Informator Swarzędzki nr 11 2021 - listopad

Page 1

I SSN 1641 - 036X

Rok XXI 2021 nr 11 (264) Listopad

Odwiedzaliśmy groby najbliższych

ź Są środki na przebudowę przejścia ź ź ź ź

podziemnego pod torami - str. 3 Biblioteka uroczyście otwarta - str. 5 Ulice Średzka i Kórnicka - miesiąc z utrudnieniami - str. 10 Swarzędz koszykówką stoi! - str. 11 Darmowe ogłoszenia drobne - str. 14

1 listopada, inaczej niż 12 miesięcy temu, tłumnie odwiedzaliśmy groby najbliższych. W tym roku każdemu wolno było wejść na cmentarz, zapalić znicz i wspomnieć nieobecnych.

gazeta lokalna || portal mieszkańców

@swarzedz24


ciasta torty artykuły spożywcze Godziny otwarcia: pon.-sob. 6.00-18.00 niedziele 9.00-14.00

www.cukierniahoffmann.pl

Kobylnica ul.Poznańska 137 tel. 61 81500 63

Odszedł dr Andrzej Przychodzki Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł dr Andrzej Przychodzki, od lat związany ze Swarzędzem, miłośnik historii naszej gminy.

fot. UMiG

Dr Andrzej Przychodzki zmarł 27 października 2021 roku. Swarzędzanom najbardziej zapadnie w pamięci jako wielki pasjonat i miłośnik historii gminy Swarzędz. W latach 1997 2001 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi

Swarzędzkiej. Dr Przychodzki opublikował jako autor, bądź współautor szereg materiałów odnoszących się do naszego regionu. Urodzony w 1942 roku, dr Andrzej Przychodzki był absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Swoją karierę naukową rozpoczął we Wrocławiu, gdzie na miejscowej Akademii Rolniczej obronił rozprawę doktorską. Pracą badawczą zajmował się między innymi pod okiem innego swarzędzanina, prof. dr hab. Ryszarda Kosteckiego. Działał w wielu instytucjach naukowych, choćby w Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu, w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. W imieniu redakcji Informatora Swarzędzkiego oraz portalu swarzedz24.pl Rodzinie oraz Bliskim dr Andrzeja Przychodzkiego składamy głębokie wyrazy współczucia. Jego odejście jest ogromną stratą nie tylko dla Najbliższych, dla całej społeczności gminy Swarzędz. Jedna z publikacji dr A. Przychodzkiego dot.Swarzędza


Listopad

Swarzędz z dofinansowaniem UE przebudowy przejścia pod torami kolejowymi obok dworca PKP 22 października, podczas spotkania z sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemarem Budą padła informacja – Swarzędz z dofinansowaniem UE przebudowy przejścia obok dworca PKP wartości 1,65 mln zł. Trwa przebudowa przejścia pod torami kolejowymi w pobliżu dworca PKP w Swarzędzu. Po d ró ż n i , j a k i ko r z y s t a j ą c y z p r ze j ś c i a podziemnego mieszkańcy, mogli już zauważyć, że prace rozpoczęły się również po północnej stronie torów kolejowych. Inwestycja, której wykonawcą jest firma „Mosty Poznań” Sp. z o.o. opiewa na kwotę 5.979.367,52 zł. Swarzędz wystąpił o dofinansowanie inwestycji, co udało się osiągnąć. W piątek, 22 października 2021 r. odbyło się spotkanie z Waldemarem Budą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Re g i o n a l n e j , któ r y p r ze ka za ł p ozy t y w n ą informację: Swarzędz z dofinansowaniem ze środków UE na przebudowę przejścia obok dworca PKP. Dofinansowania w wysokości 1,65 mln zł zostanie przyznane w ramach dodatkowych środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Samo spotkanie odbyło się w miejscu inwestycji – na dworcu PKP w Swarzędzu. Oprócz wiceministra Waldemara Budy i burmistrza Swarzędza Mariana Szkudlarka, w spotkaniu uczestniczyli również posłowie na Sejm RP Jadwiga Emilewicz oraz Szymon Szynkowski vel Sęk – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także radny Rady Miejskiej Szymon Kurpisz. Burmistrz Marian Szkudlarek liczy, że już niebawem mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego

przejścia: „Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to przebudowa zakończona zostanie w przyszłym roku, bowiem termin wykonania ustalono na 400 dni”.

