Petr Včelka - Překročit Rubikon

Page 1

petr v čel k a: p ř e k r o č i t r u b i k o n

koncepce výstavy pracuje s významem pojmu „překročení rubikonu“. naráží na okamžik, ve kterém je určité zásadní rozhodnutí převedeno v nezvratnou akci s nepředvídatelnými následky, tedy na mezník vznikající z lidské vůle, který má sílu ovlivnit osud jednotliců, ale i fungování a pravidla společnosti a porovnává jej s logikou a zákonitostmi přírody, stejně jako s rozhodnutím nechat volbu na silách, které stojí nad lidskou bytostí, tedy s náboženstvím nebo mytologickými systémy. rubikon je zde chápán jako synonymum pro bod, ze kterého nezvratně vycházíme k budoucím následkům. všude, kde se snažíme určit nejlepší možné logické rozhodnutí, dříve nebo později narazíme na problém neschopnosti zvážit všechny možností a jsme tak nuceni překročit rubikon, tedy zodpovědnost z vlastní volby přesunout na sílu která nás převyšuje. u zvířat tento mechanismus funguje dokonaleji, protože své volby pomocí instinktů na vyšší moc přesouvají stále, jelikož instinktivní chování nakonec bere v potaz celou šíři aspektů, které jsou v systému čiště logického uvažování nepřístupné.

dominika halvová


vizualizace výstavy „překročit rubikon“, 2018vizualizace výstavy „překročit rubikon“, 2018„warp“, digital art, variabilní formát, 2019„e thnowarp“, digital art, variabilní formát, 2019„nepřímo“, digital art, variabilní formát, 2018„trans“, digital art, variabilní formát, 2019„twins“, tužk a a grafit na papíře, americká re tuš na fólii, 29,7 x 42 a 33 x 42 cm, 2019„běžný den“, tužk a a grafit a temprera na papíře, 87 x 94 cm, 2019„je ten králík bílý?“, tužk a a grafit na papíře, 61,5 x 85,8 cm, 2018vlevo:„N.“, digital art, variabilní formát, 2015 vpravo: „S.“, digital art, variabilní formát, 2015„jinak než předtím“, kresba tužkou a grafit on papíře, 94 x 103 cm, 2018„en“, tužk a a grafit na papíře, 61,5 x 85,8 cm, 2018„_e_d_e_n.“, digital art, variabilní formát, 2015„V ýskyt“, kresba tužkou a grafit na zmuchlaném papíře, 150 x 120 cm, 2018p e t r v č e l k a , 2 1 . 9 . 19 8 3 , b r a t i s l a va , č e s k o s l o v e n s k o

studium

výstavy

2003 - 2009

vysoká škola výtvarných umění v bratislavě, k atedra grafiky a iných médií, ateliér prof. dušana kállaye, ak ad. mal.

1999 - 2003

střední škola umělecká a průmyslová hodonín, obor propagační grafik a, ak ad.mal. dagmar kučerová - lanatová

kolektivní: 2019 linoryt ii., gallery klatovy / zámek v klatovech, klatovy, česká republika; 2018 dušan kállay a jeho žiaci 1990 - 2018, rosenfldov palác, Žilina, slovensko; trienále mladé setkání xiv., galerie výtvarného umění (gvu hodonín), hodonín, česká republika; winter selection 6, flat gallery, bratislava, slovensko; memento tiziani, slovácké muzeum, uherské hradiště, česká republika; 2016 trienále knihy martin 2016, turčianská galérie, martin, slovensko; memento tiziani, arcibiskupský palác, kroměříž, česká republika; 2011 grafika, trenčianské múzeum, trenčín, slovensko; 2010 slovak art juniors tirana - bratislava, art galeri kledio, tirana, albánie; 2009 generation zero, české centrum, paříž, francie; 2008 generace nula, galerie všup, všup praha, česká republika; 2007 odpojeno. spojeno!, české centrum, praha, česká republika; international conference of design and 3d cumulus”, všvu, bratislava, slovensko; výstava grafického symposia lino 2007, galerie v klatovech, česká republik a; k.o.mix, galéria mladých, nitra, slovensko; aspiration ausstellung, schubert haus, trier, německo; samostatné: 2019 petr včelka - monochrome, prostor 39, praha, česká republika (září 2019); 2011 petr včelka - komiks, galerie výtvarného umění (gvu hodonín), hodonín, česká republika; 2009 petr včelka, marina paulovičova, martin ševčovič, ambasáda usa, bratislava, slovensko
petr včelka: překročit rubikon je přísně zakázáno rozmnožovat, kopírovat, přenáše t, distribuovat části nebo celý obsah té to publik ace bez předchozího písemného souhlasu autorů. použití pouze pro informativní účely. te xt © dominik a halvová, 2019; design © pe tr včelk a, 2019. všechna práva vyhrazena.


kontakt phone: +420 723 334 259 email: nerve xperiment@gmail.com www.instagram.com/pe trvcelk aartist web: www.pe trvcelk a.com