Petanque Sportmagazine 4 2022

Page 1

# 4 - EDITIE 2022 - JAARGANG 44 WIST JE DAT... INTERPROVINCIALE 50+ EINDRONDE P. 05 P. 20
SPORTmagazine
PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de Petanque Federatie Vlaanderen vzw (PFV). De PFV is de landelijke vereniging aangesloten bij:

• SportAccord;

• de CEP (Confédérations Européen de Petanque);

• de BPF (Belgische Petanque Federatie) samen met de FBFP;

• de FIPJP (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provençal);

• Sport Vlaanderen;

• het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité);

• VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw).

Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

De PFV groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams-Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

De PFV behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Afbeeldingen, logo’s, … zijn eigendom van de PFV en mogen NIET gescand worden.

Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 - 9000 Gent

Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit

Bondslokaal:

Huis van de Sport Zuiderlaan 13 - 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 ON: 0418 483 437 RPR Gent

@PFVvzw

Petanque Federatie Vlaanderen vzw www.pfv.be

We zijn voor u beschikboor op: Voorzitter: Reinold Borré - enkel op afspraak

Secretariaat: alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u00 tot 16u30

Inhoud 03. Voorwoord Wist je dat... 05. 06. Categorieën 2023 Lidmaatschap 2022/2023 07. 08. Kalender wintertornooien 22/23 Administratie clubs 12. 15. Vlaams kampioenschap JEUGD 2023 België in het buitenland 16. 20. Interprovinciale 50+ eindronde Kalender kampioenschappen 2023 22. 23. Hoe scheidsrechter worden

Voorwoord VoorzItter

Beste petanquevrienden,

Het einde van het jaar is in zicht en dan is het de gewoonte om terug te blikken op het voorbije jaar en om nieuwe prognoses en doelen te stellen voor het komende jaar.

In de volksmond zegt men vaak: “er zijn succesvolle jaren die worden afgewisseld met minder succesvolle of goede jaren”. Helaas zitten wij momenteel in die laatste cyclus. Wij beseffen maar al te goed dat wij enkele moeilijke jaren achter de rug hebben, met name het heropstarten van een optimale werking van onze clubs en het terugkeren naar het normale dagdagelijkse leven. Daarboven hebben wij privé met z’n allen te kampen met de verhoogde kosten op diverse vlakken die insnijden op ons normale leven.

Wij, als federatie, hebben maatregelen getroffen om onze clubs waar mogelijk te ondersteunen. Wij zullen blijven streven om onze leden en clubs te helpen daar waar mogelijk. Regelmatig geven wij info door aan de betrokken personen om o.a. de kostenlasten te verzachten. Weet dat in deze moeilijke periode alle kleine ondersteuningen en giften de leefbaarheid en het voortbestaan van onze sport ten goede zullen komen.

Petanque is één van de uitzonderlijke sporten waarbij iedereen, ongeacht de leeftijd, kan samenkomen om zijn geliefde sport te beoefenen. Bovendien draagt dit bij aan een goed sociaal contact en een mentale weerbaarheid voor ieder van ons. Laten we dit zeker niet vergeten en er gebruik van maken om deze moeilijke tijd wat dragelijker te maken.

Wat voorbij is, kunnen we niet terugdraaien. Doch, naar de toekomst toe kunnen we met z’n allen de positieve ingesteldheid en vreugde terugvinden door open te staan voor de noden en

bezorgdheden van ieder van ons. Samen staan we sterk!

Petanque Federatie Vlaanderen zal blijven verder werken om enerzijds het aantal clubs uit te breiden en anderzijds als federatie te groeien om zo onze samenwerkingen met gemeenten en steden te versterken en nieuwe samenwerkingen aan te gaan.

Wij zullen dan ook een planning opmaken om het nieuwe jaar in te gaan en hopen deze doorheen 2023 te verwezenlijken, we beloven alleszins ons uiterste best hiervoor te doen.

Namens het bestuur wensen wij jullie fijne feestdagen, een goed eindejaar en een spetterend nieuw jaar.

2022 is bijna voorbij 2023 staat reeds voor de deur Een nieuw jaar met nieuwe dromen Een nieuw jaar met een nieuwe kleur Een nieuw jaar met veel geluk en vrede Een nieuw jaar met veel liefde voor elkaar Een nieuw jaar met aandacht voor uw naaste DAN WORDT HET EEN PRACHTIG JAAR!

Blijf steeds optimistisch en positief, dan lacht de toekomst je gunstig toe.

3

wIst je dat...

… er heel wat misverstanden of vragen zijn over wat je moet doen in de volgende situatie?

Situatieschets:

• Ploeg A mag de mène starten. Zij werpen het doelkogeltje en een eerste bal.

• Ploeg B schiet de eerste bal van ploeg A weg en beide ballen gaan “buiten” (= zijn nietig). Er liggen dus geen geldige ballen meer op het terrein.

• Ploeg B is opnieuw aan de beurt en speelt hun tweede bal. Ook deze bal gaat echter buiten (= is nietig). Er liggen dus nog steeds geen geldige ballen op het terrein.

Wat nu gedaan?

Conform artikel 29 van het internationaal officieel petanque reglement staat de spelers in deze situatie het volgende te doen:

• de ploeg die het laatst heeft geworpen, werpt nogmaals een bal => dit gebeurde reeds op het ogenblik dat ploeg B haar tweede bal speelde.

• vervolgens speelt de tegenstander, in dit geval ploeg A

• en vervolgens om beurten, totdat één van de ploegen het punt heeft.

Twee bijkomende mogelijke scenario’s:

1. Er ligt geen enkele bal “op punt” en beide ploegen hebben geen ballen meer… Dan eindigt de mène als onbeslist en het doelkogeltje wordt geworpen door een speler van de ploeg die de voorgaande mène of de trekking (toss) heeft gewonnen.

