprzyjaźnioną szkołę Fundacji EKOS do Michał Ogoniak udziału w sportowej zabawie - igrzyskach "Jesteś zwycięzcą". Całą oprawę oraz

bal można nazwać ”balem wielkiej radości", ponieważ dziękowaliśmy naszym dobrym W dniu 8 grudnia po raz kolejny w Mikołajom - sponsorom za pomoc w zakupie Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu odbył się "Bal nowego samochodu. Po podziękowaniach z Mikołajami". Ta data to także 23 rocznica wystąpiła nasza Gwiazda Dobroczynności, mająca złote serce - Halina Benedyk. Jak co roku przeprowadzono licytację piernikowej chatki. Dochód z niej przeznaczony został na paczki świąteczne dla uczniów gimnazjum z biedniejszych rodzin. Zabawę taneczną poprowadził pan Robert Olszewski. Po raz drugi w role Mikołajów wcielili się pracownicy firmy Blum. Dziękujemy im za radosną zabawę z nami.

Bal z Mikołajami 2013

powstania naszego stowarzyszenia. Przybyłych gości i uczestników zabawy mikołajkowej powitała pani Barbara Kucharska. Następnie dla wszystkich gości zadedykowano utwór Edyty Geppert "Zamiast" - zaśpiewała go Sandra Paetz. Ten

poleca usługi koparko-ładowarką, transport


Styczeń 2014

Str. 13

Sołectwa przyjazne środowisku 1 grudnia 2013 r. w gmachu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Podczas Gali wręczone zostały statuetki i certyfikaty dla nagrodzonych w kończącej się edycji. Ty t u ł „ G m i n y P r z y j a z n e j Środowisku” przypadł 2 samorządom. Wybrano też 6 „Sołectw Przyjaznych Środowisku” oraz 4 „Firmy Przyjazne Środowisku”. Wśród 6 sołectw z całej Polski znalazły się 2 z naszej gminy – Gruszczyn i Paczkowo. Sołectwom i ich sołtysom – Barbarze Czachurze z Gruszczyna i Małgorzacie GlabasGruszce z Paczkowa serdecznie gratulujemy. 10 tytułów i 4 wyróżnienia przyznano szkołom, przedszkolom i stowarzyszeniom w kategorii „Promotor Ekologii”. Tytułami „Mecenas Polskiej Ekologii” wyróżniono 8 podmiotów. 2 samorządy i jedna firma uzyskały laur „Europejskiej Nagrody Ekologicznej.”

Ponadto kilkudziesięciu podmiotom zostało przedłużone prawo używania znaku na kolejny rok w każdej z kategorii. Pełna lista Laureatów i Wyróżnionych: http://www.przyjaznisrodowisku.pl/laureaci-i-wyroznieni-xivedycji-wylonieni Przesłanie do uczestników i organizatorów Gali skierował Prezydent RP Bronisław Komorowski. List w Jego imieniu odczytał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński.

Mobilne Muzeum Powstania Wielkopolskiego otwarte! 27 grudnia o 17.00 w Poznań City Center na terenie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego otwarto Mobilne Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Można je będzie zwiedzać do końca stycznia. Mobilne Muzeum Powstania Wielkopolskiego to tegoroczna nowość w obchodach rocznicy wybuchu powstania. To, co można tutaj zobaczyć, to po pierwsze witającego Paderewskiego, który każdego wita - dzieci, a także dorosłych, którzy przybyli w 1918 roku na plac Wolności - mówi Agnieszka Wiśniewska, prezes fundacji Wielkopolska Brand. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym poznamy tu historię rodzin, konkretnych osób biorących udział w powstaniu. Wystawę można zwiedzać do końca stycznia od 10.00 do 19.00. Zachęcamy szkoły do zorganizowania wyjazdu do Poznania i przeprowadzenia w muzeum ciekawej lekcji historii.

KREDYTY bez BIK, Chwilówki Biuro: u. Warszawska 3 Swarzędz Tel 61 651 84 75


Str. 14

INFORMATOR SWARZĘDZKI

Swarzędz na starych pocztówkach Zazwyczaj na łamach „Informatora Swarzędzkiego” prezentujemy kartki pocztowe z lat 1890 do 1918. Tym razem przedstawiamy Państwu kartkę pocztową ze Schwaningen czyli także ze Swarzędza. Taką właśnie nazwę nosił Swarzędz w części okresu okupacji hitlerowskiej w latach 19401943. Budynek znajdujący się na kartce rozpoznacie Państwo bez trudu. Jest to kamienica na rogu obecnej ul. Piaski . Narożnym wejściem wchodziło się wtedy do piekarni. Kartka, której reprodukcję zamieszczamy jest pocztówką fotograficzną na której z drugiej strony nadrukowano linie adresowe. Niestety, nie ma żadnych informacji o zakładzie, w którym została wyprodukowana, ani o dokładnej dacie wypuszczenia jej do obiegu. Być może jednak znajdą się wśród naszych czytelników osoby, które potrafią rozpoznać kogoś przedstawionego na kartce. Czekamy na informacje od Państwa pod adresem redakcja@swarzedz.net.pl

Zapraszamy Wielki finał na finał 12 stycznia w hali sportowej odbył się na 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny temat finału brzmiał: „NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY RATUNKOWEJ I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW”.

