Magazine 3 2014

Page 1

SPORTMAGAZINE

PETANQUE

3 • 2014 Driemaandelijks tijdschrift • 36ste jaargang • september 2014 • Afgiftekantoor Brugge - P409060 Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent


4

1

2

3 5

6

7

8

11

9

12

10 1. Jeugdcircuit 3 te PC Reynaert 2. Blije gezichten na een goede wedstrijddag in Bruay (Frankrijk) 3. Meten is weten, ook bij de zuiderburen in Bruay (Frankrijk) 4. Beachpetanque aan de historische Sint-Pietersabdij te Gent 5. Ook Lays heeft een goede ‘smaak’ 6. Volle concentratie voor de worp (Armentières, Frankrijk) 7. Beachpetanque is populair in Koksijde 8. Kijken en richten naar de valplaats in Armentières (Frankrijk) 9. De PFV jeugdselectie in Heerlen (Nederland) 10. Groepsmoment na het 4-federatie tornooi in Nieuwegein (Nederland) 11. Jong geleerd is … 12. De ereplaatsen van het eerste beachpetanquetornooi te Gent


Inhoud

Inhoud PFV in beeld.............................................................................................................................2 Wist u dat...................................................................................................................................4 Voorwoord................................................................................................................................5 In de media..............................................................................................................................6 4-Federatie tornooi..............................................................................................................7 Spreekbeurt Petanque......................................................................................................8 Echo’s uit de regio’s......................................................................................................9-14 Dynamoproject..................................................................................................................15 Kalender wintertornooien....................................................................................16-18 Sportkampsprokkels.................................................................................................19-20 Uitslagen jeugduitzendingen zomer 2014.................................................21-22 Uitslagen kampioenschappen...........................................................................23-27 In memoriam................................................................................................................28-29 Advertenties..................................................................................................................30-36

Colofon De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke vereniging aangesloten bij: • lid van SportAccord • lid van de CEP (Confédérations Européen de Petanque) • de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen met de F.B.F.P. • de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provançal, 13001 Marseille-France) • B.L.O.S.O. • het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite) • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw) Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

De P.F.V. groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de Petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

Bondslokaal: Huis van de Sport Bureel 22 Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 – Fax. 09 243 11 49

De P.F.V. behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Pins zijn eigendom van de P.F.V. en mogen NIET gescand worden.

Bezoek de website van de P.F.V. op internet:

Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 – 9000 Gent

Secretariaat: Alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u tot 16u30

Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit Drukkerij: Lannoo, Tielt www.lannooprint.be

www.PFV.be We zijn voor U beschikbaar op volgende dagen: Federaal Voorzitter: Reinold Borré Enkel na afspraak

Jaarabonnement: Bijkomend abonnement: € 7,50 Niet-leden € 10,50 Buitenland € 15 Te storten op rekening: PFV 446-9707281-49

3


Wist u dat...

Wist u dat... … Éen van onze jonge spelers een knappe spreekbeurt over onze sport heeft gegeven voor zijn klasgenoten en daarvoor maar liefst een 9/10 behaalde. Een korte impressie van de spreekbeurt kan je verder in dit magazine terugvinden. Hoeveel antwoorden kan jij correct beantwoorden en kan jij raden van wie de spreekbeurt is? … er een petanquebal werd gewisseld. De bal met kenmerken “obut match 740 gram J35” is de bal die Nico momenteel verloren heeft. De verkeerde bal momenteel in zijn bezit heeft de kenmerken “XJBX - 705 gram 1505”. Weet je hierover meer, dan kan je Nico contacteren via 0476/506116. … er nog een petanquebal is gewisseld. Jos De Bie heeft zijn bal met kenmerken “OBUT Match 110 L05 720” verloren en heeft verkeerdelijk de bal met kenmerken “OBUT ATC A931 700” in zijn bezit. Vermoedelijk gebeurde deze wissel tijdens het tornooi in Mol (Zilvermeer) op 24 juli 2014. Wie meer informatie heeft over de balwissel kan contact opnemen met Jos via jos.de.bie1@telenet.be of via 0476/806025. … Uw Brantanobonnen opnieuw onderweg zijn. Vraag ernaar in uw clublokaal! … ons beachpetanque circuit 2014 er helaas reeds op zit. Van 5 juni tot en met 13 augustus kon je maar liefst op 4 verschillende data en locaties, verspreid over 3 provincies, deelnemen aan onze beachpetanque tornooien. Heb je het gemist? Niet getreurd. Volgend jaar zijn we er zeker opnieuw en wie weet met nog meer tornooien. Wordt vervolgd… Volg ons op facebook en via onze website. … Petanqueclub De Ronsische Senioren een nieuw en eigen lokaal heeft. Sinds half mei hadden ze reeds hun nieuwe stek, maar er was eerst nog wat werkt te verrichten om er een echte petanquezaal van te maken. Op 15 en 16 augustus gingen de deuren voor het eerst open tijdens de 2 kennismakingsdagen. Iedereen kon er terecht om een balletje te gooien of te leren gooien op de gloednieuwe terreinen. Het nieuwe lokaal is terug te vinden in de Ninovestraat 135 te Ronse.

4


Voorwoord

Voorwoord voorzitter Beste Petanque vrienden, Als dit magazine bij jullie in de bus valt, is de vakantie voor velen reeds voorbij en trachten velen onder ons om terug aan de wintercompetitie te beginnen. Allen met het goede voornemen hetzelfde of zelfs nog een beter resultaat te boeken dan het afgelopen jaar. Doch stellen wij vast dat de laatste jaren de sportiviteit en vooral de verdraagzaamheid sterk achteruit is gegaan. Sommigen hebben een vrijheidsovergang gevraagd omdat zij niet akkoord konden gaan met het beleid van de club of omwille van onderlinge gebrekkige verstandhouding onder de spelers. Nu er een nieuw competitiejaar van start gaat, hebben wij al verschillende aanvragen ontvangen voor een bijzondere transfer waar wij voor de onderstaande gevallen zeker niet op ingaan. Deze spelers willen hun club of in sommige gevallen zelfs hun nieuwe club verlaten omdat wat hen werd beloofd niet is uitgekomen. Welke kunnen de redenen zijn: • Op het laatste moment van de transfer heeft de sportleider een andere visie binnen een ploeg te kennen gegeven. • Enkele spelers van de ploeg willen niet meer tezamen spelen met een bepaalde speler. • De speler wil niet met de andere teamspelers spelen. • Bestuursleden komen hun beloften aan de speler(s) niet na. • Familiebelangen krijgen de bovenhand op de kwaliteit. • Er is een gebrek aan OPEN COMMUNICATIE (geweest) met de spelende leden. • De strategie van de club werd niet uitgelegd aan de clubleden. Wel vrienden, wij hebben de laatste tijd mogen vaststellen dat goed en eerlijk communiceren niet meer van deze wereld is en dat jaloezie en rancune ten opzichte van anderen de bovenhand krijgen. Gaan wij enkele decennia terug, dan was er nog het respect voor de geburen en de vrienden. Ook stond iedereen open om elkaar te helpen en was er zo goed als geen jaloezie onder de mensen, zij hadden dan ook minder activiteiten dan nu. Als wij de huidige samenleving bekijken, moeten wij vaststellen dat door allerlei media, activiteiten, games en andere mogelijkheden de meeste mensen op een eilandje beginnen te leven. Ook dat de mensen wanneer zij hun zin niet krijgen zich gemakkelijk tot een andere activiteit of sport kunnen en gaan wenden. Wat men vaststelt is dat op een korte termijn ook daar de pijnpunten van de persoon naar boven komen en zij dan terug dienen te vluchten naar een andere activiteit.

Als wij de laatste jaren bekijken, heeft de wereld een serieuze gedaanteverwisseling ondergaan. Men kan niet meer verdragen dat een ander het beter heeft en men wil het enkel beter doen uit jaloezie, onverdraagzaamheid of wrok. Erger nog, men gaat zelfs leugens in de wereld sturen over deze en helaas gelooft men in de huidige samenleving bijna blindelings wat er wordt verteld. Bovendien beleeft men er plezier aan om het verhaal verder te vertellen aan anderen en liefst nog een beetje aangedikt. Ook wordt dit fenomeen vastgesteld bij verschillende clubs, waar het bestuur niet altijd op de hoogte is van de onwaarheden die sommige leden rondvertellen over andere clubs, spelers en speelsters. Tot op het moment dat het kwaad is geschied en het aan de oren komt van één van de betreffende bestuursleden. Het gaat zelfs zo ver dat het niet enkel verbaal gaat doch ook via mail, Facebook en Twitter. Dit enkel als doel de anderen in slecht daglicht te plaatsen, zodanig zelfs dat er serieuze meningsverschillen optreden en dat men niet meer teruggaat naar de basis van wie die roddels heeft verspreid en of het WEL DE WAARHEID is. Wel vrienden wij weten dat er altijd mensen zullen leven die plezier hebben om andere mensen of clubs te vernederen. Laten wij met z’n allen er aan werken om deze mensen de kans niet te geven hun spelletje te spelen. Dus ga dit bespreken met jullie bestuur die dan wel de nodige sancties zal nemen, wat dan ook kan/zal leiden tot minder misverstanden en wrok. Zulke mensen hebben geen plaats in onze aangename en familiale sport. Namens ons bestuur wensen wij jullie allen aangename, sportieve en vriendschappelijke wedstrijden waar plezier en ontspanning de bovenhand halen op al het negatieve. En dat alle spelers na de gespeelde wedstrijd nog een gezellig onderonsje hebben om de dag aangenaam af te sluiten en tevreden en voldaan huiswaarts kunnen keren. Sportieve groeten Reinold Borré Voorzitter PFV

