Page 1

gemeente

groen licht

van de redactie

shoppen in Haren

organisaties & verenigingen

G eme en te gids 2011

Haren in kaart


Als Als wonen wonen kunst kunst wordt wordt ... ...

Ook bij de aanOok de aanof bij verkoop of verkoop van uw woonhuis. van uw woonhuis.

Kantoor Groningen Kantoor Groningen Kantoor Haren Kantoor Haren

Spilsluizen N.z. 11 9712 NR Groningen T 050 3188900 F 050 3138251 Spilsluizen N.z. 11 9712 NR Groningen T 050 3188900 F 050 3138251 Rijksstraatweg 26a 9752 AE Haren T 050 5340515 F 050 5340640 Rijksstraatweg 26a 9752 AE Haren T 050 5340515 F 050 5340640 I www.ververjetwinters.nl E info@ververjetwinters.nl I www.ververjetwinters.nl E info@ververjetwinters.nl


Voorwoord Voor u ligt de nieuwe gemeentegids van de gemeente Haren. De gemeentegids is weer helemaal bijgewerkt en aangepast, waardoor u alle belangrijke informatie makkelijk kunt terugvinden. Elk jaar blijkt de gemeentegids een handig naslagwerk. Zo vindt u informatie over de gemeentelijke organisatie, bezienswaardigheden en praktische zaken zoals het aanvragen van paspoorten en over huisvuil. Daarnaast biedt de gemeentegids een zo compleet mogelijk overzicht van telefoonnummers en adressen van organisaties, bedrijven en verenigingen in (en om) de gemeente Haren. Het afgelopen jaar werd veel vernieuwd. Een nieuw college, een nieuwe gemeenteraad en een nieuw gemeentehuis. Haren is een dynamische gemeente, die openstaat voor nieuwe ontwikkelingen. Maar tegelijkertijd is het ook goed om eens stil te staan bij onze geschiedenis. Dat doen we door stil te staan bij de formele start van het gemeentebestuur van Haren tweehonderd jaar geleden. Met de beëdiging en installatie van de nieuwe leden van de Mairie van Haren op 31 juli 1811, was het gemeentebestuur een feit. Natuurlijk bestonden er voor 1811 ook vormen van lokaal bestuur, maar na de inlijving door Frankrijk kreeg het gemeentelijk bestuur een officiële status. Ook het register burgerlijke stand ontstond in deze tijd. De Harener Historische Commissie komt dit jaar met een boek over de ontwikkeling van het gemeentebestuur in de afgelopen tweehonderd jaar, geschreven door onze gemeentesecretaris Eppo van Koldam. Ongetwijfeld een boek dat iedereen die zich betrokken voelt bij de gemeente Haren zal aanspreken. De eerste burgemeester van Haren was Hendrik Nicolaas Laclé. Hoewel, de functie nog geen burgemeester werd genoemd. Eerst was hij maire en later schout. De naam burgemeester ontstond pas in 1825. Hoe hij ook genoemd werd, hij is mijn voorganger. Hij was bestuurder van deze prachtige gemeente. Wij laten het tweehonderd jarig bestaan van Haren niet zo maar voorbij gaan. We zullen het vieren, maar wel op gepaste wijze in deze tijd van bezuinigingen en ombuigingen. In 2010 was de economische crisis een veelbesproken onderwerp, ook binnen het gemeentebestuur. Naast bezuinigingen en ombuigingen, stonden gelukkig ook investeringen en uitdagende projecten op de agenda. Dat geldt ook voor 2011. Haren heeft inwoners die kritisch, betrokken en constructief meedenken over het gemeentelijk beleid. Met deze actieve mentaliteit willen we samen met u een leefbare samenleving behouden. In 2011 is ons nieuwe gemeentehuis in gebruik. Ik hoop velen van u daar te ontmoeten. Veel leesplezier en nut gewenst van deze gemeentegids.

Mark Boumans Burgemeester


08 053 HW-AdvertentieGids.pdf

20-11-2008

10:11:13

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen? Met Westerholm Seniorenzorg kan het!

Westerholm Zorgcentrum biedt huisvesting, verzorging en begeleiding aan ouderen. Dat kan ook in uw eigen vertrouwde woonomgeving.

C

Wij bieden het volgende zorgpakket: - Verzorging en verpleging (ook kortdurende opname) - Levering van maaltijden - Deelname aan gezamenlijke maaltijden - Deelname aan activiteiten in het Zorgcentrum - Eerste contactadres bij calamiteiten - Advies en begeleiding - Bemiddeling Persoonsgebonden Budget (PGB)

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

08 053 HW

Voor informatie kunt u zich richten tot de directeur: Dhr. W. Rigter, Irenelaan 1, 9752 LS Haren Er is een uitgebreide brochure beschikbaar. Telefoon: (050) 534 21 22 E-mail: info@westerholm.nl Internet: www.westerholm.nl

Adverteerdersindex

Afman Schilders

Aimée Staal Makelaardij

Anna van Schilfgaarde Interieurs

omslag/42

AOC Terra

Drukkerij van Ark

Astoria, Intermezzo en Sassenhein Baasis Stichting Scholen Bartelds Hoveniers Beauty

Berends Groente en Fruit

v.d. Berg en Bouma Schilders Bibliotheek

58 66 48

36/62 73 46

omslag 67 64 58

8

Boerema

57

Boomker Boeken+

65

Bolt Wegenbouw

Brederode Architect

Broekema Nielsen Notarissen A.J.H. de Bruijn Assurantiën Bouwbedrijf Bruiniers Chambre d’Amis

Cinetheek/MusicStore Haren ‘t Clockhuis

De Vries Kartografie Dierplezier haren

Discus Ekkelkamp

Eldering de Vries Bouwbedrijf

55 56

omslag 42 56 70 69 76 62 75 64 55

Entree

68

Ezinga Schilders

57

Expert Haren

Flashman Mannenmode Frederiek Reitsma de Gazonmaaier Glastra Fietsen

Hans Joling Schildersbedrijf Haren dé Krant

v.d. Hende Taxaties

74 64 42 58 75 58

8 6

Hortus Haren

69

Hut en Co.

42

Jenaplanschool Peterpetersenschool

46

de Huismeesters Installatieburo Haren

Jos Sikkema Stukadoorsbedrijf Konings Totaalinstallateurs Kuin Notaris

Lanting Installatie

Lisa Lisa Damesmode Maartenscollege

Mulder loonbedrijf Natuurtuin

Nijland Wonen

Ouwerkerk Optiek

OV-Bureau Groningen Drenthe

6

56 58 56

omslag

57 66 46 59 66 98 72 46

Peer Gynt Mode

70

Ploeger Woondecoratie

65

Piëst en Lawant Tandartspraktijken

49

Postillion haren

75

Private Style

71

Reinhart Orchidee

72

Scholma Woontextiel

70

Scholma Druk Bedum

62

Smid Installatie

57

Sociëteit Club Paterswoldsemeer VWDTP 70 Sooloo Mannenmode

69

Teune Assurantiën

42

Stroomdal Het, Verloskundigenpraktijk Venema Bouw

Verver & Jet Winters Makelaars Villa Sasso

Vries en Westers Hoveniers Warenmarkt Westerholm

8

55

omslag

67 58

8 6

Willem Lodewijk Gymnasium

47

Wolters Kruidenier

67

Wolters Bouw Woonborg

Woude Tj.van der Verhuizingen Zernike College Zorggarant

55 6 6

48

8


5

‘Inburgeringscurcus’ voor Harenaars Gemeentelijke informatie

Belangrijke adressen en contactgegevens Wekelijks gemeentelijk nieuws in het Harener Weekblad Haren, de groene parel van het noorden College van burgemeester en wethouders Gemeenteraad Werkwijze Gemeenteraad & Adviesraden Organisatieschema gemeente Haren Helpt u mee Haren veiliger te maken! Wat te doen bij een ramp in Haren Gemeentelijke diensten & producten

7 9

10 11 12 14 16 18 19 20 23 24

Groen licht

37

Van de redactie

43

Shoppen in Haren

63

Organisaties & verenigingen

77

Haren in kaart

95

Haren veilig en groen We geven Haren terug aan de burgers Welzijn is een kunst Haren in beweging

Openbaar vervoer Jong! Nieuw bouwen Ondernemen in Haren

plattegrond stratenregister

COLOFON

38 39 40 41

44 50 52 60

96 97

Gemeentegids Haren is een uitgave van Close-Up Media/Haren de Krant, onder supervisie van Gemeente Haren. redactie-adres: Schweitzerlaan 2, 9728 NP Groningen. Telefoon: 050-5276133, e-mail: gemeentegids@harendekrant.nl. Wilt u met uw bedrijf of organisatie in de gemeentegids 2012 worden opgenomen, mist u gegevens in deze gids? Mail voor mogelijkheden en tarieven aan het genoemde mailadres. © 2011 Close-Up Media Creatief concept, coördinatie en vormgeving: Nononsense Communicatie Fotografie: Peter-Paul Luiken, Stephanie Bloemink, Bob de Vries en anderen.


FREDE RIEKRE ITSMA

INTERI EURONT WERPKL EUR ADV IESVER BOUWVE R KOO PS TYLING

wonen >>

050 – 406 26 36 Verhuizingen in binnen en buitenland Verpakkingen overzee Verwarmde en beveiligde inboedelopslag Verhuizingen voor particulier en bedrijf

Felland Noord 5 9753 TB Haren Mobiel: 0653738869 Fax: (050) 5346437 E-mail: info@vanderwoudeverhuizingen.nl

050 - 5347419 Website: www.vanderwoudeverhuizingen.nl

Tynaarlosestraat 1 Postbus 3

t. 0592 - 303 600 e. info@woonborg.nl

9480 AA Vries

KvK: 04031749 (Drenthe)

F R I E S E S T R A AT W E G 18 P O S T B U S 546 ■ 9700 AM G RO N I N G E N T (050) 3657171 ■ F (050) 3183124 www.dehuismeesters.nl info@dehuismeesters.nl OPENINGSTIJDEN

K A N TO O R

M A . T / M V R . VA N

08.00 - 17.00

TELEFONISCH

BEREIKBAAR

M A . T / M V R . VA N

08.00 - 17.30

UUR

UUR


7

‘Inburgeringscursus’ voor Harenaars Welkom in de gemeentegids. Geniet ervan en kijk wat Haren te bieden heeft. Deze gids bevat een schat aan informatie. Het is de vierde keer dat Haren de Krant de gemeentegids uitgeeft, we zijn er trots op. We proberen de gids journalistieke waarde te geven door redactionele stukken, maar ook een ‘naslag-waarde’ door de uitgebreide gemeentelijke informatie. Wie deze gids leest krijgt als het ware een gratis inburgeringscursus voor Harenaars, met dank aan de adverteerders. Wij bevelen hen van harte aan. Ga denkbeeldig shoppen in de Shopping Guide onder het motto ‘koopt elders niet wat Haren u biedt’. Deze gids is een aanrader voor iedereen die in Haren woont of van plan is hier te gaan wonen. De gids toont Haren van haar mooiste kant en ademt de sfeer van een actieve gemeenschap. Enthousiasme voor deze mooie gemeente is in deze gids (net als maandelijks in Haren de Krant) voelbaar. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of tips voor de volgende gemeentegids? Laat het ons weten. Redactie en uitgever wensen u aangename leesuurtjes toe.

Hein Bloemink Close Up Media, uitgever gemeentegids


Marianne van den Hof Christel Huiberts Marike Goudswaard Linda Moorlag

www.stroomdalpraktijk.nl

Burg. J.G. Legroweg 110a

wensen vragen ere aanpak

- info@zorggarant.nl - www.zorggarant.nl

9761 TD Eelde

050-4063314

Zorggarant Thuiszorg regelt de zorg die u op het lijf is geschreven. Snel, goed en bijzonder. Bestaat de benodigde hulp nog niet? Dan ‘maken’ we deze. Gegarandeerd.

06-52006282

De krant die Harenaars bindt. Met oog voor juist kleine verhalen van grote waarde. Krant die historie laat herleven. Open oor voor lief en leed. Krant die vraagt naar het waarom en niet alleen naar het hoe. Iedere maand in de brievenbus. Ieder uur van de dag actueel op www.harendekrant.nl Zo’n krant zie je niet iedere week!

Je treft het in de bibliotheek www.mijneigenbibliotheek.nl/haren

DE ANDERE MARKT! De warenmarkt in Haren is anders dan andere markten! Weekendgevoel gegarandeerd. Iedere vrijdagmiddag en –avond Raadhuisplein Haren


gemeente groen licht

11

Haren, de groene parel van het noorden

12

College van burgeme ester en wethoud ers

14

Gemeenteraad

16

Werkwijze Gemeenteraad & Adviesra den

18

Organis atiesche ma gemeente Haren

19

Helpt u mee Haren veiliger te maken!

20

Wat te doen bij een ramp in Haren

23

Gemeentelijke diensten & producte n

24

organisaties & verenigingen

Wekelijks gemeentelijk nieuws in het Harener Weekbla d

shoppen in Haren

10

van de redactie

Belangr ijke adresse n en contactg egevens

Haren in kaart


gemeentelijke informatie

G e me en t e hu is lein 10 Raadhuisp aren 9751 AN H 3 99 11 .00 uur 53 – T : 050 van 09.00-13 bereikbaar he sc ni fo le Te 03 85 F : 050 – 534 haren.nl e@ nt ee m E : ge l .n en I : w w w.har 50 AA postadres: tbus 21, 97 Haren, Pos Gemeente

B ra n d

Haren

ono mg e v B ur e a u Wo

we e r

Wes te rse Dr if t 5 975 2 L A Har en T : 0 5 0 –5 F : 0 5 0 3 3 9 9 8 0 – 533 99 83 I : w w w.b ra n d we e r haren

Ba li e Pu b li e k s za k e

.n l

KC A D ep ot

Kle in C he misc h Afval

Van Maerlant laan 1 9752 JT Haren T : 050– 533 99 87 Geopend: w oensdag van 13.00 tot 15.0 vrijdag van 14 0 uur, .00 tot 16.00 uur en zaterd van 10.00 tot ag 12.00 uur

n

Raadhuis plein 10 Opening stijden: d agelijks va e n m aa n d n 08.00 -1 agmiddag 2.00 uur van 16.00 -18.00 uu r. Spreekuu r college (op afspra Burgeme ak) ester en w ethouders ma a n dag heb b en e van 11.00 lke tot 12.00 U kunt alle u ur e e n s en terech preekuur. t o p h et s hiervoor e preekuur en afspra als u ak heeft g hiervoor c emaak t. U ontact op dient te nemen secretaria m et h et b at via tele estuursfoonnumm of e-mail er 0 5 0 – 5 secret@h 33 99 11 aren.nl

in g

tla an 1 Van M aerlan aren 9752 JT H 99 78 T : 05 0 – 5 3 3 99 79 3 3 5 – 0 05

F :

ag van 8. 30 ag t/m vrijd nd aa r m : d tot 16 .3 0 uu G eo p en van 12.3 0 en r uu 0 .0 tot 12

h uys Har e n ‘t C lo c ko o r K u ns t & C ult u ur C e nt r

um v

t3 B ri n k h o rs Ha re n 9751 AS 33 95 6 0 T : 0 5 0 – 5 .c o m lo c k huys E : info@c .c o m s y lo c k hu I : w w w.c

ag g t/m vri jd : maan d a Geopend uur tot 2 3 .0 0 aan d a g van 8 .0 0 o p e n d: m e g r e ti a tr is in t 14.0 0 uu m to d A van 10.0 0 g a rd e d t/m d o n


11

tgegevens Be langrijk e adre ss en en contac en. gege vens over de gemeent e Har Hiernaast staa n de bela ngrij kste

Wekelijks gemeen telijk nieuws in het Harener We ekblad

Elke week publiceer t de gemeente Hare n gemeente-informa tie in het Hare ner Weekblad. Het ga at hier om verplic hte publicaties zoals bouw- en kapvergu nningen, maar ook om nieuws over bij voorbeeld projecte n. De gemeentelijk e pagina(‘s) in het Harener Weekblad , worden ook weke lijks op de gemeen telijke website ww w. haren.nl geplaatst.

Vragen, klachten of opmerkingen over de bezorging? Bel dan de uitgever (NDC Me diagroep) op telefoon nummer 088–8002 002. Voor het af halen va

terecht bij:

Boomker Boeken Rijksstraatweg 205 9752 BH Haren

n een krant kunt u

ook


gemeentelijke informatie

Haren, de groene parel van het noorden Haren heeft een bijzonder karakter. Het is er prachtig groen met alle voorzieningen op de grens van stad en land. Het vele groen maakt Haren tot een gewilde gemeente om te wonen, te werken en te verblijven. Haren onderscheidt zich niet alleen door het groen maar kent ook goede voorzieningen zoals een breed winkelaanbod samengebracht in een overzichtelijk centrum rond de monumentale kerk. Het gezellige centrum heeft verschillende cafeetjes, restaurants en lunchrooms met uitnodigende terrassen. Het centrum met zijn vele winkels en de weekmarkt op de vrijdagmiddag en –avond heeft een grote aantrekkingskracht in de wijde omtrek. De gemeente Haren, bestaande uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een welvarende gemeente met voorname (land)huizen – waarvan veel met een monumentale status - langs lommerrijke lanen in een groene omgeving en een oorspronkelijke setting: Harense kwaliteit. Tegelijkertijd is deze lommerrijke, groene en oorspronkelijke setting dynamisch. Haren is een gemeente waar volop activiteit is, waar gebouwd wordt voor de toekomst, waar plannen worden ontwikkeld en woningen, scholen en zorgvoorzieningen worden gebouwd. Een gemeente waar samen met ondernemers aan visies en plannen wordt gewerkt voor de toekomst van het dorp en waar ondernemers en bewoners gezamenlijk bijdragen aan voorzieningen voor iedereen. Niet voor niets werd Haren door Platform Detailhandel Nederland in 2009 genomineerd voor de titel ‘Beste Dorpskern van Nederland 2009-2011’. Sport en cultuur Behalve een aantrekkelijk winkelcentrum met vele voorzieningen, heeft de gemeente Haren een uitgebreid verenigingsleven. Daarnaast biedt de gemeente ook het nodige op het sportieve vlak. Haren beschikt over diverse sportaccommodaties. Op cultureel gebied is er ook genoeg te beleven. ’t Clockhuys – Centrum voor Kunst & Cultuur heeft een uitgebreid aanbod lessen en cursussen muziek, theater, dans en beeldende kunst, er zijn wisselende exposities te bezichtigen, elke twee weken is er filmhuis en regelmatig zijn er concerten en presentaties. Recreatie Recreatief en toeristisch gezien heeft de gemeente Haren heel wat attractieve punten. De directe omgeving bestaat uit prachtig natuurgebied, waarin u naar hartenlust kunt fietsen en wandelen. Bekende, mooie trekpleisters in het gebied zijn het Paterswoldsemeer, het Hoornse Meer, de Hoornse Plas, het Friescheveen en het Zuidlaardermeer, dat op de grens met de provincie Drenthe ligt. Bovendien vindt u in Noordlaren het enige hunebed dat in de provincie Groningen ligt. Haren is ook de plaats van de beroemde Hortus Haren. Met de titel Groenste Dorp van Nederland 2006-2007 (en derde van Europa) kreeg Haren veel waardering als Groene Parel van het Noorden.


13

Wapen gemeente Haren De gemeente Haren heeft een eigen wapen, dat in 1914 is vastgesteld. Het bestaat uit een zilveren klok op een schild met in het vrijkwartier (rechter bovenhoek van een schild: in het aanzicht van het schild dus linksboven) een dubbele adelaar met daarop een schildje van zilver. Om aan te geven dat Haren een belangrijk gedeelte van Goorecht heeft uitgemaakt, dat sinds 1460 tot de heerlijkheid van de stad Groningen behoorde, is in het vrijkwartier het wapen van Groningen opgenomen. Het grote schild is gedekt met een vijfbladerige kroon. De klok herinnert aan de tijd dat de bij de gemeente horende ‘marken’ (Haren, Noordlaren, Onnen, Glimmen, Hemmen, Dilgt, Essen en Helpman) door middel van ‘klocktreckninge’ ter vergadering werden geroepen, aldus artikel 72 van het eerste boek van ‘het Lantrecht des gerichts’ van Selwerdt van 1673. Het wapen fungeert als symbool van de gemeente. Voor het gebruik ervan zijn geen officiële voorschriften; halverwege de 19e eeuw is wel bepaald dat de ambtsketen van de gemeente moest zijn voorzien van het gemeentewapen. Logo gemeente Haren Het logo van de gemeente bestaat uit een combinatie van een toren en een molen. Deze twee bouwwerken markeren de gemeente en roepen herinneringen op aan het verleden. De toren is een herkenbaar element in de gemeente; Haren heeft vijf torens binnen haar grenzen. Daarnaast staat de toren symbool voor de kerk, het kerkelijk leven en het kloppend dorpshart. De molen symboliseert het werkende leven, dynamiek en historie. Het beeldmerk sluit aan bij de missie van de gemeente om een bereikbare, betrokken, open en betrouwbare gemeente te zijn.


gemeentelijke informatie

College van burgemeester en wethouders B mr. Mark Boumans MPM burgemeester Raadhuisplein 10, 9750 AA Haren T: 050–533 99 11, E: m.boumans@haren.nl Portefeuille Bestuurlijke zaken / Integraal veiligheidsbeleid en rampenbestrijding / Politie / Brandweer / Personeelszaken en organisatieontwikkeling / Bedrijfsvoering en ICT / Burgerzaken / Communicatie en voorlichting / Kwaliteitszorg / Regionale samenwerking (RCG en VGG) / Externe betrekkingen / Media / Landinrichting / Openbare werken en nutsbedrijven / Huisvesting gemeentelijke diensten

S Theo Sieling PvdA–Wethouder: 1e loco-burgemeester Appelbergenweg 1, 9755 TS Onnen T: 050–533 99 11, E: t.sieling@haren.nl Portefeuille Financiën en belastingen / Sociale zaken en arbeidsmarktbeleid / Recreatie en toerisme / Sport / Economische zaken en werkgelegenheid (incl. Nesciopark) / Kleine kernen en plattelandsbeleid / Meerschap Paterswolde en samenwerking Zuidlaardermeer / Dorpswethouder Glimmen

Kerncijfers

Inwoners Totaal aantal inwoners gemeente Haren: 18.600 Mannen en jongens: 8.803 Vrouwen en meisjes: 9.797

Aantal inwoners per dorp: Haren: 15.855 Glimmen: 1.404 Onnen: 748 Noordlaren: 593

Oppervlakte gemeente Haren Oppervlakte: 5.070 ha Oppervlakte water: 410 ha Aantal woningen, bedrijven etc. gemeente Haren Woningen inclusief garageboxen: 9.116 Bedrijf, kantoor, tehuis, school, etc: 6 67


15

G Drs. Annalies (A.E.M.) Groot VVD–Wethouder: 2e loco-burgemeester Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren T: 050–533 99 11, E: a.e.m.groot@haren.nl Portefeuille Welzijn en zorg (w.o. WMO, jeugdbeleid, ouderenbeleid, maatschappelijke dienstverlening, sociaal-cultureel werk, kinderopvang, emancipatiebeleid, allochtonenbeleid, vluchtelingenbeleid) / Volksgezondheid (excl. relaties naar rampenbestrijding) / Cultuur / Monumentenbeleid / Ontwikkelingssamenwerking / Verkeer en vervoer / Parkeerbeleid / Natuur, landschap en water / Speelplaatsen / Milieu / Buurt/dorpswethouder Westkant Haren en Noordlaren

P Gerben Pek D66–Wethouder: 3 e loco burgemeester Waterhuizerweg 41, 9753 HP Haren T: 050–533 99 11, E: g.j.pek@haren.nl Portefeuille Ruimtelijke ordening (incl. vergunningverlening) / Volkshuisvesting / Grondbedrijf / Regiovisie / Onderwijs / Duurzaamheid / Buurt/dorpswethouder Oosterhaar en Onnen

K mr. Eppo (E.M.) van Koldam Gemeentesecretaris Keesomweg 4, 9752 NJ Haren T: 050–533 99 11, E: e.m.vankoldam@haren.nl Directeur van de gemeentelijke bestuursdienst


gemeentelijke informatie

Gemeenteraad Leden gemeenteraad periode 2010-2014 De gemeenteraad van Haren telt 17 leden, verdeeld over zeven fracties. Hieronder kunt u zien hoe de zetels verdeeld zijn.

CDA D66 GroenLinks VVD

2 3 2 4

ChristenUnie 1 Gezond Verstand Haren 2 PvdA 3

Samenstelling gemeenteraad De gemeenteraad bestaat uit 17 leden en wordt iedere vier jaar opnieuw verkozen. De huidige gemeenteraad is samengesteld op basis van de verkiezingsuitslag van 3 maart 2010. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad, maar heeft in de gemeenteraad geen stem. De gemeenteraad wordt bijgestaan door de raadsgriffier. Mevrouw P. Lambeck is de raadsgriffier. Zij ondersteunt en adviseert de raad bij zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taken. Daarnaast stimuleert de griffier de duale werkwijze van de raad. De griffier is te bereiken op telefoonnummer: 050–533 99 11 of per mail: p.lambeck@haren.nl.

Bouwmans, M. (Mark) voorzitter raad Raadhuisplein 10 9750 AA Haren T : 050–533 99 11 E : m.boumans@haren.nl

Valkema, R. (Rene) CDA–fractievoorzitter Borgsingel 10 9753 CE, Haren T : 050–537 05 94 E : rr.valkema@haren.nl

Kooi, J. (Jan) CDA Middelhorsterweg 42 9751TG, Haren T : 050–534 20 42 E : j.kooi@haren.nl

Berends, Th. (Theo) ChristenUnie–fractievoorzitter Felland 23 9755 TA, Onnen T : 050–406 15 40 E : t.berends@haren.nl

Legemaat, W. (Wil) D66–fractievoorzitter Vondellaan 18 F 9752 EC, Haren T : 050–534 96 21 E : w.legemaat@haren.nl

Fennema, F.R. (Fokke) D66 Zuidlaarderweg 41 9756 CG, Glimmen T : 050–312 23 40 E : f.r.fennema@haren.nl

Bachman-Mulder, M.J. (Marjan) D66 Lokveenweg 36 36 9751 CK, Haren E : m.bachman@haren.nl


17

Sloot, M.J. (Mariska) Gezond Verstand Haren fractievoorzitter Leo Polakweg 15 9752 NT, Haren T : 06–551 859 03 E : m.j.sloot@haren.nl

Wiersema, E.N. (Esther) Gezond Verstand Haren Jonkerpad 18 9753 CG, Haren T : 050–853 96 71 E : e.n.wiersema@haren.nl

Niezen, J. (Jeroen) GroenLinks–fractievoorzitter Bilderdijklaan 14 9752 EN, Haren T : 050–534 14 18 E : j.niezen@haren.nl bos.niezen@home.nl

van Duinen, J.S. (Jacqueline) GroenLinks Viaductweg 20 9751 HR, Haren T : 050–406 14 57 E : js.vanduinen@haren.nl

Terpstra, P.R.A. (Pieter) VVD–fractievoorzitter Rijksstraatweg 325 9752 CG, Haren T : 050–534 44 85 E : p.r.a.terpstra@haren.nl

Frima, H. (Hein) VVD Rijksstraatweg 237 9752 CB, Haren T : 050–534 04 85 E : h.frima@haren.nl

Drs. Prenger, B. (Bernhard) VVD Rijksstraatweg 47 9752 AB, Haren T : 050–534 00 31 E : b.prenger@haren.nl

Drs. Kerremans, V.M.E. (Vera) VVD Hemsterhuislaan 67 9752 NC, Haren E : v.kerremans@haren.nl

Sprenger, T.G. (Ton) PvdA–fractievoorzitter Laagveld 94 9753 KC, Haren T : 050–534 35 67 E : t.g.sprenger@haren.nl

Schuiling, L.M. (Lammie) PvdA Waterhuizerweg 72 9753 HS, Haren T : 050–534 63 50 E : l.m.schuiling@haren.nl

Toxopeus, A.T. (Anje) PvdA Westerveen 1 9751 HT, Haren T : 050–406 12 56 E : a.t.toxopeus@haren.nl

Lambeck, P.A. (Paula) Msc. raadsgriffier Raadhuisplein 10 9750 AA Haren T : 050–533 99 11 E : p.lambeck@haren.nl


gemeentelijke informatie

Werkwijze gemeenteraad De gemeente Haren wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Binnen de gemeente is de gemeenteraad verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen. Zo stelt de gemeenteraad ieder jaar de begroting en het jaarverslag vast. Ook alle gemeentelijke verordeningen en plannen worden door de gemeenteraad vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur. Het college is belast met de dagelijkse gang van zaken en bereidt de besluitvorming in de gemeenteraad voor.

Vergaderingen en rondetafelgesprekken U kunt met de gemeenteraad in contact komen door raadsvergaderingen, raadscommissievergaderingen en/of rondetafelgesprekken bij te wonen. Deze gelegenheden zijn openbaar. De gemeenteraad vergadert iedere vier weken, behalve in de zomermaanden juli en augustus. De raadscommissievergaderingen vinden in principe twee weken voorafgaand aan de raadsvergaderingen plaats. De rondetafelgesprekken zijn bedoeld om inwoners meer en beter te betrekken bij het gemeentelijke beleid en de raad de mogelijkheid te bieden zich te laten informeren door belanghebbenden en deskundigen. Inspreken Wanneer u wilt inspreken over een onderwerp op de agenda, kan dat bij de raadscommissievergaderingen. Rooster en agenda De raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in het raadhuis, meestal op de laatste maandagavond van de maand. Het rooster voor zowel de vergaderingen van de gemeenteraad als de rondetafelgesprekken vindt u op www.haren.nl. Tevens worden ze gepubliceerd in het Harener Weekblad. Vergaderstukken U kunt de stukken voor de rondetafelgesprekken en de raadsvergaderingen digitaal raadplegen via www.haren.nl. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om de stukken in te zien aan de balie publiekszaken van het gemeentehuis. Schrijven aan de raad Als u een brief schrijft aan de gemeenteraad, komt deze aan de orde bij de ingekomen stukken. Als het onderwerp niet behoort tot de bevoegdheden van de gemeenteraad, wordt de brief aan het college gegeven. Het college behandelt vervolgens uw brief en zal deze beantwoorden en/of een beslissing nemen naar aanleiding van de brief.

Advie sraden sHet geme enteb estuur heeft een aanta l advie ers inwon de ling raden inges teld met de bedoe beleid. van Haren meer te betre kken bij het ongeDeze adviesrade n geven gevra agd of fbetre r estuu enteb vraag d advies aan het geme sadvie deze In . ebied taakg ld bepaa fende een en raden zitten burgers met belan gstell ing voor het Door . ebied taakg e ffend kenni s van het betre teld: colleg e zijn de volge nde adviesrade n inges Milie uadviesra ad Hare n - MAR Secretariaat: Mw. M.J.C.M. Kopp es Parallelwe g 71 9756 CC Glimm en E: mar@haren.nl leAdvis ering op het gebie d van milieuaange mees t de in ding stwor bewu milieu en den genhe uitgeb reide zin. Advie sraad WMO Secretaris: de heer P.K. Blanksma Posta dres: Adviesraad Wmo P/a Van Velde kenla an 15 9752 EK Haren E : p.k.blanksma@kp nplan et.nl


19

Afdeling Systemen & Informatisering Afdelingsleiding

e ma Orga nis a t ie s c h en G e me e n t e Har per 1 juli 2010

Team Team Team Team Team

Tekstverwerking Automatisering Internet Archief ICT advisering

Afdeling Informatieve Bedrijfsondersteuning

Afdelingsleiding

Team Financieel Beheer Team Belastingen Team WOZ Team Werk Inkomen en Zorg Team beheer Vastgoed- en Geo-informatie

Directie Gemeentesecretaris/directeur bestuursdienst Loco-secretaris/adjunct-directeur bestuurdienst

Afdeling Bestuurs- en Management Ondersteuning (BMO) Afdelingsleiding Team Personeelszaken (PZ) Team Openbare Orde en Veiligheid (OOV) Team Communicatie Team Juridische Zaken Team Bestuurssecretariaat Team (Financieel) Beleid/Control

Afdeling Dienstverlening Afdelingsleiding Team Team Team Team

Publiekszaken Facilitaire Dienst ’t Clockhuys-CKC facilitair ’t Clockhuys-CKC inhoudelijk

Afdeling Vergunningverlening & Handhaving Afdelingsleiding Team Vergunningverlening Team Handhaving Team Brandweer

Afdeling Beheer Openbare Ruimte & Gebouwen Afdelingsleiding Team Team Team Team

Beleid en Projecten Civiele Techniek Woonomgeving Bouwkunde

Afdeling Ruimtelijke & Maatschappelijke Zaken Afdelingsleiding Team Onderwijs Sport Welzijn Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting


gemeentelijke informatie

Helpt u mee Haren veiliger te maken! Veiligheid draait om mensen. Om buren, passanten op straat, ondernemers en scholieren. Betrokkenheid van burgers bij de veiligheid in hun straat, hun buurt en de gemeente is essentieel. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van mensen en voor de sociaal-economische en culturele ontwikkeling van de gemeente Haren. Kerntaak Voor de gemeente is veiligheid een kerntaak. Om risico’s en verstoringen van de veiligheid beheersbaar te maken, voert de gemeente de regie over het veiligheidsbeleid. Belangrijke partners hierbij zijn de politie, de brandweer, het openbaar ministerie en organisaties op het gebied van gezondheidszorg, maatschappelijk werk, onderwijs, rampenbestrijding en verkeersveiligheid. Beleving Het begrip veiligheid kent twee kanten. Aan de ene kant is er de objectieve veiligheid. Die is af te lezen aan de criminaliteitscijfers en de oplossingspercentages van misdrijven. Deze cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in het jaarplan van de politie. Aan de andere kant is er de veiligheidsbeleving van burgers. Voelen zij zich veilig of niet? Tweejaarlijks worden de (on)veiligheidsgevoelens van de inwoners van de gemeente Haren gemeten door middel van een enquête. Haren is een veilige gemeente, en wordt ook als zodanig door de inwoners ervaren.