W trakcie spotkania burmistrz wyjaśnił uczestnikom, że Swarzędz prowadzi jeszcze inne inwestycje, bardzo istotne dla funkcjonowania gminy. Swarzędz stara się pozyskać na nie środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Są to m.in.: ź budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ulicę Antoniego Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu – kwota wnioskowanych środków: 39.388.464,04 zł, ź rozbudowa ul. Katarzyńskiej od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk w Gruszczynie – kwota wnioskowanych środków: 13.693.000,00 zł, ź rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie – kwota wnioskowanych środków: 5.000.000,00 zł. (red., fot. Anna Soberska-Mazurek)


ul. Gryniów 6 tel. 616 700 183 BABOR To wiodąca na rynku kosmetyki profesjonalnej firma, która istnieje już od 1956 roku. BABOR obchodzi w tym roku jubileusz 65-lecia i nadal pozostaje pionierem w dziedzinie kosmetycznych innowacji. Z tej okazji firma oferuje specjalną jubileuszową kurację ampułkami oraz zabieg SKIN RECHARGE TREATMENT dla skór wymagających, nadwyrężonych stresem, z oznakami przedwczesnego starzenia. Serdecznie zapraszamy!

Gabinet Kosmetyczno Fryzjerski Marlena

62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1 Tel. 61 427 46 16; 603 19 82 95


Listopad

Swarzędzka Biblioteka Pedagogiczna została uroczyście otwarta w nowej siedzibie 21 października 2021 odbyło się otwarcie nowej siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu. W uroczystości wzięli udział m.in. dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Dorota Kinal, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu – burmistrz Marian Szkudlarek, przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura, sekretarz Gminy Agata Kubacka oraz dyrektor Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Danuta Wielbowicz.

Uroczyste otwarcie połączone było z jubileuszem 30-lecia powstania Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu. Spotkanie było okazją do podziękowań, które kierownik filii Kornelia Choryńska oraz dyrektor Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu złożyły wszystkim osobom, które przyczyniły się do przeniesienia biblioteki w nowe miejsce. Padło także wiele słów gratulacji i życzeń dla zespołu swarzędzkiej filii biblioteki pedagogicznej - owocnej, kreatywnej pracy w nowym miejscu.

fot. Maciej Woliński

Nowa siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu znajduje się na os. Kościuszkowców 6. Placówka, dzięki lokalowi udostępnionemu przez gminę Swarzędz, zyskała powiększoną przestrzeń. Po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych udało się stworzyć nowoczesną bibliotekę, która dysponuje większą wypożyczalnią, dostosowaną do potrzeb u ż y t ko w n i kó w c z y t e l n i ą o ra z p ra c o w n i ą komputerową. Obiekt, wyposażony w niezbędną infrastrukturę, zapewnia optymalne warunki czytelnikom biblioteki – głównie nauczycielom, pedagogom, psychologom i studentom. Biblioteka Pedagogiczna w Swarzędzu od 30 lat prowadzi działalność służącą potrzebom oświaty i wychowania. Wspomaga placówki oświatowe z terenu gminy Swarzędz i gmin ościennych w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Biblioteka wspiera nauczycieli szkół podstawowych i średnich, nauczycieli przedszkoli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, specjalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Unikalny księgozbiór, który składa się głównie z literatury naukowej i specjalistycznej, pomaga również studentom w kształceniu na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych i innych pokrewnych. (kch)


Bezpieczne dzieciaki w Wesołej Krainie: akcja w przedszkolu w Gortatowie Przedszkole „Wesoła Kraina” w Gortatowie dba o to, aby dzieci od najmłodszych lat uczyły się jak zachowywać bezpieczeństwo w różnych miejscach i w różnych sytuacjach.

W związku z tym 28 września 2021 r. w przedszkolu odbyło się spotkanie “Bezpieczne Dzieciaki” przeprowadzone przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego w ramach Akademii UDT. W czasie tego spotkania dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie korzystać z ogólnodostępnych urządzeń technicznych

takich jak: windy, schody ruchome, place zabaw, wesołe miasteczka. Rzetelna wiedza i ciekawa forma spotkania (interaktywne zabawy przeplatane quizami) wzbudziły duże zainteresowanie wśród przedszkolaków. W ramach idei dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, niespodziewanie nasze przedszkole odwiedził ratownik medyczny – tata jednego z dzieci. Przedszkolaki mogły dokładnie obejrzeć ambulans i jego wyposażenie. Dzieci poznały numery alarmowe oraz dowiedziały się jak rozmawia się z operatorem numeru alarmowego. Ratownik powiedział, że jego praca jest trudna, ale satysfakcjonująca, gdyż codziennie ma możliwość uratowania komuś zdrowia lub życia. Dzięki takim spotkaniom przedszkolaki łatwo przyswoiły sobie wiedzę na temat bezpiecznego korzystania ze sprzętów technicznych oraz nauczyły się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości pozwolą im czuć się bezpiecznie. Joanna Bodnar, Marta Pałgan, Kinga Prałat


