__MAIN_TEXT__

Page 1

I SSN 1641 - 036X

Rok XXI 2021 nr 1 (254) Styczeń

Zaczynają się szczepienia przeciwko COVID

ź budżet uchwalony: 347 mln zł - str. 5 ź a za dwie dekady nawet 507 mln zł - str. 2 ź „Siła jest kobietą” - rozmawiamy ze

swarzędzką radną - Joanną WojtysiakTierling - str. 8 ź GOAP się tłumaczy z podwyżki cen za odbiór odpadów - str. 6

Punkty szczepień są również na terenie gminy Swarzędz. Szczepienie jest dobrowolne i bezpłatne. Żeby się zaszczepić, trzeba się zarejestrować. Dla osób zaliczających się do grupy I początek zapisów na szczepienie przypada 15 stycznia 2021 r. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie 3.

gazeta lokalna || portal mieszkańców

@swarzedz24


ciasta torty artykuły spożywcze Godziny otwarcia: pon.-sob. 6.00-18.00 niedziele 9.00-14.00

www.cukierniahoffmann.pl

Kobylnica ul.Poznańska 137 tel. 61 81500 63

Nawet 507 milionów zł! Budżet Swarzędza za dwie dekady Zgodnie z podjętą przez radnych uchwałą, w 2043 roku budżet Swarzędza ma wynieść nawet 507 mln zł. Podczas sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu 18 grudnia 2020, radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 20202043. Jest to dokument, który zbiera wszystkie planowane na następne lata przedsięwzięcia i przypisane do nich szacunkowe koszty. Można się z niego dowiedzieć ile gmina Swarzędz przeznaczy środków na poszczególne zadania w określonych latach. I tak, na przykład zadanie o nazwie „Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu - Poprawa układu komunikacyjnego” w latach 20172023 łącznie wyniesie 10 614 tys. zł. W podziale na lata największe kwoty są zaplanowane na 2022 (4 mln) i 2023 (5,5 mln). Wieloletnia Prognoza Finansowa zbiera też inne informacje, nie tylko odnoszące się do wydatków majątkowych i bieżących w kontekście inwestycji, ale także te związane z realizacją różnego typu projektów prowadzonych przez szkoły, czy Ośrodek Pomocy Społecznej. Bardzo ciekawą informacją jest natomiast łączna wartość budżetu przewidywana na następne lata. O ile według tych szacunków budżet na rok 2020 zamkną się deficytem na poziomie około 15,7 mln zł i 13,2 mln w 2021 roku, o tyle w następnych latach wynik budżetu ma być zdecydowanie dodatni. W roku 2022 wskazuje się wartość 13 mln zł na plusie, w 2023 również 13 mln więcej dochodów niż wydatków, podobnie jak w roku 2024. Tego typu prognoza zakładana jest do 2030 roku, a każdy następny rok obecnej dekady ma dawać dodatni wynik gminnego budżetu. Interesujące są też założenia dotyczące ogólnie dochodów i wydatków na jeszcze późniejsze lata. Nie da się szczegółowo prognozować każdego typu kosztów, które będzie trzeba ponieść w przyszłości. Nie można również przewidzieć jak się będzie rozwijała sytuacja w kraju i na świecie, która wpłynie na miejski budżet. Najlepszym przykładem jest rok

2020 i ogólnoświatowa zawierucha związana z koronawirusem. Niemniej, w oparciu o obecną wiedzę, swarzędzki urząd zakłada, że za dwie dekady budżet Swarzędza wyniesie nawet 507 mln zł. Taką wartość ma osiągnąć w ostatnim roku Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2043. Choć wartość ta wygląda kosmicznie, zupełnie jak data, o której mowa, to wcale nie oznacza to nic nierealnego. Należy sobie przypomnieć, że jeszcze 10 lat temu, w 2010 roku, budżet Swarzędza był znacznie niższy, z dochodami na poziomie 117,7 mln zł i z wydatkami rzędu 147,7 mln zł. (red.)


styczeń

Zaczynają się szczepienia przeciw COVID-19 Punkty szczepień również w gminie Swarzędz Narodowy Program Szczepień: 15 stycznia zaczynają się zapisy na szczepienia przeciw COVID-19, zaszczepić się będzie można w gminie Swarzędz. Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 rusza 15 stycznia 2021 r. Tego dnia rozpocznie się proces rejestracji wizyt w tzw. I etapie szczepień. Pierwszy etap przeznaczony jest dla m.in.: pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjnoopiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osób powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służb mundurowych, w tym Wojska Polskiego oraz nauczycieli. W późniejszym czasie planowane są dalsze etapy szczepień, które obejmą następne grupy zainteresowanych. Przypomnijmy, że szczepionkę, którą zdecydowało się podawać w Polsce Ministerstwo Zdrowia, trzeba podawać w dwóch dawkach. Można jednak znaleźć wiele informacji wskazujących na znaczną skuteczność szczepionki w ochronie przed skutkami COVID-19 już w tydzień po przyjęciu pierwszej dawki. Niemniej producent szczepionki i lekarze zaznaczają, że bardzo wysoka odporoność jest możliwa po przyjęciu całego cyklu szczepień, na który składają się dwie dawki. Drugie szczepienie przyjmuje się trzy tygodnie po pierwszym. Należy pamiętać, że przyjęcie szczepionki jest dobrowolne i darmowe. Rejestrować się na szczepienia będzie można na kilka sposobów: ź pod numerem infolinii: 989 (dla osób telefonujących z zagranicy oraz dla abonentów operatorów nieobsługujących numerów specjalnych uruchomiono numer: 22 62 62 989); ź elektronicznie poprzez Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl); ź za pośrednictwem placówki, w której wystawiono eskierowanie; ź bezpośrednio w punkcie szczepień.

Na terenie Gminy Swarzędz szczepienia przeprowadzać będą placówki: ź Centrum Medyczne nr 3 Certus w Swarzędzu, ul. Poznańska 15; ź Centrum Medyczne nr 5 Certus w Swarzędzu, os. Raczyńskiego 2/23; ź DarMedicum Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Swarzędzu, ul. Spokojna 6; ź Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego DIAGTER w Swarzędzu, ul. Piaski 8; ź Przychodnia Lekarska MULTI-MEDIC w Swarzędzu, ul. Cieszkowskiego 100/102; ź Centrum Medyczne GAUDIUM w Zalasewie, ul. Serdeczna 21G/U1. Powyższe placówki pojawiły się na rządowych stronach dotyczących szczepień. Lista placówek może być aktualizowana. Więcej informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 można znaleźć pod numerem telefonu: 989, na stronach internetowych: ź https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciwkocovid-19; ź https://www.gov.pl/web/szczepimysie/; Informacji można zasięgnąć także w Przychodni Lekarza Rodzinnego. (red.)


