Informator Swarzędzki 2018 nr 1 - styczeń

Page 1

ISSN 1641-036X

24

,

Rok XVIII 2018 1 (218) Styczeń

ROK ZAŁOŻENIA 1972

1

9 grudnia w sali Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie odbyła się, ostatnia w tym roku, sesja Rady Miejskiej. Wśród innych uchwał radni podjęli uchwałę budżetową na rok 2018.jest to budżet najwyższy w historii gminy. Dochody budżetowe wyniosą 243 205 900 złotych, a wydatki 253 791 340 złotych. Występujący bezpieczny deficyt w kwocie 10 586 340 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Burmistrz Marian Szkudlarek dziękując radnym za uchwalenie budżetu podkreślił, że umożliwi on zrealizowanie wielu ważnych dla miasta i gminy inwestycji. Obok uchwały budżetowej radni podjęli również uchwały: ź

w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na dokończenie na s. 3


CUKIERNIA Kobylnica ul.Poznańska 137 tel. 61 81500 63

ciasta torty artykuły spożywcze Godziny otwarcia: pon.-sob. 6.00-18.00 niedz. i święta 9.00-1400

www.cukierniahoffmann.pl Zapraszamy do sklepu firmowego Swarzędz, ul.Zamkowa 15


.

,

,


ź


Kazimierz Mielczarek

Naprawa dachów, obróbki, konserwacja Drobne prace budowlane Sprzątanie garaży, strychów, piwnic Wycinka drzew

62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1 Tel. 61 427 46 16; 603 19 82 95

S .


Nowy adres od 1. XII.2017:

Swarzędz, Cieszkowskiego 84 (naprzeciw Tesco)

Tel. 602 782 390, 606 666 449, 61 651 50 14 Godziny otwarcia poniedziałek - piątek:8.00-15.00


i prywatnie

pon., wt., czw 14.00-20.00; śr., pt. 10.00-13.00

środa 14.00-20.00


specjalista chirurg

Poniedziałek od godz. 16.00 - 17.00

przyjmuje: wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.00

Tel. 618 174 110, 664 445 425

[ [ [ [ Chirurgia dziecięca [ Diabetologia

Czynne: pon. - pt. 8.00-20.00 Kostrzyn, Ośrodek Zdrowia Środy 14.00-17.15

Ul.Tysiąclecia 20 A, Swarzędz Tel. 61 8175 427, kom. 605 319 677

Poznań, ul.Niezłomnych 1 (obok Teatru Muzycznego Poniedziałki 14.00-16.00 Tel. 601 764 330)


www.kwant-lekarze.pl

sobota 13.00-21.00, niedziela 13.00-18.00

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE 24 h

Biuro Rachunkowe Jan Wandtke Licencja Ministerstwa Finansów nr 118001/2005/ Przystępne ceny

poleca swoje usługi w zakresie Książka przychodów i rozchodów ryczałt ewidencjonowany - ewidencja VAT wysyłka elektroniczna JPK do Urzędu Skarbowego ZUS - kadry - płace - odbiór dokumentów od klienta elektroniczna wysyłka dokumentów do klienta

Swarzędz ul. Zielona 10 email: jwandtke@gmail.com, Tel. 504 183 137


cd. na str. 11


str.11

realizowane w latach 2017- 2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2018 wynoszą 1.500.000 zł ź Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021. Zadanie znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 155.000 zł. ź Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) ( ZWP Paczkowo-P&R,B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, rondo Garby-Zalasewo, baza transportowa Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej) zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 9.000.000 zł jako udział własny Gminy Swarzędz do realizacji zadania . ź Przebudowa ulic w Wierzenicy. W 2018 roku zaplanowano kwotę 2.300.000 zł. ź Przebudowa ulic w Jasinie zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł ź Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 - 2021. Zadanie znajduje się w WPF, w 2018 roku zaplanowano kwotę 500.000 zł. ź BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 1.000.000 zł ź BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka) zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł ź BUDŻET OBYWATELSKI - Suchą noga przez wieś (Kobylnica, projekt) zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020, znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Makowej, Łąkowej i Polowej. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa ź Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu - zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 500.000 zł. ź Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2018 roku zaplanowano kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację kamienic należących do gminy, w tym ocieplenie i zmianę sposobu ogrzewania ź Budowa budynków komunalnych - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2019, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadzono kwotę 500.000 zł, na końcowe rozliczenie zadania Dział 710 - Działalność usługowa ź Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2019, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadzono kwotę 200.000 zł na rozpoczęcie realizacji zadania Dział 750 - Administracja publiczna ź Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędz - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016- 2018, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 700.000 zł na dostawę infrastruktury ź Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 140.000 zł na zakup sprzętu teleinformatycznego, zestawy komputerowe, sprzęt serwerowy i sieciowy oraz licencje dla nowych systemów informatycznych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz - zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2017-2019. Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu boiska w Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej w Paczkowie, częściowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu. Na realizację zadania w roku 2018 zaplanowano kwotę 1.400.000 zł, ź Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Polnej w Swarzędzu - zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2018-2020. Zadanie obejmuje wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku szkoły o salę gimnastyczną z salami lekcyjnymi wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 150.000 zł Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ź Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic Etap IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2017-2019. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadzono kwotę 2.336.385 zł, jako udział własny Gminy Swarzędz w realizacji zadania , na które Związek otrzymał dofinansowanie. ź Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2017-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadzono kwotę 1.749.000 zł, jako udział własny Gminy Swarzędz w związku ze złożonym przez Związek wnioskiem o dofinansowanie zadania. ź Dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza planuje się w 2018 roku kwotę 200.000 zł, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany źródeł ciepła. ź Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 20032021, znajduje się w WPF. W roku 2018 zabezpieczono kwotę 300.000 zł. ź Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie (dotacja dla ZGK) - zadanie jednoroczne, na 2018r. - zaplanowano kwotę 200.000 zł w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ź Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, G ruszczy n , Łowęcin) zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2020, znajdujące się w WPF, na rok 2018 zaplanowano kwotę 900.000 zł. ź Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2018, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2018 wynoszą 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie obiektu w multimedia oraz meble. ź Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19 - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2018; w planie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną. Dział 926 - Kultura fizyczna ź Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu, obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie i układ komunikacyjny inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2018 950.000 zł ź

