City of Bardejov

Page 1Mesto Bardejov

City of Bardejov


Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých mestom Bardejov a z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

This project had been supported by the City of Bardejov and Prešov Self-governing Region, using public funds.

Publikácia reprezentuje výlučne názor autora. Mesto Bardejov a Prešovský samosprávny kraj nezodpovedá za obsah publikácie.

This publication reflects only authors opinion. City of Bardejov and Prešov Self-governing Region cannot be held responsible for the information contained therein.Názov Mesto Bardejov

Title City of Bardejov

Vernisáž 22/08/2019 — 17.00

Vernissage 22/08/2019 — 17.00

Výstava 23/08/2019 — 10/11/2019

Exhibition 23/08/2019 — 10/11/2019

Galéria jedna BAŠTA — kultúrno-komunitné centrum Na hradbách 94/3 Bardejov

Gallery one BAŠTA — Cultural-Community Centre Na hradbách 94/3 Bardejov

Galéria dva Kláštorný Park Františkánov 2 Bardejov

Gallery two Monastery Park Františkánov 2 Bardejov

Kurátor Peter Javorík

Curator Peter Javorík

Architekt Miroslava Javoríková

Architect Miroslava Javoríková

Grafický dizajn a DTP Peter Javorík

Graphic design and DTP Peter Javorík

Fotografia autora Anna Szwaja

Photography of author Anna Szwaja

Použité písmo CarnokyType Normatica — Regular Normatica — Bold (9/13)

Font CarnokyType Normatica — Regular Normatica — Bold (9/13)

Papier Bezdrevný ofset — 300 g/m2 Bezdrevný ofset — 170 g/m2

Paper Woodless offset — 300 g/m2 Woodless offset — 170 g/m2

Počet strán 176

Number of pages 176

Vydaných 300 kusov

Issue of 300 pieces

Tlač a väzba DEVIN printing house, s.r.o. Kozičova 983/2, 841 10 Devín

Printing and binding DEVIN printing house, s.r.o. Kozičova 983/2, 841 10 Devín

ISBN 978-80-570-1011-1

ISBN 978-80-570-1011-1

Vydavateľ Mgr. art. Peter Javorík, ArtD. Pod Kalváriou 9 085 01 Bardejov Slovakia

Publisher Mgr. art. Peter Javorík, ArtD. Pod Kalváriou 9 085 01 Bardejov Slovakia

Bardejov 2019

Bardejov 2019


Poďakovanie Kornélia Bocáková Szymon Bora Igor Bugel Samuel Čarnoký Tadeáš Čech Adam Dzamba Tomáš Dzuruš Krzysztof Dydo Natalia Dydo Dominik Fotta Gabriela Fottová Klára Fottová Michal Franko Róbert Geci Katarína Gécziová Slavomír Gmitter Lenka Gregová Lucia Guthová Jozef Havír Marek Hudák Peter Hudák Ivana Husvárová Ján Husvár Branislav Chovanec Miroslava Javoríková Marta Javoríková Peter Javorík Janka Jonovová Lukáš Jonov Slavomír Katušin Štefan Kolek Jakub Lenart Zuzana Lenartová Andrej Loziňák Bruno Macala Fero Maxin Karol Merta Lukrécia Mertová Jana Močková Rudolf Muzelák Róbert Paršo Patrícia Patkaňová Radoslav Passia Marianna Potanovičová Jan Rajlich Olga Severina Peter Sivanič Lenka Sisák Ronald Steiniger Anna Szwaja Marek Šimco Ivana Škorupová Milan Škorupa Martin Šmilňák Juraj Šott Peter Štalmach Stanislav Štalmach Agnieszka Ziemiszewska Erik Ždiľa

Acknowledgements Kornélia Bocáková Szymon Bora Igor Bugel Samuel Čarnoký Tadeáš Čech Adam Dzamba Tomáš Dzuruš Krzysztof Dydo Natalia Dydo Dominik Fotta Gabriela Fottová Klára Fottová Michal Franko Róbert Geci Katarína Gécziová Slavomír Gmitter Lenka Gregová Lucia Guthová Jozef Havír Marek Hudák Peter Hudák Ivana Husvárová Ján Husvár Branislav Chovanec Miroslava Javoríková Marta Javoríková Peter Javorík Janka Jonovová Lukáš Jonov Slavomír Katušin Štefan Kolek Jakub Lenart Zuzana Lenartová Andrej Loziňák Bruno Macala Fero Maxin Karol Merta Lukrécia Mertová Jana Močková Rudolf Muzelák Róbert Paršo Patrícia Patkaňová Radoslav Passia Marianna Potanovičová Jan Rajlich Olga Severina Peter Sivanič Lenka Sisák Ronald Steiniger Anna Szwaja Marek Šimco Ivana Škorupová Milan Škorupa Martin Šmilňák Juraj Šott Peter Štalmach Stanislav Štalmach Agnieszka Ziemiszewska Erik Ždiľa