2. Er ligt geen enkele bal “op punt” en slechts één ploeg heeft nog ballen over… die ploeg speelt de overgebleven ballen en behaalt zoveel punten als zij uiteindelijk ballen dichter bij het doelkogeltje heeft liggen dan de dichtstbijzijnde bal van de tegenstander.

5

Categorieën 2023 Catégories 2023

Miniemen geboren van 2012 tot en met 2017 6, 7, 8, 9, 10, 11 jaar Minimes nés de 2012 à 2017 (inclus) 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans

Cadetten geboren van 2009 tot en met 2011 12, 13, 14 jaar Cadets nés de 2009 à 2011 (inclus) 12, 13, 14 ans

Junioren geboren van 2006 tot en met 2008 15, 16, 17 jaar Juniors nés de 2006 à 2008 (inclus) 15, 16, 17 ans

Beloften geboren van 2001 tot en met 2005 18, 19, 20, 21, 22 jaar Espoirs nés de 2001 à 2005 (inclus) 18, 19, 20, 21, 22 ans

Dames geboren van 1974 tot en met 2005 van 18 t/m 49 jaar Dames nés de 1974 à 2005 (inclus) du 18 à 49 (inclus) ans

Heren geboren van 1969 tot en met 2005 van 18 t/m 54 jaar Hommes nés de 1969 à 2005 (inclus) du 18 à 54 (inclus) ans

Dames Veteranen geboren in 1973 en ervoor vanaf 50 jaar Dames Veterans nés en 1973 et avant à partir de 50 ans

Heren Veteranen geboren in 1968 en ervoor vanaf 55 jaar Hommes Veterans nés en 1968 et avant à partir de 55 ans

Overgang naar een nieuwe categorie vindt steeds plaats per 1 januari.

6

Vrijheidsovergang van 16 maart tot en met 15 april

Er dienen twee aangetekende brieven te worden verstuurd, één naar de club die je wenst te verlaten en één naar de Petanque Federatie Vlaanderen (PFV – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent).

De leden van eenzelfde gezin, d.w.z. op eenzelfde adres wonend, mogen op eigen verantwoordelijkheid de vrijheidsaanvragen in één omslag versturen naar het secretariaat van de PFV. Een speler kan maar één aanvraag indienen, m.a.w. de eerste aanvraag die binnen komt is bindend.

Voor een minderjarige speler moet de vrijheidsregeling medeondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger of voogd van deze minderjarige.

De voorgeschreven periode moet gerespecteerd worden. Een vrijheidsregeling die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de vrijheidsregeling niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe vrijheidsregeling te kunnen doen.

Interfederale transfers

Een speler kan jaarlijks zijn lidmaatschap bij zijn club en zijn federatie opzeggen. Een interfederale transfer wordt met een speciaal document aangevraagd. Dit document is op het federaal secretariaat te bekomen. Dit document wordt door de oude en de nieuwe club (of leden) en door de aangesloten speler ondertekend.

Voor een minderjarige speler moet de opzeg medeondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger of voogd van deze minderjarige. Het formulier wordt naar het secretariaat van de federatie gezonden die men verlaat; de transfer is pas volledig als ook beide federale voorzitters het formulier ondertekend hebben. De opzeg wordt binnen de voorgeschreven periode verstuurd, te weten van 16 maart tot en met 15 april. Hij moet de voorgeschreven periode absoluut respecteren. Een opzeg die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de opzeg niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe opzeg te kunnen doen.

LIdmaatschap

NIEUWE LEDEN SEIZOEN 2023/2024

Vanaf 1 februari gelden aansluitingen voor nieuwe leden (= personen die nooit eerder lid waren bij een PFV-club) al voor het nieuwe speelseizoen 2023/2024.

Tarieven lidgelden

Het bestuursorgaan heeft het clublidgeld en de lidgelden die de clubs aan de PFV betalen voor een lid als volgt vastgelegd. De meerprijs die de leden in hun club betalen is voor de werking van de club.

Clublidmaatschap Euro

Competitief/recreatief met stemrecht 100,00

Competitief lid Euro Jeugd: miniem - cadet - junior 11,00

Senioren: dames en heren 40,00 Veteranen: dames en heren 40,00 Recreatief lid Euro Senioren / veteranen 16,00

Overstap recreatief >> competitief (tijdens het sportseizoen) Euro Senioren / veteranen 24,00

Duplicaat Euro

Competitielicentie 15,00

Competitielicentie met kopij van PV politie 10,00

Recreantenlicentie ongeacht kopij van PV politie 10,00

O P G E L E T

Gelieve niet op voorhand te betalen a.u.b. Samen met de licentie(s) ontvangt de club een bijhorende factuur.

De spelers/speelsters welke vanaf 01 mei 2023 hun lidgeld vernieuwen zullen een meerprijs van 5,00 euro moeten betalen (zie verslag Raad van Bestuur juni 2012).

