Magazine 4 2019

Page 1

SPORTMAGAZINE

PETANQUE

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

Driemaandelijks tijdschrift • 41ste jaargang • december 2019 Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent Afgiftekantoor Aalst - P409060

4 • 2019


De voltallige Raad van Bestuur wenst al haar leden tijd om van de kleine dingen te genieten rust om stil te staan bij mooie momenten sterkte om tegenslagen te overwinnen vriendschap om je hart te verwarmen humor om wat somber is te kleuren een glimlach om elke dag mee te beginnen

Fijne Feestdagen


Inhoud

Inhoud Nieuwjaarswensen...........................................................................................................2 Wist je dat...............................................................................................................................4 Voorwoord.............................................................................................................................5 Categorieën 2020..............................................................................................................6 Lidmaatschap 2020..........................................................................................................7 Initiator Petanque 2020.................................................................................................8 Vlaams Kampioenschap Jeugd 2020....................................................................9 Provinciaal scheidsrechter worden?................................................................... 10 Petanquereis Mallorca - september 2019................................................11-12 Vakantiesalon 2020........................................................................................................ 13 PFV petanquereizen...................................................................................................... 14 Kalender wintertornooien 2019/2020........................................................17-18 PFV JEUGDorganisaties............................................................................................... 18 Kampioenschappen 2020 - kalender................................................................. 19 Special Olympics Belgium........................................................................................ 20 Interprovinciale 50+ eindronde 2019................................................................ 21 Dag van de besturen 2019....................................................................................... 22 Internationale kampioenschappen.............................................................23-25 Uitslagen kampioenschappen............................................................................... 26 Echo’s uit de regio’s................................................................................................27-28 Uit de media...................................................................................................................... 29 In Memoriam..................................................................................................................... 30 Advertenties...............................................................................................................31-36

Colofon De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke vereniging aangesloten bij: • lid van SportAccord • lid van de CEP (Confédérations Européen de Petanque) • de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen met de F.B.F.P.) • de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provançal, 13001 Marseille-France) • Sport.Vlaanderen • het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite) • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw)

De P.F.V. groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de Petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit

De P.F.V. behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Pins zijn eigendom van de P.F.V. en mogen NIET gescand worden. Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 – 9000 Gent

Drukkerij: Artoos Group www.artoosgroup.eu

Bondslokaal:

Huis van de Sport Bureel 22 Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 0418 483 437 RPR Gent

Bezoek de website van de P.F.V. op internet:

www.PFV.be

We zijn voor u beschikbaar op volgende dagen: Federaal Voorzitter: Reinold Borré Enkel na afspraak Secretariaat:

Alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u tot 16u30

Jaarabonnement:

Bijkomend abonnement: € 7,50 Niet-leden € 10,50 Buitenland € 15 Te storten op rekening: PFV 446-9707281-49

3


Wist je dat?

Wist je dat... … het jaarlijks internationaal topevenement voor onze jeugd, beter gekend als het ‘4-federatie tornooi’, mogelijks zal omgedoopt worden tot het ‘5-federatie tornooi’? Het is momenteel nog niet definitief, maar onze Duitse petanquevrienden tonen concrete interesse om toe te treden tot deze organisatie. Wie het 4-federatie tornooi nog niet kent, dit is een jeugdtornooi waarbij geselecteerde spelers uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Noord-Frankrijk het per categorie (van miniem tot en met junior) tegen elkaar opnemen. Het concept zou niet veranderen, maar hier zouden onze Duitse buren dus vanaf volgend jaar waarschijnlijk ook aan deelnemen. Zij zijn alvast welkom.

… je ons kan volgen op verschillende mediakanalen? Hieronder een overzicht.

   

www.pfv.be Petanque Federatie Vlaanderen vzw Petanquefedvlaanderen PFV vzw (@PFVvzw)

Wegens de verlofperiode is het secretariaat gesloten van 24 december 2019 tot en met 1 januari 2020. Vanaf 2 januari 2020 zijn we opnieuw paraat om u te helpen. Prettige feesten!

4


Voorwoord

Voorwoord voorzitter Beste Petanquevrienden, Wij naderen stilaan het einde van 2019; voor velen onder ons beginnen daarmee de voorbereidingen voor de eindejaarsfeesten en worden er plannen gesmeed om het jaar in schoonheid af te sluiten en met nieuwe moed het nieuwe jaar in te vliegen. Zoals ieder jaar zijn wij met z’n allen meesters in het maken van goede voornemens, maar smelten die vaak weg als sneeuw voor de zon. Daarom is het belangrijk om na te gaan, of het nu voor petanque is of voor een andere sport, wat wij wel of niet kunnen verwezenlijken volgens de mogelijkheden en middelen die wij ter beschikking hebben en wat de juiste middelen zijn om succesvol te zijn en te slagen in onze doelstellingen. Gezien de tendens van de afgelopen jaren zich verder zet dat de gemeenten, steden en regeringen vele besparingen dienen te doen om toch een positief saldo trachten te bereiken, is er opnieuw geen goed nieuws voor ons. Wij stellen vast dat de huidige beleidsvoerders het niet zo goed voorhebben met al onze sporten. In het nieuwe beleidsplan wordt er namelijk een besparing vooropgesteld van 6% en is er sprake van nog andere besparingen die zij nog niet kenbaar hebben gemaakt. Doch lopen deze vertegenwoordigers te pronken als wij medailles halen op allerlei niveaus. Ook vergeten zij dat wij naast het sportieve ook een belangrijk rol spelen in het algemeen welzijn van onze leden. Samen zijn om te sporten, het dagelijks niet te missen onderonsje tegen vereenzaming, de regelmatige dosis gezonde beweging,‌ zijn allemaal positieve aspecten die bijdragen tot een betere mentale en fysieke gezondheid van de burger. Als wij dan toch een wens mogen doen voor 2020, dan wensen wij dat iedere sporter op welke wijze dan ook en op eender welk niveau de nodige ondersteuning krijgt die hij/zij verdient. Het zal op termijn elke sporter ten goede komen.

Het is altijd fijn als wij op positieve initiatieven kunnen terugblikken. De ingezette modernisering binnen de PFV met onder andere het verwerken van de resultaten van de wintercompetitie is een grandioos succes. Iedereen kan eenvoudig met het programma werken, wat met zich meebrengt dat er veel minder boetes dienen uitgeschreven te worden. Uitslagen en klassementen worden automatisch verwerkt en op dezelfde dag van de competitie reeds op de websites geplaatst. Het is een positieve vooruitgang die ons doet nadenken om verder te moderniseren en andere initiatieven uit te werken waardoor de verantwoordelijken hun werking optimaal kunnen uitvoeren. Alle leden van de Raad van Bestuur wensen alle clubs, bestuursleden, spelers en sympathisanten een mooi, zonnig, succesvol en vreugdevol 2020 toe.

