Page 1

GŁOS Gminy

AMANDÓW | CYPRZANÓW | GRÓDCZANKI | KORNICE | KROWIARKI | LEKARTÓW | MAKÓW | PAWŁÓW | PIETROWICE WIELKIE | SAMBOROWICE | ŻERDZINY

Grudzień 2013 NR 4 (104) ISSN 1509-1112

Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Pietrowice Wielkie

Jasełka przedszkolaków z Pietrowic Wielkich

W Pietrowicach Wielkich

zapachniało świętami Pietrowice Wielkie: W Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich odbył się w niedzielę 1 grudnia Kiermasz Świąteczny. Imprezę otworzył koncert kolędowy z udziałem chóru „Cantate”. Dla publiczności wystąpiły także dzieci szkolne i przedszkolne. Nie zabrakło stoisk ze smakołykami i ozdobami świątecznymi. W ramach imprezy zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Tradycje Bożonarodzeniowe”. Cztery, równorzędne nagrody powędrowały do zespołów szkolno-przedszkolnych w Krowiarkach, Samborowicach, Pietrowicach Wielkich i Pawłowie.

Pary małżeńskie, obchodzące Złote Gody zobacz na s. 30-31


Dworzec wreszcie

własnością Gminy Po wielu latach bezskutecznych sta- nie, ostatecznie nieruchomość została rań władz gminy o przejęcie niszcze- przekazana nieodpłatnie, a przejęcie jącego budynku dworca PKP w Pie- potwierdzone aktem notarialnym podtrowicach Wielkich, wreszcie starania pisanym dnia 24 października b.r. Pozostały zwieńczone sukcesem! Pomi- wierzchnia użytkowa dworca wynosi mo wcześniejszych zakusów PKP na 479 m2, powierzchnia zabudowy – 360 intratną odsprzedaż budynku Gmi- m2 i póki co, nie ma skonkretyzowa-

Pietrowicki dworzec w czasach swojej świetności

Wizualizacja nowego wyglądu dworca wg pomysłu O.Joachima Dyrszlag

Przyszłość Ośrodka Zdrowia

w Krowiarkach

Informacja o odejściu na zasłużoną emeryturę, po wielu latach pracy, lekarza internisty Pana Mariana Kolegi z początkiem przyszłego roku, zaniepokoiła mieszkańców sołectwa Krowiarki, jak i innych sołectw korzystających z porad lekarskich w Ośrodku Zdrowia w Krowiarkach. Mieszkańców obiegła również pogłoska o całkowitym zamknięciu Ośrodka. W celu wyjaśnienia tych różnych informacji zorganizowano spotkanie z mieszkańcami Krowiarek w celu przedstawienia zasad funkcjonowania Ośrodka po odejściu doktora Kolegi. Pespektywę funkcjonowania, jak i uwarunkowania finansowania działalności usług medycznych przedstawiła pani

2

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

nych planów na zagospodarowanie tej powierzchni, jednak pomysłów nie brakuje. Pewne jest tylko to, że pierwszym krokiem do zabezpieczenia budynku przed dalszym niszczeniem będzie naprawa dachu. Poza tym trwają zabiegi w celu pozyskania środków unijnych na nowe zagospodarowanie budynku. Wygląda na to, że nasz żart primaaprilisowy sprzed kilku lat, może teraz zmienić się w rzeczywistość, czego bardzo byśmy sobie wszyscy życzyli, bo niszczejący dworzec, piękny w czasach swej świetności, dotychczas był najbrzydszą wizytówką naszej gminy. Adam Wajda Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie

gr u dzie ń 2 0 1 3

Jadwiga Stojer – prezes spółki „Zdrowie” sp. z o.o. , zapewniając mieszkańców, że nikt nie będzie pozbawiony opieki medycznej, a Ośrodek dalej będzie funkcjonował. Na miejscu pozostaje pani doktor Kolegowa wraz z pielęgniarką, a doktor Stojer zadeklarowała pomoc w leczeniu dorosłych i możliwość konsultacji lekarskich w Krowiarkach. Dla osób obłożnie chorych będzie możliwy przyjazd w ramach wizyt domowych. Otworem również stoi dla wszystkich mieszkańców Ośrodek Zdrowia w Pietrowicach Wielkich czynny codziennie od 8.00 do 18.00. Ustalono również z mieszkańcami, że w przypadku konieczności w przyszłości zmiany zasad funkcjonowania Ośrodka Zdrowia, odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w celu konsultacji tych zmian. Adam Wajda Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie


Stan zaawansowania prac związany z realizacją projektu montażu Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie Od wiosennych zebrań wiejskich minęło kilka miesięcy, czas zatem na krótkie zrelacjonowanie przebiegu prac, związanych z realizacją projektu montażu Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie. Aktualnie zamontowano już ponad 800 szt. PBOŚ. Trwają dalsze montaże oczyszczalni oraz ostatnie weryfikacje w celu określenia lokalizacji oczyszczalni. Po dokonanych montażach monto-

wane są przez firmę Sigmatic modemy GSM do monitorowania pracy oczyszczalni przez firmę Sigmatic oraz wlewane są szczepy bakterii. Wykonywana jest również, przez geodetów, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zamontowanych już oczyszczalni. W oczyszczalniach pracujących już ponad rok, dokonywane są przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej roczne przeglądy serwisowe. Firma Sigmatic dokonuje również w tych

Scalanie gruntów

na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Aktualnie na terenie obrębu Maków i Kornice, w ramach prac scaleniowych, po dokonaniu klasyfikacji uzupełniającej gruntów w/w obrębów w celu zaktualizowania stanu istniejącego i doprowadzenia do zgodności z częścią opisową i kartograficzną ewidencji gruntów oraz ustaleniu zasad szacunku gruntów, przyjmowane są tzw. „życzenia” zgłaszane przez właścicieli gruntów położonych na w/w obrębach geodezyjnych. Geodeci prowadzą dyżury w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja 8b, pok. 103, w godzinach: poniedziałek od 14.00 do16.00, wtorek-czwartek od 8.30 do15.30 piątek od 8.30 do 11.30. W przypadku nieobecności geodetów na miejscu, można dzwonić pod numer 508 141 221. Został również wykonany pierwszy

etap budowy dróg transportu rolnego o długości łącznej 8,8 km oraz wyczyszczono rowy na długości 2,8 km. Korzystając z okazji, składamy gratulacje geodetom z Beskidzkiego Biura Geodezji, którzy zajmują się u nas scalaniem, za zajęcie zaszczytnego II miejsca w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymanym za projekt scalenia obrębu Cyprzanów i Pietrowice Wielkie w gminie Pietrowice Wielkie. Adam Wajda Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie

oczyszczalniach przeglądu instalacji elektrycznej i elektronicznej. Pracujące już oczyszczalnie serwisowane i monitorowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich. Wszelkie uwagi można zgłaszać pod nr tel. (032) 4198085, 603 541 811. Adam Wajda Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie

KOMUNIKAT W związku z przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnych odznaczeń

„Za długoletnie pożycie małżeńskie” Urząd Gminy prosi mieszkańców naszej gminy o informację dotyczącą osób obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody” w 2014 roku, biorąc pod uwagę datę ślubu cywilnego. Jubilatów z całego roku 2014 prosimy zgłaszać do końca marca. Kontakt telefoniczny

32 419 80 71 lub 32 419 80 75 w. 118.

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

3


Akcja zima Jak co roku przed nastaniem zimy podajemy Państwu numery telefonów, pod które należy dzwonić w razie trudności z przejazdem drogami publicznymi, spowodowanymi opadami śniegu. Wszelkie drogi biegnące po terenie Gminy dzielą się na drogi: wojewódzkie, powiatowe i gminne. Utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w czasie zimy i latem leży w gestii Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. Do dróg wojewódzkich i powiatowych należą: drogi przelotowe i dojazdowe do miejscowości: Racibórz – Pietrowice W. – Kietrz, Racibórz – Pawłów – Krowiarki – Szczyty, Modzurów – Pawłów – Maków – Tłustomosty, Pietrowice W. – Pawłów, Pietrowice W. – Gródczanki, Pietrowice W. – Cyprzanów – Lekartów – Samborowie – Sudice, Krowiarki – Tłustomosty. Wszelkie uwagi dotyczące tych dróg należy zgłaszać pod numerem telefonów 32 414 00 20 (w godz. pracy), 32 430 12 41 (przez całą dobę).

Utrzymanie pozostałych dróg na terenie Gminy (nie wymienionych powyżej) znajduje się w gestii Gminy, wobec czego wszelkie uwagi i interwencje należy kierować pod nr tel. 32 419 80 85 (w godz. pracy Urzędu) oraz przez całą dobę 694 438 883, 603 541 811. Życzę wszystkim mało uciążliwej zimy oraz tego, by wspomniane numery telefonów nie były nikomu potrzebne. Proszę również wszystkich o wykazanie wyrozumiałości i cierpliwości w oczekiwaniu na interwencję służb drogowych. Równocześnie przypominamy o obowiązku odśnieżania przez właścicieli chodników przed posesją, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U Nr 236 poz 2008 z 2005 roku),jak również o zakazie usuwania pokrywy śnieżnej wprost na jezdnię.

I pamiętajmy:

ZIMA NIE JEST WYNIKIEM BRAKU DZIAŁANIA ZE STRONY DROGOWCÓW, ALE PORĄ ROKU WYSTĘPUJĄCĄ W NASZEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ. Adam Wajda – Sekretarz Gminy

Dzieci malują Europę W czerwcu tego roku w Centrum Społeczno-Kulturalnym można było przez 3 tygodnie podziwiać prace dzieci, które brały udział w akcji „Dzieci malują Europę”. Autorami prac były dzieci w wieku od 9 do 11 lat, lecz wykonawcami nie byli tylko uczniowie szkół naszej gminy. Pomysłodawcą projektu była nasza partnerska Gmina Liederbach am Taunus, która co roku zachęca do udziału w projektach uczniów szkół podstawowych swoich gmin partnerskich. I tak wywieszone prace pochodziły z Francji – Villebon sur Ivette, Anglii – Werwood, Niemiec – Frauenwald, Łotwy – Saldus i naszej gminy Pietrowice Wielkie. Prace miały odzwierciedlać wizerunek Europy, jaki mają dzieci w wieku szkolnym. Co jest charakterystyczne, bądź z czym ją kojarzą. Prace wykonane zostały w różnych technikach plastycznych, były bardzo pomysłowe i różnorodne. Tradycyjnie wystawiano je we wszystkich gminach partnerskich przez okres 2 – 3 tygodni, aby wszyscy zainteresowani mogli je podziwiać. I tak krążyły po Europie przez kilka miesięcy. Uważam, że pomysł ten jest bardzo oryginalny i spełnia swoją rolę, ponieważ przybliża do siebie mieszkańców Europy i ukazuje jej piękno i różnorodność oczami dzieci czyli spojrzeniem bez uprzedzeń. Monika Schattke

4

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

Wystawa trwała 3 tygodnie


Dzień Drzewa

– czyli ekologia, promocja i integracja w samborowickiej szkole

Uczniowie pierwszych klas z rodzicami przy sadzeniu drzewek

W ostatnią sobotę października najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Samborowicach wraz ze swoją wychowawczynią Iloną Gawlicą w ciekawy i pożyteczny sposób uczcili przypadający właśnie w październiku Dzień Drzewa. W ramach tej ekologicznej akcji, w której uczestniczyli także rodzice pierwszoklasistów, w pobliskim lesie w tzw. Uroczysku Samborowice (zwanym też „Laskiem u Brebka”) posadzonych zostało kilkanaście drzew, głównie iglaków, których zadaniem ma być ochrona tego miejsca rekreacji i wypoczynku wielu mieszkańców, przed wiatrami w okresie zimy. Posadzone drzewka zostały oznaczone tabliczkami z imionami uczniów, którzy w taki sposób zostali „chrzestnymi” swoich roślinek. W całym przedsięwzięciu uczestniczyła również pani Alfreda Staniek dyrektor Szkoły w Samborowicach, która z pewnością może być dumna zarówno ze swoich najmłodszych uczniów, jak i z podjętej inicjatywy. W czasie akcji nasadzeń doszło do ciekawego i niezwykłego wydarzenia – bo za takie można uznać niespodziewaną wizytę przedstawicieli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Katowic, którzy w tym samym czasie postanowili odwiedzić Uroczysko

