Page 1

à´×͹¾ÄȨԡÒ¹ 2562

Vol.5

MAGAZINE

AI

FACTORY


        ¾ÅÒʵԡÍصÊÒË¡ÃÃÁ

1

â¤Á‹Ò SME »‚ 63

2

¢‹ÒÇǧ¡ÒÃäÍ·Õ

3

ʶҹ¡Ò󏻘ÞËÒ¢ÂÐÍÔàÅ็¡·Ã͹ԡʏ

4

Monitoring System

5

·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡ AGV à·¤â¹âÅÂÕÍѵâ¹ÁѵÔ

6

ÊѵǏâÅ¡¹‹ÒÃÙŒ & ˹ѧãËÁ‹

7

·ÔÈ·Ò§ÍصÊÒË¡ÃÃÁÊ×่ÍáÅкѹà·Ô§ä·Â»‚ 2561-2565

8

á¹Ð¹Óʶҹ·Õ่à·Õ่ÂÇ

9

ÃÕÇÔÇ˹ѧÊ×͹‹ÒÍ‹Ò¹

10


อุตสาหกรรมในประเทศไทยที่น่าจับตามองตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการมานาน และไทยเองก็มีศักยภาพ ทั้งการขายและการส่งออก อย่างพวกอุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว แต่ก็ยังมี อีกหลายกลุ่มที่ถึงจะไม่ได้สร้างผลกำไรให้กับประเทศมากนัก แต่ก็ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องจับตามอง รวมทั้งต้องให้ความ สำคัญมากขึ้นด้วย ได้แก่ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกและยาง ซึ่งแม้ว่าจะติดปัญหาอยู่บ้าง จากข้อมูลของสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมไทยคอมโพสิท มั่นใจการเติบโตของอุตสาหกรรม “พลาสติก-ยาง” โดยปริมาณการผลิตเม็ดพลาสติก ในปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 11.46 ล้านตัน และมีแนวโน้มขยายตัวเหนือจีดีพีประเทศเล็กน้อยที่ 3.9-4.0% ในขณะที่ปริมาณ การผลิตยางในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ราว 5 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ด้านพลาสติกคอมโพสิท มีแนวโน้มความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นมากถึง 10 เท่า โดยเฉพาะใน 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ อากาศยาน ยานยนต์สมัยใหม่ ระบบรางรถไฟฟ้า ฯลฯ นอกนี้เพื่อแสดงศักยภาพและความต้องการของตลาดที่ยังคงมีอีกมาก นายคงศักดิ์ ดอกบัว รองผู้อำนวยการสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตพลาสติก ที่สำคัญของโลก โดยมีมูลค่าเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมพลาสติกในปี 2561 สูงถึง 1.1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 7.28% ของจีดีพีโดยประมาณ หรือมีปริมาณการผลิตเม็ดพลาสติกในปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 11.46 ล้านตัน ปัจจัยหลักมาจากความต้องการ ใช้พลาสติกในการผลิตใน 5 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมการแพทย์ด้วยคุณสมบัติของพลาสติกมีความหลากหลาย ทั้งมีความยืดหยุ่นสูง น้ำหนักเบา ทนความร้อน ทนทานต่อสารเคมีบางชนิด ป้องกันการซึมผ่านของน้ำหรือไขมันได้ อีกทั้งต้นทุนที่ต่ำ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำคุณสมบัติที่หลากหลายของพลาสติกมาประยุกต์ใช้ในการผลิตได้ ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยส่งผลกระทบอุตสาหกรรมที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ คาดการณ์ความต่อเนื่องของโครงการลงทุนภาครัฐและเอกชน รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและสงครามการค้าระหว่างประเทศยักษ์ใหญ่ โดยคาดว่าอุตสาหกรรมพลาสติกจะขยายตัวเหนือจีดีพีประเทศเล็กน้อยที่ 3.9-4.0% ในปี 2563 ท่ามกลางพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มทบทวนการใช้พลาสติกมากขึ้น โดยจากสถิติปริมาณ การใช้พลาสติกของคนไทยอยู่ที่ 56 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในทางของผู้ผลิตถือว่าเป็นความท้าทายที่ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนอง พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการคำนึงถึงกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มการลงทุนในเม็ดพลาสติก ที่ย่อยสลายได้ ตลอดจนลดปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกที่ใช้งานได้ครั้งเดียว เพื่อเป็นการสะท้อนว่าผู้ประกอบการ ไม่ได้ละเลยปัญหาสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่จะส่งเสริมการพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คือเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตขั้นต้นน้ำ และกลางน้ำ ที่ยังมีความจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถนำมาปรับใช้ในแต่ละอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เมื่อพูดถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านแนวคิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่(นิว เอส-เคิร์ฟ) นับเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยปัจจัยสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมไทย เพื่อไปสู่อุตสาหกรรมแห่ง อนาคต คือวัตถุดิบการผลิตคุณภาพสูงและหนึ่งในวัตถุดิบการผลิตที่มีแนวโน้มความต้องการใช้สูงในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต คือ พลาสติกคอมโพสิท โดยพลาสติกคอมโพสิทได้รับการคิดค้นและพัฒนามากว่า 50 ปี และยังมีแนวโน้มความต้องการใช้ใน อุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นมากถึง 10 เท่า มูลค่ากว่าหนึ่งพันล้านบาท ภายใน 10 ปี ด้วยคุณสมบัติความคงทน แข็งแรง และน้ำหนักเบามาก ทำให้พลาสติกคอมโพสิทถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง

1


ปี 2563 สถานการณ์เศรษฐกิจไทยแย่! นายจ้างแบกรับไม่ไหว หยุดกิจการชั่วคราว หลายแห่งปิดถาวร ลูกจ้างตกงานมากกว่าปีน้ี ถือเป็นสัญญาณร้ายสำหรับคนไทย ที่วันนี้ตัวเลขออกมาชัดเจนแล้วว่า เศรษฐกิจไทยแย่ลง ทำให้ส่งออกถดถอยต่อเนื่อง ดูท่าทีและ สถานการณ์โลกและไทยแล้ว แนวโน้มจะลากยาวไปปี 2563 แน่นนอน ทางออกที่ดีสำหรับมนุษย์เงินเดือนและคนทำงาน ต้องเร่งเตรียม หาทางออก ทางหนีทีไล่ให้กับตัวเอง ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินรับมือไหว เรื่องราวดังกล่าวเหล่านี้จะเป็นอย่างไร วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบกันครับ เมื่อเร็วๆ นี้ นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทย ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสื่อมวลชนว่า ผลพวงจากสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ ที่ส่งผลกระทบเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และส่งผลกระทบต่อ การส่งออกของไทยปี 2562 มีโอกาสติดลบ 1.5-2% สะท้อนถึงการจ้างแรงงานของไทยที่เริ่มชะลอลงตามไปด้วย โดยเฉพาะตลาดแรงงาน ในภาคการผลิต การผลิตเพื่อส่งออก โลจิสติกส์ ค้าปลีกและค้าส่ง ที่ในช่วงนี้ชะลอตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยยอมรับว่า ขณะนี้เริ่มมีสัญญาณการจ้างงานลดลง ประกอบกับบางส่วนปรับมาใช้ เทคโนโลยีข้นสู ั งมากขึ้น ทั้งหุ่นยนต์และเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะ AI เป็นความเสี่ยง ต่อตลาดแรงงาน โดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ ที่กำลังจะเข้าสู่ระบบช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย. 2563 อีกประมาณ 5.24 แสนคน อาจประสบปัญหาภาวะว่างงานสูงขึ้น ดังนั้น รัฐบาลคงต้องประคับประคองด้วยการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการบริโภคภายในแทน “สัญญาณการเลิกจ้างจะเริม่ จากมาตรการเบาไปหนัก เช่น การเริม่ ไม่รับพนักงานคนใหม่ แทนตําแหน่งที่ว่างลง, การใช้หุ่นยนต์ และ เครื่องจักรอัตโนมัติ, และหนักขึ้นเป็นการเลิกจ้างบริษัทภายนอกที่เกี่ยวกับแรงงาน, การลดค่าล่วงเวลา, การลดชั่วโมงทำงานหรือลดกะ หรือทําบ้างปิดบ้าง, การปิดไลน์การผลิต หรือปิดสาขาที่ไม่จำเป็น, การลดแรงงานกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงทดลองงานไม่ถึง 4 เดือน จนถึงการให้ออกจากงานด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เปิดโครงการเกษียณก่อนเวลา หรือสมัครใจลาออก แรงงานที่มีความเสี่ยง เช่น อายุ 40 ปี ขึ้นไปหรือไม่ผ่านการประเมิน”

2


วันนี้ Microsoft ได้เปิดตัวแอปทำงานตัวใหม่ “Office” ให้ผู้ใช้สามารถทำงานต่าง ๆ ได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เบ็ดเสร็จในแอปเดียว

