Page 1

Informator Swarzędzki

o ctw i n E aw Wyd PŁATN BEZ

www.swarzedz.net.pl ; www.swarzedz24.pl Biżuteria złota, srebrna, zegarki

Swarzędz, Rynek 37 Tel. 61 651 03 47 pon.-pt. 10.00-18.00 sob. 10.00-14.00

Rok XIII nr 12 (170) Grudzień 2013


Str. 2

INFORMATOR SWARZĘDZKI

www.swarzedz24.pl

Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Redakcja


Grudzień

2013

Str. 3

Dzień Niepodległości w Swarzędzu 11 listopada odbyły się na swarzędzkim Rynku gminne obchody Dnia Niepodległości. Wzięli w nich udział: poseł Bożena Szydłowska, burmistrz Anna Tomicka, radni Rady Miejskiej, a także liczne delegacje. Przeważała młodzież szkolna, ale należy zwrócić uwagę, że pojawiły się także delegacje partii politycznych , organizacji społecznych i stowarzyszeń.W samo południe, po hejnale z ratuszowej wieży rozpoczęła się uroczystość

rocznicowa. Burmistrz Anna Tomicka w swoim wystąpieniu przypomniała krótko polską drogę do niepodległości, ale mówiła również o współczesnym wymiarze patriotyzmu. Przemawiający w następnej kolejności proboszcz swarzędzkiej parafii pw. św. Marcina ks. Aleksander Brzeziński prosił obecnych o refleksję nad duchowym aspektem osobistego stosunku do O j c z y z n y. W z r u s z a j ą c y m momentem było wspólne

odśpiewanie h y m n u państwowego oraz Roty, k t ó r y m wtórował swarzędzki chór „Akord” i Swarzędzka Orkiestra Dęta. P o zakończeniu oficjalnych obchodów na rynku udano się do kościoła pw. św. Marcina, gdzie została odprawiona uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. O jej oprawę artystyczną zadbali: męski chór Akord, zespół

młodzieżowy Septem oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. Wszyscy zaprezentowali repertuar pieśni i wierszy patriotycznych.


Str.4

INFORMATOR SWARZĘDZKI

www.swarzedz24.pl

PRZESYŁKI KURIERSKIE

CORSO Swarzędz, ul.Kościuszki 32 corsoswarzedz@gmail.com www.przesylkicorso.com

Teren GS

697 151 133

CUKIERNIA Kobylnica ul.Poznańska 137 tel. 61 81500 63

ciasta torty artykuły spożywcze Godziny otwarcia: pon.-sob. 6.00-18.00 niedz. i święta 9.00-1400

www.cukierniahoffmann.pl Zapraszamy do sklepu firmowego Swarzędz, ul.Zamkowa 15


Str. 5

Grudzień 2013

Budżet roku wyborczego W roku 2014 jesienią odbywają si ę wybory samorządowe. Powszechnie uważa się, że budżet roku wyborczego posiada swoją własną specyfikę. Wiele inwestycji tak jest planowanych, aby mogły zostać oddane do użytku przed wyborami, by dobrze świadczyć o zaradności i gospodarności ekipy rządzącej w ratuszu. Czy taki będzie swarzędzki budżet na wyborczy rok 2014, musicie państwo ocenić sami.

Fot. Krzysztof Kaczanowski

Na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu przedstawiono radnym propozycję budżetu na rok 2014. Burmistrz A. Tomicka podkreślała, że propozycja budżetu przygotowana została w sposób ostrożny i rozważny. Planowanych jest wiele ważnych inwestycji takich jak budowa szkoły Podstawowej w Zalasewie za 23 miliony złotych, przebudowa układu komunikacyjnego między trasą 92, a dworcem kolejowym za niemal 8 milionów złotych, przebudowa ul. Średzkiej w Zalasewie i Swarzędzu wraz z przebudową skrzyżowania ul. Średzkiej, Polnej i Rabowickiej za 3 700 000 złotych, budowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie, budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem na ul. Łąkowej, także w Gruszczynie czy dokończenie budowy Centrum Powiadamiania Kryzysowego w budynku byłego dworca kolejowego. Inwestycji sporo, dużych i bardzo ważnych dla naszego miasta. Wszystkie one zostaną oddane do użytku w roku 2014. Oczywiście o zadaniach inwestycyjnych mówi się najwięcej, gdyż są najbardziej widoczne i korzystają z nich niemal wszyscy mieszkańcy. Jak przedstawia się jednak cały budżet miasta i gminy? Dochody budżetowe w roku 2014 wyniosą według przewidywań  157 935 150 zł, a wydatki 152 568 150 zł, z czego 114 839898 zł stanowić będą wydatki bieżące a 37 728 252 zł wydatki majątkowe.. W ten sposób widzimy, że powstaje nadwyżka budżetowa w wysokości 5 367 000 zł, która nie będzie kwotą wolną do zagospodarowania, a zostanie przeznaczona na spłatę obligacji gminnych. O tym, że możliwości finansowe gminy wyglądają nieźle może świadczyć fakt, że dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia, który powinien być nie większy niż 15% dochodów wynosi 7,24%, a wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia, który nie może być większy niż 60% dochodów wynosi u nas 34,63%. Dochody gminy wyniosą 149 411 736 zł. Ich strukturę przedstawiamy na wykresie.

Apteka czynna: pon. - pt.: 8.00 - 20.00 Dokończenie na następnej stronie następnej sob.: 8.00 -14.00

Planowane inwestycje Zadanie

2014

Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej 92 z ul.

7 700 000

Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie

5 000 000

Budowa drogi łączącej ul.

4 135 560

2015

2016

16700000

Rabowicką z drogą krajową 92

Przebudowa ul. Średzkiej w Zalasewie i Swarzędzu wraz z przebudową skrzyżowania ul. Średzkiej, Polnej i Rabowickiej

3 700 000

Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych

1 600 000

Budowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie

1 500 000

Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i budowa chodnika w Zalasewie wraz z siecią wodociągową i przyłączami

1 400 000

Budowa Centrum Powiadamiania Kryzysowego

1 400 000

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w Łąkowej w Gruszczynie

1 400 000

Zakup nowego taboru miejskiego systemu transportu

1 200 000

Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży

1 140 000

Budowa sieci wodociągowej w ul. Planetarnej w Zalasewie

1 082 400

200 000

700 000

280 000

Rewitalizacja południowej części miasta

730 000

300 000

Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt

579 647

329 243

Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi

520 000

600 000

Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

500 000

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy

500 000

1 500 000

Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie

500 000

800 000

Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych

250 000

400 000

1100 000

200 000


Str. 6

INFORMATOR SWARZĘDZKI dokończenie

Zadanie

2014

2015

2016 Struktura dochod” w Gminy w 2014 r. wg poszczeg” lnych grup

Budowa sieci wodociągowej w Janikowie

200 000 3,78%

Podatki i opĂaty

5,76%

Adaptacja budynku przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu

200 000

UdziaĂy w podatkach bud↑etu paĄstwa 33,08%

16,23%

Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji

200 000

Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

170 000

Budowa drogi łączącej ul.

165 000

Dotacje celowe Subwencje

200 000

9,16%

Dochody z mienia komunalnego PozostaĂe dochody

31,99%

100 000

Rabowicką z drogą krajową 92 w Jasiniu - etap 2 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy

100 000

Rewitalizacja placówek przedszkolnych

100 000

Modernizacja i przebudowa pomieszczeń ratusza

100 000

3 500000

Wydatki bieżące gminy pochłoną 114 839 898 zł, a majątkowe 37 728 252 zł. Najwięcej środków przeznaczonych zostanie na funkcjonowanie oświaty, wychowanie i zdrowie - 51 562 168 zł, następnie na funkcjonowanie administracji 23 482 841 z ł, pomoc społeczną 14 245 469 zł, kulturę i sport 9 428 914 zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 8 391 035 zł oraz utrzymanie dróg i transport 7 729 470 zł. W wydatkach majątkowych największa kwota 23 080 560 zł zostanie przeznaczona na transport i drogi, 5 400 000 zł zostanie przeznaczonych na wydatki w dziedzinie oświaty, z czego 5 000 000 zł pochłonie budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie. Strukturę wydatków gminy przedstawia wykres. Struktura procentowej łącznej kwoty planowanych wydatków

Budowa ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny

100 000

Budowa kanalizacji w ul. Polnej w Kobylnicy od ul. Krótkiej do ul. Słonecznikowej

