Page 1

Juni 2012,

34e Jaargang,

Nummer 3

Samenstelling BESTUUR Voorzitter Vacature

Penningmeester Wim van Lamoen Kastanjeweg 81, 5401 GW Uden Tel.: 06-33727110 penningmeester@parkhoeven.nl

Bronkhorstsingel 4, 5403 NA Uden Tel.: 0413 - 269389 www.parkhoeven.nl

Secretaris Richard de Gier Ploeg 4, 5404 LZ Uden Tel.: 06 - 34784486 secretaris@parkhoeven.nl

Inhoud

Bestuurslid CCT Vacature

Van de bestuurstafel

3

Lid zijn van TSV Park Hoeven

6

Nieuwe leden

10

Help de mailingjuffrouw

10

In memoriam At van Menxel

11

Klankbordgroep 14 Bestuurslid Jeugd Kees-Jan Leliveld Stadrijk 108, 5403 NJ Uden Tel.: 06 - 41810116 jeugd@parkhoeven.nl Bestuurslid Barcommissie Facilitaire zaken Gerard van der Ven Xylofoonstraat 6, 5402 HG Uden Tel.: 06 - 51061983 facilitair@parkhoeven.nl

Nieuws van de barcommissie

14

Tenniskamp voor de jeugd van TSV Park Hoeven

15

Stille krachten

16

Sinds kort is Park Hoeven ook op Facebook

16

Aristoteles overpeinzing

17

Public Relations

21

www-partner Halfords en Coppens schenken er één 24

Vice-voorzitter / Bestuurslid Recreatie Michel Poels Vuurijzer 25, 5406 BD Uden Tel.: 0413 - 256380 recreatie@parkhoeven.nl

Barrooster juni-juli-augustus

25

Achtergrondinformatie over thema Ontmoeten

32

De geschiedenis van de KNLTB

34

Activiteitenkalender 35 Pimmelvaria 36 Redactie: Pim Wentink Wijsthoek 525, 5403 RL Uden. Tel.: 0413-257227 / 06-51437201 E-mail: hoefblad@parkhoeven.nl

Bestuurslid Squash Oscar Huls Vijfhuizerweg 34, 5401 PE Uden Tel.: 06 - 48257816 squash@parkhoeven.nl

Bezorging: Maria van Bommel Rentmeestershoef 133, 5403 EL Uden. Tel.: 0413 - 264959 Vormgeving: Graphiset.nl

Sluitingsdatum kopij!

Bestuurslid PHRP Ary Stuifbergen Muziekplein 49, 5402 CS Uden Tel.: 06 - 30387011 phpr@parkhoeven.nl

Nr. 4 • 07-08-2012 20:00 uur e-mail: pim.wentink@kpnmail.nl Voor het gestelde in de rubrieken "Bestuursme­ dedelin­ gen" en "Van de Commissie" draagt het Bestuur de ver­ant­woorde­lijkheid. Het in de rubriek "Van de Redac­ tie" gepubliceerde, valt onder de verant­ woordelijkheid van de Redactie. Dit geldt eveneens voor de inhoud van de niet-ondertekende bijdragen. Alle overi­ge artikelen zijn voor rekening van de schrijver(s). Deze worden uitsluitend in het blad opgenomen als zij ondertekend zijn en de inhoud, naar het oordeel van het Bestuur en/of de Redactie, in overeen­ stemming is met de doel­ stelling van de vereniging. Zij hoeven niet de mening van het Bestuur en/of de Redactie weer te geven.

1


Samenstelling COMMIS­SIES Accommodatiecommissie

voorzitter:

Wim Verburg Tiny Arts Nico van de Boom Ton Duurland Piet Wassenberg Huub Mulders Fons Steures Bart Wagenaar

0413 0413 0413 0413 0413 0413 0413 0413

-

Trainers

268374 269373 268241 266433 264099 786463 263515 253678

Alexander Buter Mirjam van den Tillaar

Trainingscoördinator

Alette Mulder

Ereleden

bardienst@parkhoeven.nl Gerard van der Ven 06 - 51061983 Ary Stuifbergen 06 - 30387011 Hans Cuppers 06 - 29073505 Mieke Callaghan 0413 - 266856 Marlies Jackson 0413 - 261126 Ell Stuifbergen 0413 - 270446 Leo van Berkel 0413 - 268821 Theo van de Donk 06 - 22233357

Park Hoeven Promotie & Reclame commissie (PHPR)

Ary Stuifbergen (voorzitter) Tel.: 06 - 30387011 Jan van Breukelen (webmaster) webmaster@parkhoeven.nl Pim Wentink (Hoefblad) Leo van Berkel Maria van Bommel

Commissie-Competitie-Toernooien

voorzitter:

Cock de Jonge Leo van de Elsen Rob van Leeuwen Frank Wijnoogst

Financiële Commissie

voorzitter: Wim van Lamoen Tineke de Best

Jeugdcommissie

voorzitter:

Kees-Jan Leliveld Dennis Straatman Gerard Verdonschot Marck van Duijnhoven Mariëlle Tünnissen Janette van der Vleugel Patty Arts

Recreatie-commissie

voorzitter:

Michel Poels Marlies Jackson Nell Dirks Lenie van Heusden Antoon Gabriëls Ron Schoonderbeek Tinus Brekelmans

0413 0413 0413 0413

-

264813 251444 851264 259221

Sponsorrekening: sponsoring@parkhoeven.nl 17.49.01.550 t.a.v. Rabobank Uden

Bankrelatie:

06 - 41285475 0413 - 257227

Rabobank Uden Rek.nr.: 17.49.46.090 ING Rek. nr.: 1964514 t.n.v. T.S.V. Park Hoeven.

06 - 41810116 06 - 22516946 06 - 51573124 06 - 20789880 0413 - 255572 0413 - 263983 0413 - 256605

Jaarcontributie 1e senior

0413 0413 0413 0413 0413 0413 0413

-

Algemene informatie voor leden 2e senior 3e senior e.v. 1e junior 2e junior 3e junior e.v.

Ondersteunend lid

256380 261126 266347 253716 255768 247462 260629

Inschrijfkosten

TENNIS

SQUASH TENNIS+SQUASH

 140,-

 145,-

 200,-

 130,-

 142,-

 198,-

 100,-

 118,-

 156,-

 100,-

 105,-

 140,-

 75,-

 91,-

 127,-

 65,-

 78,-

 113,-

 25,-

 25,-

 25,-

 14,50

Voor een gezinslidmaatschap (4 of meer personen) gelden verlaagde tarieven. Zie www.parkhoeven.nl. Administratiekosten bij te late afmelding (tot 1 febr.):  25,-

Squashcommissie

squash@parkhoeven.nl Oscar Huls 06 - 48257816 Ary Stuifbergen 06 - 30387011

Introductie voor niet leden Zie de prijslijst met tarieven en voorwaarden bij de kassa Baanverhuur

Tennisbaan  12,50 Squashbaan  10,-

Kascommissie

Wil Vorstenbosch

Ledenadministratie

Tel.: 06 - 41810116

Henny van Hal Hans Snijders Hans Pieters

Barcommissie

voorzitter:

Tel.: 06 - 21185586 Tel.: 06 - 10506842

ledenadministratie@parkhoeven.nl Tineke de Best 0413 - 257227 Wijsthoek 525 5403 RL Uden

2

voor niet leden per uur (baan 9), ’s avonds geen verhuur per 1/2 uur (baan 1)

Algemeen e-mail adres: secretaris@parkhoeven.nl


Van de bestuurstafel

De eerste toernooien en de competitie zijn alweer voorbij en voor menigeen met een goed resultaat. Dat is leuk en laten we eerlijk zijn; daar doe je het ook voor. Tijdens toernooien en competitie kom je bij andere verenigingen en vergelijk je onbewust die accommodatie met de accommodatie bij ons op Park Hoeven. En wat mij dan opvalt, is dat ons park er mooi en verzorgd uit ziet. Vooral nu het nieuwe terras er is en dat de aankleding in het paviljoen is aangepast. Natuurlijk smaken verschillen maar het is niet moeilijk te ontkennen dat de accommodatie er op vooruit is gegaan. Ook bezoekers aan ons park valt het op dat er veel veranderd is en dat doet je als "Park Hoevenaar" goed. Eigenlijk kun je gewoon trots zijn dat een vereniging als Park Hoeven het goed voor elkaar heeft. Een goede accommodatie is nu eenmaal erg belangrijk om je thuis te voelen. Maar als ik zo om me heen hoor zijn we nog niet klaar en dat is ook zo. Laten we echter niet vergeten dat de reden dat het nu goed uit ziet is dat we mensen hebben die iets voor de "club" willen doen. Dat enthousiasme en die inzet is belangrijk en goed om te zien. Daarbij komt ook nog dat onze leden het op sportief vlak in toernooien het goed doen en regelmatig de finale bereiken en winnend afsluiten. En niet te vergeten de competitieteams die tijdens de voorjaarscompetitie kampioen zijn geworden. Dat is voor de kampioenen niet alleen leuk maar ook voor de vereniging en leden van die vereniging is dat goed. Maar we zijn er nog niet. Leden van deze vereniging zitten boordevol ideeën en tips. Wij, als bestuur, maar ook de leden van de vereniging heeft er baat bij om deze voorstellen, ideeën en tips te horen en eventueel ten uitvoer te brengen. Daarvoor is/wordt er een "klankboordgroep" geformeerd die met die voorstellen aan de slag gaan. Wat ook erg belangrijk is dat we als T.S.V. Park Hoeven weer in ledental gaan groeien. Ook daar zijn bepaalde gedachten over. Dat is erg goed maar ventileer die gedachten ook naar het bestuur. Dit kan per brief of mail maar ook persoonlijk aanspreken van een van de bestuursleden is mogelijk. Natuurlijk zullen niet alle ideeën ten uitvoer gebracht kunnen worden maar meedenken en daar waar nodig meehelpen is erg belangrijk. Tijdens de algemene ledenvergadering zijn er veel onderwerpen de revue gepasseerd en daar wil ik graag een onderdeel van naar voren halen. Om T.S.V.

