Magazine 4 2017

Page 1

SPORTMAGAZINE

PETANQUE

4 • 2017 Driemaandelijks tijdschrift • 39ste jaargang • december 2017 • Afgiftekantoor Aalst - P409060 Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent

PETANQUE FEDERATIE VLAANDERENInhoud

Inhoud Nieuwjaarswensen..............................................................................................................2 Categorieën 2018.................................................................................................................4 Voorwoord................................................................................................................................5 Lidmaatschap 2018.............................................................................................................6 Petanquereis Kos 2017................................................................................................. 7-8 Verlofperiode...........................................................................................................................8 NIEUW - petanquereis april 2018................................................................................9 Inschrijvingsformulier petanquereis 2018.........................................................10 INITIATOR petanque.........................................................................................................11 Provinciaal SCHEIDSRECHTER....................................................................................12 Uit de media.........................................................................................................................13 Dag van de besturen 2017..........................................................................................14 Kalender wintertornooien 2017-2018...........................................................15-16 Kampioenschappen 2018............................................................................................17 Uitslagen kampioenschappen..................................................................................18 Internationale uitslagen.........................................................................................19-22 Echo’s uit de regio’s...................................................................................................23-26 In memoriam.......................................................................................................................27 Advertenties..................................................................................................................28-32

Colofon De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke vereniging aangesloten bij: • lid van SportAccord • lid van de CEP (Confédérations Européen de Petanque) • de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen met de F.B.F.P.) • de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provançal, 13001 Marseille-France) • Sport.Vlaanderen • het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite) • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw) Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

De P.F.V. groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de Petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief. De P.F.V. behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Pins zijn eigendom van de P.F.V. en mogen NIET gescand worden. Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit Drukkerij: Lannoo, Tielt www.lannooprint.be

Bondslokaal: Huis van de Sport Bureel 22 Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 – Fax 09 243 11 49 0418 483 437 Bezoek de website van de P.F.V. op internet:

www.PFV.be We zijn voor U beschikbaar op volgende dagen: Federaal Voorzitter: Reinold Borré Enkel na afspraak Secretariaat: Alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u tot 16u30 Jaarabonnement: Bijkomend abonnement: € 7,50 Niet-leden € 10,50 Buitenland € 15 Te storten op rekening: PFV 446-9707281-49

3


Categorieën 2018

Categorieën 2018 Catégories 2018 Miniemen Minimes

geboren van nés de

2007 tot en met 2012 2007 à 2012 (inclus)

6, 7, 8, 9, 10, 11 jaar 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans

Cadetten Cadets

geboren van nés de

2004 tot en met 2006 2004 à 2006 (inclus)

12, 13, 14 jaar 12, 13, 14 ans

Junioren Juniors

geboren van nés de

2001 tot en met 2003 2001 à 2003 (inclus)

15, 16, 17 jaar 15, 16, 17 ans

Beloften Espoirs

geboren van nés de

1996 tot en met 2000 1996 à 2000 (inclus)

18, 19, 20, 21, 22 jaar 18, 19, 20, 21, 22 ans

Dames Dames

geboren van nés de

1969 tot en met 2000 1969 à 2000 (inclus)

van 18 t/m 49 jaar du 18 à 49 (inclus) ans

Heren Hommes

geboren van nés de

1964 tot en met 2000 1964 à 2000 (inclus)

van 18 t/m 54 jaar du 18 à 54 (inclus) ans

Dames Veteranen Dames Veterans

geboren in nés en

1968 en ervoor 1968 et avant

vanaf 50 jaar à partir de 50 ans

Heren Veteranen Hommes Veterans

geboren in nés en

1963 en ervoor 1963 et avant

vanaf 55 jaar à partir de 55 ans

Overgang naar een nieuwe categorie vindt steeds plaats per 1 januari.

4


Voorwoord

Voorwoord voorzitter Beste Petanque vrienden, 2024 - verder kan uitgroeien tot een volwaardige en terecht erkende en vooral gewaardeerde sport. Doch daar zullen wij, alle petanquers, de handen in elkaar dienen te slaan om mee te werken aan deze sportieve vooruitgang en wereldwijde erkenning. In 2018 dienen we met zijn allen één belangrijk doel te hebben, namelijk

WEDERZIJDS RESPECT en VERDRAAGZAAMHEID Met deze ingesteldheid kunnen wij elkaar een mooi en goed gevoel geven. We dienen ook eens een positieve bemerking of opmerking of zelfs een schouderklopje durven te geven aan de mensen in onze omgeving. Dit doet veel meer deugd dan steeds negatieve klanken te moeten aanhoren via andere kanalen. Geniet en verspreid de positieve energie die jullie allen hebben, zodat wij met zijn allen een verdraagzame toekomst tegemoet gaan. We naderen met rasse schreden het einde van 2017, een moment om eens terug te blikken op het afgelopen jaar. Is het een positief jaar geweest doordat de doelstellingen behaald werden of was het een minder geslaagd jaar door het niet behalen van de vooropgestelde wensen? Na een diepgaande evaluatie kunnen wij onze wensen en doelen bijschaven en terug met volle moed er tegenaan gaan om positieve resultaten te behalen. Voor onze federatie komt er bovendien een jaar aan waar wij terug de kaarsjes kunnen uitblazen, namelijk de PFV, voorheen VLPS, bestaat dan 40 jaar. Als wij terugblikken kunnen we dus een tevreden federatie zijn. Een federatie die gestadig groeit, want zowel spelers als clubs vinden meer en meer de weg naar onze sport. Een sport die met mooie toekomstperspectieven mogelijkse deelname aan de Olympische Spelen in

Met deze uitdaging willen wij - het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur - jullie allen een sportief, mooi, gezond en vreugdevol 2018 toewensen. Reinold Borré Voorzitter PFV

5


Lidmaatschap

Lidmaatschap 2018 Vrijheidsovergang van 16 maart tot en met 15 april Er dienen twee aangetekende brieven te worden verstuurd, één naar de club die je wenst te verlaten en één naar de Petanque Federatie Vlaanderen (PFV – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent). De leden van een zelfde gezin, d.w.z. op eenzelfde adres wonend, mogen op eigen verantwoordelijkheid de vrijheidsaanvragen in één omslag versturen naar het secretariaat van de PFV. Een speler kan maar één aanvraag indienen, m.a.w. de eerste aanvraag die binnen komt is bindend. Voor een minderjarige speler moet de vrijheidsregeling mede-ondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger of voogd van deze minderjarige. De voorgeschreven periode moet gerespecteerd worden. Een vrijheidsregeling die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de vrijheidsregeling niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe vrijheidsregeling te kunnen doen. Interfederale transfers Een speler kan jaarlijks zijn lidmaatschap bij zijn club en zijn federatie opzeggen. Een interfederale transfer wordt met een speciaal document aangevraagd. Dit document is op het federaal secretariaat te bekomen. Dit document wordt door de oude en de nieuwe club (of leden) en door de aangesloten speler ondertekend. Voor een minderjarige speler moet de opzeg mede-ondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger van deze minderjarige. Het formulier wordt naar het secretariaat van de federatie gezonden die men verlaat, de transfer is pas volledig als ook beide federale voorzitters het formulier ondertekend hebben. De opzeg wordt binnen de voorgeschreven periode verstuurd, te weten van 16 maart tot en met 15 april. Hij moet de voorgeschreven periode absoluut respecteren. Een opzeg die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de opzeg niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe opzeg te kunnen doen NIEUWE LEDEN SEIZOEN 2018/2019 Vanaf 1 februari gelden aansluitingen voor nieuwe leden al voor het nieuw speelseizoen 2018/2019. Indien wij nog niet over de nieuwe licenties beschikken dan krijgen deze nieuwe spelers een huidige licentie met geldigheid tot 30/04/2018. Bij de heraansluiting van de andere leden in april krijgen zij automatisch een nieuwe licentie. De club moet hiervoor niets doen. Tarieven lidgelden De Raad van Bestuur zal de lidgelden voor het seizoen 2018-2019 kenbaar maken tijdens de Algemene Vergadering van de PFV in februari 2018. OPGELET Gelieve niet op voorhand te betalen a.u.b. Samen met de licentie(s) ontvangt u een bijhorende factuur. De spelers/speelsters welke vanaf 01 mei 2018 hun lidgeld vernieuwen zullen een meerprijs van € 5,00 moeten betalen. (zie verslag Raad van Bestuur juni 2012).