5


Uit de media

Afsluiter Beach Volley Happening: Petanque op de Grote Markt SINT-NIKLAAS - De Beach Volley Happening in SintNiklaas is aan zijn laatste onderdelen toe. Petanque en netbal horen daar bij. De Beach Volley Happening heeft nog behoorlijk geluk gekend met de weersomstandigheden. Afgezien van fikse regenval afgelopen zaterdagnacht, waren er nog redelijk wat zonnige perioden. Dinsdag 1 juli ligt de klemtoon als afsluiter echter vooral op andere sporten. De vijfde editie van de Beach Petanque Happening op drie terreinen vindt plaats om 13 uur. G-Sport en netbaltornooi op twee terreinen vangt aan om 14 uur. Los daarvan is het diezelfde avond om 22 uur dan tijd voor de Rode Duivels op groot scherm. Deze keer geven ze op het andere gedeelte van de Grote Markt, de ploeg van de VS partij in het kader van het Wereldkampioenschap voetbal in Brazilië

Bron: Het Nieuwsblad

PC De Berk richt vrouwen- en jeugdtornooi i.s.w PFV-Limburg petanque in. Petanqueclub PC De Berk had de eer om het eerste petanque tornooi voor vrouwen- en jeugdspelers in te richten i.s.m. PFV-Limburg. Op zaterdag, 12 juli, vond het eerste petanque tornooi plaats voor vrouwen – jeugdspelers op petanque De Berk in Heusden. Het tornooi werd ingericht i.s.m. PFVLimburg. Aan het tornooi namen een twaalftal deelnemers deel. Ondanks de geringe opkomst werd het toch een spannend tornooi. De winst, bij de dames, ging naar Vandoninck Monique. Tweede werd Houtmeyers Nicole, en de derde plaats ging naar Driesen Maria. Bij de jeugd ging de eerste plaats naar Rutten Cleo. De tweede plaats ging naar de jongste deelnemer, Van de Wiel Moreno. De derde plaats ging naar Weyn Nikita.Er waren dankwoorden van het bestuur van PFV-Limburg voor de organiserende club, PC De Berk. Verder hoopt PFV-Limburg, dat er in de toekomst meer deelnemers zullen meedoen, aan dit mooie en leuke tornooi.

6

Bron: Het Belang van Limburg


4-federatie tornooi

4-federatie tornooi Op 6 juli was het opnieuw tijd voor de jaarlijkse jeugd­ ontmoeting tussen enkele miniemen-, cadetten- en juniorenploegen van de Petanque Federatie Vlaanderen, de Nederlandse Jeu de Boules Bond, de Fédération Belge Francophone de Pétanque en het Franse Comité Nord. Vorig jaar bij een verschroeiende hitte op de terreinen van PC Reynaert, dit jaar bij haast herfstweer op de terreinen van de petanqueaccommodatie te Nieuwegein, Nederland. Blijkbaar hebben onze jongelingen liever fris weer dan volle zon, want voor het eerst in enkele jaren hebben we een algemeen sterke prestatie gezien van onze spelers. Binnen elke categorie werden stevige partijen gespeeld en werden onvoorziene overwinningen behaald. De cadettenploegen waren de primus van onze PFVselectie met een individuele eerste en tweede plaats.

Miniemen / Minimes CN_1 13 4 CN_2 NJBB_1 5 13 NJBB_2 FBFP_1 13 12 PFV_2 FBFP_2 PFV_1 13 11

1 2 3 4

1/2 3/4 5/6 7/8

PFV_1 CN_1 FBFP_1 NJBB_2

Eindklassement / Classement final 2014 Pinten Punten Federatie Punten Min. Kad. CN 40 18 11 PFV 33 5 18 FBFP 23 5 7 NJBB 21 11 3

Gevolgd door de 2 juniorenploegen die op plaats 3 en 5 eindigden in hun categorie en tenslotte onze allerjongsten, die weliswaar een iets moeilijkere dag beleefden en belandden op een zesde en achtste plaats. Dankzij deze individuele prestaties is de voltallige PFVselectie er na lange tijd nogmaals in geslaagd om niet alleen de NJBB, maar ook de FBFP-selectie achter zich te laten. In het algemene klassement waren we dan ook terug te vinden op een heel mooie tweede plaats, na het onvermijdelijke Franse Comité Nord. Proficiat aan alle coaches én spelers en bedankt aan alle meegereisde supporters . De einduitslag vind je hieronder. De volledige uitslag en foto’s kan je terugvinden op onze website en facebookpagina.

Kadetten / Cadets 9 13 PFV_2 11 13 CN_2 7 13 FBFP_2 13 8 NJBB_2

Punten Jun. 11 10 11 7

10 8 6 5 4 3 2 1

1/2 3/4 5/6 7/8

Min. CN_1 CN_2 NJBB_2 NJBB_1 FBFP_1 PFV_2 PFV_1 FBFP_2

FBFP_1 NJBB_1 PFV_1 CN_1 Kad; PVF_2 PFV_1 CN_2 CN_1 CN_1 FBFP_1 NJBB_1 NJBB_2

Junioren / Juniors 10 13 CN_2 4 13 PFV_2 13 11 FBFP_2 10 13 NJBB_2 Jun. CN_2 FBFP_1 PFV_2 NJBB_1 NJBB_1 FBFP_2 NJBB_2 CN_1

1/2 3/4 5/6 7/8

Tussenstand CN 39,5 PFV 32 FBFP 24,5 NJBB 21

7


Spreekbeurt

Spreekbeurt Petanque Door een jongere, voor jongeren Waarom Petanque? • Het is een sport voor jong en oud • Tijdens een spel heb je zowel tactiek als concentratie nodig • Het wordt in team gespeeld • Je kan er mooie prijzen mee winnen Wat is petanque? • Petanque wordt ook wel “jeu de boules” genoemd • Als je het goed kan en je traint veel, dan kan je door de PFV uitgezonden worden naar internationale tornooien in het binnen- en buitenland • PFV staat voor Petanque Federatie Vlaanderen • Er zijn verschillende categorieën: jeugd, senioren en veteranen • Het is in haar huidige vorm ontstaan in Frankrijk omstreeks 1907 • Dezer dagen zijn er wereldwijd 600.000 spelers die die een erkende licentie hebben

Resultaten • Elk jaar speel ik mee in een jeugdcircuit dat gespeeld wordt in alle provincies • Vorig jaar was ik eerste in mijn categorie • In 2013 was ik ook kampioen van Vlaanderen • In 2012 heb ik de bronzen medaille behaald op het Belgisch kampioenschap Jeugd • Dit jaar heb ik al een finale gespeeld in Frankrijk, maar spijtig genoeg net niet gewonnen. Verloren met 12-13 Vragen 1. Hoe wordt petanque ook nog genoemd? 2. Tussen welke afstanden wordt er gespeeld? 3. Uit hoeveel spelers bestaat een ‘doublette’? 4. Naar hoeveel punten wordt er gespeeld? 5. Hoeveel verschillende categorieën zijn er? Gemaakt door Gregory Thysbaert

Spelregels • Een team bestaat uit 2 of 3 spelers • Een team van 2 spelers noemt men een ‘doublette’ en elke speler heeft 3 petanqueballen • Een team van 3 spelers noemt men een ‘triplette’ en elke speler heeft dan 2 petanqueballen • Een spel wordt gespeeld naar 13 punten • Er wordt gespeeld tussen 6 en 10 meter

8


Regio's

Echo’s uit de regio’s Limburgse sprokkels: Guido Reekmans Guido is de man die in de Vlaamse petanquewereld, op enkele uitzonderingen na, door bijna iedereen gekend is. Hij is er ook altijd, overal en voor iedereen. Guido is de helper voor iedereen die met een petanqueprobleem is opgezadeld. Zowel voor menselijke als voor technische problemen weet hij steeds een gepaste oplossing te vinden. Guido is een organisator die ‘handen aan zijn lijf heeft’ en die ook nog weet te gebruiken. Een voorbeeld hiervan was zeker de technische ondersteuning die hij destijds geleverd heeft op het Europees kampioenschap Jeugd en Dames in de Topsporthal in Gent enkele jaren geleden. Van vroeg in de morgen tot laat, soms heel laat in de avond en soms een deel van de nacht heeft hij op de barricade gestaan om toch maar niets te laten mislukken. En het is ook niet mis gelopen, zelfs integendeel, het EK was een voorbeeld van hoe het echt moet zijn. Wie is Guido eigenlijk? Guido is natuurlijk een echte Limburger en woonachtig te Zonhoven. Eigenlijk konden wij beter zeggen dat hij woonachtig is te “Petanque” moest die stad of gemeente bestaan, want het merendeel van zijn tijd brengt hij ergens te velde door en dan vooral in zijn geliefde petanquebasis PC Boekt in Heusden-Zolder. Onvermoeid neemt hij volgende taken op zijn schouders: hij is voorzitter van PC Boekt, hij is provinciaal scheidsrechter, hij is provinciaal sportdirecteur in PFV Limburg en hij is in gans België te zien waar met petanqueballen wordt gegooid, zowel op provinciaal, federaal als op Belgisch niveau. Guido is een zeer sociaal persoon die met iedereen een woordje weet te wisselen. Vandaar dat hij in de petanquesport door bijna iedereen is gekend, niet alleen in

