Page 1

BEREDT A S

MULIGHETER V I B IDR A R T IL AT A NDR E LY K K E S V E D Å S K A P E GL E DE

SERVICE K OMP E TA N SE

beredt

Vi bidrar til at andre lykkes


02

BEREDT AS

1969

Beredt Gruppen ble grunnlagt i 1969


V I B I D R A R T I L AT A N D R E LY K K E S

beredt GRUPPEN

Glede er nøkkelen– mulighetene mange!

Det er med engasjement og glød vi ønsker å presentere Beredt AS for deg. En unik virksomhet der glede er essensen i alt vi gjør og vår væremåte. Beredt er en attføringsbedrift, men samtidig en virksomhet som tilbyr kompetanse- og servicetjenester i konkurranse med, og på minst samme nivå, som private virksomheter. Den store forskjellen er at vi arbeider med utgangspunkt i å skape glede og med enkeltmennesket i fokus. Gjennom hele vår verdikjede skal respekt og omtenksomhet prege vårt arbeid. Ved å være individfokusert bygger vi verdighet og stolthet for enkeltmennesket og virksomhet. Vår kompetanse deler vi med alle på et kvalitetsnivå som skaper vekst, utvikling og glede. Ved å være fleksible har vi fokus på muligheter og ikke begrensninger. Det gjør oss anvendelige og gir muligheter for folk flest.

Det er med engasjement og glød vi ønsker å presentere Beredt AS for deg.

Vår hovedoppgave er å tilføre kompetanse som hjelper folk til å komme ut i arbeid eller styrke sine arbeidsprestasjoner. Det gjør vi gjennom å tilføre kompetanse og skape arbeidsglede. Gjennom læring og praksis i egne virksomheter og hos virksomheter vi har et nært og godt samarbeid med. Ved å skape arbeidsplasser og sørge for arbeidsmuligheter for våre kandidater hjelper vi andre med å lykkes. Vår bedriftsfilosofi er at ”alle mennesker - uansett bakgrunn og alder - kan svært mange ting som vi ikke kan. Det er derfor en glede for oss å kunne utveksle kunnskaper med alle mennesker og hjelpe hverandre videre”. Dette gjør vi ved å skape glede, arbeidsglede, serviceglede, matglede, bilglede, boglede, selskapsglede, kursglede, læreglede, være til nytte glede. Det er derfor med stor glede vi nå kan fortelle deg om mulighetene du finner i Beredt. Enten du er arbeidssøkende, arbeidsgiver eller privatperson som kan ha behov for mange av de tjenester og produkter vi kan tilby. Spesielt ønsker jeg å gjøre næringslivet oppmerksom på alle de muligheter de finner hos Beredt. Her kan bedriftene få en trygg rekruttering av kompetent arbeidskraft som er prekvalifisert gjennom trening hos oss og oppfølging av våre dyktige konsulenter. Mange av våre tjenester er i dag tilgjengelig over hele landet. Vi har styrket vår organisasjon, systemer og merkevare for å skape enda mer glede i tiden fremover. Velkommen til å bli kjent med Beredt.

Torolv Onarheim ADM. DIR

03


04

SI FBET EDRSTEBTA 2 0I N 11G 2 0 1 1 BÅ E D RR R ENR SI NE GT N

Vi skaper arbeidsglede

Beredt Organisasjonen pr. 01.01.2013

DIVISJONER

Beredt Bedrift

Rekruttering

Vox

Rådgivning

Beredt gruppen Beredt Service

Beredt Kompetanse

Beredt Samfunn

Amo

Attføring

Beredt Privat

Fagkurs

Beredt Bevertning

SEKSJONER

Catering

Konferanse

Selskap

Kantine

Beredt Drift

Transport

Vaktmester tjenester

AV D E L I N G E R

Beredt Stab

Beredt Auto

Bilverksted

Beredt Hjem

Møbel

Interiør

Salg Anbud Prosjekt Markedsføring Forr. utvikling Økonomi HR - HMS Innkjøp Arkiv IT / Tlf Kundesenter IK-Mat


beredt

V I B I D R A R T I L AT A N D R E LY K K E S

GRUPPEN

Arbeidsglede siden 1969 Beredt er i dag en unik attføringsbedrift som er representert i mange av landets fylker og med ambisjon om å bli den mest attraktive attføringsbedriften nasjonalt. Virksomheten er i dag todelt med en divisjon for kompetanseutvikling og en divisjon for servicetjenester. Divisjonene utfyller hverandre og gir deltakere mulighet for både teoretisk kunnskap og praktisk arbeidserfaring. Beredt Kompetanse arbeider med attføring og kompetansebygging på en rekke områder. Beredt har også mange bedriftskunder som benytter seg av det brede tilbudet selskapets mer enn 70 coacher og rådgivere kan tilby innen medarbeider- og bedriftsutvikling, omstillingsprosesser og rekruttering. Beredt Service gir deltakerne muligheter for arbeidspraksis i egne virksomheter og i samarbeid med eksterne virksomheter. Beredt Service driver også kommersiell virksomhet mot næringslivet og privatpersoner ved å tilby et bredt spekter av tjenester og produkter gjennom seksjonene Bevertning, Drift, Verksted og Hjem. Selskapet driver en rekke kantiner for virksomheter i næringslivet og det offentlige. Beredt AS ble etablert i 1969 som en avdeling av Statens Attføringsinstitutt. Virksomhetens navn var den gang Storetvedt Servicesenter og var et bilverksted med bensinstasjon. Selskapet ble registrert som eget aksjeselskap i 1989 med staten som eier. Etter hvert overtok Hordaland Fylkeskommune 90 % av aksjene, mens 10 % ble overtatt av Norske Fina. I dag eier fylket alle aksjene. Selskapet tok navnet i 2009. I 2005 flyttet virksomheten inn i egne, 2500 m2 store lokaler på Apeltun. Det er i dag er selskapets hovedkontor med lokaler for undervisning, selskaper, kurs og konferanser, samt storkjøkken, cateringvirksomhet, transport og vaktmestertjenester, avdelinger for møbel og interiør. Coop Prix er leietaker i Beredts bygg, og hos de har vi fast praksisplass for våre deltakere. I 2009 kjøpte Beredt AS KI Kompetanse AS med avdelinger i Oslo og Trondheim. Dermed fikk virksomheten et enda bredere tilbud både innen attføring og mot næringslivet. Beredts tilbud spenner over hele årsaksgrunnen til fravær fra arbeidslivet, fra korttidsykemeldte til uføretrygde, samt coaching og kursing for å styrke arbeidsprestasjonene. Bilverkstedet på Storetvedt driver vi fremdeles. Totalt er ca 2500 personer hvert år på landsbasis gjennom ulike kurser eller praksis i Beredt-systemet. Beredt har rundt 100 fast ansatte, en rekke innleide kursholdere og rundt 100 personer på tiltak engasjert til enhver tid. Beredt AS eies av Hordaland fylkeskommune og blir drevet som et vanlig aksjeselskap, men alt overskudd går tilbake til bedriften for å styrke den. Totale driftsinntekter for hele konsernet var i 2012 ca NOK 80 millioner.

Beredt er i dag en unik attføringsvirksomhet med fokus på arbeidsglede.

VISJON Beredt skal være den mest attraktive attføringsbedriften nasjonalt.

MISJON Tilføre kompetanse som hjelper folk til å komme ut i arbeid eller styrke sine arbeidsprestasjoner

VERDIER • Verdighet • Kompetanse • Fleksibilitet • Glød

MERKELØFTE Vi bidrar til at andre lykkes ved å skape glede.

05


06

BEREDT AS

100%

Beredt er 100% eid av Hordaland Fylkeskommune

Beredt er medlem av Attføringsbedriftenes landsforbund i NHO.