Listopad

T W O J A S TO M ATO L O G I A Swarzędz - Nowa Wieś, os. Raczyńskiego 1/2

Tel. 61 818 60 74, 602 607 971 Lek. stomatolog Marzena Stronka-Janiszewska Kompleksowe leczenie, protetyka, rentgen Rezerwacja wizyt telefonicznie, pn. - pt. w godz. 9 - 19 MEDI RATY, płatność kartą i gotówką

www.twojastomatologia.eu

GABINET LEKARSKI ORTOPEDYCZNY

przyjmuje: wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.00


Bezpłatne miejsca w punktach opieki dla dzieci do lat 3 W Swarzędzu czekają bezpłatne miejsca w punktach opieki dla dzieci do lat 3. Z punktów powstałych w wyniku realizacji projektu stowarzyszenia Metropolia Poznań skorzystać mogą rodzice zainteresowani powrotem na rynek pracy. Metropolia Poznań, do której należy także gmina Swarzędz, realizuje projekt „Wracamy na rynek pracy – aktywizacja za w o d o w a o s ó b p o w ra c a j ą c y c h l u b wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3”. W jego efekcie w Swarzędzu powstał punkt opieki dla najmłodszych. Rodzice zainteresowani powrotem na rynek pracy mogą korzystać z niego bezpłatnie. Stowarzyszenie zaprasza do udziału w projekcie rodziców dzieci do lat trzech – bezrobotnych albo przebywających na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim. Zgłoszenia na adres biuro@projektopiekunki.pl Informacje są dostępne także pod numerem telefonu 786102024. Szczegóły projektu są dostępne na stronie internetowej projekt-opiekunki.pl. Miejsca w podobnej placówce czekają także w

Mosinie, a kolejny taki punkt opieki dla dzieci do lat 3 otwiera się wkrótce w Kórniku. Powyższe adres mailowy i telefon kontaktowy obowiązują także dla punktów działających poza Swarzędzem. Równolegle Metropolia Poznań poszukuje kandydatek do uzyskania ustawowych uprawnień opiekuna dziennego dla dzieci do lat 3, gotowych do utworzenia punktów opieki dla dzieci.

Warsztaty Flażoletowe - góralskie dźwięki w Ośrodku Kultury 23 i 24 października swarzędzki Ośrodek Kultury wypełniły dźwięki muzyki góralskiej w połączeniu z flażoletami, a to za sprawą warsztatów pn. „Flet 6otworowy w muzyce Górali Żywieckich”. W zajęciach uczestniczyli muzycy, nauczyciele muzyki, uczniowie. Warsztaty prowadzili Przemysław Ficek i Marcin Blachura grający muzykę Beskidu Żywieckiego, artyści i twórcy tradycyjnych instrumentów muzycznych. W trakcie warsztatów uczestnicy wykonywali utwory góralskie nawiązując do ich najbardziej prostej często improwizowanej postaci. Prowadzący jako twórcy wykonujący instrumenty

pokazali, że wystarczy kawałek gałązki by stworzyć instrument i wydobyć z niego piękne dźwięki będące odzwierciedleniem góralskiej duszy. Podczas trwania warsztatów uczestnikom na fortepianie akompaniował Michał Ruksza. Na zakończenie warsztatów odbył się koncert w którym, poza tradycyjnym flażoletem można było usłyszeć dźwięki fortepianu, skrzypiec, cajonu czy dud. Uczestnicy warsztatów z rąk Dyrektora Ośrodka Kultury Filipa Przepióry oraz Justyny Szychowiak – Przedstawiciela Ośrodka Doskonalenia Nauczycielstwa w Poznaniu otrzymali zaświadczenia. Kolejne warsztaty za rok… Ośrodek Kultury w Swarzędzu


Listopad

Salwy śmiechu w Zalasewie: wystąpił Kabaret Nowaki z programem „Za granicą żartu” 17 października 2021 roku ze Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie słychać było salwy śmiechu. To wszystko za sprawą Kabaretu Nowaki, który w niedzielę wystąpił z najnowszym programem „Za granicą żartu”.

Adrianna Borek, Kamil Piróg i Tomasz Marciniak podczas dwóch występów o godz. 17.00 i godz. 19.30 podjęli się trudnej i r yzykownej rozmow y z publicznością. Na występ złożyły się przede wszystkim zabawne skecze odsłaniające relacje damsko-męskie oraz absurdalne sytuacje życia codziennego. Talent artystów sprawił, że wypełniona po brzegi sala śmiejącej się publiczności doskonale bawiła się podczas występu, a całość dopełnił dowcip

sytuacyjny, dzięki któremu Kabaret nawiązał bliski kontakt z widzami. Energetyczna trójka artystów śmiechem wyciskała łzy z rozbawionej widowni. D z i ę k u j e m y wszystkim za popołudnie i wieczór pełen wrażeń. Ośrodek Kultury w Swarzędzu


Recital Tomasza Stockingera w Pałacyku pod Lipami W środę 20 października 2021 r. w ramach „Środowych wieczorów w Pałacyku pod Lipami” odbył się Recital Tomasza Stockingera „Już nie zapomnisz mnie”.

