Magazine 4 2018

Page 1

SPORTMAGAZINE

PETANQUE

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

Driemaandelijks tijdschrift • 40ste jaargang • december 2018 Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent Afgiftekantoor Aalst - P409060

4 • 2018Inhoud

Inhoud Nieuwjaarswensen �������������������������������������������������������������������������������������������������������������2 Wist je dat ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 Verlofperiode ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 Voorwoord �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 Categorieën 2019 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������6 Petanquereis Mallorca - september 2018 ������������������������������������������������������� 7-8 Petanquen in Rhodos - Pub ������������������������������������������������������������������������������������������9 Inschrijvingsformulier petanquereis Rhodos ��������������������������������������������������10 GDPR – nieuwe Europese wetgeving �����������������������������������������������������������11-13 Lidmaatschap 2019 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������14 PFV jeugdwerking �����������������������������������������������������������������������������������������������������15-16 Kampioenschappen 2019 - kalender �������������������������������������������������������������������17 Kalender winter 2018-2019 ���������������������������������������������������������������������������������18-19 Hoe provinciaal scheidsrechter worden ������������������������������������������������������������20 Nieuwe medewerkers VIV �������������������������������������������������������������������������������������������21 PFV recreantenwerking �������������������������������������������������������������������������������������������������22 Echo’s uit de regio’s ��������������������������������������������������������������������������������������������������23-24 Uitslagen internationale kampioenschappen �����������������������������������������25-29 In memoriam ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 Advertenties �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������31-36

Colofon De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke vereniging aangesloten bij: • lid van SportAccord • lid van de CEP (Confédérations Européen de Petanque) • de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen met de F.B.F.P.) • de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provançal, 13001 Marseille-France) • Sport.Vlaanderen • het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite) • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw)

De P.F.V. groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de Petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit

De P.F.V. behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Pins zijn eigendom van de P.F.V. en mogen NIET gescand worden. Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 – 9000 Gent

Drukkerij: Artoos Group www.artoosgroup.eu

Bondslokaal:

Huis van de Sport Bureel 22 Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 0418 483 437

Bezoek de website van de P.F.V. op internet:

www.PFV.be

We zijn voor u beschikbaar op volgende dagen: Federaal Voorzitter: Reinold Borré Enkel na afspraak Secretariaat:

Alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u tot 16u30

Jaarabonnement:

Bijkomend abonnement: € 7,50 Niet-leden € 10,50 Buitenland € 15 Te storten op rekening: PFV 446-9707281-49

3


Wist je dat

Wist je dat... … de nationale scheidsrechterscommissie deze verduidelijking inzake het opgooien van het doelkogeltje heeft vastgelegd: Indien het doelkogeltje niet reglementair wordt opgegooid, moet de tegenpartij deze onmiddellijk plaatsen. Hierbij mag de afstand afgestapt worden vooraleer het doelkogeltje wordt opgeraapt. Indien deze niet op reglementaire afstand wordt gelegd, wordt de ganse ploeg bestraft met een gele kaart, doch blijft het de taak van deze ploeg om deze goed te leggen. … er zoiets bestaat als de General Data Protection Regulation wetgeving, beter gekend als de GDPR-wetgeving of ook Algemene verordening Gegevensbescherming - AVG genoemd? Wat dit betekent en wat dit met zich meebrengt voor jou, jouw club en onze federatie, kom je te weten op pagina’s 11 tot en met 13. … onze clusterfederatie VIV sinds maart 2 nieuwe medewerkers heeft? Onze nieuwe collega’s kan je beter leren kennen op pagina 21.

Wegens de verlofperiode is het secretariaat gesloten van 22 december 2018 tot en met 2 januari 2019. Vanaf 3 januari 2019 zijn we opnieuw paraat om u te helpen. Prettige feesten!

4


Voorwoord

Voorwoord voorzitter Beste Petanque vrienden, Het komende jaar zal heel belangrijk zijn voor onze sport, daar het IOC officieel zal bekend maken of petanque zal mogen deelnemen aan de Olympische Spelen 2024 te Frankrijk. Daar de vooruitzichten positief zijn, dienen wij met z’n allen - bestuursleden, spelers en speelsters - er alles aan te doen om petanque als een volwaardige (top)sport te etaleren. België staat, wanneer wij alle categorieën en disciplines beschouwen, op wereldniveau stevig in de top 5. We hebben immers met ons Belgisch talent zowel dit jaar als in vele voorafgaande jaren heel wat medailles behaald tijdens Europese- en wereldkampioenschappen. Ook tijdens de World Games waren we als sport succesvol en brachten onze spelers al heel wat medailles huiswaarts. Met de Olympische Spelen in het vooruitzicht dienen we met zijn allen deze mooie kans met beide handen te grijpen. De toekomstige voordelen voor onze clubs en spelers zijn behoorlijk aanzienlijk. Ik denk dan enerzijds aan een grotere visibiliteit en media-aandacht, wat kan resulteren in het aantrekken van meer financiële middelen, of anderzijds aan financiële of materiële ondersteuning aan onze clubs door steden en gemeenten.

Namens de federatie hoop ik dan ook op jullie positieve ingesteldheid te kunnen rekenen zodat iedereen onze sport zowel op recreatief als op competitief niveau naar hartenlust kan beoefenen. Met deze uitdaging willen wij - het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur - jullie allen een sportief, mooi, gezond en vreugdevol 2019 toewensen. Reinold Borré Voorzitter PFV

Wanneer petanque wordt opgenomen in de Olympische familie zullen we ook kunnen profiteren van grotere media-aandacht op wereldniveau dankzij de samenwerking met Eurosport, die de uitzendrechten heeft voor de Spelen. Laten we, met deze mooie vooruitzichten in het achterhoofd, met z’n allen ambassadeurs zijn van onze sport en deze op een positieve en attractieve manier beoefenen en naar buiten brengen.

5


Categorieën

Categorieën 2019

Miniemen

geboren van

Cadetten

geboren van

2008 tot en met 2013 Categorieën 2019 Catégories 2019 2005 tot en met 2007

Junioren

geboren van

2002 tot en met 2004

15, 16, 17 jaar

Dames

geboren van

1970 tot en met 2001

van 18 tot en met 49 jaar

Heren

geboren van

1965 tot en met 2001

van 18 tot en met 54 jaar

Dames Veteranen Junioren

geboren in en ervoor vanaf 5015, jaar16, 17 jaar geboren van19692002 tot en met 2004

Heren Veteranen

geboren in

Miniemen Minimes Beloften Cadetten Cadets

Juniors

6, 7, 8, 9, 10, 11 jaar 12, 13, 14 jaar

geboren van 2008 tot en met 2013 6, 7, 8, 9, 10, 11 jaar nés à 2013 6, 21, 7, 22 8, jaar 9, 10, 11 ans geboren vande 1997 2008 tot en met 2001 (inclus)18, 19, 20, geboren van nés de

nés de

2005 tot en met 2007 2005 à 2007 (inclus)

2002 à 2004 (inclus)

1964 en ervoor

12, 13, 14 jaar 12, 13, 14 ans

15, 16, 17 ans

vanaf 55 jaar

Beloften Espoirs

geboren van nés de

1997 tot en met 2001 1997 à 2001 (inclus)

18, 19, 20, 21, 22 jaar 18, 19, 20, 21, 22 ans

Dames Dames

geboren van nés de

1970 tot en met 2001 1970 à 2001 (inclus)

van 18 t/m 49 jaar du 18 à 49 (inclus) ans

Heren Hommes

geboren van nés de

1965 tot en met 2001 1965 à 2001 (inclus)

van 18 t/m 54 jaar du 18 à 54 (inclus) ans

Dames Veteranen Dames Veterans

geboren in nés en

1969 en ervoor 1969 et avant

vanaf 50 jaar à partir de 50 ans

Heren Veteranen Hommes Veterans

geboren in nés en

1964 en ervoor 1964 et avant

vanaf 55 jaar à partir de 55 ans

Overgang naar een nieuwe categorie vindt steeds plaats per 1 januari.

6

Overgang naar een nieuwe categorie vindt steeds plaats per 1 januari.


Petanquereis

Petanquereis Mallorca september 2019 Dinsdag 18 september: klaar voor de reis naar Mallorca. Met 70 reizigers verzamelden we in Brussel Nationaal. Vele bekende gezichten en enkele nieuwe vervoegden de zoveelste reis van de PFV. Na een vlekkeloze vlucht van twee uur bereikten we Las Palmas; het was er op dat ogenblik 26 graden warm met een hoge luchtvochtigheid. Nog een uur erbij en we werden verwelkomd door de staf van het hotel Beach Club Font da Sa Cala. Na wat formaliteiten aan de balie konden we allen naar de bar gaan nog voor het avondeten. Ondertussen nam ik contact op met de directie voor het petanquegedeelte. Het hotel heeft werk noch moeite gespaard om voor ons een terrein aan te leggen van 12 op 24 meter. Het feit dat gedurende het verblijf niemand commentaar had op de staat van de terreinen bewijst dat iedereen, beginners en gevorderden, aan zijn trekken is gekomen. De volgende ochtend werden we opgewacht door de lokale TUI staf om ons uitleg te verschafEr werd zelfs afgesproken om met een groep fen over de mogelijke excursies op het eiland. naar de discobar te gaan waar de beentjes lustig Daarna volgde het petanquegedeelte. Eerst gestrekt werden…. er zit zeker verborgen talent iedereen een nummer gegeven en dan allen in bij de petanquers.” stoet naar de petanquepleinen. Iedereen was blij verrast van de mooie accommodatie; naast de pleinen stonden parasols, zitbanken, een frigo met water en alles werd in gereedheid gesteld voor onze eerste melée. Naast de melée van de ochtend werden er nog twee in de namiddag georganiseerd waar iedereen vrijblijvend aan mee kon doen. Geen verplichting: we zijn tenslotte met vakantie. De melées vielen bij de deelnemers best in de smaak want niet minder dan 62 van de 70 reizigers hebben er regelmatig aan deelgenomen. Het weer was ook van de partij met om en rond de 26 graden, hoge luchtvochtigheid en iets wat we niet besteld hadden, namelijk agressieve kleine muggen. Naast de terreinen werd ik gealarmeerd door mensen die dachten een lynx gezien te hebben, maar na contact met de balie van het hotel bleek het om een genetkat te gaan; heel populair aanwezig op het eiland. Dat de reizigers het tof vonden in het hotel bewijst de regelmatige deelname aan de aquagym door een harde kern van onze waterratten. Er werd zelfs afgesproken om met een groep naar de discobar te gaan waar de beentjes lustig gestrekt werden…. er zit zeker verborgen talent bij de petanquers. Dag in, dag uit vonden de deelnemers de weg naar hun favoriete activiteit. Naast petanque werd er op maandag door een deel van de groep een excursie gedaan op het eiland. Anderen gingen op een wandel-