Tilknyttet

Med Norge som BEREDT SKAL VÆRE DEN MEST ATTRAKTIVE ATTFØRINGSBEDRIFTEN NASJONALT Det finnes i dag over 100 attføringsbedrifter i Norge. Virksomheter som gjør et betydelig samfunnsmessig arbeid ved å hjelpe mennesker inn i arbeidslivet. Mennesker som har stått utenfor arbeidslivet en periode av ulike årsaker og nye landsmenn som skal lære seg norsk arbeidsliv og kultur. Attføringsbedriftene tar utgangspunkt i individenes bistandsbehov, arbeidsevne og løfter enkeltindividet nærmere arbeidslivet gjennom kvalifisering, arbeidstrening og ikke minst motivasjon til å tro på egne muligheter. Slik skaffer attføringsbedriftene næringslivet kompetent arbeidskraft. Slik gir attføringsbedriftene avgjørende bidrag for å hindre unødvendig uføretrygding og økning i antallet personer som lever på passive ytelser. Hvis ”bare” 1000 personer får jobb og beholder tilknytningen til arbeidslivet i 5 år, er den samfunnsøkonomiske gevinsten på 1 milliard kroner. Beredt gir individtilpassede tilbud for eksempel med lese- og skriveopplæring, kunnskap om ernæring og kosthold, karriereveiledning m.m. i tilknytning til målrettet arbeidstrening og kvalifisering. Vi har tverrfaglige miljøer, gode kvalifiseringsarenaer, samt omfattende nettverk mot næringslivet og det offentlige som vi utnytter til beste for arbeidssøkerne og NAV. Attføringsbedriftene er en bro mot arbeidslivet og ledesnoren er flere i arbeid og aktivitet til beste for individ og samfunn.

Dan Femoen

Roald Kvamme

Ellinor Therese Kreybu

STYRELEDER

NESTLEDER

STYREMEDLEM


beredt

V I B I D R A R T I L AT A N D R E LY K K E S

GRUPPEN

arbeidsfelt BEREDT ER EN STOLT ATTFØRINGSBEDRIFT MED DYKTIGE MEDARBEIDERE Mange har oppdaget at en ”attføringsbedrift” har mye å tilby av kompetanse, tjenester og produkter også til det profesjonelle bedriftsmarkedet og privatmarkedet. Våre krav til kvalitet gjør at Beredt er en etterspurt leverandør. Gjennom vårt oppkjøp av KI Kompetanse AS har vi styrket vår tilgjengelighet med kontorer både i Bergen, Oslo og Trondheim. Våre medarbeidere er mobile og vi gjennomfører kurs og oppdrag over hele landet. Moderne kommunikasjonsteknologi gjør oss til en integrert arbeidsplass med stor grad av erfaringsutveksling. Vår tro på fleksibilitet gir oss konkurransekraft og mulighet til skreddersøm av tilbud og tjenester hvor det måtte være i Norge. Vi skal være en etterspurt aktør over hele landet for mennesker som ønsker utvikling og for virksomheter som ønsker arbeidskraft og tar samfunnsansvar.

Beredt eies av Hordaland Fylkeskommune og ledes av et aktivt og kvalifisert styre som er en viktig medspiller i arbeidet med å nå vår visjon.

Verdiskapning som gir glede og nytte for enkeltindivid, virksomhet og samfunn er resultater i vårt arbeid mot å nå vår visjon: Beredt skal være den mest attraktive attføringsbedriften nasjonalt.

Catherine Holsen

May-Lill Torsvik

Torolv Onarheim

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

ADM. DIR

07


8

BEREDT AS

2500+

Vi hjelper over 2500 personer til 책 kvalifisere seg for arbeid hvert 책r


beredt

V I B I D R A R T I L AT A N D R E LY K K E S

GRUPPEN

Derfor er Beredt unik Med enkeltmennesket i fokus og en trygg arbeidsplass som mål

BEREDTS UNIKE ARBEIDSMODELL: 1 . FOK US

Steget inn i arbeidslivet kan være uendelig langt for dem som ikke har vært inne i det eller ute av det en stund. Beredts grunnfilosofi er at alle mennesker, uansett bakgrunn, kjønn og alder, kan mye om svært mange ting som vi ikke kan. Derfor er det en glede for oss å kunne utveksle kunnskap med alle mennesker vi treffer og på den måten hjelpe hverandre videre. Med denne filosofien som bakteppe har vi bygget opp en organisasjon vi er stolt av og som hvert år hjelper over 2500 personer til å kvalifisere seg for arbeid.

ENKELTMENNESKET

2. VERKTØY

SAMTALE 3. K ARTLEGGING

Ved å skape arbeidsglede gjennom å bidra til at andre lykkes fremstår Beredt i dag som en unik og etterspurt virksomhet. Ikke bare fra dem vi hjelper inn i arbeidslivet, men også fra privatpersoner og næringslivet som har stor nytte og glede av tjenestene Beredt tilbyr. Gjennom den anvendelighet, kvalitet og engasjement Beredt fremstår med har vi vunnet en respekt som både gleder oss og gjør oss stolte.

Kunnskapsnivå

AVKLARING Egenskaper

4. VIDERE K ARTLEGGING

Hemmeligheten bak Beredts unike tilbud er at vi har bygget en organisasjon som ser hele mennesket og som tilrettelegger for at mennesket skal lykkes. Ved å ta utgangspunkt i det enkelte menneskets ressurser og motivasjon bygger vi kunnskap og skaper bevissthet om hva som skal til for å lykkes. Gjennom individuelle samtaler avdekker vi behovene og ønskene, og tilrettelegger for kurs som vil gi nødvendig kunnskap og erfaring. Ved å følge opp kandidaten tilrettelegger vi for nødvendig kompetansebygging gjennom arbeidserfaring i egne eller samarbeidene virksomheter. Gjennom å gi håp og skape tillit bygger vi arbeidskarrierer sammen. Ved å kombinere kunnskap og arbeidserfaring har vi utviklet en verdikjede som er unik. Dermed er vi med kandidaten hele veien fra de første samtalene til steget ut i arbeidslivet er tatt. Selv etter at det første steget er tatt følger vi opp arbeidstaker og arbeidsgiver for å sikre at vi alle lykkes.

Interessetesting

ARBEIDSERFARING Motivasjon

5. PROSESS

Arbeidskvalifisering

BEVISSTGJØRING Arbeidstrening

6. VIDERE PROSESS

Jobbsøking

ARBEIDSFORMIDLING Oppfølging

GOD KOMBINASJON

Sertifiserte medarbeidere, som er menneskeorienterte,

kombinert med at Beredt er en godkjent lærebedrift med et stort nettverk, som sørger for at våre kandidater har store muligheter for å lykkes i arbeidslivet.

7. MÅL

Motivert medarbeider

TRYGT ARBEID Arbeidsglede

9


12 10

BEREDT AS

100+

Beredt Kompetanse har over 100 ansatte og dyktige medarbeidere fordelt i Oslo, Trondheim og Bergen.

DIVISJONER

Beredt Kompetanse

Beredt Bedrift

Rekruttering

Vox

Rådgivning

Beredt Samfunn

Amo

Attføring

Beredt Privat

SEKSJONER

Fagkurs

AV D E L I N G E R


V I B I D R A R T I L AT A N D R E LY K K E S

beredt K O M P E TA N S E

Målet er faste og  trygge arbeidsplasser Kompetanseutvikling i bred forstand, både hos enkeltpersoner og for virksomheter, er Beredt Kompetanses arbeidsområder. Disse spenner over attføringsarbeid, yrkesveiledning, omstillinger, bedriftsrådgivning kursing, coaching og arbeidsformidling er preget av personlig oppfølgning med fokus på å få det beste ut av kandidaters og virksomheters kompetanse og muligheter. Veiledning, arbeidstrening og motivasjonsbygging er viktige faktorer i arbeidet med å få deltakere ut i arbeid eller å beholde sitt arbeid. Med over 40 års erfaring og mange dyktige medarbeidere har Beredt Kompetanse opparbeidet en solid kompetansebase innen attføringsarbeid og bedriftsrådgivning vi kan tilby en rekke ulike kurs og praksisplasser som hjelper kandidater til å unytte sitt potensial og muligheter. Solide, entusiastiske lærekrefter og veiledere sikrer en personlig oppfølgning og kunnskapsoverføring bygget på sertifiserte metoder. Gode undervisningslokaler, engasjerende metodikk og praksismuligheter skaper trygge og motiverende læringsmiljøer som er individfokuserte. Glede preger kompetanseoverføringen, resultatet er økt arbeidsglede og motivasjon Det startet med attføringsarbeid, men etter hvert som ryktet arbeidet for oss ble vår kompetanse og tjenester etterspurt av næringslivet generelt og av privatpersoner. Derfor er Beredt Kompetanse i dag organisert med tre ulike seksjoner for å kunne gi våre oppdragsgivere et best mulig målrettet tilbud: Beredt Samfunn - Beredt Bedrift – Beredt Privat Hver av disse seksjonene er igjen bygget opp med ulike avdelinger tilpasset tjenestetilbudet for at vi til enhver tid skal være mest mulig brukerorientert. Beredt Kompetanse er i dag en landsomfattende organisasjon med over 100 fast ansatte og dyktige medarbeidere både i Oslo, Trondheim og Bergen. Disse gjennomfører prosjekter over hele landet og samarbeider om å utnytte hverandres kompetanse og kapasitet. I tillegg har vi utviklet et nettverk av ressurspersoner som vi benytter ved behov.