Licznie przybyła publiczność spędziła wieczór w klimacie najpiękniejszych szlagierów polskiego k i n a p r z e d w o j e n n e g o . To m a s z Stockinger pokazał się jako przedwojenny amant w kapeluszu śpiewający jak za dawnych lat przy akompaniamencie pianisty w rytmie w a l c a i t a n ga . A k t o r p r ze n i ó s ł wszystkich do magicznego

dwudziestolecia wykonując nie tylko utwory takie jak „Już nie zapomnisz mnie” czy „Powróćmy jak za dawnych lat” ale również bawiąc anegdotami i żartami czy żydowskimi szmoncesami. Aktor nawiązał bardzo dobry kontakt z przybyłą publicznością i czuł się tak dobrze na scenie „Stodoły” Pałacyku pod Lipami, że recital trwał dłużej niż było to zaplanowane. Dziękujemy publiczności za przybycie i cudownie spędzony wieczór. Relacja i zdjęcia Ośrodek Kultury w Swarzędzu

Remont ulic Średzkiej i Kórnickiej utrudnienia dla kierowców i pasażerów autobusów Od 2 listopada nastąpiła zmiana organizacji ruchu w związku z remontem na ul. Średzkiej i ul. Kórnickiej. Kierowcy muszą zwrócić szczególną uwagę i korzystać z objazdów, a pasażerowie autobusów na zmiany w kursowaniu autobusów. Pierwszy etap prac dotyczy ul. Średzkiej na odcinku od ul. Słonecznej do skrzyżowania z ulicami Kórnicką i Średzką. W związku z tym poprowadzony jest objazd dla pojazdów – ulicą Średzką i ulicą Staniewskiego, w kierunku Zalasewa. Zakończenie prac na ul. Średzkiej zaplanowano na 2 grudnia 2021 r. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja drogowa może się na bieżąco zmieniać. Pasażerowie Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej muszą zwrócić uwagę na wyłączenie z użytkowania przystanku Swarzędz – Południowa/Średzka. Autobusy pojadą objazdem ul. Staniewskiego do ronda na

ulicach Średzkiej i Rabowickiej. Jak informuje UMiG uruchomiony zostanie przystanek Swarzędz – Złota na ul. Staniewskiego z obowiązkowym zatrzymaniem pojazdu, a pozostałe przystanki pośrednie zlokalizowane na ul. Kórnickiej i Średzkiej będą przystankami „na żądanie". Na liniach 405, 406, 407, 484 i 494 czasy odjazdów dla przystanków położonych za zamkniętym odcinkiem ul. Średzkiej przesuną się przynajmniej o 4 minuty. Przystanki linii 499 wzdłuż ul. Kórnickiej zostaną wyłączone w obu kierunkach, a linia ta będzie korzystać z przystanków przy ul. Staniewskiego i Średzkiej (do ronda przy ul. Rabowickiej). Linia 497 w stronę Os. Leśnego będzie skręcać z ul. Średzkiej w Staniewskiego i dalej Kórnicką do Nowowiejskiej. (red)