SOLARIUM ul. Gryniów 6 tel. 616 700 183 W TYM SEZONIE POLECAMY ZABIEGI DOCTOR BABOR PRO THERA PRO PEEL - odnowa skóry, wygładzanie zabiegi kwasami owocowymi o różnym stężeniu dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta wraz z pielęgnacją domową THERA PRO CE - błyskawiczne wzmocnienie bariery skórnej z ceramidami THERA PRO EGF - intensywny zabieg ujędrniający i liftingujący THERA PRO C - zabieg przywracający witalność zmęczonej, szarej skórze

Gabinet Kosmetyczno Fryzjerski Marlena

62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1 Tel. 61 427 46 16; 603 19 82 95


styczeń

Budżet Swarzędza na 2021 uchwalony: 347 mln zł wydatków i deficyt 13 mln zł Miejscy radni uchwalili budżet Swarzędza na rok 2021: wydatki z miejskiej kasy wyniosą 347 mln zł, ale będą niższe od dochodów o 13,2 mln zł.

18 grudnia 2020 roku miejscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za projektem budżetu na rok 2021. Dokument, za przyjęciem którego zagłosowało 20 radnych (1 osoba była nieobecna) ustala dochody i wydatki planowane na cały rok. Budżet Swarzędza na 2021 rok zakłada dochody na poziomie 333,9 mln zł, a wydatki wielkości 347 mln zł. Deficyt wyniesie zatem 13,2 mln zł. Ma o n zo s t a ć s f i n a n s o w a ny p r z y c h o d a m i z t y t u ł u niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych. Tegoroczny budżet jest większy od tego, który był zaplanowany na rok 2020. 17 grudnia 2019 roku radni przegłosowali uchwałę budżetową na rok 2020, w której dochody ustalono na poziomie 317 mln zł, a wydatki miały wynieść 332,5 mln zł. Bardzo istotną liczbą są wydatki majątkowe p l a n o wa n e n a ro k 2 0 2 1 . To w ł a ś n i e w ra m a c h zaplanowanych 52 mln zł znajdują się wszelakie inwestycje i modernizacje. Co one obejmują? Poniżej zamieszczamy niektóre z zaplanowanych na ten rok wydatków. Budowa obwodnicy Swarzędza, (dotacja dla Powiatu Poznańskiego)

2017-2023

3 000 000,00

Budowa obwodnicy Swarzędza - dokumentacja

2017-2022

50 000,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo), dotacja dla Powiatu Poznańskiego

2020-2021

125 000,00

Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)

2018-2022

Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy-Swarzędz dotacja dla Powiatu Poznańskiego

2021-2023

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej

2019-2021

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy

2008-2021

11 000,00

Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych

2012-2023

210 000,00

Przebudowa ulic w Bogucinie

2012-2021

864 975,40

13 500,00

2 500 000,00

435 000,00

Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz

2011-2024

200 000,00

Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie

2014-2022

2 000 000,00

Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92

2014-2022

1 000 000,00

Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiaździsta, Słowicza, Cechowa, Średzka, Kórnicka)

2015-2026

3 000 000,00

Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego, Agrestowej w Zalasewie i Opłotki w Garbach)

2015-2024

4 500 000,00

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska Sienkiewicza w Swarzędzu

2018-2021

1 000 000,00

Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie

2015-2021

500 000,00

Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach

2014-2021

1 500 000,00

Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie

2013-2023

3 000 000,00

Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu

2017-2023

840 000,00

Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 735.975,40 zł)

2014-2022

850 000,00

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R, B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, rondo-GarbyZalasewo, baza Transportowa-Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej)

2017-2021

4 338 459,70

Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce

2018-2022

500 000,00

Przebudowa ulic w Jasinie

2018-2023

500 000,00

Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2018-2022

3 000 000,00

Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosonowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka, Polowa, Łąkowa, Makowa)

2017-2021

1 000 000,00

BUDŻET OBYWATELSKI - Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach

2021-2022

100 000,00

BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu

2021-2022

100 000,00

2021-2022 BUDŻET OBYWATELSKI - Suchą nogą przez wieś - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Południowej w Kobylnicy B U D Ż E T O B Y W A T E LS- K P Iro je k t re w ita liza cji 2 0 2 1-2 0 2 2

50 000,00

1 0 0 0 0 0 ,0 0

P la cu H a n d lo w e go w Sw a rzę d zu B U D Żi wyposażenie E T O B Y Wbudynku A T E LS-po K Su ISzkole ch ą Podstawowej n o gą p rzewz 2 02016-2022 2 1-2 0 2 2 Adaptacja Paczkowie dom dziennego starszych w ie ś-na op ra co w a n iepobytu d o k dla u mosób e n ta cji teich n iczn e j niepełnosprawnych n a p rze b u d o w ę u l. P o łu d n io wKeoj bwyln ic y A d a p ta cja i w yp o sa że n ie b u d yn k u p o Szk o le 2 0 1 6-2 0 2 2

Termomodernizacja 2021-2023 P o d sta w o wbudynków e j w P akomunalnych czk o w ie nnaaterenie d o m d zie n n e go śródmieścia Swarzędza

p o b ytu d la o só b sta rszych i n ie p e łn o sp ra w n ych Modernizacja Cmentarza Komunalnego Swarzędzu T e rm o m o d ern iza cja b u dw yn k ó w k o m u n a ln ych 2 02017-2022 2 1-2 0 2 3 n a te re n ie śró d m ie ścia Sw a rzę d za Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie 2020-2022 M o d e rn iza cja C m e n ta rza K o m u n a ln e go w 2 0 1 7-2 0 2 2 Sw a rzę d zu Zmiana sposobu Szkole R o zb u d o wentylacji w a Szk owły P o dPodstawowej sta w o w enrj 2nw r 1 w 2 02020-2021 2 0-2 0 2 2 Zalasewie Z a la se w ie Z m ia n a sp o so b u w e n tyla cji w Szk o le 2 0 2 0-2 0 2 1 2020-2021 Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie P oBiblioteki d sta w oPublicznej w e j n r 2 w Z a la se w ie na filię A d a p ta cja p o m ie szcze ń w b yłe j Szk o le 2 0 2 0-2 0 2 1 P o d sta w ow ej w Z a la se w ie n a filię B ib lio te k i 2012-2022 Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych P u b liczn e j Budowa Uzarzewie M o boiska d e rn w iza cja k o m p le k su sp o rto w e go i 2 02018-2021 1 2-2 0 2 2 o b ie k tó w gm in n ych Budżet ACTIV PARK w Zalasewie B uObywatelski d o w a b o-isk a w U za rze w ie 2 02020-2022 1 8-2 0 2 1 B u d że t O b yw a te lsk - Ai C T IV P A R K w Z a la se w ie2 0 2 0-2 0 2 2 BUD Ż E TO B Y W- A T E LS K- IStrenafaos.re k re a cji n a o s.2 02021-2022 2 1-2 0 2 2 BUDŻET OBYWATELSKI Strefa rekreacji Raczyńskiego R a czyń sk ie go B U D Ż E T O B Y W A T E LS- K OIzn a k o w a n ie tra sy i 2 0 2 1-2 0 2 2 BUDŻET i udogodnienia u d oOBYWATELSKI go d n ie n ia- Oznakowanie in fra stru ktrasy tu ry m e ty p a rk ru n 2021-2022 infrastruktury mety parkrun Jezioro Swarzędzkie Je zio ro Sw a rzę d zk ie

