Page 1

Egészségügy

A válságban felértékelôdik az egészségünk GfK trend adatok – 2009. június üzleti döntéshozóknak

Growth from Knowledge


A gazdasági válság sújtotta jelenlegi gazdasági helyzetben az emberek jobban odafigyelnek egészségük megôrzésére, a betegségek megelôzésére. Ez leginkább a városi alsóközéposztályra és a befutott értelmiségiekre jellemzô. Legkevésbé a szegény munkások rétege foglalkozik egészségével, bár ôk is igyekeznek egyre jobban odafigyelni magukra. Általában a felnôtt lakosság fele (51%) tesz ma többet a betegségek megelôzése érdekében, mint egy évvel korábban. Ôk úgy gondolják, ma érdemes többet költeni az egészségükre, mint a tavalyi évben. Még többen, kétharmaduk (67%) pedig többet szeretne tudni arról, hogy mit tehet a saját egészsége érdekében. A szegény nyugdíjasok és a városi alsóközép réteg információigénye igen erôs. Korlátozott anyagi lehetôségeik mellett szeretnének többet tudni arról, milyen megoldások állnak az ô rendelkezésükre az egészség megôrzése érdekében. Olyanok érdeklik ôket különösen, amelyek nem jelentenek többletkiadást. A vény nélkül kapható gyógyszerek vásárlása kapcsán a lakosság 64 százaléka nem változtatott szokásain az elmúlt hónapokban. A fogyasztók 7 százaléka olcsóbb nem vény-

köteles gyógyszert vásárol, 10 százaléka kevesebbet, 12 százaléka pedig csak súlyosabb esetekben. Emellett mindössze 3 százalékuk döntött úgy, hogy már nem vesz ilyen jellegû készítményt. A legnagyobb változás a szegény nyugdíjasok körében figyelhetô meg. 48 százalékuk továbbra is vásárol vénynélküli gyógyszereket, 35 százalékuk viszont már csak súlyosabb esetekben szerez be ilyen készítményeket. A legkevésbé a felsô klasszik és a városi alsóközéposztály változtatott gyógyszervásárlási szokásain, hiszen 70, illetve 69 százalékuk ugyanazokat a vénynélküli gyógyszereket vásárolja, mint egy évvel korábban. A vényköteles gyógyszerek beszerzése során a lakosság 70 százaléka nem változtatott szokásain, 15 százalék az orvostól kéri az olcsóbb gyógyszert, 9 százalék pedig a patikában. A városi alsóközép fogyasztói szegmensbe tartozók fogadják el leginkább az orvos által felírt gyógyszert, 77 százalékuk váltja ki a recepten szereplô medicinákat. A szegény nyugdíjasok azok, akik a leggyakrabban kérnek olcsóbb gyógyszert. 17 százalékuk már az orvosnál, míg 17 százalékuk a gyógyszertárban kéri az olcsóbb orvosságot.

„Többet szeretnék tudni arról, mit tehetek a saját egészségem érdekében” egyetértés mértéke, átlag (7 fokozatú skála, 1= egyáltalán nem; 7 = teljes mértékben) 5,32

Felsô plusz Szegény nyugdíjasok

5,21

Városi alsóközép

5,18

Befutott értelmiségiek

5,15 5,01

Felsô klasszik

4,98

Hedonista fiatalok Szegény munkásréteg

4,44 4

Underclass

5,1

Összesen Forrás: GfK Hungária, HealthCare

További információ a témában: GfK Hungária Piackutató Intézet 1132 Budapest, Visegrádi u. 31. T: (1) 452-3050 F: (1) 320-1776 www.gfk.com www.gfk.tanulmanyshop.hu


Nemzeti MédiaAnalízis A legolvasottabb lapok

GfK trend adatok – 2009. június üzleti döntéshozóknak

Growth from Knowledge


Bár az utóbbi években enyhén csökkenô tendenciát mutat a lapolvasás, a legfrissebb Nemzeti MédiaAnalízis szerint a felnôtt lakosság 83 százaléka vesz a kezébe valamilyen sajtóterméket. Vizsgáljuk meg periodicitás szerint a legolvasottabb újságokat. Változatlanság jellemzi a napilapok élmezônyét: évek óta a Blikk, Metropol, Népszabadság hármas áll az élen. A megyei

Olvasók száma (ezer fô) 2007/IV.-2008/I.