Samborowice, by wykonać kilka zdjęć do albumu, mającego promować efekty programu – należy bowiem przypomnieć, iż właśnie z PROW-u Gmina Pietrowice Wielkie pozyskała środki finansowe na realizację projektu „Uroczysko Samborowice”. Urzędnicy z Katowic nie ukrywali zaskoczenia, gdy zobaczyli wspólną pracę szkolnej społeczności przy nasadzeniu drzewek w miejscu i w czasie, w których się zupełnie tego nie spodziewali. Czy można wyobrazić sobie lepszą promocję nie tylko projektu, ale również Gminy Pietrowice Wielkie? Wymiar ekologiczny całej akcji został uzupełniony o wspólną zabawę i integrację, do której nie trzeba było nikogo długo namawiać. Wspólne ognisko, pieczenie kiełbasek oraz zabawy dzieci były znakomitym połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Takie imprezy, poza niewątpliwymi walorami wychowawczymi i ekologicznymi, mają również jedną bardzo ważną zaletę: integrują rodziców, uczniów i nauczycieli, umacniając jednocześnie rodzinną atmosferę samborowickiej szkoły. Organizatorom pozostaje pogratulować pomysłu, realizacji, no i … wyczucia czasu! Dorota Plura

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

5


Nauczmy dzieci ratować życie

Spotkanie z policjantem i psem policyjnym

Coraz częściej słyszymy w mediach o bohaterskich czynach dzieci, które dzięki właściwym działaniom uratowały życie swoim najbliższym. W sytuacji nagłego osłabnięcia osoby dorosłej, pożaru, zaczadzenia, dzieci nie zawahały się ani chwili i postanowiły działać. Zastanówmy się czy nasze najmłodsze i te nieco starsze pociechy wiedziałyby jak mają się zachować w wyżej wymienionych sytuacjach? Czy moje dziecko, wnuk, siostrzeniec…wiedziałby na jaki numer telefonu zadzwonić? Jakie informacje przekazać? Jak zachować się w sytuacji zagrażającej życie? Co ma robić, by nie wpaść w panikę? Może i dla większości z nas temat ten jest obojętny i machamy na niego ręką powtarzając, iż nas to nie dotyczy, cóż miałoby się strasznego stać? Otóż, nie bądźmy tacy pewni, nikt z nas nie wie czy sami kiedyś nie będziemy potrzebowali pomocy. Dzieci w Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich już od najmłodszych lat uczą się prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrażających życiu. Regu-

6

informacje podczas wypadku – swoje dokładne dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce wypadku i dokładnie opisać zdarzenia podczas wypadku. Pozostałe przedszkolaki uważnie słuchały rozmowy. Po tej ważnej lekcji mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda w środku ambulans. Wizyta tak niecodziennego gościa wszystkim dzieciom bardzo się spodobała, i, miejmy nadzieję, zaszczepiła w nich odpowiednie postawy w trudnych sytuacjach. Wspominając o bezpieczeństwie nie możemy zapomnieć o straży pożarnej. Tradycyjnie z okazji „Dnia Strażaka” nasze przedszkolaki odwiedzają remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrowicach Wielkich gdzie naczelnik – pan Jan Herud w towarzystwie innych strażaków oprowadza dzieci po remizie, zwraca uwagę gdzie trzeba zadzwonić w razie pożaru, jak zachować bezpieczeństwo w razie wypadku. Nie tylko opowiada dzieciom na czym polega praca strażaka, ale mają one możliwość zobaczenia i poczucia na własnej skórze jak strażacy udzielają pomocy rannemu. Podczas ostatniej wizyty chętne dziecko strażacy ułożyli na noszach, wcześniej odpowiednio je zabezpieczając pasami i kołnierzem lekarskim. Choć strażaka dzieci głównie kojarzyły z gaszeniem pożarów, zakres jego obowiązków jest znacznie większy. Obok akcji gaśniczych do zadań strażaków należą też działania o charakterze ratowniczym,

larnie odwiedzają naszą placówkę przedstawiciele policji, (czasami w towarzystwie psa policyjnego), którzy rozmawiają z dziećmi na temat zachowania bezpieczeństwa w  ruchu drogowym, kontaktach z obcymi oraz sposobu korzystania z numeru alarmowego – 112. Podkreślając, jak ważna jest znajomość własnego adresu zamieszkania w celu przekazania tej informacji dyspozytorowi, zachowanie spokoju podczas wypadku i udzielenia pomocy osobie poszkodowanej. W październiku br. odwiedził wraz z ambulansem naszą placówkę pan Grzegorz Margazyn, który jest ratownikiem medycznym. Pan Grzegorz opowiedział dzieciom czym się na co dzień zajmuje, do czego służy ambulans i w co jest wyposażony. Następnie wybrał ochotnika wśród dzieci do zasymulowania rozmowy telefonicznej. Dziecko miało za zadanie wybrać odpowiedni numer telefonu: 112 lub 999 i przekazać „dyspozytorowi” Poznanie ambulansu i tajemnic pracy ratowników medycznych najistotniejsze

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3


likwidowanie wszelkich zagrożeń np. chemicznych i ewakuacja ludności z zagrożonego terenu. Na koniec odwiedzin nie może oczywiście zabraknąć wejścia do wozu strażackiego. Wszystkie te spotkania, jak i regularne rozmowy podczas zajęć przedszkolnych, mają dzieciom uświadomić istotę pracy służb bezpieczeństwa i nauczyć na jaki numer telefonu zadzwonić – 112, policja 997, pogotowie ratunkowe 999, straż pożarna 998. Warto przy tym ustalić z dzieckiem, iż numery alarmowe nie powinny być wykorzystane do bezmyślnej zabawy, symulując fałszywe zgłoszenie. Chcielibyśmy serdecznie podziękować przedstawicielom policji, straży pożarnej, ratownictwa medycznego za życzliwą współpracę z naszą placówką, spotkania z dziećmi i rozmowy z nimi na trudne, ale jakże ważne tematy. My dorośli wspólnie kształtujemy charakter dzieci. Nie tylko przedszkole i szkoła, ale i dom rodzinny, może nauczyć i uwrażliwić dzieci jak należy ratować życie swoich bliskich, jak i własne. Rozmowy na tak istotny temat nie mogą nam być obojętne. W dużej mierze to od nas dorosłych zależy dalszy rozwój wrażliwości, odwagi i odpowiedzialności cywilnej dziecka. Janusz Korczak kiedyś powiedział: „Dzieci nie są głupsze od nas dorosłych, tylko mają mniej doświadczeń. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz”. Iwona Pawlasek

Wizyta rekordzisty świata w deniwelacji Grzegorz Michałek - mistrz deniwelacji

CIEKAWE SPOTKANIE W d n i u 1 3 . 1 1 . 2 0 1 3 r. w Szkole w PawłoWiesław Drabik wsród dzieci z Pawłowa wie odbyło się spotkanie z autorem książek dla dzieci panem Wiesławem Drabikiem. Autor w  bardzo ciekawy sposób opowiadał o swojej przygodzie z książką. Pisanie książek i rymowanek dla najmłodszych sprawia mu wiele radości i dlatego ma już w swoim dorobku ponad sto pozycji książkowych. Dzieci uczestniczące w tej prelekcji znały już wcześniejsze utwory pana Drabika i aktywnie odpowiadały na zadane pytania. Po spotkaniu była możliwość zakupu najnowszych książeczek pana Drabika z autografem. Dzieci bardzo serdecznie pragną podziękować Pani Dyrektor GBP w Pietrowicach Wielkich oraz Pani Dyrektor ZSP w Pawłowie za zorganizowanie tak miłego spotkania. Bibliotekarz

20 września 2013r. w ZS w Pietrowicach Wielkich gościł grotołaz i himalaista z zamiłowania, a z zawodu ratownik beskidzki, pan Grzegorz Michałek. Spotkanie odbyło się w ramach projektu ENGLISH TEACHING oraz współpracy z Polsko- Amerykańską Fundacją Wolności i Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA. Uczniowie z zapartym tchem słuchali opowieści o niezwykle ciekawym projekcie „ Niebo- Piekło”, który jest odzwierciedleniem słów pana Michałka, że „wszystko w życiu jest białe albo czarne”. Jego celem było zdobycie najwyższego szczytu świata – Mount Everestu (8850 m) i najniżej położonego punktu – Jaskini Krubera- Voronii, która położona jest na głębokości 2196 m pod ziemią. Te wyprawy sprawiły, że nasz gość stał się rekordzistą w deniwelacji, czyli różnicy wysokości między najniższym, a najwyższym dostępnym punktem na kuli ziemskiej. Różnica ta wyniosła 10380 m. Ten ogromny sukces był możliwy dzięki determinacji, pasji oraz dużej ilości zdrowego rozsądku. A. Przysiężniuk

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

7


Pasowanie na ucznia klasy I z okazji Dnia KEN Do jednych z najbardziej uroczystych dni w szkole należy Dzień Nauczyciela. Jest to dzień, w którym uczniowie wyrażają wdzięczność i uznanie dla pięknej, aczkolwiek trudnej pracy pedagogów. Uroczystą akademią z okazji przypadającego 14 października Dnia Nauczyciela uczniowie z wyjątkowym programem słowno-muzycznym i tanecznym podziękowali swoim nauczycielom i wszystkim pracownikom za poświęcenie, z jakim codziennie oddają się oni swojej pracy. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, pracownicy administracyjni, uczniowie szkoły oraz wychowankowie przedszkola. Podczas akademii trzech pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego otrzymało nagrody dyrektora placówki. Tradycją też jest, iż tego dnia odbywa się uroczyste pasowanie na ucznia klasy I  Szkoło, szkoło, jak się masz jesteśmy już uczniami. Oto książka, zeszyt nasz i szkolny los przed nami

Pasowani pierwszoklasiści wraz z rodzicami

8

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

Do uroczystości pasowania wszyscy uczniowie podeszli z ogromnym zaangażowaniem, z wyuczonymi rolami wierszy i tekstów piosenek. Uśmiech nie znikał z twarzy dzieci podczas całego przedstawienia, które w baśniowy sposób, w pięknej scenerii zdobywały sprawności, by otrzymać miano ucznia klasy pierwszej. Po występach uczniowskich rozpoczęło się oficjalne pasowanie. Aktu Pasowania dokonała pani dyrektor – Alfreda Staniek. Nie pozostaje nic więcej, jak tylko z całego serca pogratulować wszystkim dzieciom wstąpienia do grona braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Samborowicach i życzyć im wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy. Uroczystość pasowania na ucznia była imprezą niezwykle udaną, przygotowaną przez panią Ilonę Gawlicę. Było to wielkie i niezapomniane przeżycie dla wszystkich dzieci, rodziców oraz całej społeczności szkolnej. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom, a cała uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem klasowym. A.S.