6


Petanquereis

Petanquereis Kos september 2017 Naar goede gewoonte maakten we in september weer een petanquereis. Dit jaar kozen we met reisagent TUI voor het Griekse eiland Kos, waar we met 44 enthousiaste deelnemers naar toe trokken. Het is ook voor ons altijd een blij weerzien op de luchthaven met een aantal “anciens” die deze keer opnieuw van de partij waren. De vlucht verliep vlekkeloos en we kwamen veilig aan op het zeer warme Kos. De rit met de bus verliep heel goed en eens aangekomen in het hotel werden we er op traditionele Griekse wijze ontvangen! Er stond een buffetje klaar met Griekse hapjes en kleurrijke cocktails, pure verwennerij was dat. Een traditie in dit hotel dat voor ons de start was van een prachtige vakantie. Het was een mooi en gezellig hotel in een zeer prachtige tuin. Er waren drie zwembaden en een speeldorpje voor de kinderen. Bovendien waren er meerdere restaurants op het domein waar je, na reservatie, kon gaan dineren. In het hoofdrestaurant waren de maaltijden in buffetvorm en er was voor elk wat wils. De kwaliteit was er uitstekend. We hadden ook allemaal een mooie propere kamer, de meeste met zicht op het zwembad of de tuin. In de mooie tuin naast één van de 3 grote zwembaden was er een kleine bar waar de meeste petanquers bijeen kwamen om te aperitieven en de belevenissen van de dag te bespreken. Daar werd veel leute gemaakt. We speelden naar goede gewoonte minstens 3 keer petanque per dag onder een stralende hemel en daar viel natuurlijk veel over te palaveren. We hadden 10 terreinen ter beschikking waardoor er dan ook veel mogelijk was. Ook ‘s avonds was er ambiance in de bar met een drankje en ja, zelfs een dansje! Er waren ook leuke optredens

7


Petanquereis waar we dikwijls spontaan met een groepje naartoe trokken. Sommigen bleven gezellig in de bar zitten, anderen gingen voor een avondwandeling. Maar iedereen kon doen waar hij zin in had. Tenslotte is dat vakantie, niets moet en alles mag! Een aantal van de spelers is ook op excursie geweest. Er zijn tenslotte heel mooie en interessante dingen te zien op Kos. En dan was het plots weer tijd om naar huis terug te keren. We namen afscheid van het toffe personeel, onze vrienden en de nieuwe deelnemers die we leerden kennen. Sommige van die “nieuwe deelnemers� zullen we ongetwijfeld nog terug zien! Dit was mijn 10de reis als vrijwillige petanquebegeleidster. Op vraag van de federatie doen we er graag nog 10 reizen bij! Dus hopelijk tot volgend jaar in april? Trouwens, wegens groot succes en de grote tevredenheid van alle deelnemers, gaan we opnieuw naar Kreta! Tijdig boeken is de boodschap. Alle info kan je terugvinden via de PFV website en in dit magazine. Karin De Pauw

Wegens de verlofperiode is het secretariaat gesloten van 23 december tot en met 1 januari 2018.

Vanaf 2 januari 2018 zijn we opnieuw paraat om u te helpen. Prettige feesten!

8


Petanquen in Kreta

PETANQUEN IN KRETA Wegens groot succes trekken we in het voorjaar van 2018 opnieuw naar Kreta! Iedereen was het erover eens: Agapi Beach Resort HHHH is dé perfecte locatie op Kreta om onze favoriete sport te beoefenen! Alle ingrediënten voor een geslaagde petanquevakantie zijn hier aanwezig! Kortom, een reis die je als petanqueliefhebber echt niet mag missen!

Tijdens deze petanquevakantie verblijft u in r

Agapi Beach Resort Verblijf van 20/04 - 27/04/2018

€ 689 per persoon

supplement voor single: € 199 pp supplement voor dubbel met zeezicht: € 49 pp Inbegrepen: • vluchten heen en terug (vanuit Brussel) • standaardmaaltijd op de vluchten • 20 kg bagage + 10 kg handbagage pp. • transfer luchthaven - hotel - luchthaven • luchthaventaksen en btw • 7 nachten verblijf obv. all inclusive

Niet inbegrepen: • reis- en bijstandsverzekering (facultatief: +28 euro pp.) • Platinum annuleringsverzekering (facultatief: +5%) • verblijfstaks (ter plaatse te betalen) • persoonlijke uitgaven • niet vermelde diensten

Inschrijvingen tot 15/02/2018 & bijkomende informatie: Tim Pennoit, Sporttechnisch Coördinator PFV Huis van de Sport | Zuiderlaan 13, 9000 Gent Tel: 09 243 11 41 | tim-pennoit@pfv.be Schrijf je vlug in want de plaatsen zijn beperkt!

pub_A4_Petanque_federatie_1117.indd 1

V.U.: TUI Belgium Retail nv Luchthaven - Brussel Nationaal 40 P Box 2, 1930 Zaventem.

7/11/17 14:13

9


Inschrijving Petanquen in Kreta Inschrijvingsformulier Petanquen in Kreta Inschrijvingsformulier 20/04/2018 - 27/04/2018 Petanquen in Kreta 20/04/2018 - 27/04/2018

Deelnemer 1

Deelnemer 1 Naam:* …………………………………………………………………... Voornaam:* …………………………………………………………………... Naam:* …………………………………………………………………... Straat + nr: …………………………………………………………………... Voornaam:* …………………………………………………………………... Postcode + Gemeente: ……………………………………………………..................... Straat + nr: …………………………………………………………………... Telefoon/GSM: Postcode + Gemeente: …………………………………………………………………... ……………………………………………………..................... E-mail: …………………………………………………………………... Telefoon/GSM: …………………………………………………………………... Geboortedatum: …………………………………………………………………... E-mail: …………………………………………………………………... Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..…………………… Geboortedatum: …………………………………………………………………... Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..…………………… Deelnemer 2

Deelnemer 2 Naam:* …………………………………………………………………... Voornaam:* …………………………………………………………………... Naam:* …………………………………………………………………... Straat + nr: …………………………………………………………………... Voornaam:* …………………………………………………………………... Postcode + Gemeente: ……………………………………………………..................... Straat + nr: …………………………………………………………………... Telefoon/GSM: Postcode + Gemeente: …………………………………………………………………... ……………………………………………………..................... E-mail: …………………………………………………………………... Telefoon/GSM: …………………………………………………………………... Geboortedatum: …………………………………………………………………... E-mail: …………………………………………………………………... Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..…………………… Geboortedatum: …………………………………………………………………... Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..…………………… * naam invullen zoals vermeld op uw identiteitskaart! * naam invullen zoals vermeld op uw identiteitskaart!

