Magazine 2 2021

Page 1

S

P

O

R

T

m

a

g

a

z

i

n

e

# 2 - EDITIE 2021 - JAARGANG 43

AV 2021 - EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN

KALENDER ZOMERTORNOOIEN ‘21

P. 06

P. 12

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN


Inhoud Voorwoord

03.

Sportkamp 2021

04.

AV 2021 - Een blik achter de schermen

06.

VK Jeugd 2021

08.

BK Jeugd 2021

09.

Wist je dat...

10.

Uit de Media

11

Kalender zomertornooien ‘21

12.

Panathlon

14.

In Memoriam

15.

Advertenties

16.

De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de Petanque Federatie Vlaanderen vzw (PFV). De PFV is de landelijke vereniging aangesloten bij:

De PFV groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams-Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

• SportAccord; • de CEP (Confédérations Européen de Petanque); • de BPF (Belgische Petanque Federatie) samen met de FBFP; • de FIPJP (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provençal); • Sport Vlaanderen; • het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité); • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw).

De PFV behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Afbeeldingen, logo’s, … zijn eigendom van de PFV en mogen NIET gescand worden.

Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 - 9000 Gent Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit

Bondslokaal: Huis van de Sport Zuiderlaan 13 - 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 ON: 0418 483 437 RPR Gent @PFVvzw Petanque Federatie Vlaanderen vzw www.pfv.be We zijn voor u beschikboor op: Voorzitter: Reinold Borré - enkel op afspraak Secretariaat: alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u00 tot 16u30


Voorwoord

voorzitter

Beste petanquevrienden, Wij hebben eindelijk terug positieve vooruitzichten en kunnen de komende dagen en maanden weer meer gaan plannen. We hebben dit al tot vervelens toe gehoord, maar we zien eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Waar we ook vertoeven, we kunnen opnieuw onze geliefde sport beoefenen met familie, vrienden en op vakantie. Wij kunnen ook met een positieve blik naar de toekomst kijken; zo kunnen wij nu met zekerheid zeggen dat, indien er geen opflakkering komt van het virus, onze populaire wintercompetitie terug zal kunnen opstarten dit najaar. Doch, wij zullen ons wel nog aan de dan nog geldende regels dienen te houden. Wij hopen jullie massaal terug te mogen ontmoeten en een spel te spelen in alle vriendschap en sportiviteit. Wij zijn ook zo vrij om een warme oproep te doen naar al onze leden: “steun jouw club op elke manier mogelijk”. Organiseer als lid samen met de andere leden bijvoorbeeld een “back together” partij of ga, zelfs als je niet speelt, eens langs om een glaasje te drinken. Zo steun jij ook jouw club en geef je een financieel duwtje in de rug, waardoor de club in de toekomst de draad kan opnemen nadat het noodgedwongen de activiteiten diende stop te zetten.

Gezien er tijdens deze kampioenschappen zal gescout worden in functie van de jeugdselectie voor het Europees kampioenschap, zouden wij aan onze jeugdspelers willen zeggen: “kom allen daarheen”. Een belangrijke mijlpaal in de internationale petanquewereld is dat er voor de eerste keer een Europees juniorenkampioenschap voor meisjes zal doorgaan. Wij zijn er na jarenlang lobbyen in geslaagd om de meisjes op dezelfde hoogte te brengen als de jongens. Wij zullen er trouwens ook alles aan doen om in heel de wereld te lobbyen om de meisjes ook op wereldniveau in hun eigen categorie te laten aantreden. Een belangrijk item voor de toekomst en een opdracht van onze steden en gemeenten, is het openen van onze clubdeuren om mensen van een andere origine van onze sport te laten genieten. De gemeenten en steden kunnen daarvoor de clubs een financiële ondersteuning geven. Als wij er ons met zijn allen voor openstellen, kunnen wij genieten van andere culturen en gewoontes, wat een verrijking zal zijn voor ons allen. Met een open visie en een grote tolerantie onder de mensen kan men samen heel ver komen. Weet dat het petanque aanvoelt als op vakantie gaan en besef dat je weinig nodig hebt om te kunnen genieten en gelukkig te zijn in het leven Voor zij die een mooie vakantie gepland hebben, geniet er met volle teugen van en maak vooral veel leute en plezier. Voor alle anderen, geniet in alles wat je doet en het ga jullie allen goed.