Czy Twoje dziecko gra w szachy? Szachowe potyczki przedszkolaków

Każdy współczesny człowiek spotkał się na pewno z nazwą gry w szachy, nawet jeśli sam nie miał okazji grać w tę grę. Gra ta ma bardzo długą historię, bowiem powstała już w VI wieku naszej ery. Kolebką szachów są Indie. Stamtąd dotarły one do Persji, gdzie w krótkim czasie zyskały sobie wielu zwolenników. Do Europy szachy dotarły już w VIIIIX wieku, początkowo do Hiszpanii, Włoch i Francji, potem do Niemiec, Anglii i Skandynawii. Na podstawie wzmianek w literaturze przypuszcza się, że szachy dotarły do Polski w XII wieku, za panowania Bolesława Krzywoustego. Umiejętność gry w szachy uznawana była za zaletę i zyskała sobie wysoką rangę na dworze królewskim. Jej zalety doceniono i w naszej gminie Pietrowice Wielkie. Zainteresowanie zaczęło się od Pana Daniela Wójcika – informatyka zatrudnionego w Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich, który pomagał w usterkach komputerowych w Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich i podzielił się swoja pasją do gry w szachy i posiadaniem kwalifikacji instruktora. Jednocześnie zbiegło się to z realizacją programu MIT 2012 przez przewodniczącą Rady Rodziców w Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich Panią Dagmarą Gieroń, który to program dostarczył środki finansowe na zakupienie szachów turniejowych. W realizację tego projektu zaangażowany został również Pan Jan Herud – naczelnik OSP w Pietrowicach Wielkich jako przedstawiciel organizacji pożytku publicznego. Dzięki postawie tych ludzi już od stycznia 2013 r. w Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich systematycznie odbywają się zajęcia nauki gry w szachy.

W innych placówkach oświatowych naszej gminy również odbywają się takie zajęcia, dzięki umiejętnościom instruktorskim Pana Daniela Wójcika, który prowadzi te zajęcia w ramach godzin swojej pracy do godz. 15.00. Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Rozpoczęcie nauki gry w szachy w młodszym wieku wpływa wszechstronnie na rozwój dzieci. Warto przytoczyć tutaj kilka zalet nauki gry w szachy już od najmłodszych lat: • Uczy przestrzegania określonych zasad • Rozwija pamięć i uwagę. Szczególnie dobroczynny wpływ ma na dzieci, które są często rozproszone i trudno im skupić swoją uwagę i zainteresowanie na danej czynności • Rozwija się myślenie logiczno- wyobrażeniowe • Rozwija konsekwencję i wytrwałość w działaniu Czymże więc są szachy? W naszym rozumieniu to nic innego, jak narzędzie stymulujące rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka, kształtujące jego osobowość i pozwalające na rozwój twórczego potencjału, który drzemie w każdym młodym człowieku. Dlatego wszyscy zainteresowani – dzieci przedszkolne, uczniowie, rodzice oraz pedagodzy, dostrzegając ten dobroczynny wpływ, cieszą się, że i na naszym terenie, przy przychylności władz Gminy Pietrowice Wielkie, można było rozpocząć naukę tej szlachetnej gry. E. Kubita

W sadzie duch!

Całodzienny ucichł ruch, Dla ochłody piwko buch! Nagle patrzę: niczym puch, sunie w moim sadzie duch! Jedno piwko i już duch…? Czy mnie myli wzrok i słuch? Skąd w mym sadzie wziął się duch? Tam przy ulu widzę ruch, Do „roboty” wziął się duch. Wyleciała chmara „much”, Bo fałszywy zrobił ruch. Szybko się wycofał duch, biegł, oganiał się od „much” nie spróbował miodu zuch. Gdy to ujrzał drugi duch, Pobiegł za nim, bał się „much”. Żaden z nich to nie był duch, To intruzów było dwóch. Cisza w sadzie, nie drgnie puch, No to drugie piwko buch! Martyn Grabowski

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

9


Nauczycielka pietrowickiej szkoły na Uniwersytecie

nauczycielki: Anna Przysiężniuk pracująca w Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich oraz Renata Szwed z Szkoły Podstawowej w Burzeninie. Uczestnikom edukacyjnego wyjazdu zostały opłacone koszty kształcenia, przelot do i z USA, dieta na posiłki, zakwaterowanie w kampusie Gonzaga University, ubezpieczenie oraz koszty wizy i aplikacyjne. Całość pokrytych kosztów to ponad 21 tys. PLN. A.P.

Gonzaga w USA

W kwietniu 2013r. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA ogłosiła konkurs dla nauczycieli na wyjazd edukacyjny do Stanów Zjednoczonych pt. Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL). Konkurs miał charakter zamknięty i skierowany był do nauczycieli, którzy realizowali projekty w ramach konkursu grantowego oraz aktywnie uczestniczyli w Programie English Teaching. Uczestnikami konkursu mogli być nauczyciele języka angielskiego, posiadający wyższe wykształcenie i chcący podnieść swoje kwalifikacje związane z nauczaniem języka angielskiego oraz poznać ciekawe metody nauczania. Na podstawie nadesłanych formularzy aplikacyjnych na program edukacyjny w USA realizowany w okresie 1-26 lipca 2013r. przez Gonzaga University w ramach TESOL SUMMER INSTITUTE zakwalifikowały się 2

Anna Przysiężniuk w USA

SERWIS

! Ą IM Z d e z r p la o tr n o K

Komputerowe badanie stanu akumulatora Badanie alternatora Badanie gęstości płynów

Czynne w godz.:

700–1700

w soboty w godz. 700–1300

a w o r te u p m o k ia tr e Geom

Ustawianie zbieżności pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych 10

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

Pietrowice Wielkie, ul. 1-go Maja 86 tel. 32-410 55 85, kom. 600 819 882 www.auto-port.pietrowice.pl


Zdolni uczniowie nagrodzeni W dniu 9 października 2013 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich w obecności swoich rodziców, opiekunów – wychowawców oraz dyrekcji szkół zostali nagrodzeni przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Andrzeja Wawrzynka najzdolniejsi uczniowie roku szkolnego 2012/2013. Aby otrzymać wyróżnienie uczniowie musieli spełnić kryteria zawarte w Uchwale Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr VII/57/2011 z dnia 2 czerwca 2011r. Nagrody za osiągnięcia w nauce są indywidualnym wyróżnieniem o charakterze motywacyjnym oraz formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności i możliwości.

Z Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich zostali nagrodzeni:

Szkoła Podstawowa: Jakub Moc, Kamil Stosiek, Dominik Gunerka, Katarzyna Flegel, Julia Gawron, Marta Steuer, Sandra Poznańska, Mateusz Błachut, Nicole Chmielewska, Nicole Koza, Klara Gotzmann, Robert Marcol, Nicole Klobuczek, Nikolina Posmyk, Michał Krutki, Sabina Labud.

Gimnazjum: Adam Moc, Marcel Strzeduła, Magdalena

Reichel, Magdalena Kowacz, Magdalena Szuba, Dominik Mika, Agnieszka Gilge, Dominika Kuriata, Paulina Reichel, Szymon Goś, Daniel Krybus, Paweł Marcinek, Karolina Małecka, Dawid Kettner, Kamila Krajewska. Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowie nagrody odebrali: Robert Fojcik, Milena Fichna, Magdalena Zając, Justyna Gawlina, Aleksandra Schmidt.

Z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Samborowicach wyróżniony został: Patryk Trojański. Z  Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Krowiarkach nagrody odebrali: Paweł Gilge, Miłosz Kapłanek, Anna Kroker, Julia Różycka.

Ze szkół ponadgimnazjalnych wyróżnione zostały: Magdalena Miszczak, Emilia Strzeduła. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Cecylia Pawlasek Inspektor ds. Oświaty w UG Pietrowice Wielkie

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

11


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – PODSUMOWANIE PROJEKTU

Projekt „Do pracy by się szło – nasza gmina nas promuje” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

W latach 2007-2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy POKL „Do pracy by się szło- nasza gmina nas promuje”. Projekt skierowany był do osób znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu m.in. bezrobocia, nieaktywności zawodowej, braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych i niepełnosprawności. Kluczowym elementem projektu było uwzględnianie sytuacji osób szczególnie narażonych na wykluczenie społecznej tj. bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet, którym trudniej jest zafunkcjonować na rynku pracy, osób młodych do 25 roku życia bez doświadczenia zawodowego lub osób po 50 roku życia, które dla potencjalnego pracodawcy przestają być już grupą atrakcyjną zawodowo. Wobec tych uczestników projektu zastosowano instrumenty aktywnej integracji, mające na celu przywrócenie osób wykluczonych społecznie na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem. Projekt miał na celu wspierać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym pokonywać bariery bezradności w rozwiązywaniu własnych problemów, zapobiegać i przeciwdziałać poczuciu rezygnacji, nauczyć właściwego zachowania na rynku pracy. Zadaniem projektu było wypracowanie i realizacja takich form aktywności zawodowej, dzięki którym osoby zagrożone wykluczeniem będą mogły odzyskać poczucie własnej wartości wypracować motywację do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych. Działania te realizowane były poprzez zawarcie z uczestnikami kontraktów socjalnych, rodzaju umowy z pracownikiem socjalnym, która określała indywidualne zasadny uczestnictwa w projekcie. Podsumowując projekt: ogólna liczba uczestników od 2007 do 2013 r. wyniosła 97 przeszkolonych osób w tym 57 kobiet. Liczba osób, które podjęły zatrudnienie po ukończeniu działań projektowych; 23 osoby w tym: 13 kobiet i 10 mężczyzn. Kursy, w których mogły uczestniczyć osoby objęte wsparciem: kursy spawania metoda TIG i  MAG, kurs wózków widłowych, prawa jazdy kat. B i  C, fryzjerski, kucharza małej gastronomii, florystyki, komputerowy, obsługi kas fiskalnych, nowoczesny sprzedawca handlowiec, artystycznego szycia firan, obsługi komputera. Oprócz kursów zawodowych jednocześnie organizowane było poradnictwo i wsparcie psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, trening umiejętności społecznych, indywidualne konsultacje z psychologiem oraz kurs doradztwa zawodowego. W  ramach Programu Aktywności Lokalnej wspieraliśmy również osoby z  otoczenia uczestników projektu dążąc do integracji środowiska lokalnego (piknik rodzinny w  sierpniu 2011 r.). Zakończenie projektu nastąpiło w  grudniu 2013 r. podczas spotkania podsumowującego wręczono uczestnikom wszystkich edycji pamiątkowe dyplomy. W spotkaniu uczestniczyli m.in. kierownik Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego z  Rybnika, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, władze naszej gminy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i  osobom które wspierały nasze działania, w  szczególności Wójtowi Gminy Andrzejowi Wawrzynkowi za wsparcie w realizacji działań.

Spotkanie integracyjne 2009

12

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

Kurs wozków widłowych

gr u dzie ń 2 0 1 3


Kurs stylizacji paznokci

Kurs doradztwa zawodowego

1. TABELA WSKAŹNIKI UKOŃCZENIA KURSÓW I SZKOLEŃ:

Kurs artystyczne szycie firan

Kurs nowoczesny sprzedawca-handlowiec

Kurs obsługi komputera

Nazwa kursu

Ilość kobiet

Ilość mężczyzn

Ogółem

Kurs doradztwa zawodowego

32

15

47

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

29

29

58

Kurs operatora wózków jezdniowych

2

18

20

Spawanie metodą Mag 135

0

14

14

Spawanie metoda TIG 141

0

5

5

Kurs kucharza małej gastronomii

3

0

3

Kurs kas fiskalnych

17

0

17

Kurs artystyczne szycie firan

8

0

8

Kurs kosmetyczny stylizacja paznokci dwoma metodami

24

0

24

Kurs fryzjerski

4

0

4

Kurs florystyka

2

0

2

Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych

15

23

38

Terapia psychologiczna, rodzinna i indywidualne konsultacje z psychologiem

12

18

30

Kurs komputerowy

14

3

17

Prawo jazdy kat. C

0

4

4

Prawo jazdy kat. B

13

7

20

Warsztaty poprawy własnego wizerunku

11

0

11

Kurs nowoczesny handlowiec sprzedawca

7

0

7

2 TABELA WYDATKI PROJEKTU: Rok

Ilość uczestników

Aktywna Integracja

Praca socjalna

Zarządzanie projektem

Promocja projektu

Zasiłki celowe

Koszty pośrednie

Działania środowiskowe

Ogółem wydatki

2008

4K

13 950,00

999,81

2 655,71

425,10

2 262,21

1 252,07

-

21 544,90

2009

38 w tym: 15K i 23M

85 181,00

52 461,00

8 230,00

3 830,00

2 1082,01

2 897,49

27 000,00

200 681,50

2010

20 w tym: 14K i 6 M

53 124,82

77 966,50

14 488,32

6 450,00

17 997,44

1 377,10

-

171 404,18

2011

19 w tym: 13K i 6 M

56 611,89

35 487,55

3 164,96

0,00

12 643,32

12 504,87

-

120 412,59

PLAN 2012/2013

16 w tym: 11K i 6 M

134 354,00

81 836,00

10 188,94

0,00

36 138,96

9 942,00

5 532,10

277 992,00

Ogółem 97 w tym: 57K i 40M

343 221, 71

248 750,86

38 727,93

10 705,10

90 123,94

27 973,53

32 532,10

792 035,17

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

13


Pietrowice Wlk.:     W pietrowickim centrum kultury 6 października odbył się dzień mniejszości niemieckiej powiatu raciborskiego.