Bestemming:

Agapi Beach Resort **** (Kreta - Heraklion - Amoudara)

Periode: Kamertype:

20/04/2018 - 27/04/2018 (8 dagen / 7 nachten) o 1-persoonskamer

Bestemming: Periode: Kamertype:

Agapi Beach Resort **** (Kreta - Heraklion - Amoudara) 20/04/2018 - 27/04/2018 (8 dagen / 7 nachten) 1-persoonskamer o 2-persoonskamer

o 2-persoonskamer met zeezicht

o 2-persoonskamer met zeezicht

Wenst u een reisbijstandsverzekering?:

o Ja

Wenst u de Platinum annuleringsverzekering?: Hoe wenst u uw bestelbon te ontvangen?:

o Ja o Neen o per post o per mail

Wenst u een reisbijstandsverzekering?: Wenst u de Platinum annuleringsverzekering?: Hoe wenst u uw bestelbon te ontvangen?:

o Ja o Ja

o Neen o Neen

o per post

Deze reis wordt uitgevoerd door

Deze reis wordt uitgevoerd door

10

o Neen

o per mail


Initiator Petanque

INITIATOR PETANQUE

Module 1: za 24/02, za 3/03 en examen op woensdagavond 06/06 Module 2 + 3: ma 3/09, wo 5/09, ma 10/09, wo 12/09, ma 17/09, wo 19/09, za 22/09, ma 24/09 en wo 26/09 (inclusief examenmomenten) Module 4: in overleg met de docent

Een passie Een doel 11


Provinciaal scheidsrechter

PROVINCIAAL SCHEIDSRECHTER Hoe scheidsrechter worden?

2018

Voorwaarden tot deelname: •

Lid zijn van de PFV

Kandidatuur stellen zoals voorgeschreven en binnen de voorziene tijd

Tenminste 18 jaar oud zijn op de dag van het examen

Een wachttijd naleven van 3 jaar vanaf het verstrijken van een (eventuele) sanctie

Slagen in de opgelegde proeven en in totaal minstens 80% behalen

Een nieuw lid kan hetzelfde jaar van zijn/haar aansluiting reeds deelnemen

De voorbereiding op het examen zal op Vlaams niveau gebeuren. De datum en de locatie van deze voorbereiding en het examen zullen later vastgelegd worden. Dit in functie van het aantal inschrijvingen per provincie.

Meten is weten voor jou? Heb jij graag de touwtjes in handen?

Ben jij een perfectionist op vlak van reglementen? Kan jij goed omgaan met mensen?

Antwerpen: Marc Borremans, Jozef Michielsstraat 56 2235 Westmeerbeek Limburg: Peter Troonbeeckx, Keistraat 51 - 3590 Diepenbeek Oost-Vlaanderen: Gino Segers, Daal 34 - 9450 Denderhoutem VB&BH: Marc Nolmans, Borrestraat 10 -1700 Dilbeek

DATUM 18 maart 2018

West-Vlaanderen: Kathelyne Deblock, Tieltsestraat 48 - 8531 Hulste

Quotering

Mee te nemen op het examen: recente pasfoto en licentie

Schriftelijk: 40p Mondeling: 30p Technisch: 30p

Inschrijvingsformulier Naam: ......................................................................................................................... Het Voornaam: ................................................................................................................. Leeftijd: ......................................................................................................................

examen omvat:

 IPR

Licentienummer: .......................................................................................................  Rol van de scheidsClub: ...........................................................................................................................

rechter

Adres: .........................................................................................................................  Rol van de jury

Telefoon/GSM: ...........................................................................................................  Rol van de federaal

E-mail adres:.............................................................................................................. Kledijmaat (polo): ...................................................................................................... Dit formulier via uw club overmaken aan de Provinciale Scheidsrechters Commissie voor 1 maart 2018.

12

afgevaardigde

 Provinciale kampioenschappen


Uit de media

Titel Sport met ballen? Bij deze petanqueploeg zijn alleen vrouwen welkom Tekst

Waregem heeft sinds kort een vrouwelijke petanqueploeg. Negen vrouwen trainen wekelijks samen en spelen tweewekelijks een thuismatch. Alleen, zonder mannen. “Maar ook bij ons kan het er hard aan toe gaan hoor.”

Elke dinsdagavond en zaterdagmiddag komen de negen vrouwen samen. Niet om te shoppen of echte vrouwendingen te Eliane en Monique maken deel uit van de nieuwe vrouwenploeg. doen, wel om petanque te spelen. Kapitein FOTO: KVO Eliane Allaert (66) uit Waregem komt samen met vier collega-petanquers over van een ploeg in Roeselare die recent stopte, vijf andere vrouwen sloten bij hun team aan. Een divers clubje, tussen de 37 en 72 jaar, druk bezette werkvrouwen en al even druk bezette gepensioneerden. Maar minstens twee keer per week maken ze tijd om samen te sporten. ‘Wij klagen niet’ “Toen onze ploeg in Roeselare stopte, vonden we dat zo jammer dat we besloten een vrouwenploeg op te starten in Waregem”, zegt speelster Monique De Witte (71) uit Waregem. “Op dinsdag trainen we samen in de Boulodroom onder het Pand, op zaterdag is er een match. Onze eerste match tegen Zottegem hebben we gewonnen. We hopen ergens in de middenmoot te eindigen.” Ze rolden er bijna stuk voor stuk in via hun man, maar nu kunnen ze niet meer zonder hun petanquesport. Ze mogen ook met mannen spelen, op zondag, toch willen ze per se mee doen aan de vrouwencompetitie op zaterdag. “Dat is gewoon leuker. Bij ons reclameert er nooit iemand, mannen lopen vaak te klagen. Wij maken leute, het is geestiger met de vrouwen”, zegt Allaert. Harde tantes “Maar vergis je niet: wij spelen ook om te winnen. We kunnen harde tantes zijn en staan zeker ons mannetje. Het is niet omdat we vrouwen zijn, dat we minder competitief zijn”, zegt De Witte. Al zijn er ook dingen die de mannen beter kunnen, geven de vrouwen toe. “Ne man is een betere schutter: hij kan dat klein balletje beter werpen dan een vrouw. Maar we oefenen erop.” Het seizoen is net gestart, maar de voorbije maanden zaten de vrouwen niet stil. “De competitie loopt tijdens de wintermaanden, van oktober tot maart. We spelen dan ook binnen. Maar tijdens de zomer hebben we veel toernooien gespeeld, zoals in andere sporten. Nee, wij zitten niet vaak stil.” Bron: Het Nieuwblad

