Programmabrochure najaar 2024

Page 1

OUDE ABDIJ DRONGEN Aanbod Bezinningscentrum najaar 2024

Individueel verblijven

IndeOudeAbdijDrongenisiedereenwelkomomevenopademte komenengewoonevente‘zijn’.Ruimteentijdnemenomtotrusten bezinningtekomen.Misschienverlangjeominallestiltetewerken ofevenafstandtenemenvanjedagelijksebezigheden.Ofoverweeg je om de Geestelijke Oefeningen te doen op een moment dat voor jou het best uitkomt. Ons gastenverblijf vormt hiertoe de ideale locatie.

Jekiestzelfhoejedageneruitzien: studeren,schrijven,lezen,mediteren... wandelenindebuurt eengesprekmeteenbegeleidervandeOudeAbdij metdeGeestelijkeOefeningenindevoetsporenvanIgnatiusvan Loyolatreden

Ademruimte

MaandelijkskanjebijonsterechtvoorAdemruimte.Indezeperiode verblijf je individueel in het gastenverblijf en geniet je van het facultatieve aanbod aan ontmoetingsmogelijkheden bij de koffie, gebedsmomentenenverdiepende bezinningsvormen.

Je verblijft in een comfortabele kamer met eigen sanitair, een ontspanningsruimte, een gigantische tuin en toegang tot twee kapellen.Erwordtvoorjougekooktenweetensameninstilte.

11 - 15 september 9 - 13 oktober

27 nov - 1 dec

27 - 30 december

24 - 28 januari

Voedsel voor Onderweg

Elke eerste zondag van de maand ben je welkom om inspiratie op te doen, anderen te ontmoeten en samen te vieren. Na een welkomstkoffie om 9.45 u. luister je naar een lezing of getuigenis. Er is opvang voor de allerkleinsten en Godly Play voor kinderen van de lagere school. Daarna volgt de eucharistieviering om 11.30 u. De voormiddag wordt afgesloten met een aperitiefje en vrijblijvend een middagmaal. Met dit samenzijn hopen we dat je voedsel, inspiratie en bemoediging mag vinden voor je leven als christen.

Godly Play

Godly Play is een interactieve manier om met kinderen de Bijbel te verkennen aan de hand van verhalen, verwondering en spel. Het respecteert de spiritualiteit van elk kind en moedigt hen aan om hun nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht te gebruiken om zo de vreugde van God te ervaren.

1 september 6 oktober 3 november 1 december 5 januari

Geestelijke Oefeningen

“Jezus beter leren kennen, hem meer leren liefhebben en hem eerlijker leren navolgen” (Ignatius van Loyola)

De GO is een ervaringsgerichte methode die zijn oorsprong vindt in Ignatius’ eigen levenservaring. Het bidden met de Bijbel staat hierbij centraal: ‘Wat zeggen deze teksten mij over God, over Jezus, over mezelf en anderen? Wat brengen ze bij mij teweeg in mijn gedachten en gevoelens, in mijn leven?’ GO doe je best niet op je eentje; zij veronderstellen begeleiding. Je begeleid(st)er luistert, bemoedigt en geeft nieuwe stof mee voor je gebed. Hij of zij heeft oog voor het gesprek tussen God en jou en helpt je verder via verdiepende vragen of aanwijzingen. in samenwerking met:

Verschillende formules

Retraite bij je thuis, in het dagelijks leven

Het gehele traject van de GO in het dagelijks leven duurt zo’n negen maanden. Dagelijks neem je ruim de tijd voor gebed met Bijbelteksten die je krijgt aangereikt. Wekelijks deel je je ervaringen met je geestelijk begeleider die we voor je zoeken. Er zijn begeleiders beschikbaar in Nederland en Vlaanderen. Ook kortere trajecten zijn, in samenspraak met je begeleider, mogelijk. Eind september start er ook een traject om deze negen maanden in groep te beleven.

Tijdens een meerdaags verblijf in een bezinningscentrum

Doorheen het jaar kan je in de Oude Abdij GO doen. Verblijven in de stilte, dagelijkse persoonlijke begeleiding en bidden met Bijbelteksten zijn de voornaamste ingrediënten van deze retraites. Tijdens de zomer is de Oude Abdij een maand voorbehouden voor de GO. Er zijn drie periodes van telkens vijf of acht dagen. Een volledige dertigdaagse is ook mogelijk. Infomomenten:

17 sep in de Oude Abdij 24 sep online

Open Monumentendag

Op zondag 8 september 2024 zetten meer dan 500 monumenten hun deuren en poorten wagenwijd open. Ook de Oude Abdij Drongen, met haar imponerende gebouwen en rijke geschiedenis, doet mee. Tijdens Open Monumentendag 2024 kan je het gebouw en de site komen ontdekken en ervaren. Boeiende gidsen vertellen je over de rijke geschiedenis en de anekdotes van deze plek.