1 400 000

7,32% 8,90%

20,19%

Transport i drogi Administracja

9,34%

Oświata, wychowanie i zdrowie 16,92%

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w Łąkowej w Gruszczynie

80 000

Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych

80 000

Budowa chodnika w ul. Braterskiej w Paczkowie

80 000

Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej w Jasiniu

80 000

Przebudowa ul. Owocowej w Łowęcinie

70 000

750 000

Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie

70 000

800 000

Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie

60 000

500 000

Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie

50 000

450 000

Pomoc społeczna OPS Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

37,33%

750 000

Kultura i sport

W roku 2014 wydatki inwestycyjne pochłoną 37 728 252 zł. W latach następnych wydatki na ten cel będą maleć i wyniosą odpowiednio: 2015 - 33 970 214 zł 2016 - 24 500 000 zł 2017 - 21 235 011 zł Od 19 listopada zaczynają się obrady komisji Rady Miejskiej w czasie których odbędzie się dyskusja nad budżetem. Przewiduje się uchwalenie budżetu w połowie grudnia. Szkoda tylko, że nie może być budżetu wyborczego co rok. red


Str.7

Grudzień 2013

Fot. Krzysztof Kaczanowski

APTEKA

Apteka Mediq ` Kamila Sw. SWARZEDZ ` Ul.Grudzinskiego 7 ` tel. 61 671 50 50 Apteka czynna: pon. - pt.: 8.00 - 20.00 sob.: 8.00 -14.00


Str. 8

INFORMATOR SWARZĘDZKI

www.swarzedz24.pl SKLEP FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY Sprzedaż hurtowa i detaliczna

Masterfitnes Studio Treningu Personalnego ul.Miodowa 6, Swarzędz tel. 693 67 67 64 info@masterfitness.pl

Profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów, paznokci i ciała Os.Dąbrowszczaków 8b, Swarzędz pon.-pt.9-17, sob. 9-13 tel. 662 655 656, sklep@bestfryz.pl Facebook: Hurtownia Best-Fryz

SKUP AUT DO KASACJI LAWETA

Jeśli chcesz osiągnąć wymarzoną sylwetkę poprawić stan zdrowia i kondycję fizyczną oraz zniwelować skutki stresu - zapraszamy!

Gotówka

Dojazd do klienta

Tel. 608 387 505


Grudzień 2013

Za wcześnie!? W jednym z ostatnich numerów „Tygodnika Swarzędzkiego” pojawiły się rozważania na temat ewentualnych kandydatów na burmistrza miasta i gminy Swarzędz w przyszłorocznych wyborach samorządowych. Pewnych kandydatów jest dwoje. Obecnie pełniąca funkcję burmistrza Anna Tomicka, która ma duże szanse na powtórzenie swojego wyboru, gdyż oddane inwestycje, i te, które pojawią się w przyszłym roku, pozytywnie wpłyną na decyzje elektoratu i mogą „przykryć” słabości pani burmistrz i ekipy rządzącej w ratuszu. Drugim pewnym (?) kandydatem jest radny Marcin Lis, który systematycznie pokazuje, że jest w opozycji wobec urzędującej pani burmistrz. Według wielu osób, a sam podzielam to stanowisko, jest on kandydatem niszowym, który posiada spory elektorat, ale który nigdy nie uzyska liczby głosów wymaganych do zwycięstwa. Jego start i możliwy dobry wynik, może przyczynić się do wzmocnienia pozycji Anny Tomickiej, gdyż są wyborcy, którzy powiedzą: Marcin Lis - nie!, to niech już będzie lepiej Tomicka. Kandydat Platformy Obywatelskiej? Wielka niewiadoma, gdyż w samej Platformie Obywatelskiej nie ma pewności czy wystawiać własnego kandydata?, a może poprzeć kogoś innego, np. Annę Tomicką? Tak długo, jak nie będzie jednoznacznego stanowiska wszystkich członków swarzędzkich kół PO (a są dwa), struktur powiatowych i regionalnych, kandydatka lub kandydat PO nie ma szans na wygraną, o czym przekonałem się osobiście. Gdyby

Str. 9 zdecydowała się ubiegać o burmistrzowski fotel Barbara Czachura - wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego miałaby szansę, gdyby uzyskała poparcie i pomoc wszystkich członków i struktur partii. Czy to jest jednak możliwe? Powracający motyw! Start przewodniczącego Rady Miejskiej. Marian Szkudlarek - startujący w poprzedniej kadencji z Komitetu Anny Tomickiej daje niejednoznaczne sygnały. Raz jest w opozycji, innym razem nie. Na razie wygląda to trochę tak - „chciałbym, a boję się”. Pozostaje dodatkowy problem. Kandydat ubiegający się o zwycięstwo musi posiadać silne zaplecze. Takiego poparcia nie udało się do tej pory uzyskać obecnemu przewodniczącemu. Czarny koń? Czy pojawi się ktoś nowy? Wzmożoną aktywność wykazuje od pewnego czasu Prawo i Sprawiedliwość w Swarzędzu. Biorąc pod uwagę rosnące poparcie w sondażach tej partii, jej kandydat, gdyby znalazł się odpowiedni, mogący przeciwstawić się wymienionym wyżej osobom, mógłby uzyskać niezły wynik. Czy dałoby to szansę na wygranie wyborów w Swarzędzu? Mimo wszystko jednak nie. Elektorat PiS-u na razie się jednak zwiększa, może więc ta partia poprze jedną z wyżej wymienionych osób? Czy będzie ktoś jeszcze? W polityce wszystko jest możliwe. Do wyborów jednak jeszcze cały rok, ale... Piotr Choryński

pr

od Ce uc ny en ta!

!!

Tel./fax 61 818 94 09, 601 48 34 10


Str. 10

INFORMATOR SWARZĘDZKI

specjalista chirurg badanie jelita grubego

badania chirurgiczne rektoskopia

sigmiidoskopia

przyjmuje: wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.30

Kostrzyn, Ośrodek Zdrowia Środy 14.00-17.15 Poznań, ul.Niezłomnych 1 (obok Teatru Muzycznego Poniedziałki 14.00-16.00 Tel. 601 764 330)

Aby zamówić reklamę zadzwoń - 61 679 11 77, 508 471 033


Grudzień 2013

Str. 11 STOMATOLOGIA Leczenie zachowawcze - Umowa z NFZ Ortodoncja [ Endodoncja [ Protetyka Ozonoterapia [ RTG i Radiowizjografia Chirurgia stomatologiczna, implanty, Chirurgiczne usunięcia “ósemek”

Pełen zakres usług Pn.-Pt. 14.00-19.00 Sob. (I i II m-ca) 9.00-12.00 bez czerwca, lipca, sierpnia Zdjęcia rtg - stomatologiczne panoramiczne i punktowe

GABINETY LEKARSKIE Chirurgia dziecięca Chirurgia ogólna i onkologiczna Dermatologia [ Kardiologia Diabetologia [ Ortopeda Czynne: pon.pt.8.00-20.00, sob. 9.00-14.00

MAŁGORZATA ŚLEDŹ

Ul.Tysiąclecia 20 A, Swarzędz Tel. 61 8175 427, kom. 605 319 677

BADANIA LABORATORYJNE Szeroki zakres badań krwi i moczu Pobieranie krwi: pon.-pt. 8.00-10.00 Gabinety stomatologiczne i lekarskie Ul.Tysiąclecia 20 A, Swarzędz Tel. 61 8175 427, kom. 605 319 677

śr., czw.

LECZENIE TECHNIKĄ

BOWTECH

Dojazd do pacjenta z łóżkiem W każdy I czwartek miesiąca zabiegi gratis

pon., wt., śr., czw. 16.00-19.00, pt. 8.00-12.00 LABORATORIUM - ŚRODA 8.00-8.30

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

czynne: 8.00-17.00, pobieranie krwi 8.00-15.30

Nic co swarzędzkie nie jest nam obce

www.swarzedz24.pl


Str. 12

INFORMATOR SWARZĘDZKI

Ogłoszenia drobne

Wykończenia i remonty mieszkań szpachlowanie-malowanie-paneleplytki tanio i solidnie. 515 480 269.