13


Dag van de besturen 2017

Dag van de besturen 2017 Op de eerste zaterdag van de maand september waren er opnieuw heel wat bestuursleden van de partij op de “Dag van de Besturen”. Maar liefst 122 deelnemers vonden de weg naar PC Wijnegem waar de editie 2017 plaatsvond. Naar goede gewoonte werd er in de voormiddag, na een lekker ontbijt aangeboden door PC Wijnegem, genoten van een culturele uitstap. Deze keer konden de deelnemers kiezen tussen 2 vooraf geplande activiteiten, een bezoekje aan het “Red Star Line” museum of een rondleiding in de brouwerij van “De Koninck”. Een 80-tal deelnemers had zich ingeschreven voor de rondleiding; alle anderen werden naar het museum gebracht. Hoe dan ook, alle 122 deelnemers waren tevreden en enthousiast over hun activiteit. Bij terugkomst op PC Wijnegem konden de buikjes gevuld worden met een heerlijke maaltijd, vooraleer het tornooi aan te vatten. 99 van de aanwezige personen namen deel aan de meli-melo en kregen 3 ronden voorgeschoteld om te zien wie zich dit jaar tot ‘kampioen van de bestuursleden’ mocht kronen. Kaat Deblock slaagde er in om het laken naar zich toe te trekken en op het bovenste trapje te eindigen. plaats

Naam

club

uitslag

1

Deblock Kaat

PFV West-Vlaanderen

3 + 26

2

De Witte Monique

KPC De Bevers

3 + 26

3

Decoster Willy

PC Zelzate

3 + 25

De volledige uitslag en enkele foto’s kan je bekijken op onze website www.pfv.be onder de rubriek ‘activiteiten’ of op onze Facebookpagina. Om af te sluiten willen we de vele, enthousiaste en hard werkende vrijwilligers van PC Wijnegem bedanken om van dit mooie initiatief een heerlijke mooie petanquedag te maken voor alle deelnemers.

14


Winter­tornooien

Kalender wintertornooien 2017-2018 Dag

Datum

Uur

Locatie

Tornooi

Formule

december 1-3/12/2017

Gersweiler (Duitsland)

Finale Eurocup Promotietornooi - Tripletten

4 ronden 4 ronden

Zaterdag

16/12/17

14u00

PC Omega

Donderdag

21/12/17

13u30

Oostendse PC

triplet 50+ (2H + 1D)

19u30

PC Alosta

Schifting 1 - All.Cat. H/G doublet

19u00

PC Genk

I.C.T. Clubbesturen triplet

19u30

PC Alosta

Schifting 2 - All.Cat. H/G doublet

13u00

PC Alosta

Schifting 3 - All.Cat. H/G doublet

19u30

PC Alosta

Schifting 4 - All.Cat. H/G doublet

vrijdag Zaterdag

22/12/17 23/12/17

Dinsdag

26/12/17

13u00

PC Alosta

All.Cat. - 2 Dames + 1 Heer

woensdag

27/12/17

13u00

PC Boekt

50+ triplet

19u30

PC Alosta

Schifting 5 - All.Cat. H/G doublet

donderdag

28/12/17

14u00

PC Esseghem

50+ doublet

19u30

PC Alosta

Schifting 6 - All.Cat. H/G doublet

18u00

PC Alosta

Schifting 7 - All.Cat. H/G doublet

19u00

PC Boekt

Dame -Heer doublet

10u00

PC Alosta

Finale - All.Cat. H/G doublet

13u00

PC Boekt

Heren -Heren/gemengd triplet

14.00u

PC Verbroedering

Dames Doubletten

4 ronden

Vrijdag Zaterdag Zaterdag

29/12/17 30/12/17 30/12/17

poules

3 ronden

januari Woensdag zaterdag

3/01/18 6/01/18

13u00

PC Alosta

50+ Tripletten

4 r. + finale

13u30

Oostendse PC

doublet 50+ H/G

4 ronden

13u00

PC Pelt

Dames doubletten

13u45

PC ZMM Middelkerke

Triplet H/G

4 ronden

Vrijdag

12/01/18

13u00

PC Donkmeer

50+ Tripletten

4 ronden

Maandag

15/01/18

19u00

PC Donkmeer

Schifting 1 - All.Cat. H/G Tripletten

3 ronden

Dinsdag

16/01/18

19u00

PC Donkmeer

Schifting 2 - All.Cat. H/G Tripletten

3 ronden

Donderdag

18/01/18

19u00

PC Donkmeer

Schifting 3 - All.Cat. H/G Tripletten

3 ronden

Maandag

22/01/18

19u00

PC Donkmeer

Schifting 4 - All.Cat. H/G Tripletten

3 ronden

Vrijdag

26/01/18

19u00

PC Donkmeer

Finale - All.Cat. H/G Tripletten

1/4+1/2+Fin.