3


Ruud de Koning, Uden

Het volgende rondje is van Halfords Uden. Als WWW partner van Park hoeven zien wij u graag als klant bij ons binnen komen. Lever daarom nu de Kassabon van Halfords Uden in bij de bar van Park Hoeven en wij betalen uw consumptie.

Halfords, net zo makkelijk!

4


De Wal 28, Oss • Passage 1, Uden • Meijerijgaarde 19, Veghel

De gezelligste Brasserie van Uden

... zo heerlijk bourgondisch geniet je, in Brasserie Tante Pietje Tante Pietje’s keuken beroemd sinds 1875!

Geopend dinsdag t/m zondag vanaf 16.00 uur, maandag gesloten Lieve vrouwenplein 15 5401 AS Uden Tel.: 0413-330388 Fax: 0413-330387 www.tantepietje.nl

adv tante pietje algemeen

1

5

21-02-2005, 13:22


6


www.vanlanenmakelaardij.nl

Autoschade komt soms wel ĂŠrg onverwacht

Wij zijn er klaar voor

7


DELSTRAAT 1 UDEN  • TELEFOON 0413 - 246510

8


9


Nieuwe leden

Tennis Senioren: Kees van Vugt Hein Kox Lars Pouw Cecile v.d. Zanden Carmen van Boven Squash Senioren: Hein Kox

HELP DE MAILINGJUFFROUW Zij wil zo graag dat verstuurde e-mails ook aankomen. Dus als u één van onderstaande email adressen herkent, laat dan even weten waar de e-mailjuffrouw het bericht naar toe moet sturen. Met een mailtje naar ledenadministratie@parkhoeven.nl maakt u het haar wat makkelijker. Bij de volgende leden kwam ze tevergeefs langs: hennyverstegen@kpnmail.nl eddy.verstegen@upcmail.nl eaammaenen@interestate.nl e.honig@wxs.nl rene.saskia@concepts.nl Krijg je nooit mail van Park Hoeven (en mis je dus veel!) kijk dan op de website of je wel een e-mail adres opgegeven hebt. Op http://www.parklhoeven.nl onder menuknop “Over PH” en klik dan op “Mijn PH” of stuur direct een e-mail naar ledenadministratie@parkhoeven.nl.

10


In memoriam At van Menxel 1930 – 2012 Zondagmorgen 22 april 2012. At had niet getennist maar kwam gezellig een praatje met ons houden. Hij wilde graag een cappuccino i.p.v. de thee met grote hoeveelheid melk die hij doorgaans dronk. Voor ons was dat heel opmerkelijk; een laatste groet van At voor ons. We hebben hem gedag gezegd en zien vertrekken. Niet vermoedend dat dit de laatste keer zou zijn! Woensdag 23 april lazen wij de overlijdensadvertentie van At van Menxel. Vanaf de begintijd van Park Hoeven is At actief geweest voor de club. In de commissie recreatie heeft hij, samen met Mien, veel activiteiten ontplooit. En wie kent At niet van het ballenkanon en de tennisschoen! At was erg betrokken bij het wel en wee van Park Hoeven. De laatste jaren minder actief maar wel steeds aanwezig. Het was maar sporadisch dat hij de zondagmorgen oversloeg. Na de dood van Mien heeft hij de draad van het leven weer opgepakt, maar het gemis was groot. Elke dag reed At met zijn auto naar de plek waar hij even in gedachten bij Mien kon zijn. Op vrijdag 27 april hebben wij op een fijne en waardige manier afscheid genomen van At.

Wij zullen At ontzettend missen. Maar zoals op de kaart te lezen was: At is weer herenigd met Mien.

Namens de zondagochtendgroep, José en Marie José

12


www.autodorp.nl

Officieel dealer Occasion dealer ABS Autoschade Autolease Autoverzekering- en financiering Uden 0413-262887

Helmond 0492-561222

Venray 0478-514141

Gastouderopvang: vertrouwd, flexibel èn voordelig Het combineren van werk en de zorg voor je kinderen is niet altijd makkelijk. Gastouders, bijvoorbeeld opa en oma of iemand anders uit je vertrouwde omgeving, kunnen uitkomst bieden. En wist je dat je daar een vergoeding voor kan krijgen?

Schoonmaak, glasbewassing, vloer– en gevelonderhoud

Ontdek je financiële voordeel op www.viaviela.nl

Ook voor úw kantoor, school of fabriek.

Altijd bij je in de buurt ViaViela is een landelijk opererend gastouderbureau. Met ruim 65 vestigingen door heel Nederland is er altijd een vestiging bij je in de buurt.

Een heldere kijk op schoonmaak! wij u rte verzoeken fe of e d n ve ij l vrijbl Broek. Voor een gehee uiryn van den Q et m en em contact op te n

Wil je ook voordelige en vertrouwde opvang? ViaViela helpt je daarbij. Neem voor meer informatie contact op met ViaViela Uden, 06-33035843 / 0413-230001, uden@viaviela.nl Of kijk op www.viaviela.nl

QPC Schoonmaak Vloetstraat 15 - 5408 PH Volkel Tel. 0413-251143 - Fax. 0413-335012 info@qpcschoonmaak.nl

Kinderopvang goed geregeld.

13


Klankbord Groep Zoals jullie hebben vernomen tijdens de ledenvergadering van 22 mei hebben we als bestuur het besluit genomen om een Klankbord groep in het leven te roepen. De bedoeling van deze Klankbord groep is om de ideeën welke er leven onder onze leden te verzamelen. Wij als bestuur willen onze leden meer betrekken bij onze vereniging. Vanuit het bestuur zal ik deze klankbord groep gaan coachen. Mijn plan is om een groep van ongeveer 6 leden samen te stellen. Om een zo groot mogelijke spreiding in deze groep te hebben wil een zeer brede groep opzetten wat betekend van een jonge senior tot de oudere senioren. Ik heb al enkele aanmeldingen mogen ontvangen maar mocht je interesse hebben om deel te nemen aan de klankbord groep dan kun je aanmelden bij mij het liefst via het E-mail adres bar@parkhoeven.nl.

Nieuws van de Barcommissie OPROEP- OPROEP- OPROEP De barcommissie is nog naarstig op zoek naar vaste barmedewerkers het gaat om een bardienst van 3 uren waar een kleine vergoeding tegenover staat. We zijn nog opzoek naar invulling voor de volgende bardiensten Dinsdagavond : van 21:00 – 23:59 uur per direct 1 x in de 4 weken Woensdagavond : van 21:00 – 23:59 uur per direct 1 x in de 4 weken Vrijdagavond : van 21:00 – 23:59 uur vanaf april 1 x in de 2 weken Zondagochtend : van 09:00 – 12:00 uur vanaf juli 1 x in de 4 weken Mocht je één van bovenstaande bardiensten willen invullen of je hebt vragen over de bardienst stuur dan een mail naar bardienst@parkhoeven.nl Gerard van der Ven

14


Tenniskamp voor de jeugd van TSV Park Hoeven Dinsdag 1 mei en woensdag 2 mei is er voor de 3de keer op rij een succesvol tenniskamp voor de jeugd van Park Hoeven georganiseerd door enkele leden van de jeugdcommissie. Tijdens dit tenniskamp stonden sportiviteit, spel en gezelligheid voorop en zijn de tennisbanen twee dagen lang door 35 tennissende kinderen van Park Hoeven bezet gehouden. De eerste dag werden de kinderen in de middag vermaakt tijdens een serieus tenniscircuit waarbij alle skills van de tennissport aan bod kwamen. In de namiddag stonden diverse spelletjes op het programma met een heuse tennisbalrace en andere Hollandse spellen. De dag werd afgesloten met een karaoke/disco avond, waarna iedereen nog even tot rust kon komen bij een film. De volgende dag stond er een fotospeurtocht op het programma en dat was na een korte nacht voor veel kinderen toch een goede warming-up voor de dag. De afsluiting van het kamp was lekker pannenkoeken eten en dat hebben we geweten, er werden wel meer dan 80 pannenkoeken gebakken. Wil je een impressie krijgen van het afgelopen tenniskamp, kijk dan snel naar het filmpje op http://dl.dropbox.com/u/59050496/2012Tenniskamp.mpg. Indien je deze film in een hoge HD kwaliteit wil ontvangen, stuur dan even een mail naar Gerard@de4gees.nl.