KOMPETANSE ER EN KJERNEVERDI I BEREDT Medarbeiderutvikling og erfaringsutveksling inernt er derfor viktig for Beredt Kompetanse. Vi driver med kontinuerlig medarbeiderutvikling og kompetanseheving gjennom kursing, konferanser og egenutvikling. Vi sertifiserer våre medarbeidere i ulike lærings-, kartlegging- og testverktøy. Alle nyansatte får en grundig innføring i hva som er spesielt krevende med attføringsarbeid. Gjennom vårt medlemskap i NHO og Attføringsbedriftene er vi tilknyttet Læringsnettverket.

Beredt Samfunn ledes av Attføringsleder Astrid Heggernes

Vi bidrar med kompetanseoverføring og motivasjon både til arbeidssøkende og virksomheter.

Beredt er en sertifisert EQUASS virksomhet. Dette er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering.

11


12

BEREDT AS

14

14 lærlinger er for tiden i arbeid hos Beredt.

Beredt Samfunn – Vi tar ansvar for å få folk i arbeid Beredt Samfunn samarbeider først og fremst med det offentlige. Her finner vi det meste av attføringsarbeidet og arbeid med oppfølgning organisert i avdelingene Attføring og Amo. NAV er en god og nær samarbeidspartner for Beredt Samfunn. Sammen arbeider vi for å få flest mulig inn i eller tilbake i arbeidslivet gjennom å skape håp, tillit og glede.

ATTFØRINGSARBEID FÅR EN STØRRE OG STØRRE BETYDNING I NORGE

RE F ER AN S EC AS E

LANDÅS MENIGHETS BARNEHAGE Landås Menighets Barnehage er ett eksempel på en type virksomhet Beredt har et godt og nært samarbeid med. Her kan vi tilby våre kandidater praksisplass.

VI SKAPER ARBEIDSGLEDE ANDRE VIRKEMIDLER BEREDT SAMFUNN REPRESENTERER: • Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) • Arbeid med bistand (AB) • Kvalifisering i AMB (KIA) • Arbeidsrettet Rehabiliterimg (AR)

Det er god samfunnsøkonomi og de fleste mennesker har potensial og kapasitet til å bidra med sin arbeidskraft til glede for hele samfunnet og, ikke minst, seg selv. Norge trenger arbeidskraft og folk trenger å være i arbeid. Mennesker som har behov for bistand på vei mot utdanning eller endret jobbsituasjon står hele tiden i fokus. I vår moderne tid er budskapet at alle skal være med. Alle representerer en ressurs. Det er derfor viktig at dem som av ulike årsaker ikke lenger mestrer jobben de hittil har hatt får nye muligheter. Løsningen kan være et helt nytt arbeidsfelt, eller redusert arbeidstid tilpasset den enkeltes helsesituasjon, evner og motivasjon. Det er her Beredt Samfunn tilbyr hjelp til omskolering og attføring i nært samarbeid med NAV og det enkelte menneske. Kompetanseutvikling, via avklaring, motivasjon, bevisstgjøring og arbeidstrening, sørger for ny arbeidsglede og nye muligheter. Vellykket integrering i arbeidslivet skaper trivsel og glede, helsegevinster, bedre livskvalitet og bedre økonomi for enkeltindivid og samfunn. Attføringsarbeid i Beredt er individuelt rettet også mot personer som har problemer rundt seg.

AVKLARING GJENNOM KURSING OG ARBEIDSUTPRØVING ER ET VIKTIG VIRKEMIDDEL I ATTFØRINGSARBEIDET Våre AMO-kurs er kurs for arbeidssøkende. Et av dem er et 16 ukers jobbsøk og praksiskurs. Kurset er en blanding av teoretisk og praktisk opplæring innen felt som jobbsøking, regler og normer i arbeidslivet. Mange av dem som deltar på kursene våre har begrenset erfaring med arbeidslivet, derfor er det viktig at de også teoretisk får en innføring og blir forberedt på arbeidslivets krav og forventninger. Det er blitt tøffere på alle arbeidsplasser - med stadige nedbemanninger må færre personer gjøre mer, slik er det bare og det må arbeidstakere være klar over! Hoveddelen av kurset er praksis på en arbeidsplass, og innen nettverket vårt kan vi tilby en rekke forskjellige arbeidsplasser. Såfremt motivasjonen er tilstede og man er frisk nok til å jobbe, er sannsynligheten for jobb i dette nettverket svært stor. Motivasjonen er det første vi tar tak i! AMO-kurs kan være første skritt mot en fagutdannelse. Gjennom en samtale med din veileder hos NAV kan du ha muligheter for et kurs hos Beredt.


beredt

V I B I D R A R T I L AT A N D R E LY K K E S

K O M P E TA N S E

Beredt Privat – For folk med vilje til å utnytte sine muligheter Beredt Privat arbeider først og fremst mot privatmarkedet. Her finner du i dag vår kursavdeling. Beredt Kompetanse opplever en økende pågang fra privatpersoner og næringslivsledere som ønsker personlig oppfølgning og kursing. Dette er målbevisste mennesker som ønsker å gjøre det beste ut av sin arbeidssituasjon og i noen sammenhenger kvalifisere seg til nye arbeidsoppgaver. Derfor har vi nå etablert en egen seksjon som tilbyr både personlige kurs og standardkurs rettet inn mot privatmarkedet. Kursene og oppfølgningen gjøres over hele landet. Våre medarbeidere har bred kompetanse, og vi kan tilby kurs og opplæring innenfor en rekke fagområder. I tillegg til vår faglige kompetanse, vil vi framheve våre medarbeideres entusiastiske holdning – den preger både form og innhold. Vi skreddersyr kurs etter ditt behov, og kan tilby korte intensive kurs eller lage pakkeløsninger som går over en lengre periode.

EKSEMPLER PÅ KURS VI GJENNOMFØRER FOR PRIVATMARKEDET: -> Personlig veiledning (coaching) -> Presentasjonsteknikk -> Kommunikasjon -> Leder/Medarbeiderutvikling -> Barnehagekurs -> Kantinekurs

COACHING ER POPULÆRT Mange savner en støttespiller som er der for de. En som en kan snakke med for å få utvikle sitt potensiale og hjelper til med å få sortert tankene. Beredt Kompetanse har sertifiserte coacher som coacher mennesker gjennom arbeidshverdagen din slik at du lettere når målene dine. Vi coacher også innen karriere, stressmestring og livsstil i tillegg til at vi kan tilby kurs for å kunne utøve en coachende lederstil. Coaching er i dag blitt mer vanlig og vi merker økende etterspørsel for disse tjenestene.

RE FE RA N S ECA S E

EZY DATA AS EZY DATA AS er ett eksempel på virksomheter vi samarbeider med og Robin Osa er ansatt hos EZY DATA etter en praksisperiode gjennom Beredt.

VI SKAPER ARBEIDSGLEDE

HVA ER COACHING? Coaching er en samtale mellom to mennesker hvor en coach, ved å stille åpne spørsmål, skal hjelpe fokusperson til selv å finne de svar og arbeidsoppgaver som hjelper fokusperson med å oppnå sine mål. Visuelt kan det sammenlignes med at coachens oppgave er å stå med lommelykta, men det er fokuspersonen selv som finner veien. Målene settes opp ut fra deltakerens ståsted. Det er ikke coachens ambisjoner og tanker som teller, men deltakerens.

13


14

BEREDT AS

NISO

NISO er toppidrettsutøvernes egen organisasjon. Vi hjelper NISOmedlemmer med en karriere etter at den aktive tiden er over.

