Informator Swarzędzki nr 3 2023 - marzec

Page 1

Rok XXIII 2023

nr 3 (280) Marzec

Najlepsze życzenia dla Pań z okazji Dnia Kobiet!

Poleca:

• Nawozy i środki ochrony roślin,

• Podłoża i narzędzi ogrodnicze,

• Kwiaty, nasiona i cebulki,

• Artykuły do przetwórstwa i wiele innych produktów.

Gras! Fachowe porady Pana Adriana.

Zapraszamy na zakupy.

ISSN 1641-036X
@swarzedz24 gazeta lokalna || portal mieszkańców

Zmiany organizacji ruchu w Kobylnicy

w związku z budową tunelu pod torami

W związku z budową tunelu pod torami kolejowymi w Kobylnicy, od końca lutego wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność.

Od marca zostały wprowadzone kolejne zmiany Dotyczą one ulic Poznańskiej i Swarzędzkiej – na odcinku pomiędzy torami a drogą wojewódzką nr 194 Skrzyżowanie zostało przesunięte w kierunku zachodnim. Ul. Swarzędzka została połączona z ul. Poznańską nowym wlotem, z jednym pasem ruchu dla wyjeżdżających z kierunku Swarzędza. Dotychczasowy wlot ulicy Swarzędzkiej został zamknięty dla ruchu, stanowijedyniewyjazdzbudowy Natomiast na ul. Poznańskiej dla podróżujących od strony Poznania zmianie uległ układ drogowy – linia zatrzymania w stronę Poznania jest przesunięta, zlikwidowane zostały pasy ruchu w prawo i w lewo, dopuszczony jest skręt w lewo w ul. Dąbrówki z pasa ruchunawprost(wkierunkuGniezna).

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wprowadził tymczasowąorganizację ruchu na ul. Swarzędzkiej. Na odcinku od ulicy Dworcowej do Polnej stała się ona jednokierunkowa, a przejazd jest możliwy tylko w kierunku Swarzędza Trasa w drugą stronę została poprowadzona objazdem ulicami Polną, Krótką i Dworcową.

TunelwKobylnicy

Zakończenie prac przewidywane jest na II połowę 2023 r Koszt budowy to ok. 40 mln zł (netto) finansowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu i gminą Swarzędz. Na budowę wiaduktu kolejowego PLK przeznaczą blisko 21 mln zł z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pozostałą część kwoty w „zakresie drogowym” (m.in. budowa tunelu, dróg dojazdowych) zapewnią samorządy.

Przedsięwzięcie „Budowa wiaduktu kolejowego/ tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407 Koziegłowy – Swarzędz w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532 linii kolejowej nr 353” realizowane jest w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniachliniikolejowychzdrogami–etapIII” (red., grafiki: ZDP w Poznaniu)

Wyróżniono Zasłużonych dla Miasta i Gminy Swarzędz

28 lutego 2023r. podczas Sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, wybrani zostali Zasłużeni dla Swarzędza, a takżeHonorowyObywatel.

Na sesji podjęto uchwały w sprawie nadania honorowego wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”, które otrzymali: Małgorzata Nowak, Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy Ponadto została podjęta uchwała w sprawie nadania wyróżnienia „Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Swarzędz” dla Bogdana Marcińca Poniżej prezentujemy pokrótce sylwetki wyróżnionych swarzędzan, a pełną treść uzasadnień można znaleźć w stosownych uchwałach Rady Miejskiej, któreudostępniliśmynaportaluswarzedz24.pl.

MałgorzataNowak

MałgorzataNowakod1982r prowadzicukiernię

Magdalenka Jest nauczycielką zawodu, w rzemiośle cukierniczym wykształciła ponad 40 uczniów. Otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień m in tytuł honorowy „Swarzędzanin Roku 1999”, tytuł „Firma 10-lecia” w rankingu Stowarzyszenia Miłośników Swarzędza w 2003 roku, odznaczenie „Zasłużona dla Rozwoju Rzemiosła” przyznane w 2018 r. przez Cech Rzemiosł Spożywczych w Poznaniu.

OchotniczaStrażPożarnawSwarzędzu

Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu została powołana w 1907 roku. Swarzędzcy strażacy na co dzień ratują życie i mienie, organizują pogadanki dla mieszkańców, prowadzą szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, biorą udział w akcjach charytatywnych

Ochotnicy dwukrotnie uczestniczyli w warsztatach „RescueDays”

OchotniczaStrażPożarnawKobylnicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy rozpoczęła swoją działalność w 1931 roku. Prezydium Zarządu GłównegoZOSPRPnadałoOchotniczejStrażyPożarnejw Kobylnicy Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa, za wieloletnią ofiarną działalność w obronie przeciwpo-

żarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Strażacy biorą udział w kilkuset akcjach rocznie, nie tylko na terenie gminy Swarzędz, ale także w powiecieczynawetwojewództwie.

