Pomysl na rozwoj

Page 1

Innowacje • nowoczesne rolnictwo • ekologia • biznes • turystyka • sport • rekreacja • przyjazny samorząd • eko-targi • gale przedsiębiorców • odnawialne źródła energii • tradycje • ambitni mieszkańcy • StartUp • sukces • rozwój • odkrycia naukowe • Eko-Cross • rzetelność • doświadczenie • nowoczesna baza sportowa • nowe drogi • otwarte umysły • Science on Stage • English Teaching • sprawny urząd • nowoczesna administracja • wysoki poziom szkolnictwa • tolerancja • wielonarodowość • idealne miejsce do zamieszkania • młodzi przedsiębiorcy • EkoOkna • Oman • Danko • gospodarstwo Jeremiasz • procesje konne • Spółdzielnia Jedność • Stolarnia Lazar • partnerstwo międzynarodowe • odkrycia archeologiczne • Polska • Czechy • Niemcy • Górny Śląsk • Unia Europejska • Brama Morawska • Województwo Śląskie • Powiat Raciborski

– mamy pomysły na rozwój!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Gminę Pietrowice Wielkie. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Cywilizacje wciąż szukają pomysłów na rozwój Kornice słynne w całej Europie

Tereny gminy Pietrowice Wielkie już od XIX wieku są eksplorowane przez archeologów. Ciekawe odkrycia mają związek z pobliską Bramą Morawską, przez którą już od starożytności – podążając tak zwanym Szlakiem Bursztynowym – kupcy rzymscy przewozili towary. O ostatnich odkryciach pisały najważniejsze archeologiczne periodyki, a także polska edycja Newsweeka, a ciekawostką jest fakt, że doszło do nich przy okazji budowy hal produkcyjnych firmy Eko-Okna. Spółka, jeden z największych pracodawców w powiecie raciborskim, realizuje w ten sposób swoją misję, czyniąc duży wkład w rozwój lokalnej gospodarki i nauki. – Według rejestrów nic tam nie powinno być. Tymczasem na obszarze 4,23 ha znaleziono około 50 tys. zabytków – mówi dr Mirosław Furmanek z Uniwersytetu Wrocławskiego relacjonując badania w Kornicach. W trakcie eksploracji (wykorzystano przy niej m.in. skanowanie laserowe terenu) odnaleziono wyroby krzemienne sprzed 20 tys. lat, stworzone przez ówczesnego homo sapiens, zaliczanego do kręgów kultury oryniackiej, potem zabytki neolityczne z czasów kultury ceramiki wstęgowej rytej (7,5-7 tys. lat temu), kiedy w dzisiejszych Kornicach – prawdopodobnie z terenu Moraw – pojawili się pierwsi rolnicy lepiący gliniane naczynia. Po nich zagościła tu kultura malicka (6700-6500 lat temu) i pierwsi hodowcy z okresu zwanego kulturą amfor kulistych (4900-4700 lat temu). Te ostatnie odkrycia okazały się archeologiczną sensacją, bo po tej społeczności pozostały fragmenty dużej, zajmującej cztery ha osady, w tym konstrukcje budynków mieszkalnych, liczne zabytki ruchome, w tym figurki zwierząt oraz pochówki zwierzęce, być może ofiarne. Następnie zagościła tu kultura pucharów dzwonowatych (44004300 lat temu), po której przetrwały w ziemi relikty cmentarzyska oraz fragmenty osady. – To jedyne takie znalezisko w Polsce – podkreśla dr Mirosław Furmanek. Mieszkali w niej koczownicy, konno przemierzający ówczesną Europę. Ślady po nich znajdowano głównie w Europie Zachodniej. Ludzie ci dysponowali tajemną wiedzą. – Być może posiedli umiejętności obróbki miedzi – snuje przypuszczenia wrocławski archeolog. W Kornicach odnaleziono również ślady społeczności z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, czyli kultury łużyckiej. W tym czasie funkcjonowała tu osada (3350-2500 lat temu), po której pozostały rowy i fragmenty fosy. Kolejne znaleziska pochodzą już z XIII wieku, z okresu kolonizacyjnego. Funkcjonowała tu wówczas kolejna osada, później opuszczona. – Być może były to pierwsze Kornice, a ludność wybrała ostatecznie pod zasiedlenie sąsiednie tereny, które do dziś zajmuje wieś – komentuje dr Furmanek. W Pietrowicach Wielkich odkryto również osadę z epoki brązu, słynny pietrowicki rondel, który stał się tematem licznych doniesień prasowych, w tym tygodnika Newsweek. Jego odnalezienie stało się możliwe dzięki… Google Earth, gdzie na zdjęciach archeolodzy wypatrzyli obiekt w kształcie rondla o średnicy około 180 m. Mieli nadzieję, że to obiekt mający przynajmniej 5 tys. lat, związany z kultem oraz obserwacjami astronomicznymi. Dokładne badania nie potwierdziły jednak neolitycznej proweniencji znaleziska, choć zdaniem dr. Furmanka, jest ono wyjątkowo ciekawe. Pomiędzy fosami odnaleziono pochówki, a funkcja obiektu wciąż nie jest dokładnie znana. Najprawdopodobniej – z powodu braku wewnątrz zabudowy – pełnił on funkcję społeczną, być może spotkań i kultu.

