Petanque Sportmagazine 2 - 2023

Page 1

# 2 - EDITIE 2023 - JAARGANG 45
12
26 PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN
GOED OM TE WETEN: BOUCHON IN COMPETITIE UITSLAGEN KAMPIOENSCHAPPEN P.
P.
SPORTmagazine

De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de Petanque Federatie Vlaanderen vzw (PFV). De PFV is de landelijke vereniging aangesloten bij:

• SportAccord;

• de CEP (Confédérations Européen de Petanque);

• de BPF (Belgische Petanque Federatie) samen met de FBFP;

• de FIPJP (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provençal);

• Sport Vlaanderen;

• het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité);

• VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw).

Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

De PFV groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams-Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

De PFV behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Afbeeldingen, logo’s, … zijn eigendom van de PFV en mogen NIET gescand worden.

Redactie: V.U. Alain Garnier

Zuiderlaan 13 - 9000 Gent

Redactieraad: A. Garnier, T. Pennoit

Bondslokaal:

Huis van de Sport

Zuiderlaan 13 - 9000 Gent

Tel. 09 243 11 40

ON: 0418 483 437

RPR Gent

@PFVvzw

Petanque Federatie Vlaanderen vzw

www.pfv.be

We zijn voor u beschikboor op:

Voorzitter: Alain Garnier - enkel op afspraak

Secretariaat: alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u30 tot 16u30

04. Wist je dat... Vlaams-Brabants hoekje van de recreanten 06. 08. 4-federatie tornooi PFV JEUGD SPORTKAMP 10. 12. Goed om te weten: bouchon in competitie PFV in Aumale en Blangy 14. 16. PFV paasstage Petanquereis Kreta - april 2023 24. 26. Uitslagen kampioenschappen Provinciaal scheidsrechter worden 35. 38.
jeugdactiviteiten & zomer 46. In Memoriam
Inhoud
Kalenders

de CoCkpIt

Wanneer dit magazine in de digitale bus valt, liggen de meeste kampioenschappen achter ons. Op provinciaal en Vlaams niveau kunnen we terugblikken op mooie organisaties. Nationaal is er nog werk aan de winkel. Hier moeten tussen beide federaties betere afspraken gemaakt worden zodat de voorbereiding beter verloopt. Het is een periode waarin bestuurders van de ene activiteit naar de andere lopen en het moeilijk is om nieuwe plannen te maken. Toch spitsen we op deze activiteiten onze oren en proberen we aan te voelen wat er leeft. De vakantieperiode die in het verschiet ligt, geeft ons de kans om alles te laten bezinken en met concrete voorstellen naar voren te komen.

Tijdens de eerste maanden van het nieuwe bestuur werd ingezet op een betere communicatie. Niet alleen onderling maar ook naar de leden toe. Zo kan u op de website van de federatie onze verslagen van het bestuursorgaan integraal terugvinden. Op die manier kan iedere speler terugvinden waar we als bestuur mee bezig zijn. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om een aantal zaken aan te kaarten die de afgelopen periode aan de orde kwamen.

Ten eerste zal onze boekhouding vanaf nu gecontroleerd worden door boekhoudkantoor Qualitax. We hadden een zeer aangenaam kennismakingsgesprek, wat ons enorm veel vertrouwen inboezemde. Qualitax zal in het laatste trimester de boekhoudingen van de provincies controleren en bij de start van het jaar deze van de PFV. Op die manier hopen we een transparant en efficiënt financieel beleid te voeren. Vervolgens werden de vergoedingen van scheidsrechters, trainers en officials aangepast. U kan de barema’s raadplegen in het verslag van het bestuursorgaan van de maand mei. Op die manier hopen we om onze vrijwilligers op een gepaste wijze te kunnen vergoeden.

Qua inspraak willen we eveneens een grote stap voorwaarts zetten. De think-tank (een adviserend orgaan) werd opgericht en is van start gegaan. Dit orgaan zal het BO adviseren bij grotere vraagstukken. In deze denkcel zitten Eddy Ma-

rien, Catherine Mortier, Karin De Pauw, Johan Isselée, Marc Nolmans, François De Troch en Gert Quetin. Een eerste vergadering zit er al op en we wachten vol ongeduld op hun bevindingen. Niet alleen deze cel zal het bestuursorgaan adviseren, ook de clubs krijgen binnenkort de kans om voorstellen te lanceren. Op de dag van de besturen voorzien we voldoende tijd om met clubs in dialoog te gaan.

Tenslotte wil ik graag meegeven dat het bestuursorgaan op dit ogenblik volop werkt om voor recreanten allerlei initiatieven te nemen. Dit niet alleen om onze geliefde sport nog meer bekendheid te geven, maar eveneens om te trachten extra leden aan te sluiten. Wordt zeker vervolgd.

De cockpit wordt bestuurd door de piloten van het bestuursorgaan. Maar het zijn de passagiers die de bestemming bepalen.

Wij wensen jullie een deugddoende vakantie vol petanquegenot.

3

…de petanquereis naar Kos opnieuw in recordtijd volzet was? Op amper 3 dagen tijd schreven meer dan 80 petanqueliefhebbers zich in om in september te genieten van onze sport op een fantastische locatie. Niet getreurd als je er deze keer niet bij bent. We zijn nu reeds in bespreking met onze partner TUI voor de beide reizen in 2024. Wordt dus zeker vervolgd. Hou daarom regelmatig onze website en Facebookpagina in de gaten om snel op de hoogte te zijn.

… je nog kan inschrijven voor het PFV-jeugdsportkamp? Ben je jonger dan 23 jaar en weet je nog niet wat gedaan van 20 tot en met 25 augustus? Twijfel dan niet langer, blader doorheen dit magazine op zoek naar het inschrijvingsformulier en schrijf je in!

… onze federatie ook dit jaar opnieuw deelneemt aan de sportzomer van Sport Vlaanderen? Na onze succesvolle deelnames de voorbije twee jaar staan we deze zomer opnieuw op twee locaties aan onze Belgische kust.

Ben jij in juli of augustus aan de kust? Kom onze stand dan zeker eens bezoeken. Je vindt ons op 26 juli te Koksijde en op 16 augustus te Wenduine. Tot dan.

… Karin en Marc, twee van onze begeleiders van ons sportkamp en vrijwilligers binnen onze jeugdwerking, een bijkomende EHBO-opleiding hebben gevolgd én hiervoor zijn geslaagd? De opleiding is een erkende opleiding via het Rode Kruis; zij zijn dus officieel gediplomeerd als eerste hulp en helper. Dikke proficiat Karin en Marc!

… ook in juli en augustus het secretariaat paraat staat voor jou? Tijdens de zomermaanden zullen onze medewerkers naast het nemen van het jaarlijkse verlof ook meehelpen aan externe sportactiviteiten. Dien je dus een bezoek te brengen aan één van onze medewerkers in het Huis v/d Sport, maak dan zeker eerst een afspraak. Zoals steeds kan je ons secretariaat telefonisch bereiken via het nummer 09/243 11 40 of via mail naar secretariaat@pfv.be

Van 21 tot en met 25 augustus zal het secretariaat even collectief gesloten zijn.

4 WIst je dat ...

NOG MEER, wist je dat...

… de Vlaamse Trainersschool ons opleidingsprogramma 2023/2024 heeft goedgekeurd? Dit betekent niet alleen dat we in 2023 nog onze S2C-cursus kunnen organiseren, waarvoor we reeds meer dan 48 geïnteresseerden hebben, maar hiermee hebben we ook groen licht gekregen om in 2024 opnieuw een initiatorcursus in te plannen.

…er in september een ploeg, bestaande uit uitsluitend PFV-leden, de Belgische kleuren zal verdedigen op het EK veteranen te Albertville?

Broers Harry en Tony De Groof vormen samen met Noël Kempeneers en Daniel Debouge ons ervaren team. Onder leiding van Gustave Moens zullen ze zich van 17 tot 19 september meten met de beste Europese ploegen. Geen druk heren, maar we rekenen op jullie! Succes!

5

Vlaams-Brabants hoekje van de recreant

Onlangs hadden we het genoegen een bezoek te mogen brengen aan 2 nieuwe recreantenclubs in Vlaams-Brabant, met name PC Den Egger Scherpenheuvel en PC Pastoar Munte te Zichem. Deze beide clubs liggen nauwelijks 3 km van elkaar verwijderd, maar tonen allebei de drive om zich ten volle in te zetten voor de recreatieve petanquer. Hieronder het verslag van William.

PC Den Egger

PC Den Egger Heeft zijn thuishaven aan het gemeenschapscentrum Den Egger, een ideale ontmoetingsplaats voor sport en cultuur. Deze club bestaat al jaren en telt momenteel al een dertigtal leden. Mede onder druk van het gemeentebestuur hebben zij de stap gezet naar de PFV, niet alleen omwille van de verzekering, maar ook omwille van de subsidies. Deze club vraagt als lidgeld enkel het bedrag dat de club aan de PFV dient te betalen, en enkel van de gemeentelijke subsidies.

Zij beschikken over 7 mooie buitenterreinen en een achtste ligt een beetje verder en is deels overdekt. De spelers kunnen iedere dinsdag, donderdag en zondag komen spelen.