+ všetkým ostatným, ktorí priložili ruku k dielu a takisto všetkým 338 zúčastneným autorom.

+ everybody who had lent a helping hand, and to each of 338 participated authors.


Peter Javorík Prezident medzinárodného Poster Quadrennial Bardejov a kurátor rôznych národných a medzinárodných výstav.

Peter Javorík President of the International Poster Quadrennial Bardejov and curator of variuous national and international exhibitions.


Fotografia autora Anna Szwaja

Photography of author Anna Szwaja


Po niekoľkých rokoch snívania sa mi v roku 2017 podarilo zorganizovať súťaž Poster Quadrennial Bardejov, ktorá bola veľmi úspešná. Predstava, že výstava plagátu v Bardejove sa bude konať raz za 4 roky, sa mi však zdala nepostačujúca, preto som sa rozhodol, že pripravím v našom meste každý rok nejakú svetovú expozíciu. V roku 2018 som v Bardejove zorganizoval 3 výstavy. Prvou bola Výstava čínskeho plagátu, na ktorej sme s kurátorom Li Xu predstavili 128 plagátov od 116 čínskych autorov. Druhou bola výstava Shut Up! — Voice of democracy in danger. Išlo o projekt Mykolu Kovalenka, ktorý vyzval dizajnérov, aby pripravili plagát na tému spomienky Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Počas festivalu Ružový Bicykel sme pred Hrubou baštou odprezentovali 32 plagátov od 32 autorov. Tretia výstava bola na tému 100. výročia Ruskej revolúcie — — projekt ruského kurátora Sergeja Serova. Ten vytvoril z približne 1500 diel, ktoré mu boli zaslané, sériu 500 plagátov pre rôznych vystavovateľov po svete. V Bardejove sme prezentovali všetkých 500 plagátov, ku ktorým som vydal aj katalóg. Spolu sme tak za rok predstavili v Bardejove 660 plagátov od 588 autorov z najrôznejších kútov sveta. Po týchto aktivitách ma Sergej Serov pozval na Moscow Design Week, aby som tam odprezentoval Bardejov ako mesto na svetovej mape plagátových výstav a porozprával k tomu niečo. Prezentácia dopadla skvele, s prekladom do ruského jazyka mi pomohol grafický dizajnér Peter Bankov. Po tejto prezentácii som si bol vedomý, že som už prešvihol výšku grantu od FPU. Povedal som si, že ďalší rok si spravím prázdniny, naberiem nové sily, porozhliadam sa po nových možnostiach a najbližšiu výstavu zorganizujem až v roku 2020. Áno, oddýchol som si, stačili mi na to 2 mesiace, a už som koketoval s myšlienkou vytvoriť výzvu na tému mesto Bardejov. Išlo aj o to, že v dávnejšej minulosti sme spolu s Milanom Škorupom vytvorili prepracovaný portál www.bardejov.travel, kde je množstvo zaujímavých informácií o meste v anglickom jazyku. Tak sa pripravila pozvánka a začalo sa pozývať. Deadline som natiahol až na štyri a pol mesiaca od výzvy. Prišli nejaké plagáty, ale po chvíli to utíchlo, tak som začal pozývať hlava-nehlava. Tipujem, že som pozval nejakých 500 — 700 dizajnérov. Sociálna sieť bola zahltená mojimi pozvánkami — veľa ľudí