Limburg of in het Vlaamse landsgedeelte, maar ook over de taalgrens heen kennen ze Guido, want hij is regelmatig aanwezig op de Belgische evenementen. Als sportdirecteur van PFV Limburg brengt hij op regelmatige basis een bezoek aan alle Limburgse clubs om controle te doen van pleinen, lichtsterkte en temperatuur en het toepassen van de reglementen, maar vooral om de mogelijke problemen in de clubs te bespreken en te helpen oplossen. Zo zit Guido nu eenmaal in mekaar, hij wil altijd en iedereen helpen. Als voorzitter van PC Boekt heeft hij ook een hele verantwoordelijkheid want het is er, zoals bij de meeste clubs, niet altijd koek en ei. Guido weet echter de touwtjes strak te houden en door zijn overleg met het ganse bestuur, een eigenschap die hem eigen is, weet hij iedereen terug op het rechte pad te zetten en een compromis uit te werken waar iedereen mee kan leven. Op sportgebied is Guido ook geen onbekende. In de zomer speelt hij met zijn club op alle petanqueevenementen in heel Limburg en Vlaanderen en ook in Wallonië. In de winter is hij altijd aanwezig als speler of als reservespeler in de federale ploeg van PC Boekt (1e federale afdeling). De zondag offert hij dan op om als supporter een provinciale ploeg van PC Boekt, thuis of op verplaatsing, te gaan volgen en toe te juichen. Op woensdagnamiddag is hij niet te “spreken”. Die namiddagen zijn namelijk gereserveerd voor de 50+ competitie. Hij is er altijd vroeg op de afspraak om contact te nemen met de bezoekende ploeg en zo zijn relaties met de clubs nog te verbeteren en om mogelijke problemen op te lossen. Moesten er ergens clubproblemen zijn dan kan ik jullie maar één persoon aanbevelen. Maak een afspraak met Guido en hij helpt onvermoeid zoeken naar een deskundige oplossing. Wij hebben reeds enkele functies die hij uitvoert opgesomd, toch ben ik er nog één vergeten. Hij is ook nog voorzitter van het veteranencomité in Limburg waar hij eveneens de weg weet te effenen en, indien nodig, een gepaste oplossing uit zijn mouw weet te schudden.

9


Regio's Dit jaar zullen wij hem zeker weer onvermoeid aan het werk zien bij de door de PFV toegewezen Limburgse inrichtingen van de “De Dag van de Veteranen” in KRC Genk op vrijdag 5 september 2014 en de ”De Dag van de Besturen” op zaterdag 6 september 2014 in De Moffel in Lommel. Dat zijn klussen naar Guido zijn hand waar wij hem ten volle aan het werk zullen zien. Hij bestudeert alles en laat zeker niets aan het toeval over, zelfs de kleine details ontgaan hem niet.

Moest hij ooit van adres veranderen dan zou zijn adres er zeker zo moeten uitzien: Guido Reekmans Doublettenstraat 13 bus 0 1300 Petanque Provincie Limburg Herman Croymans

PIB, VIB en BIB Veteranen - het petanquejaar 2014-2015 is gestart PIB Traditioneel opent het nieuwe petanquejaar met de PIB voor senioren. Dit jaar was dit voor Limburg in PC Boekt op 27 april 2014. Bij goed weer werden er sportief spannende spelbeurten gespeeld. Onze beste Limburgse seniorenclubs zijn geplaatst voor de VIB: senioren heren 1e plaats: PC Zig Zag 2e plaats: PC Genenbos 3e plaats: PC St-Truiden 4e plaats: PC Boekt 5e plaats: PC Tongeren senioren dames 1e plaats: PC Genenbos 2e plaats: PC Boekt 3e plaats: PC Pelt De PIB voor veteranen ging enkele weken later door in PC Sparrendal, namelijk op 7 mei 2014. Het weer was niet echt om over te stoefen, maar dat belette onze veteranen niet om er een geslaagd kampioenschap van te maken. Welke Limburgse veteranenclubs waren geplaatst voor de VIB veteranen in PC Boekt:

veteranen heren 1e plaats: PC Genenbos 2e plaats: PC Zig Zag 3e plaats: PC Pelt 4e plaats: PC Boekt veteranen dames 1e plaats: PC Genenbos 2e plaats: PC Interlommel VIB Limburg moet volgens het door de PFV bepaalde quorum, 5 heren- en 3 damesploegen afvaardigen voor de VIB senioren op 7 september 2014 in PC L’ Amigos. Uiteraard zullen de best geplaatste Limburgse seniorenploegen uit de PIB (zoals hierboven vermeld) onze provincie gaan verdedigen aan het Atomium in Brussel. De VIB voor veteranen is doorgegaan in het voorjaar van 2014, namelijk op 14 mei 2014 in PC Boekt. In de voormiddag genoten we allen van een heerlijk lenteweertje, maar de voorspelde regen liet niet op zich wachten in de namiddag. Met enige vertraging werd het volledige programma toch afgewerkt.

10


Regio's Limburg moest 4 heren- en 2 damesploegen leveren voor deelname aan de VIB veteranen. De damesploeg van PC Pelt werd echter nog in laatste instantie gevraagd om, door omstandigheden, de damesploeg van PC Oostende te vervangen. De uitslagen van de PIB’s veteranen bepaalden natuurlijk welke ploegen het in PC Boekt moesten opnemen tegen de geplaatsten uit de verschillende Vlaamse provincies. Enkel de dames van PC Genenbos wisten zich, door op de 1e plaats te eindigen, te plaatsen voor de BIB veteranen. BIB De best geplaatste clubs uit de VIB senioren van 7 september 2014 zullen op de BIB van 21 september 2014 in PC ‘L Amigos uitmaken wie de beste club van België is.

18 juni 2014 was gereserveerd voor de BIB voor veteranen en is doorgegaan in PC Tienen. Voor Limburg waren enkel de dames van PC Genenbos van de partij en behaalden uiteindelijk een heel mooie 2e plaats. Goed gedaan dames van PC Genenbos, dikke proficiat. Dank aan alle inrichtende clubs van PIB, VIB en BIB veteranen, maar vooral een “dank U wel” aan alle clubs die hebben deelgenomen en die er een mooie PIB, VIB en BIB veteranen 2014 van hebben gemaakt. Op de uitslagen van de BIB senioren moeten wij nog even wachten, want die confrontatie gaat pas door op 21 september 2014 in PC ‘L Amigos. “Dat ook daar de beste club mag winnen” Herman Croymans

Zomerkampioenschappen Na de PIB en de VIB Senioren en Veteranen was het voorjaar bezaaid met allerlei kampioenschappen, gaande van provinciale kampioenschappen doubletten, gemengde doubletten en tripletten, tot de Vlaamse kampioenschappen om tenslotte het voorjaar af te sluiten met de Belgische kampioenschappen. Op elk Limburgs kampioenschap (PKGD, PKD en PKT) lag er een inschrijvingslijst, die voor de start van het kampioenschap moest ingevuld worden, met de vraag voor verdere deelname aan het VKGD, VKD en VKT en zo te kunnen voldoen aan het door de PFV vooropgestelde quorum. 1. Onze Limburgse zomerkampioenschappen zijn doorgegaan op volgende locaties: PKGD (Provinciaal Kampioenschap Gemende Doubletten) op 3 mei 2014 te PC Kelchteren. Onze Limburgse ereplaatsen werden bekleed door: 1e plaats: Fifi Serge en Maes Els van PC Genenbos. 2e plaats: De Groof Tony en Smolders Laila van PC Olympia. 3e plaats: Claes Brecht en Vounckx Tatjana van PC Olympia en PC Boekt.

Er namen 26 gemengde doubletten deel aan het PKGD, waarvan er 20 inschreven voor het VKGD. Limburg moest 29 gemengde doubletten afvaardigen naar het VKGD en bereikte dus het quorum niet. PKD (Provinciaal Kampioenschap Doubletten) op 4 mei te PC Tongeren. We kregen volgende Limburgse doublettenuitslag: Heren: 1e plaats: De Groof Tony en Eggermont Pascal van PC Olympia. 2e plaats: Claes Nico en Willems Nico van PC Genenbos. 3e plaats: Steyvers Rene en Claes Benny van PC Genenbos Dames: 1e plaats: Schepers Hilda en Raafels Carola van PC Genenbos. 2e plaats: Smolderen Laila en Demeyer Shauni van PC Olympia en PC Zig Zag. 3e plaats: Vounckx Tatjana en Sneyers Katrien van PC Boekt en PC Genenbos.

11


Regio's Er namen 36 heren- en 9 damesdoubletten deel aan het PKD. Limburg moest zorgen voor 16 heren- en 4 damesdoubletten voor het VKD - er schreven voldoende doubletten in bij zowel de heren als bij de dames voor deelname aan het VKD in PC De Gulden kamer. PKT (Provinciaal Kampioenschap Tripletten) op 11 mei 2014 te PC Zig Zag. Hier de uitslag: Heren: 1e plaats: Willemoons Maartin, Quetin Gert en Kausse Stefaan van PC Boekt. 2e plaats: Claes Nico, Claes Gino en Willems Nico van PC Genenbos. 3e plaats: Peers Roger, Kranzen Mark en Peers Geert van PC Maaseik. Dames: 1e plaats: Engelen Astrid, Gijbels Magda en Vervliet Karin van PC Olympia. 2e plaats: Royackers Sonja, Reygel An en Di Paola Gabriella van PC Boekt en PC De Berk 3e plaats: Daemen Kie, Michiels Nicole en Dobrange Josine van PC Genk, PC Genenbos en PC Hasselt. Voor dit kampioenschap waren er 19 heren- en 6 damestripletten present en 15 heren- en 4 damestripletten uit Limburg moesten deelnemen aan het VKT. Er schreven bij de heren 12 tripletten voor het VKT in, wat onvoldoende was om het quorm te behalen. Bij de dames daarentegen schreven 6 tripletten in voor het VKT te PC Markdal en werd het quorum wel overschreden. 2. Het volgens het quorum vastgelegde aantal ploegen uit elke provincie moest het tegen elkaar opnemen op de Vlaamse kampioenschappen: VKD (Vlaams Kampioenschap Doubletten) op 18 mei 2014 te PC Gulden Kamer. Enkel een damesdoublet uit PC Genenbos wist zich te plaatsen voor deelname aan het BKD. Dames: 2e plaats: Schepers Hilda en Raafels Carola van PC Genenbos.

