Page 1

I SSN 1641 - 036X

Rok XX 2020 nr 8 (249) Sierpień

Burza, którą Swarzędz ź ź zapamięta na długo ź

SP 2 w Swarzędzu już gotowa - s. 2 Koronawirus znów groźny - s. 3 Uwaga na nowe zasady dot. śmieci - s. 5 ź Bilety SKA z biletomatów, ale droższe - s. 6 ź Nowy dworzec PKP w Kobylnicy - s. 10 ź i wiele więcej!

20 lipca to dzień, który na długo zapadnie nam w pamięci. Nad Swarzędzem przeszła potężna burza, która zablokowała niemal całe miasto. Z podtopieniami na szczęście gmina się uporała szybko. Choć wiele wskazuje na to, że z takimi ekstremami przyjdzie nam się mierzyć częściej, to miejmy nadzieję, że jednak już przynajmniej nie w tym roku. Rok 2020 dał się nam już wystarczająco we znaki. Więcej na s. 16.

gazeta lokalna || portal mieszkańców

@swarzedz24


CUKIERNIA Kobylnica ul.Poznańska 137 tel. 61 81500 63

ciasta torty artykuły spożywcze Godziny otwarcia: pon.-sob. 6.00-18.00 niedziele 9.00-14.00

www.cukierniahoffmann.pl Zapraszamy do sklepu firmowego Swarzędz, ul.Zamkowa 15

@swarzedz24 Rozbudowana Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzędzu już gotowa Zakończyła się rozbudowa i Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzędzu już jest gotowa. Od 1 września 2020 r. czeka na uczniów.

W nowej części placówki znajdują się sale lekcyjne z zapleczem, duża i dobrze wyposażona sala gimnastyczna, zewnętrzne boiska oraz plac zabaw dla najmłodszych uczniów. Wykonawcą rozbudowy jest firma PPUiH Agrobex Sp. z o . o . z Po z n a n i a . Ko s z t t e j inwestycji to około 17 mln zł.

Rozbudowa została zakończona i Szkoła Podstawowa nr 2 w Swa r zę d z u j e st g o to wa w planowanym terminie. Uczniowie szkoły przy ul. Polnej rozpoczną rok szkolny w nowych murach. Fotografie autorstwa Macieja Wo l i ń s k i e g o p o c h o d z ą z oficjalnej strony Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.


sierpień

Koronawirus znowu groźny W gminie Swarzędz choruje 5 mieszkańców We d ł u g d a n y c h P o w i a t o w e j S t a c j i S a n i t a r n o Epidemiologicznej w Poznaniu aktualnych na 7 sierpnia 2020 r. mamy do czynienia z 5 aktywnymi przypadkami COVID-19 wśród mieszkańców gminy Swarzędz. Jest to 15 przypadek zarażenia w naszej gminie od początku pandemii. 10 mieszkańców wyzdrowiało, natomiast 5 nowych przypadków zostało stwierdzonych w przeciągu dwóch tygodni. Przez miesiąc, do 24 lipca mogliśmy się cieszyć, że problem zarażeń koronawirusem omijał naszą najbliższą okolicę. Niestety, wraz ze wzrostem liczby zachorowań na terenie całego kraju, oraz bitymi z dnia na dzień rekordami dobowych zarażeń, również w naszej gminie pojawiły się aktywne przypadki. Od 24 lipca do 7 sierpnia przybyło więc 5 zarażeń. Spośród aktualnie chorujących 5 mieszkańców gminy, 1 osoba jest hospitalizowana i znajduje się pod opieką lekarzy. Stan zdrowia pozostałych osób jest o tyle lepszy, że nie muszą one być poddane stałej opiece lekarskiej. Jednak, by maksymalnie ograniczyć ryzyko przekazania wirusa dalej, zarażeni znajdują się w izolacji. 3 osoby są w izolacji domowej, a 1 w izolatorium na terenie Poznania. Swarzędzki magistrat podał 7 sierpnia informację, że na terenie gminy Swarzędz 145 osób odbywa kwarantannę. Spośród nich 106 mieszkańców zlokalizowanych pod 40 adresami odbywa kwarantannę pod nadzorem policji. A zatem codziennie policja monitoruje, czy zarażeni nie opuszczają swoich mieszkań, a także dba, by nic nie zabrakło osobom zobowiązanym do pozostawania w domu. Co istotne, nieprzestrzeganie kwarantanny

podlega wysokim karom finansowym - nawet do 30 tys. zł. Pozostałe 39 osób przebywające w gminie Swarzędz, które znajdują się w kwarantannie, odbywa ją za pośrednictwem aplikacji „kwarantanna domowa”. Przy wykorzystaniu tego narzędzia monitoruje się stan osób zdrowych, które miały, bądź mogły mieć kontakt z zarażonymi. Narzędzie to służy także do kontroli i w łatwy sposób weryfikuje, czy nie są łamane zasady kwarantanny, w tym także wychodzenie z domu. Aplikacja wymaga zrobienia sobie zdjęcia (tak zwanego selfie) i wgranie go do systemu. Użytkownik otrzymuje też dalsze instrukcje z zadaniami, na wykonanie których ma się 20 minut. Zadania są przydzielane o losowych porach. Konieczne jest też udostępnienie swojej lokalizacji oraz wykonanie fotografii w warunkach domowych. W przypadku braku realizacji zadania, informowane są odpowiednie służby, czego konsekwencją może być nałożenie wysokich kar administracyjnych.

