Informator Swarzędzki nr 6 2024 - czerwiec

Page 1

Rok XXIV 2024 nr 6 (295) Czerwiec

KOLEJOWA OBWODNICA POZNANIA DO KOŃCA 2027 r.

Umowa została podpisana - str. 2 i 3

Zapraszamy do lektury:

ź Dni Swarzędza 2024 już niebawem! - str. 5

ź Rada Miejska wznowiła pracę - str. 6

ź program odkrywania talentów matematycznych - str. 8

ź SP 4 „zrobiła porządek w szafie” - str. 10-11

ź darmowe ogłoszenia drobne - str. 14

ź idużo,dużowięcej!

ISSN 1641-036X
@swarzedz24 gazeta lokalna || portal mieszkańców

Pociągi pojadą wokół Poznania: jest umowa, realizacja do końca 2027 r.

Pociągi pasażerskie sprawnie pojadą wokół Poznania, a podróżni zyskają nowe przystanki w aglomeracji – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na przygotowanie projektów wykonawczych i realizację prac budowlanych na kolejowej obwodnicy stolicy Wielkopolski. Inwestycja za blisko 1,4 mld zł ze środków budżetowych zwiększy możliwości kolei. – To spełnienie marzeń, które mieliśmy od wielu lat – wykorzystanie infrastruktury kolejowej znajdującej się wokół Poznania do poszerzenia oferty transportu zbiorowego – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. W spotkaniu uczestniczył także Wicemarszałek WojciechJankowiak.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w poniedziałek 27 maja podpisały umowę na opracowanie projektów wykonawczych oraz na realizację prac budowlanych w ramach projektu „Prace na towarowej obwodnicy Poznania”. Efektem będzie sprawny system komunikacji –„ring” kolejowy, który zapewni mieszkańcom aglomeracji poznańskiej dogodne podróże w obrębie miasta i przyległychdoPoznaniamiejscowości.

PrzystanekSwarzędzNowaWieś

Lepszy dostęp do kolei mieszkańcy zyskają z siedmiu nowych i jednego zmodernizowanego przystanku Pociągi zatrzymają się w dynamicznie rozwijających się rejonach Poznania: w okolicy ul Starachowickiej (p.o. Poznań Zieliniec), przy ul. Gdyńskiej (p.o. Poznań Koziegłowy), w rejonie ul. Naramowickiej ( p o Poz n a ń N a ra m ow i c e ) , p r zy ka m p u s i e uniwersyteckim w pobliżu ul. Stróżyńskiego (p.o. Poznań Piątkowo), przy ul. Sucholeskiej (p.o. Poznań Suchy Las), w rejonie ul Folwarcznej (p o Poznań Franowo) i ul Kobylepole (p o Poznań Kobylepole), a także na przebudowanym przystanku w okolicy ul. Szumana w NowejWsi(p.o.SwarzędzNowaWieś).

www.adrianna.swarzedz.net.pl

– W Dniu Samorządu Terytorialnego otrzymujemy doskonały prezent od rządu. To spełnienie marzeń, które mieliśmy od wielu lat – wykorzystanie infrastruktury kolejowej znajdującej się wokół Poznania do poszerzenia oferty transportu zbiorowego W oparciu o obwodnicę kolejową będzie można stworzyć węzły przesiadkowe, które są już zaprojektowane Przeznaczyliśmy dwa miliony złotych z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

– To projekt Miasta Poznania i jego partnerów: gmin Suchy Las, Swarzędz i Czerwonak oraz Powiatu Poznańskiego. To przedsięwzięcie, które wzbogaci ofertę transportu zbiorowego, dlatego też zrobimy wszystko, aby poszerzyć nasz tabor. Chcemy, aby ten pociąg, przynajmniej w godzinach szczytu, jeździł co pół godzinyidałmożliwościsprawnegoprzemieszczeniasię pomieścieiwokółmiasta–dodałMarszałek.

Sprawne przejazdy pociągów umożliwią wielobranżowe prace modernizacyjne łącznie ok. 57 km odcinków linii kolejowych, tworzących kolejową obwodnicę Poznania i wykorzystywanych obecnie przede wszystkim do przewozu ładunków Zmiany układu torowego umożliwią przejazdy pociągów

pasażerskich i towarowych z prędkością do 120 km/h (obecnie20-90km/h).

– Przed nami bardzo ważna inwestycja Podpisaliśmy umowę na istotną transformację ruchu kolejowego, nie tylko dotyczącą Poznania i Wielkopolski, ale także całego państwa Poznański węzeł kolejowy jest jednym z najważniejszych i kluczowych w Polsce – powiedział Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury Minister podkreślił także zaangażowanie samorządów, w tym Samorządu Województwa Wielkopolskiego w przyczynienie się do zwiększeniafunkcjonalnościprojektu.

– Powstanie nowa infrastruktura, nowy system sterowania ruchem kolejowym, który zapewni nie tylko możliwość przejazdu wysokimi prędkościami w ruchu aglomeracyjnym, ale również poprawi przepustowość na ciągu od Warszawy, przez Konin, Poznań Główny, aż doSzczecina–przyznałPiotrWyborski,PrezesPKPPLK. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A podpisały umowę z konsorcjum firm: Zakład Robót Komunikacyjnych DOM Sp. z o.o. (lider), Alusta S.A (Partner) i Intop Sp. z o.o. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest do końca2027r

W spotkaniu wzięli także udział Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Paszyk, Minister Rozwoju i Technologii, Piotr Malepszak, Wiceminister Infrastruktury oraz parlamentarzyści, a także Agata Sobczyk, Wojewoda Wielkopolska i Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania.