Beredt Bedrift – Fra krevende omstillingsprosesser  til lederutvikling og rekruttering Beredt Bedrift arbeider først og fremst med næringslivet. Her finner vi avdelingene Rådgivning, Rekruttering og Vox. Seksjonen har en rekke bedrifter som faste kunder. Alt fra små virksomheter til landsomfattende kjeder og store virksomheter som Aker ASA. Beredt Bedrift har mange ulike prosjekter innenfor omstilling, lederutvikling, rekruttering, opplæring, servicetjenester, motivasjon og coaching, samt oppfølging av sykemeldte. Beredt Bedrift har en økende oppdragsmengde innen Vox-kurs. I nært samarbeid med bedrifter og det offentlige har vi utviklet en rekke kompetanseprogrammer som hjelper våre nye landsmenn inn i arbeidslivet og til kompetanseheving ellers i næringslivet. Vi er behjelpelig til bedrifter både med søknadsprosesser for midler, utvikling av fagprogram og gjennomføring av disse blant virksomhetens medarbeidere. Ta kontakt om din virksomhet ønsker en samtale om mulighetene VOX gir, og hva NAV ellers kan hjelpe din virksomhet med.

REF ER AN S EC AS E

NORGESTAXI Norgestaxi er et eksempel på en virksomhet vi har utviklet egne kompetanseprogram for og fått finansiering til gjennom VOX-midler.

VI SKAPER ARBEIDSGLEDE

OMSTILLING OG NEDBEMANNING Kravene til tempo og fortjeneste er høyere enn noen gang. Stadig er organisasjoner nødt til å forholde seg til ulike omstillingsprosesser. Det er derfor viktig å få til en prosess som gir en så positiv opplevelse som mulig for alle involverte. Vi er gjerne din samarbeidspartner i denne situasjonen. Både de medarbeiderne som blir overtallige i en slik situasjon og de som skal fortsette i organisasjonen blir preget av en slik prosess, og de har behov for ulike former for støtte og bistand. Vi kan hjelpe de av medarbeiderne som blir overtallige til å finne nytt arbeid gjennom å: -> lede fellesmøter og ha gruppesamlinger med fokus på jobbsøk og nye muligheter -> kompetanse- og ressurskartlegging -> gjennomføre individuelle veilednings- og coachingsamtaler for å finne veien videre

-> utføre en kompetansekartlegging, med fokus på å selge sin personlige, reelle og formelle kompetanse -> oppdatere jobbsøkteknikker, for eksempel gjennom intervjutrening og lage en salgbar cv

For dem som blir igjen i organisasjonen vil hverdagen også bli en annen. Disse kan vi også bistå i en overgangsfase, der vår veiledning og coaching fungerer som en rød tråd gjennom hele prosessen og bidrar til å snu prosessen til noe positivt.

REKRUTTERINGSARBEIDET VÅRT ER I GOD VEKST. www.attforingsbedriftene.no

Våre medarbeidere er høyt kvalifiserte rådgivere med spesialkompetanse innen forskjellige kartleggings-, test og kompetanseverktøy. Det er et økende behov for arbeidskraft i tiden som kommer. Vi jobber aktivt med å formidle kompetente kandidater inn i riktige stillinger. Gjennom Beredts nettverk og egen utvikling av kandidater finner vi ofte godt kvalifiserte medarbeidere til våre oppdragsgivere. Snakk gjerne med oss om din virksomhet har et stort eller lite bemanningsbehov.


beredt

V I B I D R A R T I L AT A N D R E LY K K E S

K O M P E TA N S E

Karriereveiledning – når ett av livets viktigste valg skal tas Det kan være godt å snakke med en erfaren karriereveileder når ett av livets viktigste valg skal tas: Hvilken utdanning eller jobb skal jeg velge? Om du står på terskelen til en yrkesaktiv karriere eller om du er i en omstillingssituasjon vil det alltid være rom for tvil om hvilket valg du skal ta. Vi har opp gjennom årene veiledet flere tusen unge og voksne mennesker som har stått i en valgsituasjon. Denne erfaringen – sammen med våre anerkjente «verktøy» - har gitt oss en solid kompetanse du kan få øse av når du skal ta dine viktige karrierevalg.

VIP-24 Våre karriereveiledere er sertifiserte brukere av samtale- og kartleggingsverktøyet VIP-24. Dette er et verktøy som baserer seg på anerkjente teorier fra bl.a. John Holland, Donald Super og Carl Jung. Det spesielle med dette verktøyet er at det - som det eneste i verden – kombinerer disse tre teoriene. På den måten er du sikret en veiledning som tar utgangspunkt i dine Verdier, dine Interesser og dine Preferanser (VIP). Og veiledningen tar i tillegg hensyn til at du lever et liv i 24 timer i døgnet. Navnet vip24 beskriver altså våre viktigste profiler som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og privat med det mål å: • • •

se nye muligheter i jobb, studier og fritid fremme motivasjon, mestring og engasjement skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer

KOMPETANSE- OG RESSURSKARTLEGGING Mange av oss – kanskje de fleste – har mer kompetanse og flere ressurser enn det vi er oss bevisst. Vi har lært mer og tilegnet oss flere ferdigheter enn det vi til daglig tenker over. For at du skal få brukt dine ressurser og for at din arbeidsgiver skal få nytte av din kompetanse er det nødvendig at du har et helhetsbilde av hvem du er, hva du kan og hvilke ferdigheter du sitter inne med. Vi kan hjelpe deg med å tegne et slikt helhetsbilde der vi gjennomfører en kartlegging av dine personlige egenskaper, din formelle kompetanse og – ikke minst – din realkompetanse. Dette er svært viktig, kanskje spesielt nå du er i en situasjon der du skal, eller ha lyst til, å finne en annen jobb. Hva har du da å tilby en ny arbeidsgiver?

LEDERUTVIKLING Den potensielle gevinsten ved å se og behandle mennesker i et 24-timersperspektiv er betydelig – både for deg som leder, personene det gjelder og organisasjonen. For å få til dette trenger du spesifikke kunnskaper og ferdigheter innen mellommenneskelige relasjoner. Vi baserer våre lederutviklingsprogram på Jan Spurkelands arbeid, der han har satt disse kunnskapene og ferdighetene i system. Vi tilbyr så vel teoretisk opplæring som praktisk trening og oppfølging i Relasjonsledelse. Flere av våre konsulenter er sertifiserte veiledere i Relasjonsledelse.

JOBBSØKING OG KOMMUNIKASJON Å være jobbsøker er som å være selger – du skal «selge» din kompetanse til en potensiell arbeidsgiver. Har du tenkt over hvordan du «selger» din kompetanse? Er det slik at CV’en og søknaden din gir et riktig bilde av hvem du er og hva du kan? Og klarer du å underbygge dette på en positiv måte i jobbintervjuet? Det er mange om beinet til de mest attraktive jobbene, og det ville vært synd om du går glipp av drømmejobben din på grunn av at du ikke klarer å presentere deg og din kompetanse på best mulig måte. Vi hjelper deg med • Skreddersøm av CV og søknad • Veiledning og coaching i jobbsøkerprosessen • Realistisk trening før du skal i et intervju

15


16

BEREDT AS

2500

Omtrent 2500 personer er hvert år på kurs hos Beredt

Fagkurs YRKESRETTEDE UNGDOMSKURS Vi gjennomfører slike kurs med sikte på å få deltakerne ut i jobb. Dette er langvarige kurs; 4 uker teori i starten og 26 uker praksis etterpå med tett oppfølging av den enkelte. Her er det mye fokus på holdninger både i forhold til å få en jobb og ikke minst i forhold til å greie å beholde en jobb.

PRIVATØKONOMI MED DATA Mange jobbsøkere sliter med økonomien og dette er for mange et stort hinder for å være aktiv jobbsøker. Kurset er todelt der det de første 4 ukene er to dager pr uke med teori, og deretter en åtteukersperiode med individuell oppfølging av den enkelte deltaker, der den enkeltes privatøkonomi og varige handlingsendringer er i fokus.

Vi gjennomfører både kurs for enkeltpersoner (åpne kurs) og bedriftsinterne kurs innenfor flere ulike fagområder. Disse kursene er utviklet gjennom flere år og har en praktisk tilnærming som tar utgangspunkt i det kursdeltakerne allerede kan og det de har behov for av påfyll for å holde seg ajour innen sitt fagfelt.