COVID-19 w powiecie i w regionie Nie tylko w gminie Swarzędz przybywa nowych przypadków zarażeń koronawirusem. Również w powiecie poznańskim oraz w województwie wielkopolskim rośnie liczba zarażeń. W powiecie poznańskim według danych Powiatowej Stacji-Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu aktualnych na dzień 7 sierpnia 2020 r. liczba stwierdzonych zarażeń od początku pandemii wzrosła do 142. Obecnie chorują 34 osoby, z czego 4 są hospitalizowane. 105 mieszkańców gmin wokół Poznania wyzdrowiało, a 3 zmarły. Wśród gmin powiatu najwięcej aktywnych zarażeń jest w gminie Komorniki, Mosina i Swarzędz - po 5 przypadków. Najwięcej zarażeń od początku pandemii stwierdzono w gminie Mosina (24). W Murowanej Goślinie natomiast nie było do tej pory ani jednego stwierdzonego przypadku koronawirusa. W s a my m Poz n a n i u a kt u a l n i e c h o r u j e 4 5 mieszkańców. Od początku pandemii stwierdzono już 238 przypadków koronawirusa. 2 poznaniaków znajduje się w szpitalu. 186 osób wyzdrowiało, zmarło 7 osób. Warto

zauważyć, że ostatnie dni to znaczący wzrost stwierdzonych zarażeń w Poznaniu (10 nowych przypadków wobec danych z 5 sierpnia 2020 r.). W Wielkopolsce dane Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu aktualne na 9 sierpnia, wskazują na 1 295 aktywnych przypadków koronawirusa. 144 osoby są hospitalizowane. Do tej pory w naszym województwie zachorowały 4 393 osoby. Wyzdrowiało 2 860 mieszkańców regionu, zmarło 206 osób. Od 8 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące restrykcji i ograniczeń. Są one wprowadzane na obszarach powiatów, gdzie znacząco wzrosła liczba zakażeń. Dzielą się one na dwa typy obostrzeń: łagodniejsze - żółte (wprowadzane, gdy liczba zarażeń przekroczy 6 przypadków na 10 tys. mieszkańców w ciągu 14 dni) oraz ostrzejsze czerwone (powyżej 12 przypadków na 10 tys. mieszkańców w ciągu 14 dni). W naszym regionie do czerwonej strefy zaliczony został powiat ostrzeszowski, natomiast do żółtej strefy powiat kępiński.

Wszystkim chorującym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!


SOLARIUM ul. Gryniów 6 tel. 616 700 183 W TYM SEZONIE POLECAMY ZABIEGI DOCTOR BABOR PRO THERA PRO PEEL - odnowa skóry, wygładzanie zabiegi kwasami owocowymi o różnym stężeniu dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta wraz z pielęgnacją domową THERA PRO CE - błyskawiczne wzmocnienie bariery skórnej z ceramidami THERA PRO EGF - intensywny zabieg ujędrniający i liftingujący THERA PRO C - zabieg przywracający witalność zmęczonej, szarej skórze

Gabinet Kosmetyczno Fryzjerski Marlena

62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1 Tel. 61 427 46 16; 603 19 82 95


sierpień

ŚMIECI: NOWE ZASADY OD WRZEŚNIA Uwaga na żółtą kartkę – segregowanie śmieci będzie obowiązkowe: od 1 września zaczną obowiązywać nowe zasady segregowania odpadów na terenie działania Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP), które wymusiła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Cena za odbiór odpadów segregowanych nie zmieni się. Natomiast nie będzie można płacić wyższej stawki i nie segregować śmieci. Od września selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości – nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych. GOAP wypracował dwie procedury, które będą stosowane w przypadku nieselektywnego gromadzenia o d p a d ó w ko m u n a l nyc h w za k re s i e : n a r u sze n i a p ra w i d ł o w e g o s p o s o b u g ro m a d ze n i a o d p a d ó w komunalnych oraz niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Segregacja na wakacjach Konkurs ZM GOAP: zrób zdjęcie i wygraj ZM GOAP (Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”) ogłasza konkurs „Segregacja na wakacjach”, którego celem jest pokazanie, jak w różnych zakątkach Polski i świata wygląda system segregacji i gromadzenia odpadów. Do zwycięzców trafią atrakcyjne nagrody od ZM GOAP. Jeśli w trakcie wakacyjnych wojaży zaintrygował Cię wygląd pojemników do gromadzenia odpadów albo nazwy frakcji w innych językach, zrób zdjęcie i pokaż, jak wygląda