7


Petanquereis en klimtoer en nog anderen konden het niet laten om te gaan shoppen in het nabijgelegen Cala Ratjada. Dus voor elk wat wils, dat is juist de bedoeling van zo’n reis. Daarnaast was er wel de harde kern van petanquers die geen partij wilde missen. In totaal werden er 24 partijen ingericht. Op de laatste avond gingen we allen samen eten met een glaasje bubbels en kregen we prijzen aangeboden door het hotel. Zowel de heren als de dames werden gevierd en na een geslaagde avond en reis waren de meeste deelnemers al driftig bezig met onder vrienden afspraken te maken voor de volgende PFV petanque reis naar Rhodos in april of terug naar Mallorca in september. Willy, bedankt voor de foto’s en dank aan alle reizigers, jullie waren een toffe groep. De beste vijf heren en dames waren: Heren: Geeraerts Luc 21 158 Renders Roger 18 120 Luyten Jan 16 96 Vekemans Marcel 16 29 Bracke Pierre 14 44 Dames: Verbist Liliane 13 26 Breels Odette 11 30 Van Gysegem Valérie 11 18 Keustermans Liliane 11 7 Somers Chantal 11 -35

Weetje – Van stalen staaf tot petanquebal

8

Er wordt een blokje gesneden van een stalen staaf

Smeden van het verhitte blokje tot een platte schijf

De platte schijf wordt gesmeed en gestampt tot een schaal waarvan de randen worden afgeschuurd

Twee schalen worden aan elkaar gelast

De verkregen bol wordt bewerkt en de balans en het gewicht worden op punt gebracht

De bal wordt gemerkt, gegroefd, gehard, gepolijst en eventueel verchroomd


PUB

PETANQUEN OP RHODOS! Ontdek waarom Rhodos ‘het eiland van de ridders’ wordt genoemd in Rhodos stad of laat je betoveren in de elfachtige Petaloudes vallei. We verblijven in TUI Family Life Aegean Blue by Atlantica Hotels ***** waar er speciaal voor PFV petanquebanen werden aangelegd! Daarnaast zullen de uitstekende keuken, de ruime kamers en de uitgestrekte tuin jullie zeker en vast weten te bekoren! Dé perfecte locatie op Rhodos om onze favoriete sport te beoefenen!

TUI FAMILY LIFE Aegean Blue by Atlantica Hotels s Verblijf van 21/04 - 28/04/2019

€ 799 per persoon

supplement voor single: € 169 pp

Inbegrepen: • vluchten heen en terug (vanuit Brussel ism TUI fly) • 20 kg bagage + 10 kg handbagage pp. • transfer luchthaven - hotel - luchthaven • Weekendsupplement • luchthaventaksen en btw • 7 nachten verblijf obv. all inclusive

Niet inbegrepen: • reis- en bijstandsverzekering (facultatief: +28 euro pp.) • Platinum annuleringsverzekering (facultatief: +5%) • verblijfstaks (ter plaatse te betalen) • persoonlijke uitgaven • niet vermelde diensten

Inschrijvingen tot 20/02/2019 & bijkomende informatie: Tim Pennoit, Sporttechnisch Coördinator PFV Huis van de Sport | Zuiderlaan 13, 9000 Gent Tel: 09 243 11 41 | tim-pennoit@pfv.be Schrijf je vlug in want de plaatsen zijn beperkt!

pub_A4_Petanque_federatie_112018.indd 1

V.U.: TUI Belgium Retail nv Luchthaven - Brussel Nationaal 40 P Box 2, 1930 Zaventem.

13/11/18 16:26

9


Inschrijving

Inschrijvingsformulier Petanquen in Rhodos 21/04/2019 - 28/04/2019

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

Deelnemer 1 Naam:* ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Voornaam:* ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Straat + nr: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Postcode + Gemeente: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Telefoon/GSM: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E-mail: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Geboortedatum: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Indien lid van de PFV: licentienummer: __-___ / ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Deelnemer 2 Naam:* ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Voornaam:* ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Straat + nr: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Postcode + Gemeente: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Telefoon/GSM: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E-mail: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Geboortedatum: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Indien lid van de PFV: licentienummer: __-___ / ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ * naam invullen zoals vermeld op uw identiteitskaart!

Bestemming: Hotel Atlantica Aegean Blue ***** Periode: 21/04/2019 - 28/04/2019 (8 dagen / 7 nachten) Kamertype: o 1-persoonskamer o 2-persoonskamer Wenst u een reisbijstandsverzekering?: o Ja o Neen Wenst u de Platinum annuleringsverzekering?: o Ja o Neen Hoe wenst u uw bestelbon te ontvangen?: o per post o per mail Deze reis wordt uitgevoerd door

10


GDPR

GDPR -

General Data Protection Regulation

GD…wat? GDPR is een Europese Verordening die de EU-lidstaten regels oplegt rond de bescherming van persoonsgegevens. De Nederlandstalige term AVG wordt ook wel gebruikt: Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Verordening geldt in alle lidstaten en voor iedere organisatie (groot bedrijf of kleine vereniging) die persoonsgegevens verwerkt. Deze verordening trad reeds in werking in 2016, maar er werd tijd gegeven tot 25 mei 2018 om de uitwerking hiervan in orde te krijgen. Kortom, vanaf 25 mei 2018 moest iedere organisatie binnen de Europese lidstaten kunnen aantonen welke persoonsgegevens ze verzamelt, hoe ze deze data gebruikt en hoe ze deze beveiligt. Waarom? Dé vraag waar menig bestuurder van eender welke organisatie zich het hoofd heeft over gebroken - zeker binnen onze sector - is “waarom”? De GDPR is in het leven geroepen omdat de oude privacywetgeving niet meer aansloot bij de huidige digitale wereld. Organisaties verzamelen gegevens van hun klanten (= leden) zoals naam, adres, telefoonnummer, … en leggen die veelal digitaal vast. Het doel van de GDPR is om die data te beschermen en misbruik te voorkomen. Ook moet de verordening zorgen voor een harmonisering van de wetgeving binnen de verschillende EU-lidstaten. Wat betekent dit voor onze federatie? Zoals je weet worden er bepaalde persoonsgegevens opgevraagd bij het aangaan van een lidmaatschap bij de PFV (via een aangesloten PFV-club). Maar evengoed worden gegevens opgevraagd en verzameld in functie van bepaalde activiteiten die de PFV binnen haar werking aanbiedt. Om deze gegevens volgens de regels van de GDPR-verordening te kunnen opvragen moet er voldaan worden aan één van de zes rechtsgronden. Dit zijn de zes rechtsgronden: 1. Contractuele grond: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (bv. een vrijwilligersovereenkomst, een lidmaatschapsovereenkomst, deelname-overeenkomst, …). 2. Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde (bv. het aanbieden en organiseren van sport). Zonder de verwerking wordt de activiteit niet uitvoerbaar. 3. Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. (bv. subsidie wetgeving) 4. Toestemming: je hebt ondubbelzinnige en expliciete toestemming verkregen van de persoon. Je hebt deze toestemming dus door een actie van de betrokken persoon gekregen.

11


GDPR 5. Vitaal belang: de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of andere natuurlijke personen te beschermen (bv. omwille van een dringende medische reden) 6. Algemeen belang: de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen (bv. politie) Concreet betekent dit voor de PFV een hele smak taken en verplichtingen. Zo heeft de PFV onder andere een uitgebreid privacybeleid moeten uitwerken, waarin wordt vastgelegd waarom bepaalde gegevens worden opgevraagd (cfr. de zes rechtsgronden), verwerkt en bewaard. Wat betekent dit voor jouw petanqueclub? Simpel… en ook weer niet. Simpel in die zin dat er geen twijfel over bestaat dat ook iedere petanqueclub zich in orde moet stellen met de GPDR-wetgeving. Maar helaas betekent dit dus ook voor de clubbestuurders dat zij bijkomende verplichtingen op zich krijgen en heel wat administratief werk tot het opstellen van onder andere een degelijke privacyverklaring. Ben je bestuurder van een petanqueclub? Geen paniek. Voor informatie en ondersteuning kan je steeds terecht bij Dynamo-project. Bovendien zal de PFV zorgen voor een standaard document van de privacyverklaring, waar reeds heel wat zaken in zijn opgenomen en die door de club enkel nog verder dient te worden aangepast volgens de eigen werking.

