Page 1

Kommunikasjon for fremtiden


23

www.netnordic.no

NetNordic - fremtidens kommunikasjon i dag I løpet av ti år i bransjen, har NetNordic jobbet med et vidt spekter av bedrifter, etater og operatører. Dette har gitt oss bred erfaring innenfor en bransje i stadig utvikling, og en kundemasse som fremstår som svært spennende og fremtidsrettet. Våre kunder har et bevisst forhold til sine behov og stiller høye krav - ikke bare til egen virksomhet, men også til sine samarbeidspartnere. Som en av markedets mest innovative systemintegratorer, er NetNordic en markant bidragsyter til våre kunders suksess. NetNordic er en solid aktør i markedet, og har ekspandert kraftig de siste årene. Etter flere strategiske oppkjøp teller konsernet i dag nærmere 80 medarbeidere, og har en årlig omsetning på rundt 175 millioner kroner. I Norge har NetNordic hovedkontor i Oslo, og avdelingskontorer i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Halden. I tillegg har nyetableringer i København og Helsinki vært en viktig del av vår satsning på nordisk tilstedeværelse og videre vekst i årene som kommer. Vil du vite mer, se www.netnordic.no.


NetNordic utvikler og leverer totalløsninger innen kommunikasjon og nettverk, med tilhørende driftstjenester. Siden starten i 2001, har konsernet etablert seg som en av de mest innovative systemintegratorene i det nordiske markedet.


45

www.netnordic.no

Én partner, alle tjenester - NetNordic har løsningen på din utfordring NetNordic jobber med ulike bedrifter som alle har én ting felles - kommunikasjon er en kritisk del av deres hverdag. Derfor har vi spesialisert oss på kommunikasjonsløsninger som kan tilpasses det totale behovet til alle typer virksomheter. Blant kundene til NetNordic finner du noen av landets største og mest profilerte bedrifter i sin bransje. Det stiller store krav til oss som leverandør. Derfor legger vi stor vekt på profesjonalitet og kundetilfredshet i alle ledd av vår virksomhet. Dagens kommunikasjonsløsninger er i stadig utvikling, og NetNordic har valgt å fokusere på skreddersydde totalleveranser i takt med markedet. Ved å tilby alt fra rådgivning til drift, leverer vi et komplett konsept tilpasset behovet til hver enkelt kunde.


NetNordic tilbyr kompetanse og leveranser innenfor

• Unified Communication • Mobil integrasjon • Kontaktsenter • Meglerløsninger • Datakommunikasjon og sikkerhet Vår kompetente tekniske stab sikrer maksimal oppetid basert på en skreddersydd driftsløsning tilpasset din virksomhet. Torbjørn Hulbak Adm. dir.


67

www.netnordic.no

”Løsningen skal øke samhandling, forenkle bruk av avanserte kommunikasjonsverktøy og redusere reisevirksomhet for våre ansatte. Med integrert mobiltelefoni blir organisasjonens tilgjengelighet bedre og mer kontrollerbar. ”

Kjetil Johnsen, IT sjef, Varanger Kraft


Unified Communication - gir deg større frihet De fleste bedrifter tjener på å gi sine ansatte større frihet til å utføre arbeidsoppgavene på en mer fleksibel måte. Unified Communication gir ditt firma en sikker og effektiv kommunikasjonsløsning, som gjør det mulig for alle å jobbe uavhengig av hvor de til enhver tid befinner seg. Unified Communication gir dine ansatte tilgang til ulike funksjoner som telefoni, videokonferanse, chat og applikasjonsdeling - alt i én og samme løsning. NetNordic leverer både rådgivning og implementering av løsninger basert på tilgjengelig teknologi - i tett samspill med kundens applikasjoner for kontorstøtte.

Med Unified Communication vil din bedrift • få bedre oversikt over tilgjengelighet • kommunisere enklere og mer effektivt i flere kanaler • øke informasjon og kunnskapsdeling • redusere reisekostnader


8 9

www.netnordic.no

I samarbeid med Telenor har NetNordic levert en ny kommunikasjonsplattform til NSB. En felles telefoniløsning for alle ansatte i konsernet - både faste og mobile brukere. “Integrasjon av mobiltelefon med Outlook-kalenderen har gitt vårt nye sentralbord mye bedre oversikt over tilgjengelighet. Dette har gitt oss muligheten til å bedre styre innringerne til riktig person. Systemet har også vist seg å være fleksibelt. NetNordic er en lydhør leverandør, som reagerer raskt på våre ønsker og henvendelser.’’ Stig Edvardsen, Teamleder, NSB sentralbord