2006/IV.-2007/I. 1 080

Blikk

Népszabadság Nemzeti Sport Magyar Nemzet

Kisalföld Észak-Magyarország Kelet-Magyarország Hajdú-Bihari Napló Fejér Megyei Hírlap

Nemzeti Sport Magyar Nemzet

279 223 210 191 188

Hajdú-Bihari Napló Észak-Magyarország Kelet-Magyarország Zalai Hírlap

1 360

Story

Nôk Lapja Színes RTV TVR-Hét

Patika Magazin Kiskegyed Konyhája Patika Tükör Reader's Digest National Geographic

543 415 394 353 291

Bors

Hajdú-Bihari Napló Dél-Magyarország / Délvilág Vas Népe Észak-Magyarország

1 314

Nôk Lapja

Nôk Lapja

Patika Tükör

Reader's Digest National Geographic

680 584

Színes RTV TVR-Hét

520 360 346 339 300

Patika Magazin

955 949

Kiskegyed

809 640

Színes RTV Vasárnapi Blikk

1184

Story

1 006 1 000

Kiskegyed

Kiskegyed Konyhája

259 183 178 175 171

Kisalföld

Story

942 923 897 779

Kiskegyed

Nemzeti Sport

245 205 201 184 182

Kisalföld

446 337 325 270

Népszabadság

395 300 203

Népszabadság

1032

Blikk Metropol

656

Metropol

425 327 185

2008/IV.-2009/I.

1 112

Blikk

698

Metropol

napilapok piacán mutatkozik a legnagyobb fluktuáció, bár a Kisalföld mindig bekerül a top 2 közé. Nemcsak a hetilapok, hanem a fizetôs sajtótermékek legolvasottabbja is a Story. A havilapok „olvasottsági versenyét” rendre az ingyenes Patika Magazin nyeri, de a gasztronómiai lapok is szép olvasottsági eredményt érnek el.

477 312 302 283 256

Patika Magazin Patika Tükör Kiskegyed Konyhája Nôk Lapja Konyha Reader's Digest

Forrás: GfK Hungária – Szonda Ipsos: Nemzeti MédiaAnalízis

Olvasók száma (ezer fô) 2004/IV.-2005/I 2005/IV.-2006/I.

Nemzeti Sport

Észak-Magyarország Kisalföld Kelet-Magyarország Fejér Megyei Hírlap / Dunaújvárosi Zalai Hírlap

708

Metro

699

499

Népszabadság

518

Népszabadság

Magyar Nemzet

1 044

Blikk

1 082

Blikk Metro

Nemzeti Sport

325

Magyar Nemzet

198 279

Kisalföld

262

Észak-Magyarország

305 186 263 255

233

Kelet-Magyarország

221

220

Hajdú-Bihari Napló

199

Zalai Hírlap

196

190 1 424

Story

1 272

Story

Nôk Lapja

1 099

Színes RTV

1 005

Kiskegyed

1 093

Kiskegyed

989

1 048

Színes RTV

860

TVR-Hét Patika Magazin

468

970

Nôk Lapja

803

TVR-Hét

Patika Magazin

Reader’s Digest

378

Patika Tükör

Szép Házak

378

Reader's Digest

Kiskegyed Konyhája

356

Kiskegyed Konyhája

Lakáskultúra

349

Szép Házak

455 408 375 361 326

Forrás: GfK Hungária – Szonda Ipsos: Nemzeti MédiaAnalízis

További információ a témában: GfK Hungária Piackutató Intézet 1132 Budapest, Visegrádi u. 31. T: (1) 452-3050 F: (1) 320-1776 www.gfk.com www.gfk.tanulmanyshop.hu


Napi fogyasztási cikkek 2009 elsô negyedévében 3,5 százalékkal kevesebb pénzt költöttek el a fogyasztók

GfK trend adatok – 2009. június üzleti döntéshozóknak

Growth from Knowledge


A magyar háztartások napi fogyasztási cikkekre 3,5 százalékkal kevesebb pénzt költöttek el 2009 elsô negyedévében, mint egy évvel korábban, ami a piac volumenére nézve 6,5 százalékos csökkenést jelent. A KSH kimutatásai szerint az elsô negyedévben a nem élelmiszer jellegû termékeket is magában foglaló, teljes kiskereskedelmi forgalom volumene 3,2 százalékkal csökkent az elôzô év azonos idôszakához képest. A csökkenô piacméret nem egyedülálló jelenség Magyarországon, számos európai gazda-

ságban regisztrálnak hasonló trendeket. A GfK nemzetközi Háztartáspanel felméréseibôl kiderül, hogy 2009 elsô negyedévében Franciaország és Hollandia estében 2 százalék körüli visszaesés tapasztalható a háztartások által megvásárolt napi fogyasztási cikkek volumenében, valamint Németország esetében is negatív a mérleg (-0,4%). Angliában, Spanyolországban és Oroszországban az 1 százalékos növekedési rátát nem haladja meg a forgalom volumenének alakulása.