7
2023

-

-

H/HG

8 wInter 22/23 - tornooIen
PC
PC Verbroedering
14u00 Oostendse PC doublet H/HG 3 ronden vr. 03 mrt 19u00 PC Chapoo doublet H/HG - schifting poules 19u30 PC Verbroedering doublet H/HG - schifting poules za. 04 mrt 14u00 Oostendse PC doublet H/HG 3 ronden wo. 08 mrt 14u00 PC Patijntje triplet 50+ 4 ronden za. 11 mrt 14u00 Oostendse PC doublet H/HG 3 ronden wo. 15 mrt 10u00 PFV OVL indoor 50+ kampioenschappen vr. 17 mrt 19u00 PC Chapoo doublet H/HG - schifting poules za. 18 mrt 13u00 PC Pelter doublet 50+ dame - heer 14u00 Oostendse PC doublet H/HG 3 ronden 14u00 PC Donkmeer triplet dames 4 ronden 14u00 KPC Schorpioen triplet H/HG 4 ronden zo. 19 mrt 13u00 PC Kelchteren triplet H/HG wo. 22 mrt 13u00 PC Kelchteren triplet H/HG 14u00 PC Haeseveld doublet 50+ H/HG 4 ronden vr. 24 mrt 19u30 PC Verbroedering schifting eigen leden - doublet poules za. 25 mrt 13u00 PC Olympia triplet H/HG 14u00 Oostendse PC doublet H/HG 3 ronden 14u00 KPC Schorpioen triplet 50+ H/HG 4 ronden 14u00 KP Mistral Mistral winter quartet 2 heren + 2 dames 4 ronden zo. 26 mrt 10u00 PFV OVL indoor kampioenschappen All Cat. 13u00 PC Olympia doublet dame - heer wo. 29 mrt 13u00 PC Olympia triplet 50+ H/HG m aar t jan u ar i d ecem b er f eb r u ar i
DAG DAT UM UUR LOCAT IE T ORNOOI FORMULE vr. 23 dec 19u00 PC Oetervallei I.C.T. interclubtreffen 19u00 KPC Alosta tornooi Jeannot Backaert doublet schiftingen ma. 26 dec 10u00 PC Chapoo jeugdtornooi doublet 4 ronden 13u00 PC Boekt triplet H/HG PC De Bouchon kersttornooi doublet 3 ronden 19u00 KPC Alosta tornooi Jeannot Backaert doublet finaledag wo. 28 dec 13u00 PC Boekt doublet 50+ vr. 30 dec 18u30 PC Boekt doublet dame - heer 19u00 PC Chapoo doublet H/HG - schifting poules wo. 04 jan 13u00 PC Pelter triplet 50+ H/HG 13u00 KPC Alosta triplet 50+ H/HG 4 r + finale 14u00 PC Donkmeer doublet 50+ H/HG & B-tornooi 4 ronden za. 07 jan 14u00 Oostendse PC doublet H/HG 3 ronden vr. 13 jan 19u30 PC Verbroedering doublet H/HG - schifting poules vr. 20 jan 19u00 PC Chapoo doublet H/HG
schifting poules za. 21 jan 14u00 Oostendse PC doublet H/HG 3 ronden vr. 03 feb 19u30 PC Verbroedering doublet H/HG - schifting poules za. 04 feb 14u00 Oostendse PC doublet H/HG 3 ronden vr. 10 feb 19u00 PC Chapoo doublet H/HG
schifting poules za. 11 feb 14u00 Oostendse PC doublet
3 ronden ma. 13 feb 14u00 PC Gent triplet 50+ 1 dame verplicht 4 ronden za. 18 feb 14u00 Oostendse PC doublet H/HG 3 ronden 14u00
Haeseveld doublet 1 dame + 1 heer 4 ronden zo. 19 feb 10u00 SPEM jeugdtornooi Beker Borré vr. 24 feb 19u30
doublet H/HG - schifting poules za. 25 feb

za. 01 apr 10u00 PC Reynaert open jeugdtornooi miniem & cadet - doublet 13u00 PC Genenbos doublet H/HG 14u00 PC Haeseveld triplet 2 heren + 1 dame 4 ronden zo. 02 apr 10u00 PC Reynaert open jeugdtornooi junior & belofte - doublet 13u00 PC Genenbos doublet dame - heer 14u00 KP Mistral lentetornooi All Cat. doublet 4 ronden wo. 05 apr 13u00 PC Genenbos doublet 50+ H/HG 14u00 PC Reynaert triplet 50+ 4 ronden vr. 07 apr 19u00 PC Chapoo schifting eigen leden - doublet poules 19u30 PC Verbroedering schifting eigen leden - doublet poules za. 08 apr 10u00 PC Reynaert doublet H/HG - A & B categorie poules 14u00 PC Haeseveld doublet dames 4 ronden zo. 09 apr 10u00 PC Chapoo finaledag doublet H/HG poules 14u00 PC Patijntje doublet dames 4 ronden ma. 10 apr 14u00 PC Gent triplet 50+ 1 dame verplicht 4 ronden 14u00 KP Mistral paastornooi doublet All Cat. 4 ronden wo. 12 apr 13u00 PC Genk triplet 50+ H/HG 14u00 KP Mistral paastornooi doublet 50+ 4 ronden za. 15 apr 10u00 PC Reynaert doublet dames - A & B categorie poules 13u00 PC Tongeren triplet H/HG 14u00 PC Haeseveld jeugdtornooi doublet 4 ronden zo. 16 apr 9u30 PC Niel PKD Antwerpen 9u30 PC Dilbeek PKD Vlaams-Brabant 10u00 PC Haeseveld PKD Oost-Vlaanderen n.t.b n.t.b PKD Limburg n.t.b n.t.b PKD West-Vlaanderen 13u00 PC Sparrendal triplet H/HG wo. 19 apr 13u00 PC Sparrendal triplet 50+ H/HG 14u00 KP Mistral triplet 50+ H/HG 4 ronden za. 22 apr 9u00 Oostendse PC Vlaams kamioenschap jeugd 13u00 PC Interlommel doublet H/HG 14u00 KP Mistral dames doublet 4 ronden 14u00 PC Haeseveld doublet heren 4 ronden

zo. 23 apr 9u30 PC Herentals

PKGD - PKGD vet. Antwerpen 9u30 PC De Blockskes PKGD - PKGD vet. Vlaams-Brabant 10u00 PC Gent PKGD - PKGD vet. Oost-Vlaanderen n.t.b n.t.b PKGD - PKGD vet. Limburg n.t.b n.t.b PKGD - PKGD vet. West-Vlaanderen wo. 26 apr 13u00 PC Horizon doublet 50+ H/HG 14u00 PC Haeseveld doublet 50+ 1 dame en 1 heer 4 ronden zo. 30 apr 9u30 PC Niel PKT Antwerpen 9u30 PC Vilvoorde PKT Vlaams-Brabant 10u00 PC Zelzate PKT Oost-Vlaanderen n.t.b n.t.b PKT Limburg n.t.b n.t.b PKT West-Vlaanderen 10u00 PC Verbroedering finaledag doublet H/HG poules

