Page 1

Mediateca Escola Pia de Granollers

COM ACOTAR UNA CERCA A INTERNET?


Mediateca Escola Pia de Granollers

“Quan llegeixo sobre la xarxa mundial d'Internet no puc evitar pensar en la imatge d'una gran teranyina que atrapa els incauts. M'agrada que a Internet es pugui trobar tot tipus d'informació valuosa, però el que s'hi encamina sense haver estat prèviament format corre el risc de morir ofegat en un oceà d'informació...” Harold Bloom En l'actualitat, conèixer i saber cercar amb eficàcia en els fons documentals dels centres de recursos (arxius, biblioteques, departaments universitaris...) i la xarxa esdevé prioritari.


Mediateca Escola Pia de Granollers

OPERADORS BOOLEANS i “...” I (AND): s'utilitza per unir dues paraules clau. El buscador ens tornarà tots els documents que continguin les dues paraules, independentment de la seva posició. En alguns casos s'utilitza el signe "+" i en d'altres el signe "&". Per exemple: Bulimia AND anorèxia (documents que tracten alhora sobre les 2 temes). O (OR): s'utilitza per indicar al buscador que cerqui els documents que continguin qualsevol de les paraules clau. En alguns casos s'escriu "|". Per exemple: Bulimia OR Anorèxia (documents que tracten sobre una dels dos temes o sobre els dos alhora). Una variant és XOR, que serveix per indicar que volem que els documents continguin només una de les paraules clau (és a dir, documents sobre Bulimia o anorèxia, però no sobre els dos alhora). NO (NOT): s'utilitza molt per restringir la recerca, ja que serveix per excloure paraules clau. Per exemple: Trastorns alimentaris NOT Anorèxia (documents que parlen de Trastorns alimentaris però excloent l'anorèxia). “...”: Si utilitzem les cometes a l'hora de fer la cerca reduirà el nombre de pàgines, ja que buscarà la frase exacta i no les paraules per separat.


Mediateca Escola Pia de Granollers

GOOGLE I GOOGLE ACADÈMIC Google acadèmic: http://scholar.google.es/schhp?hl=es Google: http://www.google.es/ Cercadors o motors de recerca: També es coneixen amb el nom d’aranyes. Són ordinadors que registren periòdicament Internet, emmagatzemant determinada informació de cada URL (adreça). Quan fem una recerca en un buscador, aquest ens torna una llista d’adreces de pàgines que contenen la paraula o paraules que busquem.


Mediateca Escola Pia de Granollers

CERCA AVANÇADA http://scholar.google.es/schh http://www.google.es/ AND “...” OR NOT


Mediateca Escola Pia de Granollers

CATÀLEGS El CCUC és un catàleg que té més de 3.700.000 registres bibliogràfics i dóna accés a més de 8.000.000 de documents físics conservats a més de 160 biblioteques.

http://ccuc.cbuc.cat/ RECERCAT és un dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.

http://www.recercat.net/ Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals La Diputació de Barcelona dóna suport i serveis a 200 biblioteques municipals i 9 bibliobusos que treballen en xarxa a la província de Barcelona (dades a 30 de setembre de 2010).

http://sinera.diba.cat/


Mediateca Escola Pia de Granollers

I uns quants exemples pràctics. Compareu els resultats buscant als diferents cercadors i bases de dades utilitzant els operadors booleans i les cometes: A. Cercadors : Google i google acadèmic Pràctica 1. Buscar premis nobels o “permis nobel” . Buscar el teu nom i cognom. Pràctica 2.Un amic ha escoltat una cançó a la radio d'un grup espanyol que no sap com es diu i només recorda el Títol de la cançó: El beso en el acuario. Com es diu el grup i quina és la lletra de la cançó? Pràctica 3. Buscar informació sobre trastorns alimentaris excloent en alguna de les cerques l'anorèxia B. Bases de dades Pràctica 1. De què parla una tesi de llicenciatura escrita per Ricard Badenas Barberà? Pràctica 2.Buscar informació sobre parcs eòlics de Catalunya a les diferents bases de dades. En quina base de dades hi trobes més documents? Us poden servir per fer el treball de recerca? Pràctica 3. Quin és el títol de la revista/informe que parla sobre parcs eòlics a l'Empordà? Pràctica 4. A quina biblioteca pots trobar una discografia completa en CD del grup Minor Threat? Pràcica 5. Qui és l'autor del llibre Menos que cero? Pràctica 6. Busca un treball de recerca escrit per Mariona González Cleris. De quin tema tracta el treball? Podeu accedir al document a text complert?


Mediateca Escola Pia de Granollers

ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR. Què puc estudiar? http://www.gencat.cat/educacio/orientaciofp/ca.htm

Estudiar a Catalunya http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.bbc1f5bf54508b0ae244968bb0c Estudiar a la universitat http://www14.gencat.cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do

Cicles formatius http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.bec23a5800a3d81ae244968bb0c0e1a Ministerio de educación http://www.educacion.es/educacion/universidades.html


Mediateca Escola Pia de Granollers

L'acudit.

Gràcies per la vostra atenció!

Com acotar una cerca a internet  

power per fer una sessió de recerca

Com acotar una cerca a internet  

power per fer una sessió de recerca

Advertisement