Magazine 3 2022

Page 1

PETANQUEREIS PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN
# 3 - EDITIE 2022 - JAARGANG 44 PFV JEUGDWERKING
LA PALMA P. 04 P. 14
SPORTmagazine

Federatie

collega

Dag van de besturen

Field interviewt Reinold Borré Uitslagen kampioenschappen

België in het buitenland

Uit de

Memoriam

De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de Petanque Federatie Vlaanderen vzw (PFV). De PFV is de landelijke vereniging aangesloten bij:

• SportAccord;

• de CEP (Confédérations Européen de Petanque);

• de BPF (Belgische Petanque Federatie) samen met de FBFP;

• de FIPJP (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provençal);

• Sport Vlaanderen;

• het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité);

• VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw).

Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle na tionale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

De PFV groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams-Brabant, Brus sel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

De PFV behoudt zich het recht teksten in te kor ten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoor delijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Afbeeldingen, logo’s, … zijn eigendom van de PFV en mogen NIET gescand worden.

Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 - 9000 Gent

Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit

Inhoud 04.PFV Jeugdwerking 4 -
tornooi 08. 10.Afscheid van een
Sportzomer 12. 14.Petanquereis september - La Palma
19. 21.
23. 26.
media 29. 32.Record 70u petanquen 39.In
Bondslokaal: We zijn voor u beschikboor op: Voorzitter: Reinold Borré - enkel op afspraak Secretariaat: alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u00 tot 16u30 Huis van de Sport Zuiderlaan 13 - 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 ON: 0418 483 437 RPR Gent @PFVvzw Petanque Federatie Vlaanderen vzw www.pfv.be

Voorwoord VoorzItter

Beste petanquevrienden,

Voor de meesten is de vakantie weer voorbij en gaat het alledaagse leven weer z’n norma le gangetje. Wij hopen dan ook dat jullie allen met volle teugen van jullie vakantie hebben genoten. Diegenen die getroffen zijn door een mindere gezondheid wen

sen wij een vlug herstel en veel zonneschijn in hun leven.

Een nieuwe periode breekt voor ons allen aan; hopelijk in een gezonde omgeving. We nemen graag nog even de tijd om iedereen te bedanken die meegewerkt heeft aan het welslagen en het opvolgen van de coronamaatregelen die ons wer den opgelegd door de diverse overheidsinstanties van ons land. Gedurende die periode was het voor ons niet altijd even gemakkelijk om deze regels te laten naleven door onze leden. We werden met de vinger gewezen alsof wij diegenen waren die alles in het werk stelden om onze leden het leven lastig te maken. We kunnen jullie verzekeren dat dit zeker niet het geval was, integendeel. Wij zijn met z’n allen altijd bezig geweest om onze sport, en dit op alle vlakken, in een positief daglicht te blijven zetten en verder te werken aan onze toekomst.

Op sportief vlak zijn de federatie en de provinciale afdelingen druk bezig geweest om de kalenders van de wintercompetitie op te maken. Zoals van ouds, een huzarenstukje.

Wij hopen dan ook dat opnieuw heel veel leden zullen deelnemen aan de wintercompetitie en zul len genieten van het weerzien van ploeggenoten en tegenstrevers.

Toch dienen wij met z’n allen rondom ons te kij ken om de mensen die wij de laatste maanden niet terug hebben gezien niet uit het oog te verliezen. Breng hen een bezoekje en help hen de weg naar het sportlokaal en onze sport terug te vinden.

Door de coronapandemie zijn veel mensen voor zichtig om zich in een groep te begeven of zich onder andere mensen te mengen uit schrik om het virus op te lopen. Heb hiervoor aandacht en wees respectvol en verdraagzaam. Wij weten allen dat wij nog steeds voorzichtig dienen te zijn, doch wat velen onder ons mentaal overeind houdt, is het sociaal contact met vrienden en tegenstrevers die wij ontmoeten en waarmee we tezamen een gezellige namiddag kunnen door brengen.

Daarom wil ik een oproep doen naar al onze leden om niet mee te gaan in de negatieve spiraal van onverdraagzaamheid en jaloezie die de laatste tijd, nog meer dan vroeger, de kop opsteken. Laat ons allen tezamen positief en opgewekt door het leven gaan; het komt ons allen ten goede.

Een gouden regel: een gezond hart en een gezon de geest in een gezond lichaam geeft ons allen vele jaren vreugde en genot in ons leven.

Ook willen wij even terugblikken op “de sportzo mer” van Sport Vlaanderen. Een organisatie op verschillende locaties aan de kust waar wij met onze federatie aan hebben deelgenomen. Wij wensen alle medewerkers van harte te danken voor de schitterende voorstelling van onze sport. Bijna 400 personen hebben kunnen proeven van onze sport, met veel positieve reacties gaande van aansluiten bij clubs tot deelname aan onze activi teiten tot gevolg.

Op deze basis dienen wij met zijn allen samen te werken om deze doelgroep nog meer in de kijker te plaatsen en te promoten om deel te nemen aan onze sportactiviteiten.

Uitspraken zoals “zeer attractief”, “ontspannend” en vooral “familiaal” motiveren ons bijzonder om samen met onze clubs verder te werken om nieu we petanqueliefhebbers aan te trekken. Dit alles geeft zicht op een mooie toekomst voor onze sport waar wij met z’n allen kunnen in slagen door optimaal samen te werken en positief naar buiten te komen.

Veel petanque plezier de komende maanden

3

PFV jeugdwerking

Dat onze jeugdwerking niet heeft stil gezeten, kon niet gemist worden. Sinds de uitgave van het vorige digitale magazine vonden namelijk verschillende jeugdactiviteiten plaats: het 4-federatie tornooi, het sportkamp, de eerste editie van het Open PFV jeugdtornooi en noem maar op. Op elk van deze activiteiten konden we rekenen op de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers die zorgden voor een bijzonder geslaagde zomer. Uiteraard konden we rekenen op en genieten van het enthousiasme van onze jonge petanqueliefhebbers. Dat de petanquekriebel nog steeds leeft onder onze jeugd mochten we met eigen ogen vaststellen en omdat beelden duizend keer meer zeggen dan woorden …

4

tornooI

Op 25 juni trokken we met een uitgebreide jeugdselectie naar de fantastische nieuwe pe tanqueboulodrome te Sin-le-Noble, Frankrijk, voor een nieuwe editie van het internationale 4-federatie tornooi.

