Cercar a internet

Page 1

Mediateca Escola Pia de Granollers

COM CERCAR (sobreviure) A INTERNET? Harold Bloom, professor universitari nord-americà, explica que “quan llegeixo sobre la xarxa mundial d'Internet no puc evitar pensar en la imatge d'una gran teranyina que atrapa els incauts. M'agrada que a Internet es pugui trobar tot tipus d'informació valuosa, però el que s'hi encamina sense haver estat prèviament format corre el risc de morir ofegat en un oceà d'informació”. Si això li ocorre a tot un expert en recerca d'informació, què no passarà a pares i alumnes? Actualment, la dificultat no és trobar informació, sinó saber quina informació és la que necessito i on l'he de buscar. A continuació presentem algunes indicacions per sobreviure a Internet...


Mediateca Escola Pia de Granollers

Google: cerca simple Quan hem de buscar informació, immediatament pensem en Internet, concretament en google. http://www.google.es/ Quan a la pantalla d'inici de google hi escric la informació que necessito, el cercador busca les pàgines que contenen les paraules escrites. És el que en diem llenguatge natural. Per exemple, si escric distribució població se seleccionen milers de pàgines web. Són moltes... Per què? Doncs perquè la màquina ha seleccionat totes les pàgines on apareix la paraula distribució, totes les pàgines on apareix la paraula població i totes les pàgines on apareix, a la vegada, distribució i població.


Mediateca Escola Pia de Granollers

Google: cerca simple

Activitat: Entra a la pàgina d'inici de google http://www.google.es/ i escriu distribució població. - Quantes entrades s'han seleccionat? - Quina informació contenen aquestes pàgines? - Qui n'és l'autor?


Mediateca Escola Pia de Granollers

Google: cerca avançada La cerca avançada de google http://www.google.es/advanced_search?hl=es permet acotar millor la informació que busquem: - amb totes les paraules: suma els elements de la recerca. Per exemple, si escric distribució població Catalunya selecciona les pàgines on només apareixen els 3 mots a la vegada. - amb la frase exacta: selecciona el terme exacte. Per exemple, si escric distribució població Catalunya selecciona les pàgines on aquestes paraules apareixen exactament com jo les he escrit. - amb qualsevol de les paraules: busca els documents que contenen qualsevol de les paraules clau de cerca. És el mateix que la cerca simple. Per exemple, si escric distribució població Catalunya selecciona les pàgines on es parla de distribució, de població i de Catalunya per separat i les paraules combinades entre elles. - sense les paraules: exclou les paraules claus de la cerca que no interessen. Per exemple, si escric distribució població Catalunya a l'espai amb totes les paraules i a l'espai sense les paraules escric Espanya: selecciona les pàgines que parlen de la distribució de la població a Catalunya, però no a la resta d'Espanya.


Mediateca Escola Pia de Granollers

Google: cerca avançada

Activitat: Entra a la pàgina avançada de google http://www.google.es/advanced_search?hl=es i omple els següents camps: - amb totes les paraules: escriu les paraules distribució població Catalunya. - amb la frase exacta: escriu les paraules distribució població Catalunya. - amb qualsevol de les paraules: escriu les paraules distribució població Catalunya. - sense les paraules: escriu Espanya i al camp amb totes les paraules escriu distribució població Catalunya.

En cada cas, digues quantes pàgines se seleccionen i quin tipus de pàgines són.


Mediateca Escola Pia de Granollers

Altres recursos: Enciclopèdia 3e Internet no és només google. Hi ha altres recursos on trobar informació molt profitosa!

Enciclopèdia 3e És l'enciclopèdia de l'estudiant d'Enciclopèdia Catalana. S'hi accedeix: - A partir de la llicència digital de Text La Galera. És necessari saber la contrasenya. S'entra en una unitat d'una assignatura en concret i es posa la paraula sobre la qual busquem informació a biblioteca DIGITAL. Quan som dins la llicència digital de Text La Galera, a més de l'enciclopèdia 3e (enciclopèdia de l'estudiant), també es pot buscar informació a: · llibre digital · Enciclopèdia Catalana (està en línia) http://enciclopedia.cat · Diccionari de la Llengua (també està en línia) http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0022451 - Mitjançant la pàgina web de l'escola:

http://projecteeso.lagaleratext.cat/capsula/E-1-L-CA01/llibre/e/1/l.html


Mediateca Escola Pia de Granollers

Altres recursos: Enciclopèdia 3e, llibre digital de Text La Galera, Enciclopèdia Catalana i Diccionari de la llengua

Activitat: Entra a l'Enciclopèdia 3e

http://projecteeso.lagaleratext.cat/capsula/E-1-L-CA01/llibre/e/1/l.html Busca informació sobre distribució població i també sobre distribució població Catalunya. A continuació busca la mateixa informació a: - Llibre digital de Text La Galera - Enciclopèdia Catalana - Diccionari de la llengua La informació que obtens és la mateixa en cada cas? Per què?


Mediateca Escola Pia de Granollers

Altres recursos: La teca de la mediateca (delicious)

La teca de la mediateca http://mediateca.epiagranollers.cat És el bloc de la biblioteca i la mediateca de l'Escola Pia Granollers. En aquest bloc, concretament a http://www.delicious.com/mediatecaepgranollers, tenim un recull de recursos digitals i adreces web seleccionades pels professors del centre i els mediatecaris. Recomanem consultar la pàgina web Biblioteca escolar, de la Glòria Durban, concretament l'apartat biblioteca escolar digital: http://www.bibliotecaescolar.info/bibliotecadigitalescolar/sumari.htm


Mediateca Escola Pia de Granollers

Altres recursos: La teca de la mediateca (delicious)

Activitat: Entra al bloc de la biblioteca i la mediateca de l'Escola Pia Granollers, concretament a l'apartat del delicious http://www.delicious.com/mediatecaepgranollers: - Busca la pàgina web de la Glòria Durban sobre biblioteques escolars i consulta la seva biblioteca digital escolar. Hi has arribat? T'ha de coincidir amb aquesta adreça: http://www.bibliotecaescolar.info/bibliotecadigitalescolar/sumari.htm - Busca informació sobre distribució població i també sobre distribució població Catalunya a les

seccions de: · Obres de referència: diccionaris i enciclopèdies · Directori de recursos web: ciències socials


Mediateca Escola Pia de Granollers

Altres recursos: Edu365 i XTEC

Edu365 http://edu365.cat

i

XTEC http://xtec.cat

Tant edu365 com xtec són portals amb recursos educatius del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Merlí http://aplitic.xtec.cat/merli/ServletCerca És un cercador de recursos educatius digitals desenvolupat pel Departament d'Educació amb l'objectiu de proporcionar a la comunitat educativa un entorn de catalogació, indexació i cerca de materials didàctics. S'hi accedeix des del portal edu365 i també des de l'xtec.


Mediateca Escola Pia de Granollers

Altres recursos: Edu365 i XTEC

Activitat: Entra als portals sobre:

Edu365

http://edu365.cat i

XTEC

http://xtec.cat i busca informació

- Distribució població

- Distribució població Catalunya

Merlí

A continuació entra al cercador http://aplitic.xtec.cat/merli/ServletCerca i busca informació també sobre distribució població i distribució població Catalunya. Compara la informació que has obtingut en cada cas (edu365, xtec i merlí).


Mediateca Escola Pia de Granollers

Altres recursos: Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona

Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals http://sinera.diba.cat - Mitjançant la pàgina web de les biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona podem accedir al fons bibliogràfic de més de 200 biblioteques municipals i 9 bibliobusos que treballen en xarxa. - A través d'aquesta pàgina web podem saber si el llibre, DVD, revista, CD de música, etc. etc. que volem consultar està en préstec, a quina biblioteca el trobarem... El web també permet fer el préstec i/o renovació de materials telamàticament.


Mediateca Escola Pia de Granollers

Altres recursos: Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona

Activitat: Entra al Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona http://sinera.diba.cat i busca la següent informació: - Hi ha algun llibre a la biblioteca de Can Pedrals que porti per títol La distribució de població a Catalunya? - Hi ha algun llibre a la biblioteca Roca Umbert que parli de la distribució de població a Catalunya? Està deixat en préstec?


Mediateca Escola Pia de Granollers

Cercar a Internet...

Com accedir a aquesta presentació digital? La presentació digital que s'acaba de presentar es troba al bloc La teca de la mediateca, de la biblioteca i mediateca de l'escola Pia Granollers. L'adreça del bloc és: http://mediateca.epiagranollers.cat/

L'accés directe a la presentació digital és: http://docs.google.com/a/epiagranollers.cat/leaf?id=0BwCxIh_sHuBfNjJlNzg5YzMtY2RkMS00ZTA2LWExOT També s'hi pot accedir escrivint al google: cercar internet bloc escola pia granollers


Mediateca Escola Pia de Granollers

L'acudit.

Gràcies per la vostra atenció!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.