วันนี้ Microsoft ได้เปิดตัวแอปทำงานตัวใหม่ “Office” ให้ผู้ใช้สามารถทำงานต่าง ๆ ได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เบ็ดเสร็จ ในแอปเดียวก่อนหน้านี้ Microsoft เองได้ออกแอปของบริการใน Office 365 มาแล้วถึง 3 แอป อย่าง Word, Excel และ PowerPoint ที่เราคุ้นเคย แต่ในแอปใหม่น้จ ี ะรวบรวมทั้ง 3 บริการมาอยู่ในแอปเดียวเท่านั้น พร้อมเพิ่มความสามารถอื่น ๆ อีกด้วย ผู้ใช้สามารถเลือกถ่ายภาพเพื่อแปลงเป็นไฟล์ Word, Excel และ PowerPoint ได้ในเพียง ไม่ก่ข ี ั้นตอนเท่านั้น รวมถึงนำฟีเจอร์ของ Office Lens เข้ามารวมในแอปนี้ด้วยเพื่อการสแกน เอกสารหรือไวท์บอร์ด

ความสามารถทัง้ หมดที่กล่าวมาจะอยู่ในแอป “Office” ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการทดสอบ และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมทดสอบได้แล้ววันนี้บน Android และ iOS

3


4


Monitoring System

Reference: µÙŒ MDB ÁÕ Power Meter ÇÑ´¾Åѧ§Ò¹¢Í§áµ‹Åеٌ ÅÔ§¤ä»Âѧ PLC ¼‹Ò¹ Modbus RS485 áÅÐàÍÒ¤‹Ò¾Åѧ§Ò¹ ·Õ่ÇÑ´ä´ŒÁÒ Monitoring ¼‹Ò¹ Web Browser

1. Online Monitoring ໚¹¡ÒÃàÍÒ¤‹Ò·Õ่ PLC ËÃ×Í HMI ͋ҹ䴌¨Ò¡µÑÇÍØ»¡Ã³ (Device) ÁÒ à¾×่ÍáÊ´§¤‹Ò㹡ÒÃãËŒ´ÙẺ Real-time ¼‹Ò¹ Web Browser à¼×่Í´Ù¡Ò÷ӧҹ áÊ´§¤‹Ò Ẻ Online ¼‹Ò¹ÍØ»¡Ã³ Smart µ‹Ò§æ ઋ¹ Smart Phone, Smart TV, Computer ໚¹µŒ¹ ÍØ»¡Ã³ËÅÑ¡æ 1. PLC FC6A Plus 2. Internet

Reference : §Ò¹ Monitoring Ãкºà¤Ã×่ͧ¡Ãͧ¹้Ó

áÊ´§¤‹Ò ·Õ่ PLC ÃѺÁÒ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ ÁÒâªÇÍ͹䬏 à¾×่Í Monitor áÅÐ Setting