Reinold BorrĂŠ Voorzitter PFV

5


Categorieën

Categorieën Categorieën 2020 2020 Catégories 2020

Miniemen

geboren van

2009 tot en met 2014

6, 7, 8, 9, 10, 11 jaar

Cadetten

geboren van

2006 tot en met 2008

12, 13, 14 jaar

Miniemen geboren van 2009 tot en met 2014 Junioren geboren van 2003 tot en met 2005 Minimes nés de 2009 à 2014 (inclus)

Beloften

Cadetten Cadets

Dames

Dames Veteranen geboren in

Junioren Juniors

Heren Veteranen geboren geboren van in 20031965 tot en enervoor met 2005

Beloften Espoirs

6

Heren

6, 7, 8, 9, 10, 11 jaar 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans

15, 16, 17 jaar

geboren van

1998 tot en met 2002

18, 19, 20, 21, 22 jaar

geboren van

1971 tot en met 2002

van 18 t/m 49 jaar

1970 en ervoor

vanaf 50 jaar

geboren van 2006 tot en met 2008 1966 tot en met 2002 nés de geboren van2006 à 2008 (inclus)

nés de

2003 à 2005 (inclus)

12, 13, 14 jaar van t/m14 54 ans jaar 12,1813, vanaf 55 jaar 15, 16, 17

jaar 15, 16, 17 ans

Overgang naar een nieuwe categorie vindt steeds plaats per 1 januari.

geboren van nés de

1998 tot en met 2002 1998 à 2002 (inclus)

18, 19, 20, 21, 22 jaar 18, 19, 20, 21, 22 ans

Dames Dames

geboren van nés de

1971 tot en met 2002 1971 à 2002 (inclus)

van 18 t/m 49 jaar du 18 à 49 (inclus) ans

Heren Hommes

geboren van nés de

1966 tot en met 2002 1966 à 2002 (inclus)

van 18 t/m 54 jaar du 18 à 54 (inclus) ans

Dames Veteranen Dames Veterans

geboren in nés en

1970 en ervoor 1970 et avant

vanaf 50 jaar à partir de 50 ans

Heren Veteranen Hommes Veterans

geboren in nés en

1965 en ervoor 1965 et avant

vanaf 55 jaar à partir de 55 ans

Overgang naar een nieuwe categorie vindt steeds plaats per 1 januari.


Lidmaatschap

Lidmaatschap 2020 Vrijheidsovergang van 16 maart tot en met 15 april Er dienen twee aangetekende brieven te worden verstuurd, één naar de club die je wenst te verlaten en één naar de Petanque Federatie Vlaanderen (PFV – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent). De leden van éénzelfde gezin, d.w.z. op éénzelfde adres wonend, mogen op eigen verantwoordelijkheid de vrijheidsaanvragen in één omslag versturen naar het secretariaat van de PFV. Een speler kan maar één aanvraag indienen, m.a.w. de eerste aanvraag die binnen komt is bindend. Voor een minderjarige speler moet de vrijheidsregeling medeondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger of voogd van deze minderjarige. De voorgeschreven periode moet gerespecteerd worden. Een vrijheidsregeling die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de vrijheidsregeling niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe vrijheidsregeling te kunnen doen. Interfederale transfers Een speler kan jaarlijks zijn lidmaatschap bij zijn club en zijn federatie opzeggen. Een interfederale transfer wordt met een speciaal document aangevraagd. Dit document is op het federaal secretariaat te bekomen. Dit document wordt door de oude en de nieuwe club (of leden) en door de aangesloten speler ondertekend. Voor een minderjarige speler moet de opzeg medeondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger of voogd van deze minderjarige. Het formulier wordt naar het secretariaat van de federatie gezonden die men verlaat; de transfer is pas volledig als ook beide federale voorzitters het formulier ondertekend hebben. De opzeg wordt binnen de voorgeschreven periode verstuurd, te weten van 16 maart tot en met 15 april. Hij moet de voorgeschreven periode absoluut respecteren. Een opzeg die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de opzeg niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe opzeg te kunnen doen Nieuwe leden seizoen 2020/2021 Vanaf 1 februari gelden aansluitingen voor nieuwe leden (= personen die nooit eerder lid waren bij een PFV-club) al voor het nieuwe speelseizoen 2020/2021. Indien wij nog niet over de nieuwe licenties beschikken dan krijgen deze nieuwe spelers een huidige licentie met geldigheid tot 30/04/2020. Bij de heraansluiting van de andere leden in april krijgen zij automatisch een nieuwe licentie. De club moet hiervoor niets doen. Tarieven lidgelden De Raad van Bestuur zal de lidgelden voor het seizoen 2020/2021 kenbaar maken tijdens de Algemene Vergadering van de PFV in februari 2020.

OPGELET Nota voor de clubverantwoordelijke(n): gelieve niet op voorhand te betalen. Samen met de licentie(s) ontvangt u een bijhorende factuur. De spelers/speelsters welke vanaf 01 mei 2020 hun lidgeld vernieuwen zullen een meerprijs van € 5,00 moeten betalen (zie verslag Raad van Bestuur juni 2012).

7


INITIATOR PETANQUE

Module 1: te volgen bij eender welke sport. Module 2 + 3: ma 7/09, wo 9/09, ma 14/09, wo 16/09, ma 21/09, wo 23/09 en za 26/09. Examen op wo 30/09. Module 4: in overleg met de docenten.

8

V.U.: R. BorrĂŠ - Petanque Federatie Vlaanderen vzw - Zuiderlaan 13, 9000 Gent - 0418 483 437 - secretariaat@pfv.be - RPR Gent

Een passie Een doel


13 april 2020 - Oostendse PC

VLAAMS KAMPIOENSCHAP

JEUGD VOOR WIE: MIN in doublet CAD/JUN/BEL in triplet INLEG:

€5 per speler (middagmaal inbegrepen)

START:

9 uur (aanmelden tot 8u45)

CATEGORIEËN:

min - 2014 t/m 2009 cad - 2008 t/m 2006 jun - 2005 t/m 2003 bel - 2002 t/m 1998

MEER INFO: www.pfv.be - tim-pennoit@pfv.be

SPELER 1:…………………………………

VKJ 2020 Licentienummer:……………… Categorie: min/cad/jun/bel

SPELER 2:…………………………………

Licentienummer:……………… Categorie: min/cad/jun/bel

SPELER 3:…………………………………

Licentienummer:……………… Categorie: cad/jun/bel

Inschrijven voor 1 april 2020 via tim-pennoit@pfv.be of per post naar ‘secretariaat PFV - Huis van de Sport, Zuiderlaan 13 te 9000 Gent’. Inschrijvingsgeld te storten op rekeningnummer BE987 4469 7072 8149 met vermelding van “VKJ 2020 + namen spelers”

9

V.U.: R. Borré - Petanque Federatie Vlaanderen vzw - Zuiderlaan 13, 9000 Gent - 0418 483 437 - secretariaat@pfv.be - RPR Gent

INSCHRIJVEN


PROVINCIAAL SCHEIDSRECHTER Hoe scheidsrechter worden?

2020

Voorwaarden tot deelname: •

Lid zijn van de PFV

Kandidatuur stellen zoals voorgeschreven en binnen de voorziene tijd

Tenminste 18 en maximum 70 jaar oud zijn op de dag van het examen

Een wachttijd naleven van 3 jaar vanaf het verstrijken van een (eventuele) sanctie

Slagen in de opgelegde proeven en in totaal minstens 80% behalen

Een nieuw lid kan hetzelfde jaar van zijn/haar aansluiting reeds deelnemen

De voorbereiding op het examen zal op Vlaams niveau gebeuren. De datum en de locatie van deze voorbereiding en de locatie van het examen zullen later vastgelegd worden. Dit in functie van het aantal inschrijvingen per provincie.

Meten is weten voor jou? Heb jij graag de touwtjes in handen? Ben jij een perfectionist op vlak van reglementen? Kan jij goed omgaan met mensen?

Antwerpen: Luc Van Regenmortel - luc.vanregenmortel@skynet.be - 0479/989831 Limburg: Peter Troonbeeckx - petertroonbeeckx2009@hotmail.com - 0475/779995 Oost-Vlaanderen: Gino Segers - segers.gino@skynet.be - 0475/385391 VB&BH: Marc Nolmans - marc.nolmans@skynet.be - 0475/321731

DATUM 22 maart 2020 Quotering

West-Vlaanderen: Geert Vanderhaeghe - vdhgeert@telenet.be - 0486/867164

Schriftelijk: 40p Mondeling: 30p Technisch: 30p

Mee te nemen op het examen: recente pasfoto en licentie

Inschrijvingsformulier Naam: ......................................................................................................................... Het Voornaam: ................................................................................................................. Leeftijd: ......................................................................................................................

examen omvat:

1. OPR

Licentienummer: .......................................................................................................  Rol van de scheidsClub: ...........................................................................................................................

rechter

Adres: ......................................................................................................................... 3. Rol van de jury Telefoon/GSM: ........................................................................................................... E-mail adres:..............................................................................................................