Eigen verantwoordelijkheid Hoe belangrijk een integrale aanpak van veiligheidsproblematiek door de gemeente en andere organisaties ook is, burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid. Spreek mensen aan op hun gedrag als zij zich misdragen! Bescherm uzelf tegen inbraak en diefstal. Bent u slachtoffer van een misdrijf? Doe dan aangifte bij de politie. Besteed voldoende aandacht aan de opvoeding van uw kinderen en breng ze normbesef bij. Meld onveilige situaties in uw buurt bij de buurtagent. Als u getuige bent van een misdrijf of ongeval, bel dan het alarmnummer 112. Houdt u in het verkeer aan de maximumsnelheden. Heeft u vermoedens over huiselijk geweld in uw vrienden- of kennissenkring? Maak dan eens een praatje met de buurtagent of neem contact op met het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (tel. 050–318 00 11, www.ashg-groningen.nl of www.stopthuisgeweld.nl). Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) In de gemeente Haren bestaat een OGGznetwerk dat zich richt op mensen met problemen


21

op meerdere leefgebieden. Deze mensen ondervinden vaak ernstige beperkingen op het gebied van wonen, werken, leren en het aangaan en onderhouden van relaties. In bijna alle situaties maakt een complexe psychiatrische en/of verslavingsproblematiek deel uit van hun problemen. De omgeving wordt hiermee geconfronteerd doordat zij zich zorgen maakt of overlast ervaart. De samenwerkende instanties in het netwerk zijn maatschappelijk werk NoorderMaat, politie, Lentis/GGz, Verslavingszorg, GGD, Torion, Sociale Zaken en Woonborg. Het netwerk heeft geen meldpunt, maar wanneer u zich zorgen maakt of overlast ervaart, kan melding bij één van de aangesloten organisaties voldoende zijn om hulp op gang te brengen. Ook kunt u zorg melden bij het Lokaal Loket Haren (tel. 050–535 24 10 of www.lokaalloket.nl/haren). Politie De politie in Haren is onderdeel van Regiopolitie Groningen. Het zuidelijk gedeelte van de stad Groningen en de gemeente Haren zijn het werkterrein van de basiseenheid Groningen-Zuid/ Haren. De politie is altijd bereikbaar. Wilt u spreken met uw buurt- of jeugdagent, dan kunt u bellen met 0900–8844. Als u uw woonplaats noemt, komt u bij de juiste medewerker terecht. Kijk voor meer informatie op www.politie.nl/groningen.

De buurtagent De buurtagent is de spil binnen iedere basiseenheid. Hij of zij is voornamelijk in uw wijk of dorp te vinden en is een belangrijk aanspreekpunt. De buurtagent weet wat er speelt, probeert op tijd problemen te voorkomen, kent zijn pappenheimers en haalt met enige regelmaat ook zelf het bonnenboekje tevoorschijn. Als u de politie belt over een kwestie binnen uw omgeving (gezin, buren, woonomgeving), krijgt u naar alle waarschijnlijkheid met één van uw buurtagenten te maken. Als blijkt dat het probleem niet zozeer een zaak voor de politie is, bemiddelt de buurtagent in een aanpak door een andere organisatie, bijvoorbeeld maatschappelijk werk. De jeugdagent De regiopolitie Groningen beschikt binnen iedere basiseenheid over één of meerdere jeugdagenten. Zij zijn gespecialiseerd in de problemen van de jongeren en weten wat er in hun wereld speelt. De jeugdagent richt zich onder meer op spijbelen, overlast, winkeldiefstal, geknoei aan brommers en alcohol- en drugsgebruik. Ook de jeugdagent is, evenals de buurtagent, een politieman of -vrouw. Een probleem wordt dus in de eerste plaats door politieogen bekeken. Voorop staat echter dat het afglijden van jongeren voorkomen moet worden. Ook daarom kent de jeugdagent als geen ander de weg binnen de hulpverlening.


gemeentelijke informatie

Aangifte doen Wanneer u slachtoffer van een misdrijf geworden bent, is het belangrijk dat u daarvan aangifte doet bij de politie. Door aangifte te doen vergroot u de kans dat de dader(s) en/of de buit worden achterhaald en draagt u bij aan een realistisch beeld van aard en omvang van criminaliteit. U helpt dan de politie, gemeente, openbaar ministerie en andere organisaties om toekomstige criminaliteit beter aan te pakken. U kunt aangifte doen op het politiebureau in Haren (Vondellaan 8, Haren) of via internet: www.politie.nl. Brandweer Het brandweerkorps Haren biedt de samenleving, naast blussen, een breed terrein van hulpverleningstaken die steeds vaker ook over de grenzen van het eigen korps worden uitgeoefend. Meer informatie en uitleg over alle taken en de uitvoering hiervan is te lezen op www.brandweerharen.nl. Hier kunt u ook alle gegevens inzien van het jaarplan, het jaarverslag, de organisatie, de voertuigen en de wijze waarop men zich kan aanmelden bij de brandweer.

verkeersongevallen. Verder hanteert Haren het concept van Shared Space. Shared Space gaat uit van het zoveel mogelijk mengen van alle verkeerssoorten binnen de verblijfsgebieden. Onder het motto: wees geen individu in het verkeer, maar heb oog voor elkaar. Als gemeente hebben wij hierbij de taak de weg zodanig in te richten, dat deze in één oogopslag duidelijk maakt, wat van de verkeersdeelnemer wordt verwacht. De herinrichting van de Rijksstraatweg is hier een voorbeeld van. Alle toekomstige projecten (herinrichting of nieuwbouw) worden getoetst aan dit beleid. Omgaan met risico’s We leven in een maatschappij die niet zonder risico’s is. Veel van de risico’s die we dagelijks lopen, accepteren we gewoon. U neemt bijvoorbeeld deel aan het verkeer en veel van de producten die we dagelijks gebruiken, zijn gemaakt in chemische fabrieken. De meeste risico’s zijn heel klein, maar ze zijn er wel. En de gevolgen van een ongeluk kunnen groot zijn. Denk maar aan de Bijlmerramp of de rampen in Enschede en Volendam. De risicowijzer In 2008 is huis aan huis de risicowijzer verspreid. Nieuwe inwoners ontvangen de risicowijzer van de gemeente. Hierin staat welke risico’s er zijn in de gemeente Haren, hoe u zich kunt voorbereiden op een ramp, en wat u moet doen als er iets gebeurt. U kunt de risicowijzer aanvragen bij de gemeente, per telefoon op 050–533 99 11 of per e-mail op gemeente@haren.nl.

Veiligheid op scholen Alle scholen in de gemeente Haren beschikken over een gebruiksvergunning. De brandweer controleert regelmatig of de school nog voldoet aan de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend. Ook houden de scholen jaarlijks, onder begeleiding van de brandweer, ontruimingsoefeningen met de kinderen. Scholen zijn verplicht een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie te hebben. Verkeersveiligheid De gemeentelijke wegen in Haren zijn bestemd en ingericht volgens het principe Duurzaam Veilig. De situatie is nu zo, dat u op de meeste wegen in Haren niet sneller mag rijden dan 30 km per uur binnen de bebouwde kom en 60 km buiten de bebouwde kom. Het terugbrengen van de snelheid en de maatregelen die daarbij horen, hebben ten aanzien van de verkeersveiligheid maar één doel: het verminderen van het aantal

De risicokaart Een inventarisatie van risicovolle bedrijven, instellingen en situaties kunt u vinden op de digitale risicokaart van de Provincie Groningen. Iedere gemeente maakt voor haar eigen grondgebied een risico-inventarisatie, die ook regelmatig wordt geactualiseerd. Op de website www.risicokaart.nl kunt u de risico-objecten binnenonze gemeente bekijken. Het geeft een overzicht van alle bedrijven, instellingen en locaties binnen de gemeente en de risico’s die deze met zich meebrengen. Er worden vergunningen afgegeven en regelmatig controleert de gemeente en/of de provincie of de bedrijven en organisaties zich aan de voorgeschreven regels houden. Bij de risico-inventarisatie zijn de risico’s in beeld gebracht en verdeeld in een aantal categorieën: tankstations, bedrijven met chemicaliën en vervoer over de weg, het spoor of vaarwegen. Regelmatig controleert de gemeente de actualiteit van alle gegevens op deze kaart.


23

W a t te doen b ij een ramp in Haren Alarmering Als er gevaar dreigt, wordt de bevolking gealarmeerd. Dat gebeurt met: • geluidswagens van de politie bij een bedreiging van een beperkt gedeelte van de gemeente; • sirenes bij een bedreiging van een groot gedeelte van de gemeente of bij een regionale ramp. Indien u gewaarschuwd wordt door geluidswagens of de sirenes gelden de volgende 4 basisregels:

1. >> ga n aar b in n en

Hoort u de sirenes, ga dan zo snel mogelijk ergens naar binnen. Dat betekent: ga het dichtstbijzijnde gebouw binnen. Dus een bedrijf, een kantoor, een winkel of een huis. Zit u in de auto, ga daar dan zo snel mogelijk uit en ga ergens naar binnen. Als mensen bij u aankloppen, geef dan gelegenheid om te schuilen. Ziet u dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan.

2.

>> slui t deu ren en ramen

U moet deuren en ramen sluiten, omdat dat het veiligst is. Doe ook de deuren tussen de kamers dicht. Zeker als sprake is van gifwolken en gassen. U krijgt via de radio of televisie nadere instructies.

3. >> z e t de ven tila tie ui t

Denkt u bij het afzetten van de ventilatie ook aan wasemkapkanalen, ontluchtingskokers en ventilatieroosters.

4. >> z e t de radio en /of televisie aan

Informatie over rampen krijgt u via uw regionale zender RTV Noord. Radio Noord ontvangt u via FM-frequentie 97.5 MHz of via de kabel op 90.5 MHz. TV Noord ontvangt u via kanaal 36 (ether) of kanaal 12 (kabel). Zorg dat u altijd weet waar u Radio of TV Noord op uw toestel kunt vinden. Gaat u niet bellen naar familie, vrienden, bekenden, de gemeente of de brandweer. Het telefoonsysteem raakt dan overbelast. Dan is niemand meer te bereiken en komt de hulpverlening ernstig in de problemen. Het enige nummer dat u mag bellen is het speciaal voor deze calamiteit ingestelde telefoonnummer. Dat nummer wordt bekendgemaakt door de geluidswagens of via radio en TV.

Informatie bij alarmering Volg uitsluitend de per geluidswagen of radio/TV gegeven instructies op. Laat u niet beïnvloeden door berichten uit andere bron of door geruchten. Bel voor informatie alleen het speciaal ingestelde telefoonnummer. Dit wordt bekend gemaakt per geluidswagen of via de radio/TV. Einde alarmtoestand Als het gevaar voorbij is, wordt dit per geluidswagen en/of radio en TV bekend gemaakt. Evacuatie Het kan gebeuren dat u zo snel mogelijk de omgeving moet verlaten. Dat hoort u dan via radio, TV of door de geluidswagens. In dat geval moet u het volgende doen >>

1. Sluit gas, licht en water af. 2. Neem alleen hoognodige spullen mee. 3. Sluit uw woning af. 4. C  ontroleer of uw buren weten dat ze weg moeten. Welk vervoermiddel u kunt gebruiken hoort u via de radio/TV of via de geluidswagen. Algemene gedragregels: • Probeer kalm te blijven. • Ga niet af op geruchten. • Telefoneer uitsluitend met het ingestelde informatienummer. • Luister voor de juiste berichtgeving naar de geluidswagen, de radio en/of de televisie. • B lijf binnen totdat het sein ‘Alles veilig’ is gegeven via de radio, TV of geluidswagen.


gemeentelijke informatie

Gemeentelijke diensten & producten In dit hoofdstuk van de gids vindt u informatie over de producten en diensten die de gemeente levert. De producten en diensten zijn gerubriceerd op onderwerp en op alfabetische volgorde.

Aanvullend openbaar vervoer Wmo-vervoer (ook wel deeltaxi genoemd) Wmo-vervoer is vervoer van deur tot deur voor mensen met een beperking en 65-plussers, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Deeltaxi wordt uitgevoerd door VervoersManagement NoordNederland BV. Deeltaxi is een collectief vervoersysteem. Het kan voorkomen dat u uw taxi deelt met mensen die in dezelfde richting reizen. Voor tarieven en inlichtingen bestaat een folder, die u kunt opvragen bij de balie Publiekszaken van de gemeente. Formulieren zijn verkrijgbaar bij het Lokaal Loket. Het Loket aan de Kerklaan 5 is op werkdagen geopend tussen 10.00 en 12.00 uur. Lokaal Loket Haren, Gebouw ’t Nije Cruys Kerklaan 5, 9751 NK Haren T : 050–535 24 10 E : lokaalloketharen@home.nl I : www.lokaalloket.nl/haren

t a xi

Leerlingenvervoer Leerlingen die verder dan zes kilometer van hun basisschool wonen of naar een school voor speciaal onderwijs gaan, kunnen in een aantal gevallen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vervoerskosten. Als de gemeente u een vergoedingvoor leerlingenvervoer toekent, dan gaat de vergoeding in vanaf het moment van binnenkomst van uw aanvraag. Er wordt niet met terugwerkende kracht vergoed. Als u in aanmerking wilt komen voor leerlingenvervoer, dan kunt u een formulier aanvragen bij de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Zaken (RMZ) van de gemeente. U kunt dit formulier ook vinden op www.haren.nl. Neem bij het inleveren van het formulier de volgende zaken mee: • volledig ingevuld aanvraagformulier (inclusief advies van de school); • indien van toepassing een IB60 formulier van beide ouder(s)/verzorger(s). Vraag de gemeente om meer informatie hierover. Het IB60-formulier kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Dit is een formulier waaruit blijkt wat uw bruto gezinsinkomen per jaar is. Afval Ieder jaar maakt de gemeente een afvalwijzer. Deze wordt in december verspreid. Heeft u geen afvalwijzer ontvangen of bent u hem kwijtgeraakt? Dan kunt u een (gratis) exemplaar ophalen bij de balie Publiekszaken. Voor meer informatie over afval en grof vuil kunt u contact opnemen met het centrale telefoonnummer van de gemeente: 050–533 99 11 of via de website www.haren.nl. Ook kunt u contact opnemen met de Milieudienst Groningen op telefoonnummer 050–367 10 00 of via de website www.milieudienst.groningen.nl Bedrijven/ondernemers Ondernemers - gevestigde en nieuwkomers – kunnen met al hun vragen over vestigingsmogelijkheden, uitbreidingen, vergunningen en dergelijke terecht bij de balie Publiekszaken van de gemeente.


25 Begraafplaatsen De gemeente stelt regels aan de grafmonumenten in verband met het aanzien van de begraafplaats. Om de naleving van die regels te kunnen controleren, heeft u een vergunning nodig voor het plaatsen van een grafmonument. Het is niet mogelijk om grafruimte vooraf te huren of te kopen. De uitgifte van een plaats voor een asbus geeft het recht een urn bij te zetten. Voor uitvaartdiensten is op de begraafplaats Harenerhof een bescheiden aula beschikbaar. Belastingen en heffingen Gemeentelijke tarieven kunnen per belastingjaar worden gewijzigd. Een overzicht van de gemeentelijke tarieven kunt u vinden op www.haren.nl. Bovendien is deze informatie te verkrijgen bij de balie Publiekszaken van de gemeente. Afvalstoffenheffing De heffing bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel bestaat uit het vastrechtbedrag per jaar, het variabele deel is een heffing op basis van het aantal kilo’s afval. Dit geldt zowel voor ‘grijs’ afval als voor ‘groen’ afval. Grofvuil Het grofvuil wordt gescheiden opgehaald. U kunt op afspraak maximaal 1 m³ grofvuil aanbieden. De gehanteerde regels voor het grofvuil kunt u terugvinden in de afvalwijzer. Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Dit is een peildatumbelasting. Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van een woning, betaalt u voor het hele jaar OZB voor eigenaren. Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker bent van een onroerende zaak die geen woning is (bv. bedrijfspand), betaalt u voor het hele jaar OZB voor eigenaren én gebruikers. Bij verkoop verrekent in de regel de notaris de kosten naar evenredigheid met de nieuwe eigenaar. De gemeente speelt bij deze verrekening geen rol. Rioolrecht Ook deze belasting is een peildatumbelasting. Als u op 1 januari eigenaar bent, betaalt u voor dat hele jaar rioolrecht. Bij verkoop verrekent in de regel de notaris de kosten van het aansluitrecht naar evenredigheid met de nieuwe eigenaar. Bedrijven betalen rioolrecht op basis van hun waterverbruik. Na afloop van een jaar ontvangen bedrijven een aanslag voor het te betalen rioolrecht. Forensenbelasting Iedereen die niet in de gemeente Haren woont, maar hier wel tenminste 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning beschikbaar heeft, betaalt forensenbelasting. Het gaat hier onder andere over gebruikers van zomerwoningen of een stacaravan. Of u ook daadwerkelijk gebruik maakt van de woning doet niet ter zake. De vraag of iemand in de gemeente een hoofdverblijf heeft wordt niet alleen beoordeeld aan de hand van de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie (GBA), maar wordt ook beoordeeld naar de omstandigheden. Toeristenbelasting Deze belasting wordt berekend aan iedereen die niet in de gemeente Haren woont, maar hier wel tegen betaling overnacht in een hotel of vakantieonderkomen. In de verblijfkosten wordt de toeristenbelasting opgenomen. Dit wordt later door de gemeente verhaald op degene die gelegenheid biedt tot nachtverblijf. Er wordt een vast bedrag per persoon per overnachting in rekening gebracht. WOZ-beschikking Met de WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken) stelt de gemeente de waarde van een pand of een perceel grond vast. De WOZ-waarde is de grondslag voor de heffing van een aantal belastingen, waaronder de onroerende-zaakbelasting (OZB) en de forensenbelasting. De WOZ-beschikking wordt vermeld op het aanslagbiljet onroerendezaakbelasting.


gemeentelijke informatie

Kwijtschelding belastingen De gemeente Haren werkt niet met een systeem van kwijtschelding van belastingen. Iedereen moet zijn of haar aanslag voldoen. Bent u echter toegelaten tot het participatiefonds, dan kan de betaalde belasting worden vergoed. Vergoeding kan worden verleend voor de volgende gemeentelijke belastingen: het vastrecht afvalstoffenheffing, waterschapslasten en provinciale verontreinigingsheffing. In het geval van de waterschapslasten en de provinciale verontreinigingsheffing geldt, dat de vergoeding alleen wordt toegekend als u een verzoek om kwijtschelding van deze lasten heeft ingediend bij het waterschap en dit verzoek niet of niet geheel is ingewilligd. Participatiefonds Het fonds is bedoeld om te voorkomen dat groepen mensen met een inkomen op minimumniveau, of net iets daarboven, niet meer deelnemen aan allerlei sociale, culturele en sportieve activiteiten (Centrum voor Kunst & Cultuur, zwembad, bibliotheek, museumjaarkaart, etc.). Tevens regelt het fonds de vergoedingen voor de in de gemeente Haren geheven belastingen zoals: • vastrecht afvalstoffenheffing; • waterschapslasten; • provinciale verontreinigingsheffing. De balie Publiekszaken van de gemeente heeft een folder voor u over het fonds en ook aanvraagformulieren voor deze regeling. Kijk voor meer informatie ook op www.haren.nl. Bestemmingsplannen In een bestemmingsplan staat beschreven voor welk doel een stuk grond of een pand gebruikt mag worden. Als u iets wilt bouwen of aanleggen, bekijkt de gemeente of de plannen passen binnen de invulling die het bestemmingsplan voorschrijft. Voor nieuwe bestemmingsplannen kunt u www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Publieksbalie voor bouwzaken. Bezwaarschrift indienen U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van burgemeester en wethouders. Bijvoorbeeld: u heeft een vergunning niet gekregen of er zijn voorwaarden gesteld waar u het niet mee eens bent. In dat geval kunt u met een brief een bezwaarschrift indienen. Hierin geeft u aan met welk besluit u het niet eens bent en waarom niet. De gemeente vraagt over uw bezwaarschrift advies aan een onafhankelijke adviescommissie. Voordat de commissie met een advies komt, houdt ze een hoorzitting. Hiervoor wordt u schriftelijk uitgenodigd. U kunt dan nogmaals toelichten waarom u het niet eens bent met het besluit. De commissie brengt advies uit aan burgemeester en wethouders en zij nemen een besluit over uw bezwaarschrift. Bent u het ook niet eens met dit besluit, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Bij de WOZ-beschikking gaat het iets anders. U kunt wel bezwaar indienen, maar uw bezwaar wordt niet om advies voorgelegd aan de commissie. Bijstandsuitkering Als u onvoldoende eigen inkomen heeft, slechts weinig vermogen heeft en geen beroep kunt doen op andere sociale voorzieningen, kunt u een beroep doen op de bijstand. Voor het verkrijgen van een aanvraagformulier dient u zich te melden bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) aan het Gedempte Zuiderdiep 31 te Groningen. Nadat u het formulier heeft ingevuld en voorzien van alle gevraagde stukken, wordt de aanvraag door het CWI ingenomen. Vervolgens wordt deze doorgezonden aan de gemeente Haren, die het recht op uitkering beoordeelt. Algemene bijstand Algemene bijstand is bedoeld om de algemene bestaanskosten te kunnen betalen. Dat zijn kosten die iedereen moet maken voor eten, drinken, ontspanning, huisvesting, meubilair en gas/licht/water. Bijzondere bijstand Iedereen kan opeens voor onverwachte uitgaven komen te staan, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een bril. Voor wie een laag inkomen heeft, kan dit problemen opleveren. In dat geval kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand. Dat geldt voor mensen met een uitkering, maar ook voor


27 mensen die een inkomen rond het minimumloon ontvangen. Of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, wordt per aanvraag beoordeeld. U kunt het aanvraagformulier verkrijgen bij de balie Publiekszaken van de gemeente. Dit formulier moet u binnen een week ingevuld en voorzien van de gevraagde bewijsstukken terugsturen. Als wij uw aanvraag hebben gecontroleerd en alles klopt, wordt de aanvraag afgehandeld en nodigen wij u uit voor een gesprek. Langdurigheidstoeslag Personen jonger dan 65 jaar die langer dan vijf jaar op het minimum niveau leven, geen arbeidsperspectief hebben en voldoen aan de vermogenscriteria van de Wet werk en Bijstand kunnen de Langdurigheidstoeslag aanvragen. De bedragen variëren tussen globaal € 324,00 voor een alleenstaande, € 415,00 voor een onvolledig gezin en € 462,00 voor een echtpaar. U kunt het aanvraagformulier voor de Langdurigheidstoeslag verkrijgen bij de balie Publiekszaken van de gemeente. Wet Kinderopvang De Wet Kinderopvang heeft als doel om het voor ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. De kosten voor de kinderopvang worden door ouders, werkgevers en de rijksoverheid gezamenlijk gedragen. Het gaat om opvang voor 0 tot 4 jarigen, buitenschoolse opvang of opvang via een gastouderbureau. Het rijk vergoedt een deel van de opvangkosten. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders. U moet de aanvraag zelf indienen bij de Belastingdienst. Aanvraagformulieren kunt u krijgen bij de kinderopvangcentra of downloaden op de site van de Belastingdienst. Bepaalde doelgroepen komen daarnaast in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente. Het gaat om uitkeringsgerechtigden, oud- en nieuwkomers, tienermoeders, studenten en herintreders. Daarnaast kan in bepaalde gevallen een gemeentelijke bijdrage worden verstrekt aan ouders met een sociaal medische indicatie. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u voor meer informatie en aanvraagformulieren terecht bij de balie Publiekszaken van de gemeente. Kwaliteitseisen kinderopvang De GGD Groningen controleert in opdracht van de gemeente of de instellingen en de gastouders aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen. Goedgekeurde instanties en gastouders worden opgenomen in het landelijk register kinderopvang. Om voor een bijdrage van de overheid in aanmerking te komen, moeten ouders hun kind onderbrengen bij een geregistreerde kinderopvanginstelling of een geregistreerde gastouder. U kunt het landelijk register kinderopvang raadplegen via de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Bouwen & verbouwen Informatiepunt Duurzaam Bouwen Hereweg 9, 9725 AA Groningen T : 050–529 09 10, F: 050–529 06 72 E: algemeen@ipdubo.nl, I: www.ipdubo.nl Voor al uw vragen op het gebied van Duurzaam Bouwen is er de mogelijkheid om de permanente tentoonstelling Duurzame Bouwproducten te bezoeken. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur of na afspraak (050–529 09 10). Bouwen en verbouwen Als u (ver)bouwplannen heeft, moet u vóór uitvoering daarvan eerst toestemming van de gemeente hebben. Voor veel bouwwerken heeft u een vergunning nodig. Dit kan een lichte of reguliere bouwvergunning zijn. Voor monumenten heeft u altijd een vergunning nodig. Andere bouwwerken zijn vergunningvrij. Voordat u een aanvraag voor een vergunning indient, moet u eerst een schetsplan indienen. Tip: als u wilt gaan bouwen of verbouwen, neem dan voor meer informatie contact op met de balie Publiekszaken van de gemeente.


gemeentelijke informatie

Burgerlijke Stand Bij Publiekszaken kunt u terecht voor: • erkenning ongeboren vrucht; • geboorte; • ondertrouw; • huwelijk; • geregistreerd partnerschap; • echtscheiding (alleen in bepaalde gevallen); • overlijden. U kunt alleen op afspraak terecht voor bovengenoemde producten en diensten. Wij raden u daarom aan telefonisch contact op te nemen met de balie Publiekszaken van de gemeente, voordat u voor één van deze producten of diensten naar het gemeentehuis wilt komen. Gehandicaptenvoorzieningen (Wmo) De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt voorzieningen voor mensen met een beperking. De gemeente beoordeelt de aanvragen voor voorzieningen en is ook de verstrekker van de voorzieningen. Het betreft hier woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Voor aanvragen en meer informatie kunt u terecht bij het Lokaal Loket Haren aan de Kerklaan 5, geopend op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur. Lokaal Loket Haren, Gebouw ’t Nije Cruys Kerklaan 5, 9751 NK Haren T : 050 - 535 24 10 E : lokaalloketharen@home.nl I : www.lokaalloket.nl/haren Gemeentelijke onderscheiding Gemeentelijke erepenning De erepenning van de gemeente Haren kan worden toegekend aan personen die zich als vrijwilliger vele jaren (uitzonderlijk) verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Daarbij gaat het om activiteiten die niet in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Bij deze erepenning gaat het vooral om een combinatie van een groot aantal jaren en een inzet voor activiteiten die eenzijdig van aard zijn met een beperkte maatschappelijke uitstraling. Te denken valt aan een iemand die 25 jaar voorzitter is geweest van een voetbalvereniging of iemand die 40 jaar onderwijzer is geweest op de zondagsschool etc. De erepenning heeft een uniek karakter en wordt in bijzondere gevallen uitgereikt op basis van een beslissing door het college van burgemeester en wethouders. De gemeentelijke erepenning is een legpenning van zilver met het wapen van de gemeente Haren erop, bovendien staat de naam van de gedecoreerde in de penning en de periode van de bijzondere verdiensten. Een bijbehorend draagspeldje kan in het revers van een blazer gedragen worden. Iemand voordragen of vragen over de erepenning? Neem dan contact op met de medewerker Kabinetszaken op telefoonnummer 050–533 99 11. Jeugdlintje Ook voor jeugd van 6 tot en met 18 jaar is er een gemeentelijke onderscheiding: het jeugdlintje. Het jeugdlintje is voor jongeren die zich belangeloos inzetten voor anderen of een bijzondere prestatie hebben geleverd. Bijvoorbeeld jongeren die een enorme inzet tonen voor zijn of haar medemens (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk), de natuur, of bijzondere prestaties leveren op het gebied van cultuur of sport gedurende een bepaalde periode. Ook eenmalige bijzondere prestaties kunnen beloond worden met een jeugdlintje. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld reddingsacties/helden-daden. De uitreiking vindt jaarlijks plaats door de burgemeester tijdens ‘De dag van de rechten van het Kind’. Dit is ieder jaar op 20 november. Iedereen kan het hele jaar door een kandidaat aanmelden via een aanmeldingsformulier. De aanvraag dient vier maanden voor de uitreiking bij de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente binnen te zijn. Meer informatie? Bel dan met de medewerker Kabinetszaken op telefoonnummer 050 –533 99 11.


29 Koninklijke onderscheiding Inwoners van Haren die zich meer dan anderen en gedurende meer dan 15 jaar maatschappelijk verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen worden voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding. Als de onderscheiding wordt toegekend, wordt deze uitgereikt op de dag van de lintjesregen, rond Koninginnedag. Om een Koninklijke onderscheiding aan te vragen, moet u een ingevuld formulier indienen bij de burgemeester. Aanvragen voor het volgende jaar moeten uiterlijk vóór 1 september zijn ingediend. Kijk voor meer informatie op www.haren.nl of bel met kabinetszaken, telefoonnummer: 050–533 99 11. Voor algemene informatie over onderscheidingen kunt u ook kijken op de website van het Kapittel voor de Civiele Orden, www.lintjes.nl Jeugdbeleid Het gemeentelijk jeugdbeleid is gericht op het vergroten van de ontplooiingskansen van jeugd, het voorkomen van achterstand en uitval, het versterken van sociale binding van jeugdigen onderling en het voorkomen van overlast. In Haren is een breed aanbod aan activiteiten en voorzieningen gericht op jeugd en jongeren: kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, cultuur, sport en jeugdsozen. In de grootste wijk van Haren, Oosterhaar, is een Brede School waarin onderwijs, kinderopvang en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) samenwerken. Daarnaast bereikt Torion jongeren op straat en in de jeugdsozen. We proberen zo veel mogelijk rekening te houden met wensen van jongeren bij de inrichting van de openbare ruimte. In september 2009 is in ’t Clockhuys een popkelder gerealiseerd, waar beginnende popbandjes oefenruimte kunnen huren. Centrum voor Jeugd en Gezin Haren Ook in de gemeente Haren werken we aan een betere zorg voor jeugd en ouders. Met het Centrum Jeugd en Gezin hebben we een laagdrempelig inlooppunt/loket gerealiseerd waar ouders en jongeren advies en informatie kunnen krijgen over algemeen activiteitenaanbod en meer specifiek over hulpverleningsaanbod. Ook kunnen ze in het CJG antwoord krijgen op vragen over opgroeien en opvoeden en indien nodig doorgeleid worden naar meer gespecialiseerde vormen van hulp. Professionals en het onderwijs kunnen bij het CJG terecht voor collegiale consultatie. Daarnaast biedt het CJG Haren een breed palet aan diensten en activiteiten op het gebied van opvoeden en opgroeien. Denk hierbij aan huiskamerbijeenkomsten over bepaalde thema’s, deskundigheidsbevordering voor professionals en ouders, bijvoorbeeld een cursus positief opvoeden. Het CJG Haren is gehuisvest in de Brede School Oosterhaar. Centrum Jeugd en Gezin Haren Mellenssteeg 16, 9753 HN Haren T : 06–523 016 90 E : info@cjg.haren.nl I : cjg.haren.nl

Jeugdzorg In de keten van jeugdzorg werkt een groot aantal instellingen samen. Elk voelt zich vanuit zijn eigen invalshoek zeer verantwoordelijk voor de problemen van of met jongeren. Dat vergt optimalesamenwerking, coördinatie, informatie-uitwisseling en afstemming, maar dat werkt nog niet altijd vanzelfsprekend. En soms gaat het niet goed en dan dreigt er een kind tussen wal en schip te vallen. Dat moeten we zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente is verplicht een verwijsindex risicojongeren in te voeren. Daarom hebben de Groninger gemeenten en de provincie Groningen het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen ingevoerd. In dit systeem registreren hulpverleners een kind of jongeren met een hulpvraag. Op het moment dat er meerdere meldingen over hetzelfde kind zijn, wordt zorgcoördinatie ingeschakeld. Zorg voor Jeugd is aangesloten op de landelijke verwijsindex. Informatie over Zorg voor Jeugd vindt u op www.groningen.zorgvoorjeugd.nu


gemeentelijke informatie

Kadastrale informatie Kadastrale informatie is informatie over onroerend goed in de vorm van kaarten en uittreksels van administratieve gegevens. U kunt kadastrale informatie opvragen bij de balie Publiekszaken van de gemeente. Hiervoor moet u het adres of de kadastrale aanduiding van het perceel meenemen. Aan het opvragen van kadastrale informatie zijn kosten verbonden. Klacht indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders Klachten over de gemeente kunt u indienen bij het afdelingshoofd of bij Burgemeester en Wethouders. Het gaat dan om klachten over de manier waarop u behandeld bent door een ambtenaar of bestuurder. Uw klacht wordt eerst intern behandeld. Dat houdt in dat u wordt uitgenodigd voor een klachtgesprek, samen met degene(n) over wie u klaagt. Vervolgens nemen burgemeester en wethouders een beslissing. Bent u het hiermee niet eens, dan kunt u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke ombudsvrouw, mevrouw mr. J.P. Schrale. Zij en haar plaatsvervanger, de heer Van der Tuuk, houden elke maand spreekuur in het gemeentehuis. Dit spreekuur is gratis toegankelijk en u hoeft geen afspraak te maken. U vindt de data op www.haren.nl. Kunst en cultuur Met de inzet van ’t Clockhuys – Centrum voor Kunst & Cultuur (CKC) zorgt de gemeente voor een divers aanbod aan lessen en cursussen muziek, theater, dans en beeldende kunst. De ondersteuning die ’t Clockhuys – CKC daarnaast biedt bij culturele activiteiten en evenementen (van scholen, Culturele Raad Haren, verenigingen voor amateurkunst, Openbare Bibliotheek Haren etc.) versterkt de culturele infrastructuur van de gemeente. Milieuzaken Om het milieu te beschermen, heeft de overheid allerlei regels opgesteld. Regels rond het afvoeren van (bouw)afval bijvoorbeeld of wat u moet doen als er asbest vrijkomt bij een verbouwing. Onderwijs Kwalificatieplicht Vanaf 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht voor iedereen die de volledige leerplicht heeft afgerond, nog geen achttien jaar is en geen startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie is volgens de overheid het minimale onderwijsniveau dat nodig is om kans te maken op duurzaam werk. Een startkwalificatie is een havo of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2. Tijdens de kwalificatieplicht moet uw kind elke dag naar school of kiezen voor de combinatie van leren en werken. Kinderen onder achttien jaar die van school gaan terwijl ze nog geen startkwalificatie hebben, worden door de school bij de gemeente aangemeld als voortijdig schoolverlater. Leerplichtwet In Nederland zijn kinderen op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan. U moet uw kind vanaf het vijfde jaar inschrijven op een school en ervoor zorgen dat uw kind naar school gaat.