Volgens de reactie van de kinderen was het een geslaagd tenniskamp en kijken ze al uit naar het tenniskamp dat volgend jaar zal worden gehouden. Dus als jij er volgend jaar ook bij wil zijn, hou dan de berichtgeving van de jeugdcommissie nauwlettend in de gaten.

15


Stille Krachten Vraag u zich ook af hoe het komt dat ons clubhuis er altijd zo pico bello uitziet? Naast onze accommodatiegroep, een groep mannen die iedere maandag bezig is om ons terrein op orde te houden en te zorgen dat het park zo mooi blijft, en de professionele schoonmaakster van QPC, is er ook nog een groep die de bar, het koffiezetapparaat en de keuken van ons clubhuis grondig schoonmaken. Om toerbeurt werken dan 2 mensen iedere maandagochtend. Zo om de 3 a 4 weken staan ze in de planning. Voor deze groep zoeken wij nog vrijwilligers (m/v). Wilt u ook meehelpen met deze groep, meldt u dit dan bij Ell Stuifbergen (ellstuifbergen@gmail.com

Sinds kort is Park Hoeven ook op Facebook .

Het adres is www.facebook.com/parkhoeven Hier kunnen mensen hun opmerkingen en suggesties kwijt. Bijvoorbeeld de uitslag van een compititiewedstrijd of vraag tennismaatjes om eens een keer met iemand anders te tennissen/squashen, of als je een tennisshirt te koop hebt of ‌.Kom ons ook bezoeken druk op de knop

16


Aristoteles overpeinzing

Op onregelmatige tijden zal er een artikel gepubliceerd worden over nieuwe technologie en de invloed en gevolgen daarvan in de toekomst. Dit keer:

De ‘ingekleurde’wereld (augmented reality) Dit gaat over augmented reality. Augmented Reality is een verzamelterm voor alle technologie waarbij de realiteit en de virtuele wereld met elkaar gecombineerd worden. Dat kan gaan van heel eenvoudige toepassingen zoals QR-tags (zie een voorgaand artikel hierover), een soort barcode die je met je telefoon kunt scannen om via Internet bijbehorende informatie te krijgen, tot vrij geavanceerd zoals Layar, een applicatie die op je telefoon draait waarbij over het beeld van je camera een laag wordt gelegd met extra informatie over datgene waar je de camera op richt. Augmented Reality is niet iets van de laatste paar jaar. Hoewel je er nu juist veel over hoort, stamt Augmented Reality al uit de vroege jaren negentig. Dat je er tegenwoordig zoveel over hoort is vooral te danken aan de vooruitgangen op het gebied van de mobiele telefonie. Al jaren wordt het in de televisiewereld gebruikt. Denk maar aan een sportwedstrijd waarbij tijdens de uitzending ervan informatie over het beeld wordt gelegd, van informatie over de wedstrijd zelf tot de virtuele reclameborden naast de goals. Met de komst van telefoons als de iPhone en de Android telefoons zijn telefoons met zoveel sensoren uitgerust (camera, kompas, gps) dat ze een behoorlijke bijdrage leveren aan het gebruik van augmented reality applicaties. Layar Dit Nederlandse bedrijf heeft software ontwikkeld, wat op een smartphone geladen kan worden. Als men de camera op de telefoon aanzet wordt de software geactiveerd. Deze software weet via GPS waar men zich bevindt en door het ingebouwde kompas weet men in welke richting men kijkt en zal in het beeld herkenningspunten zoeken behorende bij die fysieke locatie en kijkrichting. Indien iets herkenbaar gezien wordt dan wordt in het beeld een extra laag met extra informatie toegevoegd. Door samenwerking met Funda mogelijkheid om huisinformatie te laten zien (prijs, indelingen etc.). Samenwerking met Hyves om dichtstbijzijnde café’s aan te geven. Samenwerking met ING om dichtstbijzijnde pin automaten te tonen.

17


18


Het filmpje op http://bit.ly/aristoteles03 geeft een indruk hoe dat er uitziet. Eppo Op 3 april werd een toepassing van Layar bij het blad Eppo geannonceerd. Lees je het stripblad Eppo, dan kun je vanaf het eerstvolgende nummer zien hoe sommige strips in elkaar zijn gezet met behulp van je iPhone. Door de app Layar te installeren en de camera op een strippagina te richten, krijg je bijvoorbeeld een ruwe schets van het origineel te zien. Hiervoor wordt augmented reality gebruikt. Ook zit er bepaalde andere media aan pagina’s gekoppeld, zoals video’s op YouTube. PostNL In de maand maart heeft Post.nl een eigen magazine verspreid waarin de inhoud nauw is vervlochten met de augemented reality van Layar. De voorjaarsuitgave van het blad ‘Er is post’ legt daarmee een link tussen papier en internet.

19


De lezers van het blad houden hun telefoon boven een artikel of advertentie in het blad om een koppeling met internet te maken. PostNL hoopt zo papier interactief te maken. Er worden online koppelingen gemaakt met e-commerce, Facebook en bijvoorbeeld telefoonnummers van bedrijven. De mobiele lezers moeten eerst de Layarapplicatie op hun telefoon installeren voordat ze de interactieve mogelijkheden kunnen gebruiken. Het principe is vergelijkbaar met QR-codes op papier, maar in dit geval wordt er geen abstracte codes gescand maar de bladspiegel. Het filmpje op http://bit.ly/aristoteles02 laat zien hoe het werkt. Google Google werkt aan de ontwikkeling van een 'augmented reality'-bril, die er voldoende redelijk uitziet om je mee in het openbaar te vertonen. Brillen waarin zicht en scherminformatie worden samengevoegd zijn al eerder vertoond, maar Google claimt er in te zijn geslaagd de schermfunctie onder te brengen in een zodanig kleine component dat deze in het dagelijks sociaal verkeer nauwelijks nog als storend kan worden ervaren. De technologiegigant droomt zich dan ook al af over praktische functies in de sfeer van augemented reality: de bril zou zijn drager in tal van situaties de weg kunnen wijzen door visuele informatie toe te voegen aan het normale beeld van de werkelijkheid. Variërend van routeinformatie - in winkels, op vliegvelden en op straat - tot aanwijzingen bij bezigheden in de keuken of op het werk. De bril wordt min of meer neergezet als een extra interface voor de smartphone, met behalve geoinformatie ook weerberichten, agenda- en contactgegevens. De digitale informatie wordt via een displaymodule, op enige centimeters afstand schuin boven het rechter brillenglas, in het zicht van de gebruiker geprojecteerd. Behalve dat de bril informatie aanbiedt, zou ze ook in staat zijn aanwijzingen van de drager op te pikken, onder meer via een ingebouwde microfoon. Op de website http://bit.ly/aristoteles01 staat een leuk filmpje wat laat zien, wat er dan allemaal mogelijk is. Epiloog Informatie zal steeds makkelijker bereikbaar worden. Altijd voor iedereen op ieder moment op ieder apparaat op ieder plaats. En waar die informatie vandaan komt is voor de geïnteresseerde gebruiker niet relevant.En dat laatste is tevens de Achillespees. Is het wel waar wat je “ziet”? De reclameborden die je op tv naast het doel ziet bestaan ook niet echt.