VKT (Vlaams Kampioenschap Tripletten) op 24 mei 2014 te PC Markdal. Bij de heren plaatste zich voor het BKT enkel een doublet uit PC Boekt. Heren: 2e plaats: Quetin Gert, Willemoons Maarten en Van Gorp Johan van PC Boekt. VKGD (Vlaams Kampioenschap Gemengde Douletten) op 1 juni te PC Reynaert. Een schot in de roos was het voor een gemengd doublet van PC Olympia. 1e plaats: De Groof Tony en Smolderen Laila van PC Olympia 3. Na de plaatsing in de provinciale en Vlaamse kampioenschappen was het de beurt aan de Belgische ontmoetingen: BKD (Belgisch Kampioenschap Doubletten) op 8 juni 2014 te PC De Berk. Limburg speelde enkel een rol bij de heren doordat Quetin Gert en Kausse Stefaan van PC Boekt de 3e plaats wisten te bemachtigen. BKT (Belgisch Kampioenschap Tripletten) op 15 juni te PC Les Carolos Op de erelijst BKT komen dit jaar geen Limburgse namen voor. Het zal voor volgend jaar zijn. Proficiat aan alle deelnemers en een heel dikke proficiat aan alle provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenen uit elke discipline. Het zomerseizoen stopte niet na al die kampioenschappen. De Limburgse agenda was nog goed gevuld met o.a. de 10 wedstrijden van de Trofee 50+, de sextettenwedstrijden, de Masters in Lummen en de talloze zomertornooien, maar vooral niet te vergeten: op 5 september 2014 in “KRC Genk” “De Dag van de Veteranen” en op 6 september 2014 in “De Moffel” in Lommel. “De Dag van de Besturen” Herman Croymans

12


Regio's Masters Lummen Masters Lummen is dit jaar bij fantastisch zomerweer van start gegaan op vrijdag 4 juli 2014 met een petanquetreffen voor 50+ doubletten. Er werden 4 spelbeurten gespeeld, gevolgd door een halve finale om aansluitend de finale te spelen. Na de 50+ wedstrijd was er een schietwedstrijd gepland waaraan tal van spelers en speelsters deelnamen. De dag was zeer goed gevuld want de finale van de schietwedstrijd moest zelf gespeeld worden bij kunstlicht. Aan alle aanwezigen werd door de inrichters een zeer verzorgde receptie aangeboden, waarvoor proficiat. Na nog wat nakaarten over de voorbije dag werd de eerste dag van Masters Lummen in de late uurtjes afgesloten.

Destijds is “Masters Lummen” ontstaan en relatief klein gestart, maar ondertussen is dit tornooi uit zijn voegen gebarsten en uitgegroeid tot één van de bekendste tornooien in België. Zodanig zelfs dat er vanaf dit jaar geen plaats meer was in het centrum van Lummen en bijgevolg het tornooi moest doorgaan op een andere locatie. PC Genenbos beschikt over voldoende pleinen om dergelijk evenement te laten doorgaan, vandaar dat vanaf dit jaar de keuze gevallen is op hun accommodatie om de “Masters Lummen” te laten doorgaan. Wat is daar hard gewerkt om dit internationaal tornooi te laten starten. Voor deze gelegenheid werden de pleinen grondig onderhanden genomen en bedekt met een fijn laagje grind. PC Genenbos werd ook heel zomers aangekleed met verschillende tenten om spelers en publiek droog te houden bij eventueel regenweer. Bovendien werd een zittribune voorzien om de finales in de verschillende disciplines door de supporters en de kijklustigen van heel nabij te laten volgen. Ook werd een plaats voorzien om te overnachten in tent of caravan en natuurlijk ook overnachtingsmogelijkheid in een hotel. Na een grondige eindcontrole en mits enkele kleine aanpassingen, werd door de inrichters alles goed bevonden om het tornooi te laten starten op de geplande datum van 4 juli 2014.

Zaterdag 5 juli 2014 was gereserveerd voor het internationale doublettentornooi. Van het zomerweer van de eerste dag was niet veel meer te merken, maar het werd zeker geen ‘verregende’ dag ofschoon toch wel enkele buien moesten verwerkt worden. Hoe dan ook was het weer zeker geen spelbreker voor de aanwezige doubletten en hun supporters. Wat een schouwspel was dat, alle speelvelden waren bezet. Supporters en kijklustigen konden met volle teugen genieten van alle kunsten die sommige spelers, zowel de plaatsers als de schutters, in het spel lieten zien. Er waren werkelijk spelers die beter als kunstenaar dan als petanquespeler konden betiteld worden. Na de spannende finale werd er nog verder gefeest, want een orkest zorgde voor de ambiance om de 2e dag Masters Lummen in de nachtelijke uurtjes te besluiten. Zondag 6 juli 2014 was voorzien om de tripletten hun kans te laten wagen. Net zoals de dag voordien werd het opnieuw een echt petanquefeest. Mooi om tussen de buien door zo een massa spelers aan het werk te zien. Dag vier, namelijk maandag 7 juli 2014 en meteen ook de slotdag van Masters Lummen 2014, werd afgesloten met een minder gebruikelijke individuele wedstrijd. Geen overleg met ploegmaten nodig, geen opmerkingen over medespelers, alles moest individueel gebeuren. Spelers die zowel het plaatsen als het schieten onder de knie hebben, kwamen in de individuele wedstrijd zeker aan hun trekken. Al bij al mooi om te spelen, maar ook mooi om te bekijken bij alweer zomerweer in tegenstelling tot de 2 vorige dagen waar regen toch wel van de partij was.

13


Regio's Lummen Masters 2014 is weer voorbij. Het was een tornooi om niet te vergeten. De inrichters danken alle spelers, alle supporters, alle kijklustigen, kortom alle aanwezigen die één of meerdere van de vier dagen Masters Lummen meebeleefden, maar vooral dank aan alle medewerkers voor hun

geleverde werk. Zij hebben het mogelijk gemaakt om dit 4-daagse tornooi te laten doorgaan. De inrichters danken nogmaals iedereen en hopen zonder uitzondering iedereen volgend jaar terug te zien Herman Croymans

Sportpromotietornooi PFV Limburg

PFV Limburg was reeds enkele maanden op voorhand bezig met de organisatie van het jaarlijks sportpromotietornooi. Het petanque-promotietornooi in Limburg is dan zondag 20 juli 2014 op de terreinen van PC Boekt van start gegaan. Het was dé plaats waar men op die dag in Limburg moest zijn om het petanquefeest bij te wonen. Iedereen was welkom, zowel gelicentieerde spelers als recreanten met of zonder licentie. Het evenement begon om 13.30 uur met, bij aankomst, een welkomstdrankje gratis aangeboden door PFV Limburg. Aaansluitend werden de doubletten ingeschreven in de voorziene reeksen. De weergoden waren PFV Limburg op het randje goed gezind, altijd een pluspunt bij zo een festiviteit. Spelen in T-shirt is altijd aangenamer dan met die vervelende regenjas. Die hadden we gelukkig niet nodig en werd dan ook maar opgeborgen voor jammer genoeg een volgende keer. In elke reeks werden er 4 spelbeurten gespeeld op het scherp van de snee, zegt men in Limburg. Van die spelbeurten werd er door de wedstrijdleiding uiteraard een uitslag bijgehouden. De capaciteiten van de meeste licentiehouders zijn onderling bijna door iedereen gekend door de talrijke deelnamen aan de kampioenschappen, tornooien en de wintercompetitie, vandaar dat de ogen vooral gericht waren op de recreanten. Wie denkt dat daar spelers met mindere kwaliteiten bezig waren, moet

14

ik deze keer erg teleurstellen. Integendeel, er waren zowel plaatsers als schutters aanwezig die zeker een competitieve licentie waardig zijn en werden dan ook aangespoord om zich bij de grote PFV-familie aan te sluiten. Na het bekend maken van de uitslagen van elke reeks mocht iedere deelnemer een verrassingspakket in ontvangst nemen en buiten dit pakket waren er geldprijzen voorzien voor 1/3 van de spelers uit elke reeks. Alle overige spelers mochten, al naar gelang hun uitslag, nog een keuze komen maken uit een zeer gevulde tafel met naturaprijzen. Het was dus een tornooi waar iedereen met prijzen naar huis ging, wat niet altijd de regel is. Natuurlijk werd er nog nagekaart over het geheel van de gespeelde wedstrijd, over een bepaalde spelbeurt of een misplaatste bal, over een gemist schot op een bal die op punt lag of over een verkeerd genomen beslissing. Al bij al een fijne petanquenamiddag waar iedereen zijn gading heeft gevonden. PFV Limburg bedankt PC Boekt voor het gratis ter beschikking stellen van hun ganse accommodatie en voor hun personeel dat zich eveneens gratis heeft ingezet voor het welslagen van dit PFV Limburgtornooi. PFV Limburg bedankt iedere deelnemer voor hun aanwezigheid en wenst verder ook de winnaars van elke reeks proficiat. PFV Limburg hoopt iedereen volgend jaar terug te zien op het PFV Limburgs sportpromotietornooi 2015. De datum en de locatie zijn nog niet gekend, maar zullen zeker tijdig bekend gemaakt worden zodat iedereen de mogelijkheid heeft om zich tijdig in te schrijven. Tot volgend jaar. Herman Croymans