31 Parkeren in Haren In de kom van Haren moet u betaald parkeren. Als bezoeker van het centrum van Haren, heeft u voldoende mogelijkheden om de auto te parkeren op een kleine afstand van uw bestemming. U kunt parkeren in het centrumgebied. De schilstraten zijn alleen bestemd voor de bewoners. Voor nadere informatie over parkeren kunt u terecht bij de balie Publiekszaken van de gemeente en op www.haren.nl Paspoort & Nederlandse identiteitskaart Voor het aanvragen van één van deze reisdocumenten moet u persoonlijk langskomen bij de balie Publiekszaken van de gemeente. Na de aanvraag duurt het vijf werkdagen voordat u het reisdocument persoonlijk af kunt halen. Een spoedaanvraag is ook mogelijk. U kunt uw reisdocument dan de volgende werkdag ophalen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Neem voor de aanvraag van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart de volgende zaken mee: • e en goedgelijkende pasfoto die voldoet aan alle voorschriften (kijk voor de exacte voorschriften op www.haren.nl); • alle huidige reisdocumenten Vermissing reisdocument Bij vermissing van een reisdocument moet altijd een proces-verbaal bij de politie opgemaakt worden. Voordat u bij de politie terecht kunt, moet u bij de balie Publiekszaken van de gemeente een verklaring van vermissing ophalen. Hieraan zijn kosten verbonden. Bij de aanvraag van een nieuw reisdocument moet de verklaring van vermissing samen met het proces-verbaal bij de balie Publiekszaken worden ingeleverd. Bijschrijven kind(eren) U kunt kinderen tot 16 jaar bijschrijven in een paspoort, dus niet op een identiteitskaart. Bij de aanvraag voor bijschrijving moeten beide ouders/ voogd en het kind aanwezig zijn. Neem voor het bijschrijven van een kind de volgende zaken mee: • e en goedgelijkende pasfoto die voldoet aan alle voorschriften (kijk voor de exacte voorschriften op www.haren.nl); • legitimatiebewijs ouders/ voogd. Let op: Vanaf 26 juni 2012 worden kinderen niet meer bijgeschreven in het paspoort van een ouder. Kinderen moeten dan een eigen reisdocument hebben. Alle bijschrijvingen zijn vanaf deze datum niet meer geldig; het paspoort zelf blijft wel geldig. Minderjarigen Als je jonger bent dan 18 jaar en je wilt een paspoort aanvragen, dan moeten je beide ouders/voogd meekomen en schriftelijk toestemming geven. Als je jonger bent dan 12 jaar en je wilt een identiteitskaart aanvragen, dan moeten ook beide ouders/ voogd meekomen en schriftelijk toestemming geven. Goedkope identiteitskaart voor jongeren tot 14 jaar Voor jongeren tot 14 jaar is een identiteitskaart tegen gereduceerd tarief te koop. Vanaf 14 jaar moet het volledige tarief betaald worden. Het is dus aan te raden dat jongeren voor hun 14 e verjaardag langskomen bij de balie Publiekszaken. Reclamedrukwerkstickers Als u in uw brievenbus geen handelsreclame wilt ontvangen, kunt u dat weren door een sticker op de brievenbus te plakken. Er zijn twee soorten: • NEE-JA sticker; deze weert de handelsreclame, maar niet de huis-aan-huis bladen; • NEE-NEE sticker; deze weert de handelsreclame en de huis-aan-huis bladen. De stickers zijn gratis te verkrijgen bij de balie Publiekszaken van de gemeente.

a j nee


gemeentelijke informatie

Rioolverstopping Als u te maken heeft met een rioolverstopping, moet u de volgende acties ondernemen: 1. Loodgieter of ander ontstoppingsbedrijf bellen; 2. Opdracht geven aan het bedrijf om eerst te controleren of verstopping aan het gemeentelijk riool ligt; 3a. L igt de verstopping op gemeentelijk terrein? Waarschuw de gemeente, telefoonnummer: 050–533 99 11; 3b. G een verstopping op gemeentelijk terrein? Dan ligt het aan uw eigen aansluiting en bent u zelf dus verder verantwoordelijk voor de betaling van de gepresenteerde nota. Rijbewijs Een nieuw rijbewijs aanvragen of een rijbewijs verlengen De levertijd van een rijbewijs is vijf werkdagen. Een spoedaanvraag is ook mogelijk. U kunt uw rijbewijs dan de volgende werkdag ophalen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Neem voor de aanvraag van een rijbewijs het volgende mee: • e en goedgelijkende pasfoto die voldoet aan alle voorschriften(kijk voor de exacte voorschriften op www.haren.nl); • het huidige rijbewijs. Medische keuring Wanneer u de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt en wanneer uw huidige rijbewijs afloopt, moet u medisch gekeurd worden voordat een nieuw rijbewijs aan u kan worden afgegeven. Ook bij het verlengen van een rijbewijs met categorie C, D, CE of DE moet u medisch gekeurd worden. De totale keuringsprocedure neemt ongeveer twee en een halve maand in beslag. Wij raden u daarom aan om vroegtijdig bij de balie Publiekszaken van de gemeente te komen om de benodigde formulieren voor deze procedure op te halen. Vermissing rijbewijs Bij vermissing van een rijbewijs moet altijd een proces-verbaal bij de politie opgemaakt worden. Voordat u bij de politie terecht kunt, moet u bij de balie Publiekszaken van de gemeente een verklaring van vermissing ophalen. Hieraan zijn kosten verbonden. Bij de aanvraag van een nieuw reisdocument moet de verklaring van vermissing samen met het proces-verbaal bij de balie Publiekszaken worden ingeleverd. Vergunningen Afdeling Vergunningverlening en –handhaving Deze afdeling behandelt vergunningaanvragen voor bijvoorbeeld een verbouwing of een straatfeest, maar ook de bijzondere procedures die soms nodig zijn om een omgevingsvergunning te verlenen. Daarnaast ziet deze afdeling toe op het naleven van de vergunningen en of er in de openbare ruimte geen ontwikkelingen zijn die we als gemeente niet willen, zoals illegale bouw. Team Vergunningverlening De medewerkers van het team Vergunningverlening houden zich bezig met het geven van informatie en met het behandelen van aanvragen. Het gaat om omgevingsvergunningen en vergunningen die geregeld zijn in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Omgevingsvergunning Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De Wabo biedt u de mogelijkheid om voor de activiteiten Bouwen, reclame, in/uitrit, kappen, aanleg, sloop en/of milieu slechts 1 aanvraagformulier hoeft in te vullen. Voor particulieren kan dat op papier of via internet, voor bedrijven alleen via internet. Hiervoor kunt u gebruik maken van de website www.omgevingsloketonline.nl Voor meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u onze gemeentelijke website raadplegen.


33 In het kort: Omgevingsvergunning deelzaak Aanleg Een aanlegvergunning geeft u toestemming om een weg aan te leggen, stukken grond te verhogen of af te graven, een sleuf te graven of andere activiteiten te verrichten die gevolgen hebben voor het aanzien van het landelijk gebied van onze gemeente. U moet bij het aanvragen meesturen in drievoud: • situatieschets met foto’s; • plattegronden en hoogtedoorsneden (schaal 1:100); • een kadastrale situatietekening (schaal 1:1000). Omgevingsvergunning deelzaak Bouwen Voor veel (ver)bouwplannen heeft u een vergunning nodig. Voor een monument heeft u altijd een vergunning nodig. Als u niet zeker weet of u een vergunning nodig heeft, kunt u langskomen bij het loket omgevingsvergunning in de hal van het gemeentehuis. Brandveiligheid Voor bepaalde panden is het zgn. Gebruiksbesluit van toepassing. Dit zijn panden waar veel mensen samenkomen, opvang voor kleine kinderen of waar minder zelfredzame personen wonen of verblijven. De Brandweer van Haren adviseert over de brandveiligheid van deze panden en controleert de gestelde regels. U kunt de Brandweer bereiken op 050–533 99 80. Omgevingsvergunning deelzaak In/uitrit Als u door bouwwerkzaamheden een nieuwe of andere inrit nodig heeft, moet u dit aanvragen bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan op welke manier uw perceel op een goede en veilige manier toegang krijgt tot de openbare weg. Omgevingsvergunning deelzaak Kap U kunt alleen een kapvergunning aanvragen voor bomen en beplantingen op uw eigen perceel. Voor de volgende beplantingen heeft u een vergunning nodig: • é én of meerdere bomen; we spreken van een boom wanneer op 1.30 meter hoogte boven het maaiveld de stam een omtrek heeft van meer dan 60 centimeter. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam; • hakhout; • een houtwal; • een grote (lint)begroeiing van heesters en struiken; • beplanting van bosplantsoen.

Omgevingsvergunning deelzaak Sloop U heeft een sloopvergunning nodig als er bij de sloop meer dan 10 m 3 sloopafval vrijkomt. Als er asbest vrijkomt, heeft u ook altijd een vergunning nodig. In sommige gevallen kunt u volstaan met een melding van uw sloopplannen. Maar de gemeente moet dan wel eerst weten wat uw plannen precies zijn. Slopen in het beschermde stads- dorpsgezicht ‘Rijksstraatweg Haren’ is altijd omgevingsvergunningplichtig. Omgevingsvergunning deelzaak Milieu Deze vergunning geldt (in beginsel) voor bedrijven. Voor het bepalen of u een milieuvergunning dient aan te vragen of dat u kan volstaan met een melding, kunt u gebruik maken van de Activiteiten internet module (www.aim.vrom.nl )


gemeentelijke informatie

De volgende vergunningen vallen niet onder de omgevingsvergunning: Drank- en horecavergunning Als u in een horecabedrijf, een sportkantine of een buurthuis alcoholhoudende dranken wilt schenken, moet u beschikken over een geldige vergunning. Bij wisselingen in het personeel of verandering van eigenaar moet u een nieuwe vergunning aanvragen. Ook voor een feestje met betalende gasten waarbij alcohol geschonken wordt, heeft u een eenmalige ontheffing nodig. Evenementvergunning U heeft een vergunning nodig voor activiteiten op de openbare weg, zoals: kermis, circus, straatfeest, shows, collectes, braderieën, rommelmarkt, optocht of straatspeeldag. Kansspelvergunning Voor het hebben van een speelautomaat in een horecabedrijf heeft u een vergunning nodig. Ook voor het houden van een verloting of het verkopen van loten is een vergunning noodzakelijk. Voor een loterij moet u gebruikmaken van een voorgeschreven formulier, verkrijgbaar bij de gemeente. Als u een speelautomaat wilt plaatsen, moet u een aanvraagformulier opvragen bij de leverancier van de automaat. Dit formulier moet u indienen bij het college en wordt behandeld door de afdeling Vergunningverlening en handhaving. Team controle en handhaving De medewerkers van het team controle, toezicht en handhaving controleren de verleende vergunningen. Alle bouw- en milieuvergunningen worden tenminste één keer gecontroleerd. Bij bepaalde bouwactiviteiten gebeurt dat vaker en kunnen de medewerkers de bouw stilleggen. Ook zijn er inspectierondes in onze gemeente om te zien of er onregelmatigheden zijn in bouwen of illegale dumpingen van afval of anderszins. U kunt ons als inwoner helpen door onregelmatigheden te melden. Dat kan via een meldingensysteem, waarmee u vanuit huis een melding kunt doorgeven aan de gemeente. Het systeem wordt zo ingericht dat elke melding direct bij de juiste afdeling terechtkomt. Verhuizing & emigratie Wanneer u gaat verhuizen, moet u zich binnen vijf dagen na de verhuizing aanmelden bij de nieuwe woongemeente. U kunt dit persoonlijk of digitaal doen. Kijk voor meer informatie op www.haren.nl Verlichting, openbare Storingen in de openbare straatverlichting kunnen worden gemeld via het centrale telefoonnummer van de gemeente: 050–533 99 11. Wegenonderhoud Voor vragen en meldingen over (gevaarlijke) situaties bij wegen, zoals een gat in de weg, kunt u terecht bij de balie Publiekszaken van de gemeente.


35 Wonen Inschrijving woningzoekenden/ Nieuwbouwkoopwoning of bouwkavel Wie in Haren een nieuwbouwkoopwoning of een bouwkavel wil kopen, moet ingeschreven staan in het woningzoekendensysteem van de gemeente Haren. Dit geldt voor woningen en bouwkavels die op projectmatige basis tot stand worden gebracht. Aan de inschrijving zijn kosten verbonden. Kijk hiervoor op www.haren.nl. Hiervoor wordt men door de gemeente op de hoogte gehouden van de woningen en/of bouwkavels die in de gemeente te koop worden aangeboden. Van de te koop aangeboden woningen ontvangt u thuis enige bouwkundige informatie op grond waarvan u kunt besluiten of u nader geïnteresseerd bent in deze woning. Sociale huurwoningen Bovenstaande geldt niet voor sociale huurwoningen. Hiervoor moet u staan ingeschreven bij Woonborg aan de Tynaarlosestraat 1 in Vries, telelefoon: 0592–303 600. Huurtoeslag Als u een laag inkomen heeft, komt u misschien in aanmerking voor huurtoeslag. Bij de beoordeling of u hiervoor in aanmerking komt, wordt er naast het inkomen ook naar het vermogen en de huurprijs gekeken. Neem voor meer informatie en het aanvragen van huurtoeslag contact op met de belastingdienst, via telefoonnummer: 0800–0543. Houdt u uw Burger Service Nummer (BSN-nummer) bij de hand, dan wordt u zo snel mogelijk geholpen. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.toeslagen.nl Kopen openbaar groen Voor informatie over het kopen van groenstroken kunt u contact opnemen met de afdeling BORG via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 050–533 99 11. Wijkbeheer In elke wijk van de gemeente is een wijkploeg actief. Het is de taak van de wijkploeg om het groen te onderhouden, losse tegels te melden of – als dat kan – te herstellen, te letten op juiste plaatsing en onderhoud van verkeersborden, etc. De wijkhoofden zijn Perry Wijchers (centrum Haren), Henk Ottens (Haren West en Oosterhaar) en Henk Busscher (Glimmen, Onnen en Noordlaren). Alle wijkhoofden zijn te bereiken via het bureau woonomgeving, telefoon: 050–533 99 78.


Drukkerij van Ark

De drukker die dichtbij huis drukt!

Haren heeft nog één drukkerij en dat is Drukkerij van Ark aan de Kerkstraat 32. Gewoon bij ons allemaal om de hoek, tegenover Albert Heijn. Begonnen als een-

manszaak, al 25 jaar geleden, en nu een modern bedrijf waar de nieuwste techniek wordt gebruikt. Enerzijds om in perfecte kwaliteit te drukken, anderzijds om snel en betaalbaar te printen. Tijd voor een nadere kennismaking met ‘onze Harense drukker’.

Gedrukte media zijn nog steeds niet weg te denken uit ons leven. Kijk maar eens hoe vaak u op een dag informatie op papier in uw handen heeft. Denk aan boeken, gemeentegidsen, tijdschriften, kranten, folders, studieboeken en brieven. Drukkers moeten tegenwoordig scoren op snelheid en betaalbaarheid en daar slaagt Drukkerij van Ark in. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in digitale apparatuur om te drukken én printen. Innovatie die ervoor heeft gezorgd dat deze drukker zijn zilveren jubileum reeds achter de rug heeft.

Online bestellen Printen en drukken hebben beiden hun voordelen. Printen gaat sneller (ook in perfecte kleurenkwaliteit) en kan in een kleinere oplage voordeliger zijn. Drukken (offset) is voordeliger bij grote oplages. Van Ark kan beiden leveren. Vaste klanten doen hun bestellingen online in de webshop www. uwdrukkeronline.nl zodat ze als het ware met hun computermuis de drukpersen in Haren kunnen activeren! Desondanks is er altijd de persoonlijke controle door de vakmensen van Van Ark. Voor het ‘grotere werk’ schafte men plotters aan, die op kunststof of canvasachtige stoffen grote afbeeldingen kunnen reproduceren. Ideaal voor buitenreclame, lage prijzen.

Milieu Hier werken relatief jonge mensen met moderne inzichten op het gebied van vormgeving en ontwerp. De afdeling DTP ontwerpt boeken, folders, kaarten, huisstijlen. Dat creatieve resultaat wordt via digitale verbindingen aan de drukpersen gestuurd (computer to plate). Doordat er nauwelijks chemische processen aan te pas komen (geen films) is het bedrijf minder belastend voor het milieu. De digitale aansturing biedt ook mogelijkheden om unieke kaarten of folders te drukken (waar b.v. een telkens wisselende naam in wordt verwerkt). Waarom verweg laten drukken of printen als het dichtbij kan? Waarom zelf ophalen als je het kunt laten bezorgen? Voor particulier of zakelijk gebruiker zijn dat de vragen, waarvan het antwoord u vanzelf brengt bij: Drukkerij van Ark in Haren. 050–5347 4 47 • www.drukkerijvanark.nl


gemeente groen licht

We geven Haren terug aan de burgers

39

Welzijn is een kunst

40

Haren in bewegin g

41

shoppen in Haren

38

van de redactie

Haren veilig en groen

organisaties & verenigingen Haren in kaart


groen licht

Haren veilig en groen Uit onderzoek blijkt dat Haren een tevreden bevolking heeft. De woonomgeving en de leefbaarheid in de buurt worden door de inwoners gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van bijna een acht. Het is niet voor niets dat Haren al jaren achtereen scoort als beste woongemeente van Noord-Nederland, groenste dorp van Nederland en recent nog de beste dorpskern van Noord-Nederland. Haren is ook een veilige gemeente, de mensen voelen zich veilig in hun eigen buurt. Daar zijn wij als gemeente natuurlijk blij mee. Vooral ook omdat de inwoners van Haren zeggen dat de gemeente aandacht heeft voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Dat is een compliment, maar toch willen wij het nog beter doen. Hoewel de bewoners zeggen dat de gemeente bereikbaar is voor meldingen en klachten, willen we het nog makkelijker voor u maken. Het streven is om een meldpunt overlast op te richten, waar burgers terecht kunnen met allerlei klachten over overlast. Bovendien willen we een mogelijkheid creëren om ook via de website klachten door te geven. De gemeente is dan 24 uur per dag, zeven dagen per week voor u bereikbaar. We blijven ook nadrukkelijk aandacht houden voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Deze ruimte is immers van iedereen, voor iedereen. Dat Haren een groene gemeente is, weet natuurlijk iedereen. Het wordt niet voor niets De Groene Parel van het Noorden genoemd. Deze groene identiteit willen we ook graag in het nieuwe gemeentehuis terug laten komen. Een belangrijke inspiratiebron voor het ontwerp van het gemeentehuis was de natuur. Dat komt niet alleen tot uitdrukking in het gebouw zelf, maar ook door de prachtige groene muur en het bijzondere kunstwerk in de hal van het nieuwe gemeentehuis. Natuurlijk willen we Haren ook graag groen houden. Daarom doen we er alles aan om milieuvriendelijk te werken. Een voorbeeld daarvan de verandering in het rioolstelsel. Nu wordt het afvalwater via een gemengd stelsel afgevoerd. Er is één rioolbuis dat al het afvalwater afvoert. Dat is het water uit het toilet, de douche en de keuken. En het regenwater van daken en wegen. Wij gaan in Haren over naar een gescheiden rioolstelsel. Hemelwater wordt dan apart afgevoerd en gaat meteen naar meren en sloten. Op deze manier sparen we energie, doordat er minder water naar de waterzuiveringsinstallatie gaat. En het schoon water uit de natuur geven we weer terug aan de natuur. Belangrijk is ook de inzet op burgerbetrokkenheid en participatie. We willen niet alleen goed communiceren met onze inwoners, maar u ook betrekken bij onze dilemma`s en besluitvorming. Op die manier staan we samen voor de uitdagingen van de toekomst. Een toekomst die we in de visie op Haren in 2025 willen beschrijven. Samen met de inwoners. Ongetwijfeld zullen veilig en groen daarin ook terugkomen. Zo proberen we samen met u Haren veilig en groen te houden. Mark Boumans, Burgemeester


39

We geven Haren terug aan de burgers Een van de belangrijkste uitdagingen van het college is het betrekken van burgers bij plannen. Het vertrouwen van burgers in de politiek kan beter. Het gat tussen politiek en burgers is groot. Wij willen ervoor zorgen dat dit gat kleiner wordt en het vertrouwen gaat toenemen. In mijn portefeuille zitten grote projecten als woningbouw in Haren-Noord, de ontwikkeling van het Hadera/Raadhuisplein, Meerweg ontwikkelt Meer, Van Spoor tot Steeg, bouw Brede School in Oosterhaar en verplaatsing van het Zernike-college (locatie Westerse Drift). Bij al deze projecten willen we burgers nauw betrekken, waarbij ik de overtuiging heb dat dit niet alleen de kwaliteit, maar ook de snelheid ten goede komt. En als daardoor de uiteindelijke resultaten goed zijn, zal dat er ook voor zorgen dat het vertrouwen in de politiek toeneemt. In financieel lastige tijden is het een uitdaging om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Wij willen daarin als gemeente een voorbeeldfunctie vervullen, samen op trekken met ondernemers en particuliere initiatieven stimuleren. Investeringen in duurzaamheid zijn goed voor het milieu en voor de eigen portemonnee. Toch ervaren we dat de drempel vaak te hoog is om te investeren. Als gemeente proberen we burgers en ondernemers te verleiden om toch te investeren. We blijven als Haren ook een groot voorstander van samenwerking binnen de Regio GroningenAssen. Door deze samenwerking vindt een betere afstemming van plannen plaats en kunnen we bepaalde investeringen, die we in ons eentje niet kunnen trekken, nu wel doen. Wat vooral uniek aan deze samenwerking is, is dat het volledig op vrijwillige basis is. Alle twaalf gemeentes en twee provinciĂŤn zien de toegevoegde waarde. Alle besluiten worden unaniem genomen. Dit is ongekend in Nederland en wij zullen hier ons steentje aan blijven bijdragen. Gerben Pek, wethouder


groen licht

Welzijn is een kunst Haren heeft veel voorzieningen voor haar burgers. Welzijn staat daarbij hoog in het vaandel. Samen met de verschillende partners in het maatschappelijk veld geven we het komend jaar invulling aan een welzijnsbeleid waarin zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen. De participatiewet (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) doet een nog groter beroep op de gemeente om naast individuele voorzieningen juist ook collectieve voorzieningen aan te bieden. Daarbij moet u denken aan ontmoetingsplekken zoals de Stichting Vertier heeft ingericht in De Zonnehof. Ook het culturele leven in Haren draagt in belangrijke mate bij aan het welzijn van jonge en oude inwoners. In dit kader zullen we de maatschappelijke stage, die verplicht is onder middelbare scholieren, binnen welzijn en zorg stevig verankeren. Participatie van jong en oud is uitgangspunt. Dankzij talloze vrijwilligers is er een bloeiend cultureel leven in Haren. Deze vrijwilligers spenderen met hart en ziel hun tijd en energie aan een organisatie. Het culturele hart is 't Clockhuys waar zeer veel lezingen, tentoonstellingen en debatten plaatsvinden. Het centrum verzorgt ook lessen, cursussen en workshops op het gebied van muziek, dans, theater en beeldende kunst. Veel aandacht van de docenten gaat ook uit naar samenspel: Orkestjes, zangkoren en samenspel zijn hiervan een prachtig voorbeeld. De Culturele Commissie Basisscholen is een belangrijke schakel in dit geheel. Komend jaar willen wij de muziek meer naar de scholen brengen. In 't Clockhuys is de vernieuwde bibliotheek gehuisvest. Een bibliotheek die een nog hogere uitleen van boeken heeft gekregen in haar nieuwe jasje. Voor kinderen op de middelbare school worden projecten georganiseerd om het lezen uitdagend te houden en de bibliotheek ook als kenniscentrum te gebruiken voor spreekbeurten en werkstukken. Voor Haren een belangrijke uitdaging om deze leefkwaliteit vast te houden en met inzet van talloze professionals en vrijwilligers te versterken. Ook wonen in een groene omgeving draagt bij aan het welzijn van mensen. Het afronden van herstel van het rijksmonument Landgoed Huis te Glimmen biedt komende generaties de mogelijkheid om van een groene parel binnen de gemeentegrenzen te genieten. In 2011 willen we ter vervolmaking meewerken aan het herstel van de voormalige 17e eeuwse eendenkooi, een bijzonder onderdeel van het landgoed. Daarnaast wordt het monumentale bomenbeleid afgerond en verankerd in het beleid. Annalies Groot, wethouder


41

Haren in beweging Veel mensen, jong en oud, zijn in beweging. Inwoners van Haren die dagelijks of wekelijks een sport beoefenen. Onze geweldige sportaccommodaties worden in 2011 uitgebreid. Zo komt dit jaar het nieuwe sportpark aan de Onnerweg gereed. Een sportpark met kunstgrasvelden, nieuwe kleedkamers, kantines en een atletiekbaan. Maar ook wordt in 2011 gehockeyd op het waterveld van GHHC. Zo’n hypermodern veld is uniek in het Noorden en geschikt voor tophockey. Wij denken ook met een oplossing te komen voor het huisvestingsprobleem van de ruitervereniging de Blauwe Ruiters. Natuurlijk zijn er ook mensen die niet verbonden zijn aan een club, maar toch wekelijks actief hun sport bedrijven. Met behulp van de inwoners van onze gemeente gaan wij aan de slag om een mooi beleidsplan voor sport en bewegen te maken. Ook op andere wijze is Haren in beweging. Er komen bezuinigingen op ons af, die er toe leiden dat we ons moeten beraden op de vraag welke gemeente we willen zijn. Bij de visie en de keuzes die daaruit voortvloeien willen we de inwoners heel nadrukkelijk betrekken. Het gaat om de toekomst van Haren en die toekomst gaat ons allemaal aan. Gelukkig hebben we voor 2011 een begroting sluitend kunnen krijgen, zonder dat de inwoners er veel van gaan merken. Voor de toekomst kan dat anders uitpakken. Ook daarom is het van belang dat zo veel mogelijk mensen zich laten horen.

1

Ook zijn we in beweging als het gaat om de mensen die nu – tijdelijk – geen werk hebben. We willen een extra inspanning plegen om de mensen die aan het werk kunnen, ook werkelijk een baan te laten krijgen. Dat vergt een inspanning van de mensen zelf, van de mogelijke werkgevers en van ons als gemeente. Daar kunnen we allen alleen maar beter van worden.

2

3

We gaan een spannend en boeiend jaar tegemoet Theo Sieling, Wethouder

5

4

6


Leef, woon en geniet! Wonen is allang niet meer een uitsluitend zakelijk verhaal. Dus wilt u ook een makelaar die niet uitsluitend zakelijk is. Betrokkenheid, dienstverlening en

Taxaties Expertises Makelaardij

Taxaties Expertises Makelaardij Kunst, antiekExpertises inboedels Makelaardij Taxaties J.R.H.envan den Hende • taxaties t.b.v. elk doel, met uitgebreide en gedetailleerde rapportage;

persoonlijkheid; een makelaar met een eigen gezicht. Of, zoals in mijn geval, een makelaar met een vrouwelijke touch’.

Leef, woon en geniet!

Postbus 16, 9750 AA Haren (Gr.)

•Eur. onafhankelijke bemiddeling bij verkoop enkunst, aankoop; gecert. Beëdigd RegisterMakelaar-Taxateur antiek en inboedels. Kunst, antiek en inboedels Kunst, antiek en inboedels Leef, woon en geniet! Neem dan vrijblijvend contact op voor een, •Postbus te consulteren door geheel Nederland. Weten dit kan betekenen? Wonen iswat allang nietvoor meer u een uitsluitend zakelijk verhaal. Dus wilt u ook 16, 9750 AA Haren (Gr.) • taxaties t.b.v. elk doel, met uitgebreide en gedetailleerde rapportage; • taxaties t.b.v. elk doel, met uitgebreide en gedetailleerde rapportage; Leef, woon endie geniet! een makelaar niet uitsluitend zakelijk is. Betrokkenheid, dienstverlening en vanzelfsprekend kosteloos, gesprek. (050) 312 77 33 •telefoon: onafhankelijke bemiddeling bij verkoop en aankoop; • onafhankelijke bemiddeling bij verkoop engeval, aankoop; persoonlijkheid; een makelaar met een eigen gezicht. Of, zoals in mijn een Wonen is allang niet een zakelijk verhaal. Dus wiltNederland. u ook Gemeentegids Haren 150x24.indd 1 makelaar metuitsluitend een vrouwelijke touch’. •Bezoek te consulteren door geheel Nederland. • meer te consulteren door geheel ons op: www.jrhvandenhende.nl Wonen is allang niet meer een uitsluitend zakelijk verhaal. Dus wilt u ook

een makelaar die niet uitsluitend zakelijk is. Betrokkenheid, dienstverlening en

J.R.H. van den Hende

Taxaties Expertises Makelaardij persoonlijkheid; een makelaar met een eigen gezicht. Of, zoals in mijn geval, een makelaar met een vrouwelijke touch’.

een makelaar die niet uitsluitend zakelijk is. Betrokkenheid, dienstverlening en

Postbus 16, 9750 AA Haren (Gr.)

Weten wat dit voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op voor een,

persoonlijkheid; een makelaar met een eigen gezicht. Of,Neem zoals dan in mijn geval, een Weten wat ditvanzelfsprekend voor u kan betekenen? vrijblijvend contact op voor een, kosteloos, gesprek. makelaar met eenvanzelfsprekend vrouwelijke touch’. kosteloos, gesprek.

Kunst, antiek en150x24.indd inboedels Gemeentegids Haren 1

• taxaties t.b.v. elk doel, met uitgebreide en gedetailleerde rapportage; vanzelfsprekend kosteloos, gesprek. • onafhankelijke bemiddeling bij verkoop en aankoop; Jachtlaan 15, 9751 BP Haren Jachtlaan 15, 9751050BP Hareninfo@aimeestaal.nl T 050 - 5350533 Fdoor - 5350532 www.aimeestaal.nl • te consulteren geheel Nederland.info@aimeestaal.nl Weten wat dit voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op voor een,

T 050 - 5350533 F 050 - 5350532 Jachtlaan 15, 9751 BP Haren T 050 - 5350533 F 050 - 5350532

www.aimeestaal.nl

Eur. gecert. Beëdigd RegisterMakelaar-Taxateur kunst,07-12-2007 antiek en inboedel s. Gemeentegids Haren 150x24.indd 1 10:11:18 Postbus 16, 9750 AA Haren (Gr.) telefoon: (050) 312 77 33

Bezoek ons op: www.jrhvandenhende.nl

info@aimeestaal.nl www.aimeestaal.nl

Gemeentegids Haren 150x24.indd 1

Jachtlaan 15, 9751 BP Haren T 050 - 5350533 F 050 - 5350532

07-12-2007 10:11:18

info@aimeestaal.nl www.aimeestaal.nl

Laat u niet verrassen, kies een adviseur die is aangesloten bij de AdFiz. Voor alle verzekeringen.

fina ncie el >>

In Haren is dat o.a.:

Assurantiekantoor P. Teune VOF Klaverlaan 35, 9753 BZ Haren Tel. 050-5020127 Fax 050-5345440 Lid van de AdFiz en Stichting Klachteninstituut Verzekeringen

V rlengde Hereweg 182, Groningen Ve 050 - 526 71 01, info@hutco.nl

Zijn uw verzekeringen op de juiste leest geschoeid? Rijksstraatweg 18, 9752 AD Haren Tel 050 5375050 www.ajhdebruijn.nl

Het zoeken naar een verzekering of financiële constructie voor sparen, beleggen of lenen is eigenlijk hetzelfde als het kopen van schoenen. Als ze knellen doet ‘t pijn en als ze te ruim zitten, struikelt u. Op een passende schoen van stevige kwaliteit loopt u langer en comfortabeler.

AJHdeBruijn Assurantiën

De Bruijn Assurantiën is gespecialiseerd in het aanmeten van ‘schoeisel’ dat u als gegoten zit. Geheel toegesneden op uw persoonlijke situatie en wensen. Samen met u nemen we uw risico’s en financiële mogelijkheden periodiek de maat. We adviseren u over de oplossingen die daar het meest mee in de pas lopen en maken het voor elkaar. Het is niet voor niets dat vele particulieren al ruim 25 jaar met ons weglopen.

Dat past u beter!

J. Eur. gecer PostbusJ. 1

telefoon: Eur. gecer Bezoek Postbus 1 telefoon:

Bezoek


gemeente

groen licht

Jong!

50

Nieuw bouwen

52

Ondern emen in Haren

60

shoppen in Haren

44

van de redactie

Openba ar vervoer

organisaties & verenigingen

Haren in kaart


openbaar vervoer openbaar vervoer

openbaar vervoer

Knooppunt Haren Mobiliteit is een groot goed. We willen vanuit Haren overal kunnen komen per tweewieler, auto of trein. Maar ook met het vliegtuig vanaf Groningen Airport Eelde, per taxi en natuurlijk ook met de bus. In deze Gemeentegids leggen we het vergrootglas dit jaar eens op het busvervoer van en naar Haren. De organisatie van de lijndiensten is in handen van het OV-bureau Groningen Drenthe. Voor meer informatie kunt u kijken op www.ovbgd.nl. 1) Wie bepaalt de dienstregeling en heeft de consument hier invloed op?

Het OV-bureau Groningen Drenthe is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het busvervoer in Groningen en Drenthe. Het OV-bureau doet dit in samenspel met de vervoerders, gemeenten, inwoners en reizigers. Het Consumentenplatform Groningen en Drenthe adviseert het OV-bureau over de dienstregeling. Daarnaast kunnen inwoners, gemeenten en instanties altijd terecht bij het OV- bureau voor suggesties. De informatie van reizigers gebruiken ze om het openbaar vervoer per bus zo goed mogelijk te organiseren Ook bestaat er een Digitaal Reizigerspanel. Iedere busreiziger kan zijn of haar mening over de bus kwijt door deel te nemen aan het Digitaal Reizigerspanel. Via online enquĂŞtes, 3 tot 4 keer per jaar, vraagt het OV-bureau de meningen en ervaringen van reizigers. Inschrijven kan via www.praatmeeoverhetov.nl.

2) Wordt gecontroleerd of bussen op tijd rijden en hoe waren de resultaten in 2010?

Sinds december 2009 worden de rijtijden maandelijks elektronisch gemeten in de bussen volgens het voertuigvolgsysteem. Voor 2010 zijn op dit moment helaas nog geen cijfers beschikbaar.

3) Wie bepaalt welke maatschappij de lijnen mag rijden?

Het OV-bureau bepaalt wie het openbaar vervoer voor de grote bussen verzorgt. Door middel van Europese aanbesteding wordt periodiek het openbaar vervoer aanbesteed door het OV- bureau.


45

4) Wie onderhoudt de bushaltes in de gemeente Haren?

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de bushaltes langs de gemeentelijke wegen.