E-mail: info@dynamoproject.be Telefoon: 09 243 12 94 (9u-12u30 & 13u-16u30) Op afspraak: Zuiderlaan 13, 9000 Gent

Wat betekent dit voor jou als lid van de PFV? In het kort kunnen we besluiten dat de GDPR-verordening voor jou als lid van de PFV meer rechten met zich meebrengt en bestaande rechten worden uitgebreid, zoals het recht op inzage van jouw gegevens en het recht om ‘vergeten’ te worden. Van groot belang voor jou is dus de inhoud van het privacybeleid van de PFV. Deze kan je ondertussen terugvinden op onze website onder het luik “downloads”. De praktijk Het uitschrijven van een privacybeleid en het posten ervan op onze website is niet voldoende. Uiteraard moet jij de kans krijgen om je al dan niet akkoord te verklaren met het privacybeleid van de PFV. Hoe we dit praktisch gaan aanpakken, daar komen we zo meteen aan, maar opgelet… indien je niet akkoord gaat met het privacybeleid, kan je geen lid meer worden van de PFV. Om in regel te zijn met de GPDR-verordening zal de PFV aan jou en al haar leden vragen om een akkoordverklaring te ondertekenen. We beginnen hier voor de eerste keer mee in 2019, meer bepaald vóór de hernieuwing van de licenties voor het seizoen 2019-2020.

12


GDPR Hoe gaat de aansluiting en die ondertekening in zijn werk? Nieuwe leden: Elke nieuwe speler, die lid wenst te worden, zal nog steeds het individueel inschrijvingsformulier dienen in te vullen en te overhandigen aan een verantwoordelijke van de club waar hij/zij zich wil aansluiten. Onderaan dit formulier zal vanaf 2019 de akkoordverklaring terug te vinden zijn. Bij het invullen van de persoonsgegevens kan het nieuwe lid dus meteen de akkoordverklaring ondertekenen. Wanneer het formulier correct is ingevuld, de akkoordverklaring werd ondertekend en het formulier werd overhandigd in de club, verloopt de verdere administratieve verwerking tot het bekomen van de licentie zoals voorheen via de club en het algemeen secretariaat van de PFV. Bestaande leden: In het privacybeleid van de PFV zal je onder meer kunnen lezen dat alle gegevens voor een maximale termijn van 7 jaar zullen worden bijgehouden. Leden waarvan de gegevens gedurende 7 jaar niet werden gewijzigd (lees: leden die 7 jaar geen lid zijn geweest), zullen op dat ogenblik volledig worden verwijderd. Aan de huidige leden zal op dat ogenblik (opnieuw) gevraagd worden om de akkoordverklaring te ondertekenen. In de praktijk betekent dit dat, om de zeven jaar en voor het eerst in 2019, van elk aangesloten lid een formulier met zijn/haar persoonlijke gegevens van het voorgaande seizoen en de daaronder toegevoegde akkoordverklaring door het algemeen secretariaat van de PFV zal worden afgedrukt. Via de provincies en de clubs zal dit aan de speler worden overhandigd. De speler dient alle gegevens te controleren, eventuele wijzigingen door te geven en het document ondertekend terug te bezorgen aan zijn/haar club. Indien het document correct werd ondertekend (ook de akkoordverklaring!), kan de club overgaan tot het aanvragen van een licentie voor het volgende seizoen. Bij zowel de nieuwe leden als de bestaande leden ligt de verantwoordelijkheid van de laatste controle op het ondertekenen van de akkoordverklaring bij het algemeen secretariaat van de PFV. Wanneer na deze controle opnieuw alles in orde blijkt te zijn, kan de PFV de nodige stappen ondernemen opdat de betrokken club een licentie kan aanvragen. Onze clubs zullen over de werkwijze hiervan gedetailleerd worden geĂŻnformeerd tijdens de Algemene vergadering van de PFV in februari. Tot slot Schrik dus niet wanneer je begin volgend jaar en vervolgens om de 7 jaar door jouw clubverantwoordelijke gevraagd wordt om, aan de hand van een formulier, jouw persoonlijke gegevens te controleren en de akkoordverklaring te ondertekenen. Deze verantwoordelijke doet dit in opdracht van de federatie en is een noodzakelijke actie om in regel te zijn met de GDPR-verordening en te kunnen overgaan tot het aanvragen/hernieuwen van jouw licentie. Neem gerust de tijd om het privacybeleid van de PFV door te nemen zodat je goed op de hoogte bent van de rechten en plichten die de GDPR met zich meebrengt. Zorg er tenslotte voor dat je jouw document correct invult en tijdig terugbezorgt aan de clubverantwoordelijke, zodat alles vlot kan worden verwerkt.

13


Lidmaatschap

Lidmaatschap 2019 Vrijheidsovergang van 16 maart tot en met 15 april Er dienen twee aangetekende brieven te worden verstuurd, één naar de club die je wenst te verlaten en één naar de Petanque Federatie Vlaanderen (PFV – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent). De leden van een zelfde gezin, d.w.z. op eenzelfde adres wonend, mogen op eigen verantwoordelijkheid de vrijheidsaanvragen in één omslag versturen naar het secretariaat van de PFV. Een speler kan maar één aanvraag indienen, m.a.w. de eerste aanvraag die binnen komt is bindend. Voor een minderjarige speler moet de vrijheidsregeling mede-ondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger of voogd van deze minderjarige. De voorgeschreven periode moet gerespecteerd worden. Een vrijheidsregeling die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de vrijheidsregeling niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe vrijheidsregeling te kunnen doen. Interfederale transfers Een speler kan jaarlijks zijn lidmaatschap bij zijn club en zijn federatie opzeggen. Een interfederale transfer wordt met een speciaal document aangevraagd. Dit document is op het federaal secretariaat te bekomen. Dit document wordt door de oude en de nieuwe club (of leden) en door de aangesloten speler ondertekend. Voor een minderjarige speler moet de opzeg mede-ondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger van deze minderjarige. Het formulier wordt naar het secretariaat van de federatie gezonden die men verlaat, de transfer is pas volledig als ook beide federale voorzitters het formulier ondertekend hebben. De opzeg wordt binnen de voorgeschreven periode verstuurd, te weten van 16 maart tot en met 15 april. Hij moet de voorgeschreven periode absoluut respecteren. Een opzeg die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de opzeg niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe opzeg te kunnen doen NIEUWE LEDEN SEIZOEN 2019/2020 Vanaf 1 februari gelden aansluitingen voor nieuwe leden al voor het nieuwe speelseizoen 2019/2020. Indien wij nog niet over de nieuwe licenties beschikken dan krijgen deze nieuwe spelers een huidige licentie met geldigheid tot 30/04/2019. Bij de heraansluiting van de andere leden in april krijgen zij automatisch een nieuwe licentie. De club moet hiervoor niets doen. Tarieven lidgelden De Raad van Bestuur zal de lidgelden voor het seizoen 2019/2020 kenbaar maken tijdens de Algemene Vergadering van de PFV in februari 2019. OPGELET Gelieve niet op voorhand te betalen a.u.b. Samen met de licentie(s) ontvangt u een bijhorende factuur. De spelers/speelsters welke vanaf 01 mei 2019 hun lidgeld vernieuwen zullen een meerprijs van € 5,00 moeten betalen. (zie verslag Raad van Bestuur juni 2012).

14


Jeugdwerking

PFV jeugdwerking Wist je dat... … de jeugdwerking niet stil staat? Van beneden tot boven zorgt de PFV voor een geschikte omkaderende werking. De PFV ondersteunt daarbij de petanqueactiviteiten van de 5 provincies via de gekende petanquescholen. … wist je dat een speler vanaf 6 jaar lid kan zijn van de PFV? Dit is geen fabel, want we zitten met enkele talentvolle spelers tussen 6 en 10 jaar. Vanaf 6 tot en met 17 jaar ben je dus ook welkom in de petanqueschool van jouw provincie. Wat bieden de petanquescholen: • Gratis lessen op regelmatige tijdstippen door verschillende VTS gediplomeerde trainers, met aandacht op fysiek, techniek, teamwork, attitude en tactiek. • Je maakt vrienden en leert er andere spelers kennen met het oog op het vormen van een ploeg voor de komende jeugdcircuits en tornooien. • Door deelname maak je kans om op te vallen met jouw talent en verder uitgenodigd te worden voor de Vlaamse selectietrainingen van de PFV. • Door regelmatige deelname maak je ook kans om in ploeg en onder leiding van een coach naar één of ander tornooi te worden uitgezonden door de provincie of de federatie. • Regelmatige deelname en vorderingen zullen in jouw club ook niet onopgemerkt voorbijgaan met meer kans op een plaats in de wintercompetitie tot gevolg. … de PFV sinds jaren een jeugdcircuit organiseert? Het jeugdcircuit bestaat uit 5 dagtornooien verspreid over de 5 Vlaamse provincies en is exclusief voor jeugdspelers. … jeugdspelers tot 13 jaar beschermd worden in de provinciale en Vlaamse wintercompetitie? De regel van titularis (art. 5.2.9) geldt namelijk niet voor deze speler. Met ander woorden, ze kunnen zonder beperking in het seizoen stijgen en dalen in de verschillende reeksen. … de PFV jaarlijks een sportkamp voor de jeugd organiseert? De editie 2018 bracht niet minder dan 43 spelers bij elkaar. Allen op post om de kaap van 50 te ronden in 2019. Opnieuw op het SPORTA domein te Tongerlo van 18 tot en met 23 augustus 2019. De PFV staat dus niet stil met de opleiding van haar jeugdspelers. We zijn van 2 naar 4 Vlaamse trainingen per jaar geëvolueerd en gaan opbouwen tot 6 per jaar. We geloven in de toekomst van onze jeugd! Aan hen om hun kans te grijpen. Jullie zijn allen van harte welkom om onze jeugdspelers aan te moedigen op de komende jeugdkampioenschappen: het Vlaams kampioenschap op Paasmaandag 2019 te KPC Schorpioen en het Belgisch kampioenschap op

15


Jeugdwerking Hemelvaartsdag te PC Herentals. Als klap op de vuurpijl hebben we een internationale trainer uitgenodigd voor een stage tijdens de paasvakantie in 2019. Enkele geselecteerde spelers en onze trainers zullen er bijgeschoold worden en wees gerust, ze zullen hun beste ballen moeten voorleggen! MET ANDERE WOORDEN DE JEUGDWERKING BIJ DE PFV IS EEN BEGRIP GEWORDEN!!