Listopad

Swarzędz koszykówką stoi! 10 sezon rozpoczęły w lidze seniorek koszykarki UKS Lider Swarzędz. W sumie to już 12 sezon Lidera na koszykarskich parkietach. Minął już pierwszy miesiąc sezonu 2021/22 i zapraszamy na podsumowanie tego co słychać w sekcji koszykówki. Koszykówkę w Swarzędzu trenuje ponad 200 dziewczynek i chłopców, przy czym dziewcząt jest prawie 3 razy więcej niż chłopców, ale młodych adeptów piłki koszykowej przybywa z roku na rok. Najwyższą klasą rozgrywkową w Swarzędzu jest 1 Liga Kobiet, czyli bezpośrednie zaplecze Ekstraklasy. To najwyższa kategoria rozgrywkowa ze wszystkich dyscyplin w naszym mieście. Liderki bo tak określa się swarzędzkie koszykówki występują w grupie B. Trenerem niezmiennie od początku zespołu seniorskiego jest doskonale znana w Swarzędzu Anna Talarczyk. Zespół składa się z dwóch seniorek kapitan Magdy Wojdalskiej i Marty Wdowiuk, wychowanek Lidera z roczników 2002/03 oraz dziewczyn z AZS Poznań również z roczników 2002/03/04, które grają na bazie umowy szkoleniowej. Umowa ta daje możliwość młodym swarzędzankom trenowania i grania w Ekstraklasie. Ola Żukowska, która nie skończyła jeszcze 18 lat ma już za sobą debiut w Esktraklasie i pierwsze punkty!. Liderki do tej pory rozegrały 5 meczów ligowych, w których zanotowały bilans 3-2. Wyniki kolejnych meczów: wyjazdowa wygrana z 1KS Ślęza II MOS Wrocław 92:51, porażka u siebie z AZS Politechnika Korona Kraków 48:60, wyjazdowa porażka z MUKS Poznań 59:66, zwycięstwo w Swarzędzu z Contimax MOSiR Bochnia 67:61 oraz wyjazdowa wygrana z Pompax Tęcza Leszno 81:68. Najskuteczniejsza jest Magda Wojdalska 12,4 pkt na mecz, przed Weroniką Piechowiak 11,6 i Olą Żukowską 10,8. Weronika Piechowiak zbiera średnio 9 piłek na mecz, Magda Woldalska ma 3 asysty na mecz i 3,2 przechwytu. W tym sezonie Lider pierwszy raz musi radzić sobie bez Magdaleny Dedio, która jako jedyna do tej pory rozegrała wszystkie sezony jakie klub zagrał na poziomie seniorskim. Niestety Magda musiała zakończyć karierę z powodu kontuzji. Pracuje ona jako trener z zespołami Juniorek i Kadetek, z którym odnosi z resztą wiele sukcesów. Klub na pierwszym meczu zastrzegł koszulkę naszej Pani Kapitan i już nikt nigdy z Liderze nie zagra z numerem 13! Lider to nie tylko zespół seniorski, ale przede wszystkim dzieci i młodzież. Aż 12 zespołów młodzieżowych gra w tym sezonie w liga Wielkopolskiego Związku Koszykówki.

Juniorki grają w 2LK jako poligon doświadczalny dla najbardziej uzdolnionych młodych wychowanek. Poza tym Lider gra w ligach żeńskich od Juniorek U17K do Skrzatów U10K oraz w trzech ligach chłopców U13M, U12M i U11M. Połączony zespół Lidera i AZS Poznań rywalizuje w lidze Juniorek Starszych. Najlepiej radzą sobie do tej pory Juniorki i Kadetki prowadzone przez trenera Magdalenę Dedio, które są niepokonane 5-0 Juniorek i 3-0 Kadetek. Anna Talarczyk prowadzi zespoły U13K – bilans 2-2, U12K – bilans 2-0. Zespoły U11K i U10K prowadzone są przez trener Katarzynę Goldę Wojtkowiak i zaczną one rozgrywki dopiero pod koniec roku. Zespoły chłopców prowadzi trener Tomasz Eichert: U13M – 22, U12M – 1-0, a U11M również dopiero rozpocznie rywalizację. Mnóstwo dzieci trenuje w grupach naborowych, w których trenują już sześciolatki. Treningi są w dwóch lokalizacjach SP3 Swarzędz i SP2 Zalasewo, w których funkcjonują Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykarskie tzw. SMOKi. Są to programy koszykarskie dla najmłodszych prowadzone wspólnie przez Lidera, Urząd Miasta i Gminy, Polski Związek Koszykówki oraz Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Sportu. Treningi w nich prowadzą także trenerzy: Marta Urbaniak, Katarzyna Czajkowska i Bartłomiej Drabowicz. W Swarzędzu funkcjonuje również KOSSM czyli flagowy projekt PZKosz, Misnisterstwa, Gminy i Lidera, w którym trenują najzdolniejsze zawodniczki z roczników 2007/08/09. Klubowe hasło #LiderFamily skupia nie tylko dzieci, ale również rodziców. Na meczach 1LK Liderki dopinguje komplet żywiołowo dopingującej publiczności. Na każdym kroku widać dzieci dumnie noszące koszykarskie serduszko na sobie. Sezon 2020/21 był bardzo udany w wydaniu młodzieżowym: dwa zespoły zagrały w finałach Mistrzostw Polski: Juniorek Starszych U19K V miejsce w Polsce i Młodziczek Starszych U13K VIII m, a kadetki w półfinale MP U15K. Liczymy, że nadchodzący sezon będzie równie udany, a kolejne wychowanki i wychowankowie Lidera otrzymywać będą powołania do kadry Polski i Wielkopolski. Ola Żukowska reprezentowała Polskę na turnieju Challanger FIBA U18K rozgrywanym w Heraklionie na Krecie. Powołania do kadr Polski otrzymały ponadto: Wiktoria Flaszak, Wiktoria Plackowska, Karolina Maj i Bianka Napierała. Natalia Polak z kadrą Wielkopolski wygrała Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży Człuchów 2021. Marcin Madanowski


Piotr Choryński

Siekierki Wielkie ul. Poznańska 45 Tel. 691 434 766 605 338 917

photo

24 h

Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego

MECHANIKA POJAZDOWA Tel. 601 587 667, 601 716 313 www.adrianna.swarzedz.net.pl

Kazimierz Mielczarek

Naprawa dachów, obróbki, konserwacja Drobne prace budowlane Sprzątanie garaży, strychów, piwnic - Wycinka drzew

62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1 Tel. 61 427 46 16; 603 19 82 95


Listopad

Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu ma 25 lat Z okazji 25-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu odbyło się uroczyste spotkanie w Ośrodka Kultury w Swarzędzu. W spotkaniu wzięli udział ŚDS, jego personel oraz zaproszeni goście.

