Magazine 2 2014

Page 1

SPORTMAGAZINE

PETANQUE

2 • 2014 Driemaandelijks tijdschrift • 36ste jaargang • juni 2014 • Afgiftekantoor Brugge - P409060 Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent


2

1

4

3

5

6

7

10

8

9

1.Enkele dapperen tijdens het 1e jeugdcircuit te Zig Zag 2. Sfeerbeeld ontmoeting PFV-NJBB 3. Sfeer in Zeist 4. Uitstap in Malta 5. Gelukkige gezichtjes tijdens het jeugdcircuit in Zig Zag 6. Natuurpracht in Malta 7. Actie tijdens het VKJ in PC Schorpioen 8. Tafelen en overleggen in Zeist 9. Cursus coaching te Gent 10. Balletje gooien in Malta 11. De regen trotseren tijdens het 1e jeugdcircuit in Zig Zag

11


Inhoud

Inhoud PFV in beeld.............................................................................................................................2 Wist u dat...................................................................................................................................4 Voorwoord................................................................................................................................5 Inschrijvingsformulier ‘Dag van de besturen’......................................................6 Affiche ‘Dag van de veteranen’.....................................................................................7 Affiche ‘Dag van de besturen’........................................................................................7 Inschrijvingsformulier ‘Dag van de veteranen....................................................8 Verslag reis Malta...........................................................................................................9-10 Affiche reis september - TURKIJE.............................................................................11 inschrijvingsformulier reis september - TURKIJE............................................12 kalender zomertornooien 2014........................................................................13-14 Wat is coaching...........................................................................................................15-17 Echo’s uit de regio’s...................................................................................................18-21 Uit de media..................................................................................................................22-24 Uitslagen uitzendingen..........................................................................................25-28 Uitslagen kampioenschappen...........................................................................29-33 In memoriam................................................................................................................34-35 Kalender 2014 – kampioenschappen...................................................................36 Panathlon verklaring.......................................................................................................37 Advertenties..................................................................................................................38-44

Colofon De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke vereniging aangesloten bij: • lid van SportAccord • lid van de CEP (Confédérations Européen de Petanque) • de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen met de F.B.F.P. • de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provançal, 13001 Marseille-France) • B.L.O.S.O. • het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite) • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw) Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

De P.F.V. groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de Petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

Bondslokaal: Huis van de Sport Bureel 22 Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 – Fax. 09 243 11 49

De P.F.V. behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Pins zijn eigendom van de P.F.V. en mogen NIET gescand worden.

Bezoek de website van de P.F.V. op internet:

Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 – 9000 Gent

Secretariaat: Alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u tot 16u30

Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit Drukkerij: Lannoo, Tielt www.lannooprint.be

www.PFV.be We zijn voor U beschikbaar op volgende dagen: Federaal Voorzitter: Reinold Borré Enkel na afspraak

Jaarabonnement: Bijkomend abonnement: € 7,50 Niet-leden € 10,50 Buitenland € 15 Te storten op rekening: PFV 446-9707281-49

3


Wist u dat...

Wist u dat... … de OBUT-cochonnet met magneetverf is goedgekeurd door de FIPJP? Belangrijk om te weten is dat als de verf verwijderd wordt of afgaat de cochonnet zwartkleurig moet zijn. Als hij echter wit is, is deze niet geldig. … in de toekomst de cochonnets binnen een zekere tolerantie van gewicht zullen moeten zijn? … de cochonnets van VMS vanaf januari 2018 niet meer zullen mogen gebruikt worden? … wanneer een ploeg 3 x de cochonnet fout opgooit, het aan de andere partij is om de cochonnet op te gooien? Maar wist u ook dat bij het annuleren van deze mène het aan de ploeg is die de cochonnet als eerste had opgegooid om opnieuw op te gaan? … de organisatie van het nieuwe WK doubletten is goedgekeurd en dat dit voor het eerst in 2016 zal plaatsvinden omdat er in 2015 al 2 WK’s worden ingericht en dit financieel te belastend is voor de federaties. Wist u ook dat dit WK in 2016 zal georganiseerd worden door de PFV? Op naar een even groot succes als het EK in 2012. … PC Koksijde investeert in de jeugd? PC Koksijde heeft de “petanqueschool Koksijde” opgericht. Iedere maandag, tijdens schooldagen, wordt in hun lokalen van 17u30 tot 19u00 les gegeven aan de jeugd. Deze trainingen worden gegeven door Johan Meersdom (Bloso initiator en coach). … de PFV opnieuw een opleidingsavond omtrent coaching heeft georganiseerd voor haar trainers, initiators, coaches en medewerkers van de provinciale petanquescholen? Meer hierover verder in dit magazine.

4


Voorwoord

Voorwoord voorzitter Beste Petanque vrienden, Een voorwoord schrijven tijdens een kampioenschap is geen alledaags gegeven, doch de inspiratie dat wij daar opdoen is immens. Men voelt bij het aankomen van de spelers en speelsters de gezonde stress. Sommigen komen om te winnen terwijl anderen het deelnemen en ervaring opdoen veel belangrijker vinden. Maar allen komt om een aangename en sportieve dag te beleven. Dit is ook zo binnen onze federatie. Er heerst een goede werksfeer en ook onder (zware) stress zullen zij altijd de spelers, speelsters en clubs te woord staan. Wij staan dan ook altijd open voor opbouwende kritiek en vernieuwende ideeën, doch merken we dat dit zeer weinig of bijna niet voorkomt. Wij stellen vast, zoals de spelers, dat er clubs zijn die klaarstaan voor hun leden en een professionele uitstraling hebben, maar anderzijds dat er clubs zijn die op een amateuristische manier hun club leiden. Toekomstgericht is het wel belangrijk dat onze clubs zich in orde stellen met de voorgeschreven wetgeving, statuten, RIO’s en andere interne gegevens. Voornamelijk daar wij spijtig genoeg dienen vast te stellen dat, door de diverse klachten van spelers en speelsters, de tekortkomingen binnen clubs blootgelegd worden en zelfs in 85% gerechtvaardigd zijn. Daarom vragen wij aan jullie om de nodige stappen te ondernemen om zo snel mogelijk met alles in orde te zijn. Hulp van Dynamo Project kan hiervoor aangewend worden, zodanig dat jullie zich kunnen bezig houden met onze sport en niet belaagd worden met kritische en moeilijke vragen van jullie leden. Met veel plezier stel wij vast dat onze sport gedragen wordt op juridisch vlak. Een gebuur die tegenover een petanqueplein woont waarop regelmatig werd gespeeld, diende klacht in wegens lawaai en overlast. De vrederachter van dienst beantwoordde deze klacht met:“ ga toch gewoon meespelen “. Een moedige, maar vooral heel sociale uitspraak. Een rechter die de sport in zijn hart draagt.

petanquepleinen op diverse plaatsen zoals wijken, pleinen en buurten. Meer zelfs, het volgende spreekwoord is stilaan van toepassing: “langs alle paden en wegen komt men petanquepleinen tegen”. Dat laat zich ook opmerken door het groter aantal inschrijvingen van nieuwe clubs en leden. Ten opzichte van hetzelfde moment vorig jaar noteren alweer een toename van 600 leden. Daarom kunnen wij wel zeggen dat onze sport nog altijd in volle groei is en meer en meer gewaardeerd wordt. Met enige fierheid kunnen wij nu al zeggen: “hou jullie agenda vrij voor november 2016”. De PFV heeft namelijk, op vraag van de FIPJP, de primeur van een nieuw wereldkampioenschap dat zal doorgaan in de herfstvakantie 2016 in de Topsporthal van Gent. Meer gegevens zullen u met de tijd meegegeven worden. Om af te sluiten willen wij alle leden een fijne, mooie en zonnige vakantie toewensen en geniet ook van een wedstrijdje petanque als ontspanning.

Sportieve groeten Reinold Borré Voorzitter PFV

Ook hebben wij het gevoel dat in veel gemeenten en steden werk gemaakt wordt van het aanleggen van

5


Besturen

Dag van de Besturen Zaterdag 6 september Programma: 08u00 Aankomst en ontvangst van de bestuursleden in “De 08u30 Moffel” te Lommel waar iedereen een koffie en een ontbijtkoek aangeboden krijgt. 09u00 Vertrek naar Lommel + bezoek aan “Het huis van glas” en het stadscentrum 12u00 Middagmaal 14u00 Tornooi in 3 ronden volgens melée systeem op voorhand in te schrijven 18u00 Prijsuitreiking gevolgd door een receptie aangeboden door de P.F.V. Kostprijs middagmaal €20 Wie inschrijft en betaalt voor 1 augustus krijgt €5 korting, dus €15. Bij inschrijving de lijst met de volledige naam en licentienummer van de deelnemers bijvoegen a.u.b. Het ontbijt, de uitstap en deelname aan het tornooi worden gratis aangeboden door de PFV. Inschrijven voor 25 augustus via het PFV secretariaat. Bij wijzigingen, vragen of problemen op de dag zelf: 0496/28.42.55 (Ludo Daniëls)

Petanqueclub ……………………………………….. schrijft in voor : Ontbijt Uitstap Middagmaal Tornooi

6

met ………. personen met ………. personen met ………. personen (€20/€15) met ………. personen


Veteranen / Besturen

Dag van de Veteranen Vrijdag 5 september 8u00-8u30 aankomst KRC-Genk stadion Ontvangst met koffie en koek 9u00-11u30 rondleiding in de Cristal-Arena 12u00 middagmaal 14u00 tornooi 18u00 prijsuitreiking

Dag van de Besturen Zaterdag 6 september 8u00-8u30 aankomst in “De Moffel” te Lommel Ontvangst met koffie en koek 9u00 Busvervoer naar Lommel + bezoek aan het Huis van glas en stadscentrum 11u30 vervoer naar “De Moffel” 12u00 middagmaal 14u00 tornooi 18u00 prijsuitreiking en receptie

7


Veteranen

Dag van de Veteranen Vrijdag 5 september Op vrijdag 5 september 2014 vertrekken de bussen richting Genk waar iedere echte PFV – veteraan (vanaf 50+) mét licentie - zowel competitief als recreatief kan deelnemen aan deze dag. De spelers van Limburg voorzien zelf in hun vervoer naar KRC Genk Stadion. In de voormiddag is er een rondleiding in de Cristal Arena gepland en in de namiddag is er een tornooi voorzien dat plaats zal vinden in de omgeving van de Cristal Arena. Opstapplaatsen busreis:: Oost-Vlaanderen: 5u45 aan de Bandencentrale Gentbrugge Antwerpen: 6u45 op de parking van JBC Aartselaar en 7u15 te Wommelgem Vlaams-Brabant: 6u45 te Wemmel en 7u15 te Tervuren West-Vlaanderen: 4u45 te Oostende (parking Mercatorlaan), 5u15 te Loppem en 5u15 te Wevelgem Terugreis voorzien rond 19 uur Activiteit 09u00 – 11u30: rondleiding in de Cristal Arena.