De spelers zorgen zelf voor een koffie en gebak, waarvoor een kleine bijdrage wordt gevraagd, dat zij nuttigen na ongeveer 1 uur spelen. En nadien spelen zij verder. In de loop van de week hebben zij de mogelijkheid ook iets te kunnen gaan drinken in de aanpalende cafetaria. Zij hebben ook een huishoudelijk reglement voor de club opgemaakt.

Dat deze club ambities heeft is wel duidelijk, want zij zouden graag kunnen beschikken over binnenterreinen om dan op termijn te kunnen aansluiten in de wintercompetitie. Alleen, zij zouden dan verre verplaatsingen moeten maken. Daarom rekenen zij er stiekem op in Limburg te kunnen aantreden omdat dit veel dichterbij is.

Werk aan de winkel om deze club, daar waar mogelijk, te ondersteunen vanuit onze federatie. Ondertussen zijn er 2 bestuursleden die zich inschreven voor Start 2 Coach. Wat een bliksemstart! De club wordt geleid door Felix Renders als voorzitter en Danny Heylen als stuwende kracht. Wij zijn ervan overtuigd dat deze club het voorbeeld kan worden voor het Hageland. Wij hebben met hen de deal gemaakt dat wij hen willen helpen en steunen om onze mooie petanquesport nog meer te promoten.

6
GuidoSchoevaerts-bestuurderBOrecreanten.

PC Pastoar Munte

Deze club is een vijftal jaar geleden ontstaan onder impuls van de nieuwe cafébaas van het café Pastoar Munte, bekend van de boeken van Ernest Claes.

Van daaruit was het ook niet moeilijk meer om een gepaste naam voor de club te vinden, en meteen was de club geboren. De club heeft zich onmiddellijk geïntegreerd in hun eigen Zichemse competitie met ploegen die her en der in de parochie één of meer petanqueterreinen liggen hebben. PC Pastoar Munte wil uiteraard het sportieve aan het amusement onder vrienden koppelen.

Na een aantal jaren als een club van vrienden gespeeld te hebben, zijn zij nu ook aangesloten bij PFV. Zij voelden, ook mede onder druk van de gemeente, dat zij moesten aangesloten zijn bij een officiële federatie. Het feit dat zij nu echt verzekerd zijn, stelt hen nu gerust omdat zij iets hebben waarop ze kunnen terugvallen.

Momenteel heeft de club al 17 leden en zij ma-

ken zich sterk dat dit slechts het beginpunt is. Zij spelen 2 dagen in de week, met name op woensdag en zaterdag.

Deze club is een mix van absolute beginnelingen en ‘routiniers’. Een mooie mix, maar bovenal staat plezier en een leuke tijd bovenaan.

Door aan te sluiten bij de PFV hebben zij nu ook een bestuur samengesteld, bestaande uit

Voorzitter: Pascal Mortier

Secretaris: Henri de la Haye

Penningmeester: Kurt van Dijck

Sportleider: Oscar Plu.

Wij wensen hen veel succes met hun nieuwe club.

Verslaggever WilliamAsselman,verantwoordelijkerecreanten VlaamsBrabant.

7

4 federatie tornooi

Een jeugdevenement over de grenzen heen

onze jonge spelers in de schijnwerpers en biedt hen een kans om zich te meten met leeftijdsgenoten in een internationale setting. Iedere federatie heeft per categorie (miniem, cadet en junior) 2 ploegen. Elke ploeg speelt binnen haar categorie 3 ronden, telkens tegen een ploeg van de andere 3 federaties.

Tijdens de 4de en laatste ronde wordt tenslotte gespeeld voor de plaatsen. Uit al deze resultaten wordt vervolgens een eindklassement gemaakt per federatie.

Het 4-federatietornooi is een jaarlijks internationaal jeugdevenement dat jonge petanquespelers uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Noord-Frankrijk bij elkaar brengt. Dit unieke evenement zorgt telkens opnieuw voor een leuke mix van gezonde sportiviteit, enthousiasme en vriendschap onder de deelnemers en begeleiders, waardoor dit een onvergetelijke indruk nalaat op de jonge talenten.

Dit tornooi plaatst voor een volledige dag

Voor de editie van dit jaar was het de beurt aan onze federatie om dit internationale jeugdtornooi te organiseren. We zochten en vonden bij PC Boekt een bereidwillige club om de organisatie van dit topevenement mee in handen te nemen.

Qua organisatie zorgden PC Boekt en de PFV voor een puike prestatie. Op de terreinen verliep het iets minder vlot voor onze jonge leden. Het is duidelijk dat er sportief gezien nog een kloofje te dichten is met onze Franstalige petanquevrienden, maar we boeken vooruitgang. Bovendien leren we meer en meer over waar onze jeugdspelers goed in zijn én waar minder goed, dus weten we ook waaraan we kunnen verder werken. Work in progress!

8

Ondanks de resultaten die in het algemeen beter kunnen, werd een puike finaleplaats behaald door de miniemen Kendra, Fien en Tiebe onder leiding van coach, Ilse. Proficiat! Bijzonder aan deze editie is dat er voor de eindoverwinning een ex aequo uit de bus is gekomen tussen het Comité Nord (FR) en de FBFP (BE). Het algemeen klassement, maar ook de uitslagen van de voorrondes en de finalerondes, kan je terugvinden op onze website.

Voor meer leuke foto’s (met dank aan Willy Vancolen) kan je terecht op onze Facebookpagina

Het succes van dit tornooi bevestigt onze overtuiging dat onze jeugdspelers de toekomst zijn van onze sport. De jeugdspelers die hebben deelgenomen zullen ongetwijfeld ook terugkijken op dit evenement als een mijlpaal in hun nog prille sportieve reis.

Onze federatie bouwt verder aan een nieuwe generatie spelers die klaarstaat om onze sport verder te zetten en wie weet, de grenzen van onze sport te verleggen. Dankzij hun sportieve inzet en bewonderenswaardig enthousiasme kijken we met vertrouwen de toekomst van onze sport tegemoet. Voor de afgelopen editie bedanken we heel graag àlle vrijwilligers van de PFV en PC Boekt én onze jonge talenten voor het realiseren van een onvergetelijke dag.

9

2023 SPORTKAMP PETANQUE

sportkamp
2023
6 dagen petanque, sport en plezier 20 tot en met 25 augustus 2023

WAAR : SPORTA-centrum te Tongerlo

adres: Geneinde 2, 2260 Westerlo

PRIJS:

Leden PFV: 240 euro

Niet-leden PFV: 260 euro

Gezinnen:

vanaf het 2de kind - 10 euro korting

vanaf het 3de kind - 25 euro korting

In de prijs inbegrepen: 5 overnachtingen, 3 maaltijden per dag, dagelijks 4-uurtje en alle activiteiten.

INSCHRIJVEN:

Via het inschrijvingsformulier dat u hiernaast kan terugvinden.

Meer info vindt u terug onderaan het inschrijvingsstrookje.

sportkamp 2023

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Ja, ik wil graag deelnemen aan het sportkamp!

Ik ben:

Naam:

Voornaam:

Geboren op:

Categorie: O miniem / O cadet / O junior / O belofte

Ik woon te:

Straat + nr:

Postcode:

Gemeente:

Contactgegevens:

GSM:

GSM ouder(s):

E-mail:

Ik zou graag slapen op de kamer bij:

MEER INFO:

PFV vzw

Tim Pennoit

Tel: 09/243.11.41

Website: www.pfv.be

tim-pennoit@pfv.be

@PFVvzw

Petanque Federatie Vlaanderen vzw

Kledijmaat T-shirt:

Handtekening ouder(s):

Ik stort eerstdaags 100,00 euro op het rekeningnummer van de PFV IBAN: BE97 4469 7072 8149 / BIC: KREDBEBB met vermelding van naam en “Sportkamp 2023 voorschot”.

!!!! Bij annulering wordt het voorschot NIET terugbetaald.

!!!! Bij annulering minder dan een week voor aanvang van het sportkamp wordt de totale verblijfskost aangerekend.

Vraag een formulier aan bij uw mutualiteit voor gedeeltelijke terugbetaling. Meer info bij uw mutualiteit.

Het inschrijvingsformulier dient, voor 1 augustus, ingevuld terug bezorgd te worden aan het secretariaat van de PFV.

11

Met welk mikballetje / bouchon mag men competitie spelen

Om alle misverstanden uit de weg te ruimen gaan we even overlopen welke bouchons wel en welke niet mogen gebruikt worden in competitieverband volgens het hierbij gevoegd schema gepubliceerd door de CEP, de Confédération Européenne de Petanque.

We beginnen met houten bouchons.

1: kunnen ze worden opgeraapt met een magneet dan zijn deze NIET toegelaten

2: wegen ze tussen 10 en 18 gram en meten ze 30 mm in diameter dan zijn ze OK.

Bij aankoop van bouchons kunt u best de verpakking raadplegen. Bij Decathlon bijvoorbeeld staat duidelijk op de verpakking van de houten bouchons van hun merk KOODZA dat ze reglementair zijn volgens de FIPJP én dat ze uit hout vervaardigd zijn. (foto 1).

Nu er meer en meer synthetische bouchons op de markt zijn is enige voorzichtigheid geboden en gaan we ook hetzelfde schema aan de rechterhelft overlopen.

1: zijn deze synthetische bouchons gehomologeerd door de FIPJP?

Volgens hun lijsten van 2023 beantwoorden twee merken aan deze eis, de Obut met relief die met een magneet kan opgeraapt worden en die van VMS.

