Magazine 1 2017

Page 1

SPORTMAGAZINE

PETANQUE

1 • 2017 Driemaandelijks tijdschrift • 39ste jaargang • januari 2017 • Afgiftekantoor Brugge - P409060 Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN


JARTAZI is fier zich de komende 3 jaar de nieuwe kledijpartner te kunnen noemen van de Belgische Petanque Federatie!

Als 100% Belgische sportmerk zet JARTAZI vooral in op de productie custom made sportkledij. Van ontwerp tot finaal resultaat, alles gebeurt op maat van de klant. Zo ontwikkelden we samen de nieuwe wedstrijdoutfit voor de Belgische ploeg. Hiermee zal gestreden worden tijdens het WK in Gent dit jaar van 13 tot 16 april. Uiteraard beschikt Jartazi ook over een uitgebreide cataloog met een permanente voorraad vanuit onze 7500m2 stockruimte in Denderhoutem. In de in-huis drukkerij kunnen alle goederen voorzien worden van club- of sponsorlogo’s en dergelijke. Dankzij deze samenwerking kunnen alle leden van de federatie genieten van voordelige tarieven en voorwaarden.

Follow us: www.jartazi.com info@jartazi.com


Inhoud

Inhoud Wist je dat.................................................................................................................................4 Voorwoord ...............................................................................................................................5 Lidmaatschap 2017 ............................................................................................................6 Algemene Vergadering PFV ..................................................................................... 7-8 Wereldkampioenschappen Gent – update .................................................9-10 BEACHpetanque Gent - inschrijvingsformulier .............................................11 Kalender jeugdevenementen PFV 2017 ............................................................12 Jeugdcircuit 2017 .............................................................................................................13 Kalender kampioenschappen 2017......................................................................14 PUB Jartazi.............................................................................................................................15 Kalender zomertornooien 2017 .......................................................................16-20 JEUGD SPORTKAMP – folder 2017 ..................................................................21-22 VK JEUGD – inschrijvingsformulier ........................................................................23 BK JEUGD – inschrijvingsformulier ........................................................................24 PetanqueREIS september – KOS .............................................................................25 Inschrijvingsformulier petanquereis Kos ...........................................................26 In Memoriam.......................................................................................................................27 Advertenties .................................................................................................................28-32

Colofon De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke vereniging aangesloten bij: • lid van SportAccord • lid van de CEP (Confédérations Européen de Petanque) • de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen met de F.B.F.P.) • de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provançal, 13001 Marseille-France) • Sport.Vlaanderen • het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite) • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw) Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

De P.F.V. groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de Petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief. De P.F.V. behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Pins zijn eigendom van de P.F.V. en mogen NIET gescand worden. Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit Drukkerij: Lannoo, Tielt www.lannooprint.be

Bondslokaal: Huis van de Sport Bureel 22 Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 – Fax 09 243 11 49 0418 483 437 Bezoek de website van de P.F.V. op internet:

www.PFV.be We zijn voor U beschikbaar op volgende dagen: Federaal Voorzitter:

Reinold Borré Enkel na afspraak

Secretariaat: Alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u tot 16u30 Jaarabonnement: Bijkomend abonnement: € 7,50 Niet-leden € 10,50 Buitenland € 15 Te storten op rekening: PFV 446-9707281-49

3


Wist je dat...

Wist je dat… … onze federatie 6 nieuwe gediplomeerde initiatoren telt? Ilse Tratsaert, Philippe Simons, Luc Van Damme, Gunther Vanden Eynde, Geert De Vos en Manolito Decock, stuk voor stuk mensen die het petanquehart op de goede plaats hebben en zich ten volle engageren voor onze sport.

Vlnr.: Eddy Mariën (docent), Gunther Vanden Eynde, Philippe Simons, Ilse Tratsaert, Geert De Vos, Luc Van Damme en Peter Crauwels (docent) … Geert De Vos als stage voor het behalen van zijn initiatordiploma onder andere petanque-initiatie heeft gegeven aan lagere schoolkinderen? De Juf van de klas vertelde ons nadien het volgende: “Op donderdag 10 november 2016 kwamen de mensen van Petanque Federatie Vlaanderen naar onze school, GO! bs De Spiegel Leest. Zij gaven een initiatie petanque. De meeste kinderen kenden het spel wel, maar wisten niet exact welke spelregels je moet volgen of hoe je zo’n petanquebal moet werpen. Met veel geduld werd dit uitgelegd en kregen de kinderen de antwoorden op hun vragen. De initiatie ging door in de turnzaal, dus werd er ook gewerkt met aangepaste rubberen ballen. De kinderen van het 1ste leerjaar werkten in twee groepen: de ene groep maakte kennis met een echte petanquewedstrijd, de andere groep oefende op de werptechniek via een spel. Daarna werd er gewisseld zodat iedereen alle opdrachten kon doen. De kinderen van het 3de leerjaar gingen meteen voor het grotere werk: zij hebben tijdens de initiatie, petanquewedstrijden gespeeld in kleine groepjes (per twee of per drie) tegen elkaar. De sfeer zat er meteen goed in! Na de initiatie kregen alle kinderen folders mee naar huis, hier stonden ook nog eens alle spelregels in uitgelegd. Zo konden ze thuis laten zien wat ze hadden gedaan en misschien nog wel verder oefenen op hun petanquevaardigheden. Het was een geslaagde namiddag! Alle kinderen hebben zich enorm geamuseerd en natuurlijk ook nieuwe dingen bijgeleerd. Bedankt voor de leuke initiatie!”

4


Voorwoord

Voorwoord voorzitter Beste Petanque vrienden, sen verkocht zijn er GEEN tickets meer beschikbaar zullen zijn, ook niet aan de kassa. We moeten immers rekening houden met de veiligheidsvoorschriften die van kracht zijn in de Topsporthal Vlaanderen. Dus beste leden ga vlug aan de slag om jullie toegangsticket aan te kopen via de website (www.wpc-belgium2017.be). Een andere nieuwigheid binnen de PFV, is dat de wintercompetitie 2017/2018 gedigitaliseerd zal worden. Namelijk via het gebruik van het digitaal wedstrijdblad, opgemaakt door Jean Pierre Vanacker, die samen met Peter Crauwels en een Nederlandse partner alles in het werk hebben gesteld om een controlefunctie te verwerken zodat de wedstrijdbladen sneller en efficienter kunnen gecontroleerd worden. We hebben al heel wat positieve reacties ontvangen van de leden uit de Antwerpse clubs die dit programma dit seizoen uittesten.

We staan op de vooravond van de Wereldkampioenschappen Petanque singles, doubles & doubles mixed in Gent. Gezien, enerzijds, het record aantal deelnemende landen, kunnen wij nu al van een groot succes spreken. Anderzijds is dit een kampioenschap waar de petanquesport voorgesteld wordt om deel te nemen aan de Olympische Spelen in 2024 als deze doorgaan in Parijs, Frankrijk. Er zijn 51 ingeschreven landen die van alle continenten komen. Wij kunnen jullie nu al melden dat deze landen hun beste spelers en speelsters naar BelgiĂŤ zullen sturen en dat de regerende wereldkampioen, onze landgenoot Claudy Weibel, zijn titel in de categorie singles zal verdedigen. Dus, beste vrienden, het is een unieke gelegenheid om deze topatleten aan het werk te zien. Menig petanqueliefhebber heeft dit begrepen en heeft zijn of haar toegangsticket reeds geboekt. Wij willen jullie nu al verwittigen dat eens alle zitplaat-

Zoals jullie kunnen merken zit de federatie niet stil en doen wij er alles aan om onze sport modern en attractief te maken voor iedereen. En met jullie medewerking en aanwezigheid op onze activiteiten zijn wij overtuigd hierin te zullen slagen en een positieve uitstraling aan onze sport te zullen geven. In de hoop jullie te mogen begroeten op het WK of een andere PFV-activiteit, wens ik jullie veel petanqueplezier.

