Magazine 3 2017

Page 1

SPORTMAGAZINE

PETANQUE

3 • 2017 Driemaandelijks tijdschrift • 39ste jaargang • september 2017 • Afgiftekantoor Aalst - P409060 Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN


Het nieuwe seizoen staat voor de deur, het moment om eens te denken aan een nieuwe outfit of club-accessoires.

Van een klassieke katoenen polo en sweater tot een sportpolo of jas helemaal op maat volgens eigen uniek ontwerp, onze nieuwe kledingpartner JARTAZI kan hiervoor zorgen. Niet alleen ontwikkelden we samen al de scheidsrechtershirts, polo’s en trainingsjassen voor de Belgische ploeg, ook een aantal clubs vonden ondertussen de weg. Dankzij onze samenwerking kunnen al onze clubs genieten van voordelige tarieven en voorwaarden. Ontdek de mogelijkheden bij onze kledingpartner Jartazi en verschijn volgend seizoen in een unieke outfit ! Contacteren kan via info@jartazi.com of philip@jartazi.com

www.jartazi.com info@jartazi.com


Inhoud

Inhoud Jartazi...........................................................................................................................................2 Panathlon Veklaring............................................................................................................4 Voorwoord................................................................................................................................5 Het belang van een goede opwarming........................................................... 6-7 De Europese Bedrijfssportspelen in KPC Schorpioen............................... 8-9 Het 4-federatie tornooi 2017...............................................................................10-11 WK – vrijwilligers “bedankingsdag”.........................................................................12 Sportkamp 2017.........................................................................................................13-14 Kalender wintertornooien 2017-2018...........................................................15-16 Uitslagen Vlaamse kampioenschappen.......................................................17-18 Uitslagen Belgische kampioenschappen....................................................19-21 In Memoriam.................................................................................................................22-23 Advertenties..................................................................................................................24-28

Colofon De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke vereniging aangesloten bij: • lid van SportAccord • lid van de CEP (Confédérations Européen de Petanque) • de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen met de F.B.F.P.) • de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provançal, 13001 Marseille-France) • Sport.Vlaanderen • het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite) • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw) Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

De P.F.V. groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de Petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief. De P.F.V. behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Pins zijn eigendom van de P.F.V. en mogen NIET gescand worden. Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit Drukkerij: Lannoo, Tielt www.lannooprint.be

Bondslokaal: Huis van de Sport Bureel 22 Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 – Fax 09 243 11 49 0418 483 437 Bezoek de website van de P.F.V. op internet:

www.PFV.be We zijn voor U beschikbaar op volgende dagen: Federaal Voorzitter: Reinold Borré Enkel na afspraak Secretariaat: Alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u tot 16u30 Jaarabonnement: Bijkomend abonnement: € 7,50 Niet-leden € 10,50 Buitenland € 15 Te storten op rekening: PFV 446-9707281-49

3


Panathlon verklaring

Pana thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport Panathlon Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. We verklaren dat

Steun verw elkomen verwelkomen We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar

Positieve waar den nas tr even waarden nastr treven We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met

we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• •

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

Discrimina tie bannen Discriminatie We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

Kinder en bescher men Kinderen beschermen

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• •

• •

4

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf… We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

• •

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Rechten van het Kind in de SSport port Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht • Sport te beoefenen • Zich te vermaken en te spelen • In een gezonde omgeving te leven • Waardig behandeld te worden • Getraind en begeleid te worden door competente mensen • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie • In veilige omstandigheden aan sport te doen • Te rusten • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek? Surf dan naar www.sportopjongerenmaat.be en onderteken mee.


Voorwoord

Voorwoord voorzitter Beste Petanque vrienden, Gezien onze competitie vooral een teamsport is, is het van belang dat je er van uit gaat dat je een lid bent van het team, dat je samen met de andere spelers als een team werkt om tot mooie resultaten te komen en dat de individuele belangen opzij gelegd worden. Wij willen een zeer warme oproep doen naar onze clubs om onze jeugdspelers en -speelsters zeker te integreren in jullie teams. Want zij zijn de leden die de basis en de toekomst vormen voor jullie verdere ontwikkeling en bestaan als club. Een grote wens van ons allen is dat alle ploegen die in de competitie aantreden onze Petanque als sport hoog in het vaandel dragen, zeker nu wij als demosport zullen deelnemen aan de Olympische Spelen in 2024 in Frankrijk. Een mooie uitdaging voor ons allen en na vele jaren strijden de waardering waarop wij lang hebben gewacht. Weet dat dit een positieve vooruitgang is; niet alleen voor onze spelers, maar ook voor al onze clubs. Denk maar aan de grotere erkenning op gemeentelijk en stedelijk vlak, de financiĂŤle en andere voordelen die wij hierdoor kunnen bekomen. Voor velen onder ons is de vakantie alweer voorbij en kijken wij uit naar de nieuwe wintercompetitie. Een competitie met nieuwe uitdaging of zelfs hoge verwachtingen, want iedereen wil in het begin van het seizoen kampioen worden. Doch is er een gouden regel om successen te behalen, namelijk trainen en oefenen, want zonder inspanningen kan men geen resultaten behalen. IF YOU TRAIN BADLY YOU PLAY BADLY

Dus beste Petanquespelers en -speelsters, er wacht ons allen nog een mooie toekomst en laten wij er dan ook met zijn allen met volle teugen van genieten.