5) Wat voor kaartjes en abonnementen zijn er momenteel? –E  urokaartjes bij de chauffeur; € 1,50 voor korte reizen zoals Haren – Groningen Centrum, €4 voor middellange afstanden zoals Glimmen – Zwembad Kardinge en € 6 voor de langste reizen als van Haren naar Lauwersoog. Maximaal 2 kinderen t/m 11 jaar reizen per volwassene met een Eurokaartje gratis mee. Kinderen t/m 3 jaar reizen altijd gratis mee. – P+R kaartje voor reizen met een P+R Citybus: € 3 voor een retour met maximaal 5 personen, bijvoorbeeld met P+R lijn 22 van de Grote Markt en terug. Kaartjes zijn te koop bij de automaat bij de halte. – Strippenkaarten zijn te koop in de bus en in de voorverkoop (tot ongeveer eind mel 2011). – Vanaf december de OV-chipkaart: reizen voor 12,6 eurocent per kilometer en een opstaptarief van € 0,79 (prijspeil 2011). Personen van 4 t/m 11 en van 65 jaar en ouder reizen in de bus met 34% korting met een persoonlijk OV-chipkaart. – Als u meerdere dagen per week met de bus reist, is het voordeliger om een sterabonnement te kopen. Een abonnement is persoonsgebonden en de prijs is afhankelijk van het traject dat men aflegt. Voor personen van 4 t/m 18 jaar en 65 jaar en ouder zijn er abonnementen met een gereduceerd tarief te koop. Meer informatie op www.ovbgd.nl/tarieven.

6) Is er een discobus waarmee de jeugd van Haren veilig en goedkoop op stap kan?

Ja, Nachtbus 418 rijdt zaterdagnacht ieder uur van station Groningen via Haren Centrum, Glimmen naar Annen, Zuidlaren en vervolgens rechtstreeks terug naar station Groningen. Op deze Nachtbuslijn kan alleen met een Eurokaartje gereisd worden. Meer informatie is beschikbaar op nachtbusgroningen.hyves.nl.

Belangrijke bestemmingen

De Gemeentegids zet ook nog een paar belangrijke reisdoelen op een rij, mét tips! Groningen stadshart) Uitgaan, winkelen, cultuur. Bereikbaar met de lijnen 50, 51, 54, 58, 59, 418 en 659 en met de trein. Ook bereikbaar met lijn 22 vanaf P+R Haren/A28. Vanaf station Groningen rijden onder andere de lijnen 1, 3, 4, 5, 6, 11, 22 en 24 naar de Grote Markt. Nachtelijk Groningen) Elke zaterdagnacht bereikbaar met de Nachtbus. Tot 6 uur rijdt elk uur een bus van Groningen naar Haren. Tip: reis met (laatste) trein naar Groningen en met de Nachtbus terug. UMCG Groningen) Reis naar station Groningen en stap daar over op de lijnen 4, 22 en 24. Deze stoppen voor de hoofdingang van het UMCG. Of reis vanaf P+R Haren/A28 rechtstreeks met lijn 22 naar het UMCG. Zernike Campus Groningen) Rechtstreeks bereikbaar met lijn 650 (halte P+R Haren/A28). Als lijn 650 niet rijdt, reis dan naar station Groningen, vanaf daar rijden de lijnen 11 en 15 naar Zernike.


Ontdek Ontdek Ontdek Ontdek voor voor voor voor € €€ 12 12 €12 12 Groningen Groningen Groningen Groningen en enen en Drenthe Drenthe Drenthe Drenthe Voor Voor€ Voor €12 Voor 12reist € reist 12 €u 12 reist ude de reist hele uhele de u dag de hele dag hele met met dag dag de de met bus met bus dede bus bus

€12,€12,-€12,€12,Dagkaart Dagkaart Dagkaart Dagkaart

door doorGroningen door Groningen door Groningen Groningen en enDrenthe. Drenthe. enen Drenthe. Drenthe.

Hele dag Hele geldig dagop geldig de dag op de dag Hele dag geldig Hele op de dag dag geldig op de dag van afstempeling van afstempeling van afstempeling van afstempeling z.o.z. z.o.z. z.o.z. stempelstempel chauffeur chauffeur

z.o.z.

stempel chauffeur stempel chauffeur

De DeDagkaart Dagkaart DeDe Dagkaart Dagkaart isistetekoop is koop te is te bij koop bij koop de debij chauffeur. chauffeur. bij dede chauffeur. chauffeur.

Kijk Kijkvoor voor Kijk meer Kijk meer voor voor informatie informatie meer meer informatie informatie opopwww.ovbgd.nl www.ovbgd.nl op op www.ovbgd.nl www.ovbgd.nl 10.10.14 10.10.14 10.10.14 | Gemgids |10.10.14 Gemgids | Gemgids Adv | Gemgids AdvDagkaart135 Dagkaart135 AdvAdv Dagkaart135 Dagkaart135 x x49mm.indd 49mm.indd x 49mm.indd x 49mm.indd 11 1 1

• Glimmen - De Meent

• Haren - De Wissel

• Noordlaren - De Rieshoek

• Haren - Brinkschool

onderwijs >>

met nevenvestiging De Linde

Stationsweg 3, 9471 GJ Zuidlaren Postbus 75, 9470 AB Zuidlaren

19-01-10 19-01-10 19-01-10 09:22 19-01-10 09:22 09:22 09:22

• Glimmen - De Meent

• Haren - De Wissel

• Noordlaren - De Rieshoek

• Haren - Brinkschool met nevenvestiging De Linde

Stationsweg 3, 9471 GJ Zuidlaren Postbus 75, 9470 AB Zuidlaren

T 050 409 69 20 E info@stichtingbaasis.nl

• Glimmen - De Meent

w w w.stichtingbaasis.nl

• Haren - De Wissel

• Haren - De Wissel • Glimmen - De Meent T 050 409 69 20 • Noordlaren - De Rieshoek • Haren - Brinkschool • Noordlaren - De Rieshoek • Haren - Brinkschool E info@stichtingbaasis.nl w w w.stichtingbaasis.nl met nevenvestiging De Linde

Stationsweg 3, 9471 GJ Zuidlaren Postbus 75, 9470 AB Zuidlaren

met nevenvestiging De Linde

T 050 409 69 20 E info@stichtingbaasis.nl

Stationsweg 3, 9471 GJ Zuidlaren Postbus 75, 9470 AB Zuidlaren

Peter Petersen School

w w w.stichtingbaasis.nl

T 050 409 69 20 E info@stichtingbaasis.nl


47 Fietsbare afstand vanuit Haren

Willem Lodewijk, het ‘kleine’ gymnasium

Gymnasiasten uit de gemeente Haren kunnen kiezen uit vier scholen in de buurt. Eén daarvan is het Willem Lodewijk Gymnasium aan de Verzetsstrijderslaan in Groningen-Zuid. We gingen er op bezoek voor een nadere kennismaking.

Door Erik van Westveen

Kennen en gekend worden “We zijn een kleine school, waar je wordt herkend… en gekend”, zegt Everdine van der Velden van het WLG. “De lijnen zijn kort, docenten in de personeelskamer spreken elkaar over de situatie van hun leerlingen. De betrokkenheid is erg groot. De leerlingen kennen veel docenten en ze kennen elkaar, daardoor wordt de school een vertrouwde omgeving waar hun persoonlijkheid kan groeien.” Volgens Van der Velden is de overzichtelijke omvang van de school dus een pluspunt.

Docenten begeleiden de leerlingen vanuit de brugklas naar de eindstreep en zullen daarbij de zelfstandigheid van de leerling stimuleren. Dat is maatwerk, want de ene leerling is eerder tot zelfstandig werken in staat dan de andere.

Natuurlijk is de school gericht op het behalen van het diploma en een goede start op de universiteit. Er wordt kwalitatief hoogstaand onderwijs gegeven door docenten die innovatief zijn ingesteld en altijd zoeken naar verbeteringen en nieuwe benaderingen, zowel voor hun lessen als voor de extra activiteiten die aangeboden worden. Everdine: “Het is het mooiste om leerlingen af te kunnen leveren die wat betreft hun kennis goed voorbereid zijn, maar die daarnaast weten wat hun sterke en zwakke punten zijn, in hun aanpak en organisatie. Leerlingen die klaar zijn voor de volgende uitdaging. Gelukkig maar, want de samenleving zit op hen te wachten. Ze zullen op sleutelposities terechtkomen, letterlijk en figuurlijk de bruggenbouwers van morgen zijn.” Het WLG is dus, samengevat, het ‘kleine’ gymnasium waar leerlingen een naam hebben. Eén aspect hebben we dan nog niet belicht: de signatuur. Het WLG heeft een christelijke grondslag, die niet op een uithangbord geschreven staat, maar vooral voelbaar is in het alledaagse, als onderstroom in de omgang met elkaar. Ook in bijzondere situaties trouwens: toen de school in 2010 binnen een week twee keer werd geconfronteerd met traumatische gebeurtenissen waarbij leerlingen waren betrokken, bleek de kring warm en hecht en in staat om met een sterk gevoel van gezamenlijkheid die moeilijke periode door te komen. Medewerkers, leerlingen en ouders zullen dat niet vergeten.

Uit de regio Het Willem Lodewijk Gymnasium telt 680 leerlingen, waarvan slechts de helft uit de stad Groningen komt. De belangstelling uit dorpen in de regio is opvallend. Waarschijnlijk heeft de gunstige ligging aan de uitvalswegen van Groningen daarmee te maken. Maar hier speelt ook weer de omvang van de school een rol. Kinderen komen van kleine basisscholen in kleinere kernen. De overstap naar het WLG is voor hen te overzien.

Verzetsstrijderslaan 220 • 9727 CK Groningen • 050–526 20 94 • www.wlg.nl


VMBO-Groen Het Groene Lyceum www.vmbogroeneelde.nl www.groenelyceum.nl AOC Terra Eelde Burgemeester J.G. Legroweg 29, Eelde, Tel. (050) 309 16 25

HP10146 Advertentie Eelde liggend.indd 1

04-11-2010 10:52:19


49


jong! jong!

JONG IN HAREN

Haren is niet bepaald een ‘jongeren-gemeente’. Hier wonen ongeveer 4400 mensen die jonger dan 20 jaar zijn, het aantal 65-plussers bedraagt ruim 4700. Getalsmatig zijn jongeren in de minderheid, maar ze blijven natuurlijk een factor van belang. Helaas worden jongeren nogal eens in één adem genoemd met overlast of zelfs criminaliteit. Terecht of niet, jongeren vragen aandacht. Laten we eens zien wat Torion en de gemeente Haren voor jongeren doen. >>

Project coördinatie jeugdoverlast

Cynthia Schenk, die voor de gemeente Haren het Centrum voor Jeugd en gezin heeft opgezet.

De overlast door jongeren nam in 2009 een dusdanige vorm aan dat gemeente en politie hebben besloten dat extra inzet gewenst was. Extreme voorbeelden: een vrijheidsberoving in augustus 2009 en brandstichting bij een doveninstituut in september 2009. De inzet van het Flexteam van de politie en de extra inzet van buurtagenten heeft geleid tot onder andere de aanhouding van verschillende jongeren vanaf augustus 2009. Dit heeft geleid tot de opzet van het project Coördinatie Jeugdoverlast Haren en de aanstelling van de medewerker jeugdoverlast Haren. Het project richt zich op twintig jongeren die één of meerdere keren in aanraking zijn gekomen met de politie. In 2010 gaat het vanaf april om 12 jongeren die begeleid worden in het kader van het project. Het project is voor de duur van een jaar (2010) met een verlenging met nog eens een jaar (2011). De projectmedewerker wil met een vroege interventie voorkomen dat een jongere afglijdt naar intensieve zorg/ behandeling, opname in het criminele circuit, dan wel dat de jongere maatschappelijk marginaliseert. De projectmedewerker heeft intensief contact met de belangrijkste overlastveroorzakers. Het contact met hun ouders wordt direct gelegd. Ook met de straatgroep waarin deze jongeren verkeren, onderhoudt hij contact. Bij de aanpak zijn de gemeente, de regiopolitie, en het jeugd- en jongerenwerk betrokken. Kenmerkend voor deze integrale aanpak is dat verschillende (veiligheids)partners met elkaar samenwerken vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Ieder neemt een deel van de aanpak voor zijn rekening. De projectmedewerker werkt onafhankelijk en wordt aangestuurd door een stuurgroep waarin de gemeente Haren, de politie regio Groningen en Stichting Torion zitting hebben.


51 Torion en Jongerenwerk

Door Fred Landwaart, directeur van Torion Het jongerenwerk in Haren is een op educatie en preventie gerichte voorziening. Onze jongerenwerkers zoeken jongeren op bij zogenaamde vindplaatsen. Dat zijn hangplekken, scholen, sportcentra en jeugdhonken. Het jongerenwerk stelt zich ten doel om problemen van (potentieel) kwetsbare jongeren in een vroeg stadium te signaleren. Met deze aanpak kan voorkomen worden dat problemen groot en complex en daarmee minder goed oplosbaar worden. In hun werk zoeken jongerenwerkers samenwerking en afstemming met ouders, omwonenden die overlast ervaren, leerplichtambtenaar bij schoolverzuim, politie bij overlast en hulpverleners bij meer complexe persoonlijke problemen. Voor het jongerenwerk is vooral het kennen van de jongeren van groot belang. Dit wordt bereikt doordat de jongerenwerker veel aanwezig is in hun leefomgeving van de jongeren. Hiermee wint de jongerenwerker aan vertrouwen onder jongeren. Het jongerenwerk

ondersteunt jongeren bij de exploitatie van hun jeugdhonken. Anno 2010 gebeurt dat in hoofdzaak in Glimmen en Oosterhaar. Daarnaast organiseert Torion het jaarlijkse Huttenbouwdorp in de eerste week van de grote vakantie. Ook worden door het jaar heen sportactiviteiten georganiseerd.

Gemeente & jeugd

Door Hinke de Boer, beleidsmedewerker jongeren gemeente Haren Ook in de gemeente Haren werken we aan een betere zorg voor jeugd en ouders. Met het Centrum Jeugd en Gezin hebben we een laagdrempelig inlooppunt/loket gerealiseerd waar ouders en jongeren advies en informatie kunnen krijgen over algemeen activiteitenaanbod en meer specifiek over hulpverleningsaanbod. Ook kunnen ze in het CJG antwoord krijgen op vragen over opgroeien en opvoeden en indien nodig doorgeleid worden naar meer gespecialiseerde vormen van hulp. Professionals en het onderwijs kunnen bij het CJG terecht voor collegiale consultatie. Daarnaast biedt het CJG Haren een breed palet aan diensten en activiteiten op het gebied van opvoeden en opgroeien. Denk hierbij aan huiskamerbijeenkomsten over bepaalde thema’s, deskundigheidsbevordering voor professionals en ouders, bijvoorbeeld een cursus positief opvoeden. Het CJG Haren is een samenwerkingsverband van GGD, Torion, Maatschappelijk Werk Noordermaat en gemeente en is gehuisvest in de Brede School Oosterhaar. Centrum Jeugd en Gezin Haren, Mellenssteeg 16 in Haren. www.cjg.haren.nl Telefoon: 06-52301690 En dan de jeugdzorg. In de keten van jeugdzorg werkt een groot aantal instellingen samen. Elk voelt zich vanuit zijn eigen invalshoek zeer verantwoordelijk voor de problemen van of met jongeren. Dat vergt optimale samenwerking, coördinatie, informatie-uitwisseling en afstemming,  maar dat werkt nog niet altijd vanzelfsprekend. En soms gaat het niet goed en dan dreigt er een kind tussen wal en schip te vallen. Dat moeten we zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente is verplicht een verwijsindex risicojongeren in te voeren. Daarom hebben de Groninger gemeenten en de provincie Groningen het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen ingevoerd. In dit systeem registreren hulpverleners een kind of jongeren met een hulpvraag. Op het moment dat er meerdere meldingen over hetzelfde kind zijn, wordt zorgcoördinatie ingeschakeld. Zorg voor Jeugd is aangesloten op de landelijke verwijsindex. Informatie over Zorg voor Jeugd vindt u op www.groningen.zorgvoorjeugd.nu


bouwen bouwe

NIEUW BOUWEN

Nieuw bouwen gaat in Haren traag maar gestaag. In Haren zijn grote nieuwbouwprojecten schaars. In de jaren 90 waren ze zelfs vrijwel onmogelijk, doordat Haren in de ban van ‘contingenten’ gevangen zat. In regionaal verband was Haren als het ware aangemerkt als statische zone, waar nauwelijks nieuwe woningen mochten worden gebouwd. Eind jaren 90 kwam daar verandering in.

Nieuwe huizen bouwen in 2011 De Regiovisie Groningen-Assen 2030 schetste een toekomstbeeld voor de hele regio en probeerde samenhang te brengen in de ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur en volkshuisvesting. Haren kreeg een rol: aantrekkelijk woonoord onder de rook van Groningen. Dat opende perspectieven voor nieuwbouw en de gemeente liet haar oog vallen op het gebied langs de Oosterweg en de Kerklaan. In de volksmond: Haren-Noord. Maar ook op het gebied van bedrijvigheid kreeg Haren een rol. Zo ontstond het plan voor bedrijventerrein Nesciopark (aan de A28). En zelfs op het gebied van openbaar vervoer kreeg Haren een rol. Het ontlasten van de ringweg Groningen en het bereikbaar houden van de stad. Daarvoor werd het transferium met 450 parkeerplaatsen bedacht (A28) en de zuidtangent (die het niet haalde). Daarnaast zijn er nog ‘gewone’ bouwprojecten gaande in de gemeente Haren. Laten we eens kijken welke nieuwbouwprojecten aan het begin van 2011 actueel zijn. We kiezen voor ‘notendop-formuleringen’ om het leesbaar te houden.


en

Gemeentehuis 2011 voltooid Reeds in 2005 moest de gemeente Haren haar eigen gemeentehuis formeel afkeuren wegens een gebrek aan brandveiligheid en het niet voldoen aan de strenge eisen van de arbowet. Men maakte een rekensom. Was het handiger om het gemeentehuis te renoveren of om een nieuw gemeentehuis te bouwen? Rekenmeesters van de gemeente becijferden dat de jaarlijkse lasten bij nieuwbouw lager uitvallen dan bij renovatie. In een sfeer van heftige politieke debatten, ontevreden burgers en oplopende emoties werd in juni 2009 definitief gekozen voor nieuwbouw op de locatie van het oude postkantoor. Architecten dienden ontwerpen in, burgers konden daarover meepraten. De bouw is twee maanden later begonnen. In december 2010 was het gemeentehuis klaar. Kosten: ruim 11 miljoen euro, waarvan een gedeelte moet worden terugverdiend met de verkoop van het oude gemeentehuis en het Haderaplein ten behoeve van projectontwikkeling.

Nesciopark 2011 eindelijk van start? Bedrijvigheid in Haren. Geen productiebedrijven, maar hightec- en researchbedrijven. Bovendien enkele kantoorvilla’s waar wonen en werken kunnen worden gecombineerd. Dat is ongeveer het profiel van het Nesciopark, dat moet worden aangelegd op een kleine tien hectare grond langs de A28 ter hoogte van de Molenbuurt. De plannen zijn al meer dan tien jaar oud! De gemeente verwierf in de afgelopen jaren de grond, daar zit dus geld in. In 2008 sloot men een deal met marktpartij Hanzevast Projectontwikkeling, die het project zou gaan uitvoeren. Begin 2010 is er nog geen schot in de zaak en de gemeente Haren wordt ongeduldig. Men zegt dat Hanzevast zich niet heeft gehouden aan haar opdracht en zegt de samenwerking op. Hanzevast meent dat de samenwerking helemaal niet is opgezegd en daarover loopt eind 2010 nog een twist tussen beiden. De gemeente Haren voelt zich vrij om nu zelf verder te gaan met het Nesciopark. Het bestemmingsplan is klaar en er zijn belangstellende ondernemers. Wie nu een vergunning aanvraagt kan die krijgen en mag zijn bedrijfspand gaan bouwen. Tijdelijk wordt er in 2011 een tweede transferium aangelegd, omdat de regio hiervoor 900.000 euro beschikbaar heeft gesteld. Ook kan in 2011 worden begonnen met de aanleg van de wegen door het Nesciopark. De gemeente zal proberen het geld dat in het Nesciopark zit terug te verdienen.

53


NIEUW BOUWEN

Haderaplein/Raadhuisplein 2011 van start? Het Haderaplein is het parkeerterrein aan de Hortuslaan. Tot halverwege de jaren 70 was het nog grasland, lagen er tennisbanen en stond er de houten jeugdsoos De Barak. Het gemeentehuis (gebouwd in 1975) verbindt het Haderaplein met het Raadhuisplein. Een hotspot in hartje Haren. Door nieuwbouw van het gemeentehuis komt het oude gemeentehuis na slechts 35 jaar trouwe dienst (ontwerp Thieme uit Glimmen) leeg te staan. De gemeente wil er nu woningen, winkels en parkeerkelder (laten) ontwikkelen. Dat is hard nodig, want er moet geld worden verdiend om de kosten van het nieuwe gemeentehuis te drukken. In 2009 meenden externe rekenmeesters nog dat er een opbrengst van 6 miljoen te verwachten was. Medio 2010 is duidelijk geworden dat dit niet meer dan ruim 4 miljoen zal zijn. Het nieuwe college van B & W wil na instemming van de raad samen met burgers een plan op dorpse schaal ontwikkelen waarin het niet alleen gaat om geld verdienen, maar ook om kwaliteit. Begin 2011 werkt men aan een plan voor een kleine 30 appartementen, winkelruimte, parkeerkelder met 146 plaatsen en aan de Hortuslaan ongeveer vier grondgebonden woningen. Men zoekt een ontwikkelaar die hier brood in ziet.

Harenerholt (De Laenen) 2011-2021 laat Haren groeien Wonen in de nieuwe wijk: Harenerholt. Zondermeer het plan met de meest ingrijpende gevolgen voor de sportverenigingen in Haren. In het kort: VV Gorecht en de Blauwe Ruiters moeten van de Oosterweg vertrekken voor de nieuwe wijken. VV Gorecht gaat samenwonen met VV Haren aan de Onnerweg, waar extra velden aangelegd worden op de plaats van de ijsbaan. De ijsvereniging kreeg geen bruikbare alternatieve locatie aangereikt en moest zich in 2009 opheffen. Voor de Blauwe Ruiters wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie en hockeyvereniging GHHC zal op lange termijn ook moeten worden verplaatst. In dit vreemde dominospel liepen de emoties hoog op. Vrijwel alle gronden in het gebied rondom Kerklaan en Oosterweg zijn in handen van de gemeente, Geveke Projectontwikkeling en Aannemingsbedrijf Heijmans. Ze richtten een exploitatiemaatschappij GEM op en gingen samenwerken. Het gebied zal tussen nu en tien jaar bebouwd worden met ruim 650 woningen. Eind 2010 is het eerste gedeelte in verkoop gegaan op de plaats waar voorheen het AZC stond (hoek Kerklaan-Oosterweg). Het gaat om ongeveer 50 woningen. Vijftien kavels werden uitgegeven door de gemeente Haren zelf. Spoedig zal nog een derde partij, Tijhuis BV die ook gronden bezit, beginnen met de verkoop van woningen. Die zullen door Bouwfonds worden gebouwd. In de sociale koop- en huursector zullen in het hele plan ruim 60 woningen worden gebouwd, maar hiervoor is nog geen corporatie gevonden. Woonborg had geen belangstelling voor de eerste twaalf woningen.

“Met zuinigheid en vlijt, bouwt men huizen als kastelen�


55

(ver)bouw >>


Architectenbureau Brederode Boerhoorn 14 9756 CL Glimmen Tel: 050–5253464 Fax: 050–5260931 E-mail: g.j.brederode@planet.nl

VAKMAN NODIG?

Centrale verwarming •Dak- en zinkwerk • Riolering • Sanitair • Gas en elektra • Klimaatbeheersing

installa tie >>

Installatieburo Haren Bastiaan Bakker

Ratelaarweg 23, 9753 BE HAREN Tel. 06 - 30 64 39 64

www.installatieburoharen.nl

2011- Konings bestaat 100 jaar! Door Erik van Westveen

Het winkelpand waar tegenwoordig juwelier Ten Berge is gevestigd vormt de bakermat van F. Konings Sr. die er in 1911 zijn bedrijf begon. Zinkwerken, rijwielen en natuurlijk het werken aan gasleidingen. Na enige jaren verhuisde Konings naar de andere kant van de Rijksstraatweg. Het bedrijf maakte grote veranderingen mee in Haren. De komst van de telefoon, van elektra in huis, stadsgas en later het aardgas. Maar natuurlijk moesten de gasfitters van Konings op al die Harense adressen gasleidingen, kachels en geisers plaatsen. Frederik Konings, één van de kleinzonen van de oprichter, weet nog hoe hij als jongeman moest helpen met het verwijderen van die gasleidingen, omdat het stadsgas was vervangen door aardgas (jaren 60). In de jaren 50 stookte Haren de kachel vooral op kolen, die aan de deur werden bezorgd en in het kolenhok kwamen. In de jaren 60 zou stookolie voor grote veranderingen zorgen.


57

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van: - elektra,gas en waterinstallaties - sanitaire en verwarmingsinstallaties - zink, dakbedekking en riolering - verlichting en netwerken Verbouw, nieuwbouw en renovatie Ook voor onderdelen

Rijksstraatweg 64 | Glimmen | 050 - 406 13 62 | www.smidglimmen.nl Onze installatievakmensen staan voor u klaar met raad en daad Onze installatievakmensen staan voor u klaar met raad en daad

All-round installateurs! TIB TIB Totaalinstallateurs, Totaalinstallateurs, gas-, gas-, water water en elektrospecialisten onder en elektrospecialisten onder één één

dak dak zorgen zorgen snel snel en en betaalbaar betaalbaar voor een voor een totaaloplossing. totaaloplossing.

TIB, TIB, lekker lekker gemakkelijk... gemakkelijk... TIB TIB Totaal Totaal installateurs installateurs -- Middelhorsterweg Middelhorsterweg 30 30 -- Haren Haren -- (050) (050) 534 534 99 99 02 02 -- www.tib.nl www.tib.nl

VAKWERK IN SCHILDERWERK in alle voorkomende nuances...

sch ilde r >>

Ezinga schilders bv De persoonlijke schilders schilderwerk - glas - reparatie - onderhoud Helpermolenstraat 19-21 Groningen-Helpman T (050) - 525 58 66 I www.ezinga-schilders.nl


tuin >>

Altijd de laagste tarieven!

Altijd de laagste tarieven!

Altijd de laagste tarieven!


59

grond • groen • infra

minikraan en grondverzet terreinaanleg en -onderhoud drainageaanleg en -onderhoud bermbeheer, sloten schonen en ecologisch beheer Bel vrijblijvend; 050 541 64 51

www.mulderloonbedrijf.nl


ondernemen ondernem

ONDERNEMEN IN HAREN

Is het voor een gemeente belangrijk, dat ondernemers het goed doen? Indirect wel. Ondernemers leveren werkgelegenheid op. En winkels vormen het kloppend hart van een dorp. Een dorp zonder winkels lééft niet en wordt minder aantrekkelijk als plaats om te wonen. In extreme gevallen zou een gemeente daardoor kunnen krimpen. Haren telt meer dan 600 bedrijven en 150 winkels.

Ondernemen in Haren, wethouder onderneemt mee!

Ik vind dat we ondernemers wel ruimte moeten geven

Wethouder Theo Sieling (PvdA) heeft economische zaken in portefeuille en hij laat geen enkel misverstand bestaan over het belang van ondernemerschap in zijn gemeente. “Ondernemers zijn onmisbaar, we moeten er als gemeente alles aan doen om ze te kunnen laten bloeien. Wil je voorbeelden? We hebben in de begroting 5000 euro per jaar opgenomen voor het stimuleren van activiteiten in het dorp. Dat is nieuw beleid.” Los van deze financiële impuls toont de gemeente volgens Sieling op meer manieren haar betrokkenheid bij ondernemers. Hij zegt: “We hebben een ondernemersloket. Frits Kamminga van de gemeente staat paraat om ondernemers te ondersteunen. Hij is aanspreekpunt en stuurt ondernemers niet van het kastje naar de muur. Hij gaat binnen de gemeente shoppen om zaken voor ondernemers te regelen.” Probleem voor veel ondernemers en winkeliers is het bordenbeleid in de gemeente. Er wordt paal en perk gesteld aan reclameborden. Vooral winkeliers hebben daar moeite mee, omdat zij heel direct de consument moeten verleiden. “Ik vind dat we ondernemers wel ruimte moeten geven”, zegt Sieling. “Natuurlijk moeten ze zich aan regels houden. Maar er zijn situaties waarvan je denkt: moeten we de regels niet eens opnieuw bekijken? Zijn ze wel in orde?” Wethouder Theo Sieling ziet voor de gemeente geen rol weggelegd in de marketing van Haren als winkeldorp. “Nee, om daartoe het initiatief te nemen, dat gaat te ver. Dat is een taak voor ondernemers zelf. Maar als zij ons vragen om daarbij te helpen zeg ik volmondig: ja! We moeten Haren als aantrekkelijk koopgebied op de kaart zetten.”


men Samenwerkende ondernemers

In Haren werd in 1926 de eerste winkeliersvereniging opgericht. Koopcentrum Haren zorgde voor levendigheid in het winkelhart van Haren, maar verkeek zich rond 1995 op het Komplan (reconstructie van het centrum tussen 19932000). Tweespalt over parkeerbeleid en geld. Rond 2003 werd een nieuwe ondernemersvereniging opgericht (Ondernemend Haren) waarin zowel belangen van winkeliers werden behartigd als belangen van ondernemers op andere locaties. In 2011 is Jaap Boerema voorzitter van deze club, die sparringpartner voor de gemeente wil zijn. Voor Ondernemend Haren liggen er in 2011 twee belangrijke dossiers op tafel. Het eerste is: Parkeerbeleid. Er is een direct verband tussen de omzet in winkels en het parkeerbeleid. Toen Haren betaald parkeren invoerde (rond 2000) was dat een doorn in menig ondernemersoog. Een drempel voor de kooplustige consument. De gemeente ziet parkeermeters als een middel om langparkeerders uit het centrum te weren. Dus ruim baan voor winkelend publiek. Echter, tien jaar later leven er nog steeds gemengde gevoelens over dit beleid bij winkeliers. Ondernemend Haren heeft haar standpunt bepaald. Men is niet tegen betaald parkeren, maar wil dat er pas achteraf betaald gaat worden. Dat haalt de parkeerstress bij de consument weg, die met stopwatch in de hand moet shoppen. Dit systeem (met slagbomen) zou volgens de vereniging passen op het Brinkenplein en het Haderaplein. Het tweede belangrijke thema van 2011: Ondernemersfonds. De ondernemers willen dat de gemeente de OZB voor eigenaren van zakelijke panden met ongeveer 6% gaat verhogen. De opbrengst gaat naar het Ondernemers Fonds. Met dat geld kunnen vervolgens activiteiten worden betaald, die nuttig zijn voor ondernemers. Daarbij zou het principe van ‘trekkingsrecht’ gelden. Dat betekent dat je als ondernemer minimaal het gestorte bedrag mag opeisen voor een activiteit waaraan jij speciaal belang hecht. De kracht van het systeem zou evenwel zitten in het gezamenlijke belang. Ondernemend Haren weet dat zo’n fonds in b.v. Leiden een groot succes is. Men is nu bezig samen met de gemeente de haalbaarheid te onderzoeken en draagvlak te zoeken bij de politiek. Invoering wordt niet eerder dan 2013 verwacht.

61


gra fisc h >>

drukkerij g. van ark OnTWErP

DIgIPrInT

kErkST kErk STraa raaT 32 (T raaT (T. T.O. aH), HarE HarEn, (050) 534 74 47 www.drukkerijvaNark.Nl

OFFSETDrUk

aFWErkIng

DELIvErY

PrOFESSIOnaLS In PriNT & druk


gemeente

groen licht

van de redactie

shoppen in Haren

Shopping Guide

organisaties & verenigingen

Haren in kaart


shopping guide

Flashman Mannenmode Mannen gaan naar Flashman, een begrip in modedorp Haren, gevestigd in het ‘mooiste winkelpand van het dorp’. Binnen vind je een collectie herenmode van compromisloze kwaliteit. Flashman kleedt mannen met gevoel voor stijl, zowel casual als dress. Niet ongevoelig voor trends, maar zeker geen klakkeloze trendvolger. Enkele merken die de collectie van Flashman typeren zijn: Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, John Miller, William Lockie, Gant, Tommy Hilfiger, Corneliani, Napapyri. Wie van maatwerk houdt is welkom. Kostuums op maat van Cum Laude, shirts op maat van John Miller. Kom kennismaken met Flashman, al 20 jaar service en (top)kwaliteit. Flashman, Rijksstraatweg 196, Haren 050–534 59 45

Alles voor dieren komt uit de molen

Je ziet de prachtig gerestaureerde molen al van verre. Het is dus niet moeilijk om deze dierenspeciaalzaak te vinden. Hier hangt de robuuste sfeer van het boerenleven. In de molen De Hoop is men ooit begonnen als fouragehandel voor boeren, het bedrijf is uitgegroeid tot een allround dierenzaak. Voor hobbyboeren nog steeds alle voeders op voorraad voor b.v. geiten, schapen, paarden. Verder hét adres voor alle bekende en onbekende huisdieren de voeders en accessoires. En de konijnenhokken (met ren) zijn alom bekend, ze worden namelijk met timmermansoog gemaakt. Kom met uw speciale wensen en zij leveren het! Kortom, als u Haren binnenrijdt en de molen ziet, staat onze deur wijd voor u open. Dierenwinkel De Molen Ekkelkamp Rijksstraatweg 135, Haren, 050–535 02 15

Opgewekt vakmanschap in vers en creatief Verse groenten zijn lekkerder dan groenten met een verleden. Wie van vers houdt, gaat even langs bij Berends Groente en Fruit. Niet alleen voor de groenten, maar ook voor de inspiratie. Erik Berends kennen wij namelijk als een opgewekte vakman, die creatief is met zijn producten. Hij bereidt heerlijke kant en klaar maaltijden, in het najaar oogst hij lof met zijn snert (eigen recept) en hij kan ons ieder seizoen precies vertellen hoe we onze maaltijden nóg smakelijker kunnen maken. Bovendien weet hij alles van groenten. Bijvoorbeeld dat het niet langer nodig is dat de vorst over de boerenkool is geweest eer die lekker is! Sinds kort levert Berends ook biologische producten! Op het gebied van fruit doet Berends niet alleen zaken met groothandels, maar haalt ook op eigen houtje spullen bij individuele kwekers. Desnoods uit de Flevopolder of uit Oost-Groningen. Dit is dus een vakman, die heel hard wil werken voor zijn klanten. Ga er meer eens naartoe, u zult er opgewekt vandaan komen! Berends Groente en Fruit, Anjerlaan 23a, Haren, 050–535 03 34


65

Jan Ploeger kleedt uw huis aan…prachtig! Als we nieuw willen wonen in ons oude huis gaan we naar Jan Ploeger Woondecoratie en Schilders. Aan één tafel kun je daar alles bespreken over vloerbedekking, schilderwerk, raamdecoraties, gordijnen… kortom, over alles. Je kleedt je huis pas echt aan als je adviezen hebt ingewonnen in deze winkel aan de rand van het dorpscentrum. “We helpen u met de zes kanten van uw kamer”, zegt Ploeger. “Vloer, vier muren en het plafond.” Het begint met het geven van vakkundige kleuradviezen, want eenmaal fout gecombineerd betekent jarenlange ergernis. Alle verven worden hier gemengd tot onze droomkleur is gevonden.

