__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

GŁOS Gminy

AMANDÓW | CYPRZANÓW | GRÓDCZANKI | KORNICE | KROWIARKI | LEKARTÓW | MAKÓW | PAWŁÓW | PIETROWICE WIELKIE | SAMBOROWICE | ŻERDZINY

LIPIEC 2018 NR 3 (125) ISSN 1509-1112

Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Pietrowice Wielkie

Uroczyste otwarcie XVIII Eko Wystawy

XVIII EKO WYSTAWA

zakończona sukcesem

Czytaj na s.2-3

Delegaci drużyny młodzieżowej OSP Samborowice w Warszawie

Młodzieżowa drużyna z OSP Samborowice

ZNANA W POLSCE Czytaj na s. 3


Napisali o XVIII Eko Wystawie: Nowiny.pl

Wszyscy jesteśmy ekonomistami, czyli tysiące ludzi na Eko-Wystawie

15.05.2018 00:00 red. Za nami XVIII Eko-Wystawa. W ciągu dwóch dni przez Pietrowice Wielkie przewinęło się tysiące mieszkańców województw opolskiego i śląskiego. Eko-Wystawa to wyjątkowo udane połączenie imprezy o charakterze gospodarczym z rozrywką. Taka forma sprawdza się od lat. W tym roku wystawców i gości było rekordowo wielu. Do sukcesu frekwencyjnego na pewno przyczyniła się piękna pogoda, ale też uchwała antysmogowa, która nakłada na mieszkańców województwa śląskiego obowiązek wymiany przestarzałych źródeł ogrzewania. – Każdy jest ekonomistą w swoim domu i chce płacić jak najmniej – powiedział podczas otwarcia imprezy wójt Andrzej Wawrzynek. Jednocześnie zauważył, że prezentowane na Eko-Wystawie urządzenia ułatwiają życie i przyczyniają się do poprawy stanu środowiska. – Dziś chcemy żyć zdrowo w czystym środowisku. Warto iść z duchem czasów, żeby nasze bytowanie na Ziemi Raciborskiej było jak najprzyjemniejsze – dodał A. Wawrzynek.

Wygoda na pierwszym miejscu

Eko-Wystawę od lat wspiera posłanka Gabriela Lenartowicz, która przyznaje wyróżnienia specjalne producentom i sprzedawcom najlepszych produktów zaprezentowanych na targach. W tym roku wyróżnienie specjalne posłanki zdobyło przedsiębiorstwo PROSAT, które obecne jest na Eko-Wystawie od 18 lat. – Generalnie prezentujemy urządzenia grzewcze, bo ogrzewanie to jest nasz konik. Dajemy ludziom ciepło – mówi współwłaściciel PROSAT-u. Przyznaje, że zainteresowanie mieszkańców naszego regionu ekologicznymi rozwiązaniami utrzymuje się od lat, ale klienci przywiązują coraz większą wagę do wygody. – Urządzenia wygodne zazwyczaj są też ekologiczne – to idzie w parze. Kotły gazowe i pompy ciepła są bezobsługowe. Nowoczesne kotły na paliwo stałe

wymagają obsługi, ale pracy przy ich obsłudze jest o wiele mniej niż w piecach starego typu – mówi T. Fojcik. Wyróżnienie specjalne posłanki G. Lenartowicz przyznano PROSAT–owi za pompę ciepła. To urządzenie działające na zasadzie „odwróconej lodówki”. – W lodówce chcemy schładzać, ale za lodówką jest zawsze ciepło. Pompa ciepła działa odwrotnie, w domu mamy ciepłe powietrze, a chłód odprowadzany jest na zewnątrz. Pompa ciepła działa wprawdzie na prąd, ale pobiera też ciepło z otoczenia, z tzw. dolnego źródła: z powietrza, z gruntu, z wody. Jeśli budynek jest ocieplony lub wybudowany w nowych technologiach, z dużą ilością ogrzewania podłogowego, to pompa ciepła w zasadzie nie ma wad – ogrzewanie jest tanie i ekologiczne. Jednak w starszych budynkach, które nie są ocieplone, lepiej sprawdzą się kotły paliwowe – wyjaśnia T. Fojcik.

my z powrotem 80%. Brakujące 20% jest co prawda „zbierane” przez operatora energetycznego, jednakże dzięki takiemu rozwiązaniu prosument nie musi inwestować w akumulatory do przechowywania energii (prosument jest więc jednocześnie producentem i konsumentem energii). W naszych warunkach klimatycznych instalacja fotowoltaiczna pozwala pokryć około 55% zapotrzebowania gospodarstwa na prąd, czyli obniża roczne rachunki o około 1500 zł. To sporo, trzeba jednak pamiętać o koszcie zakupu paneli fotowoltaicznych. P. Swoboda podkreślił, że jeśli mieszkaniec pozyska na sfinansowanie przedsięwzięcia dotację, wówczas całość może zwrócić się po kilku latach.

Zakopower i fajerwerki

Eko-Wystawa opiera się na dwóch filarach. JeIstotnym elementem XVIII Ekoden to wystawcy, prezen-Wystawy była konferencja traktujątujący kotły, nowoczesne ca o smogu, sposobach walki z tym materiały budowlane oraz panele fotowoltazjawiskiem oraz finansowaniu przedsięwzięć ograniczających emisję szkoiczne. Drugi filar imdliwych pyłów i związków do atmosprezy to gastronomia r we po ko Za i rozrywka. W sobotę fery. Patryk Swoboda z firmy Planergia powiedział wprost, że jeszcze przez publiczność bawiła się na wiele lat domy będą ogrzewane węglem, biesiadzie, w której prym wiedli śląscy artya walka z niską emisją będzie polegać głów- ści: Happy Folk, Hanuta, Di J. Żyłka, Michanie na termomodernizacji budynków oraz lina Starosta oraz Tomek Coral. W niedzielę wymianie kotłów na nowoczesne modele, goście wystawy bawili się na Biesiadzie Ślącharakteryzujące się wysoką sprawnością. skiej z Piotrem Scholzem z Radia Vanessa, Sprawność to parametr określający stosu- a także koncertach zespołu Blue Party i Kanek energii oddawanej przez kocioł w for- peli Górole, a także Jacek Sacka Silskiego mie ciepła do energii zawartej w dostarczo- oraz grupy Zakopower. Całość zwieńczył ponym do kotła paliwie. Nowoczesne kotły kaz sztucznych ogni. charakteryzują się sprawnością rzędu 88%, (ż) stare piece zasypowe osiągają sprawność rzędu 50%. Prelegent opowiedział również o foto- Wyróżnienia XVIII Eko–Wystawy: woltaice i programie prosumenckim, który Najciekawsza ekspozycja: • SGS Service Systemy Grzewcze i Sapozwala posiadaczom paneli fotowoltaicznych odprowadzać pozyskaną z instalacji nitarne Sp. z o.o. w Raciborzu za Vienergię bezpośrednio do sieci. Za każdą dotocal 200–S • Gran–Mix Racibórz za wystawę kamieni starczoną do sieci kilowatogodzinę otrzyma-

Fotowoltaika nie załatwi sprawy

Konferencja przybliżyła problem smogu i możliwości finansowania wprowadzania zmian proekologicznych

2

Fachowe porady na stoiskach wystawców

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

Program pikniku przyciągnął koneserów muzyki


• Delis Zabrze za fontanny ogrodowe Najlepszy produkt: • ENVO Sp. z o.o. Starachowice za kocioł indukcyjny II (zasilany energią) • PP Domek Krzysztof Kapłon za drzwi pasywne GERDA NTT 75 (produkt proekologiczny) • TERMO–TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej za ekologiczny kocioł c.o. PRADO 5 klasy Wyróżnienie specjalne posłanki Gabrieli Lenartowicz: PROSAT za pompę ciepła Raciborz.com.pl

Eko-Wystawa 2018 w Pietrowicach Wielkich, czyli jak walczyć ze smogiem

W dniach 12–13 maja w Pietrowicach Wielkich odbywa się już osiemnasta edycja Eko-Wystawy Ciepło Przyjazne Środowisku. Głównym organizatorem imprezy jest gmina Pietrowice Wielkie. Współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe w Raciborzu. Przedsięwzięcie od lat wspiera również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Tegoroczna edycja Eko-Wystawy poświęcona jest głównie problematyce walki ze smogiem. Wystawcy prezentują m.in. rozwiązania ograniczające niską emisję. Eko-Wystawa to nie tylko możliwość poznania oferty producentów, sprzedawców, banków — to również bogaty program artystyczny. Na finał XVIII Eko-Wystawy „Ciepło Przyjazne Środowisku” w Pietrowicach Wielkich wystąpił zespół Zakopower. Zakopower dał ponadgodzinny koncert, a bisom nie było końca.

Patryk Swoboda prelegent konferencji XVIII Eko Wystawy

Wszyscy laureaci konkursu „Najlepsi z najlepszych”

OSP Samborowice ma jedną z najaktywniejszych młodzieżowych drużyn w Polsce Młodzieżowa drużyna pożarnicza działająca przy OSP Samborowice jest jedną z najaktywniejszych młodzieżowych drużyn w Polsce. Młodzi adepci przygotowali pracę z podsumowaniem 2017r. na 74 stronach, którą zgłosili do IX konkursu „Najlepsi z najlepszych” na wzorową drużynę młodzieżową i jej opiekuna.

Wydarzenia jakie opisywali to między innymi:

• udział młodzieży w Ogólnopolskich Turniejach Wiedzy o Pożarnictwie, • udział w cyklu szkoleń pomocy przedmedycznej, • udział w zawodach gminnych (1 miejsce), • udział w zawodach międzynarodowych (2 miejsce), • udział w zawodach powiatowych (2 miejsce), • udział w zawodach „Żelazny jak strażak”, • udział w zawodach Runmagedon, • OSP Samborowice zorganizowała również obóz integracyjno – szkoleniowy w Srebrnej Górze, • udział w pokazach sprzętu strażackiego na pikniku strażackim, • udział w obchodach Święta św. Floriana, • udział w pielgrzymce na Górę św. Anny,

Delegacja z Samborowic migawki z Warszawy

• udział w pielgrzymce do Kościółka Św. Krzyża, • liczne spotkania z mieszkańcami, przedszkolakami z prezentacją sprzętu i pomocy przedmedycznej. W dniu 27.04.2018r. zostaliśmy zaproszeni przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej do Muzeum Sportu i Turystyki na spotkanie laureatów konkursu. Na spotkaniu mogliśmy podziwiać naszą pracę, jako jedną z najlepszych (zostały udostępnione 6 najlepszych prac konkursu, w tym nasza), jak również dostaliśmy mnóstwo pochwał między innymi od Wiceprezes Zarządu Głównego OSP Teresy Tiszbierek. R. i M. Pośpiech

Zadowoleni zarówno wystawcy, jak i odwiedzający Eko Wystawę

Pochwały i wyróżnienia od wiceprezes Zarządu Głownego OSP RP - Teresy Tiszbierek

Delegacja z Samborowic migawki z Warszawy

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

3


Majówka konna w Kornicach 1 maja - zawody w powożeniu i pokaz akrobacji w wykonaniu 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich, 2 maja - przejazd konnego korowodu, a pod namiotem festyn z licznymi atrakcjami i programem artystycznym - tak w skrócie wyglądała Majówka konna w Kornicach. ZAWODY W POWOŻENIU O PUCHAR PREZESA ŚLĄSKO-OPOLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI KORNICE 1 MAJA 2018

Wyniki - ujeżdżenie PARY

• 1 miejsce Daniel Pendziałek / Dariusz Franiczek, konie: Emir / Wicher • 2 miejsce Dariusz Franiczek / Daniel Pendziałek, konie: Indii / Akord • 3 miejsce Rafał Gruner/ Damian Peszke, konie: Hawers / Joy

Wyniki - ujeżdżenie SINGLE

• 1 miejsce: Marek Morawiec / Anna Madzia, koń: Arnika • 2 miejsce: Adam Mężyk / Rafał Mężyk, koń: Frugo • 3 miejsce: Piotr Zemełka / Dariusz Franiczek, koń: Ramzes

REKLAMA

pOżyczkA GOTÓWkOWA

Pożyczka dla rolników • kwota pożyczki - nawet do 200 000 zł • okres kredytowania do 10 lat • akceptowalne różne dochody z działalności rolniczej, w tym dotacje unijne

Zapraszamy: Racibórz, ul. Długa 5 32 400 88 35

RRSO 14,53%

RRSO - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Stan na 1.12.2017 r. Dotacje unijne są uwzględniane, o ile są spełnione wymagania Banku w zakresie tego źródła dochodu. Aktualne warunki w placówkach i na www.aliorbank.pl

4

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018


W PAWŁOWIE JEST MOC

Julia Gawron Finalistką Wojewódzkiego Konkursu

Przedmiotowego z Geografii Uczennica klasy III Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich Julia Gawron została Finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. Julię do konkursu przygotowała pani Lucyna Szelewska. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe składają się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Na każdym etapie uczniowie rozwiązują test, aby zakwalifikować się do kolejnego etapu uczestnicy muszą uzyskać co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia. Finalistami zostają uczestnicy zakwalifikowani do III. Serdecznie gratulujemy sukcesu.