Nog eens bij Decathlon meekijken hoe zij dit oplossen. Ze verkopen onder het merk Koodza synthetische bouchons doch melden meteen binnenin de verpakking dat deze enkel op recreatief (leasure jacks) vlak mogen gebruikt worden. Weeral de juiste informatie. (foto 2)

2: als we echter naar de volgende norm gaan, moeten deze bouchons tussen 10 en 18 gram wegen. De VMS bouchon beantwoordt hier aan, de Obut magnetische bouchon daarentegen niet omdat deze meer dan 18 gram

12 Goed om te Weten
1
foto

weegt. Met andere woorden, de magnetische bouchon van Obut beantwoordt niet aan de gewichtsnormen van het Officieel Internationaal Petanque reglement zoals aangehaald door het CEP-document en kan niet in competitief verband gebruikt worden.

Bij gebruik van deze magnetische bouchon, die niet aan de gewichtsnorm voldoet, in competitief verband, treft de PFV geen enkele verantwoordelijkheid bij gebeurlijke ongevallen. De verantwoordelijkheid zal dienen gezocht te worden bij de eigenaar van de bouchon in gebruik.

Petanqueliefhebbers respecteer a.u.b. deze richtlijn voor uw eigen goed. Uiteraard zouden magnetische bouchons handig zijn bij het oprapen, indien ze toegelaten waren. Ondervindt u zelf problemen bij het oprapen van de bouchon dan geldt de fair play-regel en laat u dan assisteren door een bereidwillige medespeler of waarom niet een tegenspeler.

Een goede raad bij aankoop van bouchons: raadpleeg steeds de originele verpakking en laat u zeker niet misleiden door reclamepraatjes.

Alvast veel petanqueplezier gewenst.

13
foto 2 CAN I USE MY JACK IN COMPETITIONS ? Can it be picked up with a magnet ? Is it made of Wood ? YES Weighs between 10 and 18 gms ? YES NO Size 30 mm (+/- 1mm) YES, you can use your jack in a competition NO, you cannot use your jack in a competition YES NO NO YES NO NO Is it made of a synthetic material ? FIPJP Approved ? NO YES KLIK OM TE VERGROTEN

PFV PRESENT IN AUMALE & BLANGY

Jaarlijks wordt onze federatie uitgenodigd een delegatie naar beide grote tornooien te zenden. Aumale en Blangy, beide gelegen in Normandië (Frankrijk), staan bekend als een waardemeter voor onze sport.

Een rijke ervaring waaruit

we zeker heel wat kunnen leren wat betreft organisatie van tornooien, maar ook tot het besef moeten

komen dat het niveau in Vlaanderen (en België)

opmerkelijk veel lager ligt dan bij onze zuiderburen. We weten wat ons te doen

staat …

Voor Aumale was het iets moeilijker om nog een selectie samen te stellen (wegens te korte tijdspanne) en hebben we uiteindelijk een triplet van PC Esseghem, die kampioen speelde in de Vlaamse wintercompetitie, bereid gevonden om naar dit tornooi te gaan. Een succesverhaal voor Claude Linet, Didier Jabé en Eric Williaume werd het niet, maar wel een rijke ervaring voor de deelnemers.

De delegatie voor Blangy hebben we beantwoord met de selectie van ploegen die het VKT wisten te winnen. Voor de dames werd dit de ploeg uit S.P.E.M., voor de heren hebben we uiteindelijk moeten opteren om de ploeg die naar het EK

14

veteranen (september) gaat te selecteren. De kampioenen VKT heren en ook de vice-kampioenen konden zich niet vrij maken.

De uiteindelijke selectie bestond uit Emily Neve, Kiana Gijsegom en Christiane Ketelaers met coach Monique Van De Wielle bij de dames en Harry De Groof, Tony De Groof en Noël Kempeneers met als coach Rudi Vansnick bij de heren.

Zaterdagochtend gingen de heren aan de slag: 512 ploegen verdeeld in 128 poules! De organisatie is echt ongelooflijk goed, alle wedstrijden startten zonder enige vertraging om 9u. De dames moesten pas om 14u30 aantreden samen met 127 andere damesploegen. De heren wisten zich probleemloos door de poules te werken. Na de middagpauze mochten ze dan aantreden in de 128ste. Dit werd geen al te gemakke-

lijke wedstrijd die na een eerst mooie voorsprong uiteindelijk toch werd gewonnen met 1312. In de 64ste-finale werd een onverwacht resultaat neergezet: alles klopte als een bus en de score was dan ook 13 – 0! Voor de 32ste-finale was het dan echt wel een tijdje wachten en toen de wedstrijd dan werd afgeroepen was het plots even rushen. Dit kwam bij Tony niet zo goed waardoor hij niet direct in de wedstrijd geraakte. Een achterstand van 2 – 8 werd nog goedgemaakt maar uiteindelijk moesten ze de duimen leggen met een score van 9-13. Al bij al geen slecht resultaat,

temeer moet onthouden worden dat Noël Kempeneers door familiale omstandigheden niet echt optimaal aan het tornooi kon deelnemen. Bovendien was het geen 50+ tornooi maar effectief “ALL CAT”-niveau. Best tevreden met de geleverde prestaties.

De dames kwam om 14u30 aan de start in hun poule. Zij ervaarden echter wel heel wat moeite met de aard van de terreinen; ook het niveau van de tegenstanders is opmerkelijk hoger dan het Belgische. Ze verloren uiteindelijk in de barrage met 13-9, mede door de onsportieve houding van de tegenstander (steeds discussie omtrent de score).

De doublette Harry & Tony De Groof trad zondag aan in een neventornooi waarbij ze tot de 8ste-finales geraakten. De vermoeidheid in de late namiddag speelde hen parten zeker ook door de extreme warmte. De dames hebben niet deelgenomen aan het neventornooi.

15

Info - pubs

P.C.HemelHof 12

binnenbanen

15 buitenbanen

Tel: 03 / 651 50 59

Mail: p.c.hemelhof@skynet.be

Web: pchemelhof.be

Adres: Hemeldreef 5, 2930 Brasschaat

Openingsuren:

Di: Wo: Do: Do: Za: Zo:

12:30 tot 18:00 mêlée

12:30 tot 18:00 competitie

12:30 tot 18:00 vrij spel

19:00 tot 23:00 vrij spel

12:30 tot 18:00 competitie/mêlée

12:30 tot 18:00 competitie/mêlée

Club open

Dinsdag- en vrijdagavond 19:30 u

Donderdagmiddag 13:30 u

9 binnenpleinen en 54 buitenpleinen

Oude Bruglaan 49, 9160 Lokeren

pcreynaert.be

16

Steenweg op Brussel, 113 1780 Wemmel

02/461.30.30

Open : alle dagen van 13 tot 19 uur

Behalve op vrijdag

10 binnenbanen – 18 buitenpleinen

Website : www.petanque-wemmel.be

PC ZELZATE : club open op donderdag en zaterdag vanaf 14u00

7 binnen- en 42 buitenterreinen

Adres : Burgemeester Camille Leynlaan 2 9060 Zelzate

Vanaf september 2023: Broeder Leopoldlaan, 9060 Zelzate (nieuw sportcomplex – naam nog niet gekend)

10 binnen- en 10 buitenterreinen

E-mail : pczelzate@gmail.com

Website : www.pczelzate.be

Tel. Nr. : 09/345 62 84

17 Info - pubs

PAASSTAGE 2023

dE Pfv blijfT invESTErEn in jEuGdwErkinG

Van 3 tot en met 7 april organiseerde onze federatie reeds voor de derde keer de paasstage.

Deze stage wordt georganiseerd voor een beperkte selectie talentvolle jonge petanquespelers waarbij we hen enkele dagen intensief onderdompelen in de technische, tactische en mentale aspecten van onze sport. Hiermee blijven we investeren in één van de belangrijk-

ste pijlers binnen de werking van de PFV en van onze sport tout court, de jeugd. We schakelden hiervoor dit jaar opnieuw de internationale toptrainer, Francois Grange, in die de sportieve inhoud en trainingsaanpak van de stage voor zijn rekening nam. Hij werd daarbij opnieuw deskundig ondersteund door een fantastisch team PFV-begeleiders.

18

De stage werd voor zowel onze geselecteerde spelers als voor onze begeleiders een heel positieve en leerrijke ervaring. Begeleiders leerden bijvoorbeeld nieuwe oefenstof en methodes kennen en de deelnemers leerden nog beter zichzelf kennen en wat ze goed en minder goed kunnen.

Tijdens deze intense meerdaagse leren uiteraard ook de begeleiders de spelers beter kennen. Zij maakten bijvoorbeeld gretig gebruik van de tijd waarmee ze aan de slag waren

met de jeugdspelers om hun werkpunten en sterke punten individueel op te lijsten. Bijzonder nuttige informatie voor verdere vervolmaking van onze talenten tijdens toekomstige trainingen en activiteiten.

Voor deze editie van de stage konden we trouwens opnieuw rekenen op een goede samenwerking met PC De Gulden Kamer en enkele van haar vrijwilligers. Voor de overnachtingen en het ontbijt was onze groep terug te vinden in de jeugdherberg “Europa” te Brugge, maar voor alle andere maaltijden én uiteraard de locatie voor de trainingen konden we opnieuw terecht in PC De Gulden Kamer. Bedankt aan het bestuur en hun vrijwilligers die mee zorgden voor een onvergetelijke stage.