5


“Automated Guided Vehicle (AGV) ໚¹â«ÅÙªÑ่¹Íѵâ¹ÁѵÔ㹡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃÊÔ¹¤ŒÒ â´ÂäÁ‹¨Ó໚¹µŒÍ§ÁÕ¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ¡ÒäͤǺ¤ØÁ àÁ×่Íà·Õº¡Ñº¡Ò÷ӧҹ´ŒÇÂáç§Ò¹¤¹»¡µÔáÅŒÇ ÃкºÍѵâ¹ÁѵÔÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ä´ŒáÁ‹¹ÂÓ ÊÁ่ÓàÊÁÍ ·Ó§Ò¹ä´ŒÂÒǹҹ¡Ç‹Ò áÅÐäÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´ ¾ÅÒ´¨Ò¡¤ÇÒÁà˹×่ÍÂÅŒÒËÃ×ͤÇÒÁÊÐà¾Ã‹Ò㹡Ò÷ӧҹ” “ÊÓËÃѺ¡Ò÷ӧҹ¢Í§ AGV à·¤â¹âÅÂÕ¹Õ้ÁÕ¡ÒÃÍ͡ẺÃкº¡Ò÷ӧҹÍѵâ¹ÁÑµÔ â´ÂºÃÔËÒèѴ¡ÒÃáÅТ¹ÂŒÒÂÊÔ¹¤ŒÒ «Ö่§»ÃÐàÁÔ¹¨Ò¡á¹Ç·Ò§¡Ò÷ӧҹ·Õ่Â×´ËÂØ‹¹áÅÐàËÁÒÐÊÁ ÅÙ¡¤ŒÒÊÒÁÒöµÔ´µÑ้§áÅлÃѺ㪌 AGV ä´ŒËÅÒ¡ËÅÒÂÃٻẺãËŒàËÁÒСѺ¡Ô¨¡ÃÃÁ㹤ÅѧÊÔ¹¤ŒÒ áÅÐÃٻẺ¡Ò÷ӧҹ¢Í§µ¹ ¡µÑÇÍ‹ҧ ¶ŒÒÅÙ¡¤ŒÒµŒÍ§¡ÒÃà¾Ô่Á»ÃÔÁÒ³ÊÔ¹¤ŒÒ·Õ่¢¹¶‹Ò ã¹Èٹ»¯ÔºÑµÔ¡Òá็ÊÒÁÒöà¾Ô่Á¨Ó¹Ç¹ AGV à¾×่ÍÃͧÃѺÊÔ¹¤ŒÒ·Õ่ÁÒ¡¢Ö้¹ä´Œ ÃÇÁ·Ñ้§ Ãкº¡Ò÷ӧҹ¢Í§ AGV ÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ‹¹ÁÒ¡à¹×่ͧ¨Ò¡ÊÒÁÒöà¤Å×่͹ŒÒÂä´Œ§‹Ò àÁ×่Íà·Õº¡ÑºÃкºÊÒ¾ҹ (conveyor) ËÒ¡ÁÕ AGV ·Õ่µŒÍ§«‹ÍÁºÓÃا¡็ÊÒÁÒö¹Ó AGV ÍÕ¡µÑÇࢌÒÁÒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹á·¹ä´Œ «Ö่§ª‹ÇÂÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡Ò÷ӧҹÊÙ§ÊØ´µ‹ÍÇѹãËŒÅÙ¡¤ŒÒ” ¶Ö§áÁŒÃ¶ AGV ÁÕËÅÒ¡ËÅÒ»ÃÐàÀ· ᵋâ´ÂËÅÑ¡áÅŒÇ àÃÒÊÒÁÒöẋ§ä´Œà»š¹Êͧ»ÃÐàÀ·ËÅÑ¡æ ¤×Í AGV Áҵðҹ·Ñ่Çä»Í‹ҧ fork AGV áÅÐ conveyor AGV »ÃÐàÀ··Õ่Êͧ¤×Í Ã¶ AGV Ẻà¤Å×่͹·Õ่ä´Œ â´Âö AGV ·Ñ่Çä»ÁÕ˹ŒÒ·Õ่㹡Òâ¹Ê‹§ ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐ㪌㹡ÒèѴ¡ÒÃÃкº ÍÔ¹·ÃÒâŨÔʵԡʏ·Ñ่Çä» «Ö่§ÁÕãËŒàÅ×Í¡µÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒâͧÍصÊÒË¡ÃÃÁ·Õ่ᵡµ‹Ò§¡Ñ¹ ö·Õ่¢¹Ê‹§ÁÕ·Ñ้§·Õ่໚¹¾Ò˹ÐÍ‹ҧö¿ÍϤÅÔ¿µáÅÐ conveyor deck áÅлÃÐàÀ··Õ่Êͧ ¤×Íö AGV à¤Å×่͹·Õ่ä´Œ

6


มีปลาอยู่ชนิดหนึ่งที่แสดงอารมณ์ออกมาทางสีหน้าซะชัดเชียว แถมดูไม่ใช่อารมณ์ที่ดีสักเท่าไหร่ด้วยเจ้าปลาที่ว่านั้นคือ “ปลาฉนาก” ซึ่งถือเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ มีชีวิตอยู่มานานมากกกกกกกก ตั้งแต่สมัยที่โลกเรายังมีไดโนเสาร์เลยทีเดียว แล้วมันแสดงสีหน้ายังไงน่ะเหรอ? ผ่ามมมม

วันนี้เราจะมาแนะนำหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง ผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศ

หม้อแปลงไฟฟ้า เอกรัฐ ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ และมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่การออกแบบ การทดสอบ การติดตั้ง และการบริการ ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า “หม้อแปลงไฟฟ้า เอกรัฐ” จะช่วยลด ต้นทุนการผลิต ประหยัดไฟฟ้าและช่วยลดผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยความยึดมั่นในคุณภาพ และรักษามาตรฐานการผลิต “หม้อแปลงไฟฟ้า เอกรัฐ ผลิตเต็ม KVA ทุกเครื่อง”

//หรี่ตามอง มองนิ่งมองนาน มองจนกวาจะรูสึกผิด !!!