Zaterdag

27/01/18

14u00

PC Haeseveld

50+ Tripletten

4 ronden

februari Zaterdag

10/02/18

14u00

PC Chapoo

All.Cat. - H/G Tripletten

4 ronden

Vrijdag

16/02/18

14u00

PC Gent

50+ Tripletten 1 dame verplicht

4 ronden

zaterdag

17/02/18

Gent

Algemene Vergadering PFV

Zaterdag

24/02/18

14u00

KPC Schorpioen

50+ Tripletten

4 ronden

Donderdag

1/03/18

14u00

PC Verbroedering

50+ Doubletten

4 ronden

Zaterdag

10/03/18

14u00

KP Mistral

50+ Tripletten

4 ronden

Donderdag

15/03/18

14u00

PC Lokeren

50+ Tripletten

4 ronden

zaterdag

17/03/18

9u30

PC Pelter

Eindronde Vlaamse wintercompetitie

5 ronden

maart

15


Winter­tornooien 13u00

P.C. Bocholt

triplet: 2 Heren-1Dame

14u00

PC Haeseveld

All.Cat. H/G Doublet

woensdag

21/03/18

13u00

PC Genenbos

50+ doublet

Donderdag

22/03/18

14u00

PC Omega

Dames Doubletten

zaterdag

24/03/18

13u00

PC Genenbos

Heren -Heren/gemengd doublet

14u00

PC Omega

All.Cat. – H/G Tripletten

4 ronden 4 ronden 4 ronden

zondag

25/03/18

13u00

PC Genenbos

Dame -Heer doublet

woensdag

28/03/18

13u00

PC Olympia

50+ triplet

13u00

PC Olympia

Heren -Heren/gemengd triplet

13u00

PC Patijntje

All.Cat. – H/G Tripletten

Poules

donderdag

29/03/18

13u30

Oostendse PC

dames 50+ doublet

4 ronden

zaterdag

31/30/2018

13u30

PC Okapi

triplet D-H-H/G

4 ronden

april zondag

1/04/18

maandag

2/04/18

PC Olympia

Dame -Heer doublet

14u00

PC Verbroedering

All.Cat. – H/G Tripletten

9u00

PC Niel

Vlaams Kampioenschap Jeugd

14u00

PC Gent

All.Cat. – Tripletten 1 dame verplicht

13u00

PC Oetervallei

50+ doublet

4 ronden 4 ronden

woensdag

4/04/18

14u00

PC Reynaert

50+ Tripletten

donderdag

5/04/18

13u30

Nieuwpoortse PC

50+

zaterdag

7/04/18

13u00

PC Oetervallei

50+ 2H en 1D

4 ronden

13u30

PC Koksijde

50+ H/G doublet

4 ronden

18u00

PC Oetervallei

Dame -Heer doublet

13u00

PC Oetervallei

Heren -Heren/gemengd doublet

14u00

PC Haeseveld

All.Cat. – H/G Tripletten

PC Reynaert

All.Cat. - Doublet - eigen leden

zondag

16

13u00

8/04/18

Maandag

9/04/18

19u30

Dinsdag

10/04/18

19u30

PC Reynaert

Schifting 1 - All.Cat. Doublet

woensdag

11/04/18

13u00

PC Sparrendal

50+ triplet

14u00

PC Verbroedering

50+ Tripletten

4 ronden

4 ronden

4 ronden

Donderdag

12/04/18

19u30

PC Reynaert

Schifting 2 - All.Cat. Doublet

Vrijdag

13/04/18

19u30

PC Reynaert

Schifting 3 - All.Cat. Doublet

Zaterdag

14/04/18

13u00

PC Reynaert

Finale - All.Cat. Doublet

poules

14u00

PC Haeseveld

Dames Doubletten

4 ronden

PC Sparrendal

Heren -Heren/gemengd triplet

zondag

15/04/18

13u00

Woensdag

18/04/18

14u00

PC Donkmeer

50+ Tripletten

4 ronden

donderdag

19/04/18

13u30

KPC De Bevers

50+ H/G triplet - zelfde club

4 ronden

zaterdag

21/04/18

13u00

PC Genk

Heren -Heren/gemengd doublet

14u00

PC Reynaert

Dames Tripletten

13u00

PC Kelchteren

Heren -Heren/gemengd triplet

zondag

22/04/18

woensdag

25/04/18

4 ronden

13u00

PC De Berk

50+ triplet

14u00

PC Haeseveld

50+ Doubletten

4 ronden

Vrijdag

27/04/18

14u00

PC Omega

50+ Tripletten

4 ronden

Zaterdag

28/04/18

14u00

PC Patijntje

Dames Doubletten

4 ronden


Kampioenschappen 2018 Kampioenschappen 2018 P.K.D. P.K.T. P.I.B. P.I.B. veteranen P.K.G.D.

zo. 15-04-2018 In alle Provincies zo. 22-04-2018 In alle Provincies za./zo. 28/29-04-2018 In alle Provincies wo/do 02/03-05-2018 In alle Provincies zo. 06-05-2018 In alle Provincies

V.K.Jeugd V.K.D. V.I.B. veteranen V.K.T. V.K.G.D. V.I.B.

ma. zo. wo. zo. zo. zo.

02-04-2018 13-05-2018 16-05-2018 27-05-2018 17-06-2018 02-09-2018

Antwerpen Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Antwerpen

B.K. Jeugd B.K.D. B.K.T. B.I.B. veteranen B.I.B.

do. zo. zo. wo. zo.

10-05-2018 03-06-2018 10-06-2018 13-06-2018 23-09-2018

WB&BH Oost-Vlaanderen Luik VB&BH Limburg

PC Niel PC Reynaert PC De Gulden Kamer KPC Schorpioen PC Maaseik PC Wijnegem PC Donkmeer PC Oetervallei

Tornooien 2018 Beker BorrĂŠ

zo.

Aumale Blangy 12 Uren van Brugge 4 Federaties tornooi Internationaal Petanque Masters Internationaal Jeugd Internationaal La Nimoise

18-02-2018

VBBH

n.n.g. n.n.g.

Frankrijk Frankrijk

16-06-2018 23-06-2018 n.n.g.

Brugge Nederland Lummen

PC De Gulden Kamer

01-09-2018

West-Vlaanderen

n.n.g.

n.n.g.

Oost-Vlaanderen

n.n.g.

PC Genenbos

n.n.g. n.n.g.

Dag v.d. Besturen

za.

Interprov. Ontmoeting Dames

Internationale kampioenschappen 2018 26 t/m 29-07-2018 Eurocup kwalificaties 13 t/m 16-09-2018 WK triplet & shieten heren 27 t/m 30-09-2018 EK triplet & schieten dames 11 t/m 14-10-2018 EK triplet jeugd 11 t/m 14-10-2018 EK triplet beloften dames en heren 30-11 t/m 02-12-2018 Eurocup finale

Canada Frankrijk Spanje Spanje n.n.g.

Desbiens City Palaves Les Flots El Toyo El Toyo n.n.g.

de PIB vet. is kwalificerend voor de VIB vet. de PIB is kwalificerend voor de VIB de VIB vet. is kwalificerend voor de BIB vet. de VIB is kwalificerend voor de BIB het VKD en VKT zijn kwalificerend voor het BKD en BKT

17


Uitslagen

Uitslagen Vlaamse & Belgische kampioenschappen VIB (Vlaamse Interclub Beker) - 3 september - PC Zelzate HEREN Naam van de Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PC REYNAERT PC DE GULDEN KAMER PC COLORA ROESELARE KP MISTRAL PC L’AMIGOS PC DILBEEK PC BOEKT KPC ALOSTA PC GULLEGEM PC ST- TRUIDEN PC LIER PC LINT PC 13 TONGEREN PC MOESKROEN PC WEMMEL PC BERNARDUS

DAMES Aantal Ovw. 12 12 12 11 10 10 10 9 7 6 5 4 4 4 3 1

Punten 77 71 60 41 50 40 39 22 1 10 -51 -36 -47 -51 -114 -112

Naam van de Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PC LIER PC REYNAERT PC DE GULDEN KAMER PC HAESEVELD PC DILBEEK PK DE EVERS PC GENENBOS PC CHAPOO SPEM PC OLYMPIA PC HEMELHOF KP MISTRAL PC DEN AKKER PC DE BERK BLANKENBERGSE PV PC DE BLOCKSKES

BIB (Belgische Interclub Beker) - 24 september - RPC Les Carolos HEREN 1 2 3 4 5 6 7 8