Dynamoproject

Ondersteuning voor je sportclubbestuur? Het Dynamo Project helpt je sportclub vooruit! Sportclubs in Vlaanderen leven grotendeels van de vrijwillige inzet van hun leden, medewerkers en bestuurders. Vrijwilligers blijven de drijvende kracht achter sportclubs. Zij zijn dan ook van onschatbare waarde en dat wil zeggen dat we ze moeten koesteren. Onze voortdurend veranderende maatschappij – met alle uitdagingen die daarbij horen – en de steeds complexere regelgeving zorgen bovendien voor een toenemende nood aan praktijkgerichte ondersteuning van de sportclubs en hun bestuur. De Vlaamse Sportfederatie vzw biedt met het Dynamo Project sinds 2009 een handig hulpmiddel aan sportclubs om hun bestuur optimaal te laten functioneren. Het Dynamo Project, stimuleert, ondersteunt en begeleidt actief een duurzame professionalisering in de sportsector. De structurele ondersteuning die het Dynamo Project met steun van de Vlaamse overheid biedt, werkt aanvullend op de dienstverlening en werking van de sportdiensten en sportfederaties. Het Dynamo Project voorziet verschillende ondersteuningsmogelijkheden die de slagkracht van sportclubbestuurders versterken. Wetgeving rond vzw’s, vrijwilligers of fiscaliteit, sponsoring, subsidies, verzekeringen, boekhouding, beleidsplanning, communicatie … het komt allemaal aan bod! Je krijgt hier een voorsmaakje van wat het Dynamo Project voor je club kan betekenen. 1. Kennis- en documentatiecentrum Het kennis- en documentatiecentrum bevat tal van brochures, tools en modeldocumenten voor sportclubbestuurders. Ben je op zoek naar informatie over vzw-wetgeving, sponsormogelijkheden of tips om een duurzaam vrijwilligersbeleid in je club te installeren? Heb je interesse in een boekhoudprogramma op maat van sportclubs of een modelstatuten voor een vzw? Registreer je dan zeker op de website van het Dynamo Project. Vervolgens kan je alle brochures gratis online inkijken en de documenten en tools downloaden.

2. Helpdesk Leven er bepaalde vragen binnen het bestuur van je sportclub? Contacteer dan de helpdesk via email (info@dynamoproject.be), telefoon (09/243.12.94) of de website van het Dynamo Project. De medewerkers van het Dynamo Project beantwoorden je vragen graag en doen indien nodig beroep op externe experts om je het juiste antwoord te bezorgen. Op de website vind je ook heel was veel gestelde vragen én de antwoorden terug. 3 Bijscholingen Zin in een leerrijk avondje uit? Het Dynamo Project organiseert jaarlijks zo’n 140 bijscholingen voor sportclubbestuurders. Je vindt alle bijscholingen op de website van het Dynamo Project, waar je kan filteren op een specifiek onderwerp of op de provincie waarin je een bijscholing wil volgen. Het Dynamo Project organiseert dit jaar voor de 5e keer de Dag van de Sportclubbestuurder. Nog geen plannen op zaterdag 11 oktober (Gent), 25 oktober (Leuven) of 22 november (Berchem)? Neem dan zeker een kijkje op www.dagvandesportclubbestuurder.be. 4. Persoonlijke begeleiding Sportclubs die verdere begeleiding wensen rond vzw-wetgeving of btw-wetgeving kunnen een maatbegeleiding krijgen. De begeleiding kan plaatsvinden op een locatie naar keuze, de medewerkers van het Dynamo Project komen dus naar je club toe! Ook nog goed om weten: sportclubs aangesloten bij Petanque Federatie Vlaanderen kunnen steeds aan het meest voordelige tarief een beroep doen op het Dynamo Project, vaak zelfs gratis! Surf naar www.dynamoproject.be voor meer informatie, of contacteer de helpdesk op 09/243.12.94.

15


Kalender

Kalender wintertornooien 2014-2015 Dag

Datum

Uur

Locatie

Tornooi

Formule

September Zaterdag

6/sep/14

Vrij-Zat

12-20-sep

Do-zo

25-28 sep

9.30u

PC Moeskroen

Jeugdtraining PFV OVL

Antalya Turkije

Vakantiepetanque Turkije EK Dames Mersin Turkije

Oktober Woensdag

1/okt/14

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.-50+ PFV-OV

50+Week 1

Zaterdag

4/okt/14

9.30u

KPC Mistral

Jeugdtraining PFV OVL

Woensdag

8/okt/14

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 2

Woensdag

15/okt/14

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 3

Wo-zo

22-26 okt

Woensdag

22/okt/14

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 4

Woensdag

29/okt/14

14.00u

PC Eeklo

H/G 50+ triplet

4 ronden

WK Heren Tahiti ChMonde 2014

November Zaterdag

1/nov/14

Vr-zo

7-9 nov

Maandag

10/nov/14

Dinsdag

11/nov/14

Woensdag

12/nov/14

10.00u

KP Mistral

Int. Prov. Tornooi Dames

14.00u

PC Schorpioen

H/G triplet

4 ronden

EK Jeugd Bassens Frankrijk 10.00u

PC De Zeemeermin

sextet 50+

6 ronden

14.00u

PC Gent

H/G triplet

4 ronden

9.00u

???

Dames FBFP-PFV

9.30u

PC Colora Roeselare

triplet H/G

6 ronden

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 5

Zaterdag

15/nov/14

9.30u

PC Heirnis

Jeugdtraining PFV OVL

Woensdag

19/nov/14

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 6

Zaterdag

22/nov/14

14.00u

PC De Linde Ruddervoorde

triplet H/G 50+

4 ronden

Woensdag

26/nov/14

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 7

Vr-zo

28-30 nov

Eurocup Luxemburg (Lux) December

16

Woensdag

3/dec/14

Zaterdag

6/dec/14

Woensdag

10/dec/14

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 8

9.30u

PC Zelzate

Jeugdtraining PFV OVL

14.00u

PC Chapoo

H/G triplet

4 ronden

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 9

Zaterdag

13/dec/14

14.00u

KPC Mistral

H/G triplet

4 ronden

Woensdag

17/dec/14

14.00u

PC Reynaert

H/G 50+ triplet

4 ronden

Donderdag

18/dec/14

19.30u

PC Alosta

Schifting 1 H/G doublet

Vrijdag

19/dec/14

19.30u

PC Alosta

Schifting 2 H/G doublet


Kalender Zaterdag

20/dec/14

14.00u

PC Mistral

H/G 50+ triplet

Maandag

22/dec/14

19.30u

PC Alosta

Schifting 3 H/G doublet

Dinsdag

23/dec/14

14.00u

Oostendse PC

triplet H/G 50+

19.30u

PC Alosta

Schifting 4 H/G doublet

Donderdag

25/dec/14

19.30u

PC Alosta

Schifting 5 H/G doublet

Vrijdag

26/dec/14

13.00u

PC Alosta

2 Dames + 1 Heer triplet

schif + fin

13.30u

PC Colora Roeselare

doublet H/G

4 ronden

13.00u

PC Alosta

Schifting 6 H/G doublet

19.30u

PC Alosta

Schifting 7 H/G doublet

14.00u

PC Gent

H/G 50+ triplet

13.00u

PC Alosta (Nationaal)