Reinold Borré Voorzitter PFV

Tevens hebben wij aan onze jeugd gedacht en hebben we op Vlaams en nationaal niveau beslist om het Vlaams en Belgisch kampioenschap voor de jeugd wel in te richten. Deze gaan respectievelijk door op 18 en 25 september op de terreinen van Oostendse PC en PC De Blockskes (Merchtem).

3


Sportkamp 2021

SPORTKAMP PETANQUE

2021

6 dagen petanque, sport en plezier 15 tot en met 20 augustus 2021


Sportkamp 2021 WAAR :

SPORTA-centrum te Tongerlo adres: Geneinde 2, 2260 Westerlo

INSCHRIJVINGSFORMULIER Ja, ik wil graag deelnemen aan het sportkamp!

PRIJS:

Leden PFV: 235 euro Niet-leden PFV: 255 euro Gezinnen: vanaf het 2de kind - 10 euro korting vanaf het 3de kind - 25 euro korting

Ik ben: Naam: Voornaam: Geboren op: Categorie: O miniem / O cadet / O junior / O belofte

In de prijs inbegrepen: 5 overnachtingen, Ik woon te: 3 maaltijden per dag, dagelijks 4-uurtje en Straat + nr: alle activiteiten. Postcode: Gemeente:

INSCHRIJVEN:

Via het inschrijvingsformulier dat u hiernaast kan terugvinden. Meer info vindt u terug onderaan het inschrijvingsstrookje.

MEER INFO:

PFV vzw Tim Pennoit Tel: 09/243.11.41 Website: www.pfv.be

tim-pennoit@pfv.be @PFVvzw Petanque Federatie Vlaanderen vzw

Contactgegevens: GSM: GSM ouder(s): E-mail: Ik zou graag slapen op de kamer bij: Kledijmaat T-shirt: Handtekening ouder(s):

Ik stort eerstdaags 100,00 euro op het rekeningnummer van de PFV IBAN: BE97 4469 7072 8149 / BIC: KREDBEBB met vermelding van naam en “Sportkamp 2021 voorschot”. !!!! Bij annulering wordt het voorschot NIET terugbetaald. !!!! Bij annulering minder dan een week voor aanvang van het sportkamp wordt de totale verblijfskost aangerekend. Vraag een formulier aan bij uw mutualiteit voor gedeeltelijke terugbetaling. Meer info bij uw mutualiteit. Het inschrijvingsformulier dient, voor 20 juli, ingevuld terug bezorgd te worden aan het secretariaat van de PFV.

5


Algemene Vergadering 2021 Een blik achter de schermen NORMAAL OF NIET NORMAAL

In “normale” omstandigheden zou de algemene vergadering van onze federatie zoals ieder jaar hebben plaatsgevonden in februari. Waarbij elk van onze clubs zou worden uitgenodigd om met 2 bestuursleden hun club te vertegenwoordigen en te luisteren naar wat het voorbije jaar voor onze federatie had betekend en wat de toekomst zou brengen. Maar de voorbije 15 maanden en nog wat, kunnen we niet onderbrengen in de categorie ‘normale omstandigheden’. Althans niet onder het normaal wat vroeger normaal was. Voor de overgrote meerderheid van ons kon deze periode niet verder afstaan van het leven dat we gewoon waren voor corona. We zijn dan ook volgens velen in onze contreien terecht gekomen in een situatie ongezien sinds Wereldoorlog II. We kunnen echter, gelukkig maar, stilaan uitkijken naar een weg naar een nieuw normaal.

ALLES DIGITAAL

De digitale evolutie is reeds jaren aan een enorme opmars bezig, maar het voorbije jaar bereikte de digitale wereld ook mensen, organisaties, sectoren, … die hier tot voor kort weinig mee in aanraking kwamen. De lockdown, het verplichte thuiswerken, … hebben er toe aangezet dat velen een sprong

6

in het digitale diepe moesten nemen. Denk maar aan de vele grootouders die Whatsapp of andere applicaties hebben ontdekt om toch maar met hun kleinkinderen contact te houden of de vele bedrijven die het digitaal vergaderen hebben ontdekt. Zo ook onze federatie, die ondanks de enorme digitale sprong die reeds was ingezet, ook een versnelling hoger ging schakelen. Bijgevolg werd noodgedwongen onze algemene vergadering voor het eerst gehouden via de digitale weg. Een totaal nieuwe ervaring voor zowel onze clubbestuurders, als voor de medewerkers van het secretariaat en de PFV-bestuurders. Onze secretariaatsmedewerkers stonden voor de nieuwe uitdaging om de vergadering op een goede manier tot in de huiskamers van onze clubbestuurders te krijgen. Terwijl de bestuurders niet konden gebruik maken van de gezellige aanwezig-

heid en de lichaamstaal van de uitgenodigde clubbestuurders, maar het moesten doen met enkel een camera voor hun neus.