ถือเปนภาพยนตรฟอรมยักษแหงป 2019 ที่ทุกคนตองจับตามอง กับความมันสอลังการสะทานจอใน “MIDWAY อเมริกา ถลม ญี่ปุน” ที่เลาถึงสงครามที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตรที่นอยคนนักจะรู มาเผยใหกับคนทั้งโลกผานจอเงินจากโปรเจคตในฝนกวา 20 ป ของผูกำกับบล็อคบัสเตอรชื่อดัง โรแลนด เอมเมอริช ที่ขึ้นชื่อวา โปรเจคตไหน ไมใหญ ไมทำ จากผลงานกองโลกมาแลว ไมวาจะเปน Independence Day, The Day After Tomorrow และ 2012 “MIDWAY อเมริกา ถลม ญี่ปุน” เลาถึงสงครามระหวางการปะทะกัน ของสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน หลังจากการโจมตีที่เพิรลฮารเบอรไดไมนาน กับการที่ญี่ปุนบุกสหรัฐอเมริกาซ้ำสอง ณ หมูเกาะมิดเวย หวังที่จะทำลายจุดยุทธศาสรที่ตั้งฐานทัพเรือและอากาศของสหรัฐ ใหราบคาบ ซึ่งนี่คือสมรภูมิที่กลายเปน ยุทธการครั้งสำคัญของการ พลิกเกมสงครามโลกครั้งมหึมาพรอมหรือยังที่จะมาสัมผัสประสบการณ มันสระเบิดทะลุจอ สมจริงราวกับคุณเปนหนึ่งในทหารผูกลา มารวมเปนสวนหนึ่งของจุดพลิกแหงสงครามครั้งประวัติศาสตรกับ “MIDWAY อเมริกา ถลม ญี่ปุน” :7 พฤศจิกายนนี้ ในโรงภาพยนตร