Voor meer vragen over de jeugdwerking in jouw provincie kan je best de volgende personen contacteren: Provincie Antwerpen: Nicole Suykerbuyk: suykerbuyknicole@gmail.com Provincie Vlaams-Brabant & BH: Dirk De Valck: dirk.de.valck@securitas.be Provincie Limburg: Gunther Vanden Eynde: gunther.vandeneynde@ pfvlimburg.be Provincie Oost-Vlaanderen: Gino Segers: segers.gino@skynet.be Provincie West-Vlaanderen: Staf Devoldere: gustave.devoldere@telenet.be Nog meer vragen of suggesties? Stel die maar gerust aan secretariaat@pfv.be

16


Kampioenschappen

Kampioenschappen 2019 Kampioenschappen 2019 P.I.B.

za./zo.

27/28-04-2019

In alle Provincies

P.K.D.

za.

04-05-2019

In alle Provincies

P.K.T.

zo.

05-05-2019

In alle Provincies

P.I.B. veteranen

wo.

08-05-2019

In alle Provincies

P.K.G.D.

zo.

12-05-2019

In alle Provincies

V.K.Jeugd

ma.

22-04-2019

Oost-Vlaanderen

KPC Schorpioen

V.K.D.

zo.

19-05-2019

West-Vlaanderen

PC De Gulden Kamer

V.I.B. veteranen

wo.

22-05-2019

Limburg

PC Genenbos

V.K.T.

zo.

26-05-2019

Antwerpen

PC Wijnegem

V.K.G.D.

zo.

16-06-2019

Oost-Vlaanderen

PC Zelzate (o.v.)

V.I.B.

zo.

8-09-2019

VBBH

PC Affligem

B.K. Jeugd

do.

30-05-2019

Antwerpen

PC Herentals

B.K.D.

zo.

02-06-2019

Luxemburg

B.K.T.

ma.

10-06-2019

Oost-Vlaanderen

B.I.B. veteranen

wo.

12-06-2019

WBBH

B.I.B.

zo.

22-09-2019

WBBH

Tornooien 2019 Beker BorrĂŠ

zo.

17-02-2019

VBBH

Aumale

wo.

1-05-2019

Frankrijk

n.n.g.

Frankrijk

Blangy

n.n.g.

12 Uren van Brugge

za.

15-06-2019

Brugge

PC De Gulden Kamer

4 Federaties tornooi

za.

29-06-2019

FBFP

n.n.g.

Internationaal Petanque Masters

28 t/m 30-06-2019

Lummen

PC Genenbos

Internationaal Jeugd

19 t/m 21-04-2019

Internationaal La Nimoise

n.n.g.

Dag v.d. Besturen

za.

7-09-2019

Limburg

n.n.g.

Interprov. Ontmoeting Dames

vrij.

1-11-2019

Oost-Vlaanderen

n.n.g.

Internationale kampioenschappen 2019 "WK singles, doubles & doubles mixed"

2 t/m 5 mei

Eurocup kwalificaties

25 t/m 28-07-2019

Spanje

El Ejido, Almeria

EK triplet veteranen

16 t/m 18-09-2019

Bulgarije

Albena

EK triplet/schieten heren

19 t/m 22-09-2019

Bulgarije

Albena

EK triplet beloften dames & heren

3 t/m 6-10-2019

Frankrijk

St-Pierre-lès-Elbeuf

WK jeugd & beloften

november 2019

Cambodja

Phnom-Penh

Eurocup finale

29-11 t/m 1-12-2019

Frankrijk

St-Yrieix-sur-Charente

de PIB vet. is kwalificerend voor de VIB vet. de PIB is kwalificerend voor de VIB de VIB vet. is kwalificerend voor de BIB vet. de VIB is kwalificerend voor de BIB het VKD en VKT zijn kwalificerend voor het BKD en BKT

17


Kalender

Kalender winter 2018-2019 Dag

Datum

Uur

Locatie

Tornooi

Formule

Klasse

december zaterdag

8/12/18

14u00

KP Mistral

ALL CAT tripletten

4 ronden

maandag

10/12/18

14u30

PC Omega

50+ Oost-West tornooi 10 tripletten

3 ronden

dinsdag

11/12/18

13u30

Oostendse PC

50 + doubletten

4 ronden

vrijdag

14/12/18

19u00

Pelter PC

Damesontmoeting

zaterdag

15/12/18

14u00

KP Mistral

50+ tripletten

4 ronden

dinsdag

18/12/18

13u30

Oostendse PC

50+ Triplet 1 dame verplicht

4 ronden

donderdag

20/12/18

19u30

KPC Alosta

KPC Alosta: Schifting 1

vrijdag

21/12/18

19u00

PC Genenbos

I.C.T. clubbesturen tripletten

19u30

KPC Alosta

KPC Alosta: Schifting 2

dinsdag

25/12/18

19u30

KPC Alosta

KPC Alosta: Schifting 3

woensdag

26/12/18

13u00

KPC Alosta

KPC Alosta: WT 2D & 1H

13u00

PC Boekt

50+ tripletten

13u30

PC Colora Roeselare

H/HG Doubletten

donderdag

27/12/18

13u00

KPC Alosta

KPC Alosta: Schifting 4

vrijdag

28/12/18

19u00

PC Boekt

doubletten dame/heer

19u30

KPC Alosta

KPC Alosta: Schifting 5

13u00

KPC Alosta

KPC Alosta: Schifting 6

13u00

PC Boekt

tripletten H / HG

18u00

KPC Alosta

KPC Alosta: Schifting 7

10u00

KPC Alosta

KPC Alosta: WT Finale

13u00

PC Bocholt

tripletten 2 heren + 1 dame

14u00

PC Verbroedering

Dames doubletten klasse 1

zaterdag

zondag

29/12/18

30/12/18

2

2

poules 4 ronden

4 ronden

januari woensdag

2/01/19

vrijdag

4/01/19

zaterdag

5/01/19

13u00

KPC Alosta

KPC Alosta: WT 50plus

13u00

Pelter PC

50+ tripletten

14u00

PC Donkmeer

50+ tripletten

13u00

PC Kelchteren

tripletten H/HG

13u30

PC ZMM Middelkerke

4 ronden + Fin 4 ronden

3

tripletten H/H G

4 ronden

donderdag

10/0119

14u00

PC Omega

50+ tripletten

4 ronden

maandag

14/01/19

19u00

PC Donkmeer

ALL CAT schiftingen doublet

3 ronden

dinsdag

15/01/19

19u00

PC Donkmeer

ALL CAT schiftingen doublet

3 ronden

donderdag

17/01/19

19u00

PC Donkmeer

ALL CAT schiftingen doublet

3 ronden

maandag

21/01/19

19u00

PC Donkmeer

ALL CAT schiftingen doublet

3 ronden

vrijdag

25/01/19

19u00

PC Donkmeer

ALL CAT finales doublet

poules

vrijdag

15/02/19

14u00

PC Gent

50+ Triplet 1 dame verplicht

4 ronden

2

zondag

17/02/19

14u00

PC Haeseveld

50+ tripletten

4 ronden

2

donderdag

21/02/19

14u00

PC Omega

dames doubletten

4 ronden

2 3

2

februari

maart

18

zaterdag

2/03/19

14u00

PC Donkmeer

Dames tripletten

4 ronden

donderdag

7/03/19

14u00

PC Omega

50+ Triplet 1 dame verplicht

4 ronden

zaterdag

9/03/19

14u00

PC Patijntje

Dames doubletten poules

poules

woensdag

13/03/19

13u00

PC Sparrendal

50+ tripletten

2


Kalender donderdag

14/03/19

14u00

PC Verbroedering

50+ tripletten

zaterdag

16/03/19

13u00

Pelter PC

tripletten dames

14u00

KPC Schorpioen

ALL CAT tripletten

4 ronden

2

4 ronden

2

woensdag

20/03/19

13u00

PC Genenbos

50+ doubletten

donderdag

21/03/19

14u00

PC Lokeren

50+ tripletten H/G

zaterdag

23/03/19

13u00

PC Genenbos

doubletten H/HG

14u00

PC Haeseveld

ALL CAT tripletten

zondag

24/03/19

13u00

PC Genenbos

doubletten dame + heer

woensdag

27/03/19

13u00

PC Olympia

50+ tripletten

donderdag

28/03/19

13u30

Oostendse PC

50 + dames doubletten

4 ronden

vrijdag

29/03/19

14u00

PC Reynaert

dames tripletten

4 ronden

zaterdag

30/03/19

13u00

PC Olympia

tripletten H/HG

13u30

PC Okapi

Tripletten H/H G

13u00

PC Olympia

doubletten dame + heer

14u00

PC Patijntje

ALL CAT tripletten

zondag

31/03/19

4 ronden 4 ronden

2

2

4 ronden poules

2

april woensdag

3/04/19

13u00

PC Oetervallei

doubletten 50+

donderdag

4/04/19

13u30

Nieuwpoortse PC

50+ Triplet 1 dame verplicht

4 ronden

14u00

PC Donkmeer

50+ tripletten

4 ronden

vrijdag

5/04/19

19u30

PC Reynaert

Alle Cat. doublet H/G schifting 1

ronden

zaterdag

6/04/19

13u00

PC Oetervallei

doubletten 50+

13u00

PC Reynaert

Alle Cat. doublet H/G schifting 2

ronden

13u00

PC Ponderosa

50+ tripletten H/HG

4 ronden

13u30

PC Koksijde

doubletten 50+

4 ronden

13u00

PC Reynaert

Alle Cat. doublet H/G schifting 3

ronden

13u00

PC Bernardus

tripletten H/HG

4 ronden

18u00

PC Oetervallei

doubletten 50+

13u00

PC Horizon

doubletten 50+

14u00

PC Reynaert

50+ tripletten

4 ronden

2

13u00

PC Reynaert

Alle Cat. doublet H/G Finale

poules

2

13u30

PC ZMM Middelkerke

Dames Doubletten

4 ronden

14u00

PC Haeseveld

Dames doubletten

4 ronden

2

13u00

PC Horizon

doubletten dame-heer

14u00

PC Haeseveld

50+ doubletten (dames / heren)