Podczas spotkania oczytano listy gratulacyjne od Wojewody Wielkopolskiego i Starosty Powiatu Poznańskiego. Głos zabrali również uczestnicy zajęć ŚDS, którzy podzielili się swoimi osobistymi doświadczeniami z udziału w zajęciach, by następnie zaprezentować występy artystyczne. Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od 1996 roku. Początkowo działał w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia razem z Domem Dziennego Pobytu dla osób starszych w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej. ŚDS został wydzielony ze struktur OPS w 2020 roku, ale nadal korzysta z usług Ośrodka w ramach Centrum Usług Wspólnych. (red. w oparciu o materiał ŚDS dla UMiG, fot. UMiG)

W uroczystości wzięły udział władze gminy Swarzędz z burmistrzem Marianem Szkudlarkiem i przewodniczącą Rady Miejskiej Barbarą Czachurą na czele, były też przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Maria Krupecka oraz Natasza Cyrulik. Ponadto w uroczystym spotkaniu uczestniczyli też aktualni dyrektorzy, zastępcy i kierownicy jednostek i placówek zajmujących się pomocą społeczną w gminie Swarzędz.

ZAKŁAD POGRZEBOWY Zdzisław Czuba 62-020 Swarzędz, ul. Słowackiego 39 Biuro czynne do godz. 17.00

Tel. 61 817 35 71, 604 810 204 (24 h)

Trumny - cena od 650 zł - urny - krzyże - chłodnia ubieranie zwłok -przewóz zwłok -stypa - trąbka wieńce - przewóz księdza KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW Wypłata zasiłku z ZUS wraz z rozliczeniem pogrzebu Konkurencyjne ceny

Pn - pt - 7.30 - 19.00


ź

ź ź ź

ź

ź

ź ź

Sprzedaż Nieruchomości gm. Swarzędz Alicja Taterka tel. 728550005 www.taterka.com.pl Polecam Zatrudnię Tapicera miejsce pracy Gowarzewo więcej inf. 693395123 Przeprowadzki, transport, wnoszenie i wywóz mebli. Tel: 668 624 324 TAPICER, SZWACZKA ROBAKOWO. PRACA NA STAŁE, UMOWA O PRACĘ, WYSOKIE ZAROBKI. TEL. 725610014. Sprzedam stół rozkładany 110(150)x72cm; wyk. lata 60-te, drewno + okleina naturalna orzech; stan - do renowacji; tel. 730 052 245 Karcher pranie dywanów wykładzin tapicerki meblowej i samochodowej ozonowanie tel 605-412-568 Przeprowadzki, transport, wnoszenie, wywóz starych mebli. TEL: 668 624 324 Angielski- korepetycje przez Skype! 50 zł/60 minut. Tel. 501467418

poleca firany dla każdego, dodatki do firan oraz usługę szycia z naszych materiałów firankowych

Facebook Tanie Firany Swarzędz

gazeta lokalna || portal mieszkańców Redaktor wydania: Adam Choryński

e-mail: redakcja@swarzedz24.pl, www.swarzedz24.pl

@swarzedz24

Darmowe ogłoszenia drobne zamówisz na www.swarzedz24.pl

Zgłoszenia do Informatora Swarzędzkiego przyjmujemy: pod adresem e-mail: redakcja@swarzedz24.pl lub pod numerem telefonu: 61 679 11 77

Ogłoszenia są widoczne w gazecie i na portalu swarzedz24.pl

Zamów: 81 74 318; 0698 622 192

I SSN 1 6 4 1 - 0 3 6X

9 771641 036000

S.C.