Om af te sluiten ook een dikke merci voor onze PFV-begeleiders én, niet te vergeten, voor onze jonge petanquetalenten voor hun inzet, onvermoeibaarheid en hun ‘goesting’ om steeds bij te leren.

19

UIT de MEDIA

HALLE - Nieuw petanque

De nieuwe petanqueterreinen/ terras werden maandagmorgen geopend. De accomodatie werd mede mogelijk dankzij de burgerbudgetten van de stad Halle. De opening vond plaats op maandag 1 mei op de locatie aan de Guido Gezellestraat in Halle. Na de officiële opening startte ook meteen het eerste petanquetornooi op JC Stroppen, in samenwerking met PC Da Pippo. Meteen een kans om ‘professionele’ petanquespelers aan het werk te zien.

JC Stroppen wou deze gelegenheid ook aangrijpen om hun dankbaarheid te tonen aan de stad Halle en haar burgers voor hun steun bij het realiseren van dit project. Zonder hun inzet en betrokkenheid hadden we deze prachtige petanqueterreinen/terras niet kunnen realiseren.

Zie hier de historiek van de club PC Da Pippo, toen destijds er enige onenigheid was bij Petanqueclub De Bres , zochten vele leden andere oorden op. Toen er aan één van onze leden een voorstel werd gedaan door een zelfstandig restaurantuitbater dat hij zou pleinen maken en dat we er welkom waren. Dit lid nam toen contact op met Ronny Ceuppens om een nieuwe club te starten. Ronny overtuigde om te verhuizen naar de nieuwe locatie, de naam was direct gevonden Petanqueclub Da Pippo genoemd naar de zaak van de uitbater. Op 1 mei werd de club officieel ingehuldigd nu 6 jaar geleden.

In September nam Ronny het roer in handen en werd hij unaniem verkozen tot Voorzitter. Hij doet zijn verhaal. Heb toen niet bij de pakken

20

blijven zitten en heb contact opgenomen met het Jeugdcentrum Stroppen en ons probleem uitgelegd dat we zonder pleinen gingen vallen. Ik werd uitgenodigd op een vergadering en heb toen een voorstel gedaan om voor de Zaal pleinen aan te leggen die ook in dubbel kunnen gebruikt worden , ook als terras en het groen te behouden. Deze mensen hadden meteen een goed luisterend oor, ze wilden reeds ook al petanquepleinen aanleggen. Het startschot was gegeven en er kwam onmiddellijk actie om via een burgerbudget een aanvraag in te dienen, mensen uit het bestuur en mezelf als buren hebben dit met een goed dossier en met de hulp van de bevolking binnen gehaald.

Nu de pleinen/terras er is wilden we een groot tornooi organiseren om de pleinen in te huldigen en als dank aan de vzw Jeugdcentrum Stroppen die we eeuwig dankbaar zijn. Ondertussen is daar al een goede vriendschapsband mee ontstaan we helpen waar het nodig is, het ene plezier is het andere waard.

Ben fier dat ik de club gered heb en dat we nog fantastische momenten gaan hebben met de leden, we waren afgelopen seizoen met 35 leden en er komen nu reeds nieuwe leden bij. Spelers die competitie spelen bij een andere club zijn ook welkom mits een kleine bijdrage als steunend lid. We organiseren zoveel mogelijk met de club daguitstap naar een andere stad waar we spelen in de namiddag spelen tegen de plaatselijke club, verleden jaar was het Blankenberge

dit jaar wordt het Oudenaarde waar dan ‘s morgens een bezoekje kunnen brengen aan het centrum van de RVV . Wij vragen een jaarlijks lidgeld waarvan we onze aansluiting betalen aan de Federatie Vlaanderen zodanig dat elk lid verzekerd is en dat ze ook een licentie krijgen, zodat men kan deelnemen aan tornooien waar dit vereist wordt.

Voor het spelen hebben we spelerskaarten die we verkopen aan €10 voor 12 speelbeurten om onze kas wat te spijzen.

Nieuwe leden zijn steeds welkom, de nieuwkomers betalen hun bijdrage, krijgen daarvoor in ruil een polo en een waardebon voor een meeneempizza bij Pizzeria Da Pippo zodat we deze persoon ook niet vergeten (Werd onze Ere-Voorzitter). De aangeslotenen krijgen ook een formulier voor de mutualiteit om het bedrag of een deel ervan terug te krijgen als men nog geen ander sport heeft ingediend bij de mutualiteit.

Onze strijdkreet is “ Respect en vriendschap “ hoog in het vaandel dragen en een club waar de diversiteit al aanwezig is. Wie ruzie maakt gaat er bij mij onherroepelijk uit.

Ik ben nog steeds op zoek naar een goede secretaris liefst tweetalig omdat we toch wat Franstalige leden hebben onze Sicilianen, een Spanjaard een Hongaarse. Heb een vrouw als penningmeester die prachtig werk verricht en een oude rot in het vak die in tal van verenigingen ooit zijn stempel gedrukt heeft, Andreas Radzio, zowat mijn rechterarm we kennen

elkaar al bijna heel ons leven. Iedereen in ons bestuur doet zijn werk voortreffelijk, ieder zijn taak, ben trots op deze bende. Hopelijk volgen er nog mooie en gezellige dagen met onze club. Onze speeldagen zijn op dinsdag- en donderdagavond, aanvang om 19u tot 22u en zondagvoormiddag aanvang om 10u tot naar ieders wens …..

Bij ons is iedereen welkom ook mindervaliden of van welke nationaliteit ook ze mogen wezen .

Bron: Editiepajot (www.editiepajot.com) - Marc Sluys - 01 mei 2023

21
petanque terreinen/terras op Stroppen geopend

Gloednieuwe petanquehal voor SPEM-PETEK

In de gemeente Kortenberg werd onlangs de splinternieuwe petanquehal ingehuldigd. Onder andere onze PFV-club, SPEM-PETEK, vindt er vanaf nu haar onderkomen. Klik op de afbeelding hieronder om een mooi artikel te lezen dat verscheen in het maandblad van

KLIK OM HET ARTIKEL TE LEZEN

GLOEDNIEUWE

PETANQUEHAL OP COLOMBASITE

De multifunctionaliteit en de combinatie met andere sportmogelijkheden op de site maken de petanquehal uniek in onze regio.

22
Foto: Stijn Wils
IN DE KIJKER
5

Deze clubs doen alvast mee:

PC De Bouchon

PC De Zeemeermin

PC Oetingen

PC Singel

SPEM-PETEK

PC De Blockskes

PC De Valkerij

KPC Tienen

PC Dukaval

PC Donkmeer

KP Mistral

PC Den Egger

PC 13 Tongeren

PC Aartselaar

PC Mercurius

PC Hemelhof

PC Duffel

PC Herentals

PC Kontich

PC Lier

PC Molenbos

PC Wijnegem

Volg onze website voor meer info!!!!

Petanquereis Kreta

Ook dit voorjaar gingen we met een grote groep deelnemers op petanquereis. Door het grote succes van de vorige reizen was onze bestemming opnieuw Kreta.

De reis verliep voorspoedig en bij het hotel aangekomen werden we weer als vrienden onthaald! De sfeer zat meteen goed en er werd weer veel gelachen en plezier gemaakt, zowel op als naast de terreinen; het is toch altijd fijn om mekaar terug te zien. We hebben dan ook altijd veel aan mekaar te vertellen.

Het is ook fantastisch om onze favoriete hobby te kunnen uitoefenen op zo’n mooie locatie. We speelden naast het strand met zicht op zee, wat zou je nog meer willen! Je kan naar keuze zonnen, zwemmen, winkelen, petanquen, enzoverder, niets moet en alles mag! Het eten is er bovendien ook voortreffelijk, de kamers zijn heel netjes en het personeel is er heel vriendelijk. Wij zullen in de toekomst zeker terugkeren naar deze super leuke bestemming.

Volg zeker de Petanque Federatie Vlaanderen via hun Facebookpagina en website om op de hoogte te blijven van ons aanbod aan petanquereizen.

Tot ziens beste vrienden! Karin

24

Beach Petanque Gent

Op vrijdag 26 mei was het verzamelen geblazen op het prachtige Sint-Pietersplein te Gent voor de zevende editie van het PFV beach petanque tornooi.

90 deelnemers uit zowat alle Vlaamse provincies zakten op die vrijdagnamiddag af naar Gent om het zand te trotseren. “Bakskes” vol, het tornooi was met 30 tripletten dan ook volzet, kletterende petanqueballen en mooi weer, met andere woorden alles was aanwezig voor een geslaagd tornooi. En… dat werd het ook. De deelnemers zorgden bovendien voor een top sfeer op het historische Gentse plein. Zorg jij volgend jaar mee voor een gezellige petanquenamiddag?

Proficiat aan Dennie, Alex en Kevin met hun overwinning en een grote merci aan alle deelnemers en vrijwilligers.

Tot volgend jaar.