4 ronden

2

4 ronden

2

4 ronden

2 2

zondag

woensdag zaterdag

zondag

7/04/19

10/04/19 13/04/19

14/04/19

woensdag

17/04/19

13u00

PC Sparrendal

tripletten H/HG

donderdag

18/04/19

14u00

PC Verbroedering

50+ doubletten

zaterdag

20/04/19

13u00

PC Genk

doubletten H/HG

14u00

PC Chapoo

ALL CAT tripletten

13u00

PC Sparrendal

tripletten H/HG

14u00

PC Gent

50+ Tripletten 1 dame verplicht

4 ronden

14u00

PC Haeseveld

ALL CAT doubletten

4 ronden

zondag

21/04/19

maandag

22/04/19

09u00

KPC Schorpioen

VK JEUGD

woensdag

24/04/19

13u00

PC De Berk

50+ tripletten

donderdag

25/04/19

13u30

KPC De Bevers Waregem tripletten H/HG 50 + = zelfde club

zaterdag

27/04/19

13u00

PC Interlommel

doubletten 50+

14u00

PC Haeseveld

Doubletten -23 en +23

3

4 ronden 4 ronden

19


Scheidsrechter

PROVINCIAAL SCHEIDSRECHTER Hoe scheidsrechter worden?

2019

Voorwaarden tot deelname: •

Lid zijn van de PFV

Kandidatuur stellen zoals voorgeschreven en binnen de voorziene tijd

Tenminste 18 jaar oud zijn op de dag van het examen

Een wachttijd naleven van 3 jaar vanaf het verstrijken van een (eventuele) sanctie

Slagen in de opgelegde proeven en in totaal minstens 80% behalen

Een nieuw lid kan hetzelfde jaar van zijn/haar aansluiting reeds deelnemen

De voorbereiding op het examen zal op Vlaams niveau gebeuren. De datum en de locatie van deze voorbereiding en de locatie van het examen zullen later vastgelegd worden. Dit in functie van het aantal inschrijvingen per provincie.

Meten is weten voor jou? Heb jij graag de touwtjes in handen?

Ben jij een perfectionist op vlak van reglementen? Kan jij goed omgaan met mensen?

Antwerpen: Luc Van Regenmortel, Bergen 5 B - 2288 Bouwel Limburg: Peter Troonbeeckx, Keistraat 51 - 3590 Diepenbeek Oost-Vlaanderen: Gino Segers, Daal 34 - 9450 Denderhoutem VB&BH: Marc Nolmans, Borrestraat 10 -1700 Dilbeek West-Vlaanderen: Geert Vanderhaeghe, Cottemweg 19 - 8460 Oudenburg

DATUM 17 maart 2019 Quotering Schriftelijk: 40p Mondeling: 30p Technisch: 30p

Mee te nemen op het examen: recente pasfoto en licentie

Inschrijvingsformulier Naam: ......................................................................................................................... Het Voornaam: ................................................................................................................. Leeftijd: ......................................................................................................................

examen omvat:

 IPR

Licentienummer: .......................................................................................................  Rol van de scheidsClub: ...........................................................................................................................

rechter

Adres: .........................................................................................................................  Rol van de jury

Telefoon/GSM: ...........................................................................................................  Rol van de federaal

E-mail adres:.............................................................................................................. Kledijmaat (polo): ...................................................................................................... Dit formulier via uw club overmaken aan de Provinciale Scheidsrechters Commissie voor 1 maart 2019.

20

afgevaardigde

 Provinciale kampioenschappen


Medewerkers

Nieuwe medewerkers VIV Laat ik me even kort voorstellen. Ik ben Heidi De Poorter en afkomstig van Gent, maar woonachtig te Gentbrugge, tesamen met mijn kat Phaedra. In maart 2018 ben ik begonnen bij de VIV, maar ben voornamelijk het aanspreekpunt voor de PFV. Voordien werkte ik 21 jaar bij ING, het voormalige BBL. Om na het werk mijn zinnen te verzetten ben ik wel een bezige bij. Ik loop bij de Racing Club Gent Atletiek te Gentbrugge. Ik ben 14 jaar geleden beginnen lopen en hield het eerst op 5 km. Daarna begon mijn interesse uit te gaan naar toch langere afstanden en werd de 5 km algauw opzij geschoven om plaats te maken voor 10 km en 21 km. Alhoewel een 37 km mij ook niet afschrikt. Ooit loop ik nog eens een marathon. Doordat mijn vriend terug begon te koersen, heb ik mij ook een koersfiets aangeschaft. Op die manier kan ik mij ook voorbereiden op kwart-duatlons. En alsof dit nog niet genoeg is, ga ik nog 1 keer in de week paardrijden, dressuur. Dit maakt mijn hoofd helemaal gedachtenvrij. Daarbuiten doe ik nog vrijwilligerswerk bij de vogelbescherming te Melle. Als ik dan nog tijd over heb, waag ik mij aan mijn toch wel goeie bakkunsten. Koekjes, cakes, taarten, mousses, kortom bakken doe ik super graag. Hoe moeilijker, hoe liever ik het heb. Dit ben ik in een notendop.

Ik ben Mariska Diddens, nieuwe medewerkster bij de VIV. In mijn vrije tijd kan je mij vaak terugvinden op het voetbalveld als keepster/speelster van KSK Beveren, hier word ik polyvalent ingezet. Tevens ben ik actief als vrijwilligster bij Special Olympics Belgium. Zij zetten zich in om de sociale integratie van personen met een verstandelijke beperking te verbeteren aan de hand van sport. Hieraan meewerken, geeft me enorm veel voldoening. And last but not least reis ik zeer graag. Ik hou van ongerepte natuur, de uniekste uitzichten en typische culturen. Van kleins af aan ben ik vaak met sport bezig en al snel wist ik dat sport deel van mijn professionele activiteit zou uitmaken. Na anderhalf jaar in het bankwezen actief te zijn geweest, keer ik terug naar mijn grootste passie, sport. Als administratief verantwoordelijke bij de VIV bied ik ondersteuning aan de Petanque Federatie Vlaanderen, de Vlaamse SnookerFederatie en Bowling Vlaanderen. In mijn nieuwe rol bij de VIV richt ik mij voornamelijk op de administratieve ondersteuning van de verschillende federaties. GDPR, beleidsplannen, Sport Vlaanderen, inschrijvingen, contact met leden,‌ Het komt allemaal aan bod. De variÍteit in taken is wat me net zo aanspreekt. Ik ben een enthousiast en gedreven persoon die zich maar al te graag voor jullie inzet.

21


Recreanten

Recreantenwerking PFV 2018 wordt een mijlpaal in de recreanten werking van de PFV. Wie zijn recreanten?: spelers die een balleke willen gooien onder vrienden zonder al te strikte regels zoals bij de competitieve spelers. Met ander woorden, de bakermat van de petanque. Zo zijn de meesten onder ons namelijk aan petanque begonnen: met vrienden op de camping al dan niet onder de platanen. Die vriendelijke sfeer willen we HERinvoeren binnen de PFV voor diegenen die naast of bovenop het competitieve ook nood hebben aan een echte recreantenwerking. Op het dagelijks bestuur van de PFV kwam regelmatig de vraag: ”Ik ben recreant en ben in de zomer actief in een andere streek. Waarom kan ik naast mijn competitieve licentie geen recreantenlicentie verkrijgen in een andere club”? Dit was tot voor kort niet mogelijk. Inderdaad, die spelers moesten wachten tot de RvB van juni 2018 voor een ommekeer. Een federatie moet durven gehoor te geven aan zijn achterban en terzelfdertijd creatief zijn met de nieuwe uitdagingen die haar geboden wordt. Vanaf NU kan dit dus wel! Een andere invalshoek in dit gebeuren is dat de recreantenwerking op een breder maatschappelijk draagvlak kan steunen met als klap op de vuurpijl wie weet jongere spelers - hiermee bedoel ik 50 min en jeugdspelers - die via dit kanaal met de petanquesport kennis kunnen maken. De recreantenwerking is een feit sinds juni 2018. Wat betekent dit concreet? Naast een competitieve licentie kan elk lid van de PFV een recreanten licentie momenteel gratis bekomen, al dan niet in zijn club of een andere PFV club (club aansluiting uitgezonderd). Een speler die zowel competitieve speler als recreant is, kan aan de competitieve activiteiten van de PFV EN aan de recreatieve activiteiten van zijn provincie deelnemen. Wie enkel een recreatieve licentie aanvraagt, kan uiteraard enkel aan de activiteiten van de recreanten van zijn provincie deelnemen. Zijn bijdrage is €13 per jaar. Gezien bepaalde provincies (zie verder in dit Petanque Sportmagazine) reeds met een recreantenwerking in februari 2019 starten of reeds gestart zijn, geldt de volgende uitzonderlijke en eenmalige overgangsmaatregel: lidgeld voor exclusieve recreatieve spelers bedraagt €13 voor de periode vanaf 1/1/2019 tot 30/04/2020. De recreantenactiviteiten worden provinciaal ingevuld. De provincies hebben hier dus een zekere autonomie in, doch mogen deze activiteiten nooit voorrang krijgen op noch gespeeld worden volgens dezelfde speelwijze van de bestaande PFV competities. Een mogelijk spelschema in doubletten of tripletten ziet er als volgt uit: Ploeg A speelt tegen ploeg B. De drie of twee spelers van elke ploeg zijn spelers van dezelfde club. Beide ploegen spelen 2 of 3 wedstrijden tegen elkaar voor 2 overwinningen. Wie minstens 2x wint heeft de wedstrijd gewonnen. Het gaat in feite om minitornooien. Hebt U interesse of suggesties als club of als speler voor een recreantenwerking binnen uw provincie, aarzel dan niet en contacteer de adjunct directeur sport van uw provincie. De adjunct directeuren sport van de verschillende provincies staan met elkaar in verbinding om suggesties vorm te geven.