Katarzyna Bugdoł

WYRÓŻNIONA

25 maja odbył się w murach Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu II Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej i Metafizycznej. Wzięło w nim udział sześćdziesięcioro uczestników z dwóch województw. Patronat nad konkursem objęli m.in. Minister Edukacji Narodowej, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu oraz Starosta Raciborski. Uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krowiarkach- Katarzyna Bugdoł otrzymała wyróżnienie. Alicja Sitek

Emilia Kiełkowska, Aleksandra Pytel oraz Karolina Cieśla zdobyły wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” Dnia 15.03.2018 r. w Szkole Podstawowej odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 63 uczniów naszej szkoły. Konkurs ma charakter jednorazowego testu składającego się ze skomplikowanych zadań, wymagających logicznego myślenia. Wyróżnienie w swoich kategoriach zdobyły Emilia Kiełkowska i Aleksandra Pytel z kl. IV b (op. Katarzyna Lenort) oraz Karolina Cieśla z kl. V a (op. Ewa Sepioło). Emilii, Oli i Karolinie gratulujemy sukcesu, a wszystkim uczestnikom wyrażamy uznanie za podjęcie trudnego wyzwania.

Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego 12 marca uczennice klasy 3a Gimnazjum ze szkoły w Pietrowicach Wielkich: Julia Gawron, Marta Steuer, Natalia Czekała, Paulina Grabowska oraz Sandra Poznańska wzięły udział w drugim etapie konkursu z języka angielskiego „Z językiem obcym w przyszłość”, organizowanego przez Technikum TEB Edukacja w Raciborzu. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu zbliżonego formą do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Dziewczyny bardzo dobrze poradziły sobie z zadaniami konkursowymi. Julia Gawron zajęła II miejsce, a Natalia Czekała IV miejsce. Dziewczyny do konkursu przygotowała pani Karolina Szelewska. Gratulujemy sukcesu.

Pawłów:     Dawniej w minionych czasach, to znaczy jeszcze przed 1945r. było to dosyć popularne święto na śląskich wioskach. Nazwa z niemieckiego to Maibaum, a po śląsku Moj. Początki zwyczaju stawiania Mojów datuje się na co najmniej XV wiek. Zwyczaj stawiania był znany na Śląsku, Węgrzech, Morawach, Czechach, Bawarii. W ludowych kalendarzach wielu narodów pierwszy maja to początek lata i jest obchodzony jako święto letniego półrocza. Drzewko majowe ze świeżą zielenią uosabia siłę, ducha wzrostu, zdrowia i płodności. W Pawłowie był postawiony po raz trzeci. Dwudziestometrowe drzewo zostało zakupione z lasu w Rakowie. Z pomocą kilku mężczyzn zostało przygotowane do stawiania (okorowane, zaimpregnowane, stelaż zabetonowany). Swój udział mają też Panie, które uplotły dwa wieńce i ozdoMoj w Pawłowie biły je barwnymi wstęgami. Samo stawianie odbyło się 28 kwietnia. Spośród licznej grupy mieszkańców tego widowiska kilkunastu młodych, energicznych mężczyzn, za pomocą specjalnych żerdzi, postawiło Maibaum. Reszta widzów gromkimi brawami nagrodziła ich trud. Zaraz potem przedstawiciele lokalnych firm i stowarzyszeń działających na terenie Pawłowa zawiesili swoje tablice z logiem firmy.  Po takim wysiłku przyszedł czas na biesiadowanie na nowo powstałym placu rekreacyjnym przy ul. Stawowej. Dobrze zaopatrzony bufet: smaczna grillowana ryba, steki i kiełbaski, tym można było zregenerować siły. W rytm muzyki zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Myślę, że impreza wpisała się na stałe w nasz kalendarz i już dziś zapraszam na stawianie Moja na drugi rok. Sołtys Fryderyk Gwóźdź

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

5


VIII Festiwal Pozytywnych Wartości Chór Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich pod batutą Marcelego Reszki

9 maja odbył się koncert finałowy VIII edycji Festiwalu Pozytywnych Wartości w Bieńkowicach. Myślą przewodnią festiwalu były słowa św. Stanisława Kostki ,,Do wyższych rzeczy zostałem stworzony i dla nich winienem żyć”. W czasie wydarzenia prezentowali się zwycięzcy wcześniej przeprowadzonych eliminacji, w tym chór Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich pod batutą pana Marcelego Reszki, który zajął I miejsce w konkursie muzycznym chórów w kategorii klas 4-7 SP i gimnazjum. Ponadto, uczennica klasy IIa gimnazjum, Bianka Koterba, zdobyła I miejsce w konkursie literackim. Warto dodać, że w czasie imprezy występowały również osoby niepełnosprawne. Uczestnicy festiwalu mieli możliwość udziału w warsztatach wokalnych, kulinarnych i tanecznych, a gwoździem programu był występ księdzarapera Jakuba Bartczaka.

Sukces

Jakuba Przybyły Julia Mielnik i Justyna Chory – uczennice Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich

Zwycięstwo Julii Mielnik i Justyny Chory

„Żywa” lekcja przyrody przy sadzeniu kwatów

Sadzimy kwiaty

w Makowie

Przedszkolacy z Makowa upiększali wejście do przedszkola sadząc kwiaty doniczkowe. Nauczycielki uczyły dzieci jak obchodzić się z roślinami oraz w jaki sposób posadzić je w donicach. Dzieci wykazały się dużą wiedzą odnośnie warunków, jakich rośliny potrzebują do życia. Akcja sadzenia kwiatów ma inspirować dzieci do troski o środowisko naturalne, a także do dbania o otoczenie naszego przedszkola. Dzieci z uśmiechem na twarzach sadziły kwiaty. Była to wspaniała lekcja przyrody. Piękne sadzonki kwiatów podarował dzieciom do przedszkola Pan sołtys A. Gincel.

6

Gimnazjalista ze szkoły w Pietrowicach Wielkich, Jakub Przybyła został finalistą Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej Gimnazjalista 2018. W tym roku konkurs ten przebiegał pod hasłem „Słowo Boże i dziedzictwo ojców – Opolska Katedra”. Wraz z 815 gimnazjalistami z terenu całej diecezji opolskiej Jakub zmierzył się w finale z zagadnieniami dotyczącymi Ewangelii według Świętego Marka oraz rysu historycznego katedry opolskiej. Do konkursu Jakub przygotowywał się pod opieką pani Jolanty Koterby. Gratulujemy sukcesu.

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

Dnia 6 marca w Szkole Podstawowej w Krzanowicach odbyły się przesłuchania konkursowe do „I Powiatowego Festiwalu Piosenki Turystycznej, Harcerskiej i Patriotycznej”. Festiwalowi patronowali: Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz, Starosta Raciborski Ryszard Winiarski, Burmistrz Gminy Krzanowice Andrzej Strzedulla. W eliminacjach wzięło udział 72 wykonawców. Szkołę w Pietrowicach Wielkich reprezentował duet Julia Mielnik i Justyna Chory. Jury w składzie: Teresa Mandrysz, Alicja Ploch-Burda i Agnieszka Busuleanu-Jaksik, zaprosiło do wielkiego finału 19 wokalistów. Uczennice pietrowickiej szkoły w kategorii „Duety, tercety, zespoły” zajęły I MIEJSCE. Julce i Justynie serdecznie gratulujemy.


Spotkania nie tylko z książkami

Spotkanie pietrowickiego Dyskusyjnego Klubu Książki

Sukces w prestiżowym konkursie matematycznym

Dnia 24 maja 2018r. w Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu odbył się Międzynarodowy Maraton Matematyczny, w którym udział wzięły nasze uczennice – Julia Gawron i Katarzyna Flegel. Dziewczyny miały do rozwiązania 180 zadań o różnym stopniu trudności i miały na to czas od godziny 9:00 do 20:00. Warto dodać, że uczestnicy musieli wykazać się również znajomością języka angielskiego, ponieważ rozwiązali zadania w języku polskim i angielskim. Drużynowo Kasia i Julia zajęły II miejsce, ponadto Kasia zajęła drugie miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Opiekunem uczennic była p. Urszula Cieśla, nauczyciel matematyki. Gratulujemy sukcesu.

Już ponad rok w bibliotece pietrowickiej działa Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania w ramach klubu odbywają się zazwyczaj dwa razy w miesiącu. W ostanim kwartale członkinie dyskutowały o „Diabolice” S.J.Kincide, „Drodze do domu” Yaa Gasi, „Nieproszonym gościu” Charlotte Link, „Planecie dobrych myśli” Beaty Pawlikowskiej, „Sama się prosiła” Louise O’Neil, „Zanim się pojawiłeś” Jojo Mojes oraz „Lektorze” Bernharda Schlink. Pietrowicki DKK należy do ogólnopolskiej sieci klubów, których koordynatorem jest Instytut Książki. Pozycje omawiane w ramach spotkań, wypożyczane są za pośrednictwem Biblioteki Śląskiej w Katowicach. 11 kwietnia-w ramach spotkań klubuodbyła się promocja tomików wierszy raciborskich poetek Grażyny Drobek-Bukowskiej autorki tomiku „Oratorium na dotyk” oraz Jadwigi „Wigi” Wojnowskej twórczy-

ni zbiorku „Co zostało”. Spotkanie dało możliwość bliższego poznania autorek, ich życia, inspiracji, procesu twórczego. Obie poetki są mieszkankami Raciborza, działaczkami Raciborskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Horyzont”, ale przede wszystkim miłośniczkami poezji. Grażyna Drobek-Bukowska ma na swoim koncie liczne tomiki wierszy m.in.: „W kolorach tęczy”, „W kropli dręczącego niepokoju”, „Smugi światłocieni” oraz wydaną w 2007 roku powieść „Ostatnie uderzenie”. Z kolei Jadwiga „Wiga” Wojnowska debiutowała w 2002 r. podczas Raciborskiej Biesiady Literackiej i do tej pory wydała m.in. „Idąc przez życie”, „Dotyk życia”, „Barwy życia”, „Uczucia”, „Drogi i rozdroża” czy „Kalejdoskop”. Małgorzata Paletta

Światowy Dzień Ziemi w Przedszkolu w Cyprzanowie Niezmiernie ważną i jednocześnie jedną z najciekawszych dziedzin wychowania, przybliżających przedszkolakom otaczający ich świat - jest edukacja przyrodniczo - ekologiczna.  Podczas organizowanych w przedszkolu zajęć o tematyce przyrodniczo- ekologicznej, zwracamy uwagę dzieci na piękno przyrody i konieczność jej poszanowania. Często angażujemy dzieci do podejmowania wspólnych działań na rzecz środowiska naturalnego.  Szczególną okazją do promowania wśród dzieci postaw proekologicznych są obchody ,,Światowego Dnia Ziemi”, które od kilku już lat są stałym punktem w kalendarzu, organizowanych w grupie „Biedronek”, imprez i uroczystości. Zgodnie z hasłem: ,,Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy”, jakie przyświeca tegorocznym obchodom tego święta, zorga-

Aktywny udział przedszkolaków w powstawaniu kwiatowej rabaty

Marsz ekologiczny

nizowano w naszym przedszkolu ,,Marsz ekologiczny”. Dnia 20 kwietnia przedszkolacy, niosąc transparenty z proekologiczny-

mi hasłami, przeszli ulicami Cyprzanowa, zachęcając mieszkańców do podejmowania określonych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Następnie 23 kwietnia cała grupa przedszkolna aktywnie uczestniczyła w akcji sprzątania świata. Tego też dnia, na przedszkolnym placu zabaw powstała kwiatowa rabata. Każdy przedszkolak miał okazję do samodzielnego posadzenia wybranej roślinki. Dbałość o własnoręcznie posadzone rośliny pomoże dzieciom zrozumieć problem poszanowania przyrody.

