Page 1

November-December 2012

Taon Blg. 1 | Isyu Blg. 1

Citizens Congress for Good Governance (C2G2)

“Juan is remembered not for his legacy but for his accomplishment in the Society”

TODA Transport Forum, tagumpay na naisagawa November 10, 2012– Marikina City. Matagumpay na naisagawa ang unang TODA Transport Forum sa pagtutulunga ng Federated TODA of Marikina City at ng Citizens’ Congress for Good Governance (C2G2). Ang

Forum

ay

dinaluhan

Hinihingi ang tulong at suporta na sana ay suportahan ang Fund Raising Project ng C2G2. Matatagpuan sa Del Pasko Tiange ang pwesto ng C2G2 na may iab’t-ibang paninda sa murang halaga at mga souvenir items.

ng

mga

opisyales

ng

mga TODA sa Marikina City. Pinamahalaan ng C2G2 ang programa na tumayong facilatators sa talakayan. Unang nagpahayag ang Pangulo ng FTMCI ng mga suliraning sa hanay ng transportasyon, particular ang sa grupo ng tricycles. At inihayag ang sumusunod na mga usapin; ang matagal na paglalabas ng mga supervision stickers, drivers IDs’, renewals of franchises, ganundin ay tinalakay ang usapin ng Fare Increase na napakatagal na hindi inaksyonan ng Konseho sa pangunguna ni Kon. Flores ng

Committee of Public Transportation. Idiniin din ang pagpapabaya sa accreditation ng kanilang Federation. Walang malinaw na kasagutan si Konsehal Erning Flores sa usapin ng dagdag na pamasahe. Natapos ang Forum lampas ng ika-4:00 ng hapon pagkatapos ng malayang talakayan. “Umaasa kami sa Federation na maisasaayos ang lahat ng ito”, ayon sa pangulo ng FTMCI. Ang mga dumating ay si Kon. Erning Flores, CA Jun Aguilar, Atty. Troy Mendoza at buong opisyales ng C2G2 sa pangunguna ng Chairman Benny Navarro. #


C2G2 at LENTE magsasama para bantayan ang halalan 2013 sa Marikina City Marikina City, December 8, 2012- Nagsagawa ng panimulang pag-uusap ang Lawyers Enlightenment for Truthful Election (LENTE) na kinatawan ng pang-bansang pangkalatang kalihim nito. Mga kinatawan ng C2G2 sa pangunguna ni Chairman Benedicto Navarro, na siya din ang Chairman ng NAMFREL-Marikina. Ang nasabing pag-uusap ay kaugnay sa malaking posibilidad na pagsasama at pagsasagawa ng mga aktibidad na may kaugnayan sa darating na halalan. Sa pagsasama-sama ng NAMFREL, LENTE na pangangasiwaan ng C2G2 sa Marikina ay inaasahan ay may mahigpit na pagmamasid sa kondukta ng halalan. Pangarapin ng pagkakaisa ng tatlong (3) grupo na habulin sa hukuman ang sinumang politiko na lalabag sa anumang patakaran sa halalan.###

TRANSPORT NEWMalanday, Marikina City. 11.29.2012– Nagsagawa ng pulong Executive Officers and Federated TODA of Marikina City. Upang talakayin ang Limang (5) pangunahing usapin sa mga TODA at mga hakbangin na isasagawa sa tulong ng C2G2. Sa pulong na ito, ay lumabas ang iba pang suliranin na hindi natalakay sa TODA Transport Forum na isinama sa usaping dapat bigyan ng aksyon. Nakatakdang makipag-usap ang FTMCI EXECOM sa pangunahing opisyal ng Lokal na pamahalaan, upang hingin ang tulong at suporta. Nagkaisa ang mga opisyal ng FTMCI ay isasaayos ang mga usapin ayon sa itinatakda ng Batas at hindi sa personal na pananaw ng halal na opisyal at opisyal ng Gobyerno ng Marikina City. Ang usapin ng TODA ay usaping pangbayan, dahil dito ay buo ang C2G2 na samahan ng FTMCI sa kanilang MAKATARUNGAN AT LEGAL NA MGA GAGAWIN### By: Pinoy Politika

Page 2

Marikina City, December 5, 2012- Nagsa-

gawa ng pagdalaw ang mga Opisyal ng Federated TODA of Marikina City (FTDCI), Inc. sa butihing Mayor Del De Guzman. Nilalayon ng pagbisita ay maihain at pag-usapan ang mga kinakaharap ng usapin at suliranin ng TODA sa Marikina City. Ayon sa Kagalanggalang na Mayor, magsumite sa kanya ng mga domumento ng mga inihahaing usapin ng TODA. Isa sa inilabas na usapin ang pagpapalabas ng mga Prankisa na ayon sa apektadong TODA ay hindi umaayon sa Zoning Ordinance ng Marikina City. Matatandaan na ang Usapin sa TODA ay dati nang iniharap na halos magda-dalawang taon na ang lumipas at magpahangang ngayon ay wala pang malinaw na resulta. Nagtapos ang pag-uusap na walang malinaw na tinding ang Kagalang-galang na Mayor sa sitwasyon ng mga namamasada ng Tricycle. Sa pagtatapos ng pagpupulong, ang naging malinaw lamang ay ang sama-samang pagpapakuha ng larawan.##

The Courier  

Nov - Dec. 2012, Taong 1, Blg. 1

The Courier  

Nov - Dec. 2012, Taong 1, Blg. 1

Advertisement