22


Regio’s

Echo’s uit de regio’s Vlaams-Brabant & BH ZOMERCIRCUIT RECREANTEN wordt OPEN ZOMERCIRCUIT V.B.B.H. Guido Schoevaerts, Adjunct Directeur Sport VBBH, lanceerde in 2014, samen met Wilfried Deman, het idee om een recreantenwerking op te starten. Iedereen zou hieraan mogen deelnemen, ook diegenen die niet bij een club of vereniging aangesloten waren. In de petanquelocatie van P.C. Tienen werd alzo een eerste verkennende vergadering belegd, waarbij de plannen uit de doeken werden gedaan. Alle gemeentelijke en stedelijke sportdiensten van de provincie, alsook de bekende recreatieve petanqueclubs, werden aangeschreven. Slechts een tiental belangstellenden daagden op. Maar toch was de toon meteen gezet. Dat jaar werd een mini zomercircuit opgestart met 4 clubs die elk 2 organisaties toegewezen kregen. Op het einde van de rit werd dat eerste jaar positief afgesloten met een BBQ en een prijsuitreiking. Dat jaar hebben we ongeveer 100 verschillende spelers mogen begroeten die aan één of meer speeldagen hadden deelgenomen. En dit smaakte naar meer, want het jaar daarop mochten we al 6 organiserende clubs verwelkomen. Ook het aantal spelers die de weg naar dit circuit vonden steeg gestaag en de kaap van 100 verschillende spelers werd overschreden. Het aantal organisatoren steeg ondertussen jaar per jaar zodat we in 2018 (inmiddels al 5 jaar ver) 10 organiserende clubs hadden en het aantal deelnemers die aan één of meer dagtornooien deelnam steeg al tot meer dan 200! 2018 werd dan ook op een waardige wijze afgesloten met een heuse petanque-familiedag met alles er op en er aan, t.t.z. petanque, demonstratie agility, een afsluitend 5-gangendiner en een heuse dansnamiddag met live-orkest. Ambiance troef! Na het succes van 2018 werd in september van dit jaar al een evaluatievergadering gehouden en iedereen

was het er duidelijk over eens dat het hier niet mocht bij blijven. Inmiddels werd in een nieuwe vergadering de kalender voor 2019 al opgemaakt. Opmerkelijk is wel dat de clubs, op vraag van G.S., er mee instemden om ook licentiespelers toe te laten, met dien verstande dat een competitiespeler steeds moet aantreden met een recreatieve petanquespeler. Eén uitzondering: competitiespelers die op Vlaams of Nationaal niveau spelen mogen niet aantreden. Een gezonde mix. Voor 2019 zijn 15 speeldagen voorbehouden die telkens doorgaan op een andere locatie binnen de provincie. Ondertussen zijn er reeds 11 organisatoren die hieraan zullen meewerken. Er zal opnieuw onder de vorm van gemengde doubletten gestreden worden voor de dagprijzen en voor wie minstens 12 keer heeft deelgenomen wordt nog een extra prijs voorzien in het eindklassement. Eén keer per maand worden de gemengde doubletten vervangen door een melée die eveneens meetelt voor het individueel eindklassement. Voor de 2e keer op rij zal op 31 augustus 2019 opnieuw een petanquefamiliedag georganiseerd worden waar de prijzen zullen worden uitgereikt. Het programma zal later kenbaar gemaakt worden via o.a. de Facebookpagina “Vlaams Brabant&Brussel Hoofdstad”. Meer info: guido@vbbh-pfv.be. Iedereen voor PETANQUE - PETANQUE voor iedereen.

23


Regio’s

Recreantenwerking Antwerpen Ieder lid met een geldige recreantenlicentie kan deelnemen. We starten met : *3 x 2 avonden senioren Inschrijven tot 31/01/2019 - per ploeg €15 voor de voorjaarscompetitie Start: in de week van 11 februari om 20u00. Ploegen: 6 spelers - geen mix De thuisploeg geeft zijn voorkeur welke dag er thuis gespeeld wordt. Inschrijvingsformulieren te bekomen via PFV Antwerpen - recreantenwerking. *3 x 2 namiddagen 55+ Inschrijven tot 20/2/2019 - per ploeg €15 voor de voorjaarscompetitie Start: in de week van 4 maart om 14u00. Ploegen: 6 spelers - geen mix De thuisploeg geeft zijn voorkeur welke dag er thuis gespeeld wordt. Inschrijvingsformulieren te bekomen via PFV Antwerpen - recreantenwerking. Gezien de vroege start, stellen we de volgende regel: Naargelang de weersomstandigheden kunnen de ploegen, na overleg, beslissen om de binnen- of buitenterreinen te gebruiken. Vanaf een temperatuur van 17°C mag er buiten gespeeld worden. Recreantencompetitie = gezellig samenzijn = een pintje tijdens de matchen is toegelaten.

*Flash: elke maandagavond worden er tijdens de flashcompetitie 3 ronden gespeeld; telkens tegen een andere tegenstander. Inschrijven per triplet tot 30 augustus - per ploeg €10 voor de najaarscompetitie Start: maandagavond 16 september Er zullen in de loop van 2019 ook recreantentornooien opgestart worden. Verantwoordelijke recreantenwerking PFV Antwerpen (info + inschrijvingen + uitslagen): Roger Bulcke, te bereiken via 0468/341535 of bulcke.roger@gmail.com of Lobelialaan 6 te 2950 Kapellen.

24


Uitslagen

Uitslagen internationale kampioenschappen Traditiegetrouw stond de najaarskalender bol van de internationale kampioenschappen. Van Europese jeugdkampioenschappen tot het wereldkampioenschap voor de heren, het was opnieuw smullen van petanque op topniveau. Ook ons kleine Belgenland, maar groot in de petanquesport, was present. WK triplet heren Het eerste in de hele reeks, was het wereldkampioenschap triplet heren dat doorging van 13 tot en met 16 september in Desbiens, Canada. Het Belgische team bestond uit Claudy Weibel, André Lozano, Geoffrey Haulotte en Joël Marchandise. Onder leiding van Gustave Moens gingen ze de confrontatie aan met de beste petanquelanden ter wereld. België legde het volgende parcours af: Ronde 1: België - Nieuw-Caledonië: 13 - 0 Ronde 2: Nederland - België: 4 - 13 Ronde 3: Zweden - België: 8 - 13

Het triplettenkampioenschap werd gespeeld volgens het Swiss-systeem. Met andere woorden, er werd gestart met 5 ronden op tijd om vervolgens de 24 best gerangschikte landen in poules te verdelen en verder te laten strijden voor de wereldtitel. De overige landen werden doorverwezen naar de Nations Cup. Na de poulefase kwam tenslotte de eliminatiefase met de 1/8 finale, 1/4 finale, 1/2 finale en finale. Ronde 4: België - Turkije: 13 - 11 Ronde 5: België - Monaco: 2 - 13

Met een haast perfect rapport eindigde België 5de en plaatste zich voor de poulefase van het kampioenschap. Dit verliep als volgt: 1e partij: bye 2e partij: België - Marokko: 2 - 13 3e partij (barrage): België - Chinees Taipei: 13 - 8 Dankzij deze laatste overwinning stootten de Belgische heren door tot de 1/8 finales waar ze meteen Frankrijk voorgeschoteld kregen. Onze dappere Belgen hebben zich niet gemakkelijk gewonnen gegeven, maar moesten uiteindelijk de overwinning laten aan de Fransen (13 - 11). Jammer van deze moeilijke loting. Frankrijk werd de uiteindelijke wereldkampioen ten koste van de andere finalist Marokko (13 - 7). EK triplet dames Twee weken na het Canadese avontuur trok een Belgische damesselectie naar Frankrijk waar ze in Palavas Les Flots de strijd aangingen voor de Europese titel. De lokale “Salle Bleue” was van 27 tot en met 30 september het strijdtoneel voor het 9de Europees kampioenschap voor dames. Voor België waren het Camille

Geen medaille voor het team en ook geen medaille in het schietkampioenschap, waar Claudy zijn gekende niveau niet behaalde. Met slechts 27 punten in de eerste ronde en een 24e plaats zat dit kampioenschap voor Claudy er als snel op. Opnieuw was het Frankrijk, met de nog steeds jonge Dylan Rocher, die met de wereldtitel huiswaarts ging.

Max, Madison Schollaert en de zusjes Cindy en Nancy Barzin die onder leiding van Dany Debouge met hoge ambities aan het kampioenschap deelnamen. Camille was schutter van dienst voor het individuele schietkampioenschap. Na het behalen van een score

25


Uitslagen van 21 punten in de kwalificatie kwam Camille terecht in de groep voor de “repêchage” (= herkansing). Ze verbeterde zichzelf ten opzichte van de kwalificatie en behaalde 29 punten. Helaas kwam ze toch één puntje tekort om door te stoten naar de 1/4 finales.

