Page 1

Antikvariat Pilegaard Algade 65 - DK-9000 Aalborg – Tlf. 98 13 90 00

Henrik Pontoppidan Katalog over Einar Nielsen’s efterladte bibliotek

pi@stofanet.dk - www.pilegaards.com – facebook - instagram


Einar Nielsen’s efterladte Henrik Pontoppidan-bibliotek

Et liv viet til Henrik Pontoppidan. Einar Nielsen (1933-2017) samlede på bøger af og om Henrik Pontoppidan det meste af sit liv. Han var en ivrig samler, men også en seriøs forsker, der som mangeårigt medlem af Pontoppidan Selskabet bidrog til nye sammenhænge og vinkler på nobelpristagerens forfatterskab. Einar Nielsen blev født i Ryslinge præstegård på Fyn. Præstesønnen blev student fra Sorø Akademi 1953 og arbejdede derefter et år som skolelærer og kirkesanger. Han læste teologi ved Aarhus Universitet 1954-56, men skiftede til en læreruddannelse på Marselisborg Seminarium hvorfra han dimitterede 1959. Han blev ansat som lærer ved Ulfborg skole og fra 1975 tillige skolebibliotekskonsulent. Einar Nielsens interesse for Pontoppidans forfatterskab begyndte i gymnasiet, og på seminariet skrev han en afhandling om Pontoppidans digte. Ejnar Nielsen var forfatter til flere privattryk, bl.a. ”Digte i Henrik Pontoppidans forfatterskab”, og bidrog i årbøger og artikler til Pontoppidan Selskabet (se www.henrikpontoppidan.dk). Tak til Henrik Loft Nielsen for biografiske oplysninger om E. N. Ejnar Nielsens bibliotek er omfattende. Bøgernes stand og udstyr har ikke været afgørende for E. N., men han har samlet i dybden. Mange af bøgerne har diskrete håndskrevne noter eller henvisninger, og hans exlibris pryder hver en bog. Denne særlige bogsamling er nu dokumenteret for eftertiden, til et minde om en dedikeret Henrik Pontoppidan-elsker og bogsamler. Bogkataloget er delt op i 3 afdelinger.. Først titler skrevet af Henrik Pontoppidan, så bøger skrevet om ham og til sidst anden sekundærlitteratur, som Einar Nielsen har fundet relevant.

Henrik Pontoppidan (1857-1943) anses for en af de vigtigste forfattere i ”Det moderne Gennembrud”. Han blev født i Fredericia som et af de midterste børn i en flok på 16 (bror bl.a. til Knud og Morten Pontoppidan). Hans forældre var præst Dines Pontoppidan og hustru Birgitte Marie Christine født Oxenbøll. Familien flyttede i 1863 til Randers, da faderen fik embede ved Sct. Mortens Kirke. Henrik Pontoppidan tog afstand fra det kristne, strenge miljø, og valgte at flytte til København for at gå på Polyteknisk Læreanstalt. Men umiddelbart før den afsluttende eksamen i 1879 opgav han den sikre karriere til fordel for det usikre liv som forfatter. Han fik sin debut (Stækkede vinger) på Forlaget Andr. Schou i 1881. De første år skrev han primært mindre fortællinger, men forfatterskabet udviklede sig, og stærkest står i dag de 3 store hovedværker: Det forjættede land (1891-95), Lykke-Per (1898-1904) og De Dødes Rige (1912-16). Alle tre romaner blev skrevet over flere år og udgivet som enkeltstående bøger, der siden blev omarbejdet og samlet i fælles udgaver. Han betragtede dem selv som en trilogi – et forsøg på at give et samlet billede af samtidens Danmark. Det var personskildringerne som interesserede H. P. allermest, og det er i dag også disse, der står tilbage som det stærkeste, når man har læst romanerne til ende. Pontoppidan rettede stort set alle sine værker til, hver gang de blev nyudgivet. Pontoppidan ønskede at opnå det perfekte og sprogligt helt rene og enkle. Uanset hvilken udgave man vælger, bliver man ikke skuffet. Henrik Pontoppidan er en blændende fortæller, og hans værker kan læses igen og igen. Henrik Pontoppidan blev tildelt Nobelprisen i litteratur i 1917. Han måtte dog dele den med den (i dag) mere ukendte forfatter Karl Gjellerup (1857-1919). Det svenske Akademis officielle motivering lød: – "for hans fulllödiga framställningar av nutidens danskt liv."

Pilegaards Antikvariat, 2018. Forbehold for allerede solgte titler.


1

Bøger af og om Henrik Pontoppidan _____________________________________________________________________________________________

1

11

Pontoppidan, Henrik Arv og gæld. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1. oplag 1938. 116s. Papirbind med brugsspor. Exlibris. Erindringer 3. 100

2

12

14

15

Pontoppidan, Henrik

Pontoppidan, Henrik De vilde Fugle. Et Skuespil. 1. oplag, Det Nordiske Forlag, 1902. 158s. Indbundet i privat halvfablea. Exlibris. Oplag 1500 eksemplarer. 150

16

Pontoppidan, Henrik Den gamle Adam. Skildring fra Alfarvej. P. G. Philipsens Forlag, 1. oplag 1894. 171s. Originalt komponeret helshirting. Exlibris. 200

125

Pontoppidan, Henrik 17

Pontoppidan, Henrik Den gamle Adam. Skildring fra Alfarvej. P. G. Philipsens Forlag, 1. oplag 1894. 171s. Indbundet i slidt halvlæder. Lidt aldersplettet. Exlibris. 175

50

Pontoppidan, Henrik 18

Pontoppidan, Henrik Den gamle Adam. Skildring fra Alfarvej. P. G. Philipsens Forlag, 2. oplag 1895. 171s. Indbundet i halvlæder. Lette brugsspor. Exlibris. 125

Pontoppidan, Henrik De dødes rige. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag , 2 bind 1918. 3. udgave. Indbundet i 2 halvlæderbind med lette brugsspor. Forsatse lidt plettede. Exlibris.

10

125

De dødes rige. 1982. Gyldendal, 2 bind 1982. 285 + 269s. Heftet sæt med brugsspor. Exlibris. Udgivet med efterskrift af Thorkild Skjerbæk. 125

75

Borgmester Hoeck og hustru. Burgomaster Hoeck and his wife. Forlaget Geelmuyden, Kiese 1999. 186s. Heftet. Exlibris. Forord af Flemming Behrendt. Med hilsen fra denne til Einar Nielsen. En dansk og en engelsk version. Scandinavian words 11. 85 9

De dødes rige. Gyldendal, 6. udgave 1965. 519s. Indbundet i helshirting uden smudsomslag. Let falmet. Exlibris.

Pontoppidan, Henrik

Borgmester Hoeck og Hustru. Gyldendal, Dansklærerforeningen 1964. 129s. Indbundet. Lette brugsspor. Exlibris. 8

Pontoppidan, Henrik

Pontoppidan, Henrik

Borgmester Hoeck og hustru. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1. oplag 1905. 107s. Indbundet i halvlæder. Exlibris. 7

13

Pontoppidan, Henrik

Asgaardsrejen. 2. udgave 1928. 117s. Fotokopi indbundet i simpel privat halvfablea. Exlibris. 60 6

200

Pontoppidan, Henrik

Asgaardsrejen. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 2. udgave 1928. 117s. Heftet. Stempel på smudstitelbladet. Exlibris. 5

Pontoppidan, Henrik De dødes rige. Gyldendal 1948. 511s. Indbundet i pæn halvlæder. Exlibris.

85

Asgaardsrejen. (1. oplag 1906). 163s. Fotokopi af originaludgaven indbundet i simpel privat halvfablea. Exlibris. 65 4

De dødes rige. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 2 bind 1922. 4. udgave. Indbundet i 2 slidte halvlæder. Ryggen på det ene bind defekt. Exlibris. 100

Pontoppidan, Henrik Asgaardsrejen. Det Schubotheske forlag, 1. oplag 1906. 163s. Heftet. Brugsspor. Exlibris.

3

Pontoppidan, Henrik

19

Den gamle Adam. Systimes værkserie 1984. 103s. Pæn paperback. Kommenteret af Keld B. Jessen og John Mogensen. Exlibris. 75

125

Pontoppidan, Henrik De dødes rige. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag , 2 bind 1918. 3. udgave. Indbundet i 2 helshirting med lette brugsspor. Exlibris. 125

Pontoppidan, Henrik

20

Pontoppidan, Henrik Den kongelige gæst. 1. oplag, Det Schubotheske forlag, 1908. 125s. Heftet. Originale omslag defekt. Bogblokken pæn. Exlibris.