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

I. K.

7


Pietrowicka szkoła

PIŁKĄ RĘCZNĄ STOI Uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej z oddziałami Gimnazjalnymi w Pietrowicach Wielkich w tym roku osiągnęli duże sukcesy w szkolnych zawodach piłki ręcznej. Chłopcy z klas Gimnazjalnych oraz siódmych klas Szkoły Podstawowej wygrali kolejno zawody powiatowe, rejonowe, a w półfinale wojewódzkim organizowanym w Bystrej zajęli II miejsce - najwyższe w dotychczasowej historii szkoły. Ich młodsi koledzy zakończyli swoje zmagania o szczebel niżej, na finale rejonowym organizowanym w Kuźni Raciborskiej, zajmując II miejsce. Natomiast dziewczęta z klas Gimnazjalnych wraz z klasami siódmymi Szkoły Podstawowej oraz ich młodsze koleżanki z klas szóstych i piątych, po wygraniu kolejno zawodów powiatowych oraz rejonowych, podobnie jak ich koledzy ukończyły zmagania na półfinałach wojewódzkich, odbywających się w Żorach, zajmując tam dwa III miejsca. Należy podkreślić, że trzy z czterech zespołów pietrowickiej szkoły ukończyły swoje zmagania na półfinałach Województwa Śląskiego, zajmując tam czołowe lokaty, co biorąc pod uwagę wielkość szkoły, która liczy około 400 dzieci jest niewątpliwie dużym sportowym sukcesem uczniów, jak i nauczycieli tejże placówki.

Składy drużyn:

Chłopcy starsi: Szymon Stoschek, Rafał Jegliczka, Mateusz Szuba, Szymon Szuba, Michał Fojtzik, Jakub Przybyła, Dominik Wawrzynek, Michał Olender, Krzysztof Niemietz, Mateusz Okrent, Kamil Gorczowski, opiekun - Marek Kępa Chłopcy młodsi: Rafał Klobuczek, Jakub Ziemkiewicz, Jakub Stępowski, Arkadiusz Koperczak, Mateusz Jegliczka, Dawid Gorczowski, Marek Kocjan, Patryk Kuroczik, Bartek Olender, Brajan Pulak, Oliver Gieron, Łukasz Rudziok, Dawid Stiebler, opiekun - Robert Antczak Dziewczęta starsze: Wiktoria Kuroczik, Anna Berlik, Dominika Wilczek, Natalia Czekała, Sandra Jokel, Marta Steuer, Sandra Poznańska, Julia Flegel, Kamila Wycik, Laura Rzytki, trener - Marek Kępa Dziewczęta młodsze: Marta Orawska, Marta Czekała, Dominika Małecka, Jagoda Urbańska, Amelia Rutowska, Zofia Ko-

Drużyna chłopców starszych

walska, Kalina Kościólko, Zuzanna Daniel, Natalia Mierzwa, Julia Chmielewska, Wiktoria Marcinek, Anna Kocur, Julia Herud, Karolina Chryczyk, Marta Pawlasek, Agata Chort, trener - Marek Kępa M. Kępa

Drużyna dziewcząt starszych

Drużyna chłopców młodszych

Drużyna dziewcząt młodszych

8

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018


BIESIADNIE W PAWŁOWIE

MOTYWACJA w życiu sportowca – warsztaty dla uczniów 18 maja uczniowie klasy IVa brali udział w warsztatach, których tematem była „Motywacja w życiu sportowca”. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom, jak ważną funkcję w trenowaniu pełni mózg, gdyż jest to także mięsień i wymaga ciągłego treningu. Warsztaty składały się z trzech części. W pierwszej części dzieci wykonywały wspólnie ćwiczenia mające na celu zdefiniowanie ich mocnych stron poprzez porównanie się do zwierzęcia. Celem zadania było pokazanie, jak ich postawa wpływa na samopoczucie oraz odbiór przez otoczenie. Następnie uczniowie wykonywali ćwiczenie z zakresu podnoszenia pewności  siebie. Dzieci zostały poproszone o ustawienie się w dwóch szeregach naprzeciw siebie, by wykonać ćwiczenie zwane Tunelem wiary w siebie. W kolejnej części warsztatów uczestnicy uczyli się, jak ważna jest współpraca i koordynacja całego zespołu. Zadanie polegało na pokonaniu toru przeszkód ze złączonymi

Podczas ćwiczenia pn. Tunel wiary w siebie

nogami. Seria ćwiczeń pokazała uczniom, że najważniejsze są: praca zespołowa, wzajemny szacunek i komunikacja. Istotne jest również, aby najpierw wymagać od siebie, a potem od otoczenia. W trakcie meczu powinni być dla siebie wsparciem, bo mają ten sam cel do osiągnięcia. Celem ostatniej części było uzmysłowienie uczniom  ich unikatowych wartości, co wyróżnia ich od innych, co może być ich wewnętrzną siłą. Pewność siebie jest podstawą naszego rozwoju, więc warto zadbać o nią u podstaw. Warto zachęcać dzieci, żeby same określały swoje mocne strony, a także w czym są dobre. Po warsztatach widoczna była większa integracja i poczucie przynależności do jednej drużyny. Katarzyna Lenort

Maja i Julia najlepsze Uczennice Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich z klasy III b Maja Mielnik i Ania Stiebler zajęły I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej. W występ młodych artystek zaangażowani byli również rodzice, którzy pomogli przygotować stroje i efekty pirotechniczne. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Maja Mielnik i Ania Stiebler

W pierwszą niedzielę czerwca z inicjatywy sołtysa i mieszkańców Pawłowa, została zorganizowana biesiada z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Po przywitaniu wszystkich gości były recytowane wiersze dla mam i dzieci autorstwa lokalnej mieszkanki - Pani Marioli Marciniak, która wraz z Sandrą Nowak umilały to spotkanie. Na akordeonie przygrywał Marek Klimek. Dla mniejszych dzieci atrakcją była karuzela, własnoręcznie wykonana przez Pana Norberta Rózga. W międzyczasie można było słuchać i śpiewać piosenek z okazji Dnia Matki. Od samego początku była serwowana kawa ze swojskimi wypiekami, langosze, gofry, grillowane kiełbaski i steki oraz „chlyb z fetym” i kiszonym ogórkiem. Zabawa trwała do godzin wieczornych. Wszystkim uczestnikom oraz paniom za pyszne swojskie ciastka, kołacze i wszelkie zaangażowanie w zorganizowaniu tejże biesiady składam serdeczne podziękowania. Sołtys Fryderyk Gwóźdź

Zdrowe Przedszkolaki

w Pietrowicach Wielkich W obecnym roku szkolnym Przedszkole w Pietrowicach Wielkich przystąpiło do projektu “Klub Zdrowego Przedszkolaka”, którego organizatorem jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Głównym celem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. Działania kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno - zdrowotnych.

Karuzela wykonana przez P. Norberta Rózga

Tydzień Owocowy - dzieci szykują sałatkę z owoców

Nasze przedszkole realizuje już od dawna główne cele projektu poprzez prowadzenie zajęć o tematyce prozdrowotnej, wyjścia na spacery, plac zabaw, wprowadzenie drugich śniadań bogatych w witaminy tj.: owoce, warzywa, bakalie, mleko, jogurty itp. Obchodzimy “Tydzień Owocowy”, podczas którego dzieci wykonują sałatki lub

szaszłyki owocowe. W każdej sali znajduje się kącik z wodą do picia. W ramach projektu nasi podopieczni wzięli udział w konkursie na najlepsze przedstawienie pt.: “Jak wstąpić do Klubu Zdrowego Przedszkolaka”. Został nakręcony krótki filmik o tematyce związanej z treściami zawartymi w projekcie. Dodatkowo zorganizowaliśmy wewnętrzny konkurs plastyczny pt.: „Życie pełne zdrowia”. Chętni rodzice wraz z dzieckiem mieli możliwość wykonać dowolną pracę plastyczną. Kreatywność i swoboda w twórczości nie znała granic i zostaliśmy miło zaskoczeni twórczością naszych małych i wielkich artystów. Iwona Pawlasek

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

9


Uczniowski Klub Sportowy z Pietrowic

trzeci na Śląsku W dniu 10.06.2018r. raciborska Arena Rafako gościła cztery najlepsze zespoły z najmłodszej kategorii wiekowej Śląskiej Ligi Piłki Ręcznej dziewcząt z rocznika 2006 i młodsze. Gospodarzem „Finału A” był UKS START Pietrowice Wielkie, a współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Raciborzu. Rywalizacja była bardzo zacięta. Nie brakowało sportowej walki na wysokim poziomie oraz wspaniałej zabawy podczas gry. Na zakończenie turnieju swoją obecnością zaszczycił nas prezes Śląskiego Związku Piłki Ręcznej Pan Marcin Zubek, który osobiście wręczał nagrody, medale oraz puchary. Najlepszą zawodniczką całego turnieju (MVP) wybrana została Wiktoria Marcinek (UKS START Pietrowice Wielkie), najlepszą bramkarką Wiktoria Bieńkowska (MTS Żory), a najskuteczniejszą zawodniczką Natalia Gardian (KS ZGODA Ruda Śląska). Należy dodać, że w całych rozgrywkach uczestniczyło 14 zespołów z całego śląska, a zespół z Pietrowic po raz drugi w historii klubu zakwalifikował się do „Finału A”, zdobywając trzecie miejsce w naszym województwie.

Klasyfikacja końcowa: 1. 2. 3. 4.

KS Zgoda Ruda Śląska MTS Żory UKS Start Pietrowice Wielkie Akademia Handball Ruch Chorzów

Wyniki spotkań:

• KS Zgoda Ruda Śląska - Akademia Handball Ruch Chorzów (12:2) 16:5 • UKS Start Pietrowice Wielkie - MTS Żory (8:6) 9:13 • MTS Żory - KS Zgoda Ruda Śląska (4:8) 8:16 • Akademia Handball Ruch Chorzów - UKS Start Pietrowice Wielkie (1:3) 1:8 • Akademia Handball Ruch Chorzów - MTS Żory (1:8) 4:14 • KS Zgoda Ruda Śląska - UKS Start Pietrowice Wielkie (7:2) 16:9

Wyróżnienie dla przedszkolaków

z Pietrowic Wielkich 10

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

Zespół z Pietrowic: Kamila Joszko, Agata Krawczyńska, Jessica Mludek, Zofia Kowalska, Zuzanna Daniel, Agata Chort, Urszula Kowalska, Natalia Mierzwa, Kinga Ducka, Kinga Machowska, Karolina Kubik, Wiktoria Marcinek, Anna Kocur, Julia Herud, Karolina Chryczyk, trener-Marek Kępa.

Wele Raciborza, a dokładniej w Pietrowicach Wielkich na ulicy Krawieckiej 11 słychać było przez dłuższy czas śpiew dzieci w gwarze śląskiej. Wszystko za sprawą konkursu na teledysk pt.: „Śląska piosenka”, organizowany przez Przedszkole w Rybniku dla przedszkoli z całego regionu śląskiego. Celem konkursu było budzenie zainteresowania tradycjami śląskimi, strojem regionalnym, gwarą oraz kształtowaniem tożsamości kulturowej. Nasi najstarsi podopieczni zaśpiewali w pięknych strojach śląskich oraz górniczych piosenkę „Wele Raciborza miasteczka”. Spośród wielu zgłoszeń dzieci otrzymały wyróżnienie, z którego wszyscy jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni. Nagranie naszego teledysku jest dostepne na YouTube pt.: „Wyróżnienie w Konkursie Piosenka Śląska dla Przedszkola Pietrowice Wielkie”. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia. Iwona Pawlasek