7


‘RRQ Athena’ ¤ÇŒÒáªÁ»ŠÂÔ่§ãËÞ‹! ÈÖ¡ÍÕÊ»ÍϵÃдѺâÅ¡ “PMCO 2019 Fall Split SEA Grand Finals” ÃѺà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅÊÙ§ 1.1 ŌҹºÒ· ¾ÃŒÍÁÊÔ·¸Ô์Åص‹ÍÃͺ Global Finals ¡Ãا෾Ï, 5 ¾ÄȨԡÒ¹ 2562 – ºÃÔÉÑ· à·¹à«็¹µ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´ ¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃà¡Á PUBG MOBILE ã¹»ÃÐà·Èä·Â ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹áÅТÍáÊ´§ ¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº·ÕÁ RRQ Athena ·ÕÁä·Â·Õ่âªÇ¼Å§Ò¹ÊØ´»ÃзѺã¨á¿¹ æ µÅÍ´ 2 Çѹ ¼§Ò´¤ÇŒÒáªÁ»Šã¹Ãͺ SEA Finals ´ŒÇ¡ÒÃàºÕ´àÍÒª¹Ð·ÕÁ Illuminate The Murder Íա˹Ö่§µÑÇá·¹¨Ò¡»ÃÐà·Èä·Â ä»´ŒÇÂÊ¡ÍÏ 211 ¤Ðá¹¹ µ‹Í 188 ¤Ðá¹¹ ã¹·ÑÇϹÒàÁ¹µÅÕ¡ÃдѺâÅ¡ “PUBG MOBILE Club Open SEA 2019 Title Sponsored by VIVO” ËÃ×Í PMCO SEA 2019 Ä´Ù¡ÒÅ Fall split «Ö่§¨Ñ´â´Â VSPN ¼ÙŒÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ËÅÑ¡â´Â VIVO ·Õ่ÁͺÍØ»¡Ã³ËÅѡ㹡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¤ÃÑ้§¹Õ้¤×ÍÊÁÒϷ⿹ VIVO ÃØ‹¹ V17 Pro áÅСÒÃʹѺʹع¡Òö‹Ò·ʹʴ¼‹Ò¹ NIMO TV áÅÐ XL KingCard ¾ÃŒÍÁÃѺà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅÃÒÇ 1.1 ŌҹºÒ· â´Â·Ñ้§Êͧ·ÕÁ¹Õ้Âѧ䴌ÊÔ·¸Ô์¼‹Ò¹à¢ŒÒÃͺä»á¢‹§¢Ñ¹ à¾×่ÍÅØŒ¹áªÁ»Šµ‹ÍẺÍѵâ¹ÁѵÔã¹Ãͺ Global Finals ·Õ่¨Ð¨Ñ´¢Ö้¹ÃÐËÇ‹Ò§ Çѹ·Õ่ 29 ¾ÄȨԡÒ¹ – 1 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á È¡¹Õ้ ³ »ÃÐà·ÈÁÒàÅà«Õ ·ÕÁÍÕÊ»Íϵ¨Ò¡»ÃÐà·Èä·Â·Õ่ࢌÒËÇÁ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ã¹Ãͺ¹Õ้ÊÒÁÒö·Ó¼Å§Ò¹ä´ŒÍ‹ҧ ÂÍ´àÂÕ่ÂÁ áÅÐÊÌҧª×่ÍàÊÕ§ãˌǧ¡ÒÃÍÕÊ»Íϵä·Â â´Â Top 3 ¤×Í ·ÕÁ¨Ò¡»ÃÐà·Èä·Â ·Ñ้§ËÁ´ ÊÓËÃѺÍÕ¡ 2 ·ÕÁä·ÂáÁŒäÁ‹¼‹Ò¹à¢ŒÒÃͺµ‹Íä» áµ‹¡็ÊÒÁÒö·Ó¼Å§Ò¹ä´Œ»ÃзѺ㨠Ό æ ·Õ่µÒÁÁÒàªÕÂÏ 䴌ᡋ·ÕÁ Purple Mood (Íѹ´Ñº 9) áÅзÕÁ Snow LYNX (Íѹ´Ñº 13) µÒÁÅӴѺ ÊÃØ»·Ø¡·ÕÁ¨Ò¡ä·Ââ¡Âà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅÃÇÁã¹Ãͺ¹Õ้ä»ä´Œ¶Ö§ 79,000 àËÃÕÂÞÊËÃÑ°Ï ËÃ×ͤԴ໚¹à§Ô¹ä·ÂÃÒÇ 2.3 ŌҹºÒ· áÅзӤÐá¹¹ÃÇÁÍÂÙ‹·Õ่ 762 ¤Ðá¹¹ ¢ŒÍÁÙŨҡ Sensor Tower à¼ÂÇ‹Ò PUBG MOBILE ¨Ò¡ Tencent ໚¹à¡ÁÁ×Ͷ×Í ·Õ่ÁÕÃÒÂä´ŒÊÙ§·Õ่ÊØ´ã¹âÅ¡ã¹à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ 2562 «Ö่§ÁÕÂÍ´¡ÒÃ㪌¨‹Ò¢ͧ¼ÙŒàÅ‹¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò 158.5 ŌҹàËÃÕÂÞÊËÃÑ° (»ÃÐÁÒ³ 5 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) à¾Ô่Á¢Ö้¹ 7.6 à·‹Ò¨Ò¡ª‹Ç§à´ÕÂÇ ¡Ñ¹¢Í§»‚ 2561 «Ö่§¡Ò÷ӵÅÒ´¹Í¡»ÃÐà·È¨Õ¹¢Í§ PUBG MOBILE Ê‹§¼ÅãËŒÃÒÂä´Œà µÔºâµ¢Ö้¹¨Ò¡ 25 ŌҹàËÃÕÂÞÊËÃÑ°ã¹à´×͹ÊÔ§ËÒ¤Á 2561 ໚¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò 160 ŌҹàËÃÕÂÞ ÊËÃÑ°ã¹à´×͹ÊÔ§ËÒ¤Á 2562 à¾Ô่Á¢Ö้¹¶Ö§ 540% â´Â¤Ò´¡ÒóÇ‹ÒÁÕÃÒÂä´ŒÁÒ¨Ò¡¼ÙŒ´Òǹ âËÅ´¹Í¡»ÃÐà·È¨Õ¹à¡×ͺ 63 ŌҹàËÃÕÂÞÊËÃÑ° «Ö่§à¾Ô่Á¢Ö้¹ 152% ¨Ò¡»‚¡‹Í¹Ë¹ŒÒ »˜¨¨ØºÑ¹ PUBG MOBILE ÁÕÂÍ´´ÒǹâËÅ´¨Ò¡·Ñ่ÇâÅ¡¶Ö§ 400 Ōҹ¤ÃÑ้§ áÅÐÁÕ¼ÙŒàÅ‹¹ áͤ·Õ¿µ‹ÍÇѹÊÙ§¶Ö§ 50 Ōҹ¤¹