BogdanMarciniec Prof dr hab. Bogdan Marciniec należy do ścisłej czołówki współczesnych chemików polskich i światowej rangi specjalistów w dziedzinie chemii krzemoorganicznej i katalizy metaloorganicznej oraz zastosowania badań katalitycznych w syntezie organicznej i syntezie nanomateriałów Za swoją działalność naukową i organizatorską został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami m.in. Krzyżem Kawalerskim (1989), Krzyżem Komandorskim (1998), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011). W 2011 r. uzyskał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe. W 2009 r został uhonorowany prestiżową nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe w obszarze nauktechnicznych,nagrodąinterdyscyplinarnąMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii „Badania na rzeczrozwojunauki”

Marzec
(kch.)
GABINET „MARLENA” Kosmetyczny Swarzędz ul. Gryniów 6 Tel. 61 670 01 83 Fryzjerski Swarzędz os. Kościuszkowców 13 Tel. 61 817 42 55 Z!
62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1

Rusza budowa siedziby nowej jednostki strażackiej – swoim zasięgiem obejmie również Swarzędz

27 lutego 2023 roku oficjalnie ruszyła budowa siedzibynowejJednostkiRatowniczo-Gaśniczej nr10KomendyMiejskiejPSPwPoznaniu.

Nowa jednostka powstanie w Iwnie, przy ul. Gnieźnieńskiej, w gminie Kostrzyn. Jej zadaniem będzie zabezpieczenie wschodniej części powiatu poznańskiego. Swoim zasięgiem obejmie gminy Kostrzyn, Pobiedziska, Kleszczewo,MurowanaGoślinaorazSwarzędz.

Komenda Miejska PSP w Poznaniu tak przedstawia swoją inwestycję: –Pomysłnapowstanie nowej Jednostki Ratowniczno-Gaśniczej zrodziłsiękilkalattemu.Wtedytorozpoczęłysię pierwsze rozmowy dotyczące potrzeb i ustalania wstępnej lokalizacji nowej strażnicy Przez lata ten pomysł ewaluował, przyjmowane były różne lokalizacje, aby ostatecznie jej realizacja odbyła się przy ulicy Gnieźnieńskiej w Iwnie. W lutym ubiegłego roku otrzymaliśmy działkę od Burmistrza Miasta i Gminy Kostrzyn i od tamtego momentu krok po kroku staramy się przygotowywać do realizacjitejinwestycji.Wewrześniu2022 roku otrzymaliśmy pozwolenie na budowę, natomiast 12 grudnia 2022r podpisaliśmy umowę z firmą Ciepłownik Ekoinwestycjenawykonaniepierwszegoetapu.

pograniczu powiatu poznańskiego, gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i średzkiego zapewni szybszy dojazd do zdarzeń przez zastępy PSP, co przełoży się na lepsze zabezpieczenie powiatu poznańskiego oraz powiatów ościennych.

Strażacy zaznaczają, że wybór lokalizacji nowej JRG był bardzo przemyślany: –Będzietotrzeciajednostka ratowniczo – gaśnicza na terenie powiatu poznańskiego. Budowa JRG nr 10 w miejscowości Iwno zabezpieczy operacyjnie część wschodnią powiatu poznańskiego Swoim zasięgiem obejmie gminy Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska, Kleszczewo, Murowana Goślina. Na terenie chronionym znajduje się wiele zakładów, budynków i obiektów o szczególnym zagrożeniu pożarowym, w tym wiele zakładów przemysłowych oraz hal logistycznych. Rozwój infrastruktury drogowej w tym rejonie m in droga ekspresowa S5, droga krajowa nr 92 oraz bliskość Autostrady A2 generują wzrost intensywności transportu drogowego, co jest kolejnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie zagrożeń. Przedmiotowa lokalizacja na

Co będzie wchodziło w skład nowej placówki? Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu informuje: – Inwestycja obejmuje wybudowanie budynku strażnicy z dwoma kondygnacjami w części socjalnej oraz jednokondygnacyjnej części garażowo – warsztatowej. Zespół garażowy obejmować będzie osiem stanowisk dla pojazdów pożarniczych oraz cztery stanowiska dla samochodów osobowych do 3,5 t. Ponadto zaplanowano wykonanie przygarażowego stanowiskaobsługisprzętuorazprofesjonalnąmyjniędla pojazdów pożarniczych. W części socjalnej usytuowane zostaną biura, sala szkoleniowa, świetlica, jadalnia, siłownia, sypialnie, łazienki oraz szatnie z wydzielonymi strefami czystą i brudną Zagospodarowanie terenu obejmować będzie wykonanie parkingu z placem manewrowym, boisko wielofunkcyjne oraz klatkę ewakuacyjną z funkcją wspinalni Ponadto budynek zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o mocy do50kWp.