Start om 14 u – 3 ronden – een beker voor de eerste drie – iedereen krijgt een aandenken. Kostprijs 22 Euro voor de activiteit, het middagmaal en de deelname tornooi indien je inschrijft voor 1 augustus. 30 Euro voor wie inschrijft na 1 augustus. De busreis wordt gratis aangeboden door de PFV Inschrijvingen via de provinciale verantwoordelijken met onderstaand inschrijvingsformulier ten laatste voor 25 augustus. Er dient contant betaald te worden bij de inschrijving aan de provinciale verantwoordelijken. Antwerpen: Jean Boumans, Tel : 0495/22.08.93 Vl. Brabant: Wilfried Deman, Tel : 0473/81.43.89 Limburg: Guido Reeckmans, Tel : 0472/24.55.61 O. Vlaanderen: Annik Kerkhoff, Tel: 0478/57.10.44 W.Vlaanderen: Marc Steurbaut, Tel : 0478/58.49.43 Bij wijzigingen, vragen of problemen op de dag zelf: Ludo Daniels: 0496/28.42.55 of Guido Reekmans: 0472/24.55.61

Tornooi Tornooi Heren, Dames, Gemengd (zowel competitie als recreant) - in tripletten - licentie verplicht. Namen deelnemers en licentienummers……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….……………….……… ……………………………………………………………………………………………….……………….……… Club : ………………………………………………………………………………………………………….……. . Schrijft in voor PFV petanquedag voor Veteranen op vrijdag 5 september 2014 en betaalt voor : Uitstap/middagmaal/tornooi: aantal personen : …… x 22 € = ……… € (voor 1 augustus) Uitstap/middagmaal/tornooi: aantal personen : ……. x 30 € = ………. € (na 1 augustus) Opstapplaats aankruisen a.u.b. ❑ Gentbrugge ❑ Oostende ❑ Loppem

8

❑ Wevelgem ❑ Aartselaar ❑ Wommelgem

❑ Tervuren ❑ Wemmel ❑ Eigen vervoer


Petanquereis

Malta - april 2014 Op dinsdagavond 22 april vertrokken we met 49 deelnemers op petanquereis naar het Seabank All inclusive Resort, Mellieha op Malta. Dit hotel is gelegen in een baai en daar we petanque speelden op een heuveltje hadden we heel de week een prachtig uitzicht op het water. Het was er warm met af en toe een stevig windje dat ons petanqueplezier echter niet kon doen afnemen en regen hebben we zeker niet gezien.

Het hotel is een groot complex dat 2 jaar geleden helemaal gerenoveerd werd. Er zijn meerdere restaurants in het hotel met elk een ruime keuze aan voorteffelijk klaargemaakte maaltijden van koud buffet tot allerlei zeer lekkere pasta’s, verse soepen en grillades voor uw ogen klaargemaakt. En natuurlijk de desserts niet vergeten, alle dagen verse taarten, biscuits, yoghurt, verschillende soorten ijscrème, vers fruit en verschillende soorten kaas! Soms moeilijk om te kiezen, want het was allemaal even lekker. De kamers waren allemaal heel proper, groot en comfortabel met dubbel bed, zeteltjes, mooie badkamer met ligbad/douche, lavabo en wc én een mooi terras om op te relaxen. De petanqueterreinen waren prachtig aangelegd met een afmeting van 24m op 12m. Dolomiet is er op Malta niet te vinden, dus speelden we op iets grotere grijze steentjes. In het begin een aanpassing, maar na verloop van tijd vond iedereen zijn draai en werd er lustig op gespeeld en plezier gemaakt!

9


Petanquereis Er werd petanque gespeeld om 10.00 uur en om 15.00 uur, telkens 2 matchen. We speelden in tripletten, doubletten en dames en heren apart om er variatie in te brengen. ‘s Avonds kon men terecht in de bar of in de dôme waar de animatieploeg elke avond een show of een spektakel bracht dat werkelijk de moeite was om te zien en te horen. Het personeel was er trouwens echt uitermate vriendelijk en behulpzaam! Op woensdagavond hadden we een gezamenlijk diner, tijdens dewelke we onze jarigen hebben gevierd met taart en waar we de uitslag van het klassement hebben afgeroepen. Het personeel van het hotel was zo vriendelijk geweest om ons een aantal aandenkens te geven om de winnaars van ons klassement mee te verassen! Een zeer geslaagde avond vond iedereen! Zo gingen de dagen vol plezier helaas te snel voorbij en was het tijd om terug naar huis te komen, dromend van het volgend verlof in Turkije..... samen met jou? Meer foto’s kan je terugvinden op onze facebookpagina. Foto’s met dank aan Willy Vancolen.

10


Petanquereis

NIEUWE DATA! heen: 12/9 terug: 20/9

PETANQUEN aan de TURKSE RIVIÈRA Periode: 12/09/2014 - 20/09/2014 € 999 per persoon voor 9 dagen/8 nachten op basis van een tweepersoonskamer in all inclusive. Aan de Turkse Rivièra schijnt de zon meer dan 300 dagen per jaar. Zo ben je vrijwel zeker dat er tijdens je vakantie geen wolkje aan de lucht is. In deze prachtige streek zie je eeuwenoude vestingstadjes, typische vissershaventjes en antieke tempelruïnes. Een klassehotel direct aan het strand gelegen, met een heel mooie tuin, comfortabele kamers, magnifiek wellnesscentrum en heerlijke keuken! Deze unieke ervaring wordt u aangeboden door Petanque Federatie Vlaanderen in samenwerking met Thomas Cook Sport! - Bij reservatie dient u 30% voorschot te betalen, het saldo betaalt u 1 maand voor vertrek. - Opgepast: De plaatsen zijn beperkt! - Inschrijvingen worden afgesloten op 08/08/2014. Inclusief Vlucht heen & terug (vanuit Brussel) in economy met catering aan boord, luchthaventaksen, transfer luchthaven - hotel - luchthaven, verblijf op basis van All Inclusive, btw, basisannulatieverzekering (tot 625 euro reissom per persoon) Exclusief Volledige annulatieverzekering : +3% op de totale reissom, facultatieve reisbijstandsverzekering ( 25,99 euro per persoon ), eventuele luchthaventaksenverhogingen, excursies ter plaatse, niet vermelde diensten. Single kamer + € 35 per persoon per nacht.

V.U.: Tim Van Genechten p.a. – TCRB NV – Tramstraat 67c, 9052 Zwijnaarde, BTW 0412.677.887 RPR Gent – Lic. (A)1067

U verblijft in het hotel Paloma Renaissance Resort & Spa ***** op basis van all inclusive.

Meer INFO & RESERVATIES: Tim Pennoit, Sporttechnisch Coördinator PFV Huis van de Sport - Zuiderlaan 13, 9000 Gent tel: 09/243.11.41 • tim-pennoit@pfv.be 056 TCS_adv_petanque TURKSE RIVIERA.indd 1

22/05/14 11:47

11


Petanquereis

Inschrijvingsformulier Petanquen in TURKIJE

12/09/2014 – 20/09/2014

Deelnemer 1

Naam:* …………………………………………………………………... Voornaam:* …………………………………………………………………... Straat + nr: …………………………………………………………………... Postcode + Gemeente ……………………………………………………..................... Telefoon/GSM: …………………………………………………………………... E-mail: …………………………………………………………………... Geboortedatum: …………………………………………………………………... Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..………………….. Kledijmaat (polo): oS oM oL o XL o XXL o XXXL Deelnemer 2

Naam:* …………………………………………………………………... Voornaam:* …………………………………………………………………... Straat + nr: …………………………………………………………………... Postcode + Gemeente ……………………………………………………..................... Telefoon/GSM: …………………………………………………………………... E-mail: …………………………………………………………………... Geboortedatum: …………………………………………………………………... Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..…………………… Kledijmaat (polo): oS oM oL o XL o XXL o XXXL (meisjesnaam van de gehuwde echtgenote of weduwe !!) * naam invullen zoals vermeld op uw identiteitskaart!

Bestemming:

Kemer - TURKIJE

Periode:

12/09/2014 – 20/09/2014

Kamertype:

o 1-persoonskamer

o 2-persoonskamer

Wenst u een reisbijstandsverzekering ?

o Ja o Neen

Wenst u Premium Service?

o Ja

o Neen

(€40 per persoon per traject)

Deze reis wordt uitgevoerd door Thomas Cook

12


Kalender

Kalender zomertornooien Dag

Datum

Uur 9u00 10u00 13u00 14u00 9u00 14u00 9u30 10u30 14u00 14u00 9u30 13u30 14u30 14u00 20u 11u00 11u00

zondag

15/jun

woensdag donderdag zaterdag

18/jun 19/jun 21/jun

zondag

22/jun

maandag

23/jun

woensdag

25/jun

donderdag vrijdag

26/jun 27/jun

zaterdag

28/jun

zondag

29/jun

13u30

dinsdag

01/jul

woensdag

02/jul

donderdag vrijdag

03/jul 04/jul

zaterdag

05/jul

zondag

06/jul

maandag woensdag donderdag zaterdag

07/jul 09/jul 10/jul 12/jul

woensdag

16/jul

donderdag

17/jul

zaterdag

19/jul

zondag

20/jul

maandag

21/jul

dinsdag woensdag donderdag

22/jul 23/jul 24/jul

zaterdag

26/07

zondag

27/jul

woensdag

30/jul

13u30 13u30 14u30 14u00 11u00 9u30 10u00 9u00 10u00 10u00 14u00 14u00 13u00 13u30 14u00 9u30 13u30 14u00 13u30 13u30 13u30 14u00 9u30 10u00 14u00 10u00 15u00 10u00 13u30 14u00 13u30 14u00

zaterdag

02/aug

9u30 13u00

Locatie

Tornooi

Juni Les Carolos B.K.T. Waalborrepark Asse (De Blockskes) groot tripletten tornooi H/HG - D PC De Bouchon Varsenare De Bouchon Varsenare (open tornooi) doublet H/G PC Haeseveld Kwartet 50+ (1 dame verplicht) PC Tienen B.I.B. veteranen Nieuwpoortse PC circuit 50-plus speeldag 4 doublet H/G en V PC De Gulden Kamer 12 uren van Brugge PC Maaseik zomertornooi doublet H/G + D PC SPEM zomertornooi tripletten PC Eeklo Sax Open Tornooi Blankenbergse PV Sextet 50-plus PC Maaseik Trofee 50+ (H/HG+D), 4e speeldag PC Reynaert veteranencircuit 5 Oostendse PC circuit 50-plus speeldag 5 doublet H/G en V PC Haeseveld nachttornooi H/G doublet PC Niel H / HG tripletten PC Reynaert jeugdcircuit 3 PC Zig Zag zomertornooi triplet/doublet H/HG+D PC Gent Dag van de dames PFV Oost-Vlaanderen Juli Grote Markt - SINT-NIKLAAS BEACHpetanque PC Zig Zag Trofee 50+ (H/HG+D), 5e speeldag PC Haeseveld veteranencircuit 6 PC De Zeemeermin Middelkerke circuit 50-plus speeldag 6 doublet H/G en V PC Genenbos Petanque Masters Lummen - doublet 50+ PC Gent jeugdtraining Oost-Vlaanderen PC Genenbos Petanque Masters Lummen - doubet H/G + D Nieuwegein (NEDERLAND) 4-federatie Tornooi PC Genenbos Petanque Masters Lummen - triplet H/G + D PC Genenbos Petanque Masters Lummen - individueel PC Chapoo H/G triplet Nieuwpoortse PC circuit 50-plus speeldag 7 doublet H/G en V PC Ponderosa zomertornooi triplet 60+ PC Interlommel Trofee 50+ (H/HG+D), 6e speeldag PC Verbroedering 50+ H/G Oostendse PC Sextet 50-plus PC OPEC Zomertornooi doublet H/HG + 50+ PC Reynaert sextet 1 dame verplicht Sportpromotietornooi Limburg zomertornooi doublet H/G, 50+, D Oostendse PC Grote prijs Stad Oostende triplet PC Boekt zomertornooi kwintet H/G PC De Zeemeermin Middelkerke zomertornooi (open tornooi) triplet H/G PC De Zeemeermin Middelkerke Sextet 50-plus PC Pelt Sextet 50+ H/G, 1e speeldag PC Den Akker Oedelem circuit 50-plus speeldag 8 doublet H/G en V PC Ponderosa H / HG sextet KOKSIJDE BEACHpetanque triplet Zomertornooi Den Akker Oedelem (open tornooi) PC Den Akker Oedelem PC 13 Tongeren zomertornooi doublet H/HG + 50+ PC Gent 50+ doublet / damesdoublet / H/G triplet PC 13 Tongeren Trofee 50+ (H/HG+D), 7e speeldag PC Koksijde circuit 50-plus speeldag 9 doublet H/G en V Augustus PC Haeseveld jeugdtraining (Oost-Vlaanderen) PC Lint H / HG triplet kleurentornooi