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33 tel. 61 818 99 02, 501 477 960 tel./fax 61 817 89 20 www.budren.pl e-mail; budrensc@wp.p

Okna Parapety Drzwi wewnętrzne, zewnętrzne Rolety Roletki materiałowe Bramy garażowe


Listopad

Liderowi Swarzędz niewiele zabrakło do strefowego finału Pucharu Polski! Lider dopiero w półfinale odpadł z Pucharu Polski w strefie poznańskiej. Na drodze do decydującego meczu stanął Grom Plewiska, któremu swarzędzanie ulegli w rzutach karnych. W lidze okręgowej październik przyniósł gorsze rezultaty. W ćwierćfinale poznańskiego Pucharu Polski czarno-czerwoni zmierzyli się z WKS Owieczki. A-klasowa drużyna spod Gniezna była rewelacją rozgrywek i Lider musiał się natrudzić by ostatecznie pokonać rywali 3:2. Ten wynik sprawił, że zespół ze Swarzędza znalazł się w gronie czterech zespołów walczących o strefowy puchar. Na to trofeum szansę miały wszystkie kluby z klas B i A oraz lig okręgowych i piątej. W sezonie 2021/22 Lider powtórzył swoje najlepsze dotąd osiągnięcie – strefowy półfinał. By zagrać w finale trzeba było pokonać Grom Plewiska. Na Stadionie Miejskim w Swarzędzu doszło do bardzo ciekawego pojedynku. Zespół z V ligi okazał się rywalem w zasięgu, a mecz stał na wysokim poziomie. Jedyne czego zabrakło to gole. Lider mógł prowadzić już w pierwszej groźnej akcji meczu, kiedy w jednej akcji dwa strzały oddał Siemiński, a ostatni uderzał Ciesielski. Efekt – bramkarz, poprzeczka i pudło. Na początku drugiej odsłony czarno-czerwoni mieli nawet rzut karny, ale piąty raz z rzędu nie zamienili uderzenia z jedenastu metrów na bramkę. Po drugiej stronie boiska też było groźnie, ale Strugalski i jego koledzy z linii obrony mieli stuprocentową skuteczność. Doszło zatem do rzutów karnych. Dzięki obronom swojego bramkarza czarno-czerwoni mieli szansę wygrać rywalizację, ale nie wykorzystali swojej szansy w piątej serii, a w siódmej Grom okazał się skuteczniejszy. Finał był o krok, ale zabrakło goli z karnych – w półfinale Lider wykorzystał tylko cztery z ośmiu takich uderzeń. W Pucharze Polski w tym sezonie swarzędzanie wyeliminowali Lechię Kostrzyn, Piasta Kobylnica (obie drużyny z V ligi), Polonię Nowy Tomyśl (liga okręgowa) i WKS Owieczki (A klasa). Pogromcą okazał się Grom Plewiska, który w finale zmierzy się z Przemysławem Poznań. Dobre pucharowe wyniki Lider okupił zadyszką w lidze. Po pokonaniu Orkana Jarosławiec (4:1) i Płomienia Nekla (3:1) przyszły dwie porażki. Starcie z LZS Cielcza było rywalizacją o czwarte miejsce w tabeli. Przyjezdni okazali się zespołem z doświadczonymi zawodnikami w składzie i z konsekwencją w realizacji swoich zamierzeń. Gospodarzom z kolei nic nie wychodziło, do tego już w pierwszej połowie Owczarek zobaczył czerwoną kartkę. Wynik 0:3 trudno uznać za niesprawiedliwy. Okazją do odbudowy konta punktowego było starcie w Żerkowie. Tamtejszy GKS notowany jest w dolnej części tabeli. Dwukrotnie jednak obejmował prowadzenie, przy wydatnej pomocy zawodników Lidera. Czarno-czerwoni na pierwszego straconego gola odpowiedzieli pięknym trafieniem Fornalkiewicza z rzutu wolnego. Na drugiego gola, mimo wielu okazji, riposta się nie znalazła i pierwszy raz od miesięcy swarzędzanie przegrali dwa mecze z rzędu. Dla drużyny walczącej o awans sytuacja stała się niewesoła, bo dystans do drugiego zespołu w tabeli (do V ligi bezpośrednio awansuje zwycięzca grupy, druga pozycja oznacza

grę w barażu) wzrósł do już 8 punktów. To oznacza konieczność wygrywania. Bessę (do dwóch ligowych porażek trzeba dodać nieudany półfinał PP) udało się przerwać, chociaż liderowcy kolejny raz nie wykorzystali rzutu karnego. Na szczęście z akcji skuteczność wróciła i trzy ataki zakończyły się golami, w tym najładniejszym uderzeniem Gawrońskiego w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Puchar Polski, 1/4 finału strefy poznańskiej: WKS Owieczki – Lider Swarzędz 2:3 (1:2) Bramki dla Lidera: Skrodziuk (9'), samobójcza (30'), Pogorzelec (83') 1/2 finału strefy poznańskiej: Lider Swarzędz – Grom Plewiska 0:0, k. 4:5 Liga okręgowa WZPN, grupa 3, kolejki 8-11: Płomień Nekla – Lider Swarzędz 1:3 (0:0) Bramki dla Lidera: Kaczmarek (77'), Gawroński (83'), samobójcza (90'+1) Lider Swarzędz – LZS Cielcza 0:3 (0:3) GKS Żerków – Lider Swarzędz 2:1 (1:1) Gol dla Lidera: Fornalkiewicz (45') Lider Swarzędz – Lechita Kłecko 3:1 (2:0) Gole dla Lidera: Kaczmarek (9'), Skrodziuk (35'), Gawroński (90'+3) Czołówka tabeli po 11 (z 30) kolejkach: 1. Kłos Zaniemyśl 31 2. Polonia II Środa Wlkp. 27 3. UKS Śrem 20 4. LZS Cielcza 19 (10 meczów) 5. Lider Swarzędz 19 6. KS 1920 Mosina 18 7. Polonia Poznań 17 Adam Górczewski