Categorie 1 PASA FOR EVERE MUGUET LAMINOIS ELITE PARADIS PACHY HUY PC L’AMIGOS

1 2 3 4 5 6 7 8

Categorie 1 PAYS NOIR ELITE PC LIER SILENCE PC CHAPOO PC REYNAERT WANZE PC HAESEVELD

1 2 3 4 5 6 7 8

Categorie 2 PC REYNAERT PC GULLEGEM PC BOEKT PC COLORA ROESELARE KPC ALOSTA FANNY BIVORT KP MISTRAL PC DILBEEK

1 2 3 4 5 6 7 8

Categorie 2 RPUC MONCEAU PC GENENBOS PC DILBEEK SOUMANGE LAMINE PC DE GULDEN KAMER PK DE EVERS

DAMES

18

Aantal Ovw. 13 13 11 10 10 8 8 8 6 6 6 6 5 4 3 3

Punten 98 68 53 50 10 27 17 9 -13 -19 -26 -34 -40 -57 -69 -74


Internationale kampioenschappen

Internationale kampioenschappen EK heren & beloften (dames en heren) - St-Pierre les Elbeuf (Frankrijk) Van 21 tot en met 24 september vonden de Europese kampioenschappen voor heren en beloften (dames en heren) plaats in St-Pierre les Elbeuf in het Noorden van Frankrijk. De Belgische selectie bestond uit de volgende spelers en coaches: Heren: Charles Weibel - Jeremy Pardoen - André Lozano - Geoffrey Haulotte - Gustave Moens (coach) Beloften heren: Dieter Verplancke (PFV - PC De Gulden Kamer) - Matthieu Berode - Bryan Boutte - Quentin Triqueneaux - Renaat Borré (coach) Beloften dames: Santana Strooband (PFV - PC Reynaert) - Jessica Meskens - Kiany Deschouwer - Alysson Smal Dany Debouge (coach) Voor iedere categorie bestond het kampioenschap eerst uit een aantal voorronden - 5 bij de heren en 4 bij de dames. De beste ploegen (16 bij de heren / 8 bij de dames) werden vervolgens, in een tweede poulefase, verdeeld in poules van 4. Uit deze poules kwamen bij de heren de 8 beste ploegen terecht in de ¼ finales, bij de dames bleven de 4 beste ploegen over om rechtstreeks naar de ½ finales te gaan. Vanaf dan was het rechtstreekse uitschakeling. Hieronder de parcours van onze ploegen die uiteindelijk leidden tot 1 x zilver en 2 x brons: Belofte dames: Voorrondes: 1e ronde: Zweden - België 2e ronde: België - Italië 3e ronde: België - Spanje 4e ronde: Frankrijk - België

: : : :

4 - 13 9-7 11 -13 4 - 13

----- 3e plaats in de rangschikking

13 - 3 Poulefase: 1e wedstrijd: België - Turkije: 2e wedstrijd: Duitsland - België: 13 - 10 Barrage: België - Tsjechië: 13 - 0 ½ finale: Frankrijk - België: 5 - 13 Finale: Duitsland - België: 13 - 5 Voor het schietkampioenschap werd Jessica aangeduid en ze bracht het er uitstekend van af. Na een valse start in de 1e ronde herpakte ze zich mooi in de repêchage en blies ze in de ¼ finale zelf haar rechtstreekse concurrente weg. In de ½ finale moest ze zich uiteindelijk gewonnen geven (met slechts 1 punt verschil) tegen de latere Europese kampioene, Samantha Tatcher uit Engeland. Het parcours van Jessica: 1e ronde: 10e plaats met 9 punten Repêchage: 2e plaats met 29 punten ¼ finale: winst met 47 punten tegen 16 punten voor Sara Diaz Reyes (Spanje) ½ finale: verlies met 19 punten tegen 20 punten voor Samantha Tatcher (Engeland)

19


Internationale kampioenschappen Belofte heren: Voorrondes: 1e ronde: Duitsland - België : 2e ronde: Denemarken - België : : 3e ronde: Italië - België e : 4 ronde: België - Frankrijk : 5e ronde: Tsjechië - België

11 - 9 1 - 13 12 - 13 4 - 13 2 - 13

----- 7e plaats in de rangschikking

1 - 13 Poulefase: 1e wedstrijd: Polen - België: e 2 wedstrijd: Zwitserland - België: 0 - 13 Barrage: België - Israël: 13 - 3 ½ finale: Frankrijk - België: 13 - 5 Finale: Frankrijk - Duitsland: 13 - 7 Bij de beloftevolle heren was het de beurt aan Matthieu Berode om naar beste vermogen te presteren in het schietkampioenschap. Hij werd na de eerste ronde 6e met 26 punten en kreeg dus nog een kans om zich te plaatsen voor de finalerondes via de repêchage. Ondanks een lichte verbetering - 33 punten - werd hij hierin opnieuw 6e, terwijl enkel de eerste vier werden opgevist voor de finalerondes. Einde voor Matthieu in het schietkampioenschap. Saverio Amormina uit Italië werd Europees kampioen schieten in de categorie beloftevolle heren. Heren: Voorrondes: 1e ronde: 2e ronde: 3e ronde: 4e ronde: 5e ronde:

België - Finland : België - Slovakije : Nederland - België : België - Oekraïne : winst met 13 - 6

13 - 0 13 - 4 13 - 7 13 - 1

----- 7e plaats in de rangschikking

2 - 13 Poulefase: 1e wedstrijd: Estland - België: 2e wedstrijd: Noorwegen - België: 1 - 13 ¼ finale: België - Monaco: 8 - 13 Finale: Frankrijk - Italië: 13 - 3 Bij de heren stond de onvermijdelijke Weibel op de terreinen van het schietkampioenschap. Hij startte sterk en behaalde 48 punten in de eerste ronde. Hij stond hiermee eerste in de rangschikking en plaatste zich rechtstreeks voor de ¼ finale. In deze finalefase stond hij oog in oog met de Turk, Selim Dedemoglu. Helaas haalde Weibel niet het niveau van de eerste ronde en moest hij zich met 26 punten tegen 33 punten gewonnen geven tegen de Turkse speler. De Turk zagen we opnieuw in de finale waar hij de ijzersterke Dylan Rocher (Frankrijk) het vuur aan de schenen legde. Dylan trok echter aan het langste eind en kroonde zich, zoals in 2011 en 2013, tot Europees kampioen schieten.

WK junioren en dames - Kaihua (China) Het verre Oosten was de bestemming van onze jeugdspelers en dames, meer bepaald Kaihua in het oosten van China, dat voor het eerst gastland was voor een wereldkampioenschap petanque. Van 4 tot 8 november vond er het WK voor de junioren plaats, gevolgd door het WK voor de dames van 9 tot 12 november. De Belgische junioren, met Nicky Kockx (PFV - KP Mistral), Tristan Alexandre, Marvyn Andries en Charly Ghyssels mochten onder leiding van coach, Philippe Fornara, de spits afbijten.

20


Internationale kampioenschappen Vanaf 9 november waren Stéphanie Moiny, Sharon Handschoewerker, Jordane Parker en Allisson Vandaele, onder leiding van Dany Debouge aan de beurt. De eerste fase van beide kampioenschappen verliep volgens het ‘Swiss-systeem’ = 5 voorronden op tijd. Op basis daarvan werd een klassement opgemaakt en belandden de beste 16 ploegen, al dan niet via de ‘repêchage’, in de 1/8 finales. Hun zoektocht naar eremetaal verliep als volgt: Junioren: Voorrondes: 1e ronde: 2e ronde: 3e ronde: 4e ronde: 5e ronde:

Zweden - België : België - Cambodja : Tunesië - België : België - Nederland : België - Duitsland :

Cadrage: 1/8 finale: ¼ finale: ½ finale: Finale:

België - Nederland : België - Algerije : Marokko - België : Madagascar - België : Madagascar - Frankrijk 1 :

0 - 13 10 - 13 13 - 10 13 - 6 13 - 10

----- 12e plaats in de rangschikking

13 - 3 13 - 7 0 - 13 13 - 5 13 - 9

Madagascar zette na een bijzondere inhaalrace en na een spannende wedstrijd de Franse ploeg opzij. Onze jongens verloren dus in de ½ finale van de latere wereldkampioen en mogen trots zijn met hun bronzen medaille. Het 2e brons op rij, want de dag er voor was Tristan er in het schietkampioenschap ook in geslaagd om een derde plaats te behalen. Dames: Voorrondes: 1e ronde: 2e ronde: 3e ronde: 4e ronde: 5e ronde:

België - Zweden : 10 - 8 België - China : 5 - 8 België - Japan : 8 - 13 België - Finland : 7 - 6 Indonesië - België : 4 - 13

Cadrage:

Australië - België : 13 - 2

----- 19e plaats in de rangschikking

Door het verlies in de cadrage zat het kampioenschap er op voor de dames en werden ze verwezen naar de Nations Cup: 1/8 finale: België - Marokko ¼ finale: België - Nederland

: 13 - 2 : 0 - 13

De finale voor de wereldtitel bij de dames was een heruitgave van de finale bij de junioren. Deze keer was het echter Frankrijk die zich, ten koste van Madagascar, tot wereldkampioen mocht kronen (13 - 6).