(oprac. red., źródło i fot.: UMWW)

Czerwiec

13:00-21:00

GABINET „MARLENA”

Kosmetyczny

Swarzędz ul. Gryniów 6

Tel. 61 670 01 83

62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1

Fryzjerski

Swarzędz os. Kościuszkowców 13

Tel. 61 817 42 55

Z!

Dni Swarzędza 2024

OśrodekKulturywSwarzędzuzapraszanaDniSwarzędza 2024, które odbędą się 29 i 30 czerwca na Polanie Miejskiej przy ul. Strzeleckiej. To wyjątkowa okazja, aby wspólnieświętowaćzcałąrodzinąiprzyjaciółmi.

Tegoroczne Dni Swarzędza zapowiadają się niezwykle atrakcyjnie. Organizatorzy przygotowali bogaty program koncertów, który z pewnością przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom muzyki. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej, takie jak Golec uOrkiestra, Bednarek, DJ Kris, Liber i Mezo, Nowator i DJ Emdi. Oprócz występów znanych artystów, zaprezentują sięrównieżlokalnimuzycy.

Oprócz muzyki na scenie, na uczestników Dni Swarzędza czeka wiele innych atrakcji. Będą animacje dla dzieci, wspaniały lunapark, dmuchany plac zabaw oraz niesamowitypokazlaserowy.

Więcej szczegółów na temat tego wydarzenia możnaznaleźćnazamieszczonymplakacie.

Dni Swarzędza to doskonała okazja do integracji lokalnej społeczności, wspólnej zabawy i świętowania sukcesów miasta Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Swarzędza i okolic do udziału w tymwyjątkowymwydarzeniu.

Czerwiec

Rada Miejska wznowiła pracę po wyborach

Barbara Czachura przewodniczącą

6 maja 2024 r. Rada Miejska w Swarzędzu wznowiła pracę. Rozpoczęła się nowa kadencja, wybrano prezydium Rady. Przewodniczącą została wybrana ponownieBarbaraCzachura.

Radni nowej kadencji spotkali się podczas pierwszej Sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu. 6 maja 2024 roku, w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie nowo wybrani przedstawiciele swarzędzkiego samorządu odebralizaświadczeniaowyborzeizłożyliślubowania.

Kluczowymi elementami programu jest wybór prezydium Rady na nową kadencję. Najwięcej emocji budzi zawsze wybór osoby pełniącej funkcję przewodniczącego Rady Obecni w sali samorządowcy zgłosili dwie kandydatury: Wojciecha Kmieciaka i Barbary Czachury W obecności 22 radnych (nieobecny był Adrian Senyk)najwięcejgłosów–12–uzyskałaBarbaraCzachura. Jej kontrkandydat, Wojciech Kmieciak zdobył 8 głosów poparcia.Dwóchradnychoddałonieważnegłosy. Następnym punktem obrad był wybór wiceprzewodniczących. W swarzędzkiej Radzie funkcja ta przypada trzem osobom. Zgromadzeni zgłosili trzy propozycje: Piotra Baranowskiego, Wojciecha Kmieciaka i Wandy Konys. W wyniku tajnego głosowania zastępcami przewodniczącej zostali Piotr Baranowski (12 głosów) i Wojciech Kmieciak (17 głosów). Wanda Konys otrzymała

10 głosów, co oznacza, że nie została wybrana na wiceprzewodniczącą.

W związku z tym, wybór trzeciego zastępcy przewodniczącej wymagał dogrywki. Tym razem radni zgłosili kandydatury Ryszarda Dyzmy i Joanny WojtysiakTierling Jednak i tym razem nie udało się wyłonić wiceprzewodniczącego Rady Kandydaci otrzymali po 10 głosów,2głosyoddanonieważne.

Przewodnicząca Barbara Czachura musiała ogłosić kolejne głosowanie nad wyborem trzeciego zastępcy Samorządowcy zgłosili kandydaturę Marcina Lisa i Joanny Wojtysiak-Tierling. Tym razem udało się wybrać wiceprzewodniczącego – został nim Marcin Lis, który otrzymał 12 głosów. Joanna Wojtysiak-Tierling zdobyła poparcie10radnych.

To jednak nie był koniec głosowań personalnych, ponieważ radni musieli wybrać jeszcze przewodniczących komisji Rady: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarki, Komisji Spraw Społecznych Głosowania nad szefami poszczególnych Komisji Rady Miejskie były głosowaniami jawnymi,imiennymi.

W przypadku wyborów szefów komisji nie było już wątpliwości – wszyscy przewodniczący zostali wybrani jednogłośnie Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrana została Joanna Wojtysiak-Tierling. W głosowaniu nad przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radni wybrali Anetę Nowotarską. Przewodniczącą Komisji Budżetowej wybrana została Elżbieta Cholewicka Następnie na przewodniczącego Komisji Gospodarki radni powołali Tomasza Majchrzaka. Na koniec radni zdecydowali o przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych–zostałnimRyszardDyzma.

Na koniec Sesji wręczono zaświadczenie o wyborze na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Mariana Szkudlarka. Następnie, wybrany na trzecią kadencję Marian Szkudlarek złożył ślubowanie oraz podziękował mieszkańcom za zaufanie i zapowiedział działaniananajbliższepięćlat.

W ten sposób rozpoczęła się XIX kadencja swarzędzkiego samorządu Wszystkim radnym oraz burmistrzowi życzymy owocnej pracy na rzecz wszystkich swarzędzaninaszejwspólnotylokalnej.