Formule P 4 ronden 5 ronden 4 ronden 5 ronden 4 ronden 4 ronden 6 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden 4r,1/2,finale 4 ronden 4 ronden

3 ronden 3 ronden 4 ronden 5 ronden P+R P+R P+R 4 ronden 4 ronden 4 ronden 3 ronden 4 ronden 6 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 5 ronden 4 ronden 6 ronden 6 ronden 4 ronden 6 ronden 3 ronden 5R + F 4 ronden 3 ronden 4 ronden 4 ronden

13


Kalender

14

zondag

03/aug

woensdag

06/aug

donderdag

07/aug

zaterdag

09/aug

zondag

10/aug

woensdag

13/aug

donderdag

14/aug

vrijdag

15/aug

zaterdag

16/aug

zondag

17/aug

maandag

18/aug

woensdag

20/aug

donderdag

21/aug

zaterdag

23/aug

zondag

24/aug

woensdag

27/aug

donderdag

28/aug

zaterdag

30/aug

zondag

31/aug

woensdag

03/sep

vrijdag

05/sep

zaterdag

06/sep

zondag woensdag donderdag

07/sep 10/sep 11/sep

zaterdag

13/sep

zondag

14/sep

woensdag

17/sep

vrijdag

19/sep

zaterdag

20/sep

zondag woensdag donderdag

21/sep 24/sep 25/sep

10u00 13u30 10u00 14u30 14u00 13u30 13u30 14u00 13u30 9u30 13u00 14u30 14u00 13u30 14u00 14u00 14u00 9u30 10u00 10u30 9u30 13u30 14u30 14u00 10u00 10u00 14u00 14u00 10u00 10u00 14u30 13u00 14u00 10u00 10u30 13u30 13u30 14u00 13u30 14u30 8u00 8u00 9u30 9u00 10u00 11u00 13u30 14u00 13u00 10u00 13u00 14u30 14u00 10u00 13u30 14u00 9u00 14u00 14u00

Nieuwpoortse PC Noordzeegouwtornooi PC Sparrendal zomertornooi doublet H/HG + 50+ PC Genk Sextet 50+ H/G, 2e speeldag PC Alosta veteranencircuit 7 Oostendse PC circuit 50-plus speeldag 10 doublet H/G en V PC Genk zomertornooi doublet 50+ PC Vilvoorde doubletten tornooi PC Schorpioen H/G triplet PC Genk zomertornooi doublet H/HG PC Genenbos PKD 50+ (Limburg) NIEL BEACHpetanque doublet PC Hof Ter Burst veteranencircuit 8 PC De Zeemeermin Middelkerke circuit 50-plus speeldag 11 doublet H/G en V PC Pelt zomertornooi doublet H/Hg + 50+ PC Colora Roeselare Open kampioenschap van Roeselare PC Gent H/G (minstens 1 dame) PC Verbroedering H/G triplet 50+ PC De Zeemeermin Middelkerke PKI - Senioren H en V, veteranen H en V PC Chapoo H/G triplet PC Pelt zomertornooi doublet H/HG + D Tongerlo START SPORTKAMP PC Genenbos Trofee 50+ (H/HG+D), 8e speeldag PC Apollo veteranencircuit 9 PC Gullegem circuit 50-plus speeldag 12 doublet H/G en V PC Genenbos zomertornooi sextet H/HG + D PC De Lindepet H / HG doublet PC Wemmel tripletten tornooi PC Schorpioen H/G 50+ PC Haeseveld Memorial Van Rumst - H/G triplet PC Kelchteren Sextet 50+ H/G, 3e speeldag PC Gent veteranencircuit 10 PC Bernardus H / HG doublet 50+ PC Gullegem circuit 50-plus eind meli-melo PC Gullegem zomertornooi doublet H/G en doublet V PC Reynaert H/G (A/B categrie na 2 ronden) PC Horizon zomertornooi doublet 50+ PC Horizon zomertornooi doublet H/G PC Eeklo damesdoublet - H/G 50+ doublet September PC Horizon (PC Pelt) Trofee 50+ (H/HG+D), 9e speeldag PC Stekene veteranencircuit 11 LIMBURG DAG VAN DE VETERANEN LIMBURG DAG VAN DE BESTUREN PC Heirnis jeugdtraining (Oost-Vlaanderen) PC L'Amigos V.I.B. senioren reservedag veteranencircuit PFV OVL PC Verbroedering Sextet Wijnegem PC jeugdcircuit 4 PC Eisden zomertornooi doublet H/HG PC Mistral H/G 50+ doublet PC Bernardus H / HG doublet PC Haeseveld damescup + herencup doublet PC De Berk Trofee 50+ (H/HG+D), 10e speeldag PC Schorpioen finale veteranencircuit PC Gent triplet 50+ 1 dame verplicht PC Vilvoorde jeugdcircuit finaledag PC De Berk zomertornooi doublet H/G, 50+, D PC De Vrienden triplet Heren gemengd PC L'Amigos B.I.B. senioren PC Reynaert H/G 50+ doublet PC Lokeren H/G triplet 50+

5 ronden 4 ronden 6 ronden 3 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden P 3 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden poules P, 1/4, 1/2, F 5 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden 6 ronden 5 ronden 3 ronden 4 ronden 4 ronden 6 ronden 3 ronden 4 ronden 3 ronden 5 ronden ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 3 ronden 3 ronden

5 ronden ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden ronden + F 3 ronden 3 ronden ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden P 4 ronden 4 ronden


Coachen

Coachen Speler Spelen Een speler is iemand die zijn sport beoefent op recreatief of competitief vlak

Trainer Trainen Een trainer is iemand die een sporter traint

Coach (begeleider Coachen Coach is iemand die een sporter adviseert en begeleidt

Wanneer een speler op recreatief vlak een of zijn sport wil beoefenen kan dat op 2 manieren gedaan worden, namelijk alleen of onder begeleiding. Wanneer een speler hogerop wil geraken dan moet hij trainen om zijn kwaliteiten te verbeteren en dat wordt gedaan door een trainer die de sporter gestructureerde trainingen geeft. Dan komen er wedstrijden die meestal begeleid worden door een coach die de sporter moet coachen. Het “coach zijn” wordt in verschillende domeinen gebruikt: Sportcoach, werkcoach, mental coach, personal coach, studiecoach, enz. Wat is het verschil tussen een trainer en een coach: Trainer Training geven Oefeningen geven die betrekking hebben tot de sport Een trainingsschema maken

Coach Coachen Mentaal begeleiden Emotionele waarden van de sporter kennen en helpen optimaal te gebruiken

Sporter naar piekmoment brengen

Het verrichten van (bijzondere) fysieke (sportieve) handelingen Het uitvoeren van complexe handelingen Het vinden van antwoorden op vragen Het vinden van oplossingen voor problemen Het benutten van ongebruikte mogelijkheden Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Coach Dit alles met het doel een gecoachte sporter in staat te stellen zijn mogelijkheden optimaal te gebruiken. Wat kunnen wij afleiden uit het woord “COACHEN”? C Centraliseren O Observeren A Actie – of ageren – reageren C Corrigeren H Handelen E Evalueren N Nabeschouwing

15


Coachen Het centraliseren: dit is een voorbereidend werk op wat je gaat coachen Wat weet je als coach van de geselecteerde spelers: Wat zijn hun sterke punten / Wat zijn hun zwakke punten Wat weet je van de tegenstrever(s) Hoe spelen zij Waarmee kan men ze verslaan Wat zijn hun sterke punten / Wat zijn hun zwakke punten Wat weet jij van de coach Hoe gaat hij om met techniek en tactiek Op welk niveau heeft hij gecoacht Hoe beïnvloedt hij de tegenstrever Dit alles is belangrijk wanneer je de briefing gaat geven naar je spelers toe Observeren: is een taak die zeer zwaar onderschat wordt en vaak te weinig wordt gedaan Hoe is het gesteld met je speler(s) Heeft hij veel zelfvertrouwen Is hij vermoeid of fris Is hij angstig, paniekerig Hoe staat hij mentaal, winner mentaliteit of zegt hij tegen de ploeg “wij kunnen toch niet winnen” Hoe warmt de speler zich op? De wijze waarop zegt heel veel over zijn conditie/toestand op dat moment Hoe spelen de tegenstrevers Aanvallend, verdedigend, pointeren, veel schieten, korte / lange afstand Het gedrag van de tegenstrever t.o.v. jouw speler(s) Hoe gedragen ze zich onderling voor en tussen de wedstrijden Actie(s): worden vooral genomen tijdens de wedstrijd Voeren de spelers de tactische opdrachten uit Speelt de tegenstrever zoals gedacht of moet men zich al dan niet aanpassen Moet men het geplande wedstrijdconcept al dan niet aanpassen Corrigeren: is vooral gericht op de handelingen van de speler, niet op de spelvorm. Dat gebeurt door bijv.: de bal iets hoger, verder, korter enz. door te geven. Het corrigeren moet altijd een positieve evolutie teweeg brengen op een speler. Eén gevaar: corrigeer de speler niet in wat hij niet kan, maar wel wat hij kan Handelen: is eigenlijk bedoeld voor de coach zelf Hoe moet hij de spelers benaderen Hoe moet hij ze psychologisch en mentaal ondersteunen. Hoe moet hij de spelers aanspreken, aanpakken: zachtaardig, hard, enz. Evalueren: de coach moet altijd voor zichzelf de wedstrijd, spelers individueel evalueren. Dit zijn gegevens die zeer belangrijk zijn: tactische fouten, karakter,… Opgelet: de evaluatie is niet wat je allemaal moet zeggen tegen het team dat je begeleidt, dit is voor jullie eigen. M.a.w. wat dient er zeker bijgestuurd te worden op de trainingen, wat moet zeker aangepakt worden op de trainingen,…

16


Coachen Nabeschouwingen: is het geheel dat men moet bekijken Hoe heeft de technische staf gewerkt Hoe hebben de lokale trainers de info doorgegeven, is deze correct Is alles rondom ook goed voorbereid en georganiseerd. Het doorgeven van info of zaken die zeker dienen uitgevoerd te worden in de toekomst zowel op korte als lange termijn. Waar moet je op letten als coach Eerst bij jezelf je Lichaamstaal je taalgebruik afstand houden van de ouders, supporters voor de wedstrijd zelf het voorbeeld geven niet achter de spelers moeten aanlopen, maar omgekeerd Bij de spelers de lichaamstaal gedrag afspraken privé: wat zijn de problemen, denk maar aan scheidingen, familiale gebeurtenis,… Algemeen hoe de ploeg samenstellen zorgen dat er maar 1 kapitein is het samen passen van karakters is veel belangrijker dan de kwaliteit van de speler

WEET WAT DE SPELER KAN EN LAAT DAT UITVOEREN, DOCH VEEL BELANGRIJKER: WEET WAT DE SPELER NIET KAN EN LAAT HET HEM DAN OOK NIET UITVOEREN

Een coach moet met grootte overtuiging een vergissing of verkeerde beslissing kunnen laten uitvoeren eerder dan op zijn beslissing terug te komen. Anders verlies je het vertrouwen van de speler

ALS LAATSTE: EEN GOEDE THEORETICUS IS DAAROM GEEN GOEDE COACH OF TRAINER

17


Regio's

Echo’s uit de regio’s Antwerpen: Initiatie Op woensdag 26 februari 2014 kwamen de leerlingen van het 4de middelbaar van de Xaverius school te Antwerpen naar PC Bernardus voor een petanque initiatie.