 Rol van de federaal afgevaardigde

Kledijmaat (polo): ...................................................................................................... 5. Provinciale Dit formulier overmaken aan de Provinciale Scheidsrechters Commissie voor 1 maart 2020.

10

kampioenschappen


Petanquereis

Petanquereis Mallorca Dinsdag 17 september en we waren opnieuw van de partij voor de PFV petanquereis naar Mallorca. Met 54 petanqueliefhebbers verzamelden we in Zaventem voor een probleemloze vlucht van 2 uur naar Palma. Bij aankomst bracht een privébus van TUI ons naar ons hotel “Beach Club” in Font da Sa Cala, waar we door bekende gezichten van het jaar ervoor werden verwelkomd. Er werd geen tijd verloren aan de receptie zodat we meteen naar het restaurant konden gaan voor het avondeten. De volgende dag ging ik eerst en vooral vlug een kijkje nemen naar de terreinen. Onze suggesties van vorig jaar werden tot in de details uitgewerkt. Langsheen de volledige bak van 12 op 24 meter waren er tafels, stoelen en parasols geplaatst én onze eigen frigo gevuld met water. Om 10 uur was er de gebruikelijke briefing van TUI over alles wat er op het eiland te zien en te doen is; daarna volgde ik met mijn uitleg over het petanquegedeelte en de drie dagelijks georganiseerde melées waaraan iedereen op volledig vrije basis kon deelnemen. En dan ging het in stoet richting de petanqueterreinen. Voor een niet onbelangrijk aantal deelnemers was het de eerste keer dat ze met de PFV op stap waren waardoor een extra woordje uitleg nodig was over hoe alles in zijn werk gaat. Iedereen was vrij om te doen wat ze wilden doch anderzijds moesten ze wel op de hoogte

blijven van onze gezamenlijke afspraken. De ballen werden bovengehaald en de pointeurs en schutters konden de pleinen inzegenen met ballengekletter. De eerste melée van de 22 die we gedurende ons verblijf zouden organiseren was een feit. Het schema werd op vakantieleest geschoeid. De ochtendmelée ging door om 10u30 om de deelnemers de tijd te gunnen om lekker en rustig uitgebreid te ontbijten. En toch was de ochtendmelée royaal op tijd klaar om de harde kern waterratten toe te laten om zich naar de aquagym te begeven. Geen nood voor de niet-zwemmers, zij konden vanop het terras meegenieten van het schouwspel en meezingen en dansen op ‘den droge’ doch met een natje. Het was niet voor niets “All-In”…met mate(n) uiteraard. In de namiddag vervolgden we het ballengekletter met nog twee melées. Al bij al was er een grote deelname aan het petanquegedeelte. Slechts een handvol deelnemers nam niet deel aan de melées, maar zij konden gerust meekomen naar de terreinen om er vanop de voorziene stoelen onder de parasols in alle comfort toe te kijken en te supporteren. De melée werd altijd getrokken; puur toeval besliste dus over de samenstelling van de doubletten of uitzonderlijk tripletten. Iedereen die op tijd inschreef deed mee. Naast de melées werd er ook een minicompetitie tête à tête georganiseerd. Bepaalde petanquers kregen er inderdaad nooit genoeg van. De dames waren hierin trouwens bedrijviger dan de heren. Al bij al een echt

11


Petanquereis petanquefestijn waar zowel recreatieve als competitieve spelers aan bod kwamen. De deelnemers waren vol lof over de terreinen die twee maal per dag onderhouden werden. Bepaalde dagen waren er wat minder deelnemers omdat er naar de lokale markt werd gegaan in het nabijgelegen Ratjada of omdat ze meegingen op excursie met TUI. Een twaalftal petanquers miste geen enkele melée. Wie na het petanquen nog energie over had, ging pingpong spelen of ging naar de fitness. We hadden tijdens onze reis twee jarige deelnemers; zij kregen van het hotel een leuke attentie in de vorm van een versierde kamer en een fruitmand. Het goede weer was ook van de partij en de dagen vlogen voorbij. Bepaalde gasten zinspeelden zelf dat de nachten hier zo kort waren. De reis werd gezamenlijk afgesloten op de voorlaatste dag met een receptie in de discotheek waar we ook de prijsuitreiking van de melée organiseerden. Het hotel had hiervoor net zoals vorig jaar prijzen ter beschikking gesteld. De winnaars bij de dames en de heren werden gelauwerd en de laatste afspraken werden gemaakt voor een probleemloze terugreis. Daarenboven kreeg elke deelnemer een exclusief TUI butje. Ons laatste diner werd gemeenschappelijk genomen in het restaurant waarbij we nog getrakteerd werden met een glaasje bubbels. De laatste dag was het helaas tijd om valiezen te maken en om letterlijk zonder ballen uitbollend terug te kijken op een geslaagde vakantie en reeds uit te kijken naar de volgende reis in april 2020 naar Kreta.

12

Hierna volgen de eerste drie dames en heren van de melée en de Tête à Tête. MELÉE DAMES

HEREN

Petra Claes

Paul Missoul

Irene Geysemans

Pierre Bracke

Maria Plessers

Ludovicus Geeraerts

TÊTE À TÊTE DAMES

HEREN

Yvonne Peelman

Roger Renders

Yola Renders

Omer Van Rossen

Greta Nowé

Jean Pierre Van Der Elst

Alain Garnier


Vakantiesalon

Vakantiesalon 2020 Tijdens de babbels viel het ons op dat veel mensen onze sport beoefenen, zowel in clubverband als individueel. Het was dan ook voor hen een leuke verrassing dat de PFV aanwezig was. Het vakantiesalon biedt ons dus de mogelijkheid om zowel met jong als minder jong, particulieren en bedrijven in contact te komen om onze sport en de bijhorende mogelijkheden te promoten.

In februari 2020 vindt opnieuw het vakantiesalon te Brussel plaats. De traditionele vakantiebeurs krijgt er dit jaar een thema bij: sport en avontuur. Begin dit jaar waren wij al present op het vakantiesalon 2019 en het was een schot in de roos, zowel voor ons, de bezoekers als voor de organisator van dit succesvolle evenement. Meer dan 105.000 bezoekers bezochten immers het salon. Tijdens de 4-daagse lieten we met ons team van vrijwilligers heel wat bezoekers proeven van de petanquesport en konden we met hen een gezellige babbel slaan. De bezoekers hadden de mogelijkheid om aan onze mooie stand een balletje te gooien of gezellig plaats te nemen op het terras langs het petanqueterrein. Ook heel wat jongeren waren geboeid door de uitdagende oefeningen die we hadden opgesteld. Wist je dat er heel wat scholen de vakantiebeurs bezoeken?

2020: jij komt ons toch ook bezoeken?! Het spreekt voor zich dat we deze kans ook zullen benutten in februari 2020. Het vakantiesalon wordt georganiseerd van 6 tot en met 9 februari 2020. Wanneer je het vakantiesalon bezoekt, kom dan zeker een babbeltje slaan aan ons petanqueterrein!