Adam Choryński, fot. Telewizja STK

Rejestracja telefoniczna. Pon., śr., pt. - po rejestracji telefonicznej.

przyjmuje: wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.00

ogłoszenia medyczne
GABINET LEKARSKI ORTOPEDYCZNY
Czerwiec

Pilotażowy program odkrywania talentów

poprzez brydżowe zajęcia sportowe

“Brydż jest najlepszą, najszlachetniejszą z gier karcianych. Gra kształci takie cechy jak pamięć, koncentracja,umiejętnośćliczeniailogicznegomyślenia, umiejętność podejmowania decyzji, szacowania szans, wyobraźnięorazumiejętnośćwspółpracyzpartnerem.” (JudeGoodwin&DonEllison)

Uczniowie grający w brydża po kilku – kilkunastu miesiącachgry lepiej,aprzedewszystkimszybciejsięuczą, łatwiej wychwytują istotę trudnych problemów i sprawniej je rozwiązują. Ten efekt chcielibyśmy wykorzystać wprowadzając pilotażowy program w klasach czwartychwSzkolePodstawowejnr4wSwarzędzu.

Programpoleganastworzeniuwszystkimuczniom klas czwartych możliwości uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych, na których w dwóch grupach dzieci będą realizowały edukacyjny program nauki gry w brydża. Zajęcia będą uzupełnione o możliwość nauki gry dla Rodziców uczniów i nauczycieli w pobliskim Osiedlowym Klubie Brydżowym na os. Czwartaków 22, udziałwturniejachorazwyjazdynazawodyizgrupowania, w tym na pewno na Mistrzostwa Polski Dzieci, które są co roku specjalnie organizowane dla najmłodszych startujących.

Program będą wprowadzać doświadczeni nauczyciele matematyki, instruktorzy brydża sportowego zatrudnieni przez Polski Związek Brydża Sportowego, pod warunkiem zgody Rodziców, których zapytamy o to jeszcze w tym roku szkolnym, tak aby realizacja programu była możliwawrazzpoczątkiemnowegorokuszkolnego. Za wprowadzeniem programu przemawiają nasze dotychczasowesukcesy:

ź Złoty medal dla Poznańskiego Klubu Brydżowego –Mistrzostwa Polski Dzieci Tęgoborze 2023 (wśród autorów tego sukcesu: Marlena Świątek, Hubert Świątek, Dawid Piasecki z SP nr 4, Adam Rozmiarek i

Konrad Lis z SP EKOS, Michał Popielarski, Jakub Woźniak,MikołajMałyszkazSpnr2),

ź Srebrny medal dla Marleny i Huberta Świątek w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Wądzyniu 2023 w kategorii U-15, Złoty medal dla Michała Popielarskiego i Wojtka Runowskiego z Sp nr 2wkategoriiU-12

ź Złoty Medal dla Michała Popielarskiego w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Poznaniu2024,

ź Srebrny Medal dla Marleny i Huberta Świątków w klasyfikacji długofalowej Turnieju Amatorów na PoznańskimKongresieBrydżowym1-4maja2024

Jeśli zawiąże się silna grupa dzieci, to w klasie VII (rok szkolny 2026/27) w SP nr 4 w Swarzędzu rozważane jest utworzenie usportowionej klasy brydżowej z n a s t a w i e n i e m n a p i e l ę g n o w a n i e t a l e n t ó w matematycznych.

Elżbieta i Ryszard Paluczkowie

Osiedlowy Klub Brydżowy na os. Czwartaków 22 zaprasza na turnieje brydżowe w czwartki o godzinie 17.00 i soboty o godzinie 10.00 oraz na kursy dla początkujących we wtorki w godzinach 17.00-20.00. Kolejny taki kurs rozpoczniemyjaktylkozbierzesięgrupa8osób.

ź telefonkontaktowy:665391957

ź lubmail:ela.paluczek@gmail.com

matematycznych

Spotkanie z poezją Haliny

Dziszyńskiej-Błachnio

w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu

15 maja 2024 r w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu odbyło się spotkanie autorskie z poetką Haliną Dziszyńską-Błachnio. Wydarzenie zorganizowane zostało z okazji promocji najnowszego tomu wierszy autorkizatytułowanego„ZranionePtaki".

Uroczystość zgromadziła licznych miłośników poezji, przyjaciół autorki oraz przedstawicieli środowiska literackiego Wieczór prowadził znana poetka Maria Magdalena Pocgaj, a oprawę muzyczną zapewniła utalentowanawiolonczelistkaZofiaKlimaszewska.

Na początku spotkania poetka wyraziła wdzięczność wszystkim osobom, które wsparły ją w procesie tworzenia i wydania tomu „Zranione Ptaki". Szczególne podziękowania skierowała do: Pawła Kuszczyńskiego, prezesa zarządu Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, poetki Kaliny Izabeli Zioła, poetki Marii Magdaleny Pocgaj, Barbary Kucharskiej, przewodniczącej Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu. Nie zabrakło również podziękowań dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia, którzy wykonali ilustracje do książki: Dawidowa Janowskiego, Sandry Paetz, Kryspiny Szymkowiak, Karoliny Marcinkowskiej, a także dla synów poetki – Marka BłachnioiRemigiuszaBłachnio. W głównej części wieczoru poetyckiego artystka, z niezwykłą wrażliwością i głębokim przekazem, prezentowała wiersze poruszające trudne tematy takie jak: choroba, przemoc, strata, samotność czy cierpienie.