Hoofdje leegmaken en volop focussen op het triplettenkampioenschap was nu de boodschap. Net zoals op het WK heren te Canada, werd er gespeeld volgens het Swiss-systeem: 5 ronden met vervolgens de poulefase om uit te maken wie door mocht naar de 1/4 finales.

Het parcours van onze Belgische dames zag er zo uit: Ronde 1: Spanje - België: 7 - 13 Ronde 4: Oekraïne - België: 4 - 13 Ronde 2: Zweden - België: 13 - 8 Ronde 5: België - Polen: 13 - 7 Ronde 3: Israël - België: 3 - 13 Deze mooie start resulteerde in een logische 4de plaats en dus kwalificatie voor het verdere verloop van het kampioenschap samen met de 15 andere best gerangschikte landen. De overige landen, waaronder toch verassend Spanje en Monaco, werden doorverwezen naar de Nations Cup. België kwam terecht in een poule met Turkije, Oekraïne en Israël. De eerste confrontatie tegen Turkije werd vlot gewonnen, maar nadien werd er tegen Oekraïne verloren. De barrage zou dus beslissen over het lot van onze dames. 1e partij: België - Turkije: 13 - 1 2e partij: België - Oekraïne: 0 - 13 3e partij (barrage): België - Israël: 13 - 0 Oef… de 1/4 finale was een feit. In deze 1/4 finale keken onze Belgen de Zwitserse dames in de ogen. De tegenstander bleek te sterk en won met een ruim verschil van 4 - 13. Helaas, einde kampioenschap voor België. De Franse dames waren oppermachtig in Italië en veroverden de beide titels. Charlotte Darodes haalde het in de “schietfinale” met 43 punten van Sivan Siri uit Israël (40 punten). En in het triplettenkampioenschap waren ze sterker dan de Italiaanse dames, die zich tevreden moesten stellen met het zilver. Opnieuw geen medaille voor België. Twee kampioenschappen achter de rug; nog twee te gaan. EK individueel dames & heren Op naar het volgende kampioenschap. Deze keer het Europees kampioenschap individueel voor dames en heren van 5 tot en met 7 oktober te Savigliano, Italië. De Belgische selectie bestond uit Jordane Parker met als coach Claude Herin voor de dames en Joël Marchandise met als coach Gustave Moens voor de heren. De 5 kwalificatieronden (Swiss-systeem) verliepen voor Jordane en Joël gunstig: Jordane Joël Ronde 1: België - Wales: 13 - 10 Ronde 1: België - Engeland: 13 - 8 Ronde 2: België - Nederland: 13 - 10 Ronde 2: België - Oostenrijk: 13 - 0 Ronde 3: Hongarije - België: 5 - 13 Ronde 3: België - Estland: 13 - 9 Ronde 4: België - Frankrijk: 9 - 13 Ronde 4: België - Duitsland: 2 - 13 Ronde 5: Oostenrijk - België: 0 - 13 Ronde 5: België - Letland: 13 - 3

26


Uitslagen Net zoals de collega’s op de voorbije twee kampioenschappen behaalden ze elk vier overwinningen op vijf wedstrijden, wat voor allebei een 7de plaats opbracht in de rangschikking. Puike prestatie en uiteraard voldoende om door te stoten naar de poulefase. Jordane geraakte door 2 verliespartijen in de poules helaas niet verder in het kampioenschap (5 - 13 tegen Engeland en 7 - 13 tegen Israël). Voor haar zat het kampioenschap er dus op. Joël slaagde er wel in om de poules te overleven dankzij 2 overwinningen (13 - 4 tegen Jersey en 13 - 12 tegen Monaco). In de 1/4 finale kwam Joël tegenover de Duitse Manuel Stokosch te staan. Het werd een fel bevochten wedstrijd, maar op het einde was het toch de Duitser die met de overwinning ging lopen. Einde dus ook voor Joël en opnieuw een medailleloze thuiskomst voor de Belgische selectie. De titels werden verdeeld tussen Frankrijk en Italië. Bij de dames was het de Française Sandrine Herlem die de Europese titel op haar naam mocht schrijven en bij de heren de onvermijdelijke Italiaan Diego Rizzi. EK triplet beloften dames en heren & EK triplet junioren Alle medaillehoop rustte nu dus op de schouders van de jeugdige Belgische talenten die van 11 tot en met 14 oktober aan de slag gingen in Almeria, Spanje. Een ruime Belgische delegatie ging gedurende deze 4 dagen op zoek naar enkele medailles in de zes disciplines die aan bod kwamen. Junioren We beginnen bij de allerjongsten, namelijk de junioren, waar België werd vertegenwoordigd door Ugo Steennot, Luka Grolet, Tristan Alexandre en Jérôme Creyelman onder leiding van coach, Renaat Borré. Tristan mocht de spits afbijten als aangeduide speler voor het individueel schietkampioenschap. De beste vier uit de kwalificatie gingen rechtstreeks door, de volgende 16 kregen nadien nog een herkansing. Tristan behaalde 28 punten, evenveel als de 4de, maar werd als 5de gerangschikt en moest zich klaarmaken voor een nieuwe poging tijdens de herkansing. Hij deed wat nodig was en plaatste zich dan toch nog voor de 1/4 finales. Vanaf deze fase wordt dit kampioenschap in een rechtstreeks duel uitgevochten.

Tristan kwam tegenover de Poolse schutter te staan en klaarde opnieuw de klus met 28 punten tegen 21. Gevolg: plaats in de 1/2 finale en al zeker een medaille. Ondertussen was de jonge Franse deelnemer, Joe Casale, goed op dreef met 51 punten in de kwalificatie en maar liefst 60 punten in zijn 1/4 finale. In de 1/2 finale werd het voor Tristan een duel met thuisspeler, Jésus Antonio. Tristan behaalde 25 punten, maar de Spanjaard was met 39 punten de overduidelijke winnaar. Maar we onthouden dat Tristan een welverdiende bronzen medaille behaalde. Met een duidelijk minder resultaat (32 punten), maar niettemin meer dan verdiend, behaalde Joe Casale de Europese titel.

Het triplettenkampioenschap voor de junioren kon geen betere start kennen. Van de eerste 5 wedstrijden (Swiss-systeem) werden er 4 gewonnen. Enkel in de 5de ronde bleek Frankrijk net iets te sterk. Ronde 1: België - Hongarije: 13 - 4 Ronde 4: België - Monaco: 13 - 0 Ronde 2: Turkije - België: 9 - 13 Ronde 5: Frankrijk - België: 13 - 5 Ronde 3: Tsjechische Rep. - België: 10 - 13 Dankzij deze mooie start behaalden ze een 3de plaats en mochten onze junioren zich opmaken voor de pou-

lefase. Hierin werd de eerste wedstrijd verloren tegen Letland met 10 - 13. Ze moesten dus vol aan de bak

27


Uitslagen tegen Turkije om via de barrage nog kans te maken op een vervolg van het kampioenschap. En onze jongens losten de verwachtingen in… winst tegen Turkije met 13 - 5 en winst in de barrage tegen Letland met 13 -10 leverde hen een plaatsje op bij de beste 8. Een ware thriller volgde in de 1/4 finale tegen Zwitserland. 13 - 12, spannender kan het niet, maar gelukkig in het voordeel van onze Belgische jongelingen. Meteen ook voor hen zekerheid op een medaille. Enkel de kleur lag nog niet vast. Beloften dames Bij de beloften dames waren ook enkele ‘oude bekende’ Vlaamse jeugdspeelsters geselecteerd. Kiany Deschouwer en Jessica Meskens kwamen samen met Allisson Vandaele en Laura Streel in actie. Coach, Dany Debouge, leidde de dames doorheen het EK-parcours. Voor het individueel schietkampioenschap was het Jessica die de Belgische kleuren mocht verdedigen. Ze nam een behoorlijke start en behaalde met 23 punten een 4de plaats na de kwalificatie. Voldoende voor een rechtstreekse plaats in de 1/4 finale. Zoals het dit kampioenschap eigen is, werd vanaf deze fase 1 tegen

Uiteraard kom je in de 1/2 finale enkel nog sterke tegenstanders tegen. Zo ook onze jongens die het moesten opnemen tegen het altijd stevige Frankrijk. En ook deze keer bleken ze een maatje te sterk. Verliezen tegen Frankrijk is nooit een schande, maar prettig is het ook nooit. 6 - 13 was het verdict voor onze jongens, die met een welverdiende bronzen medaille om de nek mee op het podium stonden te blinken. Frankrijk werd in de finale uiteindelijk geklopt door Monaco.