A napi fogyasztási cikk piac volumenének változása (2009 elsô negyedévében az elôzô év hasonló idôszakához képest)

2,00% 1,00%

1,0%

0,8%

0,4%

0,3%

0,00%

-0,4%

-1,00% -2,00%

-2,2%

-3,00%

-2,7%

-4,00% -5,00% -6,00% -7,00%

g zá ro rs

nd ia

M ag ya

g zá ao rs ci

Ho lla

g zá an Fr

N

ly

Eg ys

es

ül

tK irá

or s ro sz O

ém et or s

sá g

g zá

zá or s sz la O

Sp an

yo lo rs

g

g

-6,5%

Forrás: GfK Hungária, Consumer Tracking

További információ a témában: GfK Hungária Piackutató Intézet 1132 Budapest, Visegrádi u. 31. T: (1) 452-3050 F: (1) 320-1776 www.gfk.com www.gfk.tanulmanyshop.hu


Pénzügyek

Még a válság elsô évében is nôtt a hitellel rendelkezôk száma GfK trend adatok – 2009. június üzleti döntéshozóknak

Growth from Knowledge


A magyar fogyasztók szokásainak egy nagyon jó fokmérôje a hitelbôl történô vásárlás magas aránya. Évrôl évre a lakosság egyre magasabb hányada rendelkezik hitellel, és e bôvülés alól a 2008-as esztendô sem volt kivétel. Fôleg az év elsô felében is tartósan jelen lévô hitelfelvételi kedv volt az, melynek hatására az egy évvel korábbi 23 százalékkal szemben már a lakosság 24 százalékának háztartása volt kénytelen pénzintézettôl származó hitel törlesztésével terhelni a folyó kiadásait. A régió 13 országát vizsgálva megállapítható, hogy Magyarország a 3. helyen található a lakosság hitelfelvételi kedvét illetôen, és honfitársainknál mindössze Szlovénia és

Horvátország állampolgárai hajlamosabbak kölcsönhöz folyamodni. Bár Szlovénia és Horvátország áll a lista élén, 2008-ban mindkét országban csökkent a hitellel rendelkezô háztartások aránya az elôzô évhez képest. Velük ellentétben a listán következô országokban (Ausztria kivételével) emelkedett ez a mutatószám. A régióban tehát egyfajta kiegyenlítôdés indult meg, ami valahol a 25-30 százalékos tartományban stabilizálódhat az elkövetkezô években. A magyar lakosság körében többféle hiteltermék is népszerû. Legtöbben lakáscélú hitellel rendelkeznek, de népszerûek a különféle fogyasztási hitelek is.

Hitellel rendelkezô háztartások aránya (%)

50

45

33

40 35

26

30

24

25

22

20

21

19

18

16

15

14

10

11

11

11

10

5

bi

a

ág

a

Sz

er

sz

ki

eh Cs

lo Sz

or

zá rs lo

ye

Le

ng

er H Bo

sz

ni

a-

g

ia ár lg

vi

ce

Bu

go

zt us A

O

M

na

ria

na aj

ág U

or

sz

án ro

sz

Ro

kr

ia

g m

rs ro ya

ag

or H

zá rs to

Sz

lo

ni

a

g

0

2004

2005

2006

2007

2008

Forrás: GfK Hungária, Pénzügypiaci Adatszolgáltatás 2008

Különbözô hiteltermékekkel rendelkezôk aránya Magyarországon 2008-ban (%) 10 8

6,3

6

3,4

4

3,1

2,9

2,9

2

0,9

0,4 ön

l

cs

te gy

or

sk

öl

hi ák di

kö áru lc vá sö s n/ ár ár lás uh i ite l

sö n au t hi ó r te és l v zl ag etf y ize líz t sz in és ab g , ad je fe lz lh ál a og sz hi ná te lá l sú