5 0500 0 0000,00 0 ,0 0

5 0 0 0 0 0 ,0 0

23 346,50

213000 3 4000,00 6 ,5 0 1 0 020020 0 0000,00 0 ,0 0 2 0 2 0500 0 0000,00 0 ,0 0 5 0 0 0 0 0 ,0 0

100 000,00

1 0 0 0 0 0 ,0 0 1 500 000,00

1 5 0 0380 0 0000,00 0 ,0 0 3 810639 0 0000,00 0 ,0 0 1 6 3 9 0 0 0 ,0 0 1 0 0100 0 0000,00 0 ,0 0 1 1 0 0 0 ,0 0 11 000,00


Podwyżka opłaty za odpady - GOAP: rzeczywistość ją wymusiła Od 2021 roku zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych. Mieszkańcy domów wielorodzinnych zapłacą 25 zł od osoby, a jednorodzinnych – 28 zł. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2021 Z dniem 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe stawki za odpady. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne opłata wynosi 25 zł od mieszkańca. N a t o m i a s t d l a n i e r u c h o m o ś c i zabudowanej budynkiem, w którym są nie więcej niż 4 lokale mieszkalne stawka wynosi 28 zł od mieszkańca. Dlaczego zmieniają się stawki za gospodarowanie odpadami Rosnące koszty utrzymania systemu, wzrost mas odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców jak i w y m a ga n i a staw i a n e p r zez U n i ę Europejską i prawo krajowe, spowodowały, że utrzymanie stawki na poziomie z 2019 roku nie jest dłużej możliwe. Podwyżka opłaty za odpady w ZM GOAP związana jest ze wzrostem kosztów utrzymania systemu. Od 1

września 2020 r. obowiązują nowe umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Miesięczne wynagrodzenie dla wszystkich Wykonawców wynosi ponad 13 mln zł. Warto zaznaczyć, że do 3 1 s i e r p n i a 2 0 2 0 r. w y ko n a w c y realizowali tę usługę za 5,1 mln zł miesięcznie. Wzrost kosztów o 153% spowodowany jest m.in. ustawową zmianą wynagrodzenia. Zmieniono stały

miesięczny ryczałt na wynagrodzenie za każdą tonę odebranych odpadów. Z roku na rok mieszkańcy aglomeracji poznańskiej wytwarzają coraz więcej odpadów. W 2019 roku ZM G OA P o d e b ra ł 6 , 9 to n o d p a d ów wystawkowych. W porównaniu z rokiem 2015 jest to wzrost aż o 1196%! I chociaż segregujemy coraz lepiej, nie zmienia to faktu, że odpady te trzeba odebrać i zagospodarować. Trudna sytuacja panuje również na rynku surowców wtórnych. Po za m k n i ę c i u r y n kó w a z j a t y c k i c h , odnotowuje się brak popytu na te surowce, znaczne spadki cen: sprzedaży odpadów wysegregowanych, cen sprzedaży paliwa z odpadów oraz spadek wysokości dopłat od organizacji odzysku. W minionym roku wzrosły również koszty organizacji PSZOK i MPSZOK Wpłynęły na to rosnące masy odpadów przyjmowanych w PSZOK, a także wzrost kosztów zagospodarowania odpadów problemowych i niebezpiecznych. Organizacja tego typu punktów jest nie tylko ustawowym obowiązkiem Związku. Dzięki ich istnieniu możliwe jest prawidłowe zagospodarowanie odpadów problemowych i niebezpiecznych, tym samym ograniczone zostaje ryzyko powstawania dzikich wysypisk. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż w ostatnich latach częste zmiany

prawa krajowego wpłynęły na kształtowanie regionalnej gospodarki odpadami, wymuszając konieczność dostosowania się do narzuconych z góry zasad. Zmiany te spowodowały wzrost kosztów poprzez m.in.: wprowadzenie powszechnej obowiązkowej segregacji o d p a d ó w, rozsze r ze n i e kata l o g u odpadów przyjmowanych przez PSZOK, zakaz składowania frakcji energetycznej, skrócenie możliwości magazynowania odpadów, reorganizację przetargów na odbiór odpadów. Niestabilność przepisów skutkuje wyższymi kosztami utrzymania całego systemu, co przekłada się bezpośrednio na wzrost opłaty ponoszonej przez mieszkańca. Gospodarowanie odpadami musi się bilansować Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, cały system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Oznacza to, że wpływy z opłat od mieszkańców muszą pokrywać jego realne koszty. Blisko 90,5% kosztów systemu gospodarki odpadami ZM GOAP to koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz utrzymania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK/MPSZOK). Pozostałe 9,5% kosztów ponoszone jest na prowadzoną edukację ekologiczną (materiały i n fo r m a c y j n o - e d u ka c y j n e , a kc j e edukacyjne dla mieszkańców, konkursy o tematyce ekologicznej, kampanie informacyjno-edukacyjne) oraz na obsługę administracyjną. Zmiana numeru indywidualnego rachunku bankowego Od 1 stycznia 2021 roku mieszkańców czeka jeszcze jedna zmiana. W wyniku przetargu na obsługę bankową Związku, nastąpiła zmiana banku. W związku z tym zmianie ulegną numery indywidualnych rachunków bankowych, na które dokonywać należy wpłaty. Z dniem 1 grudnia 2020 r. do właścicieli i zarządców nieruchomości ZM GOAP wysyłał informacje dotyczące nowej wysokości opłaty oraz nowego numeru konta.


styczeń

Lek. stomatolog Marzena Stronka-Janiszewska Kompleksowe leczenie, protetyka, ortodoncja, chirurgia, rentgen Rezerwacja wizyt wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 19 MEDI RATY