Goście wysłuchali wierszy: Lotka, Odwrócenie ról, FAS, Maraton, Chłopiec z chryzantemą, Stokrotki, Atetoza, Chromosom X, Modlitwa, Syndrom, Bez lukru, Przed nocą, Dłonie, Nocna przemoc, Lizak, Znajda, Najważniejsze, Piastunka, Okno życia, Ptak wdowieństwa, Blizny czasu, Ptaki starości. Występ poetki przeplatany był nastrojową muzyką wykonywaną przez Zofię Klimaszewską. Młoda wiolonczelistka zaprezentowała m in utwory z filmów "Tajemniczy ogród" i "Ojciec chrzestny", a także „Lubię wracać tam gdzie byłem” Zbigniewa Wodeckiego oraz koncert c-moll JohannaChristianaBacha. Podczas spotkania poetka dzieliła się z publicznością refleksjami na temat swojej drogi twórczej, inspiracji i osób, które wywarły wpływ na jej poezję. Opowiedziała również o tym, jak odkryła w sobie potrzebę pomagania innym i zaangażowania w działalnośćnarzeczdzieciwtrudnejsytuacjiżyciowej. Spotkanie zakończyło się gromkimi oklaskami i licznymi gratulacjami dla autorki. Goście mieli okazję nabyćtomik"ZranionePtaki"zdedykacjąpoetki. WydarzeniewBibliotecePublicznejwSwarzędzu z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników Spotkanie z Haliną Dziszyńską-Błachnio było nie tylko okazją do poznania jej najnowszej twórczości, ale również wzruszającym doświadczeniem poetyckim i refleksją nad ważnymi tematami dotyczącymiwspółczesnegoczłowieka. (kch)

Czerwiec

Zrób

Porządek w szafie – SP nr 4 w Swarzędzu najlepsza!

Zanamikolejnajużedycjaakcji„ZróbPorządekwszafie”, w ramach której szkoły prowadzą zbiórki niepotrzebnej odzieży, by pomóc środowisku, ale jednocześnie także potrzebującym w swoich województwach i powiatach. Dwa razy do roku ta inicjatywa łączy uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy wciągają w działania całe miejscowości. W tym roku na podium stanęły szkoły ze Swarzędza, Hyżnego i Bydgoszczy. Wyróżnienie specjalnezazaangażowanieuzyskałaszkołazKalisza.

ZróbPorządekwszafie–cotozaakcja?

Uczniowie szkół podstawowych i średnich wraz z rodzicami i nauczycielami, przez ponad miesiąc porządkowali szafy, zbierając niepotrzebne ubrania, aby te mogły trafić do wtórnego obiegu i w ten sposób wciąż pozostać w użyciu, zamiast stać się uciążliwym odpadem. Organizatorem akcji jest Fundacja Eco Textil, która od lat zamienia używaną odzież w pomoc osobom z niepełnosprawnościami. W tym roku uczniowie zebrali całe tony, bo niemal 40 tysięcy kilogramów niepotrzebnych ubrań! Oznacza to, że w skali roku szkoły łącznie potrafią zebrać prawie 100.000 kg odzieży, która z a s i l i d r u g i o b i e g i p o m o ż e o s o b o m z niepełnosprawnościami.

Akcja „Zrób porządek w szafie” odbywa się dwa razy w roku, wiosną i jesienią. “Niektóre szkoły, jak szkoła w Hyżnem, to już eksperci drugiego obiegu – wracają do naszkażdąakcją,alewkażdejedycjipojawiająsięteżnowi uczestnicy. Bardzo nas to cieszy, bo pokazuje, że nowe pokolenie reprezentuje już zupełnie inną skalę świadomości i inne podejście do działań na rzecz środowiska. Mamy nadzieję, że to młodzież zarazi zapałem rodzinę, znajomych, lokalne społeczności.” –mówiMonikaLipnickazFundacjiEcoTextil.

Skądpomysłnadziałaniawszkołach?

„Akcja jest odpowiedzią na (niestety) ogólnoświatowy problem Otóż jako ludzkość produkujemy coraz więcej ubrań i coraz więcej też wyrzucamy. Szacuje się, że nawet do 40% wyprodukowanych tekstyliów nigdy nie trafia do użytku, od razu stają się odpadami, a ich rozkład może potrwać nawet 200 lat. To nie wszystko- już na etapie produkcji przemysł odzieżowy jest bezlitosny dla środowiska, produkcja ubrań jest wodo- i energochłonna, a przy tym emituje gigantyczny ślad węglowy” – mówi Monika Lipnicka,prezeskaFundacjiEcoTextil. W UE wyrzuca się rocznie ok. 6,6 mln ton ubrań i butów, co stanowi 14,8 kg na osobę – podaje Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego zaznaczając, że dane dotyczą 2020 roku, a z roku na rok są one mniej optymistyczne.

Jednocześnie na całym świecie mniej niż 1 proc. odzieży poddaje się recyklingowi, cała reszta jest spalana lub trafi na wysypiska. „Jeśli teraz nie zmienimy nawyków, kolejne pokolenia odczują naszą lekkomyślność na własnej skórze.”–dodajeMonikaLipnicka

Stoimy przed koniecznością rozwiązania problemu, jakim jest ogromne zużycie ubrań. Już teraz wyzwaniem jest brak miejsca na ich składowanie, co rusz słyszymy o nielegalnych składowiskach, zaśmieconych plażach czy pustyniach, o płonących stertach tekstyliów Odpowiedziąjestdrugiobiegidbanieoprzedłużanieżycia przedmiotów, nie tylko ubrań. Każdy z nas znajdzie rzeczy, które nam się już nie przydadzą, ale wciąż mogą ucieszyć innych.