Onze jonge jongens en meisjes én onze coa ches keken hun ogen uit bij aankomst aan de “Boulodrome du Douaisis”. Ben je er als petan queliefhebber zelf nog niet geweest, dan is het een tripje over de grens zeker waard.

Dankzij de vele nieuwe gezichten die onze jeugdwerking sinds kort rijker is, werd hier en daar een wat experimentele

samenstelling van onze jeugdploegen opge maakt. Spelers en coaches gingen er niettemin volle bak tegenaan. Het enthousiasme mocht echter niet baten; de resultaten vielen in het algemeen tegen. Misschien waren onze jongelingen wat onder de indruk van de locatie en het internationale karakter van het tornooi.

Hoe dan ook, het was voor velen een mooie nieuwe ervaring en voor allen een goede leer school. We blijven volop in onze jonge petan quers geloven en bouwen geduldig verder aan hun en onze petanquetoekomst.

8 8 4 federatIe

Foto’s

9 De resultaten: Eindklassement Federatie punten totaal punten miniemen punten cadetten punten junioren 1. FBFP 43 18 9 16 2. CDN 41 10 18 13 3. NJBB 19 6 9 4 4. PFV 14 5 3 6 De Waalse petanquevrienden kroonden zich winnaars van de 17e editie van het 4-federatie tor nooi. Als alles volgens plan verloopt verwelkomen we volgend jaar de Duitse federatie op deze organisatie en zal het 4-federatie tornooi uiteindelijk toch omgedoopt worden tot het 5-federatie tor nooi.
met dank aan Patrick Maton

afscheId Van een collega

Afgelopen week namen we afscheid van onze super toffe, geestige collega Corey die na bijna 14 jaar trouwe dienst een nieuwe weg inslaat.

Corey stond onder andere in voor het beheer van de websites en sociale media van de PFV, VSF en VIV en het contact met pers en media. Samen met de andere collega’s stond hij, als deel van het klavertje vier van medewerkers op het secretariaat, steeds paraat voor onze clubs en hun leden.

Momenteel wordt het werk van Corey verdeeld onder de andere me dewerkers, Heidi, Mariska en Tim, dus mocht u vragen hebben over bovenvermelde onderwerpen, mag je hen steeds contacteren.

Doorheen de vele jaren hielp hij eveneens mee verschillende, ontzet tend mooie evenementen op poten te zetten. Als summum voor deze organisaties denken we uiteraard aan het EK 2012 en het WK 2017 te Gent. Topevenementen die onze sport en onze federatie in België

10

en ver daarbuiten op de kaart hebben gezet. Gedurende zijn 14 jaar bij ons bracht hij samen met de collega’s en de bestuurders onze federatie naar een hoger niveau.

Niet alleen onze clubs en leden, maar ook zijn collega’s konden steeds op hem rekenen. De Pater Familias, de grapjas, maar ook het luisterend oor en professioneel wanneer nodig; Corey was een collega uit de dui zend en een persoon met een warm hart.

We zullen hem bijzonder hard missen, maar wensen hem alle succes bij zijn nieuwe uitdaging.

11

sPortzoMer 2022

PfV Present In nIeuwPoort en wenduIne

Na het grote succes en de grote belang stelling in onze petanquesport vorig jaar, was de federatie ook dit jaar present op de “Sportzomer”, een organisatie van Sport Vlaanderen. Aan de hand van initiaties, demonstraties en leuke oefeningen wil Sport Vlaanderen families, voorbijgangers en geïnteresseerden laten proeven van verschillende sporten.

Doorheen de zomermaanden streek de Sportzomer neer in verschillende Vlaamse kustgemeenten. De PFV konden jullie vinden op de zonovergoten zeedijken van Nieuwpoort en Wenduine.

NIEUWPOORT

10 AUGUSTUS 2022

Met een weersvoorspelling van 30°C en de zonnecrème in de aanslag, begonnen de me dewerkers en vrijwilligers van de PFV al vroeg

in de ochtend ijverig aan de opstelling van onze promostand. Aangezien we een stuk strand ter beschikking hadden, beleefden de deelnemers onze petanquesport op een iet wat andere manier… beachpetanque it was.

12

Eens de vlaggen mooi gedrapeerd en de oefeningen uitgestald, waren we klaar om de deelnemers te ontvangen. Het was een super succesvolle editie en de grote opkomst overviel ons wat. Er werden doorheen de dag zelfs extra sets petanqueballen ingezet om de wachtrij te doen afnemen. We zagen maar liefst een 190-tal blije en enthousiaste gezich ten van alle leeftijden passeren.

Wenduine 16 augustus 2022

In vergelijking met de week voordien spra ken ze van regenachtig weer. We hadden verwacht dit ook te zien aan het aantal deel nemers, maar niets was minder waar. De zon straalde hoog aan de hemel en zorgde voor prachtig weer. Maar liefst een 200-tal deelnemers passeerden onze promostand om een balletje te gooien.

Toch werd “buienradar” nauwlettend opge volgd; gelukkig maar want er was behoorlijk wat regen op komst. Sport Vlaanderen be sloot dan maar om de editie een uurtje vroe ger stop te zetten en de felle regenbuien voor te zijn.

In Wenduine kregen we maar liefst 6 petan queterreinen ter beschikking, wat zorgde voor heel wat petanqueplezier. Opnieuw wer den onze 4 oefeningen uitgezet. Hoewel er enkele talenten gespot werden, merkten we dat heel wat deelnemers het toch wat lasti ger hadden om hun petanquebal op de juiste plaats te krijgen.

Last but not least willen we nog enkele mensen bedanken voor het harde werk en hun hulp aan voorzitter, Reinold Borré, en onze secretariaatsmedewerkers tijdens deze twee edities van de Sportzomer. Nicky Carlier, Edouard Cockx en Dominique Blanchard, een welgemeende dank jullie wel!