KURS FOR BARNEHAGEASSISTENTER Vi arrangerer kurs for alle som har behov for faglig påfyll i den jobben de allerede har i barnehagen, og for dem som ønsker seg en jobb som assistent i barnehage eller SFO men som mangler den teoretiske plattformen for en slik jobb. Våre instruktører har barnehagefaglig utdanning og de har mange års erfaring både fra arbeid i barnehage og som kursholdere. Velger du et kurs hos Beredt er du derfor sikret et velprøvd og kvalitetssikret faglig og pedagogisk opplegg. Aktuelle temaer: •

Barnehagens og skolefritidsordningens rolle i samfunnet og organisering i barnehage og SFO

• Barndom før og nå • Barns utvikling og utviklende aktiviteter • Lek, læring og aktiviteter

• Barn med spesielle behov • Kunnskap om helsefremmede arbeid • IKT i barnehagen • Arbeidslivskunnskap • Arbeidslivsorientert norskopplæring (gjelder spesielt kurs rettet mot innvandrere)

• Kommunikasjon og samhandling

I våre bedriftsinterne kurs vil vi sette sammen et kursopplegg som tar utgangspunkt i deltakernes jobbsituasjon og barnehagens kompetansebehov.


beredt

V I B I D R A R T I L AT A N D R E LY K K E S

K O M P E TA N S E

ARBEID I BUTIKK - SALG OG SERVICE Vi har gjennomført en rekke kurs for fremtidige medarbeidere i dagligvarebransjen. Dette er kurs som tar utgangspunkt i de daglige arbeidsoppgaver og rutiner i en butikk. Deltakerne får derfor en virkelighetsnær og praktisk vinkling på alt fagstoffet som blir behandlet. Metodene vi bruker er tilpasset voksne deltakere som gjerne ønsker umiddelbar nytte av det de lærer. Aktuelle temaer er: • Hva kreves av en servicemedarbeider

• Lover og regler (bl.a. kjøpsloven og markedsføringsloven)

• Varebehandling

• Salgsfremmende tiltak

• Svinn og kundetyveri

• Skilting og plakatering

• Arbeid i kasse

• Verbal og ikkeverbal kommunikasjon

• Vareplassering

• Salgssamtalen

• Praktisk butikkøkonomi

• Reklamasjonsbehandling

• EDB i varehandelen og betalingsmåter/terminaler I våre bedriftsinterne kurs vil vi sette sammen et kursopplegg som tar utgangspunkt i deltakernes jobbsituasjon og den enkelte bedrifts kompetansebehov.

COACHING TILBAKE TIL JOBB Dette er 4-ukers program hvor deltakerne skal være ferdig avklarte og ha behov for bistand i forhold til CV, søknad, intervjutrening, nettverksarbeid, oppsøkende virksomhet m.m.

ANDRE FAGKURS I samarbeid med våre mange gode samarbeidspartnere kan vi også tilby kurs innenfor mange andre fagområder som f.eks. lager og logistikk, truckførerbevis, Datakortet og Grunnleggende data.

KOMPETANSEGIVENDE KURS I BARNE- OG UNGDOMSARBEID Kurset skal gjøre deltakerne kvalifiserte til å gå opp til den teoretiske prøven, BUA 3102, i barne- og ungdomsarbeiderfaget. I kombinasjon med relevant og tilstrekkelig praksis kan de gå opp til fagprøven for å få fagbrevet som barne- og ungdomsarbeider. Deltakerne skal bli kjent med yrkesrollen til barne- og ungdomsarbeideren innenfor ulike pedagogiske institusjoner som barnehage, skole, skolefritidsordningen og ungdomsklubb. Temaområdene er helsefremmede arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. Deltakeren skal for eksempel vite hva som kjennetegner pedagogisk arbeid. De skal vite hvordan de kan skape gode samspill med enkeltbarn og barn i grupper, og hvorfor dette er viktig i forhold til utvikling av språk og sosial kompetanse. De skal kunne planlegge aktiviteter for barn og ungdom ut i fra alder. De skal vite hva som kjennetegner god fysisk og psykisk helse hos barn og ungdom, og hvordan de som barne- og ungdomsarbeidere kan bidra til å fremme det. Arbeidslivskunnskap og jobbsøking er sentralt i kurset og foregår kontinuerlig. Kurstilbudet tilpasses den enkelte deltakers behov. Det utarbeides en handlingsplan for oppnåelse av fagbrevet på bakgrunn av en individuell kompetansekartlegging. Kursets varighet er 24 uker og praksis inngår i kurset. Praksisen fordeles med en dag i uken i de første 10 ukene og deretter tre uker sammenhengende praksis fra uke 15. Deltakerne blir fulgt opp av en veileder fra Beredt Kompetanse. Vi jobber mot å motivere hver enkelt deltaker til å være en drivkraft i egen prosess mot å realisere sine mål.

TA KONTAKT: Ønsker du å vite mer om disse kursene og dine muligheter for å komme med på relevante kurs er det bare å ta kontakt med Beredt. RING OSS GJERNE!

55 36 26 00

17


18

BEREDT AS

VI ER EN GODKJENT LÆREBEDRIFT

Målet er topp kvalitet

innen fagene kokk, institusjonskokk og bilmekaniker lette kjøretøy

gjennom god opplæring Beredt Service er vår divisjon for servicetjenester. Her kan du få hjelp til det meste og her finner du mange muligheter for relevant arbeidstrening innenfor det yrket som passer deg best. Vi har organisert våre tilbud i fire seksjoner: Beredt Bevertning, Beredt Drift, Beredt Auto og Beredt Hjem.

Vi bidrar med alt fra oljeskift til de lekreste retter

Disse er igjen delt inn i avdelinger som er målrettet funksjonene de utøver. Foruten å gi våre kandidater god arbeidstrening og yrkesopplæring med fagbrev som en mulighet, selger Beredt Service tjenester og produkter både til næringslivet, det offentlige og privatmarkedet. Alt salg skjer i konkurranse med kommersielle aktører. Dette skjerper våre krav til kvalitet. Alle avdelinger ledes av svært godt kvalifisert fagpersonell som kvalitetssikrer arbeidet våre kandidater gjør.

Mange av våre ansatte har Mesterbrev

Den store endringen i Beredt, og for Beredt Service spesielt, kom da Beredt flyttet til nye, store og moderne, lokaler på Apeltun i 2004. Her ble det plass til mange nye aktiviteter innen serviceyrker. Det nye hovedkjøkkenet ble på mange måter navet for servicevirksomhetene. En større satsing på catering og kantinedrift skapte behov for gode transportløsninger. Undervisningslokalene Beredt fikk på Apeltun ga mulighet for en utvidet kurs, konferanse- og selskapsvirksomhet. Den nære integrasjonen mellom de ulike seksjonene og avdelingene i Beredt Service gir oss mange stordriftsfordeler som kommer våre kunder til gode.

Beredt Bevertning ledes av Mesterkokk May-Lill Torsvik

Beredt Service

DIVISJONER

Beredt Bevertning

Catering

Konferanse

Selskap

Kantine

Beredt Drift

Transport

Vaktmester tjenester

Beredt Auto

Bilverksted

Beredt Hjem

Møbel

SEKSJONER

Interiør

AV D E L I N G E R


beredt

V I B I D R A R T I L AT A N D R E LY K K E S

SERVICE

Beredt Service har høye kvalitetskrav Beredt Service arbeider kontinuerlig for å kvalitetssikre aktuelle prosjekter og sin produksjon. Dette gjelder både vareproduksjon og attføringsvirksomhet. Vesentlige virksomhetsområder i Beredt skal alltid kvalitetssikres med nødvendige sertifiseringer og kvalitetssikringsrutiner. Rutinene sørger for at eventuelle kvalitetsavvik registreres og gjennomgås for å rette opp eventuelle svakheter eller feil. Kvalitetsbevissthet skal gjennomsyre firmaets arbeidsrutiner fra ledelsen til alle ledd i organisasjonen. Kvalitetsarbeidet skal styres av lovpålagte krav og bestemmelser, men også ved at rutiner og krav, både internt og til underleverandør, sikrer at både varekjøp, produksjon og leveranser til kunden blir tilstrekkelig sikret i forhold til hva som er teknisk og økonomisk mulig. Ved investeringer skal kvaliteten på både produksjonsutstyr, varer og leverandører vurderes før endelig valg gjøres.

MATPRODUKSJONEN ER REGULERT VIA SELSKAPETS INTERN KONTROLL Beredt er kun tilknyttet leverandører som har full sporbarhet på sine produktleveranser. Vårt IK-Mat system blir kontinuerlig gjennomgått og forbedret, både i samsvar med lovpålagte krav og til interne kvalitetskrav for øvrig. Det gjennomføres jevnlige kontroll av både mottak av varer, temperatur i kjøl og frys, samt av ferdige produserte varer. Beredt Service har et eget HACCP system som tar utgangspunkt i nasjonale retningslinjer for mat og forpleining. Disse følger kravene til NHO Reiseliv og NHO Service.

