Magazine 2 2020

Page 1

SPORTMAGAZINE

PETANQUE

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

Driemaandelijks tijdschrift • 42ste jaargang • december 2020 Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent Afgiftekantoor Aalst - P409060

4 • 2020


2


Inhoud

Inhoud Nieuwjaarswensen...........................................................................................................2 Wist je dat...............................................................................................................................4 Voorwoord.............................................................................................................................5 Categorieën..........................................................................................................................6 Lidmaatschap 2021..........................................................................................................7 Vacature bondscoach PFV...........................................................................................8 De federatie in tijden van corona.....................................................................9-12 Inschrijvingsformulier VKJ 2021............................................................................. 13 PC Stekene opent nieuwe petanquehal.......................................................... 14 Echo’s uit de regio’s....................................................................................................... 15 Tuchtcommissie blijft zich vormen..................................................................... 16 Petanquecenter.be.................................................................................................17-19 Panathlonverklaring...................................................................................................... 20 Provinciaal scheidsrechter worden?................................................................... 21 Kampioenschappen 2021 - kalender................................................................. 22 Uit de media...............................................................................................................23-26 Sporten na corona......................................................................................................... 27 In memoriam.............................................................................................................29-34 Advertenties...............................................................................................................35-40

Colofon De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke vereniging aangesloten bij: • lid van SportAccord • lid van de CEP (Confédérations Européen de Petanque) • de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen met de F.B.F.P.) • de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provançal, 13001 Marseille-France) • Sport.Vlaanderen • het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite) • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw)

De P.F.V. groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de Petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit

De P.F.V. behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Pins zijn eigendom van de P.F.V. en mogen NIET gescand worden. Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 – 9000 Gent

Drukkerij: Artoos Group www.artoosgroup.eu

Bondslokaal:

Huis van de Sport Bureel 22 Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 0418 483 437 RPR Gent

Bezoek de website van de P.F.V. op internet:

www.PFV.be

We zijn voor u beschikbaar op volgende dagen: Federaal Voorzitter: Reinold Borré Enkel na afspraak Secretariaat:

Alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u tot 16u30

Jaarabonnement:

Bijkomend abonnement: € 7,50 Niet-leden € 10,50 Buitenland € 15 Te storten op rekening: PFV 446-9707281-49

3


Wist je dat?

Wist je dat... … dankzij onze minister van Sport, Ben Weyts, er een noodfonds voor onze sportsector werd vrijgemaakt? Een éénmalig fonds dat federaties en sportclubs financieel ondersteunt in de gemaakte kosten veroorzaakt door de coronapandemie.

Het is dankzij ons lidmaatschap bij de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw (VIV) dat ook wij konden meegenieten van deze steun. De VIV-medewerkers volgden de webinar van Sport Vlaanderen tijdens dewelke Sophie Cools, afdelingshoofd subsidiëring, de werkwijze van dit noodfonds piekfijn uitlegde. Nadien konden we aan de slag en werden onze sportclubs ingelicht. In totaal ontving de VIV 59 dossiers van sportclubs van de drie federaties die lid zijn bij de VIV, namelijk de Petanque Federatie Vlaanderen, de Vlaamse SnookerFederatie en Bowling Vlaanderen. Al deze dossiers werden ingediend op 15 november; we wachten nu dus op de goedkeuring vanuit de Vlaamse overheid. Wij wensen hierbij nogmaals uitdrukkelijk minister Weyts te bedanken voor deze steun.

… je ons kan volgen op verschillende mediakanalen? Hieronder een overzicht.

4

   

www.pfv.be Petanque Federatie Vlaanderen vzw Petanquefedvlaanderen PFV vzw (@PFVvzw)


Voorwoord

Voorwoord voorzitter Beste petanquevrienden, Wij zijn verheugd dat we op het einde van dit bijzondere jaar ons magazine nog eens kunnen bezorgen aan onze leden. Het was voor ons allen, bestuur, clubs en leden door de coronapandemie reeds een moeilijke periode die we hopelijk snel achter ons kunnen laten. Wij waarderen enorm alle inspanningen die onze clubverantwoordelijken en vrijwilligers hebben geleverd. Zij zorgden er voor dat hun leden in veilige omstandigheden toch het sociaal contact konden onderhouden en dat zij hun geliefde petanquesport konden blijven beoefenen. Wij willen ook ons personeel bedanken die alles in het werk heeft gesteld om 7 dagen op 7 ter beschikking te staan van onze federatie, onze clubs, gemeenten en steden. Wij hebben veel positieve reacties gekregen van de gemeenten en steden voor deze ondersteuning. In deze zware tijden hebben wij helaas verscheidene mensen zien heengaan door onder andere COVID-19. Wij willen dan ook namens het voltallig bestuursorgaan en de provinciale besturen onze innige en oprechte deelneming betuigen aan de getroffen families, vrienden en clubs die dierbaren hebben verloren. Wij wensen alle families veel sterkte toe om deze moeilijke periode door te komen en te kunnen verwerken des te meer omdat er vaak geen waardig afscheid kon worden genomen van een geliefde of een vriend. We beseffen maar al te goed dat het de afgelopen maanden bijzonder moeilijk is geweest voor onze clubs, zowel op sportief vlak, maar zeker ook financieel. Zo hebben wij binnen ons bestuur eenparig beslist om een financiële inspanning te leveren naar onze clubs en hun leden toe. Wij gaan een deel van het lidgeld dat de leden betaald hebben terugstorten naar de clubs. Je kan hierover meer lezen in het artikel “De federatie in tijden van corona” verder in dit magazine. Daarnaast zijn wij de Vlaamse Regering dankbaar dat

binnen de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten, waar wij lid van zijn, een noodfonds is voorzien om onze clubs, die hun aanvraag hebben ingediend, éénmalig financieel te ondersteunen. Vele kleine inspanningen maken het mogelijk om deze tijden door te komen en positief naar de toekomst te kunnen kijken. Wij zijn er ons van bewust dat de inspanningen die wij nu leveren nog een tijdje dienen aangehouden te worden, maar er is licht aan het einde van de tunnel en de toekomst zien wij hoopvol tegemoet. Wij weten dat eindejaarsfeesten en recepties noch in familiaal verband, noch in clubverband zullen kunnen doorgaan zoals we het gewoon zijn, niettemin … Wens ik jullie een eindejaar vol vreugde en zonneschijn Een jaar waarin verdriet en zorgen twee vreemden zijn Een jaar waarin veel vrienden komen en nooit gaan En waar geen plaats is voor een traan. Ik wens jullie oprecht een mooie en gelukkige Kerst en Nieuwjaar toe. EEN GELUKKIG 2021 Reinold Borré Voorzitter PFV

5


Categorieën

Categorieën 2020 6, 7, 8, 9, 10, 11 jaar

Cadetten

Categorieën 2020 2010 tot en met 2015 Catégories 2020 geboren van 2007 tot en met 2009

Junioren

geboren van

2004 tot en met 2006

15, 16, 17 jaar

Beloften

geboren van

1999 tot en met 2003

18, 19, 20, 21, 22 jaar

Miniemen

Miniemen Dames Minimes

geboren van

geborengeboren van van2009 tot en met 2014 1972 tot en met 2003 nés de 2009 à 2014 (inclus)

Heren

Dames Veteranen geboren in

Cadetten Cadets Junioren Juniors

geboren van

12, 13, 14 jaar

6, 7, 8, 9, 10, 11 jaar 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans

van 18 t/m 49 jaar

1967 tot en met 2003

van 18 t/m 54 jaar

1971 en ervoor

vanaf 50 jaar

geboren van 2006 tot en met 2008 Heren Veteranen geboren in en ervoor nés de 20061966 à 2008 (inclus)

12, 13, 14 jaar 12, 13, 14 ans

vanaf 55 jaar

Overgang naar een nieuwe categorie vindt steeds plaats per 1 januari.

geboren van nés de

2003 tot en met 2005 2003 à 2005 (inclus)

15, 16, 17 jaar 15, 16, 17 ans

geboren van nés de

1998 tot en met 2002 1998 à 2002 (inclus)

18, 19, 20, 21, 22 jaar 18, 19, 20, 21, 22 ans

Weetje – Van stalen staaf tot petanquebal

Beloften Espoirs

Dames geboren van 1971 tot en met 2002 van 18 t/m 49 jaar Dames nés de Smeden 1971 2002 blokje (inclus) De platte du 18 à 49 (inclus) ans Er wordt een blokje gesneden van hetàverhitte schijf wordt gesmeed en van een stalen staaf

tot een platte schijf

gestampt tot een schaal waarvan worden 2002 de randen van 18 t/m afgeschuurd 54 jaar

Heren Hommes

geboren van nés de

1966 tot en met 1966 à 2002 (inclus)

du 18 à 54 (inclus) ans

Dames Veteranen Dames Veterans

geboren in nés en

1970 en ervoor 1970 et avant

vanaf 50 jaar à partir de 50 ans

Twee schalen worden aan elkaar De verkregen bol wordt bewerkt gelastVeteranen enen hetervoor gewicht Heren geboren inen de balans 1965 worden op punt gebracht

Hommes Veterans

6

nés en

1965 et avant

De bal wordt gemerkt, gegroefd, gehard, gepolijst en eventueel vanaf 55 jaar verchroomd

à partir de 55 ans

Overgang naar een nieuwe categorie vindt steeds plaats per 1 januari.