Śmieci – uwaga na pomarańczową i żółtą kartkę! Naruszenie procedury prawidłowego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych Naruszenie procedury prawidłowego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych dotyczy sytuacji, gdy w pojemniku/worku znajdują się odpady niepodlegające odbiorowi. Wtedy odbiorca odpadów przykleja na pojemnik/worek pomarańczową naklejkę, która informuje o naruszeniu procedury prawidłowego gromadzenia odpadów komunalnych. Wiąże się to z koniecznością ich dosegregowania. Dopiero po prawidłowym posegregowaniu odpady te zostaną odebrane w kolejnym terminie odbioru odpadów komunalnych. ź

Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych dotyczy braku stosowania selektywnej zbiórki odpadów i może stanowić podstawę do wszczęcia procedury związanej z podwyższeniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wtedy odbiorca odpadów przykleja na taki pojemnik/worek żółtą naklejkę, która informuje o niedopełnieniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jeśli odpady zostaną dosegregowane, odbiorca opadów przykleja zieloną naklejkę i odpady zostają odebrane. Jeśli odpady nie zostaną dosegregowane, odbiorca przykleja na pojemnik/worek czerwoną naklejkę, która informuje o zbiórce niezgodnej z prawem. Odpady odebrane są jako zmieszane. Brak dosegregowania i odebranie odpadów jako zmieszane stanowi podstawę do wszczęcia procedury podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Więcej informacji oraz szczegółów dotyczących nowych zasad segregacji odpadów można znaleźć na stronie interenetowej Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP) pod adresem: www.goap.org.pl.

ź

segregacja w danej miejscowości/państwie. W wiadomości prywatnej na fanpage GOAP na Facebooku prześlij zdjęcie – koniecznie napisz, gdzie zostało zrobione (miejscowość, kraj). Na zgłoszenie jest czas do środy 26 sierpnia br. włącznie. Ogłoszenie wyników w piątek, 28 sierpnia 2020 roku na fanpage @GOAP. Niech Twoje wakacyjne zdjęcie zainspiruje innych do prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów, zwłaszcza, że od 1 września br. segregacja staje się obowiązkowa dla wszystkich. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy Poznania oraz gmin: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska oraz Swarzędz.


Swarzędzka Komunikacja Autobusowa Od 1 sierpnia drożej w Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej Od 1 sierpnia wszedł w życie nowy cennik opłat za przejazdy autobusami – po 9 latach jest drożej w Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej. Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu podkreśla, że wprowadzone zmiany cen wynikają z konieczności dostosowania do stale rosnących kosztów komunikacji miejskiej. Ostatnia podwyżka miała miejsce w czerwcu 2011 roku. Jest też konsekwencją uchwały, która m.in. porządkowała niektóre sprawy dotyczące ulg.

Co istotne, bilety okresowe, których pierwszy dzień ważności przypada przed 1 sierpnia 2020 r., będą ważne bez konieczności dopłaty. Natomiast posiadający ważne bilety jednorazowe, jeśli chcą je wykorzystać, będą musieli je wymienić dopłacając różnicę między starym, a nowym biletem. Wymiany będzie m o ż n a d o ko n a ć w p u n k t a c h s p r ze d a ż y b i l e t ó w Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Oto nowe, obowiązujące już stawki za przejazdy swarzędzkimi autobusami:

Bilety już niebawem będzie można kupić w biletomacie Swarzędzka Komunikacja Autobusowa poinformowała o tym, że już niebawem bilety na autobus będzie można kupić w biletomacie – docelowo będzie ich 5, a w przyszłości jeszcze więcej. Biletomaty mają zostać uruchomione w 4 lokalizacjach: obok dworca PKP, przy placu Niezłomnych, przy pętli na osiedlu Kościuszkowców oraz na rondzie Śródka. W tych miejscach już niebawem będzie można kupić bilety na autobus w biletomacie – zarówno jednorazowe, jak i okresowe. W tym również te zapisywane na karcie PEKA (na swarzędzkie autobusy). Swarzędzka Komunikacja Autobusowa stara się też, by za pośrednictwem swarzędzkich biletomatów można było kupować bilety na poznańską komunikację (ZTM). Mowa tu o biletach okresowych, a także doładowaniach tportmonetki. Ponadto, ponieważ zamówiono 5 biletomatów, ten ostatni stanie na osiedlu Cegielskiego, przy rondzie. Wybór takich lokalizacji wydaje się bardzo trafiony. Okolice d w o r c a P K P, c z y g ł ó w n e m i e j s c a przesiadkowe, wydają się być naturalnym

wyborem. Niemniej w przyszłości warto się zastanowić na umiejscowieniem następnych biletomatów na terenie gminy. SKA już zapowiada instalację biletomatu w pobliżu pętli i modernizowanego dworca PKP w Kobylnicy. Na pewno takich punktów na terenie gminy znalazłoby się więcej. Wprowadzenie biletomatów oraz dążenia do uruchomienia za ich pośrednictwem obsługi biletów ZTM jest n a p e w n o k ro k i e m w d o b r y m kierunku. Zdecydowanie ułatwi to zakup biletów. Zwłaszcza, że automaty w autobusach nie przyjmują banknotów, a nowe stacjonarne automaty mają tę funkcjonalność. Oczywiście, wiele osób chciałoby przede wszystkim integracji biletowej komunikacji swarzędzkiej z poznańską. Wówczas na wszystkie pojazdy miałby obowiązywać jeden bilet. Naturalnie byłoby to wygodne rozwiązanie. Jednak, jak się często wskazuje, mogłoby poskutkować dalszym wzrostem cen za przejazdy. Bilety na SKA można też kupić za pomocą aplikacji mPay co jest bardzo wygodną metodą płatności.