20


Nieuwe sponsors Nieuwe sponsors Nieuwe sponsors Hartelijk welkom aan Hartelijk welkom aan nieuwe Nieuwe sponsors Hartelijksponsors. welkom aan nieuwe sponsors. nieuwe sponsors. Hartelijk welkom aan nieuwe sponsors.

de de de de

Golfpark de Leemskuilen heeft Golfpark de Leemskuilen heeft tennisbaan Golfpark de 2. Leemskuilen heeft tennisbaan 2. Op www.leemskuilen.nl treft u tennisbaan 2. Op www.leemskuilen.nl treft u Golfpark de Leemskuilentreft heeft dit Udens golfpark. Op www.leemskuilen.nl u dit Udens golfpark. tennisbaan 2. dit Udens golfpark. Op www.leemskuilen.nl treft u dit Udens golfpark.

een bord geplaatst op een bord geplaatst op een bord geplaatst op alle informatie over alle informatie over een informatie bord geplaatst alle overop alle informatie over

Hubo maatwerk gaat een bord plaatsen op Hubo maatwerk gaat een bord plaatsen op squashbaan 4. gaat Hubo maatwerk een bord plaatsen op squashbaan 4. Op www.maatwerkuden.nl zie u wat er allemaal squashbaan 4. Op www.maatwerkuden.nl zie u wat er allemaal Hubo maatwerk gaat een bord op aangeboden wordt. Op www.maatwerkuden.nl zie uplaatsen wat er allemaal aangeboden wordt. squashbaan 4. aangeboden wordt. Op www.maatwerkuden.nl zie u wat er allemaal aangeboden wordt. Manders Maaltijden en buffet gaat een bord plaatsen Manders Maaltijden en buffet gaat een bord plaatsen op baan 3. Op www.mandersmaaltijden.nl het Manders Maaltijden en buffet gaat een bordstaat plaatsen op baan 3. Op www.mandersmaaltijden.nl staat het aanbod. op baan 3. Op www.mandersmaaltijden.nl staat het aanbod. Manders aanbod. Maaltijden en buffet gaat een bord plaatsen op baan 3. Op www.mandersmaaltijden.nl staat het Coppens warenhuis en Halfords Uden schenken er één. aanbod.Uden schenken er één. Coppens warenhuis en Halfords Als u uw aankoopbon naar het paviljoen Coppens warenhuis meeneemt en Halfords Uden schenkenenerinlevert één. bij de Als u uw aankoopbon meeneemt naar hetupaviljoen en inlevert bij de barmedewerker, dan schenkt de sponsor een consumptie. Schrijf uw naam op Als u uw aankoopbon meeneemt naar het paviljoen en inlevert bij de barmedewerker, dan schenkt de sponsor u een consumptie. Schrijf uw naam op Coppens warenhuis en Halfords Udenuschenken er de één. de achterkant van de schenkt bon. De de barmedewerk(st)er stopt bon in deuw speciale barmedewerker, dan sponsor een consumptie. Schrijf naam op de achterkant van de bon. De barmedewerk(st)er stopt de bon in de speciale Als u uw aankoopbon meeneemt naar het paviljoen en inlevert de speciale brievenbus vanvan deze partners. de achterkant deWWW bon. De barmedewerk(st)er stopt de bon bij in de brievenbus van deze WWW partners. barmedewerker, dan WWW schenkt de sponsor u een consumptie. Schrijf uw naam op Heineken van open toernooi. brievenbus van Tilburg deze partners. Heineken van Tilburg open toernooi. de de bon. De barmedewerk(st)er degaan speciale Hetachterkant open Heineken van Tilburg toernooi staat weerstopt voorde debon deurinen wij Heineken vanvan Tilburg open toernooi. Het open Heineken van Tilburg toernooi staat weer voor de deur en gaan wij brievenbus van deze WWW partners. weeropen aan Heineken de slag om mooie (entoernooi spectaculaire) cadeautjes verzorgen voor Het van Tilburg staat weer voor detedeur en gaan wij de weer aan de slag om mooie (en spectaculaire) cadeautjes te verzorgen voor de Heineken van Tilburg open toernooi. loterijaan op donderdag zondag. weer de slag om en mooie (en spectaculaire) cadeautjes te verzorgen voor de loterij op donderdag en zondag.toernooi staat weer voor de deur en gaan wij Het open Heineken van loterij op donderdag en Tilburg zondag. weer aan de slag om mooie (en spectaculaire) cadeautjes te verzorgen voor de loterij op donderdag en zondag. Ary Stuifbergen Ary Stuifbergen Voorzitter PR & SponsoringE: Ary Stuifbergen Voorzitter PR & SponsoringE: Voorzitter PR & SponsoringE: Ary Stuifbergen Voorzitter PR & SponsoringE:

PHPR@parkhoeven.nl M: 06-30387011 PHPR@parkhoeven.nl M: 06-30387011 PHPR@parkhoeven.nl M: 06-30387011 PHPR@parkhoeven.nl M: 06-30387011

21


22


23


WWW-partner Halfords en Coppens Schenken er één.

Ary Stuifbergen, voorzitter Pr en Sponsoring

Halfords en Coppens zijn sponsors, die ons al jarenlang steunen met advertenties, reclamebord en het doneren van prijzen voor de diverse loterijen gedurende toernooien. Daarnaast zijn zij een WWW-partner en betalen zij een premie over aankopen die door leden van Tennis en Squash Vereniging Park Hoeven zijn gedaan. Aankoopbonnetjes kan men in de bekende groene brievenbus stoppen. Wat blijkt nu: In het afgelopen jaar zijn er niet veel bonnen van Halfords en/of Coppens ingeleverd. Het vreemde is dat mensen van onze vereniging wel kopen, maar vergeten het bonnetje mee te nemen en in de bus te doen. Het aantal ingeleverde bonnen bleef erg onder de maat. We belonen iedereen die een aankoopbonnetje van Halfords of Coppens warenhuis inlevert. Ze schenken je iets! Hoe er één te drinken? Als je iets koopt bij Halfords of Coppens, dan neem je de aankoopbon mee naar het paviljoen. Op de achterkant schrijf je je naam. Je geeft het bonnetje aan de barmedewerk(st)er. Die zet er zijn handtekening op en stopt de bon in de groenen brievenbus. De koper krijgt van de barmedewerker, namens Halfords / Coppens, een consumptie aangeboden. Consumptie kan zijn koffie, cappuccino, thee, frisdrank, sportdrank, biertje, vaasje of een wijntje. 1 x per kwartaal worden de consumpties afgerekend met de sponsors. Proost www-partner, bedankt voor dit leuke initiatief. Leden kunnen dus nu naast een goede en voordelige koop bij onze WWWpartners ook nog een consumptie verdienen. Maak gebruik van dit leuke aanbod.

24


Barrooster juni juli aug datum tijd

bardienst

datum tijd

bardienst

vr 1 jun vr 1 jun vr 1 jun vr 1 jun vr 1 jun vr 1 jun za 2 jun za 2 jun za 2 jun za 2 jun za 2 jun zo 3 jun zo 3 jun zo 3 jun zo 3 jun zo 3 jun zo 3 jun zo 3 jun zo 3 jun zo 3 jun ma 4 jun ma 4 jun ma 4 jun ma 4 jun

09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 16:00 - 18:30 17:00 - 20:00 09:00 - 12:00 11:00 - 14:00 12:00 - 15:00 13:00 - 16:00 14:00 - 17:00 15:00 - 18:00 16:00 - 19:00 17:00 - 20:00 18:00 - 21:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00

za 9 jun za 9 jun za 9 jun za 9 jun zo 10 jun zo 10 jun zo 10 jun zo 10 jun zo 10 jun zo 10 jun ma 11 jun ma 11 jun ma 11 jun ma 11 jun di 12 jun di 12 jun di 12 jun di 12 jun di 12 jun wo 13 jun wo 13 jun wo 13 jun wo 13 jun wo 13 jun

09:00 - 12:00 11:00 - 13:00 15:00 - 18:00 17:00 - 20:00 09:00 - 12:00 11:00 - 14:00 13:00 - 16:00 15:00 - 18:00 17:00 - 20:00 18:00 - 21:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59

Ans van den Hoven ** Gerard van der Ven ** ... Jac Boosten ** Ton Duurland ** Christine Gubbels René van der Vleugel Peter v/d Wiel ** Johan Mikkers Hans Bogaers ** Heide Mars ** Jos van Duijnhoven ** Kees Mars ** Joop van Oorsouw ** Mieke Callaghan ** Marij van Esch Yvonne van Deursen Mark van Uden Arnold Braks ** Jac Kriek ** Annette van Heugten Berton Wijdeven Diny Vogel ** ... **

ma 4 jun di 5 jun di 5 jun di 5 jun

21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 14:59 - 18:00

do 14 jun do 14 jun do 14 jun do 14 jun

09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 17:59 - 21:00

di 5 jun

17:59 - 21:00

do 14 jun

20:00 - 23:00

Lenie van Heusden ** Leo Michels ** Henk Weijde ** Anki Nooijens <--- Arnold Verschraagen Richard van de Donk

di 5 jun wo 6 jun wo 6 jun wo 6 jun wo 6 jun

21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00

Maria van Bommel ** Ingrid Bogaers Daphne Dufornée Lara van den Boomen ... ** ... Jan Vogels ** Dorothé Maat Mireille van Sommeren Piet Wassenberg ** Gerard van der Ven ** Ria Verstralen ** Stephàn Dufornée Roos Roefs Serge Ruijs Edwin Wismans Frans van den Hoogen Arthur van Ligten Johan Mikkers Tiny van Oorschot ** Ell Stuifbergen ** Jos van Duijnhoven ** Ton Duurland ** Desiree van BoxtelAmukwaman Marlies Jackson ** Mieke Callaghan ** Jose van Rooij Ronny van Bommel <--- Frank de Wilt Roos Aerts <--- Rinus van de Linden Ary Stuifbergen ** Jac Kriek ** ... Jean Geurts Jan Bruijsten **