VOORBEREIDEN, VOORBEREIDEN, VOORBEREIDEN

Na een uitgebreide periode van voorbereiden en testen, was de dag van de waarheid aangebroken. Het was eindelijk donderdag 10 juni en om 19u00 zouden alle ogen van onze deelnemende clubbestuurders digitaal gericht zijn op onze algemene vergadering. Maar onze secretariaatsmedewerkers zouden onze secretariaatsmedewerkers niet zijn, mochten ze iets aan het toeval overlaten. Reeds vanaf de ochtenduren stonden ze paraat om al het materiaal voor te bereiden en klaar te zetten, voor de zoveelste keer het draaiboek nog eens te overlopen en een laatste test uit te voeren. Als het ware, een generale repetitie vóór de aanvang van de première. Enkele uren voor de start van de vergadering werden ook diegenen die een woordje zouden plaatsen tijdens de vergadering verwacht op het kantoor van de PFV. Het betrof onze voorzitter samen met 3 andere leden van het dagelijks bestuur en de voorzitter van de tuchtcommissie. Er volgde nog een laatste briefing over het verloop van de vergadering en we konden deze unieke vergadering aanvatten. Het hoeft dus niet gezegd dat de algemene vergadering werd voorafgegaan door de nodige voorbereidingen. We konden


evenwel, zoals steeds, opnieuw rekenen op uitmuntend werk van de medewerkers van het secretariaat. Die ondanks de uitdaging erin zijn geslaagd om de vergadering op een mooie en professionele manier voor te bereiden en tot uitvoering te brengen. De bestuursleden van onze clubs die hebben deelgenomen aan de vergadering zullen dit zeker beamen. We mogen trouwens niet vergeten dat al dit werk werd uitgevoerd terwijl we volop in de drukke hernieuwingsperiode van de licenties zaten en we bovendien constant alert moesten zijn voor aanpassingen van coronamaatregelen, ministeriële besluiten, protocollen, … én terwijl we uiteraard onze vaste werking niet uit het oog mochten verliezen.

financiële kost voor de federatie; een aspect dat in deze financieel uitdagende tijden niet mag onderschat worden. Maar zoals onder andere de befaamde Johan Cruijf ooit zei: “elk voordeel, heb z’n nadeel”, zo heeft dus ook deze vergadermethode zijn nadelen. Het grootste nadeel, zoals wij het hebben ervaren, was zonder twijfel het niet weerzien van elkaar en het

gemis van de gezellige babbel tijdens het onthaal en de traditionele lunch na afloop. Wat de toekomst ook mag brengen, we nemen alvast de ervaring uit deze digitale algemene vergadering mee in onze werking en beleidsvorming. Tot volgend jaar.

“ELK VOORDEEL, HEB Z’N NADEEL”

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan deze wijze van vergaderen, maar één van de grootste voordelen is de lage

7


18 september 2021 - Oostendse PC

VLAAMS KAMPIOENSCHAP

Petanque

JEUGD

VOOR WIE: MIN in doublet CAD/JUN/BEL in triplet INLEG:

€5 per speler (middagmaal inbegrepen)

START:

9 uur (aanmelden tot 8u45)

CATEGORIEËN:

min - 2015 t/m 2010 cad - 2009 t/m 2007 jun - 2006 t/m 2004 bel - 2003 t/m 1999

MEER INFO: www.pfv.be - tim-pennoit@pfv.be

SPELER 1:…………………………………

VKJ 2021 Licentienummer:……………… Categorie: min cad jun bel

SPELER 2:…………………………………

Licentienummer:……………… Categorie: min cad jun bel

SPELER 3:…………………………………

Licentienummer:……………… Categorie: min cad jun bel

Inschrijven voor 1 september 2021 via tim-pennoit@pfv.be. Inschrijvingsgeld te storten op rekeningnummer BE97 4469 7072 8149 met vermelding van “VKJ 2021 + namen spelers”

8

V.U.: R. Borré - Petanque Federatie Vlaanderen vzw - Zuiderlaan 13, 9000 Gent - 0418 483 437 - secretariaat@pfv.be - RPR Gent

INSCHRIJVEN


9


Wist

je dat...