Eerst kregen ze een deskundige uitleg van Marc Op De Beeck over de basis van het spel en daarna een beetje techniek tijdens het opwarmen. Meteen begonnen de meisjes en jongens vol enthousiasme een balletje te gooien. Na enige tijd opwarmen besloten we hen een spel te laten spelen en al spelenderwijs de tactiek uit te leggen. Toen ging het pas goed van start! De meisjes en jongens werden in vier groepen verdeeld en Marc Op De Beeck, Karen Tas, Peter Thijs en ikzelf namen elk een groep van zes leerlingen onder onze hoede. De competitiegeest kwam al snel naar boven en de meisjes en jongens begonnen zelf al onderling te overleggen over de volgende te nemen stappen! De leerlingen vonden het zeer leuk en stonden er eigenlijk versteld van dat deze sport niet zo maar een balletje gooien is, maar dat er veel meer komt bij

18

kijken! De leerkrachten besloten dan ook onmiddellijk om van deze initiatie een blijvende teambuildinguitstap te maken, die elk jaar terugkomt en… wij komen ook terug om de jongeren aan te moedigen deze sport te komen uitproberen in een sportieve club waar men aandacht besteedt aan onze toekomst; de jeugd! Karin De Pauw


Regio's West-Vlaanderen Superdrukke maand maart in Oostendse Petanqueclub Op dinsdag 18 maart was er het bezoek van de spelers van het 1e elftal van KV Oostende. Deze waren ingegaan op de uitnodiging van onze voorzitter Patrick D’hondt, een rasecht KVO-supporter, om eens petanque te komen spelen i.p.v. de gewone voetbaltraining. De vaste tripletten werden als volgt samengesteld: 1 OPC-speler + 2 KVO-spelers. Nadat onze sportleider, Edouard Cockx, de basisregels van het petanque had uitgelegd, ontpopten onze voetballers zich tot doorwinterde petanquespelers (balgevoel zeker?). De winnaars na 3 matchen, OPCspeler Christophe Cockx met KVO-spelers Tom Van Imschoot en Fréderic Brillant, kregen een mooie trofee als aandenken. Wij kregen een ingekaderd voetbalshirt, gesigneerd door alle spelers. Deze kreeg natuurlijk een ereplaats in onze kantine. Daarna was er nog een lekkere spaghetti, waar onze Philippe had voor gezorgd, en niet te vergeten de nodige flessen rode wijn, welke de spelers zich duidelijk lieten smaken. Een indruk van het gebeuren is terug te vinden op de website van KVO, alsook op Youtube onder "KVO petanque.” Op donderdag 27 maart was er het tornooi voor damesdoubletten 50+, de wisselbeker “Lucienne Rodenbach”, ter ere van ons voormalig bestuurslid die ons veel te vroeg is ontvallen. Haar zoon heeft de prachtige trofee zelf gemaakt (een echt kunstwerk in smeedijzer). Er waren 24 doubletten ingeschreven (full house). Na 4 ronden kenden we de winnaars: Odette Hoste en Paula Van San van OPC. De trofee mag dus een jaar in onze kantine pronken (wij blij natuurlijk). Op zaterdag 29 maart was er de verbroedering met PC Den Akker Oedelem. Onder een stralende zon was er op het terras eerst tijd voor koffie met cake en zelfgemaakte appeltaart. Daarna 3 matchen op onze nieuw aangelegde terreinen, met de nodige animo.

’s Avonds was er weer onze beroemde spaghetti met de nodige dorstlessers, maar dit jaar is er niemand van zijn stoel gevallen, wat in Oedelem wel het geval was (wie het schoentje past…..) Iedereen tevreden naar huis na deze prachtige namiddag met deze sympathieke club.

19


Regio's Kampioenenviering PFV West-Vlaanderen Zoals dat gaat werd weken vooraf begonnen met de voorbereidingen: vastleggen van de zaal, de traiteur en de muzikant en werden alle prijzen aangekocht. Er mocht niets misgaan, er dienden immers heel wat spelers (m/v) gevierd te worden: alle provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenen van onze provincie anno 2013 alsook alle kampioenen uit de zopas beëindigde wintercompetitie en de winnaars van de daarop aansluitende indoor. Dit opgedeeld in verschillende categorieën, maar liefst 51 in totaal. Op vrijdag 28 maart 2014 was het zover. Reeds in de namiddag werd de gehuurde zaal in Beveren-Roeselare door de bestuursleden van PFV West-Vlaanderen, samen met de echtgenoten of kinderen van een aantal daarvan, in gereedheid gebracht en versierd voor een receptie, een prijsuitreiking en een feestmaaltijd. Dit was ook het “heroptreden” van Staf Devoldere na zijn zware heelkundige ingreep. Na zessen kwamen de gasten dan aan. Dankzij de voorinschrijving via onze website wisten wij dat er 95 spelers en sympathisanten zouden aanwezig zijn op de feestmaaltijd. Zwaar vertegenwoordigd waren Oostendse PC met 19 aanwezigen, PC Gullegem met 14, PC Zeemeermin Middelkerke met 11, KPC De Bevers Waregem met 8 en PC Kortrijk met 7. Van de mogelijkheid om alleen de receptie bij te wonen zonder aan de feestmaaltijd deel te nemen, heeft dit jaar niemand gebruik gemaakt. Helaas moeten wij vaststellen dat opnieuw enkele clubs geen mogelijkheid gezien hebben om minstens 1 iemand af te vaardigen. De afwezigen hadden ongelijk! Na een eerste lichting huldigingen werd de soep opgediend en intussen bracht de muzikant enkele leuke deuntjes op zijn orgel. Tussen het keukenpersoneel was er iemand van oosterse origine en dat smaakte je aan de tomatenroomsoep; ze was hartiger gekruid dan gewoonlijk en te zien aan het aantal mensen dat zich een tweede keer liet bedienen, viel dat erg in de smaak. Die tweede bedieningsronde had trouwens nog wat voeten in de aarde, want de traiteur was zijn soepkommen vergeten. Gelukkig waren

20

er koffiekannen voorhanden en dus werd de soep daar in gedaan en zo in de mensen hun soepbord gegoten. Voorwaar een hoogst ongewoon zicht! Dan werden de resterende winnaars in de bloemetjes gezet en op foto vastgelegd door Julien Van Daele. Bovendien werd de bestuurder van het jaar gehuldigd, dit jaar viel deze eer te beurt aan Stefan Colle. Tenslotte was het tijd voor het hoofdgerecht, een lekkere steak met een gegrilde aardappel, bijpassende groentjes en een lekker sausje. De traiteur heeft zichzelf overtroffen, dit was werkelijk om duimen en vingers af te likken. Als afsluiter van de maaltijd werd ons een bord met chocolademousse voorgezet, ook dit was heel lekker. Nadien schakelde de muzikant een versnelling hoger en konden de “danslustigen” hun hartje ophalen. Maar zoals aan alle schone liedjes kwam ook daaraan een eind en konden de medewerkers opnieuw aan de slag om op te ruimen. Zij werden voor hun inzet gedurende het hele gebeuren beloond met een fles Cava. Provinciaal voorzitster, Charlotte Lefevre, en haar bestuursleden kunnen tevreden terugblikken op een heel geslaagde kampioenenviering.


Regio's Over 1847, een omgekeerd stationsgebouw en oudewijvenlopen. We schrijven zaterdag 5 april 2014. In Waregem doet zich een jaarlijks weerkerend fenomeen voor: De Bevers gaan op verrassingsreis! Vanaf 7 uur worden de deelnemers verwacht in de Boulodroom, het clublokaal. Er wacht traditiegetrouw een ontbijt en stipt om 8 uur zit iedereen in de vertrekkende bus. Benieuwd waar de reis dit jaar naar toe gaat. Groot was de verrassing toen de bus drie straten verder reeds stopte. Was er iets loos ? Welnee, we waren reeds op onze eerste bestemming aangekomen: de Waregemse hippodroom. We werden opgewacht door twee lieftallige gidsen die ons vele weetjes over de paardensport in Waregem vertelden. Onder meer dat de eerste paardenkoers er reeds plaatsvond in 1847! Toen natuurlijk in heel andere omstandigheden dan heden ten dage. Ondertussen kregen wij een rondleiding op het uitgestrekte koersplein. Ook het aangrenzende BLOSOcentrum, waar de dressuur en de jumping beoefend wordt, werd bezocht.

vertrokken terug richting Waregem, alwaar ons in een restaurant een breughelmaaltijd geserveerd werd. Deze verrassingsreis was wederom prima georganiseerd door het bestuur van KPC De Bevers, met Raf De Smeyter en Monique De Witte op kop. Wij kijken al uit naar onze reis van volgend jaar !

Op weg naar onze tweede halte werden wij vergast op paardenkop-pralines, vervaardigd door onze voorzitter, Luc Van Houcke, in hoogsteigen persoon. De bus hield halt aan het stationsgebouw van Ronse. Dit gebouw stond vroeger in Brugge, werd er afgebroken en steen voor steen terug opgebouwd in Ronse. Maar voortgaande op foto’s van in Brugge staat het gebouw in Ronse met zijn voorkant naar de sporen. In een brasserie aan het stationsplein konden we ons onderling meten in een vijftal oude cafÊspelen. Dan naar een andere locatie in Ronse voor het middagmaal. De barbecue paste perfect bij het zonnige weer. Aansluitend konden we ons uitleven in een flink aantal spelen, zowel indoor als outdoor. We konden onze vaardigheid testen in onder meer boogschieten, touwtrekken, bijlwerpen (waar de indianen in cowboyfilms zo bedreven in zijn, maar dat ons van geen kanten lukte), hoefijzerwerpen, meerpersoonszaklopen, balkbowling, petanque met plastic ballen, autobandwerpen en oudewijvenlopen. Niet met echte oude wijven natuurlijk, maar met een rudimentair gemaakte pop moesten twee teams een korte estafetteloop verrichten. Maar dit alles was klein bier, vergeleken met hetgeen de enige twee meegereisde kinderen, Julie en Aline, de dochters van Vincent en Natalie, aandurfden: de klimmuur en het hoogteparcours. En ondertussen werden de dorstigen tijdig gelaafd. Maar van al die activiteiten werd onze honger serieus aangescherpt en wij

21


Uit de media

–€Ãfl“œÀ€ fi◊÷ –fl““€fi—‘‘€Ã÷€ …∑ª ºª≤µ¨ ºø¨ ∞ª¨ø≤Ø´ª≤ ª≤µª¥ ™±±Æ ≠ª≤∑±Æª≤ ∑≠Ù ∏ªª∫¨ ∏ª¨ ≥∑≠Ú –ø≤≤ªæ±¥¥ª¨∂ªÙ ªª≤ ≤∑ª´©ª –ø≤≤ª≠ª ∞ª¨ø≤Ø´ªΩ¥´æÙ ¶∑ª¨ ∏ª¨ ø≤ºªÆ≠Ú –ª¨ø≤Ø´ª ∑≠ ™ø≤ ø¥¥ª ¥ªª∫¨∑∂ºª≤Ú

–ø≤≤ªæ±¥¥ª¨∂ª ©ªÆº ±∞ ÔÌ ±µ¨±æªÆ ÓÔÓ ±∞πªÆ∑Ω∏¨ º±±Æ ªª≤ πƱª∞∂ª ™Æ∑ª≤ºª≤Ú …ª ≠∞Æøµª≤ ≥ª¨ ÷ªø≤Û«™ª≠ ժƱ≤Ù ™±±Æ¶∑¨¨ªÆ ª≤ fl≤ºÆ7 ªÆ™ªΩµµª≤Ù ≠ªΩƪ¨øÆ∑≠Ú