Werk je liever mee als vrijwilliger aan het evenement? Dat kan! Geef jij graag wat meer uitleg over onze sport aan de bezoekers of laat je hen graag eens een balletje gooien, dan ben je zeker welkom in onze ‘Vakantiesalon-Crew’. Contacteer Alain Garnier (alain-garnier@pfv.be) voor meer informatie. Website : www.vakantiesalon.eu

13


Petanquereizen

PFV-Petanquereizen Onze petanquereizen? Dat is jouw favoriete sport beoefenen op een toplocatie én een tikkeltje meer. Kreta In april 2020 trekken we naar het Agapi Beach resort te Kreta; werkelijk een toplocatie. Na de reis in 2018 was iedereen er het over eens: Agapi Beach resort is dé perfecte locatie om onze favoriete sport te beoefenen. Het resort biedt naast een mediterraan klimaat ook een uitgebreid aanbod aan interessante bezienswaardigheden (Knossos, Spinalonga,…). We trokken toen met 59 deelnemers naar deze adembenemende bestemming. In 2017 omschreef men de reis als volgt: “Heerlijk, na de vlucht van Brussel zetten we voet op de luchthaven van Heraklion. Na een transfer van amper 20 minuten arriveerden we in het hotel waar men ons opwachtte met een welkomstdrankje en een buffet.” We moesten dus niet twijfelen om dit terug aan te bieden aan onze petanquevrienden. Twee maal per jaar naar een toplocatie Dit jaar zijn we in het voorjaar naar Rhodos gereisd en in het najaar naar Mallorca. Ook in 2020 zullen we er samen met onze reispartner Tui op uit trekken, éénmaal in april en éénmaal in september.

Kreta 2018

14

Kreta 2018 Dat onze petanquereizen telkens een succes zijn, blijkt nog maar eens uit het aantal inschrijvingen die we reeds hebben ontvangen voor de reis naar Kreta in april 2020. Deze reis is ondertussen namelijk volledig volzet; je moet er tegenwoordig écht snel bij zijn. Dit is uiteraard fantastisch nieuws, maar ook minder leuk als je er deze keer niet bij kan zijn. Maar niet getreurd, je krijgt nog jouw kans. Hou daarom zeker de website van de federatie in de gaten om op de hoogte te blijven van onze reizen. Onder de rubriek ‘activiteiten’ kan je namelijk alles terugvinden over onze reizen uit het verleden én wat er te verwachten valt. Wist je trouwens dat je alle leuke foto’s kan bekijken op onze Facebookpagina? Zeker de moeite waard om eens te bezoeken.


Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten VZW

3 SPORTEN

ONDER 1 DAK PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

WWW.VIV-SPORT.BE 09/243 11 42 14

ERKEND DOOR

15


Kalender

16


Kalender

Kalender winter 2019-2020 Dag

Datum

Uur

PC Boekt

Tornooi december Damesontmoeting

19u30

KPC Alosta

doublet H/G - 1ste schifting

17-dec.-19 19u00

PC Chapoo

doublet H/G - 4de schifting

19-dec.-19 19u30

KPC Alosta

doublet H/G - 2de schifting

20-dec.-19 19u00

vrijdag

13-dec.-19 19u00

dinsdag donderdag vrijdag

Locatie

Interlommel Petanque

I.C.T. clubbesturen - triplet

19u30

KPC Alosta

doublet H/G - 3de schifting

maandag

23-dec.-19 19u30

KPC Alosta

doublet H/G - 4de schifting

donderdag

26-dec.-19 10u00

KPC Alosta

triplet - 2 dames en 1 heer

13u00

PC Boekt

triplet 50+

vrijdag

27-dec.-19 19u00

PC Boekt

doublet dame-heer

KPC Alosta

doublet H/G - 5de schifting

zaterdag

28-dec.-19 13u00

PC Boekt

triplet H - H/G

13u00

KPC Alosta

doublet H/G - 6de schifting

14u00

PC Verbroedering

doublet dames

29-dec.-19 10u00

KPC Alosta

finale dag

13u00

PC Bocholt

triplet 2 heren - 1 dame

19u30

zondag

Formule

poules

poules

4 ronden

woensdag

02-okt.-20 13u00

KPC Alosta

januari triplet 50+ H/G

zaterdag

04-jan.-20 13u00

Pelter PC

triplet 50+

zondag

05-jan.-20 13u00

PC Kelchteren

triplet H - H/G

4 ronden

PC De Zeemeermin

doubletten H/G

4 ronden

13u30

Klasse

2

4 ronden + finale 2

dinsdag

14-jan.-20 14u00

PC Donkmeer

triplet 50+ H/G

woensdag

15-jan.-20 13u30

Oostendse PC

damestornooi

maandag

20-jan.-20 20u00

PC Donkmeer

doublet H/G - 1ste schifting

dinsdag

21-jan.-20 20u00

PC Donkmeer

doublet H/G - 2de schifting

donderdag

23-jan.-20 20u00

PC Donkmeer

doublet H/G - 3de schifting

vrijdag

24-jan.-20 20u00

PC Donkmeer

finaledag

poules

vrijdag

31-jan.-20 19u00

PC Chapoo

doublet H/G - 5de schifting

poules

zaterdag

08-feb.-20 14u00

PC Haeseveld

februari triplet - 2 heren en 1 dame

4 ronden

2

zaterdag

15-feb.-20 14u00

KPC Schorpioen

triplet 50+ H/G

4 ronden

2

zondag

16-feb.-20 13u00

PC Patijntje

triplet H/G

poules

2

woensdag

19-feb.-20 13u00

PC Kelchteren

triplet 50+

donderdag

20-feb.-20 13u30

KPC De Bevers

tripletten H/G

4 ronden

vrijdag

21-feb.-20 19u00

PC Chapoo

doublet H/G - 6de schifting

poules

zaterdag

22-feb.-20 13u00

PC Genk

triplet H - H/G

zondag

23-feb.-20 13u00

PC Horizon

doublet dame - heer

dinsdag

03-mrt.-20 19u00

PC Chapoo

maart doublet H/G - 7de schifting

Poules

donderdag

12-mrt.-20 14u00

PC Verbroedering

Triplet 50+ H/G

4 ronden

2

zaterdag

14-mrt.-20 14u00

KPC Schorpioen

triplet - 2 heren + 1 dame

4 ronden

2

woensdag

18-mrt.-20 13u00

PC De Berk

triplet 50+

4 ronden

17


Kalender zaterdag

21-mrt.-20 13u00

Pelter PC

doublet dame - heer

zondag

14u00

PC Haeseveld

doublet dames

22-mrt.-20 13u00

PC Sparrendal

triplet H - H/G

woensdag

25-mrt.-20 13u00

PC Genenbos

triplet 50+

donderdag

26-mrt.-20 13u30

Oostendse PC

doubletten dames

4 ronden

vrijdag

27-mrt.-20 14u00

PC Gent

triplet 50+ (minstens 1 dame)