(oprac. red., grafiki: KM PSP w Poznaniu)
Marzec

Komisariat Policji w Pobiedziskach drugi w konkursie komisariatów powiatu

W kolejnej edycji konkursu na „Najlepszy komisariat powiatu poznańskiego”

Komisariat Policji w Pobiedziskach uplasował się jako drugi, za posterunkiem zBuku,któryzwyciężyłwkonkursie.

Podczas XLVIII sesji Rady Powiatu w Poznaniu starosta poznański Jan Grabkowski wraz z przewodniczącym Rady

Powiatu w Poznaniu Piotra Burdajewicza oraz zastępcy Komendanta Miejskiego

Policji w Poznaniu Leszka Steinitza wręczył wyróżnienia reprezentantom zwycięskich

placówek Najlepszym komisariatem w powiecie okazał się Komisariat Policji w Buku. Drugi w konkursie okazał się Komisariat Policji w Pobiedziskach, a miejsce na podium uzupełnił Komisariat PolicjiwMurowanejGoślinie.

– Konkurs ma już swoją tradycję i powstał po to, aby wprowadzić ducha zdrowej rywalizacji między poszczególnymi jednostkami, a jednocześnie pozytywnie wpłynął na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie poznańskim. Komisariaty są oceniane na dwóch poziomach Jeden dotyczy przestępstw kryminalnych, a drugi działań prewencyjnych To pozwala obiektywnie ocenić pracę jednostek i daje im też możliwość odpowiedniego wykazania się. Dodajmy, że ranking prowadzony był przez cały 2022 rok – stwierdziła nadkomisarz Małgorzata Trzybińska, naczelnik Wydziału PrewencjiKomendyMiejskiejPolicjiwPoznaniu.

–Tenkonkursdoskonalewpisujesięwnasząideę bezpiecznego powiatu, którą konsekwentnie realizujemy już od wielu lat Wspieramy policjantów, ponieważ chcemy zapewnić im odpowiednie warunki pracy. Chcemy również, aby komisariaty były przyjazne naszym mieszkańcom – zaznaczał starosta poznański Jan Grabkowski.

Za zwycięstwo przyznano nagrodę w wysokości 30 tys. złotych, komisariat z sąsiedniej gminy Pobiedziska zainkasował 10 tys. zł. Za trzecie miejsce przyznano nagrodę w wysokości 5 tys. zł. Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym!

(red., fot. powiat poznański)

Aurelia jest pełną radości dziewczynką, która od urodzenia choruje na Mózgowe PorażenieDziecięce,zeznacznymstopniemniepełnosprawnościintelektualnej.

Co robimy i ile robimy, z czym i o co walczymy – długo by pisać. Przed nami wciąższaleniedalekadrogadojejsamodzielności.

Niemniej jednak tradycyjnie, jak co roku zwracamy się do Wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali komu pomogą, o przekazanie 1,5% na leczenie i rehabilitację naszej córki Aurelii. Każdy Wasz wybór będzie właściwy – jest całe mnóstwo potrzebujących!

Jeśli zdecydujecie się przekazać Aurelce Wasz 1,5% podatku będziemy wdzięczni,gdyżjesttodlanasogromnewsparcie,szczególniewzakupiezaopatrzenia ortopedycznego(gorsetów,ortezorazwózka).

Z naszej strony obiecujemy pracować wytrwale kolejny rok i nie poddawać sięprzeciwnościomlosu.

Danedorozliczeniapodatkowego: FundacjaDzieciom,,Zdążyćzpomocą"

w pozycji KRS0000037904

w pozycji cel szczegółowy 1,5%19181AureliaSzczepańska

1,5% Twojego Podatku dla Podopiecznej Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

GABINET LEKARSKI

ORTOPEDYCZNY

ogłoszenia medyczne

przyjmuje: wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.00
Marzec

UOKiK nałożył karę na PUK ZYS w związku ze zmową przetargową

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył karę niemal 0,5 miliona złotych na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys (PUK ZYS) w związku z uczestnictwem w zmowie przetargowej.

O sprawie można przeczytać miedzy innymi w serwisie internetowym Radia Wielkopolska Prezes

UOKiK nałożył łącznie ponad 7 milionów złotych kar na przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem odpadów za zmowę przetargową na rynku odpadów Pośród ukaranych firm jest między innymi PUK ZYS, która przez lata zajmowała się odbiorem odpadów w gminie Swarzędz.