Vervolgens samen zoeken naar het juiste behang van o.a. Eijfiinger en de aankleding van de ramen. Handig dat Ploeger het werk ook zelf kan uitvoeren. Vakkundige schilders en woningstoffeerders brengen ons huis van binnen en van buiten weer in topvorm (topverven van o.a. Sikkens, Sigma, Flexa e.d. gemengd in alle kleuren. Ook Farrow and Ball en Jan de Bouvrie). Behangers maken de wanden weer up to date. Jan Ploeger is het oudste op-en-top schildersbedrijf uit Haren. Kwaliteit kent dus geen tijd. Probeer het zelf! Jan Ploeger Schilders, Kromme Elleboog 46 Haren, 050–534 48 63, www.janploeger.nl

Boomker Boeken+ staat bol van boeken, boeken, boeken In Haren al een begrip sinds 1918 en tóch anno 2010 zijn tijd nog steeds vooruit! Trefpunt voor fijnproevers van literatuur, maar ook van het populaire genre. Uitgebreide collectie tijdschriften. In deze gerenommeerde Harense boekenzaak ga je op avontuur langs de belangrijkste thema’s van deze wereld. Wat Boomker onderscheidt van veel anderen: medewerkers zijn hier zelf ook belezen en weten veel van boeken. Ze helpen u zoeken en vinden. Ook luisterboeken en E-Books. Opmerkelijk en bij veel mensen nog niet bekend: Boomker’s Webwinkel is dag en nacht open, u bestelt er uw boeken, die meestal daags erna per post bij u worden bezorgd. Het assortiment is onmetelijk en staat bol van de kwaliteit! Sinds kort voert Boomker bovendien een collectie klassieke cd’s, omdat die elders schaars worden. De + in de naam wil dan ook zeggen dat het assortiment breder is dan boeken alleen. Tenslotte biedt Boomker een podium aan interessante sprekers. Kijk voor het lezingenprogramma op de website. Een aanrader!


shopping guide

Slechts één woord: Mooi!

Laat vlinders dwarrelen in uw tuin

Lisa Lisa, bij jou voel ik me welkom!

Bij Anna van Schilfgaarde Interieur & Advies, gevestigd op die bekende hoek Meerweg-Westerse Drift in Haren, staat persoonlijke aandacht centraal. Men neemt er de tijd voor u en adviseert bij het inrichten van uw huis. U kunt uw hele huis ‘new looks’ geven, maar ook een klein deel ervan. Anna van Schilfgaarde staat voor ingetogen chic met een zekere nonchalance toegepast. Leefbaar en warm. De collectie prachtige interieurstoffen is met zorg samengesteld. Je vindt er merken met internationale allure. Uit landen als Italië (Etro), Engeland (Designers Guild) en Frankrijk (Pierre Frey). En dan Anna’s meubelen: die openen als het ware hun armen en nodigen u uit om lekker te gaan zitten. Stijlvolle fauteuils en banken, modern klassiek. Anna van Schilfgaarde levert ook de prachtige verven van Farrow & Ball.

De natuur is de rijke inspiratiebron voor De Natuurtuin. Gerd van Helden bedenkt de grote lijnen van het tuinontwerp en zijn partner Marijke Eering maakt het beplantingsplan. Opvallend product: dakbedekking met Sedum heeft een hoge isolatiewaarde en zorgt voor groene accenten waar u die niet verwacht. Vooral in een dichtbebouwde omgeving is deze toepassing beeldbepalend. Woont u landelijk, dan onderstreept het groene dak juist de natuurlijke sfeer. En voor de tuin: als vanouds teelt Marijke op eigen kwekerij honderden planten, die in uw tuin tot volle bloei en groei zullen komen. Bij het maken van een beplantingsplan houdt Marijke rekening met onverwachte aspecten, zoals vogels en vlinders. Zij ziet die graag in een tuin rondfladderen. Door de uitgekiende plantenkeuze zullen ze graag in uw tuin zijn. De ándere hovenier, dat is wel duidelijk! Kwekerij en voorbeeldtuin open van begin april tot eind oktober op vrijdag en zaterdag.

Nu komen we in een écht bijzondere damesmodewinkel. Niet groot, maar knus. Je zult je hier direct thuisvoelen zonder koude drukte en met een vlot draagbare collectie. Het is geen enkel probleem om even lekker de tijd te nemen voor het doorpassen. Het hoeft niet snel, het moet goed! Je zult snel zien dat de merken onderling gemakkelijk zijn te combineren. Dat is Lisa Lisa ten voeten uit. Je kunt er als het ware je eigen stijl samenstellen. Wil je stoer en een tikje brutaal voor de dag komen? Of romantisch? Of juist naturelle? Het maakt niet uit, want je uitstraling bij Lisa Lisa blijft altijd vrouwelijkEigenares Agnes deelt in het enthousiasme van haar klantenkring. Ze vindt het fijn om je te hartelijk te ontvangen en om te zien hoe je in het nieuw en dolblij de deur weer uitgaat. Lisa Lisa, bij jou voel ik me welkom!

Anna van Schilfgaarde Interieur & Advies, Westerse Drift 2, Haren 050–534 82 72 www.annavanschilfgaarde.nl

De Natuurtuin Viaductweg 52, Haren 050–406 14 42 www.natuurtuin.nl

Lisa Lisa Kerkstraat 9, Haren 050–535 05 52


67

Vriendelijke service, smakelijke kwaliteit!

Zelf kleding maken is weer helemaal hot!

Mediterrane sfeer aan de boorden van het meer!

Wie bij Kruidenier Wolters shopt heeft een goede smaak. Het kruideniers-assortiment is in de loop der jaren uitgebreid met culinaire hoogstandjes en delicatessen. U versiert uw tafel met een goede wijn en heerlijke (Parma)-hammen en andere vleeswaren, en natuurlijk met soepen van de Kleinste Soepfabriek. De lekkerste Goudse en Stolwijkse boerenkazen van jong tot oud. Door de combinatie van alledaags boodschappen en exclusieve delicatessen is Wolters een unieke winkel in het dorp Haren geworden. Net even buiten het centrum (Meerweg) en nét even anders dan alle andere. De vriendelijke service en hulpvaardigheid kenmerken Wolters al generaties lang. De bezorgservice is bovendien een groot gemak, net als die parkeerplaats voor de winkeldeur. Haren kan niet zonder een winkel als Wolters! Smakelijk welkom.

Werken met textiel komt weer in de mode. Volgens Henny Potiek (Beauty VOF in Haren) willen mensen zich onderscheiden door hun kleding. “Zelf ontwerpen en zelf maken, dat is toch het toppunt van je eigen leefstijl?” De familie Potiek begon jaren geleden met een modevakschool in hun eigen huis. Ze runden terloops ook een postorderbedrijf vanuit hun zolder (levering van naaibenodigdheden en stoffen). De groei noopte in 2002 tot een verhuizing naar de winkel aan de Kerkstraat. Daar ontwikkelde het familiebedrijf zich tot wat het nu is: webshop, winkel en opleidingscentrum. De webshop (www.beautyvof.com) is er voor particulieren en voor de handel. In de winkel is Louis Potiek hét gezicht, hier kunnen mensen alles vinden op het gebied van stoffen, ritsen, knopen, applicaties…kortom: fournituren. Fijn dat deze branche weer terug is. Ook in Haren!

Aan de oevers van het Paterswoldsemeer strijken we neer bij restaurant Villa Sasso. Als het mooi weer is zitten we buiten en we genieten van het uitzicht over het water naar de skyline van Groningen. En tóch wanen we ons in het verre zuiden. Heeft het te maken met de ambiance? De geur die uit de keuken dwarrelt? Hier kunnen we á la carte dineren en tijdens ons samenzijn ervaren we de magie van de goede keuken. De menukaart verraadt een voorkeur voor het zuiden, maar fazant of zuurkool mag ook als het seizoen er rijp voor is. Klanten noemen onze keuken ‘echt en oprecht’. Zo halen we onze vis rechtstreeks uit Lauwersoog en zijn de ingrediënten altijd vers. Wie van goede wijn geniet, vraagt naar de Franse, Spaanse en Italiaanse wijnhuizen. Het kan allemaal bij Villa Sasso. Kijk op onze site voor de actuele openingstijden en menu’s.

Kruidenier Wolters Meerweg 42, Haren 050–535 00 96

Beauty VOF Kerkstraat 6, Haren 050–535 11 74 www.beautyvof.com

Villa Sasso Meerweg 221, Haren 050–309 13 65 www.villasasso.nl


shopping guide

BETAALBARE WOONWINKEL Koffie & Theehuis ELKE ZONDAG OPEN

Grootste collectie van Noord Nederlan d

w w w. e n t r e e d e p u n t. n l

( tevens groothandel )


69

“D e groene wereld in Hortus Haren” Onder de stad Groningen in de plaats Haren vindt u de grootste botanische tuin van Nederland: Hortus Haren. Op een oppervlakte van 20 hectare kunt u een wandeling maken door de verschillende en prachtige tuinen waaronder onze bekende Laarmantuin ook genoemd de wilde plantentuin. Bewonder tijdens uw bezoek ook de papegaaien, de bijenstal en het insectarium! Het gehele jaar door is de tuin zeker een bezoek waard! De tuin, die in 1995 door H.M. koningin Beatrix werd geopend, is ontworpen en aangelegd door Chinese experts. Deze tuin kreeg de naam “Het Verborgen Rijk van Ming”. Door de Chinese tuin wandelen is als dwalen door een Chinees schilderij. De tuin is ook prachtig in de winter. U kunt op aanvraag een rondleiding krijgen door de gehele of een bepaald gedeelte van de tuin. Regelmatig worden er demo’s en workshops Tai Chi gehouden. Reserveren ook mogelijk voor groepen, zeker aan te raden. Openingstijden: dagelijks van 9.30 tot 17.00 uur. De Hortus is een officiële trouwlocatie van de gemeente Haren. De Hortus is gesloten van 1 januari 2011 tot 1 april 2011 Hortus, Kerklaan 34, 9751 NN Haren, 050–537 00 53, www.hortusharen.nl

Zelfs de sfeer is casual bij Sooloo

Vind wat je zoekt bij Cinetheek in Haren

Lekker `kleding-shoppen` in Haren. Mannen zijn er misschien niet zo dol op, maar bij Sooloo Man en Mode is het werkelijk geen straf. Een ruime winkel met de betere merken, maar ook een ruim assortiment vriendelijk geprijsde mannenmode van sportief tot gekleed, bij Sooloo heeft u een grote kans van slagen. Service kwaliteit en persoonlijke aandacht, Sooloo is geknipt voor de man die zich tegen betaalbare prijzen goed in de kleren wil steken. Enkele merken State of Art,Vanguard, Traffic, Camel Active,Ledub, Oxford. Geregeld aantrekkelijke (onverwachte) aanbiedingen. Parkeren om de hoek op de parkeerplaats Vondellaan. Sooloo Mannenmode, Rijksstraatweg 129 Haren, 050–537 08 88

Ook als fervente bioscoopganger mis je wel eens een film die je graag had willen zien. Of je hebt ineens ontzettend veel zin om een avondje op de bank te zitten met een echte klassieker. Eentje die je niet in je eigen dvd-collectie hebt. Huren biedt dan uitkomst. Zeker als je een bezoekje brengt aan de Cinetheek in Haren. Met onze collectie van ruim 8000 titels is de kans groot dat je bij ons vindt wat je zoekt. Cinetheek Haren heeft het keurmerk “De betere videotheek” gekregen vanwege het brede aanbod, de deskundigheid achter de balie en de aangename sfeer. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 13.30 uur tot 20.00 uur, vrijdag en zondag van 13.30 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 21.00 uur. Cinetheek, Rijksstraatweg 222 Haren, 050–535 12 95


shopping guide

Scholma geeft kleur aan je ‘thuis’

Kookstudio Chambre d’Amis *****

Eigentijdse Noorse mode voor vrouwen

Natuurlijk mag je woontrends niet negeren, maar je hoeft ze heus niet altijd te volgen. Jannet Scholma vindt het minstens zo belangrijk dat je je echt thuisvoelt in je huis. Soms moet je even door de trend heen kijken om iets te kiezen waar je jaren plezier aan beleeft. Scholma Woonflair heeft alles op het gebied van woningstoffering. Natuurlijk vloerbedekking, raamdecoratie, behang, gordijnen, meubelstoffering. En om een keuze te kunnen maken uit dit enorme aanbod komen de ervaring en expertise van Frits en Jannet Scholma goed van pas. Frits Scholma is stoffeerder in hart en nieren en levert bij u thuis altijd vakwerk af. De winkel aan het Raadhuisplein heeft ook een afdeling woondecoraties en cadeau-artikelen. Betaalbaar, maar nooit gewoon! Kunstzinnig en altijd decoratief. Niet goed te beschrijven eigenlijk, loop gewoon eens binnen!

Wees welkom in de Kerkstraat te Haren. Een huiskamerrestaurant met professionele keuken, waar u desgewenst zelf Chef de Cuisine bent. Een ideale locatie voor bedrijven die weten dat je tijdens het koken pas echt leert samenwerken. Maar wist u dat u hier als particuliere fijnproever ook onvergetelijke uren zult beleven? Kom met uw familie maar eens koken, doe mee aan kookworkshops of kookcursussen. Kom genieten van een private-diner, dat u zelf voor uw familie of vrienden heeft bereid. Alles kan, daag ons maar uit met uw wensen. Bloemlezing uit ons gastenboek: ‘Lachen, genieten, ontspannen’‘Gezellig, intiem en knus’‘Hier voelde ik me de Chef!’ Heeft u nog meer argumenten nodig? Ook overdag: vergadering, teambuilding, hight tea en kookclubs.

Buiten het dorp Haren (tussen Haren en Glimmen) vind je Peer Gynt. Gevestigd in een sfeervol landhuis aan de Viaductweg. De collectie fijne Noorse mode, veelkleurig en eigentijds. Door het dragen van Oleana of Magellan & Mulloy zeg je tegen de wereld: ik volg mij eigen gevoel. Peer Gynt wil graag daarbij je gids zijn. Laten we Oleana eens als voorbeeld nemen. Wat een mooi product, gemaakt op moderne machines, waarna vakmensen met eigen handen de details vervaardigen. Een prachtige samenwerking tussen techniek en mens. En de uitstraling? Zoals u uit het hoge noorden mag verwachten. Peer Gynt ligt buiten het winkelcentrum, veelzeggend voor de eigenheid van deze collectie. Geopend op donderdag 13.30-17.00 uur, vrijdag en zaterdag 11.00-17.00 uur. Ook op afspraak.

Kookstudio Chambre d’Amis Kerkstraat 26, Haren 06–476 647 87 www.kookstudio-haren.nl

Peer Gynt Viaductweg 50, Haren 050–406 19 03 www.peergynt.nl

Scholma Woonflair Raadhuisplein 18, Haren 050–534 48 19 www.scholmawoonflair.nl


71

S‘ Amuse cateraar en traiteur - een bedrijf met drie unieke locaties S’Amuse is vanouds gevestigd aan het Lage der A, een benaming die terugvoert naar de tijd dat de binnenstad nog te maken had met eb en vloed. Een prachtplek. Vlakbij vinden we de tweede locatie: Café de Sleutel, met een treffende historie: zout en zoet water ontmoeten elkaar. In de kelder van het pand is een oude bron waar nog steeds vers water van de rivier de Aa (naamgever van het A-Kwartier) geput kan worden. Het café kijkt uit op de Plantsoenbrug, ooit de toegangspoort voor de omvangrijke Groninger zeevaart en vertrekpunt van de boot naar Ameland. Ook in de keuze voor de derde locatie speelt het natte element een belangrijke rol: de Buitensociëteit Paterswolde, gesitueerd aan het “Loosdrecht van het noorden”, het Paterswoldsemeer. Het mooiste clubgebouw van Nederland, voor zeilliefhebber Ineke de Boer heel inspirerend, waar het gedreven vakmanschap van S ‘Amuse optimaal uit de verf komt. Traiteur Service s’Amuse, Pottebakkersrijge 8, Groningen, 050–312 92 13, www.samuse.nl

Private Style laat zich niet in een hokje plaatsen Geniet met volle teugen van het betere shoppen in een oogstrelend decor waar U alle aandacht krijgt. Verwacht het onverwachte in een wereld die niet stil staat. Prachtige damesmode in een ambiance die de zintuigen prikkelt. In Amerika is de combinatie van wonen en mode al bekend van Abercromble & Fitch. In Engeland is Harvey Nichols een fenomeen. In Nederland behoort onze eigen Private Style tot de pioniers met landelijke uitstraling. Woonstyling, kunst en topmode is een combinatie die liefhebbers in het hart raakt. Al meer dan 5000 geregelde klanten laten zich in Haren verwennen in een sfeer van exclusiviteit en een vleugje Italië. De winkel heeft geen verkoopsters, maar gastvrouwen. Die nuance zegt genoeg. Private Style, Rijksstraatweg 175, Haren 050–537 00 79, www.privatestyle.nl


shopping guide

Welkom bij Ouwerkerk Optiek Haren Opzoek naar een mooie bril? Dan heeft u nu de perfecte opticien gevonden. We hebben een uitgebreide collectie topmerken in onze winkel. Extravagant, trendy, of juist onopvallend. Het kopen van een bril wordt steeds leuker! U bent dus van harte welkom bij Jacques en Alie Ouwerkerk, de specialist in oogmeting,contactlenzen en hoortoestellen. Ouwerkerk Optiek, Meerweg 11, Haren 050–534 40 82, www.ouwerkerkoptiek.nl

Orchideeënpracht in Harenermolen De orchidee spreekt wereldwijd tot de verbeelding. Een bloem met karakter in vele soorten en kleuren. Liefhebbers van orchideeën komen soms met bussen tegelijk van heinde en verre om de collectie van Frans Reinhart in Haren te bewonderen. De winkel bevindt zich in een kassencomplex van 6000 m2 met een enorme orchideeëntuin. Tevens vele soorten kamerplanten, groot en klein. Als u liever in de webshop winkelt kan dat ook: dag en nacht open. Groepen van minimaal tien personen kunnen op afspraak worden rondgeleid en u kunt een lezing over orchideeën bijwonen. Daar hoort u alles over het kweken van orchideeën en kunt u natuurlijk de bloemenpracht in de kas en buitentuin zelf bekijken. Vrijblijvende (gratis) bezichtiging van de orchideeëntuin en kwekerij is mogelijk. U kunt ook zelf een pot of vaas meenemen om op te laten maken. Bloemwerk wordt op bestelling gemaakt. Reinhart Orchideeën is geopend op dinsdag t/m zaterdag van 09.00-17.00 uur. Reinhart Orchideeën, Westerveen 16, Haren 050–406 24 55, www.reinhartorchideeen.nl


73

Eten, drinken, feestvieren:

Dat kan drie keer beter in Haren!

Intermezzo

Wie in het winkeldorp Haren een paar aangename uurtjes doorbrengt, komt vanzelf terecht bij Intermezzo. Het is zonder twijfel het mooiste plekje om neer te strijken op het zomerse terras of juist binnen waar de kachel brandt. Bij Intermezzo spreek je met bekenden af, omdat iedereen het gemakkelijk kan vinden. Midden in Haren bij het Raadhuisplein. Maar ook omdat je er geniet van broodjes, warme en koude hapjes en dranken. In de winter is onze warme chocomel een hit! En het uitzicht is geweldig, want heel Haren trekt te voet, per fiets of in de auto aan je voorbij! U bent welkom! Intermezzo • Rijksstraatweg 152 • Haren 050–535 17 27 • www.intermezzoharen.nl

Al vijftig jaar lang is Astoria hét trefpunt van Haren. Wie Haren wil leren kennen, komt vroeg of laat hier terecht. Een restaurant voor sfeervol en betaalbaar dineren, een cafetaria waar uitsluitend topkwaliteit wordt geserveerd. Betaalbaar, dus ook op een doordeweekse dag: doen! Feesten, partijen en zakelijke bijeenkomsten in een passende ambiance… alles kan en alles wordt tot in de puntjes door ons verzorgd. En denk ook aan ons cateringen partyservice. Op ieder gewenst adres en tijd uw eigen culinaire feest! Astoria • Rijksstraatweg 200 • Haren 050–534 52 00 • www.astoria.nl

Astoria Sassenhein

Aan de rand van het prachtige natuurgebied ligt dit paviljoen met een vorstelijk terras aan het water. Omzoomd door groen met een uniek uitzicht. Hier kunt u feesten en partijen geven, maar de locatie leent zich ook bij uitstek voor zakelijke bijeenkomsten, waar u niet wordt gestoord en waar u parkeert voor de deur. Voor wandelaars en fietsers is Sassenhein een aangename pleisterplaats voor een hapje en een drankje. De horeca van Sassenhein wordt sinds 2009 verzorgd door Astoria. Kom met mooi weer lekker aanwaaien en ontdek het natuurschoon rond Haren. Sassenhein • Lutsborgsweg 51 • Haren 050–534 49 32 • www.paviljoensassenhein.nl


shopping guide

Een wereldwijde Loewe-primeur: televisie doorheen het hele huis. Kijk televisie onafhankelijk van tijd en plaats met de nieuwe Loewe Connect en Follow-Me-functie. Met zijn DR+ Streaming-technologie en unieke follow-Me-functie volgt vanaf nu het televisieprogramma u in plaats van andersom. Gewoon een uitzending pauzeren met de geïntegreerde hardeschijfrecorder DR+ en verder kijken op een andere Loewe-televisie in uw huis. Het TV-signaal wordt via uw thuisnetwerk doorgegeven. Ontdek Loewe Connect bij de Loewe-vakhandel of op www.loewe.be.

In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn, mag niet groter zijn dan het Loewe-logo en dient binnen de stippellijntjes geplaatst te worden. De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden: u moet ze verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars adverteert, mogen geen logo‘s gebruikt worden én moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.

Productdesign: Loewe Design, Design 3


75

Op twee wielen de wereld door! Het is prettig en gezond: op twee wielen kom je overal. Laat Jaap Glastra uw vertrekpunt zijn. Nieuwe fietsen van de grote merken, precies je maat! Sober of voorzien van allerlei technische snufjes. In de ruime werkplaats kun je (op afspraak) terecht voor onderhoud en reparaties. Leenfiets beschikbaar. Je koopt dus je fiets bij de man, die hem ook onderhouden kan! In de winkel vindt u een ruim assortiment accessoires, zoals tassen, fietshelmen, regenkleding, kinderzitjes…. Speciaal voor mensen die moeite hebben met tegenwind of steile hellingen heeft Jaap Glastra elektrische fietsen. Hij beschikt over apparatuur om ze door te meten en kan ze ook repareren (alleen de A-merken). Nieuw: vanaf januari 2011 is de ‘tweedehands fietsen loods’ open op bedrijventerrein Felland 5 (naast Eitens). Op maandag- en woensdagmiddag open. Zie voor actuele informatie de website.

“De Fietsspecialist” Jaap Glastra, Kerkstraat 12C Haren 050–534 38 46 www.jaap-glastra.nl

Hotel voor Harenaars en de rest van de wereld Het Postillion Hotel heeft een gezellig restaurant om te eten of gewoon tussendoor te genieten van een kopje koffie en/of een drankje. Niet alleen voor gasten van verweg (uw familie of kennissen overnachten hier), maar juist ook voor mensen uit de omgeving. Postillion Hotel is als het ware de huiskamer voor heel Haren. Opvallend nieuw is het leuke Business Point, waar je van maandag t/m vrijdag voor 6,50 per uur rustig zakelijk kunt samenzijn met thee en koffie onder handbereik. Natuurlijk met (veilig) draadloos internet. Je kunt er zaken doen, maar ook werken aan een rapport in een rustgevende ambiance. En als het niet om zaken gaat: Postillion Hotel is de plaats waar je oude vrienden ontmoet om herinneringen op te halen. Speciale attractie voor mensen uit de directe omgeving zijn de beroemde buffetten en brunches op hoogtijdagen, zoals Pasen of Kerst. Haren heeft Postillion opnieuw ontdekt, en u?

Postillion Hotel Haren Emmalaan nabij afrit A28 Haren, 050–534 70 41 www.postillionhotels.com

Als je dier je lief is! Dierplezier aan de Kromme Elleboog straalt dierenliefde uit. Lifestyle for your Pet is één van de slogans van eigenaar Frans Mulder. Zijn assortiment is net zo breed als het huisdierenrijk zelf, waarbij het advies er gratis bij wordt geleverd. Natuurlijk staat het gezonde dier centraal, maar mocht het onverhoopt ziek worden dan mag u ook op Dierplezier rekenen. Voeding, medische producten, speeltjes, dierbenodigdheden….teveel om in deze gemeentegids op te sommen. Voor klanten met weinig tijd is er een handige bezorgservice en de online-webshop www. dierplezierharenshop.nl is dag en nacht open! Mocht u door dit stukje denken dat Frans Mulder alleen oog voor uw dieren heeft? Fout, want klantvriendelijkheid is bij Dierplezier heel gewoon en geen loze kreet!

Dierplezier Kromme Elleboog 44, Haren 050–534 74 29 www.dierplezierharenshop.nl


’t Clockhuys-CKC: kunstaanbod voor mensen van 1 tot 100 jaar oud Muziek, dans, theater of beeldende kunst? ’t Clockhuys-CKC verzorgt lessen, cursussen en workshops in alle kunstdisciplines, in diverse stijlen en voor alle leeftijden en niveaus. Daarnaast is ons twintigste-eeuwse ‘Amsterdamse School’-gebouw hèt adres voor diverse presentaties, concerten, voorstellingen en tentoonstellingen. Instrumentale en vocale scholing bieden wij op vrijwel alle instrumenten en in zowel klassieke als lichte muziek. Ons cursusaanbod varieert van Afrikaanse djembé tot Accordeonensemble, van Popkoor tot Instrumentale oriëntatie voor beginners, van Disney- en musicaltheater tot Klassiek ballet en van Striptekenen tot Keramiek. Kijk voor het complete cursusaanbod op onze site www.clockhuys.com. Een gebouw dat zoveel verschillende instrumentale lessen herbergt… daar moeten wel eindeloze samenspeelmogelijkheden zijn. Dat klopt. Als je wekelijks instrumentale / vocale lessen volgt, kun je gratis deelnemen aan vaste ensembles of cursussen waarbij wordt samengespeeld of –gezongen. Instrumentale en vocale lessen worden wekelijks aangeboden, maar voor mensen die liever les hebben wanneer en hoe vaak ze het zelf prettig vinden is er ook nog de mogelijkheid voor een ‘urenkaart’, waarbij je met je docent bepaalt wanneer de volgende les is. Denkt u midden in het schooljaar “Ik zou wel willen musiceren, dansen, boetseren of toneelspelen”? Geen probleem, cursussen starten op de helft van het jaar nog eens. Ook voor individuele lessen zijn er mogelijkheden om later in te stromen. Samenwerking met diverse partners leidt tot tal van projecten en festiviteiten. Activiteiten voor leerlingen en docenten van het basis- en voortgezet onderwijs, de kunst & cultuurmarkt, Feest van Haren etc.

‘t Clockhuys Brinkhorst 3 Haren 050-5339560

Niemand is te jong of te oud om iets bij ’t Clockhuys-CKC te leren. Al vanaf anderhalf jaar oud is er Muziek en Bewegen en ook leerlingen boven de 80 nemen nog met veel plezier deel aan onze lessen en cursussen. Actuele informatie over ’t Clockhuys-CKC kunt u vinden op www.clockhuys.com


gemeente

79

Dienstverlening

81

Dieren

83

Huisves ting

83

Medisch

84

Milieu

86

Onderw ijs

86

Religie

88

Sport

88

Vervoer

90

Zorg & Welzijn

91

shoppen in Haren

Cultuur & Vrije Tijd

van de redactie

78

groen licht

Trefwoo rdenregister

organisaties & verenigingen Haren in kaart


organisaties & Verenigingen Cultuur & Vrije Tijd Bezienswaardigheden Cultuur Cursussen Dans Film- foto & videoclubs Gehandicaptenrecreatie Kunst Muziek Natuur Oranjeverenigingen Ouderenrecreatie Radio Recreatie Scouting Spel-o-theken Toerisme Theater, Toneel & Cabaret Tuinieren Vrouwenverenigingen Zangverenigingen Dienstverlening Belastingdienst Brandweer Energiebedrijven Inspectiediensten Kabel kamer van Koophandel Tuin- en landbouw/Veeteelt Markten Nieuwsbladen Notarissen Ombudswerk Omroepen Politie Politieke Organisaties Post Rechtshulp Sociale Werkvoorziening Uitvaart Vakorganisaties Water- en Hoogheemraadschap Dieren

79 79

80

81

81

Algemene Organisaties Huisvesting Gehandicapten Huisvesting Ouderen Vereniging van Eigenaren Woningverhuur

84

Ambulance & Ziekenvervoer Apotheken Artsen DiĂŤtisten Reanimatieverenigingen Ergotherapie Fysiotherapie Geestelijke Gezondheidszorg GGD Indicatieorgaan Lichamelijke Verzorgeing Logopedie Gezondheid & Milieu Natuur- en Alternatieve Geneeswijzen Oefentherapie Patientenbelangen Rode Kruis Tandzorg Verpleeghuizen Ziekenhuizen & Klinieken Zwangerschap Milieu

84

85

86

86

Milieuklachten Natuur- en Milieuorganisaties Onderwijs 82

83

83

Dierenartsen Dierenbescherming Dierenhoudersverenigingen Inspectiediensten Kadavermelding Huisvesting

Medisch

83

86

Basis Onderwijs Particulier Beroepsonderwijs ROC & AOC Inspectiediensten Onderwijs Onderwijs Ondersteunende Instellingen Schoolbesturen Speciaal Onderwijs Voortgezet Onderwijs Religie

87

88

Levensbeschouwelijke Instellingen Gereformeerd Hervormd Protestants Rooms-Katholiek Overige Religieuze Genootschappen Sport Algemeen Gymnastiekzalen Maneges Sportparken & Sporthallen Sportscholen & Fitness Atletiek

88

88

89

Badminton Basketball Bowlen & Kegelen Denksport Golf Handbal Hengelsport Hockey Honkbal & Softbal IJssport Kaartspelen Omnisport Rugby Schietsport & boogschieten Tennis Triatlon Vecht- en Zelfverdedigingsport Vliegsport Voetbal Volleybal Wandelsport Watersport Wielersport Vervoer Openbaar Vervoer Taxi Verkeersorganisaties Zorg & Welzijn Gehandicapten Jeugd & Jongeren Ouderen Welzijn Maatschappelijk Werk Zonnebloem Arbeidsvoorziening Belangenorganisaties Bonden Ouderen Buurt-, Dorps- en Wijkcentra Dagcentra Gehandicapten Informatie & Advies Jeugd- en Jongerenorganisaties Kinderopvang Mensenrechten Ontwikkelingssamenwerking Oorlogsherdenking Orthopedagogie Pleegzorg Relaties & Seksualiteit Slachtofferhulp Telefonische Hulpdiensten Thuiszorg Uitvoeringsorganisaties Sociale Zekerheid Verslavingszorg Vluchtelingenwerk Vrijwilligerswerk

90

90 91

91

92

93

94


79 Cultuur & Vrije Tijd Bezienswaardigheden Hortus Haren Kerklaan 34 9751 NN Haren 050–537 00 53 De Witte Molen Glimmen Oosterbroekweg 9756 TN Glimmen 050–527 12 47 Molen De Biks Noorderhooidijk 2 9755 PJ Onnen 050–404 17 61 Molen De Helper 9743 KG Groningen 050–534 48 83 Molen De Hoop te Haren Rijksstraatweg 133 9752 BD Haren 050–535 02 15 dehoopharen@home.nl www.harenuwmolen.nl Molen De Korenschoof te Noordlaren Zuidlaarderweg 73-I 9479 PR Noordlaren 0595–435 048 Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse Essen 7 9751 NB Haren 06–536 487 55 info@kloosteryesse.nl www.kloosteryesse.nl

Bibliotheken Loket aangepast-lezen Postbus 84010 2508 AA Den Haag 070–338 15 00 klanten@aangepast-lezen.nl www.aangepastlezen.nl Openbare Bibliotheek Groningen Postbus 300004 9700 RE Groningen 050–368 36 83 groningen@mijneigenbibliotheek.nl www.mijneigenbibliotheek.nl Stichting Openbare Bibliotheek Haren ‘t Clockhuys Brinkhorst 3 9751 AS Haren 050–533 95 70 haren@mijneigenbibliotheek.nl www.mijneigenbibliotheek.nl

Cultuur Aan ‘t Zandpad Hoge Herenweg 27 9756 TG Glimmen 050–406 35 96 info@aanhetzandpad.nl www.aanhetzandpad.nl Centrum Voor Kunst en Cultuur ‘t Clockhuys Brinkhorst 3 9751 AS Haren 050–533 95 60 info@clockhuys.com www.clockhuys.com Conservatorium Impresariaat Veemarktstraat 76 9724 GA Groningen 050–595 13 50 r.p.de.haan@pl.hanze.nl Culturele Commissie Basisscholen Haren Stationsweg 31 9751 CB Haren 050–534 14 30 fam.boon@home.nl Culturele Commissie Noordlaren Zuidlaarderweg 60B 9479 PS Noordlaren 050–409 41 30 cultuur-noordlaren@hotmail.com f.mulder@wxs.nl Departement Groningen-Haren van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen Van Leeuwenhoeklaan 12 9752 MA Haren 050–534 53 08 martenrdejong@planet.nl www.nutalgemeen.nl Kunstencentrum Groningen Postbus 1633 9701 BP Groningen 050–850 71 50 info@kunstencentrumgroep.nl www.kunstencentrumgroep.nl bezoekadres Noorderbuitensingel 11 9717 KK Groningen Kunstencentrum Groningen (Hoofdgebouw) Postbus 1633 9701 BP Groningen 050–850 71 00 info@kunstencentrumgroep.nl www.kunstencentrumgroep.nl bezoekadres Walstraat 34 9711 VS Groningen