Dzień DFK

powiatu raciborskiego Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, której przewodniczyli proboszczowie z Pietrowic Wielkich – ks. Damian Rangosz oraz Pawłowa – ks. Zygmunt Andrzej Hupka. W kościele słuchać było śpiew chóru Cantate z Pawłowa. Przemarsz z kościoła do centrum odbył się w rytmie orkiestry z Krawarza. W tym gronie szli członkowie zespołów folklorystycznych związanych z DFK, którzy później prezentowali swoje umiejętności pod strzechą. Zgromadzonych przywitał niemieckim „Herzlich Willkommen” wójt Andrzej Wawrzynek. Według organizatorów z DFK taki dzień to okazja do kultywowania, pokazania i pochwalenia się niemiecką kulturą, która przetrwała w naszym regionie. O sąsiadach zza zachodniej granicy wypowiedzieli się też najmłodsi. W formie obrazków

mieli zilustrować to, z czym kojarzą im się Niemcy. Poza samochodami i piłkarskimi drużynami dzieci narysowały np. kiełbasę, choinkę bożonarodzeniową czy tropikalną wyspę. Doskonale wpisało się to do przewodniej idei imprezy, czyli wspierania wielokulturowości. W takiej właśnie atmosferze zaprezentowano działalność grup terenowych DFK z gminy Pietrowice Wielkie (gospodarze, Samborowice, Pawłów i Krowiarki). To, że organizują oni sobie czas przez wycieczki i imprezy okolicznościowe, a także dbają o tradycje językowe, mógł przebić jedynie występ przedszkolaków. Był też swojski bufet, który obsługiwały gospodynie z zaangażowanych sołectw. Całą imprezę prowadziła zaś Anita Pendziałek. (woj)

Gminę Rudnik reprezentował zespół Sanssouci

Michael Belkius schodzi z parkietu niosąc na rękach Grażynę Wałach, po występie z grupą Łężczok

Orkiestra i zespoły taneczne jako pierwsze przekroczyły progi centrum po odbytej mszy św. Przywitanie gości. Od lewej: Waldemar Świerczek z zarządu DFK Racibórz, Regina Malcharczyk-przewodniczaca pawłowskiego koła i szefowa porozumienia gminnego, wójt Andrzej Wawrzynek oraz Agnieszka NeuwaldPiecha, przewodnicząca powiatowemu DFK

Tancerze Tworkauer Eiche z dumą reprezentowali gminę Krzyżanowice

14

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3


Podsumowanie

wyników lotowych

1. Oleśnica I – hod.Gincel A. 2. Oleśnica II – hod.Gincel A. 3. Milicz II – hod. Gincel A. 4. Jarocin – hod.Szefler W. 5. Milicz I -hod. Nowak H. 6. Poznań-hod. Nowak H.

MISTRZOSTWA LOTÓW GOŁĘBI MŁODYCH zdobyli i otrzymali puchary • Mistrz -Sobola J. 52K 9007 pkt • I  Vice Mistrz – Nowak H. 49K 8603 pkt dowca Szubert K. • II Vice Mistrz -Gincel A. 49K 8188 pkt Puchar Przechodni z lotu Gorzów I 23.06.2013 • za 3-go gołębia z 20stki zdobył hoPUCHAR NAJLEPSZEGO GOŁĘdowca Szubert K. BIA LOTÓW MŁODYCH 2013: PUCHAR RADY POWIATU z lotu PL-0251-13-746 hod.Nowak H. 6K Oldenburg 13.07.2013 1089 pkt • za 3 gołębie seryjne wg. szybkości PUCHAR SOŁTYSA z lotu Milicz II zdobył hod. Pilar R. za najlepszą serię 20 /10 1338 pkt PUCHAR NAJLEPSZEGO LOTNI- hod. Gincel A  oraz najważniejsze KA LOTÓW STARYCH 2013 PUCHAR 60- lecia sekcji MAKÓW PL-0251-10-6897 12K 5213 pkt w lotach starych typowaną przed lotami 5099Kkm hod. Błaszczyk B. 5 gołębi zdobył hod. NOWAK HENRYK 13013 pkt. PUCHAR NAJLEPSZEGO GOŁĘBIA ROCZNEGO LOTÓW STARYCH Na koniec chcieliśmy wszyscy człon2013 kowie sekcji PZHGP w Makowie poPL-0247-12-7146 8K 2236 pkt dziękować Wójtowi Gminy Pietrowice 1680Kkm hod. Nowak H. Andrzejowi Wawrzynek za wsparcie za I miejsca z poszczególnych lotów naszej sekcji. Prezes sekcji PZHGP Maków gołębi młodych otrzymali hodowcy dyplomy Antoni Gincel

PZHGP sekcji w Makowie W dniu 9.11.2013 odbyło się zebranie członków PZHGP sekcji Maków w świetlicy przy ul. Raciborskiej w Makowie, na którym to wyróżniono dyplomami i pucharami hodowców i ich gołębi zwycięzców w poszczególnych lotach gołębi starych i młodych w 2013r. Za I miejsca z poszczególnych lotów starych gołębi otrzymali zwycięzcy dyplomy: 1. Oleśnica hod. Joszko A. 2. Rawicz hod.Szubert K. 3. Leszno hod.Błaszczyk B. 4. Ostrów Wlk. hod.Szefler W. 5. Wierchnice hod.Paniczek H. 6. Międzyrzecz I hod. Błaszczyk B. 7. Parchin I hod.Błaszczyk B. 8. Gorzów I hod. Błaszczyk B. 9. Międzyrzecz II hod. Nowak H. 10. Oldenburg I hod. Szefler W. 11. Parchin II hod. Szubert K 12. Oldenburg II hod. Pilar R. 13. Gorzów II hod.Błaszczyk B. 14. Ludenscheid hod.Błaszczyk B. MISTRZOSTWO LOTÓW GOŁĘBI STARYCH 2013 zdobyli i otrzymali puchary: • Mistrz -Błaszczyk B. 118K 43974 pkt • I  Vice Mistrz –Nowak H. 120K 42556 pkt • II Vice Mistrz- Pilar R. 108K 39942 pkt PUCHAR PREZESA z lotu Gorzów Wlkp 26.05.2013 • 4 gołąb seryjny zdobył hodowca Błaszczyk B. PUCHAR WÓJTA GMINY z lotu Parchin 6.07.2013 za 3 gołębie wg. szybkości zdobył ho-

Puchary i dyplomy dla hodowców PZHGP sekcji Maków

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

15


Ważniejsze wydarzenia

Biblioteki w Krowiarkach Ferie zimowe

Zajęcia odbyły się w pierwszym tygodniu we wtorek, środę i czwartek. Podczas spotkania uczestnicy wykonali z kolorowych papierów „łańcuch przyjaźni”. Odbył się także turniej na mistrza gier planszowych i zabaw umysłowych. Największą frajdę sprawił dzieciom kulig, który zorganizował p. Bernard Szuba. Po godzinnej przejażdżce uczestnicy z wielkim apetytem zajadali pieczone kiełbaski i ciepłe grzanki przygotowane przez p. Marię Cisz. W zajęciach brało udział 16 osób. Poczęstunek dla dzieci został ufundowany z funduszy GKRPA.

Kulig

kl. II odegrali krótką scenkę pt. „Co Marysia widziała w bibliotece”. Zasady oraz regulamin biblioteki nowopasowani czytelnicy poznali podczas lekcji bibliotecznej. Wykonali także samodzielnie zakładki do książek. Serdecznie dziękuję paniom: Cecylii Jakubiec, Monice Łyczko i Marioli Burdzik za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości.

Konkursy

W związku z przypadającą w tym roku 60 rocznicą śmierci Juliana Tuwima, wybitnego polskiego poety, dla uczniów kl. I-III przygotowano dwa konkursy. Pierwszy, recytatorski, odbył się 11 czerwca i wzięło w nim udział 31 osób. Jury w składzie: Helena Różycka, Urszula Macheta i Alicja Sitek, miało bardzo trudne zadanie, gdyż poziom był bardzo wysoki. Laureatami zostali : Maria Ziegler (I m.), Julia Flegel (II m.), Wiktoria Stosiek (III m.). Wyróżnienia otrzymali: Marco Kapinos, Kacper Florian i Wiktoria Janocha. Drugi konkurs, plastyczny na wykonanie ilustracji techniką dowolną do wybranego wiersza Juliana Tuwima, odbył się na początku listopada. Wzięło w nim udział 15 osób. Prace oceniało jury w składzie: Marta Otręba, Alicja Sitek i Ewa Tokar. Wyróżnienia otrzymali: Martyna Brzeza i Julia Stajner (kl. I), Marco Kapinos (kl.II) i Dominika Weleda (kl.III). Laureatom konkursów wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Pasowanie na czytelnika

Dnia 28 lutego odbyło się uroczyste pasowanie uczniów kl. I na czytelników. W świat książek nowych członków wprowadzili starsi koledzy i koleżanki z kl. I-III. Podczas przedstawienia przygotowanego przez kl. II pierwszoklasiści złożyli przysięgę, zostali pasowani na czytelników oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy. Po krótkim występie kl. I uczniowie

Laureaci konkursu - Wiktoria Stosiek, Kacper Florian, Wiktoria Janocha, Marco Kapinos, Julia Flegel i Maria Ziegler

Wakacje letnie

Pasowani czytelnicy - Nadia Cisz, Jakub Kocur, Dominik Urbach, Piotr Brzeza, Joanna Kulik, Karolina Fulneczek, Marco Kapinos, Maria Ziegler, Szymon Łachowski, wych. Mariola Burdzik i dyr. GBP Małgorzata Paletta

16

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

Zajęcia miały miejsce przez trzy tygodnie w miesiącu lipcu we wtorki i czwartki. W pierwszym tygodniu w bibliotece dzieci mogły wykazać się swoimi umiejętnościami plastycznymi i tanecznymi. Odbył się także turniej na mistrza gier plan-


szowych. W drugim tygodniu zorganizowano dwie wycieczki. Pierwszą – do pałacu w Krowiarkach, gdzie uczestnicy zapoznali się z historią tego pięknego kiedyś zabytku.

o pracy strażaka opowiadali p. Brunon Weiser i p. Zdzisław Kozub. O życiu pszczół i pracy pszczelarza uczestnicy zajęć dowiedzieli się podczas wycieczki do pasieki p. Zdzisława Kozuba, który dwukrotnie ufundował dla wszystkich poczęstunek. W zajęciach uczestniczyło 10 osób. Barbara K.

