Page 1

Welkom Algemene Leden Vergadering

27/11/12 28/11/12 Uitgebreid met kostenverantwoording eenduidig lidmaatschap en uitslag stemmingen

ALV


Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Opening Ingekomen stukken en mededelingen Vaststellen verslag ALV 22/05/12 Voorstel Contributieaanpassing Vaststellen begroting 2013 Verkiezing bestuursleden Voorstellen van het bestuur Voorstellen van de leden Rondvraag Sluiting ALV


1. Opening

Ieder half jaar wordt bepaald welk lid van het bestuur het ad interim voorzitterschap op zich neemt en de ALV leidt.

ALV


1. Opening Status/Voortgang

• Gemeente sportstructuur Ary Stuifbergen toelichting

• Beleidsplan Richard de Gier toelichting

ALV


1. Opening Status/Voortgang

• Gemeente sportstructuur Ary Stuifbergen toelichting

• Beleidsplan Richard de Gier toelichting

ALV


Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Opening Ingekomen stukken en mededelingen Vaststellen verslag ALV 22/05/12 Voorstel Contributieaanpassing Vaststellen begroting 2013 Verkiezing bestuursleden Voorstellen van het bestuur Voorstellen van de leden Rondvraag Sluiting ALV


Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Opening Ingekomen stukken en mededelingen Vaststellen verslag ALV 22/05/12 Voorstel Contributieaanpassing Vaststellen begroting 2013 Verkiezing bestuursleden Voorstellen van het bestuur Voorstellen van de leden Rondvraag Sluiting ALV


Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Opening Ingekomen stukken en mededelingen Vaststellen verslag ALV 22/05/12 Voorstel Contributieaanpassing Vaststellen begroting 2013 Verkiezing bestuursleden Voorstellen van het bestuur Voorstellen van de leden Rondvraag Sluiting ALV


4. Voorstel Contributie aanpassing 1. 2.

3.

4. 5.

Squash blijft € 145,- (totdat squash = tennis) Tennis senioren 1e senior verhoging van € 140 -> € 145 2e senior verhoging van € 130 -> € 135 (vorig jaar niet verhoogd) 3e senior blijft € 100 (vorig jaar verlaagd van € 106 -> € 100) Tennis junioren 1e junior blijft € 100 2e junior blijft € 75 (vorig jaar verlaagd) 3e junior blijft € 65 (vorig jaar verlaagd) Ondersteunende leden blijft € 25 Inschrijfkosten Tennis. Alleen aanmeldingskosten KNLTB € 14,50 ALV


4. Contributie vergelijking

Senior Jeugd Inschrijfgeld

De Krekel 155,50 106,50 20,00

LTC 2012 150,00 114,00 20,00

PH 2012 140,00 100,00 14,50

PH 2013 145,00 100,00 14,50

Volkel 120,00 120,00 12,50

ALV


4. Contributie vergelijking

Senior Jeugd Inschrijfgeld

De Krekel 155,50 106,50 20,00

LTC 2012 150,00 114,00 20,00

PH 2012 140,00 100,00 14,50

PH 2013 145,00 100,00 14,50

Volkel 120,00 120,00 12,50

Welke vereniging heeft een lage contributie?

ALV


4. Contributie vergelijking

Senior Jeugd Inschrijfgeld

De Krekel 155,50 106,50 20,00

LTC 2012 150,00 114,00 20,00

PH 2012 140,00 100,00 14,50

PH 2013 145,00 100,00 14,50

Volkel 120,00 120,00 12,50

(2012) Contributie Senior € 90, Jeugd €90, Inschrijfgeld € 36

ALV


4. Voorstel Contributie aanpassing 1. 2.

3.

4. 5.

Squash blijft € 145,- (totdat squash = tennis) Tennis senioren 1e senior verhoging van € 140 -> € 145 2e senior verhoging van € 130 -> € 135 (vorig jaar niet verhoogd) 3e senior blijft € 100 (vorig jaar verlaagd van € 106 -> € 100) Tennis junioren 1e junior blijft € 100 2e junior blijft € 75 (vorig jaar verlaagd) 3e junior blijft € 65 (vorig jaar verlaagd) Ondersteunende leden blijft € 25 Inschrijfkosten Tennis. Alleen aanmeldingskosten KNLTB € 14,50 ALV


Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Opening Ingekomen stukken en mededelingen Vaststellen verslag ALV 22/05/12 Voorstel Contributieaanpassing Vaststellen begroting 2013 Verkiezing bestuursleden Voorstellen van het bestuur Voorstellen van de leden Rondvraag Sluiting ALV


5. Vaststellen Begroting 2013 OPBRENGSTEN: Begroting 2013 Contributies 90.000 Subsidie gemeente 1.500 Sponsoring / advertenties clubblad 13.000 Verhuur + intro tennis en squash 12.500 117.000