sierpień

Lek. stomatolog Marzena Stronka-Janiszewska Kompleksowe leczenie, protetyka, ortodoncja, chirurgia, rentgen

RENTGEN

Rezerwacja wizyt wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 19

tel. 604 116 160

MEDI RATY

Ryszard Roszczak

Przyjmujemy płatność kartą i gotówką

ul. Piaski 8, 62-020 Swarzędz

pn., wt., śr., pt. 10⁰⁰ - 14⁰⁰ czw. 10⁰⁰ - 18⁰⁰

ryszard.roszczak@gmail.com

GABINET LEKARSKI ORTOPEDYCZNY

przyjmuje: wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.00


200 tys. zł na przejścia dla pieszych Gmina Swarzędz otrzyma dofinansowanie dwóch p ro j e k t ó w w ra m a c h P ro g ra m u o g ra n i c za n i a przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020. Projekty zgłoszone przez Swarzędz zostały wybrane spośród 314 lokalnych propozycji złożonych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Łącznie wybrano 68 projektów z całej Polski. Jednak, by znaleźć się w finale, trzeba było pokonać wiele innych propozycji na szczeblu wojewódzkim. Modernizacji zostaną poddane przejścia dla pieszych mieszczące się na ul. Cieszkowskiego (w pobliżu: ul. Nowy Świat, ul. Kobylnickiej, ul. Kwaśniewskiego) oraz przejścia dla pieszych mieszczące się na ul. Święty Marcin na wysokości ul. Wielkiej Rybackiej, ul. Piaski oraz ul. Granicznej. Wprowadzone zostanie oświetlenie jasnymi lampami LED (51W), a także wprowadzone będzie pionowe

oznakowanie pod postacią pulsatorów. Ponadto, w ramach projektów zamontowane zostaną aktywne lampy LED (6W) – IVS i zastosowane zostanie nowe oznakowanie poziome z użyciem odblaskowej farby. /Fotografia pochodzi ze strony UMiG Swarzędz/

170 tys. zł od marszałka na bieżnię przy SP1 w Zalasewie Bieżnia SP1 w Zalasewie dofinansowana – Samorząd Województwa Wielkopolskiego dokłada przeszło 170 tys. zł. 28 lipca 2020 r. burmistrz Swarzędza, Marian Szkudlarek oraz Paulina Stochniałek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, podpisali umowę dotyczącą przyznania dotacji w wysokości 172 290 zł. na modernizację bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie. Całkowity koszt inwestycji przekracza 360 000 zł. Modernizację bieżni wykonuje firma Matejko Development sp. z o. o. Prace budowlane mają zakończyć się w połowie września.

Gabinet Lekarski Lek. Janusz Zimnowłodzki specjalista chirurg Gabinet „Panaceum” - Os. Kościuszkowców 23 c

Badania USG tarczycy, jamy brzusznej Badania i usługi chirurgiczne

Poniedziałek od godz. 16.00 do 17.00


ych

sierpień


Nowy dworzec PKP w Kobylnicy! Już niedługo rozpocznie się modernizacja Na nowy dworzec PKP w Kobylnicy jeszcze trochę poczekamy, ale już niedługo rozpocznie się jego przebudowa, która ma się zakończyć w 2021 roku. Już wkrótce rozpocznie się kompleksowa przebudowa dworców na stacjach Pobiedziska i Kobylnica. Zabytkowe dworce odzyskają dawną świetność, a dzięki licznym udogodnieniom staną się dostępne dla wszystkich podróżnych. Oddanie dworców do użytku planowane jest do końca 2021 r.

ogólnodostępna toaleta, dostosowana także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pozostałe przestrzenie zostaną przeznaczone na lokale dla podmiotów zewnętrznych, np. samorządów lokalnych czy najemców komercyjnych. Na dworcu w Pobiedziskach zaprojektowane zostało także pomieszczenie kasy biletowej. – Modernizacje dworców w Pobiedziskach i Kobylnicy to dwie z 13 inwestycji dworcowych realizowanych przez PKP S.A. w województwie wielkopolskim. Zakończona została już przebudowa budynku na stacji Poznań Garbary o r a z m o d e r n i za c j a za by t kow e g o D w o r ca Zachodniego w Poznaniu. Modernizacja dworców położonych na terenie największych polskich aglomeracji to bardzo istotna część naszego programu inwestycyjnego. Na atrakcyjność oferty kolei, szczególnie dla osób dojeżdżających codziennie do dużych ośrodków, składa się kilka elementów: nowoczesny tabor, zmodernizowane linie kolejowe i perony oraz właśnie dworce jako miejsca, w których zaczynamy i kończmy podróże – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich inwestycji realizowanych w ramach ogólnopolskiego Programu Inwestycji dworcowych PKP S.A. na lata 2016-2023 jest pełne dostosowanie obiektów do potrzeb wszystkich grup podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Dzięki takim udogodnieniom j a k ś c i eż k i p rowa d z ą c e d l a o s ó b n i ew i d o myc h i niedowidzących, mapy dotykowe dworców, dźwigi, szersze przejścia czy brak progów dworce stają się dostępne dla osób o ograniczonej mobilności, czyli pasażerów z