… volgend jaar een Vlaming een poging zal wagen om een wereldrecord te breken door op zijn eentje 70 uren petanque te spelen? Momenteel is hij reeds volop bezig met zijn voor- bereiding en uiteraard zal hij niet tegen zichzelf spelen, maar tegen andere petanquespelers. In zijn zoektocht naar een plaatsje in het Guiness Book of Records zal de PFV hem ondersteunen door mee publiciteit te maken voor deze unieke recordpoging. ©luc cassiman Hou dus onze mediakanalen in de gaten… Ondertussen kan je hierover op de pagina hiernaast een mooi artikel lezen dat is verschenen in de Krant van West-Vlaanderen. … de PPF-tour in 2021 onder de noemer “La Bruxelloise à pétanque” ook in België neerstrijkt? Meer bepaald in het Elisabethpark te Brussel. Maar het evenement is meer dan enkel een onderdeel van de PPF-tour. Het biedt namelijk aan iedereen, jeugd, dames, bedrijven,… de mogelijkheid om de petanquesport te beleven. De tweede editie van dit internationaal tornooi zal doorgaan van 26 tot en met 29 augustus. Tijdens het verloop van deze vier dagen worden verschillende wedstrijden georganiseerd. Voor inschrijvingen en meer informatie kan je een kijkje nemen op de website van de organisator.

PETANQUEN OP MALLORCA! IN HET NAJAAR VAN 2021 TREKKEN WE MET PFV OPNIEUW

… onze petanquereizen nog steeds ontzettend populair zijn. Vorig jaar moesten we, om de welgekende reden, helaas onze reizen annuleren. Maar het is duidelijk dat we hunkeren om opnieuw de vleugels te spreiden en te genieten van onze sport onder een zuiderse zon. De reis naar Mallorca komende september is dan ook zo goed als volzet. 76 fervente petanquers zullen ons vergezellen naar het

NAAR MALLORCA! mooie Beach Club Font de Sa Cala op Mallorca. Iedereen was het erover eens: Beach Club Font de Sa Cala is de ideale locatie op Mallorca om onze favoriete sport te beoefenen! Ben je er deze keer niet bij? Niet getreurd, volgend jaar komen we met een nieuw mooi aanbod aan Alle ingrediënten voor een geslaagde petanquevakantie zijn hier aanwezig! petanquereizen, eentje in april en eentje in september. Volg ons op Facebook of hou een oogje in het Een reis die je als petanqueliefhebber niet mag missen! zeil voor de publicaties van onze toekomstige nieuwsbrieven en digitale magazines om op de hoogte te blijven van onze petanquereizen, zodat je er de volgende keer zelf bij kan zijn. HHHH

Beach Club Font de Sa Cala HHHH Verblijf van 18/9 - 27/9/2021

10

€ 899 per persoon / dubbel supplement voor single: € 189 pp.

Inbegrepen: vluchten heen en terug (vanuit Brussel ism TUI fly), 20 kg bagage + 10 kg handbagage per persoon, transfer luchthaven – hotel - luchthaven, luchthaventaksen en btw, 9 nachten verblijf obv. all inclusive.


Uit

de

Media

Wim Dumont uit Middelkerke wil 70 uur lang petanque spelen Wim Dumont (46) uit Middelkerke is een fervent petanquespeler en heeft grootse plannen. Hij wil het wereldrecord petanque spelen op zijn naam plaatsen. Hij start nu al de voorbereidingen om volgend jaar, tussen 12 en 15 augustus, 70 uur petanque te spelen. Het huidige record, dat wel door meerdere spelers werd gevestigd, staat op 52 maar Wim wil het alleen doen.

VOOR PLEEGZORG “Ik wil me een jaar lang voorbereiden op de recordpoging, want zomaar 70 uren petanque spelen is niet niks. Met meerdere personen is het mogelijk om elkaar af te wisselen, maar als je alleen bent, moet je die 70 uur wel degelijk alleen doorstaan” geeft de Middelkerkenaar mee.