Pozostałymi ukaranymi firmami są: Remondis Sanitech Poznań, PreZero Dolny Śląsk, EKO-TOM Turguła, ORDO Poznań, Przedsiębiorstwo Usług KomunalnoTransportowych Vikom i KDS. Konsorcjum złożone z tych przedsiębiorstw uczestniczyło w 15 przetargach na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2018-2022 organizowanych przez

ZM GOAP W znacznej części przypadków wygrywało właśnie to konsorcjum, a po pozyskaniu zlecenia poszczególne firmy działały samodzielnie na terenie, którybyłprzeznieobsługiwanywpoprzednichlatach. Tomasz Chróstny, przezes UOKiK, tak tłumaczy sprawę:

– Postępowanie antymonopolowe wykazało, że konsorcjum było zmową przetargową w celu uniknięcia rywalizacji o zamówienia. Firmy brały wspólnie udział w przetargach, dzieląc się zamówieniem, zamiast o nie konkurować O to samo zlecenie mogły ubiegać się oddzielnie lub zawiązując współpracę z mniejszą liczbą partnerów. Ograniczenie liczby ofert w przetargu zmniejsza poziom presji konkurencyjnej, a w konsekwencji prowadzi do wyższych cen. Taka praktyka jest niedopuszczalna i stanowi bardzo poważne naruszenie prawa Straty ponoszą instytucje

zamawiające i budżet państwa, a wzrost cen może być odczuwalnyprzeznaswszystkichjakokonsumentów Decyzja nie jest prawomocna, a ukaranym firmom przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Najwyższa z kar została nałożonadlaRemondisSanitechPoznań(4,5mlnzł).

Oświadczenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

ArturZys

Do sprawy, na łamach portalu InfoKostrzyn.pl, odniosło się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur

Zys:

Oświadczamy, iż nie zgadzamy się z treścią Decyzji podjętej przez Prezesa UOKiK. Zawiązanie konsorcjum w przedmiotowym składzie wynikało z wysokich wymagań dotyczących pełnienia usług określonymwarunkamizamówienianaodbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przedłożonych przez Z.M. „GOAP”. Samodzielny udział w postępowaniu przetargowym któregokolwiek z podmiotów nie pozwoliłby sprostać przedłożonym wymaganiom. Co więcej, zawiązanie konsorcjum pozwoliło na zaoferowanie najwyższej jakości usług przy cenach, które w skali kraju można uznać za jedne z najbardziejkorzystnychdlamieszkańców.

Jednocześnie z całą stanowczością podkreślamy, że zawiązanie konsorcjum jest działaniem przewidzianym i dopuszczonym w przepisach prawa –zarówno art. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (obowiązującej w chwili zawarcia umowy konsorcjum), jak i art. 58 obecnie obowiązującej Ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych–wprosttakąmożliwośćdopuszczają.

Firma złoży w tej sprawie odwołanie od Decyzji doSąduOchronyKonkurencjiiKonsumentów

(oprac. red.)

Marzec

Szkolenia i staże dla bezrobotnych rodziców i miejsca opieki dla ich dzieci

Stowarzyszenie Metropolia Poznań oferuje dla bezrobotnychrodzicówdoradztwozawodoweorazszkoleniai staże.

Na poznańskim Osiedlu Warszawskim, a także w Biedrusku, Kórniku i dalszej od Swarzędza części Poznania czekają wyjątkowe miejsca w punktach opieki dla dzieci do lat 3. Mogą z nich skorzystać rodzice, którzy chcą wrócić na rynek pracy. Większość kosztów pobytu dzieci w punktach opieki finansowana jest z projektu „Wracamy na rynek pracy – aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po powrocie związanym z opieką nad dzieckiem do lat 3” W Swarzędzu projekt przyniósł już 6 lokalizacji, w których opiekęznajduje30dzieci.

Rodziców z gminy Swarzędz najbardziej interesować mogą obecnie punkty przy ulicy Łowickiej w Poznaniu, czyli na Osiedlu Warszawskim. Tam opiekę może znaleźć jeszcze trzynaścioro dzieci. Sześć miejsc jest na ulicy Jugosłowiańskiej, dla piątki dzieci – miejsca w Biedrusku, a w Kórniku opiekę może zyskać ośmioro maleństw. Kolejne punkty powstają dzięki projektowi „Wracamy na rynek pracy…” Ich oferta jest skierowana do rodziców, którzy po okresie bezrobocia chcą zyskać zatrudnienie. Metropolia Poznań pomaga osobom bezrobotnym (nie jest wymagane zarejestrowanie w urzędzie pracy) zdobyć oczekiwane kwalifikacje i uprawnienia.

