Informator Swarzędzki nr 7 2024 - lipiec

Page 1


MAMY NOWEGO STOLARZA

gdzie znajdziemy rzeźbę? - str. 2

Zapraszamy do lektury:

ź burmistrz z absolutorium - str. 3

ź rozbudowa szkoły w Wierzonce - str. 5

ź SP 3 w Swarzędzu Drużynowym Mistrzem Polski w Szachach! - str. 6

ź Swarzędzkie Ciuchowisko - str. 8

ź darmowe ogłoszenia drobne - str. 14

ź idużo,dużowięcej!

Fot. Zuzanna Lis

Nowy stolarz w Swarzędzu!

Wniedzielę,30czerwca,wSwarzędzupojawiłsięnowy stolarz. Mowa o kolejnej rzeźbie stolarza, która została odsłonięta przy budynku Ośrodka Kultury. Przedstawiastolarzagrającegonapile.

W Swarzędzu – mieście znanym z rzemiosła stolarskiego – powstał cykl rzeźb miejskich. Pierwsza pojawiła się we wrześniu 2021 r. Wszystkie przedstawiają stolarzy w różnorodnych sytuacjach, wyposażonych w narzędzia typowe dla tego zawodu Autorem figur swarzędzkich stolarzy jest Jan Śliwiński – absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, artysta rzeźbiarz i wykonawca rekonstrukcji historycznych.

W powszechnej świadomości Swarzędz łączy się z meblami. To tutaj działał m.in.: Antoni Tabaka – twórca najnowocześniejszej fabryki mebli w Polsce międzywojennej, późniejszego zakładu słynnych Swarzędzkich Fabryk Mebli. Obecnie dawne tradycje kontynuują rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Stolarzy Swarzędzkich, którzy regularnie ozdabiają ulice miasta nietypowymi meblami miejskimi.

Stolarskie tradycje miasta najlepiej poznawać w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki. W tej dostępnej nieodpłatnie placówce, mieszczącej się w odrestaurowanej remizie strażackiej, prezentowana jest nowoczesna ekspozycja ukazująca dzieje miasta. Znacząca część wystawy dotyczy meblowych tradycji Swarzędza. Wizyta w Centrum to doskonała okazja, by w Strefie

Stolarza zobaczyć tradycyjny warsztat stolarski sprzed stu lat, poznać gwarowe nazwy narzędzi, a nawet spróbować swoich sił w budowaniu wirtualnego krzesła. Gdzie znaleźć rzeźby swarzędzkich stolarzy:

ź Stolarz z heblem: przy skrzyżowaniu ulic Cieszkowskiego i Wrzesińskiej, przed budynkiem Cechu Stolarzy Swarzędzkich, pod ogromnym krzesłem w rozmiarze XXL (ul. Wrzesińska 41).

ź Stolarz wbiegający do budynku ratusza na swarzędzkim rynku, trzymający pod ręką teczkę z projektami mebli (ul. Rynek 1)

ź Uczeń stolarski – przed budynkiem przedszkola „Miś Uszatek” (os. Czwartaków 8).

ź Stolarz piłujący drewnianą ławkę (pl. Niezłomnych),

ź Nowa rzeźba - stolarz grający na pile - przy budynku Ośrodka Kultury w Swarzędzu (ul. Poznańska 14).

Źródło: UMiG, fot. Zuzanna Lis.

www.adrianna.swarzedz.net.pl

Burmistrz Marian Szkudlarek z absolutorium

Poznaliśmy Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2023 rok

20czerwca2024rokuodbyłasięIVsesjaRadyMiejskiejw Swarzędzu, podczas której radni zdecydowali o udzieleniu burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za miniony rok.

Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od prezentacji Raportu o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2023 rok. Burmistrz Szkudlarek wskazał w nim najważniejsze działania w zakresie inwestycji, oświaty, polityki społecznej i kulturalnej, sportu i rekreacji. Ponadto raport zawiera informacje o gospodarce finansami gminy, wykorzystaniu zasobów nieruchomości, stanie spółek z udziałem gminy, gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi, realizacji zadań społecznych i oświatowych, działaniu instytucji podległych samorządowi, założeniach polityki w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury komunalnej, ładu przestrzennego, oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi.