(cca 200 — 300 dizajnérov) sa preto samo ohlásilo, že by sa radi výstavy zúčastnili, tak som pozval aj ich. A čakal som. Po prvých 3 dňoch mi napísal Michał Dyakowski (PL), či je všetko v poriadku, že mi poslal plagát a nemá žiadnu spätnú väzbu. Takú rýchlosť som nečakal — skontroloval som mail a mal som prvý plagát. O deň neskôr poslal plagát Jerzy Skakun (PL). Zvláštne, že obaja poslali rovnaký motív — nakreslenú plastiku postavičky otŕčajúcej holý zadok ako symbol výsmechu radným pánom, ktorá sa nachádza na našej historickej radnici. Obával som, či tento goticko-renesančný skvost nebude ústrednou témou príliš veľkého množstva diel. Našťastie sa tak nestalo. Po dlhšej pauze pribudol plagát od slovenského dizajnéra Petra Eliáša a poľských dizajnérov Agnieszki Popek-Banach a Kamila Banacha. Ešte na začiatku prišli plagáty od dvoch čínskych dizajnérov a pár plagátov od Vladimíra Pomitkina z Ruska. Následne svoj plagát zaslal aj Bardejovčan Jakub Lenart, ktorý rozpracoval a ilustroval tému kreatívnych ľudí z nášho mesta. Ďalší mesiac neprišiel ani jeden plagát. Mal som dokopy 14 plagátov a začal som sa obávať, či to už náhodou nie je finálne číslo — hoci do konca termínu bolo ešte tri a pol mesiaca. Vytvoril som preto na Facebooku verejnú skupinu, kde som napozýval dizajnérov z celého sveta, ale aj bežných ľudí z nášho mesta a okolia. A vtedy sa to celé začalo. Na začiatku som nahral jeden plagát za deň, keď sa tu zrazu rozbehla aktivita množstva dizajnérov, ktorí začali vnímať rôzne inšpirácie a začali posielať svoje plagáty. Tak odrazu prichádzalo cca 30 — 40 plagátov týždenne a frekvencia nahrávania plagátov na sieť sa zvýšila na každé 2 hodiny. V závere prichádzalo okolo 100 plagátov týždenne, tak som nahrával aj každú hodinu. Posledný plagát prišiel 12 minút pred »dedlajnom«, a to od svetového plagátistu Lexa Drewinského. Celý priebeh projektu, vrátane komunikácie s dizajnérmi z celého sveta, hodnotím veľmi pozitívne. Podarilo sa mi zozbierať 462 plagátov od 338 autorov zo 40 krajín sveta a zo všetkých svetadielov. Take veľké množstvo plagátov som nebol schopný umiestniť v tejto knihe ani na výstave a musel som pristúpiť k výberu približne 354 plagátov. Verím tiež, že táto aktivita nezanedbateľnou mierou pomôže propagácii mesta Bardejov a jeho okolia vo svete.


After several years of dreaming, I managed to organize a Poster Quadrennial Bardejov competition in 2017, which was very successful. However, the idea that the exhibition of the poster in Bardejov will be held only once in 4 years seems to be insufficient, so I decided to prepare a world exposure every year in our city. I organized 3 exhibitions in Bardejov in 2018. The first one was the Chinese Poster Exhibition, where we presented 128 posters designed by 116 Chinese authors, with curation by Li Xu. The second exhibition was named: Shut Up! — Voice of democracy in danger. This project was organised by Mykola Kovalenko, who called upon designers to create posters in the memory of Ján Kuciak and Martina Kušnírová. During the Pink Bicycle festival, we presented 32 posters from 32 authors in front of the Thick Bastion. The third exhibition was commemorating the 100th anniversary of the Russian Revolution — the project of the Russian curator Sergei Serov. He did selection from about 1500 posters, a series of 500 posters for various exhibitors around the world. In the City of Bardejov, we presented all 500 posters, which were also published in my catalogue. Together we have presented 660 posters of 588 authors from various parts of the world in Bardejov within a year. After these activities, Serge Serov invited me to Moscow Design Week to present Bardejov as a city on the world map of poster exhibitions and have a small discourse about this topic. The presentation was great, the translation into Russian was provided by graphic designer Peter Bankov. After this presentation, I was aware that I had already exceeded the FPU grant. So I said to myself that the following year I would spend on holidays, gaining new strength, looking for new opportunities, and organizing the next exhibition in 2020. Sure, relaxing… it took me just two months to me to start flirting with the idea of creating a new call for posters themed the City of Bardejov. The starting point, for us, was the platform www.bardejov.travel, designed recently in cooperation with my college Milan Škorupa. In this complex portal can one find a number of information about the history, local interests, and city. The only task left was to send invitations. I set the deadline to 4 and a half months. In the beginning, I ask to join only a closed group of designers. Even though posters started coming, there wasn’t much of them. Finally, I decided to make an open call. The interest was cosmic, so it ended up inviting people slap-bang. I guess I invited around 500 — 700 designers