cd s. 12


S.C.

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33 tel. 61 818 99 02, 501 477 960 tel./fax 61 817 89 20 www.budren.pl e-mail; budrensc@wp.p

Okna Parapety Drzwi wewnętrzne, zewnętrzne Rolety Roletki materiałowe Bramy garażowe


,

ź Jacek Wichtowski

Swarzędz, Os. Dąbrowszczaków 3/52

Tel. 602 575 614 Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Tel. 61 679 11 77 Swarzędz, ul. Gryniów 6; tel. 616 700 183 Swarzędz, ul. Gryniów 6; tel. 616 700 183

ISSN 1641-036X

Zamów: 81 74 318; 0698 622 192 9 771641 036000

POLECAMY - LASER FRAKCYJNY CO2 - NAJSILNIEJSZY ZABIEG ODMŁADZAJĄCY SKÓRĘ PEEL, Laser frakcyjny Co2 -BOOSTER najsilniejszy TREATMENT zabiegORAZ -TOX MASAŻE -COLLAGEN LIFTINGUJĄCY, JAPOŃSKI RECONTURING odmładzający TREATMENT, skóręTHALGOLIFT POWIĘZIOWY OXYGEN TRIO Masaże twarzy NOWOŚCI - MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA - ZABIEG MASAŻREGENERUJĄCY JAPOŃSKI, MASAŻ POWIĘZIOWY SILNIE SKÓRĘ MASAŻ LIFTINGUJĄCY, THALGOLIFT - MEZOTERAPIA IGŁOWA- REWITALIZACJA MASAŻ KLASYCZNY I ODMŁODZENIE - LAMINOWANIE RZĘS - PODKRĘCONE ODŻYWIONE I PRZYCIEMNIONE RZĘSYdokończenie

www.hapydog, Tel. 696 078 103Pn - pt - 7.30 - 19.00
mistrz optyk

y am

sz

a pr

8.00-18.00,

Sobota 8.00-14.00

Za

W swoich felietonach na łamach „Informatora” pisałem wielokrotnie o jakości powietrza na terenie gminy. Obserwując zanieczyszczenie powietrza, przede wszystkim pyłami PM 2,5 i PM 10 z przerażeniem stwierdzałem, prawie nic się nie robi, aby uchronić nas przed systematycznym truciem. Wreszcie mogę napisać, że coś się zaczęło dziać i jest nadzieja, że będziemy mogli zacząć oddychać bardziej czystym powietrzem. Powiat Poznański przeznaczył sporą kwotę na dopłaty dla osób decydujących się na wymianę starego pieca na bardziej ekologiczny, w budżecie gminy na 2018 rok także na ten cel przeznaczono pieniądze. Prezes STBS Piotr Kijek w tym numerze pisze o wymianie  źródeł ogrzewania w budynkach komunalnych. Problem wyjątkowo ważny, gdyż właśnie tam znajdowało się wiele nieekologicznych pieców. Jeszcze większym problemem jest jakość węgla. wielu mieszkańców, kierując się względami ekonomicznymi kupuje różnego rodzaju miały i węgiel najniższej jakości. Oszczędność pozorna, gdyż taki opał posiada zdecydowanie niższą kaloryczność i aby osiągnąć w mieszkaniu pożądaną temperaturę trzeba spalić go zdecydowanie więcej. Nadzieją napawają ostatnie uchwały Sejmiku Marszałkowskiego Przewidują one wprowadzanie

zakazu handlu węglem najniższej jakości oraz określają harmonogram wymiany pieców w Wielkopolsce. Pora wrócić do powietrza. Jakość powietrza dla Swarzędza bada stacja WIOS w Poznaniu przy ul. Polanka w Poznaniu. Stacja znajduje się w odległości 6 km od Swarzędza i wyniki pomiaru są prawidłowe dla Swarzędza. Oczywiście sytuacja się zmienia, gdy zaczyna truć nas sąsiad i dym leci w naszym kierunku. Dlatego też na terenie gminy zamontowano 3 prywatne stacje pomiarowe - przy ul. Zamkowej w Swarzędzu, w Paczkowie przy ul. Sokolnickiej i w Janikowie przy ul. Startowej na terenie firmy Heli Center. Na koniec jeszcze jedna uwaga. Jakość powietrza uzależniona jest od wielu czynników, przede wszystkim warunków pogodowych. Dlatego też w niedzielę 23 grudnia (godz. 15.00), gdy pisałem ten felieton stacja przy ul. Polanka określała jakość powietrza jako bardzo dobrą, podobne wyniki podawały czujniki przy ul. Zamkowej oraz w Paczkowie i Janikowie. Takiego powietrza życzę Państwu przez cały 2018 rok. Piotr Choryński


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.