"Informator Swarzędzki" 2019 nr 4 - Kwiecień

Page 1

ISSN 1641-036X

Piotr Choryński Foto

Piotr Choryński Foto


CUKIERNIA Kobylnica ul.Poznańska 137 tel. 61 81500 63

ciasta torty artykuły spożywcze Godziny otwarcia: pon.-sob. 6.00-18.00 niedz. i święta 9.00-1400

www.cukierniahoffmann.pl Zapraszamy do sklepu firmowego Swarzędz, ul.Zamkowa 15

Zapraszamy pn.- pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-14.00


Dokończenie na s. 5


62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1 Tel. 61 427 46 16; 603 19 82 95Zapraszamy na wystawę a Kazimierz Mielczarek

Naprawa dachów, obróbki, konserwacja Drobne prace budowlane Sprzątanie garaży, strychów, piwnic Wycinka drzew

62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1 Tel. 61 427 46 16; 603 19 82 95

Od czwartku, 14 marca, w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki można oglądać wystawę poświęconą rzemiosłu stolarskiemu. Wystawa składa się z dwóch zasadniczych części kolekcji starych narzędzi stolarskich ze zbiorów Zbigniewa Staniszewskiego oraz prac wykonanych przez twórców w Kazimierz Mielczarek drewnie. Na otwarciu wystawy o swojej kolekcji narzędzi opowiedział Zbigniew Staniszewski. Natomiast temat prac wykonanych techniką intarsji przybliżył Jan Kułakowski instruktor warsztatów odbywających się przy Ośrodku Kultury. Jeśli chcecie Państwo zobaczyć wystawę musicie się pospieszyć, gdyż można ją oglądać do 7 kwietnia. Czuba

ZAKŁAD POGRZEBOWY Zdzisław

62-020 Swarzędz, ul. Słowackiego 39 Biuro czynne do godz. 17.00

Tel. 61 817 35 71, 604 810 204 (24 h)

KOMPLEKSOWA POGRZEBÓW - chłodnia Trumny - cena od 650ORGANIZACJA zł - urny - krzyże Wypłata zasiłku z ZUS Tel. +48 696 253 171 ubieranie zwłok przewóz zwłok stypa wraz z rozliczeniem pogrzebu - trąbka wieńce przewóz księdza Konkurencyjne ceny

poleca Klientom duży wybór roślin wiosennych m.in.bratków i hortensji

SPRZEDAM dobrze prosperującą zielarnię medyczną ARNIKA w Swarzędzu Os. Dąbrowszczaków 8/8 (Manhattan)

Tel. 510 28 55 42


Kwiecień

GABINET LEKARSKI ORTOPEDYCZNY

przyjmuje: wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.00


Wszystkim Pacjentom życzę zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

Kostrzyn, Ośrodek Zdrowia Środy 14.00-17.15 Poznań, ul.Niezłomnych 1 (obok Teatru Muzycznego Poniedziałki 14.00-16.00 Tel. 601 764 330)

Bonifikaty przy przekształceniu wieczystego użytkowania Na początku tego roku w życie weszła ustawa, która przekształca użytkowanie wieczyste we własność. Dotyczy to wyłącznie gruntów pod domami jednorodzinnymi lub budynkami wielorodzinnymi - należących do skarbu państwa, ale też miejskich. Właściciele takich gruntów muszą ponieść tzw. opłatę przekształceniową - przez 20 lat płacić tyle, ile wyniosła stawka opłaty za użytkowanie wieczyste z końca 2018 roku. Można również uiścić jednorazową opłatę przekształceniową> jej wysokość uzależniona jest od roku, w którym opłata przekształceniowa jest wniesiona. Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę przyznającą ulgę 60% w wysokości opłaty, jeśli zostanie ona wniesiona w pierwszym roku. Jest to ulga minimalna przewidziana ustawą. Jej wysokość wyniesie: ź 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie ź 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu ź 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu ź 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu ź 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu Warto dodać, że samorządy uzyskały możliwość ustalenia wysokości ulgi w opłacie samodzielnie. Wiele samorządów skorzystało z tej możliwości i przyznało ulgę w wysokości 98% w Warszawie, 95% w Gdańsku, 90% we Wrocławiu czy 75 % w Poznaniu. Z tej możliwości niestety nie skorzystał samorząd swarzędzki. oczywiście nie chodzi o ulgę niemal 100 procentową, ale wszyscy mieszkańcy liczyli przynajmniej na taką zniżkę w wykupie jaką otrzymali mieszkańcy Poznania. Niestety...