and social networks were overwhelmed by my invitations. Impact of social networks caused about 300 designers requested to attend the exhibition. I invited them all, indeed. And I waited. Just 3 days passed, and Michał Dyakowski (PL) wrote to me if everything was fine, he sent me a poster and he had no feedback. I didn’t expect such an interest, the first poster was in my mail, already. A day after, Jerzy Skakun (PL) sent poster too. Surprisingly, both of them sent the same motif — a sketched sculpture of figure sticking out a bare ass as a symbol of the irony to a lord mayor, located at our historic town hall. I was worried that this gothic-renaissance phenomenon would be the central theme of too many works. Thank God, it didn’t happen. After a short break, a poster from Slovak designer Peter Eliáš and Polish designers Agnieszka Popek-Banach and Kamil Banach were accepted. Accordingly, at the beginning arrived posters from two Chinese designers and a couple of posters by Vladimir Pomitkin from Russia. After wards, the next poster was sent by Jakub Lenart, a designer from Bardejov who elaborated and illustrated the theme of Creative people from our surroundings. But no one sent a poster the following month. Altogether I had only 14 posters, and I started to worry if this was not the final number — though there was still 3 and a half months till the deadline. That is why I created a public group on Facebook, where I invited both foreign designers from all over the world, but also local people from our surroundings. And then the explosion started. In the beginning, I used to upload one poster per day, until many designers started progressing rapidly. They began to perceive various inspirations, which led to creating new posters. It cased that we received about 30 — 40 posters per week, and the frequency of uploading posters to the social network increased to every 2 hours. In the end, even 100 posters per week were committed, so I had to put them online every hour. The last poster came 12 minutes before the deadline, from the world graphical designer, Lex Drewinsky. I very much appreciate the whole project, including communication with foreign designers from all over the world. I managed to collect 462 posters from 338 authors from 40 countries, including all continents. I had to select approximately 354 posters because I was unable to place such a large number of posters in this book, neither in the exhibition. I also believe that this activity will help to promote the City of Bardejov and its surroundings around the world.


Country Posters/Authors Australia......................................................... 1/1 Belarus............................................................ 2/2 Brazil............................................................... 2/2 Canada............................................................ 1/1 China.......................................................... 94/78 Colombia........................................................ 2/2

Costa Rica...................................................... 4/1 Croatia............................................................ 3/2 Cyprus............................................................. 1/1 Czechia........................................................... 4/4 Ecuador.......................................................... 5/5 Egypt............................................................... 1/1 Estonia............................................................ 2/2

Germany......................................................... 1/1 Hungary........................................................13/7 Indonesia........................................................ 6/5 Iran............................................................. 20/20 Israel............................................................... 1/1 Italia................................................................ 2/2 Japan.............................................................. 4/2


Kosovo............................................................ 5/2 Macedonia..................................................... 2/2 Malaysia......................................................... 1/1 Mexico....................................................... 26/20 Pakistan.......................................................... 1/1 Poland........................................................ 66/53 Portugal.......................................................... 1/1

Romania......................................................... 3/3 Russia........................................................ 49/20 Serbia.............................................................. 9/6 Slovakia..................................................... 64/38 Slovenia.......................................................... 1/1 South Korea................................................... 5/5 Switzerland.................................................... 1/2

Taiwan............................................................. 2/2 Turkey........................................................ 38/25 Ukraine........................................................... 5/6 United Kingdom............................................ 2/2 USA................................................................11/7 Venezuela....................................................... 1/1 Summary 462/338