9
ap
r il 14u00 Oostendse PC doublet H/HG 3 ronden 14u00 KPC Schorpioen triplet 50+ H/HG 4 ronden 14u00 KP Mistral Mistral winter quartet 2 heren + 2 dames 4 ronden zo. 26 mrt 10u00 PFV OVL indoor kampioenschappen All Cat. 13u00 PC Olympia doublet dame - heer wo. 29 mrt 13u00 PC Olympia triplet 50+ H/HG 14u00 KP Mistral lentetornooi 50+ doublet 4 ronden vr. 31 mrt 19u00 PC Chapoo doublet H/HG - schifting poules

P.C.HemelHof 12 binnenbanen 15 buitenbanen

Tel: 03 / 651 50 59 Mail: p.c.hemelhof@skynet.be Web: pchemelhof.be Adres: Hemeldreef 5, 2930 Brasschaat

Openingsuren: 12:30 tot 18:00 mêlée 12:30 tot 18:00 competitie 12:30 tot 18:00 vrij spel 19:00 tot 23:00 vrij spel 12:30 tot 18:00 competitie/mêlée 12:30 tot 18:00 competitie/mêlée

Oude Bruglaan

10 Info - pubs
Club open Dinsdag- en vrijdagavond 19:30 u Donderdagmiddag 13:30 u 9 binnenpleinen en 54 buitenpleinen
Di: Wo: Do: Do: Za: Zo: 49, 9160 Lokeren pcreynaert.be
11 Info - pubs Steenweg op Brussel, 113 1780 Wemmel 02/461.30.30 Open : alle dagen van 13 tot 19 uur Behalve op vrijdag 10 binnenbanen – 18 buitenpleinen Website : www.petanque-wemmel.be PC ZELZATE : club open op donderdag en zaterdag vanaf 14u00 7 binnenpleinen 42 buitenpleinen Adres : Burgemeester Camille Leynlaan 2 9060 Zelzate E-mail : pczelzate@gmail.com Tel. Nr. : 09/345 62 84

admInIstratIe cLubs

Aanpassing statuten aan het WVV: TIJD VOOR ACTIE!

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 januari 2019. Het nieuwe wetboek heeft de regelgeving voor vzw’s op heel wat punten gewijzigd. Elke vzw, opgericht vóór 1 mei 2019, is verplicht om uiterlijk 01/01/2024 de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV. Dit wil zeggen: TIJD VOOR ACTIE!

Op onze website www.pfv.be kan u onder het tabblad ‘VZW materie’ heel wat info terugvinden. Verder kan u ook op de website van de Vlaamse Sportfederatie vzw een up-to-date versie van modelstatuten terugvinden. Ziet u niet helemaal de bomen door het bos, twijfel dan zeker niet om ons te contacteren. De medewerkers van de PFV helpen u en uw club graag verder.

Vergeten jullie het UBO-register niet?

Elke vzw is verplicht om het UBO-register in te vullen en niet te vergeten, jaarlijks te bevestigen! In dit register moet u de uiteindelijke begunstigden van uw vzw opnemen, in de strijd van de overheid tegen witwaspraktijken. Er worden door de Federale Overheidsdienst Financiën opnieuw aanmaningen verstuurd naar de vzw’s die hiermee nog niet in orde zijn. Vermijd boetes en breng dit zo snel mogelijk in orde. Op onze website www.pfv.be kan u onder het tabblad ‘VZW materie’ heel wat info terugvinden over dit topic. Ziet u niet helemaal de bomen door het bos, twijfel dan zeker niet om ons te contacteren. De medewerkers van de PFV helpen u en uw club graag verder.

Assist

De boekhouding, betalingen verrichten, de begroting opmaken,… Het financiële aspect hoort er nu eenmaal bij voor een sportclub. Maar wist je dat het online boekhoudprogramma ‘Assist’ gettaire planningstool ‘Goalplanner’ het jou heel wat gemakkelijker kunnen maken?

Goalplanner…

Goalplanner is een nieuwe budgettaire planningstool op sportclubs. Via deze tool volg je jouw toekomstplanen beter bruiksvriendelijk en werkbaar.

Assist…

Assist is een boekhoud- en administratieprogramma voor met Assist jouw club 100% in orde met de vele administratieve boekhoudkundige verplichtingen. Nog meer goed nieuws! Bestel voor 8 januari het promopakket geniet van een voordeelprijs. Ga voor meer info snel naar de website van de Vlaamse Sportfedera tie vzw

12

Energietips voor sportclubs

De energiecrisis hakt stevig in op onze samenleving, ook op onze sportclubs. De Vlaamse Sportfederatie geeft daarom 8 concrete energietips om te besparen in jouw club.

Tip 1: Begin er vandaag aan.

Tip 2: Stel een energieverantwoordelijke aan.

Tip 3: Verlaag de temperatuur van je thermostaat, je sanitair warm water en je verwarmingsinstallatie.