Przyjmujemy płatność kartą i gotówką

GABINET LEKARSKI ORTOPEDYCZNY

przyjmuje: wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.00


„Siła jest kobietą” mówi Joanna Wojtysiak-Tierling, radna Rady Miejskiej Joanna Wojtysiak-Tierling – radna Rady Miejskiej w Swarzędzu, z zawodu prawniczka i politolożka, wiceprzewodnicząca Klubu Radnych KO w Swarzędzu, orędowniczka hasła „siła jest kobietą” – odpowiada na nasze pytania dotyczące protestu kobiet, ale nie tylko. Adam Choryński: Zagląda Pani czasem na nasz portal, na swarzedz24.pl? Joanna Wojtysiak-Tierling: Oczywiście! Wiernie śledzę wszystkie media, które piszą o sprawach Swarzędza, bo zawsze czegoś ciekawego można się dowiedzieć. Różne są też punkty widzenia i to jest dobre, bo różne media piszą w różny sposób o różnych sprawach i warto śledzić więcej źródeł, niż tylko jeden kanał. ACh: Pytam z tego względu, bo 16 listopada opublikowaliśmy apel do władz Swarzędza pani Aleksandry Filipiak. W jakim stopniu stanowisko Koalicji Obywatelskiej było odpowiedzią na ten apel? JWT: Apel był nam znany. Ja też byłam w bezpośrednim kontakcie z panią Aleksandrą, gdyż ona do mnie jako radnej, zadzwoniła w tej sprawie. Z pytaniem, czy widzę w ogóle szansę, by Rada Miejska zajęła stanowisko w sprawie protestu kobiet. I stałam się takim łącznikiem pomiędzy Radą, a panią Aleksandrą, jako reprezentantką mieszkańców. Myślę, że mieszkańców, którzy oczekiwali reakcji radnych było znacznie więcej. Nie każdy ma pewnie w sobie taką odwagę, by się bezpośrednio skontaktować, pani Aleksandra miała,

zadzwoniła do mnie. Powiem szczerze, że my i tak planowaliśmy, jako Klub Radnych KO, takie stanowisko przedstawić. Ten apel spowodował jednak to, że chcieliśmy wyjść do wszystkich radnych, a naszym oczekiwaniem było to, że stanie się ono stanowiskiem wszystkich radnych i Rady Miejskiej, a nie tylko klubu radnych. To się niestety nie udało. Oczywiście, ja to szanuję. Nie chcę negatywnie tego oceniać, ale jestem rozczarowana. ACh: Apel był skierowany do władz, czyli do radnych i burmistrza. Jednak stanowisko jest produktem Klubu Radnych KO. To po prostu oznacza, że Rada Miejska nie podziela takich przekonań. JWT: Na pewno nie wszyscy radni. To też było jasno powiedziane, w czasie sesji. Kilku radnych zabrało głos po tym, jak stanowisko zostało odczytane. Oni dali jasno do zrozumienia, że tego stanowiska nie popierają. Myślę, że powodów jest wiele. Światopogląd pewnie jest tym najważniejszym, kluczowym. Może też względy czysto osobiste, które nie pozwalają poprzeć takiego stanowiska. Ja to szanuję, jednak jest mi bardzo przykro. Uważam, że jest to bardzo ważna sprawa dla całego społeczeństwa. Był taki zarzut, że niepotrzebnie zabieramy głos w sprawach, które są polityczne i nie dotyczą bezpośrednio gminy. ACh: No właśnie, czy w Pani opinii przestrzeń samorządu l o ka l n e go, a zate m o bsza r u s ku p i a j ą c e go s i ę n a rozwiązywaniu codziennych problemów mieszkańców, jest dobrym miejscem do podejmowania tematów światopoglądowych, tego kalibru jak orzeczenie Trybunału

@swarzedz24


ych

styczeń Konstytucyjnego? JWT: To nie jest kwestia oceniania orzeczenia Trybunału, to kwestia odpowiedzi na oczekiwania społeczności. To nie jest tak, że komentujemy każde orzeczenie Tr ybunału Konstytucyjnego na łamach Rady. To jest pierwsza taka sytuacja, w której pozwoliliśmy sobie wyrazić sprzeciw wobec orzeczenia TK, bo sprawa jest wyjątkowa. Ta sprawa dotyczy wszystkich obywateli, w tym mieszkańców naszej gminy. Pokazały to protesty, pokazał to spacer po Swarzędzu, na którym też się pojawiłam. To ile osób przyszło, nie tylko kobiet, ale też mężczyzn, choć cały czas się mówi o strajku kobiet. Oczywiście, ta sprawa najbardziej dotyka kobiet, bo to kobietom zabiera się prawo wyboru, ale mężczyźni na te protesty też przychodzili. Oni jasno mówili: my chcemy wspierać swoje partnerki, żony, córki. Myślę, że my powinniśmy mieć moralną odwagę, czy wręcz mamy obowiązek zabierać głos, bo takie są oczekiwania. I apel pani Aleksandry jest dowodem, że mieszkańcy Swarzędza oczekiwali od radnych, by powiedzieli co o tym myślą i jakie jest ich zdanie. ACh: Jest Pani prawniczką, czy zatem orzeczenie TK nie jest sprawą ostateczną, po pierwsze, czy, z prawnego punktu widzenia, można z takim orzeczeniem dyskutować? I po drugie, co w zasadzie chcecie Państwo osiągnąć poprzez takie protesty? JWT: Do tej pory było tak, że orzeczenia TK były ostateczne – one rozstrzygały, czy np. dana ustawa, przepis jest zgodny z konstytucją. To, co się stało teraz, to pokazuje, że nie do końca tak jest. Ponieważ, pomimo że jest obowiązek publikowania orzeczeń Trybunału, to orzeczenie nie zostało opublikowane. Tak naprawdę to orzeczenie jeszcze nie zaistniało w przestrzeni prawnej. To pokazuje też sprawa szpitala położniczego na ul. Polnej w Poznaniu. Tam dyrekcja zwróciła się z prośbą do prawników o wydanie opinii, czy teraz dokonywanie przerwania ciąży z powodu uszkodzenia płodu jest dozwolone. Orzeczenie zostało wydane, ale nie zostało opublikowane. To pokazuje, w jak trudnych czasach żyjemy. Jak trudny jest to moment, w którym stabilizacji prawnej nie ma. To też jest bulwersujące. ACh: Co w takim razie można osiągnąć protestami? JWT: My to wyraźnie zawarliśmy w naszym stanowisku, które wygłosiłam w trakcie sesji Rady Miejskiej, że naszym oczekiwaniem jest podjęcie dialogu. Tego najbardziej zabrakło. To był bardzo zły moment, by taką sprawę w ogóle rozstrzygać. Ja bym też bardzo chciała zachęcić do tego, żeby zapoznać się ze zdaniami odrębnymi, które były złożone do tego orzeczenia. Pokazują one, że Trybunał w ogóle nie powinien się tą sprawą zajmować. Nasz apel jest jasny: po pierwsze dialog, po drugie nie przenośmy polityki do Trybunału Konstytucyjnego. TK nie jest miejscem do rozstrzygania sporów politycznych. ACh: Pytanie, czy przypadkiem w Trybunale już tej polityki tak, czy inaczej nie ma. Prowadzony jest przez panią mgr Przyłębską, sędzinę z nadania ugrupowania rządzącego, wręcz niektóre media ogólnopolskie nazywają tę instytucję “pseudo-trybunałem”. JWT: Nie chciałabym wdawać się w ocenę czysto prawną. Mnie wiele rzeczy bulwersuje i staram się dawać temu wyraz, bo też jako prawnik po prostu czuję się zobowiązana do tego, by mówić o tym, że zmierzamy w złym kierunku, że upolityczniane