8 september

Paus Franciscus - Hoe zijn naam een programma is Lezing

Paus Franciscus komt eind september op bezoek naar België. Aanleiding is de 600ste verjaardag van de KU Leuven. Vaticaankenner Emmanuel Van Lierde mocht de paus al herhaaldelijk ontmoeten.

Tijdens deze lezing zal hij meer vertellen over deze ontmoetingen, over het werk, beleid en de prioriteiten van onze huidige paus.

24 september

Meditatief schilderen en Bibliodrama

Inspiratiedag

19 oktober

In de herfst vangen bomen vanzelf onze aandacht in hun kleurenkleed. Wat kunnen wij van hen leren? Wat delen we met hen als mens? Wat is anders? Met Bibliodrama en creatieve verwerking worden bomen een gids tijdens de zoektocht in verwondering. Laat je raken door verhalen en bomen. Wat je ontdekt, geef je vorm in kleur en beweging, in beeld en poëzie via de methodiek van Bibliodrama en meditatief schilderen.

Voor deze activiteit is geen ervaring vereist. Een gezonde nieuwsgierigheid en veel goesting is genoeg. Deze dag wordt georganiseerd i.s.m. Het Leerke.

Samen Proust Lezen

Samenleesavonden

We lezen samen Op zoek naar de verloren tijd onder begeleiding van Frederik Dossche. Ideale kans voor wie altijd al nieuwsgierig was naar dit meesterwerk maar er nooit durfde aan te beginnen. De bibliotheek van de Oude Abdij vormt hiervoor het ideale kader. Voor deze activiteit is een basiskennis Frans nodig.

Dinsdagavonden (19 u.)

Je kan ten alle tijde aansluiten; we praten elkaar bij.

Laat je bekijken.

De kunst van het kijken

Kunstretraite

Ignatiaanse groepsretraite met inleidingen onder begeleiding van jezuïet Bert Daelemans. Tijdens de inleidingen toont hij foto’s die je inspireren rond vragen over het menszijn en diverse dynamieken die daarin aanwezig zijn. Zo kom je het mysterie van het leven op het spoor. De stilte, maar ook het samen op tocht zijn, zal hierin helpen. Voor wie dat wil is er ’s avonds, na de dagsluiting, mogelijkheid tot een rustig gesprek en ontmoeting. Je doet deze retraite alleen en in stilte, maar je ervaart de steun van de andere deelnemers omdat je samen op tocht bent.

27 oktober

25 tot 27 okt

Dag van de stilte

Inspiratiedag

Stilte is een luxeproduct dat je in de Oude Abdij kan vinden. Deze dag wordt georganiseerd in het kader van de Dag van de stilte, een jaarlijkse sensibiliseringscampagne die de waarden van vertragen, verstillen en kwaliteitsvolle aandacht aan de orde stelt, georganiseerd door vzw Waerbeke. Via geleide meditaties, Bijbelmeditatie met inleiding, een stiltewandeling in de buurt of zintuigenwandeling in de tuin van de Oude Abdij proef je van onze traditie en spiritualiteit. Je kiest zelf wat je aanspreekt. Je hoeft niet gelovig te zijn om je te laten onderdompelen in deze ervaring.

Foto: Fan Ho‘Afternoon chat’

Met beelden op verhaal komen

Filmretraite

In deze retraite combineren we mediteren met een Bijbeltekst en het bekijken van een film om in stilte op verhaal te komen bij God. Door het inleven in de film en de Bijbeltekst ontstaat een plaats van ontmoeting en kan er zich iets in jezelf en in je leven openen. Iedere avond bekijken we een film. De volgende dag heb je tijd voor persoonlijke bezinning en gebed. Je krijgt ook enkele tips over hoe te bidden. Er is gelegenheid voor een gesprek met een van de begeleiders. De hele retraite verloopt in stilte.

30 okt tot 3 nov en

24 tot 28 januari

Gebedsviering met liederen uit

Taizé

Gebedsavond

Tijdens een Taizé-avond zingen we samen liederen met korte verdiepende teksten. De boodschap ervan vindt op deze manier een weg naar het hart. We lezen ook een Bijbelverhaal en maken tijd en ruimte voor de stilte. Nadien is er de mogelijkheid tot ontmoeting bij een drankje.

De muzikale begeleiding is in handen van gebedsgroep Tobit uit Sleidinge. Het gebed start om 20.00 u. Inzingen vanaf 19.30 u. Kijk op onze website voor de komende data.

Digitale Adventsretraite

“Eenvoudig, helder, herhalend maar nooit saai. Integendeel, het ging naar de diepte. De gebedsmails raakten mij dag na dag. Een borrelende bron van intense inspiratie.”