– Zapraszamy zainteresowanych wsparciem ze strony doradcy zawodowego – zachęca Agnieszka Lewandowska,koordynatorkaprojektu wstowarzyszeniu Metropolia Poznań – Nasz projekt zapewnia też dostęp do psychologa, warsztaty z kreowania własnego wizerunku (co ułatwia prowadzenie rozmów o pracę) i oferuje konkretne propozycje ze strony pośrednika pracy. Naszym celem jest znalezienie zatrudnienia dla rodziców, którzy nie wykonują obecnie żadnej pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3. Stąd połączenie części szkoleniowej i doradczej z propozycją opiekinadmałymdzieckiem.

W wyniku realizacji projektu „Wracamy na rynek pracy…” na terenie Metropolii Poznań powstało już blisko 70 punktów opieki nad dziećmi do lat 3, w których opiekunkami są osoby z kwalifikacjami i uprawnienia zdobytymi dzięki uczestnictwu w projekcie 6 z nich mieści się w Swarzędzu. Miejsca cieszą się wyjątkowym zainteresowaniem, gdyż są dofinansowane – wkład własnyrodzicawynosi41,20złmiesięcznie.

Do punktów w Poznaniu, Kórniku i Biedrusku trwa obecnie rekrutacja Placówki działają już w Swarzędzu i Poznaniu, a także w Kórniku, Czołowie,

Trzeku, Mosinie, Tulcach i Biedrusku. Wkrótce powinno dołączyć Zalasewo. Z każdego z tych punktów korzystać mogą mieszkańcy Poznania, całego powiatu poznańskiego oraz gmin Szamotuły, Oborniki, Skoki i Śrem, bo te samorządy, w tym z osobna każda gmina powiatu poznańskiego,tworząMetropolięPoznań.

Finalnie z projektu skorzysta 360 uczestników. Każdy z nich otrzymuje roczne dofinansowanie do opieki nad dzieckiem. Dla 264 bezrobotnych udział w projekcie oznaczatakże:

ź spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym,

ź szkolenie „Aktywne poszukiwanie pracy” (m in kreowaniewłasnegowizerunku),

ź szkolenia zawodowe w celu uzyskania nowych lub podwyższeniaposiadanychkwalifikacji,

ź pomoc pośrednika pracy, który pomoże znaleźć miejscezatrudnienia,

ź 133 uczestników zostało lub zostanie skierowanych na płatne staże zawodowe.

Regulamin projektu i inne przydatne informacje są dostępne na stronie projekt-opiekunki.pl Pytania można kierować na adres biuro@metropoliapoznan.pl lubnanumertelefonu786102024.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Rusza rekrutacja do przedszkoli i szkół

W marcu rusza rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Swarzędz. Nabór dotyczy dzieci z roczników 2017-2020 zamieszkałychnaterenieGminySwarzędz.

Od 1 do 15 marca 2023 r. należy wypełnić zgłoszenia do klas I szkół podstawowych oraz przedszkoli. Od 13 do 22 lutego 2023 r rodzice dzieci kontynuujących edukację w dotychczasowym przedszkolu muszą złożyć deklaracjęodalszymuczęszczaniudoplacówki.

Rekrutacjadoprzedszkoli

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikamizłożyćwprzedszkolupierwszegowyboru.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej w Paczkowie, Szkole Podstawowej w KobylnicyorazSzkolePodstawowejwWierzonce.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określonewustawie,tzw.kryteriaustawoweorazkryteria dodatkowe przyjęte Uchwałą Nr XVIII/237/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone dokumenty.

Kryteriaustawowe:

ź Wielodzietność rodziny kandydata - 60 pkt.

ź Niepełnosprawność kandydata - 60 pkt.

ź Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata –60pkt.

ź Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 60 pkt.

ź Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 60 pkt.

ź Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 60 pkt.

ź Objęcia kandydata pieczą zastępczą – 60 pkt. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci. Samotne

wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Kryteriadodatkowe:

ź Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka - za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne5godz.-1pkt-max.6pkt.

ź Dziecko obojga rodziców/ opiekunów pracujących/ prowadzących działalność gospodarczą/ pobierających naukę w systemie dziennym - kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/ opiekuna samotniewychowującegodziecko–15pkt.

ź Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór – 10 pkt.

ź Dziecko, którego rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych w Gminie Swarzędzwciąguostatnich5lat-kryteriumstosujesię odpowiednio do rodzica/ opiekuna samotnie

Marzec

wychowującego dziecko - 1 pkt za każdy rok - max. 5 pkt.

ź Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2018 r w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub zostało zwolnione z tegoobowiązkuzprzyczynzdrowotnych–5pkt.

ź Dziecko pochodzące z rodziny objętej wsparciem asystentarodziny–5pkt.