12 stycznia, przez cały dzień, na ulicach Swarzędza i poszczególnych sołectw, przy kościołach, marketach i innych najbardziej ruchliwych miejscach, spotkaliśmy wolontariuszy ze Swarzędzkiego Sztabu 22 Finału WOŚP ze specjalnie oznaczonymi puszkami oraz identyfikatorami, natomiast w godz. 11.00 – 20.00 w Hali Sportowej przy ul. Św. Marcin 1 trwało zliczanie zebranych przez nich pieniędzy i towarzyszył temu będzie specjalnie przygotowany, pełen atrakcji program artystyczny. Usłyszeliśmy m.in. legendę polskiego bluesa „Kasę Chorych”, niedawnego uczestnika programu Must be The Music zespół, „Pajujo”, a także zespół „Brainfreezer”. Rozbawił nas kabaret „Słuchajcie”.


Styczeń 2014

Str.15

SWARZĘDZKI MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY

Informator Swarzędzki www.swarzedz24.pl

NY

T

FO E L E

1

Szanowni Państwo! W ostatnim czasie spotykaliśmy się wielokrotnie z pytaniami czy nie zamierzamy opublikować w wersji książkowej „Swarzędzkiego Informatora Telefonicznego”, takiego jak ten, który ukazała się naszym nakładem przed dziesięcioma laty. Z uwagi na obowiązującą Ustawę o ochronie danych osobowych oraz wielość operatorów telefonicznych jest to obecnie niemożliwe. Postaramy się jednak pomóc Państwu w znalezieniu najważniejszych numerów telefonów i na kartach, możliwych do wycięcia i wpięcia do segregatora zamieścimy informacje o najważniejszych telefonach alarmowych, urzędów, szkół, telefonach do gabinetów lekarskich i aptek.Jeśli nasza inicjatywa spodoba się Państwu, wykaz uzupełnimy o nedesłane do nas na adres mailowy biuro@swarzedz.net. pl numery Waszych sklepów i firm. TELEFONY ALARMOWE Telefon alarmowy 112 Pogotowie Ratunkowe 999 Straż Pożarna 998

Policja 997 Pogotowie wod.-kan. 994 Pogotowie wod.-kan. ZGK 61 651 15 41 (do godz. 16.00) 663 818 601 Gazownia 992 Pogotowie energetyczne 991 (całodobowe ENEA) Straż Miejska 62-020 Swarzędz, ul.Dworcowa 24 tel. 61 65-10-986 Komendant: Piotr Kubczak tel: 502-577-065, 61 651-21-13 kubczak.piotr@umig.swarzedz.pl Komisariat Policji 62-020 Swarzędz, ul. Grudzińskiego 30a tel. całodobowy (61) 841 48 00 Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu 62-020 Swarzędz, ul. Bramkowa 3 tel. 998 lub 112 zarzad@osp-swarzedz.pl ww.osp-swarzedz.pl Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy 62-006 Kobylnica, ul. Poznańska 4 tel. 998 lub 112 ospkobylnica@wp.pl Pogotowie Ratunkowe - Podstacja Swarzędz os. Dąbrowszczaków 8/12 tel. 999 lub 112


Str. 16

INFORMATOR SWARZĘDZKI

Swarzędz na starych pocztówkach

os. Cegielskiego 28 Swarzędz

Zajęcia dla dzieci: -

Gimnastyka korekcyjna Taniec i Zumboliada Kreatywka Zajęcia Artystyczne Język Angielski (Dzieciolandia)

ZAPISY I INFORMACJE :

661-138-922


str. 17

Informujemy najszybciej www.swarzedz24.pl

Styczeń 2014

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych w gminie Swarzędz w 2014 roku

Sektor 1

Sektor 2


str. 18

INFORMATOR SWARZĘDZKI

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych w mieście Swarzędz w 2014 roku

Powyżej przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów zmieszanych w roku 2014 z terenu miasta Swarzędza. Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy podajemy na stronie 17. Niestety w momencie oddawania numeru do druku nie dysponowaliśmy jeszcze harmonogramem wywozu odpadów zbieranych selektywnie.

Zapraszamy do udziału w pierwszym tegorocznym rajdzie organizowanym przez Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka Koło PTTK „Łaziki” Swarzędz. XVII Wielkopolski Rajd „Dokarmiamy zwierzęta” odbędzie się w sobotę, 25 stycznia. Meta rajdu, czynna w godz. od 11:30 do 14:15, znajdować się będzie w Uzarzewie w Świetlicy Wiejskiej koło Muzeum PrzyrodniczoŁowieckiego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 885-304-835.

www.swarzedz24.pl


Styczeń 2014

str. 19

Wersja on-line na www.swarzedz24.pl - zapraszamy

Z nami zbudujesz - od fundamentów po dach


www.swarzedz24.pl

OPTYK Przemysław Dymek mistrz optyk

pon.-pt. 10.00-17.00 my a soboty sz pierwsza i ostatnia ra p 10.00-13.00 Za 61 818 41 53 Swarzędz, Os. Kościuszkowców 13 Rok założenia 1989

Aby zamówić reklamę zadzwoń - 61 679 11 77, 508 471 033

Informator Swarzędzki 2014 nr 1 - styczeń  

Swarzędz, czasopismo, miesięcznik, informator, media, Wielkopolska, Polska, prasa,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you