Vereniging Culturele Raad Haren Rijksstraatweg 277 9752 CD Haren 050–534 01 10 mlcprins@xs4all.nl Harense Historische Kring ‘Old Go’ Kerkstraat 12 9479 PK Noordlaren 06–263 084 97 rika@oldgo.nl www.oldgo.nl

Cursussen Cursus Italiaans in Glimmen Nieuwe Kampsteeg 22a 9756 TE Glimmen 050–406 39 46 info@ital-lingua.nl www.ital-lingua.nl Stichting Seniorweb Haren (computercursussen) Sterremuurweg 4 9753 AV Haren 050–534 04 51 06–235 420 73 info@seniorwebharen.nl www.seniorwebharen.nl

Dans Al Harim/Internationale Dans 40+ Skoalikkers 25 9284 TT Augustinusga 0512–352 679 Balletschool Haren Goeman Borgesiuslaan 26 9722 RJ Groningen 050-5275191 info@balletschoolharen.nl www.balletschoolharen.nl Stichting Rolstoeldansplezier Groningen Spicastraat 70 9742 LV Groningen 050–577 58 12 marleenbolwijn@hetnet.nl www.rolstoeldansplezier.nl

Film- foto & videoclubs Amateurfotografenvereniging Beeldspraak Nieuweschoolweg 20 9756 BB Glimmen 050–406 26 17 b.h.zwart@hetnet.nl www.fotoclubbeeldspraak.nl

Gehandicaptenrecreatie ANGO Zwemmen Gehandicapten Nieuweschoolweg 25 9756 BA Glimmen 050–534 47 32

G.H.H.C. “Groningen” Postbus 205 9750 AE Haren 050–535 02 21 g.prince@inter.nl.net www.ghhc.nl Kerklaan 35 9751 BB Haren

Kunst Airbrushworkshop Beukenlaan 45 9756 BE Glimmen 06–125 276 56 airbrushworkshop@johndilling.com

www.johndilling.com Amateur Schildersclub Haren Rijksstraatweg 313B 9752 CE Haren 050–534 34 34 Atelier Andersom Emmalaan 3 9752 KR Haren 050–534 76 60 lmvanwijk@home.nl www.marionkraus.nl Atelier Damsterdiep Damsterdiep 24 9711 SL Groningen 050–318 65 25 www.denoorderbrug.nl Atelier E. Huizinga Jorissenweg 30 9751 VT Haren 050–534 05 18 06–438 138 26 ehuizinga@hetnet.nl Atelier Salvia Oosterweg 99 9751 PD Haren 050–541 40 64 sannie@zonnet.nl www.sannieoppelaar.nl Atelier Trottinette Meerweg 125 9752 JE Haren 050–535 00 00 sabanu@planet.nl Aterlier Willem Wolthuis Rijksstraatweg 8A 9756 AE Glimmen 050–318 14 20 info@willemwolthuis.nl www.willemwolthuis.nl Beeldenatelier Marianne Holsteinslaan 7B 9752 VP Haren 050–534 03 26 mariannegdijkstra@hotmail.com www.kunst-in-beeld.nl


organisaties & Verenigingen Galerie ‘de Aanblick’ H. Frima Kromme Elleboog 52 9751 RE Haren 050–534 04 85 06–515 673 46 info@aanblick.nl www.aanblick.nl

Christelijke Muziekvereniging Oranje Nassau Haren Kastanjelaan 35 9756 BK Glimmen 050–406 25 94 j-hommes@home.nl www.onharen.nl

Atelier/uitleengalerie ‘Nieuweweg’ - De Noorderbrug Nieuweweg 20A 9711 TE Groningen 050–360 40 33

Hans Eijsink Oude Brinkweg 20 9751 RM Haren 050–534 01 87 h.eijsink@home.nl www.pianolesharen.nl

uitleengalerienieuweweg@planet.nl

wwww.denoorderbrug.nl Helikon Beeldende Kunst, Vormgeving en Cultuur-Educatie Parallelweg 10 9756 CD Glimmen 050–406 12 33 marion@helikonglimmen.nl www.helikonglimmen.nl Kunstencentrum Groningen Postbus 1633 9701 BP Groningen 050–850 71 00 info@kunstencentrumgroep.nl www.kunstencentrumgroep.nl bezoekadres Walstraat 34 9711 VS Groningen Theater Werkplaats De Prins van Groningen Noorderbuitensingel 11 9717 KK Groningen 050–850 71 50 info@theaterwerkplaatsgroningen.nl www.theaterwerkplaatsgroningen.nl

Muziek Muziekdocente Van Veldekelaan 35 9752 EK Haren 06–224 407 83 ajblankevoort@gmail.com www.annekeblankevoort.nl Capriccio Clarinet Orchestra Postbus 351 9600 AJ Hoogezand 0598–380 052 info@capriccio.nl www.capriccio.nl bezoekadres Spantenzetter 32 9611 MS Sappemeer Centrum voor Kunst en Cultuur ‘t Clockhuys Brinkhorst 3 9751 AS Haren 050–533 95 60 info@clockhuys.com www.clockhuys.com

Huismuziek, afd. Groningen V11estdijklaan 410 9721 ZM Groningen 050–542 39 82 groningen@huismuziek.nl Muziek-Gitaarstudio Kalk-Heeringa Potgieterlaan 33 9752 EW Haren 050–534 01 46 harma_kalk@hotmail.com Muziekschool Cees ten Berge Middelhorsterweg 12 9751 TE Haren 050–534 77 58 bert.martin@online.nl www.muzieklesharenharen.nl Het Nederland Pijpersgilde - NPG Oosterweg 41 9751 PB Haren 050–534 44 82 oudsh119@planet.nl Pianoles - Mw. H.A. van der Werff Roerdompweg 25 9752 VK Haren 050–534 93 07 Piano- / Keyboardles Agricolahof 6 9752 NN Haren 050–534 77 58 06–1455 87 50 bert.martin@online.nl www.muzieklesharen.nl Noord-Drents Kamerorkest Divertimento Rheebrugge 2 9472 RG Zuidlaren 050–402 93 66 harry.van.geesink@hetnet.nl http://members.home.nl/ d.h.doek/divertimento/ Stichting Dorpskerkconcerten Haren Hemsterhuislaan 38 9752 NE Haren 050–534 91 64 roline.berkhoff@planet.nl

Oranjeverenigingen Oranjecomité Noordlaren Zuiderstraat 13 9479 PP Noordlaren 050–402 70 27 www.noordlaren.eu/?page_id=170

Oranjevereniging Oranje Nassau Haren Goeman Borgesiuslaan 391 9722 VJ Groningen 050–525 90 07

Ouderenrecreatie Bejaardensoos Mellenshorst Middelhorsterweg 86 9751 TH Haren 050–534 82 08 emkeuildriks@kpnmail.nl Ontmoetingsmorgens Oosterhaar 55+ Nieuwe Stationsweg 2a 9751 SZ Haren 050–534 87 06 Ouderensociëteit Glimmen Zuidlaarderweg 16 9756 CH Glimmen 050–406 25 10 nienhuis1@zonnet.nl Ouderensociëteit Noordlaren Hovenpad 13 9479 PV Noordlaren 050–409 03 15 grietjedeboer@home.nl Ouderensociëteit Onderlinge Relaties Van Maerlantlaan 33 9752 JV Haren 050–534 12 12 hgverhagen@home.nl Ouderensociëteit Onnen Dorpsweg 62 9755 PE Onnen 050–406 16 73 fkooi@kpn-officedsl.nl Protestantse Ouderensociëteit Van Heukelomlaan 7 9751 EX Haren 050–534 07 09

Radio Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland VERON, afd. Groningen Robijnstraat 19 9743 KN Groningen 050–571 52 65 secretaris@v2g.nl www.v2g.nl

Vereniging Radio Zendamateurs VRZA, afd. Groningen Merwedelaan 18 9606 RL Kropswolde 0598–380 498 pg7e@amsat.org www.2vg.nl

Recreatie Jachthaven Zuidwesthoek Meerweg 247 9752 XD Haren 050–309 44 44 info@jachthavenzuidwesthoek.nl www.jachthavenzuidwesthoek.nl Philatelistenvereniging Groningen Oude Hoflaan 11 9751 BK Haren 050–534 91 31 e.w.flentge@freeler.nl www.philatelist.nl Filatelistenvereniging Het Poststuk Mezenlaan 13 9753 HX Haren 050–534 42 29 roosjensr@home.nl www.het-poststuk.nl Nederlandse Vereniging van Poststukken- en poststempelverzamelaars Oude Hoflaan 11 9751 BK Haren 050–534 91 31 e.w.flentge@freeler.nl www.po-en-po.nl

Scouting Scoutinggroep Look Wide Zwanebloemweg 54 9753 JJ Haren 050–535 04 60 kabouters@lookwide.nl www.lookwide.nl Scoutinggroep Tecumseh Holtstek 34 9713 DC Groningen 050–312 09 05 www.scoutnet.nl/~tecumseh/ Scoutinggroep De Trekvogels Rummerinkhof 19 9751 SK Haren 050–534 87 11 info@detrekvogels.nl www.detrekvogels.nl Zeeverkennersgroep Bestevaer Haren Zuurstukken 29 9761 KP Eelde 06–156 799 29 liesbethwubbels@orange.nl www.scoutnet.nl/~bestevaer/


81 Spel-o-theken Speel-o-theek Haren Brinkhorst 3 9751 AS Haren 050–526 16 13 sotharen@hotmail.com http://sot.harencity.nl/

Toerisme VVV Haren Raadhuisplein 10 9751 AN Haren 050–533 98 08 vvv-haren@vvvdrentheplus.nl www.vvvharen.nl

Theater, Toneel & Cabaret De Onner Toneelvereniging - DOT Felland 48 9755 TC Onnen 050–406 16 47 Toneelvereniging Glemmini Beukenlaan 23 9756 BE Glimmen 050–406 11 75

Tuinieren Volkstuinvereniging De Paasweide Rijksstraatweg 305 9752 CE Haren 050–534 68 26 marian@wolka.org

Vrouwenverenigingen Gereformeerde Vrouwengespreksgroep ODS Middelhorsterweg 11 9751 TA Haren 050–534 91 79 Harense Vrouwenraad Rijksstraatweg 114 9756 AK Glimmen 050–406 24 37 am.folkerts@home.nl NBvP Vrouwen van Nu, afd. Glimmen Rijksstraatweg 13 9756 AA Harenermolen 050–406 11 34 tinekegorter025@home.nl NBvP Vrouwen van Nu, afd. Haren Klaverlaan 13 9753 BZ Haren 050–534 82 00 henkenkarla@home.nl www.nvbp.nl NBvP Vrouwen van Nu, afd. Noordlaren Middenstraat 9 9479 PL Noordlaren 050–409 20 44

NVVH-Vrouwennetwerk Geuzenkamp 1 9722 LL Groningen 050–526 18 91 Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding VVAO Schultenweg 2 9761 CJ Eelde 050–309 35 02 groningen@vvao.nl www.vvao.nl Vrijzinnige Vrouwenvereniging Het Witte Kerkje Haren P. Wierengaweg 33 9751 CM Haren 050–534 69 66 info@vrijzinniggroningen.nl www.vrijzinniggroningen.nl

Zangverenigingen Christelijk Mannenkoor Da Capo Maluslaan 74 9741 LN Groningen 050–577 99 91 nijdam44@gmail.com www.cmk-dacapo-haren.nl Harener Kerkkoor Weg voor de Jagerskampen 64 9751 ER Haren 050–534 96 55 everdienwester@live.nl Thalia Muziektheater Klaverlaan 13 9753 BZ Haren 050–534 82 00 henkenkarla@home.nl www.thaliaharen.nl Nicolai Emsemble Stationsweg 39 9751 CB Haren 050–534 75 43 Rooms-Katholiek Gemengd Koor van de Heilige Nicolaas Parochie Kerklaan 18 9751 NN Haren 050–534 89 28 paul.burm@gmail.com Schola Cantorum Haren Tijmpad 15 9753 AH Haren 050–534 57 05 conmos@home.nl Seniorenkoor Haren, Stichting Torion Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–534 41 73 info@torion.nl www.torion.nl bezoekadres Kerklaan 5 9751 NC Haren

Zang- en Toneelvereniging Zang en Vriendschap Nieuwe Schoolweg 29 9756 BA Glimmen 050–406 27 04

www.vwa.nl bezoekadres Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL ‘s-Gravenhage

Kabel

Dienstverlening Belastingdienst Belastingdienst Noord, kantoor Groningen Engelse Kamp Postbus 418 9700 AK Groningen 0800–0543 www.belastingdienst.nl bezoekadres Engelse Kamp 6 9722 AX Groningen Douane Noord, Kantoor Groningen Postbus 380 9700 AJ Groningen 050–523 26 00 www.belastingdienst.nl bezoekadres Engelse Kamp 2 9722 AX Groningen

Brandweer Algemeen alarmnummer: 112 Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer Westerse Drift 5 9752 LA Haren 050–533 99 80 a.p.smeding@haren.nl www.brandweerharen.nl

Energiebedrijven Essent Klantenservice 0800–0330 www.essent.nl Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom 0800–9009

Inspectiediensten Arbeidsinspectie kantoor Groningen Postbus 30016 9700 RM Groningen 050–522 58 80 aigroningen@minszw.nl www.arbeidsinspectie.nl bezoekadres Engelse Kamp 4 9722 AX Groningen Voedsel- en Waren Autoriteit - VWA Postbus 19506 2500 CM Den Haag 070–448 48 48 info@vwa.nl

Essent Kabelcom Postbus 9510 9703 LM Groningen 0900–0740 www.essentkabel.com bezoekadres Winschoterdiep 60 9723 AB Groningen Kadaster Vestiging Groningen Postbus 134 9700 AC Groningen 050–750 85 00 www.kadaster.nl bezoekadres Emmasingel 4 9726 AH Groningen

kamer van Koophandel Kamer van Koophandel Postbus 134 9700 AC Groningen 088–585 10 20 info-groningen@kvk.nl www.kvk.nl bezoekadres Leonard Springerlaan 15 9727 KB Groningen

Tuin- en landbouw/Veeteelt NLTO afd. Haren/Tynaarlo Groningerstraat 123 9493 TC De Punt 0592–541 870

Markten Weekmarkt Raadhuisplein Haren

Nieuwsbladen Dagblad van het Noorden Postbus 60 9700 MC Groningen 050–584 44 44 redactie@dvhn.nl www.dvhn.nl Lubeckweg 2 9723 HE Groningen De Groninger Gezinsbode Postbus 689 9700 AR Groningen 050–584 44 44 gezinsbode@ndcmediagroep.nl www.groningergezinsbode.nl bezoekadres Lubeckweg 2 9723 HE Groningen


organisaties & Verenigingen Haren dé Krant Schweitzerlaan 2 9728 NP Groningen 050–527 61 33 redactie@harendekrant.nl www.harendekrant.nl

VNO-NCW Noord Leonard Springerlaan 31 9727 KB Groningen 050–534 38 44 info@vno-ncwnoord.nl www.vno-ncmnoord.nl

Harener Weekblad Postbus 689 9700 AR Groningen 050–584 44 44 redactie@harenerweekblad.nl www.harenerweekblad.nl

Politie

School-Dorpskrant Onner Ons Gieselgeer 1 9755 TE Onnen 050–406 28 83 onnerons@hotmail.com

Notarissen J.N.G.J. Kuin Rijksstraatweg 217A 9752 CA Haren 050–534 56 49 notaris@kuin.knb.nl

Ombudswerk De Nationale Ombudsman Postbus 93122 2509 AC Den Haag 0800–335 55 55 www.nationaleombudsman.nl

Omroepen Radio en TV Noord Postbus 30101 9700 RP Groningen 050–319 99 99 tv@rtvnoord.nl www.rtvnoord.nl bezoekadres Helperpark 298 9723 ZA Groningen Regionale Senioren Omroep Schaaksport 172 9728 PG Groningen 050–707 46 39 info@rtv-rso.nl www.rtv-rso.nl Stichting Omroep Organisatie Groningen OOG Postbus 1316 9701 BH Groningen 050–571 71 00 info@oogtv.nl www.oogtv.nl bezoekadres Akkerstraat 95 9717 KZ Groningen Ondernemend Haren Postbus 89 9750 AB Haren 06–505 082 4? info@ondernemendharen.nl www.ondernemendharen.nl

Algemeen alarmnummer 112 Regio Politie Groningen Postbus 588 9700 AX Groningen 0900–8844 (lokaal tarief)

Politieke Organisaties CDA - Christen Democratisch Appèl Oude Borg 3 9753 BV Haren 050–534 91 80 cdaharen@hotmail.com haren.cda.nl Christen Unie Boerhavehof 2 9752 NG Haren 050–535 01 58 secretaris@haren.christenunie.nl www.haren.christenunie.nl D66 - Democraten 66, afd. Haren p/a Harskampen 7 9753 ES Haren 050–534 96 21 wil.leg@home.nl www.d66haren.nl Groen Links Haren Oosterweg 97 9751 PD Haren 050–525 03 55 secretariaat@groenlinksharen.nl www.groenlinksharen.nl PvdA - Partij van de Arbeid Mellensteeg 83 9753 HM Haren 050–534 03 86 p.kerhof.pvda@gmail.com www.haren.pvda.nl VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afd. Haren Ridderspoorweg 40 9753 GK Haren 050–534 60 41 www.vvdharen.nl Werkgroep “De Groningers”, Politieke Denktank Ommelanden Postbus 936 9700 AX Groningen 06–504 559 70 degroningers@hotmail.com

Post Postkantoor Haren Brinkhorst 22-24 9551 AT Haren 0900–767 85 26 (€ 0,30/min) www.postkantoor.nl T.P.G. Post Servicepunten Rijksstraatweg 32 9756 AG Glimmen 0900–767 85 26 (€ 0,30/min) www.postkantoor.nl

Rechtshulp Het Juridisch Loket Groningen Coehoornsingel 4 9711 BS Groningen 0900–8020 (€ 0,10/min) www.juridischloket.nl Rechtshulp Noord Postbus 47 9700 AA Groningen 050–547 47 60 info.gron@rechtshulpnoord.nl www.rechtshulpnoord.nl bezoekadres Stedumermaar 8 9735 AC Groningen Rechtshulp Noord, Locatie Veendam Beneden Oosterdiep 27 9641 JA Veendam Rechtshulp Noord, Locatie Winschoten Bosplein 2 9671 GB Winschoten

Sociale Werkvoorziening TRIO Bedrijven Postbus 50 9610 AB Sappemeer 0598–364 364 info@trio-bedrijven.nl www.trio-bedrijven.nl bezoekadres Molenraai 1 9611 TH Sappemeer

Uitvaart Algemeen Belang Uitvaartverzorging UA Postbus 2066 9704 CB Groningen 050–577 89 45 info@algemeenbelang.nl www.algemeenbelang.nl bezoekadres Esdoornlaan 187 9741 KC Groningen

Begrafenisvereniging Het Kerspel Haren Boumaboulevard 237 9723 ZS Groningen 050–534 98 93 alb.dost@hetnet.nl Uitvaartcentrum Monuta Bamshorn 3 9751 BX Haren 050–534 00 70 info@monuta.nl www.monuta.nl Uitvaartvereniging Glimmen Oude Boerenweg 15 9756 TL Glimmen 050–406 23 34 Vereniging Ouders van een Overleden Kind Postbus 418 1400 AK Bussum 0900–202 27 23 (€ 0,05/min) cka@zeelandnet.nl www.vook.nl Yarden Uitvaartverzorging Postbus 2127 9704 CC Groningen 050–571 72 44 uvz-groningen@yarden.nl www.yarden.nl Crematorium 2 9747 AM Groningen

Vakorganisaties Algemene Onderwijsbond AOb Postbus 2875 3500 GW Utrecht 0900–463 62 62 (€ 0,05/min) info@aob.nl www.aob.nl CNV Vakcentrale Postbus 2475 3500 GL Utrecht 030–751 10 00 cnvinfo@cnv.nl www.cnv.nl Tiberdreef 4 3561 GG Utrecht De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening Postbus 987 9400 AZ Assen 0345–851 851 info@unie.nl www.unie.nl Lauwers 10 9405 BL Assen FNV Bouw Postbus 11025 9700 CA Groningen 050–363 16 00 rknoord@fnv.nl www.fnvbouw.nl Leonard Springerlaan 23 9727 KB Groningen


83 Nederlandse Categoriale Vakvereniging Financiën - NCF Strevelsweg 700-305 3083 AS Rotterdam 010–410 16 58 info@ncfned.nl www.ncfned.nl

Water- en Hoogheemraadschap N.V. Waterbedrijf Groningen Postbus 24 9700 AA Groningen 050–368 86 88 info@waterbedrijfgroningen.nl www.waterbedrijfgroningen.nl Griffeweg 99 9723 DV Groningen Waterschap Hunze en Aa’s Postbus 195 9640 AD Veendam 0598–693 800 waterschap@hunzeenaas.nl www.hunzeenaas.nl Aquapark 5 9641 PJ Veendam Waterschap Noorderzijlvest Postbus 18 9700 AA Groningen 050–304 89 11 info@noorderzijlvest.nl www.noorderzijlvest.nl Stedumermaar 1 9735 AC Groningen

Dieren Dierenartsen Dierenkliniek Helpman Verlengde Hereweg 158 9722 AM Groningen 050–526 05 50 www.dierenkliniekhelpman. uwdierenartsonline.nl/ Dierenkliniek Helpman, Locatie Nieuwe Stationsweg Nieuwe Stationsweg Haren 050–534 63 63 J. Meulenberg Nieuwlandsweg 1 9751 GH Haren 050–535 02 62 06–229 101 47 www.dierenartsmeulenberg.nl

Dierenbescherming Dierenasiel Zuidwolde Noordwolderweg 51A 9785 AR Zuidwolde gn 050–301 28 71 dierenasiel.zuidwolde@ dierenbescherming-groningen.nl

Dierenasiel Winschoten Industrieweg 35 9672 AP Winschoten 0597–415 532 st.dog@planet.nl Dierenbescherming afd. Groningen Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 18 9712 SH Groningen 050–313 52 01 info@dierenbescherming-groningen.nl www.groningen.dierenbescherming.nl

Dierenhoudersverenigingen Vereniging voor Kleindierensport Middelhorsterweg 11 9751 TA Haren 050–534 91 79 jpostmus@wanadoo.nl www.everyoneweb.com/vvkharen/ Volièrevereniging Glimmen Semarangstraat 34 9715 JX Groningen 050–577 35 57

Inspectiediensten Inspectiedienst Hondenbescherming/Gezelschapsdieren Statenlaan 108 2582 GV ‘s-Gravenhage 070–338 85 38 info@hondenbescherming.nl www.hondenbescherming.nl

Kadavermelding Rendac Son BV Postbus 9 5690 AA Son 0900-9221 (€ 0,10/min) rendacson@rendac.com www.rendac.com Kanaaldijk Noord 20-21 5691 Son

Huisvesting Algemene Organisaties Huurcommissie Postbus 16495 2500 BL ‘s-Gravenhage 0800–488 72 43 www.huurcommissie.nl Informatiepunt Duurzaam Bouwen Hereweg 9 9725 AA Groningen 050–529 09 10 algemeen@ipdubo.nl www.ipdubo.nl

Huisvesting Gehandicapten De Alekamp Mottenbrink 1C 9755 PP Onnen 050–406 17 77 alekamp@dezijlen.nl De Trans Gehandicaptenzorg Postbus 8 9450 AA Rolde 0592–247 474 info@detrans.nl www.detrans.nl Grote Brink 3 9451 BP Rolde

Huisvesting Ouderen Bewonersvereniging Hestia Rijksstraatweg 311A 9752 CE Haren 050–534 18 57 secretariaat@hestia.nu, email. jovis@gmail.com www.hestia.nu Coöperatieve Woonvereniging De Middelhorst Parkweg 28 9751 CS Haren 06–533 357 74 info@woonverenigingdemiddelhorst.nl www.woonverenigingdemiddelhorst.nl De Zonnehof Nesciolaan 115 9752 HW Haren 050–534 66 44 info@zonnehof-haren.nl www.zonnehof-haren.nl Erasmusheem Erasmuslaan 23 9752 PE Haren 050–534 48 00 erasmusheemreceptie@ heymansstichting.nl www.dignis.nl Hoff-Venema Stichting Raadhuisplein 10 9751 AN Haren 050–533 98 89 Huize Maarwold Nesciolaan 32 9752 HM Haren 050–534 64 22 hammenga@maarwold.nl www.maarwold.nl Huize Weltevreden Rijksstraatweg 4c 9756 AE Glimmen 050–406 15 79 st.weltevreden@hetnet.nl

Huize Westerholm Irenelaan 1 9752 LS Haren 050–534 21 22 info@westerholm.nl www. westerholm.nl Woonzorgcentrum De Dilgt Postbus 51 9750 AB Haren 050–534 56 78 info@gooregt.nl www.gooregt.nl Dilgtweg 3-3a 9751 ND Haren

Vereniging van Eigenaren Vereniging van Eigenaren Percelen Rijksstraatweg 112-120 Rijksstraatweg 114 9752 BK Haren 050–537 09 98

Woningverhuur De Huismeesters Postbus 546 9700 AM Groningen 050–365 71 71 info@dehuismeesters.nl www.dehuismeesters.nl Friesestraatweg 18 9718 NH Groningen Lefier Postbus 7104 9701 JC Groningen 050–369 36 90 stadgroningen@lefier.nl www.lefier.nl Gedempte Zuiderdiep 22 9711 HG Groningen Meeùs BV Postbus 246 9700 AE Groningen 050–365 55 55 info.groningen.euro@meeus.com www.meeus.com Europaweg 27 9723 AS Groningen Woonborg Postbus 3 9481 AA Vries 0592–303 600 info@woonborg.nl www.woonborg.nl Tynaarlosestraat 1 9481 AA Vries Woonborg locatie Roden Rietdekker 7A 9301 BC Roden


Verenigingen & organisaties enVerenigingen organisaties Medisch Ambulance & Ziekenvervoer Algemeen alarmnummer: 112

Apotheken Apotheek De Oude Middelhorst Oude Middelhorst 18 9751 TK Haren 050–534 74 95 deoudemiddelhorst@ mediq-apotheek.nl www.apotheekdeoudemiddelhorst.nl Mediq Apotheek Haren Rijksstraatweg 194 9752 BR Haren 050–534 47 78 haren@mediq-apotheek.nl www.apotheekvanderneut.nl

Artsen Doktersdienst Groningen 0900–9229 (lokaal tarief) Huisartsenpraktijk Molenweg R. Cator, 050–534 42 26 C. Hofman, 050–534 43 69 L. Vries, 050 - 534 41 13 Postbus 20 9750 AA Haren 050–534 42 26 Molenweg 13 9751 AE Haren Homeopatisch Arts Drs. Y. van de Kuilen Westerse Drift 87 9752 LD Haren 050–535 16 71 yvdkuilen@hotmail.com A.N. van Nierop De Ree 11 9753 BX Haren 050–534 71 07 www.homeopathiedoktervannierop.nl P. Boorsma Julianalaan1 9751 BM Haren 050–534 45 24 boodevis@home.nl www.huisartsboorsma.praktijkinfo.nl B.A. Heikens Nieuwe Stationsweg 17 9751 SZ Haren 050–534 50 90 www.huisartsheikens.praktijkinfo.nl R.G. Jansen en A. Hingstman Beatrixlaan 62 9752 LR Haren 050–534 44 08 www.drahingstman.huisartsen.nl

Dr. J.C. Winters Nieuwe Schoolweg 2A 9756 BB Glimmen 050–406 13 94

Diëtisten Diëtistenpraktijk Van Rede Emmalaan 28 9752 KT Haren 050–535 22 12 info@dietist-voedselallergie.nl www.dietist-voedselallergie.nl Praktijk Haptonomie en Diëtetiek Mevr. H. Tolman Agricolahof 16 9752 NN Haren 050–534 19 13 htolman@yahoo.com www.haptotherapietolman.nl Praktijk voor Gewichtsbeheersing Klaske Rozeboom Hemsterhuislaan 55 9752 NC Haren 050–535 15 18 k.rozeboom@gmail.com www.praktijkgewichtsbeheersing.nl

Reanimatieverenigingen EHBO Vereniging Haren Mezenlaan 5 9753 HX Haren 050–534 91 14 ehbo.haren@kpnplanet.nl www.ehboharen.nl

Ergotherapie Praktijk voor Ergotherapie De Jonge en Roorda Hooftlaan 73 9752 GC Haren 050–542 24 48 pret@noord.net www.ergotherapieharen.nl

Fysiotherapie Mw. H.M. Dusink Meerweg 58A 9752 JJ Haren 050–534 21 23 hiskefit@home.nl www.hiskefit.nl Centrum voor Kinderfysiotherapie Kinderfysiotherapie Meurs Mellensteeg 16 9753 HN Haren 050–575 73 01 fysio.meurs@ilmarinen.nl www.kinderfysiotherapie-meurs.nl

Praktijk voor Fysiotherapie Haren-West Hemsterhuislaan 6 9752 ND Haren 050–534 43 99 info@fysioharenwest.nl www.fysiotherapieharenwest.nl Fysiotherapie Raadhuisplein/ Beukema, Kailola, Panneman en Groot Raadhuisplein 14 9751 AN Haren 050–534 46 29 fysioraa@xs4all.n www.praktijkraadhuisplein.nl Fysiotherapiepraktijk Salavati Onnerweg 68 9751 VE Haren 050–537 08 33 info@kinderfysiotherapieharen.nl www.kinderfysiotherapieharen.nl Groepspraktijk voor Fysiotherapie Middelhorsterweg 2 9751 TE Haren 050–534 94 31 groepsfysioharen@hotmail.com www.fysiotherapieharen.nl Massagepraktijk Oude Borg Oude Borg 25 9753 BV Haren 050–534 61 90 praktijkoudeborg@home.nl sites.google.com/site/ praktijkoudeborg Praktijk voor Fysiotherapie Windeweg 21 A 9753 GE Haren 050–534 72 51 windje@planet.nl www.medischcentrumzuid.nl Praktijk voor Fysiotherapie Glimmen Rijksstraatweg 124 9756 AK Glimmen 050–406 22 54 fysio_femmy@hotmail.com www.fysiotherapieglimmen.nl

Geestelijke Gezondheidszorg LENTIS Postbus 86 9700 AB Groningen 050–522 32 23 info@lentis.nl www.lentis.nl Hereweg 80 9725 AG Groningen Het Behouden Huys Rijksstraatweg 361A 9752 CH Haren 050–406 24 00 info@behoudenhuys.nl www.behoudenhuys.nl

Kans - Counseling Van Eedenlaan 9 9752 GK Haren 050–534 39 43 Complete Coaching Hoge Hereweg 70 9756 TK Glimmen 050–406 20 06 06–415 281 34 info@completecoaching.nl www.completecoaching.nl Psychologenpraktijk ‘t Zunneke Rijksstraatweg 353 9752 CH Haren 050–406 30 01 ingebenders@hotmail.com www.ingebenders.nl Drs. W. de Haas Viaductweg 50 9751 HS Haren 050–406 20 71 wdehaas@hetnet.nl www.dehaasgroepsdynamica.nl Mw. Drs. A.M. Harms-Prosee Da Costalaan 10 9752 ER Haren 050–534 75 04 Mw. M.A.M. Altink & J.J. Wolff Oosterweg 77 9751 PC Haren 050–549 12 41 maw@altwolff.nl www.altwolff.nl Praktijk voor Geloofs- en Levensvragen Potgieterlaan 27 9752 EW Haren 050–534 07 29 info@praktijkgeloofsenlevensvragengroningen.nl www.praktijkgeloofsenlevensvragengroningen.nl Mw. Drs. A. Ridderbos-Boersma Kerkstraat 16 9751 BD Haren 050–534 49 35 Psycholoog/ Psychotherapeut Drs. A.J.C.M. van Rijsewijk Vestdijklaan 318 9721 VX Groningen 050–526 73 67 avanrijsewijk@xs4all.nl Psychiater/psychotherapeut Mw. B.A.A.M. de Wijs Beslotenveenseweg 10 9479 TL Noordlaren 050–406 19 87


85 GGD

Gezondheid & Milieu

GGD Groningen Postbus 584 9700 AN Groningen 050–367 40 00 hulpverleningsdienst@hvd. groningen.nl www.ggdgroningen.nl Hanzeplein 120 9713 GW Groningen

Meldpuntnetwerk Gezondheid en Milieu Regulierenring 9 3981 LA Bunnik 030–243 08 72 info@meldpuntgezonheidenmilieu.nl www.meldpuntgezondheidenmilieu.nl

SOA Aids bestrijding 050–367 40 00 Informatiecentrum Gezondheid 050–367 41 77 icg@hvd.groningen.nl Reizigersinformatie en afspraken 050–367 43 77 TBC-bestrijding 050–367 41 00

Indicatieorgaan Centrum Indicatiestelling Zorg - CIZ Postbus 1793 9701 BT Groningen 0900–1404 info@cizgroningen.nl www.ciz.nl Hanzeplein 120 9713 GW Groningen

Lichamelijke Verzorging Pedicure & Massagepraktijk Oude Borg Oude Borg 25 9753 BV Haren 050–534 61 90 praktijkoudeborg@home.nl http://sites.google.com/site/praktijkoudeborg/ Praktijk voor Huid-, Oedeemen Lasertherapie Ludinge 8 9471 JD Zuidlaren 050–409 61 31 info@huidtherapie-drenthe.nl www.huidtherapie-groningen.nl

Logopedie Logopediepraktijk Haren Rijksstraatweg 17 9752 AA Haren 050-534676 82 info@logopediepraktijkharen.nl www.logopediepraktijkharen.nl Logopediepraktijk Sylke Korn Hooftlaan 73 9752 GC Haren 050–750 36 79 info@sylkekorn.nl www.sylkekorn.nl

Natuur- en Alternatieve Geneeswijzen Acupunctuurpraktijk Dubbink Olgerweg 75 9723 EC Groningen 050–537 13 31 marre@acupunctuurpraktijkdubbink.nl www.acupunctuurpraktijkdubbink.nl