Mini Zoo w Gamowie - karmienie zwierząt

Uczestnicy wycieczki przed pałacem w Krowiarkach

Drugą, rowerową – do mini zoo w Gamowie, gdzie uczestnicy karmili zwierzęta oraz piekli kiełbaski przy ognisku (dziękuję p. Gizeli Krzesiwo za pomoc w opiece nad dziećmi). W ostatnim tygodniu dzieci odwiedziły Straż Pożarną, gdzie

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW Pietrowice Wielkie ul. 1-go Maja 86 tel. 32-419 01 15 kom. 608 408 271 www.pietrowice.pl

! Rewolucja w przepisach m! ble Teraz usterka to nie pro

NOWE zasady badań technicznych NOWI diagności

ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku

700 – 2000 w soboty 700 – 1400

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

17


Święto kartofla w Cyprzanowie Sołtys z ziemniaczanymi koralami, wójt na parkiecie Cyprzanów. 12 października w wiejskiej świetlicy odbyła się druga w historii impreza nawiązująca do tak zwanego kartoffelfestu. Święto kartofla organizowane jest w Cyprzanowie przez grupę seniorfitek z sołtys Marią Palisą na czele. Pomysł powstał rok temu i chyba się spodobał, bo na drugiej edycji było już znacznie więcej uczestników. W  kuchni przygotowywane były

placki ziemniaczane, frytki i inne cuda z ziemniaka. Przed wejściem do świetlicy, w parniku, gotowały się kartofle w mundurkach. W ten sposób kiedyś przygotowywało się bulwy dla gospodarskich zwierząt. Dziś wszyscy, którzy pamiętają tamte czasy, z wielką satysfakcją obierają tak ugotowanego ziemniaka, smarują masłem i lekko solą. O tym zwyczaju pamięta również wójt Andrzej Wawrzynek, który wraz z sekretarzem gminy, Adamem Wajdą

byli gośćmi imprezy. Podziękowali miejscowym działaczkom za organizowanie takich wydarzeń, a jeśli w przyszłości świetlica nie pomieści wszystkich chętnych, to zapraszają do hali w Pietrowicach. O przeniesieniu imprezy nie chciał słyszeć miejscowy proboszcz ks. Ewald Cwienk, któremu bardzo smakowały placki. W tym roku kartofle na imprezę zasponsorowali Małgorzata i Sebastian Ściborscy oraz Genowefa i Norbert Tebelowie. Tuż po rozpoczęciu imprezy zaskoczył wszystkich Alfred Chmiel, maskotka Cyprzanowa, który przebrany za powsinogę obdarował panią sołtys naszyjnikiem z kartofli. Potem był jednym z aktywniejszych na parkiecie. Do tańca przygrywał zespół Orion z Koźla. (woj)

Pani sołtys podczas pożegnalnego tańca z wójtem Wawrzynkiem

Seniorfitki i Alfred Chmiela w kuchni świetlicowej

Wszystkiemu przyglądał się proboszcz Cwienk. Za księdzem siedzi gość z Lekartowa Gerard Labud

Zabawą szybko zarazili się pozostali uczestnicy święta

18

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3


Wystawa drobnego inwentarza,

gołębi rasowych, królików i ptaków egzotycznych–

Pietrowice Wielkie 2013 Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza z siedzibą w Raciborzu zorganizowało w dniach 19-20 października 2013r. wystawę w Centrum Wystawienniczym w Pietrowicach Wielkich. Była to już nasza trzynasta wystawa i wcale nie była to pechowa trzynastka. Co roku zwiększa się ilość wystawców i wystawianych na naszej wystawie zwierząt. W tym roku, aby zaprezentować państwu jeszcze więcej nieznanych zwierząt, zaprosiliśmy do wzięcia udziału w naszej wystawie kolegów ze Zrzeszenia hodowców w Radlinie oraz z Klubu hodowców z Marklowic. Swoimi osiągnięciami pochwaliło się 57 wystawców z województwa śląskiego, opolskiego oraz koledzy z Czech. Do oceny wystawiono 839 zwierząt w tym: 528 gołębi w 39 rasach, 127 kur w 28 rasach, 97 królików w 20 rasach, 21 bażantów w 8 gatunkach, 66 szt. drobiu wodnego w 19 gatunkach. Jak zwykle najwięcej pokazano gołębi. Najliczniej reprezentowane były następujące rasy: Garłacz Górnośląski Koroniasty 84 szt., Polski Pocztowy Wystawowy 43 szt., Modena Niemiecka 35 szt. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja królików i to zarówno najmniejszych karzełków, jak i wielkich Olbrzymów Belgijskich. Zorganizowano również pokaz ptaków egzotycznych. Można było podziwiać około 40 szt. papug i innych drobnych ptaków egzotycznych w 14 gatunkach. Najpiękniejsze zwierzęta i najlepsi hodowcy zostali nagrodzeni pucharami i dyplomami. Komisja sędziowska przyznała 28 tytułów „Zwycięzca w rasie”, 21 tytułów „Wyróżniony w rasie” oraz 5 tytułów „Champion” w poszczególnych kategoriach. Tytuły Championa zdobyli koledzy: Marian Miśko za gołębia rasy Rzeszowski Wystawowy, Tomasz Lupzik za królika rasy Wiedeński Niebieski, Kazimierz Salamon za kurę rasy Sebrytka, Bernard Waliczek za kaczkę Mandarynkę oraz Piotr Szamara za bażanta złotego. Największą ilość tytułów, a mianowicie tytuł zwycięzcy i 4 tytuły wyróżnionego zdobył nasz kolega,

znany w kraju i za granicą hodowca i sędzia, Witus Obruśnik, który na wystawie opowiadał wszystkim chętnym o  zwierzętach i pięknie naszego hobby. Wystawa cieszy-

Wójt A.Wawrzynek wręcza puchar hodowcy J.Nowakowi

ła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród hodowców, jak i mieszkańców naszego regionu. Odwiedzili nas również przedstawiciele regionalnych mediów, którzy bardzo pochlebnie wypowiedzieli się o naszej wystawie w prasie, w radio i w regionalnej TV. Największym sukcesem naszej wystawy było zainteresowanie młodzieży. Kilku z nich hoduje gołębie i króliki, wyrazili chęć zasilenia szeregów naszego związku i miejmy nadzieję, będą kontynuować naszą pracę i pasję. Chcielibyśmy podziękować władzom gminy Pietrowice Wielkie za przychylny stosunek do naszego hobby i umożliwienie nam wystaw w tak pięknym i funkcjonalnym obiekcie. Podziękowania należą się również wszystkim naszym kolegom za pracę, bez której nie można by zorganizować podobnej wystawy. Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili i zapraszamy na następną wystawę już za rok. Marian Ziobrowski

Pamiątkowe zdjęcie hodowców tuż po rozdaniu pucharów

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

19


Samborowice:     10 listopada, dzień przed kalendarzowym świętem, mieszkańcy Samborowic po raz 12. przygotowali inscenizację losów św. Marcina z Tours.

Historia św. Marcina po raz 12. w Samborowicach czy św. Marcin może być dziś obecny wśród nas. Organizatorzy wprowadzili również nawiązanie do niedawnego dnia Wszystkich Świętych, przypominając m.in. śp. organistkę Samborowic, panią Dorotę. Po przedstawieniu wszystkie dzieci otrzymały rogala, który symbolizuje zagubioną podkowę konia Marcina. Aktorzy biorący udział w przedstawieniu. Próby zajęły im miesiąc czasu. Choć wszyscy są amatorami, to Widownia przeniosła się do miejscowej bardzo dobrze wczuli się i odegrali swoje role szkoły, gdzie szczelnie wypełniła salę, w której do wieczora bawiono się na biesiadzie. Scenki z życia świętego przedstawili w plenerze swojej wioski. Tegorocznym reżyseDroga do pełnej wiary prowadzirem lirycznego przedstawienia była Ilona ła młodego Marcina przez trudne wybory. Najpierw przyjął wolę roMaciejończyk-Rabenda, dziców i zamiast religii powierzył zaś scenariusz napiswoją przyszłość armii cesarskiej. sał Marcin Jędorowicz. W trakcie służby nadal przejaAktorzy biorący udział wiał się w nim duch chrześcijaniw inscenizacji: Robert, Michał i  Adrian Niena. Dzięki temu odróżniał diabła, wiera, Paweł Krzyżok, którego odpędził nie tylko od siePo lewej rodzice młodego Marcina (Viola Kotalla i Daniel Otlik) przyglądają bie, ale i od swoich rodziców. Kul- się, jak ich syn (Robert Niewiera) zostaje mianowany żołnierzem przez Viola Kotalla, Aleksanminacją była scena z biedakiem, cesarza (Michał Niewiera). Po tej scenie w rolę Marcina legionisty wciela się dra Śliwińska, Anita sołtys Samborowic którego szlachetny Marcin okrył Gawlica, Aneta Rosina, swoją szatą i wspólnie zaAneta Kerlin, Dasnęli przy ognisku. We śnie niel Otlik. Oprawę muzyczną zobaczył Chrystusa i po pobudce postanowił zmienić przygotowała Answoje życie, poświęcając na Młocek. Nad je religii. Wkrótce po tym bezpieczeństwem mianowano go biskupem. czuwali miejscoStał się założycielem pierwwi strażacy. Orgaszej zachodnioeuropejskiej nizatorzy dziękowali za wsparcie wspólnoty zakonnej. Tegoroczne przedstawiemiejscowej parafii, nie różniło się od poprzedszkole i władzom nich tym, że aktorzy nawiągminy Pietrowice zywali dialog z widownią. Wielkie. Zadając pytania o sens ży(woj) Samborowicki św. Marcin czyli sołtys Adrian Niewiera zaprasza dzieci do poczęstunku rogalikami, które rozdawały cia i wiary chcieli aby wszymiejscowe gospodynie scy zastanowili się na tym

20

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3


Pluszowy miś w grupie ,,Biedronek” w Samborowicach Jubileusz pluszowego misia Przedszkole w Cyprzanowie

Pluszowy Miś wraz z zaproszonymi najmłodszymi dziećmi obchodził swoje siódme urodziny w środę 20 listopada o godz. 17 w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborowicach. Jak przystało na prawdziwe urodziny nie mogło zabraknąć atrakcji – bajkę o najsłynniejszym pluszowym misiu – Kubusiu Puchatku przeczytała dzieciom Pani Małgorzata Paletta. Dzieci przyszły wraz ze swoimi pluszowymi misiami, a sami otrzymali „misiowe uszka”. Były zabawy i tańce, quiz wiedzy o misiach, zarówno tych bajkowych, jak i tych żyjących w naturze nagradzany słodyczami oraz rysowanie misiów z zawiązanymi oczami. Nie mogło też zabraknąć solenizanta, który przyszedł się z dziećmi pobawić oraz zdmuchnąć świeczki z tortu i poczęstować nim swoich małych gości. Po uroczystości wszyscy niechętnie udawali się do domów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w równie dużym gronie. T. Kiełkowska W ramach obchodów „DNIA PLUSZOWEGO MISIA” – Pani Teresa Kiełkowska z ramienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborowicach zorganizowała w oddziale przedszkolnym w Cyprzanowie – jubileuszowe, bo już piąte ,,Urodziny Pluszowego Misia”. To szczególne przyjęcie, na które organizatorka zaprosiła wszystkich przedszkolaków wraz z ich pluszowymi przyjaciółmi, odbyło się 18 listopada 2013 r. Dzieci już wcześniej przygotowywały się do obchodów tego święta szykując urodzinową niespodziankę dla solenizanta. Przed przybyciem do przedszkola, zaproszonego przez Panią Teresę – ,,Pluszowego Misia”, dzieci najpiękniej jak potrafiły, kolorowały obrazki misia, z których przygotowały wystawę dla naszego jubilata, Najmłodsi bywalcy biblioteki w Samborowicach powtórzyły też zasady savoir – vivre i z pomalowanymi na „misiowo” twarzami i „misiowymi” opaskami na głowach w ciszy oczekiwały na szczególnego gościa. Wraz z jego przyRedakcja informuje, byciem rozpoczęło się przyjęcie urodzinowe z prawdziwego że termin dostarczania materiałów do następnego numeru zdarzenia – prowadzone przez organizatorkę uroczystości. upływa dnia 17 marca 2014 r. Były tańce, zabawy i śpiew oraz konkurs z ,,misiem” w roli głównej i słodkimi nagrodami. W trakcie tegoż przyjęcia Adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, tel. 32 419 80 75 urodzinowego, dzieci wysłuchały przygody o Misiu PaddingRedaktor naczelny – Gabriela Seidel tonie, czytanej przez  Panią Dyrektor Przedszkola – Edytę Wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie Kubita. Jak na prawdziwe Urodziny przystało, Pani Teresa Druk Agora przygotowała „misiowy” tort, na którym świeczki zdmuche-mail: redakcja@pietrowicewielkie.pl nął sam solenizant, a następnie poczęstował nim wszystkich internet: www.pietrowicewielkie.pl/magazynlokalny.php przedszkolaków. Na zakończenie dzieci wręczyły organizatorce podziękowanie w formie przygotowanej wcześniej praZa treść ogłoszeń, reklam i tekstów płatnych Redakcja nie ponosi odpowiedzialności. cy plastycznej, a dla swoich pluszowych przyjaciół odebrały Materiałów niezamówionych Redakcja i Wydawca nie zwracają. Redakcja nie przeprowadza korekty tekstów pod kątem stylistyki. W związku w powyższym artykuły upominki i słodycze ufundowane przez sponsorów.  zachowują oryginalną pisownię autorów. I.Kasza