UITSLAG

1e plaats: Dennie Verkerke - Alex Haegeman - Kevin Haegeman

2e plaats: Pascal Verhulst - Frederik Verhulst - Hilda De Winter

3e plaats: Alex Hantson - Patrick Corvers - Hilde De Cock

De volledige uitslag kan je bekijken op onze website

25

uItslaGen kampIoensChappen

Vlaams kampioenschap jeugd

Het Vlaams kampioenschap voor jeugd ging door op 22 april op de terreinen van Oostendse PC. Het kampioenschap startte om 9u00 om na enkele spannende wedstrijden tot het volgende klassement te komen:

Miniemen

Kampioen: Kendra Quetin - Stan Celis

2de plaats: Noah Heinderson - Vince Fockenier

3de plaats: Nona Dupont - Tiebe Rosseeuw

Cadetten

Kampioen: Tomas Genar - Maite GenarQuinten Baveghems

2de plaats: Keana Engelbert - Levi HermansEnzo Volkaerts

3de plaats: Jules Vermassen - Ferre BeeckmansKynji De Groote

Beloften

Kampioen: Ybe Vertriest - Arne VertriestNick Thomas

2de plaats: Jarno Nieuwinckel - Gregory

Thysbaert - Keano Vandekerkhove

3de plaats: Kiana Gijsegom - Siemen ClaesYarno Wulgaert

Junioren

Kampioen: Stephanie Willaert - Noa Van De

Steen - Mauro Ceuppens

2de plaats: Marten De Vos - Enzio JacobsIano Engelbert

3de plaats: Yorben Carlier - Keanu NielandtMats Vanden Eynde

De volledige uitslag kan je terugvinden op onze website

26

Vlaams kampioenschap doublet

Het Vlaams kampioenschap doublet ging door op 13 mei op de terreinen van PC Genk. Het bestuur en de vrijwilligers van PC Genk zorgden voor een uitmuntende organisatie. In combinatie met de vlotte afhandeling van de wedstrijdtafel door de PFV-verantwoordelijken kunnen we dit Vlaams kampioenschap catalogeren als één van de beste organisaties van de voorbije jaren. Dit zorgde er dan ook voor dat iedereen, ongeacht een goed of minder goed sportief resultaat, met een positief gevoeld huiswaarts keerde.

Sportief pakte het duo Ricky Ryckbosch en Fabien Plouchard de winst bij de heren; bij de dames ging de titel naar Els Maes en Kiany Deschouwer. De beste 16 damesploegen en de beste 32 herenploegen bemachtigden een ticket voor het Belgisch kampioenschap doublet van 29 mei.

Dames

Kampioen: Els Maes - Kiany Deschouwer

2e: Laila Smolderen - Shauni De Meyer

3e: Caroline Van Der Eeken - Caroline

Ryndziewicz

Kelly Wulgaert - Heidi Versées

5e: Annie Michel - Valérie Dondt

Daisy Vermeulen - Lynn Van Gansbeke

Sandra Merket - Britt Verelst

Anastasia Jeandriens - Vanessa Meynaert

9e: Sara Nolmans - Ilse Tratsaert

Marie-Louise Willems - Irene De Haan

Nancy Nemedi - Hildegard Van Mulders

Hilde Beunekens - Monique Vandoninck

Emily Neve - Kiana Gijsegom

Mélissa Mouret - Delphine Simoens

Tanya Steylemans - Luna Arnhold

Rita Kevelaerts - Elisabeth Claus

Heren

Kampioen: Ricky Ryckbosch - Fabien Plouchard

2e: Nico Claes - Nico Willems

3e: Jens Dierickx - Florian Lecocq

Gert Quetin - Laurent Gorreux

5e: Jimmy Clicteur - Dennie Verkerke

Bert Rokegem - Sebastien Everbecq

Geoffrey Van Damme - Jonathan Vranckx

Jordi Baveghems - Pascal Wigy

9e: Etienne Bosmans - Daniel Gyselinck

Tony De Groof - Harry De Groof

Tim Marien - Wesley Cami

Dimitri Faute - Christiaan Van Der Meulen

Serge Fifi - Kolja Laenen

Kristof Vranken - Dries Laminé

Björn Steylemans - Wesley Steylemans

Sam Van Malder - Ken Meyskens

17e: Dirk Arnhold - Dirk Verdonck

Johan Claeys - Brecht Cattry

Jeannot Backaert - Noël Kempeneers

Wesley De Jonghe - Nicolas De Rycke

Simon Kuijken - Peter De Vits

Jeroen De Maeyer - Eddy Everaerts

Jens Gilis - Corneel Mertens

Vincent Marlier - Patrick Lintermans

Bart De Meyer - Dylan Vermote

Ronny Christiaens - Davy Kockx

Koen Vandamme - Robbe Debeuf

Jonathan Jorissen - Renaat Borré

Tibo Vancauwenberghe - Nick De Groote

Jari Haegeman - Marc Haegeman

Kevin Scheerens - Jorne Van Hecke

Jarno Nieuwinckel - Keano Vandekerkhove

27

uItslaGen kampIoensChappen

Belgisch kampioenschap jeugd

Ook de editie 2023 van het BKJ vond plaats op Hemelvaartsdag, meer bepaald op 18 mei. Een datum die bij onze jeugd als een hoogtepunt staat aangevinkt in de agenda.

De “place to be” dit jaar was PC De Gulden Kamer te Brugge. Hieronder de ploegen die zich op het poduim wisten te knokken.

De volledige uitslag kan je terugvinden op onze website.

Cadetten meisjes

Kampioen: Clemence Gilsoul - Anaïs

Delandsheere

2e: Manon Spitaels - Cloé Quoniou

3e: Maite Genar - Kaira Quetin

Miniemen meisjes

Kampioen: Kendra Quetin - Fien Keulemans

2e: Emma Goessens - Alicia Beeckmans

3e: Zina Fatnassi - Oona De Valck

Miniemen jongens

Kampioen: Stan Celis - Noah Heinderson

2e: Jonas Grosse - Ryan Ronsin

3e: Tiebe Rosseeuw - Vince Fockenier

Cadetten jongens

Kampioen: Jess Verset - Amaury VersetThery David

2e: Jules Vermassen - Ferre BeeckmansKynji De Groote

3e: Lohan Debacker - Arthur GoessensJonas Alexandre

28

Junioren meisjes

Kampioen: Lucie David - Elisa David

2e: Lana Claes - Silke Maddelein

3e: Louna Grosse - Chimene Bouret

Beloften dames

Kampioen: Manon Bronkart - Chloé Dierckx

2e: Yana Busschots - Chloé Gerard

3e: Madison Vleminckx - Sarah Dubois

Junioren jongens

Kampioen: Felicien Lapere - Maxence LapereMatheo Legrand

2e: Jonathan Gourdin - Yeleny MaryFabio Bartolini

3e: Yorben Carlier - Keanu NielandtMats Vanden Eynde

Beloften heren

Kampioen: Renzo Ielegems - Ken SegersGregory Thysbaert

2e: Marvyn Andries - Jerome CreylemanDylan Heusicom

3e: Ugo Steenot - Tristan AlexandreTheo Lecompte

3e: Andy Malcorps - Maxime HoufAnthony Bouzouita

29

uItslaGen kampIoensChappen

Vlaams kampioenschap triplet

Op 21 mei was het verzamelen geblazen op de terreinen van PC Reynaert te Lokeren voor het Vlaams kampioenschap triplet.

Bij de dames ging de titel naar het trio Emily Neve - Kiana Gijsegom - Christiane Ketelaers. Bij de heren stond het trio Simon Kuijken - Peter De Vits - Kristof Vranken op het hoogste schavotje. De eerste 16 damesploegen en de eerste 32 herenploegen mochten hun kansen gaan verdedigen op het Belgisch kampioenschap triplet dat gepland stond op 4 juni te PC Markdal.