Plagรกty

Posters


Lex Drewinski — Germany, Poland


Peter Eliáš — SlovakiaJie-Fei Yang — Taiwan


Martin Hajťo — Slovakia


Agnieszka Ziemiszewska — Poland


Jan Rajlich — Czechia


Juan Madriz — Venezuela


Magdalena Madoń — Poland

Ardan Ergüven — Turkey

Özlem Yılmaz — Turkey

Marcin Władyka — Poland


Martin Fek — Slovakia

Lan Zuo Duo — China

Wojciech Osuchowski — Poland

Agnieszka Dajczak — Poland

Barbara Widłak — Poland

Wu Junwei — China

Jakub Patryk Łodej — Poland

Monika Wojtaszek-Dziadusz — Poland

Peter Dlhopolček — Slovakia


Nikodem Pregowski & Teodor Pregowski — Poland


Kaja Kordas — Poland


Szymon Kiwerski — Poland


Ye Xiaoshen — China


Władysław Pluta — Poland


Olga Severina — USAFulya Öksüzoğlu — Turkey


Jianhui Wang — China


Nahid Ghahremani — Iran


Victor Kovalenko — Russia


Peter Bankov — Czechia


Dmitry Rekin — Russia


Benoni Ceratti Zorzi — Brazil


Resul Çelik — Turkey


Yin Lijing — China

Liang Zhe — China

Liang Zhe — China

Du Yan — China


Liang Zhe — China

Maleny Bravo — Mexico

Amir Karimian — Iran

Meghda Shirali — Iran


Miroslaw Pawlowski — Poland


Alex Blyakher — USA


Andrea Pérez — Mexico


Yongkang Fu — China


Zhu Haishan — China

Seyyedmehdi Mousavi — Iran

Kirill Sukhanov — Russia

Mi Jung Lee — South Korea


Yuri Gulitov — Russia


Tetiana Voinalovych — Slovakia, Ukraine


Alejandro Criollo Hernández — Mexico


Canwei Lai — China

Xi Lu — China

Chen Dang — China

Dayi Zhang — China


Litaizhong — China


Roksana Konieczna — Poland


Peng Jun — China


Dmitri Makonen — Estonia


Maciej Gil — Poland

Natalia Bieniek — Poland

Dawid Czajkowski — Poland

Vladimir Pomytkin — Russia


Jie Qiu — China


Barbara Widłak — Poland


Felipe Jácome López — Ecuador


Anna Black — Ukraine

Mingliang Li — China

Buse Memiş — Turkey

Sema Kılıçarslan — Turkey

Xin Chen — China

Kubilay Bakmaz — Turkey

Ceren Çalışkan — Turkey

Piotr Olejarz — Poland

Pavel Pisklakov — Russia


Bing Zhang — China


Mario Fuentes — Ecuador


Resul Çelik — Turkey


Qi Wang — China


Christopher Scott — Ecuador

Gu Gue — China

Daniel Warner — USA

Satoru Nihei — USA

Zhang Jie — China

Li Zhongyang — China

Alex Blyakher — USA

Yang XiaoHan — China

Rong Ji — China


Natalya Bragina — Russia


Pavol Bartoš — Slovakia


Igor Kupec — Slovakia


Jing Xiao — China


Balbina Fabia — Poland


Lenka Sisák — Slovakia

German Jimenez — Colombia

Julian Lebedev — Russia

Ferruh Hasiloglu — Turkey


He Huang — China


Diyaddin Sevindik — Turkey


Agnieszka Dajczak — Poland


Huo Kai & Fan Dingyi — China


Hanna Pitala — Poland


Branislav Dzamba & Sona Dzambova & Daniel Drabik & Adam Dzamba — Slovakia


Huang He — China

Francesco Mazzenga — Italy

Silvia Špirková — Slovakia

Ray Zhu — China

Xu Wei Zhang — China

Lv Yanming — China

Andrea Szabó — Hungary

Gyula Molnár — Hungary

Ding Yiyuan — Italy


Hatice Özer — Turkey


Naufan Noordyanto — Indonesia


Ferruh Hasiloglu — Turkey


Burhan Şohoğlu — Turkey


Lenka Sisák — Slovakia


Chenghua Li — China


Liran Yi & Qionghui Zhou — China


Damian Klaczkiewicz — Poland


Wojciech Osuchowski — Poland

Saeed Majnoon — Iran

Péter Pócs — Hungary

Jorge Bustos — Mexico


Miao Zhang — China

Adam Dzamba & Marcel Rusinak — Slovakia