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

21


Wesoło-straszna zabawa w pietrowickiej bibliotece Do udziału w tej późnowieczornej potrafili. Były gry i zabawy sprawnoimprezie młodzi czytelnicy przygoto- ściowe, okropne potrawy: krwawe paluwywali się przez kilka tygodni. Na środowych i piątkowych zajęciach plastycznych trwały gorączkowe przygotowania dekoracji: powstawały papierowe dynie, duchy i nietoperze, które miały stanowić „upiorną” oprawę wieczoru. 26 października dzieci spotkały się na „Wesoło-strasznej zabawie” w Bibliotece. „Przerażająca” sceneria wyczarowana w Sali Centrum Społeczno-Kulturalnego pozwoliła dzieciom wczuć się lepiej w atmosferę wieczoru Wszyscy uczestnicy wieczoru przebra„Okropne” menu okazało sie bardzo smaczne li się tak niesamowicie, jak tylko

„Koszmarne” makijaże

chy wiedźmy, mózg mumii, ciasto z robalami, wampirze zęby i inne bardzo smaczne straszliwości. Na zakończenie odbyła się projekcja horroru o pewnym specyficznym i wcale niestrasznym hotelu w Transylwanii. Pomimo wielu starań ze strony prowadzących nie udało się nikogo z uczestników przestraszyć, ale z rozśmieszaniem poszło bardzo łatwo. M.P.

Miś u Przedszkolaków Każdego roku 25 listopada obcho- pularność misia z rysunku postanowił dzony jest Światowy Dzień Pluszowe- wykorzystać właściciel sklepu z zabawgo Misia! Choć trudno w to uwierzyć, kami na nowojorskim Brooklynie Morpierwszy miś maskotka powstał 111 lat ris Mitchom. Na cześć prezydenta plutemu i do dziś pozostaje jedną z najpo- szaka nazwał „Teddy’s Bear” (Teddy pularniejszych dziecięcych zabawek na – od zdrobnienia imienia Theodore, bear świecie. Może warto tutaj przytoczyć – ang. niedźwiedź). Narody anglojęzyczkilka słów z historii tego święta. Świa- ne do dziś pluszowego misa nazywają towy Dzień Pluszowego Misia to świę- po prostu „Teddy’s Bear”, a maskotka to stosunkowo nowe. Zostało ustano- stała się niekwestionowanym królem wione dopiero 25 listopada 2002 roku zabawek. dokładnie w setną rocznicę powstania Święto to staje się coraz bardziej tej popularnej maskotki. Z powstaniem uroczyście obchodzone i w naszym pluszowego misia wiąże się cała legen- przedszkolu w Pietrowicach Wielkich. da sięgająca 1902 roku. To właśnie wte- Dzięki wspaniałej współpracy z bibliody prezydent Stanów Zjednoczonych – teką w Pietrowicach Wielkich, było to Theodore Roosevelt podczas polowania niezapomniane przeżycie dla każdego nie zgodził się na odstrzelenie małego przedszkolaka. Panie z biblioteki przyniedźwiadka. Sprawę opisał dziennik gotowały tort dla każdej grupy wieko„Washington Post” i powstała karyka- wej, wspaniałe zagadki i zabawy oraz tura prezydenta, który broni misia. Po- historie czytane przez samego MISIA,

22

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

Miś w Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich

w którego zamieniła się Pani Małgosia. Bardzo dziękujemy w imieniu wszystkich przedszkolaków oraz własnym, że mogliśmy tak uroczyście obchodzić to tak miłe, przytulne święto. Edyta Kubita


Z Cyprzanowa po złoto do Lublina

Informacje z ZGK

W Lublinie, 5 i 6 października, odbył się Międzynarodowy Festiwal Gier i Zabaw Tradycyjnych oraz Mistrzostwa Polski Mijający rok przyniósł wiele wydarzeń w działalności Zaw Piłce Palantowej. Turniej wygrał LKS Cyprzanów z gminy kładu Gospodarki Komunalnej (ZGK). Liczba awarii nie Pietrowice Wielkie. wzrosła, realizowano wymianę przyłączy wodociągowych Na festiwalu reprezentowane były takie dyscypliny jak - tych zgłaszanych do wymiany, jak i tych gdzie wystąpiły piłka palantowa, wielgon, kula na uwięzi, grele, latające ob- awarie. ręcze, kiczka/klipa/sztekiel czy podcinanka. Podczas imprezy W 2014 prace związane z wymianą przyłączy będą konzorganizowano Mistrzostwa Polski w Piłce Palantowej. LKS tynuowane. Schlagball TEAM Cyprzanów zdobył pierwsze miejsce. NaPoza konserwacją i dostawą wody ZGK zajmuje się serstępne zajęły drużyny Czarnych i Białych z Lublina. Zawody wisem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków odbyły się na stadionie MKS Start Lublin. Więcej szczegółów (PBOŚ). Jest to dla nas nowe wyzwanie i odpowiedzialność. na stronie: www.schlagball-cyprzanow.freehost.pl Wszelkie nieprawidłowości związane z pracą oczyszczalni należy niezwłocznie zgłaszać w ZGK tel. 4198085, 603 541 Drużyna LKS Cyprzanów wystąpiła w składzie: 811, 609 008 446. 1. Kubik Szymon Nie wszyscy mieszkańcy płacą za wodę. W 2013 r rozpo2. Kubik Rafał częto demontaż wodomierzy i odcinanie dostawy wody do od3. Tebel Paweł biorców najdłużej niepłacących za pobraną wodę. Kolejnym 4. Sciborski Łukasz krokiem, jaki zrobiliśmy, to podjęcie współpracy z Krajowym 5. Smuda Piotr (K) Rejestrem Dłużników, gdzie będą umieszczane dane osób, 6. Sciborski Krystian które zalegają z zapłatą dłużej niż 60 dni. 7. Nikel Adrian Przypominamy również o zgłaszaniu w ZGK prac na ist8. Niewiera Bernard niejącej sieci wodociągowej z co najmniej miesięcznym wy9. Białas Szymon przedzeniem, a związanych z utwardzaniem placów, wjazdów 10. Kasza Tomasz itp. Czas ten pozwoli nam na wykonanie w miarę posiada11. Kasza Jacek nych możliwości ewentualnej wymiany starej sieci wodocią12. Rzytki Patrycja gowej i urządzeń. 13. Witezy Simon Korzystając z okazji życzymy wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. ZGK Pietrowice Wielkie

ZAPROSZENIE Po raz dziesiąty odbędzie się w kościele parafialnym w Pawłowie

Gminny Przegląd Kolęd W niedzielę 12 stycznia 2014 r. Zapraszamy mieszkańców gminy oraz gości na nieszpory kolędowe o godzinie 14.00 w Pawłowie. Wystąpią soliści oraz zespoły wokalno – instrumentalne reprezentujące placówki oświatowe naszej gminy.

Skład drużyny grającej w Lublinie

Zapraszają ksiądz proboszcz Zygmunt Hupka i dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego Regina Strzeduła

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

23


Pientkowie – rzemieślnicy, którzy serca oddali kamieniom – My nie jesteśmy firmą. Jesteśmy rodziną rzemieślników, która własnym nazwiskiem ręczy za swoją pracę – podkreśla Franciszek Pientka. Jego syn Roland jest już czwartym pokoleniem kamieniarzy, którzy od 1927 roku związani są z Żerdzinami. U Pientków wszystko jest wspólne: dom, zakład, pieniądze i praca. I choć czasy się zmieniają, w tej rodzinie od lat niezmiennymi wartościami są zgoda i wzajemny szacunek.

o wysokości 1,25 m i długości 3 metrów. Ich waga może  dochodzić do dziesięciu ton. Wrażenie robi piła tarczowa, która ma trzy metry średnicy. Pytam mistrza jak często się zużywa.  – Wymieniamy tylko zęby tarczy. Mają diamentowe końcówki lutowane srebrem. Co drugi ząb jest o połowę krótszy, by

Przed rodzinnym domem w Żerdzinach. Od lewej stoi Hildegarda, za nią Antoni, siedzi Joanna, a z prawej stoi Franciszek

prac wykonujemy nadal ręcznie. Obsługi urzadzeń można nauczyć każdeGranitowe bloki krojone jak kromki go, ale do wykuwania rzeźb czy liter chleba w granicie potrzebne jest i doświadczeNawet rano trudno jest znaleźć nie i artystyczne zacięcie – podkreśla wolne miejsce na podjeździe do firmy pan Franciszek i dodaje: Kiedyś były Pientków. Rejestracje wskazują na to, takie zasady, że kamieniarz, który sam że trafiają tu ludzie z całego regionu. nie potrafił wykuć liter w granicie nie Wita nas pan Roland i od razu przeka- Antoni Pientka z figurą św. Michała z kościoła w mógł prowadzić zakładu. Mistrz poPawłowie, którą odnawiał zuje w ręce ojca, bo sam musi się zakazuje nam płytę nagrobną, na której jąć kolejnymi klientami. Za w 1981 roku własnoręcznie wykuwał panem Franciszkiem ruszapodczas cięcia miał się napis. – Miał pan jakiś szablon, żeby się gdzie wydobywać pył –  nie pomylić? – pytam, a on zdziwiony my na wycieczkę po warsztatach, gdzie przyglądamy tłumaczy. Potężne bloki odpowiada: – Nie, ojciec nauczył mnie się jak wygląda codzienna trafiają do Żerdzin z In- tego, że mylić się nie można. Litery rypraca kamieniarzy. Nie włądii, Skandynawii i Afryki sowałem bezpośrednio na kamieniu, poczam nawet dyktafonu, bo Południowej. Osadzone tem obrysowywałem je rysikiem i kuhałas pracujących maszyn na specjalnych wózkach łem – objaśnia. I przez tyle lat nie zaliuniemożliwia nam rozmoprzesuwają się automa- czył pan żadnej pomyłki?  wę. Pracownicy zakładu tycznie po torach wycho– Jedną – przyznaje pan Franciszek przygotowują właśnie do dzących na zewnątrz bu- i w formie anegdoty opowiada nam jej przecięcia podstawę pod Rodzina Pientków podczas dynku. Podziwiam moż- historię. – Robiłem kiedyś nagrobek nagrobek. Piłę chłodzi wo- komunii najmłodszego syna. liwości olbrzymiej, i jak dla męża pewnej wdowy. Zgłosiła się Kolejno: Hildegarda, Norbert da, która spływa strugami i Gerard, z tyłu Franciszek i się okazuje polskiej, ma- do mnie po pięciu latach i mówi: Panie po posadzce (w taki upał to Antoni szyny a pan Pientka, jak to i my się chętnie schłodziFranciszek jest z tymi skrómy). Szef steruje maszyną ustawiając z uśmiechem dodaje: To tami? Wszyscy odpowiednią głębokość i szybkość cię- nic specjalnego, działa jak mają RIP (z łac. cia.  – Im twardszy kamień, tym wol- zwykła maszynka do kroRequiesca in paniej trzeba ciąć – tłumaczy. Mniejsze ka- jenia chleba.  ce, czyli niech spoczywa w powałki trafiają do obcinarki stojącej obok, ale prawdziwą gratkę mamy dopiero Kamieniarz myli się koju) a mój mąż wtedy, gdy trafiamy do pomieszczenia, tylko raz ma RIR. Co to za skrót? Odpow którym stoi maszyna do cięcia bloków Maszyny jednak nie zaHildegarda i Antoni Pientkowie - 1978 rok granitowych. Można na niej ciąć bloki stąpią człowieka. – Wiele wiedziałem więc