1 tot 24 december

Op initiatief van het Platform ignatiaanse spiritualiteit worden tijdens de advent en de veertigdagentijd via www.ignatiaansbidden.org kosteloos digitale retraites aangeboden. Dagelijks ontvang je een email met stof voor je gebed.

Bij elke digitale retraite zijn er online uitwisselingsgroepen via Oude Abdij Drongen. Zo kan je je beleving delen en verbinden met andere deelnemers. Ook individuele begeleiding is mogelijk.

Terugblik

Ignatiaanse groepsretraite

27 tot 30 december

Tijdens de eindejaarsperiode kan je tijd maken om terug te blikken op het afgelopen jaar of op een voorbije periode. Vanuit de stilte kijk en luister je aandachtig naar wat wezenlijk is in jouw leven.

Je krijgt de ruimte om zowel individueel als in groep stil te staan via opdrachten, reflectievragen, inspirerende Bijbelteksten of filmfragmenten. Elke dag is er uitwisseling met anderen, ruimte voor creatieve verwerking en de mogelijkheid tot geestelijke begeleiding. Deze retraite verloopt in stilte.

Blokdagen

Studeren in de stilte van een abdij en ontspannen in de uitgestrekte tuinen? Als een monnik alleen met je boeken in afzondering maar toch in het gezelschap van andere blokkers?

Tijdens de blok- en examenperiode van december en januari voorzien we een stille ruimte om te studeren en een plek met doorlopend koffie en thee. Toegang tot de uitgestrekte tuinen om even te bezinnen of op adem te komen, krijg je er zomaar bij.

16 dec tot 31 jan

Samen Stromen

Inspiratieweekend

31 jan tot 2 feb

Dit is een weekend voor jezelf: er is tijd voor ontspanning, verdieping door inleidingen, stille tijd en ontmoeting met andere deelnemers in een gemoedelijke sfeer. Naar eigen behoefte trek je je meer of minder terug in de stilte van je kamer, de tuin of een van de kapellen. Zo vind je (opnieuw) connectie met jezelf, met andere deelnemers en met God. Het leven gaat weer stromen, je vindt inspiratie en bemoediging voor je leven als christen, voor je werk en je engagementen. Tijdens een weekend Samen Stromen is er een centrale spreker die de inleidingen geeft vanuit een gelovig thema. Na elke inleiding is er stille tijd en uitwisseling.

We verwelkomen dit weekend alle geïnteresseerden, in het bijzonder GCL-leden (www.gclvlaanderen.be) en mensen uit het ignatiaanse netwerk.

Abdijbibliotheek raadplegen

Oude Abdij Drongen stelt de deuren van haar bibliotheek open voor nieuwsgierigen, leergierigen en onderzoekers die antwoorden zoeken in de uitgebreide collectie godsdienstige en spirituele literatuur.

De bibliotheek is in elke woensdag open van 14 tot 16 uur. Kan je op woensdag niet langskomen, dan kan je via e-mail laten weten welke boeken je wilt uitlenen. Zijn ze beschikbaar dan ontvang je van ons een bericht en worden ze op het onthaal gelegd, klaar om ze (elke dag van de week) op te halen.

Info en aanvragen via: bibliotheek@oudeabdij.be.

Elke woensdag van 14 - 16 uur

Vrijwilliger bij de Oude Abdij Drongen

Wij zoeken vrijwilligers om onze werking op verschillende manieren te ondersteunen.

Vanuit een gesprek kijken we naar wat je wilt en kan en hoe dit kan aansluiten bij onze noden en verwachtingen, dit zowel wat betreft de taken als de tijdstippen waarop je komt. Mogelijke domeinen: onthaal, administratief werk, kleine poetstaken, hulp bij evenementen, kinderopvang, rondleidingen geven ...

Oude Abdij Drongen is een bezinnings- en conferentiecentrum aan de rand van Gent. De abdij werd gesticht door de norbertijnen in de 12de eeuw. Vandaag behartigen jezuïeten en medewerkers de werking van het centrum. Enerzijds stelt de Oude Abdij haar ruimtes ter beschikking van het bedrijfs- en verenigingsleven en anderzijds biedt het bezinningscentrum gevarieerde activiteiten.

De abdij is een plek voor iedereen die inspiratie, stilte of bezinning zoekt of anderen wil ontmoeten. In dit unieke kader kan je tot rust komen en nieuwe energie opdoen voor het dagelijks leven.

In deze folder vind je een glimp van de activiteiten van het bezinningscentrum.

Meerweten?

Neemeenkijkjeoponzewebsiteofvolg onsopFacebook,LinkedInenInstagram activiteiten@oudeabdij.beI092265226

Bereikbaarheid

De Oude Abdij ligt op 5 km van het historisch centrum van Gent en is zeer goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer (trein/bus).

Drongenplein 27

B - 9031 Drongen

Ruimte om te ZIJN

www.oudeabdij.be

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.