1 gestreden voor de overwinning. Elk om beurt een poging ondernemen om punten te behalen in de 5 ateliers… zenuwslopend! Je zou kunnen zeggen dat Jessica een constante prestatie heeft neergezet, maar met 19 punten in haar 1/4 finale kwam ze toch tekort tegen de Zweedse Linn Callderyd, die een puike 37 punten bijeen schoot. Jammer maar geen eremetaal voor Jessica. Emma Picard uit Frankrijk won Europees goud dankzij winst in de finale met 25 - 7 tegen de Spaanse Sara Diaz Reyes

Misschien zou het triplettenkampioenschappen meer succes opleveren. Tijdens dit beloftenkampioenschap werd een totaal ander systeem gespeeld dan op de andere kampioenschappen. 9 landen = 9 ronden = 8 te spelen wedstrijden. Dit stond onze dames te wachten. 8 partijen, waarna op basis van de overwinningen en de verschilpunten een klassement werd opgemaakt. Ronde 1: België - Engeland: 13 - 6 Ronde 6: België - Frankrijk: 2 - 13 Ronde 2: Zweden - België: 3 - 13 Ronde 7: Spanje - België: 13 - 4 Ronde 3: België - Duitsland: 5 - 13 Ronde 8: België - BYE Ronde 4: Turkije - België: 0 - 13 Ronde 9: Nederland - België: 4 - 13 Ronde 5: België - Tsjechische Rep.: 13 - 3 Na deze 9 ronden kregen we het volgende klassement te zien: Land Frankrijk Spanje België Zweden Duitsland

28

winst/verlies 7 - 1 6 - 2 5 - 3 5 - 3 5 - 3

+ & - punten 102 - 35 90 - 53 76 - 55 81 - 70 82 - 72

Land Engeland Tsjechische Rep. Turkije Nederland

winst/verlies 4 - 4 3 - 5 1 - 7 0 - 8

+ & - punten 75 - 77 63 - 90 40 - 100 47 - 104


Uitslagen Dankzij een goede start klasseerden de dames zich voor de 1/2 finales. Meteen goed dus voor een medaille. Alles wat nu meer werd behaald, was meegenomen. België werd tegenover Spanje geplaatst voor deze 1/2 finale en onze dames deden het uitstekend. 13 - 4 winst en recht naar de finale van het EK. Beloften heren In het beloften herenteam zat voor ons een heel gekende naam, Nicky Kockx van KP Mistral. Enkele jaren een vaste waarde bij de junioren en nu ook opgenomen in het beloftenteam. Nicky rees af naar Spanje samen met Charly Ghyssels, Mattieu Berode en Quentin Triquenaux en werd er gecoacht door Michael Bertrand. Mattieu was aan zet voor het individueel schietkampioenschap. Hij bewees zijn kwaliteiten meteen en plaatste zich na de kwalificatie met 36 punten rechtstreeks voor de 1/4 finales. In deze 1/4 finale werd het een rechtstreeks duel tegen Dan Shiran uit Israël die in zijn herkansing een sublieme score behaalde van 50 punten; Mattieu was dus gewaarschuwd. Gelukkig

Het onvermijdelijke Frankrijk was de andere finalist en blies onze dames helaas zonder medelijden van het terrein met een jammere 13 - 0. Eindigen in mineur, maar wel een prachtige zilveren medaille. Proficiat dames!

herhaalde de Israëliër zijn score uit de herkansing niet en behaalde hij 30 punten. Mattieu deed het net wat beter en slaagde er in om zich met 32 punten te plaatsen voor de 1/2 finale. Uitstekend nieuws, want ook hij verzekerde zich hiermee van een medaille. In de 1/2 finale was hij echter kansloos tegen het Franse schuttersgeweld onder de naam Tyson Molinas. De 29 punten van Mattieu waren niet voldoende om op te boksen tegen een stevige 51 punten van de jonge Fransman. Brons dus voor Mattieu! Net zoals bij de beloften dames, ging de titel bij de beloften heren naar de Franse deelnemer. Tyson Molinas won de finale van de Duitser Pascal Müller met 39 tegen 16.

Nu was het de beurt aan Nicky om samen met zijn teamgenoten een nieuw succes te breien aan zijn nog jonge petanquecarrière. Vier kwalificatieronden volgens het Swiss-systeem en een daaropvolgende poulefase zouden beslissen over verder gaan in het kampioenschap over verwezen worden naar de Nations Cup. Ronde 1: België - Israël: 13 - 1 Ronde 3: België - Polen: 13 - 8 Ronde 2: Frankrijk - België: 13 - 1 Ronde 4: Monaco - België: 12 - 9 De 4 ronden verliepen niet vlekkeloos, maar resulteerden nog in een 6de plaats op 16 deelnemers. Onze Belgische jongens werden vervolgens in een poule ingedeeld met Monaco, Nederland en Zweden. Eerste tegenstander Zweden werd vlot opzij gezet met 13 - 6 en ook de volgende tegenstander Monaco was een vogel voor de kat (13 - 3). Monaco herpakte zich nadien nog ten koste van Nederland en plaatste zich net zoals België voor de 1/4 finales. België kruiste in de 1/4 finale de degens met Israël; een haalbaar kaart, maar alles moet altijd gespeeld worden. Gelukkige bleven onze jongens het goed doen en wonnen ze hun wedstrijd met 13 - 6. Ze deden dus niet onder voor hun ploegmakkers bij de junioren en beloften dames en verzekerden zich met deze overwinning van een medaille. De 1/2 finales waren echte toppers, Spanje tegen Monaco en België tegen Frankrijk. Jammer voor onze beloftevolle jongens, maar dit betekende het einde van het kampioenschap. Frankrijk haalde het met 13 tegen 5 en versloeg in de finale Spanje met 13 - 11 om zich tot Europees kampioen te kronen. Prachtig resultaat jongens, proficiat!

29


In memoriam

In memoriam De Raad van Bestuur en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd. Het bestuur en de leden van de Putse petanqueclub melden u diep bedroefd het overlijden van mevrouw Marcella Van den Wouwer, echtgenote van de heer Herman De Cock, moeder van Kim De Cock, allen gewaardeerde leden van onze club. Marcella werd geboren te Lier op 21 juni 1950 en is na een lange en moedige strijd overleden in het H. Hartziekenhuis te Lier op 22 september 2018. We wensen haar familie en vrienden heel veel sterkte. In de aanloop naar de verkiezingen op 14 oktober kreeg KPC De Bevers dubbel slecht nieuws te verwerken. Op 8 oktober bereikte ons het bericht dat Silvère Geldof was overleden. Silvère was de echtgenoot van clublid Gaby D’Haeyere en was 22 jaar lid van KPC De Bevers. Als gewezen schooldirecteur had hij een stem als een klok. Als hij zijn stem verhief werd er naar hem geluisterd, want Silvère was niet alleen een uitstekend petanquer, hij was ook een erudiet persoon die altijd het beste voorhad met de club(s) waar hij speelde. In het hiernamaals zal hij zeker zijn clubcollega Maria Flo hebben opgewacht. Maria, die overleed op 12 oktober, was de echtgenote van clublid Georges Defresnes en was ondertussen ook al 14 jaar lid van onze club. Er is trouwens een parallel te trekken tussen beide op het eerste gezicht totaal verschillende koppels. Gaby en Maria, beiden de minzaamheid zelve, hun echtgenotes op een zelfbewuste manier voor hun mening uitkomend. En toch, Gaby en Silvère, Maria en Georges, ze hoorden bij elkaar als het strand bij de zee. Als je de ene zag, zag je ook de andere. Het was pas toen we Gaby en Georges enkele keren alleen op de club zagen toekomen, dat we beseften hoe erg het was gesteld met de gezondheid van “haar” Silvère en “zijn” Maria. In dezelfde week zijn Silvère en Maria weliswaar lichamelijk van ons weggegaan maar omdat hun respectievelijke wederhelft Gaby en Georges zo snel de (Bever)draad weer hebben opgenomen zullen Silvère en Maria nooit uit onze gedachten verdwijnen. Vanwege KPC De Bevers. Diep bedroefd melden wij u het overlijden van mevrouw Gaby Van Gysel, echtgenote van de heer Paul Van der Heyden, voorzitter van PC Actief Beveren. Gaby werd geboren te Sint-Niklaas op 28 februari 1943 en is liefdevol omringd door haar familie overleden te Edegem op 16 oktober 2018. We wensen Paul, haar familie en haar vrienden heel veel sterkte. Het bestuur en de leden van PC Actief Beveren melden u met grote droefheid het overlijden van mevrouw Rita Van Mele, weduwe van de heer Hubert Daelman. Rita werd geboren te Temse op 20 januari 1949 en is na een moedig gedragen ziekte overleden te Beveren op 25 oktober 2018. We wensen haar familie en vrienden heel veel sterkte.

30


Info - Pub

Waar u ons kunt vinden

Openingstijden

Kapelsestraat 26, 2950 Kapellen (Antwerpen)

Maandag

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

Tel. 03 605 07 08 - fax. 03 605 19 60

Dinsdag

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur

Tel. schade: 03 605 07 07

Woensdag

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

e-mail: kantoor.van.opdorp-peeters@verz.kbc.be

Donderdag

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur

www.vanopdorp-peeters.be

Vrijdag

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

En na afspraak ook bij u thuis Het juiste verzekeringsadvies

U kunt dus altijd bij ons terecht.

Wilt u een volledig verzekeringsadvies, aangepast

Zijn we toch uitzonderlijk niet bereikbaar? Dan kunt

aan uw specifieke situatie? Dan bent u bij ons aan

u uw schadeaangifte doen bij ons callcenter 24+ op

het juiste adres. Naast de standaardpolissen bieden

het nummer 0800 96 464 of met KBC- Online.

we ook verzekeringen op maat aan. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor KMO’s, vrije beroepen,

Samenwerking met de KBC-bankkantoren We

zelfstandigen en bedrijven. kortom , samen zoeken

werken nauw samen met de KBC-bankkantoren van

we de juiste oplossingen voor al uw verzekerings-

Kapellen, Stabroek, Putte, Hoevenen en Berendre-

behoeften.

cht. Zo kunnen we u een volledig en uiterst professioneel dienstenpakket aanbieden.

Heeft u schade dan zit u bij ons goed. Een snelle, persoonlijke en professionele hulp is wat telt op momenten dat u het echt nodig hebt. Ook voor de

www.vanopdorp-peeters.be

schadeverzekering die u bij uw KBC-bankkantoor afsloot, zijn we als KBC – verzekeringsexpert uw eerste aanspreekpunt.

FSMA 049023A Verbonden agent

altijd een stapje voor 31


Info - Pub

32


Info - Pub

Hier had uw advertentie kunnen staan... Meer info via tim-pennoit@pfv.be

33


Info - Pub

34


Legt de volgende Lotto-miljonair binnenkort een petanquebaan aan in zijn tuin?