Praktijk voor Klassieke Homeopathie NVKH-lid: A. Krol-Tjassing Meerweg 201/203 9752 XC Haren 050–850 49 71 Praktijk voor Klassieke Homeopathie Chris Schaafsma Tijborgsteeg 1 9755 PL Onnen 06–233 888 64 schaafsmac@home.nl www.praktijkchrisschaafsma.nl Brinkhorst 3 9751 AS Haren Mw. Drs. S. Simonetti-Spaander Lutsborgsweg 26 9752 VW Haren 050–534 99 23 s.simonetti-spaander@gmail.com

Sanacura Praktijk voor Acupunctuur Koelandsdrift 10 9755 PN Onnen 06–122 029 15 www.sanacura.nl

T. Warmels Paranormaal Genezer Helmerdijk 47 9765 JB Paterswolde 050–309 11 91 warmelsnijhof-warmels@hotmail.com www.timwarmels.nl

Fysio Touch Tuindorpweg 25 9753 JB Haren 06–504 983 36 mariaromp@wanadoo.nl www.fysiotouch.nl

Toegepaste Kinesologie Mw. A.Wiersma-Zuidema Sparkampen 6 9753 KR Haren 050–534 74 40 adawiersma@home.nl

Healthy Impact Ereprijsweg 7 9753 AP Haren 050–534 34 47 06–434 057 68 info@healthyimpact.nl www.healthyimpact.nl

Michi No Ki (shiatsupraktijk) Oude Middelhorst 23 9753 BP Haren 050–535 04 46 rina.zwart@hccnet.nl

Chiropractor R.M.J. Hovens Goeman Borgesiuslaan 45 9722 RC Groningen 050–534 39 17 r.m.j.hovens@home.nl www.chiropractie-hovens.nl Mw. J. Nieuwland Heesterlaan 37 9753 ED Haren 050–534 19 27 nieuwlandj@hotmail.com Medium/Healer D. Bakker Heesterlaan 23 9753 ED Haren 050–534 96 81 info@douwebakker.com www.douwebakker.com Praktijk Akasha L.M.Th. van der Gun Molenweg 12 9751 AJ Haren 050–534 66 55 www.praktijkakasha.nl

Mw. B. Blankendaal - Yoga Noorderhaven 68 9712 VM Groningen 050–313 07 31 bettieblankendaal@home.nl Yogacentrum Haren Meerweg 52 9752 JJ Haren 050–534 77 20 joyce_schouwman@hotmail.com www.yogacentrumharen.nl Praktijk voor Osteopathie E.F. Eimers Schoolpad 41 9751 RG Haren 050–534 36 46 ef.eimers@home.nl

Oefentherapie Praktijk voor Oefentherapie Cesar en Ademtherapie Hadewych Appeldorn Industrieweg 1 9765 BL Paterswolde 06–149 642 02 cesar@noordnl.nl www.oefentherapienoord.nl

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck, Mw. B.M. Tjaden Vossebulten 7 9753 KZ Haren 050–534 33 67 b.m.tjaden@home.nl www.oefentherapie-haren.nl

Patientenbelangen Diabetes Vereniging Nederland, afd. Groningen Stadsweg 46 9791 KG Ten Boer 050–302 20 11 regio2@dvn.nl www.dvn.nl Zorgbelang Groningen Hoendiep 95 9718 TE Groningen 050–571 39 99 info@zorgbelang-groningen.nl www.zorgbelang-groningen.nl

Rode Kruis Nederlandse Rode Kruis, afd. Groningen/Haren Atoomweg 2b 9743 AK Groningen 050–575 19 99 groningen@redcross.nl www.rodekruis.nl

Tandzorg Mondhygiënepraktijk Oosterhaar Walstroweg 21c 9753 AK Haren 050–535 01 97 www.mondhygiene-oosterhaar.nl Mw. S. Westerhoff Verlengde Herenweg 140 9722 AK Groningen 050–529 19 35 saskia-westerhoff@home.nl www.saskiawesterhoff.nl Mw. Dr. G.E.H.M. Dijkman Molenweg 1 9751 AE Haren 050–534 82 71 orthodijkman@orange.nl www.orthodontistdijkman.nl Mw. N. Berghuis-Bergsma Rijksstraatweg 241 9752 CB Haren 050–534 92 83 F. Bock Rijksstraatweg 136 9752 BL Haren 050–534 20 20 P.C. Martini Rijksstraatweg 204B 9752 BR Haren 050–534 50 85


Verenigingen & organisaties enVerenigingen organisaties H. Menger Raadhuisplein 14A 9751 AN Haren 050–534 89 49 hmenger@xs4all.nl Praktijk Oosterhaar M.T. Udding / S. de Vries Walstroweg 21 9753 AK Haren 050–537 03 55 Tandartspraktijk Evangelist Rijksstraatweg 189E 9752 BG Haren 050–535 07 93 www.tandarts.evangelist.nl Tandartsenpraktijk E. Engelhardt Lange Landweg 2 9755 PT Onnen 050–406 19 00 S.I. Werleman Schoolpad 41 9751 RG Haren 050–534 57 00

Verpleeghuizen Woonzorgcentra ‘t Gooregt Postbus 51 9750 AB Haren 050–534 56 78 info@gooregt www.gooregt.nl Dilgtweg 3-3A 9751 ND Haren Woonzorgcentrum De Dilgt Dilgtweg 3-3A 9751 ND Haren

Ziekenhuizen & Klinieken Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord Postbus 30002 9750 RA Haren 050–533 89 11 Dilgtweg 5 9751 ND Haren Centrum voor Revalidatie, locatie UMCG Postbus 30001 9700 RB Groningen 050–361 61 61 www.centrumvoorrevalidatieumcg.nl Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen Martini Ziekenhuis Postbus 30033 9700 RM Groningen 050–524 52 45 www.martiniziekenhuis.nl Van Swietenplein 1 9728 NT Groningen

Zwangerschap VBOK Postbus 559 3800 AN Amersfoort 0900–202 10 88 (e 0,05/min) info@vbok.nl www.vbok.nl Icare Kraamzorg 0900–8833 (€ 0,10/min) info@icare.nl www.icare.nl Kraamzorg Het Groene Kruis 050–366 64 22 info@kraamzorghetgroenekruis.nl www.kraamzorghetgroenekruis.nl Isis Kraamzorg 088–512 20 00 info@isiskraamzorg.nl www.isiskraamzorg.nl Verloskundigenpraktijk ‘t Stroomdal Burgemeester J.G. Legroweg 110A 9761 TD Eelde 050–406 33 14 info@stroomdalpraktijk.nl www.stroomdalpraktijk.nl

KMTP / Groei & Bloei, afd. Haren e.o. Oude Hoflaan 11 9751 BK Haren 050–534 91 31 e.w.flentge@freeler.nl www.haren.groei.nl

Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland Asserstraat 201 9486 TD Rhee 0592–291 715 hansvanderlans@ecoplan.nl www.ecoplan.nl

Landschapsvereniging De Hoornsche Dijk e.o. Hoendiep OZ 5 9805 TA Briltil 0594–505 910

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde - VOLE Postbus 47 9765 ZG Paterswolde 050–318 33 60 info@vole.nl www.vole.nl

Meerschap Paterswolde Veenweg 46 9728 NM Groningen 050–525 53 81 info@meerschap-paterswolde.nl www.meerschap-paterswolde.nl bezoekadres “De Meerschapsboerderij” Veenweg 46 Haren Milieuadviesraad Haren - MAR p/a Gemeentehuis Haren Raadhuisplein 10 9751 AN Haren 050–533 99 11 mar@haren.nl

Klachtenlijn inzake Vliegveld Eelde 050–309 30 09

Natuurvriendenhuis De Hondsrug Duinweg 6 9479 TM Noordlaren 050–409 16 34 hondsrug@nivon.nl dehondsrug.web-log.nl

Milieuklachtenlijn Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen 050–318 00 00 info@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl

Nederland Entomologische Vereniging, afd. Noord-Nederland Bosland 4 9753 EV Haren 050–534 98 13 h.j.prijs@hccnet.nl www.nev.nl

Natuur- en Milieuorganisaties

Natuurvrienden - NIVON Schellemaheerd 34 9736 AJ Groningen 050–541 78 80 groningen@nivonnoord.nl www.nivonnoord.nl

Milieu Milieuklachten

Comité Regio Groningen-Haren Klooslaan 45 9721 XL Groningen 050–525 40 81 info@tussengebied.nl www.tussengebied.nl Ecoplan Natuurontwikkeling Asserstraat 201 9486 TD Rhee 0592–291 715 info@ecoplan.nl www.ecoplan.nl IVN Groningen Haren Postbus 1573 9701 BN Groningen 050–534 91 31 ivngroningenharen@gmail.com bitdump.nl/wpivn/

Stichting Het Groninger Landschap Postbus 199 9750 AD Haren 050–313 59 01 kantoor@groningerlandschap.nl www.groningerlandschap.nl Rijksstraatweg 333 9752 CG Haren Stichting Scharlakenring Rijksstraatweg 328 9752 CG Haren 050–534 63 57 scharlakenring@xs4all.nl scharlakenring.blogspot.com

Vereniging Vrienden van de Hortus Henricus Munting Julianalaan 12 9751 BM Haren 050–534 20 90 vriendenhortusharen@gmail.com www.vriendenhortusharen.nl Wilde Plantenkring Haren Oude Hoflaan 11 9751 BK Haren 050–534 91 31 e.w.flentge@freeler.nl

Onderwijs Basis Onderwijs Brinkschool (openbaar) Oude Brinkweg 95 9751 RL Haren 050–534 75 24 haren@debrinkschool.nl www.debrinkschool.nl CBS de Borg (christelijk) Wederikweg 19 9753 AA Haren 050–534 81 90 info@cbsdeborg.nl / directie@cbsdeborg.nl www.cbsdeborg.nl De Linde (openbaar) Hertenlaan 21 9751 GA Haren 050–534 56 44 info@obsdelindeharen.nl www.obsdelindeharen.nl CBS De Marke (christelijk) Nieuwe Schoolweg 6 9756 BB Glimmen 050–406 22 90 directie@cbsdemarke.nl www.cbsdemarke.nl OBS De Meent (openbaar) Oude Schoolweg 2 9756 BX Glimmen 050–406 18 97 directie@obsdemeentglimmen.nl www.obsdemeentglimmen.nl


87 De Mikkelhorst (gereformeerd) Tussenziel 25 9753 EL Haren 050–537 00 87 demikkelhorst@de-overdracht.nl www.de-mikkelhorst.nl De Rieshoek (openbaar) Zuidlaarderweg 63 9479 PR Noordlaren 050–409 28 24 directie@obsderieshoek.nl www.obsderieshoek.nl De Wissel (openbaar) Mellenssteeg 16 9753 HN Haren 050–534 73 48 contact@obsdewissel.nl www.obsdewissel.nl Hunnedal (christelijk) Bakkerweg 2 9755 PM Onnen 050–406 18 28 hunnedal@xs4all.nl www.hunnedal.nl Jenaplan Peter Petersenschool Rummerinkhof 6B 9751 SL Haren 050–535 05 66 peterpetersenschool@xs4all.nl www.peterpetersenschool.nl St-Nicolaasschool (rooms-katholiek) Beatrixlaan 1 9750 AC Haren 050–534 67 50 info@sintnicooaasschool.nl www.sintnicolaasschool.nl Stichting Openbaar Basisonderwijs ‘Baasis’ Postbus 75 9470 AB Zuidlaren 050–409 69 20 info@stichtingbaasis.nl www.stichtingbaasis.nl

Particulier Beroepsonderwijs Alfa-college, unit Educatie Dierenriemstraat 1 9742AA Groningen 050–529 01 77 www.alfa-college.nl International Training in Communication - ITC Erasmuslaan 23 9752 PE Haren 050-406 17 10 sacha.mulder@home.nl

ROC & AOC Noorderpoortcollege 050–547 09 90 www.noorderpoort.nl

Inspectiediensten Onderwijs Inspectie van het Onderwijs Cascadeplein 10 9726 AD Groningen 088–669 60 00 loket@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl

Onderwijs Ondersteunende Instellingen

Studiecentrum Haren Oude Brinkweg 1 9751 RH Haren 050–534 89 19 info@studiecentrumharen.nl www.studiecentrumharen.nl

Schoolbesturen

5010 0800-5010 www.50tien.nl

Gereformeerde Schoolvereniging de Overdracht, afd. Haren Borgsingel 37 9753 CD Haren 050–534 37 12 wwva@hetnet.nl

Aob Compaz-Diagnostiek en Advies Hoendiepskade 23 9718 BG Groningen 050–316 88 11 info@aob-compaz.nl http://www.aobcompaz.nl/

Vereniging voor Christelijk Onderwijs Haren Postbus 96 9750 AB Haren 050–534 81 90 info@cbsdeborg.nl www.cbsdeborg.nl

Mw A H Bartels-Huis Remedial Teacher, lees- en rekenondersteuning (o.a. analf.) Burchtdam 9 9751 TP Haren 050–534 41 28

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Onnen Bakkerweg 2 9755 PM Onnen 050–406 18 28

CEDIN Educatieve Dienstverlening Lavendelheide 21 9202 PD Drachten 088–020 03 00 info@cedin.nl www.cedin.nl Huiswerkbegeleiding Glimmen Markeweg 13 9756 BZ Glimmen 050–406 25 76 06–380 05 198 remko.aaten@home.nl www.huiswerkbegeleidingglimmen.nl Praktijk de Aa Steegakkers 10 9479 PW Noordlaren 050–409 64 16 bpoll@praktijkdeaa.nl www.praktijkdeaa.nl Praktijk voor Remedial Teaching Nieuwe Schoolweg 20 9756 BB Glimmen 050–406 26 17 / 050–406 41 18 wieszwart@hetnet.nl www.huiswerkbegeleidingglimmen.nl/ Regionaal Expertise Centrum Noord- Oost-Nederland, Cluster 3 Schweitzerlaan 2 9728 NP Haren 050–537 12 19 secretariaat@recno3.nl www.recno3.nl

Speciaal Onderwijs Groninger Buitenschool Zuidlaarderweg 30 9756 TM Glimmen 050–406 14 79 info@groningenbuitenschool.nl www.groningenbuitenschool.nl Koninklijke Kentalis Rijksstraatweg 63 9752 AC Haren 050–533 18 00 info@kentalis.nl www.kentalis.nl Kentalis - Guyotschool voor Speciaal Onderwijs aan Dove Kinderen Rijksstraatweg 63b 9752 AC Haren 050–533 19 70 info@kentalis.nl www.kentalis.nl Kentalis - Guyotschool voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Doven Rijksstraatweg 63a 9752 AC Haren 050–533 19 40 info@kentalis.nl www.kentalis.nl Mytylschool Prins Johan Friso Dilgtplein 1 9751 NJ Haren 050–534 38 34 info@pjfharen.nl http://www.mytylschoolpjf.nl/

Seniorenacademie Groningen en Drenthe - HOVO Postbus 72 9700 AB Groningen 050–363 65 97 hovo@rug.nl www.hovoseniorenacademie.nl Visio Onderwijs Haren Postbus 54 9750 AB Haren 088–585 75 00 onderwijsharen@visio.org www.visio.org Locatie Rijksstraatweg (Zorg en Revalidatie) Rijksstraatweg 284 9752 CL Haren 088–585 75 00 Locatie Rummerinkhof Rummerinkhof 6A 9751 SL Haren 088–585 75 00

Voortgezet Onderwijs Maartenscollege Hemmenlaan 2 9751 NS Haren 050–537 52 00 info@maartens.nl www.maartenscollege.nl Internationale School Postbus 6105 9702 HC Groningen 050–534 00 84 is@maartens.nl www.isgroningen.nl Rijksstraatweg 24 9752 AE Haren Praedinius Gymnasium Postbus 278 9700 AG Groningen 050–312 05 59 info@praedinius.nl www.praedinius.nl Willem Lodewijk Gymnasium Verzetsstrijderslaan 220 9727 CK Groningen 050–526 20 94 wlginfo@wlg.nl www.wlg.nl Zernike College Westerse Drift 98 9752 LK Haren 050–406 57 30 info@zernike.nl www.zernike.nl


Verenigingen & organisaties enVerenigingen organisaties Religie Levensbeschouwelijke Instellingen Aglow Nederland afd. Groningen Kooisingel 59 9753 EZ Haren 050–534 69 89 www.aglow.nl Humanistisch Verbond, afd. Groningen eo W A Scholtenstraat 2 9712 KW Groningen 050–312 87 50 hv.groningen@planet.nl afdeling.humanistischverbond.nl/ groningen

De Hoeksteen P Wierengaweg 2 9751 CN Haren 050–309 42 33 gerdabouw@gmail.com www.ngk.nl/haren Gereformeerde Gemeente Landsteinerlaan 2 9728 KM Groningen 050–534 73 34 info@gergemgroningen.nl www.gergemgroningen.nl Gereformeerde Kerk Haren/ Onnen Gorechtkerk Haren Kerkstraat 14 9751 BD Haren 050–537 08 55

Nederlands Bijbelgenootschap, afd. Haren Slauerhofflaan 26 9752 HC Haren 050–534 81 70

Gereformeerde Kerk Haren/ Onnen Koepelkerk Onnen Bakkerweg 3 9755 PM Onnen 050–406 20 19

Orde Weefsters Vita Feminea Textura Nesciolaan 140 9752 HX Haren 050–534 79 64 info@ordevanweefsters.nl www.ordevanweefsters.nl

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Haren ‘Ontmoetingskerk’ Sterremuurweg 4 9753 AV Haren 050–537 01 15 slalom@home.nl www.gvgroningen.nl

Religieus Genootschap de Vrienden, Quakers Wensenkampweg 5 9541 EB Vlagtwedde 0599–313 476 info@quakers.nu www.quakers.nu

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Onnen Mottenbrink 22 9755 PR Onnen 050–406 15 40 scriba@onnen.gkv.nl

Vrienden-Universelen, religieus humanisten: heel de mens! Alexanderstraat 14 9724 JWGroningen fax 050–313 50 91 06–504 559 70 vrienden.universelen@gmail.com Vrijmetselarij Turfsingel 46 9712 KR Groningen 050–312 84 96 pgagerretsen@home.nl www.vrijmetselarij-groningen.nl

Gereformeerd Christelijke Gereformeerde Kerk Groningen Maranathakerk Van Lenneplaan 97 9721 PE Groningen 050–525 77 44 koster-mk@cgk-gn.nl www.cgk-gn.nl

Protestantse Gemeente te Noordlaren/Glimmen Rijksstraatweg 13 9756 AA Glimmen 050–406 11 34 Protestantse Kerk Noordlaren/Glimmen Nieuwe Schoolweg 5 9756 BA Glimmen lwput@wish.net locatie Bartholomeuskerk Lageweg 45 9479 PC Noordlaren 050–534 47 43 locatie Trefpunt Nieuweschoolweg 5 9756 BA Glimmen Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Jachtlaan 11 9751 BP Haren 050–534 75 93 info@vrijzinniggroningen.nl www.vrijzinniggroningen.nl

Rooms-Katholiek Rooms-Katholieke Parochie van de Heilige Nicolaas Irenelaan 2 9752 LS Haren 050–534 48 46 vos.p@planet.nl

Overige Religieuze Genootschappen

Nederlands Gereformeerde Kerk P Wierengaweg 4 9751 CN Haren 050–534 92 24 scribaat.haren@ngk.nl www.ngk.nl/haren

Doopsgezinde Gemeente Nieuwe Stationsweg 1 9751 SZ Haren 050–534 99 57 dgharen@hetnet.nl www.dgharen.doopsgezind.nl

Hervormd

Doopsgezinde Zusterkring Haren Burg. Van Royenstraat Oost 8/F 9602 CJ Hoogezand 0598–324 663 mj.dijkman@hetnet.nl

Hervormde Gemeente Haren-Onnen Kerkstraat 2 9751 BC Haren 050–537 04 15 fgswaters2feenstra@hetnet.nl www.pkn-haren.nl Kerkboerderij Oude Middelhorst 24 9753 KN Haren 050–534 99 69 www.pkn-haren.nl

Protestants Dorpskerk Rijksstraatweg 188 9752 BR Haren 050–534 31 29 gjhartman@home.nl

Nieuw Apostolische Kerk Bamshorn 4 9751 BX Haren info@nak-haren.nl www.nak-haren.nl Raad van Kerken in Haren Hildebrandlaan 27 9752 ET Haren 050–534 37 49

Sport Algemeen

HSV Turnen, gymnastiek, volleybal en bewegen op muziek Harstkampen 1 9753 ES Haren 050–534 65 87 bestuur@hsv-haren.nl www.hsv-haren.nl Huis voor de sport Groningen Laan van de sport 6 9603 TG Hoogezand 0598–323 200 info@huisvoordesportgroningen.nl www.huisvoordesportgroningen.nl Verhuur Kunstgras Haren Mauritsstraat 10a 9724 BL Groningen 050–313 58 85

Gymnastiekzalen Gymnastiekzaal Het Buut Heemsterhuislaan 8 9752 ND Haren 050–534 77 84 Gymnastiekzaal De Groenenberg Markeweg 17 9756 BZ Glimmen 050–406 25 81 Gymnastiekzaal De Meet Mellensteeg 6a 9753 HN Haren 050–534 84 77

Maneges Manege Onner Esch Dorpsweg 5 9755 PA Onnen 050–406 39 90 PSV De Blauwe Ruiters Oosterweg 93 9751 PD Haren 050–301 41 36 bestuur@deblauweruiters.nl www.deblauweruiters.nl Paarden-Pensionstalling Hoeve Wiebenkamp Zuidlaarderweg 36 9479 TJ Noordlaren 050–406 13 16 Pensionstalling Harenermolen Viaductweg 8 9751 HR Haren 050–406 13 05 info@gefiwandenhandel.nl Ruitersportcentrum / Pony- en Ruiterclub De Bongerd Rijksstraatweg 132 9756 AK Glimmen 050–406 14 54 info@managedebongerd.nl www.manegedebongerd.nl


89 Sportparken & Sporthallen

Atletiek

Hockeycomplex Harener Holt Postbus 205 9750 AE Haren 050–534 69 24 info@ghhc.nl www.ghhc.nl Kerklaan 35 Haren

Atletiek- en Trimclub - ATC ‘75 Hoornsedijk 18 9752 XK Haren 050–406 12 13 secretariaat@atc75.nl www.atc75.nl

Skeelerbaan Lageweg 29a 9479 TA Noordlaren 050–409 08 80 Sporthal De Bam Bamshorn 2 9751 BX Haren 050–534 70 50 Sportpark De Groenenberg (voetbal) Markeweg 2 - 4 9756 BZ Glimmen 050–406 22 00 info@vvglimmen.nl www.vvglimmen.nl

Badminton HBC ‘68 Bilderdijklaan 14 9752 EN Haren 050–534 14 18 www.hbc68.nl

Basketball HSV Basketbal Geertsemaweg 3 9751 XA Haren 050–406 24 39 secretaris@hsvb.nl www.hsvb.nl

Bowlen & Kegelen

Hengelclub Haren Boterbloemweg 26 9753 HJ Haren 050–534 98 27 a.peters70@kpnplanet.nl Hengelclub De Vriendenkring Wilkemaheerd 61 9736 BN Groningen 050–850 41 07 06–553 612 13 visclubdevriendenkring@gmail.com Hengelclub ZEZV Windeweg 5 9753 GE Haren 050–534 57 10 Hengelsportvereniging De Onner Biks Da Costalaan 21 9752 EP Haren 050–534 37 14 berharen@home.nl

Hockey

Sportpark Onnerweg Onnerweg 47 9751 VB Haren 050–534 85 14 www.vvharen.nl

Kegelclub Onder Ons Boskamp 16 9753 KH Haren 050–534 49 14 boskamp16@home.nl

GHHC Groningen Kerklaan 35 9751 NL Haren 050–406 27 60 secretaris@ghhc.nl www.ghhc.nl

Sportpark Oosterweg Oosterweg 105 9751 PD Haren 050–534 94 77

Denksport

Honkbal & Softbal

Schaakclub Haren Rijksstraatweg 28-2 9752 AE Haren 050–534 03 29 secretaris@schaakclubharen.nl www.schaakclubharen.nl

BSC Caribe Van Royenlaan 25a 9721 EK Groningen 050–525 22 09 secretaris@caribe.nl www.caribe.nl Laan Corpus den hoorn 102 9728 JR Groningen

Stichting De Tijborg Dorpsweg 23 9755 PA Onnen 050–534 07 18 wianiewold@hotmail.com

Sportscholen & Fitness ESG Scharlakenhof Geertsemaweg 3 9751 XA Haren 050–534 55 22 Sportcentrum Body Fit Anjerlaan 34 9753 GC Haren 050–534 00 02 info@bodyfitharen.nl www.bodyfitharen.nl Sportcomplex BEA Dilgtweg 5 9751 ND Haren 050–533 82 46 info-sportcomplexbea@ beatrixoord.nl Energy Zon & Fitness Studio Hortuslaan 3a 9751 BE Haren 050–537 12 95 info@studioenergyharen.nl www.studioenergyharen.nl

Golf Noord Nederlandse Golf en Country Club Pollselaan 5 9756 CJ Glimmen 050–406 20 04 secretariaat@nngcc.nl www.nngcc.nl

Handbal DOVO Steegakkers 5 9479 PW Noordlaren 050–409 43 38 henmeitens@home.nl

Hengelsport Hengelaarsclub Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren 050–230 32 32 / 06–438 879 64 info@hcsassenhein.nl www.hcsassenhein.nl

IJssport KNSB, sectie Toerschaatsen Lageweg 29a 9479 TA Noordlaren 050–409 32 37 r.kroeze@planet.nl Schaatsvereniging Scharlakenhof Haren Ommelanderwijk 311 9644 TJ Veendam 0598–615 026 scharlakenhof@gmail.com www.svscharlakenhof.nl IJsvereniging Glimmen Rijksstraatweg 61 9756 AC Glimmen 050–406 25 00 IJsvereniging De Hondsrug Noordlaren Kerkstraat 11 9479 PK Noordlaren 050–534 37 32 ijsvereniginghondsrug@gmail.com

IJsvereniging Nooitgedacht Dorpsweg 47 9755 PB Onnen 050–406 35 54

Biljarten BODO Marjoleinweg 21 9753 AX Haren 050–534 66 23 mail@koos-hennie.speedlinq.nl

Kaartspelen Bridgeclub Bridge’86 Willemstraat 7 9725 JA Groningen 050–525 32 91 nikanoordhoek@12move.nl Bridgeclub EHVP H. Muntinglaan 73 9751 PV Haren 050–534 33 71 Bridgeclub Glimmen Meentweg 11a 9756 AN Glimmen Bridgeclub Haren Scheperweg 46 9751 RR Haren 050–534 78 18 bridgeclub@harencity.nl bridgeclub.harencity.nl Bridgeclub Harten Heer Gorechtkade 124 9713 CJ Groningen 050–534 17 95 p.j.m.smulders@home.nl http://members.home. nl/p.j.m.smulders/hartenheer Bridgeclub Harten Vrouw Het Rocht 59 9481 HJ Vries 0592–542 670 / 06–226 653 05 jannekebakker@planet.nl Bridgeclub Helpman-Oost Nieuwlandsweg 21 9751 GH Haren 050–534 66 26 wennie.ten.berge@gmail.com Bridgeclub Open Kaart (Ons Centrum) Kerkstraat 2 9479 BC Haren 050–537 04 14 Bridgeclub Nienaka Hortuslaan 3 9751 BE Haren 050–534 17 55 elsbethdehaart1@hotmail.com Bridgeclub De Uitkomst 050–309 32 33


Verenigingen & organisaties enVerenigingen organisaties Bridgevereniging Binea (niet-rokers) Ruitersteeg 5 9752 VA Haren 050–534 74 81

Schuttersvereniging Onnen Hooiveldsteeg 2 9755 PW Onnen 050–534 15 10 hans.staal@home.nl

Regionale Heren Bridge Sociëteit Vondellaan 49 9752 EB Haren 050–534 62 98 vanhoepen@home.nl

Tennis

Omnisport Christelijke Sportvereniging Voorwaarts Schatstuk 2 9753 BW Haren 050–534 91 75 dirkapoll@home.nl www.voorwaartsharen.nl De Pomp Sportvereniging Hart-Revalidatiepatiënten Anjerlaan 5 9753 GA Haren 050–534 36 79 arendhoutman5@gmail.com www.depomp.info Indoorgroep Haren Middelhorsterweg 30 9751 TG Haren 050–535 00 82 Sport Vereniging Glimmen (SVG) Oude Schoolweg 4 9756 BX Glimmen 06–202 131 26 info@svglimmen.nl www.svglimmen.nl

Rugby Rugbyclub Groningen De Savornin Lohmanplein 3 9722 HP Groningen 050–527 39 27 info@rugbyclubgroningen.nl www.rugbyclubgroningen.nl

Schietsport & Boogschieten Kyudovereniging De Hunzedojo Dilgtweg 5 9751 ND Haren 050–535 28 05 j.buitink@rug.nl www.kyudo-renmei.com Schuttersvereniging Glimmen Blekenweg 66 9753 JT Haren 050–534 33 96 Schuttersvereniging Haren Anjerlaan 49 9753 GB Haren 050–534 19 65 wen_schreurs@hotmail.com

Be Quick 1887, afd Tennis Rijksstraatweg 16 9752 AD Haren 050–525 77 78 l.m.hekman@home.nl www.bequick1887.nl Tennis- en Squashclub Haren-TSH Oosterweg 86 9751 PK Haren 050–534 35 34 administratie@tsharen.nl www.tsharen.nl TV Glimmen Beukenlaan 42 9756 BG Glimmen 050–406 39 41 info@tvglimmen.nl www.tvglimmen.nl

Triatlon GVAV Triathlon Groningen 050–525 92 21 secretaris@gvavtriathlon.nl www.gvavtriathlon.nl

Vecht- en Zelfverdedigingsport Karate DOJO Scharlakenhof Geertsemaweg 3 9751 XA Haren 050–525 53 40 secretaris@wskf.nl www.wskf.nl

Vliegsport Noord Nederlandse Aero Club - NNAC Machlaan 32 9761 TK Eelde 050–309 54 55 info@nnac.nl www.nnac.nl

Voetbal Be Quick 1887, afd Voetbal P.J.N. Bakerstraat 18 9728 WC Groningen 050–541 49 07 www.bequick1887.nl VV Glimmen Markeweg 4 9756 BZ Glimmen 050–406 27 88 secretaris@vvglimmen.nl www.vvglimmen.nl

VV Gorecht Wederikweg 9 9753 AA Haren 050–534 35 32 j.b.brink@planet.nl www.vvgorecht.nl VV Haren Onnerweg 47 9751 VB Haren 050–534 20 61 rjdejager@home.nl www.vvharen.nl GVAV Rapiditas Postbus 9544 9703 LM Groningen 06–101 334 80 secretaris@gvav.nl www.gvav.nl ZVV Inter DAKO Haren 050–534 37 38 pr@interdako.nl www.interdako.nl

Volleybal Heren Volleybalclub Haren - VCH Borgsingel 3 9753 CD Haren 050–534 72 69 joffereins@home.nl

Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze Praediniussingel 32 9711 AG Groningen 050–312 29 71 info@hunze.nl www.hunze.nl Onderwatersportvereniging Watergeuzen Geertsemaweg 3 9751 GL Haren 050–534 03 00 info@duikteamdewatergeuzen.nl www.duikteamdewatergeuzen.nl Vereniging Watersport De Twee Provincieën Meerweg 227 9752 XD Haren 050–309 12 76 06–274 005 44 secretaris@vwdtp.nl www.vwdtp.nl Waterski Club Paterswoldsemeer - WSCP Postbus 1264 9701 BG Groningen 050–525 06 20 info@wscp.nl www.wscp.nl Kaapsebaan 3 9752 XP Haren

Volleybalvereniging Havenous Bakkerweg 5 9755 PM Onnen 050–406 15 24 tinyvanderes@hotmail.com

Zwemclub Haren secretaris@zcharen.nl www.zcharen.nl

Volleybalvereniging Stentor Van Veldekelaan 27 9752 EK Haren 050–534 87 17 secretaris@stentorharen.nl www.stentorharen.nl

Toer- en Fietsclub De Ommelanden Burgemeester van Roijenstraat Oost 38 9602 CJ Hoogezand 59 832 37 64 r.spoelman@allice.nll http://tfcommelanden.web-log.nl/

Wandelsport Sportief Wandelen, Care for Health Verlengde Oosterweg 45a 9725 BB Groningen 050–529 16 26 info@careforhealth.nl www.careforhealth.nl

Watersport Groninger Kano Vereniging - GKV Postbus 939 9700 AX Groningen 050–527 00 30 info@groningenkv.nl www.gkv.dds.nl Hoornsedijk 4 9752 XJ Haren

Wielersport

Vervoer Openbaar Vervoer Arriva 0900–202 202 2 (€ 0,10/min) www.arriva.nl Openbaar Vervoer Reisinformatie van Deur tot Deur 0900–9292 (€ 0,70/min) www.9202ov.nl Nederlandse Spoorwegen Station Haren NieuweStationsweg 1 9751 SZ Haren 0900–202 11 63 (€ 0,10/min) www.ns.nl


91 Taxi Taxi Vrieswijk Westerse Drift 3 9752 LA Haren 050–534 00 00 info@taxivrieswijk.nl www.taxivrieswijk.nl

Verkeersorganisaties Veilig Verkeer Nederland Waterhuizerweg 28 9753 HS Haren 06–24088856 petercouwenberg@home.nl www.veiligverkeernederland.nl/ groningen Burgerinitiatief Zuidelijke Ringweg – BZR Groningen Postbus 936 9700 AX Groningen 050–313 50 91 06–5045 59 70 bzrgroningen@hotmail.com

Bond Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers – BNMO, afd. Groningen Veemstede 95 9665 EC Oude Pekela 0597–422 327 tr.pelgrim@hetnet.nl Consultatieteam Seksueel Misbruik Mensen met een Verstandelijke Handicap Postbus 1346 9701 BH Groningen 050–527 39 88 csm@meegroningen.nl www.meegroningen.nl Koeriersterweg 26A Groningen De Noorderbrug Woon- en Werkondersteuning Groningen Zuid Stedumermaar 6 9735 AC Groningen 050–597 38 00 info@noorderbrug.nl www.noorderbrug.nl

Fietsersbond, afd. Groningen Postbus 1061 9701 BB Groningen 050–313 88 15 groningen@fietsbond.nl www.fietsersbond.nl/groningen