są sądy, upolityczniony został Trybunał Konstytucyjny. A to nie jest dobre dla obywateli. Obywatel powinien mieć przekonanie i pewność, że jego sprawy są rozstrzygane przez niezawisły sąd. Nie powinno być z tym żadnej dyskusji, a to że my o tym dyskutujemy od co najmniej kilku lat, jest dowodem na to, że poszyliśmy w niewłaściwym kierunku. ACh: Prowadziła Pani protest kobiet, była odpowiedzialna za przygotowanie stanowiska. Trudno nie odnieść wrażenia, że jest Pani najaktywniejszą przedstawicielką ogólnopolskich partii w naszym lokalnym środowisku. Jak to jest być liderem Koalicji Obywatelskiej w mieście, w końcu już nie takim małym, w Swarzędzu? JWT: Ja nie jestem członkiem partii, nigdy nim nie byłam, ale startowałam z listy Koalicji Obywatelskiej, bo faktycznie mój światopogląd jest zbieżny z tym, co KO przedstawia i zgadzam się z jej wieloma postulatami. Oczywiście, nie wszystko zawsze popieram, ale będąc członkiem Klubu Radnych Koalicja Obywatelska, po prostu czuję się dobrze moralnie. Pozwala mi to mówić to, co naprawdę myślę. Czy jestem liderem KO w Swarzędzu? Nie sądzę, by tak było. Jest wiele osób, które faktycznie od wielu lat działają w partii, których zdanie ma większy posłuch. Ja staram się odpowiadać na to, czego oczekują nasi mieszkańcy, staram się być zawsze szczera i zgodna z tym, co myślę. Tutaj po prostu krew się we mnie zagotowała. Byłam zbulwersowana tym, co się stało – jako kobieta, jako obywatelka, jako prawniczka. Z każdego punktu widzenia ja nie mogłam się zgodzić na to, co się dzieje. Czułam się w obowiązku powiedzieć “słuchajcie, nie róbmy tego, nie idźmy w tę stronę, nie tak powinno być, zostawmy kobiety w spokoju”. Nie nazywam siebie feministką, bardzo lubię towarzystwo mężczyzn, uważam, że są oni fantastyczni, lubię z nimi współpracować, mam męża. Aczkolwiek jestem orędowniczką hasła “siła jest kobietą”. Zawsze, gdy kobiety usiłuje się spychać gdzieś do kąta, to staję i mówię “tak nie może być”. Nie po to ponad 100 lat temu walczyłyśmy o prawa wyborcze, by teraz nam poszczególne prawa zabierano. I to powiedziałam na proteście. Że teraz próbuje się decydować co będzie z naszą macicą, a w następnym kroku zakaże nam się studiowania. Ja się tego boję, że ta cała praca, którą kobiety wykonały wiele lat temu, po prostu pójdzie na marne. Ja na to na pewno nie pozwolę i będę przeciwko temu głośno protestować. ACh: Siła jest kobietą, pani stała się liderką, jak nie partii, to na pewno Klubu Radnych Koalicja Obywatelska w Swarzędzu, jakie są zatem dalsze Pani plany, jeśli chodzi o pracę w Radzie Miejskiej, już wychodząc poza tematykę związaną z protestami? JWT: Pracę w Radzie Miejskiej traktuję jak misję. To jest coś, co robię zupełnie obok mojej pracy zawodowej. Doskonale się


właśnie o odpowiedzialności. Czy ten problem, który Swarzędz z nowoczesnym systemem funkcjonuje na razie w przestrzeni prawnej był na tyle istotny, że warto ryzykować zdrowie i życie ludzi? ładowania naczep naJWT:wagony Według mnie tokolejowe było świetne wytłumaczenie i przerzucenie

realizuję w pracy w Radzie. Tematy naszej społeczności lokalnej od zawsze były mi bliskie i nie wyobrażam sobie, by mogło być inaczej. Bardzo lubię kontakt z ludźmi, cieszę się, że mogę współtworzyć nasze najbliższe otoczenie. Dla mnie to jest fantastyczna przygoda, lekcja. Z roku na rok uczę się nowych rzeczy. Nie tylko o tym jak funkcjonuje samorząd, bo jako prawnik, powiedzmy, że to zaplecze merytoryczne mam, natomiast wszystko to, co się dzieje, to są dynamiczne zdarzenia, dzięki którym mogę namacalnie dotykać najbliższej przestrzeni. To jest naprawdę miłe doświadczenie, że podejmujemy jakieś decyzje, a potem widać ich efekty. To s i ę p r ze j aw i a w n a j róż n i e j szyc h k we st i a c h , n p . inwestycyjnych, że podejmujemy decyzje o rozbudowie szkoły i ona potem jest dokonana, ją widać. Ale to też dotyczy kwestii społecznych. Musimy odpowiadać czasami na bardzo trudne oczekiwania mieszkańców, ale to jest wyzwanie, a ja bardzo lubię wyzwania więc z dużą radością się z nimi mierzę. ACh: Pozostaje mi życzyć jeszcze więcej, jeszcze ciekawszych wyzwań, a także jeszcze więcej satysfakcji z mierzenia się z nimi. JWT: Bardzo dziękuję. Ja myślę, że tych wyzwań będzie na pewno coraz więcej, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna. Rok 2020 i pandemia pokazał jak bardzo elastyczni musimy być. Niejednokrotnie musieliśmy zmieniać nasze podejście do wielu kwestii. Chociażby to, że teraz pracujemy zdalnie. Rozmawiamy zdalnie, obradujemy na sesjach Rady Miejskiej z d a l n i e , p r a c u j e m y w ko m i s j a c h z d a l n i e . J a ko przewodnicząca Komisji Rewizyjnej musiałam się zmierzyć z prowadzeniem mojej komisji w formie zdalnej i to są naprawdę czasami trudne wyzwania technicznie, ale też uczą nas bardzo wiele. Myślę, że wiele z tych nowych, technicznych rozwiązań już z nami pozostanie. I myślę, że tak, jak zaczęliśmy pracować mocno zdalnie, tak w wielu obszarach ta praca zdalna pozostanie już zawsze. Jako człowiek lubiący kontakt z ludźmi trochę tęsknię za normalnymi spotkaniami, ale musimy być odpowiedzialni i wtedy, kiedy się da – podkreślam – wtedy, kiedy się da ograniczać kontakty. Podejrzewam, że pojawiłby się zaraz zarzut, że przecież wyszliśmy na ulice w pandemii. To jest właśnie taka wyjątkowa sytuacja, kiedy się nie da, kiedy czasem trzeba głośno powiedzieć, że coś nam się nie podoba. To była totalnie wyjątkowa sytuacja. Myślę, że to nie mogło poczekać. Tego nie dało się odłożyć na za rok albo dwa, gdy pandemia się skończy. Bo ten temat zaistniał tu i teraz. I to wymagało natychmiastowej reakcji. Ach: Padały zresztą zarzuty, że przez organizację protestów zwiększyła się liczb zakażeń, że to był element pokazujący brak odpowiedzialności ze strony opozycji. A Pani mówi