Dames

Kampioen: Emily Neve - Kiana GijsegomChristiane Ketelaers

2e: Daisy Vermeulen - Tanya Steylemans -

Natachsa Kazmierczak

3e: Ursula Van Eccelpoel - Frieda Ravays -

Hilda Suys

Suzy Kallenbach - Inge GrootjansSabine Depoorter

5e: Elianne Luchie - Aline KnockaertChristine Laforce

Femke Renneboog - Stephanie WillaertMaddy De Saedeleer

Shauni De Meyer - Laila SmolderenIlse Tratsaert

Sarah Michiels - Evi Van RossenRaymonda Elskens

9e: Hilda De Winter - Jenny CoppietersMarijke Heemans

Isabel Vanheste - Christelle Wattier -

Natacha Cloet

Christine Gydé - Bieke Stevens - Kyoo Barbaix

Carine Bulens - Ilse Hens - Sofie Roggeman

Emily Dries - Maaike De Baetzelier -

Beau Van De Woestyne

Mélissa Mouret - Delphine Simoens -

Tamara Dewitte

Yentl De Caluwé - Nathalie Smet -

Evy De Geyter

Nadia Swinkels - Karin Verhoeven -

Katia De Ceulaerde

Heren

Kampioen: Simon Kuijken - Peter De VitsKristof Vranken

2e: Nicky Kockx - Sebastien EverbecqJonathan Jorissen

3e: Wesley Eechaut - Filip Van De Woestyne -

Christof Di Silvio

Kevin Van Lent - Raphaël Van De PutteTom Nolmans

5e: Ken Segers - Jordy Kockx -

Jens Van Den Berghe

Gert Quetin - Stefaan Kausse -

Laurent Gorreux

André Baelen - Tibo Vancauwenberghe -

Kenneth Hennion

Tom Van Wassenhove - Ybe Vertriest -

Arne Vertriest

9e: Ricky Ryckbosch - Bert Rokegem -

Ronny Christiaens

Ludovic Vandaele - Jimmy Meirsman -

Didier Meerts

Vincent Bronchart - David Dufoor -

Vanessa Meynaert

Cedric Smulders - Robby Van Den Bosch -

Yana Busschots

Mathieu Vens - Pim Cuypers - Jonas Buyck

Gino Segers - Björn Steylemans -

Wesley Steylemans

Jérôme Tordeur - Michael Cockmartin -

Xavier Hamelrijk

Geert Vanderhaeghe - Luc Senaeve -

Eddy Decloedt

17e: Brian Van Mossevelde - Davy Van Hove -

Jolien Thevissen

Jonathan Vranckx - Ken Meyskens -

Florian Lecocq

Michaël Spreutels - Gijs Van Goidsenhoven -

Corneel Mertens

Michael De Greef - Reinout Caudron -

Gino Van Der Eecken

Jimmy Clicteur - Dennie Verkerke -

Ward Heyerick

Naïm Khirat - Luc Sywkiw -

30

17e: Vincent Van Loocke

Dieter Verplancke - Harry De Groof -

Tony De Groof

Ivo Wouters - Patrick De Klerk -

Christophe Vastesaeger

Roger Deschouwer - Didier Fifi -

Nicolas De Rycke

Ismaciil Daauud Cali - David Spinoye -

Michael De Boodt

Kristof Rosseeuw - Nicholas De Neve -

Simon De Neve

Gregory Kausse - Geoffrey Kausse -

Kiany Deschouwer

Jordi De Meyer - Christiaan Van Der Meulen -

Dimitri Faute

Marc Op De Beeck - Dirk Van Opstal -

Mustapha Ait Ali Oum’hammed

Tino Facchin - Tonny Bruyneel - Luk Haentjens

Eddy Everaerts - Renzo Ielegems - David Sfez

Belgisch kampioenschap doublet & triplet

Op maadag 29 mei keken de beste doubletten van België elkaar in de ogen om te strijden voor de felbegeerde Belgische titel. Ook de gekwalificeerde PFV-ploegen gingen vol aan de bak.

Uitslag dames

Kampioen: Jessica Meskens - Madison Vleminckx

2e: Alysson Smal - Allisson Vandaele

3e: Nancy Barzin - Lea Le Dantec

3e: Céline Rasmont - Sophie Bergiers

Uitslag heren

Kampioen: Geoffrey Haulotte - Jermus Christopher

2e: Jean-François Hemon - Christian Hemon

3e: Giovanni Butera - Logan Flostroy

3e: Jonathan Jorissen - Renaat Borré

Amper enkele dagen na het BKD, namelijk op 4 juni, was het de beurt aan de gekwalificeerde Vlaamse en Waalse tripletten om uit te maken wie er dit jaar de titel van beste Belgisch triplet aan zijn/haar palmares mocht toevoegen. Schouwtoneel voor dit kampioenschap was PC Markdal.

Uitslag dames

Kampioen: Jordane Parker - Cindy BarzinNancy Barzin

2e: Annick Duliban - Allisson VandaeleJessica Meskens

De volledige uitslagen van alle Vlaamse en Belgische kampioenschappen kan je steeds terugvinden op onze website (www.pfv.be)

3e: Shauni De Meyer - Laila SmolderenIlse Tratsaert

3e: Dominique Leroy - Marie-Rose LavinaCassandra Baruffato

Uitslag heren

Kampioen: Dieter Verplancke - Harry De Groof -

Tony De Groof

2e: Frédéric Dubois - Marty SterkenRenaud Bourdoux

3e: Gert Quetin - Stefaan Kausse - Laurent Gorreux

3e: Wesley Eechaut - Filip Van De WoestyneChristof Di Silvio

31

uItslaGen kampIoensChappen

Vlaamse Interclubbeker veteranen

De Vlaamse interclubbeker, een kampioenschap waarbij de clubs zich aan elkaar meten, zorgt traditiegetrouw voor mooie en spannende partijen.

Op woensdag 24 mei stond de VIB veteranen op het programma op de terreinen van PC Herentals. Check hieronder hoe jouw favoriete club heeft gepresteerd.

De beste 4 ploegen uit beide catgeorieën verkzekerden zich voor een plaatsje op het Belgisch kampioenschap, BIB veteranen, dat zou doorgaan op 28 juni.

DAMES HEREN

32
Rang Club Overwinningen Rang Club Overwinningen 1 PK De Evers 13 1 PC Reynaert 13 2 PC De Bouchon 12 2 PC Esseghem 11 3 PC Patijntje 11 3 KPC Schorpioen 11 4 PC De Zeemeermin 10 4 PC Sint-Truiden 10 5 Pelter PC 9 5 PC Dilbeek 10 6 PC Hemelhof 8 6 PC Zig Zag 8 7 PC Lier 8 7 PC Okapi 8 8 PC De Berk 7 8 PC Genenbos 7 9 PC Dilbeek 7 9 KP Mistral 7 10 Wijnegem PC 6 10 PC Wemmel 7 11 SPEM 6 11 PC De Lindepet 7 12 PC Genenbos 6 12 Nieuwpoortse PC 6 13 PC Verbroedering 5 13 PC Lier 5 14 PC Esseghem 5 14 PC Gullegem 5 15 KPC Schorpioen 4 15 Wijnegem PC 4 16 NIeuwpoortse PC 3 16 PC Boom 1
© Gibbe Wouters

uItslaGen kampIoensChappen

Vlaams kampioenschap gemengde doubletten

Het Vlaams kampioenschap gemengde doubletten voor zowel de veteranen als alle categorieën vond plaats op zondag 25 juni op de terreinen van PC Dilbeek.

Bij de veteranen kroonden Nadia Swinkels en Ivo Claes zich tot Vlaams kampioen. In de reeks ‘alle categorieën’ zorgde Laila Smolderen voor een straffe prestatie. Voor de derde keer op rij wist zij deze titel op haar naam te schrijven; deze keer met ploegmakker Tony De Groof.

Veteranen

Kampioen: Nadia Swinkels - Ivo Claes

2e: Valérie Dondt - Edouard Cockx

3e: Marijke Heemans - Ludwig Bracke

Lucia-Maria Cobos Blanco - Silvio Marini

5e: Rita Santens - Ronny Christiaens

Martine Van Poucke - Patrick Demoiny

Patricia Bauwens - Jeannot Backaert

Hilda De Winter - Pascal Verhulst

9e: Martine Rosiers - Didier Jabé

Marie-Christine Bonnaire - Pedro Van Maele

Martine Estievenart - Ronald Kiekens

Heidi Leeten - Maurice Houben

Annie Willems - Erwin Depoorter

Annie Michel - Christian De Temmerman

Dominique Vanmeer - Jean Smets

Shirley Van Bogaert - Luc Smulders

De volledige uitslagen van alle Vlaamse en Belgische kampioenschappen kan je steeds terugvinden op onze website (www.pfv.be)

Alle categorieën

Kampioen: Laila Smolderen - Tony De Groof

2e: Suzy Kallenbach - Jonathan Jorissen

3e: Vanessa Meynaert - Michael Meynaert

Yentl De Caluwé - Dieter Verplancke

5e: Sara Nolmans - Raphaël Van De Putte

Stephanie Willaert - Jarno Nieuwinckel

Nathalie Smet - Nicky Kockx

Emily Dries - Geoffrey Van Damme

9e: Kiara Quetin - Steven Kazmierczak

Jolien Thevissen - Jordi Baveghems

Sofie De Klerck - Glenn Heinderson

Anja De Mol - Joseph Drye

Laurence Douchy - Jens Dierickx

Melissa Doom - Bert Vanherp

Aline Duysens - Joachim Kempeneers

Els Maes - Serge Fifi

33

De PFV-ploegen schitteren op de Belgische

Interclubbeker veteranen

Op woensdag 28 juni verzamelde het kruin van de Belgische veteranenploegen bij de dames en de heren in Ukkel om er op de terreinen van RPUC te strijden voor een nieuwe Belgische titel.

Voor onze PFV-ploegen werd het best een hoogdag. Beide Belgische titels kregen dankzij PC De Zeemeermin bij de dames en KPC Schorpioen bij de heren een Vlaams kleurtje. Bovendien behaalden nog enkele andere Vlaamse ploegen eremetaal. Proficiat dames en heren.

DAMES HEREN

34 uItslaGen kampIoensChappen
Cat. Rang Club Cat. Rang Club A 1 PC De Zeemeermin A 1 KPC Schorpioen 2 Royal P.U.C. 2 PC For Ever St-Josse 3 PC De Bouchon 3 PC Sint-Truiden 3 RPC Paradis 3 PC Reynaert B 1 PK De Evers B 1 PC Frankveld 2 PC Patijntje 2 Les Boutons d’Or 3 PC For Ever St-Josse 3 PC Esseghem 3 La Boule Vottemoise 3 RPC Joli Bois

PROVINCIAAL SCHEIDSRECHTER

Hoe scheidsrechter worden?

Voorwaarden tot deelname:

• Lid zijn van de PFV

• Kandidatuur stellen zoals voorgeschreven en binnen de voorziene tijd

• Tenminste 16 jaar en maximaal 75 jaar zijn op de dag van het examen

• Een wachttijd naleven van 3 jaar vanaf het verstrijken van een (eventuele) sanctie

• Slagen in de opgelegde proeven en in totaal minstens 80% behalen

• Een nieuw lid kan hetzelfde jaar van zijn/haar aansluiting reeds deelnemen

De voorbereiding op het examen zal op Vlaams niveau gebeuren. De datum en de locatie van deze voorbereiding zullen later vastgelegd worden. Het provinciaal examen zal doorgaan te KPC Alosta op 9/9 om 9u00.

Antwerpen:

Luc Van Regenmortel - luc.vanregenmortel@skynet.be - 0479/98 98 31

Limburg:

Ludo Daniels - pfvlimburg@skynet.be - 0496/28 42 55

Oost-Vlaanderen:

Gino Segers - segers.gino@skynet.be - 0475/38 53 91

VB&BH:

Sven Vlamir - vlamirsven@hotmail.com - 0474/67 11 15

West-Vlaanderen:

Geert Vanderhaeghe - vdhgeert@telenet.be - 0486/86 71 64

Mee te nemen op het examen: recente pasfoto en licentie

Inschrijvingsformulier

Naam:

Meten is weten voor jou?

Heb jij graag de touwtjes in handen?

Ben jij een perfectionist op vlak van reglementen?

Kan jij goed omgaan met mensen?

DATUM

9 september

Quotering

Schriftelijk: 40p

Mondeling: 30p

Technisch: 30p

Voornaam: .................................................................................................................

Geboortedatum:

1. OPR

Licentienummer: .......................................................................................................

Club:

Adres: .........................................................................................................................

KLIK OM HET FORMULIER TE DOWNLOADEN

Telefoon/GSM: ...........................................................................................................

E-mail:

Kledijmaat (polo):

Dit formulier overmaken aan de provinciale scheidsrechters -

verantwoordelijke 2 weken voor het examen.

 Rol van de scheids rechter

3. Rol van de jury

 Rol van de federaal afgevaardigde

5. Provinciale kampioenschappen

35
Het examen omvat:
2023

beaCh petanque - antWerpen

37 beaCh petanque - nIeuWpoort

20 t/m 25 augustus - PFV sportkamp

16 september - PFV-jeugdtornooi

29 oktober - Open PFV-jeugdtraining

26 november - Open PFV-jeugdtraining

2023

m i xe d

W K he re n

E K ve te ra ne n

E K he re n

E K be l ofte n

E urocup C l ubs

W K da m e s & j e ugd

de P.I.B. vet. is kwalificerend voor de V.I.B. vet. de P.I.B. is kwalificerend voor de V.I.B. de V.I.B. vet. is kwalificerend voor de B.I.B. vet. de V.I.B. is kwalificerend voor de B.I.B.

39 P K D zo. 16-04-2023 In alle provincies P K G D zo. 23-04-2023 In alle provincies P K T zo. 30-04-2023 In alle provincies P I B za./zo. 06/07-05-2023 In alle provincies P I B ve te ra ne n wo. 10-05-2023 In alle provincies V K Je ugd za. 22-04-2023 West-Vlaanderen Oostendse PC V K D za. 13-05-2023 Limburg PC Genk V K T zo. 21-05-2023 Oost-Vlaanderen PC Reynaert V I B ve te ra ne n wo. 24-05-2023 Antwerpen PC Herentals V.K.G.D . zo. 25-06-2023 VBBH PC Dilbeek V I B zo. 03-09-2023 West-Vlaanderen PC Den Akker B K Je ugd do. 18-05-2023 West-Vlaanderen PC De Gulden Kamer B K D ma. 29-05-2023 Luik Les Boutons d'Or B K T zo. 04-06-2023 Antwerpen PC Markdal B I B ve te ra ne n wo. 28-06-2023 WBBH RPUC B I B zo. 10-09-2023 Henegouwen Tournai PC Be k e r Borré zo. 19-02-2023 VBBH/ANTW PC Niel A um a l e ma. 01-05-2023 Frankrijk Aumale Bl a ngy Frankrijk Blangy 4 Fe de ra ti e tornooi za. 24-06-2023 PFV PC Boekt I nte rna ti ona a l P e ta nque Ma s te rs Lummen PC Genenbos D a g v d Be s ture n za. 02-09-2023 PFV OVL Oostakker Je ugdtornooi P FV - doubl e tte n za. 16-09-2023 PFV n.t.b. Je ugdtornooi D e Gul de n Ka m e r za. 11-11-2023 Brugge PC De Gulden Kamer I nte rprov Ontm oe ti ng D a m e s wo. 01-11-2023 PFV OVL n.t.b. W K s i ngl e s , doubl e s &
Benin Cotonou
Benin Cotonou
Frankrijk Albertville
Frankrijk Albertville
Frankrijk Monaco
Frankrijk Saint-Yrieix-sur-Charente
Thailand Bangkok
het V.K.D.
V.K.T. zijn kwalificerend voor het B.K.D. / B.K.T. Ka m pi oe ns cha ppe n 2023 T ornooi e n & a cti vi te i te n 2023 I nte rna ti ona l e k a m pi oe ns cha ppe n 2023 10 t/m 13-09-2023 23 t/m 27-11-2023 17 t/m 19-09-2023 09 t/m 12-11-2023 09 t/m 11-06-2023 30-06 t/m 02-07-2023 12 t/m 15-10-2023 21 t/m 24-09-2023 14 t/m 17-09-2023
/
kampIoensChappen 2023

kalender zomer 2023

40
D A G D A T U M U U R L OC A T I E T ORN OOI F ORM U L E za. 01 jul 9u00 PC Genenbos Petanque Masters Lummen - doublet 14u00 PC Haeseveld Memorial De Vetter - open tornooi doublet 4 ronden PC Kortrijk zomertornooi zo. 02 jul 9u00 PC Genenbos Petanque Masters Lummen - triplet 14u00 KP Mistral kwartet 50+ (2 dames + 2 heren) di. 04 jul 13u30 PC Niel PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden wo. 05 jul 13u30 PC Hasselt trofee 50+ doublet, 5e speeldag 3 ronden 14u00 KP Mistral PFV OVL - zomercircuit 50+ do. 06 jul 14u00 PC De Vuurtoren PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden 14u00 PC Dilbeek PFV VBBH - zomercircuit 50+ 4 ronden za. 08 jul 9u30 PC De Blockskes sextet - minimum 1 dame 6 ronden 13u30 PC Horizon zomertornooi H/HG 50+ doublet 4 ronden 13u30 KPC Tienen zomertornooi triplet 4 ronden zo. 09 jul 14u00 PC Haeseveld Dag van de dames PFV OVL 3 ronden wo. 12 jul 10u00 PC Pelter sextet H/HG 50+, 1e speeldag 6 ronden do. 13 jul 14u00 PC Koksijde PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden 14u00 PC Vilvoorde PFV VBBH - zomercircuit 50+ 4 ronden za. 15 jul 10u00 PC Reynaert sextet - 2 dames verplicht 6 ronden 13u30 PC Genenbos zomertornooi H/HG doublet 4 ronden zo. 16 jul 13u30 PC Genenbos zomertornooi D/H doublet 4 ronden 14u00 PC Gent 50+ doublet 4 ronden 14u00 PC Gent damestornooi doublet 4 ronden di. 18 jul 13u30 PC De Lindepet PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden wo. 19 jul 13u30 PC Genenbos trofee 50+ doublet, 6e speeldag 3 ronden 14u00 PC Stekene PFV OVL - zomercircuit 50+ do. 20 jul 14u00 PC Verbroedering zomertornooi 50+ triplet 4 ronden 14u00 Oostendse PC PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden 14u00 PC Singel PFV VBBH - zomercircuit 50+ 4 ronden vr. 21 jul 11u00 PC Boekt kwintet H/HG 5 ronden 14u00 KP Mistral tornooi "Gentse Feesten" H/HG doublet 4 ronden 14u00 KP Mistral tornooi "Gentse Feesten" dames doublet 4 ronden za. 22 jul 14u00 PC Reynaert Open tornooi H/HG doublet 4 ronden 14u00 PC Reynaert Open tornooi dames doublet 4 ronden Oostendse PC Grote prijs Oostende zo. 23 jul 14u00 PC Chapoo sextet - 1 dame verplicht 6 ronden wo. 26 jul 13u30 PC Hemelhof PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden 14u00 PC Zelzate PFV OVL - zomercircuit 50+ do. 27 jul 14u00 PC Den Akker PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden 14u00 PC Esseghem PFV VBBH - zomercircuit 50+ 4 ronden za. 29 jul 11u00 PC Lier zomertornooi H/HG triplet 4 ronden 13u30 PC Tongeren zomertornooi H/HG doublet 4 ronden zo. 30 jul 13u30 PC Tongeren zomertornooi D/H doublet 4 ronden ju li