4 ronden

zaterdag

28-mrt.-20 10u00

Poules

4 ronden

2

2

PC Chapoo

finale dag

13u00

PC Genenbos

doublet H - H/G

13u30

PC Okapi

tripletten H/G

4 ronden

14u00

PC Patijntje

doublet dames

4 ronden

2

4 ronden

2

2

zondag

29-mrt.-20 13u00

PC Genenbos

doublet dame - heer

dinsdag

31-mrt.-20 14u00

PC Donkmeer

triplet 50+ - 2 heren en 1 dame

woensdag

01-apr.-20 13u00

PC Oetervallei

april doublet 50+

KP Mistral

triplet 50+ H/G

4 ronden 4 ronden

14u00 donderdag

02-apr.-20 13u30

Nieuwpoortse PC

2 heren - 1 dame

vrijdag

03-apr.-20 19u30

PC Reynaert

doublet H/G - 1ste schifting

zaterdag

04-apr.-20 13u00

PC Oetervallei

doublet dame - heer

PC Reynaert

doublet H/G - 2de schifting

PC Oetervallei

doublet H - H/G

PC Reynaert

doublet H/G - 3de schifting

PC Oetervallei

triplet 50+

PC Reynaert

triplet 50+ H/G

4 ronden

2 2

14u00 zondag

05-apr.-20 13u00 14u00

woensdag

08-apr.-20 13u00 14u00

vrijdag

10-apr.-20 20u00

PC Donkmeer

triplet dames

4 ronden

zaterdag

11-apr.-20 13u00

PC Reynaert

finale dag

poules

zondag

12-apr.-20 14u00

KP Mistral

triplet H/G

4 ronden

2

maandag

13-apr.-20 9u00

Oostendse PC

VLAAMS KAMPIOENSCHAP JEUGD

woensdag

15-apr.-20 13u00

PC Olympia

triplet 50+

14u00

PC Lokeren

triplet 50+ H/G

4 ronden

2

zaterdag

18-apr.-20 13u00

PC Olympia

triplet H - H/G

PC Haeseveld

triplet H/G

4 ronden

2

zondag

19-apr.-20 13u00

PC Olympia

doublet dame - heer

14u00

PC Chapoo

doublet dames

4 ronden

2

woensdag

22-apr.-20 13u00

PC Horizon

doublet 50+

KP Mistral

double dames 50+

4 ronden

2

donderdag

23-apr.-20 14u00

PC Verbroedering

doublet 50+ H/G

4 ronden

2

zaterdag

25-apr.-20 13u30

PC Koksijde

doublet 50+ H/G

4 ronden

14u00

PC Haeseveld

doublet H/G

4 ronden

2

14u00

PC Reynaert

triplet dames

4 ronden

2

PC Haeseveld

triplet 50+ - 2 heren en 1 dame

4 ronden

2

14u00

14u00

woensdag

29-apr.-20 14u00

Jeugdorganisaties PFV 2020 April: Mei: Juni: Augustus:

18

maandag 13 april: donderdag 21 mei: zaterdag 27 juni: 16 - 21 augustus:

Vlaams kampioenschap jeugd Belgisch kampioenschap jeugd 4-federatie tornooi (selectietornooi) PFV SPORTKAMP

Oostendse PC (West-Vlaanderen) club n.n.g. (Henegouwen) Grande-Synthe (Frankrijk) Tongerlo


Kampioenschappen

Kampioenschappen 2020 Kampioenschappen 2020 P.I.B.

za./zo.

25/26-04-2020

In alle Provincies

P.K.D.

vr.

01-05-2020

In alle Provincies

P.K.T.

zo.

03-05-2020

In alle Provincies

P.I.B. veteranen

wo./do.

06/07-05-2020

In alle Provincies

P.K.G.D.

zo.

10-05-2020

In alle Provincies

V.K. Jeugd

ma.

13-04-2020

West-Vlaanderen

Oostendse PC

V.K.D.

zo.

17-05-2020

VBBH

PC Dilbeek

V.I.B. veteranen

wo.

20-05-2020

Oost-Vlaanderen

PC Donkmeer

V.K.T.

zo.

24-05-2020

West-Vlaanderen

PC De Gulden Kamer

V.K.G.D.

zo.

21-06-2020

Antwerpen

Wijnegem PC

V.I.B.

zo.

06-09-2020

Limburg

PC Genenbos

B.K. Jeugd

do.

21-05-2020

Henegouwen

B.K.D.

zo.

07-06-2020

West-Vlaanderen

Oostendse PC

B.I.B. veteranen

wo.

10-06-2020

VBBH

PC Vilvoorde

B.K.T.

zo.

28-06-2020

Namen

B.I.B.

zo.

20-09-2020

Antwerpen

Beker BorrĂŠ

zo.

Tornooien 2020 16-02-2020

Aumale

vr.

Blangy

01-05-2020 12 t/m 14-06-2020

PC Markdal

Frankrijk Frankrijk

12 Uren van Brugge

za.

20-06-2020

Brugge

PC De Gulden Kamer

4 Federatie tornooi

za.

27-06-2020

Frankrijk

Grande-Synthe

Lummen

PC Genenbos

Internationaal Petanque Masters

3 t/m 5-07-2020

Internationaal Jeugd Dag v.d. Besturen

za.

05-09-2020

VBBH

n.n.g.

Interprov. Ontmoeting Dames

zo.

01-11-2020

PFV OVL

n.n.g.

Internationale kampioenschappen 2020 EK triplet dames

04 t/m 07-06-2020

Spanje

Torrelavega

WK triplet heren Eurocup kwalificaties

16 t/m 19-07-2020 23 t/m 26-07-2020

Zwitserland

Lausanne

EK singles, doublet & doublet mixed dames & heren 17 t/m 20-09-2020

Letland

Riga

EK triplet junioren & beloften

01 t/m 04-10-2020

Frankrijk

St-Pierre-lès-Elbeuf

Eurocup finales

26 t/m 29-11-2020

Frankrijk

St-Yrieix-sur-Charente

de P.I.B. vet. is kwalificerend voor de V.I.B. vet. de P.I.B. is kwalificerend voor de V.I.B. de V.I.B. vet. is kwalificerend voor de B.I.B. vet. de V.I.B. is kwalificerend voor de B.I.B. het V.K.D. / V.K.T. zijn kwalificerend voor het B.K.D. / B.K.T.

Bron: Gazet van Antwerpen

19


Special olympics

Specials Olympics Belgium Een eerste kennismaking Special Olympics Belgium is een vereniging die jaarlijks sportwedstrijden voor personen met een verstandelijke beperking organiseert. Tijdens onze statutaire vergadering van februari 2019 werd reeds een mooie uiteenzetting gegeven over Special Olympics en meer bepaald over het Bocce (gelijkaardig aan petanque). De Bocce-competitie van 2019 in Sint-Niklaas was een overweldigend succes; dit dankzij de efficiënte medewerking van een aantal van onze leden, die er als scheidsrechters uitmuntend werk hebben geleverd. De volgende personen waren aanwezig: Annie Alderweireld, Roland Cauwelier, Irène De Meyer, Yolande Fockenoy, Patrick Vanderheeren, Alain Garnier, Cornelia Ghysels, Monique Van De Wielle, Rudy Vansnick, Walter Vanhees en Alex Van Steenput. In naam van Special Olympics wensen wij hen zeer hartelijk te danken. SOB in 2020 De volgende Nationale Spelen zullen in Antwerpen georganiseerd worden, meer bepaald in ‘Antwerp Expo’ (Jan Van Rijswijcklaan 191 te 2020 Antwerpen). De Spelen zullen opnieuw doorgaan tijdens de Hemelvaartsperiode, van donderdag 21 mei tot en met zaterdag 23 mei 2020. In functie van dit prachtig evenement zouden de verantwoordelijken graag opnieuw beroep willen doen op onze medewerking, op jouw medewerking! Zonder scheidsrechters kan de competitie onmogelijk doorgaan en het zou werkelijk jammer zijn voor de fiere deelnemers dat hun wedstrijden niet zouden kunnen

20

doorgaan wegens gebrek aan scheidsrechters. Hierbij dus onze oproep naar jou. Ben je geïnteresseerd om een handje te helpen als scheidsrechter, neem dan contact op met Marc De Lamper (contactgegevens - zie onderaan). Lees gerust ook nog eens het artikel uit ons vorig ‘Petanque Sportmagazine’ waarin één van onze vrijwilligers warme herinneringen aan dit evenement ophaalt. Elke vrijwilliger krijgt: • Een lunchbox • Een volledig avondmaal • Drankbonnetjes • Een T-shirt als aandenken • Een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid Mocht je geïnteresseerd zijn en nog vragen hebben, aarzel niet om de verantwoordelijke, Marc De Lamper, te contacteren. MARC DE LAMPER - SPECIAL OLYMPICS BELGIUM Tel +32 3 440 23 11 GSM +32 495 40 33 57 E-mail marc@delamper.be