Po przedstawieniu Raportu odbyła się debata, a dalej głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza. Burmistrz uzyskał poparcie 12 radnych, 7 się wstrzymało, a jedna osoba była przeciw. Kolejnym elementem było przedstawieniem sprawozdań dotyczących zeszłorocznego budżetu i odczytaniem pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz poszczególnych komisji Rady Miejskiej Kluczowym elementem było rozpatrzenie uchwały dotyczącej udzielenia burmistrzowi absolutorium w związku z wykonaniem budżetu za rok 2023. Na 20 obecnych w sali sesyjnej radnych, 19 zagłosowało za udzieleniem absolutorium, jedna osoba była przeciw.

Po uchwaleniu absolutorium przewodnicząca

Rady Miejskiej Barbara Czachura złożyła burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi gratulacje i podziękowała za dotychczasową dobrą współpracę. W podziękowaniach dłużny nie pozostał burmistrz, który wyraził wdzięczność wobec radnych, sołtysów i współpracowników za pomoc, życzliwość i wspólną pracę na rzecz swarzędzkiego samorządu, gminy i całej swarzędzkiej społeczności lokalnej.

(red., fot. I. Paprzycka, UMiG)

13:00-21:00

GABINET „MARLENA”

Kosmetyczny

Swarzędz ul. Gryniów 6

Tel. 61 670 01 83

62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1

Fryzjerski

Swarzędz os. Kościuszkowców 13

Tel. 61 817 42 55

Z!

24

Szkoła Podstawowa w Wierzonce będzie rozbudowana

czerwca 2024 roku w swarzędzkim ratuszu Burmistrz

Miasta i Gminy Swarzędz, Marian Szkudlarek, podpisał umowę z firmą BUDOPOL-Poznań Sp. z o.o. – Szkoła PodstawowawWierzoncebędzierozbudowana.

Inwestycja pochłonie kwotę 17 500 000 złotych, a nadzór nad jej realizacją sprawować będzie Agencja Inwestycyjna Terra Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z Poznania. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z rządowego programu„PolskiŁad”wwysokości14000000zł.

Zakrespracobejmuje:

ź rozbiórkęistniejącegobudynkuiboiska,

ź budowę nowego budynku dydaktycznego z salą sportową,

ź

budowę wielofunkcyjnego boiska, bieżni, placu zabaw, wiaty na śmieci i rowery, parkingu oraz infrastrukturytechnicznejimałejarchitektury Umowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wierzonce została zawarta w formule „zaprojektuj i wybuduj” Oznacza to, że wykonawca będzie odpowiedzialny nie tylko za budowę, ale również za dostosowanie projektu do aktualnych potrzeb i standardów Istotny elementem w projekcie będzie zmiana źródła ciepła na kaskadę pomp ciepła grzewczo-chłodzących typu powietrze-wodaorazinstalacjapanelifotowoltaicznych. Zakończenie wszystkich prac przewidziano na wrzesień2025roku.

(kch, fot. UMiG)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu

Drużynowym Mistrzem Polski w Szachach!

MłodziszachiścizeSzkołyPodstawowejnr3wSwarzędzu zapisali się na kartach historii, zdobywając tytuł Drużynowego Mistrza Polski w X Turnieju Finałowym ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” – Swarzędzka Trójka Szachowym Mistrzem Polski!

10czerwca2024r wWarszawieodbyłsięXTurniej Finałowy ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” W zawodach wzięło udział 719 uczestników z 69 szkół Swarzędz i województwo wielkopolskie reprezentowała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, która 25 maja 2024 r. zajęła I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski szkół projektu„EdukacjaprzezSzachywSzkole”.

W turnieju finałowym wzięło udział 10 szachistek i szachistów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu: Amelia Pluta, Natalia Walczak, Sofiia Venhrova, Dmytro Chumanov, Robert Karski, Wojciech Czerwiński, Michał Brona, Adam Górny, Jan Rachowski i Henryk Różewski.

Młodzi zawodnicy zmagali się ze swoimi przeciwnikami w VII rundach, a zdobyte przez nich punkty w klasyfikacji drużynowej (35,5 pkt) pozwoliły na zajęcie pierwszego miejsca, wyprzedając Szkołę Podstawową nr 48 z Krakowa o 1pkt. Szczegółowa tabela z wynikami dostępna jest na stroniePolskiegoZwiązkuSzachowego Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu została Drużynowym Mistrzem Polski projektu ” Edukacja przez szachy w szkole”. Ponadto Natalia Walczak, Amelia Pluta i Robert Karski zostali wicemistrzami Polski w swoich kategoriachwiekowych. Sukces młodych szachistów jest zwieńczeniem ciężkiej pracy i zaangażowania całej drużyny, a także ich trenera. Do zawodów uczniów przygotował Aleksander Wiatr – nauczyciel, miłośnik szachów, gier planszowych i brydża, który od lat prowadzi zajęcia szachowe w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego w Szkole Podstawowej nr3wSwarzędzu. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy dalszychsukcesów! (red.)

Rejestracja telefoniczna. Pon., śr., pt. - po rejestracji telefonicznej.

przyjmuje: wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.00

Defibrylator AED w Paczkowie zamontowany

We wtorek 25 czerwca przy wejściu do Szkoły Podstawowej w Paczkowie został zamontowany automatyczny defibrylatorAED.

Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED (Automated External Defibrylator) jest intuicyjnym urządzeniem medycznym stosowanym w sytuacjach zagrożenia życia i zatrzymania akcji serca. AED rejestruje, a następnie dokonuje analizy rytmu serca. Jej wynik decyduje o podjęciu niezbędnych czynności, które za pomocą komend z AED wykonuje ratownik lub osoba ratująca.

Urządzenie w Paczkowie dostępne jest na zewnątrz z lewej strony wejścia głównego Szkoły Podstawowej, dzięki czemu może zostać wykorzystane do ratowania życia uczniów, dorosłych czy osób znających się w niedalekiej odległości od AED Wiedza o takich urządzeniach jest bardzo ważna dlatego Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska zaangażowało się w ujawnianiu

takowych urządzeń na specjalnie przygotowanej mapie: openAEDmap.org. Dane o lokalizacjach tych urządzeń są jawne i dostępne dla każdego dlatego coraz więcej producentów aplikacji mobilnych/pomocowych udostępniainformacjeonajbliższychAED.

Jak zapowiada Centrum e-Zdrowia już niedługa dostępna będzie mapa AED w Rządowej aplikacji pacjenta mojeIKP.

W gminie Swarzędz będzie to koleje urządzenie tego typu, pierwsze finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Jacek Bura

członek stowarzyszenia OpenStreetMap Polska, Radny Rady Miejskiej w Swarzędzu, członek Rady Sołeckiej Paczkowa, (fot. J. Bura)

Swarzędzkie Ciuchowisko – odśwież garderobę w duchu zero waste

7 lipca 2024 miłośnicy mody i ekologii będą mogli wziąć udział w imprezie o nazwie Swarzędzkie Ciuchowisko. To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego będzie można nadać nowe życie ubraniom, butom, biżuterii, torebkom i wieluinnymprzedmiotom.

Wydarzenie odbędzie się na scenie nad jeziorem swarzędzkim w godzinach od 10:00 do 16:00. Wystawcy, którzy chcą wziąć udział w wyprzedaży muszą dostarczyć karty zgłoszeniowe. Regulamin oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Centrum Usług SpołecznychwSwarzędzu. Wypełniony formularz rejestracji należy przesłać na adres mailowy sekretariat@cusswarzedz pl lub dostarczyć osobiście do Punktu Obsługi Mieszkańca w siedzibie Centrum Usług Społecznych (ul. Poznańska 25) do 4.07.2024 r Więcej informacji można uzyskań pod nr tel. 886358946.

Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich, którzy chcą odświeżyć swoją garderobę w duchu zero waste, znaleźć unikatowe perełki wśród wystawianych przedmiotówiwspólniezadbaćośrodowisko. (kch)

Lipiec

Swarzędzcy uczniowie wśród laureatów Konkursu TPPW

7 czerwca br. w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Poznaniu miała miejsce uroczysta gala podsumowująca I Ogólnoszkolny Konkurs Twórczości Filatelistycznej. Konkurs nawiązywał do 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i był kolejnymzcykludorocznychkonkursówogłaszanychdla młodzieży przez Zarząd Główny i Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Przewodniczącym Kapituły Konkursowej był Wawrzyniec Wierzejewski, wiceprezes Zarządu Głównego i prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW. W konkursie brała udział młodzież szkolna w trzech grupach wiekowych: dzieci z klas od 1 do 4, od 5 do 8 i młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, a patronat na konkursem sprawowali Wielkopolski Kurator Oświaty i Poczta Polska S.A Pomocy w organizacji przebiegu konkursu udzieliły Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wśród fundatorów wyróżnień i nagród znajdowali się m.in. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Firma PARTNER Zenon Żurek, cukiernie„Zagrodnicza”i„Sobczak”

Na konkurs nadesłano blisko 150 prac z 14 szkół różnego typu. Wyróżniono łącznie 28 osób, w tym 7 laureatów I miejsca w poszczególnych kategoriach Zdobywczyni dwóch pierwszych miejsc w kategorii kartka i datownik Weronika Szczęsna z Zespołu Szkół im Powstańców Wielkopolskich 1818-1919 w Krzyżu Wielkopolskim została wyróżniona również medalem Hipolita Cegielskiego, który wręczył sekretarz THC DominikGórny.

Jury przyznało nagrody w poszczególnych kategoriach tematycznych i grupach wiekowych: na najlepszy projekt znaczka pocztowego, kartki pocztowej i datownika.

W konkursie wzięli udział m.in. uczniowie dwóch szkół ze Swarzędza: Szkoły Podstawowe nr 2 im. Królowej Jadwigi i Szkoły Podstawowej nr 5 im. Adama Wodiczki. LaureatamizeSwarzędzazostaliuczniowieSPnr2: ź za zajęcie I miejsce w grupie klas młodszych w kategoriiznaczekpocztowy–ZofiaPędzierska,

ź za zajęcie III miejsca w grupie klas młodszych w kategoriiznaczekpocztowy–MajaNasiadek,

ź za zajęcie II miejsca w grupie klas starszych w kategorii znaczekpocztowy–KrzysztofJędroszkowiak.

Prace autorstwa Zofii Pędzierskiej i Mai Nasiadek

Laureaci konkursu otrzymali m.in. wydrukowane przez Pocztę Polską znaczki pocztowe i karty pocztowe oraz stemple okolicznościowe z projektami zgłoszonymi na konkurs. Poczta Polska wydała również okolicznościowy datownik, którym w kolejnych tygodniach będzie można stemplować przesyłki pocztowe w Urzędzie Pocztowym Poznań 2. Wśród nagród, które otrzymali laureaci konkursu znajdowały się „Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego”, albumy o Powstaniu,publikacjeTPPWiszereginnychupominków. Laureatom ze Swarzędza wręczono nagrody w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego 21 czerwcabr.

Prace biorące udział w konkursie zostały zaprezentowane na wystawach organizowanych przez Organizatorów

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu Dziękujemy wszystkim uczestnikom ze Swarzędza, za wykonanie i przesłanie swoich prac Członkowie Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego zachęcają do udziału w kolejnych konkursach nawiązujących do Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 organizowanychprzezTPPW.

Arkadiusz Małyszka Prezes Koła Swarzędz TPPW

Ruszył Kolejny sezon Jogi na Trawie

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz i Strefa Sportu Tenis & FitnesszapraszająnakolejnysezonJoginaTrawie.

Inauguracja sezonu 2024 przewidziana była na 29 czerwca, jak zawsze w otoczeniu przyrody na łące przy Jeziorze Swarzędzkim Cotygodniowe spotkania organizowane przez zespół Klubu Strefa Sportu Swarzędz od lat cieszą się dużą popularnością. Nic dziwnego, bo jest to aktywność dla wszystkich i łączy zalety ćwiczeń na świeżympowietrzuzespotkaniemwmiłymtowarzystwie.

Wiele regularnych informacji o spotkaniach można znaleźć na grupie na Facebooku – Joga na Trawie –Swarzędz.

Wartoprzypomnieć,żeruchnaświeżympowietrzu daje szereg korzyści, które wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne:

1.Poprawazdrowiafizycznego:

ź Lepsza kondycja: regularne ćwiczenia na świeżym powietrzu poprawiają wytrzymałość i kondycję fizyczną;

ź Wzmocnienie układu odpornościowego: ekspozycja na różne warunki atmosferyczne może pomóc w wzmocnieniuukładuodpornościowego;

ź Zdrowe kości i mięśnie: aktywność w świetle słonecznym, wspiera produkcję witaminy D, która jest niezbędnadlazdrowychkościimięśni;

ź Regulacja rytmu dobowego: ekspozycja na naturalne światło dzienne pomaga regulować rytm dobowy organizmu, co może prowadzić do lepszego snu i poprawyjakościsnu.

2.Korzyścidlazdrowiapsychicznego:

ź Redukcja stresu: kontakt z naturą i ćwiczenia fizyczne pomagają obniżyć poziom kortyzolu, hormonu stresu, coprzyczyniasiędoogólnegouczuciarelaksuispokoju;

ź Poprawa nastroju: ruch na świeżym powietrzu stymuluje produkcję endorfin, hormonów odpowiedzialnych za dobre samopoczucie, a ekspozycja na naturalne światło pomaga w regulacji

poziomu serotoniny, co wpływa na poprawę nastroju i redukcjęobjawówdepresji;

ź Zwiększenie energii: ćwiczenia na świeżym powietrzu mogą zwiększyć poziom energii i zmniejszyć uczucie zmęczenia.