odpowiedzialności na protestujących za wzrost liczby zachorowań. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Na naszych protestach naprawdę staraliśmy się dochować należytej staranności, by jak najbardziej ograniczyć jakiekolwiek możliwości zwiększenia zachorowań, nosiliśmy maseczki, staraliśmy się zachowywać dystans. Naprawdę cały czas była w nas świadomość, że musimy o siebie dbać, ale ten moment nie zależał od nas. To nie było tak, że ktoś nagle obudził się i powiedział “o, dzisiaj zrobię sobie protest w Swarzędzu”. Nie, absolutnie. To była po prostu reakcja. I to jak wiele osób wzięło udział, czy w Swarzędzu, czy ogólnie w naszym kraju, pokazuje, jak ważny to był temat, jak gigantyczny to jest problem i jak duży jest sprzeciw społeczny. Jak bardzo to poruszyło obywateli, mieszkańców Swarzędza, jak ten temat był dla nich istotny. Właśnie ta masowość pokazuje, że to nie było czyjeś widzimisię. Że to nie było nastawione na łamanie jakichkolwiek obostrzeń, to nie tak. To była reakcja. Można zadać pytanie czy to był dobry moment na to orzeczenie, a nie czy to był dobry moment na protesty. Czy to był właściwy moment na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego? Gdyby orzeczenia nie było, to nie byłoby protestu kobiet. ACh: Dziękuję bardzo za rozmowę.


styczeń

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie będzie rozbudowana o 440 m kw.

Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Zalasewie zostanie rozbudowana – będzie większa o 440 m kw. Gmina Swarzędz jeszcze w grudniu ogłosiła przetarg.

jest na 4 części (A, B, C i D). Nowe skrzydło dydaktyczne zostanie dobudowane do części B, czyli do południowej części szkoły. Planowane jest dobudowanie dwóch kondygnacji, dzięki czemu powstanie 6 dodatkowych sal lekcyjnych, łazienki, zaplecza i pomieszczenia pomocnicze. W ramach inwestycji przebudowany zostanie również fragment południowego skrzydła szkoły, gdzie powstanie świetlica, szatnie oraz toalety dla niepełnosprawnych, a wokół szkoły pojawią się nowe chodniki i zieleń. Schematy pokazujące w jaki sposób Szkoła Podstawowa w Zalasewie będzie rozbudowana, pochodzą z ogłoszenia o zamówieniu. (kch.)

21 grudnia 2020 r. gmina Swarzędz ogłosiła przetarg na rozbudowę szkoły, która zostanie powiększona o 440 m². Planowana jest rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie. Nowoczesny gmach budynku szkoły (wówczas Gimnazjum w Zalasewie) oddano do użytku 1 września 2005 roku. Obecnie szkoła podzielona

Nie ma autobusu 155 od stycznia zastąpił go 425 gazeta lokalna || portal mieszkańców

Od 1 stycznia 2021 zmianie uległa numeracja stosowana w przypadku autobusów podmiejskich – nie ma już autobusu 155, a zastąpiła go linia 425.

Redaktor wydania: Adam Choryński

e-mail: redakcja@swarzedz24.pl, www.swarzedz24.pl

@swarzedz24 Zgłoszenia do Informatora Swarzędzkiego przyjmujemy: pod adresem e-mail: redakcja@swarzedz24.pl lub pod numerem telefonu: 61 679 11 77 I SSN 1 6 4 1 - 0 3 6X

Zamów: 81 74 318; 0698 622 192 9 771641 036000

/Fot. ZTM/

Nowy system numeracji ma na celu ujednolicenie stosowanych oznaczeń linii podmiejskich. Jest on sukcesywnie wprowadzany od kilku lat. Dla gmin Swarzędz, Kleszczewo, Pobiedziska i Kostrzyn zarezerwowane są numery 400-499. W związku z tym, od początku stycznia 2021 Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził linię 425 zamiast dotychczasowej linii 155. (red.)


Siekierki Wielkie ul. Poznańska 45 Tel. 691 434 766 605 338 917

Piotr Choryński photo

Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego

24 h

MECHANIKA POJAZDOWA Tel. 601 587 667, 601 716 313 www.adrianna.swarzedz.net.pl

Kazimierz Mielczarek

Naprawa dachów, obróbki, konserwacja Drobne prace budowlane Sprzątanie garaży, strychów, piwnic - Wycinka drzew

62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1 Tel. 61 427 46 16; 603 19 82 95


styczeń

Finał WOŚP został przeniesiony Finał 29. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) został przeniesiony z 10 na 31 stycznia 2021 r. Zmiana ta wynika z nowych obostrzeń wprowadzonymi przez rząd.

poleca firany dla każdego, dodatki do firan oraz usługę szycia z naszych materiałów firankowych

Facebook Tanie Firany Swarzędz

ZAKŁAD POGRZEBOWY Zdzisław Czuba 62-020 Swarzędz, ul. Słowackiego 39 Biuro czynne do godz. 17.00

Tel. 61 817 35 71, 604 810 204 (24 h)

Trumny - cena od 650 zł - urny - krzyże - chłodnia ubieranie zwłok -przewóz zwłok -stypa - trąbka wieńce - przewóz księdza KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW Wypłata zasiłku z ZUS wraz z rozliczeniem pogrzebu Konkurencyjne ceny

Pn - pt - 7.30 - 19.00


Swarzędzkie Zapiski - czasopismo regionalne już w Bibliotece Publicznej Poszukiwana pielęgniarka z kursem ochrony zdrowia do Medicover w Kostrzynie nad Odrą, tel. 660 778 479

Ukazał się pierwszy numer Swarzędzkich Zapisków. Czasopismo regionalne Swarzędzkie Zapiski to kwartalnik wydawany przez Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki oraz Bibliotekę Publiczną w Swarzędzu.

Ocieplanie budynków, malowanie, szpachlowanie itp. 504 245 733 Karcher pranie dywanów wykładzin tapicerki meblowej i samochodowej ozonowanie tel. 605-412568 FRYZJER DLA PSÓW. Salon Piękny Psiak, ul. Kórnicka 27a w Swarzędzu zaprasza na kąpiele i strzyżenie oraz obcinanie pazurków. Tel. 500-844299 Przeprowadzki, transport, wnoszenie, wywóz mebli. Tel: 668 624 324 Kupię warsztat w Swarzędzu, powierzchnia minimum 100m 2 do 300m 2 . Przeznaczenie na stolarnie. tel. 883 880 083

Darmowe ogłoszenia drobne zamówisz na www.swarzedz24.pl Ogłoszenia są dostępne w internecie przez 30 dni, a także są publikowane w kolejnym wydaniu Informatora Swarzędzkiego. Wszelkie informacje są dostępne w zakładce „ogłoszenia drobne”

Od 14 grudnia pismo można nabyć za 7 zł w Bibliotece Publicznej na os. Czwartaków 1, a od 15 grudnia również w filiach biblioteki. W pierwszym numerze można przeczytać o doktorze medycyny Kazimierzu Kosmali oraz znaleźć biogramy innych swarzędzkich lekarzy. Ponadto pani Maria Łbik, malarka z Gruszczyna, podzieliła się swoim wspomnieniem o Oldze Tokarczuk, a Hanna Jałocha swoim opowiadaniem. Do Swarzędzkich Zapisków może napisać każdy, kto chciałby podzielić się swoimi wspomnieniami, refleksami czy materiałami dotyczącymi Swarzędza. (red.)