do 14 jun vr 15 jun vr 15 jun vr 15 jun vr 15 jun

21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 17:59 - 21:00

wo 6 jun wo 6 jun do 7 jun do 7 jun do 7 jun do 7 jun do 7 jun

20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00

Richard van de Donk ... ** Tine Pepers ** Tineke Mulder ** Henk Weijde ** Berry de Jong Rinald Stout

vr 15 jun za 16 jun za 16 jun za 16 jun za 16 jun za 16 jun zo 17 jun

21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 16:00 - 18:30 17:00 - 20:00 08:59 - 12:00

do 7 jun vr 8 jun vr 8 jun vr 8 jun vr 8 jun vr 8 jun vr 8 jun

21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59

Sander van de Donk ** Richard de Gier ** Saskia Damen Daphne Dufornée ... ... ** ... **

zo 17 jun zo 17 jun zo 17 jun ma 18 jun ma 18 jun ma 18 jun ma 18 jun

12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00

25

Sander van de Donk ** Maria van Bommel ** Geert van Hooff Mariette van Boxtel Tiny Arts <--- Tiny Huggers ... ** Jan Vogels ** ... ** ... Piet Wassenberg ** ... ** Diny Vogel <--- Wim van den Berg ... O'dencey Warren ** Tiny van Oorschot ** Eef van der Weide ** Jos van Duijnhoven ** Tiny Arts ** John Pierre Minten


Barrooster juni juli aug datum tijd

bardienst

datum tijd

bardienst

ma 18 jun di 19 jun di 19 jun di 19 jun

21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00

Marlies Jackson ** Mieke Callaghan ** Marij van Esch Yvonne van Deursen

do 28 jun do 28 jun do 28 jun do 28 jun

09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 17:59 - 21:00

di 19 jun di 19 jun wo 20 jun

18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 08:59 - 9:00

do 28 jun do 28 jun vr 29 jun

20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00

wo 20 jun wo 20 jun wo 20 jun wo 20 jun do 21 jun do 21 jun do 21 jun do 21 jun do 21 jun do 21 jun vr 22 jun vr 22 jun

12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 11:59 - 15:00

vr 29 jun vr 29 jun vr 29 jun vr 29 jun za 30 jun za 30 jun za 30 jun za 30 jun za 30 jun za 30 jun za 30 jun za 30 jun

12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 10:00 - 13:00 11:00 - 14:00 12:00 - 15:00 13:00 - 16:00 14:00 - 17:00 15:00 - 18:00 16:00 - 18:30

Geert van Hooff ... Esther Bijl Gerard Alofs ** Arnold Moolhuizen ** Juliette Lommerse ... Ronny van Bommel ** Stephàn Dufornée Roos Roefs ... ** Piet Wassenberg **

vr 22 jun vr 22 jun vr 22 jun za 23 jun za 23 jun za 23 jun za 23 jun zo 24 jun zo 24 jun zo 24 jun zo 24 jun zo 24 jun zo 24 jun ma 25 jun ma 25 jun ma 25 jun ma 25 jun ma 25 jun

15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 17:00 - 20:00 09:00 - 12:00 11:00 - 14:00 13:00 - 16:00 14:00 - 17:00 17:00 - 20:00 18:00 - 21:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 20:59 - 23:59

za 30 jun za 30 jun za 30 jun za 30 jun zo 1 jul zo 1 jul zo 1 jul zo 1 jul zo 1 jul zo 1 jul zo 1 jul zo 1 jul zo 1 jul zo 1 jul zo 1 jul ma 2 jul ma 2 jul ma 2 jul

16:00 - 19:00 17:00 - 20:00 18:00 - 21:00 18:00 - 21:00 09:00 - 12:00 10:00 - 13:00 11:00 - 14:00 12:00 - 15:00 13:00 - 16:00 14:00 - 17:00 15:00 - 18:00 16:00 - 19:00 17:00 - 20:00 18:00 - 21:00 18:00 - 21:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00

Stephàn Dufornée Roos Roefs ... ** ... Ria Verstralen ** Ingrid Cuppers Jos Caspers ... ** Silvia van den Berg Marielle van der Wielen ... ** Silvia van den Berg Marielle van der Wielen Tiny van Oorschot ** ... Ell Stuifbergen ** Jos van Duijnhoven ** Ton Duurland **

di 26 jun di 26 jun

09:00 - 12:00 12:00 - 15:00

Erwin Prinsen ... ** Lenie van Heusden <--- Angeline van Vugt Annette van Heugten Annemarie van Sambeek Ine de Wolff ** Dennis Straatman ** Tine Pepers ** ... ** ... ** Jarno van Mil Geertje van Beerendonk Sander van de Donk ** Maria van Bommel ** Nel van Esch <--- Roel van Hees ... Nico Merkx Frank Wijnoogst ** Jan Bruijsten ** Anki Nooijens ** ... Jac Boosten ** Ton Duurland ** Christine Gubbels Hetty van Eenbergen Sandra Buuts Johan Mikkers Hans Bogaers ** Roos Aerts ** Jos van Duijnhoven ** Henk Bolk ** John Pierre Minten Marlies Jackson <--- Dave Manders Mieke Callaghan ** ...

Lenie van Heusden ** Nel van Esch ** Henk Weijde ** Anki Nooijens <--- Lieke Verberk-Pluk Emile Verstraten Sander van de Donk ** Maria van Bommel **

ma 2 jul ma 2 jul

18:00 - 21:00 19:00 - 22:00

di 26 jun di 26 jun di 26 jun wo 27 jun wo 27 jun wo 27 jun wo 27 jun wo 27 jun

15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59

... Shanta Adhin Nout van Elen ** Cees van Hees ** Annette van Heugten Annemarie van Sambeek Diny Vogel ** Rob van Duijnhoven **

ma 2 jul ma 2 jul di 3 jul di 3 jul di 3 jul di 3 jul di 3 jul di 3 jul

20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 18:00 - 21:00 19:00 - 22:00

Paula Verhagen Desiree van BoxtelAmukwaman Martine Martens Marlies Jackson ** Hetty Verburg ** Marino Terlouw Annemarie Daverveld ... ** Shanta Adhin ...

26


Barrooster juni juli aug datum tijd

bardienst

datum tijd

bardienst

di 3 jul di 3 jul wo 4 jul wo 4 jul wo 4 jul

20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00

... Ary Stuifbergen ** Cees van Hees ** Aartjen van Beek Pieter van Hooff

zo 8 jul zo 8 jul zo 8 jul zo 8 jul zo 8 jul

12:00 - 15:00 13:00 - 16:00 14:00 - 17:00 15:00 - 18:00 15:59 - 19:00

wo 4 jul wo 4 jul wo 4 jul

18:00 - 21:00 18:00 - 21:00 19:00 - 22:00

Jan Bruijsten ** Monique Caspers Cees van Gils

zo 8 jul zo 8 jul zo 8 jul

16:00 - 19:00 18:00 - 21:00 18:59 - 22:00

wo 4 jul wo 4 jul do 5 jul do 5 jul do 5 jul do 5 jul

20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 17:59 - 21:00

zo 8 jul ma 9 jul ma 9 jul ma 9 jul ma 9 jul ma 9 jul

19:00 - 22:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59

do 5 jul do 5 jul do 5 jul

18:00 - 21:00 19:00 - 22:00 19:59 - 23:00

Piet Tegelaar ... ** Tine Pepers ** Tineke Mulder ** Henk Weijde ** Roos Aerts <--Rinus van de Linden Cees van Gils Diny van Oorschot

... ** Silvia van den Berg Marielle van der Wielen Peter v/d Wiel ** Diny van Oorschot <--- Richard Kampert Tiny van Oorschot ** Hans Bogaers ** ... <--- Richard Kampert Tiny van Oorschot ** Eef van der Weide ** Jos van Duijnhoven ** Tiny Arts ** Caren Graat-Wolff Joop van Oorsouw **

di 10 jul di 10 jul di 10 jul

09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 14:59 - 18:00

do 5 jul do 5 jul do 5 jul do 5 jul do 5 jul

19:59 - 23:00 20:00 - 23:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 22:59 - 23:59

di 10 jul di 10 jul wo 11 jul wo 11 jul wo 11 jul

18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00

Mieke Callaghan ** ... Hans Smits <--- Eric Hoegee Shanta Adhin Arnold Braks ** Jac Kriek ** ... ...

do 5 jul vr 6 jul vr 6 jul vr 6 jul vr 6 jul vr 6 jul vr 6 jul vr 6 jul vr 6 jul vr 6 jul vr 6 jul vr 6 jul za 7 jul za 7 jul za 7 jul za 7 jul za 7 jul za 7 jul za 7 jul za 7 jul za 7 jul za 7 jul za 7 jul zo 8 jul zo 8 jul zo 8 jul