Luis Antonio Rivera Rodriguez — Mexico

Alisa Aleksandrova & Vladmira Aleksandrova — Ukraine


Eduardo Piedra — Ecuador


Adriana Jakubiak — Poland


Qing Ma — China


Hento Toto — Slovakia


Justyna Stefanczyk — Poland


Luis Ángel García — Mexico


Elham Khodabandeh — Iran


Dominik Černelič — Slovenia

Julia Guzik — Poland

Julian Lebedev — Russia

Mohamed Soltan — Egypt


Tanya Safonova — Russia


Erin Wright — USA


Negin Younesi — Iran

Fabian Emmanuel Muñoz — Mexico

Mehmet Yıldırım — Turkey

Gang Qiang — China

Zhang Lin — China

Nurevşan Karaduman — Turkey

Jiaqi Wang — China

Alejandro Rivera-Plata — Colombia

Lijie Yang — China


Marko Kekishev — Estonia


Jose Alberto Hernández — Costa RicaBukheyproject — Dmitry Bulkin — Russia


Bukheyproject — Dmitry Bulkin — Russia


Hitoshi Miura — JapanDopuđa Milica — Serbia


Veronika Počarovská & Eduardo Barrera — Slovakia, Mexico


Ferenc Kiss — Hungary


Jose Luis Hernandez — Mexico

Xu Wei Zhang — China

Ilya Smolkov — Russian

Julia Guzik — Poland

Kirill Sukhanov — Russia

Jinye Xie — China

Zosia Słowińska-Brózda — Poland

Zhang Dalu — China

Krzysztof Motyka — Poland


Vadym Solowski — Poland


Rafael Ramirez Lozano — Mexico


Lv Yanming — China


Dmitry Mirilenko — Russia


Elham Hemmat — United Kingdom


Peter Dlhopolček & David Reitšpís — Slovakia


Evripides Zantides — Cyprus


Anna Myczkowska-Szczerska — Poland


Jixin Wang — China

Lu Jianfei — China

Kheyrollah Asghari — Iran

Mohammad Afshar — Iran

Kooroh Karimi — Iran

Behnam Raeesian — Iran

Christopher Han — South Korea

Orhan Ardahanlı — Turkey

Agata Pelechaty — Poland


Huang He — China


Chikako Oguma — Japan


Ante Filipovic Grcic — Croatia


Zafer Lehimler — Turkey


Shenghui Qin — China

Mina Bakliža — Serbia

Pavel Pisklakov — Russia

Pavel Pisklakov — Russia


Ray Zhu — China

Zhao Yong — China

Sabina Oberholzer & Renato Tagli — Switzerland

Ertan Toy — Turkey


Irwan Harnoko — Indonesia


Hoda Yazdani — Australia


Jixin Wang — China

Rrezeart Galica — Kosovo

Adán Paredes Barrera — Mexico

Dariush Allahyari — Iran


Jouri Toreev — Belarus


Luciano Alvarado — Mexico


Qingsui — China

Gu Que — China

Agung Zainal Muttakin Raden — Indonesia

Hyunho Shin — South Korea

Jiyong Ge & Shen Zhen — China

Jie Qiu — China

Zeng Delin — China

Jovan Tarbuk — Serbia

Julia Guzik — Poland


Istvan Horkay — Hungary


Martin Hajťo — Slovakia


Luis Yañez — Mexico


Martin Mendelsberg — USA


Yossi Lemel — Israel


Kacper Greń — Poland


Nikolay Shtok — Russia


Xu Wei Zhang — China


Obed Meza — Mexico

Robert Paršo — Slovakia

Peter Javorík — Slovakia, Poland

Shenghui Qin — China


Peter Eliáš — Slovakia

Michał Dyakowski — Poland

Peter Javorík — Slovakia, Poland

Jerzy Skakun — Poland


Agnieszka Popek-Banach & Kamil Banach — Poland


Tomasz Kipka — Poland


Miguel Angel Rangel — Mexico


Ekaterina Vatel — Russia


Jakub Lenart — Slovakia


Peter Javorík — Slovakia, Poland


Peter Javorík — Slovakia, Poland


Patrycja Longawa — Poland


Hatice Özer — Turkey


Wahyudi Pratama — Indonesia

Tamás Tóth — Hungary

Natalia Bieniek — Poland

Ewa Pawluczuk — Poland


Ryszard Kajzer — Poland


Agnieszka Sobczyńska — Poland


Monika Starowicz — Poland