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie muszą dołączyć do wniosku jako potwierdzenie spełniania kryteriów:

ź Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

ź Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub członkajegorodziny;

ź Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniudzieckawspólniezjegorodzicem;

ź Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą(t.j.Dz.U.z2022r.poz.447zpóźn.zm.);

ź Zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym przez rodziców/opiekunów dziecka (wydane przez uczelnię, szkołę), o zatrudnieniu (wydane przez pracodawcę) lub prowadzeniu działalności gospodarczej (zaświadczenie o wpisie w CEiDG mające formę dokumentu elektronicznego albo wydrukuzestronyinternetowej);

ź Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tej samej placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór - we wniosku;

ź Oświadczenie rodziców/opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Gminie Swarzędz;

ź Zaświadczenie lekarskie, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2172 z późn. zm.) lub zostało zwolnione w tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych;

ź Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka, że dziecko pochodzi z rodziny objętej wsparciem asystentarodziny.

Rekrutacjadoszkół

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać siębędziedrogąelektroniczną.Zgłoszeniaiwnioskinależy rejestrować poprzez stronę internetową https://naborpkandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie wydru-

kować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszegowyboru.

Nabór elektroniczny dotyczy dzieci 7 letnich (urodzone w 2016 r.) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w 2017 r.) rodzice powinni skontaktować się bezpośredniozplacówką.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowanadaldysponujewolnymimiejscami.

Nabór do oddziału integracyjnego odbywać się będziewSzkolePodstawowejnr4wSwarzędzu.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku oświadczenia.

Kryteria:

ź Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczał dodanejszkoły-20pkt.

ź Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Swarzędz - 15 pkt.

ź Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej - 10 pkt.

ź Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędzkryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnegosamotniewychowującegodziecko-5pkt.

(kch.)

Koncert Karnawałowy Swarzędzkiej Orkiestry Dętej

W niedzielę 19 lutego br. w Hali Sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji odbył się Koncert Karnawałowy w wykonaniuSwarzędzkiejOrkiestryDętej.

Koncert przyciągnął liczne grono słuchaczy a sala wypełniła się do ostatniego miejsca. Jako pierwszy zabrzmiał marsz P.O.S. W bogatym programie usłyszeliśmy La Camisa Negra, Coldplay in symphony, Thriller, Bad Guy czy Adele in Concert.

Podczas koncertów karnawałowych, główni bohaterowie starają się ubarwić swoje występy poprzez różnego typu niespodzianki. W tym roku nie było inaczej - orkiestra przygotowała muzykę z filmu VABANK gdzie w rolę Kwinto wcielił się dyrygent orkiestry Łukasz Gowarzewski, jako

Duńczyk dyrygował orkiestrą puzonista Stanisław Gruszka a komisarzem Przygodą był burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek Filmowi bohaterowie odegrali scenę napadu na sejf miejski, na szczęście zostali przyłapani na gorącymuczynku.

Orkiestra przygotowała jeszcze 3 utwory z filmów takich jak - Star Wars Saga (muzycy byli poprzebierani za bohaterów filmu), Kraina lodu oraz Pocahontas - w tym ostatnim wokalnie zaprezentowała się Marta Grabowska śpiewającColoursofthewind.

Podczas koncertu jak zwykle wspaniale zaprezentowała się grupa taneczna, pod kierownictwem nowej prowadzącej pani Zuzanny Ortyl. Mażoretki przygotowały układy do utworów prezentowanych przez orkiestrę podczas koncertu, a w przerwach prezentowały układy taneczne do światowejmuzykirozrywkowej.

Koncert zakończył utwór „I'm so exited”, a publiczność podziękowałazakoncertowacjąnastojąco.

Dziękujemyzalicznyudziałizapraszamyzarok!

Ośrodek Kultury w Swarzędzu

www.adrianna.swarzedz.net.pl

62-241Żydowo,ul.Kościuszki39/1 Tel.614274616;603198295 Naprawadachów,obróbki, konserwacja Drobnepracebudowlane Sprzątaniegaraży,strychów, piwnic - Wycinkadrzew
KazimierzMielczarek

Marzec

Rosną opłaty za odbiór odpadów – od kwietnia zapłacimy 34 zł od osoby

Od 1 kwietnia rosną opłaty, które mieszkańcy gminy Swarzędz muszą miesięcznie uiszczać za odbiór odpadów. Od 1 kwietnia będzie to kwota 34 złote od osoby.

Zmiana wprowadzona uchwałą podjętą 20 grudnia 2022 r. odnosi się do wszystkich mieszkańców. Dotychczas funkcjonowały zróżnicowane stawki, w zależności, czy odbiór odpadów miał miejsce z nieruchomości jednorodzinnych czy wielorodzinnych. Mieszkańcy nieruchomości zabudowanej budynkiem z więcej niż czterema lokalami mieszkalnymi płacili 25 zł od osoby, a mieszkańcy nieruchomości zabudowanej budynkiem z nie więcej niż czterema lokalami mieszkalnymimusieliwpłacać28zł.Od1kwietniaopłatyzaodbiór odpadów rosną dla obu tych grup, zrównują się i wyniosą 34złdomieszkańca.