21


Internationale kampioenschappen << De Belgische delegatie: onder vlnr: StĂŠphanie Moiny, Sharon Handschoewerker, Allisson Vandaele en Jordane Parker midden vlnr: Nicky Kockx, Charly Ghyssels, Marvyn Andries, Tristan Alexandre boven vlnr: Patrick Mayon, Jean-Luc Melleker, Dany Debouge, Philippe Fornara, Reinold BorrĂŠ

>> De Belgische juniorenselectie poseert samen met de Nederlandse tegenstander.

<< Onze junioren tonen trots hun bronzen medailles.

>> De Belgische dames trotseren de regen voor een foto samen met de Japanse selectie.

22


Echo’s

Echo’s uit de regio’s OOST-VLAANDEREN Internationale Grote Prijs Stad Aalst - 19 augustus 2017 Voor de derde maal heeft KPC Alosta een internationaal zomertornooi ingericht. De eerste maal deden we dat 3 jaar geleden naar aanleiding van ons 50 jarig bestaan. Vorig jaar werd in samenspraak met de stad Aalst het tornooi omgevormd tot de “Internationale Grote Prijs van de Stad Aalst”. Terwijl onze eerste editie in prachtig weer kon doorgaan, waren de weergoden ons in 2016 echt niet goed gezind. Toch was de tweedaagse een succes. Op het hoofdtornooi tripletten heren waren er 95 ploegen ingeschreven. Bij de dames waren er 34 doubletten. En dat het een echt internationaal tornooi was, bewijst de deelname bij de heren van 93 spelers uit Frankrijk! Dus vol goede moed begonnen we aan de editie 2017. Omdat we op Alosta niet over genoeg terreinen beschikken, werd ook nu weer voor de parking van de Florahallen gekozen (goed voor meer dan 100 terreinen). In samenspraak met de stad Aalst werd de datum vastgelegd. Jammer genoeg zagen we dit jaar, omwille van uiteenlopende redenen, het aantal inschrijvingen dalen naar 63 heren tripletten en 20 dames doubletten. Op zondag was het tornooi 1 heer + 1 dame wel volzet met 52 ploegen. Ook dit jaar was er grote belangstelling vanuit Frankrijk. Bij de 63 tripletten waren er 46 Franse spelers en bij het damestornooi waren er 8 Franse vrouwen. Op zondag (1h+1d) kwamen er nog eens 3 deelnemers uit Frankrijk. Meer nog, er was zaterdag zelfs een ploeg uit Frans Guyana! Ze waren geselecteerd voor de Franse kampioenschappen en zakten zaterdag af naar Aalst! Op beide dagen vaardigde ook de Nederlandse club “’t Lover” een deelnemende ploeg uit. We danken ook de PFV die een ploeg inschreef bij de dameswedstrijd. Na een stipte start, verliep het tornooi zeer vlotjes tot en met de finaleronden. We danken dan ook onze vrijwilligers die instonden voor het secretariaat, maar ook voor de dranken en het eten! UITSLAG: Tripletten finalisten A reeks 1. Adrien Belloc (Pachy) - Christian Mercier (ABSG) - Frederic Macnik (Metz) 2. Geoffrey Haulotte (ABSG) - Olivier Terwoigne (Elite) - Guy Belloc (ABSG) 3. Michael Masuy (St Servais) - Fabrice Uyterhoeven (Bron Terra) - Patrick Grolet (Pitchoun) B Reeks 1. Mourad Hadouche (Chapoo) - Christophe Kucma (Esperance) - Ricky Ryckbosch (Chapoo) 2. Bruno Dufour (L’Ernelle) - Solo Randriamiariso (Elite) - Daniel Debouge (Gulden Kamer) 3. Solofo Randriamiariso (L’Amigos) - Brahim Haddouche (Les arms des Gon) - Samir Saidi (L’Amigos)

23


Echo’s C Reeks 1. David Le Dantec (Les Capucins) - J-F Hemon (Metz) - Gregory Berteaux (Rochef ) 2. Michael Aelbrecht (Verbroedering) - Clint Thielemans (Vebroedering) - Michael Haeck (Mistral) 3. Pascal Wigy (Alosta) - Bakes Lindsy (t’lover) - Bakes Patrick (t’lover) Doubletten dames 1. Jessica Meskens (Royale Puc) - Alysson Smal (Muguet Lamigos) 2. Delphine Carpentier (Dourgeoise) - Angelique Berthelon (Dourgeoise) 3. Laura Streel (Wanzois) - Annick Palinevaux (Muguet Lamigos) 1H+1D op zondag met 4 ploegen die hun 4 wedstrijden konden winnen 1. Jaqueline Pochet - Dirk Arnhold (KP Mistral) 2. Lindsy Baekes - Patrick Baekes (t’Lover, Nederland) 3. Kim De Boever - Jordi De Meyer (PC Chapoo) 4. Luna Arnhold - Nicky Kockx (KP Mistral) Onze club bekijkt of we ook volgend jaar, voor de vierde keer, een internationaal tornooi gaan inrichten. Alles hangt natuurlijk af van de sponsors en de stad Aalst. Er zal wel een andere locatie moeten gevonden worden want de Florahallen krijgen een andere bestemming! We gaan dit met de stad Aalst verder bekijken. Kijk alvast maar uit naar eind augustus 2018! KPC Alosta

Interprovinciaal damestornooi - 1 november 2017. Het jaarlijks interprovinciaal damestornooi werd dit jaar georganiseerd in de lokalen van PC Omega te Oostakker. Volgende provincies hebben deelgenomen : Provincie – Aantal deelneemsters Antwerpen 12 Oost-Vlaanderen 11 Vlaams Brabant BH 9 West-Vlaanderen 12 De provincie Limburg nam niet deel, zij hadden onvoldoende speelsters beschikbaar. Speelsters en coaches werden ‘s morgens ontvangen met een koffiekoek en koffie, aangeboden door PC Omega. Omstreeks 9u30 werden de ploegen voorgesteld door Guy De Maesschalck en kon de wedstrijd beginnen. Het secretariaat werd bemand door Jean Boumans, waarvoor dank. Tegen het middaguur waren de 2 eerste ronden afgewerkt en kon men genieten van een warme maaltijd : Gentse stoverij met frietjes, sla en tomaat. Na de middag werden de volgende 3 ronden afgewerkt in het bijzijn van vele supporters en sympathisanten (ongeveer 90 aanwezigen in totaal). Het werd een spannend tornooi, want in de laatste ronde was alles nog mogelijk. De eindstand na 5 ronden zegt veel:

24


Echo’s Provincie 1 Antwerpen 2 West-Vlaanderen 3 Oost-Vlaanderen 4 Vlaams Brabant B.H.