H/G doublet Finale

Zaterdag

27/dec/14

Zondag

28/dec/14

4 ronden 4 ronden

4 ronden

Januari Vrijdag

2/jan/15

13.00u

PC Alosta

H/G 50+ triplet

4 r + 1/2 + finale

Zaterdag

3/jan/15

14.00u

PC Schorpioen

H/G 50+ triplet

4 ronden

zondag

4/jan/15

14.00u

PC De Zeemeermin

doublet dames

4 ronden

Zaterdag

10/jan/15

9.30u

PC Reynaert

Jeugdtraining PFV OVL

14.00u

PC Verbroedering

H/G 50+ triplet

4 ronden

Dinsdag

13/jan/15

14.00u

Oostendse PC

doublet H/G 50+

4 ronden

Woensdag

14/jan/15

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 10

Zaterdag

17/jan/15

10.00u

PC Verbroedering

ASV PFV OVL

Woensdag

21/jan/15

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 11

Woensdag

28/jan/15

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 12

Zaterdag

31/jan/15

14.00u

PC Haeseveld

H/G 50+ triplet

4 ronden 50+ Week 13

Februari woensdag

4/feb/15

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

Zaterdag

7/feb/15

9.30u

PC Haeseveld

Jeugdtraining PFV OVL

Woensdag

11/feb/15

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 14

Zondag

15/feb/15

14.00u

PC Haeseveld

Jeugd doublet

4 ronden

Woensdag

18/feb/15

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 15

Vrijdag

20/feb/15

14.00u

PC Gent

H/G 50+ 1dame verplicht triplet

4 ronden

19.30u

PC De Zeemeermin

triplet H/G

3 ronden

Zaterdag

21/feb/15

Zondag

22/feb/15

10.00u

Woensdag

25/feb/15

14.30u

10.00u 14.00u

ASV PFV PC Patijntje boekje PFV-OV

Dames doublet

4 ronden

Beker BorrĂŠ Jeugd

5 ronden

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 16

Maart Woensdag

4/mrt/15

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

50+Week 17

Donderdag

5/mrt/15

14.00u

PC Omega

Dames doublet

4 ronden

Zaterdag

7/mrt/15

9.30u

PC Verbroedering

Jeugdtraining PFV OVL

Zaterdag

14/mrt/15

13.00u

PC Patijntje

H/G triplet

14.00u

PC De Linde Ruddervoorde

triplet 50+ minstens 1 dame

Woensdag

18/mrt/15

14.30u

boekje PFV-OV

W.K.50+ PFV-OV

poules 50+Week 18

17


Kalender

Zaterdag

21/mrt/15

Woensdag

14.00u

PC Verbroedering

Dames doublet

4 ronden

14.00u

EINDRONDE PFV

25/mrt/15

14.00u

INDOOR 50+ Schifting PFV OVL

Donderdag

26/mrt/15

14.00u

Oostendse PC

doublet dames 50+

4 ronden

Zaterdag

28/mrt/15

14.00u

PC Verbroedering

H/G triplet

4 ronden

April Woensdag

1/apr/15

10.00u

donderdag

2/apr/15

13.30u

PC De Bevers Waregem

triplet H/G 50+

9.30u

PC Omega

Jeugdtraining PFV OVL

14.00u

PC Haeseveld

H/G triplet

ronden

14.00u

PC Koksijde

triplet H/G

4 ronden

14.00u

PC Gent

H/G triplet 1 dame verplicht

4 ronden

14.00u

PC Reynaert

Schifting 1 Eigen leden (11/4)

VBBH

VK Jeugd

Zaterdag

Maandag

18

4/apr/15

6/apr/15

INDOOR 50+ Finale PFV OVL 4 ronden

Dinsdag

7/apr/15

14.00u

PC Reynaert

Schifting 2 (11/4)

Woensdag

8/apr/15

14.00u

PC Stekene

H/G 50+ triplet

4 ronden

Donderdag

9/apr/15

4 ronden

Vrijdag

13.30u

Nieuwpoortse PC

triplet 50+ minstens 1 dame

14.00u

PC Reynaert

Schifting 3 (11/4)

10/apr/15

14.00u

PC Reynaert

Schifting 4 (11/4)

Zaterdag

11/apr/15

14.00u

PC Reynaert

H/G triplet

Fin

Zondag

12/apr/15

14.00u

PC Haeseveld

Dames doublet

4 ronden

Woensdag

15/apr/15

14.00u

PC Patijntje

H/G 50+ triplet

4 ronden

Zondag

19/apr/15

14.00u

PC Eeklo

H/G triplet

4 ronden

Woensdag

22/apr/15

14.00u

PC Omega

H/G 50+ triplet

4 ronden

Zaterdag

25/apr/15

13.30u

PC De Bevers Waregem

triplet H/G

4 ronden


Sportkamp

Sportkamp 2014 Van 18 tot en met 22 augustus kon je heel wat jeugdspelers en onze monitoren terugvinden in Tongerlo voor het jaarlijkse petanquesportkamp. We gaan niet te veel vertellen, maar hieronder gewoon de teksten (van de hand van de deelnemers) en de foto’s voor zich laten spreken.

Zalig kamp, doet zo’n deugd Met petanqueballen spelen is zo leuk en er is zo veel jeugd Valplaats bepalen vinden we soms saai Maar van schieten worden we ‘high’ De monitoren staan altijd paraat met raad en daad Stafke staat altijd vroeg op en gaat voor ons over kop Vroeg of laat, warm of koud Petanque is nooit fout Zwemmen was zo fijn Volgend jaar zullen we er allemaal zijn. Kimberly, Sara, Dries, Christophe en Bart

Het kamp was tof, er lag geen stof Miniemen, cadetten en junioren, in de nacht zullen we nooit storen Met 5 in kwintet was tof Petanque op alle velden, de regels blijven gelden Lachen in het café was oké, maar de miniemen deden niet meer mee We leren veel bij, zelfs Steven en Tony waren erbij We werden heel vroeg gewekt, zelf de bedden waren gedekt We schrijven hier dit gedicht, helemaal op het kamp gericht Vic, Alicia, Nick, Ina en Kyano

Het kamp was geen ramp Er was wel wat regen, maar daar kunnen we tegen Er was veel leute, maar het was niet voor ‘neuten’ De petanque was fantastisch en toch zonder pastis De gastspelers, Steven en Tony deden mee, dat vonden we wel oké De dagen waren lang, de nachten kort Maar niemand was bang, want Karin was in de gang Hier eindigt het mooi weer, tot de volgende keer Bedankt aan de hele ploeg.

Op het kamp is het altijd leuk ’s avonds lachen we ons een breuk Met de training leerden we de terreinen kennen en op de quiz moesten we dit gedicht pennen De monitoren geven ons ervaring mee die we kunnen toepassen tijdens de melée Het eten was meer dan oké daarom aten we mee Steven, Tony en Eddy kwamen er bij, dan werden we extra blij Bij hen mogen we veel proberen en van hen kunnen we veel leren. Hier in Westerlo kan je ons vinden, want hier hebben we veel vrienden Dit kamp is af allemaal te danken aan Staf. Emile, Stijn, Simon, Jordy en Marc

We gingen allemaal op ’t kamp, dat was een kleine ramp Het was nog plezant, in de kamers vol zand De punten van de kamers waren nog niet zo slecht Daarom dat iedereen voor de bouchons vecht De trainingen elke dag, gingen we door met een lach Ondanks de zon en de regen, hield niemand ons tegen We dronken Fanta en Cola hier, en maakten veel plezier Emma, Siemen, Lukas, Bram en Ines

We zijn op kamp, petanquekamp We gooien onze ballen in de lucht met een zucht Sierlijk rolt hij naar de cochonet Ja, alweer een punt! Wat is dit toch plezant Straks schiet ik een bal langs de kant Dan is iedereen verlamd van de angst Maar de winnaar viert het langst Sibren, Brenden, Aileen, Cedric en Michael

Sacha, Ebbe, Jarno, Gregory en Karin

19


Sportkamp

20


Jeugduitzendingen

PFV jeugduitzendingen 2014 competitie

ploegen M1 coach M2 coach

Bruay (8/06)

cad PFV1 coach cad PFV2 coach Min PROV2 coach min1 coach min2 coach min3 coach cad1 coach

Heerlen (21/06)

cad2 coach cad3 coach mix prov coach jun1 coach jun2 coach

spelers Lorenzo Presutti Sibren Carlier Emma De Valck Dirk De Valck Vic Wollants Ebbe Van Den Eynde Keanu Nielandt Alain Garnier Ina Renders Ines Mannaerts Akira Nielandt Staf Devoldere Siemen Claes Nick Thomas Jarno Nieuwinckel Marc Op De Beeck Gregory Thysbaert Nick Thomas Dries Wollants Karin De Pauw Yoran Bens Keanu Nielandt Dirk De Valck Sibren Carlier Emma De Valck Wollant Vic Wollants Ebbe Van Den Eynde van den Eynde Matthew Bens Dries Wollants Marc Op De Beeck Jarno Nieuwinckel Siemen Claes Marc Op De Beeck Ina Renders Ines Mannaerts Marc Op De Beeck Akira Nielandt Kimberly Thomas Bens Thomas Bens Cedric Smulders Staf Devoldere Jordy Seron Bram De Vos Geert De Vos

plaats Honneur 9de pl

Consolante 5de pl

Consolante 2de pl

Honneur 9de pl

Consolante 2de pl

4de plaats 5de plaats 1ste plaats 3de plaats 10de plaats 1ste plaats 8ste plaats 4de plaats 6de plaats

21


Jeugduitzendingen min 1 coach min 2 coach cad 1 4-federatie tornooi (6/07) Nieuwegein

coach cad 2 reserve cad coach jun 1 coach jun 2 coach min 1 coach min 2 coach cad 1

Armentières (13 juli 2014)

coach jun/03

Lorenzo Presutti Sibren Carlier Emma De Valck Dirk De Valck Vic Wollants Ebbe Van Den Eynde Math Van Den Eynde Alain Garnier Pierre-Louis Van Loocke Ines Mannaerts Ina Renders Michael De Greef Matthew Bens Siemen Claes Jarno Nieuwinckel Dries Wollants Marc Op De Beeck Jordy Seron Thomas Bens Cedric Smulders Staf Devoldere Joren D'Heedene Thijs Deneir Thomas Thomas Kurt Lunders Lorenzo Presutti Gregory Thysbaert Dries Wollants Dirk De Valck Vic Wollants Sibren Carlier Emma De Valck Alain Garnier Ebbe Van Den Eynde Jarno Nieuwinckel Ina Renders Michael De Greef Zytho Depoorter Ines Mannaerts Thomas Asselman

6de plaats

8ste plaats

2e plaats

1e plaats

3e

5e

1e ronde verloren

1e ronde verloren

1e ronde verloren

coach jun 1 coach jun 2 coach PFV 1 Frasnes-les-Anvaing (19-20/7)

coach PFV 2 coach

Bram De Vos Thomas Thomas Alicia De Smet Geert De Vos Jordy Seron Thijs Deneir Joren D'Heedene Staf Devoldere Thomas Bens Jordy Seron Nicky Kokcx Staf Devoldere Thijs Deneir Joren D'Heedene Geoffrey Kausse Michael De Greef

foto's kan je steeds terugvinden op onze facebookpagina en/of website

22

barrage verloren

1e ronde verloren


Uitslagen

Uitslagen kampioenschappen VGKD - 1 juni - PC Reynaert (Lokeren) 1 2 3 3 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9