13

Petanquereis La Palma september

2022Op 14 september was het zo ver. De vertrekdatum voor onze petanquereis naar het mooie La Palma was eindelijk daar. Al in de vroege uurtjes werd op de luchthaven van Zaventem afgesproken voor vertrek. De ene zijn oogjes al wat kleiner dan die van de andere, maar ieder een even enthousiast. Voor velen was het een leuk weerzien, voor anderen een eerste kennisma king. Met een uurtje vertraging stegen we op, een mooie reis en een leuk avontuur tegemoet.

Eens aangekomen en iedereen gesetteld, kwam Virginie, de plaatselijke Tui-hostesse, ons wat extra uitleg geven over het eiland ‘La Palma’. La Pal ma is een eiland met grote contrasten en tegenstellingen. Een reis van de kust naar de hoogste top gaat door vijf verschillen

14

de klimaatzones en heel wat afwisseling van uitzichten, fauna en flora. Verder lichtte ze ook enkele Tui-uitstappen toe waarvoor onze reizigers zich konden inschrijven. Deze uit stappen konden zeker op de nodige interesse rekenen.

Aansluitend hielden Alain en Mariska een klein infomoment. Enkele praktische zaken over het hotel werden meegedeeld, alsook de regeling rond de petanque-activiteiten wer den uiteengezet. Daarnaast werd ook onze jarige job, Paul Muyllaert, gevierd met lekkere bubbels. De reis werd meteen goed ingezet.

Op dag twee werd het startschot gegeven voor onze eerste petanque-ontmoetingen. Iedere deelnemer werd bij aanvang van elke melée “in ’t zakske gestoken” en het lot bepaalde wie met wie en tegen wie men zou spelen. Op die manier leerde iedereen el kaars kwaliteiten kennen en werden nieuwe vriendschappen gesmeed. Het was heel leuk om te zien dat iedereen er met veel ‘goesting’ invloog en zich zeker niet zomaar gewonnen gaf. Er werden enkele zeer mooie wedstrijden afgewerkt en de spanning was vaak te voe len. Iedereen ging op in het spel en werkte de

ene na de andere wedstrijd af. De petanque terreinen lieten zich niet eenvoudig bespelen en zorgden voor een extra uitdaging, maar iedereen paste zich aan en had enorm veel plezier.

Uiteraard zorgden de verschillende melées voor de nodige anekdotes, een ongelofelijke sfeer en onvergetelijke verhalen. Zo rezen onder meer ‘de schrik van Blankenberge’ aka Linda Hoozee, ‘De jonge dame’ aka Viviane Stevens, alsook ‘de underdog’ aka Mariska met haar blinkende ballen op. Meestal hadden we prachtig weer, maar tij dens een uitzonderlijke regenbui vlak voor de start van één van onze melées, wisten Bjorn en Magda van geen stoppen. Helemaal door weekt bleven ze ijverig doorspelen, terwijl de overige deelnemers onder de tent voor de nodige sfeer en aanmoedigingen zorgden. Toen het duo van de federatie, Alain en Ma riska, voor de eerste nederlaag van de top van het klassement zorgden na een wedstrijd van 1,5 uur barstte de strijd bovenaan los.

15

De niet-petanquers genoten binnen het hotel van het zwembad, het mooie weer, vele boeken en lekkere drank jes. Buiten het hotel konden ze mooie wandelingen ma ken langs het water of tot in Santa Cruz de la Palma. Jammer genoeg bleef onze groep niet gespaard van het verdomde C-woord waar we de laatste jaren mee kampen. Gelukkig werd men niet al te ziek, maar voor de zekerheid werden de nodige voorzorgs maatregelen genomen. Zo konden we de verspreiding gelukkig beperkt houden.

Op dinsdag ging een groot deel van de groep op excur sie, hierdoor werd dit dan ook onze rustdag. Vele men sen hebben genoten van een

uitstap naar Santa Cruz de la Palma, een lekker lui dagje aan het zwembad, nog wat meer petanque, …

gescheiden en werden de klassementen opgedeeld in telkens drie groepen. De strijd om de plaatsen werd toch iets groter. Echter beleefden we erg leuke wedstrijden en werd nog heel wat afgela chen.

De laatste avond sloten we af met de prijsuitreiking. Er wer den twee klassementen op gemaakt. Eén voor de dames en één voor de heren. De klassementen werden afge roepen door Alain en Maris ka en iedere deelnemer kon onder luid applaus zijn/haar cadeau komen ophalen. Ook de niet-petanquers ontvingen een leuke herinnering. De top 5 van de klassementen zag er als volgt uit (het volledige klassement kan u terugvinden op de PFV-website):

Wanneer het einde van de reis naderde werd de werk wijze wat omgegooid. Bij de laatste drie wedstrijden wer den de vrouwen en de heren

16
Bij de heren: 1. Vermeeren Marcel 2. Roman Rudi 3. Willemsen Swa 4. Dewilde Swa 5. Peeters Marc “EEn fantastischE sfEEr, toffE mEnsEn, goEdE organisatiE, juistE omkadEring. ExplosiEf cocktail van succEs! Echt waar, hEt was hEEl gEslaagd. Bravo aan hEt gansE tEam.” vivianE & paul

Bij de dames:

1. Van Herck Martine

2. Descendre Bieke

3. Hermans Irène

4. Dahlem Marie-Paule

5. Diddens Mariska

De avond van de prijsuitreiking werd afgeslo ten met een gezellig afscheidsdiner en een prachtige PFV-taart die door het hotel werd voorzien.

Onze laatste dag brak aan en het leek alsof het weer dit wist. Al van ’s morgens af aan viel er heel wat regen uit de lucht en werd er ons gemeld dat er ’s avonds onweer werd verwacht. Het laatste middagmaal konden we niet meer nuttigen in het hotel zodus trokken de meeste mensen de straten van Los Can cajos in om een lekkere (plaatselijke) maaltijd achter de kiezen te steken. Hiervoor dienden we echter het weer te trotseren. Voor de mensen die een regenjas mee hadden, was dit niet zozeer een probleem. Anderen losten dit op een zeer originele manier op en trok ken de straten in met een wel erg aparte jas. We laten graag de beelden spreken…

17

Het weer werd er niet beter op en op de luchthaven werd het nog even spannend. Het vliegtuig was al wat later en stilaan werden andere vluchten geannuleerd. Gelukkig kwam een beetje later het verlossende bericht dat het vliegtuig geland was en dat we konden instappen. Een dag later bleek dat we enorm veel geluk hadden gehad. Men had zeker niet overdreven met het onweer dat men aankon digde. Hevige regenval en overstromingen op sommige plaatsen teisterden de Canari sche eilanden en vluchten werden afgeschaft slechts enkele uren na onze thuiskomst. Eind goed, al goed.