Eindrone

Interprovinciale eindronde 50+ op PC Hasselt Zoals jullie allen weten gaat elke provincie er prat op een succesvolle 50+ competitie in hun provincie te organiseren. De idee werd daarom gelanceerd om een ontmoeting te organiseren waarbij elke provincie haar 10 beste doubletten bij de Heren-Heren Gemengd en 3 beste doubletten bij de dames zou sturen naar een interprovinciaal ‘afsluitmoment’. Limburg werd aangeduid als gastheer en PC Hasselt werd de ontmoetingsplaats op 27 september laatsleden. Deze ontmoeting, gedoopt tot interprovinciale eindronde 50+, moet in een breder kader gezien worden dan enkel een partijtje over de provinciegrenzen heen. In eerste instantie vervangt deze een beetje de ‘dag van de veteranen’ die om organisatorische redenen niet meer doorgaat. Doch de 50+, beter bekend als veteranen, dienen zich niet alleen in hun eigen provincie in de kijker te spelen maar ook in de andere provincies. Op Belgisch niveau werd beslist om iedere 4 jaar een PFV-ploeg af te vaardigen naar het Europees kampioenschap voor de veteranen. De PFV komt hiervoor in aanmerking in 2021. Naast de provinciale, Vlaamse en nationale kampioenschappen is deze ontmoeting in de tweede instantie dus ook een uitgelezen plek om

te tonen wat men als veteraan in zijn mars heeft op petanquegebied. De editie 2019 kan geenszins een succes genoemd worden omdat er onder andere te weinig of te laat gecommuniceerd is geweest vanuit bepaalde provincies naar hun spelers toe. Doch de afwezigen hadden sowieso ongelijk. De eindronde, met een wisselbeker voor de winnende provincie, ging toch door dankzij twee voltallig aanwezige provincies, Limburg en Antwerpen. Deze editie werd overweldigend gewonnen door Limburg waarvoor een welgemeende proficiat. Ook de verantwoordelijken van de tafel, de scheidsrechter en de vrijwilligers van de inrichtende club PC Hasselt verdienen onze dank. Voor de editie 2020 verwachten we uiteraard vijf voltallige provinciale ploegen; geen excuses meer over miscommunicatie. Deze ontmoeting zal doorgaan op zaterdag 29 augustus 2020 in de provincie Antwerpen. Neem als speler van het 50+ circuit in uw provincie tijdig contact op met uw provinciale sportverantwoordelijke. Tot dan!

21


Dag van de besturen

Dag van de besturen Naar jaarlijkse traditie kwamen in september de bestuursleden van onze clubs samen voor de ‘dag van de besturen’. Voor deze editie trokken we richting Limburg. Op 7 september vonden 113 bestuursleden van onze PFV-clubs de weg naar Genk. ’s Ochtends werd er in de lokalen van PC Genk ontbeten, waarna de deelnemers zich klaarmaakten voor hun gekozen activiteit. Er kon gekozen worden tussen volkse sfeermuziek gebracht door een accordeonvereniging of een hondendansshow. Twee unieke activiteiten die onze deelnemers meer dan veel konden bekoren. Hierna werd iedereen getrakteerd op een heerlijke barbecue. Om de dag af te sluiten werd er zoals steeds petanque gespeeld. Op de terreinen van PC Genk werd in een gezellige sfeer toch duchtig ‘geplaatst’ en ‘geschoten’ door de clubbestuurders. Na 3 partijen leverde dit het volgende podium op: 1e plaats - Rudi Vansnick; 2e plaats - Emiel Van Eynde; 3e plaats - Philippe Simons. Via deze weg wensen we ook alle vrijwilligers van PC Genk te bedanken alsook scheidsrechter Peter Troonbeeckx en Eugène Beckers voor het in goede banen leiden van het petanquetornooi.

1e plaats - Rudi Vansnick

2e plaats - Emiel Van Eynde 3e plaats - Philippe Simons

De volledige uitslag kan je terugvinden op onze website.

22


Internationaal

Internationale kampioenschappen September en oktober waren dé maanden van de Europese kampioenschappen in onze petanquesport. Er waren dus opnieuw wat kansen om het aantal eremetaal voor België op EK’s op te schroeven. EK veteranen - Albena, Bulgarije Deze internationale periode ging van start met het tweejaarlijks Europees kampioenschap voor veteranen, waar België voor het eerst aan deelnam. Onze overkoepelende Belgische federatie besliste vorig jaar om vanaf 2019 hieraan deel te nemen en wel afwisselend met een voltallige Waalse ploeg of Vlaamse ploeg. Dit betekent dus dat in 2021 de PFV een Vlaamse veteranenselectie zal afvaardigen. Veteranen, jullie zijn gewaarschuwd. De nationale veteranenploeg eindigde na de openingsfase (Swiss-systeem) op een 10e plaats en stootte hiermee door naar de poules van het kampioenschap. Hierin won het eerst tegen Noorwegen, maar verloor vervolgens tegen Monaco. Enkel de barrage kon nog redding brengen, maar ook deze partij werd helaas verloren tegen Spanje. Frankrijk kroonde zich tot Europees kampioen bij de veteranen.

In een rechtsreeks duel met de Turk, Ridvan Kirmizicolak, deed hij het nog beter dan in de herkansing. Hij behaalde 46 punten; de hoogste score van alle kwartfinalisten. In de daaropvolgende ½ finale stond hij oog in oog met de ijzersterke Italiaan, Diego Rizzi. Joël behaalde niet meer zijn niveau en verloor zijn ½ finale met 25 tegen 45. Einde van het schietkampioenschap, maar wel een prachtige en welverdiende bronzen medaille. Diego Rizzi ging uiteindelijk aan de haal met de Europese titel. Het triplettenkampioenschap startte traditioneel met de kwalificatie volgens het Swiss-systeem. Na vier maal winst op vijf wedstrijden eindigden de Belgen op een heel mooie tweede plaats. Hun kwalificatieparcours zag er als volgt uit: - - - - -

België - Duitsland: 13 - 1 België - Rusland: 13 - 0 België - Zwitserland: 13 - 6 België - Frankrijk: 6 - 13 België - Portugal: 13 - 8

EK heren - Albena, Bulgarije Aansluitend aan het kampioenschap van de veteranen was het de beurt aan de heren ‘alle categorieën’ om te strijden voor een Europese titel. Claudy Weibel, Joël Marchandise, Geoffrey Haulotte en Christopher Jermus verdedigden er de Belgische kleuren… en met succes! Voor het schietkampioenschap werd Joël aangeduid. Na de kwalificatie eindigde hij met 25 punten op een 15e plaats wat hem een plekje in de herkansing opleverde. Daarin geraakte hij heel goed op dreef en scoorde een mooie 41 punten. Met een puntentotaal van 66 kwam hij op een derde plaats in de herkansing en kwalificeerde hij zich voor de ¼ finales.

23


Internationaal teerd. Voor de heren Nicky Kockx, Tristan Alexandre, Quentin Triqueneaux en Corentin Buffe.