Mobil integrasjon - det beste fra begge verdener I en bedrift er det mange ulike behov. Noen medarbeidere er stasjonære, mens andre er mye på farten med mobiltelefonen som sitt viktigste verktøy. Med en felles kommunikasjonsplattform forenes alle brukere på en mest mulig effektiv måte. Uavhengig av om dine ansatte bruker fasttelefon eller mobil, er det viktig at disse fungerer sammen og er integrert med hverandre. NetNordic skreddersyr kommunikasjonsløsninger til en enhetlig plattform, basert på både teknologi og tjenester fra ulike mobiloperatører. Blant andre er Telenor en viktig samarbeidspartner for å realisere denne type løsninger. Ved hjelp av tjenester som Proffnett og Mobilt Bedriftsnett, kan vi integrere mobile brukere i virksomhetens kommunikasjonsløsning.

Mobil integrasjon gir deg • bedre oversikt over mobilbrukerne • bedre tilgjengelighet • bedre kostnadskontroll • økt effektivitet


10 11

www.netnordic.no

ONE CALL ‘‘God service er viktig for alle mobilkunder. Har du spørsmål til fakturaen, ønsker å bytte abonnement eller trenger informasjon om tilbud og tjenester, må du kontakte operatøren din. Fordi dette skjer både på telefon, e-post og nettsider, er det viktig med et velfungerende kontaktsenter. Med NetNordic har One Call fått en effektiv og solid telefoniløsning tilpasset vårt behov. Ved å integrere kontaktsenteret med våre fagsystemer kan vi gi et bedre tilbud til våre kunder, samtidig som det bidrar til å effektivisere driften.’’ Reidun Stølen Direktør, kundeservice, Network Norway

CALLSENTER NORDEA LIV NORGE ‘‘Sammen med NetNordic har vi gjennomført et prosjekt for optimalisering av vårt kontaktsenter. Hensikten var å få full oversikt over mulige forbedringer og tiltak, for så å sortere disse i henhold til kostnader, nytteverdi og kompleksitet. Vi er svært godt fornøyd med analysen NetNordic har utført for oss. Den gir ikke bare et svært godt bilde av mulige forbedringer, men også forslag til tiltak med potensielle gevinster.’’ John Arne Garmann, Avdelingsleder, callsenter Nordea Liv Norge

PEPPES PIZZA “Det som var viktig for vårt salgskontor når vi skulle velge nytt telefonsystem var først og fremst driftssikkerheten. Vi er 100% avhengig av at vi kan motta våre kunders bestillinger, til enhver tid under åpningstiden. Samtidig var det viktig for oss at systemet var brukervennlig, og at supporttjenesten fungerer som den skal. Vi fremhever med glede Even og Eddie for all hjelp vi har fått siden oppstart og frem til nå. Salgskontoret til Peppes Pizza AS ble mye mer effektivt, nå som vi raskt fikk ut rapportene vi trengte og kunne måle alt som er interessant for oss. Vi fikk mulighet til å bemanne mer korrekt og dermed også mulighet til å omdisponere ressusene våre.” Hans Olav Granerød, Daglig leder, salgssenter, Peppes Pizza


Kontaktsenter - for best mulig kundeservice I dagens marked kan det være vanskelig å skille seg ut fra sine konkurrenter basert på produkter og tjenester. For å sikre kundens lojalitet, blir derfor kundeservice stadig viktigere. Det krever et kontaktsenter som til enhver tid fungerer optimalt. Dagens kunder forventer god service i flere kanaler - blant annet via telefon, e-post, SMS, chat og selvbetjening på web med online assistanse. For å yte god kundeservice er bedriften derfor avhengig av teknologi som ivaretar dette. Fordi disse kanalene vanligvis er isolerte fra hverandre, vil det være nødvendig å kombinere dem i en og samme løsning. I tillegg møter våre kunder nye utfordringer i form av sosiale medier, som tilfører en ny dimensjon rundt forvaltning av kontaktsentere. Ved å fokusere på løsninger som samordner de ulike kanalene, har NetNordic etablert seg som en solid leverandør i markedet. Vi tilbyr rådgivning om hvordan din bedrift kan optimalisere kontaktsentere - både med hensyn til teknologi, integrasjon og arbeidsprosesser.