24

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3


grzecznie, że zazwyzem z ojcem przez czaj na nagrobkach wiele lat prowadził mężczyzn daję skrót firmę betoniarską.  RIP (robił i pił), ale – W latach 50-tych jej męża znałem donie było dostępu do kamienia więc brze – on robił i... robił, stąd ma RIR – wy- Franciszek i Roland Pientka to trzecie większość prac wyi czwarte pokolenie kamieniarzy w tej tłumaczyłem a wdowa konywali z lastryrodzinie uznała, że takie wyjako, czyli mieszaniśnienie ją satysfakcjonuje. ny wody, cementu i grysu kamienneDziś młotek i dłuto zastępuje kom- go. Robili posadzki, schody i parapety puter. Ploter wycina szablon, który na- – tłumaczy pan Franciszek, który u swestępnie maszyna piaskuje. Z tej metody go ojca praktykował od 16. roku życia. od niedawna korzystają w zakładzie zo- Oprócz zawodu, nauczył się od niego stawiając na pomnikach swoje logo. – Ja przede wszystkim szacunku do pracy poznam każdy kamień, który wyszedł spod naszej ręki, ale czasy się zmieniły i musimy zadbać o to, by inni też wiedzieli, które nagrobki są od Pientków – tłumaczy właściciel.   Na placu za zakładem oglądamy kamienie z całego świata. Różnią się uziarnieniem i  kolorystyką, właściwie każdy z nich jest niepowtarzalny. Na placu za zakładem znajdują się kamienie z całego świata – Nie wszystkie granity nadają się na zewnątrz. Te z Indii są miękkie, więc i dyscypliny.  –  Ojwykorzystujemy je ciec był bardziej wydo środka na paramagającym szefem pety i schody – tłuniż teraz ja. Zaczymaczy pan Francinaliśmy o 6.00 rano szek. – Szwedzki i nie było żadnych granit jest czarny, spóźnień. Swoim ten zielony i czerpracownikom powony przewieziony Tomasz Cykulski poleruje kamień wtarzał zawsze, że jest z Ukrainy, żółte jak jadą na cmenkaszmiry z Indii, a biały to nasz polski tarz stawiać nagrobek to mają to zroze Strzegomia – dodaje. Kiedy pytam bić tak cicho i czysto, żeby nikt ich nie pana Pientkę o tani kamień sprowa- zauważył. Wszyscy wiedzieliśmy, że po dzany z Chin, bezradnie rozkłada ręce.  skończonej pracy narzędzia muszą być – Zalewają nim cały rynek kamieniar- wyczyszczone i trafić na swoje miejsce ski. Jest miękki i nasiąkliwy, ale zawsze – opowiada mistrz, który do kamieniarznajdą się klienci, bo to tani produkt. stwa przekonał się dopiero po dwóch latach praktykowania u ojca. PrzepracoCztery pokolenia wał z nim, jak rzemieślników sam mówi, do Nasz bohater odziejego ostatniedziczył imię po dziadgo dnia, bo pan ku Franciszku, który Antoni, mimo w Żerdzinach od 1927 upływu lat, do roku zajmował się proostatniej chwidukcją dachówek i kręli był aktywny gów do studni. Jego najzawodowo.  – Jeszcze w  somłodszy syn Antoni ra-

botę wykuwał litery na pomniku i pomagał nam w rozładowaniu 10 ton cementu. Zmarł na zawał serca następnego dnia rano – wspomina mistrz.  Był rok 1988, kiedy pan Franciszek został w zakładzie sam. – To były ciężkie czasy. Żeby kupić 5 m kw. płytek marmurowych musiałem być członkiem Izby Rzemieślniczej w Raciborzu, od której dostawałem zlecenie i z tym zleceniem jechałem do Kambudu do Krakowa po zgodę na tę transakcję. Oni przybijali jedną pieczątkę i z tym papierem jechałem do kamieniołomu w Sławniowicach, gdzie po dwóch tygodniach mogłem odebrać marmur – relacjonuje pan Pientka, który podobnie jak ojciec jest członkiem Cechu Rzemiosł Różnych.  Dziś tym zawodem żyje jego syn Roland. – Ma wolną rękę. Zajmuje się przyjmowaniem klientów, zamawianiem materiałów, finansami i co najważniejsze, świetnie się dogadujemy – mówi z uśmiechem pan Franciszek, który ma w końcu trochę czasu na kibicowanie piłkarzom swojej ulubionej Unii Racibórz. W rodzinnej firmie pracują też kobiety, które od pokoleń zajmują się tu księgowością. Najpierw prowadziła ją mama pana Franciszka – Hildegarda, potem jego żona Krystyna, a dziś córka Klaudia i synowa Anna. U Pientków wspólna jest praca, wspólny dom i wspólna przyszłość.  – Do syna mam pełne zaufanie. Wiem, że poprowadzi tę firmę lepiej niż ja – mówi wzruszony pan Franciszek i dodaje:  – Wie pani, jak już przyjdzie na mnie czas i zawołają mnie na górze to mam nadzieję, że i tam będą potrzebować kamieniarzy. Katarzyna Gruchot zdjęcia Jerzy Oślizły

Franciszek Pientka reguluje głębokość i szybkość cięcia w zależności od rodzaju kamienia

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

25


Wykaz wzajemnych połączeń miejscowości Gminy Pietrowice Wielkie z Pietrowicami Wielkimi Samborowice, Lekartów, Cyprzanów do Pietrowic Wielkich Symbol kursu

Samborowice Sklep (godz. odjazdu)

6 S

7.17

Powrót z Pietrowic Wielkich do Cyprzanowa, Lekartowa i Samborowic Symbol kursu

Pietrowice Centrum (godz. odjazdu)

Lekartów Sklep (godz. odjazdu)

Cyprzanów Sklep (godz. odjazdu)

Pietrowice Centrum (godz. przyjazdu)

Cyprzanów Sklep (godz. przyjazdu)

6.30

6.34

6.38

E

5.01

5.05

5.09

7.20

7.23

7.48

D

6.01

6.05

6.09 7.14

Lekartów Sklep (godz. przyjazdu)

E

9.15

9.19

9.23

D, H

7.06

7.10

D

11.05

11.09

11.13

D, f

7.15

7.19

7.23

E

12.10

12.14

12.18

S

8.02

8.06

8.09

E

14.40

14.44

14.48

D

9.51

9.55

9.59

S

15.23

15.26

15.35

D

11.46

11.50

11.54

D, n

15.55

15.59

16.03

E

13.01

13.05

13.09

D, m

18.40

18.44

18.48

S

13.39

14.02

14.05

b, n

20.35

20.39

20.43

D

14.01

14.05

14.09

D, m

22.45

22.49

22.53

D,H

15.21

15.25

15.29

S

15.21

15.29

15.33

+, b

15.21

15.25

15.29

Powrót z Pietrowic Wielkich do Makowa

Maków do Pietrowic Wielkich

Symbol kursu

Pietrowice Centrum (godz. odjazdu)

Maków Sklep (godz. przyjazdu)

S

13.05

13.19

Symbol kursu

Pietrowice Szkoła (godz. odjazdu)

Maków Sklep (godz. przyjazdu)

S

13.07

13.19

S

13.45

13.56

S

14.45

14.56

S

15.40

15.51

S

7.22

7.47

Gródczanki do Pietrowic Wielkich

S

7.40

7.51

Symbol kursu

Gródczanki (godz. odjazdu)

Pietrowice Centrum (godz. przyjazdu)

Symbol kursu

Pietrowice Centrum (godz. odjazdu)

Gródczanki (godz. przyjazdu)

D,f

7.10

7.15

S

13.39

13.49

S

15.35

15.45

Symbol kursu

Pietrowice Centrum (godz. odjazdu)

Pawłów Powstańców Śl. (godz. przyjazdu)

Symbol kursu

Pawłów Powstańców Śl. (godz. odjazdu)

Pietrowice Centrum (godz. przyjazdu)

S

13.05

13.12

S

7.03

7.51

Symbol kursu

Pietrowice Szkoła (godz. odjazdu)

Pawłów Powstańców Śl. (godz. przyjazdu)

S

7.29

7.47

7.55

8.00

S

13.07

13.12

13.45

13.49

S

14.45

14.49

S

15.40

15.44

Amandów, Krowiarki do Pietrowic Wielkich

S

15.57

16.05

16.08

D, m

16.41

16.45

16.49

b, n

21.11

21.15

S

7.37

7.48

S

15.50

15.57

Żerdziny do Pietrowic Wielkich

Amandów (godz. odjazdu)

Krowiarki (godz. odjazdu)

Pietrowice Centrum (godz. przyjazdu)

S

7.23

7.28

7.51

Pietrowice Centrum (godz. przyjazdu)

Symbol kursu

Pietrowice Centrum (godz. odjazdu)

Żerdziny Ocicka (godz. przyjazdu)

D

6.12

6.18

D, e

7.01

7.07

D

7.37

7.43

S

7.55

8.00

D

8.47

8.53

D

8.21

8.27

D, e

12.33

12.39

D

11.11

11.17

D

13.28

13.34

6

11.12

11.18

S

13.32

13.39

D, m

18.02

18.08

D, n

19.17

19.23

D

14.53

14.59

D, n

17.35

17.40

Pietrowice Szkoła (godz. odjazdu)

Krowiarki (godz. przyjazdu)

Amandów (godz. przyjazdu)

S

13.45

14.09

14.13

S

14.45

15.06

15.10

S

15.40

16.01

16.05

gr u dzie ń 2 0 1 3

Powrót z Pietrowic Wielkich do Żerdzin

Żerdziny Ocicka (godz. odjazdu)

Symbol kursu

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

21.19 Powrót z Pietrowic Wielkich do Gródczanek

Symbol kursu

Powrót z Pietrowic Wielkich do Krowiarek, Amandowa

Symbol kursu

26

15.35

Pietrowice Centrum (godz. przyjazdu)

Pawłów do Pietrowic Wielkich

S

14.08

Maków Sklep (godz. odjazdu)

Symbol kursu

Powrót z Pietrowic Wielkich do Pawłowa

S

Samborowice Sklep (godz. przyjazdu)

E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt S - kursuje w dni nauki szkolnej n - nie kursuje 24.12. , 31.12. i w Wielką Sobotę m - nie kursuje 24 i 31 grudnia b - nie kursuje 01.01, pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy i 25 grudnia 6 - kursuje w soboty oprócz świąt H - kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych f - nie kursuje w okresie ferii i wakacji szkolnych + - kursuje w niedziele i święta


ZAPRASZAMY wszystkich biegaczy oraz kibiców na

II CROSS PO ZIEMI PIETROWICKIEJ który odbędzie się 18.01.2014 r. od godz. 11.00 Regulamin Crossu – obok. wszelkich dodatkowych informacji udziela