Uiteraard plaatsten zij zich hiermee voor de volgende ronde van het kampioenschap. Hierin kwamen ze terecht in een poule met Slovenië; Duitsland en Israël. De Belgen wonnen hun eerste poulewedstrijd met 13 - 0 tegen Israël, maar verloren de tweede met 4 - 13 tegen Slovenië. Gelukkig konden ze hun barragewedstrijd tegen Duitsland wel winnend afsluiten (13 - 3) en verzekerden ze zich van een plaats in de ¼ finales. In deze finaleronde werd met Frankrijk meteen een topper voorgeschoteld. Onze Belgische heren bleven echter ijzig kalm en wonnen met 13 - 5; perfecte timing voor een revanche voor de eerder verloren wedstrijd tegen de Fransen. De ½ finale en medaillezekerheid waren een feit. In de ½ finale was Spanje de tegenstander, maar ook zij bleken een maatje te klein. België won opnieuw met een 13 - 5 score. Wat een parcours… op naar de finale. Het werd een finale om ‘u’ tegen te zeggen. Met het immer sterke Italië als tegenstander kregen de Belgische heren opnieuw een taaie klant voor zich. Helaas net iets te taai; onze heren verloren de finale met 12 - 13. Dichterbij een nieuwe Europese titel kan je echt niet geraken. Jammer, maar ze hebben een fantastisch kampioenschap achter de rug. De zilveren plak was dan ook meer dan verdiend. EK beloften dames & heren St-Pierre-Lès-Elbeuf, Frankrijk Op naar de jeugd, althans de beloftevolle jeugd. Zij kregen in oktober de kans om hun nog jonge petanquecarrière glans bij te brengen. Voor de dames werden Lauranne Van Loo, Kiany Deschouwer, Laura Streel en Jessica Meskens geselec-

24

Bij de dames kreeg Laura de eer om deel te nemen aan het individueel schietkampioenschap. Dankzij een goede start in de kwalificatie (42 punten - 2e plaats), plaatste zij zich meteen voor de ¼ finales. Daarin werd het een rechtstreeks duel met de Engelse, Alex Spillett. Laura presteerde onder haar niveau en behaalde ‘slechts’ 17 punten. Haar tegenstandster deed het echter nog minder en behaalde een povere 7 punten. Laura kwam dus met een beetje geluk terecht in de ½ finales waarin ze uitkwam tegen de Duitse, Eileen Jenal. Opnieuw behaalde Laura niet haar gewenste niveau. Haar 18 punten waren niet voldoende tegenover de 24 Duitse punten om door te stoten naar de finale. Toch opnieuw een mooie bronzen medaille rijker. De Duitse werd overigens Europees kampioene. Het damestriplet kwam heel sterk voor de dag op dit EK. In de groepsfase wonnen ze maar liefst 7 van hun 9 wedstrijden en plaatsten zich hierdoor voor de ½ finales. Hierin kwamen ze uit tegen de sterke Spaanse dames; deze keer wisten onze jonge dames echter mooi te winnen met 13 - 8 en stootten ze door naar de finale van het EK. De onvermijdelijke Fransen waren de andere finalisten. Zij bleken een maatje te sterk voor


Internationaal ons jong Belgisch talent en kroonden zich na winst met 13 - 7 tot Europees kampioen. Wel een dikke proficiat aan onze dames voor een mooi kampioenschap en een verdiende zilveren medaille. Resultaten groepsfase: België - Duitsland: 13 - 4 België - Slovakije: 13 - 5 België - Zwitserland: 13 - 12 België - Spanje: 12 - 13 België - Hongarije: 13 - 6 België - Engeland: 13 - 7 België - Rep. Tsjechië: 13 - 10 België - Turkije: 13 - 11 België - Frankrijk: 5 - 13 De dames presteerden heel sterk, zouden de jongens hun prestatie kunnen evenaren? Tristan mocht aan de bak voor het individueel schietkampioenschap. Hij behaalde in de kwalificatie 25 punten. Dit stond gelijk aan een elfde plaats. Niet voldoende voor kwalificatie, maar nog niet uitgeteld dankzij de herkansing. Helaas kon hij zijn niveau onvoldoende opkrikken en slaagde hij er niet in zich te plaatsen voor de ¼ finales. De Spanjaard met de fantastische naam Jesús Antonio Eschacho Alarcõn ging huiswaarts als Europees kampioen. Er bleef nog één mogelijkheid over tot het behalen van een nieuwe medaille, namelijk tijdens het tripletten-

kampioenschap voor onze beloftevolle jongens. Net zoals bij de volwassenen werkten zij hun kwalificatie af volgens het Swiss-systeem. Vier ronden en drie overwinningen later (13 - 11 winst tegen Zwitserland; 13 - 5 winst tegen Engeland; 7 - 13 verlies tegen Frankrijk en 13 - 9 winst tegen Turkije) behaalden onze jongens eenvoudig de poulefase van het kampioenschap. De poulefase werd goed gestart met winst tegen Polen (13 - 6). De tweede wedstrijd en ook de daaropvolgende barrage werden helaas verloren met respectievelijk 3 - 13 tegen Turkije en 11- 13 tegen Polen. Het hoofdkampioenschap was afgelopen, maar de jongens mochten zich wel verder tonen in de Nations Cup. Hierin moesten ze in de ¼ finales aan de slag tegen Denemarken. Geen grote tegenstander op papier, maar gemakkelijk was het allerminst. Het werd een nipte overwinning (13-12), maar voldoende voor een verderzetting in de ½ finale van de Nations Cup. Zwisterland, waar onze jongens in de ‘Swiss-fase’ nipt hadden tegen gewonnen, was hierin de tegenstander. Helaas konden onze Belgische beloften hun eerder resultaat niet herhalen en verloren ze de ½ finale met 10 - 13. Het leverde hen misschien niet de verhoopte medaille op uit het hoofdkampioenschap, maar niettemin een verdiende brozen medaille in de Nations Cup. De Finse beloftevolle jongens werden toch wel verrassend Europese kampioen.

25


Uitslagen

Uitslagen kampioenschappen Vlaamse Interclubbeker (V.I.B.) - 8 september - PC Affligem De acht beste dames- en herenploegen plaatsten zich voor het duel tegen de beste Waalse ploegen tijdens de B.I.B. dat gepland stond op 22 september te Pachy Petanque Waterloo. DAMES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PC Reynaert - OVL PC Verbroedering - OVL PC Boekt - LIM PC Lier - ANT PC Chapoo - OVL PC Wemmel - VBBH SPEM - VBBH PC L’Amigos - VBBH PK De Evers - ANT PC De Bouchon - WVL PC Genenbos - LIM PC De Gulden Kamer - WVL PC Den Akker - WVL PC Aartselaar - ANT PC De Blockskes - VBBH PC Olympia - LIM

Win

+Ptn

-Ptn

HEREN

12 12 11 10 10 9 9 9 7 7 6 6 6 3 3 0

178 169 162 165 161 159 157 151 142 136 149 145 124 107 94 101

107 103 131 121 128 142 125 156 155 154 145 131 151 173 183 195

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PC L’Amigos - VBBH PC Chapoo - OVL PC Okapi - WVL PC Reynaert - OVL KPC Schorpioen - OVL PC Beersel - VBBH PC Bernardus - ANT PC De Gulden Kamer - WVL PC Olympia - LIM PC Sint-Truiden - LIM PC Lier - ANT PC Esseghem - VBBH PC Boekt - LIM PC Forza - WVL Wijnegem PC - ANT Singel PC - VBBH

Belgische Interclubbeker (B.I.B.) - 22 september - Pachy Petanque DAMES

1 2 3 4 5 6 7 8

26

Royal PC Joli-Bois Royal PC Wanze Royal PC Saint-Servais PC Verbroedering Royal PC Elite PC Le Muguet Laminois Royal PC Huy PC Reynaert

HEREN

1 2 3 4 5 6 7 8

Royal PC Wanze PC Les Carolos Pachy Waterloo PC L’Amigos PC Chapoo PC Okapi Le Pays Noir PC Le Muguet Laminois

Win

+Ptn

-Ptn

13 12 11 10 10 8 8 8 7 7 5 5 5 4 4 3

179 183 172 176 160 146 145 136 125 112 143 140 122 128 106 107

107 90 109 118 130 143 133 142 154 158 158 162 156 177 171 172


Regio’s

Echo’s uit de regio’s Jeugdtraining West-Vlaanderen Hoe kan je de zomer beter afsluiten dan samen met jouw leeftijdsgenoten onder een stralende zon een balletje te gooien? Op dat fantastisch idee kwamen enkele bestuursleden van PC De Bouchon en enkele verantwoordelijken van PFV West-Vlaanderen. Op zondag 1 september organiseerden zij een training voor alle jeugdspelers van alle niveaus die zin hadden in petanquefun en ondertussen hun ‘petanqueskills’ wat wilden bijschaven. Onder leiding van onder andere Stefan Colle, Danny Debouge, Glenn Heinderson en Kaat Deblock, gooiden de enthousiaste jongelingen er op los. Er werd dan ook gezorgd voor een heel afwisselend aanbod aan oefeningen met een variëteit aan didactisch materiaal, waarbij iedereen op zijn of haar niveau werd uitgedaagd in het petanque spelen zoals het hoort. We laten verder de foto’s voor zich spreken (foto’s met dank aan Ludo Vandenberghe).