Lidmaatschap

Lidmaatschap 2021 Vrijheidsovergang van 16 maart tot en met 15 april Er dienen twee aangetekende brieven te worden verstuurd, één naar de club die je wenst te verlaten en één naar de Petanque Federatie Vlaanderen (PFV – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent). De leden van eenzelfde gezin, d.w.z. op eenzelfde adres wonend, mogen op eigen verantwoordelijkheid de vrijheidsaanvragen in één omslag versturen naar het secretariaat van de PFV. Een speler kan maar één aanvraag indienen, m.a.w. de eerste aanvraag die binnenkomt is bindend. Voor een minderjarige speler moet de vrijheidsregeling mede ondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger of voogd van deze minderjarige. De voorgeschreven periode moet gerespecteerd worden. Een vrijheidsregeling die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de vrijheidsregeling niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe vrijheidsregeling te kunnen doen. Interfederale transfers Een speler kan jaarlijks zijn lidmaatschap bij zijn club en zijn federatie opzeggen. Een interfederale transfer wordt met een speciaal document aangevraagd. Dit document is op het federaal secretariaat te bekomen. Dit document wordt door de oude en de nieuwe club (of leden) en door de aangesloten speler ondertekend. Voor een minderjarige speler moet de opzeg mede ondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger of voogd van deze minderjarige. Het formulier wordt naar het secretariaat van de federatie gezonden die men verlaat, de transfer is pas volledig als ook beide federale voorzitters het formulier ondertekend hebben. De opzeg wordt binnen de voorgeschreven periode verstuurd, te weten van 16 maart tot en met 15 april. Hij moet de voorgeschreven periode absoluut respecteren. Een opzeg die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de opzeg niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe opzeg te kunnen doen.

Nieuwe leden seizoen 2021/2022 Vanaf 1 februari gelden aansluitingen voor nieuwe leden al voor het nieuwe speelseizoen 2021/2022. Indien wij nog niet over de nieuwe licenties beschikken dan krijgen deze nieuwe spelers een huidige licentie met geldigheid tot 30/04/2021. Bij de heraansluiting van de andere leden in april krijgen zij automatisch een nieuwe licentie; de club moet hiervoor niets doen. Tarieven lidgelden Het bestuursorgaan heeft het clublidgeld en de lidgelden die de clubs aan de PFV betalen voor een lid als volgt vastgelegd. De meerprijs die de leden in hun club betalen is voor de werking van de club. Clublidmaatschap

Euro

Competitief / recreatief met stemrecht

100,00

Competitief lid

Euro

Jeugd: miniem - cadet - junior

11,00

Senioren: dames en heren

37,00

Veteranen: dames en heren

37,00

Recreant lid

Euro

Alle leeftijdscategorieën

14,00

Overstap van recreant naar competitief lid (tijdens het speelseizoen)

Euro

Senioren/ veteranen

23,00

Duplicaat - ongeacht de leeftijdscategorie

Euro

Competitielicentie

15,00

Competitielicentie (bij verlies door diefstal met kopij van PV politie)

10,00

Recreantenlicentie (ongeacht kopij van PV politie)

10,00

OPGELET Gelieve niet op voorhand te betalen a.u.b. Samen met de licentie(s) ontvang je een bijhorende factuur. De spelers/speelsters welke vanaf 01 mei 2021 hun lidgeld vernieuwen zullen een meerprijs van €5,00 moeten betalen. (zie verslag Raad van Bestuur juni 2012).

7


Vacature

Vacature Vlaamse bondscoach veteranen In het kader van het Europese kampioenschap veteranen, dat van 19 tot 21 september 2021 zal doorgaan in Albertville te Frankrijk, is de Petanque Federatie Vlaanderen op zoek naar een Vlaamse bondscoach veteranen.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan digitaal jouw gemotiveerde sollicitatiebrief en curriculum voor 15 januari 2021 naar Tim Pennoit, sporttechnisch coördinator: tim-pennoit@pfv.be. Je krijgt een digitale ontvangstbevestiging.

Met het verlangen om een zo goed mogelijke omkadering van onze veteranenploeg te voorzien, heeft de PFV het gewenste profiel voor de toekomstige coach als volgt gedefinieerd: • Meewerken aan een project om Vlaamse en nationale selecties te optimaliseren • Omkadering van Vlaamse trainingen voor de veteranenselectie • Coaching van (voorbereidings)wedstrijden • Indien nodig deelnemen aan vergaderingen in functie van het selectieproject • Coördineren van de opvolging van de spelers • Opstellen van een voorbereidingstraject

PROCEDURE De door de selectiecommissie weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek in de loop van de maand januari. Voor meer informatie kan je terecht bij Tim Pennoit.

Belangrijkste functies: • Vaardigheden en kennis ten dienste stellen van de PFV met betrekking tot de veteranenselectie • Planning van trainingen voor de veteranenselectie • Omkadering van de trainingen • Inhoud van de trainingen • Coaching van de wedstrijden • Regelen van voorbereidingswedstrijden • Coördinatie van de selectie • Opvolgen van de relaties met de federatie • Communicatie gelieerd aan de selectiewerking Functievereisten: • Trainerservaring • Ervaring met nationale en internationale spelers • Beheersen van prestatietraining • Ervaring in management van een team • Beheersing van het Nederlands, Frans en Engels

8

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN


Corona

De federatie in tijden van corona Er wordt geschiedenis geschreven Donderdag 12 maart… een dag om nooit te vergeten. Het Dagelijks Bestuur heeft die avond haar maandelijkse vergadering en staat voor enkele moeilijke, maar noodzakelijke beslissingen. We worden in België namelijk voor het eerst zelf rechtstreeks geconfronteerd met het uit China overgewaaide coronavirus. Ons PFV-bestuur beseft meteen de ernst van de situatie en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door alle competities met onmiddellijke ingang stop te zetten en alle kampioenschappen te annuleren; kort nadien zou ook het bestuur van de Belgische Petanque Federatie deze beslissing volgen. Op het einde van de vergadering volgen we die eerste persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. Het verdict valt… zware maatregelen worden opgelegd en enkele dagen later gaat België in lockdown. Het leven zoals we het kennen valt stil en plots blijkt toiletpapier een onmisbaar levensmiddel. Flexibiliteit, geduld en creativiteit De lockdown was een bittere pil om te slikken, maar ondanks dat een mens een gewoontedier is, was het bijzonder om te zien hoe onze leden, clubverantwoordelijken en -vrijwilligers zich snel aan de situatie aanpasten. Al zeker wanneer de overheid en voor onze sportsector, minister van Sport Ben Weyts, op de proppen kwam met de exitstrategie. Enkele weken werd ons geduld op de proef gesteld, maar begin mei kwam er voor het eerst goed nieuws. De eerste fase van de exitstrategie werd aangekondigd. We konden en mochten opnieuw, weliswaar op iets andere wijze, een balletje gaan gooien. En plots ging het heel snel. Het ene ministerieel besluit was nog maar net gepubliceerd en daar werden de volgende versoepelingen reeds aangekondigd. De medewerkers van onze federatie hebben van bij het begin getracht hierover zo goed en duidelijk mogelijk te communiceren. Het was echter een huzarenstukje om

een overzicht te bewaren in de snelle opeenvolging van versoepelingen, ministeriële besluiten en communicaties van verschillende instanties. Maar ook al kan er wat gezegd worden over de communicatie vanuit de overheid en de bevoegde ministers, de aanpak en de opmaak van de protocollen en de kleurencodes van minister van Sport Ben Weyts, mocht er achteraf gezien best zijn. Al doende leert men, het was en is tenslotte voor iedereen een nooit geziene crisissituatie. Uit passie voor de sport Een dikke pluim en onze absolute waardering gaat uit naar de vele vrijwilligers en clubbestuurders die het gedurende deze periode telkens mogelijk maakten voor hun leden om hun geliefde sport te beoefenen. Het was een sterk staaltje van flexibiliteit en creativiteit om de clubs om te toveren tot een coronaproof sportomgeving. Het sterkte ons in onze overtuiging dat petanque écht leeft in onze maatschappij en dat wie in aanraking komt met onze sport de passie nooit meer kwijt geraakt. De werking van de federatie…een beetje anders Vanaf maart viel de sportieve werking van onze federatie voor enige tijd stil. Maar achter de schermen bleven we niet bij de pakken zitten. De focus werd namelijk al snel verlegd naar de aanpak van het petanque spelen rekening houdend met de verschillende coronamaatregelen. Op dat vlak was het voor de federatie en haar medewerkers vooral zaak om de actualiteit en met name de aankondigingen van de overheidsmaatre-

9


Corona maar het bestuur van de PFV blikt trots terug op de moedige beslissingen die ze in de loop van de voorbije maanden heeft genomen. Ook al was het absoluut niet gemakkelijk, uiteindelijk heeft het bestuur gedaan wat moest worden gedaan… de gezondheid en het welzijn van al onze leden voorop stellen.