Graag willen we, Alain en Mariska, nog even afsluiten met een woordje van dank naar al onze reizigers toe. We hadden een geweldige groep mee op reis. Iedereen hing goed aan elkaar en was steeds in voor een leuke babbel en een grapje. Verder vonden we het prach tig te zien hoe iedereen steeds klaarstond om elkaar te helpen. Een welgemeende dikke MERCI aan jullie allemaal!

De reis in enkele cijfers:

78 reizigers; 72 van de 78 reizigers namen deel aan de petanque-activiteiten; 20 melées werden afgewerkt; 12 petanqueterreinen – 12 x 2m; 3 finalerondes; 276 wedstrijden afgewerkt

Vooral dank aan Mariska en Alain”

Sonia

“Een heel fijne vakantie. Alles was aanwezig: goed gezelschap, ambiance, leuke spelletjes,..
18

Na een pauze van 3 jaar konden we met plezier een nieuwe editie van de “dag van de besturen” aankondigen. Een dag waar tra ditioneel heel wat van onze clubbestuurders op afkomen om met collega-bestuurders een dagje te genieten. Een ideale gelegenheid om ideeën uit te wisselen gecombineerd met

dag Van de besturen

een leuke activiteit, lekker eten en een potje petanque in goed gezelschap … deze organi satie staat steeds garant voor een geslaagde dag.

De opkomst dit jaar stelde enigszins teleur. We rekenen in de toekomst op meer enthou siasme van al onze aangesloten clubs. Het cliché “de afwezigen hadden ongelijk” werd ook nu opnieuw bekrachtigd. Het werd een bijzonder gezellige en leuke dag. De be stuurders en vrijwilligers van onze provinciale afdeling Vlaams-Brabant hebben in moeilijk omstandigheden meer dan puik werk geleverd.

Jeannine Baeckelmans bezette de eerste plaats van het tornooi op de voet gevolgd door Guido Schoevaerts en Ronald Vesters, respectievelijk tweede en derde.

Proficiat aan de vrijwilligers & winnares van het tornooi. En bedankt aan alle aanwezigen.

19

InterVIew Met reInold borré

INLEIDING

FIELD Sportswear is dit jaar een samenwerking gestart met de Vlaamse, Waalse en Belgische petanquefederatie. Dankzij FIELD Sportswear zal je nu elk jaar de kampioenen zien schitteren in prachtige en uniek ontworpen polo’s. Rei nold Borré, verantwoordelijk voor het opstarten van deze samenwerking licht dit even toe.

voordat ik ook unaniem ben verkozen geraakt tot voorzitter van de Vlaamse petanquefedera tie en dan later ook de Belgische petanquefede ratie.

Ik ben dus Reinold Borré, voorzitter van de petanquefederatie op het Vlaams en Belgisch niveau. Eigenlijk ben ik daar maar heel stom ingerold door mijn zoon die dankzij een par tijtje onder vrienden een waar petanquetalent ontdekte. Hij is dan beginnen meetrainen en wedstrijden beginnen spelen bij een club en heeft zijn talent daar verder kunnen ontplooi en. Natuurlijk ben ik er dan ook betrokken bij geraakt en dit hebben ze ook opgemerkt bij de federatie waarna ze mij gevraagd hebben om jeugdverantwoordelijke te worden voor de pro vincie Brabant. Dankzij mijn enthousiasme en motivatie heeft het dan ook niet lang geduurd

ZOVEEL JAREN DUS AL OP DE TELLER, MAAR NOG ALTIJD HEEL JONG VAN GEEST EN DIT TREK JE DUIDELIJK OOK DOOR IN JE WERK. Ja klopt, voor dit jaar wou ik graag onze Vlaam se, Waalse en Belgische kampioenen eens goed verwennen en ze dus in een prachtige en unie ke polo steken. Hiervoor ben ik dan op zoek gegaan naar een betrouwbare leverancier die kwalitatieve producten kan leveren en dit in de beloofde levertijd. Wat ik ook nog heel belang rijk vond, is dat we zoals altijd bij de federatie met een langetermijnvisie werken en dit ver wachten we dus ook van de leverancier.

EEN MOEILIJKE ZOEKTOCHT MET STRENGE VOORWAARDEN DUS, MAAR JE HEBT JE PARTNER IN CRIME TOCH GEVONDEN!

Inderdaad bij FIELD Sportswear heb ik een producent gevonden, die niet alleen heel goe de kwaliteit kan leveren, maar mij ook volledig van mijn stoel heeft geblazen met hun designs. Ondanks dat ze nog een jonge onderneming zijn, werken ze al met de professionaliteit die je normaal alleen van de echte toppers zou ver wachten. Mijn zoektocht was dus veel vroeger gedaan dan ik had verwacht, maar hier ben ik zeker niet treurig om!

“voor dit jaar wou ik graag onze Vlaamse, Waalse en Belgische kampioenen eens goed verwennen en ze dus in een prachtige unieke polo steken”
21 Field

DEZE HEUVEL WERD DUS GEMAKKELIJK OVERWONNEN, MAAR NU WAS HET WEL TIJD VOOR HET ECHTE WERK NATUURLIJK.

Zeker en vast, maar ook dit verliep enorm vlot. Dit kwam doordat ik omringd werd door een professioneel FIELD-team, zelfs vanuit de zaakvoerders kreeg ik veel steun en tips om dit project tot een goed einde te brengen. We hebben eerst samen gezeten om het design te bepalen. Ik had natuurlijk wel al een idee van hoe het er kon uitzien, maar toch stond ik nog altijd open voor ideeën vanuit FIELD die natuurlijk al veel meer ervaring hebben met dit soort zaken. En ervaring hebben ze zeker! Hun designteam hebben mij drie verschillende, maar even unieke en prachtige ontwerpen. Ook wanneer ik achter de meningen polste van de spelers waren de reacties alleen maar positief. Natuurlijk moesten er nog enkele aanpassingen gebeuren que grootte van het logo of de plaat sing ervan, maar voordat ik de aanpassing had doorgegeven was ze al gebeurd.