2


Rozwój potrzebuje dobrej przestrzeni Z Sudetami w krajobrazie

Pietrowice Wielkie położone są w powiecie raciborskim, na skraju województwa śląskiego, granicząc od zachodu z powiatem głubczyckim, a od południa z Kraikiem Hulczyńskim w Czechach. Obszar gminy to 68,07 km², w tym użytki rolne 87% i użytki leśne 4%. Gmina ma blisko 7 tysięcy mieszkańców, zamieszkujących sołectwa: Amandów, Cyprzanów, Gródczanki, Kornice, Krowiarki, Lekartów, Maków, Pawłów, Pietrowice Wielkie, Samborowice i Żerdziny. Przez centrum gminy prowadzi Droga Wojewódzka nr 916 łącząca województwo śląskie z Opolszczyzną, skomunikowana w pobliskim Raciborzu z Drogą Krajową nr 45. Część obszaru gminy należała niegdyś do biskupstwa ołomunieckiego, a wśród miejscowej ludności wciąż żywe są tradycje morawskie. Pietrowice Wielkie słyną z dziękczynno-błagalnej procesji wielkanocnej mającej już kilkusetletnią tradycję. Podobne można spotkać w Szwajcarii, Szwabii, górnej Austrii czy u Łużyczan. Istotą obrzędu jest poszukiwanie zmartwychwstałego Chrystusa, a niemałe znaczenie ma również moment ich odbywania. Święta Wielkanocy obchodzimy wiosną, kiedy wraz ze Zbawicielem budzi się nowe życie, kiedy należy dziękować za dotychczasowe łaski oraz prosić o urodzaje i wszelką pomyślność. W Pietrowicach procesja wychodzi z centrum wsi w kierunku drewnianego kościółka pw. św. Krzyża (XVII wiek), a następnie przemierza pola w kierunku Makowa. Kończy się widowiskowymi gonitwami, a w ten sam dzień gmina organizuje także pikniki konne, goszcząc setki widzów z całej Polski oraz z Czech. Gmina posiada nie tylko atrakcyjne tereny do zabudowy mieszkaniowej, ale również centra rekreacji, sześć nowoczesnych boisk, świetnie wyposażone szkoły, rozwiniętą sieć handlową, dogodne ścieżki rowerowe. Turystów może uraczyć nie tylko widowiskową procesją konną, ale także kończącym karnawał obrzędem wodzenia niedźwiedzia w Samborowicach, sierpniowo-wrześniowymi dożynkami czy zwiedzaniem parku przy pałacu w Krowiarkach – ulubionym miejscu filmowców. Gmina Pietrowice Wielkie to dobre miejsce do zamieszkania.

3


Nie ma rozwoju bez ekologii Samorząd co sześć lat finansuje mieszkańcom zakup samochodu Mieszkańcy gminy Pietrowice Wielkie oczywiście nie ustawiają się przy okienku kasowym, by pobrać gotówkę i pognać do dealera, ale dzięki wdrożonemu systemowi przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) przez sześć lat zaoszczędzą na zakup nowego forda Ka. Nie wierzysz? Sprawdź wyliczenia. Jak przekonują w pietrowickim urzędzie, obecnie, przynajmniej w teorii, każde domostwo w gminie powinno mieć szczelne szambo. Załóżmy, że rodzina składa się z dwójki dorosłych i dwójki dzieci, razem czterech osób. Na 1 osobę przyjmuje się 150 litrów (0,15 m) dobowego zużycia wody. W Polsce przyjmuje się około 120 litrów (0,12 m), co daje rodzinie miesięczne zużycie wody 0,12 m x 30 dni = 3,6 m x 4 osoby = 14,4 m. Koszt wywozu metra sześc. ścieków beczkowozem legalnie do oczyszczalni wynosi 30 zł. Zatem miesięczny koszt wywozu ścieków z szamba wynosi 14,4 m x 30 zł = 432 zł. Jak to wygląda w systemie Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków (PBOŚ), których w gminie Pietrowice Wielkie działa aż 1300? Standardowa 4-osobowa rodzina płaci około 30 zł na miesiąc plus około 5 zł za energię elektryczną, czyli razem 35 zł. Dzięki zatem odważnej i innowacyjnej inwestycji gminy Pietrowice Wielkie w PBOŚ w technologii SBR, modelowa rodzina zaoszczędzi miesięcznie ok. 400 zł (432 zł – 35 zł = 397 zł). Latem 2014 r. pojawiła się na rynku oferta na nowy samochód marki Ford KA już od 25 650 zł w promocji. Dla dalszych obliczeń przyjęto cenę po doposażeniu 28 800 zł. Wystarczy teraz pomnożyć miesięczną oszczędność na poziomie 400 zł przez 6 lat. Daje to 28 800 zł oszczędności. Ta kwota wystarczy na zakup nowego samochodu. Pietrowicki system PBOŚ to pionierskie przedsięwzięcie w skali kraju. Kosztował 24,76 mln zł. Ponad 18 mln zł gmina pozyskała w formie pożyczki i dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Eksperci nie mają wątpliwości – PBOŚ to innowacyjna na skalę Polski koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej w rozproszonej zabudowie, a Pietrowice Wlk. to pierwsza gmina wiejska w powiecie raciborskim, która na 85% terenu rozwiązała kwestie gospodarki ściekowej. Prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski gratuluje gminie odwagi i trafnych decyzji oraz dalekowzroczności. Potwierdza, że jest to wzór godny naśladowania przez inne samorządy. Zadowoleni są mieszkańcy. Bezobsługowe przydomowe oczyszczalnie są tanie w utrzymaniu. Wreszcie efekt ekologiczny. Gołym okiem widać, że potoki i rowy mają czystą wodę. Następnym krokiem ma być fotowoltaika, czyli przetwarzanie światła słonecznego w prąd. W gminie chcą przekonać mieszkańców, by oprócz przydomowych oczyszczalni każdy miał przydomową instalację fotowoltaiczną.