Wim heeft ook zo zijn redenen om zich te wagen aan deze recordpoging, want hij wil het koppelen aan een donatie voor het goede doel. Hij is zelf met zijn man Philippe Van Roy pleegouder en wil de opbrengst van zijn recordpoging dan ook graag schenken aan Pleegzorg. Een nobel initiatief dat zeker de nodige bijval zal kennen. Het kan dan nog wel een lange tijd lijken vooraleer het evenement plaatsvindt, maar wie Wim Dumont wil in 2022 het wereldrecord petanque spelen verbreken.©luc cassiman toch al interesse heeft “Het was aanvankelijk mijn bedoeling om het om tijdens de recordpoging een balletje te werook met enkele mensen te doen, maar het is niet pen met Wim kan hem contacteren via e-mail: makkelijk om kandidaten te vinden die 70 uur dumontwim1@gmail.com. aan een stuk willen of kunnen petanque spelen. Petanque kent de jongste jaren heel wat succes Ik heb dan maar besloten om het alleen te waen is aan een ware opmars bezig. Ook in Middelgen, maar uiteraard zoek ik mensen die het in die kerke en Westende zijn een aantal petanqueclubs periode tegen wij willen opnemen en mij op die actief. Verder bestaat er ook een Belgische Petanmanier ondersteunen om het record te halen”, que Federatie en een Vlaamse liga. Beide tellen zegt Wim Dumont. heel wat leden. Tot voor enkele jaren was OostWim woont pas twee jaar in Middelkerke en wil -Vlaanderen de place to be voor de petanquespezijn recordpoging ook wagen in zijn gemeente. lers, maar de sport is intussen uitgewaaierd naar “Ik ben ervan overtuigd dat ik dit aankan en alle provincies en vooral aan de kust is petanque heb hierin al meerdere ervaringen opgedaan. Je spelen populair geworden. kunt niet direct starten met 70 uur, je moet dit (Bron: Krant van West-Vlaanderen - PBM) opbouwen. Het belangrijkst voor mij is nu dat ik compagnons vind. Ik ben ook op zoek naar sponsoring, want alles moet officieel gebeuren zodat het record gehomologeerd kan worden en in het Guinnes Book of Records kan worden opgenomen.”

11


Zomerkalender 2021 DAG

D A TU M

UUR

LOC A TIE

T O RN O O I

F O RM U L E

j ul i do.

01 jul

14u00

PC De Zeemeermin

Zomercircuit 1 - doublet 50+

3 ronden

za.

03 jul

14u00

KPC Schorpioen

Damestornooi doubletten - alle cat.

4 ronden

zo.

04 jul

14u00

PC Haeseveld

Tripletten tornooi H/HG - alle cat.

4 ronden

di.

06 jul

14u00

Nieuwpoortse PC

Tornooi gevormde doubletten - alle cat.

3 ronden

wo.

07 jul

13u30

PC Genenbos

Trofee 50+ doublet H/HG & dames - speeldag 1

3 ronden

do.

08 jul

14u00

Oostendse PC

Zomercircuit 2 - doublet 50+

3 ronden

za.

10 jul

13u30

PC Oetervallei

Zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

14u00

PC Reynaert

Doubletten H/HG - alle cat.

4 ronden

14u00

PC Reynaert

Damestornooi doubletten - alle cat.

4 ronden

13u30

PC Oetervallei

Zomertornooi doublet dame-heer

4 ronden

14u00

PC Verbroedering

Doubletten H/HG - alle cat.

4 ronden

zo.

11 jul

di.

13 jul

14u00

Nieuwpoortse PC

Tornooi gevormde doubletten - alle cat.

3 ronden

do.

15 jul

14u00

PC Gullegem

Zomercircuit 3 - doublet 50+

3 ronden

za.

17 jul

10u00

PC Reynaert

Sextet - 2 dames verplicht - alle cat.

6 ronden

13u30

PC Kelchteren

Zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

13u30

PC Kelchteren

Zomertornooi doublet dame-heer

4 ronden

13u30

PC Colora Roeselare

Tornooi comp. & recr. Licentie (50 pl.)

4 ronden

14u00

KP Mistral

Doubletten H/HG - alle cat.

4 ronden

zo.

18 jul

di.

20 jul

14u00

Nieuwpoortse PC

Tornooi gevormde doubletten - alle cat.

3 ronden

wo.

21 jul

13u30

PC Horizon (terreinen Oetervallei)

Trofee 50+ doublet H/HG & dames - speeldag 2

3 ronden

14u00

PC Haeseveld

Open Memorial Van Rumst - doublet H/HG

4 ronden

do.

