"Informator Swarzędzki" 2018 nr 8 - sierpień

Page 1

ISSN 1641-036X

swarzedz

.pl

Port@l Swarzędza

ROK ZAŁOŻENIA 1972


CUKIERNIA Kobylnica ul.Poznańska 137 tel. 61 81500 63

ciasta torty artykuły spożywcze Godziny otwarcia: pon.-sob. 6.00-18.00 niedz. i święta 9.00-1400

www.cukierniahoffmann.pl Zapraszamy do sklepu firmowego Swarzędz, ul.Zamkowa 15

Zapraszamy pn.- pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-14.00


STUDIOOPTIC TWÓJ OPTYK I OKULISTA Oferujemy:

1

zł - badanie wzroku dzieci i dorosłych BADANIE - duży wybór opraw WZROKU OPRAWA - szkła z antyrefleksem od 90 zł + SZKŁA (para) - szkła progresywne od 290 zł zł (para) - okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją - fachowe doradztawo w

89

PROMOCJA

Soczewki z antyrefleksem - 50% Badania przeprowadza lekarz okulista Hanna Waliszewska oraz wykwalifikowani optometryści Zapraszamy: pon.-pt. 10.00-18.00 sobota 10.00 - 13.00

Swarzędz,ul. Cieszkowskiego 6 (przy dużym krześle)

Tel. 887 795 599 Swarzędz, Os. Działyńskiego 1i (naprzeciw kościoła)

Tel. 612 242 191

Tel. +48 696 253 171


62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1 Tel. 61 427 46 16; 603 19 82 95

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE 24 h


Antoni Kobza „Dzieje wsi okolic Swarzędza”

Kazimierz Mielczarek

Naprawa dachów, obróbki, konserwacja Drobne prace budowlane Sprzątanie garaży, strychów, piwnic Wycinka drzew

62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1 Tel. 61 427 46 16; 603 19 82 95

Kazimierz Mielczarek


www.kwant-lekarze.pl

[ [ [ [ Chirurgia dziecięca [ Diabetologia

Czynne: pon. - pt. 8.00-20.00 Ul.Tysiąclecia 20 A, Swarzędz Tel. 61 8175 427, kom. 605 319 677


i prywatnie

pon., wt., czw 14.00-20.00; śr., pt. 10.00-13.00

środa 14.00-20.00


specjalista chirurg

Poniedziałek od godz. 16.00 - 17.00

Kostrzyn, Ośrodek Zdrowia Środy 14.00-17.15 Poznań, ul.Niezłomnych 1 (obok Teatru Muzycznego Poniedziałki 14.00-16.00 Tel. 601 764 330)

GABINET LEKARSKI ORTOPEDYCZNY

przyjmuje: wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.00
str.11


Aktywni seniorzy w Metropolii Poznańpoleca Klientom duży wybór roślin letnich


Sierpień

Ulgi w komunikacji swarzędzkiej

i/l

W związku z publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Uchwały nr LI/532/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy, od 01 lipca 2018 roku wprowadzone zostają kolejne elementy bezpłatnej komunikacji miejskiej na liniach Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej. Już od 01 lipca z bezpłatnych przejazdów będą mogli korzystać dodatkowo: ź zamieszkali na terenie gminy Swarzędz pasażerowie Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej w I strefie, korzystający również z kolejowego publicznego transportu zbiorowego, Podstawą do skorzystania z ulgi jest ważny w dniu przejazdu autobusem (UWAGA! dotyczy tylko linii Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej) jednorazowy bądź okresowy bilet dowolnego przewoźnika kolejowego, który pozwala wsiadać ub wysiadać na stacjach i przystankach kolejowych położonych na terenie gminy Swarzędz (Ligowiec, Kobylnica, Paczkowo lub Swarzędz) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania; ź zamieszkałe na terenie gminy Swarzędz osoby, które ukończyły 60 rok życia i pobierają świadczenie emerytalne, Podstawą do skorzystania z ulgi jest legitymacja emerytarencisty, z której wynika prawo do świadczenia emerytalnego

400 os. Raczyńskiego – Kobylnica – Rondo Śródka 401 Dworzec Kościuszkowców – Rondo Śródka 405 Swarzędz Rynek – os. Raczyńskiego – Rondo Śródka 406 Jasin ETC – os. Raczyńskiego – Rondo Śródka 407 Jasin VW – os. Raczyńskiego – Rondo Śródka 412 Swarzędz Rynek – Kobylnica – Rondo Śródka

(Na legitymacji emeryta-rencisty starego wzoru w polu nr świadczenia zawarta jest lit. „E”, a na legitymacji nowego wzoru w polu “Rodzaj świadczenia” wpisane jest: EMERYTURA) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania. Przypominamy, że w przypadku, gdy uprawnienie do ulgi przysługuje z kilku różnych tytułów, zastosowanie ma uprawnienie najkorzystniejsze dla pasażera. W każdym przypadku za potwierdzenie miejsca zamieszkania uznawany będzie każdy dokument urzędowy, z którego będzie wynikać miejsce zamieszkania – np. prawo jazdy, rozliczenie roczne PIT z potwierdzeniem złożenia i inne). W celu potwierdzenia, czy dany dokument może stanowić podstawę uznania miejsca zamieszkania, prosimy o kontakt tel. pod nr: 61 6512401.

491 Swarzędz Rynek - Gortatowo 492 (Swarzędz Rynek) Kobylnica - Uzarzewo 493 (Swarzędz Rynek) Kobylnica - Karłowice 490 Swarzędz Rynek – Zieliniec – Swarzędz Rynek 484 (Dw. Kościuszkowców) Swarzędz Rynek – Garby (Tulce) 486 Swarzędz Rynek – Paczkowo – Siekierki Wielkie 498 Swarzędz Rynek – Rabowice - Kruszewnia 497 Os. Leśne – Rabowice – Kruszewnia – Os. Leśne 499 Os. Leśne – Dw. Kościuszkowców


Tel. 61 817 29 59, 601 716 313

sobota 13.00-21.00, niedziela 13.00-18.00

Pn - pt - 7.30 - 19.00S.C.

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33 tel. 61 818 99 02, 501 477 960 tel./fax 61 817 89 20 www.budren.pl e-mail; budrensc@wp.p

Okna Parapety Drzwi wewnętrzne, zewnętrzne Rolety Roletki materiałowe Bramy garażoweTel./fax 61 817 34 50, e-mail: fonsstempel2@o2.pl

Pon.- pt. 8.00-18.00

sob. nieczynne

mistrz optyk

y

m sza

ra

p Za Swarzędz - miasto i gmina rozwijają się szybko. Systematycznie możemy zauważyć nowe, zrealizowane inwestycje drogowe, wybudowane i wyremontowane szkoły, energooszczędne oświetlenie ulic, doskonałe węzły przesiadkowe komunikacji miejskiej, nowe i wyremontowane place zabaw. Wymieniać można jeszcze więcej. Oczywiście nie oznacza to, że udało nam się zrobić wszystko, czego potrzebują mieszkańcy dla poprawienia codziennego komfortu życia i mieszkania w gminie. Potrzebne są nowe, kosztowne inwestycje drogowe, takie jak nowe przejście pod torami kolejowymi i trasą 92, tunel i przejście pod torami w Kobylnicy, węzeł drogowy w Paczkowie. I znowu wymieniać można jeszcze więcej niezbędnych inwestycji. Budżet gminy co roku się zwiększa. Dzięki temu każdego roku mogą być realizowane nowe zadania inwestycyjne. Pamiętać jednak musimy, że wszystkie inwestycje realizowane są z budżetu gminy uzupełnionego uzyskanymi środkami zewnętrznymi. O pozyskanie środków zewnętrznych dbają - i to całkiem nieźle pracownicy urzędu. Znaczna część budżetu pochodzi z odpisów od płaconego przez nas podatku. Liczba ludności naszej gminy systematycznie rośnie. Spora grupa mieszkańców nie jest zameldowana jeszcze na terenie naszej gminy. Ich podatki trafiają do Urzędów Skarbowych właściwych dla ich poprzedniego miejsca zamieszkania, a więc, nie obawiajmy się tego określenia, wzbogacają budżety miejscowości, z którymi niewiele już mają do czynienia. Dlatego też apeluję do naszych nowych mieszkańców. Płaćcie podatki tutaj gdzie mieszkacie. Tutaj korzystacie z infrastruktury miejskiej, tutaj Wasze dzieci chodzą do szkół i przedszkoli. Płacąc podatek w gminie dołożycie się do realizowanych w miejscu Waszego zamieszkania inwestycji. Aby tak się stało wystarczy zaktualizować swój adres

Aby to zrobić wystarczy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 wpisując Swarzędz jako miejsce zamieszkania i Film ojeSwarzędzu dostępny w sieci dostarczyć do Urzędu Skarbowego. Bardzo wiele miejscowości w Polsce dla swoich mieszkańców, płacących na miejscy podatki wprowadziło „Kartę Mieszkańca”. Daje one mieszkańcom miejscowości szereg przywilejów, ulg i zniżek. Może pełnić funkcję biletów w komunikacji miejskiej, karnetów na pływalnię i wiele, wiele więcej. Partnerami programu we wszystkich miejscowościach, które kartę wprowadziły mogą być i są lokalni przedsiębiorcy. Uzyskują oni możliwość oznaczenia swego punktu nalepką „Honoruję Kartę Mieszkańca”, a w zamian oferują posiadaczom kart rabaty. Warto zastanowić się i sprawdzić, a to pozostawiamy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, czy funkcję takiej karty miejskiej mogłaby pełnić PEKA czyli Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna. Jeśli nie, to warto pomyśleć o wprowadzeniu własnej, swarzędzkiej „Karty Mieszkańca” . Perspektywicznie będzie mogła ona pełnić również funkcję „Karty Dużej Rodziny” czy „Karty Seniora”. „Informator Swarzędzki” i portal swarzedz24.pl deklarują już teraz udział w programie. W czasopiśmie i na portalu informować będziemy o wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach uczestniczących w programie, a tym samym zapewnimy im darmową, dodatkową promocję. Piotr Choryński


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.