TRANSPORTEN AV FERDIG MAT UTFØRES AV EGEN TRANSPORTAVDELING

Avdelingen, i samarbeid med sentralkjøkkenet på Apeltun, pakker alle varelinjer for utkjøring. Alt kvalitetssikres ved at rutiner ved mottak av bestillinger går inn i Visma Business ordreregistreringssystem. Dette blir overlevert elektronisk og i papirformat til både produksjonskjøkkenet og transportavdelingen. Der blir det utarbeidet produksjonslister for kjøkkenet, sammen med utkjøringstidspunkt for transportavdelingen. Dette skjer dagen før produksjon og utkjøring slik at det bare er hasteordrer og sene bestillinger som blir satt opp samme dag. Matproduksjon og utkjøring kvalitetssikres ved at ansvarlig kokk signerer og setter opp klokkeslett for ferdigstillelse, transportavdelingen signerer med klokkeslett for mottak til transport, og ved levering hos kunde noteres også klokkeslett, samt at det kvitteres for mottak. Som vertinne eller vert skal du være trygg på at mat leverte av Beredt kommer til rett tid og som bestilt.

RUTINER OG SYSTEMER TILKNYTTET KVALITETSPOLITIKKEN Beredt Service følger kvalitetssikringssystemet PUKK • Planlegge • Utføre • Kontrollere • Korrigere Dette er utgangspunkt i alt vi gjør for å få best mulig kvalitet. Alle ledere har ansvar for Beredt AS sin kvalitet, og alle vesentlige avvik skal rapporteres til ledergruppen.

19


BEREDT AS

2000

Vi produserer ca. 2000 måltider hver dag.

Beredt Bevertning • Vi produserer de gode

matopplevelsene. • Vi leverer mat til kantiner

og kaféer • Vi bringer maten hjem til deg • Vi har mat til selskap og fest • Vi har både tradisjonsmat og

de mest trendy retter

VI SKAPER MATGLEDE

– Stordriftsfordeler med personlig service Beredt Bevertning er divisjonens største seksjon og består av avdelingene Catering, Kantine, Konferanse og Selskap. Vårt topp moderne kjøkken har mulighet for både sou-vide og ordinær kjøkkenproduksjon. Kjøkkenet sikrer både en effektiv drift, gode kvalitetsprodukter og god matsikkerhet. Kjøkkenet ledes av en mesterkokk med lang erfaring fra bransjen. Ved at vi har storkjøkken og store, gode lokaler, samt transportavdeling kan vi skreddersy tilbud, tjenester og produkter til våre oppdragsgivere som sikrer både høy kvalitet, gode priser og leveransekapasitet. Mesterkokker skaper den beste maten og hyggelige servitører fremskaffer den beste atmosfæren enten det det dreier seg om en arbeidslunsj, viktige møter eller selskap og fest, i egne eller leide lokaler. Beredt Bevertning har et bredt tilbud til så vel næringslivet, det offentlige og direkte til privatpersoner. Kjøkkenet på Apeltun forsyner kantiner Beredt har ansvaret for et godt grunnsortiment av kald og varm mat. Kjøkkenet produserer også en rikholdig cateringmeny og tilbyr selskapsmat av ypperste klasse tilpasset moderne og trendy utvikling innen gourmet og spisevaner. Mange virksomheter benytter kjøkkenet som fast leverandør til sine kantiner og som leverandør av overtidsmat. Kjøkkenet produserer mat til vår kurs- og konferanseavdeling tilpasset de ulike arrangement som avholdes.


beredt

V I B I D R A R T I L AT A N D R E LY K K E S

BE VERTNING

Beredt Catering

– Alt fra overtidsmat til det store selskapet Beredt Catering er en moderne cateringvirksomhet som på kort tid er blitt en av Bergens største innen catering. Avdelingen har fokus på kvalitet, effektiv drift og matglede. Ved å produsere det meste av maten fra grunnen av er vi garantert at det brukes friske råvarer og at vi kan skreddersy mat med særpreg tilpasset den enkelte bestilling. Avdelingen leverer varm og kald mat til overtid og fest, til private personer så vel som til næringslivet. Avdelingen har tidsriktige menyer som kundene kan bestille ut i fra. Her finner en alt fra snitter og smørbrød, finger mat, tapas, a la carté menyer, festmiddager, desserter og kaker. Med mange mesterkokker på laget kan vi ta i mot spesialbestillinger til nær sagt enhver anledning. Helseriktig mat er en selvfølge, diettmat og krav til spesialmat for allergikere tilrettelegges det for. Avdelingen har svært stor kapasitet og blir ofte brukt ved større arrangementer og hendelser. Levering av mat til alle valglokalene i Bergen under valgene og leveranser av catering mat til Sivilforsvaret er eksempler på dette. Leveranser til åpningen av Festspillene det samme.

BEREDT CATERING HAR EN ENKEL FILOSOFI: Vi tror at god mat gir gode opplevelser, uansett hvilken anledning det gjelder. Utgangspunktet vårt er yrkesstolthet og arbeidsglede, førsteklasses råvarer og gode idéer. Når vi får sette dette sammen med dine ønsker, vet vi at du har en god opplevelse i vente. Ta derfor kontakt med oss neste gang du planlegger et arrangement, fest eller jubileum. La oss se på menyen sammen Hos oss er ikke menyen en begrensning, den er et utgangspunkt. Tradisjoner skal ivaretas, personlig smak skal tas hensyn til. Den varme maten skal være skikkelig varm, den kalde skal være frisk. Snitter og baguetter skal være ferske og fristende. Ta kontakt med oss, enten det gjelder privat eller arbeid, så diskuterer vi oss frem til en god matopplevelse. Når vi er enige, kan du trygt overlate resten til oss. En ting mindre å tenke på?

HVORFOR IKKE LA OSS BLI DIN BEDRIFTS CATERINGPARTNER? Bedrifter som har regelmessig behov for mat til møter, overtidsarbeid eller annet vil spare både penger og tid på å inngå en avtale med oss.

KONTAKT:

Beredt Catering Nedre Nøttveit 12, 5238 Rådal E-post: catering@beredt.no Telefon: 55 36 26 00

21


22

BEREDT AS

VI HAR LOKALER FLERE STEDER I BERGEN

Beredt Konferanse

– Møtelokaler med plass fra to til  tohundre og førti personer Beredt Konferanse har ansvaret for driften av våre lokaler på Apeltun og rundt om i Bergen. På Apeltun har vi store flotte og moderne konferanselokaler med plass til 240 deltakere. Lokalene er populære til kurs- og konferanser for næringslivet og det offentlige, samt som selskapslokaler for private og virksomheter. Rundt om i byen har vi ansvaret for en rekke lokaler velegnet for møter og selskaper. Noen av kantinene vi driver blir også benyttet til møter og konferanser. Beredt Konferanse tilbyr gunstige kurs og konferansepakker til alle som har behov for å legge sine møter, kurs og konferanser til eksterne lokaler. Det være seg fra små møter over noen timer til konferanser over flere dager. Beredts lokaler blir også mye benyttet til julebord og jubileumsarrangement av virksomheter. Vi skreddersyr den pakkeløsningen som passer best for ditt arrangement med servering av mat og drikke som du ønsker. Beredt Bevertning har alle rettigheter.

• Vi har møtelokaler til fra 2 til 240 deltakere • Vi har lokaler for selskap og fest • Vi besørger den serveringen du ønsker • Vi har lett tilgjengelige lokaler over hele Bergen • Vi hjelper deg med å lage et minneverdige arrangement

VI SKAPER MØTEGLEDE

KONTAKT:

Beredt Konferanse Nedre Nøttveit 12, 5238 Rådal E-post: mfh@beredt.no Telefon: 55 36 26 00

Våre fasiliteter på Apeltun er svært gode. Her er gode parkeringsforhold med sentral beliggenhet enten du kommer fra Bergen sentrum, Sandsliområdet eller Flesland flyplass. Lokalene er moderne og har videokanoer, lydutstyr og PC-er til utlån. Beredt har foruten lokaler på Apeltun lokaler rundt om i Bergen. Nord-Norgehuset på Kalfaret, på Slettebakken i Gimle Basketklubbs lokaler, på Varden Amfi i Fyllingsdalen, og i Olav Kyrres gate 22 er steder vi kan tilby. For Universitetene kan vi tilby møtelokaler på Kalfaret i Norges største trebygning, stedet der Armauer Hansen hadde sine kontorer.


beredt

V I B I D R A R T I L AT A N D R E LY K K E S

BE VERTNING

Beredt Selskap

– Fra minnestunder til bryllupsfesten Beredt Selskap er vår avdeling som er rettet mot små og store anledninger for privatpersoner, bedrifter, lag og organisasjoner. Lokalene vi tilbyr er stort sett de samme som var Konferanseavdeling tilbyr, men vi tilrettelegger og pynter tilpasset arrangementets art. Vi har lokaler som passer til verdige minnestunder og lokaler som passer til gøyale bryllupsfester. Det meste innen mat og drikke, alt etter hva du ønsker å legge i arrangementet og servere, fremskaffer vi. Våre servitører er vennlige og engasjerte. Vi er gjerne behjelpelig med å skaffe underholdning eller andre innslag om ønskelig.