8


ต้องบอกเลยว่าที่นี่เป็นเมืองสวยรวยเสน่ห์อย่างยิ่งสำหรับ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพราะนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างสะพานมอญแล้ว ที่น่ย ี ังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสายหมอกและ ดินแดนสามวัฒนธรรมอีกด้วย เสน่ห์เหลือล้นขนาดนี้ใครล่ะจะไม่อยากไป เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้ว เตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปสังขละบุรีกันเถอะ 08.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง จ.กาญจนบุรี โดยใช้เส้น ่ เกล้า-นครชัยศรี ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า แล้ววิ่งขึ้นทางคู่ขนาน ทางถ.ปิน ลอยฟ้าจากนั้นตรงไปเรื่อยๆจนถึงทางแยกไปอ.สามพราน จ.นครปฐม ให้ชิดขวาแล้วไปตาม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน อ.นครชัยศรี อ.เมือง จ. นครปฐม จนถึง กม.69 ให้เตรียมชิดซ้ายเพื่อขึ้นสะพานข้าม แยกไป ทาง อ. บ้านโป่ง ้ ใช้ทางหลวงหมายเลข 323 (ถ.แสงชูโต) ผ่านสามแยกกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เข้าสู่ จ.กาญจนบุรี ที่ อ.มะกา อ.ท่าม่วง จากนัน ไปจนถึง อ.เมือง รวมระยะทาง 129 กม. 11.00 น. สถานที่แรกที่เราไปเยือนนั่นคือ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ที่จัดว่าเป็น แลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองกาญฯ เลยก็ว่าได้ เพราะถ้าหากไม่ได้แวะมา ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควก็เหมือนมาไม่ถึงกาญจนบุรี โดยสะพานข้ามแม่น้ำแคว แห่งนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟสะพานแควใหญ่ เป็นสะพานขนาดใหญ่ท่ม ี ี ้ ่ ่ ประวัติมาอย่างยาวนานตังแต่สมัยสงครามโลกครั้งที 2 ปัจจุบันทีสะพานข้าม แม่น้ำแควแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักและถือเป็นศูนย์กลางกิจกรรมการค้า ที่หนาแน่นที่สุดของกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแควตั้งอยู่ที่ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เปิดให้บริการในวันธรรมดาเวลา 8.00-10.30 น., 11.20-14.00 น., 15.00-16.00 น., 18.00-18.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-9.30 น., 11.20-14.00 น., 18.00-18.30 น. 12.00 น. แวะกินมื้อกลางวันกันที่ ห้องอาหารโรงแรมไทยเสรี ร้านอาหารที่เปิดมายาวนานกว่า 40 ปี ถือเป็นอีกหนึ่งตำนาน ความอร่อยแห่งเมืองกาญจนบุรี ที่นี่เน้นวัตถุดิบที่สด ใหม่ 13.00 น. จากนั้นก็ได้เวลาเดินทางไปยัง อ.สังขละบุรี โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 323 ถึงทางแยกก่อนเข้าตัว อ.ทองผาภูมิ ให้เลี้ยวขวาแล้วขับไปอีก 74 กม. ก็จะถึง อ.สังขละบุรี 16.00 น. เช็คอินเข้าทีพักที่ พีเกสต์เฮ้าส์ รีสอร์ทท่ามกลางความกลมกลืนของผืนป่าธรรมชาติและขุนเขาอันงดงาม ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง 17.00 น. ได้เวลาไปเดินเล่นกันชิลๆ ยามเย็น ชมวิถีชีวิตของผู้คนสองฟากฝั่งกันที่ สะพานมอญ หรือสะพานอุตตมานุสรณ์ เป็นสะพานไม้ข้ามแม่น้ำซองกาเลีย 06.00 น. ต้อนรับเช้าวันที่สองด้วยการใส่บาตรพระที่สะพานมอญ ถือเป็นช่วงที่ได้เห็น วิถีชีวิตชาวมอญ ใส่บาตรพระทุกเช้า หากใครสนใจต้องการใส่บาตร ก็มีอาหารขาย บริเวณหมู่บ้านมอญ หลังจากนั้นก็เดินข้ามฝั่งไปยังหมู่บ้านมอญ ชมบ้านเรือนในแบบ ชาวมอญ ซื้อของที่ระลึก หรือจะแวะชิมขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วย ที่เป็นอาหารพื้นบ้าน ชาวมอญที่ขอบอกว่าอร่อยสุดๆ 09.00 น. หลังจากนั้นเราก็เดินทางไปยัง เจดีย์พุทธคยา เพื่อกราบนมัสการบรมสารีริกธาตุ 10.00 น. ไปกันต่อยัง วัดวังก์วิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตะมะ) วัดที่สร้างขึ้นจากความ ร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่เป็นชาวไทย 12.00 น. แวะกินมื้อเที่ยงกันที่ ร้านแพมิตรสัมพันธ์ ร้านอาหารอร่อยในสังขละบุรีที่มีทีเด็ด ทั้งเรื่องรสชาติความอร่อย ราคาอาหารไม่แพง และได้บรรยากาศสดชื่นริมน้ำ 13.30 น. ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ เราปิดท้ายทริปนี้ด้วยการนั่งเรือเข้าไปชม วัดใต้น้ำหรือเมืองบาดาล ซึ่งเป็นวัดวังก์วิเวการามเดิม สำหรับใครที่สนใจอยากเข้าไปชมความสวยงามของเมืองบาดาลสามารถเช่าเรือได้บริเวณสะพานไม้มอญได้ในราคาประมาณ 600 บาท ใช้เวลาไป – กลับ ประมาณ 45 นาที หรือติดต่อแพลุงเณร โทร. 08-9221-2330, 034-595-360 (เวลา 06.00 – 18.00 น.)