22 jul

14u00

PC De Vuurtoren

Zomercircuit 4 - doublet 50+

3 ronden

za.

24 jul

13u00

PC De Zeemeermin

GP Middelkerke - Alle cat. - 2H + 1D

4 ronden

13u30

Bocholter Petanque

Zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

14u00

KPC Schorpioen

50+ doubletten H/HG

4 ronden

13u30

PC 13 Tongeren

Zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

zo.

25 jul

14u00

PC Gent

50+ doubletten dames

4 ronden

di.

27 jul

14u00

Nieuwpoortse PC

Tornooi gevormde doubletten - alle cat.

3 ronden

do.

29 jul

14u00

PC De Zeemeermin

Zomercircuit 5 - doublet 50+

3 ronden

za.

31 jul

13u00

PC Stekene

Doubletten H/HG - alle cat.

4 ronden

13u30

PC Olympia

Zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

a u g u s tu s zo.

10u00

PC De Zeemeermin

Sextetten - alle cat. - min. 2D

6 ronden

13u30

PC Olympia

Zomertornooi doublet dame-heer

4 ronden

14u00

PC Verbroedering

Damestornooi doubletten - alle cat.

4 ronden

14u00

Nieuwpoortse PC

Tornooi gevormde doubletten - alle cat.

3 ronden

di.

03 aug

wo.

04 aug

13u30

PC Sparrendal

Trofee 50+ doublet H/HG & dames - speeldag 3

3 ronden

do.

05 aug

14u00

Nieuwpoortse PC

Zomercircuit 6 - doublet 50+

3 ronden

vr.

06 aug

13u00

KPC Alosta

50+ doubletten H/HG

4 ronden

za.

07 aug

8u00

PC Oetervallei

12 uren Oetervallei doublet H/HG

8 ronden

13u00

KPC Alosta

Tripletten tornooi H/HG - alle cat.

4 ronden

zo.

12

01 aug

08 aug

14u00

KP Mistral

Damestornooi doubletten - alle cat.

4 ronden

10u00

Nieuwpoortse PC

Noordzeegouw H/G sen. - vet. + Doublet D.

5 ronden

13u00

KPC Alosta

Doubletten H/HG - alle cat.

4 ronden


10 aug

14u00

do.

12 aug

14u00

PC Verbroedering

50+ tripletten H/HG

4 ronden

14u00

PC De Gulden Kamer

Zomercircuit 7 - doublet 50+

3 ronden

13u30

Pelter PC

Zomertornooi doublet H/HG + dames

4 ronden

13u30

PC De Gulden Kamer

Tornooi 50+ / dames - alle cat.

4 ronden

14u00

KP Mistral

Doublet 1 dame + 1 heer - alle cat.

4 ronden

9u00

PC Lier

12 uren van PC Lier

16 ploegen

10u00

PC Chapoo

Open tripletten tornooi H/HG - alle cat.

poules

za.

zo.

14 aug

15 aug

Nieuwpoortse PC

Zomerkalender 2021

di.

Tornooi gevormde doubletten - alle cat.

3 ronden

13u30

Pelter PC

50+ zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

13u30

PC De Bouchon

Tornooi comp. & recr. Licentie (24 pl.)

4 ronden

di.

17 aug

14u00

Nieuwpoortse PC

Tornooi gevormde doubletten - alle cat.

3 ronden

wo.

18 aug

13u30

PC Genk

Trofee 50+ doublet H/HG & dames - speeldag 4

3 ronden

do.

19 aug

14u00

PC Colora Roeselare

Zomercircuit 8 - doublet 50+

3 ronden

vr.

20 aug

11u00

PC Markdal

Aardbeientornooi doublet (50 pl.)

5 ronden

za.

21 aug

11u00

PC Markdal

Aardbeientornooi doublet (50 pl.)

5 ronden

13u00

PC Stekene

Doubletten H/HG - alle cat.

4 ronden

13u30

PC Boekt

Zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

10u00

PC Donkmeer

Kwartet tornooi - alle cat.

5 ronden

13u30

PC Boekt

Zomertornooi doublet dame-heer

4 ronden

14u00

PC Gent

Open tripletten tornooi 'burgemeester' H/HG

4 ronden

zo.

22 aug

ma.

23 aug

10u30

Interlommel Petanque

Sportpromotietornooi doublet H/HG

4 ronden

di.

24 aug

14u00

Nieuwpoortse PC

Tornooi gevormde doubletten - alle cat.

3 ronden

wo.

25 aug

10u00

PC De Zeemeermin

Sextetten 50+ / min. 2 D

6 ronden

do.

26 aug

14u00

PC Verbroedering

50+ doubletten H/HG

4 ronden

14u00

PC De Gulden Kamer

Zomercircuit 9 - doublet 50+

3 ronden

za.

zo.

28 aug

29 aug

10u00

PC Herentals

Tornooi doublet

5 ronden

13u30

PC Sparrendal

Zomertornooi doubletH/HG

4 ronden

13u00

PC Lint

Kleurentornooi

4 ronden

14u00

PC Donkmeer

Doubletten H/HG - alle cat.

3 ronden

10u00

PC Chapoo

Open sextet H/HG

6 ronden

13u30

PC Sparrendal

Zomertornooi doublet dame-heer

4 ronden

Tornooi gevormde doubletten - alle cat.

3 ronden

di.

31 aug

14u00

Nieuwpoortse PC

wo.

01 sep

13u30

Pelter PC

Trofee 50+ doublet H/HG & dames - speeldag 5

3 ronden

do.

02 sep

11u00

PC Lier

Tornooi 50+ Quintet

4 ronden

14u00

Nieuwpoortse PC

Zomercircuit 10 - doublet 50+

3 ronden

vr.

03 sep

11u00

PC Lier

Tornooi 50+ Triplet

4 ronden

za.

04 sep

13u30

Bocholter Petanque

50+ zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

13u30

PC De Vuurtoren

Doublet 50+ H/HG + D (50 pl).

4 ronden

s e p te m b e r

14u00

PC Reynaert

Open doublet tornooi Edelimmo H/HG

3 ronden

zo.

05 sep

9u30

KP Mistral

Kwartettentornooi 2D + 2H - alle cat.

4 ronden

wo.

08 sep

14u00

PC Haeseveld

50+ doubletten tornooi heren & dames

4 ronden

vr.

10 sep

11u00

PC Genenbos

Lummen Masters 50+ doublet H/HG

P+R

za.

11 sep

10u00

PC Genenbos

Lummen Masters doublet H/HG - dames (11u)

P+R

zo.

12 sep

10u00

PC Genenbos

Lummen Masters triplet H/HG - dames (11u)

P+R

wo.

15 sep

13u30

PC De Berk

Trofee 50+ doublet H/HG & dames - speeldag 6

3 ronden

za.

18 sep

10u00

4 R + finale

PC Haeseveld

Doubletten tornooi H/HG - alle cat.

Oostendse PC

VLAAMS KAMPIOENSCHAP JEUGD

PC Haeseveld

Dames en Heren Cup - alle cat.

za.

25 sep

10u00

8 R - tijd

PC De Blockskes

BELGISCH KAMPIOENSCHAP JEUGD

zo.

26 sep

13u30

PC De Berk

Zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

14u00

PC Stekene

Open doublet tornooi H/HG - alle cat.

4 ronden

13


Pana thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport Panathlon Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. We verklaren dat

Steun verw elkomen verwelkomen We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar

Positieve waar den nas tr even waarden nastr treven We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met

we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• •

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

Discrimina tie bannen Discriminatie We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

Kinder en bescher men Kinderen beschermen

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• •

• •

14

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf… We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

• •

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Rechten van het Kind in de SSport port Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht • Sport te beoefenen • Zich te vermaken en te spelen • In een gezonde omgeving te leven • Waardig behandeld te worden • Getraind en begeleid te worden door competente mensen • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie • In veilige omstandigheden aan sport te doen • Te rusten • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek? Surf dan naar www.sportopjongerenmaat.be en onderteken mee.


In Memoriam Het Bestuursorgaan en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Het bestuur en de leden van PC Herentals melden u met grote droefheid en totaal onverwacht het overlijden van de heer Jean-Pierre Maeremans, echtgenoot van mevrouw Hermine Cabus. Jean-Pierre werd geboren te Mechelen op 3 mei 1943 en is thuis te Olen overleden op 27 maart 2021. We wensen zijn echtgenote, familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Met grote droefheid melden we u het overlijden van de heer Jan Duijvekam, echtgenoot van mevrouw Ria Duijvekam - van de Wiel. Jan werd geboren te Hilvarenbeek op 7 november 1950 en is overleden te ‘s-Hertogenbosch op 14 mei 2021. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur en de leden van PC Aartselaar melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Frank De Ceulaerde, weduwnaar van mevrouw Jetje Odena. Frank werd geboren te Hoboken op 14 juli 1929 en is overleden in het Middelheimziekenhuis te Antwerpen op 26 april 2021. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur en de leden van PC De Zeemeermin melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Paul Wauters. Paul werd geboren te Aalst op 28 juni 1932 en is overleden te Oostende op 16 juni

2021. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur en de leden van PC Heirnis melden u diep bedroefd het overlijden van mevrouw Lea De Bodt. Lea werd geboren op 17 juli 1927 en is overleden op 4 mei 2021. Ze was gedurende vele jaren trouw competitief lid van PC Heirnis. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

15


Info - Pubs P.C.HemelHof bestaat 35 jaar

Tel: 03 / 651 50 59 Mail: p.c.hemelhof@skynet.be Web: pchemelhof.be Adres: Hemeldreef 5, 2930 Brasschaat Di: Wo: Do: Do: Za: Zo:

Openingsuren: 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie 12:00 tot 18:00 vrij spel 19:00 tot 23:00 vrij spel 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie

Club open Dinsdag- en vrijdagavond 19:30 u Donderdagmiddag 13:30 u 10 binnenpleinen en 34 buitenpleinen Oude Bruglaan 49, 9160 Lokeren pcreynaert.be

Hier had uw advertentie kunnen staan... Meer info via tim-pennoit@pfv.be 16


Info - Pubs

Petanque club Chapoo Steenweg op Brussel, 113 1780 Wemmel 02/461.30.30

Adres clublokaal: Rot – 9520 Letterhoutem Tel: 0484 92 69 90 E-mail: petanqueclubchapoo@hotmail.com

10 verwarmde binnenbanen - 12 Buiten terreinen

Iedereen van harte welkom:  Woensdag van 19u00 tot 23u45 Meli-melo  2de vrijdag van de maand vanaf 19u00 variabele petanque activiteiten  4de vrijdag van de maand vanaf 19u00 Doublet Formee

Open : alle dagen van 13 tot 19 uur Behalve op vrijdag 10 binnenbanen – 18 buitenpleinen

Website : www.petanque-wemmel.be

Gedurende de wintercompetitie bij thuiswedstrijden open op woensdag, zaterdag en zondag vanaf 13u00. Kom gerust eens kijken. Petanque is meer dan zo maar een balletje gooien. Petanqueclub Chapoo, afgekort : PC Chapoo vzw Zetel: Brugstraat 3 – 9570 Deftinge Ondernemingsnummer: 0897.843.480 RPR Oudenaarde

17


Info - Pubs

PC MOL

Spoorwegstraat 27/1 2400 Mol Iedereen is van harte welkom op vrijdagavond vanaf 19u30 om een balletje te gooien, een babbel of een glaasje te drinken in onze warme en gezellige club.

Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten VZW

3 SPORTEN

ONDER 1 DAK PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

WWW.VIV-SPORT.BE 09/243 11 42 14

18

ERKEND DOOR


PETANQUE, EEN SPORT MET BALLEN

PETANQUEBALLEN Obut - Boulenciel - La Boule Bleue - MS Pétanque Mogelijkheid tot het graveren van uw naam. Bij de recreatieballen kan dit ook met logo.

PETANQUETASSEN Personalisatie met tekst of logo mogelijk. Ook in grote aantallen, vb.: Clublogo in combinatie met naam van de speler.

WIJ ZIJN OFFICIËLE VERDELER VAN ELDERA TEAMWEAR.

COCHONNETS Graveren of opdrukken van logo mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

ACCESSOIRES Cirkels, magnetische ballenrapers, meters, ...

Hulp nodig bij het kiezen, wij helpen graag! Contacteer ons voor de mogelijkheden Petanque Center Jochen De Mulder Pol de Montstraat 16 Langskomen kan, 1741 Wambeek op afspraak 0478 566 381 BE 0836.681.022 Alle producten op www.petanquecenter.be

19


Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten VZW

3 SPORTEN

ONDER 1 DAK PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

WWW.VIV-SPORT.BE 09/243 11 42 14

ERKEND DOOR


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.