4


Rozwój wymaga wiedzy i umiejętności Na drodze do biznesu i nauki, czyli sky is the limit Polska wyrasta na jeden z najważniejszych punktów na start-upowej mapie naszego kontynentu. W naszym kraju nie tylko żyje wielu młodych, przedsiębiorczych i kreatywnych ludzi, ale panuje również sprzyjający klimat dla rozwijania nowatorskich biznesów. Pietrowicki samorząd uznał, że w trwającej na całym świecie tzw. wojnie o talenty trzeba wzmocnić kompetencje młodzieży i dorosłych z nadzieją, że ich przedsiębiorczość trwale zwiąże się z małą ojczyzną oraz przyniesie lokalnej społeczności nie tylko miejsca pracy, ale i inspiracje. W 2015 roku gmina przeprowadziła szkolenia StartUpowe dla młodzieży oraz biznesowe dla osób dorosłych. Podjęte tematy to: generowanie pomysłów biznesowych, tworzenie nowych produktów, budowanie modeli biznesowych, minimalizacja kosztów i ryzyka, testowanie hipotez, MVP, czyli testowanie produktu, efektywne wykorzystanie zasobów, budżetowanie, zewnętrzne finansowania, komunikowanie marki, prezentacja pomysłu, prawo w biznesie, aplikacje użytkowe oraz świat IT. W sumie kilkanaście godzin wyjątkowo intensywnych szkoleń, dzięki którym pietrowicka młodzież ma większe kompetencje. Starsi poznali wszystkie niezbędne zagadnienia dotyczące zakładania i wzmacniania potencjału firmy. Ale to nie jedyne osiągnięcia. W dniach 18-20 września 2014 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się krajowy finał festiwalu Science on Stage 6. W imprezie brało udział 34 szkół z całego kraju, w tym uczniowie z Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich. Na tę okazję przygotowali specjalny projekt zawierający szereg doświadczeń fizycznych, ilustrujący ruch drgający i falowy. Pokaz gimnazjalistów był ciepło przyjmowany i nagradzany brawami przez publiczność zgromadzoną na sali Auditorium Maximum wydziału fizyk UAM. Science on Stage jest projektem skupiającym nauczycieli, dydaktyków przedmiotów przyrodniczych, uczniów i popularyzatorów nauk przyrodniczych z całej Europy. Jednym z głównych celów, oprócz popularyzowania szeroko pojętego przyrodoznawstwa, jest ukazanie znaczenia przedmiotów przyrodniczych (głównie fizyki) we współczesnym świecie. Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich na Science on Stage 6 reprezentował zespół w składzie: Paweł Kocur, Piotr Widok, Marcin Skowronek, Kamil Banowski, Krystian Kubik, Tomasz Wieczorek, opiekun – Jan Tokar. Duży nacisk gmina kładzie na kwalifikacje nauczycieli. 10 października 2014 roku, przykładowo, w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie ministra Jacka Michałowskiego, szefa Kancelarii Prezydenta RP, z Ambasadorami programu English Teaching, w którym uczestniczyła również nauczycielka Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, Anna Przysiężniuk. Podczas spotkania zaproszeni nauczyciele rozmawiali z ministrem Michałowskim na temat nauczania języka angielskiego na terenach wiejskich i zmianach w jego nauczaniu w ciągu kilkunastu ostatnich latach. Minister wyraził dużą aprobatę dla działań samorządowych gminy Pietrowice Wielkie związanych z przeznaczaniem środków z budżetu gminy na stworzenie klasy z dodatkowymi godzinami języka angielskiego. Dzięki wsparciu gminy uczniowie jednej klasy mają nie 3, a 5 godzin języka angielskiego w tygodniu przez całe 3 lata nauki w gimnazjum. Program English Teaching jest to program stworzony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, która jest jednocześnie sponsorem Programu. Krajowym operatorem programu ET jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