Bezpieczniej na św. Marcina

Polskie Koleje Państwowe zakończyły postępowania przetargowe i wybrały firmy, które wykonują modernizacje dworców w Pobiedziskach i podpoznańskiej Kobylnicy, położone przy ważnej trasie kolejowej łączącej Poznań z Gnieznem oraz Bydgoszczą i Toruniem. Obydwa dworce, z uwagi na swój zabytkowy charakter, pozostaną w niezmienionych formach architektonicznych. Dworzec w Pobiedziskach został zbudowany w 1872 roku, a powstanie budynku w Kobylnicy datowane jest na przełom XIX i XX w. W ramach prowadzonych prac budowlanych wymienione zostaną elementy stolarki okiennej i drzwiowej, stropy, konstrukcje i poszycia dachów oraz wszystkie instalacje techniczne. Wykonane zostaną także renowacja elewacji budynków oraz ich iluminacja. Podczas przebudowy zmianie ulegnie układ pomieszczeń wewnątrz obiektów, co pozwoli stworzyć na dworcach strefy obsługi podróżnych. Na każdym dworcu najważniejszymi pomieszczeniami będą ogrzewana i klimatyzowana poczekalnia oraz


sierpień n i e p e ł n o s p ra w n o ś c i a m i , o s ó b s ta rs z yc h o ra z podróżujących z małymi dziećmi czy dużymi bagażami. Aby zapewnić podróżnym większe bezpieczeństwo, na dworcach zainstalowane zostaną systemy monitoringu. Kolejną wspólną cechą dworców w Pobiedziskach i Kobylnicy jest ich położenie w sąsiedztwie gminnych centrów przesiadkowych integrujących różne rodzaje transportu. Dzięki temu zmodernizowane dworce kolejowe zostaną jeszcze lepiej połączone funkcjonalnie z miejscowościami, w których się znajdują. W ramach inwestycji PKP S.A. wykonane zostaną nowe nawierzchnie ciągów pieszych oraz powstaną elementy małej architektury, takie jak wiaty śmietnikowe. W czasie prowadzenia prac budowlanych obsługa podróżnych korzystających ze stacji Pobiedziska zostanie przeniesiona do tymczasowego dworca kontenerowego.

Budynek dworca w Kobylnicy jest obecnie obiektem nieczynnym, a obsługa pasażerów będzie w nim prowadzona po zakończeniu inwestycji. Prace budowlane związane z przebudową dworca w Pobiedziskach wykona Agrobex Sp. z o.o. z Poznania. Łączna wartość inwestycji to 5 781 000 zł brutto. Modernizację dworca w Kobylnicy przeprowadzi również firma Agrobex, a łączna wartość całej inwestycji to 4 723 200 zł brutto. Modernizacje dworców Kobylnica i Pobiedziska to kolejne inwestycje PKP S.A. współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Grafiki modernizowanego dworca w Kobylnicy pochodzą ze strony swarzędzkiej pracowni architektonicznej WK Architekci, która wykonała projekt Dworca PKP w Kobylnicy. Tekst został przygotowany w oparciu o informację przekazaną przez PKP S.A.

Lider Swarzędz wraca do 1 Ligi Koszykówki Kobiet! Polski Związek Koszykówki zdecydował i w nadchodzącym sezonie Lider Swarzędz wraca do 1 Ligi Koszykówki Kobiet – start rozgrywek 3 października.

gazeta lokalna || portal mieszkańców Redaktor wydania: Adam Choryński

e-mail: redakcja@swarzedz24.pl, www.swarzedz24.pl

@swarzedz24 Zgłoszenia do Informatora Swarzędzkiego przyjmujemy: pod adresem e-mail: redakcja@swarzedz24.pl lub pod numerem telefonu: 61 679 11 77 I SSN 1 6 4 1 - 0 3 6X

Zamów: 81 74 318; 0698 622 192 9 771641 036000

Decyzja Polskiego Związku Koszykówki oznacza, że po dwuletniej przerwie Lider Swarzędz wraca do 1 Ligi Koszykówki Kobiet. PZKosz przyznał licencję na grę na zapleczu Energa Baset Ligi Kobiet 19 drużynom. Choć system rozgrywek nie jest jeszcze znany – szczegóły poznamy 15 sierpnia – to nasze koszykarki przygotowania do nowego sezonu rozpoczną już niedługo, bo 17 sierpnia. Niezmiernie się cieszymy, serdecznie gratulujemy i życzymy wielu powodów do radości w nadchodzącym sezonie dla całej Rodziny Lidera!