él em sz

la

sc

yi

él

ú

lc

hi

te

l

0

Forrás: GfK Hungária, Pénzügypiaci Adatszolgáltatás 2008

További információ a témában: GfK Hungária Piackutató Intézet 1132 Budapest, Visegrádi u. 31. T: (1) 452-3050 F: (1) 320-1776 www.gfk.com www.gfk.tanulmanyshop.hu


Vásárlási szokások

A fogyasztók számára továbbra is az áruk frissessége és minôsége fontos vásárlás során

GfK trend adatok – 2009. június üzleti döntéshozóknak

Growth from Knowledge


A 2009-es márciusi felmérés eredményei szerint a gazdasági válság ellenére a fogyasztók továbbra is igényesek a megvásárolt termékek minôségét illetôen, hiszen továbbra is az áruk minôsége és frissessége bír a legnagyobb fontossággal, míg az árszínvonal 2003 óta folyamatosan a második helyen áll.

Bizonyos tényezôk fontossága viszont csökkent az elmúlt évekhez képest, így az üzlet közelsége, a nyitva tartás vagy az üzlet elrendezése alapértékekké váltak. Ugyanakkor jelentôs szerepet kapnak egy üzlet vagy termék kiválasztásában az akciók. A megkérdezettek 12 százaléka mindig, 24 százaléka pedig gyakran törekszik arra, hogy vásárlás elôtt tájékozódjon az akciókról. A vásárlók közel fele tudatosan keresi a boltban azt az akciós terméket, amelyrôl információt szerzett (20 százalékukra minden vásárláskor, 28 százalékukra pedig gyakran jellemzô ez a viselkedés).

A 2006-os adatokhoz képest egyetlen tényezô, nevezetesen a hazai termékek üzletekben való jelenléte terén tapasztalható az elvárások kismértékû növekedése, amely a gazdasági helyzettel kapcsolatos érzékenység enyhe növekedését sejteti.

Vásárlói elvárások – milyen tényezôket tart fontosnak élelmiszervásárlás során? (értékelés 5 fokozatú skálán, 1=egyáltalán nem fontos; 5=nagyon fontos) 5 4,8 4,5

4,6

4,5 4,5 4,5 4,5

4,4 4,1

4,4

4

4

3,5 3

2003

2006

3,8 3,8 3,8

3,6

3,5 3,4

2009

3,4

3,3

3,2

3,2

m in

le

ég e

és

üz az

ss se is fr u ár

ár

ôs ég e sz sk í n ör fig v o ny na ye ez l lm vá et la es én sz és ek té ud k tis va zt ria as ág sk jó a ll isz át o ha lg ki ál tó sz á s ár ol ha cé gá za du lá it sg lá er k yo m ék rs as ek ág is a ka ph at ók kö rn üz ye le ze tk t öz el sé ny az ge i tv üz m a le eg ta te rt sz lr ás m ok en ár á s d ká ," e el z st ke és ér e dv e rm he en tô ék cb sé ek g ol is tö t" ka m ph ny egk at öz új ó to k le tt ke ké sz dé ol sz gá sse pé l lta nz tá kí is m so m él er k ô tü fi zl ze ak et té ci (m s ók á /h rk pa ûs an rk ég ol év ká ó ) rt m yá ér et k/ pr e om óc ió k

2,5

Forrás: GfK Hungária, Shopping Monitor és Shopping Missions 2008-2009

Vásárlással kapcsolatos attitûdök (%) Amikor bemegyek a boltba, keresem azt az akciót, amelyről tudomást szereztem

20

Összehasonlítom a termékekárát különböző boltokban

12

Ha a termékhez ingyenes ajándék van, átgondolom, hogy szükségem van-e rá

12

Igyekszem felkutatni az akciókat mielőtt vásárolni megyek

12

Próbálom megbecsülnia termékhez ingyen adott ajándék értékét

10

28

11

28

10

21

gyakran

18

25

12

13 mindig

12

28

13

24

19

25

24

29

18

26

28

nehéz megmondani

ritkán

soha

Forrás: GfK Hungária, Shopping Monitor és Shopping Missions 2008-2009

További információ a témában: GfK Hungária Piackutató Intézet 1132 Budapest, Visegrádi u. 31. T: (1) 452-3050 F: (1) 320-1776 www.gfk.com www.gfk.tanulmanyshop.hu

GfK Trend Adatok (2009. június)  

GfK Piackutató Intézet számára készített A5-ös, lefűzhető Trend Adat lapok.

GfK Trend Adatok (2009. június)  

GfK Piackutató Intézet számára készített A5-ös, lefűzhető Trend Adat lapok.

Advertisement