5


Rozwój wymaga zdrowego społeczeństwa Szczypiorniak, piłka nożna i eko-cross Dzieci i młodzież z pietrowickich szkół mogą się poszczycić wieloma sukcesami sportowymi. Drużyna dziewcząt piłki ręcznej z Zespołu Szkół Pietrowice Wielkie dostała się do Finału Wojewódzkiego Szczypiorniaka na Orlikach 2014. Zorganizowanie finałów przypadło po raz pierwszy gminie Pietrowice Wielkie. Mecze odbyły się na dwóch boiskach w Pawłowie i w Krowiarkach. W maju 2014 roku w Katowicach odbył się Wojewódzki turniej Coca-Cola Cup w piłce nożnej z udziałem drużyny dziewcząt z Gimnazjum w Pietrowicach. W październiku 2014 roku piłkarki z UKS Pawłów – już po raz drugi w pięcioletniej historii turnieju – zgrały w finale Orlika w Warszawie. W lipcu 2013 r. piłkarki z UKS Pawłów w ramach piłkarskich szkółek Nivea miały okazję trenować na obiektach słynnego Ajaxu Amsterdam. Znalazły się w elitarnej grupie stu młodych polskich piłkarek i piłkarzy, którzy mogli zdobywać umiejętności w Holandii. Na starcie trzeciej edycji (2015) imprezy Eko-Cross po Ziemi Pietrowickiej stawiło się 167 biegaczy, którzy mieli do pokonania 10-kilometrową trasę. Celem biegu była popularyzacja biegania jako najprostszej formy podnoszenia sprawności fizycznej oraz promocja przyrodniczych uroków ziemi pietrowickiej. To tylko sukcesy ostatnich miesięcy. Na przestrzeni ostatnich lat sportowcy z gminy wielokrotnie udowadniali, że w zdrowym ciele zdrowych duch, zdobywając cenne laury.

6


Rozwój to sprawny samorząd Rolą samorządu jest szukanie najlepszych rozwiązań 28 czerwca 2014 roku w warszawskim hotelu Gromada odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów Laureatom IV edycji Projektu RZETELNI, które poprowadzili Maria Niklińska i Krzysztof Ibisz. Wieka Gala „25 lat wolności dla Polskiej Rzetelności” zgromadziła przedstawicieli świata biznesu i polityki. Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, organizacji biznesowych oraz laureaci Projektu Rzetelni. Wieczór był również znakomitą okazją do świętowania 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów, 10 lat obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej oraz jubileuszu pięciu lat istnienia Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług. Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych, instytucji współpracujących oraz współorganizatorów, kolejny raz wyłoniła Laureatów Projektu Rzetelni. Nagrodzeni Certyfikatami to podmioty, o których można powiedzieć, iż są partnerem godnym zaufania, partnerem, który w sposób profesjonalny i rzetelny wywiązuje się ze swoich zobowiązań nie tylko względem swoich klientów, kontrahentów, ale także względem swoich pracowników. Są to także podmioty, które świadome praw, jakimi rządzi się otoczenie, w którym funkcjonują, podejmują działania na rzecz konkurencyjności na rynku przy pełnym poszanowaniu i respektowaniu zasad etycznych. Projekt Rzetelni to przedsięwzięcie, które ma na celu promocję czterech kluczowych obszarów: przedsiębiorczości, samorządów, medycyny oraz instytucji. Gmina Pietrowice Wielkie otrzymała Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelny Samorząd”, który ze statuetką odebrali na Gali wójt gminy Andrzej Wawrzynek i skarbnik gminy Marzena Kopczewska. Organizatorami wydarzenia byli: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 Consulting sp. z o.o. Poparcie Programu: Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Lubuski, Wojewoda Małopolski, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Świętokrzyski, Wojewoda WarmińskoMazurski.

7


Pietrowicki samorząd dla biznesu Okres 1990-2005 to lata dużych przeobrażeń gospodarczych, które znacznie zmieniły system funkcjonowania w rolnictwie. Gmina Pietrowice Wielkie jest gminą typowo rolniczą o bardzo dobrych glebach klasy I, II, IIIa. Do 1990 roku blisko 80% mieszkańców pracowało w rolnictwie – we własnych gospodarstwach, w Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych oraz w usługach okołorolniczych. Przeobrażenia sprawiły, że rację bytu miały tylko gospodarstwa o powierzchni powyżej 50 ha, dobrze zmechanizowane. Konieczne stało się przekwalifikowanie i znalezienie nowego miejsca pracy blisko 70% mieszkańców. Był i jest to trudny proces społeczny, w efekcie którego rozpoczęła się migracja za pracą osób czynnych zawodowo, głównie do pracy za granicą. Samorząd Pietrowic Wielkich uznał za pilne przygotowanie programu działań mających na celu doprowadzenie do utworzenia nowych miejsc pracy, zarówno poprzez rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, jak i zachęcanie przedsiębiorców do lokowania swoich firm na terenie gminy. Powstał szeroki wachlarz działań, wśród których znalazły się: • Realizacja od 10 lat Gali przedsiębiorców, której celem jest spotkanie przedsiębiorców z terenu gminy, by podzielić się doświadczeniami i osiągnięciami. Podczas Gali nagradzani są przedsiębiorcy za najlepsze osiągnięcia gospodarcze, jak i inwestycyjne. Całość uświetnia program artystyczny oraz bankiet. • Realizacja od 15 lat Eko-Wystawy Targów Budownictwa: ogród, systemy grzewcze, wnętrza. Impreza ta, organizowana przez samorząd lokalny, już na trwale wpisała się w kalendarz wydarzeń gospodarczych regionu. Corocznie gromadzi około 200 firm z kraju i zagranicy oraz ponad 30 tysięcy zwiedzających. Jest wspaniałą formą prezentacji oferty także dla lokalnych przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie zdobywają podczas targów portfel zamówień na cały rok. Lokalni przedsiębiorcy mogą bez żadnych kosztów uczestniczyć w targach i promować swoje produkty i usługi w katalogu wystawców, jak i na terenie targów w formie reklamy wizualnej. Targi stały się pewnym antidotum na regres dużych drogich imprez targowych ulokowanych w wielkich aglomeracjach. • Utworzenie Gminnego Centrum Informacji (aktualnie Wioska Internetowa), którego celem jest m.in. służenie informacją, jak rozpocząć działalność gospodarczą, przygotować ofertę handlową, dokonać analizy po-

8


trzeb rynkowych oraz analizę określonej branży. Bezpłatnie można korzystać z dostępu do Internetu i zakładać skrzynki pocztowe. • Doroczne szkolenia dla przedsiębiorców, głównie w tematyce możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację planowanych przedsięwzięć gospodarczych. • Utworzenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki której łatwiej zdobywać środki na planowane inwestycje m.in. w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. • Nowoczesna strona internetowa www.pietrowicewielkie.pl, gdzie znajdują się specjalne zakładki „Jak założyć firmę”, przewodnik dla przedsiębiorców, wszelkie potrzebne druki i formularze wraz z klasyfikacją PKD. Istnieje również zakładka „Jak założyć firmę w Czechach” (ze względu na bliskość granicy czeskiej). Od wielu lat realizowana jest strategia pod nazwą „Zachować, co istnieje”. Ma ona na celu udzielanie wszelkiej pomocy (m.in. prawnej, organizacyjnej, specjalnej polityki podatkowej) wspierającej utrzymanie i rozwijanie aktualnie działających firm. Odpowiednie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego pozwoliły wydzielić około 30 ha terenów inwestycyjnych, uzbrojonych w sieć wodociągową, energetyczną, gazową, pozwalające na rozwój, lokowanie nowych przedsiębiorstw. Inwestor może liczyć w Pietrowicach Wielkich na: - wszelką pomoc administracyjno-prawną przy załatwianiu formalności; - współpracę przy tworzeniu warunków technicznych na planowanym terenie inwestycyjnym; - zwolnienie z podatku od nieruchomości przyjęte uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

9


Rozwój to dobre praktyki w rolnictwie Unijny komisarz w gminie Pietrowice Wielkie 67-letni Joseph Daul, wieloletni szef komisji rolnictwa w Europarlamencie, przewodniczący grupy EPL-ED, francuski rolnik, odwiedził we wrześniu 2014 roku gminę Pietrowice Wielkie, w tym wiodące tu gospodarstwa. Daul, po krótkim przywitaniu w Urzędzie Gminy, zobaczył 400-hektarowe gospodarstwo rodziny Jeremiasz w Samborowicach, największe w gminie, specjalizujące się w uprawach zbóż i warzyw, potem producentów mleka – rodzinę Pawlik z Żerdzin, a na koniec hodowlę trzody Piotra Wilczka w Krowiarkach. Unijny gość ma ogromną wiedzę na temat rolnictwa, ich 80-hektarowe gospodarstwo prowadzi jego żona, a tematem rozmów z władzami gminy i rolnikami była kondycja sektora w ramach UE, korzyści, jakie odniósł i funkcjonowanie grup producenckich. – Wysoko ocenił to, co u nas zobaczył – przekonuje wójt Andrzej Wawrzynek.

Ekologiczna cieplarnia w Makowie Artur Gincel z Makowa w gminie Pietrowice Wielkie uznał, że jego wyjazdy na Zachód to okazja do podpatrzenia dobrych rozwiązań i wdrożenia ich w swojej małej ojczyźnie. W produkcji ogrodniczej zastosował nowoczesne ekologiczne rozwiązania, za co w 2014 roku otrzymał nagrodę prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nagrodzona w pełni zautomatyzowana cieplarnia zapewnia przez cały rok m.in. o 40% niższe zużycie energii, w tym pochodzące z odzysku z wentylacji oraz o 50% mniejsze zużycie wody. Skonstruowana jest z najnowocześniejszych materiałów, w tym szyb o specjalnej przenikliwości światła wyposażonych w specjalne przesłony regulujące jego dostęp.