Tip 4: Vervang je oude verlichting door ledlampen.

Tip 5: Zorg voor automatisering waar mogelijk.

Tip 6: Sensibiliseer

- Douch minder warm en korter.

- Schakel de verlichting uit wanneer er niemand in de zaal is.

- Leg je leden uit waarom je maatregelen neemt en hoe ze de club kunnen ondersteunen.

Tip 7: Vervang je oude toestellen.

Tip 8: Ga in overleg met je gemeente, andere clubs en energiespecialisten.

gen met contant geld blijven echter nog steeds mogelijk. In sommige gevallen geldt deze verplichting ook voor verenigingen, zelfs die zonder winstoogmerk.

Wanneer wel? Als de vereniging een product of dienst verkoopt op terugkerende basis voor economische doeleinden.

Wanneer niet? Als een vereniging enkel diensten aan leden verleent in het kader van hun statutaire doel.

Een voorbeeld: Betalen je leden enkel lidgeld om deel te nemen aan trainingen of andere activiteiten? Dan geldt de verplichting niet. Zorgt je club ook voor de uitbating van een cafetaria? Dan geldt de verplichting wel. De verplichting geldt niet voor éénmalige of occasionele activiteiten zoals eetfestijnen of koekenverkopen.

Vermijd boetes en breng elektronisch betalen in orde voor jouw club

Vanaf 1 juli 2022 zijn alle ondernemingen verplicht om hun particuliere klanten ten minste één elektronisch betaalmiddel aan te bieden. Betalin-

Meer info omtrent deze verplichting kan u hier terugvinden. Wanneer een klacht wordt ingediend omtrent een inbreuk tegen deze wetgeving zal de FOD Economie deze onderzoeken. Als blijkt dat er inderdaad geen mogelijkheid is om elektronisch te betalen, dan zal men eerst een aanmaning krijgen met de vraag om zich in orde te stellen. Indien men daarna nog niet in orde is, riskeert men een boete tot 80 000 euro. opmaken,… sportclub. en de budgemakkelijker maat van beter op. Geclubs. Hou administratieve en promopakket en Sportfedera-

13

Sportouders

Ouders hebben een grote impact op hun sportende kinderen. Hoe ga je nu binnen de club aan de slag met sportouders?

Centrum Ethiek in de Sport (ICES) ontwikkelde samen met Sport Vlaanderen een interactieve toolbox ‘Sportouders’ waarbij je aan de hand van 20 concrete voorbeelden de communicatie en het begrip tussen club, trainer en ouders kan verbeteren. Om kinderen zich optimaal te laten amuseren en ontwikkelen in de sportclub is het belangrijk dat trainers en ouders elkaar goed begrijpen. Meer info over de toolbox en hoe je deze kan bestellen vind je hier.

14
15 22 april 2023 - OOSTENDSE PC VOOR WIE: MIN in doublet CAD/JUN/BEL in triplet INLEG: €10 per speler (middagmaal inbegrepen) START: 9 uur (aanmelden tot 8u45) CATEGORIEËN: min - 2017 t/m 2012 cad - 2011 t/m 2009 jun - 2008 t/m 2006 bel - 2005 t/m 2001 MEER INFO: www.pfv.be - tim-pennoit@pfv.be SPELER 1:………………………………… Licentienummer:……………… Categorie: min cad jun bel SPELER 2:………………………………… Licentienummer:……………… Categorie: min cad jun bel SPELER 3:………………………………… Licentienummer:……………… Categorie: cad jun bel COACH*:…………………………………… Licentienummer:……………… * Niet verplicht INSCHRIJVEN VKJ 2023 Inschrijven voor 12 april 2023 via tim-pennoit@pfv.be. Inschrijvingsgeld te storten op rekeningnummer BE97 4469 7072 8149 met vermelding van “VKJ 2023 + namen spelers” V.U.: R. BorréPetanque Federatie Vlaanderen vzwZuiderlaan 13, 9000 Gent0418 483 437secretariaat@pfv.beRPR Gent VLAAMS S KAMPIOENSCCHAP JEUGD Petanque

beLGIË

In het buItenLand

Van 6 tot en met 9 oktober stond het laatste internationaal kampioenschap van het jaar gepland; het WK te Benin is onder voorbehoud verplaatst naar september volgend jaar. We mogen trouwens gerust spreken van de laatste kampioenschappen; jawel, meervoud. Het ging tenslotte om de titels “beste Europees triplet” bij de junioren en beloften dames en heren. Bovendien ontbrak ook hier het individueel schietkampioenschap niet. In totaal dus maar liefst 8 titels te verdelen. Het EK ging door te Palma de Mallorca en ook onze Belgische delegatie was present.

Bij de junioren dames werden Stephanie Willaert (PC Reynaert), Noa Van De Steen (PC Verbroedering), Elisa David en Léana Bertrand opgeroepen om onder leiding van Joëlle Bailleul de Belgische kleuren te verdedigen. De meisjes kenden echter een teleurstellende kwalificatieronde en eindigden na 5 wedstrijden pas op een 9de plaats. Niet voldoende om een plaatsje in de finaleronde van het kampioenschap te verzekeren. Ze werden doorverwezen naar het “troostkampioenschap” genaamd de Nations Cup, waar ze het tot de ½-finales schopten.