23:00 - 23:59 00:00 - 1:30 00:00 - 1:30 00:01 - 1:30 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 18:00 - 21:00 19:00 - 22:00 21:00 - 23:59 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 10:00 - 13:00 11:00 - 14:00 12:00 - 15:00 13:00 - 16:00 14:00 - 17:00 15:00 - 18:00 16:00 - 19:00 17:00 - 20:00 18:00 - 21:00 18:00 - 21:00 09:00 - 12:00 10:00 - 13:00 11:00 - 14:00

wo 11 jul wo 11 jul do 12 jul do 12 jul do 12 jul do 12 jul do 12 jul do 12 jul vr 13 jul vr 13 jul vr 13 jul vr 13 jul vr 13 jul vr 13 jul za 14 jul za 14 jul za 14 jul za 14 jul zo 15 jul zo 15 jul zo 15 jul zo 15 jul ma 16 jul ma 16 jul ma 16 jul ma 16 jul

18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 14:00 - 17:00 16:00 - 18:30 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00

Diny Vogel ** Rob van Duijnhoven ** Lenie van Heusden ** Leo Michels ** Theo Verschoor ** Jarno van Mil ... Sjef van Rossum ** Richard de Gier ** Mari Verkuijlen ... ... ... ** ... Jan Vogels ** Erwin Honig ... Piet Wassenberg ** Mieke Callaghan ** ... O'dencey Warren ** Tiny van Oorschot ** Heide Mars ** Jos van Duijnhoven ** Kees Mars ** ...

Tiny van Oorschot Bertilia ter Borg Eddy Verstegen Sander van de Donk ** Diny van Oorschot <--Richard Kampert Tiny van Oorschot ** Richard Kampert Diny van Oorschot Richard de Gier ** Mari Verkuijlen ... ... ** ... Cees van Gils ... ** ... Ans van den Hoven ** ... Job Pouw ... ** Rob Daams Bertus van der Veen ... ** ... ... ... ** ... Ton Duurland ** ... ...

27


Barrooster juni juli aug datum tijd

bardienst

datum tijd

bardienst

ma 16 jul di 17 jul di 17 jul di 17 jul di 17 jul di 17 jul

21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59

Marlies Jackson ** Hetty Verburg ** ... ... Han Vervoort ... **

do 26 jul do 26 jul do 26 jul do 26 jul vr 27 jul vr 27 jul

15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 11:59 - 15:00

wo 18 jul wo 18 jul wo 18 jul wo 18 jul wo 18 jul do 19 jul do 19 jul do 19 jul do 19 jul

09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 17:59 - 21:00

vr 27 jul vr 27 jul vr 27 jul vr 27 jul za 28 jul za 28 jul za 28 jul za 28 jul zo 29 jul

15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 14:00 - 17:00 16:00 - 18:30 09:00 - 12:00

do 19 jul do 19 jul vr 20 jul vr 20 jul vr 20 jul vr 20 jul

20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 17:59 - 21:00

zo 29 jul zo 29 jul zo 29 jul ma 30 jul ma 30 jul ma 30 jul

12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00

... ... Tiny van Oorschot ** Ell Stuifbergen ** Jos van Duijnhoven ** Ton Duurland **

vr 20 jul vr 20 jul za 21 jul za 21 jul za 21 jul za 21 jul zo 22 jul zo 22 jul zo 22 jul zo 22 jul ma 23 jul ma 23 jul ma 23 jul ma 23 jul ma 23 jul di 24 jul di 24 jul di 24 jul di 24 jul di 24 jul

21:00 - 23:59 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 14:00 - 17:00 16:00 - 18:30 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59

Cees van Hees ** ... ... Ine de Wolff ** Dennis Straatman ** Tine Pepers ** Tineke Mulder ** Henk Weijde ** Anki Nooijens <--- Arnold Verschraagen Han Vervoort Sander van de Donk ** Richard de Gier ** Mari Verkuijlen ... Tiny Arts <--- Tiny Huggers Frank Wijnoogst ** ... Anki Nooijens ** Herma Cuppen Mart van den Broek Jac Boosten ** ... ** Mirjam Hendriks Han Vervoort Hans Bogaers ** Roos Aerts ** Jos van Duijnhoven ** Henk Bolk ** ... ... ** Mieke Callaghan ** ... ... Anneloes Merks Nout van Elen **

Henk Weijde ** Jarno van Mil ... Sjef van Rossum ** Richard de Gier ** Nel van Esch <--- Roel van Hees ... ... Gerard Alofs ** ... Arnold Moolhuizen ** Mark Klotz Esteve Souny Piet Wassenberg ** Ria Verstralen **

ma 30 jul ma 30 jul di 31 jul di 31 jul di 31 jul di 31 jul di 31 jul wo 1 aug wo 1 aug wo 1 aug wo 1 aug wo 1 aug do 2 aug do 2 aug do 2 aug do 2 aug do 2 aug do 2 aug vr 3 aug vr 3 aug

20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 11:59 - 15:00

wo 25 jul wo 25 jul wo 25 jul wo 25 jul wo 25 jul do 26 jul do 26 jul

09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00

Jac Kriek ** ... Francien van de Vondervoort Diny Vogel ** Rob van Duijnhoven ** Lenie van Heusden ** Nel van Esch **

vr 3 aug vr 3 aug vr 3 aug vr 3 aug za 4 aug za 4 aug za 4 aug

15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 17:00

Gerie van Boxtel Marlies Jackson ** Hetty Verburg ** Belgin Kara Belgin Kara Belgin Kara Ary Stuifbergen ** Cees van Hees ** George Stiekema ... Jan Bruijsten ** ... ** Tine Pepers ** Tineke Mulder ** Henk Weijde ** Anneloes Merks ... Sander van de Donk ** Richard de Gier ** Nel van Esch <--- Roel van Hees ... ... ... ** ... Ans van den Hoven ** Herman Tonino Herman Tonino

28


Barrooster juni juli aug datum tijd

bardienst

datum tijd

bardienst

za 4 aug zo 5 aug zo 5 aug zo 5 aug zo 5 aug ma 6 aug ma 6 aug ma 6 aug ma 6 aug ma 6 aug di 7 aug

16:00 - 18:30 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00

Jac Boosten ** Ton Duurland ** ... Peter v/d Wiel ** Hans Bogaers ** Eef van der Weide ** Jos van Duijnhoven ** Kees Mars ** Gerie van Boxtel Joop van Oorsouw ** Mieke Callaghan **

di 14 aug di 14 aug wo 15 aug wo 15 aug wo 15 aug wo 15 aug wo 15 aug do 16 aug do 16 aug do 16 aug do 16 aug

18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 17:59 - 21:00

di di di di

7 aug 7 aug 7 aug 7 aug

12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59

Walter Kohl ... Door Somers Arnold Braks **

do 16 aug do 16 aug vr 17 aug vr 17 aug

20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 11:59 - 15:00

wo 8 aug wo 8 aug wo 8 aug wo 8 aug wo 8 aug do 9 aug do 9 aug do 9 aug do 9 aug do 9 aug do 9 aug vr 10 aug vr 10 aug

09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 11:59 - 15:00

vr 17 aug vr 17 aug vr 17 aug vr 17 aug za 18 aug za 18 aug za 18 aug za 18 aug zo 19 aug zo 19 aug zo 19 aug zo 19 aug ma 20 aug

15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 14:00 - 17:00 16:00 - 18:30 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 12:00 - 15:00

vr 10 aug vr 10 aug vr 10 aug vr 10 aug za 11 aug za 11 aug za 11 aug za 11 aug zo 12 aug zo 12 aug zo 12 aug zo 12 aug ma 13 aug ma 13 aug ma 13 aug ma 13 aug ma 13 aug di 14 aug di 14 aug di 14 aug

15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 14:00 - 17:00 16:00 - 18:30 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 14:59 - 18:00

Jac Kriek ** Marja Wassenberg Francien van de Vondervoort Diny Vogel ** Rob van Duijnhoven ** Lenie van Heusden ** Leo Michels ** Henk Weijde ** Yvonne van Deursen ... Sjef van Rossum ** Maria van Bommel ** Nel van Esch <--- Arno Krooshoop ... ... ... ** ... Jan Vogels ** Erwin Honig Esteve Souny Piet Wassenberg ** Ton Duurland ** Herman Tonino O'dencey Warren ** Tiny van Oorschot ** Heide Mars ** Jos van Duijnhoven ** Tiny Arts ** ... Marlies Jackson ** Hetty Verburg ** ... Hans Smits <--- Eric Hoegee