10


Gospodarcze wizytówki Gminy Pietrowice Wielkie Eko-Okna Eko-Okna sp. z o.o. to jedna z największych i najdynamiczniejszych firm w Polsce zajmujących się produkcją stolarki okiennej i drzwiowej. Jesteśmy najbardziej zautomatyzowanym przedsiębiorstwem wśród producentów okien. Dysponujemy najbardziej zaawansowanymi technologicznie maszynami i urządzeniami. Spółka systematycznie zwiększa swoją sprzedaż równocześnie rozszerzając wachlarz produktowy. Klienci mogą odnaleźć w naszej ofercie: okna i drzwi PCV, aluminiowe, drewniane, żaluzje, rolety, moskitiery, parapety i inne akcesoria komplementarne. Początek istnienia naszej firmy to rok 1998, a jej początki związane z branżą okienną rozpoczęły się w latach 70. od działalności warsztatu szklarskiego, który w roku 1992 rozpoczął produkcję szyb zespolonych. Kolejnym etapem rozwoju był zakład zlokalizowany w Raciborzu przy ul. Łąkowej, gdzie poprzez intensywną działalność, tj. zakup nowych maszyn, zdobywanie rynków zbytu rozbudowywał swoją pozycję wśród producentów stolarki okiennej. Idąc w kierunku wyznaczonej sobie strategii intensywnego rozwoju zapadła decyzja o wybudowaniu nowoczesnej fabryki okien i drzwi w Kornicach. Efektem tego jest nowoczesny i funkcjonalny kompleks produkcyjno-biurowo-socjalny, a jego serce to uzbrojona w najnowocześniejszy park maszynowy hala o powierzchni 20 tys. mkw. zaprojektowana tak, aby zapewnić wygodne poruszanie się pracowników w trudnej przestrzeni produkcyjnej i magazynowej zgodnie z obowiązującymi światowymi normami, z zachowaniem wszelkich wskaźników bezpieczeństwa i efektywności pracy. Produkcja oparta jest na skomputeryzowanym systemie produkcyjnym. Wysoka jakość produktów wynika z dokładności wykonania i prowadzonej zakładowej kontroli jakości na każdym etapie produkcji, zgodnie z wymogami normy ISO-9001:2008. Jak na nowoczesne przedsiębiorstwo przystało, fabryka spełnia najwyższe standardy według norm ISO. Posiadamy Certyfikat CE, a nasze osiągnięcia znalazły uznanie wśród jurorów konkursu Gazele Biznesu w 2006, 2007, 2011, 2012 i 2013 roku, a także Certyfikat Wiarygodności Biznesowej i Stawiamy na jakość w 2011 roku.

11


Kluczem do sukcesu jest podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników poprzez szkolenia wewnątrz firmy, a także budowanie trwałych relacji z odbiorcami i dostawcami. Pragniemy stać się liderem branży stolarki okienno-drzwiowej w kraju i za granicą, zorientowanym na spełnianie indywidualnych potrzeb klientów, elastycznym w tworzeniu trwałych relacji biznesowych. Istotne inwestycje: • zakup nowoczesnego taboru transportowego – 90 aut dostawczych, tiry z możliwością doposażenia w wózki transportowe, • budowa hali produkcyjnej o powierzchni 20 000 metrów, która pozwoliła na zwiększenie mocy produkcyjnych firmy, • zakup linii do produkcji stolarki drewnianej, rozszerzenie oferty o drewno, • inwestycja w kadry – ciągła rekrutacja specjalistów z całego regionu, rozbudowa działu technologicznego i sprzedażowego, • budowanie rozpoznawalnej marki godnej zaufania poprzez eksponowanie naszej oferty produktowej na wiodących europejskich wystawach targowych z zakresu budownictwa, • zakup oraz modernizacja nowoczesnych linii produkcyjnych, już teraz zakład posiada jeden z bardziej nowoczesnych parków maszynowych w Polsce. Nasza firma bardzo często wspiera lokalną społeczność w organizacji różnego typu imprez kulturalnych, naukowych, a także charytatywnych. Często bywamy na takich imprezach, okazując w ten sposób przynależność do lokalnej społeczności. Wspieramy lokalne kluby sportowe, m.in. Unia Racibórz, Łamator, drużyny sportowe, dożynki lokalne. Ponadto wielokrotnie byliśmy sponsorem różnego typu nagród rzeczowych na festynach dla ośrodków Pomocy Społecznej, szkół, przedszkoli itp. Należymy do Raciborskiej Izby Gospodarczej.

12


Centrum Pietrowic Wielkich – dzieło młodych przedsiębiorców W 2014 roku centrum gminy zmieniło swoje oblicze. Zrealizowano tu przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa estetyki i remont terenu centrum w Pietrowicach Wielkich”. Poprzez wykonanie nowych nasadzeń i elementów małej architektury powstało ciekawe miejsce spotkań dla mieszkańców i gości. Projekt i realizacja to dzieło Mateusza Machnika, Grzegorza Gemzy, Piotra Ziemkiewicza i Jarosława Glenca z miejscowych firm Hortus, El Tech System oraz Solidum. – Wykorzystaliśmy tu najnowsze technologie, m.in. zautomatyzowany system nawadniania trawników i rabat oraz energooszczędne oświetlenie ledowe – mówią z dumą wykonawcy. Pod ławki postawiono impregnowane bloki granitowe, odporne na wandali. Specjalny system steruje włączaniem oświetlenia i sam dostosowuje się do zmiany czasu. W podświetlonych murkach znalazło się tłuczone szkło. Fontannę wykonano ze stali nierdzewnej przygotowanej przez firmę Silver-Stal. Będzie tu też monitoring, co odstraszy potencjalnych sprawców dewastacji. – Ten plac to nie tylko wizytówka naszej gminy, ale też naszych lokalnych firm, prowadzonych przez młodych przedsiębiorczych ludzi – podkreślają wójt i sekretarz. Gmina zadbała też o nowy wystrój przystanku, który ma być elementem promocji Pietrowic Wielkich.