100


2

Bøger af og om Henrik Pontoppidan _____________________________________________________________________________________________

21

Den kongelige gæst. Gyldendals tranebøger 1983. 73s. Paperback. Pænt eksemplar. Exlibris. 22

40

31

32

Det forjættede Land. Et Tidsbillede. 1. oplag, P. G. Philipsen 1892. 343s. Indbundet originalt komponeret helshirting. Lidt aldersplettet. Navnestempel på friblad. Exlibris. 225 24

Det forjættede land. P. G. Philipsens Forlag, 2. oplag 1893. 343s. Indbundet i originalt komponeret helshirting. Exlibris. 175 25

Pontoppidan, Henrik Det forjættede Land. 2 bind. 1993. 209 + 176 + 162s. Gyldendals Tranebøger. 3 bind i 2 bind. Pænt sæt. Efterskrift af Thorkild Skjerbæk. Exlibris. 95

95

35

Pontoppidan, Henrik

36

Pontoppidan, Henrik Det forjættede land. Gyldendal 2014. 636s. Paperback. Forord ved Kristian Bang Foss.

Pontoppidan, Henrik 37

75

38

100

Pontoppidan, Henrik Det ideale hjem. Jydsk Forlags-forretning, 1. oplag 1900. 256s. Indbundet i originalt, komponeret halvshirting. Svage pletter. Exlibris. Pænt eksemplar.

Pontoppidan, Henrik Det forjættede land. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 6. udgave 1920. 487s. Indbundet i meget slidt halvlæder. Exlibris.

Pontoppidan, Henrik Det forjættede land. 2 bind 1997. Det danske sprog- og litteraturselskab, Gyldendal . 517 + 306s. Udgivet af Esther Kielberg og Lars Peter Rømhild. Cd-rom mangler. Heftet sæt. Læsestriber. Exlibris. I: Muld (1891), Det forjættede land (1892), Dommens dag (1895). II: Kommentar. 275

90

Det forjættede land. Gyldendalske Boghandel, 5. udgave 1918. 489s. Indbundet i halvshirting. Exlibris. Snit med lille plet. 100 29

Det forjættede land. 9. udgave, Gyldendal 1960. 415s. Indbundet i helshirting uden smudsomslag. Lette brugsspor. Exlibris. Muld, Det forjættede Land, Dommens Dag. 100 34

Det forjættede land. Det Nordiske Forlag (Bogforlaget Ernst Bojesen) , 4. udgave 1903. 565s. Indbundet i pænt simpel privat halvfablea. Foromslag bevaret. Exlibris. 125 28

Pontoppidan, Henrik

Pontoppidan, Henrik Det forjættede land. Det Nordiske Forlag, 3. udgave 1898. 565s. Indbundet i komponeret helshirting. Skrevet på friblad. Skævlæst og slidt.

27

Pontoppidan, Henrik

Pontoppidan, Henrik Det forjættede land. Det Nordiske Forlag, 3. udgave 1898. 565s. Indbundet i privat halvlæder med 4 ophøjede rygge. Skæv. Indbundet i halvlæder.

26

Pontoppidan, Henrik

Det forjættede land. 9. udgave, Gyldendal 1960. 415s. Indbundet i helshirting med smudsomslag. Lette brugsspor. Muld, Det forjættede Land, Dommens Dag. 125 33

Pontoppidan, Henrik

40

Det forjættede land. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1947. 415s. Indbundet i halvlæder. Exlibris. Pænt eksemplar. 175

150

Pontoppidan, Henrik

Pontoppidan, Henrik Det forjættede land. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1943. 199s. Heftet. Lidt slidt. Udgivet af Dansklærerforeningen. Med indledning og noter ved Aage Bertelsen. Forkortet udgave. Exlibris.

Pontoppidan, Henrik Den kongelige gæst og andre noveller og skitser. Gyldendal 2002. 456s. Efterskrift af Torben Brostrøm. Pænt heftet eksemplar. Exlibris. Med dedikation fra forfatterens barnebarn til Einar Nielsen. Med avisudklip.

23

30

Pontoppidan, Henrik

300

Pontoppidan, Henrik Det ideale hjem. Jydsk Forlags-forretning , 2. oplag 1900. 255s. Indbundet i halvlæder. Pænt eksemplar. Exlibris. 150


3

Bøger af og om Henrik Pontoppidan _____________________________________________________________________________________________

39

Det ideale hjem og andre noveller og skitser. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1950. 315s. Heftet. Exlibris. Højsang, Det ideale hjem, Hans Kvast og Melusine, En vinterrejse, Rabbinerens datter, Et kærlighedseventyr, Rejsen gennem livet. 40

48

Pontoppidan, Henrik

44

46

En vinterrejse. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1. oplag 1920. 95s. Indbundet i privat halvfablea. 1250 eksemplarer. Exlibris. 100 50

Pontoppidan, Henrik 75

51

52

53

Pontoppidan, Henrik

Pontoppidan, Henrik 54

75

Pontoppidan, Henrik Erindringer. Drengeaar. Hamskifte. Arv og gæld. Familjeliv. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 4 bind 1933-40. Alle i 1. udgave, 1. oplag. Heftet, slidt sæt. Exlibris.

150

85

75

Pontoppidan, Henrik

Enetaler. Aschehoug 1993. 107s. Udgivet af Johan de Mylius. Heftet. Exlibris. Med avisudklip.

Pontoppidan, Henrik

Drengeaar. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1. oplag 1933. 206s. Inbundet i papirbind. Ryggen slidt og eksemplaret med brugsspor. Navne. Exlibris. Erindringer

Pontoppidan, Henrik

En vinterrejse. Carit Andersens forlag uden år. Heftet. 74s. Illustreret af Thormod Kidde. Exlibris. Efterskrift af Flemming Behrendt. 85

Pontoppidan, Henrik

Dommens dag. P. G. Philipsens Forlag, 1. oplag. 1895. 281s. Indbundet i skrammet lidt simpel halvlæder med T. E. N. nederst på ryggen. Exlibris.

Pontoppidan, Henrik

En vinterrejse. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 3. oplag 1920. 95s. Heftet. Lette brugsspor. Exlibris.

Dommens dag. Et tidsbillede. P. G. Philipsens Forlag, 1. oplag 1895. 281s. Indbundet i komponeret helshirting. Exlibris. Pænt eksemplar. 200 45

49

Pontoppidan, Henrik

Digte. C. A. Reitzel 1999. 88s. Heftet. Samlet og kommenteret af Børge Andersen. Med hilsen fra Børge Andersen til Einar Nielsen.

Pontoppidan, Henrik En fortælling-kres. 5 bind. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 2., 3. og 4. oplag 1912-16. Torben og Jytte. Storeholt. Toldere og syndere. Enslevs død. Favsingholm. Indbundet i 5 uniforme lidt slidte private halvshirting signerede Erhardt Bøgh, bogbinder Aarhus. Nogle bind skjoldede og fugtskadede. Exlibris. De dødes rige. 500

125

Det store spøgelse. 1. oplag, Det Schubotheske forlag, 1907. 59s. Oplag 2000 eksemplarer. Dekorationer ved Hans Tegner. Originalt slidt kartonomslag. Ryggen mangler. Exlibris. 50 43

En fortælling-kres. 5 bind, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, alle i 1. oplag. Torben og Jytte. 1912. Storeholt. 1913. Toldere og syndere. 1914. Enslevs død. 1915. Favsingholm 1916. Indbundet i 5 uniforme lidt simple private nyere halvfablea. Exlibris. De dødes rige. 1250

95

Det store spøgelse. 1. oplag, Det Schubotheske forlag, 1907. 59s. Oplag 2000 eksemplarer. Dekorationer ved Hans Tegner. Originalt slidt kartonomslag. Ryggen defekt. Exlibris. 65 42

Pontoppidan, Henrik

Pontoppidan, Henrik Det ideale hjem og andre noveller og skitser. Gyldendal 2003. 376s. Limheftet pænt eksemplar. Efterskrift af Tage Skou-Hansen. Exlibris.