DUIDELIJK EEN AANGENAME EN OOK ZEER CONSTRUCTIEVE SAMENWERKING DUS, MAAR WAT NU?

“Ook onze clubs en leden moeten kunnen profiteren van deze kledij”

het nieuw te steken. Dankzij het grote gamma van FIELD met t-shirts, sweaters, regenjasjes, hoodie’s, wintervesten noem maar op gaan wij, de federatie, en FIELD hand in hand een nieuwe fase in. Want ik geloof dat wij samen kunnen groeien en meer aanzien kunnen krijgen van niet alleen onze eigen leden, maar ook van de buitenwereld.

Dit wil ik dan ook, dat niet alleen de federatie van deze kledij kunnen genieten. Ook onze clubs en leden moeten kunnen profiteren van deze kledij. Dus neem het maar van mij aan, indien je graag ook jouw club en leden eens een nieuw design en uitstraling wil aanmeten, wacht dan zeker niet om FIELD Sportswear te contacteren.

ENORM BEDANKT VOOR DIT INTERVIEW REINOLD!

Zoals ik in het begin al zei, wij werken enkel met een langetermijnvisie en de samen werking met FIELD Sportswear past hier zeker in. Hun professionaliteit qua werking en de kwaliteit van de polo’s hebben mij duidelijk gemaakt dat ik deze mensen van FIELD dicht bij mij moet houden. Daarom heb ik na het ontvangen van deze polo’s, ook direct gevraagd om onze volledige federatie in

“wij werken enkel met een langetermijnvisie en de samenwerking met FIELD Sportswear past hier zeker in”

22

Vlaams kampioenschap Gemengd Doublet

Het VKGD vond plaats op 26 juni op de terreinen van Wijnegem PC. Bij de veteranen ging de titel naar Valérie Dondt en Naïm Khirat van de Oostendse Petanqueclub. Bij de “alle categorieën” wisten Laila Smolderen en Harry De Groof hun titel te verlengen.

Veteranen

Kampioen: Valérie Dondt - Naïm Khirat

2e: Jeannine Baeckelmans - Ivo Claes

3e: Anita Vandeleur - Robert De Grise

3e: Hilde De Winter - Pascal Verhulst

5e: Gerda Theunis - Rene Steyvers Karin De Pauw - Luc Geeraerts Irene Hendrikx - Mathieu Henkens Odette Hoste - Edouard Cockx

9e: Liliane Hostens - Willem Burgelman Martine Van Poucke - Patrick Demoiny Annik Brimmel - Dirk Verdonck

Peggy Impens - Jurgen Andries Jeanninen Leemans - Patrick De Schutter Carine Bulens - Michel Schaukens Irene Rossou - Alfons Vanuytven Rita Santens - Guy Van Rossen

17e: Nicole Van Bellinghen - Luc Colson Diane Vermeiren - Luc Alloncius Gertrude Verhaag - Cyriel Nelissen Nancy Nemedi - Patrick Van Lent Maria Driesen - Johan Jonkers

Liliane Keustermans - Andre Van Noten Jeannine Henkens - Joseph Hendrikx Marianne Degueldre - Luc Tiebergijn Yvonnen Peelman - Dicky Jacinto Vera P. Magda Praet - Werner Coppens Lucrèse Boonaert - Erik Vercruysse Erik Rosa Beernaert - Franky Bruyneel Nadine De Wit - Ivo Wouters Hilda Schepers - Maurice Houben Brigitte Bets - François Thielemans Rita Verhaeghen - Patrick Roose

Senioren Kampioen: Laila Smolderen - Harry De Groof

2e: Kiany Deschouwer - Nicolas De Rycke

3e: Natasja Verboven - Gert Quetin

3e: Carine Hellemans - Ward Heyerick

5e: Vanessa Meynaert - Michael Meynaert Virginie Deblock - Fabrice Dupont Shirley Roos - Nick De Groote Jolien Thevissen - Jordi Baveghems

9e: Diasy Vermeulen Daisy - Wesley Steylemans Nathalie Smet - Daniel Debouge Léana Neuts - Andy Pasteleurs

Laura Asselmans - Gregory Kausse

Inge Grootjans - Eddy Everaerts

Shirley Clicteur - Jimmy Clicteur Stacy Jacxsens - Fabien Plouchard Kelly Wulgaert - Gino Van Der Eecken

17e: Elke Bogaerts - Gino Claes Candice Teugels - Xandres Vermont Eveline Uyttenhove - Steven Uyttenhove Reini Mertens - Jorne Van Hecke

Svea Van Malder - Sven Van Malder Evy De Geyter - Michael Aelbrecht

Shirley Van Bogaert - Luc Smulders Melissa Van Der Biest - Carlo Doubels Claudia Milner - Bram Peeters

Lindsay Van Acker - Johan Claeys

Sandra Beeldens - Keanu Nielandt Kendra Quetin - Geoffrey Kausse

Maite Genar - Danny Genar Yana Busschots - Andy Busschots Gabriëlla Di Paolo - Geert Jacobs

Anne-Marie Misson - Glenn De Groof

23
uItslagen kaMPIoenschaPPen

Belgische Interclub Beker veteranen

De apotheose van de interclubbeker kampioenschappen voor onze veteranen vond dit jaar plaats op de terreinen van PC De Blockskes te Peizegem, Vlaams-Brabant.

De beste Vlaamse en Waalse veteranenploegen streden er op 29 juni voor de titels bij de dames en de heren.

Hoe heeft jouw favoriete club het gedaan?

DAMES HEREN

Rang Club

1

RPC SAINT-SERVAIS

2 PC LIER

3 KPC SCHORPIOEN

4 RPC LE PARADIS

B1 PC HEMELHOF

B2 PC VERBROEDERING

B3 RP UCCLE CENTRE

B4 PC LA BOULE VOTTEMOIS

Vlaamse Interclub Beker

Rang Club

1 KPC SCHORPIOEN

2 FOR EVERE SAINT-JOSSE

3 PC CHATELET

4 PC ZIG ZAG

B1 PC LES BOUTONS D’OR

B2 NIEUWPOORTSE PC

B3 PC LIER

B4 RPC EMBOURG

De VIB 2022 ging door op 4 september te PC Genenbos.