VÅRE LOKALITETER

Store, lyse lokaler med stor parkeringsplass på Apeltun - fra 10 til 240 gjester Her har vi ulike alternativer å tilby, fra små rom til stor sal. Alt pyntet som du ønsker. Også stor terrasse og muligheter for ulike aktiviteter ute. Kom gjerne på befaring. Spennende lokaler i Gimle Basketballklubbs lokaler på Slettebakken. Hva med et arrangement der kurs- eller selskap kombineres med en privat basketballkamp under kyndig veiledning av en amerikansk proffspiller? Eller som samlepunkt etter blåtur? Lokalet kan ta opp til 50 gjester.

• Minnestunder • Konfirmasjoner • Bryllup • Runde dager • Festarrangement

VI SKAPER SELSKAPSGLEDE KONTAKT:

Beredt Selskap Nedre Nøttveit 12, 5238 Rådal E-post: mfh@beredt.no Telefon: 55 36 26 00

Vi formidler også kontakt med ærverdige Nord-Norgehuset på Kalfaret. Spisesal/dansegulv samt stor salong. Lokaler på Varden Amfi - her kan det kombineres med fotball- eller håndballkamp dersom en ønsker noe mer enn festen.

Festlokalet i Norges største trebygning hvor selveste Armauer Hansen hadde sitt kontor. Våre doktormiddager har en unik ramme rundt selve dagen.

23


24

BEREDT AS

VI DRIVER FLERE KAFÉER OG KANTINER I BERGEN

Beredt Kantine

– Populære kantineløsninger som skaper arbeidsglede og god helse • God mat hver dag • Populær og effektiv

kantinedrift

• Kantiner som øker trivselen • Kantiner som er mangfoldige • Kantiner som gir arbeidsglede

VI SKAPER MATGLEDE Ta kontakt for nærmere informasjon om hva vi kan være behjelpelig med.

TLF. 55362600

Beredt Kantine er en egen avdeling i Beredt Bevertning. Avdelingen driver en rekke kantiner i Bergen sentrum og ute i bydelene. Med utgangspunkt i hovedkjøkkenet og administrasjonen på Apeltun, har vi utviklet et system med en blanding av lokal og sentralisert produksjon. Systemet gir flere fordeler: Et mer variert og bedre tilpasset tilbud i den enkelte kantine. Jevn og høy kvalitet på maten. Grunnlag for målrettet og tett oppfølging av medarbeidere - noe som ikke minst er viktig i en bedrift som legger så stor vekt på lærlinger og attføring. Og ikke minst, fornøyde kunder. Beredt driver kantiner både for det offentlige og det private næringsliv. Beredt driver i dag kantiner mange steder, her har du noen: Allehelgensgate, Askøy vg skole, Christian Michelsens Institutt, Kalfaret, UiB, Løvåsen Sykehjem i Fyllingsdalen, Midtbygda Sykehjem i Åsane; Motorhallen i Solheimsviken, NAVs hovedkantinge i Olav. Kyrresgt 22, Utrustningsbygget i Solheimsviken, Aanderaa på Skjold. Foruten å være en solid leverandør til våre brukere skaper den store spredningen muligheter for at vi kan tilby kandidater varierende jobbsituasjon og rotasjon slik at kan få variert praksis for å bygge trygghet og selvstendighet. For personer som av ulike årsaker ikke takler lang reisevei åpner det seg her jobbmuligheter nært boområdet.

VINN-VINN SITUASJON Vi arbeider kontinuerlig med å være best både på pris og kvalitet. Dette i kombinasjon med å være løsningsorientert er nok en sterkt medvirkende faktor til at stadig flere virksomheter benytter seg av våre kantinetjenester. Nøkkelen for et godt samarbeid er at begge parter tjener på det! Vi anser oss som gode på å skape en vinn-vinn situasjoner for våre oppdragsgivere.

BEDRE KVALITET TIL LAVERE PRIS Da vi satset på kantinedrift var det ut fra en vurdering om at vi hadde systemer og kapasitet til å gjøre en god jobb. For våre kunder handler dette om å få et bedre kantineprodukt til en lavere kostnad. For våre brukere og deres ansatte, handler det om god mat til en rimelig penge. Begge deler må fungere for at resultatet skal bli bra! – Når vi nå driver mange kantiner i Bergensområdet, er dette et tegn på at vi leverer god og sunn mat til riktig pris.


beredt

V I B I D R A R T I L AT A N D R E LY K K E S

HJEM

Beredt Hjem – Reparerer det meste av gamle møbler og syr de fineste gardiner

• Vi gir gamle møbler nytt liv • Vi pynter opp hjemmene • Vi syr det du ønsker • Vi har en spennende butikk • Vi tilbyr en gøy arbeidsplass

Beredt Hjem består av avdelingene Møbel og Interiør. Utforming av hjemmet er noe mange bruker mye tid, penger og omtanke på. Beredt Hjem er et godt tilbud til alle som ønsker å ta vare på verdiene i hjemmet eller ønsker å arbeide med møbler og interiør. Vi opplever at mange er på vei bort i fra ”bruk og kast holdningene” og vil ta vare på sine eiendeler. Derfor er vi optimistisk med tanke på etterspørselen etter tjenester og produkter Beredt Hjem tilbyr. Samtidig opplever vi en stor glede blant våre kandidater som får praktisk arbeidserfaring. Her ser vi ekte skaperglede, kreativitet og arbeidslyst. Møbelavdelingen reparerer gamle møbler og driver med møbeltapetsering. Det kan være lurt å tenke nytt om gamle møbler. De er som oftest bygget opp med solid treverk og kan trekkes om. Nytt trekk kan derfor gi møbelet et helt nytt og moderne utseende. Det kan være lønnsomt å snakke med oss om det lønner seg å trekke om møbelet og eventuelt reparere det, før du kaster det. Send oss gjerne noen bilder med e-post, så vil du høre fra oss. Møbelavdelingen ledes av en fagutdannet møbeltapetserer med svennebrev og lang erfaring. Interiøravdelingen er en systue som syr gardiner, duker og klær med mer. Avdelingen har også eget butikkutsalg der en kan kjøpe produkter som skapes på avdelingen. Her kan du få håndlagede produkter som ingen andre har. I butikken finner du alt fra pyntegjenstander til klær og praktiske bruksting til en rimelig penge. Vi syr gardiner, duker og klær etter de målene og med de stoffer du ønsker. Det kan derfor lønne seg å komme innom butikken til Beredt Hjem neste gang du er i Apeltun området.

PRODUKTER OG TJENESTER: • Reparasjon av møbler • Møbeltapetsering • Gardinsøm • Produksjon av interiørprodukter • Produksjon og reparasjon av klær • Butikkutsalg • Arbeidspraksis

VI SKAPER BOGLEDE KONTAKT:

Beredt Hjem Nedre Nøttveit 12, 5238 Rådal E-post: mobel@beredt.no Telefon: 55 36 26 00

Ring oss gjerne om du ønsker å diskutere møbeltapetsering eller syoppdrag.