Trzykrotna Laureatka

Wojewódzkich

Konkursów Przedmiotowych ze szkoły w Pietrowicach Wielkich

Przedszkolacy przygotowani do sadzenia kwiatów

DZIEŃ ZIEMI W PRZEDSZKOLU W PIETROWICACH WIELKICH Kształtowanie postaw proekologiczMALI STRAŻN ICY PRZYROD Y nych jest jednym z ważnych celów edukaDziś ekologia mod ne słowo, Przyrodę wszysc cji przedszkolnej. Zdając sobie sprawę, że y chcemy mieć zd rową. jako nauczyciele mamy wpływ na świaJej strażnikami się ogłaszamy, domość ekologiczną swoich wychowanod dziś przyrodz ie my pomagamy! Gdy ktoś bezmyś ków, już od najmłodszych lat staramy się lnie papierek rzuc i, uwrażliwiać ich na piękno przyrody i rówMusisz takiemu uwagę zwrócić. N ie można przecie nocześnie uświadomić im jak duża jest ż bezkarnie śmiec ić, To wiedzą nawet ich rola w utrzymaniu czystości środoprzedszkolne dziec i. wiska. Dzień Ziemi to w naszym przedNie wolno łamać gałęzi drzew, Bo piękny płynie szkolu coroczna akcja, której celem jest z nich ptasi śpiew . kształtowanie postaw proekologicznych A kiedy bocian wr óci z podróży Gniazdo niech zn wśród dzieci, przybliżanie dzieciom wiaajdzie, na nie zasłu żył. domości o Ziemi jako planecie, na której A zimą nakarm gł odne ptaki, żyjemy. Uczymy dostrzegać zagrożenia Sikorki, wróble, wrony, szpaki. Powieś na drzewi ekologiczne oraz wdrażamy do współode karmnik mały, powiedzialności za ochronę środowiska będą ci wiosną za to śpiewały. Choć ekolodzy jes przyrodniczego nie tylko od święta ale zcze z nas mali każdego dnia. W naszym przedszkolu Uczyć będziemy tego wandali. w Pietrowicach Wielkich główne obchoMatka natura na m wynagrodzi, Jeśli z przyrodą dy święta Ziemi były poprzedzone cybędziemy żyć w zg odzie. klem zajęć o tematyce proekologicznej. Coroczna akcja „Sprzątanie Świata” była świetną okazją, aby uświadomić dzieciom jak wiele dobrego człowiek wszystkie podjęte działania zachęciły może zrobić dla środowiska poprzez właści- nasze dzieci do bycia MAŁYMI STRAŻNIwe zachowanie. Wielkie sprzątanie poprze- KAMI PRZYRODY i zapamiętają na zadzone zostało rozmowami z wszystkimi wsze, że Ziemia jest naszym wspólnym dodziećmi (od 3 do 6 lat). Celem tej kampa- mem i powinniśmy dbać o nią wszyscy, bez nii było nie tylko doraźne usunięcie śmieci względu na to czy mamy trzy latka, siedem z najbliższego otoczenia, ale przede wszyst- lat, czy jesteśmy dorośli. kim wzrost świadomości i zainspirowanie Małgorzata Rz. dzieci do postaw proekologicznych. Kolejnym punktem działań związanych z obchodami Światowego Dnia Ziemi było sadzenie kwiatów w otoczeniu przedszkola. W tym dniu przedszkolaki przyszły do przedszkola ubrane na zielono, na znak tego, że wszyscy chcemy, aby nasza planeta była czysta i zielona. Wszystkie dzieci z czterech grup wiekowych, począwszy od tych najmłodszych – dzieci 3 letnich zasaNajmłodsi przy sadzeniu kwiatów dziły kwiaty w skrzynkach, które zdobią w otoczeniu przedszkola otoczenie przedszkola. Mamy nadzieję, że

Katarzyna Flegel wraz z nauczycielem historii dr. Łukaszem Kąsiem

Miło nam poinformować, że gimnazjalistka ze szkoły w Pietrowicach Wielkich Katarzyna Flegel uzyskała tytuł Laureata z trzech przedmiotów: historii, chemii, a w zeszłym roku z języka polskiego. Laureatami zostają uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego i uzyskali co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia. Kasia była zwolniona z egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej i przedmiotów przyrodniczych. Ma również możliwość wyboru dowolnej szkoły średniej z pierwszych miejsc list rekrutacyjnych w kraju. Do konkursu uczennica została przygotowana przez pana dr. Łukasza Kąsia, panią Annę Kucharczyk i panią Urszulę Florian. Gratulujemy wspaniałego sukcesu i życzymy kolejnych w następnych latach.

REDAKCJA INFORMUJE, że termin dostarczania materiałów do następnego numeru upływa dnia 10 września 2018 r. Adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, tel. 32 419 80 75 e-mail: redakcja@pietrowicewielkie.pl internet: www.pietrowicewielkie.pl/magazynlokalny.php Redaktor naczelny: Gabriela Seidel Wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie Druk Agora Za treść ogłoszeń, reklam i tekstów płatnych Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.Materiałów niezamówionych Redakcja i Wydawca nie zwracają. Redakcja nie przeprowadza korekty tekstów pod kątem stylistyki. W związku w powyższym artykuły zachowują oryginalną pisownię autorów.

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

11


OSP Samborowice zdobywa

Drużyna z Samborowic wraz ze swoimi kibicami

3 miejsce na zawodach

w czeskiej miejscowości MELĆ W dniu 05.05.2018r. OSP Samborowice zdobyła 3 miejsce na 10 startujących drużyn w kategorii do 35 lat w czeskiej miejscowości Melć, rywalizując według czeskich zasad. Skład drużyny: Rafał Skupin (Opiekun, Naczelnik), Kacper Przedziński, Krzysztof Złoty, Adam Kramarczyk, Marek Martinus (Trener), Marek Kubik, Arkadiusz Mrowiec, Florian Nieborowski.

BRAWO

powiat raciborski Dnia 9 czerwca 2018 roku w miejscowości Konopiska, niedaleko Częstochowy odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo- Pożarnicze OSP. Przyjechały najlepsze drużyny mężczyzn, kobiet, dziewczyn i chłopców z poszczególnych powiatów województwa śląskiego. Drużyna mężczyzn z OSP Samborowice reprezentowała powiat raciborski i zajęła III miejsce. Sekcja z Samborowic wystąpiła w składzie: Dominik Nieborowski (dowódca), Florian Nieborowski, Patryk Grzegorczyk, Marek Kubik, Krzysztof Złoty, Adam Kramarczyk, Arkadiusz Mrowiec, Marek Martinus i Michał Gans. W tej grupie startowało 25 drużyn. W ocenie sędziego głównego zawodów, brygadiera Wojciecha Kruczka, poziom wyszkolenia bojowego strażaków ochotników jest wysoki. W pozostałych kategoriach strażacy z powiatu raciborskiego poradzili sobie też całkiem nieźle. Najlepiej spisali się chłopcy z MDP ze Sławikowa, zdobywając I miejsce i awansując do zawodów ogólnopolskich. Zaś kobiety z Roszkowa zajęły II miejsce. Dziewczęta z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Krzyżanowic uplasowały się na IV miejscu. Zarząd OSP Samborowice

Strażacy z Samborowic walczą o zwycięstwo

12

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

Skład drużyny OSP Samborowice na zawodach w Melć: z tyłu: Rafał Skupin, Kacper Przedziński, Krzysztof Złoty, Adam Kramarczyk, z przodu: Marek Martinus, Marek Kubik, Arkadiusz Mrowiec, Florian Nieborowski

Współpraca drużynowa samborowickich strażaków

Święty Florian w Żerdzinach Obchody św. Floriana rozpoczęliśmy uroczystą mszą 6 maja o godzinie 9 rano w naszej kaplicy. Po odprawionej mszy proboszcz na prośbę strażaków zaprosił wszystkich mieszkańców w podziękowaniu za modlitwę za strażaków na spotkanie w remizie. Jak wiadomo, że Święty Florian otacza nas opieką to też pogoda była słoneczna i sprzyjała strażackiej bie- Strażacka biesiada siadzie. Przy kawie w remizie OSP Żerdziny i kołaczu czas miło płynie a przy kiełbasce z rusztu i zimnych napojach nie chce się wracać do domu. Tak też było w naszej remizie.


Pokaz sprzętu strażackiego

BRACI KIESLICH

W sobotę 2 czerwca 2018 roku w wiosce Szemrowice (Schemrowitz) niedaleko Dobrodzienia miało miejsce niecodzienne zdarzenie. Miejscowy strażak ochotnik, Rudolf Hyla zorganizował konferencję na temat byłej już fabryki sprzętu strażackiego braci Kieslich z Paczkowa. Na to spotkanie zaprosił druhów strażaków, którzy mają jeszcze w remizach sprzęt gaśniczy tej firmy. Efekt był taki, że do Szemrowic Znak firmy na osi koła sikawki przyjechało prawie 30 sikawek konnych tej firmy i to nie tylko z Polski. Naszą gminę reprezentowali druhowie z OSP Lekartów leży w województwie opolskim tuż przy wraz ze swoją czterokołową sikawką. Si- granicy z Czechami. Tu powstała, na bakawka z Lekartowa pochodzi z końca XIX zie niewielkiej kuźni założonej w 1868 roku wieku, czyli jest starsza od samej jednost- przy ul. Bergmannstrasse, największa na ki. Po wojnie druhowie znaleźli ją bez kół Śląsku fabryka sikawek, drabin i innych w wiejskim stawie. Koła szybko dorobio- sprzętów strażackich. W 1923 roku, w nono we własnym zakresie i sikawka służy- woczesnych na owe czasy zabudowaniach, ła do końca lat 60- tych XX wieku. Dziś zatrudniała aż 450 osób. Wykład przeplatapo liftingu jest ozdobą nie tylko jednostki, ny był prezentacją licznych obrazów sprzęale i wsi. W rozbitym na boisku namiocie tu produkowanego przez zakład. Na końcu o godzinie 11:00 rozpoczęto konferencję wykładu prelegent omówił tragiczny los tej wykładem Dariusza Faleckiego, pracow- rodziny. Ostatni właściciel firmy - Karl Kienika naukowego Muzeum Pożarnictwa slich ożenił się z Marią Reich, pochodzenia w Mysłowicach. Wykład dotyczył firmy żydowskiego. W czasach nazizmu rodzinę braci Kieslich z Paczkowa. Śląska Fabryka dotknęły prześladowania i konfiskata mieMaszyn i Sprzętu Strażackiego Braci Kie- nia, a Maria Kieslich zmarła w obozie konslich należała do renomowanych, dużych centracyjnym. Po krótkiej przerwie o godz. niemieckich producentów sprzętu pożarni- 13:00 rozpoczęła się prezentacja przywieczego. Niewielki Patschkau (w 1939 roku zionego starego sprzętu wyprodukowanego liczył 7522 mieszkańców), dziś Paczków w Paczkowie. Rozpoczęli fojermani z Mülsen z Saksonii, którzy przytaszczyli dwukołową wysuwną drabinę z 1912 roku. Siedmioosobowy zastęp przyjechał w starych oryginalnych mundurach strażackich: skórzane hełmy, marynarki koloru popielatego, ciemnogranatowe spodnie, a na nogach oficerki. Przed ciągnioną drabiną jechał strażak na starym kole trąbiąc wszem i wobec, że oto już jadą. Po ustabilizowaniu drabiny w miejscu pożaru, za pomocą dwustronnego mechanizmu korbowego drabina została Ekipa z Lekartowa wysunięta na 12 metrów (dach trzeciego

Urodzenia w 2017 r. - liczba urodzonych dzieci Pietrowice Wielkie Cyprzanów Lekartów Samborowice Kornice Gródczanki Maków Pawłów Żerdziny Krowiarki

27 3 2 4 0 6 6 6 4 8

Amandów RAZEM:

0 66

Zgony w 2017 r. - liczba zmarłych mieszkańców Pietrowice Wielkie Cyprzanów Lekartów Samborowice Kornice Gródczanki Maków

18 4 3 8 4 2 8

Ręczna sikawka z Lekartowa

Drabina do góry

piętra). Szczyt drabiny może być obciążony do 250 kg. W 1912 roku zapłacili za nią 675 marek (Reichsmark). Jeden z niemieckich strażaków miał na ramieniu białą opaskę z joannickim krzyżem. Potem główny organizator druh Rudolf Hyla wraz z zespołem zaprezentował przenośną sikawkę, do której wodę dolewano wiadrami. I tak po kolei druhowie z poszczególnych jednostek przedstawiali swój stary sprzęt gaśniczy zakupiony przez przodków w Paczkowie. Opowiadali o pasji z jaką ten stary sprzęt doprowadzono do pierwotnej postaci. Małą sensację wzbudził przyjazd sikawki konnej zakupionej in Patschkau, aż z Warszawy, z dzielnicy Włochy. Pełni wrażeń po miłym spotkaniu późnym popołudniem wróciliśmy do Lekartowa. Zarząd OSP Lekartów Pawłów Żerdziny Krowiarki Amandów RAZEM:

7 3 10 3 70

Najstarszy spośród zmarłych mieszkańców: urodzony w 1917 r. Najmłodszy spośród zmarłych mieszkańców: urodzony w 1973 r.