Wznowiono nabór wniosków do programu „Czyste powietrze” Jak już informowaliśmy na naszych lamach i na portalu wznowiono nabór wniosków do programu „Czyste powietrze”. „Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych, osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego, jak również do osób fizycznych, które posiadają prawo własności lub są współwłaścicielami wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą,z zastrzeżeniem, że lokal został wyodrębniony do 01.01.2019 r. Dla tych Beneficjentów maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji, będzie wyznaczanaw odniesieniu do wydzielonego lokalu mieszkalnego, a dla pozostałych – w odniesieniu do domu.Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).Maksymalna kwota dotacjikorzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztówmaksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. złpozostałe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia przekraczające kwotę dotacji mogą zostać dofinansowane w formie pożyczki minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł Więcej informacja na temat programu znajdziecie Państwo na stronie www.kampaniaczystepowietrze.pl


Kwiecień

[ [ [ [ Chirurgia dziecięca [ Diabetologia

swarzedz24.pl Port@l Swarzędza

Czynne: pon. - pt. 8.00-20.00 Ul.Tysiąclecia 20 A, Swarzędz Tel. 61 8175 427, kom. 605 319 677

Gabinet Lekarski Lek. Janusz Zimnowłodzki specjalista chirurg Gabinet „Panaceum” - Os. Kościuszkowców 23 c

Tel. 61 679 11 77

Badania USG tarczycy, jamy brzusznej Badania i usługi chirurgiczne

Poniedziałek od godz. 16.00 do 17.00

ISSN 1641-036X

Zamów: 81 74 318; 0698 622 192 9 771641 036000


e-PUAP - co to jest i do czego służy? Informatyzacja państwa, a przede wszystkim to co interesuje przeciętnego obywatela postępuję w Polsce wolno, ale jednak pojawiają się pierwsze jaskółki zmian. Ważnym krokiem miało być wprowadzenie e-dowodow osobistych z montowanym chipem umożliwiającym ułatwienie kontaktów z administracją publiczna i np. także odprawę na lotniskach. Pierwsza partia nowych dowodów okazała się wybrakowana, gdyż nie wgrały się dodane do umieszczonego w dowodzie chipu . Pewne zmiany w podejściu do informatyzacji obsługi klientów są jednak już widoczne. Elementem niezbędnym dla wejścia w system informatycznych kontaktów z administracją, ZUS-em, w przyszłości służbą zdrowia jest posiadanie e-PUAP-u. W tym numerze "Informatora" przybliżymy najważniejsze informacje na temat e_PUAP-u czyli elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, a w następnych kolejne elementy systemu mającego ułatwić życie przeciętnemu obywatelowi.

Co to jest e-PUAP? ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, która umożliwia komunikację obywateli i przedsiębiorców z podmiotami publicznymi. Pozwala również komunikować się podmiotom administracji publicznej pomiędzy sobą. Platforma e P U A P udostępnia obywatelom i przedsiębiorcom usługi w zakresie komunikacji elektronicznej z administracją publiczną. Dzięki ePUAP podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne mogą bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej, nie muszą budować własnego systemu informatycznego. Korzyści z ePUAP mają nie tylko osoby indywidualne, ale także przedsiębiorcy. Mogą konto w jednym systemie wykorzystać do komunikacji z wieloma podmiotami w wielu sprawach. Dostęp do usług świadczonych przez platformę ePUAP nie ma ograniczeń geograficznych - z platformy może skorzystać każdy użytkownik, który ma dostęp do Internetu i może elektronicznie potwierdzić swoją tożsamość.