kalender zomer 2023

41
di. 01 aug 13u30 PC De Rode Loop PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden wo. 02 aug 10u00 PC Genk PKD 50+ Limburg 14u00 PC Apollo PFV OVL - zomercircuit 50+ do. 03 aug 14u00 Nieuwpoortse PC PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden 14u00 PC Singel PFV VBBH - zomercircuit 50+ 4 ronden za. 05 aug 8u00 PC Oetervallei 12uren Oetervallei H/HG doublet 8 ronden 13u00 Kalmthout / PFV Antw. beachpetanque doublet 4 ronden 13u00 PC Lint kleurentornooi triplet 4 ronden 14u00 PC Stekene jeugdtornooi mini-maxi PFV OVL 3 ronden zo. 06 aug Nieuwpoortse PC Noordzeegouw tornooi di. 08 aug 13u30 PC Lint PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden wo. 09 aug 10u00 PC Horizon sextet H/HG 50+, 2e speeldag 6 ronden 14u00 KPC Schorpioen PFV OVL - zomercircuit 50+ do. 10 aug 14u00 PC Wemmel PFV VBBH - zomercircuit 50+ 4 ronden za. 12 aug 10u00 PK De Evers sextet - 1 dame verplicht 13u30 PC Maaseik zomertornooi H/HG doublet 4 ronden PC De Gulden Kamer sextet - 1 dame verplicht zo. 13 aug 10u30 PC Maaseik promotietornooi D/H doublet 5 ronden 14u00 KP Mistral tornooi doublet H + D 4 ronden di. 15 aug 13u30 PC Pelter zomertornooi H/HG 50+ doublet 4 ronden 13u30 KPC Tienen zomertornooi doublet 4 ronden 14u00 PC Gent triplet 50+ 1 dame verplicht 4 ronden wo. 16 aug 13u30 PC Maaseik trofee 50+ doublet, 7e speeldag 3 ronden 14u00 PC Verbroedering PFV OVL - zomercircuit 50+ do. 17 aug 14u00 Nieuwpoortse PC PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden 14u00 PC Dilbeek PFV VBBH - zomercircuit 50+ 4 ronden za. 19 aug 10u00 PC Herentals zomertornooi H/HG doublet 5 ronden zo. 20 aug 13u30 PC Pelter zomertornooi D/H 50+ 4 ronden 14u00 PC Haeseveld Open jeugdtornooi doublet 4 ronden 14u00 SPEM Opendeur nieuwe petanquehal ma. 21 aug 13u30 Interlommel Petanque promotietornooi H/HG doublet 5 ronden di. 22 aug 13u30 PC Bernardus PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden wo. 23 aug 14u00 PC Reynaert PFV OVL - zomercircuit 50+ do. 24 aug 14u00 PC De Gulden Kamer PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden 14u00 PC Vilvoorde PFV VBBH - zomercircuit 50+ 4 ronden za. 26 aug 13u00 PC Wemmel zomertornooi triplet 4 ronden 13u30 PC Boekt zomertornooi H/HG doublet 4 ronden zo. 27 aug 13u30 PC Boekt zomertornooi D/H doublet 4 ronden 14u00 PC Chapoo zomertornooi H/HG triplet poules di. 29 aug 13u30 PC Kontich PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden wo. 30 aug 13u30 PC Fenix trofee 50+ doublet, 8e speeldag 3 ronden 14u00 PC Haeseveld PFV OVL - zomercircuit 50+ 3 ronden do. 31 aug 14u00 PC Den Akker PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden 14u00 PC Esseghem PFV VBBH - zomercircuit 50+ 4 ronden a u g u st u s

kalender zomer 2023

42
za. 02 sep PFV OVL DAG VAN DE BESTUREN 14u00 PC Reynaert Open Edelimmo tornooi - H/HG doublet 4 ronden zo. 03 sep 09u00 PC Den Akker Vlaamse Interclubbeker 14u00 PC Gent Open tornooi burgemeester Gent - triplet 3 ronden di. 05 sep 13u30 PC Lier PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden wo. 06 sep 13u30 PC Olympia trofee 50+ doublet, 9e speeldag 3 ronden 13u30 KPC Tienen zomertornooi 50+ doublet 4 ronden 14u00 KPC Alosta PFV OVL - zomercircuit 50+ finaledag za. 09 sep 13u00 PC Haeseveld Open tornooi - memorial Van Rumst - triplet 4 ronden 13u00 PC Affligem zomertornooi triplet 4 ronden 13u30 PC Olympia zomertornooi H/HG doublet 4 ronden zo. 10 sep 9u00 Tournai PC Belgische Interclubbeker 13u00 PC De Blockskes zomertornooi doublet 4 ronden 13u30 PC Olympia zomertornooi D/H doublet 4 ronden wo. 13 sep 10u00 Interlommel Petanque sextet H/HG 50+, 3e speeldag 6 ronden do. 14 sep 10u00 PC Verbroedering sextet 50+ (4 heren + 2 dames) 6 ronden za. 16 sep 10u00 PFV Open jeugdtornooi doublet 13u30 Interlommel Petanque zomertornooi H/HG doublet 4 ronden Oostendse PC memorial Patrick Dhondt zo. 17 sep 10u00 KP Mistral kwartet (2 dames + 2 heren) 5 ronden wo. 20 sep 13u30 PC De Berk trofee 50+ doublet, 10e speeldag 3 ronden 14u00 PC Haeseveld damestornooi 50+ doublet 4 ronden 14u00 PC Haeseveld herentornooi 50+ doublet 4 ronden za. 23 sep 14u00 PC Haeseveld dames- en herencup H/HG doublet zo. 24 sep 13u30 PC De Berk zomertornooi H/HG doublet 4 ronden se p t e m b e r

Pana Pana Pana Pana Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. We verklaren dat

Positieve waar Positieve waar Positieve waar Positieve waar Positieve waarden nas den nas den nas den nas den nastr

tr tr tr treven even even even even

We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.

• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

Discrimina Discrimina Discrimina Discrimina Discriminatie bannen tie bannen tie bannen tie bannen tie bannen

We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

Kinder Kinder Kinder Kinder Kinderen bescher en bescher en bescher en bescher en bescher men men men men men

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…

• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.

• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

S S S S Steun verw teun verw teun verw teun verw teun verw elkomen elkomen elkomen elkomen elkomen

We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Rechten van het Kind in de S

Rechten van het Kind in de S

Rechten van het Kind in de S

Rechten van het Kind in de S

Rechten van het Kind in de Sport port port port port

Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht

• Sport te beoefenen

• Zich te vermaken en te spelen

• In een gezonde omgeving te leven

• Waardig behandeld te worden

• Getraind en begeleid te worden door competente mensen

• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

• In veilige omstandigheden aan sport te doen

• Te rusten

• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek?

Surf dan naar www.sportopjongerenmaat.be en onderteken mee.

43
44 Info - pubs namiddag 9 binnenterreinen en 19 buitenterreinen Hier had uw advertentie kunnen staan... Meer info via tim-pennoit@pfv.be

Het Bestuursorgaan en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Diep bedroefd melden het bestuur en de leden van MPC De Rode Loop u het overlijden van de heer Ludo Raeymaekers, echtgenoot van mevrouw Monica Van der Kuylen.

Ludo werd geboren te Lier op 4 maart 1945 en is er overlijden op 22 maart 2023. Hij was medestichteren gewezen voorzitter van PC Molenzijdseheide en was kapitein van verschillende ploegen bij zijn voormalige club, PC Rozemaai en bij MPC De Rode Loop. We wensen zijn echtgenote, familie en vrienden heel veel sterkte bij dit verlies.

Diep bedroefd melden we u het overlijden van de heer Miel Ronsen, echtgenoot van mevrouw Dany Papy. Miel werd geboren te Kessel-Lo op 16 juli 1942 en is van ons heengegaan te Genk op 27 april 2023.

We wensen zijn echtgenote, familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Met diepe droefenis meldt KPC De Bevers u het overlijden van de heer Bernard Minne, echtgenoot van mevrouw Carine Van Rentergem.

De eerste mooie lentedag van 2023 werd een gitzwarte dag voor KPC De Bevers toen het bericht binnenkwam dat hun clublid Bernard Minne overleden was. Naast petanque was

zijn grote passie alles wat ook maar met water te maken had. De wreedheid van het lot besliste dat Bernard uitgerekend tijdens een zwempartij door een hartfalen werd getroffen. Bernard zou in november 70 jaar zijn geworden.

Bernard was nog niet zo lang bij De Bevers maar had zich reeds laten kennen als een zeer goede speler en een levensgenieter die met plezier het bier dat zijn voornaam droeg alle eer aandeed. Kortom, een spelers die elke club graag in zijn midden heeft. Het hoeft dan ook geen betoog dat de verslagenheid bij de leden van KPC De Bevers heel groot was.

Bernard werd geboren in Fort-Mardyck (Frankrijk) op 24 november 1953 en is onverwacht overleden in Orihuela (Spanje) op 11 mei 2023.

We wensen zijn echtgenote, familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.

PC Terbiest meldt diep bedroefd het overlijden van hun secretaris, de heer Jules Bonneux, echtgenoot van mevrouw Irène Verdin.

Jules werd geboren te Sint-Truiden op 17 juni 1952 en is overleden te Zoutleeuw op 4 juni 2023.

We wensen zijn echtgenote, familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

46
In memorIam

PC Sparrendal meldt u met grote droefenis het overlijden van de heer Louis Claessens, echtgenoot van mevrouw Polly Spits.

Louis werd geboren te Lanaken op 22 mei 1954 en is aldaar thuis overleden op 5 juni 2023.

We wensen zijn echtgenote, familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur en de leden van Mercurius Petanque melden u diep bedoefd het overlijden van hun trouwe lid, de heer William De Cock, echtgenoot van mevrouw Marie-Rose Goossens. William werd geboren te Welle op 3 mei 1946 en is van ons heengegaan te Hoboken op 19 juni 2023.

We wensen zijn echtgenote, familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

47
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.