41

47

Pontoppidan, Henrik

400

Pontoppidan, Henrik Erindringer. Gyldendal 1962. Samlet udgave af Drengeaar, Hamskifte, Arv og gæld og familjeliv. Gyldendal 1962. 236s. Indbundet i helshirting. Smudsomslaget lidt slidt. Exlibris. 125


4

Bøger af og om Henrik Pontoppidan _____________________________________________________________________________________________

55

Et endeligt. 1. oplag 1904. Det Schubotheske forlag. 35s. Orgininal karton med slidt, defekt ryg. 56

63

Pontoppidan, Henrik

64

Et kærlighedseventyr. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 1918. 135s. Oplag 2000 eksemplarer. Indbundet i halvlæder, med lidt brunplettede forsatse og lette brugsspor. . Exlibris. 125 57

65

61

Pontoppidan, Henrik

62

66

Pontoppidan, Henrik

67

68

50

Pontoppidan, Henrik

Pontoppidan, Henrik Hans Kvast og Melusine. 1. oplag, Det Schubotheske forlag, 1907. 217s. Indbundet i privat halvlæder. Brugsspor. Foromslag bevaret. Exlibris. 100

Fortællinger. Det Nordiske Forlag, 2 bind 1899. 373 + 334s. Indbundet i 2 komponerede helshirting. Lidt slidt sæt. Exlibris. Navn. Indeholder: Fra hytterne, Isbjørnen, Krøniker, Minder, Skyer, Den gamle Adam 150

69

Pontoppidan, Henrik

70

Fortællinger. 2 bind, Det Nordiske Forlag, 2. oplag 1903. 373 + 334s. Indbundet i 2 halvshirting med lette brugsspor. Exlibris. Indeholder: Fra hytterne, Isbjørnen, Krøniker, Minder, Skyer, Den gamle Adam. 150

Pontoppidan, Henrik

Hamskifte. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1. oplag 1936. 150s. Papirbind med brugsspor. Exlibris. Erindringer bind 2. 100

Pontoppidan, Henrik

Pontoppidan, Henrik

65

Pontoppidan, Henrik

Fra hytterne. 1985. 132s. Gyldendals tranebøger. Exlibris.

Pontoppidan, Henrik

Fortællinger. Det Nordiske Forlag, 2 bind 1899. 373 + 334s. Indbundet i 2 halvlæder. Lidt slidt sæt. Exlibris. Fra hytterne, Isbjørnen, Krøniker, Minder, Skyer, Den gamle Adam 135

50

Fra hytterne. 1973. 127s. Gyldendals tranebøger med omslag af Thormod Kidde. Lette brugsspor. Exlibris. Navn. 50

85

Fortællinger. Det Nordiske Forlag, 2 bind 1899. 373 + 334s. Indbundet i 2 halvshirting. Lidt slidt sæt. Exlibris. Indeholder: Fra hytterne, Isbjørnen, Krøniker, Minder, Skyer, Den gamle Adam 150 60

64

Fra hytterne og Landsbyens Dronning. Gyldendal, Dansklærerforeningen 4. oplag 1967. 139s. Indbundet. Exlibris.

Folkelivsskildringer. P. Hauberg & comp. og Jul. Gjellerup uden år (1888). 103s. Et Grundskud, En Fiskerrede, Tro til Døden, Hjærtensfryd. Indbundet i samlingsbind med H. F. Ewald: Knud Rydbjergs Livseventyr og Voltaire: Naturmennesket. Lille format. Indbundet i eet halvlæder uden rygtitel. Exlibris. 75 59

Pontoppidan, Henrik Fra hytterne. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Dansklærerforeningen 1953. 128s. Heftet. Brugsspor. Exlibris.

Pontoppidan, Henrik Familjeliv. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1. oplag 1940. 120s. Indbundet i papirbind. Slidt, defekt ryg. Exlibris. Erindringer bind 4.

58

Fra hytterne. Gyldendalske Boghandels Forlag ( F. Hegel & Søn), 1. oplag 1887. 139s. Indbundet i helshirting . Exlibris. 750

75

Pontoppidan, Henrik

Pontoppidan, Henrik

Pontoppidan, Henrik Hans Kvast og Melusine. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 3. oplag 1907. Simpelt privat halvfablea. Omslag bevarede. Navn. Gyldendals 2 ½ kr. serie. Exlibris.

100

Pontoppidan, Henrik Hans Kvast og Melusine. 3. oplag 1907. Heftet. Brugsspor. Omslag lidt brunplettet. Gyldendals 2 ½ kr. serie. Exlibris. 75

71

Pontoppidan, Henrik Højsang. Det Schubotheske Forlag, 2. oplag 1896. Sjette tusinde. 266s. Illustreret af N. P. Mols. Forfatteren's portræt tegnet af P. S. Krøyer. Exlibris. Indbundet i nyere lidt simpelt privat halvfablea. Foromslag bevaret. Exlibris. Schubotheske Miniatur-Bibliotek 125


5

Bøger af og om Henrik Pontoppidan _____________________________________________________________________________________________

72

80

Pontoppidan, Henrik Højsang. Det Schubotheske Forlag , 2. oplag 1896. 266s. Illustreret af N. P. Mols. Forfatteren's portræt tegnet af P. S. Krøyer. Exlibris. Slidt samtidigt halvlæder. Forsats lidt plettet. Schubotheske Miniatur-Bibliotek 75

73

74

77

79

Kirkeskuden. Dansk Bogsamlingsforlag, 5. oplag, Bogsamlingsudgave 1926. 214s. + efterskrift. Indbundet i halvshirting. Illustreret med tegninger af Frants Henningsen. Exlibris. 83

84

85

Pontoppidan, Henrik

Pontoppidan, Henrik

Pontoppidan, Henrik Kirken og dens Mænd. Et Foredrag. C. A. Reitzels Forlag, 1984. 52s. Heftet med brugsspor. Exlibris.

50

Pontoppidan, Henrik

86

75

Pontoppidan, Henrik Kronjyder og molboer. 1989. Randers Antikvariat 1989. 91s. 4to. Heftet med brugsspor. Illustreret. Exlibris. Efterskrift af Thorkild Skjerbæk.

87

175

Pontoppidan, Henrik Krøniker. P. G. Philipsens Forlag., 1. oplag 1890. 109s. Originalt komponeret helshirting med brugsspor. Lidt skjoldet. Exlibris.

200

50 88

Pontoppidan, Henrik Isbjørnen. Nattevagt. Gyldendals tranebøger 1984. 163s. Pænt eksemplar. Exlibris. Omslagstegning af Thormod Kidde.

85

Kirkeskuden. Gutenberg Forlag, 4. oplag, Folkeudgave 1927. 214s. + efterskrift. Indbundet i slidt helshirting med falmet ryg. Illustreret med tegninger af Frants Henningsen. Exlibris. 65

50

Pontoppidan, Henrik

Isbjørnen. Med indledning og oplysninger ved Svend Norrild. Dansklærerforeningen, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1941. 50s. Heftet. Exlibris.

Pontoppidan, Henrik

Kirkeskuden. Gutenberg Forlag 1927. 4. oplag. Folkeudgave. Indbundet i papirbind med brugsspor. Illustreret med tegninger af Frants Henningsen. Exlibris. 65

Isbjørnen. Et portræt. 1. oplag, Gyldendal 1887. Smaa romaner III. 128s. Indbundet i nydeligt privat halvlæder signeret Anker Kyster. Ryggen let bleget. Omslag bevarede. Exlibris. 950 78

82

Pontoppidan, Henrik Ilum Galgebakke. Den første gendarm. Nattevagt. Med indledning og oplysninger udgivet af Dansklærerforeningen ved Vilh. Øhlenschläger. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag , 4. udgave 1948. 139s. Heftet. Enkelte blyantunderstregninger.

Pontoppidan, Henrik Kirkeskuden. Dansk Bogsamlingsforlag 1926. 214s. Heftet. Omslag lidt plettet og slidt. Illustreret med tegninger af Frants Henningsen. Exlibris. 50

Pontoppidan, Henrik Ilum Galgebakke. Den første gendarm. Nattevagt. Med indledning og oplysninger udgivet af Dansklærerforeningen ved Vilh. Øhlenschläger. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 3. udgave 1940. 139s. Heftet. Brugsspor. Dårligt sprættet op.