Leszek Żebrowski — Poland


Piotr Depta-Kleśta — Poland


Luis Veiga — Portugal

Szymon Szymankiewicz — Poland

Izabela Wypych — Poland

Martin Grega — Slovakia


Katalin Simo — Hungary


Xiaofeng Chen — China


Saeideh Shahmari — Iran

Mehdi Hosseini — Iran

Adrian Lis — Romania

Slobodan Štetić — Serbia


Jovana Jankovic — Serbia


Jovana Jankovic — Serbia


Monika Wojtaszek-Dziadusz — Poland


Eugeniusz Skorwider — Poland


Emran Abdollahi — Iran


Péter Pócs — Hungary


Mykola Kovalenko — Slovakia


Mykola Kovalenko — Slovakia


Sławomir Śląski — Poland

Hamid Nejati — Iran

Hyunho Shin — South Korea

Laze Tripkov — Macedonia

Kamil Zaynetdinov — Russia

Meysam Hame Ei — Iran

Muhammad Saleem — Pakistan

Daniil Vyatkin — Russia

Nekra N Krasniqi — Kosovo


Naandeyé García — Mexico


Hanna Pitala — Poland


Liu Liwei — China

Daniil Vyatkin — Russia

Li Zhuang & Li Zhongyang — China

Byoungil Sun — South Korea

Matúš Roman — Slovakia

Yee Weng Chiang — Malaysia

Eréndida Mancilla — Mexico

Anna Kuzminskaya — Ukraine

Fabiola Vera & Sosa Elmer — Mexico


Ge Xiangnan — China


František Borovec — Czechia


List of participants Adam Dzamba Adam Dzamba & Marcel Rusinak Adán Paredes Barrera Adrian Lis Adriana Jakubiak Agata Pelechaty Agnieszka Dajczak Agnieszka Popek-Banach & Kamil Banach Agnieszka Skowron Agnieszka Sobczynska Agnieszka Ziemiszewska Agung Zainal Muttakin Raden Alejandro Criollo Hernández Alejandro Rivera-Plata Alex Blyakher Alisa Aleksandrova & Vladmira Aleksandrova Andrea Pérez Andrea Szabó Andrey Erdyakov Anna Black Anna Kuzminskaya Anna Myczkowska-Szczerska Ante Filipovic Grcic Ardan Ergüven Balbina Fabia Barbara Widłak Behnam Raeesian Benoni Ceratti Zorzi Bing Zhang Bukheyproject – Dmitry Bulkin Burhan Şohoğlu Buse Memiş Büşra Baykan Byoungil Sun Canwei Lai Cao Ruping Ceren Çalışkan Chen Dang Chenghua Li Chikako Oguma Christopher Han Christopher Scott Damian Klaczkiewicz Daniel Warner Daniil Vyatkin Dariush Allahyari Darya Martynava Dawid Czajkowski Dayi Zhang Didem Catal Ding Yiyuan Diyaddin Sevindik Dmitri Makonen Dmitry Mirilenko Dmitry Rekin Doğan Arslan Dominik Černelič Dominika Wąsik Dong Junlong Dopuđa Milica Dragica Petrovic

Printed * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

E-gallery * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


List of participants Du Yan Dzamba Family Eduardo Piedra Ekaterina Vatel Elham Hemmat Elham Khodabandeh Emran Abdollahi Eréndida Mancilla Erin Wright Ertan Toy Eugeniusz Skorwider Evripides Zantides Ewa Pawluczuk Fabian Emmanuel Muñoz Fabiola Vera & Sosa Elmer Felipe Jácome López Feng Zhongqiang Ferenc Kiss Ferruh Hasiloglu Francesco Mazzenga František Borovec Fulya Öksüzoğlu Gang Li Gang Qiang Ganmaode Ge Xiangnan German Jimenez Gu Gue Gyula Molnár Hamid Nejati Hanna Pitala Hatice Özer Hento Toto Hitoshi Miura Hoda Yazdani Huang He Hui Min Su Huo Kai & Fan Dingyi Hyunho Shin Igor Kupec Ilya Smolkov Irwan Harnoko Istvan Horkay Izabela Wypych Jakub Lenart Jakub Patryk Łodej Jakub Boruv Jan Rajlich Jerzy Skakun Jianhui Wang Jiaqi Wang Jie Qiu Jie-Fei Yang Jing Xiao Jinye Xie Jixin Wang Jiyong Ge & Shen Zhen Jorge Bustos Jose Alberto Hernández Jose Luis Lopez Jouri Toreev Jovan Tarbuk