Reinold BorrĂŠ Voorzitter PFV

Daarom is de spreuk van toepassing op iedere speler die vooruit of hogerop wil, want zonder inzet is er ook geen resultaat. IF YOU WORK LIKE A BEAST IN TRAINING YOU PLAY THE SAME WAY

5


GES - Het belang van een goede opwarming

GES - Het belang van een goede opwarming Je kan er eindeloos veel artikels en boeken over terugvinden op het internet en in de bibliotheek, maar het komt steeds op hetzelfde neer, namelijk een sportactiviteit moet worden voorafgegaan door een goede opwarming. Een goede opwarming heeft vele voordelen. Het zorgt niet alleen voor de preventie van blessures, maar is evengoed prestatiebevorderend. Je spieren, pezen en gewrichten zijn ‘soepeler’ wat tot een vlottere en correcte uitvoering van je beweging leidt. Bovendien geeft dit ook een positieve invloed op je kracht, snelheid en uithoudingsvermogen. Enkele lichte opwarmings- en stretchoefeningen werden reeds vorig jaar, in het kader van het GES-decreet (Gezond en Ethisch Sporten) in opvallende en overzichtelijke affiches gegoten. Als het goed is, kan je deze terugvinden in jouw clublokaal. Een combinatie van enkele van deze oefeningen helpt jou al een heel eind op weg, dus zeker doen! Voor de ‘oefeningen in de kijker’ van deze editie, halen we opnieuw enkele voorbeelden uit onze affiche:

Voor professionele sporters is de opwarming een essentieel onderdeel van hun training of wedstrijd, maar recreatieve sporters of gelegenheidsporters vergeten het wel eens. Ten onrechte, want wie sport zonder zich eerst op te warmen, zondigt tegen een van de belangrijkste principes van blessurepreventie. Een goeie opwarming bereidt je lichaam voor op het sporten: je bloedvaten zetten uit, je hart gaat sneller slaan, je longen nemen meer zuurstof op en je spieren worden opgewarmd, waardoor je minder kans hebt op blessures of stijfheid achteraf. Naarmate ze beter doorbloed zijn, worden je spieren elastischer, waardoor ook je gewrichten beweeglijker worden. Hoe lang en hoe intensief je moet opwarmen, dat verschilt van persoon tot persoon. Zorg ervoor dat je niet te lang voor je sportinspanning opwarmt. Dan gaat het nut van je opwarming verloren. Bron: www.sport.vlaanderen/slim-sporten

Opwarmingsoefeningen

Strek de armen opzij en maak kleine cirkelbewegingen. Doe dit 3 x 20 keer naar voor en naar achter.

6


GES - Het belang van een goede opwarming

Uitvalspas rechterbeen naar voor, buig een beetje door en hou 5 tellen aan. Herhaal dit met het linkerbeen. Doe dit langs beide zijden afwisselend 10 x.

Stretchoefeningen

Rechterarm gestrekt met de handpalm naar boven. Linker hand overstrekt de rechterhand. 3 x 10 tellen voor beide zijden.

Neem je rechterenkel vast, buig je been naar je zitvlak en rek zacht. 3 x 20 tellen voor beide zijden afwisselend.

7


EUROPEAN COMPANY SPORTGAMES GHENT 2017

EUROPEAN COMPANY Titel SPORTGAMES GHENT 2017 Tekst

Na Keizer Karel, de Ghelamco Arena van AA Gent, het WK Petanque, en net voor de “Gentsche Fieste” pakte Gent opnieuw uit met het binnenhalen van de “European Company Sportgames 2017”. Een evenement met meer dan 5000 deelnemers verdeeld over 23 sporten. Gent werd er beter van, maar ook de Petanquesport. Naar mijn bescheiden mening, de belangrijkste discipline van de “Olympic Games for Companys”. De spelen werden op woensdagavond 21 juni voor open verklaard door onze Burgemeester, Daniël Termont. In KPC Schorpioen waren ze echter al langer wakker, want de organisatie om 70 banen te voorzien en 127 doubletten en 82 tripletten te ontvangen, vraagt een degelijke voorbereiding. Met fierheid mocht ik vaststellen dat onze voorzitter Roland Lepierre de éne felicitatie na de andere heeft gekregen. Niet in het minst wat betreft onze accommodatie, maar ook voor de organisatie van de drie opeenvolgende dagen en de ongelooflijke vrijwilligersploegen die tijdens de “Spelen” zowel de bar, de catering, de arbitrage op en rond de pleinen, en het secretariaat op een zeer vlotte manier lieten verlopen. Van alle deelnemende landen was België met maar twee ploegen flauw vertegenwoordigd. Massaal aanwezig waren Denemarken, Duitsland en hoe kan het ook anders, Frankrijk. Het niveau was dan ook verbijsterend hoog en meerdere matchen waren een plezier om te zien. Ook de arbiters Marc de Meulenaere en Hendrik Braem gingen internationaal, want al was de officiële voertaal Engels, de spelers werden aangenaam verrast met daar bovenop vloeiend Frans en Duits. Frankrijk ging aan de haal met de gouden, zilveren en bronzen medailles bij zowel de “doubles”

8


EUROPEAN COMPANY SPORTGAMES GHENT 2017

Titel

als de “triples”. Wat ze achterlieten was een oorverdovend applaus van tevredenheid en een sympathieke “au revoir et merci beaucoup”. De 21ste editie van de spelen werd afgesloten op 24 juni in het meeting center “de Bijloke” met een speech van Schepen Resul Tapmaz die alle betrokken organisaties en alle vrijwilligers van harte bedankte en refereerde naar de volgende uitgave in “Salzburg 2019”. Tekst Voor diegenen die er nog niet bij waren, het was een spetterend feest, waar kameraadschap geen grenzen kent en sport in het algemeen mensen dichter bij elkaar brengt ,…. vooral Petanque! Hector Coppieters

