Magazine 4 2021

Page 1

S

P

O

R

T

m

a

g

a

z

i

n

e

# 4 - EDITIE 2021 - JAARGANG 43

ECHO’S UIT DE REGIO’S

INFO VOOR DE CLUBS

P. 14

P. 18

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN


2


Inhoud Categorieën 2022

04.

Voorwoord

05.

Wist je dat...

06.

Lidmaatschap 2022

07.

Sporten na corona

08.

Hoe provinciaal scheidsrechter worden

12.

VKJ 2022 - inschrijvingsformulier

13.

Echo’s uit de regio’s

14.

Info voor de clubs

18.

Recordpoging - 70 uur petanque

22.

Kampioenschappen 2022

23.

In Memoriam

24.

De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de Petanque Federatie Vlaanderen vzw (PFV). De PFV is de landelijke vereniging aangesloten bij:

De PFV groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams-Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

• SportAccord; • de CEP (Confédérations Européen de Petanque); • de BPF (Belgische Petanque Federatie) samen met de FBFP; • de FIPJP (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provençal); • Sport Vlaanderen; • het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité); • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw).

De PFV behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Afbeeldingen, logo’s, … zijn eigendom van de PFV en mogen NIET gescand worden.

Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 - 9000 Gent Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit

Bondslokaal: Huis van de Sport Zuiderlaan 13 - 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 ON: 0418 483 437 RPR Gent @PFVvzw Petanque Federatie Vlaanderen vzw www.pfv.be We zijn voor u beschikboor op: Voorzitter: Reinold Borré - enkel op afspraak Secretariaat: alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u00 tot 16u30


Categorieën 2022 Catégories 2022 Miniemen Minimes

geboren van nés de

2011 tot en met 2016 2011 à 2016 (inclus)

6, 7, 8, 9, 10, 11 jaar 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans

Cadetten Cadets

geboren van nés de

2008 tot en met 2010 2008 à 2010 (inclus)

12, 13, 14 jaar 12, 13, 14 ans

Junioren Juniors

geboren van nés de

2005 tot en met 2007 2005 à 2007 (inclus)

15, 16, 17 jaar 15, 16, 17 ans

Beloften Espoirs

geboren van nés de

2000 tot en met 2004 2000 à 2004 (inclus)

18, 19, 20, 21, 22 jaar 18, 19, 20, 21, 22 ans

Dames Dames

geboren van nés de

1973 tot en met 2004 1973 à 2004 (inclus)

van 18 t/m 49 jaar du 18 à 49 (inclus) ans

Heren Hommes

geboren van nés de

1968 tot en met 2004 1968 à 2004 (inclus)

van 18 t/m 54 jaar du 18 à 54 (inclus) ans

Dames Veteranen Dames Vétérans

geboren in nés en

1972 en ervoor 1972 et avant

vanaf 50 jaar à partir de 50 ans

Heren Veteranen Hommes Vétérans

geboren in nés en

1967 en ervoor 1967 et avant

vanaf 55 jaar à partir de 55 ans

Overgang naar een nieuwe categorie vindt steeds plaats per 1 januari. 4


Voorwoord

voorzitter

Beste petanquevrienden,

heden en in een aangename sfeer te kunnen beoefenen. Na al enkele Wij hebben, niettegenstaande deze moeilijke moeilijke maanperiode, mooie vooruitzichten, wensen en droden - we mogen men. Wij hopen van harte dat deze in de toezelfs bijna spreken komst zullen uitkomen en gerealiseerd kunnen van jaren - naar worden. aanleiding van de coronapandemie Ook willen wij even stil staan bij al die mensen haalden wij met die door ziekte niet meer actief kunnen deelz’n allen weer een nemen aan de activiteiten en initiatieven, maar positief gevoel zich door de jaren heen altijd 100% hebben omdat wij onze ingezet voor onze sport, hetzij binnen hun club, sport ook terug hetzij op provinciaal of federaal niveau. competitief konWoorden komen tekort om jullie oprecht en den beoefenen. Het mocht echter niet zijn, de van harte te bedanken voor jullie eindeloze slechte coronacijfers in het najaar hebben er inzet. Namens alle bestuursleden, zowel op ons toe gedwongen, en met spijt in ons hart, provinciaal als federaal vlak, wens ik dat jullie om de wintercompetitie “on hold” te zetten tot de kracht en de sterkte vinden om te herstellen 15 januari 2022. Wij begrijpen de ontgoocheen hopen we jullie levenswijsheid en levensling bij onze leden, doch zijn ervan overtuigd vreugde nog lang te mogen meemaken. dat wanneer iedereen zich aan de regels houdt we binnenkort de competitie kunnen hervatten. In de eindejaarsperiode hebben wij met z’n alDaarom een warme oproep naar onze clubs len veel positieve, hoopvolle en mooie wensen toe, want wij weten dat er enkelen zijn die de en vooruitzichten voor elkaar voor wat komen regels aan hun laars lappen, help ons om de zal en hopelijk komen er enkele uit. Dus… maatregelen te respecteren en op te volgen zodanig dat wij heel snel onze (oude) gewoon- Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar tes terug kunnen opnemen. Want wij beseffen Ik kan ook de toekomst niet voorspellen maar al te goed dat het menselijk contact en Maar ik wil jullie toch wat vertellen het samenzijn een niet te onderschatten menta- Als ik het voor het zeggen had le ondersteuning is in ons dagelijkse leven. Kwam er enkel vreugde en geluk op jullie pad. Wij zijn er ons terdege van bewust dat het heel moeilijk zal zijn om dit virus te verbannen uit ons leven, doch wij kunnen er samen alles aan doen om het ver van ons af te houden. Wij zijn er echter van overtuigd dat wij met z’n allen nog een mooie toekomst voor ons hebben zowel privé (familiale samenkomsten, reizen,…) als op sportief vlak. Want wat is er mooier dan onder vrienden samen een spelletje petanque te spelen? Daarom zullen wij er, samen met onze provinciale afdelingen, alles aan blijven doen om jullie optimaal te informeren en te begeleiden om onze sport in veilige omstandig-