gelen op te volgen en zo duidelijk mogelijk over te brengen aan alle petanqueliefhebbers. Bovendien werd er achter de schermen steeds verder gewerkt aan de toekomst. Omdat niemand kon inschatten hoe lang en in welke mate we rekening zouden moeten houden met het coronavirus en de daarbij horende beperkende maatregelen, konden we de sportieve toekomst niet zomaar links laten liggen. Urenlang werd er online vergaderd en getelefoneerd, bergen mails werden heen en weer verstuurd om de continuïteit van de federatie te verzekeren en sportieve organisaties voor te bereiden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de organisatie van het sportkamp, maar zeker ook aan de realisatie van een alternatief format voor de wintercompetitie. Ook de administratieve werking, dat zich juist in zowat de drukste periode van het jaar bevond (cfr. transferperiode en hernieuwing van de licenties) stond voor ongeziene uitdagingen. Net nu we de overstap hadden gemaakt naar een gloednieuw ledenprogramma, iClub. Het moet gezegd dat het secretariaat van de PFV én de clubverantwoordelijken ook hier bijzonder werk hebben geleverd in moeilijke omstandigheden. Doen wat moet Het bestuur van de federatie heeft van bij het begin van deze pandemie heel wat moeilijke knopen moeten doorhakken en beslissingen moeten nemen in een situatie waar niemand van ons ooit eerder mee te maken had gekregen. Er mag hier en daar misschien al eens gedacht zijn dat er met een kanon op een mug werd geschoten,

10

Het hoofd boven water houden Heel wat organisaties hebben het dit jaar moeilijk te verduren gekregen en ook al krijgt dit minder media-aandacht, ook de sportsector krijgt heel wat klappen te verwerken. Met op de eerste rij dé ontmoetingsplaatsen bij uitstek, daar waar onze leden kunnen genieten van onze sport, namelijk de sportclubs. Er worden gelukkig op verschillende niveaus (Vlaamse overheid, steden en gemeenten) ook voor de sport­ sector bepaalde ondersteuningsmiddelen vrijgemaakt om verenigingen te helpen het hoofd boven water te houden. We denken hierbij in eerste instantie aan het noodfonds van de Vlaamse overheid waardoor we vanuit de VIV vzw onze clubs, die een dossier hebben ingediend, een financiële ondersteuning kunnen geven. In tweede instantie wordt er bijna 84 miljoen euro verdeeld door steden en gemeenten. De lokale overheden kunnen vrij kiezen hoe men deze middelen inzet en hoeveel budget er naar welke vereniging gaat, maar de focus ligt bij sportieve verenigingen. Als club doe je er dus goed aan om hierover eens te informeren bij jouw lokale overheidsdiensten. Via de website van Sport Vlaanderen kan je bovendien een overzicht terugvinden van de bestaande compensatiemaatregelen. Tussenkomst in de lidgelden door de PFV Ook vanuit de PFV willen we onze clubs en leden een duwtje in de rug geven, want alle beetjes helpen om deze bijzonder situatie door te komen en de toekomst positief tegemoet te gaan. Het bestuursorgaan van de PFV heeft daarom beslist een deel van het lidgeld, dat onze leden aan de federatie hebben betaald voor het seizoen 2020, terug te betalen. Het terugbetalingsbedrag hangt af van het type licentie die je als lid hebt, zijnde competitief of recreatief en zal bepaald worden volgens de situatie op 1 december. De terugbetaling


Corona zal gebeuren aan de club waarbij je bent aangesloten. Het is vervolgens aan de clubs om uit te werken hoe zij dit voordeel aan hun leden zullen aanbieden. Nieuwe contacten, nieuwe kansen Eerst mocht dít niet meer, dan dàt niet meer. Dan dit weer wel, maar dat nog niet. Daarna mocht dat weer wel, maar dan toch dit en dat weer niet. Het was met andere woorden niet altijd even gemakkelijk om te kunnen volgen wat vanuit de overheid werd beslist. Het was voor onze federatie en haar medewerkers kwestie van het hoofd koel te houden en het overzicht te bewaren in het kluwen van maatregelen en communicaties. En we geloven dat we hierin goed zijn gelukt. De vele positieve reacties die we hebben mogen ontvangen, zelfs van externe clubs, stedelijke en gemeentelijke diensten, Sport Vlaanderen, … bewijzen dat onze communicatie tijdens deze periode best geslaagd mag genoemd worden. Het heeft er zelfs toe geleid dat we nieuwe clubs (zullen) mogen verwelkomen binnen onze federatie. Bovendien houden we nieuwe en goede contacten met externe instanties over aan de voorbije periode. Kortom, hoe een crisissituatie, wanneer goed aangepakt, ook deuren kan openen en opportuniteiten kan bieden. Wintercompetitie Het heeft behoorlijk wat voeten in de aarde gehad, maar na uren brainstormen, overleggen, vergaderen en knopen doorhakken, slaagden we er in om, binnen de strenge coronamaatregelen, een alternatief format voor onze wintercompetitie op poten te zetten. Al onze

competitieve leden mochten voor zichzelf uitmaken of ze zouden deelnemen of niet. Heel wat van onze leden namen het zekere voor het onzekere en zouden de competitie een jaartje laten voor wat het was. Anderen stonden dan weer te popelen om het beste van zichzelf te geven op het petanqueterrein. Helaas, ondanks alle inspanningen van het PFV-bestuur, de medewerkers en niet te vergeten de vele clubverantwoordelijken was de vreugde van korte duur. De epidemiologische situatie barstte opnieuw uit haar voegen en reeds na één speeldag zat er niets anders op dan de wintercompetitie voor onbepaalde tijd ‘on hold’ te zetten. Dju toch…. We volgen de situatie van kortbij op en evalueren regelmatig de mogelijkheden om de competitie in de toekomst opnieuw op te pikken en op welke wijze. We zullen er alles aan doen om binnen de coronamaatregelen de competitie te hervatten. Maar… het gezond verstand moet zegevieren; we zullen in ieder geval de gezondheid van onze leden steeds voorop plaatsen. Wat het ook zij, volg onze federatie via onze website en Facebookpagina om steeds op de hoogte te zijn van eventuele nieuwtjes. Toekomst Wat zal er gebeuren binnen één maand of binnen enkele maanden? Wat zullen we wel en niet kunnen doen volgende zomer? Zullen we de eindejaarsfeesten kunnen vieren met familie? Zullen we volgend jaar opnieuw kunnen reizen…én zullen we volgend jaar opnieuw kunnen genieten van onze petanquesport? Heel wat vragen die iedereen vandaag de dag zich stelt, maar waar niemand momenteel een eerlijk antwoord op kan geven. We weten het gewoonweg nog niet. Maar wat we wel weten is dat we de toekomst positief tegemoet kijken. Daarom zijn we volop gestart met het maken van de planning voor 2021. De kampioenschappen en enkele jaarlijks terugkerende activiteiten staan alvast op de kalender, uiteraard onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen die op dat ogenblik nog van toepassing zouden zijn. We zullen dus in functie van elke organisatie de maatregelen op de voet blijven volgen en kort op de bal spelen wanneer nodig.

11


Corona Alles komt goed Blijf goed zorg dragen voor jezelf en elkaar. Maak onzichtbare mensen zichtbaar… heb je een vriend, kennis, familie die je al even niet meer hebt gehoord of gezien of ken je iemand die er alleen voor staat… een telefoontje doet wonderen. Zolang het kan binnen de maatregelen, maak samen een wandeling, help elkaar door deze vreemde tijden heen. En oh ja… we duiken dan wel de donkere winter in, maar ook deze periode heeft zijn charme. Geniet van de knusse warmte bij je thuis, geniet van een mooie winterse dag, geniet van de kleine dingen in het leven, maar vooral… geniet. Blijf bewegen, blijf gezond.

Zoek de woorden en vind de verborgen boodschap. TIP: het kan in alle richtingen. E

B

U

L

C

T

R

A

N

S

F

E

R

P

H

J

O

S

D

O

L

O

M

I

E

T

A

H

R

E

T

H

C

E

R

S

D

I

E

H

C

S

R

B

U

L

V

H

T

O

E

L

C

A

C

E

E

B

O

L

E

O

I

U

IJ

S

O

A

S

I

G

C

F

U

R

G

Q

E

T

C

T

W

T

T

I

G

A

N

L

N

O

A

T

E

E

E

A

I

L

J

O

R

A

O

A

K

G

E

S

R

A

T

L

O

E

T

R

M

D

O

L

P

N

P

L

E

I

Z

E

U

D

E

R

R

O

E

T

E

P

P

W

P

B

I

G

I

A

R

O

O

O

N

L

M

IJ

O

L

A

E

D

T

U

S

M

N

D

A

O

R

D

R

E

L

E

P

S

E

D

E

M

V

C

V

P

A

H

C

S

N

E

O

I

P

M

A

K

BOODSCHAP

12

BAL BOULODROME CARREAU CATEGORIE CLUB COACH COMPETITIE DOELKOGELTJE DOLOMIET JEUGD KAMPIOENSCHAP LIDMAATSCHAP

MEDESPELER PETANQUE SCHEIDSRECHTER SCHIETEN SPORT TORNOOI TOSS TRANSFER VALPLAATS VRIJWILLIGER WERPEN


5 april 2021 - Oostendse PC

VLAAMS KAMPIOENSCHAP

Petanque

JEUGD

VOOR WIE: MIN in doublet CAD/JUN/BEL in triplet INLEG:

€5 per speler (middagmaal inbegrepen)

START:

9 uur (aanmelden tot 8u45)

CATEGORIEËN:

min - 2015 t/m 2010 cad - 2009 t/m 2007 jun - 2006 t/m 2004 bel - 2003 t/m 1999

MEER INFO: www.pfv.be - tim-pennoit@pfv.be

SPELER 1:…………………………………

VKJ 2021 Licentienummer:……………… Categorie: min/cad/jun/bel

SPELER 2:…………………………………

Licentienummer:……………… Categorie: min/cad/jun/bel

SPELER 3:…………………………………

Licentienummer:……………… Categorie: cad/jun/bel

Inschrijven voor 27 maart 2021 via tim-pennoit@pfv.be. Inschrijvingsgeld te storten op rekeningnummer BE97 4469 7072 8149 met vermelding van “VKJ 2021 + namen spelers”

13

V.U.: R. Borré - Petanque Federatie Vlaanderen vzw - Zuiderlaan 13, 9000 Gent - 0418 483 437 - secretariaat@pfv.be - RPR Gent

INSCHRIJVEN


Clubs

PC Stekene opent nieuwe petanquehal

Goed nieuws tijdens deze coronatijden, het mag ook eens! Begin september opende petanqueclub Stekene de deuren van haar gloednieuwe petanquehal. Omdat de club zo gegroeid was de voorbije jaren, was een nieuwe hal meer dan nodig. De grond werd door de gemeente ter beschikking gesteld en ook de nutsvoorzieningen werden door de gemeente voorzien. De realisatie van de prachtige petanquehal is daarentegen volledig de verdienste van de club en haar vrijwilligers. Door de coronapandemie werden de werkzaamheden verplicht stilgelegd, maar dankzij de hulp van heel wat clubleden de afgelopen maanden, kon de club haar deuren dan toch openen op 1 september. Het is een

14

prachtige sporthal van vijfhonderd vierkante meter met een knap, modern interieur, twaalf terreinen en een cafetaria. Hoe de club eruit ziet, moet je in postcoronatijden zeker eens in levende lijve gaan bekijken. Ondertussen is de nieuwe hal volledig gebruiksklaar. Het is enkel nog wachten op groen coronalicht om de deuren open te zetten en er verder een warme club van te maken. Je kan er als petanqueliefhebber trouwens terecht om onze sport zowel recreatief als competitief te beoefenen.


Regio

Echo’s uit de regio Op 29 augustus, toen het nog even kon en mocht, organiseerde de PFV-afdeling West-Vlaanderen een jeugdtraining op de terreinen van PC De Bouchon.

door te geven aan de volgende petanquegeneratie.

Van 9u tot 12u konden jongens en meisjes van 6 tot 16 jaar onder deskundige begeleiding en samen met leeftijdsgenoten nog eens genieten van de petanquesport. De vrijwilligers van PC De Bouchon en de begeleiders op deze training zijn niet aan hun proefstuk toe. PC De Bouchon profileert zich ondertussen al een tijdje als een club met een hart voor de jeugd en dus voor de toekomst van onze sport. En met begeleiders zoals onder andere Glenn Heinderson, Stefan Colle en Dany Debouge heb je een schat aan kennis en ervaring om

Het was een druk bezochte training onder een stralende zon. Of het plezant was? De beelden spreken voor zich… Meer leuke foto’s kan je terugvinden op onze Facebookpagina.

15


Tuchtcommissie

Tuchtcommissie blijft zich vormen Vrijwel iedereen heeft wel gehoord van de Tuchtcommissie binnen de Petanque Federatie Vlaanderen, die oordeelt over de gevolgen van overtredingen van de tuchtregels zoals opgenomen in het tuchtreglement. Dit tuchtreglement is een steeds evoluerend werkstuk, dat regelmatig wordt geactualiseerd en bijgeschaafd om te beantwoorden aan een efficiĂŤnt en modern sanctiebeleid en vooral aan de juridisering van de sport. Vaak laten de opgeroepen personen zich bijstaan door een advocaat. Het was daarom noodzakelijk een stand van zaken op te maken. Hiertoe werden alle leden van de tuchtcommissie op 16 oktober 2020 uitgenodigd om een vergadering bij te wonen in het Huis van de Sport. Zo werden de nieuwe leden van de tuchtcommissie ingeleid in de procedureregels en werden vooral de bevoegdheden van de tuchtrechters in de procedure belicht. Verder werd aandacht besteed aan de beroepsprocedure die thans niet meer in de schoot van de PFV wordt gevoerd maar werd overgedragen aan de bevoegdheid van het BAS (Belgische Arbitragehof voor de Sport). Maar ook de actuele knelpunten werden besproken en belicht, wat aanleiding gaf tot een interessant debat. Al bij al een zeer productieve avond. Didier Thaler Voorzitter Tuchtcommissie

Samenkomen is een begin Samen blijven is vooruitgang Samenwerken is succes

16


Petanquecenter

Petanquecenter.be Maak kennis met het Petanque Center, een online shop waar je alles voor je favoriete sport eenvoudig kan bestellen. Zij bieden een breed scala aan petanquebenodigdheden, van petanqueballen tot petanque­tassen en allerlei accessoires. De collectie is afgestemd op vele professionals. Zo is er voor elk wat wils.

Of je nu graag met vrienden speelt of een doorgewinterde competitiespeler bent, Petanque Center biedt alles wat je nodig hebt. De meest hoogwaardige petanquebenodigdheden bestel je eenvoudig online. We hadden een gesprek met Jochen, de ‘founder’ van petanquecenter.be.

PFV: Jochen, kan je even wat meer vertellen over jezelf en wie er achter petanquecenter.be zit? “Ik ben Jochen De Mulder, 37 jaar. Ik woon in Wambeek (deelgemeente van Ternat) samen met mijn vrouw Jolien en dochter Jinne. Sinds eind 2017 heb ik de webshop petanquecenter.be opgericht. Het heeft wel enkele jaren geduurd vooraleer ik hiermee gestart ben. Het idee zat reeds enkele jaren in mijn hoofd, maar kwam niet tot uitwerking, tot in 2017 dan.

PFV: En vanwaar deze webshop? “In 2011 ben ik in bijberoep gestart met het maken van kleinere websites en webshops. Aangezien ik op dat moment ook bij mijn toenmalige werkgever op de marketingafdeling werkte en ik mij verdiepte in de e-commerce, wou ik graag een eigen webshop opstarten. Waar ik alles wat ik leerde, wilde toepassen op een eigen webshop. Dan ben ik op zoek gegaan naar mijn interesses. Ik ben in veel sporten geïnteresseerd, aangezien ik zelf voetbal speel en fiets.

In het begin had ik enkel petanqueballen & -accessoires van het merk Obut in mijn gamma. Maar na verloop van tijd heb ik ook Boulenciel, La Boule Bleue en MS Pétanque hieraan toegevoegd. Sinds begin dit jaar is er ook de mogelijkheid om teamwear van het merk Eldera aan te kopen, alsook de petanquetassen van dit merk. Het blijft trouwens niet enkel bij deze merken, want ik zoek ook naar andere merken en mogelijkheden om mijn gamma zo breed mogelijk te houden.”

Maar al snel kwam ik uit bij petanque. Waarom? Sinds mijn 7-8 jaar ging ik ieder jaar met mijn ouders op vakantie naar een camping in Zuid-Frankrijk. Op die camping werd er toen voor het eerst een tornooi georganiseerd voor de kinderen waarin er ping-pong en petanque diende gespeeld te worden. Toevallig won ik bij het petanque spelen en werd ik 2e bij ping-pong. Leuk, maar nog leuker vond ik gewoon het plezier hebben in het spelletje en ik wilde het meer en meer spelen. De jaren nadien speelde ik meer met mijn papa en mijn nonkel. Op die camping was er ook twee keer per week in de namiddag een zelf georganiseerd tornooi voor petanque. Hier namen bijna alleen volwassenen aan deel, maar ik speelde eens mee en had de smaak nog meer te pakken. Ook omdat de andere spelers vonden dat ik wel goed speelde om nog zo jong te zijn.

17


Petanquecenter Nu 30 jaar later ga ik nog steeds naar dezelfde camping op vakantie en speel ik nog steeds petanque daar. Hier in België speelde ik enkel in de zomer in een plaatselijk café met familie en vrienden. Zelf ben ik (nog) nooit in een club gaan spelen, vooral omwille van tijdsgebrek. Nu probeer ik vooral thuis af en toe eens te spelen.”

Ik wil in eerste instantie een goede service aanbieden aan de klant. Door hen ook te helpen bij de keuze van de bal. Klanten kunnen steeds, op afspraak en mits navolging van de coronamaatregelen, langskomen om persoonlijk advies te ontIk wil in eerste instantie vangen en om een gerichte een goede service aankoop te doen. Het is altijd interessant als de klant de bal aanbieden aan de klant. kan zien en voelen. Door hen ook te helpen

bij de keuze van de bal.