Door Somers ... ** Cees van Hees ** ... ... Ine de Wolff ** Dennis Straatman ** Tine Pepers ** Tineke Mulder ** Richard de Gier ** Anki Nooijens <--- Arnold Verschraagen ... Sander van de Donk ** Richard de Gier ** Nel van Esch <--- Arno Krooshoop ... ... Frank Wijnoogst ** ... Anki Nooijens ** Erwin Honig ... Jac Boosten ** Ton Duurland ** ... ... Hans Bogaers ** Roos Aerts **

ma 20 aug ma 20 aug ma 20 aug ma 20 aug di 21 aug di 21 aug di 21 aug di 21 aug di 21 aug wo 22 aug wo 22 aug wo 22 aug wo 22 aug wo 22 aug do 23 aug do 23 aug do 23 aug do 23 aug do 23 aug do 23 aug

15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59

Jos van Duijnhoven ** Henk Bolk ** Paula Verhagen Ruud de Koning ** Mieke Callaghan ** ... ... Door Somers Nout van Elen ** Jac Kriek ** Francien van de Vondervoort ... Diny Vogel ** Rob van Duijnhoven ** Lenie van Heusden ** Nel van Esch ** Theo Verschoor ** Jaime Wijdeven-Goossens ... Sjef van Rossum **

29


Barrooster juni juli aug datum tijd

bardienst

vr 24 aug vr 24 aug vr 24 aug vr 24 aug vr 24 aug vr 24 aug za 25 aug za 25 aug za 25 aug za 25 aug zo 26 aug zo 26 aug zo 26 aug zo 26 aug ma 27 aug ma 27 aug ma 27 aug ma 27 aug ma 27 aug di 28 aug di 28 aug di 28 aug di 28 aug

09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 14:00 - 17:00 16:00 - 18:30 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 17:59 - 21:00

di 28 aug wo 29 aug wo 29 aug wo 29 aug wo 29 aug wo 29 aug do 30 aug do 30 aug do 30 aug do 30 aug do 30 aug do 30 aug vr 31 aug vr 31 aug

21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 11:59 - 15:00

vr 31 aug vr 31 aug vr 31 aug vr 31 aug

15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 21:00 - 23:59

Maria van Bommel ** Trudy Thijssen Mariette van Boxtel Laurens Boot ... ** ... Arnold Moolhuizen ** ... Esteve Souny Piet Wassenberg ** Ria Verstralen ** ... ... Tiny van Oorschot ** Ell Stuifbergen ** Jos van Duijnhoven ** Ton Duurland ** ... Marlies Jackson ** Hetty Verburg ** ... ... Roos Aerts <--- Han Ignatius Ary Stuifbergen ** Cees van Hees ** Gerard Verbeten ... Jan Bruijsten ** ... ** Tine Pepers ** Tineke Mulder ** Henk Weijde ** Erwin Prinsen ... Sander van de Donk ** Richard de Gier ** Nel van Esch <--- Arno Krooshoop ... ... Gerard Alofs ** ...

datum tijd

30

bardienst


Loopkantstraat 12 5405 NB Uden Tel.: 0413 - 25 04 44

Beter scoren?

Als je goed slaapt, presteer je beter.

Zo zorgt een goede nachtrust ervoor dat je je fit voelt en dat je je beter kunt concentreren. Het lichaam herstelt zich en de energievoorraad wordt weer aangevuld. Daarom is een goed bed heel belangrijk. En waar scoor je nu een beter bedâ&#x20AC;Ś dan bij Beter Bed?

B E T E R

S L A P E N

V O O R

E E N

31

B E T E R E

P R I J S

www.beterbed.nl


fdghdfghdfghdfghdfg

Achtergrondinformatie over thema ONTMOETEN door het W.J.H. Mulier Instituut De laatste jaren schommelt het ledenaantal van de KNLTB rond de 700.000. Ondanks alle berichten dat mensen meer zijn gaan sporten, neemt het aantal tennissers in ons land niet toe. Uit eigen onderzoek van de bond bleek dat per jaar gemiddeld 90.000 mensen gaan tennissen, maar een even zo groot aantal jaarlijks afhaakt. Een belangrijke constatering. Want waarom haken ze af en wat gaan ze dan doen? Eind 2007 heeft de KNLTB het gerenommeerde W.J.H. Mulier Instituut uit ‘s Hertogenbosch opdracht gegeven de tennismarkt te onderzoeken. Mulier is een zeer bekend centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek. Het KNLTB-onderzoek richtte zich op een groot aantal aspecten. Wat is de huidige situatie, wat zijn de verwachtingen, hoe willen tennissers dat zaken op de club geregeld zijn enzovoort. Om ervoor te zorgen dat meer starters blijven tennissen, heeft de KNLTB vijf motieven gedefinieerd. Een daarvan is ‘ontmoeten’. Onderstaand de resultaten van het Mulieronderzoek op het gebied van ‘ontmoeten’. Deze resultaten zijn letterlijk overgenomen uit het totale onderzoek. Trend: individualisering ‘Zelf keuzes willen maken Individualisering is een beladen term die veel betekenissen heeft. Er wordt bijvoorbeeld mee bedoeld dat mensen steeds vaker en langer alleen wonen. Met individualisering wordt ook vaak bedoeld dat mensen op andere wijze dan vroeger tot keuzes komen en op andere wijze contact met elkaar houden. Veel minder dan vroeger gebeurt dat op basis van gewoonte en traditie, veel meer op basis van wat individuen goed voor henzelf achten. Mensen willen en kunnen meer dan vroeger zelf kiezen. Die ruimte is er doordat traditionele verbanden als religie, buurt en klasse aan belang hebben ingeboet. Meer dan voorheen worden burgers uitgenodigd om zelf hun ‘leefstijl’ vorm te geven. De sport die iemand doet, of waar ouders hun kinderen voor aanmelden, hoort daar ook bij. Ook betekent individualisering dat men sneller en met minder schroom de eigen wensen en verlangens articuleert. De vaste tijden en sociale verplichtingen van de verenigingssport worden hierdoor eerder als knellend ervaren’. ‘Individueel maar niet alleen De kerken lopen leeg, maar de kloosters stromen vol. De plicht om naar de kerk te gaan wordt steeds minder gevoeld, maar de aandacht voor spiritualiteit en psychologie in de media suggereert dat er onder de bevolking nog veel behoefte bestaat aan duiding. Hetzelfde geldt voor de gemeenschappen die mensen aangaan. Men besteedt minder tijd aan sociale contacten, maar ervaart niet dat men minder in contact staat met zijn of haar buren. Minder mensen zijn lid van verenigingen, maar er wordt meer genetwerkt dan ooit. De mens is en blijft een sociaal wezen. De veranderingen in termen van individualisering zeggen meer over de vorm die sociale verbanden krijgen en de lijnen waarlangs ze gestalte krijgen dan op de wens om zich sociaal te manifesteren. Buurt, familie en sociale positie hebben daarbij aan belang ingeboet ten gunste van bijvoorbeeld gemeenschappen gebaseerd op gedeelde interesses (zoals het lidmaatschap van een sport- of fanclub) of op basis van etniciteit of gender. Gemeenschappen moeten daarbij tegenwoordig vooral ‘lichter’ zijn, en meer ruimte laten voor eigen (tijdelijke) keuzes’. Trend: lang niet alles verandert ‘Naast grote veranderingen wordt de hedendaagse wereld ook gekenmerkt door veel opvallende constanten. Tussen alle dynamiek is er ook sprake van constanten en zelfs van tegenkrachten. Zo blijft de mens, niettegenstaande de individualisering, een sociaal wezen.