3.Większamotywacjaisatysfakcja:

ź Zmienność otoczenia: ćwiczenia na świeżym powietrzu mogą być bardziej interesujące i motywujące niż ćwiczeniawzamkniętychpomieszczeniach;

ź Przyjemność z ćwiczeń: często aktywności na świeżym powietrzu są postrzegane jako mniej męczące i bardziej przyjemne, co zwiększa szanse na regularne wykonywaniećwiczeń.

Warto też zaznaczyć, że ćwiczenia na świeżym powietrzu, mogą wspierać nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, co jest ważne dla zdrowia psychicznego.

Jeślimaszwątpliwościtopoprostusprawdź!

Zajęcia są całkowicie bezpłatne. Wystarczy chęć, a na efekty nie trzeba będzie długo czekać. Zespół trenerów i instruktorów z Klubu Strefa Sportu Swarzędz pomoże zacząć przygodę ze zdrowym trybem życia, a tym, którzy są jużznami–jeszczebardziejcieszyćsięzaktywności.

Strefa Sportu Tenis & Fitness świętuje 15-lecie swojej działalności. Od początku jej misją jest promocja zdrowia i aktywności całych rodzin – prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a także seniorów Różne aktywności i spory wybór zajęć to cecha charakterystyczna Klubu. Jego autorskim projektem dla mieszkańców gminy SwarzędzjesttakżeJoganaTrawie.

W tym roku prócz zajęć jogi, w ramach cotygodniowych spotkań, odbywać będą się także ćwiczenia z zakresu pilates, zajęcia wzmacniające układ mięśniowyizdrowykręgosłup.

Do wspólnej, aktywnej zabawy serdecznie zapraszamy w imieniu Burmistrza MiG Swarzędz oraz StrefySportuTenis&Fitness.

Dominika Wójcik – Skolimowska

Dzieci z Siekierek Wielkich dostały ważną lekcję!

Dzieci z całej Wielkopolski, w tym z Siekierek Wielkich dostały bardzo ważną lekcję! Dlaczego zapinanie pasów w aucie jest tak ważne? Jak się zachować w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń? Między innymi tego dowiedziałysiędziecizwielkopolskichszkółiprzedszkoli podczas interaktywnych warsztatów w ramach już 15. edycji akcji Think Before You Drive. W tym roku pracownicy fabryki opon Bridgestone Poznań wraz z charakterystycznym żółtym manekinem testowym Janem przeprowadzili zajęcia dla blisko 1 500 maluchów z30różnychplacówek.

Kształtowanie u najmłodszych uczestników ruchu drogowego odpowiedzialnych postaw to główne założenie akcji Think Before You Drive Podczas realizowanych w jej ramach bezpłatnych, interaktywnych warsztatów dzieci uczą się poprzez zabawę tego, jak dbać o bezpieczeństwo na drodze. Dowiadują się między innymi, jak istotne jest zapinanie pasów i dlaczego potrzebują w aucie fotelików i odpowiednio wyregulowanych zagłówków. Ćwiczą również przechodzenie przez jezdnię oraz reakcje w przypadku niebezpiecznych sytuacji. Taką dawkę praktycznej wiedzy przekazują im pracownicy poznańskiej fabryki Bridgestone, która zainicjowała i już od kilkunastu lat realizuje tę edukacyjną inicjatywę. Na każdych zajęciach zespołowi Bridgestone towarzyszy charakterystyczny żółty manekin testowy Jan, któryzachęcadziecidointerakcji.

– Akcja Think Before You Drive już na dobre wpisała się w nasz harmonogram działań CSR Nasi pracownicy chętnie angażują się w ich organizację. Sami teżzgłaszajądoprogramuplacówki,wktórychucząsięich pociechy, by przeprowadzić w nich nasze warsztaty Cieszymy się, że jako producent opon o kwestię bezpieczeństwa na drogach możemy dbać nie tylko poprzez dostarczanie profesjonalnego ogumienia, ale i edukację najmłodszych. To oni już niebawem staną się samodzielnymiuczestnikamiruchudrogowego–najpierw jako piesi czy rowerzyści, a za jakiś czas również kierowcy

Wierzymy, że dobre ziarno zasiane teraz zaowocuje ich odpowiedzialną postawą w przyszłości – zarówno tej bliskiej, jak i odleglejszej – mówi Marika Rajter, jedna z koordynatorekakcjizBridgestonePoznań.

W ramach 15 dotychczasowych edycji w edukacyjnym programie Think Before You Drive skorzystało już blisko 34 500 przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z Wielkopolski. W tym roku ekipa z manekinem testowym Janem w maju i czerwcu dotarła do placówek m.in. z Poznania, Śremu, Kórnika, Komornik, Gniezna, Jarocina, Janowca Wielkopolskiego, Biskupic czy SiekierekWielkich.

– Wyposażenie dzieci w praktyczną wiedzę, która pomoże im zachować bezpieczeństwo na drogach, to niezwykle ważny temat. Równocześnie wiemy, jak dużym wyzwaniemjestobecnieutrzymanieuwaginajmłodszych. Z podziwem obserwowaliśmy, jak aktywnie najmłodsi uczestniczyli w interaktywnych warsztatach i jak wnikliwe pytania zadawali. Ich zaangażowanie utwierdza nas w tym, jak ważne są aktywności edukacyjne w atrakcyjnej dla nich formie – mówi Marika Rajter z Bridgestone Poznań. Dzieci uczestniczące w warsztatach otrzymały również zestaw upominków, a w nim m.in. odblaski i specjalne kamizelki, które pomogą im w zachowaniu bezpieczeństwanadrogach.

Think Before You Drive to niejedyna akcja CSR prowadzona od lat przez Bridgestone Poznań. Jesienią manekin testowy Jan wraz z pracownikami firmy rozdaje mieszkańcom wielkopolskich miejscowości tysiące opasek odblaskowych. W ten sposób już w ramach sześciu edycji akcji Bądź bezpieczny na drodze przypominał, jak ważna jest widoczność pieszych i rowerzystów na jezdni. Firma realizuje również liczne inne działania o charakterze edukacyjnym i społecznym, w tym np. akcje sprzątania lasu.

II Swarzędzka Senioriada

18 czerwca br. w Hali Sportowej SCSiR odbyła się kolejna , druga, Swarzędzka Senioriada (ze względów pogodowychprzeniesionaz22maja).

Tym razem aura w pełni dopisała, dzień był piękny, ciepływięcbawiliśmy się świetnie. W programie byłybiegi, Nornic Walking, gimnastyka na trawie, konkurencje sportoweiwystępyartystyczne.

Impreza rozpoczęła się kolorowym, wesołym marszem uczestników na tereny Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, gdzie przywitał wszystkich burmistrz Tomasz Zwoliński, a jeden z seniorów zapalił olimpijski

znicz. Sportową część otworzyła wspólna rozgrzewka i taniec Jerusalem. Potem chętni seniorzy uczestniczyli w konkurencjachsportowych,bawiącsięznakomicie. Po zmaganiach na stadionie wszyscy przenieśli się do Hali, gdzie była część artystyczna. Wystąpił Zespół Regionalny Olszyna pięknie spiewając, pełen dynamiki taneczny zespół Senioritki i zespół Zakręcone bawiąc i kręcąc Wodzirej imprezy dbał, by uczestnicy dobrze się bawili, placek i kawa wspierały nasze siły a wszystkim dopisywał doskonały nastrój. Na zakończenie Senioriady otrzymaliśmy w prezencie kolorowy worek sportowy (do wyboruniebieski,zielonylubżółty,wkolorachimprezy). (dw.)

Akademia Reissa ponownie zwycięża w Turnieju o

Swarzędz na jeden dzień zmienił się w piłkarską stolicę Polski dla 10-latków -Akademia Reissa ponownie zwycięża! 15 czerwca 2024 roku na murawie Stadionu Miejskiego rozegrano XVIII edycję Turnieju o Złoty Strug im.JerzegoBociana.

12drużynpodzielonychna dwiegrupywalczyłoo miano najlepszej. Emocje sięgały zenitu, a każdy mecz dostarczał widowiskowych akcji i pięknych bramek. Nie obyłosiębezzaciętychpojedynkówiłezradości.

Ostatecznie puchar nad głowę unosiła ponownie Akademia Piłkarska Reissa, powtarzając sukces z zeszłego roku. Podopieczni trenera Jędrzeja Nawrockiego w finale pokonali KKS Lech Poznań 2:0, a decydujące bramki zdobyłFranciszekNowak.