…€‘’ –Àfi‘◊€’ …◊‘‘€“ ÷À‘‘◊€ ”€Ã ‹€ “◊€À…€ –€Ãfl“œÀ€›‘Àfi flfl“ÃŒ€’’€“· …ª ©∑¥¥ª≤ ø¥¥ª ≥ª≤≠ª≤ ™ø≤ ‹ª –ø≤≤ª ª≤ ºøøÆæ´∑¨ª≤ ¥ø¨ª≤ µª≤≤∑≠≥øµª≤ ≥ª¨ ∏ª¨ ∞ª¨ø≤Ø´ª≠∞ª¥ ª≤ ∏ª≤ ∏ª¨ ≠∞ª¥ øø≤¥ªÆª≤Ú ”øøÆ ©ª ©∑¥¥ª≤ ™±±Æø¥ øø≤¨±≤ª≤ ºø¨ º∑¨ ≤∑ª¨ ª≤µª¥ ªª≤ ≠∞ª¥ ∑≠ ™±±Æ ≠ª≤∑±Æª≤Ú ◊≤¨´≠≠ª≤ ∏ªª∫¨ ºª Ω¥´æ ªª≤ ≠Ω∏±±¥ ±∞πªÆ∑Ω∏¨

22

∑≤ ≠ø≥ª≤©ªÆµ∑≤π ≥ª¨ ºª …ª≠¨Û ¥øø≥≠ª ∞ª¨ø≤Ø´ª∫ªºªÆø¨∑ªÚ fl¥¥ª ∂±≤πªÆª≤ ™ø≤ Í ¨±¨ ÔÈ ∂øøÆ µ´≤≤ª≤ ª¥µª ¶ø¨ªÆºøπ ™ø≤ ÔÚ´ ¨±¨ ÔÔÚÌ´ πÆø¨∑≠ ∏ª¨ ≠∞ª¥ øø≤¥ªÆª≤Ú ‹ª ±´ºªÆ≠ ¶∑∂≤ ´∑¨ªÆøøƺ ±±µ ©ª¥µ±≥Ú

fl“fl⁄ …€‘’€ ‘€€⁄Ã◊÷‹ ∆◊÷“ ‹€ ”€“Õ€“ …€‘’—” ◊“ ‹€ ›‘Àfi·

÷±≤πªÆª≤ µ´≤≤ª≤ ª¥µª ¶ø¨ªÆºøπ πÆø¨∑≠ ∏ª¨ ≠∞ª¥ øø≤¥ªÆª≤Ú

…flà …◊‘‘€“ ÷À‘‘◊€ ”€Ã ‹€ “◊€À…€ ›‘Àfi fi€Œ€◊’€“·

◊ªºªÆªª≤ ™ø≤ø∫ Í ∂øøÆ ∑≠ ©ª¥µ±≥ ∑≤ ºª Ω¥´æÚ ÿª¨ ¥∑ºπª¥º 檺Æøøπ¨ † ÔÎ ∞ªÆ ∂øøÆÚ —∞ º∑¨ ±πª≤æ¥∑µ ∏ªææª≤ ©ª ø¥ ≥ªªÆ ºø≤ ÔÔ ¥ªºª≤Ù ©øøÆ™ø≤ Ì Ω±≥∞ª¨∑¨∑ª≠∞ª¥ªÆ≠Ú

—≤¶ª Ω¥´æ ∑≠ øø≤πª≠¥±¨ª≤ æ∑∂ ºª …ª≠¨Û ¥øø≥≠ª ∞ª¨ø≤Ø´ª∫ªºªÆø¨∑ªÚ ‹ª¶ª ©∑≤¨ªÆ ≤ø≥ª≤ ©ª ≥ª¨ Ó ∞¥±ªπª≤ ºªª¥ øø≤ ∏ª¨ ©∑≤¨ªÆ¨±Æ≤±±∑Ú ‹ª ªªÆ≠¨ª ∞¥±ªπ ¯è≠ª≤∑±Æª≤éÙ ÔÓ ¨±¨ Î ∂øøƘ ≠∞ªª¥¨ ª¥µª ¶±≤ºøπ≤ø≥∑ººøπ


Uit de media

Ω±≥∞ª¨∑¨∑ªÚ —∞ º∑¨ ±πª≤æ¥∑µ ≠¨øø¨ ºª ∞¥±ªπ ¨©ªªºª ∑≤ ºª Æø≤π≠Ω∏∑µµ∑≤π ™ø≤ ºª ºªÆºª ø∫ºª¥∑≤πÚ ÿ±∞ª¥∑∂µ πøø≤ ©ª ™±¥πª≤º ≠ª∑¶±ª≤ ±™ªÆ ≤øøÆ ºª ¨©ªªºª ø∫ºª¥∑≤πÚ ‹ª ¨©ªªºª ∞¥±ªπ ¯è™ª¨ªÆø≤ª≤éÙ ÎÛ∞¥´≠≠ªÆ≠˜ ≠∞ª¥ª≤ ∏´≤ Ω±≥∞ª¨∑¨∑ª ±∞ º±≤ºªÆºøπÚ ∆∑∂ ≠¨øø≤ ±∞ ºª ¶ª≠ºª ∞¥øø¨≠ ∑≤ ∏ª¨ µ¥ø≠≠ª≥ª≤¨ ¯™∑ªÆºª ø∫ºª¥∑≤π Îı˜Ú ‹ª Ω¥´æ ©ªÆµ¨ ™±¥¥ªº∑π ≥ª¨ ª∑πª≤ ≥∑ººª¥ª≤Ú …ª ∏´Æª≤ ∏ª¨ Ω¥´æ¥±µøø¥Ù ∏ªææª≤ ∏ª¨ ¶ª¥∫ ∑≤πªÆ∑Ω∏¨ ª≤ æø¨ª≤ ∏ª¨ ´∑¨Ú ‹∑¨ ∑≠ πªª≤ ª™∑ºª≤¨ª µª´¶ªÚ …ª ∏±∞ª≤ ºø¨ ∏ª¨ πª≥ªª≤¨ªæª≠¨´´Æ ±≤≠ ºª¶ª ¶±≥ªÆ µø≤ ∏ª¥∞ª≤ ≥ª¨ æ´∑¨ª≤¨ªÆƪ∑≤ª≤Ú ∆± ¶±´ºª≤ ©ª µ´≤≤ª≤ ºªª¥≤ª≥ª≤ øø≤ ∑≤¨ªÆΩ¥´æ≠Ú …ª ∏ªææª≤ ø¥ ±≤¨≥±ª¨∑≤πª≤ πª∞¥ø≤º ≥ª¨ Ω¥´æ≠ ´∑¨ …ø¥¥±≤∑5Ù ‘ª ÿø™ÆªÙ Ÿª≤ª™ø¥¥ª ª≤ ’≤±µµªÛÿª∑≠¨Ú

’ø≥ªÆøøº≠Ω∏ø∞ æª∞øø¥¨ ºª µÆøΩ∏¨ ™ø≤ ºª Ω¥´æÚ

÷ªø≤Û«™ª≠ ժƱ≤

ÿ—€ €Œ …◊‘‘€“ ÷À‘‘◊€ ◊“ ‹€ ›—”–€Ã◊Ã◊€ Ÿ€Œfl’€“· ø≤ø∫ ™±¥πª≤º ≠ª∑¶±ª≤ ¶±´ºª≤ ©ª πÆøøπ Ó ∞¥±ªπª≤ ≠ª≤∑±Æª≤ ª≤ Ó ∞¥±ªπª≤ ™ª¨ªÆø≤ª≤ ©∑¥¥ª≤ ±∞≠¨ª¥¥ª≤Ú —≤¶ª ºÆ±±≥ ∑≠ ¨±Ω∏ ©ª¥ ±≥ ±±∑¨ ∑≤ ªªÆ≠¨ª º∑™∑≠∑ª ¨ª ≠∞ª¥ª≤Ú ”øøÆ ºøøÆ™±±Æ ∏ªææª≤ ©ª ≥ªªÆ ∞¥±ªπª≤ ≤±º∑π ª≤ º∑ª µ´≤≤ª≤ ©ª ∞ø≠ øø≤¨Æªµµª≤ ≥ª¨ ªª≤ ºªπª¥∑∂µª ∑≤∫Æø≠¨Æ´Ω¨´´ÆÚ €7≤ ™ø≤ ±≤¶ª Ωøºª¨¨ª≤Ù ÷±Æºß ժƱ≤ ¯ÔÏ ∂øøƘ ©ªÆº πª≠ª¥ªΩ¨ªªÆº ™±±Æ ∏ª¨ fiª¥π∑≠Ω∏ µø≥∞∑±ª≤≠Ω∏ø∞Ú

…◊‘‘€“ ÷À‘‘◊€ €Œ‹€Œ “—Ÿ ◊€ÃÕ €ŒÃ€‘‘€“· …∑∂ ¶±´ºª≤ πÆøøπ ø¥¥ª ≥ª≤≠ª≤Ù º∑ª ±≤¶ª ≠∞±Æ¨ πÆøøπ 檱ª∫ª≤ª≤Ù ©∑¥¥ª≤

´∑¨≤±º∑πª≤ ±≥ ºª Ω¥´æ ¨ª µ±≥ª≤ ™ªÆ≠¨ªÆµª≤Ú …ª ™∑≤ºª≤ ∏ª¨ 檥ø≤πÆ∑∂µ ºø¨ ªÆ ªª≤ ≠¨ªÆµª ∞¥±ªππªª≠¨ ∏ªªÆ≠¨ ©øøÆ µø≥ªÆøøº≠Ω∏ø∞ ºª µÆøΩ∏¨ ™ø≤ ºª Ω¥´æ æª∞øø¥¨Ú

›—”–€Ã◊Ã◊€ Û Õª≤∑±Æª≤ ¯ÔÓ ∂øøÆ ÛÎ ∂øøÆ˜Ê ª¥µª ¶±≤ºøπ≤ø≥∑ººøπ ™ø≤ø∫ ÔÏÚÌ´ Û ª¨ªÆø≤ª≤ ¯ıÎ ∂øøÆ˜Ê ª¥µª º±≤ºªÆºøπ≤ø≥∑ººøπ ™ø≤ø∫ ÔÏÚÌ´ Û –ª¨ø≤Ø´ª≠Ω∏±±¥ ™±±Æ ºª ∂ª´πºÊ ª¥µª ¶ø¨ªÆºøπ ™ø≤ ÔÚ´ ¨±¨ ÔÔÚÌ´ Û ÃÆ∑∞¥ª¨¨ª ª≤ º±´æ¥ª¨¨ª æ∑∂ ºª ƪΩƪø≤¨ª≤Ê ª¥µª ©±ª≤≠ºøπ ª≤ ¶ø¨ªÆºøπ ™ø≤ø∫ ÔÏÚÌ´

fl≤ºÆ7 ªÆ™ªΩµµª≤

›‘Àfi‘—’flfl‘ –fl““€fi—‘‘€Ã÷€ fiƱ´©ªÆ≠¨Æøø¨ ËfiÙ ËÍÍ ‹ª –ø≤≤ª ∞ø≤≤ªæ±¥¥ª¨∂ª‡≠µß≤ª¨Úæª ©©©Ú楱ππª≤ÚæªÒ∞ø≤≤ªæ±¥¥ª¨∂ª ÎËÛÏÓ È ÎÍ ±∫ ÏÁËÛËÏ Í ÎË ‹øπª¥∑∂µ≠ ±∞ª≤ ™ø≤ ÔÏÚ´ ¨±¨ ÔÁÚ´ Bron: De Panne Leeft

23


Uit de media Samenwerking tussen PC De Vrienden en de Seniorenraad een succesformule. Succes petanquetornooi voor 55-plussers gaat omhoog. De Fransen zijn er van overtuigd dat ‘een balletje gooien’ of petanque iets van hen is, in Beersel denken ze er wel wat anders over. Het petanquetornooi voor 55-plussers in Lot is al een hele traditie geworden. Het initiatief werd oorspronkelijk genomen door de Seniorenraad en onmiddellijk werd PC De Vrienden uit Lot bereid gevonden om voor de nodige ondersteuning te zorgen. Tevens stelde de Lotste club haar overdekte terreinen in de Goutstouwersstraat ter beschikking.