76

81

Pontoppidan, Henrik Højsang. (Af magister Globs papirer). H. Aschehoug & col. 1921. 2. udgave. 155s. Heftet med lette brugsspor. Gulnet omslag. Exlibris. 75

75

Kirken og dens Mænd. Et Foredrag. 1. oplag, Gyldendal 1914. 30s. Heftet. Slidt omslag. Side med rift. Navn. Exlibris. 125

Pontoppidan, Henrik Højsang. Det Schubotheske Forlag, 2. oplag 1896. 266s. Illustreret af N. P. Mols. Forfatteren's portræt tegnet af P. S. Krøyer. Exlibris. Meget slidt samtidigt halvshirting uden rygtitel. Schubotheske Miniatur-Bibliotek 75

Pontoppidan, Henrik

50

Pontoppidan, Henrik Krøniker. P. G. Philipsens Forlag, 1. oplag 1890. 109s. Gammelt bibliotekseksemplar. Sider restaurerede. Pletter. Stempler. Blyanttegninger. Indbundet i privat halvfablea. Exlibris. 100


6

Bøger af og om Henrik Pontoppidan _____________________________________________________________________________________________

89

Landsbybilleder. 1. oplag, Gyldendal 1883. 243s. Indbundet i samtidigt privat halvlæder. Forsats med mørke spor. Exlibris. 90

97

Pontoppidan, Henrik

Mands Himmerig. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 1927. 282s. 2. oplag. Indbundet i halvlæder med lette brugsspor. Exlibris. 100

300 98

Pontoppidan, Henrik Lille Rødhætte. Det Nordiske Forlag, 1. oplag 1900. 199s. Heftet. Omslaget lidt slidt. Exlibris.100

91

94

Pontoppidan, Henrik Mands Himmerig. Gyldendalske Boghandel, 4. oplag 1930. 222s. Indbundet i simpel privat halvfablea. Exlibris. 95

85

Lykke-Per. 1. oplag, Det Nordiske Forlag 1898-1904. Bind 1-8. Indbundet i 8 halvlæderbind. Sammensat sæt. De 5 første bind i uniforme samtidige halvlæderbind. Bind 6-8 indbundne i nyere lidt simple private halvlæderbind med bevarede omslag. Hans ungdom, Finder skatten, I det fremmede, Hans store værk, Hans kærlighed, Og hans kæreste, Hans rejse til Amerika, Hans sidste kamp. 1200

101 Pontoppidan, Henrik Mands Himmerig. Gyldendal 1961. 226s. Heftet. Omslaget svagt plettet. Exlibris.

70

102 Pontoppidan, Henrik Meninger & holdninger. Af Urbanus' dagbog. Hovedland 1994. 176s. Heftet med lette brugsspor. Redigeret af Erik H. Madsen. Exlibris.

85

Pontoppidan, Henrik

103 Pontoppidan, Henrik Mimoser. Et Familjeliv. 1. oplag, Gyldendalske Boghandels forlag (F. Hegel & søn) 1886. 193s. Indbundet i lidt slidt halvlæder. Slidt øverste kapitæl. Navn på friblad. Exlibris. 150

Pontoppidan, Henrik

Pontoppidan, Henrik Magister Globs papirer. Gyldendal 1979. 300s. Paperback. Navn. Efterskrift af Thorkild Skjerbæk. Exlibris. Minder, Den gamle Adam, Højsang 50

96

99

100 Pontoppidan, Henrik Mands Himmerig. Gyldendal 1961. 226s. Indbundet i simpel privat halvfablea. Omslag bevarede. Exlibris.

Lykke-Per. 1. oplag, Det Nordiske Forlag 1898-1904. Bind 1-8. Indbundet i 8 halvlæderbind. Lidt slidt sæt. Ryggen på bind 1 defekt (noget læder mangler). Bind 7 og 8 mere slidte end de andre. Exlibris. Hans ungdom, Finder skatten, I det fremmede, Hans store værk, Hans kærlighed, Og hans kæreste, Hans rejse til Amerika, Hans sidste kamp. 1000 95

Mands Himmerig. Gyldendalske Boghandel, 4. oplag 1930. 222s. Indbundet i halvlæder. Exlibris. 100

Pontoppidan, Henrik Lille Rødhætte. Det Nordiske Forlag, 2. oplag 1900. 199s. Indbundet i halvlæder. Lidt plettet. Navnestempel. Exlibris. 100

93

Pontoppidan, Henrik

Pontoppidan, Henrik Lille Rødhætte. Det Nordiske Forlag, 2. oplag 1900. 199s. Indbundet i privat lidt skrammet halvlæder signeret Anker Kyster. 200

92

Pontoppidan, Henrik

Pontoppidan, Henrik Mands Himmerig. 1. oplag, Gyldendal 1927. 282s. Indbundet i nyere lidt simpel privat halvlæder (Frida Bak Hansen). Foromslag bevaret. Navn. Exlibris.

125

104 Pontoppidan, Henrik Mimoser. Et Familjeliv. Gyldendals paperbacks 1979. 122s. Paperback. Efterskrift af Birgitte Hesselaa. Exlibris. 50 105 Pontoppidan, Henrik Minder. P. G. Philipsens Forlag, 1. oplag 1893. 159s. Hjørne mangler friblad. Navn på titelblad. Indbundet i komponeret helshirting. Pænt eksemplar. Exlibris. 250 106 Pontoppidan, Henrik Minder. Det nordiske forlag 1902. 117s. Indbundet i halvlæder. Nordisk bibliotek. Illustreret af L. Find.

125


7

Bøger af og om Henrik Pontoppidan _____________________________________________________________________________________________

107 Pontoppidan, Henrik Muld. 1. oplag, P. G. Philipsens forlag 1891. 380s. Indbundet i originalt komponeret helshirting. Lette brugsspor. Exlibris. Et tidsbillede.

300

108 Pontoppidan, Henrik Muld. P. G. Philipsens Forlag, 2. oplag 1892. 378s. Indbundet i pænt halvlæder. Exlibris. 150 109 Pontoppidan, Henrik Nattevagt. 1. oplag, P. G. Philipsens forlag, 1894. 182s. Indbundet i samtidigt privat halvlæder. Foromslag bevaret. Forsats med mørke spor. Exlibris. 110 Pontoppidan, Henrik Nattevagt. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag , 2. (gennemsete) udgave 1905. 131s. Indbundet i privat halvfablea. Navn på smudstitelblad. Side med rift. Exlibris.

250

85

116 Pontoppidan, Henrik Natur. To smaa romaner. 1. oplag, I. H. Schubothe, 1890. 219s. Indbundet i halvlæder. Øverste kapitæl defekt. Brugsspor. De første sider svagt buklede. Navnestempel på friblad. Exlibris.Vildt. En bonde. 200 117 Pontoppidan, Henrik Noveller og skitser. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag , 3 bind. 1922. Indbundet i halvlæder. Exlibris. Sandinge Menighed, Ung elskov, Fra hytterne, Isbjørnen, Krøniker, Vildt, Skyer, Det store spøgelse, Minder, Nattevagt, Den gamle Adam, Thora van Deken, Borgmester Hoeck og hustru, Den kongelige gæst, Højsang, Det idelae hjem, Hans Kvast og Melusine, En vinterrejse, Rabbinerens datter, Et kærlighedseventyr, Rejsen gennem livet. 300 118 Pontoppidan, Henrik Noveller og skitser. 3 bind, Gyldendal 1950. Heftet sæt med lette brugsspor. Exlibris.

250

111 Pontoppidan, Henrik Nattevagt. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag , 2. (gennemsete) udgave 1905. 131s. Indbundet i helskind med topguldsnit. Lette brugsspor. Exlibris. Smaa romaner. 150

119 Pontoppidan, Henrik Per el afortunado. Madrid 2008. 698s. Pænt heftet eksemplar. Biblioteca nórdica. Lykke Per oversat til spansk. 150

112 Pontoppidan, Henrik Nattevagt. 1912. 189s. Efter anden (gennemsete) udgave (1905). Gyldendals Bibliotek udgave. Indbundet i privat simpelt halvfablea. Exlibris.

75

120 Pontoppidan, Henrik Reisebilder aus Dänemark. 1. oplag, Høst og Søn 1890. 107s. Slidte omslag bevarede. Indbundet i simpelt privat halvfablea. Exlibris. Illustreret med xylografier. 150

50

121 Pontoppidan, Henrik Sandinge Menighed. En Fortælling. 1. oplag, Andr. Schous Forlag, 1883. 196s. Indbundet i originalt slidt komponeret helshirting. Brunplettet. Exlibris. 250

113 Pontoppidan, Henrik Nattevagt. 1912. 189s. Efter anden (gennemsete) udgave (1905). Gyldendals Bibliotek udgave. Navn. Indbundet i slidt helshirting. Exlibris. 114 Pontoppidan, Henrik Nattevagt og andre fortællinger. Gyldendal, Dansklærerforeningen 1970. 179s. Stempel. Gammelt skoleeksemplar. Exlibris.