Gewonnen 9 7 7 7

Punten voor 161 159 153 137

Punten tegen 143 153 144 170

Tijdens de prijsuitreiking werden alle deelneemsters bedankt met een aandenken. Antwerpen houdt de wisselbeker dus in eigen rangen. Het is al uitkijken naar het volgend jaar. Rudi Vansnick Secretaris PFV OVL

25


Echo’s WEST-VLAANDEREN Gespot aan de Belgische kust Terug in Belgenland ging spookje de week voor Allerheiligen eens rondneuzen in de petanqueclubs aan de kust. Verschillende clubs hadden zich een Halloween-look aangemeten. Sommigen hadden zelfs een Halloween meli melo ingericht. Eén club sprong er bovenuit met name de Oostendse PC. Niet alleen door de versieringen in de bar maar ook door de meli melo waarbij iedereen bedacht werd met een “jack-o-lantern” (uitgeholde pompoen die op een gezicht lijkt) maar voor de gelegenheid gevuld met smaakvolle pralines. De bijgaande foto’s met o.a. winnares (tovenares) Anita kunnen misschien de andere clubs inspireren voor volgend jaar. Spookje

26


In memoriam

In memoriam De Raad van Bestuur en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd. Het bestuur en de leden van PC De Kastanje melden u diep bedroefd het overlijden van hun mede stichtend lid, de heer Jan ´s Hertogen, lieve echtgenoot van mevrouw Irene Cosemans. Jan werd geboren te Houthalen op 6 januari 1948 en is overleden te Genk op 15 september 2017. We wensen de familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Met grote droefheid meldt PC Genenbos u het overlijden van de heer Georges ‘Joske’ Houtmeyers. Georges werd geboren te Hasselt op 15 juli 1949 en is overleden in het WZC Het Meerlehof te Lummen op 2 oktober 2017. We wensen de familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. PC Hasselt meldt u met droefheid in het hart het overlijden van de heer Albert Coune. Albert werd geboren te Sint-Truiden op 7 april 1940 en is overleden te Hasselt op 21 oktober 2017.

P.V. Blankeberge meldt u diep bedroefd het overlijden van de heer Edouard Despeer, echtgenoot van mevrouw Francine Crokaert. Edouard werd geboren op 17 februari 1940 en is overleden op 27 oktober 2017. Hij was een ongelofelijke getalenteerde speler en een man met een enorme “werkkracht” voor de club. Hij zal hard gemist worden. We wensen Francine en de familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Het bestuur en de leden van PC Genk melden u diep bedroefd het overlijden van hun bestuurslid, de heer Marcel Claes. Marcel werd geboren te Heusden op 27 oktober 1939 en is overleden te Genk op 15 november 2017. Wij bieden zijn echtgenote, de familie en vrienden onze oprechte deelneming aan.

27


Info – Pub

Titel Tekst

Waar u ons kunt vinden Kapelsestraat 26, 2950 Kapellen (Antwerpen)  03 605 07 08 -  03 605 19 60  schade: 03 605 07 07 e-mail: kantoor.van.opdorp-peeters@verz.kbc.be www.vanopdorp-peeters.be

Het juiste verzekeringsadvies Wilt u een volledig verzekeringsadvies, aangepast aan uw specifieke situatie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Naast de standaardpolissen bieden we ook verzekeringen op maat aan. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen en bedrijven. kortom , samen zoeken we de juiste oplossingen voor al uw verzekeringsbehoeften. Heeft u schade dan zit u bij ons goed. Een snelle, persoonlijke en professionele hulp is wat telt op momenten dat u het echt nodig hebt. Ook voor de schadeverzekering die u bij uw KBCbankkantoor afsloot, zijn we als KBC – verzekeringsexpert uw eerste aanspreekpunt.

Openingstijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur En na afspraak ook bij u thuis

U kunt dus altijd bij ons terecht. Zijn we toch uitzonderlijk niet bereikbaar? Dan kunt u uw schadeaangifte doen bij ons callcenter 24+ op het nummer 0800 96 464 of met KBC- Online. Samenwerking met de KBCbankkantoren We werken nauw samen met de KBC-bankkantoren van Kapellen, Stabroek, Putte, Hoevenen en Berendrecht. Zo kunnen we u een volledig en uiterst professioneel dienstenpakket aanbieden.

www.vanopdorp-peeters.be

FSMA 049023A Verbonden agent

28

altijd een stapje voor


Info – Pub

Petanque club Wemmel Open: Alle dagen van 13.00 tot 19.00 Vrijdag: club GESLOTEN 10 Binnenbanen – 18 buitenbanen

Steenweg op Brussel 113 1780 Wemmel Tel & Fax: 02/461 30 30

Petanque club Chapoo Rot – 9520 Letterhoutem Tel: 0483 / 64 19 37 E-mail: petanque@chapoo.be

10 verwarmde binnenbanen - 12 Buiten terreinen

Iedereen van harte welkom:  Woensdag van 19u00 tot 23u45 Meli-melo  2de vrijdag van de maand vanaf 19u00 variabele petanque activiteiten  4de vrijdag van de maand vanaf 19u00 Doublet Formee

Gedurende de wintercompetitie bij thuiswedstrijden open op woensdag, zaterdag en zondag vanaf 13u00 Kom gerust eens kijken. Petanque is meer dan zo maar een balletje gooien.

29


Info – Pub

Titel Tekst PC VERBRO EDERING Ovenveldstraat 9, 9090 Melle tel:09/252 41 42 e-mail: pcverbroedering@skynet.be open op dinsdag- en vrijdagnamiddag: Meli Melo aanvang 14h30 open op woensdagavond: Meli Melo aanvang 19h30 open op vrijdagavond: aanvang 20h variabele spelingen tevens open op woensdag, zaterdag en zondag tijdens de wintercompetitie. Iedereen welkom 9 binnenterreinen en 19 buitenterreinen

P.C.HemelHof VZW E L HO F

V

H

EM

RK

PC

ZW

A

S

A

BR S

CH AT A

P

Tel: 03 651 50 59 Mail: p.c.hemelhof@skynet.be Web: pchemelhof.be Adres: Gemeentepark 18, 2930 Brasschaat Openingsuren: Di: Wo: Do: Do: Za: Zo:

30

12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie 12:00 tot 18:00 vrij spel 19:00 tot 23:00 vrij spel 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie

70 buitenpleinen en in 2014 uitbreiding van 7 naar 11 binnenpleinen !

Meli - Melo

elke dinsdagnamiddag om 13u30 en elke vrijdag om 19u30

Iedereen welkom! Blauwkasteelweg 28A * 8310 Sint-Kruis Brugge Tel. 050/37 02 01 * guldenkamer@hotmail.com


miljonair worden? het kan elke woensdag en zaterdagIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.