24

En deze samenwerking blijkt een succesformule. Dit jaar schreven zich opnieuw twee ploegen van drie meer in, zodat nu al veertien teams de strijd aanbonden. En of er gestreden en gediscussieerd werd, het kwam soms op één of twee millimeter aan. Dat sport de zeden verzacht, vergeet het maar. Gelukkig werden er nog geen vuurpijlen afgeschoten of met zitjes gegooid! Al bij al ging iedere deelnemer met een mooie prijs en gelukkig terug naar huis. Bron: Het Nieuwsblad


Uitslagen

Uitslagen uitzendingen Jeugdontmoeting PFV – NJBB – 12april (KP Mistral) Op 12 april werd naar jaarlijkse traditie een sportieve ontmoeting georganiseerd tussen een selectie van PFVjeugd en Nederlandse jeugd.

Joren D'Heedene Brenden Reynaert Rens de Roos Mauro Saunier Cédric Smulders Sara Nolmans Bo Rekker Yannieke Baks Vince Exalto Nick Thomas Jessica Kleverwal Ines Mannaerts

Thomas Thomas Pierre-Louis Van Loocke Wessel Geertse Mario Blom Jordy Seron Laurent Verschaeve Valentino Peeters Ellen Walrave Toby Rouwhorst Kimberly Thomas Rody Bayens Gregory Thysbaert

PFV 1 PFV 5 NJBB4 NJBB 1 PFV 2 PFV 3 NJBB 5 NJBB 3 NJBB 2 PFV 6 NJBB6 PFV 4

punten tegen

Thijs Deneir Siemen Claes Roby van Rooijen Elior van Klaveren Bram De Vos Alicia De Smet Niels Saurel Mendy Vermeulen Gideon Schrauwen Bjorn Ceulemans Jobby Schefferlie Gianni Lekeux

gemaakte punten

Jun Cad Cad Jun Jun Jun Cad Jun Jun Cad Cad Cad

plus / min punten

Categorie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

aantal gewonnen

Rangschikking

Niemand kon verwachten dat deze ontmoeting zo´n spannende afloop zou kennen op de terreinen van KP Mistral. De bordjes stonden op 15-15 nadat alle wedstrijden werden gespeeld. Dus dienden de aantal gescoorde punten uit te maken wie de uiteindelijke winnaar zou worden. PFV haalde het hierin met 287 punten tegen 255 punten voor Nederland.

4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 0

37 12 0 14 12 8 7 -15 -21 -9 -17 -28

55 54 37 53 51 56 50 40 38 43 37 28

18 42 37 39 39 48 43 55 59 52 54 56

25


Uitslagen Aumale Net zoals vorig jaar mochten de kampioenen van de wintercompetitie naar het internationaal tornooi te Aumale (Frankrijk). PC Genenbos kampioen van 2e nationale en PC Lint kampioen van 1e federale mocht elk een triplet afvaardigen, maar omdat PC Genenbos geen volledig triplet had, heeft PC De Gulden Kamer een vervangende ploeg moeten oproepen. PC De Gulden kamer speelde met Koen Vandamme, Kenneth Hennion en Jonas Buyck, terwijl de ploeg van PC Lint samengesteld was uit Marc Mannaerts, Kurt Lunders en Steven Deschamps. Marc Op de Beeck was begeleider van dienst ter vervanging van Maurits Boon. Na goede ontvangst door de president van de provincie waren we samen met het triplet van Noord-Frankrijk met Magier Guillaume, Europees jeugdkampioen triplet én schieten in 2012 te Gent, uitgenodigd op het gemeentehuis voor een ceremonie en een receptie, gevolgd door een avondmaal. De 2 uitgenodigde ploegen logeerden in een villa. Daags nadien, na een verzorgd ontbijt, startte het tornooi met 230 tripletten H-H/G en 90 damestripletten.

26

‘s Middags werd er een eetmaal aangeboden door de gemeente Aumale. De eerste wedstrijd in de ‘complementair’ werd gespeeld op een ander terrein op 20 minuten wandelen. De ploeg van PC Lint speelde onderaan op een onregelmatig terrein (zoals een parking), de ploeg van PC Gulden Kamer speelde boven op een redelijk goed terrein. Bij de start van de wedstrijd begon het heel hard te regenen. PC Lint verloor deze wedstrijd, maar PC De Gulden Kamer wint mede dankzij de goede lob van Koen. De volgende wedstrijden werden terug op het hoofdplein gespeeld en het weer was opnieuw beter geworden. De tweede wedstrijd werd er gewonnen tegen een heel sterke ploeg doordat ze alle drie heel goed speelde. De derde wedstrijd kregen ze het moeilijk omdat ze hun pointage niet onder controle kregen op het hard hellende terrein, maar doordat ze goed bij schot waren, hebben ze toch kunnen winnen. Tussendoor zijn we naar het hoofdtornooi gaan kijken waar op heel hoog niveau petanque werd gespeeld.

Ondanks de moeilijk terreinen van asfalt met een zeer dun laagje kiezel was de start redelijk te noemen. Vanaf de 2de wedstrijd waren er ook nog eens behoorlijke regenvlagen.

De volgende drie wedstrijden werd er heel goed gespeeld door Koen, Kenneth en Jonas, waardoor ze vlot wonnen. Omdat het te laat werd, is de finale niet meer gespeeld. Ook voor het eten was het al te laat en hebben we de overschot, nog enkele broden met worst gegeten.

Onze beide ploegen winnen één wedstrijd met 13-0, maar geraken niet door de poule. Het triplet van Fransman Guillaume wint wel zijn barrage wedstrijd.

Vervolgens hebben we nog een gezellige avond doorgebracht in de villa. ’s Morgens zijn we dan naar huis gereden.


Uitslagen Open Utrechtse jeugdkampioenschappen – 17 mei (Zeist, Nederland) Het wordt ook stilaan een jaarlijkse gewoonte dat de PFV een grote jeugdselectie uitzendt naar het Utrechts jeugdkampioenschap, georganiseerd door Les Cailloux te Zeist. Een trip naar Zeist betekent vroeg opstaan en op tijd vertrekken. Ondanks de vele wegenwerken met het fileleed tot gevolg was iedereen op tijd, waarvoor extra dank aan alle chauffeurs en de ouders.

Miniemen: 1e: Lorenzo Presutti - Emma De Valck - Vic Wollants (PFV) 2e: Tristan de Leeuw - Gaston Van den Berg - Lars Telkamp (Les Cailloux) 3e: Sanne van Ieperen - Daan van Driel - Sven Hakkennes (Les Cailloux / Folatre)

In de nieuwe sporttenues van de PFV schitterden de spelers gedurende de 5 ronden. De miniemen en cadetten speelden samen in 1 categorie . Alle spelers toonden een goede inzet en sportieve mentaliteit. Hierdoor behaalden we enkele mooie podiumplaatsen. Alles samen was het een fijne en leerrijke dag onder een stralende hemel. Een dankwoord naar onze coaches is eveneens op zijn plaats. Mede dankzij de positieve coaching van Dirk De Valck, Marc Op De Beeck, Michael De Greef, Geert De Vos, Kurt Lunders en Staf Devoldere werd het doel van deze uitzending bereikt. Niet alleen de spelers en coaches, ook alle meegereisde begeleiders en supporters zorgden voor een uitermate positieve sfeer gedurende de volledige dag. Tenslotte nog onze waardering voor Helga en Ilse voor de aangeboden hulp. Tegen 18u30 allen naar huis . .

Cadetten: 1e: Valentino Peeters - Bo Reker - Lotte van Bergenhennegauwen (NJS) 2e: Chelsea Van Hul - Jarno Nieuwinckel - Kimberly Thomas (PFV) 3e: Nick Thomas - Gregory Thysbaert - Dries Wollants (PFV) 4e: Matthew Bens - Siemen Claes - Brenden Reynaert (PFV) 5e: Jobbi Schefferlie - Niels Saurel - Katie van Bergenhennegauwen (NJS) 6e: Roby van Rooijen - Rens de Roos - Jessica Klaverwal (NJS)

27


Uitslagen Junioren: 1e: Elior van Klaveren - Mauro Saunier - Yannieke Baks (DGW / LBF / Jeu de Bommel) 2e: Joren D'Heedene - Thijs Deneir - Thomas Thomas (PFV) 3e: Gideon Schrauwen - Vince Exalto - Sven Balk (ERPV de Bommequet/Atlantic Boules/JBH) 4e: Bram De Vos - Thomas Bens - Cedric Smulders (PFV) 5e: Sara Nolmans - Jordy Seron - Sacha De Koninck (PFV) 6e: Romulo van Stockum - Arjan de Jongh - Raynold de Leeuw (Mix) 7e: Ina Renders - Ines Mannaerts - Kyano Van Meirhaeghe (PFV) 8e: Thomas Boekhout - Bas Lutjenkossink - Femke van Ieperen (RPC Les Cailloux) 9e: Mario Blom - Mendy Vermeulen - Toby Rouwhorst ('t Dupke / l'Esprit / Heerlen) 10e: Ellen Walrave - Michiel Stoop - Nikita Holslag (Petangeske / Les Pointeurs / JBC 't Harde) 11e: Anne van Mens - Marsha Nuijten - Diede Lutjenkossink (RPC Les Cailloux)

28

Staf Foto’s met dank aan Dirk De Valck


Uitslagen

Uitslagen kampioenschappen Vlaams kampioenschap jeugd – 21 april (PC Schorpioen) Miniemen Dit kampioenschap werd gespeeld in doublet en 5 teams hadden zich ingeschreven. 1e: Emma De Valck - Lorenzo Presutti (foto onder links) 2e: Emile Den Tandt - Sibren Carlier 3e: Yoran Bens - Mats Van Eynde 3e: Vic Wollants - Ebbe Vanden Eynde 4e: Kyala Lekeux - Keanu Nielandt

Junioren 5 tripletten teams gingen met elkaar de strijd aan. 1e: Dion De Smet - Thijs Deneir - Joren D´Heedene (foto onder links) 2e: Geoffrey Kausse - Nicky Kockx - Davy De Rauw 3e: Bram De Vos - Cedric Smulders - Sacha De Koninck 3e: Jordy Kockx - Limahl Van Laeken - Alicia De Smet 4e: Fanny Driesen - Jordy Seron - Aileen Sarrazin

Cadetten 6 tripletten teams streden in deze categorie om de titel. 1e: Lennert Daniels - Matthew Bens - Thomas Bens (foto boven rechts) 2e: Pierre-Louis Van Loocke - Brenden Reynaert - Thibaut Lizen 3e: Dries Wollants - Siemen Claes - Kimberly Thomas 3e: Ina Renders - Ines Mannaerts - Gregory Thysbaert Verder namen deel: Joery Swinnen - Lucas Asselman Ruben Asselman / Gianni Lekeux - Nick Thomas - Jarno Nieuwinckel

Beloften 10 teams gingen de strijd aan om de felbegeerde titel mee naar huis te nemen. 1e: Matteo Longo - Jorne Van Hecke - Dieter Verplancke (foto boven rechts) 2e: Gregory Kausse - Jordi De Crée - Thomas Thomas 3e: Jens Gilis - Michael De Greef - Ken Meyskens 3e: Kevin Van Lent - Reini Mertens - Tom Mannerts Verder namen volgende teams deel: Jorrit Vermeiren Shauni De Meyer - Inge Grootjans / Glenn Van Laeken - Thomas D´Hondt - Sebastien Dufour / Ward Heyerick - Mathieu Vens - Jonas Buyck / Christophe Cockx - Shawn Van Maele - Jenny Lefevre / Bram Peeters - Robby Van Den Bosch - Stijn Smits / Shannon Dworskyj - Daan Deschepper - Glenn De Groof

29


Uitslagen Vlaamse Interclubbeker veteranen – 14 mei (PC Boekt) VIB Veteranen Dames Plaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

