Magazine 1 2018

Page 1

SPORTMAGAZINE

PETANQUE

4

jaar

1 • 2018 PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

Driemaandelijks tijdschrift • 40ste jaargang • maart 2018 • Afgiftekantoor Aalst - P409060 Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent


Het nieuwe seizoen staat voor de deur, het moment om eens te denken aan een nieuwe outfit of club-accessoires.

Van een klassieke katoenen polo en sweater tot een sportpolo of jas helemaal op maat volgens eigen uniek ontwerp, onze nieuwe kledingpartner JARTAZI kan hiervoor zorgen. Niet alleen ontwikkelden we samen al de scheidsrechtershirts, polo’s en trainingsjassen voor de Belgische ploeg, ook een aantal clubs vonden ondertussen de weg. Dankzij onze samenwerking kunnen al onze clubs genieten van voordelige tarieven en voorwaarden. Ontdek de mogelijkheden bij onze kledingpartner Jartazi en verschijn volgend seizoen in een unieke outfit ! Contacteren kan via info@jartazi.com of philip@jartazi.com

www.jartazi.com info@jartazi.com


Inhoud

Inhoud Jartazi ..........................................................................................................................................2 Lidmaatschap 2018 ............................................................................................................4 Voorwoord ...............................................................................................................................5 Algemene Vergadering PFV ..................................................................................... 6-7 Echo’s uit de regio’s........................................................................................................ 8-9 Wist je dat..............................................................................................................................10 Inschrijvingsfolder SPORTKAMP PFV 2018.................................................11-12 Inschrijvingsformulier VK JEUGD 2018 ................................................................13 Inschrijvingsformulier JEUGDCIRCUIT 2018.....................................................14 Kalender jeugdactiviteiten 2018 .............................................................................15 Affiche BK Jeugd 2018...................................................................................................16 Kalender zomer 2018 ..............................................................................................17-20 Kalender kampioenschappen 2018......................................................................21 Panathlon Verklaring ......................................................................................................22 NIEUW: petanqueREIS Mallorca ...............................................................................23 Inschrijvingsformulier petanquereis Mallorca ................................................24 Affiche BEACH petanque Gent 2018....................................................................25 Inschrijvingsformulier BEACH petanque Gent ...............................................26 Affiche BEACH petanque Sint-Niklaas 2018 ....................................................27 Inschrijvingsformulier BEACH petanque Sint-Niklaas ................................28 In memoriam ...............................................................................................................29-30 Advertenties .................................................................................................................31-36

Colofon De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke vereniging aangesloten bij: • lid van SportAccord • lid van de CEP (Confédérations Européen de Petanque) • de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen met de F.B.F.P.) • de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provançal, 13001 Marseille-France) • Sport.Vlaanderen • het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite) • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw) Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

De P.F.V. groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de Petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief. De P.F.V. behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Pins zijn eigendom van de P.F.V. en mogen NIET gescand worden. Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit Drukkerij: Lannoo, Tielt www.lannooprint.be

Bondslokaal: Huis van de Sport Bureel 22 Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 – Fax 09 243 11 49 0418 483 437 Bezoek de website van de P.F.V. op internet:

www.PFV.be We zijn voor U beschikbaar op volgende dagen: Federaal Voorzitter:

Reinold Borré Enkel na afspraak

Secretariaat: Alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u tot 16u30 Jaarabonnement: Bijkomend abonnement: € 7,50 Niet-leden € 10,50 Buitenland € 15 Te storten op rekening: PFV 446-9707281-49

3


Lidmaatschap

Lidmaatschap 2018 Vrijheidsovergang van 16 maart tot en met 15 april Er dienen twee aangetekende brieven te worden verstuurd, één naar de club die je wenst te verlaten en één naar de Petanque Federatie Vlaanderen (PFV – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent). De leden van een zelfde gezin, d.w.z. op eenzelfde adres wonend, mogen op eigen verantwoordelijkheid de vrijheidsaanvragen in één omslag versturen naar het secretariaat van de PFV. Een speler kan maar één aanvraag indienen, m.a.w. de eerste aanvraag die binnen komt is bindend. Voor een minderjarige speler moet de vrijheidsregeling mede-ondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger of voogd van deze minderjarige. De voorgeschreven periode moet gerespecteerd worden. Een vrijheidsregeling die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de vrijheidsregeling niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe vrijheidsregeling te kunnen doen. Interfederale transfers Een speler kan jaarlijks zijn lidmaatschap bij zijn club en zijn federatie opzeggen. Een interfederale transfer wordt met een speciaal document aangevraagd. Dit document is op het federaal secretariaat te bekomen. Dit document wordt door de oude en de nieuwe club (of leden) en door de aangesloten speler ondertekend. Voor een minderjarige speler moet de opzeg mede-ondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger van deze minderjarige. Het formulier wordt naar het secretariaat van de federatie gezonden die men verlaat, de transfer is pas volledig als ook beide federale voorzitters het formulier ondertekend hebben. De opzeg wordt binnen de voorgeschreven periode verstuurd, te weten van 16 maart tot en met 15 april. Hij moet de voorgeschreven periode absoluut respecteren. Een opzeg die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de opzeg niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe opzeg te kunnen doen. NIEUWE LEDEN SEIZOEN 2018/2019 Vanaf 1 februari gelden aansluitingen voor nieuwe leden al voor het nieuw speelseizoen 2018/2019. Indien wij nog niet over de nieuwe licenties beschikken dan krijgen deze nieuwe spelers een huidige licentie met geldigheid tot 30/04/2018. Bij de heraansluiting van de andere leden in april krijgen zij automatisch een nieuwe licentie. De club moet hiervoor niets doen. Tarieven lidgelden De Raad van Bestuur heeft de lidgelden die de clubs aan de PFV betalen voor een lid als volgt vastgelegd. De meerprijs die de leden in hun club betalen is voor de werking van de club. Competitief lid Jeugd: miniem - kadet - junior Senioren: dames en heren Veteranen: dames en heren Recreant lid Alle leeftijdscategorieën Overstap van recreant naar competitief lid (tijdens het speelseizoen) Senioren/ veteranen Duplicaat - ongeacht de leeftijdscategorie Competitielicentie Competitielicentie - bij verlies door diefstal met een kopij van het PV politie Recreantenlicentie - ongeacht kopij van het PV politie

Euro 11,00 36,00 36,00 13,00 23,00 10,00 5,00 5,00

OPGELET Gelieve niet op voorhand te betalen a.u.b. Samen met de licentie(s) ontvangt u een bijhorende factuur. De spelers/speelsters welke vanaf 01 mei 2018 hun lidgeld vernieuwen zullen een meerprijs van € 5,00 moeten betalen. (zie verslag Raad van Bestuur juni 2012).

4


Voorwoord

Voorwoord voorzitter Beste Petanque vrienden, seizoen even goed of beter te doen. Aan al de kampioenen, van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie titel. Door een nieuwe Europese wetgeving zijn wij allen (bedrijven, instellingen, sportclubs en federaties,…) binnen de Europese Unie verplicht om ons tegen 25 mei 2018 in regel te stelen met deze nieuwe wet omtrent het beschermen van persoonsgegevens, kortom de privacywetgeving. Iedere club kan de nodige gegevens en informatie terugvinden op de website van het Dynamo project. Jullie bestuursleden werden hiervan ook geïnformeerd tijdens onze Algemene Vergadering van 17 februari jongstleden. Gelieve dan ook te informeren bij jullie club of zij in regel zullen zijn tegen de vooropgestelde datum.

Het jaar 2018 is een feestelijk jaar voor onze petanquesport. De Petanque Federatie Vlaanderen bestaat dit jaar in maart namelijk 40 jaar. De petanquesport is momenteel in een stroomversnelling terechtgekomen daar er een grote kans bestaat dat wij als sport zullen toetreden tot de Olympische Spelen in Parijs, Frankrijk. Gezien deze uitbreiding zich manifesteert op de verschillende continenten geeft dit ons over de hele wereld meer waardering en respect. Onze sport is dan ook een van de enigen die kan beoefend worden op recreatief én competitief niveau door alle leeftijden en over generaties heen. We staan aan de vooravond van het beëindigen van onze wintercompetitie. Voor enkelen het vieren van een kampioenstitel, voor anderen een terugblik op een mooi en ontspannen jaar waar aan de verwachtingen werd voldaan, maar voor sommigen ook een terugblik met een minder prettig gevoel daar zij doelstellingen niet hebben bereikt. Wat ook het resultaat mag zijn, belangrijk is dat men bij het beoefenen van onze sport een prettig gevoel overhoudt en dat men zich er op richt om het volgend

Ook hebben wij als federatie de opdracht gekregen en de dragen wij verantwoordelijkheid om een georganiseerde werking op punt te zetten rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Eén van de stappen die we hierbij nemen is het vastleggen van een aanspreekpunt waartoe jullie zich, in geval van inbreuken, kunnen wenden. Ook voor jullie club wordt het een werkpunt om een aanspreekpunt integriteit, afgekort “API”, te hebben. Dit aanspreekpunt wordt liefst door een lid binnen de club opgenomen en niet door een bestuurslid. Dit om de neutraliteit te behouden. Zoals je ziet, veranderen de tijden en de houdingen van mensen en dit niet altijd op een positieve manier waardoor men genoodzaakt wordt om bepaalde beslissingen te nemen en wetten uit te vaardigen om de gemeenschap te beschermen. Doch willen wij jullie vragen om onze geliefde sport op een correcte en serene manier te beoefenen. Zo hoeven jullie niet ongerust te zijn over de mogelijke (eventueel zware) gevolgen. Geniet van het spel, de vriendschap en het plezier dat je beleeft met je vrienden en tegenstrevers tijdens het petanque spel! Reinold Borré Voorzitter PFV

5


Algemene Vergadering PFV

Algemene Vergadering PFV 17 februari 2018

4

De Algemene Vergadering van 17 februari 2018 zal niet snel vergeten worden. Is het niet omwille van de viering van het 40-jarig bestaan van onze federatie dan wel omdat we op minder dan 2 weken van de vergadering door omstandigheden genoodzaakt waren om een nieuwe locatie te zoeken. Gelukkig vonden we die vrij snel in de “Salons Waerboom” te Groot-Bijgaarden waar ze op onze voorziene datum nog plaats vrij hadden en waar ze, na een blitzbezoek, de nodige troeven bleken te bezitten om onze vergadering en het aansluitende diner volgens de verwachtingen te laten verlopen. In allerijl werden alle aangesloten clubs - dit zijn er maar liefst 120 - per mail én telefonisch gecontacteerd om hen op de hoogte te brengen omtrent de wijziging van de locatie.

jaar

Zoals het hoort werden ook dit jaar al onze clubs uitgenodigd om met 2 personen aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering waar de werking van het afgelopen jaar werd besproken en waar een woordje werd gezegd over de toekomstplannen. Om het 40-jarig bestaan van de federatie te vieren, werden zij tevens uitgenodigd om te genieten van een overheerlijke lunch op kosten van de PFV en haar 5 provinciale afdelingen. Met meer dan 200 aanwezigen kunnen we spreken van een geslaagde opkomst en kunnen we daaruit eveneens afleiden dat we met z’n allen fier zijn om deel uit te maken van onze nog steeds groeiende federatie. Aan het woord kwamen traditioneel de Voorzitter, de Directeur Administratief en de Directeur Sportief, respectievelijk, Reinold Borré, Lucien Vanhoutte en Alain Garnier. Maar ook dit jaar werd een gastspreker uitgenodigd, namelijk de heer Johan Jongbloet van VAD - het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. Hij vertelde vlot en duidelijk over de voordelen van alcohol- en drugspreventie binnen een sportclub aan den hand van praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke studieresultaten. Hij maakte ook duidelijk dat het niet hun betrachting is om alcohol te bannen uit sportclubs, maar wel om er op een verantwoorde manier mee om te gaan met de gezondheid van de sporters als centraal doel. Als ondersteuning voor de clubs hebben zij samen met preventiewerk en de sportsector een preventietraject uitgewerkt - Sportivos - waar je als club, door het uitvoeren van bepaalde acties, een bijhorend label kan verdienen gaande van brons tot goud. Je bepaalt als club bovendien zelf op welk tempo je dit traject volgt en hoe ver je gaat. Even interessant is hun ondersteuning bij vragen omtrent de verantwoordelijkheden van de club en de mensen achter de bar binnen het wettelijke kader. Voor meer info kan je terecht op hun website www.vad.be/sportivos of kan je contact opnemen met de heer Jongbloet via johan.jongbloet@vad.be. Gedurende het afgelopen jaar sloten 5 nieuwe clubs aan bij de PFV. Uiteraard werden zij tijdens onze verga-

6


Algemene Vergadering PFV dering van harte verwelkomd binnen onze federatie. Deze nieuwe clubs zijn: PC De Vlaamse Gaai - Nieuwerkerken (OVL), PC Donkmeer - Berlare (OVL), PC Saint-Guibert - Itegem (ANT), Brasschaatse Petanquevrienden - Brasschaat (ANT) en Petanque Kerkom - Boutersem (VB&BH). Zeker het vermelden waard is de huldiging van een persoon die ondertussen 30 jaar als provinciaal bestuurslid op zijn teller heeft staan. Een welgekend figuur binnen zijn provincie Limburg, maar ook daarbuiten, namelijk Eugene Beckers. Hij werd dan ook letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet voor zijn jarenlange inzet en passie voor onze sport. Vooraleer de aanwezigen werden uitgenodigd om aan tafel te gaan voor wat achteraf een heerlijke lunch met topbediening zou blijken te zijn, werd deze uitzonderlijke vergadering afgesloten met de huldiging van een uitzonderlijk persoon. Na meer dan 37 jaar moeten we afscheid nemen van een fantastische dame die doorheen de geschiedenis van onze federatie een rots in de branding was. Ze begon als vrijwilligster bij de toenmalige VLPS om op 1 januari 1980 officieel in dienst te treden en non-stop door te gaan tot 1 april 2018. Zij is hierdoor de enige persoon die met de 4 voorzitters, die onze federatie rijk is geweest, heeft samengewerkt. We hebben het uiteraard over Catherine Mortier, collega uit de duizend, de vriendelijke stem aan de telefoon, de koningin van de petanque. Catherine werd dan ook meer dan verdiend gehuldigd en bijna letterlijk bedolven onder de bloemen. De PFV en de leden van de Raad van Bestuur gaven haar ook een gepast afscheidscadeau met als kers op de taart een oorverdovende staande ovatie van ALLE aanwezigen. Bedankt Catherine, geniet van je pensioen, geniet van de oude en nieuwe passies in je leven,‌ geniet!

Foto’s met dank aan Willy Vancolen

7


Echo’s uit de regio’s

Echo’s uit de regio’s Oost-Vlaanderen Met PC De Vlaamse Gaai (Nieuwerkerken) en PC Donkmeer (Overmere - Berlare) telt de PFV alweer twee petanqueclubs meer in Oost-Vlaanderen. Bij PC Donkmeer kan je, dankzij 9 verwarmde binnenterreinen in een gloednieuw lokaal en meerdere buitenterreinen, zowel tijdens de troosteloze winteravonden een spannend potje petanque spelen als tijdens de zomermaanden onder de zon een balletje gooien. De opening van het mooie clublokaal vond plaats op 16 december 2017. Onder andere PFV-Voorzitter, Reinold Borré, was uitgenodigd en aanwezig én zag dat het goed was. Proficiat, PC Donkmeer, met jullie mooie verwezenlijking en veel succes gewenst. Wie er graag een balletje wil gooien, kan er op volgende dagen terecht: Donderdag: vanaf 14u (wintermaanden) Vrijdag: vanaf 19u Zaterdag: vanaf 14u (wintermaanden) Zondag: vanaf 14u

8


Echo’s uit de regio’s West-Vlaanderen Iedereen is het erover eens dat de petanquevelden in de Oostendse PC er onberispelijk bijliggen. Toen spookje er onlangs deelnam aan een meli-melo zag hij terreinverzorger Michel zwoegen om de velden klaar te maken voor de volgende dag. Nieuwsgierig als steeds vroeg ik Michel naar de geheimen van een terreinverzorger. “Mijn wijsheid heb ik gehaald bij de boeren, t.t.z. als kind was ik gefascineerd wanneer een boer zijn land met trekpaard en eg mullig en vlak maakte. Vooral de eg, gebruikt als kluitenbreker, leek mij het ideale voorwerp. Daarom heb ik een plank genomen en er lange stalen nagels in geklopt. Omdat de plank niet zou opwippen leg ik er een betonblok van +/- 35 kilo op. Na het zomerseizoen, wanneer de terreinen lange tijd niet bespeeld zijn, volstaat een betonblok niet en wordt de eg verzwaard met een persoon staande op de plank.” Dat terreinverzorger zijn twintig jaar geleden eerder een luxe job was, zie je hier op een foto uit de oude doos. Fernand Vergaerde heeft twee trekpaarden ter beschikking om het terrein met de pletrol te effenen.

Dat niet alle noorderlingen tijdens de jaarwisseling naar het zuiden trekken, bewijzen deze Basken die tijdens hun vakantie het noorden kwamen opzoeken en van de gelegenheid gebruik maakten om zich eens te meten met de kustjongens. In “UZE GAZETTE”, verspreid in groot Middelkerke, schrijft Jean-Marie Dedecker (meest gelauwerde sportcoach in België door het behalen van meer dan 130 medailles, waaronder 4 Olympische en ook gekend als politicus - thans gemeenteraadslid in Middelkerke) als afsluiter van zijn “wist je datjes…. “: …onze sportclubs, die gemeentelijke infrastructuur gebruiken, in hun kantine verplicht zijn om uitsluitend producten van Brouwerij Haacht Primus te verkopen, en dit aan exuberante inkooprijzen en voor onhaalbare hoeveelheden. Zo moeten onze voetbalclubs en petanqueclub jaarlijks 300 hectoliter bier of 120.000 pinten uitschenken of ze worden beboet. Op voorstel van de gemeentesecretaris werd dit wurgcontract met die biersteker afgesloten voor een periode van 15 jaar …. Spookje hoort PFV voorzitter Reinold Borré (voorstander en ijveraar voor een alcoholvrije petanque) zuchten en vloeken…. Spookje

9


Wist je dat…

Wist je dat… … we stilaan richting het Beachpetanqueseizoen gaan. Nog even geduld en we kunnen opnieuw onze beachpetanqueskills uitproberen tijdens de verschillende tornooien die binnen de PFV worden georganiseerd, met als eerste in de rij de 5de editie op het Sint-Pietersplein te Gent. Maar ook Sint-Niklaas, Kelchteren, enz. maken zich opnieuw klaar om jullie te ontvangen en een heerlijke petanquedag met een twist aan te bieden. Meer info vind je reeds terug in dit magazine (pagina’s 25 tot en met 28) en wordt eveneens op regelmatige basis op onze website en Facebookpagina geplaatst. Hou dit dus zeker in de gaten. … ze over de grote plas hun prioriteiten goed weten uit te kiezen. Tijdens een krokusreisje in Californië verbleef één van onze PFV-leden op Ocean Avenue in Santa Monica, aan de Amerikaans Westkust. Groot was zijn verbazing toen hij er ter hoogte van de Santa Monica Pier op de Ocean Front Walk het volgende zag…

Inderdaad je ziet het goed. 2 petanquebanen met een prachtig zicht op de Stille Oceaan en Santa Monica Pier. Vertaling van het bord: deze omheinde zone mag enkel worden bezet door personen die petanque aan het spelen zijn of aan het rusten zijn tussen opeenvolgende petanquepartijen.

10


VU: Reinold Borré - Zuiderlaan 13, 9000 Gent

Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent : 09/243.11.41 : tim-pennoit@pfv.be

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN vzw

Sportkamp 2018

11

B-9000 Gent

Zuiderlaan 13

Petanque Federatie Vlaanderen

postzegel

uw

Kleef

hier


12

In de prijs inbegrepen: 5 overnachtingen, 3 maaltijden per dag, dagelijks 4-uurtje en alle activiteiten.

Leden PFV: €220 Niet-leden PFV: €240 Gezinnen: vanaf het tweede kind - 10 euro korting vanaf het derde kind - 25 euro korting

Prijs

SPORTA-centrum te Tongerlo. Adres: Geneinde 2, 2260 Tongerlo (Westerlo)

Waar

19 tot en met 24 augustus 2018

sport en plezier

6 dagen petanque,

Het inschrijvingsformulier dient, voor 1 juni, ingevuld terug bezorgd te worden aan het secretariaat van de PFV.

Vraag een formulier aan bij uw mutualiteit voor gedeeltelijke terugbetaling. Meer info bij uw mutualiteit.

!!!! Bij annulering minder dan een week voor aanvang van het sportkamp wordt de totale verblijfskost aangerekend.

@PFVvzw Petanque Federatie Vlaanderen vzw

!!!! Bij annulering wordt het voorschot NIET terugbetaald.

Ik stort eerstdaags (voor 1 april) €100,00 op rekeningnummer van de PFV IBAN: BE97 4469 7072 8149 / BIC: KREDBEBB met vermelding van naam en “Sportkamp 2018 voorschot”.

Contactgegevens: Tel./GSM: ..................................................................... T/GSM ouder(s): .......................................................... E-mail: .......................................................................... Ik zou graag slapen op de kamer bij: ........................... ..................................................................................... Kledijmaat T-shirt: ....................................................... Handtekening ouder(s):

tim-pennoit@pfv.be

PFV vzw Tim Pennoit Tel: 09/243.11.41 Website: www.pfv.be

MEER INFO

Meer info vindt u terug onderaan het inschrijvingsstrookje.

Dit inschrijvingsformulier zal eveneens gepubliceerd worden in het driemaandelijks petanquemagazine en zal een plaatsje krijgen op de website van de PFV.

Via het inschrijvingsformulier dat u hiernaast kan terugvinden.

Inschrijven

Ja, ik wil graag deelnemen aan het sportkamp! Ik ben: Naam: .......................................................................... Voornaam: ................................................................... Geboren op:................................................................. Categorie: O miniem / O cadet / O junior / O belofte Ik woon te: Straat + nr: .................................................................. Postcode: ..................................................................... Gemeente: ...................................................................

Sportkamp 2018


VK Jeugd

13


Jeugdcircuit 2018

14


Jeugdorganisatie PFV 2018

Jeugdorganisaties PFV 2018 Enkele data om vast te leggen in je agenda

April maandag 2 april: Vlaams kampioenschap jeugd - PC Niel (Antwerpen) zaterdag 21 april: jeugdcircuit 1 - PC De Gulden Kamer (West-Vlaanderen)

Mei donderdag 10 mei: Belgisch kampioenschap jeugd - provincie WB&BH zaterdag 26 mei: jeugdcircuit 2 - PC Haeseveld (Oost-Vlaanderen)

Juni zaterdag 2 juni: jeugdcircuit 3 - PC Niel (Antwerpen) zaterdag 23 juni: 4-federatie tornooi - Nederland

Augustus zondag 19 tot en met vrijdag 24 augustus: PFV SPORTKAMP - Tongerlo

September zaterdag 8 september: jeugdcircuit 4 - PC De Blockskes (Vlaams-Brabant & BH) zaterdag 15 september: jeugdcircuit 5 - PC Genenbos (Limburg)

15


BK Jeugd

16


Kalender zomer

KALENDER ZOMER 2018 Dag

Datum

Uur

maandag donderdag zaterdag zondag

02/04/18 5/04/18 7/04/18 15/04/18

donderdag zaterdag zondag

19/04/18 21/04/18 22/04/18

woensdag donderdag zaterdag zondag

25/04/18 26/04/18 28/04/18 29/04/18

9u00 13u30 13u30 9u00 9u00 9u30 10u00 10u00 13u30 10u30 9u00 9u00 9u30 10u00 10u00 13u30 14u00 10u00 9u00 9u00 9u00 9u30

Dinsdag woensdag

1/05/18 2/05/18

14u00 10u00

donderdag Zaterdag zondag

3/05/18 5/05/18 6/05/18

woensdag

9/05/18

donderdag zondag woensdag donderdag Zaterdag Zondag maandag

10/05/18 13/05/18 16/05/18 17/05/18 19/05/18 20/05/18 21/05/18

10u00 14u00 9u00 9u00 9u30 10u00 10u00 13u30 13u30 14u00 9u00 9u00 10u00 13u30 14u00 14u00 10u00 14u00 13u30 14u30

woensdag

23/05/18

Locatie april PC Niel Nieuwpoortse PC PC Koksijde n.n.g. PC Gullegem PC Gent PC Mol PC Kelchteren KPC De Bevers PC De Gulden Kamer PC De Blockskes PC De Zeemeermin PC Zelzate PC Mol PC Zig Zag PC Ponderosa PC Gullegem Wijnegem PC PC Hasselt PC Wemmel PC Den Akker PC Reynaert Mei PC Verbroedering KP Mistral PC Markdal PC Bocholt PC Wemmel PC De Gulden Kamer PC Haeseveld PC Dilbeek Oostendse PC PC Apollo PC Niel PC Eisden PC Pelter KPC Schorpioen PC Koksijde provincie WBBH PC Reynaert PC De Gulden Kamer PC De Vuurtoren KP Mistral PC Omega PC De Lindepet PC Gent PC Kelchteren KP Mistral

Tornooi VK JEUGD wintertornooi 50+ 2H en 1D wintertornooi H/G 50+ doublet PKD VB&BH PKD WVL PKD OVL PKD ANT PKD LIM wintertornooi 50+ triplet - zelfde club jeugdciruit 1 PKT VB&BH PKT WVL PKT OVL PKT ANT PKT LIM H / HG + D doublet 50+ circuit PA zomercircuit 1 - doublet 50+ PIB ANT PIB LIM PIB VB&BH PIB WVL PIB OVL Promotietornooi Tripletten PIB veteranen OVL PIB veteranen ANT PIB veteranen LIM PIB veteranen VB&BH PIB veteranen WVL Doubletten: 1 speler -23 en 1 speler +23 PKGD/PKGD veteranen VB&BH PKGD/PKGD veteranen WVL PKGD/PKGD veteranen OVL PKGD/PKGD veteranen ANT PKGD/PKGD veteranen LIM Trofee 50+ 1e speeldag PKT Veteranen OVL (H.Tripl. en D.Doubl.) zomercircuit 2 - doublet 50+ BK JEUGD VKD VIB veteranen zomertornooi 50+ H/G triplet All.Cat. Doubletten All.Cat. Tripletten tripletten H / HG 50-plus Tripletten - minimum 1 dame Trofee 50+ 2e speeldag 50plus-circuit 01

Formule

Klasse

4 ronden 4 ronden 5 ronden 5 ronden 5 ronden 5 ronden 5 ronden 4 ronden 5 ronden 5 ronden 5 ronden 5 ronden 5 ronden 3 ronden 3 ronden 5 ronden 5 ronden 5 ronden 5 ronden 5 ronden 3 ronden M.M. 5 ronden 5 ronden 5 ronden 5 ronden 5 ronden 4 ronden 5 ronden 5 ronden 5 ronden 5 ronden 5 ronden 3 ronden 4 ronden 3 ronden P+R 5 ronden 5 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 5 ronden 4 ronden 3 ronden 3 ronden

klasse 3

klasse 2

klasse 2 klasse 2 klasse 2

17


Kalender zomer

18

donderdag Vrijdag zaterdag

24/05/18 25/05/18 26/05/18

zondag woensdag

27/05/18 30/05/18

donderdag

31/05/18

zaterdag

2/06/18

zondag woensdag

3/06/18 06/06/18

donderdag Vrijdag zaterdag

7/06/18 8/06/18 9/06/18

zondag

10/06/18

woensdag donderdag zaterdag

13/06/18 14/06/18 16/06/18

zondag woensdag

17/06/18 20/06/18

donderdag zaterdag

21/06/18 23/06/18

zondag

24/06/18

Dinsdag woensdag

26/06/18 27/06/18

donderdag vrijdag

28/06/18 29/06/18

zaterdag

30/06/18

zondag Woensdag donderdag zaterdag

1/07/18 4/07/18 5/07/18 7/07/18

9u00 17u30 10u30 13u30 9u00 13u30 14u30 14u00 10u30 13u30 14u00 9u00 13u30 13u30 14u30 14u00 20u00 10u00 10u00 10u00 13u30 9u00 13u30 9u00 13u30 9u30 13u30 20u00 9u00 13u30 14u30 14u00 14u00 13u30 14u00 14u00 13u30 10u00 13u30 14u30 14u00 10u00 14u00 10u00 10u30 10u00 14u30 14u00 10u00 13u30

Nieuwpoortse PC PFV (Gent) PC Haeseveld PC Genk KPC Schorpioen Wijnegem PC KPC Schorpioen PC De Gulden Kamer Juni PC Niel PC Hasselt KP Mistral PC Donkmeer PK De Evers PC Horizon PC Zelzate PC Colora PC Haeseveld Kelchterhoef PC Houtland PC Omega PC Okapi provincie Luik PC Dilbeek provincie VB&BH PC De Vuurtoren PC De Gulden Kamer PC Olympia KPC Tienen PC Maaseik PC Olympia PC Donkmeer Nieuwpoortse PC Nederland PC Haeseveld PC Zig Zag PC Reynaert PC SPEM St-Niklaas PC Hasselt PC Markdal PC Verbroedering PC De Zeemeermin PC Genenbos PC Verbroedering PC Genenbos PC Kortrijk Juli PC Genenbos PC Haeseveld PC De Vuurtoren PC Herentals PC Horizon

PKD 50+ WVL BEACHpetanque St-Pietersplein tripletten jeugdcircuit 2 zomertornooi H/HG doublet VKT H / HG + D doublet 50+ circuit PA 50plus-circuit 02 zomercircuit 3 - doublet 50+ jeugdcircuit 3 zomertornooi H/HG doublet 50-plus Doubletten BKD H / HG + D doublet 50+ circuit PA Trofee 50+ 3e speeldag 50plus-circuit 03 zomercircuit 4 - doublet 50+ All.Cat. Nachttornooi Doubletten BEACHpetanque tornooi zomertornooi H-H/G-D doublet Promotietornooi Tripletten zomertornooi 50+ H/G doublet BKT zomertornooi tripletten BIB veteranen zomertornooi 50+ H/G doublet 12 uren van Brugge - H/G - D doublet zomertornooi H/HG doublet suikernocturne - doubletten VKGD/VKGD veteranen Trofee 50+ 4e speeldag 50plus-circuit 04 zomercircuit 5 - doublet 50+ 4 Federatie tornooi All.Cat. Tripletten zomertornooi H/HG doublet All.Cat. Doubletten 1 heer + 1 dame zomertornooi tripletten BEACH-petanque St-Niklaas tripletten sextet 50+ 1e speeldag H / HG + D doublet 50+ circuit PA 50plus-circuit 05 zomercircuit 6 - doublet 50+ Petanque Masters Lummen 50-plus Tripletten Petanque Masters Lummen zomertornooi H/G doublet Petanque Masters Lummen 50plus-circuit 06 zomercircuit 7 - doublet 50+ doubletten H / HG zomertornooi H/HG doublet

5 ronden 3 ronden 4 ronden 5 ronden 3 ronden 3 ronden 3 ronden

4 ronden 4 ronden poules 3 ronden 3 ronden 3 ronden 3 ronden 8 r. op tijd 5 ronden 4 ronden 5 ronden 4 ronden poules 4 ronden 5 ronden 4 ronden ronden 4 ronden 4 ronden 5 ronden 3 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 3 ronden 3 ronden 6 ronden 4 ronden 3 ronden 3 ronden P+R 4 ronden P+R 4r+F P+R 3 ronden 3 ronden 5 ronden 4 ronden

klasse 2

klasse 2

klasse 3

klasse 2 klasse 2

klasse 2


Kalender zomer

zondag

8/07/18

woensdag

11/07/18

donderdag vrijdag zaterdag

12/07/18 13/07/18 14/07/18

zondag

15/07/18

woensdag

18/07/18

donderdag zaterdag

19/07/18 21/07/18

zondag

22/07/18

woensdag

25/07/18

donderdag zaterdag

26/07/18 28/07/18

zondag

29/07/18

woensdag

1/08/18

dnderdag Vrijdag zaterdag

2/08/18 3/08/18 4/08/18

zondag

5/08/18

woensdag

8/08/18

donderdag vrijdag zaterdag

9/08/18 10/08/18 11/08/18

zondag

12/08/18

Woensdag

15/08/18

donderdag

16/08/18

13u30 14u00 10u00 10u00 13u30 14u00 9u30 19u00 10u00 14u00 10u00 13u30 10u00 13u30 14u00 10u30 11u00 13u30 14u00 13u30 14u30 14u00 10u00 10u00 9u00 13u30 13u30 13u30 14u30 14u00 14u00 10u00 13u00 13u30 14u00 9u00 10u00 13u30 10u00 14u30 14u00 10u00 9u30 14u00 9u00 9u30 13u00 10u00 13u00 13u30 13u30 14u00

KPC Tienen zomertornooi tripletten 4 ronden n.n.g. Dag van de Dames PFV-OVL 3 ronden M.M. PC Gullegem zomertornooi H/G doublet 5 ronden PC Chapoo All.Cat. Sextet - min. 1 dame 6 ronden PC Eisden Trofee 50+ 5e speeldag 3 ronden PC Omega Damestornooi Doubletten 4 ronden Oostendse PC zomertornooi sextet 50+ (minstens 2 dames) 6 ronden PFV Limburg Diepenbeek melĂŠe individueel 3 ronden PFV Limburg Diepenbeek H/HG doublet 5 ronden PC Verbroedering All.Cat. Tripletten 4 ronden PFV Limburg Diepenbeek H/Hg triplet 5 ronden Oostendse PC zomertornooi 2H + 1D 4 ronden PC Oetervallei sextet 50+ 2e speeldag 6 ronden PC De Lindepet H / HG + D doublet 50+ circuit PA 3 ronden Oostendse PC zomercircuit 8 - doublet 50+ 3 ronden PC Okapi zomertornooi triplet H/G 4r + F PC Boekt kwintet H/HG 5 ronden PC Oetervallei zomertornooi doublet heren 4 ronden PC Gent All.Cat. triplet/ Dames doublet/50+ doublet 4 ronden PC Boekt Trofee 50+ 6e speeldag 3 ronden PC Zelzate 50plus-circuit 07 3 ronden PC Den Akker zomercircuit 9 - doublet 50+ 3 ronden PC Ponderosa sextetten 2 dames verplicht 6 ronden PC Reynaert All.Cat. Sextet - min. 2 dames 6 ronden PC Den Akker zomertornooi H/G + D doublet 5 ronden PC Tongeren zomertornooi H/HG triplet 4 ronden Augustus PC Lint H / HG + D doublet 50+ circuit PA 3 ronden PC Genk Trofee 50+ 7e speeldag 3 ronden KPC Schorpioen 50plus-circuit 08 3 ronden Nieuwpoortse PC zomercircuit 10 - doublet 50+ 3 ronden PC Omega 50-plus Tripletten 4 ronden PC De Zeemeermin zomertornooi H/G + D triplet/doublet 5 ronden PC Lint kleurentornooi triplet H / HG 4 ronden PC Kelchteren zomertornooi H/HG doublet 4 ronden KPC Schorpioen All.Cat. Tripletten 4 ronden Nieuwpoortse PC zomertornooi H/G + D triplet/doublet 5 ronden PC Verbroedering All.Cat. Sextet - min. 2 dames 6 ronden PC Kelchteren zomertornooi 50+ doublet 4 ronden PC De Berk PKD 50+ 5 ronden KPC Alosta 50plus-circuit 09 3 ronden Oostendse PC zomercircuit 11 - doublet 50+ 3 ronden PC Maaseik Maaseiker weekend H/D indiv. poules PC Maaseik Maaseiker weekend H/HG + D doublet P+R PC Haeseveld 50-plus H doubl. en 50-plus D doubl. 4 ronden Oostendse PC PK Individueel WVL PC Maaseik Maaseiker weekend H/HG + D triplet P+R KPC Alosta All.Cat. Doubletten 4 ronden PC Chapoo All.Cat. Tripletten poules + finales PC Pelter zomertornooi H/HG doublet 4 ronden PC Colora zomertornooi H/G + D doublet ronden KPC Tienen zomertornooi doubletten 4 ronden PC De Gulden Kamer zomercircuit 12 - doublet 50+ 3 ronden

klasse 2 klasse 2

klasse 2

klasse 2

klasse 2

klasse 2

klasse 2 klasse 2

klasse 2

klasse 2 klasse 2

19


Kalender zomer Vrijdag zaterdag

17/08/18 18/08/18

Zondag

19/08/18

woensdag

22/08/18

donderdag

23/08/18

Vrijdag zaterdag

24/08/18 25/08/18

zondag Zondag woensdag

26/08/18 26/08/18 29/08/18

Woensdag donderdag

29/08/18 30/08/18

zaterdag

1/09/18

zondag

2/09/18

woensdag

5/09/18

Donderdag zaterdag

6/09/18 8/09/18

zondag

9/09/18

woensdag

12/09/18 13 - 16/09/18 Donderdag 13/09/18 zaterdag 15/09/18 Zondag 16/09/18 woensdag 19/09/18 Zaterdag

22/09/18

zondag Woensdag

23/09/18 26/09/18 27-30/09/18 5-7/10/18 11-14/10/18

20

13u00 9u30 10u00 10u00 13u30 13u00 13u30 13u30 14u30 13u00 14u00 14u00 9u30 13u00 13u30 14u00 13u30 14u00 13u30 13u30 14u30 14u00

13u30 9u00 14u00 10u00 13u30 14u30 14u00 10u00 10u30 13u30 14u00 13u00 14u00 13u30 10u00 13u30 13u00 13u00 14u30 10u00 13u30 9u00 14u00

KPC Alosta 50-plus Tripletten PC De Zeemeermin zomertornooi sextet minstens 2 dames PC De Lindepet doubletten H / HG KPC Alosta All.Cat. Tripletten PC Sparrendal zomertornooi H/HG doublet KPC Alosta All.Cat. Tripletten 2 heren + 1 dame verplicht PC Pelter zomertornooi 50+ doublet PFV - Tongerlo start SPORTKAMP PFV PC Bocholt Trofee 50+ 8e speeldag PC Reynaert 50plus-circuit 10 PC Bernardus 50+ doubletten H / HG PC De Vuurtoren zomercircuit 13 - doublet 50+ PC Gent 50-plus Tripletten min. 1 dame verplicht PC De Gulden Kamer zomertornooi sextet minstens 1 dame PC Wemmel open zomertornooi tripletten PC Bocholt zomertornooi 50+ doublet PC Reynaert All.Cat. Doubletten PC Bocholt zomertornooi H/HG doublet PC Verbroedering Damestornooi Doubletten PC Sparrendal Trofee 50+ 9e speeldag KPC Tienen zomertornooi doubletten veteranen PC Gent 50plus-circuit 11 PC Gullegem zomercircuit 14 - doublet 50+ September PFV West-Vlaanderen DAG VAN DE BESTUREN PC Maaseik zomertornooi H/HG doublet Wijnegem PC VIB PC Gent Promotietornooi Tripletten PC Zig Zag sextet 50+ 3e speeldag PC Kontich H / HG + D doublet 50+ circuit PA PC Apollo 50plus-circuit 12 PC Lokeren 50-plus Doubletten PC Houtland zomertornooi doublet - open kermistornooi PC De Blockskes jeugdcircuit 4 PC Boekt zomertornooi H/HG doublet KPC Schorpioen 50-plus Tripletten PC Bernardus doubletten H / HG PC Apollo Promotietornooi Doubletten PC Niel H / HG + D doublet 50+ circuit PA Desbiens City (CANADA) WK heren triplet en schieten PC Verbroedering 50-plus Sextet - min. 2 dames PC Genenbos jeugdcircuit 5 + zomertornooi H/HG doublet PC Haeseveld Promotietornooi Triplet (memo. Van Rumst) PC Maaseik Trofee 50+ 10e speeldag PC Donkmeer 50plus-circuit FINALE PC Haeseveld Dames Cup doublet en Heren Cup doublet PC De Berk zomertornooi H/HG doublet PC Oetervallei BIB PC Reynaert 50-plus Doubletten Palaves Les Flots (FR) EK dames triplet en schieten Oktober Savigliano (ITALIĂ‹) EK individueel dames en heren EL Toyo (SPANJE) EK jeugd & belfoten (dames en heren)

4 ronden 6 ronden 5 ronden 5 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden 3 ronden 4 ronden 6 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 3 ronden 4 ronden 3 ronden 3 ronden

4 ronden 5 ronden 3 ronden 6 ronden 3 ronden 3 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 4 ronden 3 ronden 6 ronden 4 ronden 5 ronden 3 ronden 3 ronden 4 r. + finales 4 ronden poules 4 ronden

klasse 2

klasse 2 klasse 2

klasse 2

klasse 2 klasse 2

klasse 3

klasse 2

klasse 2 klasse 3

klasse 2 klasse 2

klasse 2

klasse 2


Kampioenschappen 2018 Kampioenschappen 2018 P.K.D. P.K.T. P.I.B. P.I.B. veteranen P.K.G.D.

zo. 15-04-2018 In alle Provincies zo. 22-04-2018 In alle Provincies za./zo. 28/29-04-2018 In alle Provincies wo/do 02/03-05-2018 In alle Provincies zo. 06-05-2018 In alle Provincies

V.K.Jeugd V.K.D. V.I.B. veteranen V.K.T. V.K.G.D. V.I.B.

ma. zo. wo. zo. zo. zo.

02-04-2018 13-05-2018 16-05-2018 27-05-2018 17-06-2018 02-09-2018

Antwerpen Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Antwerpen

B.K. Jeugd B.K.D. B.K.T. B.I.B. veteranen B.I.B.

do. zo. zo. wo. zo.

10-05-2018 03-06-2018 10-06-2018 13-06-2018 23-09-2018

WB&BH Oost-Vlaanderen Luik VB&BH Limburg

PC Niel PC Reynaert PC De Gulden Kamer KPC Schorpioen PC Maaseik PC Wijnegem PC Donkmeer PC Oetervallei

Tornooien 2018 Beker BorrĂŠ

zo.

Aumale Blangy 12 Uren van Brugge 4 Federaties tornooi Internationaal Petanque Masters

18-02-2018

VBBH

PC SPEM

di. 1-05-2018 16 t/m 18-06-2018

Frankrijk Frankrijk

za. 16-06-2018 za. 23-06-2018 29-06 t/m 1-07-2018

Brugge Nederland Lummen

PC De Gulden Kamer

Internationaal Jeugd Internationaal La Nimoise

PC Genenbos

n.n.g. n.n.g.

Dag v.d. Besturen

za.

01-09-2018

West-Vlaanderen

n.n.g.

Interprov. Ontmoeting Dames

do.

1-11-2018

Oost-Vlaanderen

n.n.g.

Internationale kampioenschappen 2018 26 t/m 29-07-2018 Eurocup kwalificaties 13 t/m 16-09-2018 WK triplet & shieten heren 27 t/m 30-09-2018 EK triplet & schieten dames 5 t/m 7-10-2018 EK individueel dames en heren 11 t/m 14-10-2018 EK triplet jeugd 11 t/m 14-10-2018 EK triplet beloften dames en heren 30-11 t/m 02-12-2018 Eurocup finale

Canada Frankrijk ItaliĂŤ Spanje Spanje n.n.g.

Desbiens City Palaves Les Flots Savigliano El Toyo El Toyo n.n.g.

de PIB vet. is kwalificerend voor de VIB vet. de PIB is kwalificerend voor de VIB de VIB vet. is kwalificerend voor de BIB vet. de VIB is kwalificerend voor de BIB het VKD en VKT zijn kwalificerend voor het BKD en BKT

21


Panathlon

22


Mallorca

PETANQUEN OP MALLORCA! In het najaar gaan we petanquen op Mallorca, het grootste eiland van de Balearen en al jaren een populaire bestemming bij de Belgische vakantiegangers! We verblijven aan de oostkust van Mallorca, met zijn kenmerkende Calas (inhammen), in Beach Club Font de Sa Cala HHHHsup Dit geanimeerd en kwalitatief clubhotel is gelegen in een ruim domein van 65.000 m² met prachtige tuinen waar er speciaal voor PFV petanquebanen werden aangelegd! Dé perfecte locatie om onze favoriete sport te beoefenen tijdens onze vakantie op Mallorca! rsup

Beach Club Font de Sa Cala Verblijf van 18/09 - 27/09/2018

€ 899 per persoon

supplement voor single: € 189 pp

Inbegrepen: • vluchten heen en terug (vanuit Brussel ism TUI fly) • standaardmaaltijd tijdens de vluchten • 20 kg bagage + 10 kg handbagage pp. • transfer luchthaven - hotel - luchthaven • luchthaventaksen en btw • 9 nachten verblijf obv. all inclusive

Niet inbegrepen: • reis- en bijstandsverzekering (facultatief: +35 euro pp.) • Platinum annuleringsverzekering (facultatief: +5%) • verblijfstaks (ter plaatse te betalen) • persoonlijke uitgaven • niet vermelde diensten

Inschrijvingen tot 18/07/2018 & bijkomende informatie: Tim Pennoit, Sporttechnisch Coördinator PFV Huis van de Sport | Zuiderlaan 13, 9000 Gent Tel: 09 243 11 41 | tim-pennoit@pfv.be Schrijf je vlug in want de plaatsen zijn beperkt!

pub_A4_Petanque_federatie_1809-270918.indd 1

V.U.: TUI Belgium Retail nv Luchthaven - Brussel Nationaal 40 P Box 2, 1930 Zaventem.

13/02/18 09:03

23


Mallorca

Inschrijvingsformulier Petanquen in Mallorca 18/09/2018 - 27/09/2018

Deelnemer 1 Naam:* …………………………………………………………………... Voornaam:* …………………………………………………………………... Straat + nr: …………………………………………………………………... Postcode + Gemeente: ……………………………………………………..................... Telefoon/GSM: …………………………………………………………………... E-mail: …………………………………………………………………... Geboortedatum: …………………………………………………………………... Indien lid van de PFV: licentienummer: VV-VVV /….………………..…………………… Deelnemer 2 Naam:* …………………………………………………………………... Voornaam:* …………………………………………………………………... Straat + nr: …………………………………………………………………... Postcode + Gemeente: ……………………………………………………..................... Telefoon/GSM: …………………………………………………………………... E-mail: …………………………………………………………………... Geboortedatum: …………………………………………………………………... Indien lid van de PFV: licentienummer: VV-VVV /….………………..…………………… * naam invullen zoals vermeld op uw identiteitskaart! Bestemming:

Beach Club Font de Sa Cala ****sup (Mallorca)

Periode:

18/09/2018 - 27/09/2018 (10 dagen / 9 nachten)

Kamertype:

o 1-persoonskamer o 2-persoonskamer

Wenst u een reisbijstandsverzekering?:

o Ja

o Neen

Wenst u de Platinum annuleringsverzekering?:

o Ja

o Neen

Hoe wenst u uw bestelbon te ontvangen?:

o per post

Deze reis wordt uitgevoerd door

24

o per mail


Beach Petanque Gent

Alle info op: www.pfv.be Beach Petanque Vlaanderen @PFVvzw

25


Beach Petanque Gent

Inschrijvingsformulier Open beachpetanque tornooi voor iedereen die houdt van petanque en ontspanning Inschrijven: vóór 21 mei: €12 per triplet (inclusief goodie bag + drankbonnetje per speler) op voorhand betalen op rekeningnummer IBAN: BE97 4469 7072 8149 met vermelding van “beachpetanque Gent + naam ploegkapitein”

ter plaatse: €15 per triplet Aanmelden: van 16u30 tot 17u00 Start 1e wedstrijd: 17u30 (3 ronden) Team-info

Ploegnaam: ……………………………………………………………. Voornaam Speler 1 (ploegkapitein):

Naam

Licentienummer (indien lid van de PFV)

Speler 2: Speler 3: contactgegevens ploegkapitein

e-mail

Tel/GSM

Inschrijvingsformulier vóór 21 mei 2018 terug bezorgen aan secretariaat van de PFV via e-mail (tim-pennoit@pfv.be), per post naar PFV, Huis van de Sport – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent. Voorinschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van het formulier én de betaling.

26


Beach Petanque Sint-Niklaas

i a: al noo mm tha tor gra on 00: Pro u00: 18u 13 u30-

13

26 juni 2018 PETANQUE 3 euro per persoon - 3 ronden Vaste ploegen per triplet voorinschrijvingen bij carine.verleyen@sint-niklaas.be rekeningnummer: BE84 0688 9432 3859 van VZW sini-beach of Guy.de.maesschalck@telenet.be op tel: 0475/89.32.34 uiterlijk tegen 20 juni 2018

Beachvolleyhappening is een organisatie van: VZW sini-beach in samenwerking met de Stad Sint-Niklaas Godsschalkstraat 41 - 9100 Sint-Niklaas - www.beachvolleyhappening.be

27


Beach Petanque Sint-Niklaas

Beach-Petanquehappening – 26 juni 2018 Grote Markt, Sint-Niklaas Beste, In het kader van de “Beachvolleyhappening“ die plaatsvindt vanaf vrijdag 22 juni 2018, plannen de organisatoren als afsluiter op dinsdag 26 juni 2018 opnieuw een “Beach-Petanquehappening” op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Zoals vorig jaar is dit een “petanquetornooi” waarbij de terreinen aangelegd worden in zeezand!!!!!!! PROGRAMMA 13.00u: onthaal (in de onthaaltent op de Grote Markt) 13.30u – 18.00u: tornooi DEELNAME Er wordt gespeeld in ploegen van drie vaste spelers. De wedstrijden waarbij het internationaal petanquereglement zal toegepast worden, zullen geleid worden door Guy De Maesschalck. Deelname aan het tornooi kost 3 euro per persoon! Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk!! Dit kan door onderstaand inschrijvingsformulier te bezorgen op de sportdienst, Grote Markt 1 te Sint-Niklaas of door te mailen naar carine.verleyen@sint-niklaas.be Of Guy.de.maesschalck@telenet.be of tel: 0475 893234 tegen uiterlijk 22 juni 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------Clubnaam: ………………………………………………………………………………………………………………… Verantwoordelijke van de club + telefoonnummer+ emailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Storten op rekeningnr : BE84 0688 9432 3859 van sini-beach Naam speler 1 (kapitein): ………………………………………………………………………………………. Naam speler 2: ………………………………………………………………………………………………………… Naam speler 3: …………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:

....................................................... Beachvolleyhappening is een organisatie van: VZW sini-beach in samenwerking met de Stad Sint-Niklaas Godsschalkstraat 41 – 9100 Sint-Niklaas – www.beachvollehappening.be

28


In memoriam

In memoriam De Raad van Bestuur en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd. Het bestuur en de leden van PC Genk en het bestuur van PFV Limburg melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Jan Donkers. Jan werd geboren op 20 januari 1945 en is overleden op 1 september 2017. Hij was lid van PC Genk en scheidsrechter bij PFV Limburg. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Chapoo melden u met grote droefheid het overlijden van mevrouw Jeannine “Nino” De Raeve. Jeannine werd geboren te Zottegem op 21 juni 1949 en is er overleden in het AZ SintElisabeth op 25 november 2017. We wensen de familie en vrienden veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van KPC Alosta melden u diep bedroefd het overlijden van hun leden de heer Laurent Van Belle en zijn echtgenote, mevrouw Wivina Heymans. Laurent is op 88-jarige leeftijd overleden op 29 november 2017 en zijn echtgenote, Wivina, is amper 3 dagen na hem op 86-jarige leeftijd overleden op 2 december 2017. Beiden waren 45 jaar lid van KPC Alosta. Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe. Het bestuur en de leden van Koninklijke Petanque Mistral melden u met grote droefheid het overlijden van hun lid, de heer Robrecht “Bob” De Deyne. Bob werd geboren te Gent op 1 februari 1946 en is overleden op 15 december 2017. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe.

29


In memoriam

Het bestuur en de leden van PC Genk melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Lewiek Hendrickx, echtgenoot van mevrouw Laurette Janssens en een zeer gewaardeerd clublid. Lewiek werd geboren te Diest op 7 juli 1943 en is thuis te Boxberg zachtjes ingeslapen, omringd door zijn geliefden op 4 januari 2018. Wij bieden zijn echtgenote en de familie onze oprechte deelneming aan.

Het bestuur en de leden van PC Actief Beveren melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Frans Bulckaert. Frans werd geboren op 16 november 1934 en is overleden op 15 januari 2018. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Hasselt melden u met droefheid het overlijden van de heer Jos Kaelen. Jos werd geboren te Lummen op 28 maart 1946 en is overleden te Hasselt op 16 februari 2018. Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

30


Info – Pub

Waar u ons kunt vinden Kapelsestraat 26, 2950 Kapellen (Antwerpen)  03 605 07 08 -  03 605 19 60  schade: 03 605 07 07 e-mail: kantoor.van.opdorp-peeters@verz.kbc.be www.vanopdorp-peeters.be

Het juiste verzekeringsadvies Wilt u een volledig verzekeringsadvies, aangepast aan uw specifieke situatie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Naast de standaardpolissen bieden we ook verzekeringen op maat aan. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen en bedrijven. kortom , samen zoeken we de juiste oplossingen voor al uw verzekeringsbehoeften. Heeft u schade dan zit u bij ons goed. Een snelle, persoonlijke en professionele hulp is wat telt op momenten dat u het echt nodig hebt. Ook voor de schadeverzekering die u bij uw KBCbankkantoor afsloot, zijn we als KBC – verzekeringsexpert uw eerste aanspreekpunt.

Openingstijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur En na afspraak ook bij u thuis

U kunt dus altijd bij ons terecht. Zijn we toch uitzonderlijk niet bereikbaar? Dan kunt u uw schadeaangifte doen bij ons callcenter 24+ op het nummer 0800 96 464 of met KBC- Online. Samenwerking met de KBCbankkantoren We werken nauw samen met de KBC-bankkantoren van Kapellen, Stabroek, Putte, Hoevenen en Berendrecht. Zo kunnen we u een volledig en uiterst professioneel dienstenpakket aanbieden.

www.vanopdorp-peeters.be

FSMA 049023A Verbonden agent

altijd een stapje voor 31


Info – Pub P.C.HemelHof VZW E L HO F

V

H

EM

RK

PC

ZW

A

S

A

BR S

CH AT A

P

Tel: 03 651 50 59 Mail: p.c.hemelhof@skynet.be Web: pchemelhof.be Adres: Gemeentepark 18, 2930 Brasschaat Openingsuren: Di: Wo: Do: Do: Za: Zo:

32

12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie 12:00 tot 18:00 vrij spel 19:00 tot 23:00 vrij spel 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie

70 buitenpleinen en in 2014 uitbreiding van 7 naar 11 binnenpleinen !

Meli - Melo

elke dinsdagnamiddag om 13u30 en elke vrijdag om 19u30

Iedereen welkom! Blauwkasteelweg 28A * 8310 Sint-Kruis Brugge Tel. 050/37 02 01 * guldenkamer@hotmail.com


Info – Pub

Petanque club Wemmel Open: Alle dagen van 13.00 tot 19.00 Vrijdag: club GESLOTEN 10 Binnenbanen – 18 buitenbanen

Steenweg op Brussel 113 1780 Wemmel Tel & Fax: 02/461 30 30

Iedereen van harte welkom: Club open Dinsdag- en vrijdagavond 19:30 u Donderdagmiddag 13:30 u 9 binnenpleinen en 34 buitenpleinen Oude Bruglaan 49, 9160 Lokeren

 Woensdag  2de vrijdag  4de vrijdag

Gedurende de wintercompetitie bij thuiswedstrijden open

33


Info – Pub

Koninklijke Pétanqueclub DE BEVERS V.Z.W. WAREGEM

BOUL DROOM

Meersstraat 5, 8790 WAREGEM 0474/72 74 77- https://kpcdebevers.weebly.com Open: iedere dinsdagavond van 18u. tot 23u.

PC VERBRO EDERING Ovenveldstraat 9, 9090 Melle tel:09/252 41 42 e-mail: pcverbroedering@skynet.be

MELI-MELO 2018 start om 14u.

13 jan. - 10 feb. - 10 maart - 14 april 8 sep. - 13 okt. - 10 nov. - 8 dec. ALTIJD PRACHTIGE NATURAPRIJZEN

EINDKLASSEMENT voor dames en heren over de 8 meli-melo's van een kalenderjaar !! met SUPERPRIJZEN !!

open op dinsdag- en vrijdagnamiddag: Meli Melo aanvang 14h30 open op woensdagavond: Meli Melo aanvang 19h30 open op vrijdagavond: aanvang 20h variabele spelingen tevens open op woensdag, zaterdag en zondag tijdens de wintercompetitie. Iedereen welkom 9 binnenterreinen en 19 buitenterreinen

10 verwarmde binnenterreinen 5 buitenterreinen 100 zitplaatsen Gratis lidmaatschap < 16j. AANGENAAM KADER – GEZELLIGE SFEER

IEDEREEN WELKOM

Hier had uw advertentie kunnen staan… Meer info via tim-pennoit@pfv.be

34


Leest de volgende Lotto-miljonair nu deze advertentie?Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.