Reinold BorrĂŠ Voorzitter PFV

5


Lidmaatschap

Lidmaatschap 2017 Vrijheidsovergang van 16 maart tot en met 15 april Er dienen twee aangetekende brieven te worden verstuurd, één naar de club die je wenst te verlaten en één naar de petanque federatie (PFV – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent). De leden van een zelfde gezin, d.w.z. op eenzelfde adres wonend, mogen op eigen verantwoordelijkheid de vrijheidsaanvragen in één omslag versturen naar het secretariaat van de PFV. Een speler kan maar één aanvraag indienen, m.a.w. de eerste aanvraag die binnen komt is bindend. Voor een minderjarige speler moet de vrijheidsregeling mede-ondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger of voogd van deze minderjarige. De voorgeschreven periode moet gerespecteerd worden. Een vrijheidsregeling die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de vrijheidsregeling niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe vrijheidsregeling te kunnen doen. Interfederale transfers Een speler kan jaarlijks zijn lidmaatschap bij zijn club en zijn federatie opzeggen. Een Interfederale transfer wordt met een speciaal document aangevraagd. Dit document is op het federaal secretariaat te bekomen. Dit document wordt door de oude en de nieuwe club (of leden) en door de aangesloten speler ondertekend. Voor een minderjarige speler moet de opzeg mede-ondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger van deze minderjarige. Het formulier wordt naar het secretariaat van de federatie gezonden die men verlaat, de transfer is pas volledig als ook beide federale voorzitters het formulier ondertekend hebben. De opzeg wordt binnen de voorgeschreven periode verstuurd, te weten van 16 maart tot en met 15 april. Hij moet de voorgeschreven periode absoluut respecteren, een opzeg die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de opzeg niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe opzeg te kunnen doen NIEUWE LEDEN SEIZOEN 2017/2018 Vanaf 1 februari gelden aansluitingen voor nieuwe leden al voor het nieuw speelseizoen 2017/2018. Tarieven lidgelden De Raad van Bestuur heeft de lidgelden die de clubs aan de PFV betalen voor een lid als volgt vastgelegd. De meerprijs die de leden in hun club betalen is voor de werking van de club. Competitief lid Jeugd: miniem - kadet - junior Senioren: dames en heren Veteranen: dames en heren Recreant lid Alle leeftijdscategorieën Overstap van recreant naar competitief lid (tijdens het speelseizoen) Senioren/ veteranen Duplicaat - ongeacht de leeftijdscategorie Competitielicentie Competitielicentie - bij verlies door diefstal met een kopij van het PV politie Recreantenlicentie - ongeacht kopij van het PV politie

Euro 10,00 35,00 35,00 12,00 23,00 10,00 5,00 5,00

OPGELET Gelieve niet op voorhand te betalen a.u.b. Samen met de licentie(s) ontvangt u een bijhorende factuur. De spelers/speelsters welke vanaf 01 mei 2017 hun lidgeld vernieuwen zullen een meerprijs van € 5,00 moeten betalen. (zie verslag Raad van Bestuur juni 2012).

6


Algemene vergadering

Algemene vergadering PFV – 18 februari 2017 Februari is traditioneel de maand waarin de Algemene Vergadering van de PFV plaatsvindt. Voor het tweede jaar op rij was het afspreken geblazen in het Ghent Meeting Center te Zwijnaarde, waar alle faciliteiten aanwezig zijn om een vergadering van dergelijk formaat te laten doorgaan. Meer dan 90 % van onze clubs, recreatief en competitief, tekenden present, dus de vergadering kon geldig doorgaan. Wie er niet bij was, heeft een boeiende vergadering gemist. Voorzitter, Reinold Borré, opende de vergadering met een minuut stilte voor alle dierbaren die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, waaronder een icoon binnen onze petanquewereld, Erevoorzitter - Leo Van Craeyvelt. We hadden het genoegen om zijn lieftallige echtgenote en de sterke vrouw achter Leo, Maria Van Craeyvelt-de With, te mogen verwelkomen tijdens de Algemene Vergadering. De dagorde kende een gelijkaardig verloop zoals andere jaren waarbij de verschillende bestuursleden en verantwoordelijken op hun beurt een woordje uitleg gaven over de werking van het afgelopen jaar en de toekomstplannen op korte en lange termijn. Een opvallend positieve statistiek is het aantal clubs binnen de PFV. Slechts 3 clubs stapten in 2016 uit onze federatie, maar daar tegenover zijn er maar liefst 8 nieuwe clubs bijgekomen. Vertegenwoordigers van deze nieuwe clubs mochten een aandenken in ontvangst nemen van Directeur Sportief, Alain Garnier. 1 bestuurslid van de Raad van Bestuur PFV gaf het afgelopen jaar haar ontslag, namelijk Charlotte Lefevre. Zij werd dan ook terecht bedankt voor de vele jaren dat ze binnen onze federatie actief is geweest. Daarnaast moesten er opnieuw enkele bestuursleden (her)verkozen worden. Niet minder dan 9 personen stonden op de lijst om als effectief lid, opvolger of overnemer van een mandaat voldoende stemmen te ontvangen om verder te mogen zetelen in de Raad van Bestuur PFV. Tijdens de pauze, waar de aanwezigen een drankje en een versnaperingen konden nuttigen, werden de stemmen geteld en de resultaten werden meteen erna bekend gemaakt. Voorzitter, Reinold Borré, die eveneens op de verkiezingslijst stond, kon melden dat alle 9 bestuursleden met heel ruime meerderheid waren (her) verkozen en dat de invulling van de posities in het Dagelijks Bestuur ongewijzigd blijft. Met name, als Voorzitter - Reinold Borré, als Directeur Administratief - Lucien Vanhoutte en als Directeur Sportief - Alain Garnier.