Reinold Borré voorzitter PFV

5


Wist

je dat

...

… het bestuursorgaan van de PFV heeft beslist om de lidgelden, die de clubs per lid aan de federatie betalen, voor het seizoen 2022/2023 niet te verhogen? Ondanks dat een verhoging te rechtvaardigen zou zijn gezien de fors stijgende inflatie tracht de federatie op deze wijze haar steentje bij te dragen in het verdere bestaan van haar clubs, het zijn tenslotte financieel moeilijke tijden voor ons allen. Je kan er meer over lezen op de volgende pagina.

6

… we in april 2022 voor onze populaire voorjaarsreis opnieuw naar Kreta trekken? Na onze reis naar Mallorca afgelopen september, staat ook deze locatie opnieuw garant voor een fantastische ervaring. We hopen uiteraard dat corona geen roet in het eten gooit, want de nood om er eens tussen uit te zijn en ontspannend te genieten van petanque is groot. We kunnen dit afleiden aan de snelheid waarmee de inschrijvingen voor deze reis zijn binnengekomen; op amper twee weken was de reis helemaal volzet. NIet getreurd, we plannen een nieuwe en niet te missen reis in september. Dus hou onze mediakanalen goed in de gaten.


Lidmaatschap 2022 Vrijheidsovergang van 16 maart tot en met 15 mei

Er dienen twee aangetekende brieven te worden verstuurd, één naar de club die je wenst te verlaten en één naar de Petanque Federatie Vlaanderen (PFV – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent). De leden van eenzelfde gezin, d.w.z. op eenzelfde adres wonend, mogen op eigen verantwoordelijkheid de vrijheidsaanvragen in één omslag versturen naar het secretariaat van de PFV. Een speler kan maar één aanvraag indienen, m.a.w. de eerste aanvraag die binnen komt is bindend. Voor een minderjarige speler moet de vrijheidsregeling medeondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger of voogd van deze minderjarige. De voorgeschreven periode moet gerespecteerd worden. Een vrijheidsregeling die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de vrijheidsregeling niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe vrijheidsregeling te kunnen doen.

Interfederale transfers

Een speler kan jaarlijks zijn lidmaatschap bij zijn club en zijn federatie opzeggen. Een interfederale transfer wordt met een speciaal document aangevraagd. Dit document is op het federaal secretariaat te bekomen. Dit document wordt door de oude en de nieuwe club (of leden) en door de aangesloten speler ondertekend. Voor een minderjarige speler moet de opzeg medeondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger of voogd van deze minderjarige. Het formulier wordt naar het secretariaat van de federatie gezonden die men verlaat; de transfer is pas volledig als ook beide federale voorzitters het formulier ondertekend hebben. De opzeg wordt binnen de voorgeschreven periode verstuurd, te weten van 16 maart tot en met 15 mei. Hij moet de voorgeschreven periode absoluut respecteren. Een opzeg die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de opzeg niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe opzeg te kunnen doen.

NIEUWE LEDEN SEIZOEN 2022/2023

Vanaf 1 februari gelden aansluitingen voor nieuwe leden (= personen die nooit eerder lid waren bij een PFV-club) al voor het nieuwe speelseizoen 2022/2023. Indien wij nog niet over de nieuwe licenties beschikken, dan krijgen deze nieuwe spelers een huidige licentie met geldigheid tot 30/04/2022. Bij de heraansluiting van de andere leden in april krijgen zij automatisch een nieuwe licentie; de club moet hiervoor niets doen.

Tarieven lidgelden

Het bestuursorgaan heeft het clublidgeld en de lidgelden die de clubs aan de PFV betalen voor een lid als volgt vastgelegd. De meerprijs die de leden in hun club betalen is voor de werking van de club. Clublidmaatschap

Euro

Competitief/recreatief met stemrecht

100,00

Competitief lid

Euro

Jeugd: miniem - cadet - junior

11,00

Senioren: dames en heren

37,00

Veteranen: dames en heren

37,00

Recreatief lid

Euro

Senioren / veteranen

14,00

Overstap recreatief >> competitief (tijdens het sportseizoen)

Euro

Senioren / veteranen

15,00

Duplicaat

Euro

Competitielicentie

15,00

Competitielicentie met kopij van PV politie

10,00

Recreantenlicentie ongeacht kopij van PV politie

10,00

OPGELET

Gelieve niet op voorhand te betalen a.u.b. Samen met de licentie(s) ontvang je een bijhorende factuur. De spelers/speelsters welke vanaf 01 mei 2022 hun lidgeld vernieuwen zullen een meerprijs van 5,00 euro moeten betalen (zie verslag Raad van Bestuur juni 2012).

7


a n ro

o c ie t a c fe n n i n le e a t r r vi e o r p e s d n a n e e of

W

e kunnen het niet genoeg benadrukken: als mensen zich ziek voelen, koorts hebben of pas koorts hebben gehad, dan moeten ze rusten en mogen ze níet sporten. Kalmpjes wandelen of heel rustig fietsen na een koortsperiode kan eventueel wel, maar meer ook niet. Dat is zo in het geval van Covid-19, maar de ondubbelzinnige regel om rust te houden als je ziek bent of koorts hebt (gehad), die geldt eigenlijk voor alle virale infecties.

Bespreek het met je arts

Heb je positief getest op corona, zowel zonder als mét symptomen, vraag dan eerst aan je arts of en wanneer je weer veilig kunt sporten. Daar valt geen algemeen peil op te trekken; het moet geval per geval worden beoordeeld. Leg dat contact met je arts voor je eigen heil als je in je eentje wil sporten, maar doe het zeker ook als je van plan bent samen met andere mensen te sporten, zodat je niemand kunt besmetten. Wie een ernstige vorm van Covid-19 heeft doorgemaakt, heeft mogelijk longschade opgelopen die de patiënt nog lang na de overwinning op het virus parten kan spelen. Dat is niet per se een reden om niet te sporten, maar de beslissing of en de manier waarop moet wel in samenspraak met een arts worden genomen.

8

Een ziekte wegsporten is onzin

Los van corona is élke acute ziekte en koortsperiode een absolute no-go voor sporters. Je hoort weleens dat ervaren sporters die verkouden zijn of zich grieperig voelen, toch de loopschoenen of fietsbroek aantrekken om hun dipje “even weg te trainen” of “uit te zweten”. In sommige sportkringen staat het zelfs stoer om ondanks (lichte) ziektesymptomen toch te sporten of trouw op training te verschijnen. Dat was vóór corona al dwaas, maar nu is het dat zeker.


“In

sommige

sportkringen

staat het zelfs stoer om ondanks (lichte) ziektesymptomen toch te sporten of trouw op training te verschijnen. Dat was vóór corona al dwaas, maar nu

is het dat zeker.

Koorts gehad? Toom jezelf in!

Daarbij komt dat je ook na volledig herstel, dus na het verdwijnen van alle symptomen, nog minstens evenveel dagen moet rusten als de periode dat je koorts hebt gehad. Dus als je vier dagen koorts had, dan mag je pas op dag 9 na het begin van je ziekte weer sporten. Dat is geen gemakkelijke maatregel, zeker niet voor fervente

sporters, want mensen voelen zich weer fit en hebben heel veel zin om er weer in te vliegen. Toch moeten ze die “koortsquarantaine” strikt respecteren. Dat heeft te maken met het risico dat ze een virus hebben opgelopen dat ook de hartspier kan aantasten. Zo’n myocarditis (hartspierontsteking) kan ritmestoornissen en, zelfs een hartstilstand uitlokken. Als mensen daadwerkelijk de diagnose van myocarditis krijgen en weer opknappen, dan moeten ze door een sportarts of cardioloog worden onderzocht voor ze weer mogen sporten.

Let op wat je eet

Mensen die langer dan enkele dagen in de lappenmand hebben gelegen, zullen na het verdwijnen van hun symptomen nog wat verzwakt zijn. Na twee maanden liggen of op je kont zitten, is zowat de hele conditiewinst en extra aerobe capaciteit (longcapaciteit) die je als sporter had opgebouwd vervlogen. Maar de aftakeling die inactiviteit meebrengt, begint al veel sneller. Al na 72 uur rust beginnen spieren “weg te smelten”. Zowel het volume als de tonus nemen af. De spieren die mensen nog gebruiken om op te staan of om naar een tafel of de wc te lopen, blijven deels gespaard. De aftakeling gaat ook trager naarmate de spieren beter getraind waren. In elk geval, zodra je weer gaat sporten, moet je ook op je voeding letten en erop toezien dat je gezond eet, met voldoende eiwitten en koolhydraten, zodat je spieren weer snel kunnen recupereren. bron: Gezond Sporten (www.gezondsporten.be)

9


Info - Pubs P.C.HemelHof bestaat 35 jaar

Tel: 03 / 651 50 59 Mail: p.c.hemelhof@skynet.be Web: pchemelhof.be Adres: Hemeldreef 5, 2930 Brasschaat Di: Wo: Do: Do: Za: Zo:

Openingsuren: 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie 12:00 tot 18:00 vrij spel 19:00 tot 23:00 vrij spel 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie

Club open Dinsdag- en vrijdagavond 19:30 u Donderdagmiddag 13:30 u 10 binnenpleinen en 34 buitenpleinen Oude Bruglaan 49, 9160 Lokeren pcreynaert.be

Hier had uw advertentie kunnen staan... Meer info via tim-pennoit@pfv.be 10


Info - Pubs

PETANQUE, EEN SPORT MET BALLEN

PETANQUEBALLEN Obut - Boulenciel - La Boule Bleue - MS Pétanque Mogelijkheid tot het graveren van uw naam. Bij de recreatieballen kan dit ook met logo.

PETANQUETASSEN Personalisatie met tekst of logo mogelijk. Ook in grote aantallen, vb.: Clublogo in combinatie met naam van de speler.

WIJ ZIJN OFFICIËLE VERDELER VAN ELDERA TEAMWEAR.

COCHONNETS Graveren of opdrukken van logo mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

ACCESSOIRES Cirkels, magnetische ballenrapers, meters, ...

Hulp nodig bij het kiezen, wij helpen graag! Contacteer ons voor de mogelijkheden Petanque Center Jochen De Mulder Pol de Montstraat 16 Langskomen kan, 1741 Wambeek op afspraak 0478 566 381 BE 0836.681.022 Alle producten op www.petanquecenter.be

Petanque club Chapoo Steenweg op Brussel, 113 1780 Wemmel 02/461.30.30

Adres clublokaal: Rot – 9520 Letterhoutem Tel: 0484 92 69 90 E-mail: petanqueclubchapoo@hotmail.com

10 verwarmde binnenbanen - 12 Buiten terreinen

Iedereen van harte welkom:  Woensdag van 19u00 tot 23u45 Meli-melo  2de vrijdag van de maand vanaf 19u00 variabele petanque activiteiten  4de vrijdag van de maand vanaf 19u00 Doublet Formee

Open : alle dagen van 13 tot 19 uur Behalve op vrijdag 10 binnenbanen – 18 buitenpleinen

Website : www.petanque-wemmel.be

Gedurende de wintercompetitie bij thuiswedstrijden open op woensdag, zaterdag en zondag vanaf 13u00. Kom gerust eens kijken. Petanque is meer dan zo maar een balletje gooien. Petanqueclub Chapoo, afgekort : PC Chapoo vzw Zetel: Brugstraat 3 – 9570 Deftinge Ondernemingsnummer: 0897.843.480 RPR Oudenaarde

11


PROVINCIAAL SCHEIDSRECHTER Hoe scheidsrechter worden?

2022

Onder voorbehoud van coronamaatregelen

Voorwaarden tot deelname: •

Lid zijn van de PFV

Kandidatuur stellen zoals voorgeschreven en binnen de voorziene tijd

Tenminste 18 en maximum 70 jaar oud zijn op de dag van het examen

Een wachttijd naleven van 3 jaar vanaf het verstrijken van een (eventuele) sanctie

Slagen in de opgelegde proeven en in totaal minstens 80% behalen

Een nieuw lid kan hetzelfde jaar van zijn/haar aansluiting reeds deelnemen

De voorbereiding op het examen zal op Vlaams niveau gebeuren. De datum en de locatie van deze voorbereiding en de locatie van het examen zullen later vastgelegd worden. Dit in functie van het aantal inschrijvingen per provincie.

Meten is weten voor jou? Heb jij graag de touwtjes in handen? Ben jij een perfectionist op vlak van reglementen? Kan jij goed omgaan met mensen?

Antwerpen: Luc Van Regenmortel - luc.vanregenmortel@skynet.be - 0479/98 98 31 Limburg: Ludo Daniels - pfvlimburg@skynet.be - 0496/28 42 55 Oost-Vlaanderen: Gino Segers - segers.gino@skynet.be - 0475/38 53 91 VB&BH: Marc Nolmans - marc.nolmans@skynet.be - 0475/32 17 31

DATUM 19 maart 2022 Quotering

West-Vlaanderen: Geert Vanderhaeghe - vdhgeert@telenet.be - 0486/86 71 64

Schriftelijk: 40p Mondeling: 30p Technisch: 30p

Mee te nemen op het examen: recente pasfoto en licentie

Inschrijvingsformulier Naam:........................................................................................................................ Het

examen omvat:

Voornaam: ................................................................................................................

1. OPR

Geboortedatum: .......................................................................................................

Licentienummer: ......................................................................................................2. Rol van de scheidsClub: .........................................................................................................................

rechter

Adres: .......................................................................................................................3. Rol van de jury Telefoon/GSM: .........................................................................................................

4. Rol van de federaal afgevaardigde

E-mail:.......................................................................................................................

Kledijmaat (polo): ....................................................................................................5. Provinciale Dit formulier overmaken aan de provinciale scheidsrechtersverantwoordelijke voor 5 maart 2022.

12

kampioenschappen


18 april 2022 - PC Boekt

VLAAMS KAMPIOENSCHAP

Petanque

JEUGD

VOOR WIE: MIN in doublet CAD/JUN/BEL in triplet INLEG:

€8 per speler (middagmaal inbegrepen)

START:

9 uur (aanmelden tot 8u45)

CATEGORIEËN:

min - 2016 t/m 2011 cad - 2010 t/m 2008 jun - 2007 t/m 2005 bel - 2004 t/m 2000

MEER INFO: www.pfv.be - tim-pennoit@pfv.be

SPELER 1:…………………………………

VKJ 2022 Licentienummer:……………… Categorie: min cad jun

SPELER 2:…………………………………

Licentienummer:……………… Categorie: min cad jun

SPELER 3:…………………………………

bel bel

Licentienummer:……………… Categorie: cad

jun

bel

Inschrijven voor 4 april 2022 via tim-pennoit@pfv.be. Inschrijvingsgeld te storten op rekeningnummer BE97 4469 7072 8149 met vermelding van “VKJ 2022 + namen spelers”

V.U.: R. Borré - Petanque Federatie Vlaanderen vzw - Zuiderlaan 13, 9000 Gent - 0418 483 437 - secretariaat@pfv.be - RPR Gent

INSCHRIJVEN

13


Echo’s

uit de regio’s Bocholter Petanque schenkt mooie cheque aan MS Liga Vlaanderen Bron: Nieuwsblad - © rdr - dinsdag 21 september 2021

De opbrengst van de eerste benefiet georganiseerd door de Bocholter Petanque gaat naar de MS Liga. De cheque van 1036,50 euro werd donderdag overhandigd in kantine De Dam. “Toen professor Van Wijmeersch de marathon liep ten voordele van MS werd binnen de club gedacht aan een benefiet ten voordele van de MS Liga. Om het voor iedereen aangenaam te maken kozen we voor een wandeling en natuurlijk een ontspannend wedstrijdje petanque”, vertelt Louis Kerkhofs. De club kon rekenen op extra steun van enkele sponsors. “Met 160 deelnemers werd het een succes. Met dank aan deelnemers en onze hardwerkende leden”, besluit Louis. rdr

14


Limburgse dames pakken goud op de interprovinciale damesontmoeting Bron: www.pfv-ovl.be / www.pfvlimburg.be Desondanks de toepassing van de Covid Safe-pas waren de 5 provincies present met hun damesploegen bestaande uit 3 tripletten met desgevallend enkele reservespeelsters. Om 10u werd het startschot gegeven voor de eerste 2 ronden. Tegen de middag was de petanquehal gevuld met de talrijk opgekomen supporters. ’s Middags kon men genieten van een warme maaltijd (stoverij of vol-auvent). In de namiddag werden de 3 laatste ronden afgewerkt en kwam het nog tot een strijd voor de 2de plaats. Limburg had zich na 4 ronden verzekerd van de 1ste plaats. Bij de huldiging was de schepen van Sport van Stekene, mevr De Permentier, eveneens aanwezig. Elke deelneemster mocht een koeltas in ontvangst nemen als aandenken aan dit tornooi. De winnaars gingen met de wisselbeker naar Limburg. Al bij al een fantastische petanquedag voor de dames en zeker ook voor de vele toeschouwers die een mooi spektakel hebben gezien. De straffe madammen uit Limburg

15


Info - Pubs

PC MOL

Spoorwegstraat 27/1 2400 Mol Iedereen is van harte welkom op vrijdagavond vanaf 19u30 om een balletje te gooien, een babbel of een glaasje te drinken in onze warme en gezellige club.

Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten VZW

3 SPORTEN

ONDER 1 DAK PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

WWW.VIV-SPORT.BE 09/243 11 42 14

16

ERKEND DOOR


PETANQUE, EEN SPORT MET BALLEN

PETANQUEBALLEN Obut - Boulenciel - La Boule Bleue - MS Pétanque Mogelijkheid tot het graveren van uw naam. Bij de recreatieballen kan dit ook met logo.

PETANQUETASSEN Personalisatie met tekst of logo mogelijk. Ook in grote aantallen, vb.: Clublogo in combinatie met naam van de speler.

WIJ ZIJN OFFICIËLE VERDELER VAN ELDERA TEAMWEAR.

COCHONNETS Graveren of opdrukken van logo mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

ACCESSOIRES Cirkels, magnetische ballenrapers, meters, ...

Hulp nodig bij het kiezen, wij helpen graag! Contacteer ons voor de mogelijkheden Petanque Center Jochen De Mulder Pol de Montstraat 16 Langskomen kan, 1741 Wambeek op afspraak 0478 566 381 BE 0836.681.022 Alle producten op www.petanquecenter.be

17


INFO

voor de clubs

noden van organisaties en verenigingswerkers in de sportsector en de socio-culturele sector werd de regeling nu vereenvoudigd. Na maanden getouwtrek kwam er binnen de Zo besliste de regering om het maximum aanschoot van de federale regering op 26 notal dagen om te zetten naar uren. Dat maakt vember eindelijk een akkoord over een defini- het systeem veel flexibeler. Voor de sportsectieve regeling vanaf 2022. De regering volgt tor is het aantal uren verenigingswerk vastgehet advies van de sociale partners om artikel legd op maximaal 450 uur. 17 (van de 25-dagenregel) uit te breiden en Ook de fiscale regeling binnen artikel 17 te vereenvoudigen, waardoor ook vereniwordt vereenvoudigd. De verenigingswerker gingswerkers die regeling in de toekomst zal 10 procent personenbelasting moeten kunnen gebruiken. betalen. Dit komt tegemoet aan onze vraag De Vlaamse Sportfederatie betreurt de keuze naar een betaalbare fiscaliteit. voor deze oplossing, omdat je verenigingsOmdat verenigingswerkers binnen artikel 17 werkers op die manier als werknemers bewerknemers zijn, is ook de arbeidswet van schouwt. Daar wringt voor ons nu net het toepassing. Het is evenwel nog niet helemaal schoentje. Trainers, officials of scheidsrechters duidelijk op welke manier die zal toegepast combineren hun engagement in een vereniworden. De definitieve wetteksten zijn nog ging namelijk met een volwaardige job. Zij niet beschikbaar. nemen dus geen werk af van werknemers in de reguliere arbeidsmarkt. De 25-dagenregeling is een bestaande meBron: www.vlaamsesportfederatie.be thode waarmee je losse medewerkers kon inschakelen. Om tegemoet te komen aan de

Federale regering akkoord over nieuwe regeling verenigingswerk

18


Breng jouw UBO-register in orde en vermijd boetes! In de media werd heel wat berichtgeving verspreid rond het ‘UBO-register’ en boetes die worden rondgestuurd vanuit de FOD Financiën, maar waar gaat dit nu juist over? Eind 2017 werd het UBO-register bij wet ingevoerd voor verenigingen en vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (vzw, bvba,…). De regeling impliceert dat elke vzw bepaalde gegevens van hun uiteindelijke begunstigden moet doorgeven aan dit register. Oorspronkelijk moest dit in orde zijn tegen 30 september 2019. Hiermee werd beoogd dat daders van misdrijven zoals witwassen van geld en financieren van terrorisme niet langer hun identiteit verborgen kunnen houden achter verhulde juridische structuren. Elke vzw moet het UBO-register invullen. Hiervoor moeten vzw’s beroep doen op de elektronische applicatie MyMinFin. De procedure om de gegevens stap voor stap door te geven kan u hier terugvinden. De Vlaamse Sportfederatie heeft hiervoor ook een handig filmpje uitgewerkt. Bekijk dit zeker. Telkens wanneer er een wijziging gebeurt binnen de uiteindelijke begunstigden dient dit binnen de maand opgegeven te worden via de applicatie. Belangrijk is ook dat je alle opgegeven informatie bewijst aan de hand van een document of je een link legt met

het Belgisch Staatsblad. Daarnaast moeten de vzw’s verplicht jaarlijks alle informatie in het UBO-register bevestigen. De deadline stond hiervoor op 31 augustus 2021. Indien men niet in orde is, maakt men kans op een boete die kan oplopen tot 500,00 euro. De overheid geeft intussen de verenigingen wat extra tijd tot 31 december 2021 om dit alsnog in orde te brengen. Wie zich nog snel in regel stelt, zal de boete niet moeten betalen. We raden dan ook ten sterkste aan om dit zo snel mogelijk in orde te brengen!

U B O

lende formaliteit die bestaat uit het voor elke begunstigde UBO-register: handige toevoegen van een bewijsstuk meer te vervullen, aangelink tussen UBO-regis- niet zien de benodigde info reeds ter en Staatsblad beschikbaar is in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Elke vzw moet de uiteindelijDit veronderstelt uiteraard ke begunstigden registreren dat de publicaties van de vzw in het UBO-register. Bovendien moet men elk document met betrekking tot de volgende begunstigden volledig bijvoegen dat aantoont dat de informatie met betrekking up to date zijn: bestuurders, tot de uiteindelijke begunstig- eventueel gemachtigden en den adequaat, nauwkeurig en dagelijks bestuurders. De link actueel is. Sinds kort voorziet geldt dus niet voor eventuede toepassing in een handige le andere begunstigden die niet gepubliceerd worden in link tussen het UBO-register de bijlagen van het Belgisch en het Staatsblad, waardoor Staatsblad. u geen extra documenten meer moet uploaden. Bron: VSDC Review NR 198 Via deze link, die u in het register eenvoudig kan aanklikken, kan u bevestigen dat de informatie over de begunstigden, die tevens zijn opgenomen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad adequaat, nauwkeurig en actueel is voor het UBO-register. Zo hoeven vzw’s de verve-

19


Geef jouw sportclub een EHBO-koffer cadeau December is pakjesmaand. Ook bij Gezond Sporten vzw. Alle Vlaamse sportorganisaties die een EHBO-koffer bestellen, genieten met de kortingscode “Gezond Sporten” van 10% korting. Deze koffer bevat alle aanbevolen verzorgingsmaterialen, een ondersteunende kijkwijzer om het verzorgingsmateriaal optimaal te gebruiken en een handige poster met de meest voorkomende letsels en de eerst hulp die men kan bieden. Anderzijds werkte Gezond Sporten vzw samen met de Vlaamse Trainersschool en het Rode Kruis een e-learning uit. Iedere medewerker of vrijwilliger in een sportclub kan na het doorlopen van deze e-learningtool EHBO toepassen indien nodig. Meer info vind je hier.

20


Info

voor de clubs

Sponsortoolkit Wil jouw club ok meer sponsors aantrekken naast de lokale bakker en slager? Maar weet je niet hoe? Meer sponsors aantrekken is iets wat ook jouw sportclub kan realiseren. Maar hoe selecteer je nu de juiste sponsors? Welke samenwerkingsvoorstellen werken? Wat verwacht een sponsor vandaag van een club? Speciaal voor jou ontwikkelde de Vlaamse Sportfederatie een Sponsortoolkit, een gratis doehet-zelf-pakket boordevol info, tips en tricks om je sponsorbeleid een duwtje in de rug te geven. Meer info vind je hier.

Interessante begeleidingen voor sportclubs:

Interessante opleidingen voor sportclubs:

De organisatie van een sportclub is niet altijd Kijk voor meer info over onderstaande opleieven eenvoudig of duidelijk. Er komt heel wat dingen op www.vlaamsesportfederatie.be/ bij kijken en de bestuurders-vrijwilligers moe- bijscholingen-begeleiding. ten vaak roeien met de riemen die ze hebben. Loop je ergens vast, wil je wat extra hulp of Datum Opleiding Woordje uitleg een extra check-up? Dan kan de Vlaamse Sportfederatie jou misschien wel helpen aan Boost je sponsorstrade hand van persoonlijke begeleiding door Sponsorwerving: 18-01-’22 tegie met dit webieen expert. Het aanbod aan begeleiding is waar begin je? nar! enorm groot, klik snel hier en ontdek wat men te bieden heeft. 26-01-’22

Clubbinding: ledenparticipatie

Ledenparticipatie omhoog krikken? Volg in 3 sessies hoe het moet!

05-04-’22

Sponsorwerving: hoe werf je en betrek je succesvol?

Boost je sponsorstrategie met dit webinar!

21


recordpoging

70

uur petanque

In ons sportmagazine 2 van dit jaar berichtten we jullie over het record dat Wim Dumont wil verpulveren. Hij wil namelijk volgend jaar te Middelkerke 70 uur non-stop petanquen (link). Dit record zal officieel worden opgenomen in het “Guinness Book of World Records”. Onze federatie wil Wim bij deze poging uiteraard helpen waar het kan. Daarom bracht hij nog niet zo lang geleden een bezoek aan Tim, sporttechnisch coördinator van de PFV, en Corey, medewerker van de VIV om de stand van zaken uit de doeken te doen. De recordpoging zal volgend jaar plaatsvinden van 12 tot 15 augustus op de terreinen van PC De Zeemeermin te Middelkerke en Wim wil het koppelen aan een donatie voor het goede doel, namelijk Pleegzorg. Wil jij tijdens deze recordpoging een balletje gooien met Wim? Stuur dan zeker een mailtje naar dumontwim1@gmail.com.

22


Kampioenschappen 2022 Ka m p i o e n s ch a p p e n 2 0 2 2 P .K.D . P .K.T . P .I .B . ve t e r a n e n P .I .B . P .K.G .D .

zo. zo. wo./do. za./zo. zo.

24-04-2022 01-05-2022 18/19-05-2022 21/22-05-2022 12-06-2022

In alle provincies In alle provincies In alle provincies In alle provincies In alle provincies

V.K. J e u g d V.K.D . V.K.T . V.I .B . ve t e r a n e n V.K.G .D . V.I .B .

ma. zo. zo. wo. zo. zo.

18-04-2022 08-05-2022 15-05-2022 08-06-2022 26-06-2022 04-09-2022

Limburg VBBH West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg

PC Boekt PC Dilbeek (o.v.) PC De Gulden Kamer (o.v.) PC Donkmeer (o.v.) Wijnegem PC (o.v.) PC Genenbos (o.v.)

B .K. J e u g d B .K.D . B .K.T . B .I .B . ve t e r a n e n B .I .B .

do. zo. ma. wo. zo.

26-05-2022 29-05-2022 06-06-2022 22-06-2022 18-09-2022

Luxemburg Oost-Vlaanderen WBBH VBBH West-Vlaanderen

n.n.g. n.n.g. n.n.g. n.n.g. n.n.g.

VBBH Frankrijk Frankrijk Brugge Frankrijk Lummen VBBH PFV PFV OVL

SPEM

To rn o o i en 2 0 2 2 B eker B o rré Aumal e B l an g y 1 2 U r e n va n B r u g g e 5 Fe d e r a t i e t o r n o o i P e t a n q u e M a s t e r s Lu m m e n D a g v.d . B e s t u r e n J e u g d t o r n o o i P FV - d o u b l e t t e n I n t e r p r o v. O n t m o e t i n g D a m e s

zo. vr.

za. za. za. di.

20-02-2022 01-05-2022 n.n.g. n.n.g. 25-06-2022 n.n.g. 03-09-2022 (o.v.) 10-09-2022 01-11-2021

PC De Gulden Kamer n.n.g. PC Genenbos n.n.g. n.n.g. n.n.g.

I n t e r n a t i o n a l e k a m p i o e n s ch a p p e n 2 0 2 2 WK s i n g l e s , d o u b l e s & m i xe d EK tri p l et d ames E K s i n g l e s , d o u b l e s & m i xe d EK tri p l et j u n i o ren & b el o ften WK t r i p l e t h e r e n E u r o cu p

12 t/m 15-05-2022 03 t/m 05-06-2022 13 t/m 17-07-2022 29-09 t/m 02-10-2022 n.n.g. 01 t/m 04-12-2022

de P.I.B. vet. is kwalificerend voor de V.I.B. vet. de P.I.B. is kwalificerend voor de V.I.B. de V.I.B. vet. is kwalificerend voor de B.I.B. vet. de V.I.B. is kwalificerend voor de B.I.B. het V.K.D. / V.K.T. zijn kwalificerend voor het B.K.D. / B.K.T.

Denemarken Spanje Nederland Spanje Benin Frankrijk

Karlslunde Torrelavega 's Hertogenbosch Almerimar Cotonou Saint Yrieix

Onder voorbehoud van coronamaatregelen en van het verloop van de wintercompetitie '21 - '22 23


In Memoriam Het Bestuursorgaan en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Het bestuur en de leden van PC Reynaert melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Leo Van Kerckhove, echtgenoot van mevrouw Nicole Rogiers. Leo werd geboren te Lokeren op 27 juni 1953 en is overleden te Sint-Lievens-Houtem op 13 oktober 2021. We wensen zijn echtgenote Nicole, zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe in de moeilijke tijden. Het bestuur en de leden van PC Actief Beveren melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Willy Geldof, echtgenoot van mevrouw Irene Vergauwen. Willy werd geboren te Melsele op 16 mei 1946 en is overleden in het UZA Edegem op 26 oktober 2021. We wensen Irene, de familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Het bestuur en de leden van Interlommel Petanque melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Leonard Martens, echtgenoot van mevrouw Martha

Corens. Lei werd geboren te Lommel op 14 augustus 1941 en is, omringd door hen die hem liefhadden, van ons heengegaan te Lommel op 4 november 2021. We wensen Martha, de familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

24

Het bestuur en de leden van PC De Zeemeermin melden u met droefheid het overlijden van de heer Paul Paelinck. Paul werd geboren te Etterbeek op 2 december 1938 en is overleden op 10 november 2021. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.


Pana thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport Panathlon Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. We verklaren dat

Steun verw elkomen verwelkomen We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar

Positieve waar den nas tr even waarden nastr treven We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met

we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• •

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

Discrimina tie bannen Discriminatie We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

Kinder en bescher men Kinderen beschermen

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• •

• •

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf… We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

• •

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Rechten van het Kind in de SSport port Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht • Sport te beoefenen • Zich te vermaken en te spelen • In een gezonde omgeving te leven • Waardig behandeld te worden • Getraind en begeleid te worden door competente mensen • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie • In veilige omstandigheden aan sport te doen • Te rusten • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek? Surf dan naar www.sportopjongerenmaat.be en onderteken mee.

25


Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten VZW

3 SPORTEN

ONDER 1 DAK PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

WWW.VIV-SPORT.BE 09/243 11 42 14

ERKEND DOOR


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.