Gehandicaptenvoorzieningen (WMO) Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–535 24 10 info@kentalis.nl www.kentalis.nl

Motorrijders Actie Groep – MAG Postbus 46 8900 AA Leeuwarden 0416–85 53 44 secretaris@mag-nl.org www.mag-nl.org

Koninklijke Kentalis Rijksstraatweg 63 9752 AC Haren 050–533 19 31 info@kentalis.nl www.kentalis.nl

Vereniging Reizers Openbaar Vervoer – Rover,afd. Groningen Clusiusweg 1 9751 PN Haren 050–535 01 52 groningen@rover.nl www.rover.nl

Koninklijke Kentalis (residentiele zorg) Bordewijklaan 117 A 9721 WD Groningen 050–527 08 40

Vrienden Groningen Airport Eelde Postbus 56 9990 AB Middelstum 0595–551 763 info@vriendenairporteelde.nl www.vriendenairporteelde.nl

Zorg & Welzijn Gehandicapten Aan Bód M E / C V S / Uitputting Postbus 936 9700 AX Groningen 050–313 50 91 aan_bod@hotmail.com

MEE Groningen Koeriersterweg 26 A 9727 AC Groningen 050–527 45 00 tca@meegroningen.nl www.meegroningen.nl Novo Dienstencentrum Haren Torenlaan 1-2 9752 HA Haren 050–537 05 55 DC.Haren@stichtingnovo.nl www.novo.nl Oorakel informatie en advies Leonard Springerlaan 9 9727 KB Groningen 050–317 86 40 groningen@oorakel.nl www.oorakel.nl

Visio Audiotheek Amersfoortsestraatweg 180 1272 RR Huizen 088–585 50 00 audiotheek@visio.org www.visio.org

Forensische Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland Hereweg 85a 9725 AC Groningen 088–114 52 22 psd-afpn@lentis.nl

Koninklijke Visio Regionaal Centrum Haren Postbus 144 9750 AC Haren 050–599 71 00 haren@visio.org www.visio.org Rijksstraatweg 61 9752 AC Haren

Halt Noord-Nederland Schweitzerlaan 2 9728 NP Groningen 050–313 81 65 info@haltnoordnederland.nl www.haltnoordnederland.nl

Visio De Heukelom Rijksstraatweg 286 9752 CL Haren 088–585 75 00 deheukelom@visio.org www.visio.org Ecologische Zorgboederij de Mikkelhorst Klaverlaan 37 9753 BZ Haren 050–316 88 40 info@mikkelhorst.nl www.mikkelhorst.nl Spraak afzien Henricus Muntinglaan 47 9751 PV Haren 050–534 98 39 hildahavinga@hetnet.nl www.nvvs.nl Nederlands met gebaren Henricus Muntinglaan 47 9751 PV Haren 050–534 98 39 hildahavinga@hetnet.nl www.nvvs.nl Accare Stichting Universitaire en Algemene Kinder- en Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland Postbus 660 9700 AR Groningen 050–368 11 00 info@accare.nl www.accare.nl Hanzeplein 1 - Ingang 29 Groningen

Jeugd & Jongeren Balans Groningen - Vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag 06–288 886 07 www.belansdigitaal.nl

Adviesbureau Opvoedings Ondersteuning Savornin Lohmanplein 1A 9722 HP Groningen 06–302 854 08 Contact@adviesopvoeding.nl www.adviesopvoedingsondersteuning.nl Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord Waterloolaan 1 9725 BE Groningen 050–312 50 40 info@kjrw-noord.nl www.kjrw-noord.nl Stichting Europa Kinderhulp Regio Groningen 0598–432 520 groningen@europakinderhulp.nl www.europakinderhulp.nl De Knoop Postbus 195 8300 AD Emmeloord 0527–614 504 info@deknoop.org www.deknoop.org Jongerenwerk Haren, Stichting Torion Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–534 41 73 info@torion.nl www.torion.nl

Ouderen Boekenbezorgdienst van de Openbare Bibliotheek Haren 050–533 95 70 Seniorenrestaurant Nesciolaan 115 9752 HW Haren 050–534 66 44 info@zonnehof-haren.nl www.zonnehof-haren.nl Stichting Ouderenvervoer Middelhorsterweg 86 9751 TH Haren 06–231 077 53


Verenigingen & organisaties enVerenigingen organisaties Adviseur Welzijn- Wonen- Zorg (voorheen ouderen adviseur) Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–503 56 16 c.rot@welzijnouderenharen.nl

Emplooi- Werk voor Vluchtelingen Surinameplein 122 1058 GV Amsterdam 020–346 73 02 secretariaat@emplooi.net www.emplooi.net

Nationale Fonds Ouderenhulp Steenhouwerskade 40 9718 DC Groningen 050–314 78 57

En Route Coaching (loopbaan advies) Oude Middelhorst 23 9753 BP Haren 050–535 04 46 info@enroutecoaching.nl www.enroutecoaching.nl

Stichting Torion Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–534 41 73 info@torion.nl www.torion.nl t Nije Cruys Kerklaan 5 9751 NK Haren Ouderen adviseur Torion 050–503 56 16 06–3137 91 73 Steunpunt Mantelzorg Haren Stichting Torion Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–534 41 73 06–313 791 71 info@torion.nl www.torion.nl

Maatschappelijk Werk Maaltijdservice Oosterlengte 0597–412 613 www.oosterlengte.nl Maatschappelijk Werk Noordermaat Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–534 01 01 info@noordermaat.nl www.noordermaat.nl

Zonnebloem De Zonnebloem Hortuslaan 26 9751 BH Haren 050–535 07 53 tiny.dewit@wanadoo.nl www.zonnebloem.nl

Arbeidsvoorziening UWV WERKbedrijf Postbus 30008 9700 RK Groningen 050–751 91 20 www.werk.nl, www.uwv.nl Eendrachtskade Zuidzijde 2 Groningen

Bonden Ouderen Algemene Nederlandse bond voor Ouderen – ANBO voor 50-plussers Kamperfoelieweg 3 9753 ER Haren 050–534 70 84 www.anbo.nl/haren

Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen Parallelweg 16 9756 CD Glimmen 050–406 26 67 info@pb-glimmen.nl www.pb-glimmen.nl

Dagcentra Gehandicapten

Belangenorganisaties

Katholieke Bond van Ouderen stad Groningen Noorderkroonstraat 153 9742 XP Groningen 050–577 75 52 halsema.r@home.nl

De Noorderbrug Postbus 171 9700 AD Groningen 050–597 38 00 info@noorderbrug.nl www.noorderbrug.nl

Diabetesvereniging Nederland Mellenssteeg 57 9753 HM Haren 050–534 98 95 regio2@dvn.nl www.dvn.nl

Protestants Christelijke Ouderbond – PCOB Van Veldeklaan 15 9752 EK Haren 050–535 02 59 blanksma@wxs.nl

Activiteitencentrum de Singel Helper Oostsingel 28 9722 AV Groningen 050–525 12 04 info@noorderbrug.nl www.noorderbrug.nl

Epilepsie Vereniging Nederland Postbus 8105 6710 AC Ede 0318–672 772 ifo@epilepsievereniging.nl www.epilepsienukanhetbeter.nl

Buurt-, Dorps- en Wijkcentra

Winkel De Boetenbainder Damsterdiep 22 9711 SL Groningen 050–318 65 25 www.noorderbrug.nl

Humanitas Hadewijchstraat 16 9752 KX Haren 050–534 41 35 haren@humanitasmail.nl www.humanitasharen.nl Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden – NVBS, afd. Groningen Gockingastraat 8 9901 BK Appingedam 0596–683 224 laskwerd@tiscali.nl www.nvbs.nl Nederlandse Vereniging van Slechthorende – NVVS Henricus Muntinglaan 47 9751 PV Haren 050–534 98 39 hildahavinga@hetnet.nl www.nvvs.nl Alzheimer Nederland, afd. Haren Postbus 475 9700 AL Groningen 050–503 35 44 hereniuspeize@hetnet.nl www.alzheimer-nederland.nl Waterhuizerweg 36 Haren Passage, Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging afd. Haren/oosterhaar Postbus 2164 3800 CD Amersfoort 050–534 20 42 andakooi@freeler.nl www.passage.vrouwen.net

Dorpshuis de Groenenberg Markeweg 17 9756 BZ Glimmen 050–406 26 61 www.degroenenberg.nl Ontmoetingscentrum de Tiehof Bakkerweg 4 9755 PM Onnen 050–406 26 48 dorphuis.tiehof@keyaccess.nl www.detiehof.nl Stichting Buurthuis Mellenshorst Waterhuizerweg 36 9753 HS Haren 050–534 59 64 Stichting Buurthuis Dorpshuis de Hoeksteen Langeweg 45A 9479 PA Noordlaren 050–409 28 72 Buurtvereniging Ons Belang Tijmpad 4 9753 AJ Haren 050–309 08 88 info@onsbelangoosterhaar.nl www.onsbelangoosterhaar.nl Vereniging Dorpsbelang Noordlaren Zuidlaarderweg 87 9479 PR Noordlaren 050–409 41 84 www.noordlaren.eu Vereniging Dorpsbelang Onnen Hooiveldssteeg 1 9755 PW Onnen

Informatie & Advies Lokaal Loket Haren Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–535 24 10 www.lokaalloket.nl/haren Kerklaan 5 9751 NK Haren

Jeugd- en Jongerenorganisaties Jeugdvereniging De Oude School Onnen Hooiveldssteeg 8 9755 PW Onnen 050–406 28 47 e.oosterveld@zonnet.nl Stichting Gereformeerd Jeugdwerk Haren Hortuslaan 1 9751 BE Haren jeugd@pkn-haren.nl www.pkn-haren.nl

Kinderopvang Kinderdagverblijf harlekijn Postbus 8 9750 AA Haren 050–534 30 00 info@kdvharlekijn.nl www.kdvharlekijn.nl Kromme Elleboog 27 9751 RB Haren


93 Kinderdagverblijf harlekijn Postbus 8 9750 AA Haren 050–308 05 22 info@kdvharlekijn.nl www.kdvharlekijn.nl Hortuslaan 18 9751 BG Haren Stichting Kinderopvang Haren centraal Bureau Waterhuizerweg 7 9753 HP Haren 050–534 55 24 mail@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl Gastouderburo Waterhuizerweg 7 9753 HP Haren 050–535 03 09 GOB@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl Buitenschoolse Opvang De Mikmak Hemsterhuislaan 4 9752 ND Haren 050–534 56 37 administratie@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl Buitenschoolse Opvang De Tovenaar Waterhuizerweg 7 9753 HP Haren 050–534 55 24 administratie@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl Buitenschoolse Opvang Heksenketel Mellenssteeg 16 A 9753 HN Haren 050–535 06 76 administratie@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl Buitenschoolse Opvang Merlijn Waterhuizerweg 7 9753 HP Haren 050–534 55 24 administratie@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl Buitenschoolse Opvang Op Stelten Onnerweg 47 9751 VB Haren 050–308 04 77 administratie@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl Buitenschoolse Opvang De Bibelontse Berg Wederikweg 19 97530 AA Haren 050–535 00 35 skh.bbb@gmail.com www.kinderopvangharen.nl

Kinderdagverblijf Brabbel Waterhuizerweg 7 9753 HP Haren 050–534 55 24 mail@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl

Discriminatie 0900– 2 354 354 (10 ct p/m) www.discriminatie.nl

Ontwikkelingssamenwerking

Wereldwinkel HAVOS Hortuslaan 4 9751 BG Haren 050–534 84 03 wereldwinkelharen@gmail.com www.wereldwinkels.nl

Kinderdagverblijf Dribbel Hemsterhuislaan 4 9752 ND Haren 050–534 56 37 mail@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl

Centrum voor Internationale Samenwerking Groningen – COS Hereweg 85 C III 9725 AC Groningen 050–520 71 10 info@cosgroningen.nl www.cosgroningen.nl

Peuterspeelzaal Jan Huigen Markeweg 17 9756 BZ Glimmen 050–406 18 21 administratie@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl

Oikocredit Nederland Midderlhorsterweg 54 9751 TG Haren 050–534 77 42 a.meems@kpnmail.nl www.oikocredit.nl

Comité 5 Mei Haren Bosland 3 9753 EV Haren 050–534 35 63

Peuterspeelzaal De Rieshoek Zuidlaarderweg 63 9479 PR Noordlaren 050–409 28 24 / 06–549 241 99 info@villa-kakelbont.net www.villa-kakelbont.net

Plan Nederland Postbus 75454 1070 AL Amsterdam 020–549 55 55 info@plannederland.nl www.plannederland.nl

Peuterspeelzaal Rakker Waterhuizerweg 7 9753 HP Haren 050–534 55 24 administratie@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl

Noordelijke Vereniging Oud personeel der Koninklijke Marine – NVOM Onnerweg 42 9751 VE Haren 050–534 83 89 khelder@home.nl members.home.nl/khelder/nvom/

Simavi Fonteinlaan 5 2012 JG Haarlem 023–531 80 55 simavi@simavi.nl www.simavi.nl

Pido Kinderopvang Oosterweg 65A 9751 PC Haren 050–534 38 43 info@pido.nl www.pido.nl

Stichting Haren-Kirambo Emmalaan 14 9752 KT Haren 050–534 34 52 kirambo@kpnmail.nl http://www.harenkirambo.nl/

Kinderopvang Pido Kids &Pido kids Club Kroonkampweg 32 9752 KJ Haren 050–537 12 00 info@pido.nl www.pido.nl

Stichting Missiewerk Missie hulp aan de Armen van de Wereld Waterhuizerweg 20 9753 HR Haren 05–534 04 52 mission123@home.nl members.home.nl/missions123/

Therapeutische Praktijk de Bongerd Bongerd 24 9753 CA Haren 050–535 01 31 a.duinker@praktijkdebongerd.nl www.praktijkdebongerd.nl

Elker, Medisch Kleuter Dagverblijf Cansterveen 4 9753 KK Haren 050–523 99 00 mkdharen@elker.nl www.elker.nl

Stichting van onze Overvloed (Oost-Europahulp) Blekenweg 87 9753 JP Haren 050–534 89 06

Pleegzorg

Peuterspeelzaal Blokkentoren Wederikweg 19 9753 AA Haren 050–535 00 35

Mensenrechten Amnesty International werkgroep 104 Meerweg 24 9752 JH Haren 050–534 39 27 w.jaarsma@home.nl

Tanzania Werkgroep Haren Kromme Elleboog 42 9751 RE Haren 050–535 08 06 06–207 388 32 vdmeulen@home.nl Unicef afd. Haren Vondellaan 38 9752 ED Haren 050–534 91 49

Oorlogsherdenking Comité 4 Mei Herdenking Haren Raadhuisplijn 10 9751 AN Haren 050–533 99 31 f.kamminga@haren.nl

Oorlogsgravenstichting Zeestraat 85 2518 AA ‘s-Gravenhage 070–313 10 80 info@ogs.nl www.ogs.nl Veteranencomité Haren 06–423 599 36 stefan@sarinawebdesign.nl

Orthopedagogie

Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen – NVP Nieuwmarkt 1a 8701 KK Bolsward 0515–576 775 info@denvp.nl www.denvp.nl

Relaties & Seksualiteit St Groep 7152 (boerderij) Rijnstraat 2 9406 SE Assen groep7152assen@gmail.com http://www.groep7152.nl/~assen/


organisaties & Verenigingen Vereniging Landelijke Kontakgroep Travestie en Transseksualiteit Postbus 11575 1001 GN Amsterdam 06–2543 58 65 info@lkgtent.nl www.lkgtent.nl Stichting De Kringen, regio Groningen p.a. Beren 65 9714 DW Groningen 06–454 022 67 groningen@dekringen.nl http://groningen.dekringen.nl

Slachtofferhulp Slachtofferhulp Groningen, Friesland en Drenthe Postbus 722 9200 AS Drachten 0900–0101 (lokaal tarief) www.slachtofferhulp.nl Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Gorechtkade 8 9713 CA Groningen 050–318 00 11 info@ashg-groningen.nl www.ashg-groningen.nl

Telefonische Hulpdiensten Kindertelefoon 0800–0432 Korrelatie 0900–1450 (€ 0,30/min) vraag@korrelatie.nl www.korrelatie.nl Mantelzorglijn 0900–202 04 96 (€ 0,10/min) Meld Misdaad Anoniem Postbus 200 3870 CE Hoevelaken 0800–7000 www.meldmisdaad.nl Sensoor 0900–0767 (€ 0,05/min) hulp@sensoor.nl www.sensoor.nl

Thuiszorg Zorgpunt Haren Rijksstraatweg 18 9752 AD Haren 050–541 29 61 info@zorgpunt.net www.ikwilzorg.nl

Thuiszorg De Dilgt Dilgtweg 3 9751 ND Haren 050–534 56 78 www.gooregt.nl Thuiszorg Oosterlengte Emmastraat 3 9670 AD Winschoten 0597–452 800 info@oosterlengte.nl www.oosterlengte.nl Zorggarant Postbus 366 8400 AJ Heerenveen 0900–512 80 00 info@zorggarant.nl www.zorggarant.nl Thorbeckestraat 3 8442 CX Heerenveen Stichting Icare Postbus 900 7940 KE Meppel 0900–8833 (€ 0.10/min) info@Icare.nl www.Icare.nl

Uitvoeringsorganisaties Sociale Zekerheid Sociale Verzekeringsbank Groningen Postbus 576 9700 AN Groningen 050–316 90 00 www.svb.nl Cascadeplein 5 9726 AD Groningen Algemene Ouderdomswet (AOW/AOW/ANW) (SVB) Postbus 576 9700 AN Groningen 050–316 90 10 www.svb.nl Cascadeplein 5 9726 AD Groningen Kinderbijslagwet (SVB) Postbus 576 9700 AN Groningen 050–316 90 20 www.svb.nl Cascadeplein 5 9726 AD Groningen

Verslavingszorg Alcohol infolijn Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht 0900–500 20 21 alcoholvoorlichting@trimbos.nl www.alcoholinfo.nl

Landelijke Stichting van Ouders en Verwanten van Druggebruikers - LSOVD Meerkoethof 40 3582 DA Utrecht 0900–515 22 44 (€ 0,15/min) info@lsovd.nl www.lsovd.nl Verslavingszog Noord-Nederland (Reclassering, polikliniek, deeltijdbehandeling) Postbus 1024 9701 BA Groningen 050–522 57 00 info@vnn.nl www.vnn.nl Canadalaan 1 9728 EA Groningen Verslavingszog Noord-Nederland (Ambulante hulpverlening) Postbus 1024 9701 BA Groningen 050–522 56 00 info@vnn.nl www.vnn.nl A-weg 29 9718 CW Groningen Verslavingszog Noord-Nederland (Kliniek Vondellaan) Vondellaan 71-73 9721 LB Groningen 050–522 52 22 info@vnn.nl www.vnn.nl

Vluchtelingenwerk Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, afd. Groningen Friesestraatweg 191 9743 AC Groningen 050–575 72 90 / 06–294 465 21 avanderklei@vwnn.nl www.vwnn.nl Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, afd. Haren Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–537 08 85 / 06–294 465 21 avanderklei@vwnn.nl www.vwnn.nl

Vrijwilligerswerk Steunpunt Vrijwilligerswerk Haren Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–534 41 73 06–313 791 41 info@torion.nl www.torion.nl ‘t Nije Cruys Kerklaan 5 9751 NK Haren

Stichting Algemene Hulpdienst Haren Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–534 92 22 karin.levy@hetnet.nl


gemeente

groen licht

van de redactie

shoppen in Haren

97 Stratenregis ter

96 Kaart: Haren/O nnen/No orlaren/ Glimmen

organisaties & verenigingen

Haren in kaart


HAREN IN KAART


97

A A-weg Achter de Hoven Achter de Molen Achterberghof Achterhorst Achtermadeweg Agricolahof Anjerlaan Anna Bijnspad Appelbergenweg

B7 D9-10 B3 B2 B3 A5 B4 D3-4 B3 D7

B Bakkerweg D5 Bamshorn C3 Bareldssteeg D6 Beatrixlaan B3-4 Berkenlaan C4 Beslotenveenseweg B9-C8 Beukenlaan C7 Biksweg D5 Bilderdijklaan B2-3 Blekenweg CD4 Boendalestraat, Van B3 Boenderstraat DE10 Boerhaavehof B4 Boerhoorn C6 Boerlaan BC5 Boerlandsdijk A5 Boerlandspad D5 Boermatjes D4 Bolhuissteeg C2 Bollandweg B4 Bongerd D3 Borgsingel d3 Boskamp D4 Bosland D3-4 Botanicuslaan B2-3 Boterbloemweg D4 Brempad C7 Brinkhof C3 Brinkhorst B3 Brinkweg B7 Bronlanden D4 Burgemeester Boeremapark C4 Burchtdam C4 Burchtweg C4 C Cantersveen Clematisweg Clusiusweg Couperushof D Da Costalaan Dalweg De Brinken De Esstukken De Harenerhof De Holten De Ree De Sitterweg De Steeg Dennenlaan Dilgtplein Dilgtweg Doorrid Dorpsweg Dotterhof Dravikweg Duinweg E Ebelsweg, Dr.E.H. Eedenlaan, Van Eemke van der Veenpad

D4 D3 C3 B3

B2-3 C6-7 B3 C4 C5 B3 D3 C4 D9 BC7 BC1-2 B2 C6 D6 D4 D3 C10

B5-E4 B2 B3

Eikenweg Elshof Emdaborg Emmalaan Erasmuslaan Ereprijsweg Erfpad Esdoornweg Essen Esserweg Essteeg Etmat

B8-C7 D6 C3 AB3 B3-4 D3 D3 C7 C1 AB1 BC4 D3

F Fazantenlaan Felland Felland-Noord Fuutweg

BC4 C4-D5 D4 B4-5

G Gagelweg Geertsemaweg Gentiaanweg Gieselgeer Gorechtstraat Gorterlaan Grachtwal Grootslaan H Haderaplein Hadewijchstraat Harde, ‘t Harstkampen Heesterlaan Heide- en Watersteeg Heiveen Helmatten Hemelrijk Hemmenkamp Hemmenlaan Hemsterhuislaan Hendrik de Vriesplantsoen Het Nijland Hertenlaan Heukelomlaan, Van Heymanshof Hildebrandlaan Hoge Hereweg Hogeweg Holsteinslaan Hondsrugstraat Hooftlaan Hoogveld Hooidijk Hooiveldssteeg Hoornsedijk Hopweg Hortuslaan Houtsniplaan Hovenpad Hubertushof Hugo de Vriesplantsoen Hugo de Vriesweg Hulstweg Huygensweg

D4 C5 D3 D6 B3 B2 C4 C2

BC3 B3 B4 D4 D4 BC4 CD10 D4 D4 B1 B1 B3-4 B3 C4 BC4 BC4 B4 B2-3 C6-7 D10 B5 B3 B3 C4 A6 D5-6 A3 C4 C3 C4 D9 C3-4 B3 C2-3 C7 B3

I Irenelaan Irisweg

B3-4 CD3-4

J Jachtlaan Jagershof Jasmijnhof Jonkerpad Jorissenweg

C3-4 BC3-4 D4 D3 C4

Jufferpad Julianalaan Julianapark

D3 BC3 BC3

K Kamperfoelieweg Kampsteeg Kastanjelaan Keesomweg Kerklaan Kerkstraat Kerkstraat (Noordlaren) Kievitweg Klaproosweg Klaverlaan Kleine Kamp Koelandsdrift Koelandssteeg Koelenbergsteeg Koningsteeg Kooisingel Kooiweg Koolweg, Meester Korenbloemweg Korhoenlaan Korte Dreef Korte Landweg Kromme Elleboog Kroonkampweg Kruizemuntweg

D3 CD9 C7 B4 C1-3 BC3 D10 B5 D3 D3 D6 D6 D6 D7 DE10 D3 B6 DE9-10 D4 C4 B3 D6 C3 B3 D3

L Laagveld Laarmanhof Lageweg Lange Landweg Lariksweg Leemweg Leeuwenhoeklaan, Van Leo Polakweg Lijsterweg Lindeweg Lokveenweg Lorentzweg Lusthofweg Lusthorst Lutsborgsweg

CD4 C2 D8-10 D6 BC7 CD8 B4 B3-4 CD4 BC7 C3 B4 D10 C3 B4-C6

Nieuwe Kampsteeg Nieuwe Schoolweg Nieuwe Stationsweg Nieuwlandsweg Niggestart Noorderhooidijk Noorderstraat Noorderzanddijk Noordlandsdrift O Oldehof Olde Kooi Onneresweg Onnerweg Oorsprong Oosterbroekweg Oosterweg Oranjedreef Oranjepad Oranjerie Osdijk Ossewei Oude Boerenweg Oude Borg Oude Brinkweg Oude Hoflaan Oude Middelhorst Oude Schoolweg Oude Steeg

A5-B6 B3 D3-4 B4 D3 C6-7 B3 B7 B4 A4-B3 BC7 D3-4 C4 C3-4 C4 D10 C3 B3-4 C4 A2 BC3 D5-6 B2-3 C2-3

N Nesciolaan Nieuwe Hoornsedijk

B3 A3

B3 D4 D6-7 C4 CD9 B6 C2-3 B4 B3-4 D3 D8 C3 C6 D3 C3 C3 CD3 B7-8 B7

P Padlandsweg CD6 Parallelweg B8-D7 Parkweg C4 Patrijzenpad C4 Perklaan B3 Pinksterbloemweg CD4 Pollselaan B9-C8 Pollseweg CD9 Poorthofsweg C3 Potgieterlaan B2 Prieel D3 Prins Bernhardlaan C3 Professor Dr. J.C. Schoutelaan C3 Punterweg A7 Q Quintusweg

M Madepad Maerlantlaan, Van Magnoliahof Margrietlaan Marjoleinweg Markeweg Marsmanhof Meentweg Meerkoetweg Meerweg Meidoornlaan Mellenssteeg Mezenlaan Middelhorsterweg Middenpad Middenstraat Mikkenkamp Moarweg Molenkampsteeg Molenpad Molenweg Mottenbrink Multatulilaan Muntinglaan, H.

B7 BC7 C3 C4 E4 DE5 D9-10 C2 D5

C4

R Raadhuisplein Ratelaarweg Reigerweg Remmingaweg Ridderspoorweg Rijksstraatweg Roerdompweg Rozengaard Ruigelaan Ruitersteeg Rummerinkhof Ruusbroecweg, Van

B3 D3 B4 C4 CD3 B1-A8 B4-5 D3 DE3-4 B4 C3 B3

S Scharlakenlaan Schatstuk Scheperweg Schoolpad Seringenweg Slauerhofflaan Sparkampen Spijkerboor Spinozalaan Spoorlaan Stationsplein Stationsweg

B5-C4 D3 C3 C3 D4 B2-3 D4 C4 B3-4 C4 C3 C3

Steegakkers Steenkamp Sterremuurweg Stevinweg Swinderenlaan, Van

D9 C4 D3 B3 D7

T Terborgsteeg Terlagenweg Tijborgsteeg Tijmpad Torenlaan Tormentilweg Tranendal Trojenweg, Van Tuindorpweg Tussenkoelen Tussenziel

C3 D7 D5 D3 B3 CD3 C7 C4 CD4 D4 D3-4

V Velakkersweg Veldekelaan, Van Veldmanssteeg Vennen, De Verweylaan Viaductweg Viermat Vijverpad Vlasoorsteeg Vogelenzangsteeg Vondellaan Voorhorst Vossebulten Vossenlaan

D7 B2-3 D5 D6 B3 C6 DE4 CD4 C6 CD8 B3 C3 DE4 C4

W Waalsweg, Van der B3-4 Walstroweg CD3 Warmoezerij D3 Waterhuizerweg C4-F2 Waterleidingweg DE7 Wederikweg CD3 Weg langs het Hemrik B6 Weg langs het Hunebed CD10 Weg naar de Kerkduinen CD10 Weg voor de Jagerskampen C3-4 Wegje, ‘t D10 Westerse Drift B3-4 Westertseweg B9-10 Westerveen C5-6 Wierengaweg, P. C3 Wikkehof D3 Wilhelminalaan B3 Windeweg D3-4 Witte Molen A6 Witveen D4 Wollegraspad D4 Z Zeemanweg Zernikelaan Zonnedauwweg Zorgvrij Zuiderhooidijk Zuiderstraat Zuidlaarderweg Zuidveld Zuinigstraat Zwanebloemweg

B4 B4 C3-4 C3 DE5 D10 B8-D10 D6-7 D10 D4


meubelen meubelen Bedden meubelen meubelen Bedden meubelen VlOeren Bedden meubelen Bedden VlOeren Bedden raamdecOratie VlOeren Bedden VlOeren raamdecOratie VlOeren marmOleum raamdecOratie VlOeren raamdecOratie marmOleum raamdecOratie marmOleum raamdecOratie marmOleum marmOleum marmOleum

seniorenmeubelen seniorenmeubelen Op het gebied van zitmeubelen bieden wij u een ruime seniorenmeubelen keus. Ook voor relaxfauteuils en verstelbare zijn Op het gebied van zitmeubelen bieden wijmeubelen u een ruime seniorenmeubelen seniorenmeubelen Op het gebied van zitmeubelen bieden wij u een ruime wij al vele een betrouwbare en ervaren meubelen specialist. zijn keus. Ook jaren voor relaxfauteuils en verstelbare seniorenmeubelen

Op het gebied van zitmeubelen bieden wij u een ruime Op het van zitmeubelen bieden wijmeubelen u een ruime keus. Ook voor relaxfauteuils en We in verstelbare seniorenmeubelen enzijn dealer wijgebied alzijn velegespecialiseerd jaren een betrouwbare en ervaren specialist. Op gebied van zitmeubelen bieden wijmeubelen u een ruime keus.het Ook voor relaxfauteuils en verstelbare zijn keus. Ook voorbekende relaxfauteuils en verstelbare meubelen wij al vele jaren een betrouwbare en ervaren specialist. van merken. de zitmeubelen indealer onze We vele zijn gespecialiseerd inProbeer seniorenmeubelen enzijn keus. Ook jaren voor relaxfauteuils en verstelbare wij al vele een betrouwbare en ervaren meubelen specialist. zijn wij alzijn vele jarenbekende een en specialist. We in seniorenmeubelen en dealer showroom. Webetrouwbare hebben ook eenervaren ruime collectie kasten en vangespecialiseerd vele merken. Probeer de zitmeubelen in onze wij alzijn velegespecialiseerd jaren een betrouwbare en ervaren specialist. We in seniorenmeubelen en dealer We zijn gespecialiseerd inProbeer seniorenmeubelen enindealer van vele bekende merken. de ruime zitmeubelen onze en dressoirs. Kom eens langs! showroom. We hebben ook een collectie kasten We vele zijn bekende gespecialiseerd seniorenmeubelen enindealer van merken.inProbeer de zitmeubelen onze van vele bekende merken. Probeer de zitmeubelen in onze showroom. We Kom hebben een ruime collectie kasten en dressoirs. eensook langs! van vele bekende merken. Probeer de zitmeubelen in onze showroom. We hebben ook een ruime collectie kasten en showroom.Kom We eens hebben ook een ruime collectie kasten en dressoirs. langs! showroom.Kom We eens hebben ook een ruime collectie kasten en dressoirs. langs! dressoirs. Kom eens langs! dressoirs. Kom eens langs!

NIJLANDWONEN NIJLANDWONEN NIJLANDWONEN NIJLANDWONEN NIJLANDWONEN NIJLANDWONEN Paterswoldseweg 2

9726 BC Groningen

tel. 050-3123566 www.nijlandwonen.nl

Paterswoldseweg 2

9726 BC Groningen

tel. 050-3123566 www.nijlandwonen.nl

Paterswoldseweg 2 9726 BC Groningen tel. 050-3123566 www.nijlandwonen.nl Paterswoldseweg 2 9726 BC  Groningen tel. 050-3123566 www.nijlandwonen.nl Paterswoldseweg 2 9726 BC  Groningen tel. 050-3123566 www.nijlandwonen.nl Paterswoldseweg 2 9726 BC  Groningen tel. 050-3123566 www.nijlandwonen.nl


De De vakman vakman in in uw uw tuin tuin

Van nature goed! ontwerp, aanleg en onderhoud (050) 406 19 91 www.bartelds.nl ontwerp, aanleg en onderhoud (050) 406 19 91 www.bartelds.nl

Leef, Leef, woon woon en en geniet! geniet! Wonen is allang niet meer een uitsluitend zakelijk verhaal. Dus wilt u ook Wonen is allang niet meer een uitsluitend zakelijk verhaal. Dus wilt u ook en een makelaar die niet uitsluitend zakelijk is. Betrokkenheid, dienstverlening een makelaar die niet uitsluitend zakelijk is. Betrokkenheid, dienstverlening en een persoonlijkheid; een makelaar met een eigen gezicht. Of, zoals in mijn geval, persoonlijkheid; eenvrouwelijke makelaar met een eigen gezicht. Of, zoals in mijn geval, een makelaar met een touch’. makelaar met een vrouwelijke touch’. Weten wat dit voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op voor een, Weten wat dit voor u kan betekenen? vanzelfsprekend kosteloos, gesprek. Neem dan vrijblijvend contact op voor een, vanzelfsprekend kosteloos, gesprek.

Jachtlaan 15, 9751 BP Haren 15, 9751 BP Haren TJachtlaan 050 - 5350533 F 050 - 5350532 T 050 - 5350533 F 050 - 5350532

info@aimeestaal.nl info@aimeestaal.nl www.aimeestaal.nl www.aimeestaal.nl


Het notariskantoor waar u zich thuisvoelt Wie denkt dat alle notariskantoren hetzelfde zijn vergist zich. Natuurlijk, de aktes lijken op elkaar, maar het proces daarvoor verschilt nogal. Broekema.Keuning.Nielsen is een gerenommeerd kantoor met veel expertise op uiteenlopende gebieden. We luisteren goed, stellen de juiste vragen, geven directe opties en adviseren gericht. Niet te formeel met moeilijke vaktermen, maar ongedwongen en in normaal Nederlands. Zo heeft u een echt gesprekspartner wanneer u belangrijke beslissingen moet nemen. Nieuwsgierig naar onze onderscheidende aanpak? Kijk dan eens op www.bknnotarissen.nl of bel (050) 520 79 10 voor een oriĂŤnterend gesprek bij ons op kantoor.

estate planning

shipping

bedrijfsopvolging legal services

infra vastgoed

mediation

Laan Corpus den Hoorn 1

(050) 520 79 10

www.bknnotarissen.nl

Gemeentegids Haren 2011  

alles over de gemeente Haren

Advertisement