Korzystanie z e-PUAP - profil zaufany Żeby skorzystać z platformy ePUAP, trzeba założyć profil zaufany. Profil zaufany umożliwia potwierdzenie tożsamości jego posiadacza w usługach publicznych w internecie. Pozwala też podpisywać pisma w postaci elektronicznej kierowane do podmiotów publicznych. Podpis potwierdzony profilem zaufanym podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny. Szerzej na temat profilu zaufanego i jego zakładania w numerze majowym.

Co załatwisz dzięki e-PUAP? Dzięki ePUAP, nie wychodząc z domu, można załatwić m.in. następujące sprawy: ź wysłać pismo ogólne do podmiotu publicznego, ź złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), ź zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, ź złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, ź złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, ź złożyć wniosek wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, ź złożyć zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie, ź złożyć zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, ź składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZU S i U S, ź zgłosić wniosek o rejestrację działalności gospodarczej, ź załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym, ź składać wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów, ź uwierzytelnić dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych, ź złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej, ź złożyć wniosek o rejestrację w Katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych, itp.

Zadania serwisu EPUAP Platforma ePUAP jest systemem uniwersalnym i tak pomyślanym, aby umożliwiać dodawanie kolejnych usług usprawniających obsługę obywateli i przedsiębiorstw. Usługi mogą rozwijać zarówno samorządy dla potrzeb lokalnych społeczności (tzw. usługi lokalne) jak i organy centralne, które budują usługi o zasięgu ogólnokrajowym (tzw. usługi centralne). Przykładem usługi centralnej jest możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty albo zawiadomienia o zbyciu pojazdu za pomocą dedykowanych dla tych zadań specjalnych formularzy. Usługą centralną uzupełniającą usługi dedykowane określonym zadaniom i często wykorzystywaną jest tzw. pismo ogólne do podmiotu publicznego. Usługa ta umożliwiaj skierowanie pisma do dowolnego podmiotu publicznego, który posiada konto na ePUAP w każdej sprawie, w której nie jest wymagany wzór dokumentu i dedykowany specjalny formularz lub droga elektroniczna nie jest dopuszczalna. Przykładem usługi lokalnej może być możliwość składania drogą elektroniczną deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Usługi te mogą być różne w różnych gminach, gdyż one ustalają sposób naliczania i wysokość opłat lokalnych.

ePUAP jest platformą, na której inne serwisy i rejestry udostępniają swoje usługi, wśród są m.in.: ź Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności ź PESEL ź Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców CEPiK Centralna Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych I na koniec najważniejsza informacja. Wszyscy, którzy nie mają jeszcze konta e-PUAP mogą je założyć na stronie internetowej www.epuap.gov.pl


Kwiecień

Od końca stycznia w sołectwach gminy Swarzędz odbywały się wybory sołtysów i rad sołeckich nowej kadencji (2018-2023). Osobami uprawnionymi do wyboru organów sołectw są stali mieszkańcy sołectw upoważnieni do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Swarzędzu z tytułu zamieszkania w sołectwie. Nowymi sołtysami i członkami rad sołeckich zostali. Bogucin Sołtys: Adam Borówczak Rada sołecka: Katarzyna Okupnik, Michał Sadowski, Alicja Staniszewska, Andrzej Kubicki, Agnieszka Stachowiak, Wojciech Matecki Garby Sołtys: Bogdan Krych Rada sołecka: Maria Nowomiejska, Leszek Staniewski, Eugeniusz Kucharski, Stefan Matuszczak, Aleksander Szaroleta, Agnieszka Struk Gortatowo Sołtys: Filip Molik Rada sołecka: Marcin Madanowski, Natalia KruszyńskaStajkowska, Małgorzata Księżopolska, Krzysztof Zuchniak Łukasz Kreideweiss, Bartosz Marciniak, Marta Konieczek Gruszczyn Sołtys: Barbara Czachura Rada sołecka: Marek Lis, Radosław Gajewski, Marcin Bura, Agnieszka Żerko, Monika Wardeńska , Bartłomiej Bielawiak, Alicja Jagielska Janikowo Dolne Sołtys: Marcela Koczorowska Rada sołecka:Renata Rumińska; Alicja Buśko; Anna Gajewska; Błażej Gajewski; Mieczysław Garasz Janikowo Górne Sołtys: Norbert Zgrabczyński Rada sołecka: Anna Madaj, Karolina Wawrzyniak, Karolina Słabuszewska, Tadeusz Zandecki Jasin Sołtys: Zdzisław Niemyt Rada sołecka: Violetta Liebthal, Krzysztof Szymanowski, Dawid Książkiewicz, Maria Drozda, Witold Garstka, Iwona Błażejczyk, Grzegorz Majchrzak