Robert Antczak tel. 501 258 350

REGULAMIN BIEGU II CROSS PO ZIEMI PIETROWICKIEJ

I. CEL: • Popularyzacja biegów masowych jako forma aktywnego stylu życia, • Promocja zdrowego stylu życia, II. ORGANIZATOR: • Gmina Pietrowice Wielkie • Robert Antczak III. TERMIN ORAZ MIEJSCE: • 18. 01. 2014r. (sobota) START godz 11:00 przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich • Biuro zawodów – Szkoła Pietrowice Wielkie ul. M. Konopnickiej 28 IV. TRASA BIEGU: • ścieżki asfaltowo- szutrowe, teren pagórkowaty, • dystans kobiety 5,5km mężczyźni 8km V. PROGRAM IMPREZY: • Biuro zawodów czynne od godz. 09:00 do godz. 10:30 (ZAPISY) • Godz. 11:00 START • 30 minut po przybyciu ostatniego zawodnika odbędzie się dekoracja zwycięzców i losowanie nagród VI. KLASYFIKACJA: • Open (I-III) • Kategorie wiekowe: (I-III) • Kobiety do 35 lat oraz powyżej 35 lat • Mężczyźni 16- 19/ 20-35/ 36-49/ 50-59/ 60 lat i powyżej VII. NAGRODY: • Puchary oraz nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech osób w kategorii open (osoby nagrodzone w kat. open nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych). • Medale oraz nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w kategoriach wiekowych. • Wszyscy uczestnicy otrzymają posiłek oraz biorą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. • Nagroda dla najstarszego i najmłodszego zawodnika biegu. • Nagroda dla najlepszej i najlepszego mieszkańca z terenu Gminy Pietrowice Wielkie. VIII. UCZESTNICTWO: • W biegu od osób nieletnich wymagana będzie zgoda pisemna od rodziców lub opiekuna prawnego- Osoby pełnoletnie podpisują oświadczenie startowe - Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne - Wszyscy uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność , a organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy, - Opłata startowa biegu wynosi 10 zł. - Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu - Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów lub e-mailem robertantczak81@gmail.com(R.A-tel. 501-258-350).

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

27


System Pozyskiwania Kobieto żyj zdrowo!

Ofert Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, mając na uwadze potrzebę współpracy z pracodawcami z terenu działania tegoż urzędu w zakresie pozyskiwania ofert pracy uruchomił System Pozyskiwania Ofert Pracy SPOP. Nowa usługa jest bezpłatna i ma na celu skrócenie czasu składania ofert oraz oczekiwania na skierowanie do pracy odpowiedniego kandydata. Co miesiąc do właścicieli firm drogą elektroniczną są przesyłane informacje przypominające o możliwości składania ofert pracy. Raz zalogowani pracodawcy na stałe mogą wpisać się do bazy i nie muszą przy zgłaszaniu kolejnej oferty pracy wypełniać wszystkich danych, wpisują jedynie nazwę firmy, NIP oraz dane, które uległy zmianie i wymagają aktualizacji. Nasza Gmina przyłączyła się do popularyzacji Systemu poprzez zamieszczenie na stronie www.pietrowicewielkie. pl banera przekierowującego automatycznie do formularza zgłoszeniowego krajowej oferty pracy na stronie PUP Racibórz. Zapraszamy pracodawców do składania ofert pracy online w SPOP, dostępnym poprzez stronę naszej gminy.

LKS Pawłów zaprasza 21 grudnia 2013 roku (tj. w sobotę) o godz. 9.00

na Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego O PUCHAR WÓJTA GMINY PIETROWICE WIELKIE w sali Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawłowie. kategorie dziewczęta, młodzicy, juniorzy, seniorzy, oldboje oraz open

28

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

26 października 2013 roku Gmina Pietrowice Wielkie rozpoczęła realizację kolejnego projektu o charakterze rekreacyjnym pt. „Kobieto żyj zdrowo!”. Środki pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 – 2013. Projekt adresowany jest do kobiet z terenu gmin: Pietrowice Wielkie i Sudice. W obu gminach wciąż dostrzec można szerokie zainteresowanie zajęciami rekreacyjnymi, wpływającymi zbawiennie na poprawę kondycji i zdrowia. W ramach realizacji projektu zaproponowano uczestniczkom udział w zajęciach aquaaerobic – są to ćwiczenia w wodzie w postaci prostych choreografii, przypominające aerobic oraz dwa maratony zumby. Aquaaerobic -angażowane są tu wszystkie grupy mięśniowe, ćwiczenia natomiast są bardzo bezpieczne i efektywne. Druga z aktywności – popularna obecnie Zumba przeprowadzona zostanie w postaci dwóch dwudniowych maratonów – zumbomanie. Forma ta zainspirowana została latynoskimi rytmami, jest fuzją tańca i aerobiku. Jest to bardzo innowacyjny system fitness, który poprzez świetną zabawę kształtuje sylwetkę, pozwala dbać o kondycję, a przede wszystkim napawa optymizmem i wprawia nas w świetne samopoczucie, które zostaje na długo, długo poza zajęciami. Proste kroki taneczne, świetne kombinacje ruchów i motywująca muzyka stwarzają atmosferę świetnej imprezy i totalnie porywają do zabawy. Uczestnicy projektu wyłonieni zostali w ramach otwartego losowania, które odbyło się przed rozpoczęciem pierwszych zajęć projektowych. M.Siara

Wierszowe poranki

z Panem Tuwimem Poranek z poezją Tuwima dla

W ramach obchodów Ro- przedszkolaków ku Tuwimowskiego w Bibliotece pietrowickiej odbyły się „Poranki z poezją”. W zajęciach brały udział dzieci z grup 5 i 6-latków naszego przedszkola. Dzieci poznały postać znanego poety. Słuchały jego wierszy i wzięły udział w konkursach, w których musiały wykazać się wiedzą o poezji. W ramach poranka odbyły się również zajęcia plastyczne, dotyczące tematyki zajęć. Poranki z poezją Juliana Tuwima były pierwszymi z cyklu uwrażliwiania dzieci na poezję i będą kontynuowane w przyszłości. M.P.


Goście z Gminy Liederbach zagościli po raz pierwszy na kiermaszu świątecznym

Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich. Pomimo, że w Gminie Liederbach tradycja kiermaszów świątecznych jest już bardzo długa i odbywa się on każdego roku w drugą niedzielę adwentu, goście z Liederbach byli zaskoczeni tak szerokim udziałem mieszkańców w tej imprezie, jak i ogromnym zaangażowaniem dzieci i młodzieży w przepiękny program artystyczny, który pozwala kultywować tradycje świąteczne przekazując je najmłodszym pokoleniom. Niemieccy przyjaciele z partnerskiej Gminy Liederbach podczas kiermaszu oferowali również swoje świąteczne specjały na przygotowanym stoisku chcąc podzielić się ich smakiem z mieszkańcami naszej Gminy. Adam Wajda Sekretarz Gminy

Przywitanie gości w Sali Narad Urzędu Gminy

Kolejny już raz z wielką radością gościliśmy przedstawicieli z partnerskiej Gminy Liederbach. Po raz pierwszy goście mieli okazję zobaczenia, jak i uczestniczenia w kiermaszu świątecznym, który odbywał się 1 grudnia w hali Centrum

Radni docenili

pracę doktora Kolegi Miłym akcentem otwierającym sesję Rady Gminy w Pietrowicach, były podziękowania, które otrzymał od włodarzy gminy przechodzący na emeryturę lek.med. Marian Kolega. Zasługi doktora podkreślił przewodniczący rady Henryk Marcinek, przypominając o jego zaangażowaniu w leczenie mieszkańców gminy Pietrowice Wielkie. W obecności radnych i sołtysów, wójt Andrzej Wawrzynek przekazał słowa podziękowania wyrażające wdzięczność za lata pracy, niesioną pomoc medyczną, a także za inicjatywy podejmowane dla dobra pacjentów oraz na rzecz profilaktyki zdrowotnej

Stoisko Gminy Liederbach a.Taunus

lokalnego środowiska. Gospodarze gminy doktorowi Marianowi Koledze, który wraz z żoną przyjął zaproszenie na sesję, wręczyli również kwiaty. (ewa)

Za pomoc medyczną niesioną mieszkańcom gminy, lek.med.Marianowi Koledze podziękowali przedstawiciele władz gminy, m.in.wójt Andrzej Wawrzynek i sekretarz gminy Adam Wajda

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

29


Złote Gody

30

Danuta i Rudolf Niewiera

Anna i Lotar Czorniczek

Hildegarda i Paweł Wacławczyk

Jadwiga i Jan Kupczyk

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3


Joanna i Wiktor Paskuda

Regina i Franciszek Marciński

Renata i Franciszek Mrazek

Rita i Reinhold Libera

Waltrauda i Joachim Rohowski

Zofia i Tadeusz Benesz

Zofia i Wilhelm Konieczny

Elżbieta i Aleksander Plura

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

31


Harmonogram wywozu Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Racibórz: odpady komunalne zmieszane Pietrowice Wlk. „1” – ulice: 1 Maja, 1 Armii, Górska, Janowska, Konopnickiej, Kwiatowa, Młyńska, Nowa, Parkowa, Raciborska, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Świerczewskiego, Zawodzie, Żeromskiego, Żymierskiego I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7, 20

3,17 7

3, 17, 31

14, 28*

12, 26*

9, 23*

7, 21*

4, 18*

1, 15*, 29

13, 27*

7, 24

8, 22

Pietrowice Wlk. „2” – Gródczanki ulice: Bończyka, Daszyńskiego, Fabryczna, Miarki, Ligonia, Mickiewicza, Spółdzielcza, Szkolna, Średnia, Świętokrzyska, Wyzwolenia I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8,21

4,18

4,18

1,15*,28

13,27*

10,24*

8,22*

5,19*

2,16*,30

14,28*

10,25

9,23

Maków - Kornice I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10,23

6,20

6,20

3,17*

2,15*,29

12,26*

10,24*

7,21*

4,18*

2,16*,30

13,27

11,27

Pawłów-Żerdziny I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

9,22

5,19

5,19

2,16*,30

4,28*

11,25*

9,23*

6,20*

3,17*

1,15*29

12,26

10,24

Krowiarki – Amandów

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych

I

II

III

IV

V

VI

13,24

7,21

7,21

4,18*

5,16*,30

13,27*

VII

VIII

IX

X

XI

XII

11,25*

8,22*

5,19*

3,17*,31

14,28

12,27

Cyprzanów-Lekartów-Samborowice

Miesiąc/ sołectwo

Cyprzanów Lekartów Samborowice

Pietrowice Gródczanki

Amandów Krowiarki Maków

Żerdziny Pawłów Kornice

Styczeń Luty

7

8

9

10

3

4

5

6

Marzec

3

4

5

6

Kwiecień

1

2

3

4

Maj

5

6

7

8

I

II

III

IV

V

VI

14,27

10,24

10,24

7,22*

6,19*

2,16*,30

Czerwiec

2

3

4

5

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Lipiec

1

2

3

4

14,28*

11,25*

8,22*

6,20*

3,17

1,15,29

Odpady bio-trawa w workach brązowych w miesiącach od kwietnia do października zawsze przy drugim wywozie odpadów komunalnych zmieszanych w miesiącu (oznaczenie*). Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10, sekretariat@pk-raciborz.pl, telefon 32-415 34 24 wew. 133.

32

głos gminy p i e t r ow i c e w i e l k i e /

gr u dzie ń 2 0 1 3

Sierpień

4

5

6

7

Wrzesień

1

2

3

4

Październik

29 wrzesień

30 wrzesień

1

2

Listopad

3

4

5

6

Grudzień

1

2

3

4

Puste worki będą dostarczane w trakcie zbiórki odpadów segregowanych według ilości wystawionych worków z wysegregowanymi odpadami (1 worek pusty za 1 worek pełny wg kolorów)

Glos gminy grudzien 2013 1388661788  
Glos gminy grudzien 2013 1388661788  
Advertisement