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

13


Wiosenny Festiwal Młodych Talentów Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny uczniowie Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich uczestniczyli w konkursie w różnych konkurencjach: recytacja, układy taneczne, śpiew, naśladowanie wykonawców muzycznych, pokaz mody. Jury tworzyli przedstawiciele poszczególnych klas pod przewodnictwem pani Anny Łyczko. Zabawę zorganizował Samorząd Uczniowski. I miejsce ex aequo przypadło uczniom z klasy VI b (Mateusz Jegliczka, Dawid Gorczowski, Kacper Komorek, Dominik Kordula, Patryk Waniek, Kevin Wieder), którzy przygotowali pokaz mody wiejskiej oraz Marcie Koloch za występ akrobatyczny. II miejsce zajęła grupa taneczna dziewcząt z klasy IVa (Patrycja Chmielewska, Laura Franiczek, Julia Gorczowska, Marta Koloch, Urszula Kowalska, Jessica Mludek, Martyna Nielipińska, Julia Sapa, Roksana Stępowska). III miejsce ex aequo zajęli: Anna Weiner – gra na skrzypcach i klasa Va– naśladowanie utworu „Miłość w Zakopanem”. Wyróżnienie otrzymał Jakub Weiner za recytację w gwarze śląskiej utworu „ Pan Hilary”.

Utwór „Miłość w Zakopanem” w wykonaniu klasy Va

Pokaz mody wiejskiej z humorem

Urszula Florian Grupa taneczna dziewcząt z klasy IVa

Artyści w występach indywidualnych

Pierwszoklasiści z Pawłowa

uroczyście pasowani na czytelnika

Pierwszoklasiści podczas składania przyrzeczenia

14

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

Uroczystość pasowania odbyła się 29 maja – nieco później niż w poprzednich latach. Wybór takiego terminu był podyktowany zamiarem włączenia uczniów w poczet czytelników dopiero wtedy, gdy będą już znali wszystkie litery, będą umieli czytać i korzystać z biblioteki szkolnej. Od pytania „Czemu książka stoi niema?” rozpoczęli nasi najmłodsi uczniowie, recytując wiersz A. Kamieńskiej pt. „Książka”. Na szczęście książka w końcu przemówiła, bo „nauczyliśmy się czytać”. Następnie dzieci wysłuchały skarg książki (Jan Huszcza „Skarga książki”) i poznały zasady korzystania z książek. Tak przygotowani uczniowie mogli złożyć przyrzeczenie, po czym Pani dyrektor Regina Strzeduła dokonała uroczystego pasowania. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz ciekawe książki do samodzielnego czytania. Na zakończenie czwartoklasiści zaprezentowali zagadki i krótką inscenizację pt. „ Zielony Kapturek”. Pozostaje mieć nadzieję, że nowo pasowani czytelnicy pozostaną wierni książkom „o przygodach, awanturach, ptakach, kwiatach, morzach, górach”. D. Hajdasz


Kryminalistyczna noc w pietrowickiej bibliotece W nocy 23/24 marca po raz kolejny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pietrowicach Wielkich odbyła się „Noc z Andersenem”. Tym razem motywem przewodnim były książki Martina Widmarka i Heleny Willis z serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”. Dzieci przygotowywały się do uczestnictwa w tej jedynej w swoim rodzaju nocy, czytając o przygodach dwojga nastoletnich detektywów. Ze świata książek do rzeczywistości przeniósł nas wyjątkowy gość. Była nim pani Joanna Stojer – Polańska pracująca jako kryminalistyk, która opowiedziała dzieciom o swojej pracy. Wykład był ciekawy, w wielu miejscach odnosił się do baśni Andersena i zagadek

Zagadki kryminalne ujawniała kryminalistyk Joanna Stojer Polańska

kryminalnych, jakie można w nich odnaleźć. I jak kryminalistyk mógłby pomóc w rozwiązaniu niektórych z nich. Na przykład skąd w kaczym gnieździe wzięło się jajo łabędzia, jak po śladach sań odnaleźć

Małgorzata Paletta

Małgorzata Paletta

Noc Bibliotek

Czytamy dzieciom Od wielu lat pietrowicka biblioteka uczestniczy w akcji propagującej czytelnictwo wśród dzieci organizowanej przez Fundację „ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom”. W dniach Pani Basia czyta 4-8 czerwca, uroczydzieciom ście podsumowywaliśmy całoroczną działalność na rzecz naszych dziecięcych czytelników. W tym roku motywem przewodnim akcji była „Lokomotywa” Juliana Tuwima. Na dwóch spotkaniach w pietrowickiej bibliotece dzieci ze starszych grup przedszkolnych mogły posłuchać „Lokomotywy” w interpretacji pani Barbary Stein, wieloletniej pracownicy Polskich Kolei Państwowych. Pani Basia w służbowym mundurze opowiedziała dzieciom o bardzo odpowiedzialnej pracy dyżurnego ruchu oraz o tym jak należy bezpiecznie zachowywać się na dworcach kolejowych, przejazdach i w pobliżu torów. Kolejnym punktem spotkania był bajkowy pociąg, którym przedszkolaki podróżowały po bibliotecznej krainie poezji. Na „stacjach” czekały na nie wiersze polskich poetów. Młodsze dzieci wysłuchały „Lokomotywy” w przedszkolu. Dzieci uczestniczące w zajęciach plastycznych po wysłuchaniu wiersza zrobiły ilustracje, które ozdabiają nasz hol.

Kaja z Królowej Śniegu, jak pomóc matce odnaleźć zaginioną Calineczkę. Linie papilarne, daktyloskopia, osmologia, traseologia, co ciekawego zawiera walizka kryminalistyczna, to jedne z wielu tematów, które pojawiły się na prelekcji. Dzieci m.in. mogły zobaczyć własne odciski palców odkryte dzięki proszkowi daktyloskopijnemu, pobrać odcisk palca, rysowały tropy zwierząt i portret pamięciowy pastora z książki „Tajemnica biblioteki”, mogły dotknąć i zobaczyć z bliska sprzęt, którym posługuje się kryminalistyk. W drugiej części zajęć dzieci dowiedziały się o roli psów pracujących w służbach, na czym polega ich szkolenie i czym się zajmują. Słuchały prawdziwych historii o niesamowitych umiejętnościach naszych czworonożnych przyjaciół, którzy niejednokrotnie ratują życie i zdrowie ludzi. Na zakończenie wieczoru zobaczyły zekranizowane przygody Lassego i Mai.

Biblioteczne Gwiazdeczki

Noc Bibliotek dla dzieci wraz ze strażakami pietrowickiej OSP

Już od ponad roku pod skrzydłami Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich działa grupa taneczna GWIAZDECZKI. Grupą opiekuje się Alicja Multaniak, wieloletnia tancerka zespołu Źródło. Przygoda z tańcem naszych dziewczynek zaczęła od ferii zimowych w 2017, kiedy zorganizowałyśmy pierwsze spotkania z panią Alą. Od tego czasu spotykają się na treningach we wtorki w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich. W chwili obecnej pani Alicja prowadzi dwie grupy, w których tańczy 20 dziewczynek. Gwiazdeczki miały już wielokrotnie okazję zaprezentować swoje umiejętności. Tylko w tym roku brały udział w XI Powiatowym Festiwalu Twórczości Artystycznej (26.04) organizowanym przez Raciborskie Centrum Kultury oraz występowały na Majówce Konnej w Kornicach (2.05), Eko-Targach (12.05), w pietrowickiej szkole z okazji Dnia Dziecka (1.06), reprezentowały naszą Gminę na I Święcie Powiatu Raciborskiego (10.06).

Hucznym zakończeniem tygodnia „Cała Polska czyta dzieciom” była Noc Bibliotek. Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, z których zasobów warto korzystać. Imprezie patronowali m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Biblioteka Narodowa, Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. W pietrowickiej bibliotece odbyło się spotkanie czytelników dziecięcych ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy opowiedzieli o swojej pracy, zademonstrowali sprzęt, którym posługują się na akcjach. Była to też okazja, aby przypomnieć dzieciom o zasadach bezpieczeństwa. Nasza biblioteka należy do grona ponad 1850 bibliotek, które oficjalnie przyłączyły się do akcji. Na zakończenie dzieci obejrzały film „Tarapaty” w reżyserii Marty Karwowskiej.

Małgorzata Paletta

Małgorzata Paletta

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

15


Jak nie czytam, jak czytam! Biblioteka w Samborowicach

W piątek 8 czerwca, w ramach III edycji najpopularniejszej akcji czytelniczej w Polsce, w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborowicach, we współpracy ze Szkołą Podstawową odbyło się wielkie wspólne czytanie swoich ulubionych książek. Uczniowie wraz z nauczycielami postanowili wyjść w plener z książką w ręku. Uczestnicy akcji udowodnili, że czytać można wszędzie i zawsze. Czytają uczniowie w Pawłowie....

T. Kiełkowska

Biblioteka w Makowie i Pawłowie

Czytają uczniowie w Samborowicach... Czytają panie z kuchni i pan woźny....

W piątek 8 czerwca 2018 r. Filia Biblioteczna w Pawłowie i Makowie przyłączyła się do akcji masowego czytania „Jak nie czytam, jak czytam”, aby wspólnie na świeżym powietrzu poczytać ulubione książki. Zebraliśmy się na placu zabaw i, tak jak to jest w założeniu akcji, przez dziesięć minut uczniowie czytali samodzielnie, a przedszkolakom czytały Pani Ania i Pani Bożena. Akcja jest wyrazem protestu przeciwko statystykom, które mówią, że dorośli nie czytają. My chcemy pokazać, że jednak czytamy, że to fajna sprawa, że z książką można spędzić miło czas. Niech czytanie kojarzy się pozytywnie, jako relaks, czas wolny, niech czyta uczeń, nauczyciel, pani z biblioteki, panie z kuchni i pan woźny. Niestety książka przestaje być żelaznym źródłem informacji i przegrywa z Internetem i telewizją, ale my tą akcją pokazujemy, że tak nie musi być. E. Broda- bibliotekarz

Czytają w Makowie....

Wesoło i twórczo W każdą środę w pracowni plastycznej zorganizowanej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pietrowicach Wielkich odbywają się zajęcia. W spotkaniach bierze udział grupa dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Na zajęciach uczestnicy poznają różne techniki plastyczne i rękodzielnicze, przygotowują ozdoby na święta i prezenty na różne okazje. Spotkania dają okazję wspólnej nauki i zabawy, zawsze panuje na nich wesoła atmosfera. Dzieci wyrażają siebie przez sztukę. Dzieła stworzone przez dzieci można podziwiać na wystawkach w bibliotece. Tradycją warsztatów plastycznych stało się również, że organizujemy w formie pikniku Dzień Mamy i Dziecka. Impreza odbywa się przed budynkiem Biblioteki, dzieci biorą udział w grach i zabawach, rysują kredą po asfalcie.

16

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które chciałyby uczestniczyć w naszych zajęciach do kontaktu z pracownikami biblioteki w Pietrowicach Wielkich. Małgorzata Paletta

Środowe zajęcia w pracowni plastycznej pietrowickiej biblioteki publicznej


Sukces Dawida w Powiatowym Konkursie Ortograficznym 6 czerwca w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu odbył się XXV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”. Uczestnikami zmagań byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Wśród zwycięzców w grupie młodszej (szkoła podstawowa i gimnazjum) znalazł się Dawid Oślislok uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich, zajmując III miejsce. Opiekunem Dawida była pani Lucyna Flegel. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dzień Kobiet w Kornicach Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Kornicach

W niedzielę 11 marca kobiety z Kornic zebrały się w świetlicy wiejskiej, aby świętować razem Dzień Kobiet. Gorąca kawa, herbata i ciastka sprawiły, że atmosfera z miejsca zrobiła się ciepła. Dodatkowym ciepłym akcentem był wiosenny kwiatek, jaki wszystkie obecne Panie otrzymały z okazji swojego Święta. Spotkanie było okazją do rozmów na różne tematy, wymiany informacji i kuchennych doświadczeń. Sołtys

Egzotyczni goście w Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich W słoneczny czerwcowy dzień odwiedziła nasze przedszkole pani Michalina w towarzystwie niecodziennych gości. Dzieci miały okazję zobaczyć i dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy na temat kameleona, gekona lamparciego oraz ślimaka afrykańskiego. Czym się charakteryzują te zwierzęta, co zjadają itp. Pani Michalina na co dzień pracuje w sklepie zoologicznym w Raciborzu oraz z ogromną pasją prowadzi prelekcje w ramach „Akademii ZOO – MAR” na temat właściwej opieki nad zwierzętami. SpoPierwszy kontakt przedszkolaków z egzotycznymi zwierzętami tkanie ze zwierzętami wzbudziło wśród dzieci wiele emocji oraz zainteresowania. Z niecierpliwością czekamy na kolejną wizytę.