Rada sołecka: Beata Kawczyńska, Justyna Marcinkowska, Sandra Przespolewska, Justyna Przybylak, Janusz Wojciechowski. Łowęcin Sołtys: Bogumiła Kaczmarek Rada sołecka: Ryszard Matoga, Zygmunt Majchrzak, Marek Niemczal, Monika Drgas, Włodzimierz Nowak, Agata Ludwiczak Paczkowo Sołtys: Małgorzata Glabas-Gruszka Rada Sołecka: Aniela Strzelczyk, Ryszard Dyzma, Krzysztof Kowalski, Tomasz Plenzler, Jacek Bura, Urszula Krupka, Katarzyna Łada-Palczewska Puszczykowo Zaborze Sołtys: Krzysztof Nowak Rada sołecka: Ilona Nowak Ciesielska, Przemysław Zając, Jarosław Dudziak Rabowice Sołtys: Katarzyna Szaferska Rada sołecka: Łukasz Strzelczak, Jacek Strzelczak, Eleonora Niechciałkowska, Ewelina Kołek, Roland Kałużny, Mateusz Tyblewski, Małgorzata Gapińska Sarbinowo Sołtys: Hanna Andrzejewska Rada sołecka: Krzysztof Biernacki, Dariusz Broński, Marcin Fornalkiewicz, Dawid Frąckowiak, Renata Jędrzejczak, Agnieszka Jóźwiak, Piotr Ziętek. Sokolniki Gwiazdowskie Sołtys: Gabriela Iglińska Rada sołecka: Paweł Stawik, Aneta Tórz, Jacek Kociura, Maria Toboła , Małgorzata Foszcz Uzarzewo Sołtys: Adrian Suchomski Rada sołecka: Joanna Dudzińska, Paweł Furmaniak, Nina Karwowska, Konrad Kaszubowicz, Mieczysław Maciejewski i Monika Malicka. Wierzenica Sołtys: Maciej Doninikowski Rada sołecka: Ewelina Spychaj; Joanna Wala; Krzysztof Białas;Paweł Rajewicz; Marta Schulz

Karłowice Sołtys: Kamila Górecka Rada sołecka: Agnieszka Chruścicka, Elżbieta Paczyńska, Józef Pławski, Weronika Pomin.

Wierzonka Sołtys: Irena Prokop Rada sołecka: Bogdana Cywińska, Magdalena Szcześniak, Dariusz Nolberczak, Jadwiga Wojtasiak, Eugeniusz Lisiecki

Kobylnica Sołtys: Grażyna Orpińska Rada sołecka: Piotr Wantowski, Agnieszka Maciejowicz, Mariusz Wyskiel, Małgorzata Gąsiorowska, Przemysław Stachowiak, Artur Glapka, Piotr Kałużny

Zalasewo Sołtys: Adrian Senyk Rada sołecka: Bartosz Bryk, Jakub Rosa, Agnieszka Wolniewicz, Ewelina Bogacka, Emilia Wajnert, Piotr Nowakowski, Sabina Zielińska

Kruszewnia Sołtys: Małgorzata Markiewicz


DO ZOBACZENIA W DOMU


ych

Kwiecień

O wypaleniu zawodowym na spotkaniu nuczycieli 13 marca br. Biblioteka Pedagogiczna w Swarzędzu, we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w

Swarzędzu, zorganizowała spotkanie sieci współpracy nauczycieli na temat wypalenia zawodowego. Spotkanie podzielone było na dwie części: wykład i warsztaty. Prowadziły je panie psycholog z Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Swarzędzu – Danuta Lidzińska-Nowaczyk oraz Aneta Bartkowska. Prelegentki najpierw omówiły pojęcie oraz historię zjawiska. Następnie opisały źródła, przyczyny oraz objawy wypalenia zawodowego, będącego rekcją organizmu na stres związany z pracą w zawodach, w których jest ciągły kontakt z ludźmi i ich problemami, czyli m.in. pracą w zawodzie nauczyciela. W dalszej części prowadzące spotkanie scharakteryzowały etapy wypalenia zawodowego oraz jego destrukcyjne skutki. Dzięki przeprowadzonym warsztatom nauczyciele dowiedzieli się, jak rozpoznać wypalenie zawodowe i jak sobie z nim radzić, a także co można zrobić, by pracować, ale się nie wypalać. Spotkanie zakończyła dyskusja i wymiana poglądów między nauczycielami. Każdy uczestnik zapoznał się z przygotowaną fachową literaturą dotyczącą wypalenia zawodowego i stresu w pracy oraz otrzymał zestawienie bibliograficzne na ten temat.

Kornelia Choryńska

„Unia” wróciła do gry Pierwszy zespół Unii rozpoczął okres przygotowawczy na początku stycznia. Przez prawie dwa miesiące podopieczni Patryka Kniata rozegrali siedem meczów kontrolnych, z czego dwa wygrali, dwa zremisowali i trzy przegrali. Rywalizowali zarówno z przeciwnikami niżej notowanymi – np. z Turem Turek czy Liderem Swarzędz, jak i tymi z wyższej półki – np. rezerwami Lecha czy Sokołem Kleczew. W chwili pisania tego tekstu „niebiesko-biali” są już po dwóch spotkaniach ligowych. W pierwszym ulegli na wyjeździe Lubuszaninowi Trzcianka 1:2, a w drugim pokonali u siebie LKS Gołuchów. Kadra seniorów Unii wygląda nieco inaczej niż jesienią. Ze Swarzędza odeszło trzech zawodników: Jan Głuchowski (podczas rundy jesiennej), Jakub Dohnal (koniec kariery) oraz Daniel Brylewski. Jeśli chodzi o wzmocnienia, to klub dokonał trzech

transferów. Jako pierwszy Unitą został ogłoszony Gerard Pińczuk, którego wypożyczono z Warty Międzychód. Tuż przed startem rundy wiosennej oficjalnie piłkarzami SKS-u zostali dwaj młodzieżowi reprezentanci Białorusi Krasimir Kapau oraz A r t s i o m Mirayeuski. Jan Piechota (tekst i fot.)

Wyjątkowy Dzień Kobiet w Gruszczynie Tegoroczny Dzień Kobiet w sołectwie Gruszczyn był wyjątkowy Rada sołecka wspólnie z Grupą Bratnis – Ochrona zorganizowali w wiejskiej Świetlicy wyjątkową imprezę. Na spotkanie został zaproszony stand uper Wojtek Pięta, który rozbawił uczestników uroczystości opowiadaniem o zabawnych wydarzeniach, w których brał udział. Po występie na wszystkich czekała doskonała kawa i pyszne ciasta. Oczywiście nie zabrakło również prezentów i tradycyjnego kwiatka dla wszystkich pań. Wydarzenie mogło się odbyć dzięki sponsorom, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie. Należa do nich Halina i Marek Lis, Agata i Andrzej Bystry, Małgorzata i Leszek Sodoł, Barbara i Zenon Czachura, Mirosława i Bogusław Walkowiak, Małgorzata i Jerzy Jasińscy, Tomasz Jankowiak, Stefania i Norbert Styszyńscy, Sklep Wędkarski w Gruszczynie, Kosmetyka Estetyczna Angelika Grabianowska, Pomarańczarnia, Usługi Budowlano-Remontowe Wlkp. Za pomoc w przygotowaniu spotkania serdecznie

dziękujemy Józefie Jagniątkowskiej, Radosławowi Gajewskiemu, Mariuszowi Urbańczykowi.


Rozwód - Do jakiego sądu złożyć pozew? Jakie są koszty postępowania sądowego? Orzeczenie rozwodu jest możliwe w przypadku wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Decyzja o rozwodzie powinna być przemyślana, bowiem rozstrzygnięcie sądu jest ostateczne i nieodwracalne. Właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód jest Sąd Okręgowy, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym dalej zamieszkuje. W braku tej podstawy, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania małżonka pozwanego. Gdy miejsca zamieszkania pozwanego nie da się określić (np. jest nieznane), wówczas właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania powoda. Opłata od pozwu wynosi 600 zł. Kwota ta może ulec zmniejszeniu, jeżeli strony rozwiodą się bez orzekania o winie, sąd wówczas zwraca 300 zł. Koszty procesu wzrosną, gdy w jego toku konieczna będzie opinia biegłych dot. małoletnich dzieci, wywiad kuratora, bądź małżonkowie będą składać zażalenia na postanowienia wydawane w toku postępowania itp. W przypadku trudnej sytuacji materialnej, można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, w tym opłaty od pozwu oraz wyznaczenie

Modne strzyżenia Zabiegi odżywcze na włosy NOWOŚĆ: Zabieg pielęgnacyjny - polerowanie włosów w 6 krokach innowacyjną nasadką polerującą Szeroka gama zabiegów kosmetycznych Zdobienie paznokci

pełnomocnika z urzędu, co jednak wydłuży rozpoznanie sprawy. Do pozwu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej (600 zł), odpis aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia małol. dzieci oraz ewentualnie dokumenty, które powołuje się w treści pozwu jako dowód na określone twierdzenia (np. niewierność małżonka, na utrzymanie domu, czy dzieci). Warto pamiętać, żeby w pozwie o rozwód zamieścić wniosek o zabezpieczenie alimentów, kontaktów z dziećmi, pieczy nad nimi, wówczas na czas trwania procesu sąd tymczasowo reguluje powyższe kwestie, aby uchylić spory w tym zakresie. Marta Zawodna – aplikant adwokacki Kancelaria Adwokacka Klaudia Siutkowska ul. Paderewskiego 6/15, 61-770 Poznań www.siutkowska.pl


Sekcja teatralna seniorรณw


ź


Tel. 61 817 29 59, 601 716 313

sobota 13.00-21.00, niedziela 13.00-18.00

Pn - pt - 7.30 - 19.00


ź

ź ź

ź ź

ź ź

Przeprowadzam odbiory mieszkań od deweloperów w Swarzędzu, Poznaniu i okolicach. Dysponuję wiedzą, doświadczeniem i odpowiednim sprzętem pomiarowym. tel. 606 654 858 Remonty,glazura,terakota,szpachlowanie,malowanie.Profesjonalnie.Tel.889 369 323 Praca dla tapicerów! Swarzędz, 2700 zł netto, umowa o pracę, godziny pracy 7-14.30. Po 3 mies. przejście bezpośrednio do pracodawcy + benefity. Kontakt: 725 610 014 PILNIE sprzedam duże 3-pokojowe mieszkanie. Niski czynsz. Powierzchnia 68m2. Nowa Wieś. Tel. 507 808 370 Pracownik ochrony do obiektu handlowego w SwarzędzuPILNE! Nie wymagamy doświadczenia. Kontakt pod numerem 605 834 371 Remonty, układanie płytek, szpachlowanie, malowanie. Pełen profesjonalizm.Preciso,tel.889 369 323 SPRZEDAM # super mieszkanie # trakcyjne miejsce # niski czynsz #. Powierzchnia 68 m2. Nowa Wieś. Tel. 507 808 370

swarzedz pl

Zadzwoń 45 00 99 500

S.C.

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33 tel. 61 818 99 02, 501 477 960 tel./fax 61 817 89 20 www.budren.pl e-mail; budrensc@wp.p

Okna Parapety Drzwi wewnętrzne, zewnętrzne Rolety Roletki materiałowe Bramy garażoweTel./fax 61 817 34 50, e-mail: fonsstempel2@o2.pl

Pon.- pt. 8.00-18.00

sob. nieczynne


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.