PFV: Voor wat kan de petanquespeler allemaal terecht bij petanquecenter.be? “Zoals de meeste personen weten zijn er ontelbare mogelijkheden qua combinaties (maten, gewichten & strepen) in petanqueballen. Daarom is mijn voorraad momenteel nog beperkt, aangezien ik de meeste bestellingen bij mijn leverancier of rechtstreeks bij de fabrikant plaats. Dit kan de levertermijn – spijtig genoeg – soms doen oplopen, maar hier wordt aan gewerkt om de voorraad geleidelijk aan op te bouwen. Ik merk ook dat er online veel ballen gekocht worden met een gravure van de naam. Hiervoor plaats ik de bestelling sowieso bij de fabrikant, aangezien het graveren dan in de fabriek zelf gebeurt en zo is de garantie van de petanqueballen ook in orde. Dit vind ik zelf wel belangrijk. Daarnaast bied ik ook de mogelijkheid aan dat de klanten hun petanquetas kunnen personaliseren met een naam op. Dit is toch iets wat extra is voor de klant, zo vinden ze onmiddellijk hun eigen tas terug.

18

Je kan bij Petanque Center dus terecht voor de aankoop van competitie petanqueballen, maar ook de recreatieve speler heeft mogelijkheden. In het gamma zitten ook houten ballen voor de allerkleinsten onder ons. Clubs of bedrijven kunnen ook hun cochonnets aankopen met de mogelijkheid om deze te laten personaliseren met hun logo. Dit kan gegraveerd of geprint. De komende maanden plan ik nog meer nieuwigheden, maar meer daarover later.” PFV: Klinkt fantastisch Jochen. Hoe kan men contact opnemen met jou? “Heb je vragen, wil je langskomen of heb je als club meer informatie over de teamwear nodig of over een samenwerking? Contacteer me dan gerust op info@petanquecenter.be of op 0478 566 381. En bezoek zeker onze website petanquecenter.be .”


Kalender

PETANQUE, EEN SPORT MET BALLEN

PETANQUEBALLEN Obut - Boulenciel - La Boule Bleue - MS Pétanque Mogelijkheid tot het graveren van uw naam. Bij de recreatieballen kan dit ook met logo.

PETANQUETASSEN Personalisatie met tekst of logo mogelijk. Ook in grote aantallen, vb.: Clublogo in combinatie met naam van de speler.

WIJ ZIJN OFFICIËLE VERDELER VAN ELDERA TEAMWEAR.

COCHONNETS Graveren of opdrukken van logo mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

ACCESSOIRES Cirkels, magnetische ballenrapers, meters, ...

Hulp nodig bij het kiezen, wij helpen graag! Contacteer ons voor de mogelijkheden Petanque Center Jochen De Mulder Pol de Montstraat 16 Langskomen kan, 1741 Wambeek op afspraak Bron: Gazet van Antwerpen 0478 566 381 BE 0836.681.022 Alle producten op www.petanquecenter.be

19


Kalender

Pana thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport Panathlon Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. We verklaren dat

Steun verw elkomen verwelkomen We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar

Positieve waar den nas tr even waarden nastr treven We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met

we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• •

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

Discrimina tie bannen Discriminatie We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

Kinder en bescher men Kinderen beschermen

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• •

• •

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf… We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

20

• •

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Rechten van het Kind in de SSport port Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht • Sport te beoefenen • Zich te vermaken en te spelen • In een gezonde omgeving te leven • Waardig behandeld te worden • Getraind en begeleid te worden door competente mensen • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie • In veilige omstandigheden aan sport te doen • Te rusten • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek? Surf dan naar www.sportopjongerenmaat.be en onderteken mee.


Scheidsrechter worden

PROVINCIAAL SCHEIDSRECHTER Hoe scheidsrechter worden?

2021

Onder voorbehoud van coronamaatregelen

Voorwaarden tot deelname: •

Lid zijn van de PFV

Kandidatuur stellen zoals voorgeschreven en binnen de voorziene tijd

Tenminste 18 en maximum 70 jaar oud zijn op de dag van het examen

Een wachttijd naleven van 3 jaar vanaf het verstrijken van een (eventuele) sanctie

Slagen in de opgelegde proeven en in totaal minstens 80% behalen

Een nieuw lid kan hetzelfde jaar van zijn/haar aansluiting reeds deelnemen

De voorbereiding op het examen zal op Vlaams niveau gebeuren. De datum en de locatie van deze voorbereiding en de locatie van het examen zullen later vastgelegd worden. Dit in functie van het aantal inschrijvingen per provincie.

Meten is weten voor jou? Heb jij graag de touwtjes in handen? Ben jij een perfectionist op vlak van reglementen? Kan jij goed omgaan met mensen?

Antwerpen: Luc Van Regenmortel - luc.vanregenmortel@skynet.be - 0479/98 98 31 Limburg: Ludo Daniels - pfvlimburg@skynet.be - 0496/28 42 55 Oost-Vlaanderen: Gino Segers - segers.gino@skynet.be - 0475/38 53 91 VB&BH: Marc Nolmans - marc.nolmans@skynet.be - 0475/32 17 31

DATUM 20 maart 2021 Quotering

West-Vlaanderen: Geert Vanderhaeghe - vdhgeert@telenet.be - 0486/86 71 64

Schriftelijk: 40p Mondeling: 30p Technisch: 30p

Mee te nemen op het examen: recente pasfoto en licentie

Inschrijvingsformulier Naam:........................................................................................................................ Het Voornaam: ................................................................................................................ Geboortedatum: .......................................................................................................

examen omvat:

1. OPR

Licentienummer: ......................................................................................................  Rol van de scheidsClub: .........................................................................................................................

rechter

Adres: ....................................................................................................................... 3. Rol van de jury Telefoon/GSM: ......................................................................................................... E-mail:.......................................................................................................................

 Rol van de federaal afgevaardigde

Kledijmaat (polo): .................................................................................................... 5. Provinciale Dit formulier overmaken aan de Provinciale Scheidsrechters Commissie

kampioenschappen

voor 1 maart 2021.

21


Kampioenschappen

Kampioenschappen 2021 Kampioenschappen 2021 P.K.G.D.

zo.

25-04-2021

In alle provincies

P.K.D.

za.

01-05-2021

In alle provincies

P.K.T.

zo.

02-05-2021

In alle provincies

P.I.B. veteranen

wo./do.

05/06-05-2021

In alle provincies

P.I.B.

za./zo.

08/09-05-2021

In alle provincies

V.K. Jeugd

ma.

05-04-2021

West-Vlaanderen

Oostendse PC

V.K.D.

zo.

16-05-2021

VBBH

PC Dilbeek

V.I.B. veteranen

wo.

19-05-2021

Oost-Vlaanderen

PC Donkmeer

V.K.T.

zo.

30-05-2021

West-Vlaanderen

PC De Gulden Kamer

V.K.G.D.

zo.

27-06-2021

Antwerpen

Wijnegem PC

V.I.B.

zo.

05-09-2021

Limburg

PC Genenbos

B.K. Jeugd

do.

13-05-2021

VBBH

n.n.g.

B.K.D.

zo.

06-06-2021

Luik

n.n.g.

B.I.B. veteranen

wo.

09-06-2021

WBBH

n.n.g.

B.K.T.

zo.

20-06-2021

Limburg

n.n.g.

B.I.B.

zo.

19-09-2021

Luxemburg

n.n.g.

Beker BorrĂŠ

zo.

Tornooien 2021 21-02-2021

VBBH

SPEM

Aumale

za.

01-05-2021

Frankrijk

n.n.g.

Frankrijk

Blangy 12 Uren van Brugge

19-06-2021

5 Federatie tornooi

za.

Internationaal Petanque Masters

26-06-2021 09 t/m 11-07-2021

Brugge

PC De Gulden Kamer

Frankrijk

n.n.g.

Lummen

PC Genenbos

Dag v.d. Besturen

za.

04-09-2021

VBBH

n.n.g.

Jeugdtornooi PFV - doubletten

za.

11-09-2021

PFV

n.n.g.

Interprov. Ontmoeting Dames

ma.

01-11-2021

PFV OVL

n.n.g.

Internationale kampioenschappen 2021 EK triplet junioren & beloften

03 t/m 06-06-2021

Spanje

Santa Susanna

WK triplet heren EK triplet veteranen

15 t/m 18-07-2021 19 t/m 21-09-2021

Zwitserland Frankrijk

Lausanne Albertville

EK triplet heren

23 t/m 26-09-2021

Frankrijk

Albertville

WK triplet dames & junioren

09 t/m 14-11-2021

Thailand

Bangkok

Eurocup

02 t/m 05-12-2021

Frankrijk

Saint Yrieix

de P.I.B. vet. is kwalificerend voor de V.I.B. vet. de P.I.B. is kwalificerend voor de V.I.B. de V.I.B. vet. is kwalificerend voor de B.I.B. vet. de V.I.B. is kwalificerend voor de B.I.B. het V.K.D. / V.K.T. zijn kwalificerend voor het B.K.D. / B.K.T.