W drukowanej wersji “Informatora Swarzędzkiego” zamieszczamy nieodpłatnie ogłoszenia drobne niekomercyjne do 10 słów, ogłoszenia 11-20 słów - 10 zł + VAT, 21-30 słów - 20 zł + VAT, SWARZĘDZKI MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY Ogłoszenia komercyjne - do 20 słów - 20 zł + VAT, powyżej 20 słów zgodnie z cennikiem reklam. Ogłoszenia nie komercyjne do 10 słów proszę samodzielnie wpisać na naszej stronie internetowej www.swarzedz24.pl

Atrakcyjna praca przy ochronie firmy na terenie Rabowic. Wymagane aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Kontakt: 531 533 200 Sprzedam dom w Swarzędzu na dużej działce z dwoma garażami zapraszam. Ewelina tel. 507 808 370 Poszukujemy kandydatów/ki do wykonywania czynności w charakterze Telefonicznego Doradcy Klienta. Wymagania: komunikatywność, dyspozycyjność. Kontakt w sprawie pracy: 61-855-21-80

Sprzedam łóżeczko z wyposażeniem, tapczanik jednoosobowy pojemnik na pościel. 604-66-33-13 Chcesz sprzedać kupić wynająć mieszkanie dom działkę zapraszam. Ewelina. Pośrednik nieruchomości tel. 507 808 370 Potrzebna Pani do lekkich prac w szwalni, może być rencistka lub emerytka, tel.61 818 16 17 Kredyty na każdą kieszeń z dochodami od 380 zł miesięcznie. Zadzwoń 728 977 717. Sprzedam działki budowlane w Kostrzynie Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego. Tel. 501 477 960. Instalacje elektryczne, satelitarne, domofonowe i monitoring. Tel: 695205-049 M-Serwis APT zatrudni pracowników produkcji - Swarzędz-Rabowice. tel. 61 848 31 40 Sprzedam drewniany stół, dąb, barwiony na ciemny kolor. Regulowany na wysokość, rozkładany z dwiema klapami po bokach. Wymiary: 148cm x 73cm, po rozłożeniu: 280cm x 73cm. Cena 300zł, tel. 660-5737-17 Sprzedam monitor marki Samsung LED, 17 cali. SyncMaster 173P. Slim & Simple Style Color TFT LCD Display, Funkcja Dual Hinge. Cena: 200 zł. Tel. kom. 660-57-37-17. Remonty i wykończenia mieszkań, 10 zl, płytki - 604 375 947 KARCHER. Pranie, czyszczenie dywanów wykładzin i tapicerki meblowej oraz samochodowej. SWARZĘDZ. TELEFON 792-682-030. SKUP AUT SAMOCHODÓW - Wszystkie Marki i Modele. Gotówka i umowa do ręki. Dzwoń Teraz! Tel. 790-263-193

PROMOCJA “SĄSIAD” Profesjonalne czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej u Klienta DOJAZD DO KLIENTA BEZPŁATNY ń

zwo

Zad

792 682 030 502 332 275 www.karcher-poznan.pl

Strzelecka 50, tel. 61-817-31-08; 606-48-72-83 Zapraszamy od wtorku do piątku - 12.00-21.00 sobota i niedziela - 13.00 - 21.00

Polecamy 47 rodzajów pizzy, 32 cm średnicy spaghetti, rizotto, kebab, kuchnia orientalna, tortellini, naleśniki, włoskie dania z kurczaka i polędwicy www.adrianna.swarzedz24.pl

Sprzedam działka budowlana w Wagowie k.Kostrzyna powierzchnia 1377 m2, zapraszam, tel. 507 808 370 Sprzedam pilarkę tarczową. W bardzo dobrym stanie, cena 500zł. Kontakt: tel. kom. 660-57-37-17 Ogłaszam, ze są wolne miejsca na domki letniskowe w Dąbkach. Tel. 790 329 821 Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie. Solidnie, fachowo. Panele Emeryci zniżki. 604 663 313 Sprzedam tapczanik jednoosobowy. Stan dobry. Cena do uzgodnienia 604 663 313. Sprzedam nową wannę. Długość 1,6 m.Cena 200 zł. Tel. 509 840 420. Oferujemy szeroką gamę produktów ze stali. Tel. 662 683 001 Vaillant, Viessmann Serwis Swarzędz. Serwis Kotłów Gazowych. Przeglądy-Uruchomienia-Naprawy, tel. 500-223-393. Do wynajęcia w Gruszczynie dom - 86 m/816, tel. 507 478 111. Pani lat 32, biegły niemiecki, szuka pracy. TEL. 733 135 448

Tel. 61 679 11 77

Druk JM Stefko 62-052 Komorniki, Platynowa 19 Zgłoszenia do “Informatora Swarzędzkiego” przyjmujemy pod numerami telefonów 61 679 11 77

Wzory reklam opracowanych w redakcji pozostają naszą własnością i nie mogą być wykorzystane w innym Zamów: 81 318; 0698 wydawnictwie bez74 naszej zgody

Aby zamówić reklamę zadzwoń - 61 679 11 77, 508 471 033

622 192


Str. 13

Grudzień 2013

Tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Swarzędz” dla Spółdzielni Mieszkaniowej

Rada Miejska na sesji w dniu 26 listopada podjęła uchwałę o przyznaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz Spółdzielni Mieszkaniowej. Ty t u ł z o s t a n i e wręczony przedstawicielom Spółdzielni Mieszkaniowej na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia . Z t e j o k a z j i przypomnijmy, że swarzędzka spółdzielnia powstała przed 55 laty jako Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa założona przez pracowników Swarzędzkich Fabryk Mebli. Wkrótce przekształciła się w Spółdzielnię Mieszkaniową, która rozpoczęła i kontynuowała proces inwestycyjny na terenie gminy, który był najsilniejszy w latach 80-tych i 90-tych.

Wa r t o d o d a ć , ż e S p ó ł d z i e l n i a mieszkaniowa r o z w i j a j ą c budownictwo wielorodzinne dbała o to, aby kolejne osiedla powstawały zgodnie z zasadami planistyki przestrzennej. Proce inwestycyjny zaczynano zawsze od budowy infrastruktury technicznej i określania miejsc pod budowę układów komunikacyjnych, terenów zielonych, placów zabaw, parkingów. S w a r z ę d z k a spółdzielnia nie ograniczała się w ciągu lat swojej działalności do budowy mieszkań i infrastruktury technicznej, ale wspierała również działalność wielu klubów i organizacji o charakterze sportowym, turystycznym i społecznym, m.in. takich jak Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy SM w Swarzędzu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, PTTK i inne.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w okresie 55 lat swojej działalności wybudowała ponad 6000 mieszkań i 460 domów jednorodzinnych. Ważną rolę w procesie inwestycyjnym odgrywał działający przy spółdzielni Zakład BudowlanoRemontowy oraz powstała w okresie późniejszym firma „Agrobex” która do dziś realizuje zadania inwestycyjne na terenie Swarzędza, Poznania i innych miejscowości. Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniow a j e s t zarządcą zasobów mieszkaniow y c h zlokalizowanych w znacznej na części na t e r e n i e gminy, a na spółdzielc z y c h osiedlach

W Warsztatach Terapii Zajęciowej W piątek 22 listopada wybraliśmy się po raz kolejny na Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik” do Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu. Był to dla nas dzień pełen emocji. Po dotarciu na

m i e j s c e i m p r e z y, g d y zobaczyłem prawie pełną salę, emocje i nerwy zaczęły mnie zjadać. Wszystko minęło gdy na scenę wkroczyła prowadząca przegląd Pani Kasia i zaczęły się występy. Mieliśmy możliwość wysłuchania piosenek różnych

wykonawców. Każdy z inną charyzmą i emocjami wykonał swój przebój. Atmosfera na sali była bardzo wesoła, wszyscy świetnie się bawili oklaskując wykonawców - w ten sposób dodawali im odwagi. Na twarzach uczestników przeglądu oraz gości widać było ogromną radość, szczęście, jak również wzruszenie. „Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej” te słowa jakże znanej piosenki to hasło tegorocznego „Złotego Słowika”. Repertuar to między innymi piosenki Eleni, Krzysztofa Krawczyka, Czesława Niemena. Po konkursowych zmaganiach, otrzymaliśmy maskotki oraz statuetki i dyplom dla Stowarzyszenia. Michał Ogoniak

20 listopada 2013 roku, był dla nas wyjątkowym dniem. Można powiedzieć o tym

dniu - dzień niezwykłej poezji, sztuki oraz muzyki. Wyżej wymienione spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu. Tam spotkaliśmy się po raz drugi ze Stanisławem Machowiakiem, któremu towarzyszyła żona Zofia oraz Ry s z a r d e m M a ł e c k i m . W krótkim programie artystycznym zaprezentowaliśmy poezję osoby niepełnosprawnej Marty Dąbkowskiej.

mieszka około 13 tysięcy osób. W uzasadnieniu przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” czytamy „Przyznanie Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” jest wyrazem uznania dla dorobku Spółdzielni, wszystkich jej członków, władz i pracowników oraz roli w zakresie urbanizacji i tworzenia infrastruktury mieszkaniowej i publicznej na terenie Swarzędza”.