Jedynatakainicjatywa–nietylkooubraniachodzi „Dla nas takie akcje są ważne nie tylko z ekologicznego, ale i ze społecznego punktu widzenia, ponieważ w ten sposób my edukujemy młode pokolenie. Dodatkowo nie skupiamy się jedynie na środowisku, przesłanie akcji wykracza poza problem branży odzieżowej. Szkoły otrzymują wprawdzie nagrody pieniężne, ale główną motywacją do działania jest pomoc potrzebującym w lokalnej społeczności” – zapewnia MonikaLipnicka. Celem akcji jest nie tylko edukacja, ale także uwrażliwienie młodych ludzi. Dzięki takim akcjom nie tylkomłodzież,aleidorośliuświadamiająsobiejakważne, szczególnie w naszych czasach, jest dbanie o środowisko i racjonalne zarządzanie odpadami, co pomaga w

Czerwiec

zmniejszeniu ilości śmieci i wspiera proekologiczne postawy. Ale to nie wszystko- uczniowie angażują w zbiórkiokolicznychmieszkańców

„Efekty są najlepsze tam, gdzie przyłącza się do zbiórki całe osiedle czy miasteczko. Staramy się myśleć globalnie,aledziałaćlokalnie,sprzętstanowiącynagrodę często zostaje w najbliższej okolicy Ta akcja integruje pokolenia i społeczności. Tegoroczna akcja trwała podczas Dnia Ziemi, którego hasłem w tym roku było ograniczenie skali fast fashion, więc wiele placówek organizowało dodatkowe wydarzenia, takie, jak lekcje i warsztaty ekologiczne, pokazy mody, „wymianki”, w których uczniowie wymieniają się zabawkami i ubraniami, a sami uczniowie relacjonowali postępy w mediach społecznościowych To inspiruje innych do zmianynawyków.”–cieszysięMonikaLipnicka.

To jednak nie wszystko – dla wszystkich szkół, które uzbierały powyżej 1000 kg niepotrzebnych ubrań nagrodą będzie możliwość obdarowania potrzebujących ze swojej okolicy – szkoły będą miały do rozdysponowania sprzęt rehabilitacyjny, który w przeszłości trafiał do potrzebujących min. w Karczmiskach, Bikówce, Ostrowie Wielkopolskim, Bojanie, Wschowie, Swarzędzu, Chorzelach,BrześciuiWarszawie.

Swarzędz, Hyżne i Bydgoszcz na podium, Kalisz – z wyróżnieniemspecjalnym

W tej edycji pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu zebrawszy aż 5000 kg. Dwie kolejne szkoły dzieli od siebie dosłownie jeden kontener ubrań: 2 miejsce przypadło

szkole znanej już z poprzednich edycji – uczniom Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem (3820 kg), zaś miejsce trzecie należy do Szkoły Podstawowejnr35wBydgoszczy(3600kg)

W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę specjalną, dla najbardziej zaangażowanej szkoły W pełni zasłużył na nią Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kaliszu. To szkoła, która kilka lat temu wzięła udział w pierwszej zbiórce odzieży, która zapoczątkowała akcję “Zrób porządek w szafie”. W tej małej placówce uczy się jedynie setka uczniów, a mimo to szkoła zdołała uzbierać 1680 kg niepotrzebnych ubrań, co oznacza, że każdy z uczniówzebrałichponad16kg!

Zwycięskie szkoły otrzymają nagrody finansowe oraz sprzęt rehabilitacyjny, który trafi do placówek opiekuńczych wskazanych przez same szkoły. Każda z nich ma do dyspozycji po 4 sztuki wózków, balkoników i po 4 parykulortopedycznych.Alekażdaszkoła,którauzbierała powyżej tony odzieży będzie miała szansę obdarować sprzętem rahabilitacyjnym potrzebujących uczniów oraz okolicznychmieszkańców.

Gratulacje należą się wszystkim szkołom, które tak mocno zaangażowały się w zbiórkę niepotrzebnych ubrań.

Kolejna akcja „Zrób Porządek w szafie” odbędzie się już jesienią, mamy nadzieję, że z każdą edycją świadomość będzie rosła, podobnie jak liczba zebranej odzieży a wraz z nią skala pomocy potrzebującym, którym uda się dzięki niej pomóc. Szkoły, które chciałyby wziąć w niej udział mogą znaleźć wszelkie niezbędne informacje w mediachspołecznościowychFundacjiEcoTextil.

Pseudokibice napadli nastolatków w Swarzędzu; są zarzuty

Dwaj mężczyźni, pseudokibice Legii Warszawa, 12 maja napadli w Swarzędzu nastolatków wracających po meczu do domów. Swarzędzcy i poznańscy policjanci, wraz ze stołecznymi funkcjonariuszami ustalili i zatrzymaliagresorów.

12 maja 2024 r., po meczu piłkarskim pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa, wracający specjalnymi pociągami w kierunku stolicy sympatycy „wojskowych” napotkali w Swarzędzu grupę miłośników poznańskiej drużyny Pseudokibice Legii postanowili zmusić nastolatków do oddania klubowych szalików i koszulek zastraszając ich Po wszystkim wrócili do pociągu i odjechaliwkierunkuwschodnim.

Poszkodowani mieszkańcy Swarzędza zgłosili sprawę funkcjonariuszom z Komisariatu Policji w Swarzędzu. W działanie zaangażował się Wydział do Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Poznaniu oraz KP w Swarzędzu Policjantom dzięki materiałowi z monitoringu oraz znajomości środowiska kibicowskiego szybko udało się zidentyfikować dwóch

sprawców biorących udział w rozboju. Dzięki temu, 22 maja, funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji zatrzymaliwWarszawiedwóchmężczyzn.