Begroting 2012 91.000 1.000 12.000 12.500 116.500

Werkelijk 2011 87.311 1.312 13.960 14.580 117.163

Werkelijk 2010 88.406 1.121 15.175 12.978 117.680

85.000 10.000 -40.000 55.000

80.500 9.500 -40.500 49.500

89.814 9.557 -41.261 58.110

73.381 8.047 -38.430 42.998

Brutomarge in %

57,9%

55,0%

58,5%

52,8%

Totaal opbrengsten Totaal kosten Exploitatieresultaat

172.000 149.150 22.850

166.000 147.500 18.500

175.273 139.187 36.086

160.678 152.410 8.268

-15.000

-10.000

-25.000

Horeca opbrengsten: Verkopen excl. BTW Opbr. barverbruik commissies / medew. Inkopen excl. BTW

Af: bestemmingsreserve Resultaat

7.850

8.500

11.086

0 8.268 ALV


5. Vaststellen Begroting 2013 Contributie inkomsten 1996 2001 2004 2009 2011 2012

111.334 109.135 119.093 107.045 87.311 90.000

100,00% 98,02% 106,97% 96,15% 78,42% 80,84%

Groot zorgenkindje blijft te weinig leden Streven 100 – 150 leden erbij ALV


5. Vaststellen Begroting 2013 OPBRENGSTEN: Begroting 2013 Contributies 90.000 Subsidie gemeente 1.500 Sponsoring / advertenties clubblad 13.000 Verhuur + intro tennis en squash 12.500 117.000

Begroting 2012 91.000 1.000 12.000 12.500 116.500

Werkelijk 2011 87.311 1.312 13.960 14.580 117.163

Werkelijk 2010 88.406 1.121 15.175 12.978 117.680

85.000 10.000 -40.000 55.000

80.500 9.500 -40.500 49.500

89.814 9.557 -41.261 58.110

73.381 8.047 -38.430 42.998

Brutomarge in %

57,9%

55,0%

58,5%

52,8%

Totaal opbrengsten Totaal kosten Exploitatieresultaat

172.000 149.150 22.850

166.000 147.500 18.500

175.273 139.187 36.086

160.678 152.410 8.268

-15.000

-10.000

-25.000

Horeca opbrengsten: Verkopen excl. BTW Opbr. barverbruik commissies / medew. Inkopen excl. BTW

Af: bestemmingsreserve Resultaat

7.850

8.500

11.086

0 8.268 ALV


Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Opening Ingekomen stukken en mededelingen Vaststellen verslag ALV 22/05/12 Voorstel Contributieaanpassing Vaststellen begroting 2013 Verkiezing bestuursleden Voorstellen van het bestuur Voorstellen van de leden Rondvraag Sluiting ALV


6. Verkiezing bestuursleden Bestuur bestaat nu uit 7 mensen Ary Stuifbergen, Gerard van der Ven, Kees-Jan Leliveld, Michel Poels, Oscar Huls, Richard de Gier, Wim van Lamoen

Vacatures • Voorzitter en nog 1 bestuurslid (voorbestemd voor CCT)

ALV


Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Opening Ingekomen stukken en mededelingen Vaststellen verslag ALV 22/05/12 Voorstel Contributieaanpassing Vaststellen begroting 2013 Verkiezing bestuursleden Voorstellen van het bestuur Voorstellen van de leden Rondvraag Sluiting ALV


7.1 Voorstellen van het bestuur Eén algemeen lidmaatschap Mensen zijn lid van Tennis EN Squash vereniging Park Hoeven Voorstel: • Geen onderscheid Tennis en Squash • Een lid mag/kan tennissen EN squashen

ALV


7.1 Voorstellen van het bestuur Eén algemeen lidmaatschap Mensen zijn lid van Tennis EN Squash vereniging Park Hoeven

Voordeel: • Aantrekkelijkheid van lidmaatschap verhogen • Iedereen lid van KNLTB met pasje • Eenvoudiger administratie • Squashbaan wordt baan 10 t/m 13 met afhangsysteem • Wij bieden tennis/squash leden meer mogelijkheden • Squash speeltijd wordt standaard 45 minuten ipv 30 minuten. Daardoor wordt vrije verhuur/10 rittenkaart duurder. Vrije verhuur € 15,- (was € 10,-), 10 rittenkaart € 115,- (€ 75,-) ALV


Toegevoegd: Doorgerekende kostenconsequenties Stand per 27/11/12 632 tennissers 67 squashers Pasjes 15 tennissers en squashers Pasjes