25


26

beredt DRIF T

Beredt Drift

– Fra faste transportoppdrag til vaktmestertjenester Beredt Drift består av avdelingene Transport og Vaktmestertjenester. Transportavdelingen har ansvar for all transport av mat som produseres ved Beredts hovedkjøkken. Transporten går til alle kantinene vi driver i Bergensområdet og til privatkunder over hele fylket. Vi kjører også daglige budruter og har avtalebaserte transportoppdrag for en rekke virksomheter. Avdelingen har en god bilpark med flere ulike typer biler. Vaktmesteravdelingen har ansvar for drift av Beredts eiendoms og bygningsmasse, samt eksterne vaktmesteroppdrag. Vi har stor arbeidsglede og er klar til å gjøre de fleste arbeidsoppgaver på kort varsel. Beredt Drift er et godt tilbud til eksterne virksomheter som har behov for trygge og rimelige transporttjenester eller vaktmesteroppgaver. Her får også kandidater som ønsker å arbeide med transporttjenester eller vaktmestertjenester god og allsidig opplæring og arbeidspraksis.

PRODUKTER OG TJENESTER: • Transporttjenester • Budoppdrag • Sjåføropplæring • Sidemann • Kjentmannsprøve • Vaktmesteroppgaver • Snørydding • Vedlikehold

VI SKAPER KJØREGLEDE KONTAKT:

Beredt Drift Nedre Nøttveit 12, 5238 Rådal E-post: transport@beredt.no Telefon: 55 36 26 00

BEREDT DRIFT: • Vi transporter trygt, raskt og billig • Vi kjører der du har behov • Vi står for driften av våre eiendommer

• Vi kan hjelpe deg med vaktmesteroppgaver • Vi er fleksible og har et tilbudt til alle


beredt

V I B I D R A R T I L AT A N D R E LY K K E S

AUTO

Beredt Auto – Autorisert bilverksted der “mekking” og stell av bil betyr mest Beredt Auto fikser det meste når det gjelder bil. Beredt Automester Storetveit er et profesjonelt autorisert bilverksted for alle bilmerker og tilbyr rimelig service og reparasjoner. Verkstedet er en godkjent lærebedrift for bilmekaniker lette kjøretøy og gir mange kandidater intern praksisplass og fagutdanning. Beredt Auto er et godt tilbud til bilglad ungdom som vil arbeide med bil som mekanikker eller bilservice generelt. Beredt Auto er en god mulighet for private bileiere og virksomheter med bilpark som har behov for service og verkstedstjenester. Virksomheten har med sin sentrale plassering på Storetvedt, kunder fra hele Bergensområdet. Her får en grundig service, understellsbehandling eller reparasjoner, uansett biltype til en rimelig pris. Mesterutdannet bilmekaniker overvåker alt arbeid. Beredt Auto er medlem av den landsomfattende AutoMesterkjeden. En kjede med mange gode tilbud.

VI SKAPER BILGLEDE PRODUKTER OG TJENESTER: Beredt Auto tilbyr verkstedstjenester som: • Service • EU-kontroll • Reparasjoner • Understellsbehandling • Vindussliping • Hjulstillingskontroll • Dekksalg og -skifte • Bilpleie innvendig – utvendig • Opplæringsbedrift

BEREDT AUTO: • Vi er et autorisert bilverksted som er medlem av Automester-kjeden. • Vi reparer og gir service på alle bilmerker • Vi har gode tilbud både for private og bedrifter

KONTAKT:

Beredt Auto Storetveitveien 50, 5067 Bergen E-post: automester@beredt.no Telefon: 55 36 26 00

• Vi er en opplæringsbedrift der du kan ta fagprøven • Vi er stedet der historien til Beredt startet.

27


BEREDT AS

VÅR BESØKSADRESSE: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, 5238 Rådal Tlf. 55 36 26 00 post@beredt.no 580

<-

E 39

H A R D A NG ER V EG EN

<- Nesttun

Be

rge

n

E39 OS V EG EN

ELVENES VEGEN

em

lhj

Ha

FA NAVEGEN

/ Os

nen

agu

<- L

582

->

FV 181 A PE LTU N V EGE N

Beredt S M Ø R Å S V EG E N

28

Ved hovedbygget på Apeltun finner du følgende seksjoner og avdelinger: Beredt stab og konsernledelse

Beredt Kompetanse, • Samfunn • Bedrift • Privat

Beredt Service

Beredt Bevertning • Catering • Kantine • Konferanse • Selskap

Beredt Drift • Transport

Beredt Hjem • Møbel • Interiør


beredt

V I B I D R A R T I L AT A N D R E LY K K E S

GRUPPEN

En moderne organisasjon med  gode medarbeidere og solide stabsfunksjoner Beredt organisasjonen er bygget opp for å kunne gi både deltakere, kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere de beste arbeidsbetingelsene i et godt og trygt menneskeorientert miljø. Med systemer, verktøy og arbeidsbetingelser som gjør at vi kan konkurrere med de mest profesjonelle konkurrentene, samtidig som vi kan gi deltakere i en attføringssituasjon gode, pedagogiske læringsmiljøer for arbeidstrening og utvikling av egen selvfølelse, håp, tro, tillit og muligheter. Vi konkurrer i det åpne markedet, og må være gode og gjøre hverandre enda bedre til enhver tid. Derfor møter våre deltakere realistiske arbeidssituasjoner og miljøer. Derfor opplever våre kunder produkter og tjenester av høy kvalitet. Og derfor opplever våre medarbeidere en arbeidsplass med mye glede, trivsel, glød, engasjement og fleksibilitet. Kollegaer som verdsetter kompetanse, åpenhet, engasjement og som bryr seg. Med brukere som opplever omtenksomhet, respekt og verdighet.

BEREDT STAB Foruten at vi har svært gode fasiliteter har vi bygget opp en organisasjon som ivaretar funksjonene på en profesjonell måte. Derfor finner du i Beredt en stabsorganisasjon med følgende avdelinger:

Markedsføring Salg Anbud

ADRESSER:

Prosjekt

Bergen: Beredt AS Nedre Nøttveit 12, 5238 Rådal Tlf.: 52 36 26 00 E-post: post@beredt.no

Trondheim: Beredt Kompetanse, avd Trondheim Ranheimsvegen 7A, 7044 Trondheim Tlf. 55 36 26 00 E-post: post@beredt.no

Storetveit: Beredt Auto BEREDT AUTOMESTER Storetveitveien 50, 5067 Bergen Tlf.: 55 36 26 00 E-post: automester@beredt.no

Oslo: Beredt Kompetanse, avd. Oslo Sinsenveien 4, 0572 Oslo Tlf.: 55 36 26 00 E-postt: post@beredt.no

Forretningsutvikling Økonomi

HR - HMS

Innkjøp Arkiv IKT/Telefoni Kundesenter

IK Mat

29


30

BEREDT AS

Vi skaper arbeidsglede


beredt

V I B I D R A R T I L AT A N D R E LY K K E S

GRUPPEN

Beredt har mange gode samarbeidspartnere og kunder Det gir Beredt mangfoldighet og anvendelighet. Styrker vår kompetanse og kvalitet. Sikrer våre deltakere arbeidstrening og er aktuelle arbeidsplasser for kandidater vi kvalifiserer til arbeidslivet. Vi skylder dem alle en stor takk for engasjement og samfunnsansvar. Dersom din virksomhet ønsker å komme i kontakt med Beredt for å dra nytte av våre tjenester og produkter hører vi gjerne fra deg. Det samme gjelder om du ønsker å stille arbeidsplasser tilgjengelig for arbeidstrening eller trenger kandidater til fast eller midlertidig arbeid.

Dette er noen av våre gode samarbeidspartnere:

ANDRE REFERANSER:

Butikker

Barnehager SFO

Datafirma

Bilutleiefirma

Transportbransjen

SKJOLDTUNET SYKEHJEM

Anleggsgartner

Ved Skjoldtunet Sykehjem driver vi opplæringsvirksomhet og har til enhver tid 5 deltakere under opplæring og i arbeid.

Frisørsalong Hudpleie Renhold

COOP BUTIKKEN PÅ NEDRE NØTTVEIT

Institusjonskjøkken

I vårt eget bygg på Apeltun driver Coop butikk i 1. etasje. Her har vi til enhver tid minst en deltaker under opplæring og i praksis.

Kantiner Arkiv Taxi

RINGER I VANNET www.attforingsbedriftene.no

31


beredt

Vi bidrar til at andre lykkes 

Beredt AS

   

Nedre Nøttveit 12, 5238 Rådal Tlf. 55 36 26 00 post@beredt.no

Du skal oppleve oss som omtenksomme, flinke, åpne og inspirerende. Velkommen til å bli nærmere kjent med oss, våre medarbeidere, tjenester og produkter.

www.beredt.no

Brandlink360.no / picapoint.no

VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE

Beredt muligheter  

Presentasjon av Beredt og mulighetene vi tilbyr.