De Groof Tony Kazmierczak Natacha Meynaert Vanessa Van Der Borght Pascale Van Opstal Dirk Braeckmans Bert Van Gansbeke Lynn Claes Ivo Claes Gino Mertens Reini Bauwens Patricia Van Hul Dirk De Vijlder Annette Rosseeuw Kristof Rosiers Martine Claes Brecht

Smolderen Laila Saidi Samir Meynaert Michael Van Damme Luc Verheyen Sandra Janssens Sonja Rokegem Bert Leemans Jeannine Schepers Hilda Plouchard Fabien Backaert Jeannot Van Bogaert Cindy Vranken Kristof Maene Linda Favier Pawan Vounckx Tatjana

PC Olympia Lier - L'Amigos PC Esseghem PC Alosta PC Bernardus PC Herentals PC Haeseveld PC Niel PC Genenbos PC L'Amigos PC Alosta Niel - Lier Omega - Reynaert Colora - Gulden Kamer L'Amigos - Wemmel Olympia - Boekt

Belgisch kampioenschap Jeugd - 29 mei - Haccourt (Luik) 1 2 3 3

Marchandise Burdy Wollants Vic Flawinne Axel Zielinski Zylan

Miniemen jongens B40 Mahy Antoine 03-008 Van Den Eynde Ebbe B49 Leclercq Lucas H26 Barbiaux Quentin

B17 03-008 B08 H11

1 2 3 3

Gerard Oceane Leroux Nolwen David Elisa Brossel Melina

Miniemen meisjes B30 Dierckx Chloe B43 Rommes Chloe B09 Bairolle Alexia B33 David Luce

B09 B13 B43 B09

1 Alexandre Tristan 3 Defosse Lucas 3 Bens Thomas

1 2 3 3

1 2 3 3

Mannaerts Ines Van Hul Chelsea Mahieux Lauryne Formatin Manon

Triqueneaux Quentin Alexandre Brandon De Koninck Sacha De Vos Bram

1 2 3 3

A10 D02 03-011

A10 A10 02-005 02-008

Streel Laura Olivier Marie Chardon Perrine Dewitte Coralie

Cadetten jongens Dumoulin Arthur Esclavon Christopher Kokcx Nicky

B17 D03 03-011

Cadetten meisjes 02-021 Renders Ina 02-005 Thomas Kimberly D03 Pastoret Amandine B34 Blankaert Lucina Junioren jongens Potier Diego Vandy Kevin Thomas Thomas Kockx Jordy

A33 D02 02-003 01-003

Junioren meisjes B30 Van Loo Lauranne B30 Gerard Alisson B13 Rommes Morgan B45 Melen Tiffany

Grolet Luka Latour Adrien Van Loocke Pierre-Louis

D03 D03 05-011

02-021 04-010 D03 B03

Buffe Corentin Sungurtekin Dylan Seron Jordy Smulders CĂŠdric

H23 H11 05-025 02-021

D02 B23 B13 B43

23


Uitslagen

1 2 3 3

Van Hecke Jorne Hannoset Michael Schumacher Cedric Heyerick Ward

1 2 3 3

24

01-005 B43 B20 05-011

Schollaert Madisson Van Malder Svea Parker Jordane Smal Alysson

Beloften heren Verplancke Dieter Milquet Arnaud Nicolay Corentin Buyck Jonas

01-005 B30 D02 05-005

Beloften dames A39 Delporte AurĂŠlie 04-006 Deschouwer Kiany D02 Schumacher Cindy B30 Van Daele Alisson

Vic en Ebbe

Thomas en Nicky

Ines en Ina

Kimberly en Chelsea

Sacha, Jordy en Thomas

Cedric, Bram en Jordy

Alexandre Dylan Baton Logan Berode Mathieu Vens Mathieu

A39 A39 B34 A39

A10 H23 B43 05-005


Uitslagen

Dieter, Dylan (FBFP) en Jorne

Mathieu, Jonas en Ward

Svea en Kiany (FBFP)

Belgisch kampioenschap Doublet - 8 juni - PC De Berk 1 2 3 3 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9

Hennuy Martine Meskens Jessica Defossez Aurelie De Weerdt Ria Piette Claudine Nameche Christiane Wautriche Laetitia De Schutter Ilona Moiny Stephanie Coulon Christine Kazmierczak Natacha Demunster Katia Kennis Ingrid Van Malder Svea Herin Claude Sache Carine

Dames Champion Severine Goedgezelschap Amy Schollaert Madison Baeckelmans Jeannine Max Clotilde Depasse Sabine Deschouwer Kiany Grootjans Inge Handschoewerker Sharon Lariviere Jennifer Claeys Marleen Santens Rita Theuwissen Marleen Versaen Fabienne Parker Jordane Coeurderoy Wendy

1 2 3 3 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9

Heren Laruelle Raymond Delperdange Ludovic De Groof Harry Eysackers Danny Quetin Gert Kausse Stefaan Heyerick Ward Pugliaro Bruno Cockx Edouard Tiebergijn Luc Dobbelaere Cedric Linet Claude Legrand Benjamin Scimia Frabizio Claes Nico Willems Nico De Groof Tony Eggermont Pascal Vandermeulen Christophe Bertrand Michael Schmitz Sebastien Despontin Jean Claude Jorissen Jonathan Keulemans Dimitri Bouiech Abdelaziz Yobouet Kouassi Zielinski Sebastien Linthout Jean Charles Pilliaire Gaetan Dufour Bruno Claes Ivo Melis Jente

25


Uitslagen Belgisch kampioenschap Triplet – 15 juni – Les Carolos (Henegouwen) 1 2 3 3 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9

Hellemans Carine Herin Claude Schollaert Madison Hennuy Martine Van Grasdorff Patricia Raymackers Sonja Renard Pascale Vanderbemden Sabine Luchie Elianne Moiny Stephanie Mostrey Ingrid Tratsaert Ilse Naveau Christiane Vermeulen Marie-Louise Goedgezelschap Amy Vandaele Allisson

Dames Huyghe Lucrèse Parker Jordane Delporte Aurelie Champion Severine Duliban Annick Reygel An Guillaume Nadège Dimitrowa Christel Karremans Josée Handschoewerker Sharon Troch Francine Vanlaer Corine Deschouwer Kiany Magarreiro Leonardo Carla Goedgezelschap Sarah Kucma Wendy

Stevens Oscarine Barzin Cindy Franceschini Priscillia Hennuy Claire Defossez Aurelie Di Paolo Gabriella Sache Carine Sabella Concetta Pasteels Irma Bailleul Joelle Vanderhaeghen Martine Daumerie Ingrid Wautriche Laetitia Carillo Teresita Meskens Jessica Vaz Jorge Quintino Sophie

1 2 3 3 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9

Moins Marc Ielegems Steven Verplancke Paul Cambier Lucien Van Houtte Ronny Daauud - Cali Ismaciil Grolet Patrick Druet Benoit Detinne Cedric Everaerts Eddy Coussantien Rolando Jorissen Jonathan Leblanc Jean Louis Willemoons Maarten Roquet Cedric Boon David

Heren Baton Logan Thienpondt Andy Borré Renaat Devienne Adrien De Rore Peter Jermus Christopher Van Der Biest William Berteaux Gregory Hannosset Michael Van Lent Kevin Lepape Victor Thielemans Clint Buffe Corentin Quetin Gert Turi Guiseppe Bourdoux Kevin

Martin Philippe Haulotte Geoffrey Baeyens Sven Mura Bruno Forneville Pascal Favier Pawan Barre Romain Mievis Kevin Frascone Laurent Luyten Dennis Gressiez Nicolas Keulemans Dimitri Dufrasnes David Van Gorp Johan Lorenzino Guiseppe Van Loo Claude

Belgische Interclub Beker veteranen - 18 juni - PC Tienen 1 2 3 3 B1 B2 B3 B3

26

Heren For Ever PC Okapi PC Wijnegem Mabotte PC Reynaert Lokeren PC Wemmel R. Elite Boule d'Aaz

1 2 3 3 B1 B2 B3 B3

Dames R. Elite PC Genenbos-Lummen PC De Gulden Kamer R. Saint-Servais Le Paradis De Zeemeermin PC Actief Beveren R. Pitchoun


Uitslagen

1e plaats heren – For Ever

1e plaats dames – R. Elite

2e plaats heren – PC Okapi

2e plaats dames – PC Genenbos

3e plaats heren – PC Wijnegem

3e plaats dames – PC De Gulden Kamer

Foto’s met dank aan Dirk De Valck Foto’s en volledige uitslagen kan je bekijken op de website van de PFV: www.pfv.be en op onze facebookpagina.

27


In memoriam

In memoriam De Raad van Bestuur en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd. Met droefheid melden wij u het overlijden van mevrouw Maria De Koninck, echtgenote van de heer Frans Van der Poten. Maria werd geboren te Asse op 9 oktober 1930 en is er overleden op 19 maart 2014. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Het bestuur en de leden van PC De Berk melden u met droefheid het overlijden van de heer Roger Schepers, echtgenoot van mevrouw Vos Georgette. Roger werd geboren te Koersel op 5 maart 1935 en is, in het bijzijn van zijn echtgenote, kinderen en kleinzoon, overleden in het Sint-Franciscusziekenhuis te HeusdenZolder op 26 mei 2014. Roger ontving in maart 2008 van PC De Berk de oorkonde van 25 jaar lidmaatschap. Hij blijft in onze gedachten als goedlachs en vooral als een man met zeer veel humor. PFV Limburg wenst de familie heel veel sterkte bij het overlijden van Roger.