22

Onder voorbehoud van coronamaatregelen


Uit de media

Uit de media Maak het niet moeilijk in zand en werp op je eigen manier: zo begin je aan petanque Bron: Gazet van Antwerpen door Hanne Vandenweghe Op zoek naar een activiteit om een zwoele zomeravond in je eigen bubbel leuker te maken? Dan kun je een spelletje petanque spelen. Reinold Borré, voorzitter van de Belgische petanquefedederatie, geeft tips voor een ontspannend partijtje jeu de boules - dat meteen ook een Frans sfeertje schept.

markeringen op maken met alcoholstift om de jouwe te herkennen. Altijd handig tijdens het spel: houd een (vochtig) doekje in de buurt om je ballen te poetsen en - zeker in deze tijden - te ontsmetten. Het helpt in eerste instantie ook om stukjes aarde en ander vuil te verwijderen.”

Welke ballen? Het eerste wat je nodig hebt voor een spelletje is uiteraard - een setje ballen. “In plastic of metaal: er zijn geen slechte ballen om je te amuseren met petanque”, zegt Reinold. “De keuze gaat wel vaak naar exemplaren in kunststof, gevuld met water, omdat de kostprijs lager is. Een bijkomend voordeel is dat ze lichter zijn, wat de kans op putten in het gazon verkleint. Bij zo’n setje kan elke speler ook voor een eigen kleur kiezen.” “Zwaardere metalen ballen herken je dan weer aan de inkepingen - van een enkele lijn tot dubbele en gekruiste lijnen - in het oppervlak. Je kunt er extra

De basisregels Bij een set petanqueballen hoort ook een klein balletje, het doeltje of cochonette genoemd. Daarin heb je enkele varianten: een houten of gekleurd exemplaar. Dat laatste zie je doorgaans makkelijker liggen. Een zwart balletje is soms magnetisch. Handig als oma of opa wil meespelen en een koordje heeft met magneet om de balletjes op te tillen. Wie het balletje werpt? Dat kun je onderling beslissen of je kunt erom tossen. De winnaar mag starten. Gooi de cochonette maximaal tien meter ver. Sowieso is het voor beginners aangewezen om het kleine balletje

23


Uit de media tussen de zes en zeven meter verder te gooien dan het startpunt. Als de afstand korter is, moet je immers je houding en werptechniek gaan bijschaven en vergroot de moeilijkheidsgraad van het spel. De basis werptechniek die we aanbevelen is om de bal in je handpalm te houden en naar de ondergrond te richten. Een gouden regel om te werpen is er echter niet: dat is heel persoonlijk. Wil je het liefst anders gooien omdat je dan meer kracht en richting aan de worp kunt geven, ga dan vooral je gang. Speel je een tegen een of twee tegen twee? Dan wordt er vaak met drie ballen per persoon gespeeld. Vanaf drie tegen drie, krijgt elke persoon twee ballen. Het is de bedoeling om een punt af te snoepen van de andere partij en het dichtst bij het doeltje te komen. Wie het dichtst raakt met een van de ballen - je kunt er eventueel een meter bijhalen om discussie te vermijden - maakt een punt en werpt als volgende het doeltje. Wie het eerste dertien punten scoort, is de winnaar van het spel. Verschil in ondergrond Naast de keuze van de ballen, speelt ook de keuze van de ondergrond een grote rol. Wie petanque speelt aan de kust, mijdt als beginneling beter het droge zand. Dan zul je immers veel technischer moeten werpen. Houd er ook rekening dat eens de bal is geworpen en landt, niet zal verder rollen. Kies daarom beter voor nat zand. Op het gras kan uiteraard ook. Of speel eens in het bos op een minder druk wandelpad. De aarde is een ideale bodem voor een spel. DIY petanquebaan Een eigen, professionele baan aanleggen is simpel: je hebt er in de breedte 2 tot 2,5 meter voor nodig en 10 tot 11 meter in de lengte. Baken de baan af met houten balken, die je zelf behandelt tegen regen of reeds be-

24

handeld koopt, en leg verder aan met dolemietsteentjes. Een laag van drie centimeter dikte is voldoende. Soms wordt er onder de steentjes een laag rijnzand voorzien, om regen beter te absorberen, waardoor er geen plasvorming op de baan ontstaat. Ga niet voor grote steentjes: hoe fijner de structuur, hoe beter de ballen zullen rollen. Indien mogeljk: kies voor een plek waar er niet te veel gras groeit, anders komt het binnen een mum van tijd piepen door de steentjes. Reken voor het aanleggen van een petanquebaan op een kostprijs tussen de honderd Ă tweehonderd euro. Zet een hark in de buurt en hark de baan na een sessie weer effen, anders ontstaan er putten in en zit je op termijn met kuiltjes en wordt het jeu de boules met een heleboel hindernissen. Extra weetjes Allergisch aan metaal, liever meer grip tijdens het spel of voorzorgen nemen tegen corona, dan kun je handschoentjes dragen. Steeds meer jongeren sluiten zich aan bij clubs nadat ze liefde voor petanque ontwikkelen op aangelegde banen in hun dorp. Wil je weten of er in jouw buurt banen zijn, check eens op de sportsite van de gemeente. In groot Gent alleen zijn er 166 locaties. Sommige mensen laten hun petanqueballen weken in een mix van water en cola om de kleur donkerder te maken. Dit werkt tijdelijk, maar weet dat je de plakboel erbij moet nemen. Kleur een magnetisch doeltje niet. Door het magnetische karakter kan de kleur er tijdens het werpen afschilferen. Speel je vaak ‘s avonds op je eigen baan, voorzie wat licht. Ook muggenspray is in de zomermaanden aangewezen.


Uit de media Internationale petanquecompetitie (opgestart op Facebook tijdens corona) wordt blijver: “Deelnemers en sponsors blijven enthousiast” Bron: Het Laatste Nieuws door Koen Moreau BURST - Individueel in groep live petanque spelen lijkt de hype te worden van 2020. Dimitri Keulemans (42) uit Burst profiteerde van de coronacrisis en verplichte tijdelijke werkloosheid om het online spelletje uit te vinden en te promoten. “Het is leuk om vrienden van dichtbij en veraf op een veilige manier terug te zien op de momenten dat het jou past.” Petanque spelen op Facebook met echte ballen en zonder het risico te lopen dat je telefoon, tablet of computer sneuvelt. Dat is het concept dat Dimitri Keulemans bedacht. Zelf is hij sinds zijn zeven jaar een verwoed petanquespeler. “De eerste ballen ‘schoot’ ik met mijn peter en ik was meteen verkocht”, vertelt hij. Wereldkampioenschap Het ‘jeu de boules’ stroomt 35 jaar later nog steeds door de aderen van de man. “Het helpt dat ook mijn moeder gek is van petanque. Zij is voorzitster van de binnen-petanqueclub PC Apollo in Aalst.” Zelf is Dimitri lid van de binnen-petanqueclub PC Chapoo uit Sint-Lievens-Houtem.” Daar schiet hij geregeld naar het doel en slecht is de man absoluut niet. “Ik nam al deel aan het wereldkampioenschap petanque en leerde zo heel wat mensen kennen.”

Mensen en contacten die door corona en het verbod op petanque plots helemaal wegvielen. “De dag dat die beslissing viel, ben ik beginnen denken aan een alternatieve oplossing.” En zo bedacht Dimitri de ‘Tir de corona’. “Tir staat voor schieten en dat is de correcte benaming voor het gooien met de petanqueballen.” De spelers moeten dus wel degelijk met echte petanqueballen aan de slag. Dertig ballen schieten “De deelnemers spelen op eender welke plaats en filmen via Facebook live hoe ze dertig ballen schieten naar een cirkel met een diameter van één meter.” Het resultaat van die worpen levert punten op. “Missen is 0 punten, raken 1 punt, een boule uit de cirkel schieten is goed voor drie punten en een blijver levert vijf punten op.” Punten die iedereen zelf makkelijk kan toekennen en controleerbaar zijn. “De meeste inzendingen kijk ik zelf na en dat zijn er nogal wat.”

25


Uit de media De ‘Tir de corona’ telt inmiddels 140 actieve spelers die steeds drie dagen tijd hebben om voor een ronde een live te doen. “Daar zijn mensen bij uit de buurt, maar ook Frankrijk, Nederland, Duitsland en Engeland zijn vertegenwoordigd in een A, B, C, D en jeugdklassement.” Petanque is duidelijk geen ‘oude mannen’-sport “Deelnemen is gratis, maar dankzij Petanque Store uit Halle kunnen de winnaars op een prijs rekenen.” 140 internationale deelnemers Die sponsor en ook Dimitri blijven ondanks de versoepelde maatregelen enthousiast. “Elk excuus om petanque te kunnen spelen is welkom en het blijft leuk om je te meten met spelers uit binnen- en buitenland. Bovendien is het wel fijn dat er gemiddeld 50 mensen meekijken terwijl je zelf thuis in je tuin, garage of een pleintje in de buurt aan het spelen bent.” Wie Dimitri live aan het werk wil zien, moet eens passeren langs de binnenpetanque in Sint-Lievens-Houtem, het petanqueplein in Herzele, het pleintje aan buurthuis Meierskouter in de Sint-Maartenstraat in Burst of aan het ontmoetingscentrum in Aaigem. “Die laatste locatie is overdekt en ideaal bij regenweer. Mocht iemand van de gemeente meelezen: ik knapte tijdens mijn vrije tijd de petanquepleinen in de wijk in Burst op, maar een overkapping is daar eveneens welkom”, knipoogt Dimitri.