w

Siekierki Wielkie ul. Poznańska 45 Tel. 691 434 766 605 338 917

Piotr Choryński photo

Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego

24 h

MECHANIKA POJAZDOWA Tel. 601 587 667, 601 716 313 www.adrianna.swarzedz.net.pl

Kazimierz Mielczarek

Naprawa dachów, obróbki, konserwacja Drobne prace budowlane Sprzątanie garaży, strychów, piwnic - Wycinka drzew

62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1 Tel. 61 427 46 16; 603 19 82 95


sierpień

Czy królicze łapki przynoszą szczęście? Od 28 lipca 2020 r. w Muzeum Przyrodniczo – Łowieckim w Uzarzewie można oglądać wystawę „Zwierzęta leśne w przesądach i zabobonach w kulturze ludowej”. Dzięki wystawie można poznać zwierzęta leśne i dowiedzieć się, jakie wierzenia i przesądy związane ze zwierzętami były popularne w kulturze ludowej kiedyś. Dowiemy się także które przetrwały do dzisiaj. Celem wystawy jest ukazanie wyjątkowości i bogactwa polskiej kultury ludowej, wzbudzenie zainteresowania dawnym systemem wierzeń, zabobonami, przesądami ludowymi i rolą jaką odgrywały w nim zwierzęta leśne. Z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej z roku 2011 wynika, że ponad połowa dorosłych Polaków w dalszym ciągu wierzy w przesądy i zabobony. Wszystkim wierzącym i tym niedowiarkom polecamy wystawę w Muzeum Przyrodniczo – Łowieckim w Uzarzewie. Wystawę można obejrzeć do 31 października 2020 r. W sezonie letnim muzeum jest czynne: wt. – pt.: 9.00 – 16.00, sob. – niedz.: 10.00 – 16.00.

poleca firany dla każdego, dodatki do firan oraz usługę szycia z naszych materiałów firankowych

Facebook Tanie Firany Swarzędz

ZAKŁAD POGRZEBOWY Zdzisław Czuba 62-020 Swarzędz, ul. Słowackiego 39 Biuro czynne do godz. 17.00

Tel. 61 817 35 71, 604 810 204 (24 h)

Trumny - cena od 650 zł - urny - krzyże - chłodnia ubieranie zwłok -przewóz zwłok -stypa - trąbka wieńce - przewóz księdza KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW Wypłata zasiłku z ZUS wraz z rozliczeniem pogrzebu Konkurencyjne ceny

Pn - pt - 7.30 - 19.00


Grał w Ekstraklasie, strzelił gola Legii, teraz zagra w Unii Swarzędz Poszukuję dodatkowej pracy koszenie trawy mycie kostki drobne naprawy itd. itp. piotr.pal@op.pl Kupie stare ordery, medale, odznaki, tel. 518-507-460 Przeprowadzki, transport, wywóz mebli. Tel: 668 624 324 Mam na sprzedaż wiory, trocinę, pył drzewny. To odpad po produkcji mebli. Cena do uzgodnienia. ZAPRASZAM, tel. 660-57-37-17 Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, 40 m. kw. Os. Zygmunta III Wazy, na II piętrze, z balkonem. Czynsz 1500zł + media. ZAPRASZAM, tel. 660-57-37-17 Biuro matrymonialno-towarzyskie zaprasza Panie i Panów w różnym wieku. Kontakt tel.: 505-006-319 Firma Winterwarm Polska zatrudni montera drzwi, bram, ogrodzeń, konstrukcji montażowych , automatyki, zabezpieczeń pożarowych i wyposażenia. tel. 501221533 mail: rekrutacja@winterwarm.pl Karcher pranie dywanów wykładzin tapicerki meblowej i samochodowej ozonowanie tel. 605-412-568 Kupię działającą firmę w Swarzędzu - najlepiej z ugruntowaną pozycją na rynku. 606113398 Przeprowadzki transport wywóz na gratowiska magazynowanie tel. 732 739 754