27


Regio’s Interprovinciale damesontmoeting - Oost-Vlaanderen Zoals het al vele jaren traditie is, werd ook in 2019 op 1 november door PFV Oost-Vlaanderen de ‘interprovinciale damesontmoeting’ georganiseerd. Dit jaar vond de ontmoeting plaats in het lokaal van PC Actief Beveren. De insteek van het tornooi is dat alle Vlaamse provincies een damesselectie afvaardigen die het onderling tegen elkaar opnemen om uit te maken wie er de ‘beste provincie’ is van het jaar. Jammer genoeg was er deze editie opnieuw geen afvaardiging vanuit Limburg, maar de organiserende provincie zorgde voor een vervangende Oost-Vlaamse selectie. De overwinning werd uiteindelijk behaald door de Oost-Vlaamse dames dankzij 9 overwinningen en slechts vier meer gemaakte punten dan de eerstvolgende in het klassement, West-Vlaanderen. Het was dus behoorlijk spannend in Beveren. Wist je trouwens dat TV Oost een mooie reportage heeft gemaakt van de ontmoeting. Je kan deze bekijken in de nieuwsberichten op onze website www.pfv.be of op onze Facebookpagina. Het klassement zag er als volgt uit: PROVINCIE

1 2 3 4 5

28

Oost-Vlaanderen B West-Vlaanderen Vlaams-Brabant & BH Antwerpen Oost-Vlaanderen A

Win

+Ptn

-Ptn

9 9 9 7 6

165 161 156 126 147

125 150 147 156 155


Media

Uit de media Petanque COC viert kampioenen 17/09/2019 om 07:00 door Stijn Delabie

RONSE - Met een receptie en etentje vierde Petanqueclub COC - Ronse zijn kampioenen. Bij de heren prijkte Christophe Sanspeur op plaats één, voor Maxime Vanhoolandt en Percy Vermeulen. Bij de dames mocht Martine Roos zich kampioen noemen. Zij liet Bettina Lepez en Carmen Seys achter haar. Rode Lantaarn was Simon Auger. Bron: Het Nieuwsblad

Meghan Markle heeft net als prinses Diana voorliefde voor petanque KD - 23 juli 2019 - 7u38 Britse media beweren dat Meghan Markle (37) een nieuwe hobby heeft opgepikt. De hertogin van Sussex zou graag petanque spelen, een sport die ook door wijlen prinses Diana erg geliefd was. Naar verluidt zou Meghan vanuit Frogmore Cottage gezien hebben hoe een aantal mensen petanque aan het spelen waren. Het wekte haar interesse en wat later bracht ze een bezoekje aan de Royal Household Bowling Club. “Ze vond het spel er heel elegant uitzien”, aldus een ingewijde aan de Britse pers. In 1989 nam wijlen prinses Diana, de schoonmoeder van Meghan, ook al eens deel aan een spelletje petanque. Ze was toen te gast in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Bron: Het Laatste Nieuws

29


In memoriam

In memoriam De Raad van Bestuur en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd. Het bestuur en de leden van PC Kortrijk melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Pierre Lecoutere, weduwnaar van mevrouw Marie-Rose De Jaegher. Pierre werd geboren te Kortrijk op 6 januari 1939 en is er rustig heengegaan op 20 maart 2019. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Kortrijk melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Bernard Parmentier, echtgenoot van mevrouw Carine Ghekiere. Bernard werd geboren te Kortrijk op 20 februari 1953 en is er, liefdevol omringd door zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen, overleden op 25 juli 2019, gesterkt door de ziekenzalving. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe. Het bestuur en de leden van PC Hasselt melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Paul Celis. Paul werd geboren te Hasselt op 6 februari 1934 en is overleden in het WZC “Armonea Gaerveld’ te Hasselt op 1 september 2019. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe. Het bestuur en de leden van PC Heirnis melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Patrick Aerts, echtgenoot van Monique De Bruyne. Patrick werd geboren te Veurne op 21 september 1946 en is thuis te Gentbrugge overleden op 21 september 2019. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Met grote droefheid melden wij u het overlijden van de heer Jean Cremers, echtgenoot van mevrouw Maria Caris. Jean werd geboren op 3 december 1929 en is overleden te Maaseik op 5 oktober 2019. We wensen zijn echtgenote, de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van Pelter PC melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Harry Craeghs, echtgenoot van mevrouw JosĂŠ Creemers. Harry werd geboren te Achel op 27 augustus 1953 en is na een kortstondige ziekte overleden te Pelt op 5 november 2019. We wensen zijn echtgenote en de familie en vrienden van Harry heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verdriet.

30


In memoriam

H E B J I J O O K E E N PA S S I E V O O R P E TA N Q U E ?

Profiteer dan nu van

5% korting op het volledige assortiment!

P R O M OT I E C O D E : PFV5 Geldig t.e.m. 31/3/2020 / Niet combineerbaar met andere kortingsbonnen

 Voor al uw petanqueballen, -tassen & -accessoires.  Ook gegraveerde petanqueballen en gepersonaliseerde petanquetassen (met clublogo en/of naam)  Voor grote aantallen neem contact op met ons.

Shop o.a. deze merken bij Petanque Center:

Petanque Center Pol de Montstraat 16 1 7 4 1 Wa m b e e k 0478 566 381 w w w . p e t a n q u e c e n t e r. b e i n f o @ p e t a n q u e c e n t e r. b e BE 0836.681.022

31


Info - Pub

Club open Dinsdag- en vrijdagavond 19:30 u Donderdagmiddag 13:30 u 10 binnenpleinen en 34 buitenpleinen Oude Bruglaan 49, 9160 Lokeren pcreynaert.be

Hier had uw advertentie kunnen staan... Meer info via tim-pennoit@pfv.be

32


Info - Pub

Petanque club Chapoo Steenweg op Brussel, 113 1780 Wemmel 02/461.30.30

Rot – 9520 Letterhoutem Tel: 0483 / 64 19 37 E-mail: petanqueclubchapoo@hotmail.com

10 verwarmde binnenbanen - 12 Buiten terreinen

Iedereen van harte welkom: • Woensdag van 19u00 tot 23u45 Meli-melo

Open : alle dagen van 13 tot 19 uur Behalve op vrijdag 10 binnenbanen – 18 buitenpleinen

• 2de vrijdag van de maand vanaf 19u00 variabele petanque activiteiten • 4de vrijdag van de maand vanaf 19u00 Doublet Formee Gedurende de wintercompetitie bij thuiswedstrijden open op woensdag, zaterdag en zondag vanaf 13u00

Website : www.petanque-wemmel.be

Kom gerust eens kijken. Petanque is meer dan zo maar een balletje gooien.

33


Info - Pub

PC MOL

Spoorwegstraat 27/1 2400 Mol Iedereen is van harte welkom op vrijdagavond vanaf 19u30 om een balletje te gooien, een babbel of een glaasje te drinken in onze warme en gezellige club.

P.C.HemelHof bestaat 35 jaar

Tel: 03 / 651 50 59 Mail: p.c.hemelhof@skynet.be Web: pchemelhof.be Adres: Hemeldreef 5, 2930 Brasschaat Di: Wo: Do: Do: Za: Zo:

34

Openingsuren: 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie 12:00 tot 18:00 vrij spel 19:30 tot 23:00 vrij spel 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.