Kwalificatie:

België - Tsjechische Republiek: 12 - 3 België - Turkije: 1 - 13

België - Spanje: 2 - 13

België - Hongarije: 8 - 13

België - Bye: 13 - 7

Nations Cup: play-off: België - Zwitserland: 13 - 2 ½-finale: België - Hongarije: 12 - 13

Voor het precisieschieten mocht Léana Bertrand zich trachten te onderscheiden van de andere jonge dames. Dankzij het omweggetje van de repêchage kwam Léana terecht in de ¼-finales. Hierin moest ze het rechtstreeks opnemen tegen de Spaanse, Auxi Soto Caracuel. Hoewel ook zij haar niveau niet haalde, slaagde Léana er niet in om een hogere score te behalen (15 - 22). De Spaanse zou uiteindelijk de finale winnen met een mooie score van 41 punten.

Turkije werd uiteindelijk de toch wat verrassende Europese kampioen tripletten.

16

Bij de junioren heren werd België vertegenwoordigd door Thomas Colinet, Maxence Lapere, Laurent Rasmont en Jess Verset onder leiding van Michaël Bertrand. Ook zij kenden geen goede start en eindigden na 5 wedstrijden niet bij de beste 8 om door te stoten naar de finaleronde van het EK. Net zoals onze junioren dames een teleurstelling en was ook hun lot een verderzetting in de Nations Cup. Na een eerste winstpartij volgde nadien verlies tegen Portugal in de ¼-finale. Dit betekende het einde van het EK voor onze jonge Belgen.

Kwalificatie: België - Denemarken: 7 - 13 België - Duitsland: 13 - 0 België - Slovenië: 13 - 4 België - Spanje: 6 - 13 België - Polen: 7 - 13

Nations Cup: Play-off: België - Letland : 13 - 5 ¼-finale: België - Portugal: 10 - 13

Voor het precisieschieten was bij de junioren jongens alle hoop gericht op Jess. Na een tegenvallende kwalificatie, kreeg Jess nog een laatste kans om via de repêchage alsnog door te stoten in het kampioenschap. Ook in deze

fase was het resultaat echter niet zoals gehoopt en zat het kampioenschap er op. De Duitser, Justin Neu, mocht met de felbegeerde titels huiswaarts keren. Zwitserland kroonde zich tot Europees kampioen tripletten.

Coach Annick Plaineveaux kreeg de taak om de beloften dames, Laura Streel, Madison Vleminckx, Aurore Van Loo en Sarah Dubois doorheen het EK te loodsen.

Na de 5 wedstrijden van de kwalificatieronde eindigden onze jonge dames net niet hoog genoeg om verder te gaan in het kampioenschap. Ook voor hen bleef enkel de Nations Cup over om hun talent te tonen. Dankzij 2 overwinningen en winst in de Nations Cup konden ze alsnog met een positieve noot hun kampioenschap afsluiten.

Kwalificatie: België - Duitsland: 11 - 13 België - Hongarije: 13 - 0 België - Turkije: 3 - 13 België - Nederland: 13 - 6 België - Tsjechische Republiek: 13 - 7

Nations Cup: 1/2 -finale: België - Nederland: 13 - 7 Finale: België - Tsjechische Republiek: 13 - 10

De Franse dames verloren geen enkele wedstrijd en mochten zich dus logischer wijs de nieuwe Europese kampioenen noemen.

In het precisieschieten was het voor België de beurt aan Laura. Laura was niet aan haar proefstuk toe, dus het was hopen geblazen dat de combinatie van haar talent en ervaring

haar een eind ver zou helpen. Met een miniem verschil haalde ze net de top 4 niet, die rechtstreeks een ticket voor de ¼-finales bemachtigden. Op naar de repêchage voor een laatste kans. Laura greep deze kans met beide handen en kwam hierdoor alsnog terecht in de ¼-finales waarin ze het in een rechtstreeks duel moest opnemen tegen de Turkse Aylin Emir. Laura had de smaak van de overwinning te pakken en won al bij al gemakkelijk met 26 - 16. In de daaropvolgende ½-finale stond de Française Camille Agrinier te wachten. Deze keer een maatje te groot voor Laura, een mindere 19-score tegen een sterke 37 betekende de uitschakeling voor Laura. Een mooie bronzen medaille voor haar en België er bij.

18

Ook 4 jonge beloftevolle heren mochten tijdens het EK onze kleuren verdedigen, waaronder twee PFV-beloften, Nicky Kockx (PC Chapoo) en Romain Wagener (PC Sint-Truiden). Samen met Renaud Herr, Charly Ghyssels en coach Laurent Gorreux gingen zij volop voor een podiumplaats.

In tegenstelling tot de belofte dames slaagden zij er net wel in om zich te plaatsen voor de finaleronde van het kampioenschap, weliswaar met het kleinste verschil. In de ¼-finale keken ze echter meteen opnieuw het ijzersterke Italië in de ogen; een petanqueland dat de jongste jaren mooie internationale prestaties neerzet. Zij waren dan ook een maatje te sterk en versloegen onze jongens met 13 - 7. In de finale zouden de Italianen uiteindelijk zelf het onderspit moeten delven tegen de Fransen.

Kwalificatie: België - Italië: 4 - 13 België - Duitsland: 11 - 13 België - Slovenië: 13 - 1 België - Israël: 13 - 0 België - Estland: 13 - 3

Finaleronde EK: ¼-finale: België - Italië: 7 - 13

Een laatste kans op een medaille… alle druk op de schouders van Renaud. Hij startte bijzonder sterk en behaalde dankzij 40 punten en een tweede plaats in de kwalificatie een rechtstreeks ticket voor de ¼-finales. De jonge Spanjaard Jesús Escacho Alarcón was in deze kwalificatie een klasse sterker. Hij evenaarde, met maar liefst 52 punten, het Europees record.

Renaud kon in de ¼-finale zijn niveau uit de kwalificatie niet behalen en verloor met 2531 van de jonge Engelsman, Jason White. Diezelfde Spanjaard, Jesús, werd de uiteindelijke Europese kampioen precisieschieten. Welverdiend!

19

Interprovinciale 50+ eindronde

Individueel werden de volgende

Bij de dames

1e: Francine Van Eccelpoel & Liliane

2e: Frieda Ravays & Marie Louise

3e: Angela Hernandes & Sonja

Bij de heren:

1e: Pierre Carnol & Michel Charlier

2e: Leo Goris & Dicky Vera Panchana

3e: Dirk Roeben & Dominique

Op 30 september was het alle hens aan dek voor de 50 + spelers en speelsters van de verschillende Vlaamse provincies. Op de terreinen van PC De Blockskes was het namelijk verzamelen geblazen voor de tweede editie van de interprovinciale 50+ eindronde met als doel na vier rondes zowel bij de dames als bij de heren (H/HG) het beste 50+ doublet te kennen. Bovendien werd er een algemeen klassement bijgehouden om zowel bij de heren als bij de dames de hoogst scorende provincie te huldigen.

We weten dat de verschillende provincies goed draaiende 50+ circuits hebben. Uitgaande van deze vaststelling werd daarom aan een finale gedacht waarbij de provincies autonoom hun beste ploegen kunnen afvaardigen in een eindronde. Elke provincie selecteerde hiertoe 8 doubletten bij de heren (H/HG) en 4 doubletten bij de dames.

Alle provincies werden uitgenodigd, maar spijtig genoeg moesten we vaststellen dat West-Vlaanderen niet vertegenwoordigd was. We rekenen erop dat in de toekomst iedereen erbij zal zijn.

20

De inrichtende provincie werd dan ook gekoppeld aan de organisatie van de “dag van de besturen”. Daarom kwam dit jaar Vlaams-Brabant & BH aan de beurt en werden we verwelkomd in Merchtem bij PC De Blockskes.

Het was al eind september, maar het mooie weer was nog steeds van de partij en we konden genieten van kwalitatieve, hoogstaande wedstrijden. Variatie in terreinen zorgde voor de nodige aanpassingsmoeilijkheden.

In elke ronde speelde elke provincie tegen een andere provincie. Gezien er één provincie ontbrak, hebben de overige vier deelnemende provincies hun steentje bijgedragen om toch een vijfde ploeg samen te stellen en te laten

meedoen. Deze vijfde ploeg werd de “Wild Card” genoemd.

Bij de heren (H/HG) ging de provincie Limburg met de eerste plaats lopen, bij de dames ging de wisselbeker naar Antwerpen. De uiteindelijke rangschikking van de provincies zag er als volgt uit:

Dames

1° Antwerpen 2° Limburg 3° VBBH 4° Oost-Vlaanderen

Heren (H/HG)

1° Limburg 2° Oost-Vlaanderen 3° Antwerpen 4° VBBH

Als laatste richten we via deze weg graag een woord van dank naar de club PC De Blockskes en haar medewerkers voor hun gastvrijheid, naar alle spelers en speelsters die er een mooie petanque dag van maakten en niet in het minst naar alle provinciale verantwoordelijken die dit evenement mogelijk maakten.

Tot volgend jaar voor de volgende editie.

21
volgende doubletten gelauwerd: Liliane Keustermans (Antwerpen) Louise Van Haesendonck (Antwerpen) Sonja Lorthioir (Vlaams-Brabant) Charlier (Limburg) Panchana (Antwerpen) Van Meer (Limburg)

Ka mpi oe ns cha ppe n 2023

P K D zo. 16-04-2023 In alle provincies

P K G D zo. 23-04-2023 In alle provincies

P K T zo. 30-04-2023 In alle provincies

P I B za./zo. 06/07-05-2023 In alle provincies

P I B ve te ra ne n wo. 10-05-2023 In alle provincies

V K Je ugd za. 22-04-2023 West-Vlaanderen Oostendse PC

V K D za. 13-05-2023 Limburg PC Genk

V K T zo. 21-05-2023 Oost-Vlaanderen PC Reynaert

V I B ve te ra ne n wo. 24-05-2023 Antwerpen PC Herentals

V K G D zo. 25-06-2023 VBBH PC Dilbeek

V I B zo. 03-09-2023 West-Vlaanderen PC Den Akker

B K Je ugd do. 18-05-2023 West-Vlaanderen PC De Gulden Kamer

B K D ma. 29-05-2023 Namen n.t.b.

B K T zo. 04-06-2023 Antwerpen PC Markdal

B I B ve te ra ne n wo. 28-06-2023 Luik n.t.b.

B I B zo. 10-09-2023 Henegouwen n.t.b.

T ornooi e n & a cti vi te i te n 2023

Be k e r Borré zo. 19-02-2023 VBBH SPEM A uma l e Frankrijk Aumale Bl a ngy Frankrijk Blangy 5 Fe de ra ti e tornooi za. 24-06-2023 PFV n.t.b. I nte rna ti ona a l P e ta nque Ma s te rs Lummen PC Genenbos D a g v d Be s ture n za. n.t.b. PFV OVL n.t.b. Je ugdtornooi P FV - doubl e tte n za. 16-09-2023 PFV n.t.b. Je ugdtornooi D e Gul de n Ka me r za. 11-11-2023 Brugge PC De Gulden Kamer I nte rprov Ontmoe ti ng D a me s wo. 01-11-2023 PFV OVL n.t.b.

n.t.b.

W K s i ngl e s , doubl e s & mi xe d

I nte rna ti ona l e k a mpi oe ns cha ppe n 2023

Benin (o.v.) Cotonou (o.v.) W K he re n Benin (o.v.) Cotonou (o.v.) E K ve te ra ne n

14 t/m 17-09-2023 (o.v.)