Zamów darmowe ogłoszenie drobne przez internet na stronie www.swarzedz24.pl

@swarzedz24

Nowy napastnik Unii Swarzędz grał w Ekstraklasie w barwach Korony Kielce, strzelił też gola Legii Warszawa na Łazienkowskiej – Michał Przybyła dołączył do drużyny “Dumy Swarzędza”. Taki transfer na p ew n o b ę d z i e d u ży m w z m o c n i e n i e m swarzęd zkiego klu b u . Wszak nieczęsto zdarza się, by pojawiał się piłkarz, który grał w Ekstraklasie, a tym bardziej, który strzelił gola Legii Warszawa na ich własnym stadionie. Najlepszym sezonem 26latka były rozgrywki 2015/2016. Wtedy to reprezentując Koronę Kielce wystąpił na najwyższym szczeblu polskich rozgrywek piłkarskich 22 razy. Strzelił wówczas 5 bramek, z czego jedną bardzo szczególną – Legii Warszawa, na jej stadionie. Bramka ta przesądziła o zwycięstwie kielczan. Michał Przybyła miał też okazję otrzeć się o młodzieżową reprezentację Polski. Trzy razy zakładał koszulkę z orłem kadry do lat 21. Po początkach seniorskiej kariery w rezerwach Korony Kielce (sezon 2013/2014) został wypożyczony na rok do I-ligowego Widzewa Łódź. Stamtąd jednak wrócił do Kielc, by rozegrać swój do tej pory najlepszy sezon, okraszony wspomnianym trafieniem trafieniem z warszawską Legią. W następnych rozgrywkach zagrał kolejne 12 spotkań w Ekstraklasie. Dalsze losy Michała Przybyły to gra w niższych ligach. Jeszcze zanim snajper trafił do Unii Swarzędz grał w pięciu innych klubach. W I-ligowej Chojniczance Chojnice, IIligowej Warcie Poznań, III-ligowej Kotwicy Kołobrzeg, III-ligowym Stilonie Gorzów Wielkopolski oraz IV-ligowej Warcie Gorzów Wielkopolski. Wychowanek Zdroju Busko Zdrój wraca na boisko po ciężkiej kontuzji. Zerwał więzadło przednie i uszkodził łękotkę. Przerwa w grze trwała przeszło 8 miesięcy. Zawodnik cieszy się jednak, że może wrócić do piłki i szykuje się do sezonu w III lidze. Panie Michale, witamy w Swarzędzu i życzymy wielu sportowych sukcesów oraz miłego pobytu w naszej gminie!

S.C.

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33 tel. 61 818 99 02, 501 477 960 tel./fax 61 817 89 20 www.budren.pl e-mail; budrensc@wp.p

Okna Parapety Drzwi wewnętrzne, zewnętrzne Rolety Roletki materiałowe Bramy garażowe

ch w


sierpień

Adaptacja do przedszkola Co roku 1 września to dla wielu rodziców i ich dzieci niezwykle stresujący dzień w roku. Pierwszy dzień w przedszkolu czy szkole jest trudnym momentem dla rodziców, dzieci i nauczycieli. Jest to duża zmiana w życiu, więc napawa niepokojem. Dla dziecka to nowe miejsce, nowi koledzy, nowa pani i nowe zasady, a dla rodziców niepewność i lęk o swoje dziecko. Adaptacja dziecka do nowego miejsca nie jest łatwym zadaniem, ale dzięki odpowiedniemu przygotowaniu przez r o d z i c ó w, m o ż n a sprawić, że będzie to łagodniejsze dla dziecka wydarzenie. Biblioteka Pedagogiczna w Swarzędzu przygotowała literaturę dla rodziców (zbiór książek i artykułów z czasopism) na temat adaptacji dziecka do przedszkola i szkoły. Z publikacji można dowiedzieć się, między innymi, jak

przygotować dziecko do pójścia do przedszkola, co zrobić gdy pojawią się trudności, jak budować poczucie b ez p i e c ze ń st wa , a ta k że j a k sprostać przedszkolnej codzienności i nowym wyzwaniom. Wszyst k i c h ro d z i có w, k tó r zy chcieliby się dowiedzieć, jak przygotować dziecko do przedszkola, czego nauczyć dziecko przed przedszkolem i co zrobić, aby zmniejszyć jego stres, zapraszamy do B i b l i o t e k i Pedagogicznej w Swarzędzu (os. Czwartaków 1) po specjalistyczną literaturę. Polecamy między innymi: „Akcja adaptacja” Agnieszka Stein „Czas na przedszkole” Anna Kałużny, Marta Misztela „Trzylatek w przedszkolu” Anna Klim-Klimaszewska Kornelia Choryńska

Pierwszy koncert z udziałem publiczności od czasu COVID-19 19 lipca 2020 r. odbył się pierwszy koncert z udziałem publiczności od czasu ogłoszenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

Na Scenie nad Jeziorem wystąpiła Swarzędzka Orkiestra Dęta. O p ró c z d oz n a ń m u z yc z nyc h o ra z

tanecznych, bardzo ważnym punktem programu było odsłonięcie tablicy upamiętniającej Rajmunda Gronowskiego i symboliczne otwarcie alejki im. Rajmunda Gronowskiego. O nadaniu imienia ścieżce pisaliśmy kilka miesięcy temu. Jako że Rajmund Gronowski był wieloletnim kapelmistrzem Swarzędzkiej Orkiestry Dętej, trudno wyobrazić sobie lepszy sposób na uroczyste otwarcie ścieżki, jak poprzez koncert. Choć konieczne było zachowanie określonych zasad, choćby dystansu 2 metrów pomiędzy uczestnikami koncertu, to chyba można się cieszyć, że odbył się pierwszy koncert z udziałem publiczności od czasu COVID-19.