Świętujące kobiety w świetlicy w Gródczankach

Dzień Kobiet w Gródczankach 10 marca 2018 roku w remizie OSP w Gródczankach, Panie z naszej wsi i nie tylko, spotkały się, aby uczcić Dzień Kobiet. W tym tradycyjnym spotkaniu uczestniczyło ponad dwadzieścia kobiet. Panowała rodzinna atmosfera. Na początek sołtys i członkowie rady sołeckiej złożyli każdej Pani życzenia i wręczyli tradycyjny kwiatek. Potem Panie mogły usiąść i porozmawiać przy kawie, herbacie i gorącym poczęstunku. Dzień Kobiet zorganizowany został z pomocą sołtysa i rady sołeckiej, a przede wszystkim samych Pań, którym serdecznie dziękujemy. Z okazji Waszego święta, jeszcze raz zdrowia i pomyślności dla wszystkich kobiet. Krzysztof Chrzanowski

Wydarzyło się w Krowiarkach Krowiarki:     W lutym i marcu Rada Sołecka zorganizowała dwie imprezy dla mieszkańców Krowiarek. Najmłodsi bawili się na dyskotece karnawałowej, a panie pojechały do Teatru w Opolu. W czasie ferii została zorganizowana dyskoteka dla dzieci. Najmłodsi bawili się w rytmach najnowszych przebojów dyskotekowych, brali udział w różnych grach i zabawach. Przygotowano również dla nich poczęstunek. Natomiast 11 marca, z okazji Dnia Kobiet, odbył się wyjazd do Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na spektakl komediowy „Mayday”. Ta forma świętowania cieszyła się dużym zainteresowaniem i w związku z tym planowane jest powtórzenie wizyty w teatrze. U. Florian Uczestnicy dyskoteki karnawałowej

Iwona Pawlasek

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

17


I Komunia Święta w parafiach naszej Gminy

Parafia Cyprzanów

Parafia Krowiarki

Parafia Maków

Parafia Pawłów

Parafia Pietrowice Wielkie

Parafia Samborowice

18

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018


Wielkanocna Procesja Konna Poniedziałek Wielkanocny 02.04.2018 r. w Pietrowicach Wielkich

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

19


Uczniowie pietrowickiej szkoły ZAWSZE CHĘTNIE POMOGĄ

Na terenie całej gminy Pietrowice Wielkie prowadzona jest akcja zbiórki nakrętek dla pana Arkadiusza Górszczyka, który zmaga się z ciężką chorobą neurologiczną. Jedna z uczennic, Żaneta Bywalska wraz z Samorządem Uczniowskim zainicjowała takie działanie w Szkole Podstawowej w Pietrowicach Wielkich. W sumie zebrano 191 kg nakrętek! W rywalizacji klasowej zwyciężyła klasa VII b- 43,5 kg, II miejsce – klasa III b – 26,5 kg, zaś III miejsce zajęła klasa IVb, która nazbierała 25 kg. Wyróżnienie należy się Weronice Kulik z klasy VII b, która zebrała 42 kg nakrętek. Akcja jest kontynuowana, a nakrętki można wrzucać do specjalnie oznakowanego pojemnika. Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę bardzo dziękujemy za to, że nie pozostają obojętni na potrzeby innych ludzi. Urszula Florian

Co się dzieje w LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju”, która swoim zasięgiem obejmuje gminy: Krzanowice, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Kuźnia Raciborska i Nędza, w dniach od 20.04.2018 do 09.05.2018 prowadziła nabór na 2 konkursy grantowe objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Pierwszy z nich dotyczył wzmacniania kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. W ramach naboru 1/2018/G złożonych zostało 7 wniosków

20

Obchody Dnia Matki w Żerdzinach Sięgając do chrześcijańskich korzeni Europy, która ma szacunek do kobiet i matek, w naszej małej wiosce w Żerdzinach zorganizowano Dzień Matki. Aby uroczystość była podniosła trzeba ją rozpocząć od mszy świętej. Tak też było 25 maja o godzinie 17.00 w kaplicy św. Antoniego ksiądz proboszcz odprawił mszę świętą i zaprosił w imieniu sołtysa i rady sołeckiej wszystkie panie na obiad śląski. Czemu śląski? Bo smaczny, tradycyjny i oparty na starych przepisach, dodam tylko, że przygotowany na miejscu i podany na gorąco. A żeby panie mogły poczuć, że to ich święto, posiłek był podawany przez naszych strażaków. Frekwencja jak zawsze dopisała i sala była wypełniona prawie na 100%. Przy kawie i przy kieliszku wina dobrze jest porozmawiać i odpocząć od codziennych spraw. Prócz poczęstunku każda Pani dostała po

Przedszkolak mały i duży

PRZYRODZIE SŁUŻY Dzieci przedszkolne z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samborowicach podjęły działania, które pomagają w zrozumieniu konieczności ochrony przyrody i dbania o otaczające nas środowisko. Już od marca dzieci codziennie oglądały transmisję z gniazda jastrzębia pod Białymstokiem w Nadleśnictwie Dojlidy. Z ogromną uwagą śledziły wszystkie zmiany zachodzące w gnieździe i bardzo cieszyły się z narodzin czterech piskląt jastrzębia. Jeden kwietniowy tydzień upłynął pod tytułem „Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!” o powierzenie grantu dotyczących budowania kapitału społeczności lokalnych. Celem realizacji zadania będą działania miękkie na terenie LGD „Partnerstwo dla Rozwoju” w postaci szkoleń, imprez/wydarzeń na rzecz wzmacniania kapitału społecznego. Złożone projekty dotyczą umiejętności poruszania się w wirtualnym świecie - szkolenia dla seniorów, promocję lokalnych skarbów przyrody, zajęć fitness i przygotowania programu edukacyjnego w ramach cyklu szkoleń dotyczących ekologii i ekologicznego trybu życia. Pomoc finansowa przyznana na realizację zadania będzie polegała na prefinansowaniu kosztów kwalifikowalnych określonych w zestawieniu rzeczowo- finansowym. Drugi konkurs grantowy 2/2018/G dotoczył zachowania dziedzictwa lokalnego.

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

Uroczysty obiad w podziękowaniu dla wszystkich matek

pięknej czerwonej róży. Myślę, że w Żerdzinach to się udało i Panie mogły poczuć że to ich święto. Serdeczne podziękowania dla tych wszystkich, którzy przygotowywali i upiększyli tę uroczystość.

23 kwietnia przedszkolaki przeszły ulicami Samborowic z transparentami o treściach ekologicznych oraz z instrumentami, aby zwrócić uwagę mieszkańców na konieczność dbania o nasze środowisko. Ponadto w przedszkolu był realizowany projekt pt.: „Klub Zdrowego Przedszkolaka” , który poruszył wiele tematów istotnych dla zdrowego trybu życia i czystego powietrza wokół nas. 25 kwietnia odbyła się przedszkolna wycieczka do Wioski Indiańskiej w Tworkowie, w czasie której dzieci dowiedziały się wiele o życiu Indian, ale również mogły obcować z przyrodą, nakarmić zwierzątka i aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Podsumowując: w Samborowicach „przedszkolak mały i duży przyrodzie służy”. Do biura złożono 8 wniosków o powierzenie grantu dla działań promocyjnych na rzecz kultywowana lokalnych tradycji i obrzędów – Wielkanocnej Procesji Konnej, lokalnych przepisów związanych z Wielkanocą, majówki konnej, Nocy Świętojańskiej. W dniu 14 czerwca 2018 roku Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” oceniła wnioski pod względem lokalnych kryteriów oraz zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020. Wszystkie wnioski ocenione zostały pozytywnie. A. Leks


Stół sołectwa Maków

Stół sołectwa Gródczanki

WIELKANOCNE STOŁY W PIETROWICACH WIELKICH XI Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych, który odbył się w Pietrowicach Wielkich 17 marca 2018 r w Centrum Społeczno-Kulturowym miał na celu poznanie i prezentację regionalnych potraw. Przysmaki kulinarne przygotowane były według tradycyjnych przepisów i receptur. Szczególną cechą naszej regionalnej kuchni jest jej niebywała różnorodność. W każdej gminie naszego powiatu możemy znaleźć charakterystyczne dla niej potrawy, z których każda może stać się kulinarną specjalnością. Organizatorami konkursu był: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Raciborzu, Urząd Gminy Pietrowice Wielkie i Powiat Raciborski. W konkursie uczestniczyły panie reprezentujące 15 sołectw gmin powiatu raciborskiego. Gmina Pietrowice Wielkie, sołectwa: Pietrowice Wielkie, Kornice, Pawłów, Żerdziny, Maków, Gródczanki, Samborowice, Cyprzanów, Amandów, Gmina Nędza, sołectwo Nędza, Gmina Krzyżanowice, sołectwo Owsiszcze, Gmina Kornowac, sołectwo Rzuchów, Gmina Kuźnia Raciborska, sołectwo Kuźnia Raciborska, Gmina Krzanowice, sołectwo Borucin, Gmina Rudnik, sołectwo Gamów. Konkurs nawiązywał do tradycji Świąt Wielkanocnych. Panie z poszczególnych sołectw przygotowały tradycyjne potrawy wielkanocne kuchni śląskiej. Stoły były świątecznie przystrojone. Na

stołach pojawiały się różnego rodzaju sałatki owocowe i warzywne. Rolady mięsne nadziewane śliwkami i warzywami, rolady z łososia nadziewane szpinakiem, rolady śląskie, kaczka faszerowana, drobiowe łódeczki paszteciki, schab z żurawiną, chleb ziarnisty z kiełbasą, galarety warzywno – mięsne, pierogi nadziewane różnym farszem, tradycyjny żurek. Stoły uginały się od łakoci, malowanych pisanek i zajączków. Panie przygotowały tradycyjne wypieki wielkanocne i desery. Jury miało bardzo trudne zadanie oceny pięknie przystrojonych stołów i smacznych potraw. Swoją obecnością na konkursie zaszczycili nas zaproszeni goście: Poseł Gabriela Lenartowicz, Marek Dziubek Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Anna Szymik Zastępca Dyrektora ŚODR w Częstochowie oddział Mikołów, Starosta Ryszard Winiarski, Janusz Wita Wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego, Grzegorz Wolnik Wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego, Wójtowie i przedstawiciele gmin powiatu raciborskiego oraz przedstawiciele rad gmin i sołtysi. Na scenie wystąpiły Rzuchowianki i młodzież ze szkół gminy Pietrowice Wielkie. Bożena Jankowska ŚODR, PZDR w Raciborzu

Stół sołectwa Kornice

Stół sołectwa Żerdziny

Stół sołectwa Amandów Stół sołectwa Pietrowice W.

Stół sołectwa Cyprzanów

Stół sołectwa Samborowice Stół sołectwa Pawłów

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

21


Podsumowanie rozgrywek piłki nożnej LKS „START” Pietrowice Wielkie w sezonie 2017/18 Nasz klub startował w czterech kategoriach wiekowych: • • • • •

seniorzy A klasa liga juniorów młodszych, rocznik 2001 i mł. liga młodzików, rocznik 2005 i mł. liga orlików, rocznik 2007 i mł. oraz grupa naborowa żaki (rocznik 2009 i młodsi, która nie startowała w rozgrywkach)

Wyniki oraz tabele w poszczególnych kategoriach: 1. Seniorzy „A” KLASA - WYNIKI: sezon 2017/18 runda I – Trener Marek Klobuczek I. START - NOWA WIEŚ II. BRZEZIE - START III. START – GASZOWICE II IV. ZAWADA KS - START V. START - PSZÓW VI. LYSKI - START VII. START - CHAŁUPKI VIII. KORNOWAC – START IX. START – BUKÓW X. GORZYCE - START XI. START – TURZA ŚL. XII. TWORKÓW - START XIII. START – BUK RUDY XIV. START - KOBYLA XV. STUDZIENNA - START WYNIKI: sezonu 2017/18 runda II XVII. NOWA WIEŚ - START XVIII. START - BRZEZIE XIX. GASZOWICE II - START XX. START - ZAWADA KS XXI. PSZÓW - START XXII. START - LYSKI XXIII. CHAŁUPKI - START XXIV. START - KORNOWAC XXV. BUKÓW - START XXVI. START - GORZYCE XXVII. TURZA ŚL. - START XXVIII. START - TWORKÓW XXIX. BUK RUDY - START XXX. KOBYLA - START XXXI. START - STUDZIENNA

4:4 (3:3) 0:0 2:0 (2:0) 4:1 (1:1) 2:2 (0:2) 1:4 (0:2) 3:0 (0:0 1:1( 0:0) 2:4 (2:0) 4:2 (1:1) 2:1 (1:1) 6:0 (2:0) 1:3 ( 1:1) 2:5 (2:3) 3:1 (1:1) 3:2 (2:0) 1:0 (0:0) 1:2 (0:1) 4:0 (0:0) 1:0 (1:0) 5:2 (3:1) 1:0 (1:0 1:2( 1:0) 3:3 (2:0) 0:6 (0:4) 5:1 (2:1) 3:1(1:1) 0:1( 0:1) 3:3 (1:0) 4:3 (3: 2)

TABELA KOŃCOWA Lp.