Co ciekawe rośnie też stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy właściciel nie segreguje odpadów. Wcześniej mieszkańcy lokalu, którzy nie wypełniali obowiązku selektywnej zbiórki odpadów musieli wpłacać 50 zł od osoby. Nowa stawka opłaty podwyższonej wyniesie 102 zł od każdego mieszkańca lokalu. Szczegóły zmianmożnaznaleźćwuchwaleRadyMiejskiej.

Zmienioną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na specjalny, przygotowany dla każdego lokalu numer rachunku. Numery kont nie ulegają zmianie, są również przekazywane w zawiadomieniu o zmianie stawki. Opłatę za gospodarowanie odpadaminależyopłacaćdo15godniakażdegomiesiąca.

22 lutego 2023 odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby placówki wsparcia dziennego „Nasza Dziupla”. Wstęgę przecinali członkini Zarządu Województwa WielkopolskiegoPaulinaStochniałek,burmistrzMiastai GminySwarzędzMarianSzkudlarekorazdyrektorOPSw SwarzędzuAgnieszkaMaciejowicz.

Nowa siedziba „Naszej Dziupli” znajduje się w parterowym budynku na os. Kościuszkowców 20 w Swarzędzu (w miejscu dawnej przychodni Diagter). W przebudowanej placówce powstały sale terapeutyczne, pokój porad indywidualnych, sala komputerowa oraz pomieszczenia pomocnicze, techniczne, biurowe i magazynowe.

Inwestycja, której wykonawcą była firma Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o., Sp.k., wyniosła 2,49 mln zł. Środki na realizację inwestycji w wysokości 1,2 mln zł pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (w ramach Woj. Progr. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Woj. Wlkp. na lata 2022 – 2026), a pozostałe z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orazPrzeciwdziałaniaNarkomaniinalata2022-2025. (kch., fot. OPS w Swarzędzu)

Pn - pt - 7.30 - 19.00
(red.)
„Nasza Dziupla” na osiedlu Kościuszkowców już otwarta

gazeta lokalna || portal mieszkańców

Redaktor wydania: Adam Choryński

e-mail: redakcja@swarzedz24.pl, www.swarzedz24.pl

Darmowe ogłoszenia drobne zamówisz na www.swarzedz24.pl

Ogłoszenia są widoczne w gazecie i na portalu swarzedz24.pl

Zgłoszenia do Informatora Swarzędzkiego przyjmujemy: pod adresem e-mail: redakcja@swarzedz24.pl lub pod numerem telefonu: 61 679 11 77

Zamów: 81 74 318; 0698 622 192

S.C.

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33 tel. 61 818 99 02, 787 935 058, 501 477 960

www.budren.pl

e-mail; budrensc@wp.p

Okna Parapety

Drzwi wewnętrzne, zewnętrzne

Rolety Roletki materiałowe

Bramy garażowe

ź ź ź ź ź ź ź ź ź
9 7 7 1 6 4 1 0 3 6 0 0 0 ISSN 1641 -036X
@swarzedz24

II zimowy obóz młodzieżowy

Poznańskiego Klubu Brydżowego. Działo się…

Na obóz przyjechało 15 dzieci: 11 chłopców i 4 dziewczynki w wieku 13 - 15 lat. Przez cały tydzień byliśmy bardzoaktywni.

W Sierakowskim Parku Krajobrazowym na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej nie dało się nudzić Program przyrodniczy i kulturalny był bardzo bogaty. Rozpoczęliśmy od chrztu, który obejmował próbę spostrzegawczości, sprawności rachunkowej, refleksu i cierpliwości.Trzebabyłoteżzachowaćkamiennątwarzpo wypiciu soku z cytryny. Wszyscy zaliczyliśmy próby, przybraliśmy odświętne barwy, by następnie spojrzeć w oczy kamery, która upamiętniła nas na wspólnym zdjęciu przyogniskuwwigwamie.

Pierwsze zajęcia przyrodnicze zapoznały nas z ginącym zawodem bartnika i zwyczajami pszczół: robotnic, królowej i trutni. Zobaczyliśmy jak należy dziać barć i jak wspinać się na drzewo przy pomocy leziska. Po południu poszliśmy na podchody, swarzędzanie skutecznie gonili poznaniaków i sprawnie wykonali wszystkie ukryte w listach zadania W poniedziałek zwiedziliśmy Wystawę Przyrodniczą w zabytkowym dworku Bnińskich. Można tam spotkać Białą Damę – w osobie Barbary Brezianki, która pozbawiła życia trzech swoich mężów, za co skazano ją na banicję, ale wyroku nie wykonano, bo wstawił się za nią czwarty małżonek. Oboje zginęli potem z ręki własnego syna. Oprócz tej krwawej historii usłyszeliśmy wiele ciekawostek przyrodniczych i geograficznych podczas spaceru Jabłoniowym Szlakiem i doJarukołoChalina.