50

115 Pontoppidan, Henrik Natur. To smaa romaner. 1. oplag, I. H. Schubothe, 1890. 219s. Indbundet i halvlæder. Lette brugsspor. De første sider meget svagt buklede. Navnestempel på friblad. Exlibris. Vildt. En bonde. 300

122 Pontoppidan, Henrik Sandinge menighed. 2. udgave, Det schubotheske forlag, 1903. Vignetudgave. 203s. Helshirting med brugsspor. Friblad mangler. Exlibris. Med vignetter. 125 123 Pontoppidan, Henrik Sandinge menighed og andre noveller og skitser. Gyldendal 2002. 575s. Efterskrift af Jens Smærup Sørensen. Exlibris. Pænt eksemplar. Sandinge Menighed, Ung elskov, Fra Hytterne, Isbjørnen, Krøniker, Vildt, Skyer. 200


8

Bøger af og om Henrik Pontoppidan _____________________________________________________________________________________________

124 Pontoppidan, Henrik Skyer. Skildringer fra provisoriernes dage. Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1. oplag 1890. 288s. Indbundet i halvlæder. Ryggen lidt bleget. 250

132 Pontoppidan, Henrik Stækkede vinger. 1. oplag, Andr. Schous Forlag 1881. 252s. Slidt komponeret helshirting. Svage indvendige false. Navn på friblad. Exlibris. Debut 450

125 Pontoppidan, Henrik Skyer. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag , 1906. 176s. Indbundet i nyere privat halvfablea. Omslag bevaret. Exlibris. Fortællinger fra provisoriernes dage

133 Pontoppidan, Henrik Sådan lå landet. Special-pædagogisk forlag 2006. 47s. Heftet. Exlibris. Indeholder tre af Henrik Pontoppidans noveller i en bearbejdet og gendigtet udgave af Kirsten Kirch.

50

134 Pontoppidan, Henrik To portræter. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag , 1909. 209s. Indbundet i helshirting. Brugsspor. Navn. Gyldendals Bibliotek Udgave. Exlibris. Isbjørnen, Lille Rødhætte

65

126 Pontoppidan, Henrik Skyer. Fortællinger fra Provisoriernes Dage. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1906. 176s. Komponeret helshirting. Forsats med lille hul. Exlibris. 127 Pontoppidan, Henrik Skyer. Gyldendal 1979. 150s. Paperback. Efterskrift af Thorkild Skjerbæk. Exlibris.

85

65

50

128 Pontoppidan, Henrik Smaa romaner 1885-1890. Borgen, 1999. 544s. Tekstudgivelse, efterskrift og noter af Flemming Behrendt. Heftet. Lette brugsspor. Exlibris. Danske klassikere fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 150 129 Pontoppidan, Henrik Smaa romaner 1893-1900. Borgen, 2004. 673s. Tekstudgivelse, efterskrift og noter af Flemming Behrendt. Heftet. Snit lidt plettet. Exlibris. Danske klassikere fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 150 130 Pontoppidan, Henrik Smaa romaner 1905-1927. Gyldendal, Det danske sprog- og litteraturselskab 2011. 363 + 282s. 2 bind. Kartonbind med smudsomslag. Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Flemming Behrendt. 125 131 Pontoppidan, Henrik Spøgelser. Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1. oplag 1888. 216s. Smaa romaner IV. Indbundet i halvlæder. Diskret navnestempel. Friblad mangler lille hjørne. Sidste sider lidt krøllede. Exlibris. 150

135 Pontoppidan, Henrik Undervejs til mig selv. Et tilbageblik. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag , 1943. 194s. Ny udgave. Blynatnoter. Indbundet i simpelt privat nyere halvshirting. Foromslag bevaret. Exlibris. Med dedikation fra forfatteren til Poul Carit Andersen. 1500 136 Pontoppidan, Henrik Undervejs til mig selv. Et tilbageblik. 1943. 194s. Ny udgave, 1. oplag. Indbundet i simpel privat halvfablea. Skæv. Exlibris. Erindringer

85

137 Pontoppidan, Henrik Undervejs til mig selv. Et tilbageblik. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 1943. 194s. Ny udgave. Heftet. Slidt. Ryggen defekt. Exlibris. 65 138 Pontoppidan, Henrik Undervejs til mig selv. Et tilbageblik. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag , 1954. 175s. Ny udgave. Heftet. Slidt. Exlibris.

75

139 Pontoppidan, Henrik Ung Elskov. Idyl. Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) 1. oplag 1885. 138s. Indbundet i pænt papirbind med rygtitel i skind. Foromslag bevaret. Smaa Romaner. Exlibris. 300 140 Pontoppidan, Henrik Ung Elskov. Blade af en mindekrans. Det Schubotheske Forlag , 2. udgave 1906. 150s. Indbundet i halvshirting uden rygtitel. Exlibris. 75


9

Bøger af og om Henrik Pontoppidan _____________________________________________________________________________________________

148 Andersen, Frank Egholm Henrik Pontoppidan som ung. 2010. 80s. Hardback. Pænt indbundet eksemplar. Store forfattere som unge, bind 10

141 Pontoppidan, Henrik Ung elskov og andre fortællinger. 1965. Gyldendals tranebøger 1965. 384s. Lette brugsspor. Exlibris. Omslagstegning af Thormod Kidde.

75

50

142 Pontoppidan, Henrik Vildt. 1899. Det Schubotheske forlag, Vignet-udgave 1899. 2. udgave. Tredje tusinde. 125s. Indbundet i privat rødt helskind. Illustreret med tegninger af Fritz Syberg. 150 143 Pontoppidan, Henrik Vildt. Selskabet Bogvennerne 1970. 120s. Heftet med lette brugsspor. Exlibris. Illustreret med tegninger af Fritz Syberg. Efterskrift af Poul Carit Andersen 75 144 Pontoppidan, Henrik Ørneflugt og andre krøniker. Gyldendal 1979. 152s. Paperback. Forlagsstempel. Udgivet med efterskrift af Thorkild Skjerbæk. Exlibris. 50

149 Andersen, Poul Carit Bogvennen 1951. Aarbog for Bogkunst og Boghistorie bind nr. 6. Ny række. Udgivet af Forening for Boghaandværk, Fischers forlag 1951. 101s. Heftet. Omslaget meget slidt. Exlibris. Originale avisanmeldelser vedlagt. Heri side 59-75: Poul Carit Andersen: Omkring Henrik Pontoppidan (om hans Pontoppidan-samling). 50 150 Andersen, Poul Carit Omkring Henrik Pontoppidan. Særtryk af Bogvennen 1951. 74s. Klammeheftet. Exlibris. 50 151 Andersen, Poul Carit Skagen i fortid og nutid. Carit Andersens forlag 1980. 163s. Heftet. Lette brugsspor. Exlibris. Illustreret med tegninger af Alex Secher. Heri side 81-88: Henrik Pontoppidan og Skagen. 100

******************************************* 152 Andersen, Vilh. Henrik Pontoppidan. Et nydansk forfatterskab. 1917. 182s. Indbundet i halvlæder. Lette brugsspor. Portræt. Exlibris. 125

Om Henrik Pontoppidan

145 Ahnlund, Knut Henrik Pontoppidan. Fem huvudlinjer i författarskapet. Stockholm, P. A. Norstedt & Söners förlag 1956. 467s. Heftet. Omslaget meget slidt. Exlibris. Svensk.

153 Bay, Carl Erik og Elias Bredsdorff (udg.) Henrik Pontoppidans breve. Udvalgt og kommenteret af Carl Erik Bay og Elias Bredsdorff. Aschehoug, 2 bind 1997. 366 + 372s. Indbundet pænt sæt med smudsomslag. Lette brugsspor. 200 100

146 Ahnlund, Knut Omkring Lykke-Per. Hans Reitzels forlag 1971. 355s. Heftet. Slidt omslag. Exlibris. Værkserien 75 147 Analyser af danske romaner. Red; Jørgen Holmgaard. Bind 1 seperat. 1977. Borgens billigbogs bibliotek. Heftet. Lidt slidt. Exlibris.Torben Kragh Grodal: Konjunktur, klasse og intim fallit i Herman Bangs Stuk + Morten Giersing og Mikael WestergaardNielsen: En analyse af Johannes V. Jensens Kongens fald + Jørgen Holmgaard: Pontoppidans oplevelse af den danske højkapitalisme. En historisk analyse af De dødes rige. 75

154 Bay, Carl Erik og Elias Bredsdorff (udg.) Henrik Pontoppidans breve. Udvalgt og kommenteret af Carl Erik Bay og Elias Bredsdorff. Aschehoug, 2 bind 1997. 366 + 372s. Indbundet pænt sæt med smudsomslag. Lette brugsspor. Bind 1 med dedikation fra Elias Bredsdorff til Einar Nielsen. 250 155 Behrendt, Flemming (red.) Undergangens angst. De dødes rige. Syddansk Universitetsforlag 2004. 158s. Heftet. Ryg svagt bleget. Pontoppidan selskabets skriftserie III. række, bind 1. Exlibris. Med bidrag af Anne Marie Ejrnæs, Judy Gammelgaard, Henning Goldbæk, Niels Kofoed, Torben Krogh, Jens Smærup Sørensen og Flemming Behrendt. 75