Doskonałe schody i drzwi z Pawłowa Firma LAZAR z Pawłowa to stolarnia zatrudniająca 20 pracowników. Od 1978 roku zajmuje się projektowaniem, produkowaniem i montowaniem drewnianych schodów, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Głównym celem jest zadowolenie klienta oraz dbałość o wysoką jakość produktów i rozwój firmy. Właściciele dokładają wszelkich starań, aby wyroby scalały, gwarantują elegancję i funkcjonalność. Firma łączy tradycyjne wartości rzemieślnicze oraz doświadczenie. Jest w stanie stworzyć niepowtarzalny klimat każdego wnętrza zarówno nowoczesnego, jak i tradycyjnego.

13


OMAN Firma OMAN powstała w 1989 r. OMAN to głównie fabryki produkujące stolarkę budowlano-otworową. Większość produkcji sprzedawana jest na eksport. Firma OMAN to 25 lat tradycji, innowacji i wdrożeń nowych produktów. Pierwszym produktem firmy OMAN były schody strychowe, które po dziś dzień są sztandarowym produktem marki. OMAN oprócz schodów strychowych produkuje również okna dachowe i zewnętrzne drzwi drewniane. OMAN to obecnie drugi największy producent schodów składanych na świecie. W 2014 roku firma sprzedawała produkty na eksport do 35 krajów świata, między innymi do: Niemiec, Anglii, Szwecji, Włoch, Francji, Macedonii, Izraela, Gruzji, Ukrainy, Rosji czy Korei Południowej. Produkty OMAN są dostępne w największych sieciach marketów budowlanych w całej Europie. Produkcja spółki OMAN jest wytwarzana w dwóch fabrykach, gdzie funkcjonuje ponad 1 000 różnego rodzaju maszyn, urządzeń, automatów. Filozofią firmy jest samodzielna produkcja wszystkich elementów stolarki otworowej we własnych fabrykach. Produkty drzewne firmy OMAN posiadają certyfikat FSC. Całość produkcji spółka dostarcza własną spedycją do wszystkich odbiorców. Spółka corocznie wdraża wiele nowych i innowacyjnych produktów. Ostatnim przebojowym produktem OMAN są schody składane Polar o najniższym współczynniku przenikania ciepła 0,36 W/m2.K dedykowane dla budownictwa pasywnego. Spółka OMAN oferuje również innowacyjne okna dachowe z automatycznym nawiewnikiem, który został opatentowany. W ostatnim okresie wdrożono również do produkcji nową linię drzwi drewnianych dębowych zewnętrznych o grubości 75 mm i współczynniku przenikania ciepła 1,4 W/ m2.K. Drzwi są ocieplone i wzmocnione specjalnym profilem stalowym. Produkty wytwarzane przez OMAN posiadają znak CE. OMAN planuje w 2015 r. wprowadzić na rynek kolejną innowację – okna dachowe wykonane z profili PCV.

14


Z Pietrowic Wielkich do Doha i Kairu W 2010 roku w Kornicach otwarto zakład kamieniarski państwa Ortmanns, w którym powstaje unikalny na skalę światową cienki, przeźroczysty kamień. Aż trudno w to uwierzyć, ale produkty Ortmannsów można spotkać w najbardziej prestiżowych lokalizacjach na całym świecie, a wśród ich klientów jest także emir. Zakład uruchomili Herbert i Zuzanna Ortmanns, właściciele firmy Aquisgranit Polska. Herbert, rodowity Niemiec i kamieniarz z wielką pasją, ma swój warsztat w Aachen. Jego żona Zuzanna to raciborzanka. Postanowili zainwestować w Polsce, w gminie Pietrowice Wielkie, bo znaleźli dobrych partnerów – Karinę i Marka Masnych, którzy w Kornicach zbudowali zakład tradycyjnej produkcji kamieniarskiej. To na ich terenie postanowili uruchomić produkcję. Ortmannsowie nie mają na świecie konkurentów, za to wielu zadowolonych klientów. Stosowana przez nich technologia to pomysł Herberta, który otrzymał kiedyś zapytanie od architekta, czy potrafi wykonać i dostarczyć dla parku rozrywki Phantasialand w Brühl pokrywy podłogi z kamienia naturalnego, które planowano podświetlić od dołu. Kilka krystalicznych rodzajów marmuru, onyksu, granitu i gnejsu, po zeszlifowaniu do grubości 3 do 5 mm, co prawda przepuszcza światło, ale kamień stawał się łamliwy. Nie można nim było pokrywać podłogi. Ortmanns wpadł na pomysł, by wzmocnić od dołu naturalny kamień szkłem zabezpieczającym o grubości 15 mm. Posiada ono odpowiednie parametry nośne, można po nim chodzić i nie zakłóca przepuszczalności światła. Nawiązano współpracę z firmą SGGS, spółką córką największego na świecie producenta szkła St. Gobain. To za jej pomocą połączono kamień ze szkłem. Zlecenie dla parku w Brühl zrealizowano z sukcesem. Technologia Herberta Ortmannsa szybko zyskała rozgłos na świecie. Wkrótce firma Aquisgranit Polska otrzymała zapytanie od najsłynniejszego japońskiego architekta Kuma. Pytał, czy można wyprodukować i dostarczyć fasadę w połączeniu szkła i onyksu dla projektu Osaka Paradise, luksusowego domu towarowego koncernu Louis Vuitton. Sprostano i temu zamówieniu. Obecnie firma państwa Ortmanns – wraz z St. Gobain (szkło), Alu-Nasa Dubai (farba elewacyjna) oraz Carrilion (generalny wykonawca) – współrealizuje projekt Heart of Doha (Serce Doha) w Katarze. To nowe luksusowe centrum handlowe i rozrykowe w samym centrum miasta. Dostarczyła dla sześciu budynków cienki kamień (Lotus Honey Onyx z Grecji – szlif o grubości 10 mm) laminowany ze szkłem do zamontowana w podświetlanych elewacjach. Kolejne wyzwanie to 74 500 pojedynczych trójkątów z cienkiego kamienia, które stworzą żagiel słoneczny przypominający wyglądem słynne egipskie piramidy. Zleceniodawcą dla firmy z gminy Pietrowice Wielkie jest Muzeum Egipskie w Kairze. Jako surowiec posłuży 18 tys. mkw. egipskiego onyxu-alabaster. Firma negocjuje już zamówienie z Nowego Jorku. Przy Ground Zero Museum ostanie tu odbudowana zniszczona w czasie zamachów na World Trade Center greckokatolicka cerkiew św. Mikołaja. Obiekt będzie miał szatę z białego marmuru oraz kopułę z przeźroczystego kamienia, który zostanie przygotowany w Kornicach.