Brązowe medale wywalczyli zawodnicy LPFA Poznań, którzy w meczu o 3. miejsce okazali się lepsi od Kotwicy Kórnik. Gospodarze, Unia Swarzędz, uplasowali sięna4.miejscu.

Indywidualnewyróżnieniaotrzymali:

ź MVP:WojciechJanowicz(KKSLechPoznań)

ź Najlepszy bramkarz: Filip Rewers (Akademia Piłkarska Reissa)

ź Królstrzelców:StefanWoźniak(KKSLechPoznań)

Złoty Strug

W turnieju wzięły udział: Akademia Piłkarska Reissa, KKS Lech Poznań, LPFA Poznań, Kotwica Kórnik, LPFA Swarzędz, Meblorz Swarzędz, Mieszko Gniezno, Lider Swarzędz, Korona Zakrzewo, Piast Kobylnica oraz dwiedrużynyAkademiiUniiSwarzędz.

Patronat honorowy nad Turniejem objął Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek, a puchary ufundował Marszałek Województwa Wielkopolskie Marek Woźniak. Zadanie wspierał Powiat Poznański.

(red., fot. Maxymilian Szcześniak (Fotografia Remik Błachnio)

Swarzędzanki zdobyły tytuł II-Vice Mistrza Polski!

W pierwszy weekend czerwca w XXV Mistrzostwach PolskiorganizowanychprzezStowarzyszenieMażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich swarzędzanki zdobyłytytułII-ViceMistrzaPolski. XXV Mistrzostwa Polski organizowane były w dniach 31 maja – 2 czerwca w Hali Azoty w KędzierzynieKoźlu. W zawodach organizowanych przez Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich brały również udział młode swarzędzanki, które debiutowaływimprezietejrangi.

W trzydniowych zmaganiach w Hali Azoty wzięło udział 1890 zawodników z 92 zespołów, z 116 trenerami na czele. Swarzędzanki trenujące na co dzień w Rebelia Cheer, w składzie Zuzanna Hoffmann, Maria Wojtasz, Małgorzata Blij, Zuzanna Jokiel i Maja Jankowiak zdobyły tytuł II-Vice Mistrz Polski w kategorii miniformacja pom pomseniorki.

Serdecznie gratulujemy sukcesu, tym bardziej, że dziewczyny konkurowały z bardziej znanymi i doświadczonymizespołamisportowymi.

Redaktor wydania: Adam Choryński gazeta lokalna || portal mieszkańców

e-mail: redakcja@swarzedz24.pl, www.swarzedz24.pl

Darmowe ogłoszenia drobne zamówisz na www.swarzedz24.pl Ogłoszenia są widoczne w gazecie i na portalu swarzedz24.pl Zamów: 81 74 318; 0698 622 192

Liderowy Dzień Sportu

6 czerwca 2024 r. w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu odbył się Dzień Lidera połączony z tradycyjnym zakończeniem sezonu. Sezonu bardzo, bardzo udanego: cztery półfinały Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach Polskiego Związku Koszykówki i dodatkowo dwa Finały MP U17K i U15K. Seniorki rozegrały dobry sezon w 1LK, a przede wszystkim co najważniejsze widać postępyirozwójwszystkichtrenującychdzieci.

Swoją obecnością jak co roku zaszczycił nas Marian Szkudlarek – Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, którychwaliłnasząsekcjęzaosiąganesukcesy. Impreza współfinansowana była przez Powiat Poznański, a jego przedstawicielem był radny Remigiusz Błachnio.

Na wszystkie dzieci trenujące w naszych trzech sekcjach obecnych na Dniu Lidera czekało mnóstwo atrakcji: dmuchańce, popcorn, lody, loteria, licytacje, słodkościiLideroweupominki.

Nasze najlepsze drużyny otrzymały medale za osiągniętesukcesy:

ź Juniorki Starsze U19K III m. w Wielkopolsce i XI m. w Polsce

ź JuniorkiU17KIIm.wWielkopolsceiVIIIm.wMP

ź KadetkiU15KIIIm.wWielkopolsceiVIIw wMP

ź Młodziczki Starsze U13K II m. w Wielkopolsce i X m. w Polsce

ź KadetkiMłodszeIm.wWielkopolsce.

Uhonorowanych także zostało aż 28 zawodniczek i zawodników za zdobyte 100, 500 i 1000 pkt w barwach Lidera. Pierwsze wyróżnienie otrzymała Antonina Maj, która jest pierwszą w naszej historii zawodniczką, która rzuciła3000pkt.wnaszychbarwach.