11

1

Pagina 1 van 3

32


fdghdfghdfghdfghdfg

De wereld globaliseert, maar nog altijd sport driekwart van de sporters op maximaal 15 minuten van zijn of haar woonplaats. Aan het sporten, en de keuze voor een bepaalde sport ligt meer routinematigheid, emotionele betrokkenheid en gewoontevorming ten grondslag dan in marketingplannen vaak wordt verondersteld. Veel sporters betuigen een grote trouw aan de sport die ze ooit als kind hebben beoefend. De economie flexibiliseert, maar de meeste burgers werken nog steeds van 9 tot 5. Ook in 2030 zal de finale van de meeste open toernooien nog gewoon op zondag worden afgewikkeld. Veel verandert, maar te midden van al die veranderingen mag niet worden vergeten dat de maatschappij ook veel stabiliteit kent’. Kansen voor de tennissport ‘Individualisering vs behoefte aan lichte gemeenschappen Tennis is dé sport bij uitstek voor ‘lichte gemeenschappen’. Het wordt gespeeld met minimaal één tegenstander, en veelal ook één partner. Het is in die zin een sociale sport (tennis doe je niet alleen). Tegelijk is tennis geen teamsport. Je hebt er niet heel veel mensen voor nodig. Eén vast maatje is al genoeg’. ‘Flexibiliteit De drukte die het hedendaagse leven kenmerkt, leidt ertoe dat mensen er steeds minder goed tegen kunnen als ze de dingen die ze willen doen niet kunnen doen op de tijden dat ze dat willen. De hedendaagse mens wil zelf zijn dag kunnen indelen, wil ‘tijdsoeverein zijn’. Niet gebonden zijn aan medespelers of aan openingstijden kan dan een belangrijk argument zijn om te kiezen voor een bepaalde sport. Tennis, en racketsporten in het algemeen, voldoet daar in redelijke mate aan. Er zijn minder mensen nodig om mee af te spreken dan bij teamsporten, en de meeste verenigingen kennen geen echte openingstijden (zoals een zwembad die wel kent). Voor open toernooien geldt dat het meestal mogelijk is soms speeldata op te geven dan wel in overleg te bepalen. Minder flexibel is het tennis ten aanzien van bijvoorbeeld de punten tennisles (vaak vast moment in de week), duur van wedstrijden (niet op voorhand te plannen), doorlooptijden van toernooien (verplichting van beschikbaarheid voor slotweekeinden van toernooien)’. Waarom beginnen met tennis? ‘Tennissers: socialer en prestatiever Ook voor tennissers geldt dat gezond bezig zijn een belangrijk motief voor ze is om aan hun sport te doen. Tennissers zijn daarnaast echter, meer dan andere sporters, gericht op plezier beleven en op het samen sporten. Ook het winnen, het spelletje op zich, is voor tennissers van aanmerkelijk groter belang dan voor andere sporters. Ook vinden tennissers het belangrijker dan andere sporters dat de sport hen boeit en dat ze er nieuwe vaardigheden leren. IJdelheid is de tennisser echter vreemd (althans, zo zegt men). In dat alles herkent men het tennis als een activiteit waarop men zich op een sociaal en gezond spelletje waar men veel plezier aan kan beleven, ook aan het onderlinge wedstrijdelement’. ‘Samen met iemand Het sociale karakter van tennis wordt nog eens benadrukt door het feit dat tennissers vaker dan andere sporters aangeven dat ze voordat ze lid werden van een vereniging al mensen kenden bij die vereniging. 81% van de tennissers zegt dat ze voordat ze lid werden al mensen bij de vereniging kenden; bij de niet-tennissende sporters is dat 65%. Tot de mensen die tennissers al kennen bij een vereniging behoren buren (16%), familie leden (26%), collega’s (9%), maar vooral: anderen (40%). Klaarblijkelijk is de tennisvereniging in niet onbelangrijke mate de plaats waar men vrienden en kennissen opdoet’. Motieven om aan tennis en andere sporten te doen, 2005, % van beoefenaren van 15 jaar en ouder

22

2

Pagina 2 van 3

33


Clubblad informatie De geschiedenis van de KNLTB De KNLTB De Nederlandse Lawn Tennis Bond (NLTB) is op 5 juni 1899 in het Poolsch Koffiehuis in Amsterdam opgericht door vijftien tennisverenigingen. Bij het veertigjarige bestaan in 1939 kreeg de bond de titel Koninklijk. De naam werd toen Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. De in 2004 gestorven prins Bernhard, werd tevens beschermheer van de bond. De KNLTB heeft 700.000 leden en is de tweede grootste sportbond van Nederland. De KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond) is de grootste sportbond van ons land met een miljoen leden. De KNLTB wil zoveel mogelijk mensen in Nederland laten tennissen. De leden zijn lid bij één van de 1.700 KNLTB tennisverenigingen (door de bond erkende tennisverenigingen). De oudste tennisvereniging van Nederland is de Lawn Tennis Club in Haarlem. Deze vereniging is in 1885 opgericht. Op dit moment heeft de KNLTB één bondsbureau en vijf regiokantoren. De regiokantoren zijn verspreid over Nederland en ondersteunen de verenigingen. Het bondsbureau is gevestigd in Amersfoort. De KNLTB organiseert jaarlijks verschillende competities voor senioren en junioren in een aantal categorieën. Denk bijvoorbeeld aan gemengd senioren, heren, dames, gemengd 35+, gemengd junioren, jongens en meisjes. 200.000 tennisspelers uit het hele land doen aan deze competities mee. Ongeveer 30.000 mensen spelen in de landelijke competitie en 198.000 spelers doen mee aan de districtscompetitie. De zwarte tulp; het embleem van de KNLTB Het logo van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond is ontworpen door de heer A. Broese van Groenou. De oud kampioen van Nederland in 1902 en 1903 ontwierp het logo op een heel simpele manier. Hij koos voor een tulp omdat de tulp een vrolijk, nationaal symbool was. De achtergrond in het logo moest oranje worden. De beste kleur die bij die achtergrond paste was zwart. Wilt u meer weten over de KNLTB en de werkzaamheden van de bond? Surf eens naar www.knltb.nl en raadpleeg het jaarverslag.

Verlengde Velmolen 12, 5406 NT Uden Postbus 84, 5400 AB Uden Tel. (0413) 243777 info@verbossen.nl, www.verbossen.nl

Uw specialist in - Verzekeringen - Pensioenen - Hypotheken - (Bedrijfs)Financieringen Verbossen adviseert onafhankelijk onze kwaliteit is uw zekerheid

34


Activiteiten Park Hoeven 2012/2013 Activiteitenkalender senioren: Heineken van Tilburg open::

30 juni t/m 8 juli

EĂŠndagstoernooi senioren+:

vrijdag 3 augustus

Feestavond met BBQ (afsl. Comp):

zaterdag 2 juni

Clubcampioenschappen:

1 t/m 9 september

Start IVVC 2012/2013

28 oktober

Activiteitenkalender Jeugd: Voorjaarscompetitie:

5 april t/m 10 juni

Tenniskamp:

1 en 2 mei

Bezoek met jeugdleden aan het Unicef Open in Rosmalen:

woensdag 20 juni

Ouder-kind toernooi:

zondag 24 juni

Huldiging kampioenen voorjaarscomp.:

zondag 24 juni

Jeugd Clubkampioenschappen:

15 t/m 23 september

Mini en driekwart toernooi:

zondag 7 oktober

Gees Terband toernooi:

13 t/m 21 oktober

Wintercompetitie:

7 nov. 2012 t/m 3 mrt. 2013

Schooltennis : voor start trainingen

2* per jaar

Deelname aan mini en/of driekwart toernooien in de regio: doorlopend Deelname aan jeugd toernooien in de regio: doorlopend ( info via e-mail nieuwsbrief )

35


PIMMELVARIA Voor ik/wij Pim/Tineke dus op vakantie kunnen, moet er hoop worden gedaan. Wij, maar dan vooral Tineke, zijn zo langzamerhand het zenuwstelsel van Park Hoeven. Zelfs 2e Pinksterdag als iedereen al hoog en breed de Trap-in aan het afleggen is of naar één of ander muziekfestival onderweg is, zit zij met Gerard de kas over te dragen, geld te tellen enz…….. Zelf ben ik de laatste week hier fysiek aanwezig zijnde, bezig de redactie te doen van ons aller clubblad, de bijdragen van dees en gene om te zetten naar VERDANA 11 en 14 (wanneer leren we het nou eens) en na te kijken c.q. te corrigeren. Dan moet ik mijn Pimmelvaria nog schrijven (verrek daar ben ik nu mee bezig) en zorgen dat Graphiset mijn vriendin Margot dat krijgt. Over die muziekfestivals is wel wat op te merken. Als ik per ongeluk op de verkeerde tv-zender druk en ik een deinende hysterische mensenmassa zie en er een oorverdovend lawaai op mij afkomt weet ik genoeg. De gekte heeft weer toegeslagen enigszins vergelijkbaar met het EK voetbal. Wat in vredesnaam de jeugd hier aan vindt, snap ik 71-jarige niet en om de communicatie onderling hoef je het ook al niet te doen. Je kunt immers bijna geen woord met elkaar wisselen dus sociale contacten vergeet het maar. Als ons koor Karakter prachtige melodieuze muziek brengt, komt er bij wijze van spreken anderhalve man en een paardenkop op af en beperkt de leeftijd van het publiek zich boven 50+. Ik ben dus absoluut jaloers op die druk bezochte festivals waar tienduizenden betalende bezoekers komen luisteren naar mijn mening takkeherrie, maar ik ben verre van een maatstaf in deze materie Waarom blijf ik toch hangen in de nostalgie van de Moody Blues, Elvis, Everly Brothers enz….. en is Klassieken muziek mijn wereld. Smaken verschillen zegt U? Ja klopt dus hoewel ik af en toe wel (kortstondig) de moeite neem om toch kennis te nemen van dat andere fenomeen. Ik wil niet het stempel ouwe zak op mijn voorhoofd krijgen en heb het, zowaar op een bruiloft met disco knalharde muziek, langer volgehouden dan 5 minuten en daarop gedanst ook nog (nou ja gedanst, wat je tegenwoordig dansen noemt) . Ho stop ook al aanmerkingen hierop? Ik ga gauw het land uit op vakantie en gooi mij in het feestgedruis…..

Tot over een maand of zo……….Pim…….

36

Hoefblad 2012-3  

Hoefblad nr 3, juni 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you