2012 140,00 88.480,00 145,00 9.715,00 200,00

714 leden

3.000,00

2013 145,00 91.640,00 145,00 9.715,00 14,50 -971,50 145,00 2.175,00 14,50 0,00

101.195,00

Koffiedikkijken Door actie zoveel meer leden 10 meer 13 meer 20 meer 25 meer 30 meer 35 meer

102.558,50

145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00

Aangemeld 102

2012 Afgemeld 98

Saldo 4

Verschil 3.160,00 0,00 -971,50 -825,00 TOTAAL 0,00

-1.796,50

1.363,50

1.450,00 1.885,00 2.900,00 3.625,00 4.350,00 5.075,00

Aangemeld 80

2013 Afgemeld 74

Saldo 6 ALV


7.1 Voorstellen van het bestuur Eén algemeen lidmaatschap Mensen zijn lid van Tennis EN Squash vereniging Park Hoeven Voorstel: • Geen onderscheid Tennis en Squash • Een lid mag/kan tennissen EN squashen

Uitslag stemming en aanpassingen (zie volgende dia)

ALV


7.1 Aangepast voorstel van het bestuur Eén algemeen lidmaatschap Mensen zijn lid van Tennis EN Squash vereniging Park Hoeven

Voordeel: • Aantrekkelijkheid van lidmaatschap verhogen • Iedereen lid van KNLTB met pasje • Eenvoudiger administratie • Squashbaan wordt baan 10 t/m 13 met afhangsysteem • Wij bieden tennis/squash leden meer mogelijkheden • Squash speeltijd blijft wordt standaard 45 minuten ipv 30 minuten. Daardoor wordt vrije verhuur/10 rittenkaart duurder. Vrije verhuur € 15,- (was € 10,-), 10 rittenkaart € 125,- (€ 75,-) ALV


7.1 Besluit aanpassing voorstel van het bestuur Eén algemeen lidmaatschap Naar aanleiding van de discussies bij ALV heeft het bestuur het volgende besloten in de bestuursvergadering van 11/12/12 (met dank aan de vergadering voor de suggesties)

1. 2. 3. 4.

Standaard tijd voor squashen blijft 30 minuten Afhangen in bestaand afhangbord Baanreservering blijft in 2013 € 10,- per half uur 10-Rittenkaart blijft in 2013 € 75,M.a.w. in 2013 geen verandering voor Squash verhuur en 10-rittenkaart. ALV


7.2 Stand van zaken klankbordgroep

ALV


7.3 Voorstellen van het bestuur Wijziging communicatie

Voorstel: • Stoppen met clubblad. 1 x jaar een Glossy • Om een aantal weken een nieuwsbrief

ALV


7.3 Voorstellen van het bestuur Wijziging communicatie eerste jaar tweede jaar Hoefblad Drukker 3.200 Advertenties 2.635 -565 Glossy Eenmalig drukker Drukker Dtp per uitgave

375 2.172 800 3347

2.172 800 2972

Nieuwsbrief Eenmalig Inrichten account 150 Ontwerp 325 Jaarlijks Abonnement 350 Zendcredits 200 1025

350 200 550

Advertenties

2750 -1622

3000 -522 ALV


7.3 Voorstellen van het bestuur Wijziging communicatie

Voorstel: • Stoppen met clubblad. 1 x jaar een Glossy • Om een aantal weken een nieuwsbrief

ALV


7.3 Uitslag voorstel van het bestuur Wijziging communicatie

Uitslag stemming: • Stoppen met clubblad. • Geen glossy (te hoge kosten) • Een informatieblad, wat uitgedeeld kan worden. 1 x per jaar een nieuwe versie • Om een aantal weken een nieuwsbrief Een goedkopere oplossing zien te vinden dan het voorgestelde. Dit wordt samen met IT uitgezocht.

ALV


Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Opening Ingekomen stukken en mededelingen Vaststellen verslag ALV 22/05/12 Voorstel Contributieaanpassing Vaststellen begroting 2013 Verkiezing bestuursleden Voorstellen van het bestuur Voorstellen van de leden Rondvraag Sluiting ALV


Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Opening Ingekomen stukken en mededelingen Vaststellen verslag ALV 22/05/12 Voorstel Contributieaanpassing Vaststellen begroting 2013 Verkiezing bestuursleden Voorstellen van het bestuur Voorstellen van de leden Rondvraag Sluiting ALV


10. Rondvraag

ALV


Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Opening Ingekomen stukken en mededelingen Vaststellen verslag ALV 22/05/12 Voorstel Contributieaanpassing Vaststellen begroting 2013 Verkiezing bestuursleden Voorstellen van het bestuur Voorstellen van de leden Rondvraag Sluiting ALV


ALV

Presentatie ALV 27/11/12  
Presentatie ALV 27/11/12  

Powerpoint presentatie van de ALV van 27/11/12 met daarin verwerkt het resultaat van de stemmingen.

Advertisement