Czwartek minął pod znakiem surwiwalu i gier terenowych Zbudowaliśmy schronienie w lesie, wznieciliśmy ogień przy pomocy krzesiwa i odnaleźliśmy wtereniezielonepunktykontrolnezaznaczonenamapie. A oprócz tego, a może przede wszystkim zrealizowaliśmy ambitnybrydżowyprogramszkoleniowy.

Przeprowadziliśmy 8 turniejów brydżowych, odbyliśmy 8 lekcji, napisaliśmy 3 testy. Opanowaliśmy otwarcia i odpowiedzi na nie łącznie ze Staymanem i teksasami, które sprawiały zawsze najwięcej niespodzianek. Poznaliśmy podstawy licytacji dwustronnej i ćwiczyliśmy kontrolę atutową przy rozgrywaniu kontraktów kolorowych. Codziennie wieczorem dostawaliśmy wypłatę – nagrodę za nasze postępy w postaci jokerów. Ta nowa waluta stała się przedmiotem nocnych spekulacji i „hazardu”, tak że większość jokerów wylądowała w kieszeni „najsprytniejszych”. Rekordową liczbę - 64 jokery zgromadził Jakub Gawrysiak Tymczasem zgodnie z zasadami przyjętymi przez instruktorów policzono, że konkursnanajwyższąwypłatęwygrałAntoniDanekitoon został nagrodzony bluzą przekazaną od sponsoraorganizatoraObozówBrydżowychUPradziada. W czwartek powitaliśmy gości w osobach Państwa Cieślińskich - Prezesów Fundacji Poznański Klub Brydżowy, którzy podarowali nam t-shity, kubeczki i komplety kart. Aż trudno uwierzyć ile udało nam się zdziałaćpodczastygodniowegopobytuwChalinie.

We wtorek pokryliśmy ekologiczne torby autorskimi projektami plastycznymi, a w środę czekała na nas wycieczka autokarowa do Zamku Opalińskich w Sierakowie, gdzie pobawiliśmy się w średniowiecznych rycerzy i posłuchaliśmy ciekawych opowieści o zawodzie kata. Później weszliśmy do świata ginących zawodów w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach Na koniec wystąpiliśmy w roli stolarzy i wykonaliśmy ryczki (kiedyś dojono z nich krowy). Nikt z nasniespodziewałsięodkryciawsobietakiegotalentu.

Dzieci ze swarzędzkich i poznańskich szkół podstawowych i średnich oraz Elżbieta i Ryszard Paluczkowie

Marzec

Gruszczyn ul. Swarzędzka 29 tel. 783-486-144

ZAKŁAD POGRZEBOWY Zdzisław Czuba

62-020 Swarzędz, ul. Słowackiego 39 Biuro czynne do godz. 17.00 Tel. 61 817 35 71, 604 810 204 (24 h)

Trumny-cenaod650zł urny krzyże chłodnia ubieraniezwłok przewózzwłok stypa trąbka wieńce przewózksiędza

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW Wypłata zasiłku z ZUS wraz z rozliczeniem pogrzebu Konkurencyjne ceny

Odszedł Jerzy Gruszka – burmistrz Swarzędza w latach 1990 – 1994

działania samorządu lokalnego. W roku 1990 objął stanowisko pierwszego postkomunistycznego burmistrza miasta i gminy Swarzędz. Ponadto pełnił mandat radnego do 2006 roku, wybierany na cztery nieprzerwane kadencje W ramach prac w Radzie Miejskiej przewodniczył Komisji Spraw Społecznych od 2002 do 2006 roku. Za swoje zaangażowanie został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”

Zwielkimżalemprzyjęliśmyinformację,żeodszedłJerzy Gruszka. Zasłużony swarzędzanin, podczas swojej pracy samorządowca pełnił między innymi funkcję burmistrza MiastaiGminySwarzędz.

Jerzy Gruszka odszedł 1 lutego 2023 roku, w wieku 81 lat. To niezwykle smutny dzień dla swarzędzkiej społeczności. Był osobą niezwykle zaangażowaną w

Burmistrz Marian Szkudlarek informując o śmierci Jerzego Gruszki, na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, stwierdził: „( ) pozostanie w naszej pamięci jako zaangażowany samorządowiec, sprawny organizator, mądry, ciepły i przyjazny człowiek” Trudno sięniezgodzićztymisłowami.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy głębokiewyrazywspółczucia. redakcja portalu swarzedz24.pl i miesięcznika Informator Swarzędzki

-
-
-- - -