Gruszczyn ul. Swarzędzka 29 tel. 783-486-144

Poznań jest OK, a Swarzędz? Miasto Poznań wprowadza Osobistą Kartę Poznańską, nazwaną skrótowo OK Poznań. Wydaje się, że nazwa idealnie pasuje do jej roli, bowiem z tą kartą korzystanie z miejskich usług sprawi, że Poznań rzeczywiście będzie bardziej OK. Istotą tej karty ma być zapewnienie szeregu korzyści dla posiadaczy karty. Będą to między innymi tańsze bilety do miejskich instytucji, zniżki w sklepach, rabaty w restauracjach, darmowe vouchery. Miasto podzieliło przywileje – zwane benefitami – na osiem grup i tak je przedstawia w publikacjach dotyczących karty: kultura, sztuka, rozrywka - zniżki na bilety na wydarzenia kulturalne w Poznaniu, bilety do kin studyjnych, wejściówki do muzeów, bilety na eventy i wydarzenia MTP. Sport i rekreacja - oferty dotyczące aktywności fizycznej, np. pływalnie, lodowiska, kluby fitness, siłownie, kręgielnie, zajęcia jogi, ścianki wspinaczkowe. Gastronomia - restauracje, kawiarnie, pijalnie kawy/czekolady. Zdrowie - zniżki na wizyty czy zabiegi w gabinetach rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, w salonach optycznych czy gabinetach stomatologicznych. Uroda - zniżki mogą zaoferować zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, barberskie, salony SPA czy solaria. Towary i usługi - lokalne sklepy stacjonarne i sklepy online, zniżki na wybrane usługi oferowane przez lokalne podmioty np. warsztaty samochodowe, oferty czyszczenia i sprzątania, agencje nieruchomości i firmy ubezpieczeniowe. Edukacja zniżki dotyczące ofert edukacyjnych - np. kursy w szkołach językowych, szkołach nauki jazdy, szkołach muzycznych, prywatnych szkołach podstawowych i liceach, szkołach tańca czy szkołach sztuk walki. Podróże - oferty wyjazdów zorganizowanych, lokalne biura podróży, oferty rajdów terenowych czy wycieczek po okolicy, a także na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe. System ma zacząć działać już na wiosnę 2022 roku. Jednak najistotniejsza informacja – kto może być posiadaczem

karty? Otóż tylko osoba, która rozlicza swój podatek w Poznaniu. Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak tłumaczy to w ten sposób: - Chcemy w ten sposób podziękować wszystkim, którzy już rozliczają w Poznaniu swoje podatki. Z każdego złożonego tu PIT-a Miasto dostaje ok. 48 proc. przychodu. Są to pieniądze, dzięki którym razem możemy zmieniać nasze miasto na lepsze. Wierzę, że Osobista Karta Poznańska przekona wszystkich, że rozliczanie podatku w swoim miejscu zamieszkania po prostu się opłaca. Nie ma co ukrywać, wprowadzenie takiej karty, zachęcającej do odprowadzania podatku w miejscu zamieszkania, jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem. Dzięki temu mieszkańcy, którzy przeprowadzili się do nowego miasta, chętniej zaczną się rozliczać w miejscu, w którym korzystają z infrastruktury i miejskich usług. Wydaje się, że i w naszej gminie mamy do czynienia z sytuacją, w której nowi swarzędzanie, kupując mieszkanie, dom, wynajmując lokum, niekoniecznie wiążą się podatkowo ze swoim nowym domem. Patrząc na szybki rozwój gminy, wzrost liczby nowych mieszkań, domów, czy też dalsze plany budów, korzyść dla miejskiej kasy z wprowadzenia podobnej karty, niech będzie i OK Swarzędz, byłaby na pewno spora. Zresztą o takiej karcie wspominałem już jesienią 2018 roku, w trakcie wyborów samorządowych. Jak na razie jednak – oczywiście tylko w tym kontekście – Swarzędz jeszcze nie jest OK. Może przykład dużego sąsiada zachęci miejskie władze do rozważenia podobnego pomysłu. Adam Choryński


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.