Tel./fax 61 817 34 50, e-mail: fonsstempel2@o2.pl

Pon.- pt. 9:00-17:00

sob. nieczynne

Gruszczyn ul. Swarzędzka 29 tel. 783-486-144

Trochę dziwnie tak pisać podsumowanie roku w sierpniu. No dobrze, podsumowaniem to jeszcze nie będzie. Ale faktem jest, że rok 2020 dał nam się szczególnie we znaki. Zaczęło się jeszcze niewinnie. Gdzieś daleko, w odległej o tysiące kilometrów Australii, doszło do gigantycznych pożarów. Mówiło się o ogromnych połaciach pokrytych ogniem, o zaangażowaniu wszystkich możliwych sił, o wsparciu z innych krajów. Media obiegały zdjęcia poranionych przez żywioł zwierząt. Można by pomyśleć „cóż, kolejny groźny pożar w upalnym miejscu”, ale jak poważna to była sprawa przekonywały wypowiedzi ludzi zmuszonych opuszczać całe miejscowości, gdyż ich domostwa zajmowały płomienie. Nie ugasły do końca jęzory ognia na Antypodach, a – wówczas jeszcze daleko – w Chinach zaczynał się tlić inny palący problem. Choć teraz wiemy, że początek globalnej pandemii miał miejsce już w grudniu w Państwie Środka, wówczas myśleliśmy, że to będzie lokalny kłopot. COVID-19 takim problem się nie okazał, dotknął on bowiem całego globu, coraz szybciej przekraczając granice. W marcu życie wielu z nas uległo zamrożeniu. Władze zachęcały do pozostawania w domach, obowiązywał zakaz zgromadzeń, nakaz noszenia maseczek. Tak zwany lockdown potrwał kilka tygodni, gdyż w obawie o zdrowie gospodarki, ale i o zdrowie psychiczne ludzi, postanowiono zaryzykować zdrowiem fizycznym. Decyzja trudna, jednak zrozumiała. Można poddawać w wątpliwość zasadność znoszenia niektórych form obostrzeń – bo choć na uczelniach od października dalej szykuje się edukacja zdalna, to można organizować wesela, na których, bądźmy szczerzy, utrzymywanie dystansu społecznego byłoby niemożliwe. I gdy nam się już wydawało, że koronawirus zaczyna odpuszczać, liczba stwierdzonych zarażeń zaczęła mocno rosnąć bijąc z dnia na dzień nowe rekordy wzrostu zachorowań. Gdyby globalnych problemów było nam mało (choć wymieniłem tylko dwa, a przecież były tornada w USA, wiosna w Polsce przebiegała pod znakiem dramatycznej suszy hydrologicznej, a ostatnio w Libanie doszło eksplozji cofającej kraj o kilkadziesiąt lat w rozwoju), pojawiły się lokalne, te dotykające nas bezpośrednio. I ok, koronawirus oraz związane z nim obostrzenia też nas dotykają, ale jest to zjawisko, z którym zmaga się cały świat. Wszak USA, Brazylia, czy Rosja cierpią

najbardziej, zdecydowanie bardziej od Polski. Na marginesie warto zauważyć, że to właśnie w tych krajach prezydenci bardzo długo negowali istnienie zagrożenia nie podejmując środków zapobiegawczych. Chyba jednak wprowadzenie pewnych ograniczeń było warte wyrzeczeń, gdyż w tych krajach odnotowano najwięcej zgonów w wyniku zarażenia COVID-19. Wracając jednak do tematu, jak to rok 2020 dał nam wszystkim lokalnie w kość, można przywołać dzień 20 lipca. Takiej burzy, to nasza gmina nie pamięta chyba od dawna. A przynajmniej nie takich konsekwencji. Dwa zalane tunele, wiele pomniejszych dróg pod wodą, deszczówka wdzierająca się do domów. W oparciu o dane pochodzące z amatorskiej stacji pomiarowej, można stwierdzić, że w 25 minut spadło w Swarzędzu ponad 36 mm deszczu. A zatem prawie połowa normy miesięcznej dla lipca. W zaledwie 25 minut! Nic więc dziwnego, że ka n a l i za c j a d e szc zowa n i e by ł a w sta n i e odprowadzić tak dużego opadu. Jakby tego wszystkiego było mało, na dokładkę mieliśmy szereg podpaleń wiat śmietnikowych, płonącą kamienicę, a nawet fałszywy atak gazem bojowym sarin. Trochę dużo jak na kilka miesięcy. I choć wydarzeniami można by obdzielić kilka lat, to możemy być niemal pewni, że jeszcze coś się wydarzy. Nawet naukowcy nie przychodzą nam w sukurs mówiąc, że zdarzenia pogodowe, z którymi przyszło nam się niedawno mierzyć, będą się zdarzały częściej, a także w większym natężeniu. Rok 2020 to taki, w którym oprócz wielu prywatnych tragedii, wszyscy wspólnie cierpimy i zmagamy się z wieloma przeciwnościami. I chcąc zakończyć choć trochę pozytywnie, jedna myśl wciąż tli mi się w głowie. Być może te trudności, ta wspólnota doświadczeń pomoże nieco pozszywać niektóre podziały w naszej społeczności. Być może podsumowując już cały rok 2020 będzie można stwierdzić, że jest moment przełomowy, w którym obudziliśmy w sobie autentyczną wspólnotę, taką lokalną więź. No chyba, że zdarzy się inwazja obcych. Kto wie, w końcu to rok 2020. Adam Choryński Napisz do autora: redakcja@swarzedz24.pl

Profile for Informator Swarzedzki || swarzedz24.pl

Informator Swarzędzki 2020 nr 8 - sierpień  

Informator Swarzędzki 2020 nr 8 - sierpień  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded