Magazine 1 2019

Page 1

SPORTMAGAZINE

PETANQUE

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

Driemaandelijks tijdschrift • 41ste jaargang • maart 2019 Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent Afgiftekantoor Aalst - P409060

1 • 2019


Het nieuwe seizoen staat voor de deur, het moment om eens te

Van een klassieke katoenen polo en sweater tot een sportpolo of jas helemaal op maat volgens eigen uniek ontwerp, onze nieuwe kledingpartner JARTAZI kan hiervoor zorgen. Niet alleen ontwikkelden we samen al de scheidsrechtershirts, polo’s en trainingsjassen voor de Belgische ploeg, ook een aantal clubs vonden ondertussen de weg. Dankzij onze samenwerking kunnen al onze clubs genieten van voordelige tarieven en voorwaarden. Ontdek de mogelijkheden bij onze kledingpartner Jartazi en verschijn

Contacteren kan via philip.vermeir@jartazi.com

www.jartazi.com info@jartazi.com


Inhoud

Inhoud Jartazi........................................................................................................................................2 Lidmaatschap 2019..........................................................................................................4 Voorwoord.............................................................................................................................5 Jeugdorganisaties 2019.................................................................................................6 Jeugdcircuit zoekt…jeugd!.................................................................................... 7-8 Inschrijvingsformulier jeugdcircuit 2019............................................................9 Inschrijvingsformulier VK JEUGD 2019.............................................................. 10 Folder SPORTKAMP 2019....................................................................................11-12 Affiche BK JEUGD 2019............................................................................................... 13 Beker Borré 2019............................................................................................................. 14 De West-Vlaamse petanqueschool..................................................................... 15 Algemene Vergadering PFV 2019.................................................................16-17 BOCCE - een warme oproep................................................................................... 18 Kampioenschappen 2019......................................................................................... 19 Kalender zomer 2019............................................................................................20-24 BEACH petanque Gent 2019................................................................................... 25 Inschrijvingsformulier beach petanque Gent 2019.................................. 26 REIS - petanquen in Mallorca.................................................................................. 27 Inschrijvingsformulier petanquereis Mallorca.............................................. 28 Petanque op het vakantiesalon............................................................................. 29 Alcohol in de sportclub.......................................................................................30-31 Echo’s uit de regio’s................................................................................................32-33 In Memoriam..............................................................................................................34-35 Advertenties...............................................................................................................36-40

Colofon De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke vereniging aangesloten bij: • lid van SportAccord • lid van de CEP (Confédérations Européen de Petanque) • de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen met de F.B.F.P.) • de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provançal, 13001 Marseille-France) • Sport.Vlaanderen • het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite) • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw)

De P.F.V. groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de Petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit

De P.F.V. behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Pins zijn eigendom van de P.F.V. en mogen NIET gescand worden. Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 – 9000 Gent

Drukkerij: Artoos Group www.artoosgroup.eu

Bondslokaal:

Huis van de Sport Bureel 22 Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 0418 483 437

Bezoek de website van de P.F.V. op internet:

www.PFV.be

We zijn voor u beschikbaar op volgende dagen: Federaal Voorzitter: Reinold Borré Enkel na afspraak Secretariaat:

Alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u tot 16u30

Jaarabonnement:

Bijkomend abonnement: € 7,50 Niet-leden € 10,50 Buitenland € 15 Te storten op rekening: PFV 446-9707281-49

3


Lidmaatschap

Lidmaatschap 2019 Vrijheidsovergang van 16 maart tot en met 15 april Er dienen twee aangetekende brieven te worden verstuurd, één naar de club die je wenst te verlaten en één naar de Petanque Federatie Vlaanderen (PFV – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent). De leden van een zelfde gezin, d.w.z. op eenzelfde adres wonend, mogen op eigen verantwoordelijkheid de vrijheidsaanvragen in één omslag versturen naar het secretariaat van de PFV. Een speler kan maar één aanvraag indienen, m.a.w. de eerste aanvraag die binnen komt is bindend. Voor een minderjarige speler moet de vrijheidsregeling mede-ondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger of voogd van deze minderjarige. De voorgeschreven periode moet gerespecteerd worden. Een vrijheidsregeling die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de vrijheidsregeling niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe vrijheidsregeling te kunnen doen. Interfederale transfers Een speler kan jaarlijks zijn lidmaatschap bij zijn club en zijn federatie opzeggen. Een interfederale transfer wordt met een speciaal document aangevraagd. Dit document is op het federaal secretariaat te bekomen. Dit document wordt door de oude en de nieuwe club (of leden) en door de aangesloten speler ondertekend. Voor een minderjarige speler moet de opzeg mede-ondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger van deze minderjarige. Het formulier wordt naar het secretariaat van de federatie gezonden die men verlaat, de transfer is pas volledig als ook beide federale voorzitters het formulier ondertekend hebben. De opzeg wordt binnen de voorgeschreven periode verstuurd, te weten van 16 maart tot en met 15 april. Hij moet de voorgeschreven periode absoluut respecteren. Een opzeg die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de opzeg niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe opzeg te kunnen doen Nieuwe leden seizoen 2019/2020 Vanaf 1 februari gelden aansluitingen voor nieuwe leden al voor het nieuwe speelseizoen 2019/2020. Indien wij nog niet over de nieuwe licenties beschikken dan krijgen deze nieuwe spelers een huidige licentie met geldigheid tot 30/04/2019. Bij de heraansluiting van de andere leden in april krijgen zij automatisch een nieuwe licentie. De club moet hiervoor niets doen. Tarieven lidgelden De Raad van Bestuur heeft het clublidgeld en de lidgelden die de clubs aan de PFV betalen voor een lid als volgt vastgelegd. De meerprijs die de leden in hun club betalen is voor de werking van de club. Clublidmaatschap Competitief / recreatief met stemrecht Competitief lid

Euro 100,00 Euro

Overstap van recreant naar competitief lid (tijdens het speelseizoen) Senioren/ veteranen Duplicaat - ongeacht de leeftijdscategorie

Euro 23,00 Euro

Jeugd: miniem - kadet - junior

11,00

Senioren: dames en heren

36,00

Competitielicentie

10,00

36,00

Competitielicentie - bij verlies door diefstal met een kopij van het PV politie

5,00

Recreantenlicentie - ongeacht kopij van het PV politie

5,00

Veteranen: dames en heren Recreant lid Alle leeftijdscategorieën

Euro 13,00

O P G E L E T: Gelieve niet op voorhand te betalen a.u.b. Samen met de licentie(s) ontvangt u een bijhorende factuur. De spelers/speelsters welke vanaf 01 mei 2019 hun lidgeld vernieuwen zullen een meerprijs van € 5,00 moeten betalen. (zie verslag Raad van Bestuur juni 2012).

4


Voorwoord

Voorwoord voorzitter Beste Petanquevrienden, Niettegenstaande de vele inspanningen en ondersteuningen over de hele wereld is onze sport er niet in geslaagd om weerhouden te worden voor de Olympische Spelen in 2024. Het Franse nationaal Olympisch comité heeft beslist om de 3 sporten (surfen, sportklimmen en skateboarden) die weerhouden werden voor de Spelen in 2020 terug op de lijst te zetten voor Parijs 2024; daarbovenop komt nog breakdancing. Ondanks dat wij niet in deze unieke kans geslaagd zijn, zullen wij ons toch op mondiaal niveau blijven inzetten op een mogelijke deelname in 2028. Wij willen toch alle mensen bedanken die ons gesteund hebben en zich hiervoor oneindig hebben ingezet. Daarom dienen wij met zijn allen deze mooie sport nog meer kenbaar te maken in ons land en ver daarbuiten. Laten wij met zijn allen de deuren wijd openzetten om nog meer mensen van onze sport te laten proeven en te laten beoefenen. Een positieve organisatie die daaraan voldeed was het vakantiesalon te Brussel waar heel veel mensen, van zeer jong (1 jaar) tot ver gevorderde leeftijd (92 jaar), kennis hebben kunnen maken met petanque. Dit resulteerde in concrete interesse om bij één van onze clubs aan te sluiten om onze sport verder te kunnen beoefenen. Ook is er een Spaanse hotelketen met 8 hotels in België die petanqueterreinen zal aanleggen zodat hun gasten tijdens hun verblijf onze sport zullen kunnen beoefenen. Zij beschouwen onze sport namelijk als een meerwaarde voor hun organisatie. Maar meer nog, er zijn 3 clubs die met ons kennis gemaakt hebben en die weldra bij onze federatie zullen aansluiten. Een welgemeende dank u aan alle vrijwilligers, jongeren en volwassen, die aan dit succesverhaal hebben meegewerkt.

bewandeld. We kunnen nu al bevestigen dat de organisatie van het vakantiesalon te Brussel terug vragende partij is voor onze deelname volgend jaar. Daarenboven zijn we reeds gecontacteerd voor deelname aan het Antwerpse vakantiesalon. Mensen die zich geroepen voelen om daaraan mee te werken, kunnen zich melden bij het secretariaat van de PFV zodat wij jullie te gepasten tijde kunnen informeren en verder kunnen werken aan dit succesverhaal. Een warme oproep naar alle clubs: “laat deze zomer de organisatie van jullie tornooien en melées vooral een feest zijn waar iedereen met plezier aan deelneemt en waarna allen met een tevreden gevoel naar huis kan gaan.” Met de mooie lente op komst wensen wij allen veel zon en petanqueplezier. Reinold Borré Voorzitter PFV

We zijn er met zijn allen van overtuigd dat deze weg van bekendmaking en beleving verder dient te worden

5


Jeugd

Jeugdorganisaties PFV 2019 Jeugdorganisaties PFV 2019 Enkele data om vast te leggen in je agenda

April maandag 22 april: Vlaams kampioenschap jeugd - Pelter PC (Limburg)

Mei zaterdag 11 mei: jeugdcircuit 1 - PC Genenbos (Limburg) zaterdag 18 mei: jeugdcircuit 2 - PC De Bouchon (West-Vlaanderen) donderdag 30 mei: Belgisch kampioenschap jeugd - PC Herentals (Antwerpen)

Juni zaterdag 29 juni: 4-federatie tornooi - PC Tertre

Augustus zondag 18 tot en met vrijdag 23 augustus: PFV SPORTKAMP - Tongerlo zaterdag 31 augustus: jeugdcircuit 3 - PC Reynaert (Oost-Vlaanderen)

September zaterdag 14 september: jeugdcircuit 4 - PC Wijnegem (Antwerpen) zaterdag 21 september: jeugdcircuit 5 - club n.n.g. (Vlaams-Brabant & BH)

6


Jeugd

Jeugdcircuit zoekt… jeugd Naar jaarlijkse gewoonte gaat dit jaar opnieuw het jeugdcircuit zijn ronde doen in de 5 Vlaamse provincies op zoek naar enthousiaste jeugd. Wie jeugd zegt, bedoelt meisjes en jongens tussen 6 en 23 jaar die verdeeld worden in 4 categorieën van miniemen, cadetten, junioren tot beloftevolle jeugd. Om alle jongeren de kans te geven om aan het jeugdcircuit deel te nemen, wordt in elke provincie een circuit georganiseerd. Waar en wanneer? Dat kan je terugvinden in de kalender en op het inschrijvingsformulier verder in dit magazine. Maar ook op onze website (www.pfv.be) zal je alle info kunnen terugvinden. Hoe gaat zo een jeugdcircuit in zijn werk? In de voormiddag wordt er per categorie een training gegeven door ervaren en gediplomeerde trainers. Na de middag worden er dan per leeftijdscategorie drie wedstrijden gespeeld. Zo kan je wat je hebt geleerd in de training meteen uitproberen in een wedstrijdje. Ben je lid of nog geen lid van de PFV aarzel niet om even een kijkje te komen nemen. Je wordt nadien automatisch uitgenodigd om mee te doen aan de activiteiten. Grote troef De grootste verdienste van de jeugdcircuits is dat je met je leeftijdsgenoten kan samen spelen én, omdat alle Vlaamse provincies aan de beurt komen, je dus zeker dicht bij huis kan genieten van een leuke petanquedag. Uiteraard mag je ook deelnemen in de andere provincies. Kan je daar moeilijk geraken, dan kan carpoolen met anderen een oplossing zijn. Jij leert medespelers kennen maar ook jouw ouders leren de andere ouders kennen. Hier zorgen we voor door een klein tornooitje te organiseren voor de mama’s, papa’s, grootouders en de andere supporters. Zo heeft iedereen op het einde van de dag nieuwe petanquevrienden gemaakt. En… op het einde van het jeugdcircuit hoort uiteraard een leuke prijzentafel. Met andere woorden, het jeugdcircuit, daar dien je gewoon aan deel te nemen!

7


Jeugd Plezier verzekerd Heb je interesse in de beoefening van de petanquesport, dan zijn de jeugdcircuits de ideale plek om je verwachtingen in vervulling te zien gaan. Heb je de smaak te pakken, dan kan je ook terecht op de trainingen die in alle provincies worden georganiseerd, we noemen dit “de provinciale petanquescholen”… deze keer een school waar plezier is verzekerd. Tijdens de jeugdcircuits maak je trouwens kennis met de trainers die de trainingen geven in de provinciale petanquescholen. En ook je nieuwe petanquevrienden zal je zeker tegenkomen op deze trainingen. Wie weet zal je later nog samen met hen kampioenschappen, tornooien of uitzendingen spelen. Hoe schrijf je in? Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier die je op onze website (www.pfv.be) of op de pagina hiernaast kan terugvinden. Heb je geen ploegmakker? Geen nood, ter plaatse zorgen we er zeker voor dat je kan meespelen. Tenslotte een oproep aan ALLE “petanque-gepassioneerde” ouders en grootouders om niet alleen een kijkje te komen nemen, maar ook om jouw kinderen deel te laten nemen aan deze, speciaal voor hen, georganiseerde dagen. En laat jouw kinderen en kleinkinderen gerust vriendjes of vriendinnetjes meebrengen.

BORN TO BOULE 8


Jeugd

9


VK Jeugd

10


VU: Reinold Borré - Zuiderlaan 13, 9000 Gent

Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent : 09/243.11.41 : tim-pennoit@pfv.be

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN vzw

Sportkamp

hier

Kleef

11

B-9000 Gent

Zuiderlaan 13

Petanque Federatie Vlaanderen

postzegel

uw


6 dagen petanque, sport en plezier 18 tot en met 23 augustus 2019 Waar SPORTA-centrum te Tongerlo. Adres: Geneinde 2, 2260 Tongerlo (Westerlo)

Prijs

Inschrijven Via het inschrijvingsformulier dat u hiernaast kan terugvinden. Dit inschrijvingsformulier zal eveneens gepubliceerd worden in het driemaandelijks petanquemagazine en zal een plaatsje krijgen op de website van de PFV. Meer info vindt u terug onderaan het inschrijvingsstrookje.

MEER INFO

Ja, ik wil graag deelnemen aan het sportkamp! Ik ben: Naam: .......................................................................... Voornaam: ................................................................... Geboren op:................................................................. Categorie: O miniem / O cadet / O junior / O belofte Ik woon te: Straat + nr: .................................................................. Postcode: ..................................................................... Gemeente: ...................................................................

Contactgegevens: Tel./GSM: ..................................................................... T/GSM ouder(s): .......................................................... E-mail: .......................................................................... Ik zou graag slapen op de kamer bij: ........................... ..................................................................................... Kledijmaat T-shirt: ....................................................... Handtekening ouder(s):

!!!! Bij annulering wordt het voorschot NIET terugbetaald.

PFV vzw Tim Pennoit Tel: 09/243.11.41 Website: www.pfv.be tim-pennoit@pfv.be

!!!! Bij annulering minder dan een week voor aanvang van het sportkamp wordt de totale verblijfskost aangerekend.

Ik stort eerstdaags (voor 1 april) €100,00 op rekeningnummer van de PFV IBAN: BE97 4469 7072 8149 / BIC: KREDBEBB met vermelding van naam en “Sportkamp 2019 voorschot”.

@PFVvzw Petanque Federatie Vlaanderen vzw

Vraag een formulier aan bij uw mutualiteit voor gedeeltelijke terugbetaling. Meer info bij uw mutualiteit.

Het inschrijvingsformulier dient, voor 1 juni, ingevuld terug bezorgd te worden aan het secretariaat van de PFV.

12

Leden PFV: €225 Niet-leden PFV: €245 Gezinnen: vanaf het tweede kind - 10 euro korting vanaf het derde kind - 25 euro korting In de prijs inbegrepen: 5 overnachtingen, 3 maaltijden per dag, dagelijks 4-uurtje en alle activiteiten.

GDPR


BK Jeugd

30 MEI 2019 PC HERENTALS WIJNGAARD 8, 2200 HERENTALS

13


Beker Borré

Beker Borré De dag na de algemene statutaire vergadering van de PFV was opnieuw gereserveerd voor de organisatie van de “Beker Borré”. Een tornooi waarbij iedere provincie per jeugdcategorie een ploeg afvaardigt die het onderling tegen elkaar opnemen.

Uitzonderlijk ging het tornooi niet door in een club uit Vlaams-Brabant, maar werd iedereen op 17 februari verwacht in het clublokaal van PC Wijnegem. Opnieuw stonden we versteld van de strijdlust en het bij wijlen prachtige petanquespel dat werd getoond door de jongste miniemen tot en met de beloften. Wie denkt dat jongeren niet gemotiveerd zijn om onze sport te beoefenen, laat staan om er op competitief niveau het beste van zichzelf te geven, moet bij een volgende jeugdactiviteit zeker eens een kijkje komen nemen. De volledige uitslag kan je raadplegen op onze website, maar hieronder kan je een overzicht vinden van de algemene rangschikking per categorie en de eindrangschikking van het tornooi. Proficiat aan alle deelnemers en de winnaars uit Oost-Vlaanderen. Bedankt aan PC Wijnegem om op korte tijd toch nog een mooie organisatie op poten te zetten en aan alle vrijwilligers voor het helpen realiseren van dit mooie evenement voor onze jeugdspelers. Miniemen

Junioren

Cadetten

Beloften

Eindrankschikking

1. Antwerpen

1. Oost-Vlaanderen

1. Oost-Vlaanderen

1. Oost-Vlaanderen

1. Oost-Vlaanderen

2. Vlaams-Brabant

2. Limburg

2. West-Vlaanderen

2. West-Vlaanderen

2. Antwerpen

3. Oost-Vlaanderen

3. Antwerpen

3. Antwerpen

3. Vlaams-Brabant

3. West-Vlaanderen

4. Limburg

4. West-Vlaanderen

4. Vlaams-Brabant

4. Antwerpen

4. Vlaams-Brabant

5. West-Vlaanderen

5. Vlaams-Brabant

5. Limburg

5. Limburg

5. Limburg

Meer foto’s kan je terugvinden op onze Facebookpagina. Foto’s met dank aan Annick Schrey.

14


Petanqueschool

de West-Vlaamse petanqueschool is terug van weggeweest Op zaterdag 29 december 2018 namen 23 jongeren, tussen 6 en 17 jaar, deel aan een initiatietraining in de West-Vlaamse petanqueschool op de terreinen van PC Colora Roeselare en dit van 9u tot 11u. De jongeren waren voornamelijk kinderen en kleinkinderen van leden van clubs die aangesloten zijn bij de Petanque Federatie Vlaanderen zoals PC De Gulden Kamer (Brugge), Blankenbergse PV, PC Colora Roeselare, PC Gullegem, PC Wervik maar vooral van PC De Bouchon uit Varsenare met 11 deelnemers. Deze club is overtuigd dat jeugdspelers de toekomst zijn van hun club en hopelijk zijn er nog clubs en jongeren die hun vriendjes en vriendinnetjes laten kennismaken met onze sport en hun wagentje aanhangen aan de “jongeren petanquetrein” die hopelijk terug vertrokken is. Na een korte verwelkoming en de nodige aandacht voor veiligheid en de petanquebasis, en dit op een ludieke manier aangebracht door Staf met termen zoals “bolleke holleke, ge draait uw polleke”, “werpt uw bolleke met rechte bewegingen” en “ding dong ping”, werd op een speelse manier een parcours afgewerkt met 14 oefeningen. Hierbij begeleid door speler/coach Dany Debouge en spelers Dietrich Vangeenberghe en Thijs Deneir die als jongeren behoorden tot talentvolle lichtingen die op topniveau presteerden en telkens naar West-Vlaanderen terugkeerden met een lading bekers, medailles en kampioenentruien. Veel clubs dragen nu nog de vruchten van een zeer succesvol jeugdbeleid. Tijdens een pauze, waarbij de deelnemers getrakteerd werden op een snoepje en een drankje, haalde Dietrich herinneringen op van zijn deelname aan het wereldkampioenschap junioren in Zaragoza 1995 waarbij hij met Kevin Bonte en Diego Vandekerkhove de Natiënbeker won en hetzelfde jaar samen ook de titel van kampioen van België bij de junioren behaalde. Daarna was het de beurt aan Thijs, die succesvol alle jeugdcategorieën doorliep, en Dany - nationaal coach van de dames - waarbij beiden een door iedereen aandachtig beluisterd verhaal deden. Na de pauze werden er, onder verantwoorde begeleiding, nog matchen afgewerkt. Op de sociale media werden er door Jean-Daniel en Hendrik talrijke sfeerbeelden geplaatst van deze zeer geslaagde training. Daarbij werd voor de jeugdwerking en de West-Vlaamse petanqueschool promotie gemaakt en een visitekaartje afgegeven en aangetoond dat onze sport - die soms als oubollig wordt beschouwd - weer hip en trendy is waarbij jongeren vallen voor de passie van hun ouders en grootouders. Er is nog een lange weg te gaan, maar verder werk maken van rekruteren, motiveren, opleiden en begeleiden is een mooie opdracht. En is mogelijk door kansen te geven aan de jeugd om te spelen in competitie en vooral buiten onze eigen kleine West-Vlaamse kring deel te nemen aan tornooien zoals het Jeugdcircuit, Beker Borré, kampioenschappen en het sportkamp. Na het enthousiasme van alle aanwezigen die verklaarden dat het zeer tof en superleuk was en ze hebben bijgeleerd, werden er afspraken gemaakt om de training te herhalen en ben ik er van overtuigd dat er terug toekomstperspectieven zijn voor onze jeugdwerking. Als slot wil ik allen bedanken die meegewerkt heeft aan deze zeer geslaagde initiatie. Binnenkort zal de vernieuwde website terug beschikbaar zijn waarbij er een item ‘jeugdwerking’ zal te vinden zijn. Met sportieve groet van Staf

15


AV PFV

Algemene vergadering PFV Na een bijzondere en succesvolle editie in 2018 vonden we dit jaar opnieuw snel onze weg naar Salons Waerboom in Groot-Bijgaarden voor de jaarlijkse statutaire vergadering van de PFV. Op 16 februari werden om 8u00 ’s ochtends de eerste ‘vroege vogels’ reeds verwelkomd in de exclusieve gebouwen van de Waerboom, waar een lekkere kop warme koffie en een gevarieerd koekjes- en gebakjesaanbod op hen stond te wachten. Om 9u stond de start van het plenaire gedeelte gepland, dus was er voldoende tijd om vanuit alle hoeken van Vlaanderen tijdig aan te komen en nog even te socializen met de andere clubbestuurders. Van de 117 aangesloten PFV-clubs tekenden er 96 present op die zaterdag waardoor we met een 200-tal aanwezigen de ruime zaal goed bezetten. Op tijd beginnen is steeds de boodschap voor vergaderingen met een goed gevulde agenda. Ook voor onze algemene vergadering van dit jaar was dat niet anders; er stonden tenslotte verschillende sprekers én een verkiezing van een volledige Raad van Bestuur PFV op het programma. Zo gezegd, zo gedaan. Met niet meer dan 5 minuutjes vertraging werd de vergadering geopend door voorzitter, Reinold Borré. Het eerste gedeelte van de vergadering bevatte enkele traditionele onderwerpen, waaronder de administratie en de sport binnen de PFV, maar eveneens een uitgebreide uitleg over heel wat nieuwe administratieve en wettelijke verplichtingen waaraan de federatie en de clubs moeten voldoen. We denken hierbij aan kleine elementen zoals het wijzigen van de vrijwilligersvergoeding, maar evengoed aan het bijna beruchte GDPR-verhaal. Tenslotte werd het eerste gedeelte afgesloten met de verkiezingen. Nadat iedere aanwezige club zijn stem in de stembus had gedeponeerd kon de telling van start gaan. Ondertussen genoten de aanwezige clubbestuurders van een kopje koffie en werd al wat nagepraat over de reeds aan bod gekomen onderwerpen. Een gezonde dosis spanning vulde de zaal bij het begin van het tweede deel, want iedereen keek vol verwachting uit naar de resultaten van de verkiezingen. VIV-medewerkster, Heidi De Poorter, mocht het goede nieuws brengen dat alle kandidaten met overgrote meerderheid werden verkozen. De bezetting van de hoofdfuncties binnen het Dagelijks Bestuur bleef gelijk, met andere woorden, Reinold Borré als voorzitter, Lucien Vanhoutte als Administratief Directeur en Alain Garnier als Sportief Directeur. Volgens het nieuwe RIO van de PFV verandert de

16


AV PFV samenstelling van het Dagelijks Bestuur en treden bestuursleden Marc Nolmans en Peter Crauwels toe tot het Dagelijks Bestuur. De volledige samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur kan je bekijken op onze website. De vergadering werd verder gezet met uiteenzettingen over de financiën van de federatie, het scheidsrechtersgebeuren in de PFV en de werking van de tucht- en beroepscommissie. Nadien was het de beurt aan gastsprekers Corey Lapaige en Marc De Lamper. Corey, medewerker VIV, kwam wat meer vertellen over het enorme succes van de deelname van de PFV aan het vakantiesalon te Brussel. Marc De Lamper bracht een mooie en hartverwarmende presentatie over het Bocce in Vlaanderen. Hij deed er tevens een warme oproep naar de leden van de PFV om als scheidsrechter mee te helpen aan het Bocce-tornooi tijdens de nationale spelen georganiseerd door Special Olympics Belgium van 30 mei tot en met 1 juni te Sint-Niklaas. Belangrijk om te weten is dat je helemaal geen PFV-scheidsrechters hoeft te zijn om als vrijwilliger mee te werken. Meer info hierover kan je hierna terugvinden of op onze website. Afsluiten deed voorzitter, Reinold Borré, met een uitgebreid dankwoord voor enkele bestuurders die na jarenlange dienst afscheid hebben genomen van de Raad van Bestuur. Wilfried Deman van Vlaams-Brabant had 7 jaar op de teller staan, Ludo Daniels van Limburg 12 jaar en Jean Boumans werd bedankt voor maar liefst 25 jaar zetelen in het bestuur. Ook de sterke vrouwen achter de heren van het Dagelijks Bestuur werden eens in de bloemetjes gezet voor al die keren dat ze hun man zagen vertrekken naar één of andere petanque-activiteit. En als laatste werden de aanwezige personeelsleden bedankt voor het harde werk die ze dagelijks verrichten. Diegenen die zich hadden ingeschreven voor de maaltijd werden tenslotte uitgenodigd om zich naar het restaurant te begeven. Meer dan 120 eters trouwens, een record aantal inschrijvingen van onze clubs. En zoals het cliché het zegt: “de afwezigen hadden ongelijk”, want de maaltijd was overheerlijk, de bediening buitengewoon en de sfeer super gezellig. We hopen dat volgend jaar nog meer clubbestuurders zich inschrijven voor de maaltijd en we samen sfeervol kunnen nagenieten en napraten. Tot dan! Foto’s met dank aan Willy Vancolen

17


Special Olympics

Special Olympics is een organisatie opgericht door Mw. Eunice Kennedy (zuster van John F. Kennedy) met het doel mensen met een verstandelijke beperking aan sportwedstrijden te laten deelnemen. Er worden regelmatig Europese- en wereldspelen ingericht. Special Olympics Belgium organiseert op jaarlijkse basis (telkens tijdens het O.H. Hemelvaart-weekend) nationale spelen. 3.600 atleten, bijgestaan door 1.200 coaches, kunnen aan 19 verschillende sporten deelnemen. Om dit evenement in goede banen te leiden moeten wij op 2.500 à 3.000 vrijwilligers beroep doen. Deze vrijwilligers staan in voor de verdeling van de maaltijden, de huisvesting, het vervoer en uiteraard voor het goed verloop van de sportwedstrijden. Wij zijn verantwoordelijk voor het “Bocce” (vrijwel identiek aan petanque) en zijn naarstig op zoek naar scheidsrechters-vrijwilligers om een degelijk verloop van de wedstrijden te garanderen. Wij zijn van oordeel dat actieve petanquespelers hiervoor het best in aanmerking komen. Voor onze atleten zijn de nationale spelen het absolute hoogtepunt van het jaar; zij leven er werkelijk naartoe. Het zou dan ook jammer zijn de Bocce-wedstrijden niet te laten doorgaan bij gebrek aan scheidsrechters. Het spreekt voor zich dat wij te uwer beschikking staan om een presentatie en een filmpje te tonen om toelichting te geven.

18

Dit jaar zullen de Nationale Spelen in Beveren en Sint-Niklaas doorgaan. Het Bocce op dit adres: ’t BAU-HUIS, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas Data: donderdag 30 mei 2019 (O.H. Hemelvaart), vrijdag 31 mei 2019, zaterdag 1 juni 2019. Jullie krijgen: een lunchbox voor het middagmaal, drankbonnetjes, een volledig avondmaal, een T-shirt als aandenken aan de Spelen. Wij kunnen U verzekeren dat dit een uitermate verrijkende ervaring is en dat veel van onze huidige vrijwilligers spontaan de volgende jaren terugkomen. Er is geen enkele verplichting, maar mocht U geïnteresseerd zijn om één, twee of drie dagen te komen, gelieve contact op te nemen met: Marc De Lamper, Manager Bocce Special Olympics Belgium Tel: +32 (0) 3/440.23.11 • GSM: +32 (0) 495/40.33.57 Email: marc@delamper.be • www.specialolympics.be


Kampioenschappen

Kampioenschappen 2019 Kampioenschappen 2019 P.I.B.

za./zo.

27/28-04-2019

In alle Provincies

P.K.D.

za.

04-05-2019

In alle Provincies

P.K.T.

zo.

05-05-2019

In alle Provincies

P.I.B. veteranen

wo.

08-05-2019

In alle Provincies

P.K.G.D.

zo.

12-05-2019

In alle Provincies

V.K.Jeugd

ma.

22-04-2019

Limburg

Pelter PC

V.K.D.

zo.

19-05-2019

West-Vlaanderen

PC De Gulden Kamer

V.I.B. veteranen

wo.

22-05-2019

Limburg

PC Genenbos

V.K.T.

za.

25-05-2019

Antwerpen

PC Wijnegem

V.K.G.D.

zo.

16-06-2019

Oost-Vlaanderen

KPC Schorpioen

V.I.B.

zo.

8-09-2019

VBBH

PC Affligem

B.K. Jeugd

do.

30-05-2019

Antwerpen

PC Herentals

B.K.D.

zo.

02-06-2019

Luxemburg

B.K.T.

ma.

10-06-2019

Oost-Vlaanderen

B.I.B. veteranen

wo.

12-06-2019

WBBH

B.I.B.

zo.

22-09-2019

WBBH

PC Reynaert

Tornooien 2019 Beker BorrĂŠ

zo.

17-02-2019

VBBH

Aumale

wo.

1-05-2019

Frankrijk

n.n.g.

Frankrijk

Blangy

PC Wijnegem

12 Uren van Brugge

za.

15-06-2019

Brugge

PC De Gulden Kamer

4 Federaties tornooi

za.

29-06-2019

FBFP

PC Tertre

Internationaal Petanque Masters

28 t/m 30-06-2019

Lummen

PC Genenbos

Internationaal Jeugd

19 t/m 21-04-2019

Internationaal La Nimoise

n.n.g.

Dag v.d. Besturen

za.

7-09-2019

Limburg

n.n.g.

Interprov. Ontmoeting Dames

vrij.

1-11-2019

Oost-Vlaanderen

n.n.g.

Internationale kampioenschappen 2019 "WK singles, doubles & doubles mixed"

2 t/m 5 mei

Eurocup kwalificaties

25 t/m 28-07-2019

Spanje

El Ejido, Almeria

EK triplet veteranen

16 t/m 18-09-2019

Bulgarije

Albena

EK triplet/schieten heren

19 t/m 22-09-2019

Bulgarije

Albena

EK triplet beloften dames & heren

3 t/m 6-10-2019

Frankrijk

St-Pierre-lès-Elbeuf

WK jeugd & beloften

november 2019

Cambodja

Phnom-Penh

Eurocup finale

29-11 t/m 1-12-2019

Frankrijk

St-Yrieix-sur-Charente

de PIB vet. is kwalificerend voor de VIB vet. de PIB is kwalificerend voor de VIB de VIB vet. is kwalificerend voor de BIB vet. de VIB is kwalificerend voor de BIB het VKD en VKT zijn kwalificerend voor het BKD en BKT

19


Kalender

Kalender zomer 2019 Dag

Uur

Locatie

Tornooi

Formule

maandag

22/04/19

9u00

prov. Limburg

april V.K. JEUGD

zaterdag

27/04/19

9u30

PC Wijnegem

P.I.B. Antwerpen

5 ronden

zondag

28/04/19

9u00

PC Interlommel

P.I.B. Limburg

5 ronden

9u00

PC De Gulden Kamer

P.I.B. West-Vlaanderen

5 ronden

9u00

PC Wemmel

P.I.B. Vlaams-Brabant & BH

5 ronden

9u30

PC Reynaert

P.I.B. Oost-Vlaanderen

5 ronden

11u00

PC Wijnegem

mei Open Tornooi dubbel gemengd

5 ronden

14u00

PC Verbroedering

promotietornooi tripletten

3 ronden

14u00

PC Gullegem

zomercircuit 1 - doublet 50+

3 ronden

woensdag

1/05/19

donderdag

2/05/19

donderdag

2-5/05/19

zaterdag

4/05/19

zondag

5/05/19

Almeria (Spanje)

WK singles, doubles & doubles mixed

9u00

PC Gullegem

P.K.D. West-Vlaanderen

Poules

9u00

n.n.g.

P.K.D. Vlaams-Brabant & BH

Poules

9u30

PC Haeseveld

P.K.D. Oost-Vlaanderen

Poules

9u30

PC Mol

P.K.D. Antwerpen

Poules

10u00

PC Pelter

P.K.D. Limburg

Poules

9u00

Nieuwpoortse PC

P.K.T. West-Vlaanderen

Poules

9u00

PC De Blockskes

P.K.T. Vlaams-Brabant & BH

Poules

9u30

KPC Schorpioen

P.K.T. Oost-Vlaanderen

Poules

9u30

PC Niel

P.K.T. Antwerpen

Poules

10u00

PC Sparrendal

P.K.T. Limburg

Poules

dinsdag

7/05/19

14u00

Donk (Hurbroekstraat)

Open zomercircuit VBBH - doublet

woensdag

8/05/19

9u30

PC Markdal

P.I.B. veteranen Antwerpen

5 ronden

10u00

PC Boekt

P.I.B. veteranen Limburg

5 ronden

10u00

KP Mistral

P.I.B. veteranen Oost-Vlaanderen

5 ronden

10u00

PC Wemmel

P.I.B. veteranen Vlaams-Brabant & BH

5 ronden

donderdag

9/05/19

9u00

PC Den Akker

P.I.B. veteranen West-Vlaanderen

5 ronden

zaterdag

11/05/19

10u30

PC Houtland

open H/HG Doublet

4 ronden

11u00

PC Genenbos

jeugdcircuit 1

9u00

PC De Zeemeermin

P.K.G.D. sen. en vet. West-Vlaanderen

Poules

9u00

PC Dilbeek

P.K.G.D. sen. en vet. Vlaams-Brabant & BH

Poules

9u30

PC Gent

P.K.G.D. sen. en vet. Oost-Vlaanderen

Poules

9u30

PC Niel

P.K.G.D. sen. en vet. Antwerpen

Poules

10u00

PC Oetervallei

P.K.G.D. sen. en vet. Limburg

Poules

13u30

PC De Rode Loop

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA

3 ronden

14u00

Duisburg (Merenstraat 19) Open zomercircuit VBBH - Melee (doublet)

13u30

PC Pelter

Trofee 50+, 1e speeldag

13u30

PC Apollo

PKT Vet Heren55j-tr/Dames50j-do MixteClub 4 Rondes

14u00

PC Koksijde

zomercircuit 2 - doublet 50+

11u00

PC De Bouchon

jeugdcircuit 2

13u30

Oostendse PC

Memorial Pascal Verstraete meli - melo

4 ronden

14u00

KP Mistral

H/G Doublet

4 ronden

zondag

dinsdag woensdag

zaterdag

20

Datum

12/05/19

14/05/19 15/05/19

18/05/19

Klasse

3 ronden 3 ronden

Klasse 2


Kalender zondag

19/05/19

9u00

PC De Gulden Kamer

dinsdag

21/05/19

14u00

Diest (O. Van Audenhovelaan) Open zomercircuit VBBH - doublet

woensdag

22/05/19

10u00

PC Genenbos

V.I.B. veteranen

donderdag

23/05/19

9u00

Oostendse PC

P.K.D. 50+ West-Vlaanderen

vrijdag

24/05/19

17u30

PFV (Gent)

BEACHpetanque St-Pietersplein - triplet

3 ronden

zaterdag

25/05/19

9u00

PC Wijnegem

V.K.T.

Poules

zondag

26/05/19

13u30

PC Olympia

zomertornooi H/HG - doublet

4 ronden

14u00

PC Haeseveld

H/G Triplet 50plus

4 ronden

13u30

PK De Evers

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA 3 ronden

14u00

Testelt (Nieuwstraat 89)

Open zomercircuit VBBH - doublet

13u30

PC Olympia

Trofee 50+, 2e speeldag

3 ronden

14u30

KPC Schorpioen

50plus-circuit 01

3 ronden

9u00

PC Herentals

B.K. JEUGD

P+R

14u00

PC Haeseveld

H/G Triplet

4 ronden

dinsdag woensdag donderdag

28/05/19 29/05/19 30/05/19

V.K.D.

Poules 5 ronden

zaterdag

1/06/19

13u30

PC Genk

juni zomertornooi H/HG + D - doublet

4 ronden

zondag

2/06/19

9u00

prov. Luxemburg

B.K.D.

Poules

14u00

PC Gent

Triplet 2H+1D - 50plus

4 ronden

13u30

PC Wijnegem

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA 3 ronden

14u00

Diest (O. Van Audenhovelaan) Open zomercircuit VBBH - Melee (doublet)

13u30

PC Genk

Trofee 50+, 3e speeldag

3 ronden

14u30

PC Zelzate

50plus-circuit 02

3 ronden

dinsdag woensdag

4/06/19 5/06/19

donderdag

6/06/19

14u00

PC De Gulden Kamer

zomercircuit 3 - doublet 50+

3 ronden

zaterdag

8/06/19

13u00

PC Okapi

zomertornooi 50+ H /HG doublet

4 ronden

13u30

PC Kelchteren

zomertornooi H/HG - doublet

4 ronden

14u30

KP Mistral

H/G Doublet 50plus

4 ronden

13u00

PC De Bouchon

open H/HG Doublet

4 ronden

13u30

PC Oetervallei

zomertornooi 50+ H/G + D - doublet

4 ronden

9u00

PC Reynaert

B.K.T.

Poules 5 ronden

zondag

9/06/19

maandag

10/06/19

10u00

PC De Lindepet

tornooi H/HG - triplet

dinsdag

11/06/19

14u00

Tienen (Sporthalstraat 8)

Open zomercircuit VBBH - doublet

woensdag

12/06/19

9u00

prov. WBBH

B.I.B. veteranen

donderdag

13/06/19

13u30

PC De Vuurtoren

voorjaarstornooi 50+ H / HG + D doublet 4 ronden

zaterdag

15/06/19

9u30

PC De Gulden Kamer

12 uren van Brugge H/G + D - doublet

ronden op tijd

13u30

PC Hasselt

zomertornooi H/HG + 50+

4 ronden Poules

16/06/19

9u00

KPC Schorpioen

V.K.G.D. sen. en vet.

dinsdag

18/06/19

13u30

PC Markdal

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA 3 ronden

14u00

Kampenhout (Zeypstraat 26c) Open zomercircuit VBBH - doublet

13u30

PC Horizon

Trofee 50+, 4e speeldag

3 ronden

14u30

PC Donkmeer

50plus-circuit 03

3 ronden

19/06/19

donderdag

20/06/19

14u00

PC Colora

zomercircuit 4 - doublet 50+

3 ronden

vrijdag

21/06/19

20u00

PC Haeseveld

H/G Doublet Nachttornooi

NT

zaterdag

22/06/19

10u00

PC Herentals

tornooi H/HG - triplet

5 ronden

13u30

PC Horizon

zomertornooi 50+ H/G - doublet

4 ronden

13u30

PC Horizon

zomertornooi D/H - doublet

4 ronden

14u00

PC Reynaert

H/G Doublet - Dames Doublet

4 ronden

zondag

23/06/19

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

5 ronden

zondag

woensdag

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 3

21


Kalender dinsdag

13u30

Ponderosa PC

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA 3 ronden

13u30

Sint-Niklaas

Beachpetanque St-Niklaas - triplet

14u00

Affligem (Hazenweg)

Open zomercircuit VBBH - doublet

10u00

PC Bocholt

sextet 50+, 1e speeldag

6 ronden

3 ronden

woensdag

26/06/19

14u30

KP Mistral

50plus-circuit 04

3 ronden

donderdag

27/06/19

14u00

Nieuwpoortse PC

zomercircuit 5 - doublet 50+

3 ronden

vrijdag

28/06/19

11u00

PC Genenbos

Masters Lummen 50+

P+R

zaterdag

29/06/19

10u00

PC Genenbos

Masters Lummen H/HG + D - doublet

P+R

13u30

PC Houtland

open H/HG Doublet

4 ronden

PC Tertre (FBFP)

4- federatie tornooi (selectietornooi jeugd)

zondag

30/06/19

10u00

PC Genenbos

Masters Lummen H/HG + D - triplet

dinsdag

2/07/19

14u00

Grazen (Vijverstraat)

juli Open zomercircuit VBBH - Melee (doublet)

woensdag

3/07/19

14u30

PC Haeseveld

50plus-circuit 05

3 ronden

donderdag

4/07/19

14u00

PC De Vuurtoren

zomercircuit 6 - doublet 50+

3 ronden

zaterdag

6/07/19

10u30

PC Kortrijk

zomertornooi H/G doublet

4r+F

14u00

n.n.g.

Dag van de Dames PFV-OVL 2019

3 ronden

10u00

PC Chapoo

Sextet minstens 1 dame

6 ronden

13u30

PC Zig Zag

zomertornooi H/HG - triplet

4 ronden

13u30

PC Bernardus

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA 3 ronden

14u00

Vertrijk (Schoolstraat 15)

Open zomercircuit VBBH - doublet

13u30

PC Zig Zag

Trofee 50+, 5e speeldag

3 ronden

14u00

PC Gent

50plus-circuit 06

3 ronden

zondag dinsdag woensdag

22

25/06/19

7/07/19 9/07/19 10/07/19

P+R

donderdag

11/07/19

9u30

Oostendse PC

zomertornooi sextet 50+ (minstens 2 dames) 6 ronden

zaterdag

13/07/19

10u00

PC Reynaert

Sextet minstens 2 dame

6 ronden

zondag

14/07/19

13u30

Oostendse PC

Grote prijs Stad Oostende 2H + 1D

4 ronden

14u00

PC Gent

H/G 50plus - Dames en H/G - Doublet

4 ronden

dinsdag

16/07/19

13u30

PC De Lindepet

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA 3 ronden

14u00

Tremelo (Werchtersebaan 37) Open zomercircuit VBBH - doublet

woensdag

17/07/19

10u00

PC Hasselt

sextet 50+, 2e speeldag

6 ronden

14u30

PC Verbroedering

50plus-circuit 07

3 ronden

donderdag

18/07/19

14u00

PC De Zeemeermin

zomercircuit 7- doublet 50+

3 ronden

zaterdag

21/07/19

10u30

PC Okapi

zomertornooi triplet H/G

5 ronden

11u00

PC Boekt

Kwintet H/HG - doublet

5 ronden

dinsdag

23/07/19

14u00

Duisburg (Merenstraat 19) Open zomercircuit VBBH - doublet

woensdag

24/07/19

13u30

PC Oetervallei

Trofee 50+, 6e speeldag

3 ronden

donderdag

25/07/19

14u00

PC Den Akker

zomercircuit 8 - doublet 50+

3 ronden

donderdag

25-28/07/19

zaterdag

27/07/19

10u00

Ponderosa PC

sextet 2 dames verplicht

zondag

28/07/19

9u00

PC Den Akker

zomertornooi doublet H/ HG + D

5 ronden

13u30

PC 13 Tongeren

zomertornooi H/HG - doublet

4 ronden

Europacup kwalificaties

dinsdag

30/07/19

13u30

PC Hemelhof

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA 3 ronden

woensdag

31/07/19

13u30

PC Boekt

Trofee 50+, 7e speeldag

3 ronden

donderdag

1/08/19

14u00

Nieuwpoortse PC

augustus zomercircuit 9 - doublet 50+

3 ronden

Klasse 2

Klasse 2 Klasse 2


Kalender zaterdag

3/08/19

13u30

PC De Zeemeermin

Grote Prijs Middelkerke H /HG triplet 50 + 4 ronden

13u30

PC Oetervallei

zomertornooi dame-heer

4 ronden

14u00

KPC Schorpioen

H/G Triplet 50plus

4 ronden

9u00

Nieuwpoortse PC

Noordzeegt. H/HG sen. - vet. triplet + D doublet 5 ronden

13u30

PC Kelchteren

zomertornooi H/HG - doublet

4 ronden

13u30

PC Lint

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA

3 ronden

14u00

Landen (Molenberg)

Open zomercircuit VBBH - doublet

10u00

PC Horizon

P.K.D. 50+

5 ronden

zondag

4/08/19

dinsdag

6/08/19

woensdag

7/08/19

14u30

KPC Alosta

50plus-circuit 08

3 ronden

donderdag

8/08/19

14u00

Oostendse PC

zomercircuit 10 - doublet 50+

3 ronden

vrijdag

9/08/19

14u00

KPC Alosta

H/G Doublet 50+

4 ronden

zaterdag

10/08/19

8u00

PC Oetervallei

12 uren H/HG - doublet

10 ronden

10u00

KPC Alosta

Triplet 2H-1D

Poules

13u00

PC Lint

kleurentornooi triplet

4 ronden

13u30

PC De Vuurtoren

Grote Prijs Knokke -Heist H / HG + D doublet 4 ronden

9u00

Oostendse PC

P.K. Individueel West-Vlaanderen

10u00

KPC Alosta

H/G Doublet

Poules 4 ronden

zondag

11/08/19

13u30

PC Bocholt

zomertornooi H/HG - doublet

dinsdag

13/08/19

14u00

Testelt (Nieuwstraat 89)

Open zomercircuit VBBH - Melee (doublet)

woensdag

14/08/19

14u30

PC Reynaert

50plus-circuit 09

3 ronden

donderdag

15/08/19

10u00

PC Chapoo

H/G Triplet

Poules

13u30

PC Pelter

zomertornooi H/HG + D - doublet

4 ronden

13u30

PC Colora

zomertornooi H/ HG

4 ronden

10u00

PC De Lindepet

tornooi H/HG - doublet

5 ronden

14u00

PC Haeseveld

Dames en Heren Doublet 50plus

4 ronden

PC Bocholt

zomertornooi 50+ H/G - doublet

4 ronden

zaterdag

17/08/19

zondag

18/08/19

13u30

PFV (Tongerlo)

start SPORTKAMP PFV

dinsdag

20/08/19

13u30

PC Niel

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA 3 ronden

14u00

Grazen (Vijverstraat)

Open zomercircuit VBBH - doublet

woensdag

21/08/19

13u30

PC Sparrendal

Trofee 50+, 8e speeldag

3 ronden

14u30

PC Verbroedering

50plus-circuit 10

3 ronden

donderdag

22/08/19

14u00

PC De Vuurtoren

zomercircuit 11 - doublet 50+

3 ronden

14u00

PC Verbroedering

H/G Triplet 50plus

4 ronden

zaterdag

24/08/19

13u00

PC Wemmel

Open tornooi - triplet

13u30

PC Sparrendal

zomertornooi H/HG - doublet

4 ronden

zondag

25/08/19

9u30

PC De Zeemeermin

ZT sextet 50 + minstens 2 dames

6 ronden

13u30

PC Pelter

zomertornooi 50+ H/G - doublet

4 ronden 3 ronden

14u00

PC Gent

H/G Triplet Open Tornooi

dinsdag

27/08/19

13u30

PC Mol

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA 3 ronden

woensdag

28/08/19

13u30

PC Genenbos

Trofee 50+, 9e speeldag

3 ronden

14u30

PC Gent

50plus-circuit 11

3 ronden

donderdag

29/08/19

14u00

PC Gullegem

zomercircuit 12 - doublet 50+

3 ronden

zaterdag

31/08/19

9u30

PC De Gulden Kamer

zomertornooi sextet minstens 1 dame

6 ronden

11u00

PC Reynaert

jeugdcircuit 3

13u30

PC Boekt

zomertornooi H/HG - doublet

4 ronden

14u00

KPC Schorpioen

H/G Triplet

4 ronden

Klasse 2

Klasse 2 Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 2

23


Kalender

zondag

1/09/19

13u30

PC Boekt

september zomertornooi D/H - doublet

4 ronden

14u00

PC Haeseveld

H/G Triplet (Van Rumst)

4 ronden

dinsdag

3/09/19

13u30

PC Lier

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA 3 ronden

woensdag

4/09/19

10u00

PC Interlommel

Sextet 50+, 3e speeldag

6 ronden

14u30

PC Apollo

50plus-circuit 12

3 ronden

donderdag

5/09/19

10u00

PC Lier

Quintet H/HG 50+

zaterdag

7/09/19

9u00

PFV Limburg

DAG VAN DE BESTUREN

10u30

PC Houtland

zomertornooi doublet - open kermistornooi 4 ronden

zondag

8/09/19

9u00

PC Affligem

V.I.B.

dinsdag

10/09/19

13u30

PC Kontich

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA 3 ronden

donderdag

12/09/19

10u00

PC Verbroedering

Sextet 50plus (Minstens 2 dames)

zaterdag

14/09/19

11u00

PC Wijnegem

jeugdcircuit 4

13u30

PC Genenbos

zomertornooi H/HG - doublet

4 ronden

14u00

PC Verbroedering

Dames doublet

4 ronden

Klasse 2

14u00

PC Apollo

Promotietornooi Doublet

4 ronden

Klasse 3

Albena (Bulgarije)

EK triplet veteranen

13u30

PC De Berk

Trofee 50+, 10e speeldag

3 ronden

14u30

PC Haeseveld

Finale 50plus-circuit

3 ronden

zondag

15/09/19

maandag

16-18/09/19

woensdag

18/09/19

donderdag

19-22/09/19

zaterdag

21/09/19

3 ronden 5 ronden 6 ronden

Albena (Bulgarije)

EK triplet/schieten heren

10u00

PC Haeseveld

Dames en Heren CUP doublet

11u00

n.n.g.

jeugdcircuit 5 (VB&BH)

13u30

PC De Berk

zomertornooi H/HG + D - doublet

4 ronden

4 ronden

Klasse 2

Klasse 2

zondag

22/09/19

9u00

prov. WBBH

B.I.B.

Poules

woensdag

25/09/19

14u00

PC Reynaert

H/G Doublet 50plus

4 ronden

Klasse 2

donderdag

26/09/19

14u00

PC Verbroedering

H/G Doublet 50plus

4 ronden

Klasse 2

vrijdag

27/09/19

10u00

PFV Limburg

PFV eindronde 50+

5 ronden

14u00

PC Lokeren

H/G Doublet 50plus

4 ronden

Fan van cartoons? Je vindt er nog veel meer op www.lectrr.be.

24

Klasse 2

Klasse 2


Beachpetanque

Alle info op: www.pfv.be Beach Petanque Vlaanderen @PFVvzw

25


Beachpetanque

Inschrijvingsformulier Open beachpetanque tornooi voor iedereen die houdt van petanque en ontspanning Inschrijven: vóór 20 mei: €12 per triplet (inclusief goodie bag + drankbonnetje per speler) op voorhand betalen op rekeningnummer IBAN: BE97 4469 7072 8149 met vermelding van “beachpetanque Gent + naam ploegkapitein”

ter plaatse: €15 per triplet Aanmelden: van 16u30 tot 17u00 Start 1e wedstrijd: 17u30 (3 ronden) Team-info

Ploegnaam: ……………………………………………………………. Voornaam Speler 1 (ploegkapitein):

Naam

Licentienummer (indien lid van de PFV)

Speler 2: Speler 3: contactgegevens ploegkapitein

e-mail

Tel/GSM

Inschrijvingsformulier vóór 20 mei 2019 terug bezorgen aan het secretariaat van de PFV via e-mail (tim-pennoit@pfv.be) of per post naar PFV, Huis van de Sport – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent. Voorinschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van het formulier én de betaling.

26


Petanquereis

PETANQUEN OP MALLORCA! Wegens groot succes trekken we in het najaar van 2019 opnieuw naar Mallorca! Iedereen was het erover eens: Beach Club Font de Sa Cala **** sup. is de ideale locatie op Mallorca om onze favoriete sport te beoefenen! Alle ingrediënten voor een geslaagde petanquevakantie zijn hier aanwezig! Een reis die je als petanqueliefhebber niet mag missen!

Beach Club Font de Sa Cala rsup Verblijf van 17/09 - 26/09/2019

€ 909 per persoon

supplement voor single: € 189 pp

Inbegrepen: • vluchten heen en terug (vanuit Brussel ism TUI fly) • 20 kg bagage + 10 kg handbagage per persoon • transfer luchthaven – hotel - luchthaven • luchthaventaksen en btw • 9 nachten verblijf obv. all inclusive

Niet inbegrepen: • reis- en bijstandsverzekering (facultatief: +35 euro pp.) • Platinum annuleringsverzekering (facultatief: +5%) • verblijfstaks (ter plaatse te betalen) • persoonlijke uitgaven • niet vermelde diensten

Inschrijvingen tot 16/07/2019 & bijkomende informatie: Tim Pennoit, Sporttechnisch Coördinator PFV Huis van de Sport | Zuiderlaan 13, 9000 Gent Tel: 09 243 11 41 | tim-pennoit@pfv.be

Schrijf je vlug in want de plaatsen zijn beperkt! V.U.: TUI Belgium Retail nv, Luchthaven - Brussel Nationaal 40 P Box 2, 1930 Zaventem. pub_A4_Petanque_federatie_1709-260919.indd 1

19/02/19 12:57

27


Inschrijven

Inschrijvingsformulier Petanquen in Mallorca 17/09/2019 - 26/09/2019

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

Deelnemer 1 Naam:* ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Voornaam:* ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Straat + nr: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Postcode + Gemeente: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Telefoon/GSM: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E-mail: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Geboortedatum: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Indien lid van de PFV: licentienummer: __-___ / ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Deelnemer 2 Naam:* ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Voornaam:* ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Straat + nr: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Postcode + Gemeente: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Telefoon/GSM: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E-mail: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Geboortedatum: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Indien lid van de PFV: licentienummer: __-___ / ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ * naam invullen zoals vermeld op uw identiteitskaart!

Bestemming: Beach Club Font de Sa Cala ****sup. Periode: 17/09/2019 - 26/09/2019 (10 dagen / 9 nachten) Kamertype: o 1-persoonskamer o 2-persoonskamer Wenst u een reisbijstandsverzekering?: o Ja o Neen Wenst u de Platinum annuleringsverzekering?: o Ja o Neen Hoe wenst u uw bestelbon te ontvangen?: o per post o per mail Deze reis wordt uitgevoerd door

28


Vakantiesalon

Petanque op het vakantiesalon Van 7 tot en met 10 februari hadden we onze tenten opgeslagen op het vakantiesalon te Brussel. Voor de eerste maal namen we met onze federatie deel aan zo’n type evenement. Het was een uitgelezen kans om onze sport bij een breed publiek te promoten. Een schot in de roos! Meer dan 100.000 bezoekers passeerden onze leuk ingerichte stand. Jong en minder jong kon zich laten bijstaan door onze gemotiveerde vrijwilligers en zo proeven van onze sport. Dankzij hun enthousiasme beleefden de bezoekers een onverwachte extra leuke namiddag! Wie meer informatie wou over onze federatie en sport kon zich laten informeren aan onze infostand. Ook konden we heel wat interessante contacten leggen met (reis)partners en externe organisaties. Na deze vier dagen keerden onze medewerkers zeer tevreden huiswaarts. Dagen die voorbij vlogen en er werden leuke nieuwe ervaringen opgedaan. Het is dus zeker een piste die we kunnen blijven bewandelen in de toekomst. Bedankt aan al onze vrijwilligers! Jullie waren geweldig! Organiseer je binnenkort zelf een promotionele activiteit en heb je vragen hoe je dit het best aanpakt, neem gerust contact op met ons via corey@pfv.be.

29


Alcohol

Alcohol in de sportclub Belgen zijn Bourgondiërs. We drinken graag een pintje met de maten of een glas wijn bij het eten. Ook voor zakenlunches met alcohol trekken Belgen hun neus niet op. We hebben een cafécultuur, zeggen we graag. Onze ‘biercultuur’ werd zelfs door Unesco erkend als werelderfgoed. Daar zijn we trots op, dus we vliegen er allen samen stevig in. Maar wat kost ons dat eigenlijk echt? Welke invloed heeft het op ons sportlichaam? En op onze sportclub? Willen en kunnen we er iets aan doen? Alcohol in België Hoewel jongeren vaak in de media komen als het om alcoholgebruik gaat, zien we bij hen eigenlijk een positieve trend. In 2017 had 41% van de leerlingen onder 16 jaar al eens alcohol gedronken. In 2007 was dat nog 68%. Dat is een positieve evolutie, want hoe vroeger iemand met alcohol begint, hoe groter het risico op problemen met alcohol later. Dagelijks alcoholgebruik stijgt met de leeftijd en bereikt een piek op de leeftijd 55 tot 64 jaar. De proportie problematische alcoholgebruikers is ook het grootst in die leeftijdsgroep: 13%. De echte kost van ons pintje voor den dorst Iedereen kent zo wel iemand die dagelijks drinkt of altijd te veel drinkt op gelegenheden. De gevolgen op de persoon zelf en zijn omgeving zijn groot. En er is ook een grote maatschappelijke kost verbonden aan onze van alcohol doordrenkte leefstijl. De Wereldgezondheidsorganisatie linkt alcoholgebruik ondertussen aan meer dan 200 ziekten en verwondingen, zoals leversteatose, hepatitis, levercirrose, gastritis, pancreatitis, kankers (o.a. kankers van de mondholte, keelholte en het strottenhoofd, leverkanker), bloeddrukverhoging, cerebrovasculaire aandoeningen, coronaire hartziekten, enz. Daarnaast heeft alcoholgebruik een negatieve sociale impact op de samenleving onder de vorm van geweld of agressie, misdrijven, overlast, gemiste studiekansen, absenteïsme, riskant seksueel gedrag, etc.

30

In 2017 waren er in België 5.012 slachtoffers bij letselongevallen in het verkeer waarbij minstens één bestuurder onder invloed was van alcohol. Daarbij kwamen 34 personen om het leven, raakten 4.631 personen lichtgewond en 347 zwaargewond. 12% van de werknemers in Vlaanderen die drinken, geven toe dat alcohol negatieve effecten heeft op hun werk: te laat komen, katers, conflicten met collega’s, afwezigheid, etc. En er is berekend dat bij 15% tot 30% van de arbeidsongevallen alcohol een rol speelt. Alcohol heeft ook negatieve effecten op de omgeving zoals gezin en vrienden. De studie ‘scheiding in Vlaanderen’ gaf aan dat alcohol- en andere verslavingsproblemen op de vijfde plaats komen als emotionele reden voor scheiding. Al deze voorgaande gevolgen van alcoholgebruik, samen met de kost van preventie, hulpverlening, justitie en spoeddiensten kan worden samengeteld in een ingewikkelde economische optelsom. Er werd berekend dat alcohol de samenleving in het jaar 2012 ruim 2 miljard kostte. Dat is iets minder dan 200 euro per inwoner. Alcohol en het sportlichaam: slechte combinatie Alcohol heeft een acute negatieve impact op de warmte- en vochtregulering van het lichaam, op de uithouding, op de spieropbouw, op het immuunsysteem en op het metabolisme. Ook recuperatie is minder goed onder invloed van alcohol. En hormoonfuncties van het lichaam worden verstoord. De hartspier wordt negatief aangetast. Een sporter loopt ook sneller blessures op en die blessures zullen heviger bloeden en zwellen. En toch drinken sporters meer alcohol dan niet-sporters. Er hangt een hardnekkige alcoholcultuur in onze sportclubs. En die houdt zichzelf in stand. Is er dan een probleem? In een eigen bevraging bij 187 sportclubbestuurders zegt 16% dat ze al eens problemen hadden rond alcohol in de sportclub. 84% geeft dus gelukkig aan dat er nog geen problemen met alcohol waren in de sport-


Alcohol club. Maar vinden we het problematisch als diezelfde persoon elke week dronken is? Vinden we het een probleem als die vervelend doet tegen andere mensen? Is het een probleem als een ouder enkele jonge sportertjes thuisbrengt terwijl die eigenlijk meer dan de wettelijke limiet gedronken heeft? Is het een probleem om een bak bier te zetten in de kleedkamer van een team met ook minderjarige sporters, of zelfs sporters onder de 16 jaar? Is het een probleem als supporters nogal heftig beginnen te supporteren of beslissingen van jurytafel of scheids aanvechten? Of spreken we enkel van een echt probleem als er een ongeval gebeurt, een vechtpartij uitbreekt of als het daagt dat een clublid een alcoholprobleem heeft gekregen? Voorkomen is beter dan genezen Preventie is iets wat een club doet vooraleer er problemen zijn. Goeie preventieve initiatieven bestaan niet alleen uit een campagne die wijst op de gevaren van middelengebruik zoals alcohol. Vraag maar eens aan een groep mensen de hand op te steken wie er ooit heeft gerookt. Vraag dan aan die mensen om de hand op te steken wie toen wist dat roken gevaarlijk was voor de gezondheid. Dat wist iedereen van hen en ze deden het toch! Voor goeie preventie is er dus meer nodig dan enkel gezondheidsinformatie geven. Goeie preventie-initiatieven helpen groepen mensen, zoals een sportclub, bepalen wat voor hen belangrijk is. Zo ontwikkelen ze een visie met een positieve insteek: “bij ons kan er een pintje gedronken worden zolang de veiligheid of de jeugd of de gezelligheid of … gerespecteerd wordt.” De leden scharen zich achter deze waarden van de club en kunnen het dan eens zijn met de regels en afspraken die daaraan gekoppeld worden.

Men is zo sneller geneigd om elkaar aan te spreken op excessen én die excessen zullen zich door een positieve groepsdruk minder voordoen. Goeie preventie-initiatieven werken ook op vaardigheden van sleutelfiguren. De barmensen weten zo maar beter wat de geldende wetgeving is rond schenken van alcohol en, nog veel belangrijker, hebben ze de vaardigheden om die in de praktijk te brengen. Zo zorgt de club voor zijn leden, maar ook voor zijn eigen personeel en vrijwilligers. Preventie levert op Buitenlandse preventie-initiatieven zoals ‘Good Sports’ in Australië, kunnen erg positieve resultaten voorleggen voor sporter én sportclub. Ze vonden dat er significant minder riskant alcohol werd gedronken, dat er minder dronkenschap was en minder gereden werd onder invloed. Ze vonden ook dat de sportclub er financieel beter van werd. Ze zagen een sterke toename in het ledenaantal, vrijwilligers en zo ook sponsormogelijkheden. Men vond de club veiliger en gezelliger. Tenslotte, en dit is ook in Vlaanderen het geval, lijken sportclubs die met preventie bezig zijn ook makkelijker de weg te vinden naar extra fondsen en subsidies. Ook in Vlaanderen zijn er al gemeentes die alcoholpreventie in het sportbeleid opnemen. En er zijn federaties die dat in hun beleidsplannen opnemen. Zo kunnen ook clubs van die kant subsidies krijgen. Tenslotte bestaat er in België gesubsidieerde ondersteuning om met preventie bezig te zijn. Preventiewerkers, overal te lande, geven vormingen, coachen en staan steeds klaar voor consult en advies.

Meer weten? Sportivos: over alcohol en drugs in de sportclub is een preventietraject voor Vlaamse sportclubs: www.vad.be/sportivos. sportivos@vad.be. Johan Jongbloet Stafmedewerker preventie sector sport VAD – Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs

31


Regio’s

Echo’s uit de regio’s

32

West-Vlaanderen Spookje is nog maar kort terug in Belgenland en heeft nog niet veel weetjes of roddels kunnen opvangen. Tijdens zijn vakantie heeft hij o.a. het boek Petanque in Vlaanderen-België nagelezen en enkele anekdotes, neergepend door de auteur Leo Van Craeyvelt, genoteerd. Wij lezen o.a.: “In België zag petanque het levenslicht tijdens een bal dat plaatsvond te Oostende, met name “Le Bal du Rat Mort”. Onder de leiding van de heer Goussery verenigde zich een groep gangmakers w.o. de heren Fostier, Quaghebeur, Mentior en nog vele andere vrijgevige mensen die zo talrijk te vinden zijn in ons land. De ronde vorm van de champagnebelletjes inspireerde hen, zij vonden er de vorm van hun geliefde petanqueballen in terug en dit wekte bij hen het verlangen om hun beschermelingen (het bal werd ingericht ten bate van de

minderbedeelde kinderen) ook tijdens het zomerseizoen te helpen. De heer Goussery dacht aan een Frans-Belgisch petanquetornooi en slaagde in zijn opzet. Dit “tornooi van het hart” verenigde de stichters van wat de Belgische Petanque Federatie zou worden. Deze federatie ontstond in 1954, en hoewel zij zeer bescheiden was, werd zij vanaf haar prille begin zo levendig en hartelijk bezield dat haar kern, gelegen te Spa, onmiddellijk openbarstte om zich tegelijkertijd uit te breiden naar de Luikse en Brusselse regio’s. Dit gelukkig initiatief bracht niet enkel een gezonde en democratische ontspanning naar de vier hoeken van onze steden en dorpen, maar ook de warme glimlach van de Provence. In 1959 sloot de 1e club in Vlaanderen aan, P.C. Coninxdonck, en Gent werd de bakermat van de petanque in het Vlaamse land.

Jules BOULAERT, geboren te Moeskroen op 28.07.1923, wellicht de oudste nog spelende petanquer binnen de PFV. In 1978, op 55-jarige leeftijd, is Jules begonnen met petanque te spelen in de club “Ter Leie” te Moeskroen. Hij speelde er competitie met een jongen van 17 jaar waarvan hij zich de naam niet herinnert. Jules was pointeur en de jongeling was trekker; een betere partner heeft hij nooit gehad. Op 62-jarige leeftijd verhuisde hij naar De Haan en beoefende hij 3 jaar het petanquespel op de camping Edelweiss om vervolgens aan te sluiten bij de Oostendse petanqueclub. Die speelden toen nog op de terreinen van het oude vliegveld waar ze beschikten over 3 binnenpleinen en een 20 tal buitenvelden. Ook in Oostende heeft Jules nog een 7-tal jaar competitie gespeeld. Hij was intussen geëvolueerd tot trekker en

behoorde tot de top van de club. Binnen OPC ontmoet hij nu nog regelmatig enkele medespelers uit die tijd zoals Maurice Claes en Louisette (Loes) Verbanck, vele anderen zijn helaas overleden. Tijdens de zomermaanden ging hij ook regelmatig spelen op de Opex in de club “De Spui”. Daar bracht hij het tot clubkampioen. Een andere grootse prestatie was een tornooi in De Haan waar hij in de finale een 7 – 0 voorsprong moest prijsgeven tegen 2 zwaargewichten, ex-kampioenen van België. Na het overlijden van zijn echtgenote Lucie werd hij opgevangen door Marie France Mahieu (speler en ex-barvrouw van OPC) en wijlen Ronny Roose (ex-sportleider OPC) die hem wat hielpen bij het huishouden. Gevraagd naar enkele anekdotes uit zijn rijke carrière antwoordt Jules dat er te veel zijn om op te noemen. Enkel wil hij kwijt dat hij alle medespelers en tegenstanders in zijn hart meedraagt. De strafste speler waartegen hij ooit speelde vindt hij clubgenoot Marc De Smedt, maar Jules geniet ervan dat hij hem onlangs nog eens heeft kunnen kloppen. Het advies aan beginnende spelers is … leer pointeren en eens dat onder de knie, leer dan trekken.


Regio’s Nu de lichamelijke conditie wat achteruit gaat, beperkt hij zich tot één à twee partijen op maandag en dinsdag. Hij dankt de medespelers die wat geduld moeten hebben wanneer hij naar de overkant gaat en, wanneer het werkelijk slecht gaat, hem een arm geven om deze te bereiken. Wanneer hij aan de kant zit, breekt zijn hart soms bij het zien van het weinig spelinzicht/speldoorzicht en het gebrek aan feeling met de bal.

Een prachtig gebaar Op zaterdag 29 december 2018 werd in Petanqueclub De Gulden Kamer een benefietnamiddag georganiseerd ten voordele van Mylana De Groote. Dit is het dochtertje van 2 van onze leden, Nick De Groote en Shirley Roos. Mylana werd vorig jaar geconfronteerd met een hersentumor. Na tal van operaties en behandelingen leven de ouders nog steeds in onzekerheid wat de toekomst van Mylana betreft. Om hen te steunen, hebben we als club besloten om hen toch op zijn minst een financieel duwtje in de rug te geven. Daarom werden er tal van acties op til gezet. Ryan Vandenbussche heeft ongeveer

OPC dankt Rudy Dehondt die Jules reeds ettelijke jaren vanuit zijn woonst in De Haan naar OPC brengt en spookje dankt Rudy voor het ontfutselen van Jules’ zieleroerselen. Naar aanleiding van 40 jaar petanquen werd Jules Boulaert maandag 12 november beloond met een geschenkenmand, aangeboden door de club en mocht hij poseren te midden van de aanwezige clubleden.

voor 1000 euro aan snoep verkocht. Ook de wafelverkoop van Vincent Honorez bracht om en bij de 400 euro op. Er werd een collectebus gezet in de club en ook van verschillende andere petanqueclubs en sympathisanten kwamen er giften. Op het petanquetornooi met naturaprijzen, die geschonken werden door diverse handelszaken, konden we ook gratis gebruik maken van een partytent van het OCMW Brugge, met dank aan Jürgen Andries voor de coördinatie hiervan. Op de slotdag van de actie konden we ongeveer 100 deelnemers verwelkomen. Petanqueclub De Gulden Kamer, alsook de weekendploeg van Nick, schonk nog mooie bedragen. Dit alles maakt dat we een totaalbedrag van 3622,75 euro kunnen schenken aan Nick en Shirley. Deze cheque werd op de nieuwjaarsreceptie overhandigd door kersvers Burgemeester Dirk De Fauw en Schepen van Sport Franky Demon.

33


In memoriam

In memoriam De Raad van Bestuur en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd. Het bestuur en de leden van PC Verbroedering melden u met grote droefheid het overlijden van mevrouw Liliane Van den Bulcke, echtgenote van de heer Rudy Pelst. Liliane werd geboren te Knokke op 25 april 1946 en is overleden in het A.Z. Maria Middelares te Gent op 5 oktober 2018, gesterkt door de ziekenzalving. We wensen haar familie en vrienden heel veel sterkte toe.

PC De Lindepet meldt u diep bedroefd het overlijden van de heer René Heylen. René werd geboren op 4 oktober 1946 en is overleden op 13 november 2018. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Met grote droefheid melden wij u het overlijden van de heer Stefaan “Stef” Bogaert, lid van PC Terheiden. Stef werd geboren te Ukkel op 20 mei 1969 en is plotseling van ons heengegaan te Groot-Bijgaarden op 24 november 2018. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe. PC Eisden meldt u met grote droefheid het overlijden van de heer Antimo Ventriglia. Antimo werd geboren te San Prisco (Italië) op 6 november 1955 en is overleden te Genk op 3 december 2018. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Actief Beveren melden u diep bedroefd het overlijden van mevrouw Etienne Van Nespen, weduwe van de heer Herman Maes. Etienne werd geboren op 16 september 1935 en is overleden op 11 december 2018. We wensen haar familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC De Berk melden u met droefheid het overlijden van mevrouw Nicole Vanschooren. Nicole werd geboren te Koersel op 18 september 1953 en is zachtjes van ons heengegaan te Hasselt op 31 december 2018. Onze oprechte deelneming gaat uit naar de familie en vrienden en wij wensen hen veel sterkte in deze droevige dagen.

34


In memoriam Het bestuur en de leden van PC 13 Tongeren melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Jef Usé, echtgenoot van mevrouw Mieke Bruls. Jef werd geboren te Koninksem op 5 februari 1936 en is omringd door wie hij liefhad overleden in het A.Z. Vesalius Tongeren op 13 januari 2019, gesterkt door het sacrament van de zieken. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe. Het bestuur en de leden van PC De Populieren melden u met groot verdriet het overlijden van hun voorzitter, de heer Luc Van Haevermaet. Luc werd geboren op 29 april 1947 en is onverwacht overleden op 14 januari 2019. We wensen de familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Ponderosa PC meldt u met grote droefheid het overlijden van de heer Gust Goos, echtgenoot van mevrouw Vera De Coster. Gust werd geboren te Turnhout op 2 december 1955 en is overleden in het AZ Monica te Deurne op 23 januari 2019. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe. PC De Zeemeermin meldt u met grote droefheid het overlijden van mevrouw Liliane ‘Lily’ Philips, echtgenote van de heer Joseph De Wolf. Lily werd geboren te Schaarbeek op 23 september 1939 en is onverwacht overleden op 1 februari 2019 te Oostende. We wensen haar familie en vrienden heel veel sterkte toe. Het bestuur en de leden van PC Zelzate melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Victor Van Assche, echtgenoot van mevrouw Julia Simons. Victor werd geboren te Marchienne-au-Pont op 17 juli 1936 en is overleden te Gent op 1 februari 2019. Hij was jarenlang actief in het bestuur van PC Zelzate, was een goede petanquer en een harde werker voor de club en zijn familie. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe. Het bestuur en de leden van PC Niel melden u diep bedroefd het overlijden van mevrouw Louiza Calluy, weduwe van de heer Frans Praet en medeoprichtster van PC Niel Louiza, “Ons moe”, werd geboren te Niel op 29 mei 1931 en is overleden in het woonzorgcentrum Maria Boodschap te Niel op 3 februari 2019. We wensen haar familie en vrienden heel veel sterkte toe. Met grote droefheid melden wij u het overlijden van de heer Eddy Verloy, echtgenoot van mevrouw Vera Lievens. Eddy werd geboren op 10 september 1953 en is na een slepende ziekte overleden op 4 februari 2019. Hij zal altijd herinnerend worden als een goedlachse, goudeerlijke en rechtvaardige mens. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe.

35


Info - Pub

Club open Dinsdag- en vrijdagavond 19:30 u Donderdagmiddag 13:30 u 10 binnenpleinen en 34 buitenpleinen Oude Bruglaan 49, 9160 Lokeren pcreynaert.be

Hier had uw advertentie kunnen staan... Meer info via tim-pennoit@pfv.be

36


Info - Pub

Petanque club Chapoo Steenweg op Brussel, 113 1780 Wemmel 02/461.30.30

Rot – 9520 Letterhoutem Tel: 0483 / 64 19 37 E-mail: petanqueclubchapoo@hotmail.com

10 verwarmde binnenbanen - 12 Buiten terreinen

Iedereen van harte welkom: • Woensdag van 19u00 tot 23u45 Meli-melo

Open : alle dagen van 13 tot 19 uur Behalve op vrijdag 10 binnenbanen – 18 buitenpleinen

• 2de vrijdag van de maand vanaf 19u00 variabele petanque activiteiten • 4de vrijdag van de maand vanaf 19u00 Doublet Formee Gedurende de wintercompetitie bij thuiswedstrijden open op woensdag, zaterdag en zondag vanaf 13u00

Website : www.petanque-wemmel.be

Kom gerust eens kijken. Petanque is meer dan zo maar een balletje gooien.

37


Info - Pub

PC MOL

Spoorwegstraat 27/1 2400 Mol Iedereen is van harte welkom op vrijdagavond vanaf 19u30 om een balletje te gooien, een babbel of een glaasje te drinken in onze warme en gezellige club.

P.C.HemelHof bestaat 35 jaar

Tel: 03 / 651 50 59 Mail: p.c.hemelhof@skynet.be Web: pchemelhof.be Adres: Hemeldreef 5, 2930 Brasschaat Di: Wo: Do: Do: Za: Zo:

38

Openingsuren: 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie 12:00 tot 18:00 vrij spel 19:00 tot 23:00 vrij spel 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie


Legt de volgende Lotto-miljonair binnenkort een petanquebaan aan in zijn tuin?Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.