7


Algemene vergadering Nadien werd er uiteraard een woordje uitleg gegeven over de wereldkampioenschappen petanque die onze federatie organiseert in de 2de week van de paasvakantie in de Topsporthal Vlaanderen te Gent, meer bepaald van 13 tot en met 16 april. Je vindt hierover meer informatie op de volgende pagina of op de website www.wpc-belgium2017.be. Als gastsprekers werden dit jaar vertegenwoordigers van Orange en Jartazi uitgenodigd. Het contact tussen de PFV en Orange, een firma dat u allen gekend is, is nog maar net tot stand gekomen. Een vaste samenwerking is er nog niet, maar het werd alvast een onvergetelijke eerste kennismaking. En… wat niet is, kan nog komen. Onze tweede gastspreker was dhr. Vermeir, vertegenwoordiger van de firma Jartazi, een 100% Belgisch bedrijf gespecialiseerd in sportkledij. Hij kwam er de firma kort voorstellen, maar nog belangrijker, ook de samenwerking die onze federatie met Jartazi sinds kort heeft vastgelegd. Een samenwerking waar onze federatie trots op is. Des te meer omdat we er van overtuigd zijn dat Jartazi ook onze clubs een fantastisch product kan aanbieden. Het mooiste voorbeeld hiervan is de nieuwe en unieke uitrusting van de Belgische selectie die te zien zal zijn tijdens het WK in Gent. Interesse in een uniek wedstrijdshirt voor uw club? Bij Jartazi kan dit tegen scherpe prijzen dankzij hun ‘custom-made’ aanbod. Voor meer info kan je contact opnemen met Corey (corey@pfv.be). De vergadering werd afgesloten met de officiële overhandiging van de diploma’s van onze gloednieuwe VTSgediplomeerde initiatoren, Ilse Tratsaert, Luc Van Damme, Gunther Vanden Eynde, Geert De Vos, Philip Simons en Manolito Decock (die er door omstandigheden niet kon bij zijn). Zij mochten hun diploma onder luid applaus ontvangen van de docenten Eddy Mariën en Peter Crauwels. Proficiat dame en heren!! Vlnr.: Eddy Mariën (docent), Gunther Vanden Eynde, Philippe Simons, Ilse Tratsaert, Geert De Vos, Luc Van Damme en Peter Crauwels (docent)

Dat het eten in restaurant D-Lys vorig jaar overheerlijk was, is niet onopgemerkt aan onze clubbestuurders voorbijgegaan. We mochten namelijk sedert enkele jaren opnieuw met meer dan 100 personen de benen onder tafel schuiven en onder een gezellig geroezemoes opnieuw genieten van een uitgebreid en heerlijk buffet. Tot volgend jaar.

8


WK update

Titel

Dag Petanquevrienden en -vriendinnen,

Minder dan 1 maand zijn we verwijderd van hĂŠt petanque-evenement van 2017: het WK singles & doubles voor dames en heren te Gent. Een uniek evenement binnen de internationale petanquewereld waaraan meer dan 50 landen van over de verschillende continenten heen zullen deelnemen. Tekst

Stand van zaken Sinds onze laatste stand van zaken zijn we al een heel eind opgeschoten in de voorbereiding naar het WK. Gelukkig maar, want nog even knipperen met de ogen en de eerste competitiedag gaat van start. Alle hotels liggen vast, alle details met de traiteur en de brouwer zijn besproken en transport voor de deelnemende atleten en hun delegaties zal gebeuren in samenwerking met Autocars Strobbe. Ook voor de opbouw van de terreinen staan we een heel pak verder: de beschermende ondergrond is besteld, de leverancier voor de dolomiet is geboekt en alle hout en kleiner materiaal wordt geleverd. Met andere woorden, op enkele details na zijn we ook hier bijna klaar. Nu nog alle terreinen in de Topsporthal aanleggen. Gelukkig kunnen we hiervoor reeds rekenen op de steun van enkele ervaren petanqueliefhebbers. ÉÊn daarvan is Stefaan Kausse die onmisbaar materiaal via de firma Kathagen, ter beschikking stelt. Heb je zin om mee te helpen met de opbouw? We kunnen jouw hulp zeker nog gebruiken. Stuur een mailtje naar tim@wpc-belgium2017.be en je ontvangt de nodige info. Uiteraard zijn er nog heel veel andere zaken die ondertussen al op punt staan, zoals alles wat betreft onze vrijwilligers. Dan hebben we het over het verblijf voor diegenen die van verre afstand komen om ons te helpen tot het voorzien van lekker eten vanaf de eerste dag van de opbouw tot de dag van de afbraak. Trouwens, maar liefst 90 personen vormen een ijzersterk vrijwilligersteam. Wil je nog deel uitmaken van ons team, dan kan dat zeker. Alle hulp is welkom, zo kunnen we de vele taken verdelen over zo veel mogelijk vrijwilligers zodat het voor iedereen op een aangename manier kan verlopen. Ook vrienden en familieleden zijn van harte welkom, want vele handen maken licht werk!

9


WK update

Titel

Programma

Een belangrijke stap in de voorbereiding was het opmaken van het wedstrijdprogramma. Na enkele uren puzzelwerk zijn we hierin geslaagd en werd het programma ook goedgekeurd door het FIPJP-bestuur. InTekst het kort ziet het er als volgt uit: Donderdag 13/04: Vrijdag 14/04: Zaterdag 15/04: Zondag 16/04:

1e en 2e ronde 3e en 4e ronde 5e ronde, ¼ finales en ½ finales finales

Een gedetailleerd programma kan je terugvinden op de website van het WK (www.wpc-belgium2017.be). Kom zeker kijken! Klaar om de wereldsterren aan het werk te zien? Via onze website en Facebookpagina van het WK kan je heel gemakkelijk, snel en betrouwbaar jouw tickets boeken. Je wacht hier best niet te lang meer mee, want… op = op. Zoals je weet zorgt onze federatie voor de jongste petanqueliefhebbers (jonger dan 12 jaar), want zij mogen gratis een kijkje komen nemen en supporteren voor hun lievelingsploeg. Heb je honger en dorst tijdens jouw bezoek? Geen nood! We zorgen er ook voor dat knorrende magen en droge kelen bij onze toeschouwers geen kans krijgen gedurende de 4 competitiedagen. Denk dan maar aan lekkernijen zoals frietjes, een heerlijk belegd broodje, pasta en uiteraard steeds een lekker drankje. EXTRA We zoeken nog enkele jongelingen die een naambordje van een land willen dragen tijdens de voorstellingsceremonie van de deelnemende delegaties op zaterdag 15 april. Ben je tussen 7 en 23 jaar en wil je zij aan zij staan met dé toppers uit de petanquewereld, dan ben jij de juiste persoon voor dit leuke extraatje. Enthousiast? Laat het ons weten via tim@wpc-belgium2017.be. Ondersteuning van onze partners Met trots kunnen we ook aankondigen dat onze organisatie wordt ondersteund door de Stad Gent, de Vlaamse Overheid en de Nationale Loterij. Zij geven de SE PFV onontbeerlijke steun voor het welslagen van een organisatie van deze proporties.

10


Beach Petanque

Inschrijvingsformulier Open beachpetanque tornooi voor iedereen die houdt van petanque en ontspanning Deelname: €15 per triplet (inclusief goodie bag) op voorhand betalen op rekeningnummer IBAN: BE97 4469 7072 8149 met vermelding van “beachpetanque Gent + naam ploegkapitein”

Aanmelden: van 15u30 tot 16u30 Start 1e wedstrijd: 17u00 (3 ronden) Team-info

……………………………………………………………. Voornaam

Naam

Licentienummer (indien lid van de PFV)

Inschrijvingsformulier vóór 5 mei 2017 terug bezorgen aan secretariaat van de PFV via e-mail (tim-pennoit@pfv.be), per post naar PFV, Huis van de Sport – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent of per fax naar 09/243.11.49. Inschrijving is pas definitief na ontvangst van het formulier én de betaling.

11


Jeugdorganisaties PFV 2017

Jeugdorganisaties PFV 2017 Enkele data om vast te leggen in je agenda

April maandag 17 april: Vlaams kampioenschap jeugd – Oostendse PC (West-Vlaanderen)

Mei zaterdag 20 mei: jeugdcircuit 1 – PC Haeseveld (Oost-Vlaanderen) donderdag 25 mei: Belgisch kampioenschap jeugd – PC Maaseik (Limburg)

Juni zaterdag 24 juni: 4-federatie tornooi – PC Wijnegem 21 (Antwerpen)

Juli zaterdag 29 juli: jeugdcircuit 2 – PC Wijnegem 21 (Antwerpen)

Augustus zaterdag 12 augustus: jeugdcircuit 3 – VBBH zondag 20 tot en met vrijdag 25 augustus: PFV SPORTKAMP - Tongerlo

September zaterdag 9 september: jeugdcircuit 4 – PC Boekt (Limburg) zaterdag 16 september: jeugdcircuit 5 – Oostendse PC (West-Vlaanderen)

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

12


Jeugdcircuit 2017

13


Kampioenschappen

Kampioenschappen 2017 Kampioenschappen 2017 29/30-04-2017 In alle Provincies 13-05-2017 In alle Provincies 06-05-2017 In alle Provincies 03-05-2017 In alle Provincies 07-05-2017 In alle Provincies

P.I.B. P.K.G.D. P.K.D. P.I.B. veteranen P.K.T.

za. za. woe. zo.

V.K.Jeugd V.K.D. V.I.B. veteranen V.K.T. V.K.G.D. V.I.B.

ma. zo. woe. zo. zo. zo.

17-04-2017 21-05-2017 17-05-2017 28-05-2017 18-06-2017 03-09-2017

West-Vlaanderen Antwerpen Oost-Vlaanderen Limburg West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen

n.n.g. PC Wijnegem 21 PC Reynaert PC Oetervallei Oostendse PC PC Zelzate

B.K. Jeugd B.K.D. B.K.T. B.I.B. veteranen B.I.B.

do. ma. zo. woe. zo.

25-05-2017 05-06-2017 11-06-2017 14-06-2017 24-09-2017

Limburg Henegouwen West-Vlaanderen WBBH Namen

PC Maaseik

Beker BorrĂŠ

zo.

Aumale Blangy 12 Uren van Brugge 4 Federaties tornooi Internationaal Petanque Masters

za. za.

Internationaal Jeugd Internationaal La Nimoise Dag v.d. Besturen Interprov. Ontmoeting Dames

Tornooien 2017 19-02-2017

PC Den Akker

VBBH

01-05-2017 17/18/19 juni

Frankrijk Frankrijk

17-06-2017 24-06-2017 1/2 juli

Brugge PFV Limburg

De Gulden Kamer PC Wijnegem 21 PC Genenbos

n.n.g. n.n.g. za.

02-09-2017

Antwerpen

n.n.g.

woe.

1 november

Oost-Vlaanderen

n.n.g.

Internationale kampioenschappen 2017 WK singles, doubles, doubles mixed dames en heren WK triplet dames EK beloften dames en heren EK triplet veteranen WK triplet jeugd EK triplet & schieten heren Eurocup finale

13 t/m 16 april

BELGIĂ‹

3 t/m 9 dec n.n.g. n.n.g. 3 t/m 9 dec 21 t/m 24 sept 1 t/m 13 dec

China n.n.g. n.n.g. China Frankrijk Duitsland

PIB vet. is Kwalificerend voor het VIB vet. PIB is kwalificerend voor het VIB VIB vet. is kwalificerend voor het BIB vet. VIB is kwalificerend voor het BIB VKD en VKT zijn kwalificerend voor het BKD en BKT

14

GENT (Topsporthal Vlaanderen) Kaihua n.n.g. n.n.g. Kaihua St-Pierre les Elbeuf Gersweiler