Oplossing woordzoeker p.12. BOODSCHAP H

26

O

U

V

O

L

B

L

IJ

F

G

E

Z

O

N

D


Sporten na corona

Sporten na corona Bewegen is gezond, dat staat vast. In tijden waar we veel meer binnen zitten dan ons eigenlijk lief is, is het van nog groter belang om te blijven bewegen. Een wandeling, een fietstocht, een petanqueballetje gaan gooien tot een toertje gaan joggen, dragen bij aan de algemene fysieke gezondheid en geven een boost aan het mentaal welzijn. VIRUSSEN KUNNEN HARTSPIERONTSTEKING VEROORZAKEN Hartspierontsteking kan wisselend verlopen. Soms brengt de aandoening weinig of geen klachten mee. In ernstiger gevallen wordt de hartspierfunctie aangetast, wat pijn op de borst, hartkloppingen en zelfs hartfalen kan veroorzaken. Sporten is en blijft gezond, maar wanneer je COVID-19 hebt doorgemaakt dan ben je beter toch wat voorzichtig. Naast ademhalingsproblemen veroorzaakt het SARS-CoV-2-virus namelijk ook soms hartspierontsteking. De extra belasting op het hart door (intensief= zweten en moeilijkere ademhaling) te sporten kan deze ontsteking verergeren. Wanneer je koorts hebt, zelfs wanneer COVID-19 daarvan niet de oorzaak is, is het absoluut af te raden om te sporten. Heb je symptomen die kunnen wijzen op COVID-19? Bel dan zeker je huisarts. WAT MOETEN SPORTERS WETEN OVER CORONA? Heb je positief getest maar heb je geen of alleen milde symptomen? In 80% van de besmettingen zijn er geen of alleen milde symptomen. Een hartonderzoek is dan niet nodig, maar de sporter moet wel in quarantaine gaan en mag 10 dagen niet sporten. Ben je na 10 dagen klachtenvrij? Dan mag je weer sporten, zonder (nieuwe) coronatest of hartonderzoek. Hou wel in de gaten of je (opnieuw) symptomen krijgt tijdens of na het sporten. In dat geval bel je het best je huisarts of sportarts.

Heb je na 10 dagen coronasymptomen? Bel je huisarts of sportarts. Had je matige tot ernstige klachten, maar kon je nog thuis uitzieken? Voor sporters die matige tot ernstige symptomen van COVID-19 hebben gehad, is de situatie anders. Het risico op hartspierontsteking neemt immers toe met de ernst van COVID-19. Deze sporters krijgen het uitdrukkelijke advies zich na 10 dagen te laten onderzoeken voor ze opnieuw sporten. Je kunt daarvoor terecht bij je huis- of sportarts. Als alle onderzoeken normaal zijn, de COVID-19-symptomen verdwenen zijn en er na de positieve COVID-19-test 10 dagen verstreken zijn, dan mogen de sportactiviteiten geleidelijk worden hervat. Keren symptomen terug, dan moeten in overleg met de huis- of sportarts en de cardioloog extra onderzoeken worden uitgevoerd. Heb je in het ziekenhuis gelegen met COVID-19? Als je zo ernstig ziek bent geweest dat je naar het ziekenhuis moest, en zeker op intensieve zorg, dan zijn een MRI-scan van het hart en doorgedreven longonderzoek noodzakelijk voor je weer kunt sporten. Die onderzoeken kunnen al in het ziekenhuis worden opgestart.� Op de website www.sportkeuring.be kan je terecht voor advies om te sporten na corona en vind je een overzicht van de symptomen die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus. Bron: SKA - Sport- & Keuringsartsen

27


Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten VZW

3 SPORTEN

ONDER 1 DAK PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

WWW.VIV-SPORT.BE 09/243 11 42 28 14

ERKEND DOOR


In memoriam

In memoriam Het bestuursorgaan en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd. Het bestuur en de leden van PC Verbroedering melden u bedroefd het overlijden van de heer Julien Beuten, echtgenoot van mevrouw Olga Van Rentergem. Julien werd geboren te Gent op 5 december 1936 en is overleden te Gent op 28 juni 2019. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Met grote droefheid melden we u het overlijden van de heer Omer De Winne, weduwnaar van mevrouw Jeanine Van Belle. Omer werd geboren te Hofstade op 30 december 1926 en is vreedzaam overleden in het WZC Hof Ter Linden te Evergem op 6 maart 2020. Hij was stichtend voorzitter van PC Meetjesland. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Genk melden u met grote verslagenheid het overlijden van de heer Lambert Meylaerts, echtgenoot van wijlen mevrouw Roza Bammens. Lambert werd geboren te Genk op 30 juni 1941 en is overleden te Genk op 12 maart 2020. Hij was één van de langst aanwezige leden bij PC Genk, immer sympathiek en tevens één van de beste spelers van de club. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

De leden en het bestuur van PC Wemmel melden u bedroefd het overlijden van mevrouw Simone Hautefelt, weduwe van de heer Marcel Leemans. Simone werd geboren te Elsene op 31 oktober 1928 en is overleden te Jette op 23 maart 2020. Ondanks haar hoge leeftijd was ze nog heel actief en speelde tot op het laatst petanque. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Herentals melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Marcel Van Caenegem, echtgenoot van mevrouw Maria Hoefnagels. Marcel werd geboren op 31 januari 1942 en is na een korte opname in het AZ van Herentals overleden op 29 maart 2020. We wensen zijn echtgenote, de familie en vrienden veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van Aartselaar Petanque Club melden u met grote droefheid het overlijden van mevrouw Jetje Odena, echtgenote van de heer Frank De Ceulaerde. Jetje werd geboren te Antwerpen op 31 maart 1940 en is overleden in het WZC Zonnewende te Aartselaar op 10 april 2020. We wensen haar echtgenoot, familie en vrienden heel veel sterkte toe.

29


In memoriam Het bestuur en de leden van PC Zig Zag melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Albert Mondelaers, echtgenoot van mevrouw Emma Loots. Albert werd geboren te Meerhout op 2 juni 1934 en is overleden te Kwaadmechelen-Ham op 16 april 2020. We wensen zijn echtgenote, familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Heirnis melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Werner Minnaert, echtgenoot van mevrouw Riet Bultinck. Werner werd geboren te Delmenhorst (Duitsland) op 1 september 1944 en is omringd door zijn familie rustig thuis overleden op 5 mei 2020. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van Aartselaar Petanque Club melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Mario Criaco, weduwnaar van mevrouw Kristien Depauw. Mario werd geboren te Genua (ItaliĂŤ) op 29 maart 1963 en is overleden te Lint op 18 mei 2020. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Actief Beveren melden u diep bedroefd het overlijden van de heer François Janssens. François werd geboren op 31 augustus 1935 en is overleden op 18 mei 2020. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

30

Diep bedroefd melden we u het overlijden van mevrouw Marcella De Meyer, levensgezellin van de heer Marc De Meulenaere. Marcella werd geboren te Gent op 15 februari 1933 en is overleden te Wondelgem op 20 mei 2020. We wensen Marc, de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van KP Mistral melden u met diepe droefheid het overlijden van de heer Serge Mommens. Serge werd geboren te Gent op 7 mei 1969 en is onverwachts thuis te Gentbrugge overleden op 21 mei 2020. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC De Zeemeermin melden u met droefheid het overlijden van de heer Francis Telle. Francis werd geboren te Elsene op 21 maart 1943 en is overleden te Oostende op 2 juni 2020. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

De leden en het bestuur van PC 13 Tongeren melden u met droefheid het overlijden van de heer Tony Slechten, echtgenoot van mevrouw Betsy Mouha. Tony werd geboren te Tongeren op 22 juni 1953 en is aldaar overleden op 7 juni 2020. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.


In memoriam Het bestuur en de leden van PC Mol melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Franciscus Roelands. ‘Swa’ werd geboren op 3 april 1953 en is van ons heengegaan op 15 juni 2020. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Met grote droefenis melden we u het overlijden van mevrouw Annie De Laet, echtgenote van de heer Jean Boumans. Annie werd geboren te Antwerpen op 21 juni 1952 en is onverwachts van ons heengegaan thuis te Schelle op 23 juli 2020. We wensen Jean, de familie en vrienden heel veel sterkte en moed bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur en de leden van PC Actief Beveren melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Frans Hanegreefs. Frans werd geboren op 6 december 1942 en is overleden op 20 juni 2020. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Sparrendal melden u met droefheid het overlijden van de heer Cornelis “Cor” Vleugels. Cor werd geboren te Meerssen op 29 oktober 1963 en is overleden te Genk op 26 juli 2020. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Singel melden u diep bedroefd het overlijden van hun sportleider en beste vriend, de heer Guy Pint. Guy werd geboren te Leuven op 9 juni 1960 en is overleden te Brussel op 22 juni 2020. We hebben geen tijd gehad om afscheid te nemen. Kort geleden was hij nog druk in de weer om de volgende competitie voor te bereiden. Het heeft niet mogen zijn. Guy was vriend van iedereen en met zijn grappen bracht hij iedereen aan het lachen. Hij was een grote “meneer”. We zullen hem missen en voor altijd in onze harten sluiten. We zien elkaar nog terug Guyke. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Jeanne d’Arc melden u met droefheid in het hart het overlijden van de heer Armando Marcolini. Armando werd geboren op 28 mei 1938 en is overleden in het AZ West Veurne op 7 augustus 2020. Hij was een petanquespeler in hart en nieren en stond altijd voor alles en iedereen paraat. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van KPC De Bevers melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Raf De Smeyter, echtgenoot van mevrouw Monique De Witte. Raf werd geboren te Wortegem-Petegem op 10 maart 1942 en is overleden in het woonzorgcentrum De Meers te Waregem op 14 augustus 2020. Raf was clublid sedert 1984, clubkampioen, sportleider, kapitein, bestuurslid, scheidsrechter van dienst, enzoverder. Kortom, Raf was niet zomaar een clublid van