10

Bøger af og om Henrik Pontoppidan _____________________________________________________________________________________________

156 Behrendt, Poul og Henrik Pontoppidan Det ideale hjem. Amadeus 1986. 286s. Heftet. Læsestribe. Exlibris. Matriarkatet i nutiden

85

157 Borup-Jensen, Thorkild Henrik Pontoppidan. Portræt af forfatteren og forfatterskabet. Dansklærerforeningen 2012. 72s. 4to. Højt smalt format. En kanonforfatter

75

158 Brandes, Georg Henrik Pontoppidan. Side 310-324 af "Samlede skrifter. Danmark". Tredie bind, anden udgave 1919. Løse sider indlagt i charteque. 25 159 Bredsdorff, Elias Henrik Pontoppidan og Georg Brandes. En dokumentarisk redegørelse for brevvekslingen. + En kritisk undersøgelse af Henrik Pontoppidans forhold til Georg Brandes og Brandes-linjen i dansk åndsliv. 2 bind 1964. 169+306s. Heftet sæt. Slidt. Exlibris. Med dedikation til Einar Nielsen fra forfatteren. Doktorafhandling 150 160 Bredsdorff, Thomas Thomas Bredsdorff. Et udvalg af hans foredrag og artikler. Udgivet af hans hustru. Det schønbergske forlag 1923. 253s. Indbundet i halvlæder. Slidt. Exlibris. Heri Henrik Pontoppidan i anledning af 60-aars fødselsdagen 1917 side 78-83. 100 161 Breve fra Marie Oxenböll

Pontoppidan til hendes børn. 1868-1888. 1983. 117s. C. A. Reitzels forlag 1983. 117s. Heftet. Lidt falmet. Exlibris. Henrik Pontoppidans mor.

50

162 Breve fra Marie Oxenböll

Pontoppidan til hendes børn. Anden samling. Hendes syn på firsernes brydningstid i hjem og samfund. C. A. Reitzels forlag 1984. 75s. Udgivet af Ib Ostenfeld. Heftet. Lidt falmet. Exlibris. Henrik Pontoppidans mor. 50 163 Bukdahl, Jørgen Dansk national kunst. 1929. 440s. Indbundet i halvfablea. Indbinding lidt simpel. Heri side 163-221: Idealet og virkeliggørelsen. Henrik Pontoppidan. 100

164 Bukdahl, Jørgen En jydsk kulturpersonlighed. En bog til Richardt Gandrup. 1885, 22. januar, 1955. Søren Lunds forlag 1955. 175s. Heftet med brugsspor. Omslaget plettet. Navn overstreget med kuglepen på smudstitelblad. Exlibris. Heri bl.a. side 30-38: Jørgen Bukdahl: Jason og det gyldne skind. Omkring Henrik Pontoppidanproblemet. 65 165 Bukdahl, Jørgen En jydsk kulturpersonlighed. En bog til Richardt Gandrup. 1885, 22. januar, 1955. Søren Lunds forlag 1955. 175s. Heftet med lette brugsspor. Exlibris. Heri bl.a. side 30-38: Jørgen Bukdahl: Jason og det gyldne skind. Omkring Henrik Pontoppidanproblemet. 75 166 Bukdahl, Jørgen Forgyldning og svinelæder. Gyldendal 1966. 178s. Heftet. Heri Radikalisme. Henrik Pontoppidan. Exlibris. Essays om Selma Lagerlöf, Knut Hamsun, Esaias Tegnér, Johannes V. Jensen, Johan Falkberget, J. H. Kellgren, Sigrid Undset, Laxness, Alexis Kivi, Jonas Lie, H. C. Andersen og Henrik Pontoppidan 75 167 Danske digteres kærlighedshistorie. Fra Ludvig Holberg til Kaj Munk. Carit Andersens forlag uden år. 333s. Heftet med brugsspor. Exlibris. Heri side 279-297: Cupido blandt moralister (Henrik Pontoppidan, Jakob Knudsen og Gustav Wied).Omnibusbog 50 168 Dehn-Nielsen, Henning Danske Nobelprismodtagere. Ekstra Bladets forlag 2001. 156s. Fotos. Heftet. Heri side 43-60: Henrik Pontoppidan.

95

169 Diderichsen, Elsebeth Den umulige kærligheds nødvendighed hos Henrik Pontoppidan. Forum 2002. 240s. Pænt heftet eksemplar. Med dedikation fra forfatteren til Einar Nielsen. Exlibris. 150 170 Diderichsen, Elsebeth Den umulige kærligheds nødvendighed hos Henrik Pontoppidan. Forum 2002. 240s. Pænt heftet eksemplar. Forlagsstempel. Exlibris. 100


11

Bøger af og om Henrik Pontoppidan _____________________________________________________________________________________________

171 Fyn skildret af danske forfattere. Carit Andersens forlag uden år. 319s. Heftet med brugsspor. Exlibris. Heri side 94-111: Henrik Pontoppidan: På Vestfyn. Uddrag af forfatterens bidrag til antologien "Danmark i skildringer og billeder" 1893. Omnibusbog

179 Jansen, F. J. Billeskov Henrik Pontoppidan. Ledetråd for Læsere. Nordisk Bogforlag 1978. 117s. Heftet med lette brugsspor. Exlibris. Enkelte blyantunderstregninger. 65 50

172 Gads danske magasin. Dansk Tidsskrift, ny række. Enogtyvende aargang 1927. 668s. Med stempel: Københavns Brandvæsen Bogsamlingen. Indbundet i halvlæder med brugsspor. Exlibris. Heri bl.a. Morten Pontoppidan: Fra Henrik Pontoppidans Barndom og Ungdom. 100 173 Gandrup, Richardt For og imod. Kritik og betragtninger. Gyldendal 1960. 240s. Heftet med brugsspor. Exlibris. Heri side 163-184: Henrik Pontoppidan. 50 174 Givesen, Inge Sejladsen over Det Døde Hav. Dødstemaet i Henrik Pontoppidans De Dødes Rige. Poul Kristensens Forlag 1999. 187s. Indbundet i helshirting. Pænt eksemplar. Exlibris. Efter forfatterens død udgivet af Søren Giversen.

200

175 Hansen, Jørn Ørum Henrik Pontoppidan - mellem andegård og ørnehjem. Systime 1994. 255s. Heftet med lette brugsspor. Exlibris. 100 176 Hilsen til Henrik Pontoppidan paa 80-aarsdagen den 24. juli 1937. Rasmus Navers Forlag 1937. 15s. Klammeheftet. Omslaget plettet og nusset. Exlibris.

50

177 Holmgaard, Jørgen Dødens gilding. Munksgaard 1971. 95s. Heftet med lette brugsspor. Exlibris. En analyse af Henrik Pontoppidans "Lykke-Per" 70 178 Holmgaard, Jørgen Henrik Pontoppidan. Forfatterskabets baggrund og udvikling belyst gennem ni fortællinger. Ved Jørgen Holmgaard. Dansklærerforeningen 1977. 323s. Heftet. Brugsspor. Exlibris. Bonde-idyl, Naadsensbrød, To gange mødt, Tro til døden, Ilum Galgebakke, I kongens kjole, Ørneflugt, Naar vildgæssene trækker forbi, Rejsen gennem livet m.m. 50

180 Jeppesen, Bent Haugaard Henrik Pontoppidans samfundskritik. Studier over den sociale debat i forfatterskabet. 2. udgave 1977. 123s. Stjernebøgernes kulturbibliotek. Efterskrift indsat i kopi. Exlibris.

50

181 Jeppesen, Bent Haugaard Henrik Pontoppidans samfundskritik. Studier over den sociale debat i forfatterskabet. 1962. 111s. Heftet med brugsspor. Exlibris.

50

182 Jeppesen, Niels Samtaler med Henrik Pontoppidan. Rosenkilde og Bagger 1951. 45s. Heftet med lette brugsspor. Exlibris. 65 183 Johansen, Johan Ved Lykke-Pers grav. Folmer Christensens forlag 1946. 131s. Heftet. Lette brugsspor. Navn på smudstitelblad. Exlibris.