Oficjalne podziękowania przekazane zostały lub zostaną wszystkim partnerom, którzy wspierają sekcję koszykówki Lidera, a wiadomo, że bez tego wsparcia funkcjonowanie sekcji i osiąganie sukcesów nie byłoby możliwe.

Marcin Madanowski

Zakończenie sezonu Wielkopolskiego Związku Koszykówki

W sobotę 22 czerwca 2024 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyło się uroczyste zakończenie sezonu Wielkopolskiego Związku Koszykówki. Sezonu bardzoudanego,wktórymwielkopolskiezespołyzdobyły aż8medalii16razygraływFinałachMistrzostwPolski. Z dumą możemy powiedzieć, że z siedmiu młodzieżowych żeńskich kategorii aż w sześciu zespoły Lider Biofarm Swarzędz znalazły się na podium – jest to najlepszy wynik ze wszystkich żeńskich klubów w Wielkopolsce i pierwszy taki wynik swarzędzkiego klubu w historii. Wynik ten pokazuje jak dobrą pracę wykonują trenerzy, jak zdolna młodzież trenuje w Swarzędzu Dodać trzeba, że we wszystkich czterech kategoriach młodzieżowych PZKosz Lider grał w półfinałach Mistrzostw Polski – jako jeden z czterech klubów w Polsce, oprócz MUKS Poznań, AZS Gorzów i GTK Gdynia. Do tego dwa zespołyJuniorkiiKadetkizagraływFinałachMP.

WynikiwWielkopolsceprzestawiająsięnastępująco:

ź JuniorkiStarszeU19K+półfinałMP–trenerTomaszEichert,

ź Juniorki U17K + VIII m. w MP Polski Związek Koszykówki –trenerTomaszEichert,

ź JuniorkiMłodszeU16K –trenerTomaszEichert,

ź Kadetki U15K + VII m. w MP PZKosz – trener Andrzej Śniadek,

ź KadetkiMłodszeU14K–trenerAndrzejŚniadek,

ź Młodziczki Starsze U13K + półfinał MP – trener Marta Urbaniak.

Marcin Madanowski

ZAKŁAD POGRZEBOWY

Zdzisław Czuba

62-020 Swarzędz, ul. Słowackiego 39 Biuro czynne do godz. 17.00

Tel. 61 817 35 71, 604 810 204 (24 h)

Trumny-cenaod650zł urny krzyże chłodnia ubieraniezwłok przewózzwłok stypa trąbka wieńce przewózksiędza - -- --

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW

Wypłata zasiłku z ZUS wraz z rozliczeniem pogrzebu Konkurencyjne ceny

Kino i śniadania pod chmurką

Ośrodek Kultury w Swarzędzu przygotował coś dla miłośników kina i letnich wieczorów – Swarzędzkie Kino Letnie.

W lipcu i sierpniu zaplanowane zostały seanse filmowe Swarzędzkiego Kina Letniego, gdzie na dużym ekranie będzie można zobaczyć znane i lubiane produkcje. Seanse będą się odbywać na terenie przy „Barrio” (ul. Kosynierów 1 w Swarzędzu) Start projekcji o godzinie 21:30 Organizator zapewniawidzomleżaki,chętnimogąprzynieśćswojekoce.

RepertuarSwarzędzkiegoKinaLetniego:

ź 5lipca„Seksmisja”

ź 19lipca„DaddyCool”

ź 2sierpnia„Dobrzesiękłamiewmiłymtowarzystwie”

ź 16sierpnia„Sicario”

ź 30sierpnia„Czymchatabogata”

Ważne informacje: miejsce: „Barrio”, ul. Kosynierów 1, Swarzędz,godzinaseansów:21:30,wstępwolny

Oprócz Kina Letniego Ośrodek Kultury w Swarzędzu wraz z Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu zapraszają na początek dnia pełen zabawy i relaksu. Mowa o „Śniadaniu na trawie”, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w parku przy Ośrodku Kultury (ul. Poznańska 14, wejście od ul. Jesionowej). Wstęp jest wolny, planowane zakończenie imprezy o godzinie 12:00.

Zainteresowaniwydarzeniempowinnimiećswojekocei kosze piknikowe. Na miejscu czekać będą: śniadaniowe przekąski od HUBO, warsztaty slime z Laboraki, energetyczne tańce z Keepfit, malowanie buziek z Maxi Fun. „Śniadania na trawie” odbędą się6i22lipcaoraz3,17i31sierpnia.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.