31


In memoriam

32

De Bevers, Raf wĂ s De Bevers. Als topschutter heeft Raf ontelbare wedstrijden gewonnen voor de club, als kapitein vaak kampioen gespeeld met zijn ploeg. Waren er werken uit te voeren in en aan het lokaal, ook dan konden we een beroep doen op onze Raf. Maar niet alleen De Bevers, ook de vrienden van PC De Poedels verliezen met Raf een trouw clublid. Toen West-Vlaanderen nog geen afzonderlijke petanqueprovincie was, was Raf bij de Oost-Vlaamse clubs een geduchte maar graag geziene tegenstander. De laatste jaren beperkte Raf zich tot West-Vlaanderen en ook daar was het respect voor onze uiterst sportieve Raf heel groot. Want neerkijken op een minder goede speler was niet aan Raf besteed. Ook buiten de petanque was Raf een fantastisch mens. Als echtgenoot en rechterhand van (barvrouw) Monique, als een immer rustige pa en opa voor kinderen en kleinkinderen. Met Raf verliest niet alleen zijn familie, maar de ganse petanquefamilie, een Grote Meneer. Vaar(t) wel Raf, we zullen je nooit vergeten. Tot later. Ooit. Ergens. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Stekene melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Guido Heirman, partner van mevrouw Simonne Brackman, weduwnaar van mevrouw Truus van Hooije. Guido werd geboren op 23 april 1940 en is overleden op 9 september 2020. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van Aartselaar Petanque Club melden u met grote droefenis het overlijden van de heer Paul Sijtsma. Paul werd geboren te Antwerpen op 13 juli 1952 en is na een moedige strijd zachtjes ingeslapen te Mortsel op 30 augustus 2020. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

De leden en het bestuur van Oostendse Petanqueclub melden u met grote droefenis in het hart het overlijden van de heer Patrick D’Hondt. Patrick werd geboren te Kortrijk op 26 april 1947 en is overleden te Oostende op 27 september 2020. Hij was jarenlang voorzitter van OPC en vormde de ruggengraat van het clubbestuur. Hij was een graag gezien man met het hart op de juiste plaats. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur en de leden van PC Boekt melden u met grote droefheid in het hart het overlijden van mevrouw Ann Reygel, levenspartner van de heer Johan Schuyten. Ann werd geboren te Hasselt op 15 maart 1970 en is omringd door haar gezin zachtjes ingeslapen in het Jessa ziekenhuis Campus Salvator te Hasselt op 17 september 2020, gesterkt door het Sacrament van de Zieken. We wensen Johan, de familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.


In memoriam De leden en het bestuur van Oostendse Petanqueclub melden u diep bedroefd het overlijden van mevrouw Charlotte Lefevre. Charlotte werd geboren op 2 december 1944 en is plots overleden op 1 oktober 2020. Zij was jarenlang actief in onze federatie als één van de weinige vrouwelijke raadsleden in het bestuur van de PFV. Ook in OPC kon men jarenlang op haar inzet rekenen. Charlotte was een dame met een warm karakter waar je kon op rekenen. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Het bestuur en de leden van PC Actief Beveren melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Omer Van Lierop. Omer werd geboren op 11 maart 1946 en is overleden op 6 oktober 2020. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Het bestuur en de leden van PC Duffel melden u met droefenis het overlijden van de heer Marc Borremans, echtgenoot van mevrouw Karin Salaerts. Marc werd geboren te Halle op 23 september 1965 en is na een lange en moedige strijd overleden op 14 oktober 2020. We betuigen Karin, familie en vrienden onze gevoelens van ontroerde deelneming in het verlies dat hen treft.

Het bestuur en de leden van PC Stekene melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Alex Bal, echtgenoot van mevrouw Diane Steeman. Alex werd geboren te Belsele op 8 november 1938 en is na een slepende ziekte overleden in het AZ Jan Palfijn te Gent op 18 oktober 2020. Iedereen onder ons kende Alex als ‘de crosser’ omwille van zijn palmares als motorcrosskampioen, maar we zullen Alex vooral herinneren als een goed geluimd man, altijd klaar voor een babbel en een grapje. Glimlachend, dan was hij op zijn best. We wensen zijn echtgenote, familie en vrienden veel moed en kracht.

Het bestuur en de leden van PC Terbiest melden u bedroefd het overlijden van de heer Albert ‘Bieke’ Pollenus, echtgenoot van mevrouw Marina Vanmarsnille. Albert werd geboren te Sint-Truiden op 20 juli 1951 en is er thuis zachtjes van ons heengegaan op 27 oktober 2020, omringd door zijn naaste familie. We wensen zijn echtgenote, familie en vrienden veel sterkte toe.

33


In memoriam Met grote droefheid in het hart melden we u het overlijden van de heer Jean Pierre Vanacker, weduwnaar van Christiane Balliauw. Jean Pierre werd geboren op 11 september 1948 en is overleden op 27 oktober 2020. Jean Pierre was in de recente geschiedenis niet weg te denken uit de werking van onze federatie en zijn club, KP Mistral. Hij stond mee aan de basis van de digitalisering van onze federatie en was, ondanks zijn gezondheidsproblemen, steeds paraat om te helpen. Samen met zijn Chrisje, was hij een rots in de branding voor KP Mistral. Hij was een man met een gouden hart en zal enorm gemist worden. Jean Pierre, rust zacht, je hebt het verdiend. We wensen de familie en vrienden heel veel kracht en moed in deze moeilijke tijden.

Het bestuur en de leden van PC Actief Beveren melden u bedroefd het overlijden van de heer Freddy Schnorbusch, echtgenoot van mevrouw Elza Van Roy. Freddy werd geboren te Temse op 20 december 1934 en is overleden in het AZ Rivierenland te Bornem op 16 november 2020. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Het bestuur en de leden van PC Oetervallei melden u diep bedroefd het overlijden van hun geliefde lid, de heer Raymond De Haes, echtgenoot van mevrouw Gaby Sleypen. Raymond werd geboren te Eisden op 26 april 1947 en is thuis in familiekring zachtjes heengegaan te Neeroeteren op 22 november 2020. We wensen zijn echtgenote, familie en vrienden heel veel sterkte toe.

34


Inhoud

35


Info - Pub P.C.HemelHof bestaat 35 jaar

Tel: 03 / 651 50 59 Mail: p.c.hemelhof@skynet.be Web: pchemelhof.be Adres: Hemeldreef 5, 2930 Brasschaat Di: Wo: Do: Do: Za: Zo:

Openingsuren: 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie 12:00 tot 18:00 vrij spel 19:00 tot 23:00 vrij spel 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie

Club open Dinsdag- en vrijdagavond 19:30 u Donderdagmiddag 13:30 u 10 binnenpleinen en 34 buitenpleinen Oude Bruglaan 49, 9160 Lokeren pcreynaert.be

Hier had uw advertentie kunnen staan... Meer info via tim-pennoit@pfv.be

36


Info - Pub

Petanque club Chapoo Steenweg op Brussel, 113 1780 Wemmel 02/461.30.30

Adres clublokaal: Rot – 9520 Letterhoutem Tel: 0484 92 69 90 E-mail: petanqueclubchapoo@hotmail.com

10 verwarmde binnenbanen - 12 Buiten terreinen

Iedereen van harte welkom:  Woensdag van 19u00 tot 23u45 Meli-melo  2de vrijdag van de maand vanaf 19u00 variabele petanque activiteiten  4de vrijdag van de maand vanaf 19u00 Doublet Formee

Open : alle dagen van 13 tot 19 uur Behalve op vrijdag 10 binnenbanen – 18 buitenpleinen

Website : www.petanque-wemmel.be

Gedurende de wintercompetitie bij thuiswedstrijden open op woensdag, zaterdag en zondag vanaf 13u00. Kom gerust eens kijken. Petanque is meer dan zo maar een balletje gooien. Petanqueclub Chapoo, afgekort : PC Chapoo vzw Zetel: Brugstraat 3 – 9570 Deftinge Ondernemingsnummer: 0897.843.480 RPR Oudenaarde

37


Info - Pub

PC MOL

Spoorwegstraat 27/1 2400 Mol Iedereen is van harte welkom op vrijdagavond vanaf 19u30 om een balletje te gooien, een babbel of een glaasje te drinken in onze warme en gezellige club.

Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten VZW

3 SPORTEN

ONDER 1 DAK PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

WWW.VIV-SPORT.BE 09/243 11 42 14

38

ERKEND DOOR


Legt de volgende Lotto-miljonair binnenkort een petanquebaan aan in zijn tuin?Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.