15


Krawiectwo z najwyższej półki W 1864 roku zawiązano w Pietrowicach Wielkich cech krawców. Tutejsze rodziny krawieckie prawdopodobnie przyjechały z Moraw. Posiadana czy przyswojona umiejętność szycia została najpierw wykorzystana do obsprawiania licznej rodziny, co oszczędziło kosztów. Potem szyto dla sąsiadów, co przysporzyło trochę grosza. Najczęściej fach krawiecki wykonywano obok prowadzenia niewielkiego gospodarstwa rolnego. Z czasem o pietrowickich krawcach zrobiło się głośno w okolicy i znalazło się coraz więcej klientów. Cech zadbał o utrzymywanie wysokiego poziomu wykonywania zawodu. Z czasem powołano nawet szkołę krawiecką. Pietrowiccy krawcy zaczęli zaopatrywać w odzież kupców nie tylko w Raciborzu, ale nawet we Wrocławiu. Jednym z istotnych źródłem dochodów było szycie mundurów dla wojskowych różnych formacji, a także dla wielu organizacji (straż pożarna, kolejarze, pocztowcy myśliwi itp.). Z czasem wielu krawców poświęciło się wyłącznie temu zawodowi. Umiejętności pietrowickich krawców rozsławił już po 1945 r. na terenie Niemiec Josef Panzik, którego atelier krawieckie w Bad Wörishofen szyło stroje dla prominentnych osób, w tym członków rządu federalnego. Josef Panzik, który uczył się zawodu u Jana Weinera, był zdobywcą wielu złotych medali na kongresach mody i innych wyróżnień. W Pietrowicach Wielkich tymczasem w 1945 roku rozpoczęła działalność Spółdzielnia Krawiecka Jedność, nawiązująca do przedwojennych tradycji. Przetrwała czasy socjalizmu a dziś świetnie radzi sobie z kapitalizmem. Szyła dla niemieckiej sieci Digel i amerykańskiej Macy’s. Dziś współpracuje z Gamatexem z Nowego Targu, szyjąc miesięcznie około sześć tysięcy ubrań znanych męskich marek Lavard i Dino Salvani. Ubrania z Pietrowic Wielkich trafiają do czterystu sklepów w Polsce, na Litwie, Łotwie i Słowacji, do Rosji oraz Czech. Pod marką Lancerto pietrowickie ubrania sprzedawane są w sieci Vipo. Spółdzielnia zatrudnia 120 osób, a nierzadko szyje na indywidualne zamówienie do Francji. Pietrowickie wyroby to ubrania klasyczne, ślubne, marynarki sportowe oraz smokingi, słynące z bardzo dobrej jakości.

16

Wydawca – Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, ul. Pod Widokiem 20, 47-400 Racibórz, e-mail: ziemia.raciborska@wp.pl, tel. 605 685 485, ISBN 978-83-62608-54-6, koncepcja i teksty Grzegorz Wawoczny (za wyjątkiem OMAN, Eko-Okna), tekst o tradycjach krawieckich Paweł Newerla, fotografie: Grzegorz Wawoczny, Mirosław Basista (FotoPerla.eu), Sylwia Prusowska, Katarzyna Kubik, Bolesław Stachow, Artur Gincel a także z archiwum Anny Przysiężniuk, Wojciecha Zalewskiego, firm OMAN, Eko-Okna i Lazar oraz Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.