S.C.

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33 tel. 61 818 99 02, 501 477 960 tel./fax 61 817 89 20 www.budren.pl e-mail; budrensc@wp.p

Okna Parapety Drzwi wewnętrzne, zewnętrzne Rolety Roletki materiałowe Bramy garażowe


styczeń

Trudny rok, ale bardzo dobre wyniki Lidera Swarzędz Po wiośnie bez gry z powodu pandemii, druga część roku przyniosła Liderowi Swarzędz świetny bilans. I dała nadzieję na awans w roku 2021. Podopieczni Macieja Rybickiego przystąpili do sezonu 2020/2021w lidze okręgowej "RED BOX" Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z chęcią walki o czołówkę tabeli. I chociaż zaczęli od porażki z Piastem Kobylnica to ostatecznie zamknęli jesień na drugim miejscu w tabeli. Lokalny rywal ostatecznie wygrał we wszystkich kolejnych spotkaniach i prowadzi na półmetku rozgrywek z wyraźną przewagą nad Liderem i Meblorzem. Piast ma największe szansę by awansować do V ligi bezpośrednio z pierwszego miejsca, a o udział w barażu (wystąpi w nim druga drużyna w tabeli) powalczą przede wszystkim Lider z Meblorzem, choć drużyny z kolejnych miejsc będą liczyć na potknięcia ekip ze Swarzędza. Jesienią 2020 Lider osiągnął bilans ligowy 13 zwycięstw, 1 remis i 2 porażki. To niewątpliwie jedna z najlepszych rund w historii drużyny seniorskiej UKS. Zespół trenera Rybickiego skończył jesień na 2. miejscu, wyprzedzając na finiszu Meblorza lepszą różnicą bramek. Po okresie przygotowawczym trudno było o optymizm. Na siedem sparingów Lider przegrał sześć, ledwie raz remisując. W lidze porażki przyszły tylko w starciach z Piastem i rezerwami trzecioligowej Polonii Środa Wielkopolska. Bezpośredni mecz z Meblorzem zakończył się remisem po pościgu od wyniku 0:2. W Pucharze Polski Lider pokonał na wyjeździe Błękitnych Owińska oraz MKS Trzemeszno, a uległ Avii Kamionki. Do największych plusów jesiennej rundy zaliczyć trzeba: - wprowadzenie przez trenera do drużyny seniorskiej bardzo zdolnej młodzieży, która już teraz stanowi w dużej mierze o sile seniorów; w seniorach jesienią zagrało aż 13 juniorów, - nie załamanie się po fatalnym okresie przygotowawczym i pierwszej porażce z Piastem Kobylnica; od tego momentu Lider wygrał 11 meczów z rzędu, - stwarzanie w każdym meczu wielu sytuacji bramkowych; 57 bramek to trzeci wynik w lidze (Meblorz trafił 59 razy, Piast zdobył 63 bramki), - ofensywna gra oraz rozgrywanie piłki od tyłu; nawet kibice (w meczach, w których ich obecność była legalna) rywali z uznaniem oceniali pomysł Lidera na grę. Wśród minusów wymienić trzeba: - porażkę 0:4 w Pucharze Polski z Avią Kamionki, co oznaczało krótszą w tym roku pucharową przygodę, która zakończyła się po 3 meczach, - sprowokowanie 7 rzutów karnych dla rywali, - zmarnowanie wielu 100-procentowych sytuacji. Bez wątpienia największym uderzeniem była dla drużyny śmierć Patryka Kowalskiego. Zawodnik, który trenował z Liderem zaledwie kilka miesięcy, wprowadził do zespołu bardzo dużo pozytywnej energii. 27 września strzelił pierwszego gola w spotkaniu z Czarnymi Wróblewo (wygrana 5:2). Tego samego dnia uległ wypadkowi samochodowemu, a dzień później zmarł w wyniku obrażeń. Kolejne zwycięstwa drużyna dedykowała pamięci swojego kolegi, a zawodnicy wielokrotnie podkreślali, że czuli wsparcie Patryka do końca rundy i dzięki temu skończyli ją tak wysoko. Kowalski był jednym z 27 zawodników, którzy wystąpili w barwach Lidera w roku 2020. We wszystkich 16 ligowych meczach zagrali Jacek Maćkowiak, Bartosz Marzec i Piotr Stępniak. Oto cały zespół według ligowych minut na boisku: Piotr Stępniak – pełne 1440 minut; Kamil Jędraszyk (15 meczów) – 1305 minut; Maciej Jakubek (15) – 1297 minut; Jacek Maćkowiak – 1275 minut; Aleksander Rybarczyk (15) – 1235 minut; Piotr Ciesielski (15) – 1200 minut; Mateusz Korcz (15) – 1172 minuty; Dominik Zaborniak (14) – 1130 minut; Bartosz Marzec – 1012 minut; Krzysztof Raczek (12) – 980 minut; Marcin Górczewski (11) – 679 minut; Jakub Zboralski (10) – 567 minut; Kacper Maciejewski (10) – 438 minut; Patryk Kowalski (7) – 427 minut; Oliwier Strugalski (5) – 405 minut;