9


4 federatie tornooi 2017

Titel 4 federatie tornooi 2017 Tekstna het WK, zelfs tijdens het WK, mocht de PFV al denken aan de nakende organisatie van het 4-federatie torKort nooi. Want, inderdaad, het was de beurt aan de PFV om dit schitterend jeugdtornooi te organiseren. Gelukkig konden we ook nu opnieuw rekenen op enkele fantastische mensen uit onze jeugdwerking en konden we beroep doen op de ervaring van enkele gemotiveerde vrijwilligers van PC Wijnegem, de club die de organisatie van het 4-federatie had toegewezen gekregen. Om de goede organisatie en de eens te meer topsfeer tijdens deze “jeugdpetanquedag” te schetsen, laten we voor deze keer enkele jeugdspelers aan het woord. Het 4-federatie tornooi vond plaats op 24 juni 2017 te PC Wijnegem. De hele dag telde per categorie 4 wedstrijden in totaal. Elke federatie – Wallonië, Noord-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland – moest 1 wedstrijd tegen elke andere federatie spelen en dit in de 3 categorieën: miniemen, cadetten en junioren. Na die wedstrijden werden er kruisfinales gespeeld op volgorde van de eerder gewonnen wedstrijden. De ranking op het einde van de dag was als volgt: 1e Frankrijk, 2e Wallonië, 3e Vlaanderen (PFV) en 4e Nederland. De finale bij de junioren bestond zoals vaak uit Wallonië tegen Noord-Frankrijk. In totaal nemen er ieder jaar 24 ploegen deel, van elke federatie 6 ploegen, meer bepaald 2 per categorie. De organisatie op zich was heel goed. De locatie was heel goed gekozen en ook het middageten was lekker. Alles begon op het juiste tijdstip zoals afgesproken. Het weer viel ook mee. We bedanken zeker iedereen die mee heeft geholpen en de toeschouwers voor hun steun. Ina Renders & Jarno Nieuwinckel

De einduitslag zag er als volgt uit: Min 1

Min 2

Cad 1

Cad 2

Jun 1

Jun 2

Puntentotaal

klassement

CDN

3,5

9

9

5,5

9

5,5

41,5

1e

FBFP

5,5

9

9

5,5

9

1,5

39,5

2e

PFV

5,5

1,5

3,5

3,5

5,5

3,5

23

3e

NJBB

3,5

1,5

1,5

1,5

1,5

3,5

13

4e

Hieronder een kleine collage van het verloop van de dag. Meer foto’s kunnen bekeken worden op onze website en Facebookpagina. Alle foto’s met dank aan Willy Vancolen.

10


4 federatie tornooi 2017

11


Vrijwilligers WK bedanking

Titel Vrijwilligers WK - bedanking Enkele maanden geleden konden we met z’n allen genieten van toppetanque in eigen land dankzij het fantastische wereldkampioenschap dat onze federatie organiseerde in Gent. We Tekstkunnen het niet genoeg zeggen, maar dit succes is zonder twijfel mede te danken aan de ongelooflijke inzet van een TOP-vrijwilligersteam. En na alles wat deze mensen voor het welslagen van het WK hadden gedaan, was het tijd om hen te eren met een bedankje. Geen stijf gedoe of veel bla bla. We besloten er een gezellige namiddag van te maken onder de noemer “vrijwilligers-bedankingsdag”. Het concept was heel eenvoudig: een welkomstdrankje, een lekkere barbecue en 3 partijtjes meli-melo. Dit alles met als doel plezier te hebben tijdens een heerlijke, rustige namiddag om na te praten over het WK en samen na te genieten van onze verwezenlijking. Voor deze bedankingsdag konden we op zondag 9 juli terecht op de terreinen van PC Reynaert te Lokeren waar, ondanks de reeds drukke dag voordien (Dag van de dames PFV OVL), enkele trouwe leden klaar stonden om onze vrijwilligers te verwennen. Aan al onze vrijwilligers: “merci voor de hulp tijdens het WK, merci voor de ontzettend fijne namiddag op PC Reynaert, merci voor jullie passie voor onze sport!” Alles mocht, niets moest die dag. En eigenlijk draaide de dag niet om petanque, zelfs de meli-melo niet. Zo bleek althans aan de steeds vrolijke gezichten, het gelag en geschater, ook bij diegene die net een partijtje verloren hadden. Want ondanks winst of verlies was het vooral het plezier en het samenzijn die de bovenhand hadden. Samen een succesvol WK op poten zetten, het smeed duidelijk een band.

komen en kregen een welgemeende dank u wel.

Het was trouwens een heel warme dag op zondag 9 juli. Warm dankzij de ons gunstig gezinde weergoden, maar ook warm dankzij de uitbundige en talrijk aanwezige vrijwilligers. Meer dan 90 personen mochten we verwel-

We willen via deze weg ook de mensen van PC Reynaert bedanken om het voor ons mogelijk te hebben gemaakt om samen van deze dag te genieten en het WK met een welverdiende positieve noot af te sluiten. Drukte aan de bar – het was écht heel warm -, een heerlijke BBQ en een feilloze ‘leiding’ van de meli-melo, toch steeds met de glimlach en alles vlotjes laten verlopen, Bedankt! Foto's met dank aan Willy Vancolen

12


Sportkamp 2017

Sportkamp 2017 Augustus is traditioneel de maand waarin het petanque sportkamp van de PFV doorgaat. Ieder jaar vinden in de week na 15 augustus meer en meer jeugdspelers de weg naar het sportkamp om er gedurende 6 dagen samen met vrienden en vriendinnen met volle teugen te genieten van petanque en allerlei andere activiteiten. En genieten hebben ze ook dit jaar gedaan. 36 jonge en energieke jongens en meisjes werden dankzij een fantastisch monitorenteam en heerlijke weersomstandigheden getrakteerd op alweer een onvergetelijk sportkamp. Reeds bij aankomst op zondag 20 augustus was het duidelijk dat ze er allen zin in hadden. De vreugdevolle decibels gingen al gauw de hoogte in en bleven gedurende een volledige week echoĂŤn doorheen het SPORTA-complex te Tongerlo. Kortom, als organisator kunnen we niet anders dan tevreden zijn met het verloop van ons sportkamp en het aanstekelijk enthousiasme van onze jonge en heel jonge deelnemers. Bedankt jongens en meisjes ĂŠn monitoren Karin, Staf, Marc, Alain, Bart, Dirk en Tim. Zoals ieder jaar - de kijk op het sportkamp - door onze deelnemers: MINIEMEN We hadden een superleuk kamp! Vooral de trainingen met de kegeltjes waren af. Ook de mini petanque was superleuk met dank aan Staf. Het eten was lekker en de kamerindeling tof, maar aan het einde van de week lag er veel stof. Tussendoor deden we een Karinnendans en iedereen kreeg een kans. En naar het toneel van de miniemen keken er veel. Weer een kamp voorbij. Maar volgend jaar zien we mekaar hier terug en daarvoor zijn we blij. Groetjes van de miniemen !

13


Sportkamp 2017 CADETTEN De groep was groot, we aten meer brood. Emma dronk een rauw ei, daarom waren we blij. Er waren 6 meisjes in de groep en ‘s nachts was er veel geroep. De jongens speelden heel stoer en soms lieten ze wel eens een boer. De meisjes waren echte tetterwijven en ‘s avonds konden ze toch niet zwijgen. De meléé was heel fijn voor groot en klein. Meer variatie in het eten mogen ze zeker niet vergeten. De nachtwaker was heel fijn, maar hij noemde zeker niet Stijn. De grapjes van Staf waren altijd heel straf. We leerden met de monitoren aan onze zij heel veel bij, met af en toe op onze kop, een ei. We zaten meer in de geurbaden dan in het zwembad, maar hebben toch veel pret gehad. Nu is dit jaar weer voorbij en hopelijk volgend jaar der ook weer bij.

JUNIOREN • Binnen komen in de nacht, was niet altijd zacht. • De kamer zat altijd overvol, maar dat interesseerde de junioren geen hol. • Toch was het kamp snel voorbij, maar we dansten wel naar boven in een rij. • Geluidsoverlast was onze tweede naam, volgend jaar zal het niet meer gaan. • Overal waar we zaten ging het fout, maar toch hebben we allemaal een hart van goud. • Een paard, patatten, “tomatten” ….hielden ons niet tegen maar we zaten toch op de verkeerde wegen.

Foto's met dank aan Dirk De Valck

14


Winter­tornooien

Kalender wintertornooien 2017-2018 Dag

Datum

Uur

Locatie

Tornooi

Formule

september 21-24/09/2017

St-Pierre Les Elbeuf (Frankrijk)

EK heren & EK beloften dames en heren

oktober Vrijdag

13/10/17

14u00

PC Gent

50+ Tripletten 1 dame verplicht

4 ronden

november 1-14/11/2017 Vrijdag

10/11/17

14u00

Kaihua (China)

WK dames & jeugd

PC Gent

50+ Tripletten 1 dame verplicht

4 ronden

zaterdag

11/11/17

10u00

PC Genenbos

sextet Heren -Heren/gemengd

Zaterdag

11/11/17

14u00

KPC Schorpioen

All.Cat. - H/G Tripletten

4 ronden

Zaterdag

25/11/13

14u00

KP Mistral

All.Cat. - H/G Tripletten

4 ronden

december 1-3/12/2017

Gersweiler (Duitsland)

Finale Eurocup

Zaterdag

16/12/17

14u00

PC Omega

Promotietornooi - Tripletten

Donderdag

21/12/17

19u30

PC Alosta

Schifting 1 - All.Cat. H/G doublet

vrijdag

22/12/17

19u00

PC Genk

I.C.T. Clubbesturen triplet

19u30

PC Alosta

Schifting 2 - All.Cat. H/G doublet

13u00

PC Alosta

Schifting 3 - All.Cat. H/G doublet

19u30

PC Alosta

Schifting 4 - All.Cat. H/G doublet

Zaterdag

23/12/17

Dinsdag

26/12/17

13u00

PC Alosta

All.Cat. - 2 Dames + 1 Heer

woensdag

27/12/17

13u00

PC Boekt

50+ triplet

19u30

PC Alosta

Schifting 5 - All.Cat. H/G doublet

donderdag

28/12/17

14u00

PC Esseghem

50+ doublet

19u30

PC Alosta

Schifting 6 - All.Cat. H/G doublet

18u00

PC Alosta

Schifting 7 - All.Cat. H/G doublet

Vrijdag

29/12/17

Zaterdag

30/12/17

4 ronden

poules

3 ronden

19u00

PC Boekt

Dame -Heer doublet

10u00

PC Alosta

Finale - All.Cat. H/G doublet

13u00

PC Boekt

Heren -Heren/gemengd triplet Dames Doubletten

4 ronden 4 r. + finale

Zaterdag

30/12/17

14.00u

PC Verbroedering

Woensdag

3/01/18

13u00

PC Alosta

50+ Tripletten

zaterdag

6/01/18

13u00

PC Pelt

Dames doubletten

Vrijdag

12/01/18

13u00

PC Donkmeer

50+ Tripletten

4 ronden

januari

Maandag

15/01/18

19u00

PC Donkmeer

Schifting 1 - All.Cat. H/G Tripletten

3 ronden

Dinsdag

16/01/18

19u00

PC Donkmeer

Schifting 2 - All.Cat. H/G Tripletten

3 ronden

Donderdag

18/01/18

19u00

PC Donkmeer

Schifting 3 - All.Cat. H/G Tripletten

3 ronden

Maandag

22/01/18

19u00

PC Donkmeer

Schifting 4 - All.Cat. H/G Tripletten

3 ronden

Vrijdag

26/01/18

19u00

PC Donkmeer

Finale - All.Cat. H/G Tripletten

1/4+1/2+Fin.

Zaterdag

27/01/18

14u00

PC Haeseveld

50+ Tripletten

4 ronden

februari Zaterdag

10/02/18

14u00

PC Chapoo

All.Cat. - H/G Tripletten

4 ronden

Vrijdag

16/02/18

14u00

PC Gent

50+ Tripletten 1 dame verplicht

4 ronden

15


Winter­tornooien zaterdag

17/02/18

Gent

Algemene Vergadering PFV

Zaterdag

24/02/18

14u00

KPC Schorpioen

50+ Tripletten

4 ronden

Donderdag

1/03/18

14u00

PC Verbroedering

50+ Doubletten

4 ronden

Zaterdag

10/03/18

14u00

KP Mistral

50+ Tripletten

4 ronden

Donderdag

15/03/18

14u00

PC Lokeren

50+ Tripletten

4 ronden

zaterdag

17/03/18

5 ronden

maart

woensdag

21/03/18

9u30

n.n.g. (prov. Limburg)

Eindronde Vlaamse wintercompetitie

13u00

P.C. Bocholt

triplet: 2 Heren-1Dame

14u00

PC Haeseveld

All.Cat. H/G Doublet

13u00

PC Genenbos

50+ doublet

Donderdag

22/03/18

14u00

PC Omega

Dames Doubletten

zaterdag

24/03/18

13u00

PC Genenbos

Heren -Heren/gemengd doublet

14u00

PC Omega

All.Cat. – H/G Tripletten Dame -Heer doublet

zondag

25/03/18

13u00

PC Genenbos

woensdag

28/03/18

13u00

PC Olympia

50+ triplet

13u00

PC Olympia

Heren -Heren/gemengd triplet

13u00

PC Patijntje

All.Cat. – H/G Tripletten

4 ronden 4 ronden 4 ronden

Poules

april zondag maandag woensdag zaterdag zondag

16

1/04/18 2/04/18 4/04/18 7/04/18 8/04/18

13u00

PC Olympia

Dame -Heer doublet

14u00

PC Verbroedering

All.Cat. – H/G Tripletten

9u00

n.n.g. (prov. Antwerpen)

Vlaams Kampioenschap Jeugd

14u00

PC Gent

All.Cat. – Tripletten 1 dame verplicht

13u00

PC Oetervallei

50+ doublet

14u00

PC Reynaert

50+ Tripletten

13u00

PC Oetervallei

Dame -Heer doublet

18u00

PC Oetervallei

Dame -Heer doublet

13u00

PC Oetervallei

Heren -Heren/gemengd doublet

14u00

PC Haeseveld

All.Cat. – H/G Tripletten

Maandag

9/04/18

19u30

PC Reynaert

All.Cat. - Doublet - eigen leden

Dinsdag

10/04/18

19u30

PC Reynaert

Schifting 1 - All.Cat. Doublet

woensdag

11/04/18

13u00

PC Sparrendal

50+ triplet

14u00

PC Verbroedering

50+ Tripletten

Donderdag

12/04/18

19u30

PC Reynaert

Schifting 2 - All.Cat. Doublet

Vrijdag

13/04/18

19u30

PC Reynaert

Schifting 3 - All.Cat. Doublet

Zaterdag

14/04/18

4 ronden 4 ronden 4 ronden

4 ronden

4 ronden

13u00

PC Reynaert

Finale - All.Cat. Doublet

poules

14u00

PC Haeseveld

Dames Doubletten

4 ronden

zondag

15/04/18

13u00

PC Sparrendal

Heren -Heren/gemengd triplet

Woensdag

18/04/18

14u00

PC Donkmeer

50+ Tripletten

zaterdag

21/04/18

13u00

PC Genk

Heren -Heren/gemengd doublet

14u00

PC Reynaert

Dames Tripletten

zondag

22/04/18

13u00

PC Kelchteren

Heren -Heren/gemengd triplet

woensdag

25/04/18

13u00

PC De Berk

50+ triplet

14u00

PC Haeseveld

50+ Doubletten

4 ronden

4 ronden 4 ronden

Vrijdag

27/04/18

14u00

PC Omega

50+ Tripletten

4 ronden

Zaterdag

28/04/18

14u00

PC Patijntje

Dames Doubletten

4 ronden


Uitslagen

Uitslagen Vlaamse kampioenschappen VKT (Vlaams kampioenschap triplet) – 28 mei – PC Oetervallei De eerste 8 damesploegen en de eerste 16 herenploegen plaatsten zich voor het Belgisch kampioenschap triplet van 11 juni.

Dames:

1e: De Meyer Shauni - Baeckelmans Jeannine (PC Lier) - Vleminck Daniella (Aartselaar PC) 2e: Stevens Oscarine (PC Colora) - De Borchgrave Veronique (KPC De Bevers) - Uyttenhove Eveline (PC Haeseveld) 3e: Snijers Katrien - Maes Els - Beckers Godelieve (PC Genenbos) 4e: Perreman Martine - De Clercq Patricia - De Pril Fabienne (PC Chapoo)* 5e: Geerts Virginia - De Busschere Brigitte (PC De Evers) - Santens Rita (PC Lokeren) 6e: Van Cauwelaert Nelly - Suys Hilde - Rossou Irene (PC De Evers) 7e: Vandenbunder Karen - De Klerck Sofie (PC Den Akker) - Schatteman Fabienne (PC De Gulden Kamer) 8e: Luchie Elianne - Michel Annie - Ravays Frieda (Nieuwpoortse PC)

Heren:

1e: Charlier Gerald - Nicolas David (PC St-Truiden) - Sterken Marty (FBFP) 2e: Kausse Stefaan - Gert Quetin (PC Boekt) - Gorreux Laurent (PC St-Truiden) 3e: Ryckbosch Ricky - Faute Dimitri (PC Chapoo) - Christiaens Ronny (PC Haeseveld) 4e: Verplancke Dieter - Van Cauwenberghe Tibo - Degraeve Olivier (PC De Gulden Kamer) 5e: Plouchard Fabien - Roquet Cédric - De Groot Thierry (PC L’Amigos) 6e: Dufoor Olivier - Bronchart Vincent - Dufoor David (PC Esseghem) 7e: Esmans Sven - Bleyen Jeroen - Kranzen Marc (PC Olympia) 8e: Snelders Luc - Everaerts Eddy - Michielsen Danny (Aartselaar PC) 9e: El Margoum Mourad - Hammouchane Aziz - Saidi Samir (PC L’Amigos) 10e: Marien Tim - Thijs Peter - Melis Jente (PC Lier) 11e: Segers Gino - (PC Hof Ter Burst) - Steylemans Wesley - Steylemans Bjorn (PC Haeseveld) 12e: Peeters Karel - Gilbert Andre (PC De Gulden Kamer) - Rosseeuw Kristof (PC Colora) 13e: Lizen Axel - Charlier Gaetan - Piette Andy (PC St-Truiden)

17


Uitslagen 14e: Dillen Michael (PC L’Amigos) - Saeys Luc (PC Bernardus) - Deschouwer Roger (PC Verbroedering) 15e: Dierickx Jens - Basteleus Pieter - Scheerens Kevin (PC Dilbeek) 16e: Uyttenhove Steven (PC De Gulden Kamer) - Deroo Eddy (PC Reynaert) - Verkerke Dennie (FBFP)

VKGD (Vlaams kampioenschap gemengd doublet) – 18 juni – Oostendse PC Senioren

1e: Heidi Leeten (PC Genenbos) - Gert Quetin (PC Boekt) 2e: Eveline Uyttenhove - Bruno Verzele (PC Verbroedering) 3e: Tanya Steylemans - Gino Segers (PC Hof Ter Burst) 3e: Inge Grootjans (PC Haeseveld) - Wesley Cami (PC Lier) 5e: Shauni De Meyer - Jente Melis (PC Lier) Maria Witdouck (KPC De Bevers) - Jonas Buyck (PC Gullegem) Brecht Claes (PC Olympia) - Els Maes (PC Genenbos)

Veteranen:

1e: Mia Vandecappelle (PC Horizon) - Silvio Marini (PC Olympia) 2e: Christine Kaak - Marc Herwijn (Ponderosa PC) 3e: Carina Leffelaer - Leo Goris (PC Wijnegem) 3e: Annie Willems - Edouard Martos (KPC Schorpioen) 5e: Hilda Schepers - Maurice Houben (PC Genenbos) Rosette Hoffman - Roland Ronsmans (PC Wemmel) Nicole Michiels - Jean Paul Hombroeckx (PC Genenbos) De volledige uitslagen kunnen geraadpleegd worden op onze website: www.pfv.be

18


Uitslagen

Uitslagen Belgische kampioenschappen BKJ (Belgisch kampioenschap jeugd) – 25 mei – PC Maaseik Meisjes bezorgen de PFV 2x goud.

Dit jaar was het de beurt aan de PFV om het Belgisch kampioenschap voor de jeugd in te richten. De PFV hanteert hiervoor een beurtrol onder de 5 Vlaamse provincies en zo was het de beurt aan de provinciale afdeling Limburg om een inrichtende club te zoeken. Zo gezegd, zo gedaan… PC Maaseik stelde zich kandidaat en zorgde voor een prima organisatie voor onze jonge Belgische petanquespelers en hun supporters. Voor de ene was het al wat vroeger opstaan dan voor de andere, maar het was al snel duidelijk dat ze er allemaal even veel zin in hadden om met een medaille om de nek, liefst die gouden, naar huis terug te keren. Van klein tot groot werd er dan ook goed overlegd en ‘hard’ gespeeld om ieder kostbaar punt aan hun zijde van het scoreblad te mogen aanduiden. Net zoals de stralende zon zorgde de Belgische jeugd bij momenten voor adembenemende prestaties en spelvreugde. Uiteraard strijdt iedere ploeg voor zijn eigen succes en de begeerde Belgische titel, maar toegegeven er heerst ieder jaar ook een onderlinge competitie tussen de Vlaamse en de Waalse ploegen. Met uiteindelijk 10 podiumplaatsen mogen we best trots zijn op onze Vlaamse jongens en meisjes. De jongens zorgden in iedere categorie voor een bronzen medaille, maar onze meisjes staken er dit jaar een beetje bovenuit met 2 Belgische kampioenen (cadetten en junioren), 2 maal zilver én 2 maal brons. Proficiat aan al onze jeugdspelers om er volop voor te gaan. Miniemen meisjes 1e: David Lucie - David Elisa (FBFP) 2e: Enya Van de Wal - Noa Van De Steen (PC Reynaert) - PFV selectie 3e: Bertrand Leana - Hoyoux Emmy (FBFP) Miniemen jongens 1e: Leclercq Lucas - Careme Lohan (FBFP) 2e: Streuve Corentin - Legrand Matheo (FBFP) 3e: Cian Vermont (PC Niel) - Keanu Nielandt (PC Hemelhof) - PFV selectie Cadetten meisjes 1e: Emma De Valck (PC Dilbeek) - Luna Arnhold (KP Mistral) - PFV selectie 2e: Blampain Madison - Van De Velde Laura (FBFP) 3e: Yasmine Swinnen (PC Boekt) - Britney Van De Steen (PC Reynaert) 3e: Vandermeulen Charlotte - Massart Lola (FBFP) Cadetten jongens 1e: Steennot Ugo - Lecompt Theo - Defosse Lucas (FBFP) 2e: Poriau Hugo - Rasmont Laurent - Marchandise Beurdy (FBFP) 3e: Emile Den Tandt (PC Chapoo) - Sibren Carlier (PC Wijnegem) - Xander Bastijns (PC Technico) PFV selectie 3e: Zielinski Zylan - Baton Jason - Barbiaux Quentin (FBFP)

19


Uitslagen

Junioren meisjes 1e: Margaux Troch (PC Wemmel) - Kimberly Thomas (SPEM) - PFV selectie 2e: Akira Nielandt (PC Hemelhof) - Ina Renders (PC Wijnegem) - PFV selectie 3e: Pastoret Amandine - Joret Laïs (FBFP) Junioren jongens 1e: Henry Jérome - Wagener Romain - Bertrand Quentin (FBFP) 2e: Moreels Lucas - Petit Estheban - Bouzouita Anthony (FBFP) 3e: Gregory Thysbaert (PC Wijnegem) - Xandres Vermont (PC Niel) - Brenden Reynaert (PC Chapoo) 3e: Legrand Guillaume - Alexandre Tristan - Andries Marvyn (FBFP) Beloften dames 1e: Vandaele Allisson - Streel Laura (FBFP) 2e: Chardon Perrine - Vanderwiel Sarah (FBFP) 3e: Tiffany Kockx - Alicia De Smet (PC Haeseveld) 3e: Smal Alyson - Deschouwer Kiany (FBFP) Het BKJ in enkele beelden

20


Uitslagen Beloften heren 1e: Milquet Adrien - Smal Corentin - Boutte Bryan (FBFP) 2e: Gregoire Geoffrey - Bouybaouen Mohamed - Kubilay Cimen (FBFP) 3e: Dieter Verplancke (PC De Gulden Kamer) - Dylan Alexandre - Corentin Buffe (FBFP) 3e: Christiaens Jordan - Moiny Dimitri - Ghyssels Charly (FBFP)

BKD (Belgisch kampioenschap doublet) – 5 juni - Doornik Dames 1e: Defossez Aurelie - Duliban Annich (FBFP) 2e: De Wit Virginie - Van Daele Allison (FBFP) 3e: Moiny Stephanie - Handschoewerker Sharon (FBFP) De eerste Vlaamse damesploeg eindigde op de 6de plaats: Geerts Virginia (PC De Evers) - Santens Rita (PC Lokeren) Heren 1e: Grolet Patrick - Pardoen Jeremy (FBFP) 2e: Haulotte Geoffrey - Jermus Christopher (FBFP) 3e: Keulemans Dimitri - Keulemans Frederic (FBFP) 3e: Buffe Corentin - Dufrasnes David (FBFP) De eerste Vlaamse herenploegen eindigden op een gemeenschappelijke 5de plaats: Van Cauwenberghe Tibo - Lefebure Laurant (PC De Gulden Kamer) Kausse Stefaan - Quetin Gert (PC Boekt) Dusselier Philippe (PC Gullegem) - Verplancke Paul (PC De Gulden Kamer)

BKT (Belgisch kampioenschap triplet) – 11 juni – PC Den Akker Dames 1e: Barzin Nancy - Barzin Cindy - Parker Jordane (FBFP) 2e: Piette Claudine - Nameche Christiane - Skowronski Isabelle 3e: Stevens Oscarine (PC Colora) - De Borchgrave Veronique (KPC De Bevers) - Uyttenhove Eveline (PC Haeseveld) 3e: Snijers Katrien - Maes Els - Beckers Godelieve (PC Genenbos) Heren 1e: Haulotte Geoffrey - Ielegems Steven - Thienpondt Andy (FBFP) 2e: Masuy Michael - Grolet Patrick - Pardoen Jeremy (FBFP) 3e: Legrand Guillaume - Zielinski Sebastien - Linthout Jean Charles (FBFP) 3e: Kausse Stefaan - Gert Quetin (PC Boekt) - Gorreux Laurent (PC St-Truiden) De volledige uitslagen kan je raadplegen op onze website: www.pfv.be.

21


In memoriam

InTitel memoriam De Raad van Bestuur en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd. Tekst Het bestuur en de leden van PC Ponderosa melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Antoine Torrens. Antoine werd geboren te Luik op 8 juni 1937 en is overleden te Deurne op 12 mei 2017. We wensen de familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Het bestuur en de leden van PC Olympia melden u met grote droefheid het overlijden van mevrouw Carina Van Reeth, echtgenote van de heer Lode Heylen. Carina werd geboren te Reet op 11 september 1959 en is, in het bijzin van haar familie, zacht ingeslapen in het Jessaziekenhuis campus Virga Jesse te Hasselt op 5 juni 2017. We wensen de familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. PC ’t Hoekske meldt u diep bedroefd het overlijden van de heer Victor De Smedt, echtgenoot van mevrouw Anne Marie Plovie. Victor werd geboren op 28 juli 1948 en is overleden op 11 juni 2017. We wensen zijn echtgenote en de familie heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

22

Het bestuur en de leden van PC Olympia melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Jos Aerts, echtgenoot van mevrouw Leonie Vanroy. Jos was één van de stichtende leden van PC Olympia. Hij werd geboren te Zolder op 5 juni 1948 en is onverwacht, doch zachtjes ingeslapen op Aruba op 20 juni 2017. We wensen de familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Met grote droefheid melden de leden en het bestuur van PC Actief Beveren het overlijden van de heer Juliaan Boeckling. Juliaan werd geboren op 23 oktober 1938 en is overleden op 3 juli 2017. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte. Met grote droefheid meldt PC Genk u het overlijden van hun clublid, de heer Maurice Casters. Maurice overleed op 30 juli 2017 op 82-jarige leeftijd. Hij was een graag gezien iemand in de club. Alhoewel hij zeker zo goed speelde als vele licentiespelers, is hij steeds recreant gebleven. Volgens eigen zeggen had hij behalve de petanque nog veel andere activiteiten die zijn tijd vulden. Het laatste jaar ging het slecht met zijn gezondheid en heeft hij de strijd tegen zijn ziekte verloren. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte.


In memoriam

Titel

Met grote droefheid melden het bestuur en de leden van Mercurius Petanque u het overlijden van de heer Germain Van Hove, echtgenoot van Tekst mevrouw Rita Van den Bergh. Germain werd geboren te Brugge op 14 januari 1943 en is onverwacht overleden in zijn woonst te Aartselaar op 9 augustus 2017. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte. Het bestuur en de leden van PC Hasselt melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Robert Vandenhoudt. Robert werd geboren te Genk op 10 december 1930 en is overleden te Hasselt op 9 augustus 2017. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte. Het bestuur en de leden van PC Hasselt melden u met droefheid het overlijden van mevrouw Augusta Thoelen, weduwe van ere-voorzitter van PC Hasselt, de heer Antoine Hermans. Augusta werd geboren op 18 juni 1926 en is overleden op 28 augustus 2017. Zij was jarenlang speelster bij PC Hasselt. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

23


Info – Pub

Titel Tekst

Waar u ons kunt vinden Kapelsestraat 26, 2950 Kapellen (Antwerpen)  03 605 07 08 -  03 605 19 60  schade: 03 605 07 07 e-mail: kantoor.van.opdorp-peeters@verz.kbc.be www.vanopdorp-peeters.be

Het juiste verzekeringsadvies Wilt u een volledig verzekeringsadvies, aangepast aan uw specifieke situatie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Naast de standaardpolissen bieden we ook verzekeringen op maat aan. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen en bedrijven. kortom , samen zoeken we de juiste oplossingen voor al uw verzekeringsbehoeften. Heeft u schade dan zit u bij ons goed. Een snelle, persoonlijke en professionele hulp is wat telt op momenten dat u het echt nodig hebt. Ook voor de schadeverzekering die u bij uw KBCbankkantoor afsloot, zijn we als KBC – verzekeringsexpert uw eerste aanspreekpunt.

Openingstijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur En na afspraak ook bij u thuis

U kunt dus altijd bij ons terecht. Zijn we toch uitzonderlijk niet bereikbaar? Dan kunt u uw schadeaangifte doen bij ons callcenter 24+ op het nummer 0800 96 464 of met KBC- Online. Samenwerking met de KBCbankkantoren We werken nauw samen met de KBC-bankkantoren van Kapellen, Stabroek, Putte, Hoevenen en Berendrecht. Zo kunnen we u een volledig en uiterst professioneel dienstenpakket aanbieden.

www.vanopdorp-peeters.be

FSMA 049023A Verbonden agent

24

altijd een stapje voor


Info – Pub

Petanque club Wemmel Open: Alle dagen van 13.00 tot 19.00 Vrijdag: club GESLOTEN 10 Binnenbanen – 18 buitenbanen

Steenweg op Brussel 113 1780 Wemmel Tel & Fax: 02/461 30 30

Petanque club Chapoo Rot – 9520 Letterhoutem Tel: 0483 / 64 19 37 E-mail: petanque@chapoo.be

10 verwarmde binnenbanen - 12 Buiten terreinen

Iedereen van harte welkom:  Woensdag van 19u00 tot 23u45 Meli-melo  2de vrijdag van de maand vanaf 19u00 variabele petanque activiteiten  4de vrijdag van de maand vanaf 19u00 Doublet Formee

Gedurende de wintercompetitie bij thuiswedstrijden open op woensdag, zaterdag en zondag vanaf 13u00 Kom gerust eens kijken. Petanque is meer dan zo maar een balletje gooien.

25


Info – Pub

Titel Tekst PC VERBRO EDERING Ovenveldstraat 9, 9090 Melle tel:09/252 41 42 e-mail: pcverbroedering@skynet.be open op dinsdag- en vrijdagnamiddag: Meli Melo aanvang 14h30 open op woensdagavond: Meli Melo aanvang 19h30 open op vrijdagavond: aanvang 20h variabele spelingen tevens open op woensdag, zaterdag en zondag tijdens de wintercompetitie. Iedereen welkom 9 binnenterreinen en 19 buitenterreinen

P.C.HemelHof VZW E L HO F

V

H

EM

RK

PC

ZW

A

S

A

BR S

CH AT A

P

Tel: 03 651 50 59 Mail: p.c.hemelhof@skynet.be Web: pchemelhof.be Adres: Gemeentepark 18, 2930 Brasschaat Openingsuren: Di: Wo: Do: Do: Za: Zo:

26

12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie 12:00 tot 18:00 vrij spel 19:00 tot 23:00 vrij spel 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie

70 buitenpleinen en in 2014 uitbreiding van 7 naar 11 binnenpleinen !

Meli - Melo

elke dinsdagnamiddag om 13u30 en elke vrijdag om 19u30

Iedereen welkom! Blauwkasteelweg 28A * 8310 Sint-Kruis Brugge Tel. 050/37 02 01 * guldenkamer@hotmail.com


miljonair worden? het kan elke woensdag en zaterdag