30

Club PC GENENBOS PC ACTIEF BEVEREN PC DE GULDEN KAMER DE ZEEMEERMIN PC PONDEROSA PC DE EVERS PC DE BLOCKSKES PC BERNARDUS PC PELT PC INTER-LOMMEL PC REYNAERT LOKEREN PC PUTSE PC WIJNEGEM K.PC MISTRAL PC VERBROEDERING PC LOKEREN

VIB Veteranen Heren Overw 12 11 9 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 5 3

+/51 36 16 27 22 18 15 6 1 -6 -18 -33 -35 -44 -21 -35

Plaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

3

1

2

3

Club PC OKAPI PC WIJNEGEM PC WEMMEL PC REYNAERT LOKEREN PC ZIG-ZAG HAM PC PELT PC LINT PC HOF TER BURST PC SCHORPIOEN PC CHAPOO PC GENENBOS PC LIER PC DE EVERS PC BOEKT PC GULLEGEM PC ESSEGHEM

Overw

+/-

10 10 10 10 9 9 9 8 7 7 7 7 6 6 3 2

48 47 39 21 26 8 -5 8 23 -7 -12 -22 -23 -30 -65 -56


Uitslagen Vlaams kampioenschap doublet – 18 mei (PC De Gulden Kamer) Dames 1 2 3 3 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9

Vermeylen Tina Schepers Hilda Kazmierczak Natacha Basteleus Melissa Bailleul Joelle Uyttenhove Eveline Demunster Katia De Weerdt Ria Meskens Jessica Lams Heidi Hellemans Carine Perreman Martine Praet Magda Van Impe Marie-Paul Van Malder Svea Verheye Katie

Grootjans Inge Raaffels Carola Claeys Marleen Theuwissen Marleen Delporte Aurelie De Borchgrave Veronique Santens Rita Baeckelmans Jeannine Goedgezelschap Amy Meynaert Vanessa Lefevre Jenny Van De Winkel Nadine Beeldens Sandra Van Der Borght Pascale Versaen Fabienne Anja 't Jampens

Niel-Lindepet PC Genenbos PC Lier Esseghem - De Valkerij L'Amigos - FBFP Colora - De Bevers PC Lokeren PC De Lindepet Singel - L'Amigos PC Esseghem PC De Gulden Kamer PC Chapoo PC Niel PC Alosta PC Singel Gullegem - prov OVL

Heren 1 2 3 3 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9

Eechaut Wesley El Margoum Mourad Welvaert Luc Grattepanche Karim Claes Nico Quetin Gert De Groof Tony Thomas D. BorrĂŠ Renaat Jorissen Jonathan Bellemans Hugo Willekens Dave Cockx Edouard Steyvers Rene Verhelst Davy Daniels Jordy

Van Caeneghem Alain Saidi Samir Verkerke Dennie Verzele Bruno Marini Silvio Kausse Stefaan Eggermont Pascal Van Kordelaar Luc Verplancke Paul Keulemans Dimitri Drye Joseph Gerald Charles Tiebergijn Luc Claes Benny Segers Gino Willemoons Maarten

Vlnr: Herwin Alleman, Tina Vermeylen, Inge Grootjans, Carola Raaffels, Hilda Schepers, Freddy Van Haecke

PC Schorpioen PC L'Amigos Verbroedering - Schorpioen PC Verbroedering PC Genenbos - PC Eisden PC Boekt PC Olympia Alosta - Verbroedering L'Amigos - Schorpioen Schorpioen - Hof Ter Burst PC Dilbeek PC Sint-Truiden Oostendse - Okapi PC Genenbos PC Apollo PC Boekt

Vlnr: Herwin Alleman, Mourad El Margoum, Wesley Eechaut, Alain Van Caeneghem, Samir Saidi

31


Uitslagen Vlaams Kampioenschap triplet – 24 mei (PC Markdal) Dames 1 2 3 3 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9

Mostrey Ingrid Goedgezelschap Amy Claeys Myriam Smits Loes Walravens Kathy Steylemans Tanya Mertens Reini Tratsaert Ilse Magninet Miranda Raymackers Sonja Hellemans Carine Leeten Heidi Van Bogaert Cindy Boucher Jacqueline De Wilde Patina D'heedene Rita

Troch Francine Goedgezelschap Sarah Kockx Tiffany Janssens Josiane Goeyvaerts Patricia Van Gansbeke Lynn Vanderwiel Sarah Vanlaer Corine De Pril Fabienne Reygel An Huyghe Lucrèse Moors Nathalie Bomberen Jeannine Karremans Josée Uyttenhove Eveline Hoste Jenny

Vanderhaeghen Martine Meskens Jessica De Koning Karin Denorme Marina Van De Winkel Nadine Vermeulen Daisy Rozengarden Petronella Nolmans Sara Perreman Martine Di Paolo Gabriella Stevens Oscarine Vounckx Tatjana Schoors Cindy Pasteels Irma Kazmierczak Natascha Vandenbunder Karen

Patijntje - Verbroedering L'Amigos - Singel Haeseveld - Verbroedering PC L'Amigos PC Chapoo Apollo - Haeseveld PC L'Amigos PC Dilbeek Chapoo Boekt – De Berk Gulden Kamer - Colora Genenbos - Boekt Lier - Niel Nieuwpoortsee - Koksijde Gulden Kamer - Colora - Lier PC Den Akker Oedelem

Heren 1 2 3 3 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9

Eechaut Wesley Willemoons Maarten Everaerts Eddy Jorissen Jonathan Van Opstal Dirk Claes Ivo Welvaert Luc Verplancke Paul Grattepanche Karim Deroo Eddy Braeckmans Bert Pugliari Bruno De Boodt Michael De Valck Dirk Peeters Jean Lamberts Philippe

Kampioenen dames

32

Van De Woestijne Filip Quetin Gert Van Lent Kevin Thielemans Clint Snelders Luc Melis Jente Van Hecke Jorne Borré Renaat Verzele Bruno Van Cauwenberghe Tibo Van Hove Bert Saîdî Samir Verlinden Albert De Valck Danny Keulemans Frederic Laminé Dries

Backaert Jeannot Van Gorp Johan Luyten Dennis Keulemans Dimitri Klein Devid Van De Veer Tom Verplancke Dieter Van Caeneghem Alain Christiaens Ronny Longo Matteo Van Hove Philipe Verkerke Dennie Marlier Vincent Allonsius Luc Cleymans Johnny De Buyser Glenn

2e plaats dames

Schorpioen - Alosta Boekt Tongeren Schorpioen - Hof Ter Burst Bernardus - ELITE - Lier PC Niel Verbroedering - Schorpioen - Gulden Kamer Schorpioen - L'Amigos PC Verbroedering Reynaert - Schorpioen PC Herentals Reynaert - L'Amigos - FBFP Essghem - Fr. Lic PC Dilbeek Bernardus - Niel Alosta - De Blockskes


Uitslagen

3e plaats dames

Kampioenen heren (bovenaan) en 2e plaats heren (onderaan)

3e plaats heren

3e plaats heren

De volledige uitslagen kan je raadplegen op de website van de PFV: www.pfv.be

33


In memoriam

In memoriam De Raad van Bestuur en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd. Het bestuur en de leden van PC Alosta melden u met diepe droefheid het overlijden van de heer Theo Van der Borght.

Met diepe droefheid melden wij u het overlijden van mevrouw Jacqueline De Poortere, echtgenote van de heer Julien Van der Linden.

Theo werd geboren op 3 maart 1943 en is overleden op 12 februari 2014. Hij was jarenlang ‘barhouder’, bestuurslid en dit seizoen zelfs nog ploegkapitein.

Jacqueline werd geboren te Lovendegem op 8 oktober 1946 en is overleden in het UZ Gent op 14 maart 2014.

Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Met droefheid meldt het bestuur en de leden van PC Verbroedering U het overlijden van de heer Roger Waeytens. Roger werd geboren te Borgerhout op 31 mei 1936 en is van ons heengegaan op 24 februari 2014. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Oostendse Petanqueclub meldt u met droefheid het plotse overlijden van de heer Jean Pierre Caroen. Jean Pierre werd geboren op 16 juni 1946 en is door een tragisch ongeval met zijn fiets overleden op 28 februari 2014. Jean Pierre was een optimistisch man, altijd goed gezind. We zullen hem missen. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Wij wensen de voltallige familie en haar vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Met grote droefheid melden we het overlijden van een dierbaar lid van PC Omega, de heer Roger Reynvoet. Geboren te Gent op 10 december 1936 en overleden in het Rusthuis te Zeveneken op 27 maart 2014, waar hij reeds geruime tijd verbleef. Roger was verschillende jaren actief als speler in de wintercompetitie, dit op woensdag en zondag. Wij leven mee met zijn echtgenote en wensen haar en de familie veel sterkte toe om deze zware klap te kunnen verwerken. Spijts zijn heengaan zal Roger blijven leven in onze herinnering. Dat hij ruste in vrede.

Met droefheid meldt het bestuur en de leden van PC Verbroedering U het overlijden van de heer Roger Symynck. Roger werd geboren op 15 mei 1928 en is van ons heengegaan op 1 april 2014 omringd door zijn naaste familie. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd


In memoriam PC Mol meldt u het overlijden van de heer Jef Berghmans, spelend lid en gewezen scheidsrechter. Jef werd geboren te Balen op 24 september 1950 en is overleden op 3 april 2014. PC Mol wenst de familie veel sterkte bij dit verlies.

PC Hasselt meldt u met grote droefheid het overlijden van mevrouw Julia Luits, echtgenote van wijlen de heer Gaston Hodister. Julia werd geboren te Lommel op 29 juni 1925 en is overleden in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt op 9 april 2014. Innige deelneming vanwege PFV Limburg en PC Hasselt.

PC Tongeren meldt u met droefheid het overlijden van de heer Jean Nelissen, echtgenoot van mevrouw Jacqueline Driesmans. Jean werd geboren te Vliermaalroot op 6 februari 1943 en is overleden in het ZOL te Genk op 30 april 2014. Oprechte deelneming en veel sterkte aan de familie vanwege PFV Limburg.

PC Heirnis meldt u hierbij met droefheid het overlijden van de heer Hendrik Vos.

Het bestuur en de leden van PC Stekene melden u met diepe droefheid het overlijden van de heer Henri De Saegher, echtgenoot van mevrouw Diana Daelman. Henri werd geboren te Stekene op 26 augustus 1940 en is overleden in het UZ Gent op zondag 11 mei 2014. We wensen de voltallige familie en alle vrienden heel veel sterke toe.

Met grote droefheid melden wij u het overlijden van mevrouw Georgette Roelandts, echtgenote van de heer Leon Cammaert. Georgette werd geboren te Ternat op 29 mei 1933 en is godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst op 13 mei 2014. Wij wensen Leon en de familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Met diepe droefheid melden wij u het overlijden van de heer Josephus Vanhees, echtgenoot van mevrouw Irène De Meyer. Jos werd geboren te Borgerhout op 8 juli 1939 en is overleden te Wuustwezel op 19 mei 2014. Hij was lid van PC Hemelhof en gewezen lid van PC Wijnegem. Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Hendrik werd geboren te Eisden op 16 augustus 1922 en is overleden te Gent op 11 mei 2014. Heel veel sterkte aan de familie en zijn vrienden.

35


Kampioenschappen

Kampioenschappen P.I.B. senioren P.K.G.D. P.K.D. P.I.B. veteranen P.K.T.

Kampioenschappen 27 april (zo) In alle Provincies 3 mei (za) In alle Provincies 4 mei (zo) In alle Provincies 7 mei (wo) In alle Provincies 11 mei (zo) In alle Provincies

V.K.J. V.I.B. veteranen V.K.D. V.K.G.D. V.K.T. V.I.B. senioren

21 april (ma) 14 mei (wo) 18 mei (zo) 1 juni (zo) 24 mei (za) 7 september (zo)

Oost-Vlaanderen Limburg West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen VBBH

PC Schorpioen PC Boekt PC De Gulden Kamer PC Reynaert PC Markdal PC L'Amigos

B.K.T. Jeugd B.K.D. B.K.T. B.I.B. veteranen B.I.B. sen.