Innowacja pedagogiczna Od października 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu, w oddziałach przedszkolnych, prowadzona jest innowacja pedagogiczna „Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej u dzieci 5-6-letnich jako przygotowanie do nauki pisania – w oparciu o elementy Metody Dobrego Startu”. Celem wprowadzonej innowacji jest jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetycznoruchowego, a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Zajęcia odbywają się cyklicznie – raz w tygodniu – a ich tematyka jest powiązana z aktualnie omawianymi treściami.


Str. 14

INFORMATOR SWARZĘDZKI

Bookcrossing w Swarzędzu Bookcrossing, czyli pozostawianie książek w miejscach publicznych specjalnie do tego przygotowanych, jest w Polsce stosunkowo młodą ideą. Od roku 2003 możemy zaobserwować pojawiające się, szczególnie w większych miastach, regały i półki służące do nieodpłatnego przekazywania książek. Ta niekonwencjonalna forma upowszechniania czytelnictwa cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością, a obchodzone Ogólnopolskie Ś w i ę t o Wo l n y c h K s i ą ż e k ,

połączone z marszami i happeningami, mocno przyczyniło się do szerzenia bookcrossingu. W październikowym numerze Informatora pisaliśmy o akcji bookcrossingu na terenie naszego miasta, która podejmowana jest przez Bibliotekę Publiczną oraz swarzędzką filię Biblioteki Pedagogicznej. Bardzo cieszymy się, że sytuacja w Swarzędzu uległa zmianie i zgodnie z naszą sugestią, powstało kolejne stoisko bookcrossingu. Serdecznie

zachęcamy wszystkich miłośników książek do korzystania z nowego swarzędzkiego stoiska, które mieści się w holu Centrum Handlowego Agrobex, przy ul. Granicznej 63. Mamy nadzieję, że wkrótce pojawią się kolejne punkty wymiany książek na terenie naszej gminy, a Swarzędz doczeka się regału z prawdziwego zdarzenia. Kornelia Choryńska

Wiecie co jecie, w poznańskim powiecie Licealiści II L O w Swarzędzu wzięli po raz drugi udział w a k c j i promowanej przez powiat poznański „ Wi e c i e , c o jecie w poznańskim powiecie”, która odbyła się 19 listopada w Zespole

Szkół w Murowanej Goślinie. Celem tego programu jest zapoznanie mieszkańców powiatu poznańskiego z zasadami zdrowego żywienia, zmiana złych praktyk żywieniowych oraz mody na zdrowy tryb życia. Stałym elementem tych spotkań jest konkurs kulinarny, w którym biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu poznańskiego. Podczas tej akcji tematem przewodnim była słynna wielkopolska pyra i poznańska gwara. Uczniowie II

Samorządowy Informator SMS Od pewnego czasu mieszkańcy Swarzędza mogą korzystać z Samorządowego Informatora SMS. Co to oznacza? Jest to sposób informowania mieszkańców, którzy posiadają telefony komórkowe i zarejestrują się w systemie, o wszystkim co dzieje się w gminie: ważnych wydarzeniach, imprezach kulturalnych i sportowych, bezpłatnych badaniach lekarskich, utrudnieniach w ruchu drogowym, awariach wody, prądu, gazu itp. Aby otrzymywać informacje należy wysłać SMS na numer 661 000 112 i aktywować usługę. Możemy otrzymywać wiadomości z różnych serwisów. Aktywacja polega na wpisaniu w treści SMS kodu rejestrującego. Wykaz serwisów i kodów podajemy poniżej: Swarzędz: kod: tak.pz16 Kultura: tak.pz116 Oświata: tak.pz162 Zdrowie: tak.pz163

Sport: tak.pz164 Rekreacja - SCSiR: tak.pz165 Komunikacja: tak.pz166 Bezpieczeństwo: tak.pz167 Komunikaty burmistrza: tak.pz168 E-turysta: tak.pz16t

Rejestracja w serwisie Swarzędz umożliwia otrzymywanie komunikatów ze w s z y s t k i c h s e r w i s ó w. A b y wyrejestrować się z serwisu należy wysłać SMS na numer 661 000 112. O treści podobnej, ale poprzedzonej słowem nie. Rezygnując np. z otrzymywania serwisu sportowego wysyłamy SMS o treści: nie.pz164. Użytkownicy smartfonów z systemem Android mogą korzystać z aplikacji SISMS komunikator, którą można pobrać bezpłatnie ze strony sklepu Play. Osobna aplikacja została przygotowana dla telefonów Iphone.

LO w Swarzędzu przygotowali mini festiwal ziół z konkursem na rozpoznawanie przypraw i świeżych ziół. Udział licealistów został wyróżniony i nagrodzony. Zespół utworzony przez uczniów Zespołu Szkół w Murowanej Goślinie : Andżelika Piechowiak i Szymon Adamczak oraz licealistów II LO w Swarzędzu : Piotr Nawrocki i Daniel Łukomski zdobył I nagrodę za przygotowanie najpiękniejszej potrawy. Lucyna Musielak

Komunikat OPS Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu informuje, że w związku z utratą przez część rodzin dotychczas pobierających świadczenie pielęgnacyjne prawa do tego świadczenia w wyniku zmian ustawy o świadczeniach rodzinnych, istnieje możliwość przyznania świadczeń z pomocy społecznej (zasiłku celowego, składek na ubezpieczenie emerytalnorentowe na podstawie art. 42 ustawy o pomocy społecznej). Przyznanie świadczeń jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny, które to dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542,00 zł, a dla osoby w rodzinie 456,00 zł.


Str. 15

Grudzień 2013

Na Uniwersytecie Swarzędzkim o informacji i telewizji O informacji i telewizji na Uniwersytecie Swarzędzkim 18 listopada w Ośrodku Kultury w Swarzędzu kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Swarzędzkiego wygłosił dyrektor TVN Poznań – redaktor Robert Klimczak. Tematem spotkania była „Rola TV Regionalnej w integracji rejonu” i choć pozornie wszystkim mieszkańcom gminy

Swarzędz ta dziedzina jest znana, wykład i dyskusja tocząca się wokół niego okazały się niezwykle interesujące. Dyrektor stacji telewizyjnej nie ograniczył się bowiem do przedstawienia funkcji jaką pełni telewizja regionalna, ale wprowadził wszystkich zgromadzonych w tajniki pracy reportera i uchylił rąbka tajemnicy o prawdziwej „kuchni dziennikarskiej”. Spotkanie rozpoczęło się od wyjaśnienia roli informacji w społeczeństwie XXI wieku – czyli w społeczeństwie informacyjnym. Dyrektor TVN Poznań podkreślił, że popyt na informacje jest coraz większy, różne informacje zalewają nas codziennie, a rolą mediów i dziennikarzy jest przeprowadzenie ludzi przez powstały w ten sposób szum informacyjny. W kolejnej części spotkania wykładowca,

odwołując się do tragedii sprzed kilku dni w Jankowie Przygodzkim, przybliżył wszystkim słuchaczom sposób zdobywania przez dziennikarzy informacji, ich warsztat pracy oraz sposób uatrakcyjniania przekazu. Według redaktora „w budowie news'a musi być jak u Hitchcock'a – n a j p i e r w trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie”. Na wykładzie o telewizji nie mogło zabraknąć r ó w n i e ż ciekawych reportaży. Robert Klimczak wyemitował krótki, choć wstrząsający, reportaż Artura Zakrzewskiego o sposobie pochówku zmarłych w Czechach. A w dalszej części spotkania skecz Kabaretu Limo pokazujący w krzywym

o specyficznych cechach Wielkopolski 25 listopada gościem Uniwersytetu Swarzędzkiego był dr Włodzimierz Łęcki, postać niezwykle barwa i nierozłącznie związana z Poznaniem i Wi e l k o p o l s k ą . Wa r t o przypomnieć, że Włodzimierz Łęcki jest doktorem

budownictwa, autorem 6 książek i wielu artykułów z tej dziedziny oraz autorem lub współautorem 73 książek krajoznawczych i turystycznych, dotyczących Poznania i Wielkopolski. O różnorodności zadań, którymi się zajmował , może świadczyć również to, że był najdłużej urzędującym wojewodą

poznańskim, za którego rządów, jak mówił z dużym dowcipem i swadą , było aż 8 premierów. Był również w latach 2001-2005 senatorem V kadencji. W c z a s i e swarzędzkiego spotkania Włodzimierz Łęcki mówił o „Specyficznych c e c h a c h Wielkopolski jako r e g i o n u ” . Wskazał, w jaki sposób w ciągu w i e k ó w kształtował się r e g i o n Wi e l k o p o l s k i i jego specyfika. Swoje wypowiedzi dokumentował, z dużym dowcipem, d a n y m i statystycznymi. Mówiąc np. o znaczącej roli wielkopolskiego rolnictwa, przodującego w hodowli trzody chlewnej stwierdził, co wywołało ożywioną reakcję sali: „że w Wielkopolsce mamy najwięcej świń”. Mówił także o kształtowaniu się specyficznych

cech Wielkopolan, takich jak: troska o ład i porządek, pracowitość i oszczędność. Zwrócił uwagę, że cechy te nie ukształtowały się, jak wielu sądzi, pod wpływem zaborców”, ale właśnie z konieczności zachowania tożsamości narodowej w okresie zaborów. Bo przecież właśnie wtedy narodził się w Wielkopolsce przemysł, rozwijało szkolnictwo podstawowe. Poznań nie miał niestety wyższej uczelni, gdyż Prusacy obawiali się, że zbyt wielu Polaków zdobędzie wykształcenie, co może zagrozić ich pozycji. Włodzimierz Łęcki wyraził również swoje zadowolenie, że jego inicjatywa odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu dobiega końca i prawdopodobnie w przyszłym roku zostanie on oddany mieszkańcom naszego regionu. Spotkanie było prowadzone w sposób wyjątkowo atrakcyjny i interesujący. Szkoda tylko, że wzięło w nim udział tak mało mieszkańców naszego miasta. DW

zwierciadle pracę dziennikarzy. Po wykładzie rozgorzała dyskusja na temat społecznej roli mediów oraz przyszłości telewizji informacyjnej w Polsce. Dyrektor TVN Poznań zakończył spotkanie udzieleniem odpowiedzi na wszystkie pytania, podkreślając, że Polacy bardzo interesując się polityką i sprawami bieżącymi,

więc kanały informacyjne mają i będą miały największą oglądalność. Ostatnim punktem było złożenie przez wykładowcę podpisów w indeksach. Kornelia Choryńska

Harmonogram wywozu odpadów zbieranych selektywnie w grudniu 2013 W grudniu ulegają zmianie terminy wywozu odpadów zbieranych selektywnie na terenie gminy Swarzędz. W poszczególnych sektorach są to dni: Sektor I - 9 grudzień Sektor II - 10 grudzień Sektor III - 11 grudzień Sektor IV - 12 grudzień\ Sektor V - 13 grudzień Sektor VI - 16 grudzień Sektor VII - 17 grudzień Sektor VIII - 18 grudzień Sektor IX - 19 grudzień Wykaz ulic i m i e j s c o w o ś c i należących do sektorów można sprawdzić na naszej stronie i n t e r n e t o w e j www.swarzedz24.pl


Str. 16

Bezpieczny uczeń 230 prac i tylu ich autorów uczestniczyło w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina Swarzędz. Co dwa lata Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina Swarzędz przy udziale Urzędu Miasta i Gminy oraz Komisariatu Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej jest organizatorem konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Konkurs pod nazwą "Bezpieczna droga ucznia do domu i szkoły" każdorazowo podejmuje inny temat przewodni, w tym roku był to "Bezpieczny uczeń". W tegorocznej VII edycji konkursu uczestniczyło 230 autorów i tyle prac zgłoszonych zostało do konkursu, bijąc wszelkie dotychczasowe rekordy. Komisja oceniająca prace pod przewodnictwem prezesa stowarzyszenia Marka Kamińskiego miała p r z e z t o s p o r o p r a c y. Postanowiono podzielić prace na dwie grupy: prace przestrzenne i pozostałe techniki. Szczególną uwagę zwracano na samodzielność prac i nawiązanie do tematu konkursu bezpieczeństwa ucznia. W grupie pierwszej najwyżej oceniono pracę Małgorzaty Lieske z klasy II SP w Kobylnicy, II miejsce zajęła praca Gabrieli Antysiak z kl. II SP nr 1 w Swarzędzu, III miejsce zajął Iwan Orłowski z SP nr 4 w Swarzędzu. W kategorii pozostałe techniki I miejsce zajęła praca Zuzi Anioł z kl.II SP nr 5 w Swarzędzu, II miejsce Eweliny Jaśkowiak z kl. II SP nr 1 w Swarzędzu, a III Marysi Gmurczyk z kl II SP nr 5. Komisja postanowiła przyznać 10 wyróżnień, które otrzymali: Oliwia Pikulska SP 4, Zuzia Janus SP 1, Justyna Gruszka SP Wierzonka, Maja Szmyt SP 4, Natalia Łakomy SP Kobylnica, Zosia Jędroszyk SP Kobylnica, Kamil Bartel SP 5, Dominika Kucharska SP Kobylnica, Hanna Kobylińska SP Paczkowo. Wszyscy finaliści konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza oraz organizatorów konkursu.Wszystkim laureatom i pozostałym uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Następny konkurs już w 2015 roku. Marek Kamiński

INFORMATOR SWARZĘDZKI

Swarzędz wysoko! Swarzędz ponownie wysoko w rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. 4 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, podczas której ogłoszono wyniki dorocznego Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. W kategorii gmin miejsko-wiejskich Swarzędz znów zajął wysokie, 9. miejsce w kraju.

Nasze wydawnictwa Redakcja „Informatora Swarzędzkiego” przygotowała dla Czytelników i reklamodawców dwa ścienne, kolorowe, swarzędzkie kalendarze na rok 2014 w praktycznym, nie zajmującym dużo powierzchni formacie A3. Pierwszy prezentuje pocztówkę starego Swarzędza z widokiem rynku i ratusza. Kartka pochodzi z roku 1914 i została wysłana ze Swarzędza w głąb Rzeszy Niemieckiej. Drugi kalendarz przedstawia p a n o r a m ę Swarzędza widzianą z drugiej strony J e z i o r a Swarzędzkiego. Pewną liczbę k a l e n d a r z y zarezerwowaliśmy także dla naszych Czytelników, którzy z g ł o s z ą telefonicznie chęć ich otrzymania (61 679 11 77). W s z y s c y Czytelnicy mogą natomiast otrzymać mały kalendarzyk l i s t k o w y przedstawiający stary widok kościoła pod w e z w a n i e m ś w. Marcina. Jest to także reprodukcja dawnej kartki pocztowej. Ten kalendarzyk można otrzymać w redakcji.

TRAFIC BUS Komfortowy Przewóz Osób Oferujemy transport na: - imprezy okolicznościowe - szkolenia i konferencje - wyjazdy integracyjne - transfery na lotniska

Szybko, tanio, wygodnie i bezpiecznie!!!

Tel. 666-508-408 email: traficbus@o2.pl

Złodzieje rowerów Nie proszę Państwa. Nie będziemy w tej notce przypominać znanego filmu Vittorio de Sica z 1948 roku „Złodzieje rowerów”. Jedyne co łączy rzeczywistość z włoskim filmem, to także kradzieże rowerów. Tym razem mamy jednak do czynienia w kradzieżami rowerów w Swarzędzu. Jak poinformowali nas czytelnicy w ostatnim czasie systematycznie kradzione są rowery z Osiedla Dąbrowszczaków. Większość rowerów mieszkańcy swarzędzkich osiedli spółdzielczych przechowują w piwnicach albo wózkarniach. 2 przypadki kradzieży odnotowano w ostatnim czasie w bloku nr 1 na Osiedlu Dąbrowszczaków. Kradzieże miały miejsce w poprzednim miesiącu także w sąsiednich blokach.


Str. 17

Grudzień 2013

Więcej za wodę ścieki? O planowanych stawkach za zrzut ścieków i dostarczanie wody na 2014 rok, w trakcie konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie Aquanet SA 23 października informował Paweł Chudziński – Prezes Zarządu Spółki. Do udziału w konferencji zaproszony został T o m a s z Ł ę c k i , Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Związek, oprócz Poznania, jest najpoważniejszym partnerem spółki Aquanet Z w i ą z e k Międzygminny „Puszcza Zielonka,” zgodnie z decyzją Zgromadzenia Związku i rad gmin związkowych, pełni funkcję regulatora taryf na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. We wtorek 22 października 2013 roku do siedziby Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wpłynął wniosek taryfowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

przygotowany przez Aquanet SA na 2014 rok dla sieci, których operatorem jest spółka Aquanet. Stawka za wodę od 2014 roku dla gospodarstw domowych wzrośnie o 6,04 procent na terenie wszystkich gmin, których mieszkańców zaopatruje w wodę Aquanet SA, to dotyczy również gmin związkowych, i wynosić będzie brutto 4,36 zł za m3. Do tego trzeba dodać miesięczny abonament w wysokości 3,99 zł. Wniosek taryfowy na odprowadzanie ścieków został opracowany dla trzech gmin Rok związkowych: Czerwonak, Murowana Goślina. 2013 Skoki i Pobiedziska Fot. Krzysztof Kaczanowski d o ł ą c z ą d o wspólnego systemu w roku 2015. Obecnie wniosek taryfowy będzie 2014 sprawdzany w Związku przez

zespół ekspercki. Po przeanalizowaniu wniosku taryfowego zostanie on przedstawiony, do dnia 6 grudnia 2013 roku Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Oferta Aquanetu na odbiór ścieków jest atrakcyjna dla mieszkańców posesji, które korzystają lub będą korzystać z sieci budowanej w ramach realizacji projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Podkreślają to sami mieszkańcy, którzy

korzystając z szamba muszą teraz płacić ok. 20 zł, a przy podłączeniu posesji do sieci kanalizacji sanitarnej będą płacić 8,52 za 1 m3. Wzrost cen następował co roku, ale był związany z finansowaniem inwestycji prowadzonych przez Aquanet w całej aglomeracji, głównie na terenie miasta Poznania. Obecną podwyżkę Aquanet SA tłumaczy wzrostem kosztów działalności na terenie gmin związkowych, na którym Spółka jest operatorem. Stawki za zrzut ścieków wzrosły na terenie wszystkich gmin, gdzie operatorem sieci jest Aquanet SĄ.

Paweł Napieralski

Czerwonak

Murowana Goślina

Swarzędz

5,60 zł – zrzut do Centralnej Oczyszczal ni Ścieków

6,30

5,60

6,89

7,56

6,80

Stawka dla użytkowników nowego systemu

8,52

Proponowane stawki za odbiór ścieków

Naszych Klientów informujemy, że ogłoszenia do numeru styczniowego „Informatora Swarzędzkiego” przyjmujemy do 30 grudnia

GABINET KOSMETYCZNY SOLARIUM „MARLENA” Ul.Gryniów 6, 62-020 Swarzędz, tel. 61 67 00 183

Polecamy: - szeroką gamę zabiegów bankietowych - manicure, hybrydowy, 7-dniowy oraz japoński - mezoterapię bezigłową, mikroigłową - opalanie natryskowe Oferujemy talony upominkowe z rabatem Wszystkim Klientom życzymy zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku 2014


Str. 18

INFORMATOR SWARZĘDZKI

30 milionów dla gminy W czasie ostatnich posiedzeń Rady Miejskiej dyskutowano na temat udziału gminy Swarzędz w związkach międzygminnych, zastanawiano się na ile nasze uczestniczenie w nich jest dla nas korzystne. Wątpliwości, przynajmniej niektórych radnych, budzi uczestniczenie w Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, a także koszty naszego udziału w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” budującym, z dofinansowaniem unijnym, sieć kanalizacyjną na terenie gmin członkowskich. Z tego też względu wyjątkowo pozytywnie musimy przyjąć informację, że w ramach kontynuacji zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Swarzędz uzyskano dofinansowanie z Unii

Europejskiej w kwocie 30 mln zł na budowę prawie 20 km kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. D o k o ń c a 2 0 1 5 r. zostanie wybudowana kanalizacja w ulicach: Wiejskiej, Sadowej, Stolarskiej, Wiosennej, Wr z o s o w e j , C h a b r o w e j , Rutkowskiego, Szklarniowej i Kmiecej w Jasinie. Kanalizacja budowana będzie także w miejscowościach: Gortatowo, Garby, Rabowice, Kruszewnia i Łowęcin. Ponadto w ramach dofinansowania rozdziałowi ulegnie kanalizacja ogólnospławna w ul. Grudzińskiego w Swarzędzu. Dla ulic w Jasinie nieobjętych tym programem opracowywana jest dokumentacja, której realizację do końca 2016 r. planuje spółka AQUANET.

Więcej stypendiów Pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2013/2014 otrzyma 204 uczniów z terenu Gminy Swarzędz. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniesie ponad 170.000 zł. W tym roku do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu wpłynęły 233 wnioski, z czego 204 zostały rozpatrzone pozytywnie. Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Swarzędz. Podstawowym kryterium, które należało spełnić by otrzymać stypendium było kryterium dochodowe. Dochód nie może przekroczyć 456 zł netto na jednego członka rodziny. Miesięczna kwota stypendium wynosi 84,80 zł. Środki otrzymywane w ramach stypendium szkolnego mogą być wydatkowane na cele edukacyjne, takie jak: zakup podręczników

szkolnych, artykułów papierniczych, słowników i encyklopedii oraz odzieży i obuwa sportowego. Stypendium szkolne może również być przeznaczone na opłacenie zajęć dodatkowych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych lub rozwijanie umiejętności dziecka. Zapraszamy na bezpłatne badania rtg klatki piersiowej połączone z badaniem spirometrycznym, które odbędzie się w poniedziałek 25 listopada br. w godzinach od 12:00 do 17:00. Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym przy Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1. W celu uniknięcia kolejki konieczna jest wcześniejsza rejestracja, która prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Zapisy pod numerem telefonu 61 65 12 311.

poleca usługi koparko-ładowarką, transport


Grudzień 2013 O sprawie bonifikat przy wykupie użytkowania wieczystego gruntów pisaliśmy na naszych łamach już kilkakrotnie. Ponieważ 12

Str. 19 przyznanie mieszkańcom naszej gminy bonifikat przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Ponieważ projekt ten spotkał się

gmina” zdecydował się również przedstawić własny projekt. Rożni się on od uprzednio omawianego projektu wysokością bonifikat. Osoby użytkujące grunt ponad 5 0 l a t mogłyby otrzymać 5 0 % bonifikaty, a od 6 do 10 lat ulgę w wysokości 5%. 12 listopada, przed skierowaniem projektów do komisji odbyła się pierwsza

Powrót wieczystego listopada temat wrócił na obrady wspólnej komisji Rady Miejskiej przypomnijmy kilka faktów. Do 9 sierpnia 2010 osoby posiadające nieruchomości gruntowe w wieczystym użytkowaniu przy przekształceniu tego prawa w prawo własności korzystały z obligatoryjnie przysługujących bonifikat. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego od 10 sierpnia gminy mogły decydować, czy podejmą uchwały przyznające mieszkańcom wykupującym grunty bonifikaty i jaka będzie ich wysokość. Ponieważ wszystkie sąsiadujące ze Swarzędzem gminy, łącznie z Poznaniem, przyznały takie bonifikaty w różnej wysokości, 9 radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu, radni PO i niezależni, złożyli projekt uchwały przewidującej

ze zdecydowanym sprzeciwem burmistrzów i niechęcią większościowego koła radnych „Nasza gmina” został przez wnioskodawców wycofany. W czerwcu tego roku, w porozumieniu z mieszkańcami pragnącymi wykupić wieczyste użytkowanie, pod warunkiem jednak, że uchwalone zostaną bonifikaty, złożyłem ponownie projekt uchwały przyznającej ulgi przy wykupie. Jej wysokość ma być uzależniona od czasu posiadania gruntu w użytkowaniu wieczystym. Największą bonifikatę – wysokości 80% wartości gruntu mogliby uzyskać mieszkańcy użytkujący nieruchomości ponad 50 lat, a najmniejszą w wysokości 30% będący w posiadaniu gruntu od 6-10 lat. Po przekazaniu tego projektu uchwały klub radnych „Nasza

Naszym Klientom życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku

dyskusja nad nimi. W imieniu wnioskodawców wypowiadali się Piotr Choryński i Teresa Rucińska. Ustosunkowując się do projektów wiceburmistrz Adam Trawiński zwrócił uwagę, że na wysokich bonifikatach mogliby skorzystać

użytkownicy wieczyści będący w posiadaniu nieruchomości nie zabudowanych, które po uzyskaniu prawa własności mogliby z dużym zyskiem sprzedać. Dlatego też warto zwrócić uwagę na propozycję radnego Jana Kity, z klubu „Nasza gmina”, który zaproponował by oba projekty połączyć i przyjąć wyższe bonifikaty dla posiadających w użytkowaniu grunty zabudowane, a w wersji niższej grunty niezabudowane. Wyszedł on bowiem ze słusznego założenia, że mieszkaniec posiadający na działce domek, w którym mieszka 50 lat, nie sprzeda go dla uzyskania zysku, a będzie on dalej służyć mieszkańcowi i jego najbliższej rodzinie. Po dyskusji na komisjach sprawa wróci na sesję Rady Miejskiej i tam zostanie podjęta ostateczna decyzja. W tej chwili możemy być niemal pewni, że bonifikaty mieszkańcy gminy uzyskają. Miejmy nadzieję, że będą one dla nich satysfakcjonujące. Piotr Choryński

KREDYTY bez BIK, Chwilówki Biuro: u. Warszawska 3 Swarzędz Tel 61 651 84 75


Str. 20

Odrobina? przesady Swarzędzki skansen pszczelarski jest dumą Swarzędza. Z tego też względu swarzędzcy radni bez jednego mrugnięcia okiem przeznaczyli środki finansowe na pokrycie zwiększonych opłat czynszowych, które muzeum w Szreniawie, a jego oddziałem jest skansen, musi płacić instytutowi w Puławach. Skansen organizuje dla mieszkańców miasta szereg imprez, takich jak „Miodowe lato w skansenie”, czy w okresie przedświątecznym warsztaty i pokazy dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, poświęcone zwyczajom i obrzędom bożonarodzeniowym. W czasie zajęć trwających jedną godzinę dzieci wykonują także ozdoby choinkowe, które mogą zabrać do domu. Bardzo fajna inicjatywa. Świadczy o tym, że muzeum i skansen są ściśle związane z miastem. Problem jest tylko jeden. Za udział w zajęciach uczestnicy, a więc ich rodzice muszą zapłacić. I to sumkę niemałą, gdyż udział w jednogodzinnych zajęciach (!) kosztuje i to sporo, gdyż każdy uczestnik musi zapłacić 9 zł, a jeśli dzieci mają otrzymać słodki poczęstunek trzeba dodatkowo wydać 1,50 zł. Na pociechę można dodać, że opiekunowie grup dzieci wchodzą za darmo. Zdaję sobie doskonale sprawę, że muzeum znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Brakuje pieniędzy na wszystko. Gmina dokłada do czynszu, ale kasowanie za zajęcia tego typu jest drobną (?) przesadą. Co więc zrobić? Na pewno nie wnioskuję o zakończenie tej fajnej działalności muzeum. Może wystarczy tylko pomyśleć i znaleźć inne rozwiązanie. Może wystarczyłby kontakt ze swarzędzkim Ośrodkiem Kultury? Referatem Edukacji, Zdrowia i spraw Społecznych?, Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji? Nie wiem. Nie chcę rozstrzygać tej sprawy w krótkim felietonie prasowym. Wiem tylko jedno, za tego typu zajęcia muzeum nie powinno pobierać tak wysokich opłat, tym bardziej, że sprawa więcej szkodzi wizerunkowi placówki niż przyniesie realnego dochodu. Pracownicy muzeum dbając o finanse, muszą pamiętać o trosce o wzorcowy wizerunek, gdyż ona właśnie muzeum jest wyjątkowo potrzebny. pchoryn

INFORMATOR SWARZĘDZKI

Inwestycyjny podstolik Niemal przed dwoma laty w Swarzędzu odbyło się pierwsze spotkanie „Swarzędzkiego okrągłego stołu sportowego” mającego określić zasady funkcjonowania, finansowania sportu na terenie gminy. Dotychczasowe efekty to zwiększenie wysokości stypendiów dla wybitnych swarzędzkich sportowców, zwrócenie uwagi na konieczność rozwoju sportu szkolnego oraz wskazanie dyscyplin, które będą preferowanie przy finansowaniu i rozwoju bazy materialnej. Do tych dyscyplin zaliczono w Swarzędzu obok piłki nożnej także piłkę ręczną, koszykówkę dziewcząt, a więc dyscypliny drużynowe, które uprawiają większe grupy młodzieży. 15 listopada odbyło się spotkanie grupy roboczej zajmującej się bazą materialną swarzędzkiego sportu oraz jego potrzebami inwestycyjnymi. Podkreślono, że już teraz miasto dysponuję doskonała bazą sportową, którą tworzą takie obiekty pływalnia, stadion, hala sportowa, lodowisko,korty tenisowe, zespół ścieżek rowerowych i spacerowych. Na dodatek wszystkie te obiekty skoncentrowanie zostały w jednym, centralnym miejscu

Swarzędza, do którego ze wszystkich stron miasta jest dobry dostęp. Kolejnym obiektem sportowym wysokiej klasy, który będzie w mieście zbudowany to skatepark. W czasie posiedzenia zespołu wskazano również kolejne obiekty o które winna być wzbogacona baza sportowa miasta to boisko ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia wokół stadionu razem z ze skocznią do skoku w dal i stanowiskiem do pchnięcia kulą. W kolejnym etapie rozwoju bazy sportowej byłyby zadaszone korty tenisowe. O takiej kolejności realizowania inwestycji zadecydują w dużym stopniu możliwości organizacyjnoteczhniczne. W czasie spotkania podkreślono szczególne znaczenie związane z budową zadaszonych kortów, gdyż ta inwestycja będzie przynosić dochód, który będzie można przeznaczyć na dalszy rozwój bazy sportowej miasta. Szkoda tylko, że w spotkaniu nie wzieli udziału, Poza „Liderem” przedstawiciele miejscowych klubów sportowych, dla których baza ta jest tworzona. red


Grudzień 2013

Zapraszamy do 1 Oddziału w Swarzędzu ul. Poznańska 25 tel. 61 818 74 00 pon.-pt. w godz. 9.00 do 17.00

Str. 21


Str. 22

Bóg, Bóg, Honor, Honor, Ojczyzna Ojczyzna

INFORMATOR SWARZĘDZKI D z i e c i Specjalnej Troski, festynów organizowa

Rzeczywiście. Moja bracka i społeczna działalność jest oceniana pozytywnie. Zostałem odznaczony „Odznaką za Wybitne Zasługi dla Związku

Chciałbym dodać również, że od 1995 roku należę do Wojskowego Klubu Strzeleckiego w Poznaniu, a w roku a od roku 1989 do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów. Teraz prezesem bractwa jest Wiesław Brodziszewski, a ja jestem jego wiceprezesem. Jestem także członkiem Komisji Rewizyjnej Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej Red.: Bractwo swarzędzkie szybko doczekało się własnego sztandaru. Z. Kaczmarek: Tak, chciałem aby swarzędzka organizacja dobrze się prezentowała, dlatego Zdzisław Kaczmarek z prezydentem Poznania Ryszardem Grobelnym też po jej reaktywowaniu ufundowałem sztandar. Red.: Bractwo Kurkowe jest nych przez Parafię św. Marcina Kombatantów Rzeczypospolitej bardzo aktywne. Jest w mieście organizujemy specjalne strzelnice Polskiej i Byłych Więźniów dla uczestników tych imprez. W P o l i t y c z n y c h ” , „ O d z n a k ą widoczne przy różnych okazjach. Z . K a c z m a r e k : T a k , czasie olimpiad SPDST możemy Pamiątkową WKU w Poznaniu”, Swarzędzkie Bractwo Kurkowe zaobserwować jak wielką rolę, „Krzyżem Oficerskim Orderu bierze udział we wszystkich nie tylko rekreacyjną, ale także Świętego Stanisława”. Red. : Odznaczeń brackich i za uroczystościach osiągnięcia strzeleckie nie miejskich. sposób zliczyć. Na zdjęciu obok Wy s t a w i a m y jest przecież tylko ich niewielka p o c z e t część. s z t a n d a r o w y, Z. Kaczmarek: Rzeczywiście. s k ł a d a m y Odznaczeń tych jest tak dużo, że w i ą z a n k i mogłoby powstać, nawet Red.: Ze swarzędzkim kwiatów w niezbyt małe muzeum. Tylko w Kurkowym Bractwem c z a s i e ostatnim czasie otrzymałem Strzeleckim związany jest Pan od w s z y s t k i c h Tarczę Kołkową w marcu 2013 samego początku? uroczystości w Tarnowie Podgórnym, I Zdzisław Kaczmarek: Historia organizowanych miejsce w turnieju z okazji VB r a c t w a K u r k o w e g o w przez władze lecia KBS w strzelaniu z Swarzędzu jest bardzo długa, miejskie. Bardzo pistoletu 9 mm w Czarnkowie, gdyż sięga wieku XVII. Bractwo c z ę s t o Niewielka część bogatej kolekcji trofeów Tytuły II Rycerza Brackiego i II kurkowe było stowarzyszeniem u r o c z y s t o ś c i Rycerza Żniwnego w Kurkowym posiadającym własną organizację, organizowane statut i ceremoniał. Losy bractwa p r z e z w ł a d z e m i a s t a rehabilitacyjną odgrywa zabawa Bractwie Strzeleckim w Swarzędzu, Puchar Miejsko-Gminnego Domu układały się bardzo różnie. Np. w rozpoczynane są wystrzałem w na naszej strzelnicy. okresie zaborów realizowało naszej armatki. Działamy także R e d . B i e r z e c i e u d z i a ł w Kultury w Borku Wlkp. w strzelaniu z pistoletu sportowego, Puchar pruską politykę germanizacyjną społecznie. W czasie Olimpiad z a w o d a c h s t r z e l e c k i c h i s p o t k a n i a c h n i e Wicestarosty Gostyńskiego Janusza Polski charakter Sikory i wiele, wiele innych. tylko w Polsce? odzyskało bractwo Red.: Pana osiągnięcia są wielkie. Z. Kaczmarek: Tak, w dwudziestoleciu Czego więc można Panu życzyć? wyjeżdżamy także za międzywojennym. Z. Kaczmarek: Przede wszystkim g r a n i c ę . N a s z e zdrowia, dalszych sukcesów W 1945 roku nie w y j a z d y d o b r z e sportowych i w pracy społecznej, a z o s t a ł o służą nawiązywaniu s w a r z ę d z k i e m u B r a c t w u reaktywowane. p r z y j a c i e l s k i c h Kurkowemu strzelnicy, która Trzeba było czekać kontaktów nie tylko bardzo przydałaby się nie tylko ponad 50 lat, gdyż m i ę d z y i c h nam, ale także całej swarzędzkiej dopiero w roku 2000 uczestnikami, ale m ł o d z i e ż y. W z w i ą z k u z e byłem wśród t a k ż e m i ę d z y zbliżającymi się świętami Bożego założycieli naszymi narodami. Narodzenia chciałbym K u r k o w e g o Red. : Za swoją C z y t e l n i k o m  I n f o r m a t o r a i B r a c t w a działalność otrzymał sympatykom Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w P a n w i e l e Strzeleckiego w Swarzędzu złożyć Swarzędzu i najlepsze życzenia. wyróżnień. zostałem jego Pobyt delegacji Bractwa Kurkowego w Republice Czeskiej w 2013 roku Red.: Dziękuję za rozmowę. Z.: Kaczmarek: c z ł o n k i e m .

Słowa zawarte w tytule „Bóg, Honor Ojczyna” są nierozłącznie związane z działalnością Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Dzisiaj rozmawiamy ze Zdzisławem Kaczmarkiem wiceprezesem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Swarzędzu na temat bractwa, jego działalności społecznej i osiągnięć związanych z działalnością Kurkowego Bractwa Strzeleckiego


Grudzień 2013

Str. 23

Policjanci z II Liceum I I L i c e u m Ogólnokształcące w Swarzędzu przy ul. Podgórnej 12 uruchomiło w tym roku szkolnym klasę policyjną.

Nauka w tej klasie daje możliwość dobrego przygotowania się do testów rekrutacyjnych do pracy w

Klasa policyjna to bardzo ciekawa propozycja dla młodych ludzi, którzy myślą o wyborze drogi życiowej.

Policji, a także pozwala zdobyć dodatkową wiedzę ułatwiającą podjęcie studiów na kierunkach prawniczych,

pedagogicznych, sportowych, wojskowych i innych. Dodatkowym przedmiotem realizowanym przez uczniów tej klasy, jest edukacja policyjna prowadzona przez funkcjonariusza Policji i zajęcia w terenie tj. zajęcia na strzelnicy, zajęcia w parku linowym, zajęcia na pływalni, paintball, atletyka terenowa, oraz wycieczki do laboratorium kryminalistyki, do szkoły Policji, zakładu karnego, itp. Uczniowie klasy policyjnej przejdą szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kursy samoobrony i technik interwencji, a także uzyskają możliwość zdawania egzaminu wewnętrznego na zakończenie cyklu kształcenia pozwalającego sprawdzić predyspozycje do zawodu

policjanta. Uczniów klasy policyjnej obowiązuje umundurowanie. W tym roku szkolnym zajęcia z prawa w klasie policyjnej prowadzi komendant policji w Swarzędzu, Marcin Walczak, a od miesiąca października wszyscy uczniowie tej klasy raz w tygodniu chodzą do szkoły w mundurach. Klasy mundurowe cieszą się w Polsce coraz większą popularnością, stąd II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu oferuje możliwość nauki w klasie o profilu policyjnym młodzieży ze Swarzędza i okolic. Gimnazjalistów, których interesuje udział w patrolu, tajniki daktyloskopii, podstawy prawa, musztra czy strzelanie, a zarazem dobre przygotowanie się do matury, zapraszamy w przyszłym roku szkolnym do II LO w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu. Beata Czerska


Str. 24

INFORMATOR SWARZĘDZKI

Swarzędz na starych pocztówkach

Najlepszy Babski Klub Fitness www.fitness-zalasewo.pl

zaprasza

- fitness - siłownia - rollen - limfodrenaż - sauna - kosmetyka - psycholog - dietetyka

Studio Figura, ul. Glebowa 14 Zalasewo Tel. 61 818 52 68, kom. 691 970 224

W tym, świątecznym numerze „Informatora Swarzędzkiego” przedstawiamy jedną z najstarszych kartek z widokami Swarzędza. Pocztówka pochodzi z roku 1900 i przedstawia litograficzne widoki naszego miasta: panoramę, kościół ewangelicki (znajdował się na obecnym Placu Niezłomnych), kościół katolicki pod wezwaniem św. Marcina, ratusz, dworzec kolejowy oraz przystań nad Jeziorem Swarzędzkim w ogrodzie Marco (obecnie za domem Akcji Katolickiej). Warto dodać,że treść kartki wpisywano na stronie z widokami miasta, a cała druga strona przeznaczona była na część adresową. Z uwagi na wyjątkowy dobry stan zachowania kartki pozwalam sobie pokazać także tę mniej atrakcyjną, ale również ciekawą stronę kartki.


str. 25

Grudzień 2013

Wesołych, pogodnych Świąt życzy Redakcja

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne sfinansowane przez NFZ dla kobiet (w wieku 50-69 lat), które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. Badania prowadzone będą 15.12.2013 r. w ambulansie medycznym przy Urzędzie Miasta i Gminy Rynek 1 w godz. 14.00- 16.30. Zapisy pod bezpłatnym numerem telefonu 0800 160 168 lub 61/ 855 75 28 oraz 61/851 30 77 (niezbędne podanie numeru PESEL) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00. Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia. Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy. Badania zostaną przeprowadzone przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.


str. 26

INFORMATOR SWARZĘDZKI

Jarocin

MYJEMY PEŁNĄ PARĄ! Zapraszamy pon.-pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00-14.00

Gruszczyn

- kosmetyka samochodowa

- parowe pranie tapicerki ul.Swarzędzka 30 vis-a`-vis Bosch Service - ozonowanie klimatyzacji i wnętrza

Tel. 798 850 850

(usuwanie przykrych zapachów)

biuro@eco-hiro.eu Usługi wykonujemy również z dojazdem do Klienta Wystawiamy faktury VAT


Grudzień 2013

str. 27

Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, powodzenia w Nowym Roku, wielu udanych inwestycji budowlanych z zakupionymi u nas materiałami życzą właściciel i pracownicy firmy „Zensof”

Z nami zbudujesz - od fundamentów po dach


www.swarzedz24.pl

OPTYK Przemysław Dymek mistrz optyk

pon.-pt. 10.00-17.00 soboty pierwsza i ostatnia 10.00-13.00 61 818 41 53 Swarzędz, Os. Kościuszkowców 13 Rok założenia 1989

Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Redakcja

Profile for Piotr Choryński

Informator Swarzędzki 2013 - Grudzień  

Informator Swarzędzki 2013 - Grudzień  

Advertisement