Bij de dames werd PC Reynaert met ruime voorsprong kampioen. Bij de heren slaagden de heren van PC Chapoo er in om de titel binnen te halen, eveneens met een duidelijke voorsprong op vice-kampi oen, PC Lier.

De beste 8 ploegen mochten zich klaarmaken voor de Belgische Interclub Beker.

DAMES

Rang Club

1 PC REYNAERT

2 PC CHAPOO

8 WIJNEGEM PC 9 SPEM

10 PC SINT-TRUIDEN

11 KP MISTRAL

3 PC LIER 12 PC BOEKT

4 PK DE EVERS 13 PC DE BLOCKSKES

5 OOSTENDSE PC 14 PC DE GULDEN KAMER

6 PC GENENBOS 15 PC DILBEEK

7 KPC DE BEVERS 16 PC PELTER

24
uItslagen kaMPIoenschaPPen

Rang Club

HEREN

8 PC DE GULDEN KAMER

9 PC REYNAERT

1 PC CHAPOO 10 PC OKAPI

2 PC LIER 11 PC ZIG ZAG

3 SINGEL PC 12 PC LINT

4 PC ESSEGHEM 13 PC OLYMPIA

5 PC HEMELHOF 14 PC BOEKT

6 KPC SCHORPIOEN 15 PELTER PC

7 PC BEERSEL 16 PC DE ZEEMEERMIN

Belgische Interclub Beker

18 september was het verzamelen geblazen in Oostende voor het laatste kampioenschap van het jaar. De beste Waalse en Vlaamse clubs waren paraat voor enkele wedstrijden op het scherpst van de snee.

DAMES HEREN

Rang Club

1 PC REYNAERT

Rang Club

1 PACHY WATERLOO

2 RPC SAINT-SERVAIS 1 PC CHAPOO

3 PACHY WATERLOO 3 LE MUGUET LAMINOIS

3 PC LES BOUTONS D’OR 3 PC CARAMBOUL

5 PC CHAPOO 5 LE PAYS NOIR

5 OOSTENDSE PC 5 LA BOULE VOTTEMOISE

5 KPC DE BEVERS

PC DE GULDEN KAMER

5 PK DE EVERS 5 ROYAL PC SAINT-SERVAIS

B1 PC GENENBOS

B1 PC ESSEGHEM

B2 PC LA BOTTE B2 PC HEMELHOF

B3 ROYAL P.U.C

B4 RPC LA MOISSON

B3 KPC SCHORPIOEN

B4 PC LIER

B5 SPEM B5 ASC GENAPPE

B5 RPC JOLI-BOIS

B5 PC BEERSEL

B5 PC LIER B5 PC ROCHEFORT

B5 PC CHATELET B5 SINGEL PC

25
5
uItslagen kaMPIoenschaPPen

belgIë

In het buItenland

WORLD GAMES

De Wereldspelen vinden telkens plaats het jaar volgend op de Olympische Zomerspelen. Afgelopen zomer was het dus, net zoals voor de Olympische Spelen met een jaartje uitstel, de beurt aan de niet-Olympische sporten om zich op het wereldtoneel te tonen.

Van 7 tot 17 juli waren het wereldevenement en de vele internationale federaties en atleten te gast in Birmingham, VSA. Ook de petanquesport maakt deel uit van de sporten die onder de Wereldspelen vallen. Voor deze editie mocht de Belgische Petan que Federatie een damesselectie uitzenden om ons land te vertegenwoordigen.

Het werd helaas een teleurstellend resultaat. Er werd telkens duidelijk verloren met respec tievelijk 3 - 13 & 0 - 13. Het tornooi zat er dus al heel snel op voor onze dames.

Daags voordien was Jessica reeds aan de slag gemoeten op het kampioenschap precisie schieten. Na de eerste ronde plaatsten de dames van Thailand (47 ptn) en Denemarken (32 ptn) zich rechtstreeks voor de halve fina les. Een tweede ronde zou uitmaken welke twee andere dames hen zouden vervoegen. Jessica, die in de eerste ronde 24 punten liet optekenen, behaalde er in de tweede ronde 22. Met een totaal van 46 punten kwam ze echter tekort om zich te verzekeren van een plaatsje in de halve finale.

Jessica Meskens en Nancy Barzin vormden het damesdoublet en kwamen achtereenvolgens uit tegen Duitsland en het thuisland, de VSA.

26

EK SINGLES, DOUBLES & MIXED

Terwijl in de VSA de Wereldspelen volop aan de gang waren, maakten onze noorderbu ren zich klaar voor de organisatie van het Europees kampioenschap singles, doubles & mixed. Van 13 tot en met 17 juli was het hiervoor verzamelen geblazen in ’s Hertogen bosch.

De Belgische selectie voor dit kampioenschap bestond uit Allisson Vandaele en Jordane Par ker bij de dames & Fabrice Uytterhoeven en Michael Masuy bij de heren.

Het damesdoublet wist zich dankzij 3 winst partijen, en een 8e plaats in de kwalificaties als gevolg, te plaatsen voor de 1/8 finales. Hierin kwamen ze tegenover de Engelse dames te staan. Jammer genoeg werd er nipt verloren. Einde kampioenschap, zonder me daille.

Kwalificatie:

België - Estland: 13 - 5

België - Litouwen: 13 - 8

België - Spanje: 8 - 13

België - Denemarken: 6 - 10

België - Nederland: 12 - 10

1/8 finale: België - Engeland: 9 - 13

Het herendoublet startte gelijkaardig als onze dames. Zij stootten met een 9e plaats na de kwalificaties eveneens door naar de 1/8 fina les. Zij konden deze lijn van overwinningen wel verder zetten en slaagden er dankzij drie achtereenvolgende winstpartijen in om door te stoten tot in de finale. Zilver was een zekerheid, goud een mogelijkheid.