29 mei (do) 8 juni (zo) 15 juni (zo) 18 juni (wo) 21 september (zo)

Luik Limburg Henegouwen VBBH VBBH

Haccourt (Boule D'Aaz) PC De Berk Les Carolos PC Tienen PC L'Amigos

Beker Borré Aumale Blangy 12 Uren van Brugge 4 Federaties tornooi Internationaal Petanque Masters

Tornooien 23 februari (zo) 1 mei (do) 20-22 juni 21 juni (za) 6 juli (zo) 04 - 07 juli

Frankrijk West-Vlaanderen Nieuwegein (NL) Lummen

Internationaal Jeugd Internationaal La Nimoise

21 juli (ma) 23 - 24 augustus

Henegouwen Namen

Dag v.d. Veteranen Dag v.d. Besturen

5 september (vr) 6 september (za)

Limburg Limburg

Interprov. Ontmoeting Dames Dames F.B.F.P. - P.F.V.

1 November (do) 11 November (zo)

Oost-Vlaanderen FBFP

EK veteranen EK dames WK heren EK jeugd Finale Eurocup

Internationale kampioenschappen 27-29 juni Luleå (Zweden) 25-28 september Mersin (Turkije) 22-26 oktober Tahiti (Frans-Polynesië) 7-9 november Bassens (Frankrijk) 28-30 november Luxemburg (Luxemburg)

PIB vet. is kwalificerend voor het VIB vet. PIB sen. is kwalificerend voor het VIB sen. VIB vet. is kwalificerend voor het BIB vet. VIB sen. is kwalificerend voor het BIB sen. VKD en VKT zijn kwalificerend voor het BKD en BKT

36

VBBH Frankrijk PC De Gulden Kamer


Panathlonverklaring

Pana thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport Panathlon Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. We verklaren dat

Steun verw elkomen verwelkomen We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar

Positieve waar den nas tr even waarden nastr treven We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met

we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• •

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

Discrimina tie bannen Discriminatie We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

Kinder en bescher men Kinderen beschermen

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• •

• •

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf… We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

• •

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Rechten van het Kind in de SSport port Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht • Sport te beoefenen • Zich te vermaken en te spelen • In een gezonde omgeving te leven • Waardig behandeld te worden • Getraind en begeleid te worden door competente mensen • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie • In veilige omstandigheden aan sport te doen • Te rusten • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek? Surf dan naar www.sportopjongerenmaat.be en onderteken mee.

37


Info – Pub

VERZEKERINGEN VAN OPDORP & PEETERS NV 1. Jean Peeters Verzekeringsagent 2. Dirk Van Opdorp Verzekeringsagent 3. Ilse Dorenberg Boekhouding 4. Stephanie Maes Commercieel administratief medewerker

5. Dennis Douws Commercieel medewerker 6. Joris Van Opdorp Schadebeheerder 7. Elke Nuytemans Schadebeheerder 8. Thijs Van Looveren Commercieel medewerker

Waar u ons kunt vinden Kapelsestraat 26, 2950 Kapellen (Antwerpen)  03 605 07 08 -  03 605 19 60  schade: 03 605 07 07 e-mail: kantoor.van.opdorp-peeters@verz.kbc.be www.vanopdorp-peeters.be

Het juiste verzekeringsadvies

Wilt u een volledig verzekeringsadvies, aangepast aan uw specifieke situatie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Naast de standaardpolissen bieden we ook verzekeringen op maat aan. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen en bedrijven. kortom , samen zoeken we de juiste oplossingen voor al uw verzekeringsbehoeften. Heeft u schade dan zit u bij ons goed. Een snelle, persoonlijke en professionele hulp is wat telt op momenten dat u het echt nodig hebt. Ook voor de schadeverzekering die u bij uw KBC-bankkantoor afsloot, zijn we als KBC – verzekeringsexpert uw eerste aanspreekpunt.

FSMA 049023A

38

Openingstijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur En na afspraak ook bij u thuis

U kunt dus altijd bij ons terecht.

Zijn we toch uitzonderlijk niet bereikbaar? Dan kunt u uw schadeaangifte doen bij ons callcenter 24+ op het nummer 0800 96 464 of met KBC- Online.

Samenwerking met de KBC-bankkantoren We werken nauw samen met de KBC-bankkantoren van Kapellen, Stabroek, Putte, Hoevenen en Berendrecht. Zo kunnen we u een volledig en uiterst professioneel dienstenpakket aanbieden.

www.vanopdorp-peeters.be

altijd een stapje voor


Info – Pub

Petanque club Wemmel

MI S T

RAL

Open: Alle dagen van 13.00 tot 19.00 Vrijdag: club GESLOTEN 10 Binnenbanen – 18 buitenbanen

1961 - 2011

W VZ

Bosheidestraat 7 - 9070 Heusden Tel 09/252 16 20 www.petanquemistral.be 10 verwarmde binnenbanen 40 buitenbanen aan ’t Eendenmeer

Steenweg op Brussel 113 1780 Wemmel Tel & Fax: 02/461 30 30

Openingsuren: Elke donderdag om 14u30 meli-melo vanaf 20u00 meli-melo Elke zaterdag om 14u30 meli-melo vanaf 20u00 variabele petanque activiteiten

39


Info – Pub

CREATIE PREMEDIA

BOEKEN

DRUKKERIJ

CATALOGEN

BINDERIJ LOGISTIEK

MAGAZINES BROCHURES AGENDA’S KALENDERS NOTEBOOKS CROSSMEDIA PUBLISHING

Lannoo Drukkerij Kasteelstraat 97 • 8700 Tielt • T +32 51 42 42 11 lannoo@lannooprint.be • www.lannooprint.be

Petanque Club HemelHof

SINGEL STROMBEEK

info

9 ruime binnenbanen open van 1.30 tot 19.00u

--o--

Grimbergsesteenweg 99A 1850 Grimbergen Tel. (02)2670355

Pétanque club v.z.w.

vzw

www.petanque-club-hemelhof.be Gemeentepark 18 - 2930 Brasschaat

“2014 = 30-jarig BESTAAN” 40


Beste leden,

BENELUX

De Petanque Federatie Vlaanderen en het distributiebedrijf FM GROUP Belgium gingen recentelijk een samenwerking aan met verschillende doelen tot gevolg: 1. Onze leden voortaan laten besparen op hun non-food aankopen (-30%) in verscheidene gamma’s: PARFUM COSMETICAPRODUCTEN HUISVERZORGINGSPRODUCTEN SCHOONMAAKPRODUCTEN LICHAAMSVERZORGINGSPRODUCTEN VOETVERZORGINGSPRODUCTEN SHAMPOO EN CONDITIONERS SPA WELLNESS GAMMA GEURKAARSEN DIERENVERZORGINGSGAMMA … 2. Elke aankoop van FM-producten met een sterk gereduceerde prijs en dit met een hoogwaardige kwaliteit, impliceert een extra sponsorinkomen voor zowel de Petanque federatie, de provinciale besturen en de talrijke clubs die Vlaanderen telt. Met andere woorden: doe voortaan uw aankopen van deze hoogwaardige producten online in je eigen webshop en steun de petanque sport in het bijzonder. Wij rekenen op jullie medewerking. Stuur een kopij (recto-verso) van je paspoort, met daarbij je adres, GSM-nummer (eventueel ook vaste telefoonnummer) en email-adres naar Catherine Mortier (secretariaat@pfv.be).


PILOOTPROJECT

In samenwerking met onderstaande partners heeft de Petanque Federatie Vlaanderen het genoegen U een sociaal marketingconcept aan te bieden. Dit concept biedt op creatieve wijze een mogelijkheid om uw vereniging financieel te steunen, tegelijkertijd heeft het oog voor onze gezondheid en wordt een sociaal project gesteund.

De firma Sublimix stelt u een gamma Zwitserse voedingsproducten voor die niet alleen buitengewoon lekker zijn, maar ook essentieel voor een gezond dieet. Stuk voor stuk veredelen ze de smaak van uw gerechten. Overtuig uzelf en proef het verschil …

SUBLIMIX BVBA www.sublimix.be info@sublimix.be

    

Bouillons Kruiden Oliën Soepen & sauzen Specialiteiten

    

Cholesterolvrij Vetarm Glutenvrij Lactosevrij …

Kebene staat voor Ke (Kenya) Be (België) en Ne (Nederland). Kebene Children’s Home is een kleinschalig project dat straat- en weeskinderen opvangt in Kenia. Het opvangtehuis is opgestart in 2007 en is gelegen in de buurt van Diani Beach, bij Mombasa aan de Zuidkust van Kenia. Kebene voorziet in de basisbehoeften: gezondheidszorg, onderwijs, opvoeding, recreatie, e.d. Het doel is aan de kinderen een goede basis te geven en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving zodat zij de kans krijgen op een onafhankelijk leven in de toekomst. www.kebene.com info@kebene.com

Voor meer info De Smaakverfijner gcv sponsor@desmaakverfijner.be 0483/42.50.01 WIN-WIN partnership is onze drijfveer !!!!


sports

outdoor

fashion

LEVENSLANG 10%* KORTING! GOED NIEUWS!

Dankzij de Petanquefederatie Vlaanderen beschik jij (én je hele gezin) voortaan over tal van voordelen bij Primo! Jouw directe Primo voordelen: • Levenslang 10%* korting — op álles! • Korting tijdens Primo VIP-events • Korting op groepsaankopen en teamoutfits. • Als eerste op de hoogte van promoties, extra’s, nieuwtjes en andere voordelen. Hoe kan ik van deze kortingen genieten? Héél eenvoudig. Toon aan de kassa gewoon je ledenkaart van de Petanquefederatie Vlaanderen en de korting wordt onmiddellijk verrekend! Voor ieder wat wils! Ben je een sportliefhebber, avonturier of vrijetijdsgenieter? Bij Primo vind je een ruim assortiment schoenen, kleding, tassen en accessoires van bekende merken. Voor hem, haar én de kids. Registreer je nog vandaag! Word je graag persoonlijk op de hoogte gehouden van alle acties en promoties, registreer je dan nog vandaag via http://www.primo.be/nieuwsbrief/

KNIP ONDERSTAANDE BON UIT EN HAAST JE NAAR EEN PRIMO-FILIAAL IN JE BUURT

20

*

%

korting OP JE GANSE TICKET

ENKEL GELDIG OP VERTOON VAN UW LEDENKAART VAN DE PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

BRUGGE (ST.-KRUIS) Maalsesteenweg 324 EEKLO Krügercenter HASSELT Genkersteenweg 160 IEPER De Rijselsepoort KURINGEN Schampbergstraat 22/6 KUURNE Ter Ferrants 2 LIER Mechelsesteenweg 106 LOCHRISTI Bosdreef 1A LOMMEL Shopping De Singel MECHELEN Oscar van Kesbeeckstraat 3 OOSTENDE Torhoutsesteenweg 568 ROESELARE Mammoetcenter 2 SINT-DENIJS-WESTREM Wallekensstraat 24 SINTJORIS-WINGE Gouden Kruispunt 17 SINT-NIKLAAS Waasland Shopping Center SINT-TRUIDEN Kattenstraat 11 WESTERLO (OEVEL) Winkelcentrum Watertoren ZELE Oudburgstraat 14A

KIJK OP WWW.PRIMO.BE VOOR MEER INFO

* Bon geldig tot 31/08/2014. Slechts 1 bon per klant. Niet cumuleerbaar met de loyalty-korting, Primo Prices en andere voordelen.

ref. Petanquefederatie Vlaanderen

ONZE VERKOOPPUNTEN IN VLAANDEREN:


4