Printed * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

E-gallery * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


List of participants Jovana Jankovic Jozef Ragan Juan Madriz Julia Guzik Julian Lebedev Justyna Stefanczyk Kacper Greń Kaja Kordas Kamil Zaynetdinov Amir Karimian Katalin Simo Keith Kitz Kheyrollah Asghari Kirill Sukhanov Kooroh Karimi Krzysztof Motyka Kubilay Bakmaz Lan Zuo Duo Lazar Mitrović Laze Tripkov Lenka Sisaková Leszek Żebrowski Lex Drewinski Li Zhongyang Li Zhuang & Li Zhongyang Liang Zhe Liao Yiyan Lijie Yang Lijing Yin Lin Po-Ting Liran Yi & Qionghui Zhou Litaizhong Liu Ben Liu Liwei Liu Xu Liza Diadina-Soniachna Lu Jianfei Ľubomír Klimek Luciano Alvarado Ľudo Ševčík Ludwik Michalski Luis Ángel García Luis Antonio Rivera Rodriguez Luis Veiga Luis Yañez Lv Yanming Maciej Gil Magda Glapska-Moskal Magdalena Madoń Maleny Bravo Małgorzata Ojczenasz Marcel Rusinak Marcin Władyka Marek Kuľka Marek Vrabel Mario Fuentes Marisa Sena Marko Kekishev Martin Fek Martin Grega Martin Hajšo Martin Mendelsberg

Printed * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * *

E-gallery * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


List of participants Martin Sluka Masoud Saffari Matúš Roman Meghda Shirali Mehdi Hosseini Mehmet Yıldırım Meysam Hame Ei Mi Jung Lee Miao Zhang Michał Dyakowski Michel V Sutedja Miguel Angel Rangel Mina Bakliža Mingliang Li Miroslaw Pawlowski Mohamed Soltan Mohammad Afshar Monika Starowicz Monika Wojtaszek-Dziadusz Muhammad Saleem Mykola Kovalenko Naandeyé García Nahid Ghahremani Natalia Bieniek Natalya Bragina Naufan Noordyanto Negin Younesi Nekra N Krasniqi Nikodem Pregowski & Teodor Pregowski Nikolay Shtok Nurevşan Karaduman Obed Meza Olexiy Lytvyn Olga Bekker Olga Severina Orhan Ardahanlı Özlem Yılmaz Patrik Kuziel Patrycja Longawa Pavel Pisklakov Pavol Bartoš Peng Jun Pepo Almonte Peter Bankov Peter Dlhopolček Peter Dlhopolček & David Reitšpís Peter Eliáš Peter Javorik Péter Pócs Piotr Depta-Kleśta Piotr Olejarz Qi Wang Qing Ma Qingsui Rafael Ramirez Lozano Ramle Gül Öztaşyonar Ray Zhu Resul Çelik Robert Paršo Roksana Konieczna Rong Ji Rrezeart Galica

Printed * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

E-gallery * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


List of participants Ryszard Kajzer Sabina Oberholzer & Renato Tagli Saeed Majnoon Saeideh Shahmari Sashko Ilov Satoru Nihei Sema Kılıçarslan Seyyedmehdi Mousavi Shenghui Qin Shuan Zhou Silvia Špirková Silvia Štalmachová Simay Gürçinar Slavka Klimek Sławomir Śląski Slobodan Štetić Sousan Samanifar Szymon Kiwerski Szymon Szymankiewicz Tamás Tóth Tanya Safonova Tetiana Voinalovych Tomáš Trník Tomasz Kipka Vadym Solowski Veronika Počarovská & Eduardo Barrera Victor Kovalenko Viktoria Szabova Vladimir Pomytkin Wahyudi Pratama Wang Zewen Władysław Pluta Wojciech Osuchowski Wojtek Ganszczyk Wu Junwei Xi Lu Xiaofeng Chen Xin Chen Xu Wei Zhang Yang Xiao Han Yang Zi Yashar Moshirfar Ye Xiaoshen Yee Weng Chiang Yin Lijing Yongfang Wang Yongkang Fu Yossi Lemel Yuri Gulitov Zafer Lehimler Zeng Delin Zhang Cui Zhang Dalu Zhang Jie Zhang Jin Xiang Zhang Yong Zhang Lin Zhao Yong Zheng Chengyang Zhenyu Li Zhu Haishan Zosia Słowińska-Brózda

Printed * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* *

* *

E-gallery * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.