Dette gjøres med • intervju av nøkkelpersoner i de ulike avdelingene • foreta anonyme anrop for å kartlegge kompetanse og kvalitet –‘‘Mystery shopper’’ • gjennomgang av kundens systemer med fokus på å finne effektiviseringsområder og potensielle gevinster • rapport om forbedringspotensiale med synliggjøring av kostnader og nytteverdi på de ulike områdene


12 13

www.netnordic.no

“Vi ønsket en effektiv, skalerbar løsning med ekstreme krav til driftssikkerhet og oppetid. Det var også viktig at den nye meglerløsningen fungerte godt sammen med eksisterende plattformer for telefoni og lydlogg. NetNordic har vært en god samarbeidspartner for å få dette på plass.” Vidar Borgersen , IT sjef, First Securities


Meglerløsninger - utgjør hele forskjellen Uttrykket ‘‘tid er penger’’ er særlig gjeldende i meglerbransjen, hvor kravene til effektiv kommunikasjon og informasjonsflyt er like høye som tempoet. En solid, men fleksibel plattform kan derfor utgjøre hele forskjellen. I en hektisk hverdag, må meglere innen bank og finans være i stand til å ta raske og presise avgjørelser for å kunne yte sine tjenester. I tillegg til et stort behov for å innhente, sortere og dele informasjon, må de kunne kommunisere raskt og effektivt - ofte med flere samtidig. NetNordic har lang erfaring med skreddersydde løsninger til nettopp meglerbransjen. Løsninger som ikke bare gjør det mulig å håndtere flere samtaler samtidig, dele linjer og informasjon, men som også sikrer dokumentasjon av handel i form av lydlogging. Kort sagt - meglerløsninger fra NetNordic gir din virksomhet bedre kontroll og mer effektive prosesser, som igjen bidrar til økt kapasitet og lønnsomhet.

“Vi stiller svært høye krav til at vår meglerløsning er brukervennlig, effektiv og stabil, og NetNordic har levert solid på alle punkter.” Arve Brandt, IT-Driftsoperatør, Oslo Børs


14 15

www.netnordic.no

Vi i NetNordic anerkjenner betydningen av å ha full kontroll på den underliggende infrastrukturen til våre taletjenester enten de leveres i form av IP-telefoni, Unified Communication eller spesifikke bransjeløsninger. Derfor satser vi også bredt på tyngre datakommunikasjon.


Datakommunikasjon og sikkerhet - fra ende til ende NetNordic er i dag en komplett systemintegrator med solid kompetanse på nettverk og sikkerhet. Vi leverer løsninger som har den skalérbarheten, fleksibiliteten og ytelsen som trengs for at din virksomhet skal kunne møte fremtidige krav og behov - både fra kunder, partnere og ansatte. Vår portefølje av produkter, teknologier og partnere blir stadig mer spennende. Fordi vi har knyttet til oss en rekke markedsledende leverandører, er vi i stand til å tilby infrastruktur som gir din bedrift muligheten til å redusere kostnader, effektivisere forretningsmodeller og hente økt konkurransekraft. I NetNordic innser vi at våre kunder på ingen måte har identiske behov og preferanser. Derfor ønsker vi å imøtekomme alle med optimale løsninger tilpasset hver enkelt. I den sammenheng er vår flerleverandørstrategi et bevisst valg. Vi tror ikke at én produsent har svaret på alle spørsmål.

NetNordic leverer blant annet komplette løsninger for • datanettverk (LAN/WAN) • trådløse nettverk (WLAN) • fiberbaserte nett-og bredbåndsløsninger • sikkerhet og VPN Våre totalleveranser inkluderer anskaffelse av utstyr, rådgivende design, installasjon, drift og service.


Virksomheter inv investerer esterer i dag i økt mobilim tet og kommunikasjonsutstyr som en n del ing. av ef effektivisering fektivisering og kostnadsbespar kostnadsbesparing.

7./?. 5<12@2AA 3?. 4; ;2A0<: Âź /2@A =m 9F1 <4 3B;8@7<;.96A2A A69 16; B;63621 0<::B;60.A6<; 9Â&#x203A;@;6;4

UniďŹ ed Communication er i vvekst ekst og de tradisjonelle telefonapparatene forsv vinner forsvinner til fordel for PC basert telefonsystem m. telefonsystem. Men det er ikk e uten omkostninger r. ikke omkostninger. NĂĽr man fjerner telefonapparatet fra skriv ebordet og sier farv el til telefonr røret, skrivebordet farvel telefonrøret, krev er det at hodeset tet til PC gir opt timal krever hodesettet optimal lyd og komfort. Hodeset etid, gir g Hodesettt fra Jabra har lang lev levetid, krystall klar og god lydopplev else og kan k lydopplevelse ningerr. integreres med fremtidens telefonløsn telefonløsninger. Â&#x2018; Â&#x2018;

DVQRON[Q YfQ

Â&#x2018; Â&#x2018;

=YbT  =YNf `\Z ]N` `R_ S\_ NYYR =YbT  =YNf `\Z ]N``R_ S\_ NYYR UC systemer

Â&#x2018; Â&#x2018;

@aÂŤf`XWR_ZR[QR ZVX_\S\[

Â&#x2018; Â&#x2018;

5ÂŤf XcNYVaRa \T YN[T YRcRaVQ 5ÂŤf XcNYVaRa \T YN[T YRc RaVQ

Â&#x2018; Â&#x2018;

2_T\[\ZV`X QR`VT[ 2_T\[\ZV`X QR`VT[ og meget god komfort

JABRAÂŽ 6 6@ . ?246@A2?21 A?.12:.?8 <3 4; ;2A0<: .@ @ . ?246@A2?21 A?.12:.?8 <3 4; ;2A0<: .@ DDD7./?.0<: DDD 7./?.0<:

Jabra P PRO RO 9400-serien

7NO_N 7NO_N /6G !`R_VR[ /6G !`R_VR[

Importør Importø ør Autra AS, www.autra.no


Uansett hvilke mobiltelefoner medarbeiderne i din virksomhet bruker, s책 er vi i Alcatel-Lucent forberedt ...

Anytime, anywhere, any device

My Instant Communicator fra Alcatel-Lucent lar dine mobiltelefoner kommunisere med hverandre, med datamaskiner eller med fasttelefoner p책 akkurat samme m책te. Det spiller ingen rolle om du benytter deg av Android, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile eller Nokia Eseries.

For mer informasjon: www.alcatel-lucent.com/unifiedcommunications

alcatel-lucent.com


NetNordic AS OSLO BESØKSADRESSE Kongens gate 22 0153 Oslo POSTADRESSE Postboks 143 Sentrum 0102 Oslo Tlf 08910 E-post salg@netnordic.no www.netnordic.no

NetNordic AS BERGEN BESØKSADRESSE Hagerupsv. 99 5067 Bergen Tlf 08910

NetNordic AS KRISTIANSAND BESØKSADRESSE Dronningensgate 16, 2 etg 4610 Kristiansand POSTADRESSE Postboks 693 4666 Kristiansand Tlf 08910

NetNordic AS STAVANGER BESØKSADRESSE Jakob Askelandsv. 3 4314 Sandnes POSTADRESSE Postboks 1096, Lura 4391 Sandnes Tlf 08910

Fornøyde kunder - med din hjelp skal vi stadig bli bedre!

NetNordic AS HALDEN Os Allé 9 1777 Halden Tlf 08910

NetNordic DENMARK AS

Undersøkelsen viser en betydelig forbedring i forhold til året før, som viser at de tiltak vi satte i gang har gitt resultater. I tillegg ønsket vi en tilbakemelding på hvor fornøyde våre kunder er med NetNordic som helhet - såkalt kundetilfredshetsindeks (KTI). Her opplevde vi også en positiv økning - fra 68% i 2009 til 71% i 2010. Dette er vi selvsagt også veldig godt fornøyd med! Dessuten ønsket vi tilbakemeldinger i form av ‘‘klartekst’’. Vi fikk mange og konstruktive tilbakemeldinger - både ris og ros. Alle er viktige innspill som vi skal ta med oss i det videre arbeidet med kvalitet og kundetilfredshet i NetNordic. NetNordic vil takke alle som har deltatt i våre kundeundersøkelser.

Strandvejen 100 DK-2900 Hellerup

NetNordic FINLAND AB Teknobulevardi 3-5 FI-01530 Vantaa

• www.jsnorge.no • NO-14045• HBJ

NetNordic har de to siste årene gjennomført en kundeundersøkelse i samarbeid med Mercuri International. Foruten spørsmål rettet mot vårt salgsarbeid, prosjektgjennomføring, drift og service, ønsket vi kundens totalvurdering av NetNordic som leverandør. Den siste undersøkelsen i 2010 hadde en svarprosent på 57%. Det er svært bra!

NetNordic Brosjyre  

Brosjyre om NetNordic

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you