Frankrijk Albertville E K he re n

n.t.b. 30-06 t/m 02-07-2023 12 t/m 15-10-2023 20 t/m 24-09-2023

16 t/m 19-09-2023

Frankrijk Albertville E K be l ofte n

Frankrijk Monaco E urocup C l ubs

10 t/m 13-09-2023 (o.v.) 23 t/m 26-11-2023

Frankrijk Saint-Yrieix W K da me s & j e ugd Thailand Bangkok de P.I.B. vet. is kwalificerend voor de V.I.B. vet. de P.I.B. is kwalificerend voor de V.I.B. de V.I.B. vet. is kwalificerend voor de B.I.B. vet. de V.I.B. is kwalificerend voor de B.I.B. het V.K.D. / V.K.T. zijn kwalificerend voor het B.K.D. / B.K.T.

09 t/m 12-11-2023

Onder voorbehoud van coronamaatregelen en van het verloop van de wintercompetitie

22
KampIoenschappen 2023

PROVINCIAAL SCHEIDSRECHTER

Voorwaarden tot deelname:

• Lid zijn van de PFV

• Kandidatuur stellen zoals voorgeschreven en binnen de voorziene tijd

• Tenminste 18 jaar oud zijn op de dag van het examen

• Een wachttijd naleven van 3 jaar vanaf het verstrijken van een (eventuele) sanctie

• Slagen in de opgelegde proeven en in totaal minstens 80% behalen

• Een nieuw lid kan hetzelfde jaar van zijn/haar aansluiting reeds deelnemen

De voorbereiding op het examen zal op Vlaams niveau gebeuren. De datum en de locatie van deze voorbereiding en de locatie van het examen zullen later vastgelegd worden. Dit in functie van het aantal inschrijvingen per provincie.

Antwerpen:

Luc Van Regenmortel - luc.vanregenmortel@skynet.be - 0479/98 98 31

Limburg: Ludo Daniels - pfvlimburg@skynet.be - 0496/28 42 55

Oost-Vlaanderen: Gino Segers - segers.gino@skynet.be - 0475/38 53 91

VB&BH: Marc Nolmans - marc.nolmans@skynet.be - 0475/32 17 31

West-Vlaanderen: Geert Vanderhaeghe - vdhgeert@telenet.be - 0486/86 71 64

Meten is weten voor jou?

Heb jij graag de touwtjes in handen?

Ben jij een perfectionist op vlak van reglementen?

Kan jij goed omgaan met mensen?

23
Mee te nemen op het examen: recente pasfoto en licentie
scheidsrechter worden? Inschrijvingsformulier Naam: Voornaam: ................................................................................................................. Geboortedatum: ........................................................................................................ Licentienummer: Club: Adres: ......................................................................................................................... Telefoon/GSM: ........................................................................................................... E-mail: ........................................................................................................................ Kledijmaat (polo): Dit formulier overmaken aan de provinciale scheidsrechtersverantwoordelijke 2 weken voor het examen. Het examen omvat: 1. OPR  Rol van de scheids rechter 3. Rol van de jury  Rol van de federaal afgevaardigde 5. Provinciale kampioenschappen Quotering Schriftelijk: 40p Mondeling: 30p Technisch: 30p DATUM n.t.b. 2023
Hoe
24 Info - pubs
Hier had uw advertentie kunnen staan... Meer info via tim-pennoit@pfv.be
namiddag 9 binnenterreinen en 19 buitenterreinen

Pana Pana Pana Pana Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport thlon verklaring ethiek de jeugdsport

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. We verklaren dat

Positieve waar Positieve waar Positieve waar Positieve waar Positieve waarden nas den nas den nas den nas nastr tr tr tr treven even even even

We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.

• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

Discrimina Discrimina Discrimina Discrimina Discriminatie bannen tie bannen tie bannen tie bannen tie

We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

Kinder Kinder Kinder Kinder Kinderen bescher en bescher en bescher men men men men

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…

• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.

• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

S S S S Steun verw teun verw teun verw teun verw teun verw elkomen elkomen elkomen elkomen

We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Rechten van het Kind in de S Rechten van het Kind in de S Rechten van het Kind in de S Rechten van het Kind in de S van het Sport port port port port

Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht

• Sport te beoefenen

• Zich te vermaken en te spelen

• In een gezonde omgeving te leven

• Waardig behandeld te worden

• Getraind en begeleid te worden door competente mensen

• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

• In veilige omstandigheden aan sport te doen

• Te rusten

• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek?

Surf dan naar www.sportopjongerenmaat.be en onderteken mee.

26

Het Bestuursorgaan en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Met diepe droefenis meldt PC Mercurius het overlijden van de heer Louis Rambau Louis werd geboren te Antwerpen op 18 oktober 1936 en is overleden op 8 oktober 2022.

Louis was een graag geziene petanquespeler in het Antwerpse en hij zal hard gemist worden.

We wensen zijn familie, vrienden en clubgenoten sterkte bij dit verlies.

Het bestuur en de leden van PC Boekt melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Theo Driesmans Theo werd geboren te Hoepertingen op 26 januari 1955 en is zachtjes van ons heengegaan te Sint-Truiden in het Sint-Trudo Ziekenhuis op 21 oktober 2022.

We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

PC Duffel meldt u diep bedroefd het overlijden van hun voormalig bestuurslid, de heer Camiel Carnier, echtgenoot van mevrouw Rita Baratto.

Camiel werd geboren te Antwerpen op 21 oktober 1956 en is onverwacht overleden in het UZA te Edegem op 8 december 2022.

Camiel zal steeds in onze gedachten blijven. We wensen zijn echtgenote, Rita, zijn vrienden en familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

27
memorIam
In
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.