PC Actief Beveren meldt u met grote droefheid het overlijden van de heer Patrick Colman. Patrick werd geboren op 6 augustus 1956 en is overleden op 1 juni 2014. Wij allen wensen de familie en vrienden veel sterkte toe.

28

Hierbij meldt het bestuur en de leden van PC ’t Hoekske u het overlijden van de heer Ghislain Van Hove. Ghislain werd geboren te Rosieren op 20 november 1951. Hij was een moedig man en heeft tot de laatste dag gestreden tegen een slopende ziekte, maar heeft helaas de strijd verloren en ons veel te vroeg verlaten op 5 juni 2014. Zijn vele vrienden in Vlaanderen en Wallonië wensen de familie veel sterkte.

Het bestuur en de leden van PC Molenbos melden u met diepe droefheid het overlijden van de heer Charel Cambré. Charel werd geboren te Lier op 26 november 1923 en is aldaar, omringd door zijn familie, overleden in het H.Hartziekenhuis op 09 juni 2014. Langs deze weg willen wij nogmaals ons medeleven betuigen aan de ganse familie.

Het bestuur en de leden van PC Kelchteren melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Gustaaf (Staaf) Follon, echtgenoot van mevrouw Florentine Lijnen. Staaf werd geboren te Helchteren op 15 februari 1927 en is zachtjes ingeslapen in het bijzijn van zijn familie te Hasselt in het Jessaziekenhuis Campus Salvator op 10 juni 2014. Veel sterkte vanwege de PFV voor de ganse familie.


In memoriam Het bestuur en de leden van PC Kortrijk melden u met droefheid het overlijden van de heer Freddy Deschamps, echtgenoot van Brenda Van Hamme. Freddy werd geboren te Kortrijk op 17 april 1949 en heeft ons veel te vroeg verlaten op 20 juni 2014. Hij was jarenlang bestuurslid en actief in de petanquecompetitie. Freddy zal blijven leven in onze herinnering. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Wij melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Franรงois Brawers, echtgenoot van mevrouw Monique Vercammen. Franรงois werd geboren te Berlaar op 3 april 1937 en is zachtjes in familiekring thuis van ons heengegaan op 22 juli 2014. Hij was lid van PC Duffel. Wij wensen Monique en de familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Met diepe droefheid meldt het bestuur van PC Pelt en haar leden u het overlijden van de heer Frans (Swa) Vaes, echtgenoot van mevrouw Catho Dekkers. Frans werd geboren te Neerpelt op 3 september 1939 en is overleden te Overpelt op 12 juli 2014. PFV Limburg wenst de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

29


Info – Pub

VERZEKERINGEN VAN OPDORP & PEETERS NV 1. Jean Peeters Verzekeringsagent 2. Dirk Van Opdorp Verzekeringsagent 3. Ilse Dorenberg Boekhouding 4. Stephanie Maes Commercieel administratief medewerker

5. Dennis Douws Commercieel medewerker 6. Joris Van Opdorp Schadebeheerder 7. Elke Nuytemans Schadebeheerder 8. Thijs Van Looveren Commercieel medewerker

Waar u ons kunt vinden Kapelsestraat 26, 2950 Kapellen (Antwerpen)  03 605 07 08 -  03 605 19 60  schade: 03 605 07 07 e-mail: kantoor.van.opdorp-peeters@verz.kbc.be www.vanopdorp-peeters.be

Het juiste verzekeringsadvies

Wilt u een volledig verzekeringsadvies, aangepast aan uw specifieke situatie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Naast de standaardpolissen bieden we ook verzekeringen op maat aan. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen en bedrijven. kortom , samen zoeken we de juiste oplossingen voor al uw verzekeringsbehoeften. Heeft u schade dan zit u bij ons goed. Een snelle, persoonlijke en professionele hulp is wat telt op momenten dat u het echt nodig hebt. Ook voor de schadeverzekering die u bij uw KBC-bankkantoor afsloot, zijn we als KBC – verzekeringsexpert uw eerste aanspreekpunt.

FSMA 049023A

30

Openingstijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur En na afspraak ook bij u thuis

U kunt dus altijd bij ons terecht.

Zijn we toch uitzonderlijk niet bereikbaar? Dan kunt u uw schadeaangifte doen bij ons callcenter 24+ op het nummer 0800 96 464 of met KBC- Online.

Samenwerking met de KBC-bankkantoren We werken nauw samen met de KBC-bankkantoren van Kapellen, Stabroek, Putte, Hoevenen en Berendrecht. Zo kunnen we u een volledig en uiterst professioneel dienstenpakket aanbieden.

www.vanopdorp-peeters.be

altijd een stapje voor


Info – Pub

Petanque club Wemmel

MI S T

RAL

Open: Alle dagen van 13.00 tot 19.00 Vrijdag: club GESLOTEN 10 Binnenbanen – 18 buitenbanen

1961 - 2011

W VZ

Bosheidestraat 7 - 9070 Heusden Tel 09/252 16 20 www.petanquemistral.be 10 verwarmde binnenbanen 40 buitenbanen aan ’t Eendenmeer

Steenweg op Brussel 113 1780 Wemmel Tel & Fax: 02/461 30 30

Openingsuren: Elke donderdag om 14u30 meli-melo vanaf 20u00 meli-melo Elke zaterdag om 14u30 meli-melo vanaf 20u00 variabele petanque activiteiten

31


Info – Pub

CREATIE PREMEDIA

BOEKEN

DRUKKERIJ

CATALOGEN

BINDERIJ LOGISTIEK

MAGAZINES BROCHURES AGENDA’S KALENDERS NOTEBOOKS CROSSMEDIA PUBLISHING

Lannoo Drukkerij Kasteelstraat 97 • 8700 Tielt • T +32 51 42 42 11 lannoo@lannooprint.be • www.lannooprint.be

Petanque Club HemelHof

SINGEL STROMBEEK

info

9 ruime binnenbanen open van 1.30 tot 19.00u

--o--

Grimbergsesteenweg 99A 1850 Grimbergen Tel. (02)2670355

Pétanque club v.z.w.

vzw

www.petanque-club-hemelhof.be Gemeentepark 18 - 2930 Brasschaat

“2014 = 30-jarig BESTAAN” 32


Beste leden,

BENELUX

De Petanque Federatie Vlaanderen en het distributiebedrijf FM GROUP Belgium gingen recentelijk een samenwerking aan met verschillende doelen tot gevolg: 1. Onze leden voortaan laten besparen op hun non-food aankopen (-30%) in verscheidene gamma’s: PARFUM COSMETICAPRODUCTEN HUISVERZORGINGSPRODUCTEN SCHOONMAAKPRODUCTEN LICHAAMSVERZORGINGSPRODUCTEN VOETVERZORGINGSPRODUCTEN SHAMPOO EN CONDITIONERS SPA WELLNESS GAMMA GEURKAARSEN DIERENVERZORGINGSGAMMA … 2. Elke aankoop van FM-producten met een sterk gereduceerde prijs en dit met een hoogwaardige kwaliteit, impliceert een extra sponsorinkomen voor zowel de Petanque federatie, de provinciale besturen en de talrijke clubs die Vlaanderen telt. Met andere woorden: doe voortaan uw aankopen van deze hoogwaardige producten online in je eigen webshop en steun de petanque sport in het bijzonder. Wij rekenen op jullie medewerking. Stuur een kopij (recto-verso) van je paspoort, met daarbij je adres, GSM-nummer (eventueel ook vaste telefoonnummer) en email-adres naar Catherine Mortier (secretariaat@pfv.be).


PILOOTPROJECT

In samenwerking met onderstaande partners heeft de Petanque Federatie Vlaanderen het genoegen U een sociaal marketingconcept aan te bieden. Dit concept biedt op creatieve wijze een mogelijkheid om uw vereniging financieel te steunen, tegelijkertijd heeft het oog voor onze gezondheid en wordt een sociaal project gesteund.

De firma Sublimix stelt u een gamma Zwitserse voedingsproducten voor die niet alleen buitengewoon lekker zijn, maar ook essentieel voor een gezond dieet. Stuk voor stuk veredelen ze de smaak van uw gerechten. Overtuig uzelf en proef het verschil …

SUBLIMIX BVBA www.sublimix.be info@sublimix.be

    

Bouillons Kruiden Oliën Soepen & sauzen Specialiteiten

    

Cholesterolvrij Vetarm Glutenvrij Lactosevrij …

Kebene staat voor Ke (Kenya) Be (België) en Ne (Nederland). Kebene Children’s Home is een kleinschalig project dat straat- en weeskinderen opvangt in Kenia. Het opvangtehuis is opgestart in 2007 en is gelegen in de buurt van Diani Beach, bij Mombasa aan de Zuidkust van Kenia. Kebene voorziet in de basisbehoeften: gezondheidszorg, onderwijs, opvoeding, recreatie, e.d. Het doel is aan de kinderen een goede basis te geven en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving zodat zij de kans krijgen op een onafhankelijk leven in de toekomst. www.kebene.com info@kebene.com

Voor meer info De Smaakverfijner gcv sponsor@desmaakverfijner.be 0483/42.50.01 WIN-WIN partnership is onze drijfveer !!!!


V.U. Elisabeth Verhaeghe - Brantano NV - Kwadelapstraat 2 - 9320 Erembodegem.

BESTE PETANQUE SPELERS Binnenkort ontvangen jullie kortingbonnen van Brantano via jullie petanque club. Per aankoopschijf van €40 kan u een kortingbon gebruiken van €8, geldig in alle Brantano winkels in België en op www.brantano.be op de volledige collectie. Meer info op de bon. Voor de adressenlijst van de winkels kan u terecht op de website van Brantano: www.brantano.be


4