75

184 Jolivet, Alfred Les romans de Henrik Pontoppidan. Cinquante années de vie danoise. Paris, Bibliothèque Nordique 1960. 111s. Heftet. Omslaget lidt gulnet og slidt. Exlibris. 75 185 Knudsen, Niels Henrik Pontoppidan. Gyldendal 1987. 141s. Heftet. Ryg bleget. Exlibris. Med opgavehefte 47s. Tekst og forfatter

65

186 Kofoed, Niels Fortællingens mester. Henrik Pontoppidan 150 år. ABC Publishing 2007. 128s. Heftet. Ryg bleget. Med dedikation til Einar Nielsen. 125 187 Kofoed, Niels Henrik Pontoppidan. Anarkismen og demokratiets tragedie. C. A. Reitzel 1986. 282s. Heftet. Omslaget lidt krøllet og ryggen bleget. Exlibris. 100


12

Bøger af og om Henrik Pontoppidan _____________________________________________________________________________________________

188 Kofoed, Niels Litterære skæbnetydninger. Nogle forelæsninger i dansk litteratur. Reitzel 1989. 123s. Pænt heftet eksemplar. Exlibris. Heri side 52-87: Henrik Pontoppidan. 75 189 Kristensen, Sven Møller Digtning og livssyn. Fortolkninger af syv danske værker. 1959. 199s. 1. udgave. Indbundet i helshirting med smudsomslag. Blyantunderstregninger. Fr. Paludan-Müller: Tithon, J. P. Jacobsen; Marie Grubbe, Henrik Pontoppidan: Lykke-Per, Johs. V. Jensen: Kongens fald, Jacob Knudsen: Gjæring Afklaring, Martin A. Nexø: Pelle Erobreren og H. C. Branner: Ingen kender natten 75 190 Kristiansen, Børge At blive sig selv og at være sig selv. Multivers 2007. 494s. Heftet. Læsestriber. En undersøgelse af identitetsfilosofien i Henrik Pontoppidans roman Lykke-Per i lyset af Luthers teologi, Schopenhauers og Nietzsches filosofi. Et bidrag til identitetsfilosofi. 175 191 Kritik 52. 1980. Regigeret af Poul Behrendt, Johs. H. Christensen og Klaus P. Mortensen (red.) 160s. Heftet. Brugsspor. Exlibris. Heri bl.a. Klaus P. Mortensen: Historie og utopi i De Dødes Rige. 50 192 Kürstein, Poul Flensborg Avis 1. oktober 1869-1969. Sydsleviske år og dage. 1969. 480s. Illustreret. Helshirting. Exlibris. Heri bl.a. Thorkild Skjerbæk: Digteren og redaktøren. Henrik Pontoppidan og Flensborg avis. 100 193 Larsen, A. E. Henrik Pontoppidan - liv og vilkår. Et landbosamfund for 100 år siden. Dansk Historisk Håndbogsforlag 1988. 118s. Heftet. Illustreret. Exlibris.

195 Ljungdalh, Jørgen Lykke-Per. Skuespil af Jørgen Ljungdalh frit efter Henrik Pontoppidans roman. Aalborg Teater, Sæson 2004/2005. Arkivnummer 642. 270s. 4to. Fotokopier indbundet i privat halvfablea. Exlibris. 150 196 Mortensen, Klaus P. Ironi og utopi. En bog om Henrik Pontoppidan. Gyldendal 1982. 294s. Heftet. Ryg bleget. Exlibris. 75 197 Nathansen, Henri Portrætstudier. 1. oplag 1930. 231s. Heftet. Slidt omslag. Exlibris. Henrik Ibsen, Vilhelm Andersen, Henrik Pontoppidan, Harald Kidde, Knud Hjortø, Henrik Cavling, Olaf Poulsen, Peter Fjelstrup. 75 198 Nielsen, Einar Henrik Pontoppidan og Skagen. Særtryk af Vendsyssel Årbog 1999. 58s. Hefte. Exlibris.

40

199 Nielsen, Einar Vendsyssel Årbog 1999. 182s. Fotos. Heftet. Exlibris. Heri side 41-59: Einar Nielsen: Henrik Pontoppidan og Skagen. Indhold bl.a. H. C. Andersen i Vendsyssel af Erik S. Christensen, Huse i Løkken af Jørgen Ussing Bømler, Henrik Pontoppidan og Skagen af Einar Nielsen 75 200 Ostenfeld, Ib Det indre lys. Rhodos 1975. 186s. Heftet. Brugsspor. Exlibris. Heri bl.a. Pontoppidan-notater I-II side 150-60. På spor efter sindets lønlige gåder

50

201 Ostenfeld, Ib Udenfor Alfarvej. 1963. 166s. Heftet. Exlibris. Heri bl.a. om Henrik Pontoppidan. 65 75

194 Lings, Jens Kristian Ørneflugten. Læsninger i Henrik Pontoppidans forfatterskab. Attika 2007. 268s. Heftet. Ryg svagt bleget. 150

202 Pontoppidan, Axel Den yngre slægt Pontoppidan. 1931. 331s. Heftet med slidt omslag. Exlibris.

150

Se også # 252+53 203 Randers amt. Hjemstavnsbog. 1939. 424s. Indbundet i halvshirting uden rygtitel. Exlibris. Heri Henrik Pontoppidan på side 182, 232, 240-47 og 383. 125


13

Bøger af og om Henrik Pontoppidan _____________________________________________________________________________________________

204 Rohde, H. P. Den røde tråd. Boghistoriske studier. Poul Kristensen 1985. 268s. Heftet. Læsestriber. Exlibris. Henrik Pontoppidan omtalt på flere sider. Indeholder bl.a.: Søren Kierkegaard som bogsamler, Christian X's bibliotek, Peters jul i historisk belysning, de etruskiske bogbind m.m.125 205 Rohde, H. P. Det lyder som et eventyr og andre Henrik Pontoppidan-studier. C. A. Reitzels Boghandel 1981. 143s. Exlibris. Heftet med brugsspor. 75 206 Rohde, H. P. En malers møde med Italien. Optegnelser og breve 1895-96. C. A. Reitzels forlag 1985. 184s. Heftet. Exlibris. Henrik Pontoppidan omtalt på siderne 12, 21, 72 og 138.

75

207 Rohde, H. P. Journal fra en rejse i 1892. Forening for Boghaandværk 1955. 228s. Heftet. Lette brugsspor. Exlibris. Henrik Pontoppidan omtalt side 175. 75 208 Rohde, H. P. På slagne afveje. Hernov 1995. 253s. Indbundet. Ryg falmet. Skævlæst. Exlibris. Heri bl.a. side 147-158 Møde med en digter. Erindringer. 209 Rosdahl, Johan (red.) Undervejs til Pontoppidan. Dansklærerforeningen 2002. 193s. Limheftet med flapper. Pænt eksemplar. Exlibris. 210 Rubow, Paul V. Betragtninger. Ejnar Munksgaard 1947. 145s. Heftet med lette brugsspor. Exlibris. Henrik Pontoppidan side 98-110. Den ældste prosa, Knud Lyne Rahbek, Adam Oehlenschläger, Thomasine Gyllembourg, Omkring Fru Heiberg, Henrik Pontoppidan, Erasmus af Rotterdam, Den nye Lægmands-Bibel, Profeterne i Israel, Rabies theologica

75

75

75

211 Rue, Harald Om litteratur. Sirius 1977. 199s. Heftet. Lidt falmet. Exlibris. Forlagsstempel. Indhold side 57-70: Henrik Pontoppidan (I). Atheneum, Lund, 2. årg. nr. 4, 1934 og Henrik Pontoppidan (II). Land og Folk 9. april 1949. 65 212 Skivebogen Historisk årbog for Skive og omegn 2004. 160s. Pænt heftet eksemplar. Exlibris. Heri bl.a. side 20-50: Einar Nielsen: Jeppe Aakjær og Henrik Pontoppidan. 60 213 Skjerbæk, Esther og Thorkild Henrik Pontoppidans forfatterskab. En bibliografi. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2006. 555s. Bearbejdet og redigeret af René Herring. Hardback. Ryg lidt bleget. Blyantskrevne noter. Exlibris. Med dedikation til Einar Nielsen fra René Herring. 200 214 Skjerbæk, Thorkild Kunst og budskab. Studier i Henrik Pontoppidans forfatterskab. Gyldendal 1970. 359s. Illustreret. Indbundet i privat halvfablea. Foromslag bevaret. Exlibris. Med hilsen fra forfatteren. 150 215 Skjerbæk, Thorkild Meddelelser fra Århus Stift. 19. årgang. Udgivet af Landemodet 1981. 156s. Heftet. Exlibris. Heri side 34-54: Thorkild Skjerbæk: Henrik Pontoppidan - en folkelig forfatter?