Wiktor Koralewski (8) – 398 minut; Jan Książkiewicz (7) – 245 minut; Kacper Vogel (5) – 236 minut; Hubert Maćkowiak (3) – 71 minut; Wiktor Pogorzelec (3) – 70 minut; Adam Mortka (4) – 55 minut; Fryderyk Schneider (3) – 45 minut; Kacper Owczarek (1) – 45 minut; Dominik Kowalewski (1) – 25 minut; Mateusz Zbierski (1) – 23 minuty; Kacper Tkaczyński (1) – 10 minut. W pucharowym meczu zagrał również kolejny junior - Wiktor Jóźwiak. Najlepszym strzelcem ligowym okazał się Maciej Jakubek z 17 bramkami. Tylko dwa gole mniej zdobył Piotr Stępniak. Na dorobek strzelecki złożyli się również Korcz (5 trafień), Ciesielski (3 gole), Vogel, Rybarczyk, Kowalski, Jędraszyk, Książkiewicz (po 2 bramki) oraz J. Maćkowiak, Zaborniak, Kowalewski i Marzec. Najważniejszym celem na rok 2021 pozostaje zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc w lidze okręgowej i tym samym walka o awans do piątej ligi, w której Lider chciałby zagrać już najbliższego lata. Marzeniem, na które zespół ma mniejszy wpływ, ale które z każdym dniem staje się realniejsze, jest gra w obecności kibiców. Tabela ligi okręgowej Red Box, grupa 2, po rundzie jesiennej: 1. PIAST Kobylnica 16 48pkt 63:7 2. LIDER Swarzędz 16 40pkt 57:16 3. MEBLORZ Swarzędz 16 40pkt 59:19 4. AVIA Kamionki 16 35pkt 53:19 5. POLONIA II Środa Wlkp. 16 33pkt 38:22 6. PŁOMIEŃ Nekla 16 28pkt 35:29 7. SUCHARY Suchy Las 16 25pkt 40:32 8. CLESCEVIA Kleszczewo 16 22pkt 25:29 9. ZŁOCI Złotkowo 16 21pkt 35:38 10. ORKAN Jarosławiec 16 21pkt 27:41 11. LKS Baborówko 16 18pkt 38:38 12. KS CANARINHOS Skórzewo16 16pkt 19:34 13. KKS JURAND Koziegłowy 16 12pkt 34:41 14. SZTURM Junikowo Poznań 16 11pkt 20:49 15. VICTORIA II Września 16 9pkt 18:54 16. CZARNI Wróblewo 16 5pkt 17:61 17. ORKAN Objezierze 16 4pkt 16:65 Adam Górczewski


Tel./fax 61 817 34 50, e-mail: fonsstempel2@o2.pl

Pon.- pt. 9:00-17:00

sob. nieczynne

Gruszczyn ul. Swarzędzka 29 tel. 783-486-144

Mur z książek Mamy w końcu Nowy Rok, 2021. Gmina ma też nowy budżet. Choć powinienem napisać, że to my mamy nowy budżet, gdyż są to przecież nasze wspólne pieniądze, którymi władza tylko zarządza. Dobrze, by cały czas zdawała sobie z tego sprawę. W demokratycznym państwie, jakim, pomimo wielu głosów ze strony opozycji, cały czas Polska jest, władza jest sprawowana po to, by reprezentować interesy mieszkańców. Co istotne, wybrani rządzący stają się też przedstawicielami osób, które na nich nie głosowały. Podejmują bowiem decyzje w imieniu wszystkich – tych w większości, ale i tych w mniejszości. Na barkach rządzących spoczywa też ochrona dóbr i interesu mniejszości. W kwestii ochrony interesów wszystkich mniejszości w naszej demokracji może już tak różowo nie jest. W ostatnich dniach świat obiegły informacje na temat zdarzeń z Waszyngtonu. Sprowokowany tłum przez niechcącego oddać władzy prezydenta Donalda Trumpa, przypuścił szturm na budynek amerykańskiego parlamentu. Ludzie, często przyodziani w stroje z amerykańskimi znakami, z dwuznacznymi symbolami, /fot. UMiG/ z flagą konfederatów, rozochoceni przez przegranego w wyborach prezydenta, wdarli się do budynku Kapitolu. Poza jawnym atakiem na instytucję – ostoję, esencjonalnej wręcz, amerykańskiej demokracji – dramatu dodaje fakt, że w całym zajściu zginęły co najmniej cztery osoby. To wszystko pokazuje do czego prowadzi realizacja polityki poprzez tworzenie podziałów, skłócanie ze sobą ludzi, prowokacje, odchodzenie i niszczenie podstaw kultury, na rzecz niedomówień, fałszywych informacji (fake news) i reprezentowania wąskiego interesu jednej grupy. Patrząc na zdarzenia z Ameryki, trudno nie próbować tego przełożyć na nasz grunt. Mimo że wiele działań władz w kraju możemy oceniać krytycznie, mimo że Telewizja Publiczna już dawno nie jest publiczna, bo przerodziła się w łopatologiczne narzędzie propagandowe, jestem przekonany, że do takiego zdarzenia, jak atak na Kapitol w Polsce by nie doszło. Mamy już

doświadczenie w sporych demonstracjach i protestach – choćby rolnicy palący opony w Warszawie, czy ostatnio przetaczające się przez cały kraj tzw. protesty kobiet. Choć oba bardzo żywiołowe, w żadnym wypadku nie doszło do próby bezpośredniego ataku na rządzących. Niemniej, trzeba mieć jednak w pamięci, że indywidualne ataki na osoby pełniące funkcje publiczne miały miejsce, z tragicznym morderstwem prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, na czele. Z czego to może wynikać? Może nasza demokracja jest bardziej dojrzała niż nam się wydaje, a może dom wicepremiera Kaczyńskiego jest ochraniany przez tak liczną armię policji, że żaden tłum by się nie odważył go zaatakować? Wydaje mi się jednak, że za wszystkim stoi większe poszanowanie dla demokracji wynikające z naszych tragicznych doświadczeń zakorzenionych w kulturze, która jest głęboko w naszych sercach, książkach, filmach i wszystkim, co robimy. Spoglądając na takie wydarzenia, zawsze staram się odnieść do spraw lokalnych. Tutaj również władza pełni obowiązki reprezentowania wszystkich mieszkańców. Nieważne czy np. jakiś radny był wybrany z miasta, również powinien bronić interesów mieszkańców wsi. Nie jest istotne czy np. burmistrz nie lubi bibliotek, jego obowiązkiem jest dbać o interesy tych mieszkańców, którzy dzięki książkom się relaksują, czy swarzędzkich nauczycieli, którzy tak się dokształcają. Nawet jeśli coś, krótkowzrocznie, wydaje się mniej istotne, może niepotrzebne, to obowiązkiem rządzących jest wznieść się ponad krótkoterminowy interes. Tym bardziej, że to co buduje tę naszą kulturę, a co często wydaje się mniej ważne, jak choćby jakieś książki, może stanowić jedyną linię obrony przed populizmem, naiwniactwem, łatwością bycia sprowokowanym. Bądźmy więc ostrożni, bo gdy się pozbędziemy tej kultury, takie ataki na Kapitol mogą się zdarzyć również u nas, choćby w Swarzędzu. Wierzę jednak, że do tego nigdy nie dojdzie. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego na cały Nowy Rok – byśmy mogli powiedzieć 31 grudnia 2021, że był dobry, a na pewno nie gorszy od 2020. Adam Choryński

Profile for Informator Swarzedzki || swarzedz24.pl

Informator Swarzędzki 2021 nr 1 - styczeń  

Niezależna, darmowa gazeta lokalna obejmująca swym zasięgiem gminę Swarzędz i okolice

Informator Swarzędzki 2021 nr 1 - styczeń  

Niezależna, darmowa gazeta lokalna obejmująca swym zasięgiem gminę Swarzędz i okolice

Advertisement