27

belgIë In het buItenland

In de finale kwamen ze oog in oog te staan met de altijd sterke Italianen, té sterke Itali anen zou achteraf blijken. Onze Belgen ver loren de wedstrijd, maar konden tevreden terugblikken op hun kampioenschap en de behaalde zilveren medaille.

Kwalificatie:

België - Frankrijk: 10 - 13

België - Noorwegen: 12 - 6

België - Engeland: 11 - 8

België - Zwitserland: 5 - 12

België - Andorra: 13 - 0

1/8 finale: België - Denemarken: 13 - 6

1/4 finale: België - Frankrijk: 13 - 12

1/2 finale: België - Israël: 13 - 8

Finale: België - Italië: 4 - 13

Het mixed kampioenschap werd voor België aangevat door Jordane Parker en Michael Masuy. Na de 5 kwalificatiewedstrijden ein digden ze op een 11e plaats, voldoende voor een plaatsje in de 1/8 finales.

In deze finalefase kwamen ze uit tegen de Italiaanse dames en werden ze kansloos uitgeschakeld met 0 - 13. Ook voor hen zat het kampioenschap er vroeger op dan verwacht.

Kwalificaties:

België - Oekraïne: 13 - 1

België - Noorwegen: 13 - 1

België - Polen: 6 - 13

België - Nederland: 4 - 13

België - Turkije: 13 - 6

1/8 finale: België - Italië: 0 - 13

Voor de single kampioenschappen werd Bel gië vertegenwoordigd door Allisson en Fabri ce.

Allisson begon goed aan haar kampioen schap en kwam, dankzij een 6e plaats in de kwalificaties, terecht in de 1/8 finales. Haar

eerstvolgende tegenstander was de dame uit Luxemburg. Voor Allisson een haalbare kaart; ze maakte de verwachtingen dan ook waar en stootte dankzij een overwinning door naar de 1/4 finales. De volgende horde… Spanje. Zware tegenstander, wat ook zou blijken. Al lisson verloor haar 1/2 finale en miste op deze manier net een podiumplaats.

Kwalificatie:

België - Luxemburg: 13 - 5

België - Turkije: 13 - 3

België - Duitsland: 11 - 9 België - Zweden: 5 - 13

België - Spanje: 13 - 8

1/8 finale: België - Luxemburg: 13 - 9 1/4 finale: België - Spanje: 5 - 13

Ook Fabrice startte bijzonder sterk aan zijn kampioenschap en won 4 van zijn 5 kwalifi catiewedstrijden. Uiteraard was dit voldoende voor een plaats in de 1/8 finales. Hierin werd hij tegenover de Turkse speler geplaatst. Een “makkelijke” horde met een plaats in de 1/4 finale als gevolg.

In deze 1/4 finale moest hij het opnemen tegen Diego Rizzi, een te duchten tegenstan der. Jammer voor Fabrice, maar het Italiaanse toptalent was een maatje te sterk en zou later de Europese titel op zijn naam schrijven.

Kwalificaties:

België - Oekraïne: 13 - 9

België - Griekenland: 13 - 4

België - Oostenrijk: 12 - 13

België - Zweden: 13 - 3

België - Duitsland: 13 - 7

1/8 finale: België - Turkije: 13 - 5

1/4 finale: België - Italië: 3 - 13

28

Dames petanqueclub Reynaert kronen zich tot Belgisch kampioen

Na het behalen van zowel de provinciale als de federale titel hebben de dames van de Lokerse petanqueclub PC Reynaert nu ook het Belgisch kampioenschap op hun naam geschreven in Oostende.

Voorzitter Chris De Maesschalck wijst naar de aandacht voor de jeugdopleiding. “Onze club zet ook hoog in op onze jeugdopleiding, een jong team onder leiding van onze coach Marc begeleid jeugdspelers en loodsen hen naar een hoger petanque niveau. Een selectie van Step hanie voor het Europees kampioenschap bij de junioren in Palma de Mallorca getuigt dat de inspanningen vruchten afwerpen.”

Het was echter een spannend Belgisch kampioenschap. “Na een toch wel moeizame overwin ning in de kwartfinale moesten ze in de halve finale partij geven tegen één van de favorieten Pc Pachy Waterloo. Dit werd een thriller waar we als ploeg de nodige vechtlust in huis hadden om ook deze wedstrijd winnend af te sluiten . Nu de finale, tegen Pc Saint-Servais die vooraf toch wel de gedoodverfde favoriet was. Het was een wedstrijd waar beide ploegen er duidelijk zin in hadden en petanque van de bovenste plank lieten zien, het was genieten van het be gin tot het einde. Onze talrijke supporters keken nagelbijtend toe en toen was het zover, het verlossende punt werd gescoord en het feest kon beginnen , de damesploeg van Pc Reynaert Lokeren is Belgisch kampioen”, aldus een fiere voorzitter.

bron: Het Laatste Nieuws - Yannick De Spiegeleir

De fiere Belgische kampioenes van PC Reynaert. © rv
29 uIt de MedIa

Tel: 03 / 651 50 59 Mail: p.c.hemelhof@skynet.be Web: pchemelhof.be Adres: Hemeldreef 5, 2930 Brasschaat

Di: Wo: Do: Do: Za: Zo:

Openingsuren: 12:30 tot 18:00 mêlée 12:30 tot 18:00 competitie 12:30 tot 18:00 vrij spel 19:00 tot 23:00 vrij spel 12:30 tot 18:00 competitie/mêlée 12:30 tot 18:00 competitie/mêlée

19:30

13:30

Bruglaan

30 Info - Pubs P.C.HemelHof 12 binnenbanen 15 buitenbanen 9160 Lokeren

Club open Dinsdag- en vrijdagavond
u Donderdagmiddag
u 9 binnenpleinen en 54 buitenpleinen Oude
49,
pcreynaert.be
31 Info - Pubs Steenweg op Brussel, 113 1780 Wemmel 02/461.30.30 Open : alle dagen van 13 tot 19 uur Behalve op vrijdag 10 binnenbanen 18 buitenpleinen Website : www.petanque wemmel.be PC ZELZATE : club open op donderdag en zaterdag vanaf 14u00 7 binnenpleinen 42 buitenpleinen Adres : Burgemeester Camille Leynlaan 2 9060 Zelzate E mail : pczelzate@gmail.com Tel. Nr. : 09/345 62 84
32 70-uren wereldrecord Petanque Ken je Wim Dumont nog? De man die zichzelf had uitgedaagd om maar liefst 70 uur non-stop te petanquen? Awel, hij heeft het ‘m gelapt!