50

216 Skjerbæk, Thorkild Viborg stifts årbog 1974. 126s. Heftet. Lette brugsspor. Heri side 49-71: Thorkild Skjerbæk: Den gode Henrik på Fly Hede. 50 217 Thomsen, Ejnar Henrik Pontoppidan. Gyldendals uglebøger 1965. 108s. Exlibris.

60

218 Thomsen, Ejnar Henrik Pontoppidan. Gyldendals uglebøger 1965. 108s. Uglebog. Brugsspor. Exlibris.

60

219 Thomsen, Ejnar Skribenter og salmister. Artikler og foredrag. E. Wangels forlag 1957. 218s. Trykt i 1200 nummererede eksemplar. Heftet. Slidt omslag. Exlibris. Heri side 24-47: Henrik Pontoppidan. To Radioforedrag 17. og 24. Juli 1939. 60


14

Bøger af og om Henrik Pontoppidan _____________________________________________________________________________________________

220 Thomsen, Karl V. Hold galden flydende. Søren Lunds forlag 1957. 205s. Heftet. Lidt slidt. Exlibris. Med avisudklip. Tanker og tendenser i Henrik Pontoppidans forfatterskab

75

221 Tiemroth, Jørgen E. Det labyrintiske sind. Henrik Pontoppidans forfatterskab 1881-1904. Odense Universitetsforlag 1986. 196s. Heftet. Exlibris. Odense University studies in scandinavian languages and literatures vol. 14. 100 222 Tiemroth, Jørgen E. Maskespil. Odense Universitetsforlag 1988. 69s. Heftet. Exlibris. Odense University studies in scandinavian languages and literatures vol. 19. 100 223 Til minde

Henrik Pontoppidan. Til minde. Gyldendal 1944. 177s. Indbundet i simpel privat halvshirting. Exlibris. Henrik Pontoppidan: Selvbiografi 1917 til Nobelstiftelsen, Vilh. Andersen: I Mariebjerg Krematorium, Tom Kristensen: Varden, Ejnar Thomsen: I Følge med Henrik Pontoppidan, Harry Søiberg: En Mindekrans, Emil Aarestrup og Henrik Pontoppidan: Mene, mene, tekel, Einar Thomsen: Ved graven i Rørvig, Marcus Lauesen: Ved stranden.. 100 224 Wamberg, Niels Birger Digterne og Gyldendal. Gyldendal 1970. 405s. Heftet. Slidt. Heri side 166-196: Henrik Pontoppidan. Arv og gæld. 75 225 Wivel, Ole Rejsen til Skagen. 1. oplag Gad 1977. 221s. Heftet. Slidt. Illustreret. Henrik Pontoppidan omtales flere steder. Exlibris.

75

226 Woel, Cai M. Henrik Pontoppidan. 2 bind 1945. 229 + 208s. Indbundet i 2 lidt simple private halvfablea. Foromslag bevarede. Lidt nusset og plettet indhold. Enkelte blyantnoter. 125 227 Woel, Cai M. Henrik Pontoppidan. 2 bind, Ejnar Munksgaards forlag, 1945. 229 + 208s. Heftet sæt. Omslaget med brugsspor. Enkelte understregninger. Exlibris.

228 Aaret rundt Maanedsskrift for hjemmet. Aargang 1890. Martius Truelsens forlag. Redigeret af Al. Schumacher. 524s. Heri "En erindring". Indbundet i halvlæder. Slidt. Exlibris.

100

Varia 229 Pontoppidan, Morten (Henrik

Pontoppidans bror) En dansk præst Studier over Peter Rørdam. Gyldendal 1898. 124s. Indbundet i slidt samtidigt halvlæder.

75

230 Adriansen, Inge Mor Danmark. Valkyrie, skjoldmø og fædrelandssymbol. Museet på Sønderborg Slot 1987. 59s. Heftet. Særtryk af Folk og Kultur 1987. 50 231 Arkivvejviser 2000. 167s. Heftet. Exlibris.

50

232 Behrendt, Poul Bissen og dullen. Familiehistorier fra nutiden. 1985. 296s. Gyldendals bogklub. Heftet. Ryg bleget.

60

233 Bondesen, Peter Skulptur i det fri Randers. 1982. 136s. Indbundet. Illustreret. Exlibris.

50

234 Bukdahl, Jørgen Nordisk digtning fra oldtiden til vore dage. Arnkrone uden år. 360s. Heftet. Plettet. Exlibris.

75

235 Danmark. 1. aargang. 1940. 862s. Redaktion Jørgen Banke, Sofus Franck, Thomas P. Hejle, Erick Struckmann m.fl. 4to. Indbundet i eet halvshirting. Brugsspor. Exlibris. Storværk om Danmark topografisk, historisk beskrevet. 100 236 Dansk forfatterforening 1894-1919. 1919. 354s. Indbundet i privat nyere halvfablea. Med forfatterportrætter. Festskrift med forfatterbiografier. 125

95


15

Bøger af og om Henrik Pontoppidan _____________________________________________________________________________________________

237 Hver 8. dag. Illustreret Ugeskrift. Årgang 1904-1905. Redigeret af Georg Kalkar. 832s. Indbundet i komponeret helshirting. Exlibris. 238 Jeppesen, Niels Barndommens billedbog. Viborg 1952. 105s. Heftet. Exlibris.

248 Ostenfeld, Ib Blicher-studier. Poul Kristensens Forlag 1989. 88s. Pænt heftet eksemplar. Exlibris. 75 150

65

239 Jeppesen, Niels Dunhamre. Ebo 1960. 110s. Heftet. Ved Børge Jensen (hilsen fra denne på smudstitelblad. Exlibris. Et udvalg af erindringsbilleder, artikler, noveller - digte. 65 240 Jeppesen, Niels Ungdommens lykkelige daarskab. Søren Lunds forlag 1956. 135s. Heftet. Omslag lidt flosset. Exlibris. 65 241 Kempis, Thomas A. Kristi efterfølgelse. Frimodt 1956. 186s. Indbundet med smudsomslag. Brugsspor. Store navne i åndens verden 2 85 242 Lebech, Mogens Illustreret Tidende for 100 aar siden... 1961. 100s. Trykt af Thejls. Heftet.

75

243 Lebech, Mogens Nyboder i opgang og nedgang. 1962. 87s. Heftet. Exlibris.

50

244 Lind, Th. (red.) Bogvennen. Forfatternes blad. Fjerde aargang 1914. 404s. 4to. Indbundet i helshirting med lette brugsspor. Exlibris. 150 245 Lind, Th. (red.) Bogvennen. Forfatternes blad. Femte aargang 1915. 472s. 4to. Indbundet i helshirting med brugsspor. Fugtskadet. Exlibris. 100 246 Ljungdalh, Jørgen Wilhelmi De dødes rige. Drama 2008. 278s. Heftet. Pænt eksemplar. Et skuespil frit efter Henrik Pontoppidans roman 75 247 Ljungdalh, Jørgen Wilhelmi Lykke Per. Drama 2008. 402s. Heftet. Pænt eksemplar. Skuespil frit efter Henrik Pontoppidans roman

85

249 Ostenfeld, Ib Den egensindige rejsende. Nyt nordisk forlag Arnold Busck 1955. 173s. Heftet. Brugsspor. Exlibris.

65

250 Ostenfeld, Ib En rose fin og fager. 1952. 144s. Heftet. Exlibris.

60

251 Ostenfeld, Ib Observationer ved vinduesposten. Nyt nordisk forlag Arnold Busck 1961. 180s. Heftet. Brugsspor. Exlibris.

65

252 Pontoppidan, Axel Den yngre slægt Pontoppidan. J. H. Schultz forlag 1931. 331s. 4to. Skrevet på smudstitelblad. Indbundet i privat simpel halvfablea. Exlibris.

275

253 Pontoppidan, Axel Den yngre slægt Pontoppidan. J. H. Schultz forlag 1931. Kopier af siderne 15-32 + 71-78 + 279-318 indbundet i eet privat simpelt halvshirting uden rygtitel. Exlibris. Heri bl.a. Henrik Pontoppidan. 100 254 Rubow, Paul V. Den korte kunst. Gyldendal 1978. 154s. Heftet. Slidt omslag. Exlibris. 65 255 Vor jord 1904-1905. Frem. Upagineret. Indbundet i grønt helshirting. Brugsspor. Exlibris. 100

Henrik Pontoppidan  

Bogkatalog over Einar Nielsen's efterladte bibliotek. Stor samling litteratur både af og om nobelpristageren Henrik Pontoppidan.

Henrik Pontoppidan  

Bogkatalog over Einar Nielsen's efterladte bibliotek. Stor samling litteratur både af og om nobelpristageren Henrik Pontoppidan.

Advertisement