Info – Pub

15


Zomertornooien

Titel Kalender Zomertornooien 2017 Dag

Datum

Uur

Locatie

Formule

April

Tekst zondag

Tornooi

02/04

13u00

PC Bernardus

tripletten H / HG

4 ronden

14u00

P.C. SPEM

3-generatie tornooi

3 ronden

donderdag

13/04

9u00

Topsporthal Vlaanderen

WK Singles, doubles & doubles mixed - dag 1

vrijdag

14/04

8u30

Topsporthal Vlaanderen

WK Singles, doubles & doubles mixed - dag 2

zaterdag

15/04

8u30

Topsporthal Vlaanderen

WK Singles, doubles & doubles mixed - dag 3

zondag

16/04

8u30

Topsporthal Vlaanderen

WK Singles, doubles & doubles mixed - dag 4

maandag

17/04

9u00

Oostendse PC

VK JEUGD

donderdag

27/04

14u00

PC Gullegem

50+ doublet - 1

3 ronden

zaterdag

29/04

10u00

PC Hemelhof

P.I.B. provincie Antwerpen

5 ronden

zondag

30/04

9u00

PC Bocholt

P.I.B. provincie Limburg

5 ronden

9u00

PC De Gulden Kamer

P.I.B. provincie West-Vlaanderen

5 ronden

9u00

PC Vilvoorde

P.I.B. provincie VB&BH

5 ronden

Mei maandag

01/05

14u00

PC Verbroedering

Borginsole - triplet- mĂŠli-mĂŠlo

3 ronden

woensdag

03/05

10u00

PC Horizon

P.I.B. veteranen provincie Limburg

5 ronden

KP Mistral

P.I.B. Veteranen provincie Oost-Vlaanderen

5 ronden

PC Markdal

P.I.B. Veteranen provincie Antwerpen

5 ronden

PC Vilvoorde

P.I.B. Veteranen provincie VB&BH

5 ronden

donderdag

04/05

10u00

PC Den Akker Oedelem

P.I.B. veteranen provincie West-Vlaanderen

5 ronden

zaterdag

06/05

9u00

PC Interlommel

P.K.D. provincie Limburg

5 ronden

9u00

PC Den Akker Oedelem

P.K.D. provincie West-Vlaanderen

5 ronden

zondag

woensdag

16

07/05

10/05

9u00

PC Dilbeek

P.K.D. provincie VB&BH

5 ronden

9u30

PC Haeseveld

P.K.D. provincie Oost-Vlaanderen

5 ronden

10u00

PC Wijnegem

P.K.D. provincie Antwerpen

5 ronden

9u00

PC Olympia

P.K.T. provincie Limburg

5 ronden

9u00

PC Gullegem

P.K.T. provincie West-Vlaanderen

5 ronden

9u00

PC Singel

P.K.T. provincie VB&BH

5 ronden

9u30

PC Gent

P.K.T. provincie Oost-Vlaanderen

5 ronden

10u00

PC Herentals

P.K.T. provincie Antwerpen

5 ronden

13u30

PC Interlommel

Trofee 50+, 1e speeldag

3 ronden

13u30

PC Apollo

PK Veteranen OVL - Heren-triplet/Dames-doublet

4 ronden

14u00

PC Koksijde

50+ doublet - 2

3 ronden

PC De Zeemeermin

P.K.D. veteranen provincie West-Vlaanderen

5 ronden

donderdag

11/05

10u00

vrijdag

12/05

17u00

PFV

BEACHPETANQUE - St-Pietersplein Gent

3 ronden

zaterdag

13/05

9u00

PC Sparrendal

P.K.G.D. sen. en vet. provincie Limburg

5 ronden

9u00

PC De Gulden Kamer

P.K.G.D. sen. en vet. provincie West-Vlaanderen

5 ronden

9u00

PC Dilbeek

P.K.G.D. sen. en vet. provincie VB&BH

5 ronden

9u30

KPC Schorpioen

P.K.G.D. sen. en vet. provincie Oost-Vlaanderen

5 ronden

10u00

PC Niel

P.K.G.D. sen. en vet. provincie Antwerpen

5 ronden


Zomertornooien

Titel zondag

woensdag zaterdag

10u00

PC Houtland

Zomertornooi doublet H/HG

14/05

14u00

PC Haeseveld

doublet - 1 speler+23 & 1 speler -23 jaar

4 ronden

17/05

10u00

PC Reynaert

V.I.B. veteranen

5 ronden

11/05

11u00

PC Haeseveld

JEUGDcircuit 1

13u30

PC Oetervallei

Zomertornooi doublet H/HG + 50+

4 ronden

Tekst

5 ronden

14u00

PC De Vuurtoren

Zomertornooi triplet H/HG

4 ronden

14u00

KPC Schorpioen

50plus - triplet H/G

4 ronden

zondag

21/05

9u00

PC Wijnegem

V.K.D.

5 ronden

woensdag

24/05

13u30

PC Olympia

trofee 50+, 2e speeldag

3 ronden

14u30

KPC Schorpioen

50plus - Circuit 01

3 ronden

donderdag

25/05

9u00

PC Maaseik

BK JEUGD

P+R

zaterdag

27/05

13u30

PC Genk

Zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

14u00

KP Mistral

All.Cat. - doublet H/G

4 ronden

zondag

28/05

9u00

PC Oetervallei

V.K.T.

5 ronden

woensdag

31/05

13u30

PC Wijnegem

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA

3 ronden

13u30

PC Maaseik

Zomertornooi doublet 50+

4 ronden

14u30

KP Mistral

50plus - Circuit 02

3 ronden

Juni donderdag

01/06

14u00

PC De Gulden Kamer

50+ doublet - 3

3 ronden

zaterdag

03/06

13u30

P.C. Vilvoorde

Open Zomertornooi Tripletten

3 ronden

13u30

PC Eisden

Zomertornooi doublet H/HG + 50+

4 ronden

14u00

PC Reynaert

Open promotietornooi - tripletten

3 ronden

zondag

04/06

14u00

PC Haeseveld

All.Cat. - doublet H/G

4 ronden

maandag

05/06

9u00

prov. Henegouwen

B.K.D.

P

10u00

PC De Lindepet

tripletten H / HG

5 ronden

14u00

PC Gent

50plus - triplet - min. 1 dame verplicht

4 ronden

dinsdag

06/06

14u00

P.C. Dukaval Tremelo

Recreanten zomercircuit

3 ronden

woensdag

07/06

13u30

PC Kelchteren

Trofee 50+, 3e speeldag

3 ronden

14u30

PC Zelzate

50plus - Circuit 03

3 ronden

14u00

PC Colora Roeselare

50+ doublet - 4

3 ronden

donderdag

08/06

vrijdag

09/06

20u00

PC Haeseveld

Nachttornooi - All.Cat. - doublet H/G

ronden op tijd

zaterdag

10/06

10u00

KP Mistral

Kwartet - All.Cat. - 2 H + 2 D verplicht

5 ronden

13u30

PC Kelchteren

Zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

13u30

PC Okapi

Zomertornooi doublet 50+ H/HG

4 ronden

zondag

11/06

9u00

PC Den Akker

B.K.T.

P

13u00

PC De Bouchon

Zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

13u00

P.C. Dilbeek

Promotietornooi (vooraf inschrijven Max 60 Tripletten

4 ronden

14u00

PC Omega

All.Cat. - triplet H/G

4 ronden

woensdag

14/06

9u00

prov. WBBH

B.I.B. Veteranen

5 ronden

zaterdag

17/06

9u30

PC De Gulden Kamer

12 uren - doublet H/HG + D

12 u

13u30

PC Olympia

Zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

14u00

PC Haeseveld

50plus - Heren doublet & Dames doublet

4 ronden

zondag

18/06

20u00

KPC Tienen

Suikernocturne - doubletten

4 ronden

9u00

Oostendse PC

V.K.G.D. senioren en veteranen

5 ronden

17


Zomertornooien woensdag

21/06

13u30

PC Zig Zag

Trofee 50+, 4e speeldag

14u30

PC Verbroedering

50plus - Circuit 04

3 ronden

donderdag

22/06

14u00

Nieuwpoortse PC

50+ doublet - 5

3 ronden

zaterdag

24/06

9u00

PFV / PC Wijnegem

4 federatie tornooi

14u00

PC De Vuurtoren

Zomertornooi doublet H/HG + D

4 ronden

zondag

woensdag

25/06

28/06

3 ronden

14u00

KP Mistral

50plus - doublet H/G

4 ronden

13u30

PC Zig Zag

Zomertornooi triplet H/HG

4 ronden

14u00

P.C. SPEM

Open Zomertornooi

3 ronden

14u00

PC Verbroedering

All.Cat. - triplet H/G

4 ronden

10u00

PC Oetervallei

Sextet 50+, 1e speeldag

6 ronden

13u30

PC Kontich

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA

3 ronden

14u30

PC Apollo

50plus - Circuit 05

3 ronden

donderdag

29/06

14u00

PC De Zeemeermin

50+ doublet - 6

3 ronden

vrijdag

30/06

10u00

PC Genenbos

Masters Lummen doublet 50+

P+R

zaterdag

01/07

10u00

PC Genenbos

Masters Lummen doublet H/HG + D

P+R

10u30

PC Kortrijk

Zomertornooi doublet H/HG

4R + Fin

Juli

18

13u30

K.P.C. Tienen

Zomertornooi in Tripletten

4 ronden

14u00

PC Haeseveld

50plus - triplet H/G

4 ronden

zondag

02/07

10u00

PC Genenbos

Masters Lummen triplet H/HG + D

P+R

woensdag

05/07

14u30

PC Verbroedering

50plus - Circuit 06

3 ronden

donderdag

06/07

14u00

PC De Vuurtoren

50+ doublet - 7

3 ronden

zaterdag

8/07

10u00

PC Gullegem

Zomertornooi triplet H/HG

5 ronden

13u00

PC Ponderosa

50+ tripletten

4 ronden

13u30

PC Horizon

Zomertornooi doublet H/HG 50+

4 ronden

14u00

PC Reynaert

Dag van de Dames PFV-OVL 2017

3r MM + BBQ

zondag

09/07

10u00

PC Chapoo

All.Cat. - Sextet - min. 1 dame verplicht

6 ronden

woensdag

12/07

13u30

PC De Berk

Trofee 50+, 5e speeldag

3 ronden

14u00

PC Omega

All.Cat. - Dames doublet

4 ronden

9u30

Oostendse PC

50+ sextet HG + 2D

6 ronden

14u00

PC Verbroedering

50plus - triplet H/G

4 ronden

13u00

Oostendse PC

Zomertornooi triplet H/G min 1 dame

4 ronden

13u30

PC Pelt

Zomertornooi doublet H/G

4 ronden

14u00

PC Reynaert

All.Cat. - doublet 1 heer + 1 dame verplicht

4 ronden

donderdag

13/07

zondag

16/07

dinsdag

18/07

14u00

P.C. Dukaval Tremelo

Recreanten zomercircuit

3 ronden

woensdag

19/07

10u00

PC Genenbos

Sextet 50+, 2e speeldag

6 ronden

PC De Lindepet

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA

3 ronden

Oostendse PC

50+ doublet - 8

3 ronden

donderdag

20/07

14u00

vrijdag

21/07

11u00

PC Boekt

Kwintet H/HG

5 ronden

zaterdag

22/07

10u30

PC Okapi

Zomertornooi triplet H/HG

4R + Fin

13u30

PC Oetervallei

Zomertornooi doublet D-H

4 ronden

14u00

PC Verbroedering

All.Cat. - doublet H/G

4 ronden

zondag

23/07

14u00

PC Gent

tornooi triplet heren, doublet dames, doublet 50+

4 ronden

woensdag

26/07

13u30

PC Tongeren

Trofee 50+, 6e speeldag

3 ronden


Zomertornooien 14u30

PC Gent

50plus - Circuit 07

3 ronden

donderdag

27/07

14u00

PC Den Akker

50+ doublet - 9

3 ronden

zaterdag

29/07

10u00

PC Ponderosa

sextetten 2 dames verplicht

6 ronden

11u00

PC Wijnegem

JEUGDcircuit 2

14u00

PC Eeklo

Open promotietornooi - tripletten

10u00

PC Den Akker

Zomertornooi doublet H/HG + D

5R + fin

10u00

PC Reynaert

All.Cat. - Sextet - min. 2 dames verplicht

6 ronden

13u30

PC Tongeren

Zomertornooi triplet H/HG

4 ronden

zondag

30/07

4 ronden

Augustus woensdag

02/08

13u30

PC Sparrendal

Trofee 50+, 7e speeldag

3 ronden

14u30

PC Alosta

50plus - Circuit 08

3 ronden

donderdag

03/08

14u00

Nieuwpoortse PC

50+ doublet - 10

3 ronden

zaterdag

05/08

10u00

PC De Zeemeermin

Zomertornooi H/HG + D

5 ronden

10u00

PC Omega

Open promotietornooi - tripletten

5 ronden

13u00

PC Lint

kleurentornooi tripletten

4 ronden

10u00

Nieuwpoortse PC

Noordzeegouwtornooi senioren + 50+

5 ronden

13u30

PC Sparrendal

Zomertornooi doublet H/HG

13u30

zondag woensdag

06/08 09/08

10u00

PC Genenbos

P.K.D. 50+

P

14u30

PC Hof ter Burst

50plus - Circuit 09

3 ronden

donderdag

10/08

14u00

Oostendse PC

50+ doublet - 11

3 ronden

vrijdag

11/08

10u00

PC Maaseik

Maaseiker weekend individueel H/D

P

14u00

PC Omega

50plus - triplet H/G

4 ronden P+R

zaterdag

zondag dinsdag

12/08

13/08 15/08

9u30

PC Maaseik

Maaseiker weekend doublet H/HG + D

11u00

provincie VBBH

JEUGDcircuit 3

13u30

P.C. Vilvoorde

Open Zomertornooi Doubletten

3 ronden

14u00

KPC Schorpioen

All.Cat. - triplet H/G

4 ronden

9u00

Oostendse PC

P.K.I. provincie West-Vlaanderen

5 ronden

9u30

PC Maaseik

Maaseiker weekend triplet H/HG + D

P+R

9u00

PC Lier

12 uren van Lier tripletten

10u00

PC Chapoo

All.Cat. - triplet H/G

13u30

K.P.C. Tienen

Zomertornooi in Doubletten

4 ronden

13u30

PC Pelt

Zomertornooi doublet 50+

4 ronden

13u30

PC Colora Roeselare

Zomertornooi doublet H/HG + D

4 ronden

13u30

PC Lint

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA

3 ronden

poules

woensdag

16/08

14u30

PC Reynaert

50plus - Circuit 10

3 ronden

donderdag

17/08

14u00

PC De Gulden Kamer

50+ doublet - 12

3 ronden

zaterdag

19/08

9u30

PC De Zeemeermin

Sextet H/G + 2D

6 ronden

10u00

PC De Lindepet

doubletten

5 ronden

10u00

KPC Alosta

Grote Prijs Stad Aalst triplet H/G, doublet D

P+R

13u30

PC Bocholt

Zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

13u00

KPC Alosta

All.Cat. - doublet 1 heer + 1 dame verplicht

4 ronden

16u30

PFV

JEUGD SPORTKAMP Tongerlo

13u30

PC Bocholt

Trofee 50+, 8e speeldag

3 ronden

14u30

PC Haeseveld

50plus - Circuit 11

3 ronden

zondag woensdag

20/08 23/08

19


Zomertornooien donderdag

24/08

13u00

PC Bernardus

55+ doubletten

4 ronden

14u00

PC De Vuurtoren

50+ doublet - 13

3 ronden

vrijdag

25/08

14u00

PC Gent

50plus - triplet min. 1 dame verplicht

4 ronden

zaterdag

26/08

9u30

PC De Gulden Kamer

Sextet H/G + 1D

6 ronden

13u00

PC Haeseveld

Open tornooi Memorial Van Rumst - triplet

5 ronden

13u30

PC Kelchteren

Zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

13u30

PC Hasselt

Zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

14u00

PC Verbroedering

All.Cat. - Dames doublet

4 ronden

13u30

PC Hasselt

Trofee 50+, 9e speeldag

3 ronden

14u30

PC Gent

50plus - Circuit 12

3 ronden

13u30

K.P.C. Tienen

Zomertornooi in Doubletten Veteranen 50 plus

4 ronden

14u00

PC Gullegem

50+ doublet - 14

3 ronden

zondag woensdag donderdag

27/08 30/08 31/08

September zaterdag

02/09

8u00

PFV Antwerpen

zondag

03/09

9u00

PC Zelzate

V.I.B. senioren

5 ronden

woensdag

06/09

10u00

PC Boekt

Sextet 50+, 3e speeldag

6 ronden

13u30

PC Ponderosa

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA

3 ronden

14u30

?

50plus - Circuit Reservedag

3 ronden

donderdag

07/09

14u00

PC Lokeren

50plus - doublet H/G

4 ronden

zaterdag

09/09

10u00

PC Haeseveld

Dames cup en Heren cup - doubletten All.Cat.

4 r. + finale

11u00

PC Boekt

JEUGDcircuit 4

13u30

PC Boekt

Zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

zondag

10/09

13u00

PC Bernardus

doubletten

4 ronden

13u30

PC Boekt

Zomertornooi doublet H-D

4 ronden

14u00

PC Gent

Open promotietornooi - tripletten

3 ronden

PC De Evers

H / HG en dames doubletten 50+ circuit PA

3 ronden

woensdag

13/09

13u30 14u30

KP Mistral

50plus - Circuit Finale

3 ronden

donderdag

14/09

10u00

PC Verbroedering

50plus - Sextet min. 2 dames verplicht

6 ronden

zaterdag

16/09

10u00

PC Reynaert

All.Cat. - doublet H/G

7 r. op tijd

11u00

Oostendse PC

JEUGDcircuit 5

13u30

PC Genenbos

Zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

14u00

PC Verbroedering

All.Cat. - Kwartet 1 dame verplicht

4 ronden

PFV/TUI

PETANQUEREIS KOS

13u00

PC Horizon

Trofee 50+, 10e speeldag

3 ronden

14u00

PC Reynaert

50plus - doublet H/G

4 ronden

zondag

17/09 19-28/09

woensdag

20

Dag van de besturen

20/09

donderdag

21-24/09

St-Pierre Les Elbeuf

EK heren triplet & schieten

zaterdag

23/09

13u30

PC De Berk

Zomertornooi doublet H/HG

4 ronden

zondag

24/09

9u00

Prov. Namen

B.I.B. senioren

P


Sportkamp Petanque

Kleef hier uw postzegel

Petanque Federatie Vlaanderen Zuiderlaan 13

B-9000 Gent

Petanque Federatie Vlaanderen vzw Zuiderlaan 13 9000 GENT tel: 09 243 11 41 Fax: 09 243 11 49 tim-pennoit@pfv.be

VU: Reinold Borré - Zuiderlaan 13, 9000 Gent

SPORTKAMP E T A N Q U E

21


22

20 tot en met 25 augustus 2016.

Via jouw mutualiteit kan je een deel van het inschrijvingsgeld terug krijgen. Dus, ga er zeker eens langs!

: o erna tingen, 3 maalti den per dag, dageli s 4-uurtje en alle a ti iteiten

PFV leden: €215 Niet leden: €240 Gezins orting: anaf et 2e ind: vanaf het 3e kind:

Van

SPORTA-centrum te Tongerlo. Adres: Geneinde 2, 2260 Tongerlo (Westerlo)

FUN!

kan via het inschrijvingsfor-

-

PFV vzw Tim Pennoit Tel: 09/243.11.41 Website: www.pfv.be

Meer info vindt u terug onderaan het inschrijvingsstrookje.

Dit inschrijvingsformulier zal eveneens gepubliceerd worden in het driemaandelijks petanquemagazine en zal een plaatsje krijgen op de website van de PFV.

mulier dat u hiernaast kan terugvinden.

Vraag een formulier aan bij uw mutualiteit voor gedeeltelijke terugbetaling. Meer info bij uw mutualiteit.

!!!! Bij annulering minder dan een week voor aanvang van het sportkamp wordt de totale verblijfskost aangerekend.

!!!! Bij annulering wordt het voorschot NIET terugbetaald.

Ik stort eerstdaags (voor 1 april) €100,00 op rekeningnummer van de PFV IBAN: BE97 4469 7072 8149 / BIC: KREDBEBB met vermelding van naam en “Sportkamp 2017 voorschot”.

Contactgegevens: Tel.: …………………………………………………………………………… GSM: …………………………………………………………………………. T/GSM ouder(s): ……………………………………………………….. E-mail:………………………………………………………………………. Ik zou graag slapen op de kamer bij:…………………………. …………………………………………………………………………………. Kledijmaat T-shirt:…………………………………………………….. Handtekening ouder(s):

Ik ben: Naam: ………………………………………………………………………. Voornaam: ………………………………………………………………… Geboren op: ……………………………………………………………… Categorie: O miniem O cadet O junior elo e Ik woon te: Straat: .………………………………………………………………………. Huisnummer: …………………………………………………………… Postcode: ………………………………………………………………….. Gemeente: ………………………………………………………………..

Sportkamp Petanque


VK Jeugd

VK Jeugd Waar: Oostendse PC Start: 9 uur (aanmelden tot 8u45) Ploegen: miniem in doublet cad/jun/bel in triplet Inleg: €5 per speler (middagmaal inbegrepen) Meer info: www.pfv.be of tim-pennoit@pfv.be

Inschrijvingsformulier VKJ 2017 Speler 1:

..........................................................................................................

Licentienr: ..........................................

(min/cad/jun/bel)

Speler 2: .......................................................................................................... Licentienr: .......................................... (min/cad/jun/bel)

Speler 3: .......................................................................................................... Licentienr: .......................................... (cad/jun/bel)

Inschrijven vóór 10 april via tim-pennoit@pfv.be of per post naar Secretariaat PFV - Huis van de Sport, Zuiderlaan 13 te 9000 Gent. Inleg te storten op rekeningnummer: IBAN: BE97 4469 7072 8149 / BIC: KREDBEBB

23


BK Jeugd

Belgisch Kampioenschap Jeugd

25 mei 2017 PC Maaseik

(adres: Koningin Astridlaan 91, 3680 Maaseik)

24


Petanquen in Kos

PETANQUEN IN KOS Kos, ook wel het eiland van Hippocrates genoemd, is een populair Grieks eiland! Als je het eiland Kos op een originele manier wil leren kennen, dan raden wij je aan om een fiets te huren, want fietsen is een must op dit veelzijdige eiland! TUI FAMILY LIFE Marmari Beach by Atlantica is een levendig vakantiedorp, met een uitgebreide all inclusive formule, en gelegen aan een prachtig zandstrand. Speciaal voor PFV werden hier petanquebanen aangelegd!

Tijdens deze petanque vakantie verblijft u in

TUI FAMILY LIFE Marmari Beach by Atlantica r Verblijf van 19/09 - 28/09/2017

€ 989

per persoon Single toeslag: € 299 pp Inbegrepen: • Vluchten heen en terug (vanuit Brussel) • Transfers • Luchthaventaksen en btw • 9 nachten obv. All inclusive

Niet inbegrepen: • Reis- en bijstandsverzekering (facultatief: € 35 pp) • Platinum annuleringsverzekering (facultatief: +5%) • Persoonlijke uitgaven • Niet vermelde diensten

Inschrijvingen tot 01/07/2017 & bijkomende informatie: Tim Pennoit, Sporttechnisch Coördinator PFV Huis van de Sport | Zuiderlaan 13, 9000 Gent Tel: 09 243 11 41 | tim-pennoit@pfv.be Schrijf je vlug in want de plaatsen zijn beperkt!

pub_A4_Petanque_federatie_0217.indd 1

V.U.: TUI Belgium Retail nv Luchthaven - Brussel Nationaal 40 P Box 2, 1930 Zaventem.

17/02/17 15:05

25


Petanquen in Kos

Inschrijvingsformulier Petanquen in KOS 19/09/2017 - 28/09/2017

Inschrijvingsformulier Petanquen in KOS 19/09/2017 - 28/09/2017

Deelnemer 1 Naam:* …………………………………………………………………... Voornaam:* …………………………………………………………………... Deelnemer 1 Straat + nr: …………………………………………………………………... Postcode + Gemeente: ……………………………………………………..................... Naam:* …………………………………………………………………... Telefoon/GSM: …………………………………………………………………... Voornaam:* …………………………………………………………………... E-mail: …………………………………………………………………... Straat + nr: …………………………………………………………………... Geboortedatum: Postcode + Gemeente: …………………………………………………………………... ……………………………………………………..................... - /….………………..…………………… Indien lid van de PFV: licentienummer: Telefoon/GSM: …………………………………………………………………... E-mail: …………………………………………………………………... Deelnemer 2 Geboortedatum: …………………………………………………………………... Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..…………………… Naam:* …………………………………………………………………... Voornaam:* …………………………………………………………………... Deelnemer 2 Straat + nr: …………………………………………………………………... Postcode + Gemeente: ……………………………………………………..................... Naam:* …………………………………………………………………... Telefoon/GSM: …………………………………………………………………... Voornaam:* …………………………………………………………………... E-mail: …………………………………………………………………... Straat + nr: …………………………………………………………………... Geboortedatum: Postcode + Gemeente: …………………………………………………………………... ……………………………………………………..................... Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..…………………… Telefoon/GSM: …………………………………………………………………... E-mail: …………………………………………………………………... *Geboortedatum: naam invullen zoals vermeld op uw identiteitskaart! …………………………………………………………………... Indien lid van de PFV: licentienummer: - /….………………..…………………… Bestemming: Hotel Atlantica Marmari Beach **** (Kos - Marmari) * naam invullen zoals vermeld op uw identiteitskaart! Periode: Bestemming: Kamertype: Periode:

19/09/2017 - 28/09/2017 (10 dagen / 9 nachten) Hotel Atlantica Marmari Beach **** (Kos - Marmari) o 1-persoonskamer 19/09/2017 - 28/09/2017 (10 dagen / 9 nachten) o 2-persoonskamer

Kamertype: o 1-persoonskamer Wenst u een reisbijstandsverzekering?: o 2-persoonskamer

o Ja

Wenst u de Platinum annuleringsverzekering?: Wenst u een reisbijstandsverzekering?: Hoe wenst u uw bestelbon te ontvangen?: Wenst u de Platinum annuleringsverzekering?:

o Ja o Neen o Ja o Neen o per post o per mail o Ja o Neen

Hoe wenst u uw bestelbon te ontvangen?:

o per post

Deze reis wordt uitgevoerd door

26

Deze reis wordt uitgevoerd door

o Neen

o per mail


In memoriam

In memoriam De Raad van Bestuur en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd. Met droefheid melden het bestuur en de leden van PC De Bouchon u het overlijden van de heer Michel Hinderynckx, echtgenoot van Kristien. Michel werd geboren op 4 augustus 1950 en is overleden op 25 mei 2016. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe. Met droefheid melden wij u het overlijden van de heer Günter Wagner. Günter werd geboren te Antwerpen op 26 september 1938 en is na een lange, slepende ziekte zachtjes ingeslapen in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper op 12 november 2016.

Met droefheid melden wij u het overlijden van de heer Guy Smolders, echtgenoot van Georgette Hayen en lid van PC Wellen. Guy werd geboren te Wellen op 9 juli 1943 en is onverwachts overleden op 13 december 2016. PFV Limburg wenst de familie, vrienden en kennissen veel sterkte bij dit onverwachte overlijden. Het bestuur en de leden van PC ’t Hoekske Overijse melden met veel spijt en droefheid het overlijden van de heer Francis Marlier. Francis werd geboren op 11 november 1939 en is na een

korte, maar hevige strijd overleden op 31 december 2016. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Met droefheid melden het bestuur en de leden van PC De Bouchon u het overlijden van mevrouw Chris Geuens. Chris werd geboren te Mortsel op 18 juni 1956 en is overleden te Oostkamp op 16 januari 2017.

PC Rozemaai meldt u met droefheid het overlijden van de heer Désiré Boeckx. Désiré werd geboren op 12 maart 1934 en is overleden op 23 januari 2017. Hij was een graag gezien persoon en een verdienstelijk lid. We wensen de familie veel sterkte toe. Met diepe droefheid melden wij u het overlijden van de heer Johan Meersdom, echtgenoot van mevrouw Roselyne Deman. Johan werd geboren te Roeselare op 6 april 1949 en is rustig heengegaan te Roeselare op 21 februari 2017. Hij was jarenlang bestuurslid van de PFV West-Vlaanderen, verantwoordelijke voor de website van de afdeling West-Vlaanderen, ex-bestuurslid van PC Colora Roeselare, oprichter van de KW-Cup, lid van de jeugdcommissie PFV en monitor op het sportkamp. Johan was een man met een visie en was een enorme ‘kracht’ voor onze petanquesport. Hij zal hard gemist worden. We wensen zijn echtgenote, familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

27


Info – Pub

Waar u ons kunt vinden Kapelsestraat 26, 2950 Kapellen (Antwerpen)  03 605 07 08 -  03 605 19 60  schade: 03 605 07 07 e-mail: kantoor.van.opdorp-peeters@verz.kbc.be www.vanopdorp-peeters.be

Het juiste verzekeringsadvies Wilt u een volledig verzekeringsadvies, aangepast aan uw specifieke situatie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Naast de standaardpolissen bieden we ook verzekeringen op maat aan. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen en bedrijven. kortom , samen zoeken we de juiste oplossingen voor al uw verzekeringsbehoeften. Heeft u schade dan zit u bij ons goed. Een snelle, persoonlijke en professionele hulp is wat telt op momenten dat u het echt nodig hebt. Ook voor de schadeverzekering die u bij uw KBCbankkantoor afsloot, zijn we als KBC – verzekeringsexpert uw eerste aanspreekpunt.

Openingstijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur En na afspraak ook bij u thuis

U kunt dus altijd bij ons terecht. Zijn we toch uitzonderlijk niet bereikbaar? Dan kunt u uw schadeaangifte doen bij ons callcenter 24+ op het nummer 0800 96 464 of met KBC- Online. Samenwerking met de KBCbankkantoren We werken nauw samen met de KBC-bankkantoren van Kapellen, Stabroek, Putte, Hoevenen en Berendrecht. Zo kunnen we u een volledig en uiterst professioneel dienstenpakket aanbieden.

www.vanopdorp-peeters.be

FSMA 049023A Verbonden agent

28

altijd een stapje voor


Info – Pub

Petanque club Wemmel Open: Alle dagen van 13.00 tot 19.00 Vrijdag: club GESLOTEN 10 Binnenbanen – 18 buitenbanen

Steenweg op Brussel 113 1780 Wemmel Tel & Fax: 02/461 30 30

Iedereen van harte welkom:  Woensdag  2de vrijdag  4de vrijdag

Gedurende de wintercompetitie bij thuiswedstrijden open

29


Info – Pub

PC VERBRO EDERING Ovenveldstraat 9, 9090 Melle tel:09/252 41 42 e-mail: pcverbroedering@skynet.be open op dinsdag- en vrijdagnamiddag: Meli Melo aanvang 14h30 open op woensdagavond: Meli Melo aanvang 19h30 open op vrijdagavond: aanvang 20h variabele spelingen tevens open op woensdag, zaterdag en zondag tijdens de wintercompetitie. Iedereen welkom 9 binnenterreinen en 19 buitenterreinen

P.C.HemelHof VZW E L HO F

V

H

EM

RK

PC

ZW

A

S

A

BR S

CH AT A

P

Tel: 03 651 50 59 Mail: p.c.hemelhof@skynet.be Web: pchemelhof.be Adres: Gemeentepark 18, 2930 Brasschaat Openingsuren: Di: Wo: Do: Do: Za: Zo:

30

12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie 12:00 tot 18:00 vrij spel 19:00 tot 23:00 vrij spel 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie

70 buitenpleinen en in 2014 uitbreiding van 7 naar 11 binnenpleinen !

Meli - Melo

elke dinsdagnamiddag om 13u30 en elke vrijdag om 19u30

Iedereen welkom! Blauwkasteelweg 28A * 8310 Sint-Kruis Brugge Tel. 050/37 02 01 * guldenkamer@hotmail.com


miljonair worden? het kan elke woensdag en zaterdagIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.