Drużyny

Mecze

Punkty

Bramki

1.

Gorzyce

30

76

106:24

2.

Kornowac

30

64

87:46

3.

Tworków

30

57

85:43

4.

Studzienna

30

56

84:48

5.

Buk Rudy

30

49

63:57

6.

Kobyla

30

45

84:70

7.

Pietrowice Wielkie

30

42

60:66

8.

Nowa Wieś

30

40

56:62

9.

Lyski

30

39

62:78

10.

Brzezie

30

39

41:43

Zawodnicy LKS „START” Pietrowice Wielkie zakończyli sezon piłkarski w różnych kategoriach wiekowych. 3. Liga Młodzików – rocznik 2005 i młodsi -Trener Marek Klobuczek Wyniki: Start- Kuźnia 1:4 Ocice- Start 2:3 Start-Grzegorzowice 7:0 Zabełków-Start 0:4 Start-Lubomia 1:2 Zawada-Start 4:2 Kuźnia-Start 3:1 Start-Ocice 2:2 Grzegorzowice-Start 1:5 Start-Zabełków 6-0 Lubomia-Start 2:3 Start-Zawada 3:3

TABELA KOŃCOWA Lp.

Drużyny

Mecze

Punkty

Bramki

12

28

53:18

11.

Zawada Książęca

30

37

47:71

1.

Zawada Wodzisławska

12.

Turza Śląska II

30

36

60:75

2.

Lubomia

12

27

33:16

13.

Chałupki

30

32

55:70

3.

Kuźnia Raciborska

12

21

34:14

14.

Pszów

30

29

44:68

15.

Buków

30

28

47:100

4.

Pietrowice Wielkie

12

20

38:23

16.

Gaszowice II

30

19

39:99

5.

Grzegorzowice

12

12

16:38

6.

Ocice

12

11

21:30

7.

Zabełków

12

1

5:61

2. Liga Juniorów młodszych - rocznik 2001 i młodsi – Trener Tomasz Pilar Wyniki: Rudy-Start 0:4 Start-Krzanowice 11:2 Nędza-Start 5:2 Start-Ocice 3:1 Start-Pawłów 3:0 Start-Rudy 3:0 Krzanowice-Start 0:1 Start-Nędza 3:1 Ocice-Start 1:2 Pawłów-Start 0:2

TABELA KOŃCOWA Lp.

Drużyny

Mecze

Punkty

Bramki

1.

Pietrowice Wielkie

10

27

34:10

2.

Pawłów

10

17

26:17

3.

Nędza

10

15

25:17

4.

Ocice Racibórz

10

12

25:21

5.

Krzanowice

10

10

18:30

6.

Rudy

10

4

8:41

Młodziki. Od lewej stoją: Dominik Urbach, Szymon Waniek, Dawid Gorczowski, Jakub Mruczński, Marek Kocjan, Jakub Stępowski, Fabian Gotzman. W dolnym rzędzie: Mateusz Jegliczka, Oliver Gieroń, Dominik Franczyk, Patryk Franczyk, Daniel Gorczowski 4. Liga Orlików – rocznik 2007 i młodsi – Trener Robert Antczak Czernica-Start 6:10 Start-Turza 6:5 Racibórz- Start 16:2 Strat-Tworków 2:0 Czyżowice-Start 4:3 Start-Czernica 9:3 Turza-Start 4:9 Start-Racibórz 4:15 Tworków-Start 5:2 Start-Czyżowice 2:5

Seniorzy. Od lewej stoją: Prezes Jan Staniek, Mateusz Stebel, Wojciech Sochacki, Paweł Przybyła, Marcin Kozub, Paweł Kocjan, Tomasz Haras, Sylwester Miazga, Tomasz Śliwiński, Damian Herud, Szymon Matczak, dyrektor obiektu Hubert Wałach, trener Marek Klobuczek. W dolnym rzędzie: Patryk Kyrcz, Michał Krutki, Mateusz Nieckarz, Oskar Bolik, Jakub Moc, Dawid Modła, Paweł Szelepa, kierownik drużyny Sebastian Kramarczyk oraz nieobecni na zdjęciu, którzy wchodzą w skład drużyny: Patryk Krutki, Aleksander Modła, Dawid Marcinek, Adam Moc, Durschlag Gabriel-kapitan drużyny

22

TABELA KOŃCOWA Juniorzy. Od lewej stoją: Rafał Jegliczka, Szymon Matczak, Patryk Komorek, Milosz Kapłanek, Marek Pientka, Rafał Brzeza, Paweł Kocjan, trener Tomasz Pilar. W dolnym rzędzie Mateusz Okrent, Tomasz Jegliczka, Szymon Stoschek, Paweł Wyszyński, Szymon Tyrała. Nieobecni na zdjęciu, którzy wchodzą w skład drużyny: Szymon Szuba, Mateusz Szuba, Dawid Grzesik, Kacper Florian, Dominik Wawrzynek, Mateusz Majcherek, Krzysztof Niemietz

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Drużyny Racibórz Tworków Czyżowice Pietrowice Wielkie Turza Śląska Czernica

Mecze 10 10 10

Punkty 27 21 18

Bramki 125:20 60:40 48:38

10

15

49:63

10 10

7 1

31:74 34:112


Gminno-Dekanalne

Orliki. Łukasz Marcinek, Piotr Martzinek, Jakub Janczura, Fabian Gotzmann, Rafał Bywalski, Olivier Libera, Filip Gronkiewicz, Dominik Franczyk, Daniel Gorczowski.

Święto Rodziny w Krowiarkach

Samborowice

Podsumowując rezultaty naszych drużyn, możemy śmiało stwierdzić, że praca z młodzieżą w naszym Klubie na tle naszego Powiatu stoi na dobrym poziomie. Nasze drużyny zajęły czołowe miejsca w swoich ligach. Bardzo dobry wynik osiągnęli juniorzy młodsi, prowadzeni przez Trenera Tomasza Pilara, zdobywając Mistrzostwo Podokręgu Racibórz oraz awans do III LIGI w kategorii Junior Młodszy. Natomiast nasi seniorzy A klasy zrobili duży postęp w stosunku do lat poprzednich, zajmując ostatecznie 7 miejsce. Chcemy wszystkim osobom zaangażowanym w Klubie, sponsorom, Gminie Pietrowice Wielkie, kibicom, podziękować za pomoc i okazane wsparcie naszemu Klubowi, a zawodnikom za bardzo dobry sezon.

Pawłów

17 czerwca przy Zielonym Centrum w Krowiarkach odbył się Gminno-Dekanalny Festyn zorganizowany z okazji Święta Rodziny. Impreza, która gromadzi nie tylko mieszkańców gminy Pietrowice Wielkie, ale również gości m.in. z Raciborza. W tym roku o dobrą konferansjerkę zadba-

ły panie Ewa Okrent oraz Monika Łyczko. Tradycyjnie, każda szkoła i przedszkole naszej gminy zaprezentowały się w utworach religijnych. Ponadto, na najmłodszych czekało wiele atrakcji, gier i zabaw. Można było wziąć udział w spartakiadzie strażackiej, kursie pierwszej pomocy przedmedycznej czy zobaczyć świetny pokaz zapaśników MKZ Unii Racibórz. O wyposażenie kulinarne zadbała Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krowiarkach oraz Parafialny Caritas. Na miłe zakończenie przygrywał zespół Canzone.

Malowanie twarzy

Marek Klobuczek

Pietrowice Wielkie

Krowiarki

REKLAMA

Zakład Zieleni i Małej Architektury – Tomasz Lorenc 47-480 Pietrowice Wielkie / ul. Wyzwolenia 27 tel. 608-387-429 email: zielen_architektura@o2.pl

Zakład Zieleni i Małej Architektury – Tomasz Lorenc realizuje następujące prace: 1. Roboty brakarskie – wycena wartości drewna. 2. Roboty ogrodnicze: cięcia, nasadzenia, wycinki i wykarczowania drzew i krzewów; wykonanie trawników siewem ręcznym i z rolki; koszenie trawników na skarpach i terenach płaskich; frezowanie pni drzew; roboty uprawowe i ukształtowanie terenu. 3. Roboty brukarskie: roboty rozbiórkowe różnych nawierzchni wraz z wywozem; roboty nawierzchniowe o nawierzchni z wszystkich materiałów; ustawianie krawężników, ograniczników i innych obrzeży; wykonywanie nawierzchni sportowych. 4. Roboty rozbiórkowe: rozbiórka, wyburzenia różnych obiektów wraz z wywozem; rozbiórka i demontaż placów zabaw. 5. Roboty remontowe: remont nawierzchni chodnikowych, drogowych różnych, sportowych; malowanie wapienne, klejowe, akrylowe, olejne; tynkowanie, ocieplanie oraz

suche tynki; murowanie, roboty kamieniarskie; licówka materiałami kamiennymi; rozbiórki i przebudowy wewnątrz i na zewnątrz budynków. 6. Roboty projektowe: zieleń i mała architektura; dróg i parkingów. 7. Porządkowanie grobów. 8. Urządzanie placów zabaw o różnej nawierzchni oraz z urządzeń różnych producentów. 9. Wykonawstwo ogrodów przydomowych, przybiurowych, parków i innych od projektu poprzez kompletne wykonawstwo, tzw. pod klucz. 10. Odśnieżanie dachów, chodników i dróg. 11. Nadzór i kierowanie robotami w zieleni. 12. Kosztorysowanie.

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

23


Juniorki wygrywają w Raciborzu W sobotę 19 maja na hali RAFAKO ARENA w Raciborzu odbył się Międzynarodowy Turniej Juniorek w Piłce Ręcznej pod hasłem „Przaja Handbalowi”. Organizatorami turnieju było Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz Uczniowski Klub Sportowy START Pietrowice Wielkie. Partnerem strategicznym turnieju po raz pierwszy była firma EKO-OKNA z Kornic.

Gospodarze turnieju okazali się niezbyt gościnni, pokonując wszystkie zaproszone drużyny.

Udział w tym turnieju wzięły 4 drużyny:

Wyniki spotkań:

• • • •

JSG Bösferde Halingen (Niemcy), UKS OLIMP Grodków (woj. opolskie), SPR Sośnica XI LOS Gliwice (woj. ślaskie), UKS START Pietrowice Wielkie (powiat raciborski)

Obsada turnieju gwarantowała, że będzie można zobaczyć handball na badzo dobrym poziomie. Tak też się stało. Większość spotkań stała na wysokim poziomie. „Srebrna” drużyna chłopców

Zwycięska drużyna Juniorek UKS START Pietrowice Wielkie

• • • •

START Pietrowice - Olimp Grodków 23-14, START Pietrowice - Sośnicę Gliwice XI LOS 18-15, START Pietrowice - DJK SG Bösperde 40-17, Najskuteczniejszą zawodniczką turnieju została Nicole Chmielewska z 19 bramkami. • Najlepszą bramkarką wybrano Sandrę Jokel. Joachim Wieczorek

Czwarte miejsce w Polsce pietrowickich juniorek

ZŁOTO I SREBRO dla Pietrowic Wielkich 8 czerwca w Bieruniu odbył się wojewódzki finał w Piłki ręcznej na Orliku rocznika 2007 i młodsi. Po wygranym turnieju eliminacyjnym drużyny z Pietrowic również świetnie poradziły sobie w finale wojewódzkim. Drużyna dziewcząt wygrała cały turniej, a drużyna chłopców zajęła drugie miejsce. Zawodnicy z Pietrowic udali się na turniej bezpośrednio z Brennej, gdzie dzień wcześniej zdobywali górskie szczyty i szlifowali formę na wieczornym treningu na hali. Drużyna dziewcząt będzie reprezentować województwo śląskie w finale ogólnopolskim w Kaliszu. R. Antczak

„Złota” drużyna dziewcząt

24

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

Mistrzostwa Piłki Ręcznej Plażowej - Juniorki z Pietrowic Wielkich

Ogromnym, choć bardzo niespodziewanym, sukcesem zakończyły się rozgrywane w ubiegły weekend Mistrzostwa Polski Juniorek w Piłce Ręcznej Plażowej. Ta odmiana popularnego handballu od kilku lat dynamicznie rozwija się w Polsce. W tym roku rozegrano już po raz XI turniej finałowy o Mistrzostwo Polski. Po raz pierwszy w tym finale uczestniczyły juniorki Uczniowskiego Klubu Sportowego START z Pietrowic Wielkich. W grupie eliminacyjnej drużyna z Pietrowic nie miała sobie równych wygrywając wszystkie trzy mecze. W ćwierćfinale rozgrywek trafiła na jednego z faworytów do medalu - drużynę BHT JUKO Piotrków Trybunalski. Po fantastycznym meczu zawodniczki z Pietrowic pokonały wyżej notowane przeciwniczki i stanęły przed szansą gry o medale. W meczach o medale to przeciwniczki okazały się lepsze, choć do brązowego medalu niewiele zabrakło. Czwarte miejsce, choć tak bardzo nie lubiane przez zawodników, jest i tak fenomenalnym osięgnięciem. To kolejny sukces klubu Piłki Ręcznej z Pietrowic. Mistrzem Polski został KPR Ruch Chorzów zaś wicemistrzem BHT Byczki Kowalewo Pomorskie. Za drużyną z Pietrowic miejsca zajęły drużyny z Kobierzyc i Wrocławia. W drużyne tej wystąpiły: Nicole Chmielewska, Nicole Gabryel, Nikolina Posmyk, Natalia Czekała, Klara Gotzmann, Marta Steuer, Sandra Jokel, Sandra Poznańska, Dominika Przewosnik. Trenerem drużyny jest Joachim Wieczorek, a kierownikiem drużyny pani Małgorzata Wycisk-Chmielewska.