Jak zaznacza Maciej Święcichowski z KWP w Poznaniu, jeden z zatrzymanych ma już na koncie zakłócanie imprezy masowej, kradzież rozbójniczą, bójkę i pobicie. Mężczyźni usłyszeli zarzut rozboju i zostali objęci dozorem policyjnym. Przestępstwo, którego się dopuścili karanejestpozbawieniemwolnościdolat15. (oprac. red., fot. KWP w Poznaniu)

Niebieskie granty – w czerwcu również dla gminy Swarzędz

100 osób zazieleniających Wrześnię, 100m2 lasu, 7 zaadoptowanych przez mieszkańców grządek, kompostownik o pojemności 1m3, wizyta studyjna, akcja sprzątania i mnóstwo wydarzeń towarzyszących – to właśnieNiebieskieGranty.

Niebieskie granty to konkurs, organizowany przez firmę Volkswagen Poznań. Dobiega końca jego pierwsza nadedycja.Wiemyjuż,żekonkursdoczekasiękontynuacji. – Dzięki Niebieskim Grantom teren, który jeszcze rok temu był tylko trawiastym skwerkiem i psią toaletą, zyskał nowy wymiar. Stworzyliśmy miejsce otwarte dla ludzi – mówią autorzyzwycięskichinicjatyw

Niebieskie Granty to konkurs, którego celem było propagowanie działań prośrodowiskowych realizowanych

przez organizacje pozarządowe z uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców W jego pierwszej edycji po 30.000 złotych na realizację inicjatyw otrzymały Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku (WUTW) oraz StowarzyszenieSchronKulturyEuropa(SKE)zPoznania.

Rewolucjawmieście

Poznańska organizacja skupiła swoje działania wokół Ziemi Wspólnej, czyli sąsiedzkiej przestrzeni przy ulicy Wspólnej 40. W ramach projektu m.in. zakupiono akumulatorową pompę ogrodową z wężem oraz stworzono kompostownik ogrodowy. Do udziału w projekcie zaproszono mieszkańców, którzy zasiali łąkę kwietną, stworzyli dom dla dziko żyjących zwierząt oraz zaadoptowali grządki, tworząc tym samym własne mikroogródkiwmieście.

Mieszkańcy osiedla uwierzyli, że miejsce może stać się ogrodem społecznym z prawdziwego zdarzenia. Ich zaangażowanie i pozytywne reakcje były miłym zaskoczeniem. – Przy organizacji każdego wydarzenia, warsztatu odczuwaliśmy niepokój czy będą osoby zainteresowane udziałem? Na szczęście były. Bez większych problemów znaleźliśmy osoby, które podjęły się adopcji i opieki nad grządkami Obserwujemy, że właściciele piesków częściej sprzątają po swoich pupilach. Stworzył się sąsiedzki monitoring, który w przypadku aktów wandalizmów informował nas na bieżąco o takich

Czerwiec

sytuacjach – mówi Tomasz Szwałek, przedstawiciel SKE. Zaznacza, że od ponad miesiąca nic nie zostało zniszczone (na początku zdarzały się takie niemiłeincydenty), a wiele osób prowadzących w pobliżu działalność gospodarczą chętnie udziela swojej pomocy na Ziemi Wspólnej. –Dzięki Niebieskim Grantom zaprosiliśmy do ogrodu pszczoły murarki, pojawiło się więcej roślinności, postawiliśmy pojemnik do segregacji odpadów czy kompostownik dla osób, które adoptowały grządki –wymienia dalej. Ziemia Wspólna została zaakceptowana przez społeczność lokalną Dla wielu osób to była rewolucyjnazmianaterenuwprzeciągukilkumiesięcy.

Leśnaintegracja

We Wrześni dzieci, seniorzy oraz przedstawiciele różnych sektorów (łącznie 100 osób) pracowali i integrowali się przy wspólnym sadzeniu 300 drzew metodą Miyawki (charakteryzującą się szybkim wzrostem) na terenie 100 m2. – Jest to kolejnemiejsce na mapie Wrześni, gdzie można podziwiać rosnące drzewa i rośliny, relaksować się na łonie przyrody, spacerować samotnie lub rodzinnie To miejsce wzbogaca nasze miasto, czyni je zasobniejsze w tlen i świeże powietrze, tworzy warunki do rekreacji i zabawy – mówi Alina Maciejewska,koordynatorkaprojektuzramieniaWUTW W ramach zwycięskiego pomysłu zorganizowano też międzypokoleniowe warsztaty, podczas których edukowano dzieci z przedszkola i młodzież. –Wszystkiete działania przyczyniły się do nawiązania silnych więzi i bardzo dobrych relacji między nami. Mamy nadzieję, że nawiązane przyjaźnie będą trwałe i w przyszłości

zapewne jeszcze niejednokrotnie będziemy wspólnie wykonywać ciekawe zadania, wspierając się nawzajem pomysłem,doświadczeniem,pracąizabawą–dodaje.

Codalej?

Zarówno mieszkańcy Wildy, jak i Wrześni potrzebowali kawałka ziemi, który da im odrobinę wolności i odpoczynku od miejskiego zgiełku. Autorzy dofinansowanych pomysłów mają nadzieję, że wywiąże się między nimi długotrwała relacja, w której będą wymieniać się doświadczeniami, spotykać, rozmawiać i opiekować zielonymi skwerkami: z wodą z deszczówki, koszami na odpadyiludźmigotowymidowspólnejpracy Pierwsza edycja konkursu Niebieskie Granty właśnie dobiega końca. Organizatorzy w czerwcu planują ogłosić drugą. – Tym razem będziemy chcieli nagrodzić sześć najlepszych pomysłów. Autorzy zwycięskich projektów otrzymają po 10 tysięcy złotych na ich realizację – tłumaczy Anna Pomorska, ekspertka ds zrównoważonego rozwoju w Volkswagen Poznań. Zgłoszone inicjatywy będą mogły dotyczyć działań prośrodowiskowych, ale też społecznych. Projekty muszą być realizowane w sąsiedztwie zakładów Volkswagen Poznań: na poznańskiej Wildzie, na terenie osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, w gminie Swarzędz oraz powieciewrzesińskim.

Organizatorem konkursu jest firma Volkswagen Poznań,aoperatoremStowarzyszenieCentrumPISOP.

Pn - pt - 7.00 - 21.00

ź

Darmowe ogłoszenia drobne zamówisz na www.swarzedz24.pl

Swarzędzki Kryształ

rzemieślnicze piwo z historią w tle

Wspólny projekt swarzędzkiego Supermarketu EUROSPAR i rzemieślniczego Browaru Szreniawa: Swarzędzki Kryształ –piwoinspirowanepiwowarskąhistoriąSwarzędza. Swarzędzki Supermarket EUROSPAR wspólnie z podpoznańskim, rzemieślniczym Browarem Szreniawa wypuścił na lokalny rynek piwo Swarzędzki Kryształ. To piwo dolnej fermentacji, w popularnym i lubianym stylu PILS. Chmielone chmielem odmiany Marynka i Saaz, ma mocną, słodową podbudowę, przyjemną goryczkę i orzeźwiający charakter

Swarzędzki Kryształ to wyraz dumy z miasta i jego nieco zapomnianej, piwowarskiej historii. Piwo jest dostępne tylko w supermarkecie EUROSPAR znajdującym się na ul Granicznej55wSwarzędzu.

gazeta lokalna || portal mieszkańców

Redaktor wydania: Adam Choryński

e-mail: redakcja@swarzedz24.pl, www.swarzedz24.pl

Zgłoszenia do Informatora Swarzędzkiego przyjmujemy: pod adresem e-mail: redakcja@swarzedz24.pl lub pod numerem telefonu: 61 679 11 77

Ogłoszenia są widoczne w gazecie i na portalu swarzedz24.pl Zamów: 81 74 318; 0698 622 192

S.C. Kostrzyn, ul. Kórnicka 33 tel. 61 818 99 02, 787 935 058, 501 477 960 www.budren.pl e-mail; budrensc@wp.p Okna Parapety Drzwi wewnętrzne, zewnętrzne Rolety Roletki materiałowe Bramy garażowe
9 7 7 1 6 4 1 0 3 6 0 0 0 ISSN
1641 -036X
@swarzedz24
ź ź ź ź ź

Czerwiec

Ósma drużyna w Polsce – Juniorki

Lider BIOFARM Swarzędz!

W majowy weekend w Poznaniu rozgrywany był Finał Mistrzostw Polski Juniorek U17K z udziałem swarzędzkich koszykarek prowadzonych przez trenera Tomasza Eicherta –ósmadrużynawPolsce!

Już sam awans do ścisłego finału był bardzo dużym sukcesem Liderek, które nie byływ gronie faworytek do awansu. Swarzędzanki przez cały sezon rywalizowały w Centralnej Lidze Juniorek U17K i był to fantastyczny poligon doświadczalny dla młodych swarzędzkich koszykarek Na pierwszym turnieju odbiły się od ściany przegrywając wysoko 4 mecze, ale potem było już dużo lepiej. Ostatecznie Lider zajął drugie miejsce w Wielkopolsce, potem pewnie wygrał ćwierćfinał w Siechnicach z trzema zwycięstwami i przede wszystkim półfinał w Gdyni równieżzkompletemzwycięstw Na turnieju finałowym Liderki musiały sobie radzić bez kontuzjowanej Antosi Kuchcińskiej i na boisku było widać jej brak. Swarzędzanki zaczęły od meczu z MUKS Poznań. Liderki zaczęły bardzo dobrze. Po 10 minutach prowadziły 18:15, a do przerwy przegrywały z utytułowanym rywalem 32:38. Niestety w drugiej połowie gra swarzędzanek wyglądała dużo gorzej. Wysoko przegrana czwarta kwarta zadecydowała o porażce 49:79. Double-double zaliczyła Antosia Maj 18 pkt i 12 zb + 7 asyst.

WczwartekLiderzmierzyłsięzfaworytemgrupySzkołą Gortata Politechniką Gdańsk. Scenariusz się powtórzył, bardzo dobra pierwsza połowa i 36:42 do przerwy i gorsza gra w trzeciej kwarcie. Ostatecznie podopieczne trenera Eicherta przegrały 63:77,alezebrałydużopochwałzaswojągrę.

Trzeci mecz finałów i trzecia odsłona tej samej płyty

Meczpiątkowyz1KSŚlęzaWrocław,-6doprzerwy35:41ipotem niestetytrochębraksiłiwysokaporażka62:91.

Bilans 0-3 skazał Liderki na mecz o VII miejsce, w którym zmierzyły się z GTK Gdynia. Rywalki na pewno chciały zrewanżować się za porażkę z półfinału u siebie. Po bardzo zaciętym spotkaniu niestety Liderki uległy 60:63 i ostatecznie zajęły ósme miejsce w Polsce na ponad 50 zespołów rywalizujących w sezonie 2023/24. Po meczach na twarzach Liderek gościł smutek, ale z każdym dniem powinny być coraz bardziej dumne ze swojego osiągnięcia. Mistrzem Polski zostały koszykarki ENEA AZS Poznań, które w finale pokonały MUKS Poznań71:55.