9


˹ѧÊ×͹‹ÒÍ‹Ò¹ สวัสดีค่ะ มาเจอกันอีกแล้ววันนี้แอดมินหยิบหนังสือเล่มนี้มารีวิวให้ฟังเพราะว่า ส่วนตัวแอดมินเป็นทาสแมวก็เลยอยากรู้ว่านิยายที่แต่ง โดยมีแมวจะเป็นยังไง จากชื่อหนังสือ (Sekai kara Neko ga Kietanara) หรือ "ถ้าโลกนี้ไม่มีแมว" หลายคนอาจคิดว่านิยายเล่มนี้คงเป็นเรื่องราวเมโลดรามาของคนรักแมว ทาสแมว อะไรทำนองนั้น ซึ่งก็ถูกค่ะ หนังสือเล่มนี้เป็นอย่างนั้นเลยล่ะ คนที่กำลังเลี้ยงแมวอยู่หรือเคยเลี้ยงแมวมาก่อน หากได้อ่นไปจนถึงกลางเรื่อง อาจมีน้ำตาซึม บางรายน่าจะถึงขั้นปล่อยโฮออกมาเลย เพราะรายละเอียดบาง อย่างที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดไว้มันช่างทรมานใจคนเลี้ยงแมวจริงๆ อาจเป็นเพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะผูกพันกับแมวมากถึงได้เก่ง ในการบรรยายให้เห็นได้ว่าภาวะใจสลายของคนที่มีแมวและกำลังจะสูญเสียไป นั้นมันรุนแรงเพียงใด แต่อีกด้านหนึ่ง นิยานเล่มนี้ก็มีอะไรมากกว่าเรื่องแมว อยู่มาก เพราะแก่นแกนของเรื่องก็พูดถึงชีวิตในระดับที่หนักหนาอยู่พอสมควร เรื่องของความตาย ครอบครัว ความรัก หรือเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สำคัญในชีวิต เหมือนจะบอกเล่าด้วยท่าทีท่ไี ม่จริงจัง เหมือนจะไม่มีอะไรให้ ขบคิด แต่พออ่านจนจบกลับรู้สึกถึงความหนักอึ้งเล็กๆ พอให้เก็บไปทบทวน ตัวเองว่า วันนี้เราได้ทำในสิ่งที่มีความหมายไปบ้างแล้วหรือยัง เป็นยังไงบ้างคะได้อ่านแล้วอยากจะไปสอยตามแอดมินหรือยังอย่าลืมไป หามาอ่านกันนะคะอยากรู้ว่าในเล่มหน้าแอดมินจะหยิบเล่มไหนมารีวิวก็ฝาก ติดตามด้วยนะคะ

XB7-EV05BP

ไฟสัญญาณกลมØ 22 - สีเหลือง - อินทิเกรต LED - 24 V ขั้วแคลมป์สกรู

฿195

XB7EV07BP

PILOT LIGHT - LED - ชัดเจน - หลอดไฟ LED 24v

฿195

VFD2A8MS21ANSAA

Inverter MS-300 , 0.37 kW , 1-phase ,230Vac

฿6,500

VFD4A8MS23ANSAA

Inverter MS-300 , 0.75 kW , 3-phase ,230Vac

฿7,300

FT1A-C14KA-S

PLC+HMI หน้าจอ3.8 นิ้ว รวมกับ PLC ขนาด 14 IO 8 Input 4 Output

฿11,900

10

Profile for KMT TECHNOLOGY

KMT-magazine-November-2019  

KMT-magazine-November-2019