Obóz narciarski uczniów z Pietrowic Wielkich i z czeskiego Krawarza W dniach od 12 do 16 lutego 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich i ich 20 rówieśników z Základní szkoły w Kravaře wraz z nauczycielami brało udział w obozie narciarskim na terenie czeskich Jeseników w Loučnej nad Desnou. Wyjazd był kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu Polsko – czeska recepta na nudę. Projekt jest realizowany w ramach programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska Fundusz Mikroprojektów 2014- 2020 w Euroregionie Silesia. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „ Przekraczamy Granice”. Budżet całkowity wynosi 22 932,36 EUR, a dofinansowanie z EFRR- 19492,5 EUR. W trakcie obozu uczniowie mieli możliwość zdobycia umiejętności jazdy na nartach lub doskonalenia narciarskich technik. Była to również okazja do nawiązania nowych znajomości. Zaję-

Polsko - czeska grupa narciarska

cia sportowe, aktywność na świeżym powietrzu, pasja jaką może stać się narciarstwo, mają również pokazać dzieciom inne formy spędzania wolnego czasu, a nie tylko te w towarzystwie nowoczesnych technologii. U. Florian

Olimpiada Sportowa i Festiwal Nauki

kolejnymi działaniami współpracy polsko- czeskiej młodzieży Projekt Polsko- czeska recepta na nudę jest realizowany w ramach programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska Fundusz Mikroprojektów 2014- 2020 w Euroregionie Silesia. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”. 25 maja 45 uczniów wraz z nauczycielami wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich uczestniczyło w zmaganiach sportowych w Základní szkole w Kravaře. Partnerzy projektu zza południowej granicy przygotowali imponujące wydarzenie. Na uwagę zasługuje rozpoczęcie imprezy, na które składało się m.in. rozpalenie znicza olimpijskiego i wniesienie flagi. Uczniowie obu szkół startowali w następujących dyscyplinach sportowych: biegi na różnych dystansach, pchnięcie kulą, rzut

Wniesienie flagi olimpijskiej

Uczestnicy Festiwalu Nauki w Szkole Podstawowej w Pietrowicach Wielkich

piłką krykietową, skok w dal i wzwyż, mecze piłki nożnej i siatkowej. Dla uczestników zapewniony był poczęstunek oraz możliwość korzystania z profesjonalnego zaplecza sportowego szkoły. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin otrzymali nagrody, pamiątkowe dyplomy i medale. Z kolei 12 czerwca w szkole w Pietrowicach odbył się Festiwal Nauki, podczas którego młodzież z Polski i Czech prezentowała swoje dokonania naukowe z fizyki, informatyki, chemii, biologii, historii, geografii, matematyki oraz innych przedmiotów. Na wyczerpanych zmaganiami naukowymi uczestników czekał poczęstunek w świetlicy szkolnej. Działania projektowe mają na celu integrację młodzieży oraz mają wskazać sport i pasje naukowe jako sposób na spędzanie wolnego czasu. U. Florian

Festiwal nauki - prezentacja dokonań naukowych uczniów

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

25


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW dla Gminy Pietrowice Wielkie na miesiąc lipiec i sierpień 2018 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Rejony

LIPIEC

Pietrowice Wlk. - "1"

6

20

Pietrowice Wlk. - "2", Gródczanki

2

Maków, Kornice, Żerdziny

SIERPIEŃ

-

3

18

31

16

30 13

27

-

3

17

31 14

28

-

Krowiarki Amandów, Pawłów

4

18

-

1

16

29

Cyprzanów Lekartów Samborowice

5

19

-

2

17

30

HARMONOGRAM ODBIORU ŻUŻLI I POPIOŁÓW Rejony

LIPIEC

Pietrowice Wlk. - "1"

6

20

Pietrowice Wlk. - "2", Gródczanki

2

Maków, Kornice, Żerdziny

3

18

31

16

30 13

27

-

3

17

31 14

28

-

Krowiarki Amandów, Pawłów

4

18

-

1

16

29

Cyprzanów Lekartów Samborowice

5

19

-

2

17

30

HARMONOGRAM ODBIORU ŻUŻLI I POPIOŁÓW Rejony

LIPIEC

SIERPIEŃ

Pietrowice Wlk. - "1"

20

18

Pietrowice Wlk. - "2", Gródczanki

16

13

Maków, Kornice, Żerdziny

17

14

Krowiarki Amandów, Pawłów

18

16

Cyprzanów Lekartów Samborowice

19

17

HARMONOGRAM ODBIORU SUROWCÓW WTÓRNYCH (SZKŁO, PLASTYK) Cyprzanów Lekartów Samborowice

Pietrowice Gródczanki

Amandów Krowiarki Maków

Żerdziny Pawłów Kornice

lipiec

2

3

4

5

sierpień

30 lipiec

31 lipiec

1

2

Puste worki będą dostarczane w trakcie zbiórki odpadów segregowanych według ilości wystawionych worków z wysegregowanymi odpadami (1 worek pusty za 1 pełny) wg kolorów

26

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

zbiórki odpadów komunalnych. Od 1 września 2018r. nastąpią zmiany w zakresie częstotliwości pozbywania się odpadów papieru i szkła w ten sposób, że odbiór tych odpadów będzie odbywał się raz na dwa miesiące, a nie tak, jak dotychczas raz w miesiącu. Od 1 września będą również obowiązywały nowe, następujące stawki za wywóz odpadów:

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

SIERPIEŃ

-

Urząd Gminy informuje o zmianach w systemie

1. 22 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec, 2. 18 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców, 3. 16 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców, 4. 14 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców, 5. 13 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców, 6. 12 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców, 7. 11 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 mieszkańców, 8. 10 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 8 lub więcej mieszkańców.

Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1. 44 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec, 2. 36 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców, 3. 32 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców, 4. 28 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców, 5. 26 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców, 6. 24 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców, 7. 22 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 mieszkańców, 8. 20 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 8 lub więcej mieszkańców. Harmonogram zbiórki odpadów obowiązujący od 1 września zostanie mieszkańcom dostarczony wraz z książeczkami opłat za wywóz odpadów. Urząd Gminy Pietrowice Wielkie


Jedyna taka noc Chociaż aura nas nie rozpieszczała, a wręcz dała trochę w kość, przywitaliśmy tradycyjnie lato Nocą Świętojańską w Kornicach. Miejsce plenerowe nie straciło uroku pomimo przejściowego braku słońca, a rozweselili je i rozświetlili swoją energią młodzi artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, którzy swoimi występami rozgrzali publiczność. Miłosne tony piosenek i piękne stroje tancerzy stanowiły doskonałą strawę duchową dla publiczności. O strawę cielesną postarało się Sołectwo Kornice, serwując małą gastronomię. Po zapadnięciu zmroku rozpalone zostało ogromnych rozmiarów ognisko, nadzorowane przez strażaków OSP Kornice. W sąsiedztwie ogniska, na tle ściany drzew parkowych przy Skateparku, wychowankowie Gminnego Centrum Kultury w Nędzy, członkowie grupy „Sztuka na patykach” dali pokaz tańca z ogniem. Żonglowanie zapalonymi pochodniami i innymi punktami ogniowymi dało niesamowite efekty świetlne. Na zakończenie imprezy panny ustawiły się dwójkami w korowodzie, aby w towa-

Grupa z GCK z Nędzy w pokazie Fire Show

którzy uświetnili naszą imprezę powitania lata i wszystkim, którzy na tę magiczną imprezę przyszli bawić się i weselić z nami! Do zobaczenia w przyszłym roku! Sołectwo Kornice

rzystwie młodzieńców z pochodniami przejść nad brzeg okolicznych stawów i puścić panieńskie wianki na taflę wody. Pływające płonące wianki jeszcze długo odbijały się w lustrze stawowej wody. Dziękujemy wszystkim,

Wychowankowie raciborskiego MDKu zapewnili oprawę artystyczną imprezy

Wyniki naboru w ramach programu

„Gmina z dobrą energią” Urząd Gminy informuje, że w ramach zakończonego dnia 30 maja 2018r. naboru wniosków od mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie do projektu „Gmina z dobrą energią” wpłynęły 33 wnioski na łączną sumę dofinansowania: 746 700,00zł. Wnioski dotyczyły następujących przedsięwzięć w zakresie modernizacji systemów grzewczych na: • montaż pieca gazowego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej: 9 sztuk • montaż pieca gazowego bez montażu instalacji fotowoltaicznej: 10 sztuk

• montaż pieca na pelet wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej: 8 sztuk • montaż pieca na pelet bez montażu instalacji fotowoltaicznej: 6 sztuk Po przeprowadzonej weryfikacji formalno-prawnej, merytorycznej oraz technicznej zostały utworzone listy zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Wszystkie wnioski, które wpłynęły do tut. Urzędu, zostały zweryfikowane pozytywnie i znalazły się na liście rankingowej. Oznacza to, że w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia

konkursu w ramach programu RPO i przyznania gminom Związku Subregionu Zachodniego dotacji na ten program, wszyscy wnioskodawcy z naszej Gminy otrzymają dotację. Wyniki poznamy na przełomie lutego i marca 2019 roku. Urząd Gminy Pietrowice Wielkie

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

27


REKLAMA

Gmina Pietrowice Wielkie wraz z Partnerem - Fundacją Adagio w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Z nami osiągniesz sukces a nauka stanie się przyjemnością” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Celem głównym projektu jest wzrost poziomu jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pietrowicach Wielkich (klasy szkoły podstawowej i gimnazjalne), w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krowiarkach, w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Samborowicach oraz w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie oraz wiedzy i umiejętności wśród 242 uczniów ( 125 dziewcząt i 117 chłopców) i 36 nauczycieli (32 kobiet i 4 mężczyzn) w okresie do 30 czerwca 2019. W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia: - zajęcia edukacyjne dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krowiarkach, - zajęcia edukacyjne dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie, - zajęcia edukacyjne dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Samborowicach, - zajęcia edukacyjne dla uczniów w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pietrowicach Wielkich, - doposażenie pracowni, a także zakup pomocy dydaktycznych, - stworzenie w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krowiarkach oraz Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie warunków do nauczania eksperymentalnego. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych, rozwijania kompetencji kluczowych oraz do podniesienia kwalifikacji zawodowych wśród nauczycieli.

Dofinansowanie projektu z UE: 772 965,57 zł

Biuro projektu: Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Konopnickiej 28 47-480 Pietrowice Wielkie Tel. 32 419 80 13 e-mail: zespolpietr@gmail.com

28

Lider: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 47-480 Pietrowice Wielkie Tel. 32 419 80 75 e-mail: poczta@pietrowicewielkie.pl

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / LIPIEC 2018

Partner: Fundacja Adagio ul. Gwiaździsta 62/12/2 53-413 Wrocław Tel. +48 534 713 618 e-mail: biuro@fundacjaadagio.com.pl

Profile for Pietrowice Wielkie

Głos Gminy 07.2018  

Głos Gminy 07.2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded