Page 1

ISSN 1641-036X

Ze swarzędzkiej komunikacji korzystamy wszyscy. Bardzo rzadko słyszymy narzekania na jej funkcjonowanie. Systematycznie zwiększa się liczba linii autobusowych. Ceny od kliku lat nie były podwyższane, a na dodatek systematycznie zwiększa się liczba osób uprawnionych do bezpłatnego korzystania. Funkcjonowanie komunikacji było rozważane na ostatnich posiedzeniach Komisji Gospodarki i Komisji Budżetu Rady Miejskiej. D l a t e g o t e ż s ą d z i m y, z e w a r t o P a ń s t w u zaprezentować kilka informacji dotyczących naszej komunikacji. Na terenie gminy mamy 15 linii autobusowych, z czego 6 łączy gminę z Poznaniem. ź Długość tras – 347 km, w tym 110 w Swarzędzu / 156 na

na terenach wiejskich. ź Koszty funkcjonowania komunikacji SPK - brutto – 12471,9 tys. zł ź Źródła pokrycia kosztów: - Wpływy z biletów i inne – 3.420,1 tys. zł - Dopłaty z budżetu – 9.051,8 tys. zł (w tym dotacja z innych gmin 159,2 tys. zł) ź ź ź ź ź ź

Tabor komunikacji swarzędzkiej Autobusy 10 metrowe – 2 pojazdy ISUZU CITIBUS - rok produkcji 2016, zakupione (leasing) w 2017 roku Autobusy 12 metrowe – 15 pojazdów, w tym 4 autobusy SOLARIS URBINO 12 Hybrid - rok produkcji 2017 Autobusy 15 metrowe – 8 pojazdów, Autobusy 18 metrowe – 8 pojazdów, Średni wiek taboru to ponad 10 lat, przy czym 16 z 33 autobusów jest użytkowanych 10 lub więcej lat Na jednej zmianie w godzinach szczytu na liniach kursuje łącznie 20 autobusów

ROK ZAŁOŻENIA 1972

Przystanki i dworce Liczba przystanków na terenie Gminy – 189 Na terenach wiejskich – 129 Przystanki wykorzystywane na terenie innych gmin: - 5 na terenie Gminy Kleszczewo - 3 na terenie Gminy - 24 w mieście Poznaniu c.d. na str. 4 ź ź ź


Oferuje: - naprawę i renowację biżuterii - naprawa również na poczekaniu!!! - duży wybór medalików i pamiątek komunijnych Czynne od 11.00 - 17.00

CUKIERNIA Kobylnica ul.Poznańska 137 tel. 61 81500 63

ciasta torty artykuły spożywcze Godziny otwarcia: pon.-sob. 6.00-18.00 niedz. i święta 9.00-1400

www.cukierniahoffmann.pl Zapraszamy do sklepu firmowego Swarzędz, ul.Zamkowa 15

Zapraszamy pn.- pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-14.00


STUDIOOPTIC TWÓJ OPTYK I OKULISTA Oferujemy:

1

zł - badanie wzroku dzieci i dorosłych BADANIE - duży wybór opraw WZROKU OPRAWA - szkła z antyrefleksem od 90 zł + SZKŁA (para) - szkła progresywne od 290 zł zł (para) - okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją

89

PROMOCJA

Soczewki z antyrefleksem - 50% Badania przeprowadza lekarz okulista Hanna Waliszewska oraz wykwalifikowani optometryści Zapraszamy: pon.-pt. 10.00-18.00 sobota 10.00 - 13.00

Swarzędz,ul. Cieszkowskiego 6 (przy dużym krześle)

Tel. 887 795 599 Swarzędz, Os. Działyńskiego 1i (naprzeciw kościoła)

Tel. 612 242 191

Tel. +48 696 253 171


62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1 Tel. 61 427 46 16; 603 19 82 95

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE 24 h


Kazimierz Mielczarek

Naprawa dachów, obróbki, konserwacja Drobne prace budowlane Sprzątanie garaży, strychów, piwnic Wycinka drzew

62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1 Tel. 61 427 46 16; 603 19 82 95

Kazimierz Mielczarek


www.kwant-lekarze.pl

[ [ [ [ Chirurgia dziecięca [ Diabetologia

Czynne: pon. - pt. 8.00-20.00 Ul.Tysiąclecia 20 A, Swarzędz Tel. 61 8175 427, kom. 605 319 677


i prywatnie

pon., wt., czw 14.00-20.00; śr., pt. 10.00-13.00

środa 14.00-20.00


specjalista chirurg

Poniedziałek od godz. 16.00 - 17.00

Kostrzyn, Ośrodek Zdrowia Środy 14.00-17.15 Poznań, ul.Niezłomnych 1 (obok Teatru Muzycznego Poniedziałki 14.00-16.00 Tel. 601 764 330)

GABINET LEKARSKI ORTOPEDYCZNY

przyjmuje: wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.00


13 czerwca b.r. Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał zarządzenie zastępcze w sprawia nadania osiedlu Dąbrowszczaków, położonemu w miejscowości Swarzędz, nazwy Szarych Szeregów. D e c y z j ę Wo j e w o d a p o d j ą ł zgodnie z dyspozycją ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego mówiącą, że nazwy u l i c , d r ó g , m o s t ó w, p l a c ó w upamiętniające osoby, organizacje wydarzenia oraz daty symbolizujące komunizm powinny być zmienione w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie tej ustawy. Rada Miejska w Swarzędzu nie dokonała zmiany nazwy Osiedla Dąbrowszczaków. Wydając zarządzenie zastępcze Wojewoda Wielkopolski kierował się opinią Instytutu Pamięci Narodowej, że "nazwa osiedla Dąbrowszczaków w miejscowości Swarzędz upamiętnia organizację symbolizującą komunizm w rozumieniu art. 1. ust. 1 tej ustawy".

Wojewoda Wielkopolski oparł swoją decyzję o notę historyczną przedstawioną przez Instytut Pamięci Narodowej, w której czytamy: ",,»Dąbrowszczacy(( to pojęcie odnoszące się do komunistów i innych ochotników (przede wszystkim narodowości polskiej)członków XIII Brygady Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrowskiego w czasie wojny domowej i sowieckiej interwencji w Hiszpanii w latach 1936-1939. Pojęcie to niekiedy rozszerzane jest także na innych uczestników wojny w Hiszpanii narodowości polskiej. Byli realizatorami polityki stalinowskiej na Półwyspie Iberyjskim, Ze względów propagandowych wykorzystali jako patrona Jarosława Dąbrowskiego, od lat nieżyjącego zasłużonego polskiego dowódcę, członka Komitetu Centralnego Narodowego, przekształconego w Rząd Narodowy w okresie Powstania Styczniowego, emigranta we Francji, który, po klęsce w wojnie z Prusami w roku 1871, stanął na czele wojsk tzw. Komuny Paryskiej i zginął na barykadach w Paryżu. . .. W

latach wojny jako tzw. »hiszpanie« stali się zapleczem kadrowym dla powstających w centralnej Polsce oddziałów komunistycznej Gwardii Ludowej PPR. Jej pierwszym dowódcą był »Hiszpan«, przeszkolony w ZSRS dywersant Bolesław Mołojec - jeden z dowódców Brygady im. Dąbrowskiego w 1938 r. Jako »dąbrowszczacy« stali się częścią propagandowego mitu w okresie PRL, głoszącego, iż komuniści w różnych krajach świata walczyli o wyzwolenie »narodowe i społeczne«, przy pełnym przemilczeniu ich dążeń do rozszerzenia systemu stalinowskiego i zasięgu totalitamego ZSRS na inne kraje Europy ( ... ).W świetle przytoczonych faktów historycznych nie ulega kwestii, iż nazwa osiedla Dąbrowszczaków upamiętnia organizację symbolizującą komunizm. Uzasadnienie przedstawione w opinii IPN wielu historyków uważa za co najmniej wyjątkowo dyskusyjne. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Większym problemem jest fakt, że Wojewoda Wielkopolski i jego służby nie sprawdziły jakich Dąbrowszczaków upamiętnia nazwa swarzędzkiego osiedla. 15 lipca 1976 roku wbudowano akt erekcyjny pod budowę swarzędzkich osiedli mieszkaniowych: Czwartaków, Kościuszkowców i Dąbrowszczaków. Osiedle Dąbrowszczaków nazwane zostało dla upamiętnienia żołnierzy II Dywizji Piechoty I Armii Wojska Polskiego, której szlak bojowy zaczął się na rzece Oka, a kończył na Łabie. Podejmując decyzję w takiej sprawach jak zmiana nazwy osiedla, na którym mieszkają tysiące ludzi, służby Wojewody powinny dokładnie sprawdzić kogo upamiętnia nazwa, a nie śmiem przypuszczać, że nie wiedzieli, że mogą być także inni Dąbrowszczacy. Na marginesie. Warto bronić także honoru Dąbrowszczaków walczących w wojnie domowej w Hiszpanii po stronie prawowitych władz wybranych w 1936 w demokratycznych wyborach. Przeciwstawili się oni faszystowskiej rebelii gen. Franco w y w o ł a n e j s y g n a ł e m z C e u t y, hiszpańskiej kolonii w Afryce. Wśród walczących tam, w przeważającej większości byli polscy górnicy mieszkający we Francji, którzy pierwsi przeciwstawili się faszystowskiej rebelii w Europie. Prędzej można nazwać tych żołnierzy "żołnierzami tragicznymi", a nie propagatorami stalinizmu. Trzeba mieć nadzieję, że Rada

Miejska w Swarzędzu upoważni burmistrza do odwołania się od zarządzenia zastępczego Wojewody Wielkopolskiego. Uwagę trzeba zwrócić również na aspekt praktyczny zmiany, Wiele problemów mogą mieć mieszkańcy, osoby prowadzące niewielką działalność. Mamy nadzieję, że Wojewoda Wielkopolski naprawi swój oczywisty błąd i nazwa osiedla pozostanie bez zmiany ku zadowoleniu jego mieszkańców.

Oświadczenie burmistrza miasta u Gminy Swarzędz Mariana Szkudlarka

D n i a 1 3 c z e r w c a 2 0 1 8 r. Wojewoda Wielkopolski wydał zarządzenia zastępcze w sprawie nazwy osiedla Dąbrowszczaków nadając mu nazwę Szarych Szeregów oraz ulicy Jakuba Przybylskiego nadając jej nazwę ks. Józefa Tischnera. Jako podstawę prawną Wojewoda wskazał ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r, o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Bezpośrednim skutkiem wskazanych zmian nazwy ulicy i osiedla będzie konieczność dokonania przez Mieszkańców wielu zmian administracyjno-formalnych, Niezależnie od argumentów prawnych, ale - przede wszystkim - aby nie narażać Mieszkańców na ponoszenie dodatkowych kosztów takich jak, na przykład, koszty wymiany tabliczek oznaczających posesje, wymiany szyldów, wizytówek, koszty zmiany ogłoszeń itp. zamierzam na te zarządzenia Wojewody złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z wyrazami szacunku, Marian Szkudarek


str.11


Ireneusz Szpot z Filarem Biznesu 2018 Wielkopolski Klub Kapitału, jedna z najstarszych organizacji zrzeszających ludzi biznesu w Wielkopolsce obchodzi 25-lecie działalności. Z tej okazji W Novotel Poznań Malta odbyła się uroczysta Gala z udziałem ponad 200 osób. Wśród kilkunastu osób wyróżnionych podczas Gali znalazł się Ireneusz Szpot – Prezes Zarządu Szpot Sp. z o.o., od niemal 30 lat kierujący tą znaną i uznaną poznańsko – swarzędzką firmą zajmującą się sprzedażą oraz autoryzowanym serwisem aż 7 marek samochodów . W uznaniu zasług za szczególny rozwój gospodarczy regionu otrzymał Wielkopolski Filar Biznesu 2018 .

LII sesja Rady Miejskiej


Fot W. Buczyński

poleca Klientom duży wybór roślin letnich


Tel. 61 817 29 59, 601 716 313

sobota 13.00-21.00, niedziela 13.00-18.00

Pn - pt - 7.30 - 19.00


S.C.

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33 tel. 61 818 99 02, 501 477 960 tel./fax 61 817 89 20 www.budren.pl e-mail; budrensc@wp.p

Okna Parapety Drzwi wewnętrzne, zewnętrzne Rolety Roletki materiałowe Bramy garażowe


Tel./fax 61 817 34 50, e-mail: fonsstempel2@o2.pl

Pon.- pt. 8.00-18.00

No i mamy wakacje. Zaczął się lipiec. Za nami czerwcowe upały. W tym czasie życie polityczne wycisza się. Politycy przed czekającą ich jesienną kampanią wyborczą w wyborach samorządowych usiłują wypocząć. Trochę problemów mają media, gdyż trudno w tym czasie znaleźć interesujące czytelników materiały, które spowodują, że będą oni sięgać do gazet. Dlatego też w tym czasie pojawiają się rewelacje o ukrytych skarbach, "złotych pociągach", czy potworach z jeziora Loch Ness. My w Swarzędzu nie mamy tego problemu. Zadbał o to Wojewoda Wielkopolski wydając zarządzenie zastępcze zmieniające nazwę osiedla Dąbrowszczaków i ulicy Jakuba Przybylskiego w Swarzędzu. Nie podaję w tej chwili ustalonych przez wojewodę nowych patronów ulic, gdyż uważam, że w pełni zasługują na upamiętnienie i mam nadzieję, że najbliższym czasie nazwy te otrzymają ulice lub obiekty o dużym znaczeniu dla naszego miasta. Jestem zdecydowanie przeciwny zmianie wprowadzanej zarządzeniem wojewody. Przemawiają za tym względy historyczne i praktyczne. Tak, także względy historyczne. Patronem osiedla Dąbrowszczaków są żołnierze II Dywizji Piechoty I Armii Wojska Polskiego walczący z okupantem hitlerowskim na szlaku bojowym od Sielc i Oki do Łaby, a nie żołnierze XIII Brygady Międzynarodowej walczący w wojnie domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939. Warto tutaj przypomnieć, że po wyborach 1 czerwca 1936 roku w Hiszpanii został wybrany demokratyczny rząd. Przeciwstawili mu się rebelianci, na czele których stanął gen. Franco. W ten sposób rozpoczęła się krwawa trzyletnia wojna domowa, Po stronie legalnych władz walczyła brygada międzynarodowa w skład której weszło wielu polskich górników mieszkających we Francji. Wbrew temu, co głoszą niechętni brygadom prawicowi historycy i publicyści, w skład brygad nie wchodzili tylko komuniści. Byli wśród nich socjaliści, anarchiści, socjaldemokraci, a nawet liberałowie. Wszystkich łączył jeden wspólny mianownik: byli antyfaszystami, Wśród nich byli też Polacy, którzy weszli w skład Batalionu, a później brygady im. Jarosława Dąbrowskiego. Nazwano ich "Dąbrowszczakami". Dlatego też uważam, że nawet wtedy, gdyby nazwa osiedla ich upamiętniała, należałoby zatrzymać nazwę, gdyż byli to pierwsi żołnierze przeciwstawiający się faszystom w Europie. Jak wygląda sprawa patrona ul. Jakuba Przybylskiego? Także w tym przypadku sprawa jest niejednoznaczna i trudno negatywnie oceniać działalność

sob. nieczynne

mistrz optyk

y

m sza

ra

p Za

Jakuba Przybylskiego. Z zawodu był ślusarzem, działaczem Filmrobotniczego o Swarzędzu dostępnyKolejarzy. w sieci ruchu - Związku Zawodowego Był członkiem PPS Lewicy, a następnie działał w KPP W okresie okupacji hitlerowskiej prowadził działalność podziemną, inspirował pracę dywersyjno-sabotażową w poznańskich zakładach. Za tę działalność został w kwietniu 1943 roku aresztowany przez gestapo. Po ciężkim śledztwie był więziony w forcie VII Cytadeli, a następnie w obozie w Żabikowie. 13. VII. 1944 razem z grupą jedenastu działaczy kierownictwa PPR został przez Niemców rozstrzelany. Czy taka sylwetka nie zasługuje na upamiętnienie nazwą ulicy? Wróćmy do decyzji wojewody. Wydając zarządzenie zastępcze w sprawie zmiany nazwy osiedla Dąbrowszczaków i ulicy Przybylskiego. Wojewoda kierował się zaleceniami ustawy i załącznikiem przygotowanym przez Instytut Pamięci Narodowej, wskazującym nazwy, które na mocy ustawy mają zostać zmienione. Mam nadzieję, że swarzędzka dyskusja spowoduje, że wykazowi temu przyjrzą się niezależni historycy i zostanie on uaktualniony, a tym samym zniknie problem wywołujący olbrzymie niezadowolenie społeczne. I jeszcze jedno. Mieszkańcy nie ponoszą kosztów związanych ze zmiana dokumentów. Zmienione muszą być jednak szyldy i zapisy w rożnego typu dokumentach. Ich zmiana to nie tylko pieniądze, ale także czas bezpowrotnie stracony. Piotr Choryński

"Informator SWarzędzki" 2018 nr 7 - Lipiec  

Informator Swarzędzki, miesięcznik, media, samorząd, prasa lokalna

"Informator SWarzędzki" 2018 nr 7 - Lipiec  

Informator Swarzędzki, miesięcznik, media, samorząd, prasa lokalna

Advertisement