Lider BIOFARM Swarzędz grał na Finale w następującym składzie: Gabrysia Flaszak (6,14,1,9), Jagoda Gliszczyńska (0,2,0,0), Ala Kobylińska (0,2,2,0), Lidka Kołodzińska (0,0,2,2), Kasia Kosińska (6,6,6,7), Antosia Maj (18,21,10,22), Marika Mierzjewska (2,6,15,9), Lena Olejnik (6,9,11,7), Natalia Polak (9,3,11,1), Antosia Sikora (-,0,-,-), WeronikaStachowiak(0,0,2,3)iJulkaZając(2,0,2,0).

Kadetki Lider BIOFARM Swarzędz 7

drużyną

w Polsce

Liderki 2009/10 w maju, w Gdyni rozegrały turniej finałowy MistrzostwPolskiKadetekU15K Już sam awans do finału podopiecznych trenerów Andrzeja Śniadka i Marcina Madanowskiego był ogromnym sukcesem zawodniczek i klubu. Nikt przed sezonem nie typował

takie wyniku, gdyż 80% zawodniczek jest rok młodsza od rywalek. Swarzędzanki miały bardzo ciężką przeprawę w lidze wielkopolskiej – bilans 1-5. Potem było już dużo lepiej: 5-1 w strefie, 3-0 w ćwierćfinale w Krakowie i 2-1 w półfinale w Toruniu.

Losowanie przydzieliło Lidera do grupy A z: GTK Gdynia, Szkołą Gortata Politechniką Gdańsk oraz Zagłębiem Sosnowiec. Liderki, nie były faworytkami w żadnym meczu i każdej miejsce powyżej ósmego miało być dużym sekcesem. W pierwszym meczu uległy wysoko drużynie z Sosnowca 37:81. Drugiego dnia przez 34 minuty walczył jak równy z równym z gospodyniami z GTK Gdynia, ale w końcówce zabrakło sił i ostateczny wynik to 58:72. W ostatnim meczu grupowym postraszyły w dwóch kwartach zespół z Gdańska, ale mecz zakończyłsięwysokimzwycięstwemrywalek73:43. Czwarte miejsce w grupie desygnowało Lidera do gry o 7 miejsce, w którym rywalem miał być zespół MMKS Katarzynek Toruń. Miał to być rewanż za mecz z turnieju półfinałowego w Toruniu, w którym swarzędzanki uległy 44:71. Liderki zagrały kapitalne spotkanie, od początku zdominowały rywalki i pewnie prowadziły przez cały mecz. Do przerwy 41:30, a po przerwie tylko powiększały przewagę i ostatecznie zwyciężyły 79:54. MVP meczu została Lidia Kołodzińska, która rzuciła 25 pkt i zaliczyła 19! zbiórek co dało jej Eval 39. Laura Chmielewska zatrzymała najlepszą zawodniczkę rywalek Roksanę Makowską tylko na 19 punktach.KoszykarkiLideratrafiłyaż10razyzatrzypunktyna23 próby – 43,5%! Siódme miejsce w Polsce jest ogromnym sukcesem zawodniczek oraz klubu, a grę Lidera w tak młodym składziechwaliłowielutrenerówobecnych.

Skład Liderek na turnieju finałowym: Matylda Bieżyńska (kontuzjowana), Laura Chmielewska (4,9,8,8), Amelia Cimińska (2,0,4,3), Aleksandra Kamińska (2,2,2,2), Alicja Kobylińska (3,9,10,15), Lidia Kołodzińska (5,10,10,25), Hanna Kozielczyk (4,0,3,0), Nadia Michalak (1,7,0,3), Alicja Mioduszewska (-,-,0,-), Milena Nowak (11,13,6,15), Alicja Rogowy (5,6,0,4), Wiktoria Sakowska (0,-,-,-), Julia Trząsalska (0,2,0,0), Pola Własny (-,0,-,0), Olga Woźniak (0,0,0,4), Andrzej Śniadek – trener, Marcin Madanowski – asystent oraz Marta Rogowy – kierownik zespołu Wyróżnienie dla najlepszej zawodniczkizespołuprzypadłoKapitanAlicjiKobylińskiej. Marcin Madanowski

ZAKŁAD POGRZEBOWY

Zdzisław Czuba

62-020 Swarzędz, ul. Słowackiego 39 Biuro czynne do godz. 17.00

Tel. 61 817 35 71, 604 810 204 (24 h)

Trumny-cenaod650zł urny krzyże chłodnia ubieraniezwłok przewózzwłok stypa trąbka wieńce przewózksiędza

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW

Wypłata zasiłku z ZUS wraz z rozliczeniem pogrzebu Konkurencyjne ceny

Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz 2025 - ruszyło głosowanie!

Od 23 maja do 6 lipca 2024 roku mieszkańcy Swarzędza mają możliwość wybrania projektów, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok. Do dyspozycji jest 1 500 000 zł, a spośród 35 zgłoszonych propozycji można wybrać te, które najbardziejodpowiadająnaszympotrzebom.

Jakieprojektymożnawybrać?

• Projektgłówny:6propozycji

• Projektlokalny:18propozycji

• Projektdodatkowy:11propozycji

Lista projektów i szczegółowe informacje (wszystkie propozycje wraz z opisami) znajdują się na stronie www.swarzedz.budzet-obywatelski.org/projekty

Zasadygłosowania:

• głosowanie odbywa się elektronicznie, zagłosować można na stronie www swarzedz budzetobywatelski.org/glosowanie

• każdy mieszkaniec Swarzędza może oddać jeden głosnakażdytypprojektu:główny,lokalnyidodatkowy,

• głosowanie odbywa się na podstawie numerów identyfikacyjnychprzypisanychdokażdegoprojektu,

• wyniki głosowania zostaną ogłoszone po zakończeniujegotrwania.

- -- --

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.