Wereldrecord beet! Wim Dumont speelt maar liefst 70 uur petanque voor goed doel:“Pure wilskracht”

Doorzetter Wim Dumont kon je dit weekend terugvinden bij petan queclub De Zeemeermin, waar de man een wel heel bijzondere uit daging aanging: het wereldrecord petanquen verbreken. Daarvoor moest hij het spel liefst 70 uur lang volhouden, waar Wim met glans in slaagde. De opbrengst van de bijzondere stunt, zo’n 5.000 euro, gaat integraal naar Pleegzorg West-Vlaanderen.

70 uur lang namen verschillende supporters het op tegen Wim voor een spelletje petanque. Het laatste uur kreeg hij zelfs het gezelschap van burgemeester Jean-Marie De decker en schepen van Sport Henk Dierendonck, die ook een balletje kwamen gooien. Langs het terrein juichten velen Wim en zijn opponenten toe.

Maar drie dagen petanque spelen eist zijn tol: op het einde waren zowel supporters als de wereldrecordhouder bijzonder emotio neel. Wim werd na het verstrijken van de 70 uur onthaald op een warm applaus, bij ve len stonden de tranen zelfs in de ogen. “Dit

het uit de mond van een tevreden burge meester.

Een emotionele Wim Dumont met de cheque van 5.000 euro, burgemees ter Jean-Marie Dedecker en schepen Henk Dierendonck. © Emelyne Six Wim Dumont en zijn man net na de 70 uur. © Emelyne Six
33

“Het was een beproeving voor mijn lichaam”, reageert een vermoeide Wim Dumont. “Ik heb vooral last gehad aan mijn voeten en de vermoeidheid begint nu ook te komen. Het was een persoonlijke uitdaging, maar omdat ik wist waarvoor ik het deed, hield ik het vol.”

De grootste reden voor Wims wereldrecord poging was om Pleegzorg West-Vlaanderen te steunen. Met het event heeft hij in totaal 5.000 euro verzameld door hamburgers en zijn eigen gebrouwen bier te verkopen. Daar naast doneerden gulle supporters ook geld.

Nog wat beelden van het laatste uur:

Wim Dumont, zijn man en kindje samen met mensen van Pleegzorg West-Vlaan deren waarvoor Wim zijn record deed. © Emelyne Six Wim Dumont heeft het wereldrecord onafgebroken petanquen verbroken. © Emelyne Six Burgemeester Jean-Marie Dedecker kwam tijdens het laatste uur meespelen. © Emelyne Six
34
Ook schepen van Sport Henk Dierendonck kwam meespelen. © Emelyne Six Wim Dumont in actie. © Emelyne Six
35
36 Info - Pubs namiddag 9 binnenterreinen en 19 buitenterreinen Hier had uw advertentie kunnen staan... Meer info via tim-pennoit@pfv.be

DAG

vr.

za.

za.

zo.

za.

za.

zo.

wo.

T ORNOOI FORMULE

Sextet

doublet H/HG

doublet dame - heer

doublet 50+

I.C.T.

triplet H/HG

doublet

doublet dame

heer

triplet 50+ H/HG

doublet 50+ dame - heer

triplet H/HG

triplet H/HG

triplet H/HG

doublet dame - heer

triplet 50+ H/HG

doublet H/HG

doublet dame - heer

doublet 50+ H/HG

triplet 50+ H/HG

triplet H/HG

triplet H/HG

triplet 50+ H/HG

doublet H/HG

doublet 50+ H/HG

38 wInter 22/23 - lIMburg
DAT UM UUR LOCAT IE
11 nov 10u00 PC Genenbos
za. 12 nov 13u00 PC Oetervallei
zo. 13 nov 13u00 PC Oetervallei
wo. 16 nov 13u00 PC Oetervallei
vr. 23 dec 19u00 PC Oetervallei
interclubtreffen ma. 26 dec 13u00 PC Boekt
wo. 28 dec 13u00 PC Boekt
50+ vr. 30 dec 18u30 PC Boekt
-
wo 04 jan 13u00 PC Pelter
18 mrt 13u00 PC Pelter
zo. 19 mrt 13u00 PC Kelchteren
wo. 22 mrt 13u00 PC Kelchteren
25 mrt 13u00 PC Olympia
26 mrt 13u00 PC Olympia
wo. 29 mrt 13u00 PC Olympia
01 apr 13u00 PC Genenbos
zo. 02 apr 13u00 PC Genenbos
wo. 05 apr 13u00 PC Genenbos
wo. 12 apr 13u00 PC Genk
15 apr 13u00 PC Tongeren
16 apr 13u00 PC Sparrendal
19 apr 13u00 PC Sparrendal
za. 22 apr 13u00 PC Interlommel
wo. 26 apr 13u00 PC Horizon
m aar t ap r il n o vem b er jan u ar i d ecem b er

In MeMorIaM

Het Bestuursorgaan en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Het bestuur en de leden van Pelter PC melden u met gro te droefheid het overlijden van mevrouw Lisa Stienen, echtgenote van de heer Wim Winkelmolen.

Lisa werd geboren te Weert op 25 mei 1946 en is overleden te Pelt op 17 juli 2022.

We wensen haar familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Met grote droefheid melden we u het overlijden van de heer François Naudts, echt genoot van mevrouw Jenny Palmaerts en papa van onze PFV-jeugdverantwoordelijke in Oost-Vlaanderen, Cindy.

François werd geboren te Vilvoorde op 13 mei 1947 en is er overleden op 27 augustus 2022. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Diep bedroefd melden we u het overlijden van mevrouw Germaine Herremans, echt genote van de heer Julien Vansnick en mama van voor zitter van PFV Oost-Vlaande ren, Rudi.

Germaine werd geboren te Denderwindeke op 21 juni 1932 en is overleden op de palliatieve zorgafdeling ‘Charon’ in het ASZ te Aalst op 8 september 2022.

We wensen Rudi, de familie en vrienden heel veel stertke toe in deze moeilijke periode.

39
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.